Badania naukowe na Wydziale Mechanicznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania naukowe na Wydziale Mechanicznym"

Transkrypt

1 Akademia Morska w Szczecinie Badania naukowe na Wydziale Mechanicznym Oferta współpracy Oferta współpracy 1

2 Prezentacja zawiera wybrane tematy prac badawczych realizowanych w Akademii Morskiej w Szczecinie na Wydziale Mechanicznym. Pominięte zostały tematy związane ze standardowymi badaniami o charakterze usługowym, sporządzaniem opinii i ekspertyz, nowymi metodami badań w zakresie materiałów konstrukcyjnych, materiałów eksploatacyjnych (wody, olejów, paliw), ochrony środowiska itp. 2

3 Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Nauk Podstawowych Technicznych Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych Katedra Diagnostyki i Remontów Maszyn 3

4 Temat: System badania zapylenia powietrza metodami laserowymi Temat: System badania zapylenia powietrza metodami laserowymi analiza efektów dyfrakcyjnych rozproszenia światła koherentnego na cząstkach stałych różnej wielkości. Kontakt: Józef Kirkiewicz, tel

5 Temat: Zmniejszenie strat cieplnych w systemie energetycznym Temat: Zmniejszenie strat cieplnych w systemie energetycznym analiza strat cieplnych systemu energetycznego, nowe materiały na izolację rurociągów i zbiorników. Kontakt: Cezary Behrendt, tel

6 Akademia Morska Morska w w Szczecinie Szczecinie Akademia Badania naukowe naukowe oferta oferta współpracy współpracy Badania Mechaniczny Wydział Temat: Badanie Badanie odolejaczy odolejaczy Temat: badań: Opis możliwość możliwość sprawdzania sprawdzania prawidłowości prawidłowości działania działania urządzeń do do urządzeń odolejania odolejania wpływu nastaw nastaw ii wpływu roboczych na na roboczych efekt procesu procesu efekt oczyszczania. oczyszczania. Kontakt: Cezary Behrendt, tel

7 Akademia Morska Morska w w Szczecinie Szczecinie Akademia Badania naukowe naukowe oferta oferta współpracy współpracy Badania Mechaniczny Wydział Temat: Technologia Technologia pian pian metalowych metalowych Temat: badań: Opis Piany metalowe: metalowe: Piany absorpcja energii energii (np. (np. wybuchu) wybuchu) absorpcja tłumienie drgań, drgań, hałasów hałasów tłumienie Współczynnik pochłaniania dźwięku, % niepalność niepalność Piana aluminiowa (komórka otwarta, powierzchnia zamknięta, grubość 8,5 mm) Piana aluminiowa (komórka otwarta, grubość 10 mm) Mata z włóka szklanego (grubość 7 mm, 2 kg/m3) Piana polieterowa (grubość 20 mm, 0,85 kg/m3) ciężar właściwy właściwy ok. ok. 0,25 0,25 g/cm g/cm33 ciężar Badania w w zakresie zakresie tworzenia tworzenia na na bazie bazie Badania pian metalowych metalowych tzw. tzw. materiałów materiałów pian funkcjonalnych. funkcjonalnych. Częstotliwość, Hz Kontakt: Janusz Grabian, tel

8 Temat: Zmniejszanie emisji szkodliwych składników spalin (NO x ) Temat: Zmniejszanie emisji szkodliwych składników spalin (NO x ) wstępne przygotowanie paliw na drodze obróbki katalitycznej, na elementy konstrukcyjne wtryskiwacza nanoszone są pierwiastki z grupy platynowców, nanopowłoki (300 warstw atomowych). Kontakt: Oleh Klyus, tel

9 Temat: Ochrona ludzi przed porażeniem elektrycznym w okrętowej sieci elektroenergetycznej opracowanie i wdrożenie na statki układu kompensacji prądów rażenia człowieka, opracowanie teoretyczne nowych metod ochrony z wykorzystaniem do kompensacji sterowanych źródeł prądowych lub napięciowych. Kontakt: Andrzej Stefanowski, tel

10 Akademia Morska Morska w w Szczecinie Szczecinie Akademia Badania naukowe naukowe oferta oferta współpracy współpracy Badania Mechaniczny Wydział Temat: Kompleksowy Kompleksowy system system oczyszczanie oczyszczanie wód wód zaolejonych zaolejonych Temat: badań: Opis nowe konstrukcje konstrukcje hydrocyklonów; hydrocyklonów; nowe nowe metody metody ii technologie technologie nowe wykorzystujące koalescencję, koalescencję, wykorzystujące ultrafiltrację ii nanofiltrację. nanofiltrację. ultrafiltrację Kontakt: Antoni Wiewióra, tel , Jerzy Listewnik, tel

11 Temat: System odzysku ciepła odpadowego silników Temat: System odzysku ciepła odpadowego silników 1 49,3% Paliwo 100 % ,9% 5,2% 25,5% 16,5% 0,6% 1 sprawność cieplna silnika ; 2 strata ciepła chłodzenia oleju smarowego; 3 strata ciepła wody chłodzącej; 4 strata ciepła spalin wylotowych; 5 strata ciepła powietrza doładowania; 6 strata ciepła promieniowania zwiększenie sprawności termodynamicznej układu energetycznego siłowni, wykorzystanie ciepła odpadowego spalin, wykorzystanie ciepła odpadowego wody chłodzącej, opracowanie konstrukcji zintegrowanych układów odzysku ciepła. Kontakt: Cezary Behrendt, tel

12 Temat: Instalacja obróbki spalin Temat: Instalacja obróbki spalin wykorzystanie plazmy zimnej, redukcja NO x i węglowodorów, dopalanie cząstek stałych. Kontakt: Tadeusz Borkowski, tel

13 Temat: Zaawansowane systemy diagnostyczne Temat: Zaawansowane systemy diagnostyczne opracowanie systemu diagnozowania maszyn (pompy, sprężarki, stery strumieniowe), wykorzystującego najnowsze metody analizy sygnału drganiowego i emisji akustycznej. Kontakt: Piotr Bielawski, tel

14 Temat: Automatyzacja systemów siłowni okrętowej pod kątem optymalizacji zużycia energii WHELLHOUSE PORT W. STARB. W. PITCH RPM PIT RPM ADDITIONAL DIGITAL INPUTS PITCH RPM PISY MPC PISY MPC PISY MPC ENGINE CONTROL ROOM 24 V DC 24 V DC ENGINE ROOM PITCH PISY RPM MPC BTEL MAN. PITCH AND SPEEDSET LOAD LIM. MICROPROCESSOR CONTROLLER PITCH FEEDBACK PITCH MEASURMENT TS EMERGENCY CPP BTEL SELECT REMOTE CONTR. FAILURE PITCH CONTR. FAILURE OVERLOAD ENG. SPEED CONTR. FUEL RACK POSITION RPM SIGNAL BSC 1 Bridge Signal Coordinator zaawansowany system sterowania układem napędowym statku: silnik główny śruba nastawna, minimalizujący zużycie paliwa dla zadanej prędkości statku w różnych warunkach pływania. Podjęte próby wykazują oszczędności paliwa dochodzące do 12%. B2S BPE U α I n U n B2S Pitch control unit BPE Electrohydraulic transducer PISY Pitch indicator system MPC MICROPROCESSOR CONTROLLER TS Telegraph system BTEL Bridge telegraph Kontakt: Jerzy Szcześniak, tel

15 Temat: Wytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej pochodzącej z maszyn o zmiennej prędkości obrotowej prace teoretyczne i laboratoryjne w zakresie przetwarzania i sterowania energią produkowaną przez indukcyjną maszynę asynchroniczną klatkową, perspektywa wdrożenia układu z indukcyjną maszyną asynchroniczną jako prądnicą wałową. Kontakt: Andrzej Stefanowski, tel

16 Temat: Optymalizacja budowy elementów pochłaniających energię Temat: Optymalizacja budowy elementów pochłaniających energię użycie elastomerów polimerowych o wysokiej trwałości, symulacja odkształceń elementów z użyciem zaawansowanych metod projektowania, optymalizacja kształtu elementów, przewidywane użycie do posadowienia maszyn, szczególnie zespołów agregatowych. Kontakt: Zenon Grządziel, tel ,

17 Temat: System przygotowania odpadów ropopochodnych do utylizacji (spalania w kotłach). Zmniejszanie zużycia paliwa 900 Ilość NOx powstałych przy spalaniu odpadów ropopochodnych NOx [mg/nm3] ~1 Względne obciążenie kotła sposób A sposób B sposób C sposób D sposób A - kocioł zasilany odpadami ropopochodnymi oczyszczonymi wyłącznie poprzez sedymentację grawitacyjną. sposób B odpady ropopochodne zasilające kocioł poddane homogenizacji poprzez pompę rozdrabniająco-homogenizującą. sposób C- zasilanie kotła odpadami ropopochodnymi poddanym homogenizacji w homogenizatorze statycznym. sposób D - kocioł zasilany odpadami ropopochodnymi poddanym obróbce sposobami B i C w układzie szeregowym. opracowanie systemu obróbki odpadów, obróbka metodą sedymentacji oraz homogenizacji, optymalizacja metod obróbki odpadów, opracowanie konstrukcji spalarki. Wdrożenie. Kontakt: Cezary Behrendt, tel

18 Temat: Spajanie metali i kompozytów metalowo-ceramicznych Temat: Spajanie metali i kompozytów metalowo-ceramicznych opracowanie technologii łączenia stopów aluminiowych i kompozytów Al-Si/SiC drogą zgrzewania oraz spawania w osłonie argonu. Kontakt: Janusz Grabian, tel

19 Temat: Metodyka pomiarów błędów geometrycznych wałów korbowych i prostych pomiary błędów kształtu i położenia osi przy elastycznym podparciu wału, podparcie elastyczne eliminuje błędy pomiaru spowodowane odkształceniami sprężystymi, zarówno błędy kształtu jak i położenia osi, rozpatrywane są względem jednego wspólnego punktu odniesienia, istotnego z punktu widzenia wzajemnej współpracy zespołu powierzchni mierzonych. Kontakt: Krzysztof Nozdrzykowski, tel

20 Temat: Nowa konstrukcja pompy przepływowej z tłokami toroidalnymi Temat: Nowa konstrukcja pompy przepływowej z tłokami toroidalnymi konstrukcja pompy umożliwia pracę ze znacznie zwiększonymi luzami, co z kolei pozwala na pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami stałymi; bardzo duża wydajność i równomierność wydajności pompy. Kontakt: Bolesław Kuźniewski, tel

21 Temat: Układ ultradźwiękowy do pomiarów naprężeń w kadłubach statków Temat: Układ ultradźwiękowy do pomiarów naprężeń w kadłubach statków samodrgający układ ultradźwiękowy, pomiary naprężeń kadłuba statku w warunkach mocnego falowania. G generator, R odbiornik, FS pętla sprzężenia zwrotnego, F filtr, A wzmacniacz, P1, P2 pryzmat nadawczy i odbiorczy Kontakt: Yury A. Kravtsov, tel

22 Temat: Stopy międzymetaliczne Fe-Al o szczególnej odporności na erozję kawitacyjną gęstość stopu 5,5 g/cm 3, stop Fe 30 40% Al, odporność na erozję kawitacyjną 8 10 razy większa od klasycznych materiałów na bazie miedzi, niska cena. Kontakt: Robert Jasionowski, tel

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 213/2011 ZAGADNIENIA NAPĘDÓW LOTNICZYCH Stefan Szczeciński, redaktor wydania Wydanie publikacji jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY. Oszczędność Nowoczesność Pewność Ekologia

LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY. Oszczędność Nowoczesność Pewność Ekologia lng - duon liderem LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY DUON dostarcza gaz ziemny skroplony (LNG) w obszarze całego kraju od 2002 r. i jest liderem o największym udziale w sprzedaży gazu ziemnego w postaci LNG (80%

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Oferta rozwiązań naukowych dla biznesu i innych partnerów InnoDoktorant, VI edycja Imię i nazwisko Tomasz Przybyliński Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. www.tu.kielce.

Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. www.tu.kielce. Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Kielce 05.05.2014 Władze Wydziału Dziekan

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Zbigniew PAWELSKI Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Monografie, Łódź 2000 2 3 SPIS TREŚCI str. Od autora... 4 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 6 1. Układ napędowy hydrobusu w strukturze napędów hydrostatycznych...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne pomiary radiometryczne

Bezpieczne pomiary radiometryczne Bezpieczne pomiary radiometryczne Rozwiązania Endress+Hauser pod klucz www.pl.endress.com/bezpieczna_radiometria 7 500 000 dostarczonych przetworników poziomu 58 lat doświadczeń Endress+Hauser w przemysłowych

Bardziej szczegółowo

zarządzanie transport socjologia

zarządzanie transport socjologia BAZA EKSPERTÓW AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała 2014 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI mechanika i budowa maszyn zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Tytuł projektu: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Tytuł projektu: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Realizacja projektu pod nazwą: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 103/P WYTYCZNE DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENEREGETYCZNEJ STATKÓW. 2015 styczeń

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 103/P WYTYCZNE DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENEREGETYCZNEJ STATKÓW. 2015 styczeń RZEISY UBLIKACJA NR 103/ WYTYCZNE DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENEREGETYCZNEJ STATKÓW 2015 styczeń ublikacje (rzepisowe) wydawane przez olski Rejestr Statków są uzupełm lub rozszerzem rzepisów i stanowią wymagania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment Jerzy Kaleta Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment 2013 Książkę dedykuję mojej żonie Lenie Spis treści Spis treści książki...................................

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie Ogólne zestawienie Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (zadań). Numer części (zadania) Nazwa laboratorium wyposażenie ogólnie 1 Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka

Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Monografia

Bardziej szczegółowo