i żywienie w XXI wieku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i żywienie w XXI wieku"

Transkrypt

1 Żywność i żywienie w XXI wieku Scenariusze rozwoju badań naukowych i technologii Warszawa, 28 kwietnia r. Lech Michalczuk Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

2 Warsztaty Scenariuszowe Przeprowadzono trzy sesje warsztatów, z tego dwie on line pośrednictwem platformy internetowej i jedną stacjonarną. Wzięło w nich udział 42 ekspertów, w tym 37 reprezentujących naukę, 2 przemysł, 2 usługi i 1 administrację rządową. Eksperci analizowali technologie w następujących obszarach, wyłonione we wcześniejszych etapach realizacji projektu: T1. Innowacyjne technologie T2. Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty T3. Innowacyjne opakowania T4. Żywienie i zdrowie człowieka T5. Bezpieczeństwo żywności T6. Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucja i marketing. Celem Warsztatów było:

3 Weryfikacja wstępnej listy technologii krytycznych Ocena powiązań pomiędzy poszczególnymi technologiami krytycznymi i podział na: technologie dominujące, mające wysoki poziom wpływu na inne technologie i niską od nich zależność technologie przekaźnikowe mające wysoki poziom wpływu na inne technologie ale też w wysokim stopniu od nich zależne technologie regulujące mające średni poziom wpływu i średni lub niski stopień zależności technologie zdominowane które mają niski poziom wpływu i wysoki poziom zależności technologie autonomiczne o niskim wpływie i niskiej zależności Pozycjonowanie technologii z uwzględnieniem zawansowania ich rozwoju i pozycji konkurencyjnej Polski oraz wytypowanie takich, dla których Polska ma szansę osiągnąć pozycję lidera

4 Ocena prawdopodobnego okresu wdrożenia poszczególnych technologii krytycznych

5 Opracowanie wariantowych scenariuszy rozwoju dla poszczególnych obszarów w technologicznych oraz dla całego obszaru żywność i żywienie w okresie do roku 2030 w oparciu o przyjęte determinanty sukcesu: Kadra naukowo-badawcza Infrastruktura naukowo- badawcza- Finansowanie Otwartość nauki na potrzeby gospodarki i współpracę z przemysłem Potencjał absorpcyjny polskiego przemysłu Potencjał instytucjonalny/ jakość otoczenia naukowego i biznesowego Liczebność i poziom naukowy personelu naukowo-badawczego i rozwojowego oraz pracowników technicznych. Międzynarodowe uznanie i reputacja, aktywność we współpracy międzynarodowej i międzynarodowej wymianie pracowników Jakość i liczebność podstawowej i specjalistycznej infrastruktury badawczej i wyposażenia oraz stopień jej konsolidacji umożliwiający realizację dużych programów badawczo-rozwojowych rozwojowych Wysokość, dostępność i różnorodność środków finansowych przeznaczonych na badania i rozwój działalności badawczo-rozwojowej i technologicznej Zakres współpracy z krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi i przemysłem, orientacja na rozwiązywanie problemu w specyficznym kontekście krajowym, regionalnym i sektorowym Zasoby produkcyjne i finansowe; kompetencje technologiczne, organizacyjne i marketingowe, sieci biznesowe i badawczo-rozwojowe Polityka naukowo-technologiczna i innowacyjna, zwłaszcza infrastruktura wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych, polityka fiskalna wobec komercjalizacji rezultatów badana naukowych, system kształcenia dla potrzeb komercjalizacji rezultatów badana naukowych i rozwoju zaawansowanych technologicznie produktów i usług

6 Technologie krytyczne w których Polska może osiągnąć pozycję lidera

7 Innowacyjne technologie Nanokapsulacja i nanoemulgacja wybranych potencjalnie prozdrowotnych składników żywności zapewniająca ich trwałość i umożliwiająca precyzyjne ich dostarczenia do organizmu oraz ocena ich wpływu na organizm człowieka. Zastosowanie nanobiosensorów i nanofiltrów do monitorowania przebiegu procesów technologicznych oraz jakości i bezpieczeństwa żywności wraz z oceną wpływu na organizm człowieka. Otrzymywanie i wykorzystanie enzymów zdolnych do działania w szerokim zakresie warunków technologicznych, pochodzących z hipertermofilnych, psychrofilnych, halofilnych, alkalifilnych i eutektofilnych drobnoustrojów, do przetwarzania różnych surowców żywnościowych i produktów ubocznych oraz umożliwiających ograniczenie zużycia energii. Produkcja wysokiej jakości żywności minimalnie przetworzonej z wykorzystanie innowacyjnych technologii Technologie pozyskiwania i nietermicznego utrwalania żywności z wykorzystaniem nowoczesnych metod/procesów fizycznych. Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców pochodzenia naturalnego oraz odpadów poprodukcyjnych do otrzymywania preparatów białkowych.

8 Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty Wytwarzanie żywności funkcjonalnej z użyciem do jej produkcji surowców pozyskiwanych ze specjalnych hodowli lub upraw prowadzonych w specyficznych warunkach, lub ze specjalnie selekcjonowanych odmian, także modyfikowanych biotechnologicznie, w tym również metodami inżynierii genetycznej. Produkty spożywcze ukierunkowane na zmniejszenie ryzyka chorób dietozaleznych, np. o obniżonej wartości energetycznej, zminimalizowanej ilości soli, cholesterolu lub nasyconych kwasów tłuszczowych Produkty tłuszczowe (np. margaryny) o niskiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych i kwasów tłuszczowych w izomerii trans, a jednocześnie o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych (w szczególności omega 3) ewentualnie zawierających stanole i sterole roślinne. Wykorzystanie nowych lub mało znanych gatunków roślin uprawnych, jako surowców bogatych w substancje bioaktywne.

9 Innowacyjne opakowania Materiały opakowaniowe z surowców odnawialnych oraz biodegradowalnych. Nanocząsteczki i opakowania wytwarzane z ich udziałem bezpieczne dla zdrowia człowieka Bezpieczeństwo żywności Zarządzanie bezpieczeństwem żywności z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych. Modelowanie i badania nad bezpieczeństwa żywności otrzymanej z wykorzystaniem procesów nanotechnologicznych Wykorzystanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności Modelowanie potencjalnych zagrożeń chemicznych pochodzących ze środowiska oraz stosowanych procesów technologicznych i materiałów mających kontakt z żywnością

10 Żywienie i zdrowie człowieka Żywność prozdrowotna (funkcjonalna) Nutrigenomika i genetyka człowieka podstawą oceny wrodzonych (genetycznych) uwarunkowań zdrowotnych konsumentów I projektowania indywidualnej diety dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia niezakaźnych chorób przewlekłych Żywność dedykowana dla różnych grup konsumentów Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucja i marketing Projektowanie i wdrażanie do produkcji nowych rodzajów żywności, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy współpracujące z ośrodkami naukowymi Ujednolicony system monitorowania jakości żywności Zarządzanie procesami produkcji żywności

11 Ocena prawdopodobnego okresu wdrożenia technologii krytycznych Technologia do Przypuszczalny czas wdrożenia Po 2030 nigdy Innowacyjne technologie Nanokapsulacja i nanoemulgacja wybranych potencjalnie prozdrowotnych składników żywności. 1 Fazy 2-3 Zastosowanie nanobiosensorów i nanofiltrów do monitorowania przebiegu procesów technologicznych oraz jakości i bezpieczeństwa żywności wraz z ocen wpływu na organizm człowieka. Otrzymywanie i wykorzystanie enzymów zdolnych do działania w szerokim zakresie warunków technologicznych, pochodzących z drobnoustrojów, do przetwarzania różnych surowców żywnościowych i produktów ubocznych oraz umożliwiających ograniczenie zużycia energii. Produkcja wysokiej jakości żywności minimalnie przetworzonej z wykorzystaniem innowacyjnych technologii Technologie pozyskiwania i nietermicznego utrwalania żywności z wykorzystaniem nowoczesnych metod/procesów fizycznych. Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców pochodzenia naturalnego oraz odpadów poprodukcyjnych do otrzymywania preparatów białkowych i 3 Fazy

12 Ocena prawdopodobnego okresu wdrożenia technologii krytycznych Technologia do 2015 Przypuszczalny czas wdrożenia Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty Wytwarzanie żywności funkcjonalnej z użyciem do jej produkcji surowców pozyskiwanych ze specjalnych hodowli lub upraw prowadzonych w specyficznych warunkach, lub ze specjalnie selekcjonowanych odmian, także modyfikowanych biotechnologicznie, w tym również metodami inżynierii genetycznej Produkty spożywcze ukierunkowane na zmniejszenie ryzyka chorób dietozaleznych, np. o obniżonej wartości energetycznej, zminimalizowanej ilości soli, cholesterolu lub nasyconych kwasów tłuszczowych Produkty tłuszczowe (np. margaryny) o niskiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych i kwasów tłuszczowych w izomerii trans, a jednocześnie o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych (w szczególności omega 3) ewentualnie zawierających stanole i sterole roślinne. Wykorzystanie nowych lub mało znanych gatunków roślin uprawnych, jako surowców bogatych w substancje bioaktywne. 1 Fazy i 3 1 i po 2030 nigdy

13 Ocena prawdopodobnego okresu wdrożenia technologii krytycznych Technologia Materiały opakowaniowe z surowców odnawialnych oraz biodegradowalnych Nanoczsteczki i opakowania wytwarzane z ich udziałem bezpieczne dla zdrowia człowieka Zarządzanie bezpieczeństwem żywności z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych. do 2015 Innowacyjne opakowania 1 1 Bezpieczeństwo żywności 1 Przypuszczalny czas wdrożenia Fazy i po 2030 nigdy Modelowanie i badania nad bezpieczeństwa żywności otrzymanej z wykorzystaniem procesów nanotechnologicznych Wykorzystanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności Modelowanie potencjalnych zagrożeń chemicznych pochodzących ze środowiska oraz stosowanych procesów technologicznych i materiałów mających kontakt z żywnością i 3 2 i 3 2 i 3

14 Ocena prawdopodobnego okresu wdrożenia technologii krytycznych Technologia Żywność prozdrowotna (funkcjonalna do 2015 Żywienie i zdrowie człowieka Nutrigenomika i genetyka człowieka podstawą oceny wrodzonych (genetycznych) uwarunkowań zdrowotnych konsumentów I projektowania indywidualnej diety dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia niezakaźnych chorób przewlekłych Żywność dedykowana dla różnych grup konsumentów 3 i 4 3 i 4 Przypuszczalny czas wdrożenia i 3 Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucja i marketing Projektowanie i wdrażanie do produkcji nowych rodzajów żywności, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy współpracujące z ośrodkami naukowymi Ujednolicony system monitorowania jakości żywności i 3 2 i po 2030 nigdy Zarządzanie procesami produkcji żywności 1 2 i 3

15 Scenariusze rozwoju

16 Osiągni Scenariusz optymistyczny gnięcie przez Polskę pozycji lidera w skali światowej w obszarze żywności i żywienia Polityczno-prawne Znaczący wzrost nakładów publicznych na B+R w obszarze żywności i żywienia Utworzenie skutecznych systemowych rozwiązań wspierających współpracę przemysłu z nauką Skuteczny system zachęt podatkowych dla inwestycji w B+R Duże badawcze programy ramowe w obszarze żywności i żywienia Systemowa realizacja badań, w szczególności w obszarze nisz technologiczno-rynkowych gwarantujących zwiększenie pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu. Znaczące zwiększenie efektywności i oferty systemu doradztwa dla producentów

17 Osiągni Scenariusz optymistyczny gnięcie przez Polskę pozycji lidera w skali światowej w obszarze żywności i żywienia Polityczno-prawne Powszechne uczestnictwo w projektach europejskich i międzynarodowych platformach współpracy Sprzyjające/przejrzyste przepisy administracyjne Wzrost zaangażowania uczelni i jednostek B+R w rozwiązywanie problemów przemysłu rolno-spożywczego wynikające z nowego pakietu ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego Technologiczne Wdrożenie strategicznego planu badawczego dla obszaru żywności i żywienie uwzględniającego wyniki projektu Żywność i żywienie w WXI wieku

18 Osiągni Scenariusz optymistyczny gnięcie przez Polskę pozycji lidera w skali światowej w obszarze żywności i żywienia Technologiczne Tworzenie polskich platform produktowo-technologicznych jako pola współpracy nauki z przemysłem i transferu innowacyjnych technologii Rozwój firm nastawionych na wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie produkcji żywności, opakowań i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego Rozwój zdolności polskich firm gospodarki żywnościowej do absorpcji nowych rozwiązań technologicznych Ekonomiczne Wysoki poziom inwestycji w działalność B+R

19 Osiągni Scenariusz optymistyczny gnięcie przez Polskę pozycji lidera w skali światowej w obszarze żywności i żywienia Ekonomiczne Znaczący wzrost efektywności łańcucha dostaw żywności od producentów do konsumentów Wyróżniający na tle UE wzrost gospodarczy w Polsce i wzrost zamożności społeczeństwa Koniunktura dla żywności na rynkach światowych Upowszechnienie rozwoju klastrów i sieci współpracy firm, jednostek naukowych i instytucji wsparcia, oparty o organizacje branżowe producentów surowców rolniczych i produktów spożywczych.

20 Osiągni Scenariusz optymistyczny gnięcie przez Polskę pozycji lidera w skali światowej w obszarze żywności i żywienia Demograficzne i socjokulturowe Upowszechnienie zdrowego stylu życia. Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego żywienia i znaczenia diety w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym Wzrost popytu na opakowaną żywność wygodną, gotową do bezpośredniego spożycia Integracja i konsolidacja środowisk w celu tworzenia platform produktowo-technologicznych Rozwój i powszechne dowartościowanie dobrowolnej kontroli jakości przez producentów (wzrost świadomości producentów) Podniesienie poziomu szkolnictwa w zakresie żywności i żywienia Wzrost kompetencji kadry kierowniczej przemysłu rolnospożywczego

21 Scenariusz optymistyczny Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lidera w skali światowej w obszarze żywności i żywienia Środowiskowe Wdrożenie efektywnych systemów oceny bezpieczeństwa żywności Szerokie upowszechnienie obiektywnego systemu znakowania żywności prozdrowotnej dla konsumentów Rozwój instytucji wsparcia procesów proinnowacyjnych Rynkowe Postępująca konsolidacja rynku dostawców surowców przy zapewnieniu efektywnego systemu ochrony uczciwej konkurencji Tworzenie i umacnianie silnych polskich marek na rynku globalnym Znaczący wzrost eksportu i ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw rolno-spożywczych

22 Scenariusz średniego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie wybranych technologii z obszaru żywności i żywienia Polityczno-prawne Wzrost nakładów publicznych na B+R w obszarze żywności i żywienia Przejrzyste przepisy administracyjne Wzrost liczby instytucji i firm uczestniczących w projektach europejskich i platformach współpracy Wzrost zaangażowania uczelni i jednostek B+R w rozwiązywanie problemów gospodarki rolno-spożywczej wynikający z nowego pakietu ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego System silnych zachęt podatkowych dla prywatnych inwestycji w B+R Znaczące zwiększenie efektywności i oferty systemu doradztwa dla producentów

23 Scenariusz średniego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie wybranych technologii z obszaru żywności i żywienia Polityczno-prawne Zmiana polityki rolnej UE w celu zapewnienia większej ochrony sektora rolno-spożywczego przed globalną konkurencją, dająca szansę na wzmocnienie konkurencyjnej pozycji Polski Zapewnienie skutecznego systemu wdrażania innowacyjnych technologii Rozwijanie systemowych rozwiązań wspierających współpracę przemysłu z nauką Technologiczne Wdrożenie strategicznego planu badawczego dla obszaru żywności i żywienia uwzględniającego wyniki projektu Żywność i żywienie w XXI wieku

24 Scenariusz średniego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie wybranych technologii z obszaru żywności i żywienia Technologiczne Wdrożenie większości technologii krytycznych z potencjałem na sukces wyłonionych w projhekcie Rozwój współpracy jednostek naukowo-badawczych i przemysłu Rozwój zastosowań systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Umiarkowany rozwój zdolności polskich firm spożywczych do absorpcji nowych rozwiązań technologicznych Ekonomiczne Wzrost gospodarczy w Polsce i wzrost zamożności społeczeństwa Średni poziom prywatnych inwestycji firm w działalność B+R

25 Scenariusz średniego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie wybranych technologii z obszaru żywności i żywienia Ekonomiczne Koniunktura dla żywności na rynkach światowych Umiarkowana konsolidacja rynku przetwórstwa rolnospożywczego, sprzyjająca wzrostowi silnych podmiotów rynkowych, zdolnych do prowadzenia prac badawczorozwojowych i wdrażania wyników badań Umacnianie się współpracy branżowej w grupach branżowych i sieciach współpracy Demograficzne i socjokulturowe Upowszechnienie zdrowego stylu życia. Rosnąca świadomość społeczeństwa

26 Scenariusz średniego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie wybranych technologii z obszaru żywności i żywienia Demograficzne i socjokulturowe Wzrost popytu na opakowaną żywność wygodną, gotową do bezpośredniego spożycia Utrzymanie poziomu szkolnictwa wyższego w dziedzinie żywności i żywienia Utrzymanie kompetencji kadry kierowniczej przemysłu rolnospożywczego Umiarkowana integracja i konsolidacja środowisk w celu tworzenia platform produktowo-technologicznych. Społeczna akceptacji technologii zapewniających produkcję żywności o wysokich walorach odżywczych i prozdrowotnych Średni poziom rozwoju dobrowolnej kontroli jakości przez producentów (umiarkowany wzrost świadomości producentów)

27 Scenariusz średniego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie wybranych technologii z obszaru żywności i żywienia Środowiskowe Zmiany klimatu sprzyjające produkcji rolnoej Znaczące upowszechnienie obiektywnego systemu znakowania żywności prozdrowotnej dla konsumentów Rynkowe Postępująca konsolidacja rynku dostawców surowców przy zapewnieniu efektywnego systemu ochrony uczciwej konkurencji Rozwój sieci zbytu produktów rolno-spożywczych Umiarkowany wzrost ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Rozwój w regionach silnych instytucji wsparcia procesów proinnowacyjnych w gospodarce żywnościowej

28 Scenariusz małego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie pojedynczych technologii z obszaru żywności i żywienia Polityczno-prawne Umiarkowany wzrost nakładów publicznych na B+R w obszarze żywności i żywienia Powolne zmiany w przepisach i funkcjonowaniu administracji Nieefektywny system doradztwa dla producentów i rolników Niedostatecznie rozwinięta współpraca podmiotów gospodarczych przetwórstwa żywności z jednostkami badawczo-rozwojowymi Mało skuteczna polityka fiskalna państwa sprzyjająca prywatnym inwestycjom w B+R

29 Scenariusz małego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie pojedynczych technologii z obszaru żywności i żywienia Polityczno-prawne Rozwijanie rozwiązań wspierających współpracę firm z nauką Technologiczne Niekompletne wdrożenie strategicznego planu badawczego dla obszaru żywności i żywienia uwzględniającego wyniki projektu Żywność i żywienie w XXI wieku Wdrożenie 30% krytycznych technologii z potencjałem na sukces Niewielka integracja i konsolidacja środowisk w celu tworzenia platform produktowo-technologicznych.

30 Scenariusz małego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie pojedynczych technologii z obszaru żywności i żywienia Technologiczne Powolna specjalizacja polskich producentów wokół wybranych nisz, np. żywność minimalnie przetworzona Powolny wzrost zdolności polskich firm do absorpcji nowych rozwiązań technologicznych Nieliczne przypadki komercjalizacji wyników badań w polskich przedsiębiorstwach Ekonomiczne Średni poziom prywatnych inwestycji firm w działalność B+R Niewielki wzrost efektywności łańcucha dostaw żywności od producentów do konsumentów Wzrost światowej konkurencji na rynkach żywnościowych

31 Scenariusz małego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie pojedynczych technologii z obszaru żywności i żywienia Ekonomiczne Utrzymanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski i umiarkowany wzrost zamożności społeczeństwa Pojedyncze przykłady współpracy polskich przedsiębiorstw z innymi firmami z Europy Efektywne, ale nieliczne przykłady współpracy w krajowych grupach branżowych i sieciach współpracy Demograficzne i socjokulturowe Mały stopień upowszechnienia technologii zapewniających produkcję żywności o wysokich walorach odżywczych i prozdrowotnych Utrzymanie poziomu szkolnictwa w dziedzinie żywności i żywienia

32 Scenariusz małego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie pojedynczych technologii z obszaru żywności i żywienia Środowiskowe Powolne upowszechnianie obiektywnego systemu znakowania żywności prozdrowotnej dla konsumentów Zmiany klimatu niesprzyjające produkcji rolnej Rynkowe Utrzymanie eksportu na dotychczasowych poziomie Przejęcie silnych polskich marek przez globalne koncerny Niewielka konsolidacja kapitałowa rynku

33 Scenariusz pesymistyczny Brak sukcesu we całym obszarze żywności i żywienia Polityczno-prawne Utrzymanie na obecnym poziomie bądź spadek nakładów publicznych na B+R w obszarze żywności i żywienia Brak polityki podatkowej wspierającej inwestycje w B+R Niedopasowana do potrzeb i wyzwań oferta systemu doradztwa dla producentów Słaby rozwój potencjału naukowego wyższych uczelni rolniczych i jednostek B+R Powolne wprowadzanie mechanizmów sprzyjających wdrożeniom wyników badań naukowych Słaba współpraca międzynarodowa, w szczególności uczestnictwo w projektach europejskich i międzynarodowych platformach współpracy

34 Scenariusz pesymistyczny Brak sukcesu we całym obszarze żywności i żywienia Polityczno-prawne Powolne zmiany w przepisach i funkcjonowaniu administracji Technologiczne Niewdrożony lub wdrożony połowicznie strategiczny plan badaczy dla obszaru żywności i żywienia. Wdrożenie tylko nielicznych technologii krytycznych Niedostateczny rozwój w Polsce innowacyjnych przedsiębiorstw

35 Scenariusz pesymistyczny Brak sukcesu we całym obszarze żywności i żywienia Technologiczne Powolny wzrost zdolności polskich firm do absorpcji nowych rozwiązań technologicznych Bardzo wolny wzrost komercjalizacji wyników badań Ekonomiczne Niski poziom inwestycji w działalność B+R w przemyśle Brak poprawy efektywności łańcucha dostaw żywności od producentów do konsumentów Recesja w Polsce, pogłębienie dysproporcji zarobkowych

36 Scenariusz pesymistyczny Brak sukcesu we całym obszasze żywności i żywienia Ekonomiczne Dekoniunktura dla żywności na rynkach światowych. Niedostatek sieci współpracy firm, jednostek naukowych i instytucji wsparcia. Niewystarczające wsparcie organizacji branżowych producentów surowców rolniczych i produktów spożywczych. Efektywne, ale nieliczne przykłady współpracy branżowej w grupach branżowych i sieciach współpracy. Demograficzne i socjokulturowe Niedostateczna konsolidacja środowisk w celu tworzenia platform produktowo-technologicznych.

37 Scenariusz pesymistyczny Brak sukcesu we całym obszasze żywności i żywienia Demograficzne i socjokulturowe Technologie zapewniające zdrowie społeczne i generujące bezpieczną żywność upowszechnione w małym stopniu Brak postępu we wdrażaniu dobrowolnej kontroli jakości przez producentów Spadek poziomu szkolnictwa w dziedzinie żywności i żywienia Środowiskowe Brak postępu w zakresie wdrażania systemów oceny bezpieczeństwa żywności Niedostateczne upowszechnienie obiektywnego systemu znakowania żywności prozdrowotnej dla konsumentów Zmiany klimatu niekorzystne dla produkcji rolnej

38 Scenariusz pesymistyczny Brak sukcesu we całym obszarze żywności i żywienia Rynkowe Znikoma konsolidacja rynku dostawców surowców Mało wiarygodni polscy producenci, wypierani z kolejnych rynków przez konkurencję Silna ekspansja globalnych konkurentów na polskim rynku Stagnacja instytucji wsparcia procesów proinnowacyjnych w gospodarce żywnościowej - otoczenie rynkowe niezdolne do efektywnego wspierania procesów proinnowacyjnych

39 Dziękuję za uwagę

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Anna Rogut i Bogdan Piasecki Łódź, Sierpień 2009 Spis treści Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo