i żywienie w XXI wieku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i żywienie w XXI wieku"

Transkrypt

1 Żywność i żywienie w XXI wieku Scenariusze rozwoju badań naukowych i technologii Warszawa, 28 kwietnia r. Lech Michalczuk Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

2 Warsztaty Scenariuszowe Przeprowadzono trzy sesje warsztatów, z tego dwie on line pośrednictwem platformy internetowej i jedną stacjonarną. Wzięło w nich udział 42 ekspertów, w tym 37 reprezentujących naukę, 2 przemysł, 2 usługi i 1 administrację rządową. Eksperci analizowali technologie w następujących obszarach, wyłonione we wcześniejszych etapach realizacji projektu: T1. Innowacyjne technologie T2. Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty T3. Innowacyjne opakowania T4. Żywienie i zdrowie człowieka T5. Bezpieczeństwo żywności T6. Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucja i marketing. Celem Warsztatów było:

3 Weryfikacja wstępnej listy technologii krytycznych Ocena powiązań pomiędzy poszczególnymi technologiami krytycznymi i podział na: technologie dominujące, mające wysoki poziom wpływu na inne technologie i niską od nich zależność technologie przekaźnikowe mające wysoki poziom wpływu na inne technologie ale też w wysokim stopniu od nich zależne technologie regulujące mające średni poziom wpływu i średni lub niski stopień zależności technologie zdominowane które mają niski poziom wpływu i wysoki poziom zależności technologie autonomiczne o niskim wpływie i niskiej zależności Pozycjonowanie technologii z uwzględnieniem zawansowania ich rozwoju i pozycji konkurencyjnej Polski oraz wytypowanie takich, dla których Polska ma szansę osiągnąć pozycję lidera

4 Ocena prawdopodobnego okresu wdrożenia poszczególnych technologii krytycznych

5 Opracowanie wariantowych scenariuszy rozwoju dla poszczególnych obszarów w technologicznych oraz dla całego obszaru żywność i żywienie w okresie do roku 2030 w oparciu o przyjęte determinanty sukcesu: Kadra naukowo-badawcza Infrastruktura naukowo- badawcza- Finansowanie Otwartość nauki na potrzeby gospodarki i współpracę z przemysłem Potencjał absorpcyjny polskiego przemysłu Potencjał instytucjonalny/ jakość otoczenia naukowego i biznesowego Liczebność i poziom naukowy personelu naukowo-badawczego i rozwojowego oraz pracowników technicznych. Międzynarodowe uznanie i reputacja, aktywność we współpracy międzynarodowej i międzynarodowej wymianie pracowników Jakość i liczebność podstawowej i specjalistycznej infrastruktury badawczej i wyposażenia oraz stopień jej konsolidacji umożliwiający realizację dużych programów badawczo-rozwojowych rozwojowych Wysokość, dostępność i różnorodność środków finansowych przeznaczonych na badania i rozwój działalności badawczo-rozwojowej i technologicznej Zakres współpracy z krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi i przemysłem, orientacja na rozwiązywanie problemu w specyficznym kontekście krajowym, regionalnym i sektorowym Zasoby produkcyjne i finansowe; kompetencje technologiczne, organizacyjne i marketingowe, sieci biznesowe i badawczo-rozwojowe Polityka naukowo-technologiczna i innowacyjna, zwłaszcza infrastruktura wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych, polityka fiskalna wobec komercjalizacji rezultatów badana naukowych, system kształcenia dla potrzeb komercjalizacji rezultatów badana naukowych i rozwoju zaawansowanych technologicznie produktów i usług

6 Technologie krytyczne w których Polska może osiągnąć pozycję lidera

7 Innowacyjne technologie Nanokapsulacja i nanoemulgacja wybranych potencjalnie prozdrowotnych składników żywności zapewniająca ich trwałość i umożliwiająca precyzyjne ich dostarczenia do organizmu oraz ocena ich wpływu na organizm człowieka. Zastosowanie nanobiosensorów i nanofiltrów do monitorowania przebiegu procesów technologicznych oraz jakości i bezpieczeństwa żywności wraz z oceną wpływu na organizm człowieka. Otrzymywanie i wykorzystanie enzymów zdolnych do działania w szerokim zakresie warunków technologicznych, pochodzących z hipertermofilnych, psychrofilnych, halofilnych, alkalifilnych i eutektofilnych drobnoustrojów, do przetwarzania różnych surowców żywnościowych i produktów ubocznych oraz umożliwiających ograniczenie zużycia energii. Produkcja wysokiej jakości żywności minimalnie przetworzonej z wykorzystanie innowacyjnych technologii Technologie pozyskiwania i nietermicznego utrwalania żywności z wykorzystaniem nowoczesnych metod/procesów fizycznych. Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców pochodzenia naturalnego oraz odpadów poprodukcyjnych do otrzymywania preparatów białkowych.

8 Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty Wytwarzanie żywności funkcjonalnej z użyciem do jej produkcji surowców pozyskiwanych ze specjalnych hodowli lub upraw prowadzonych w specyficznych warunkach, lub ze specjalnie selekcjonowanych odmian, także modyfikowanych biotechnologicznie, w tym również metodami inżynierii genetycznej. Produkty spożywcze ukierunkowane na zmniejszenie ryzyka chorób dietozaleznych, np. o obniżonej wartości energetycznej, zminimalizowanej ilości soli, cholesterolu lub nasyconych kwasów tłuszczowych Produkty tłuszczowe (np. margaryny) o niskiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych i kwasów tłuszczowych w izomerii trans, a jednocześnie o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych (w szczególności omega 3) ewentualnie zawierających stanole i sterole roślinne. Wykorzystanie nowych lub mało znanych gatunków roślin uprawnych, jako surowców bogatych w substancje bioaktywne.

9 Innowacyjne opakowania Materiały opakowaniowe z surowców odnawialnych oraz biodegradowalnych. Nanocząsteczki i opakowania wytwarzane z ich udziałem bezpieczne dla zdrowia człowieka Bezpieczeństwo żywności Zarządzanie bezpieczeństwem żywności z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych. Modelowanie i badania nad bezpieczeństwa żywności otrzymanej z wykorzystaniem procesów nanotechnologicznych Wykorzystanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności Modelowanie potencjalnych zagrożeń chemicznych pochodzących ze środowiska oraz stosowanych procesów technologicznych i materiałów mających kontakt z żywnością

10 Żywienie i zdrowie człowieka Żywność prozdrowotna (funkcjonalna) Nutrigenomika i genetyka człowieka podstawą oceny wrodzonych (genetycznych) uwarunkowań zdrowotnych konsumentów I projektowania indywidualnej diety dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia niezakaźnych chorób przewlekłych Żywność dedykowana dla różnych grup konsumentów Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucja i marketing Projektowanie i wdrażanie do produkcji nowych rodzajów żywności, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy współpracujące z ośrodkami naukowymi Ujednolicony system monitorowania jakości żywności Zarządzanie procesami produkcji żywności

11 Ocena prawdopodobnego okresu wdrożenia technologii krytycznych Technologia do Przypuszczalny czas wdrożenia Po 2030 nigdy Innowacyjne technologie Nanokapsulacja i nanoemulgacja wybranych potencjalnie prozdrowotnych składników żywności. 1 Fazy 2-3 Zastosowanie nanobiosensorów i nanofiltrów do monitorowania przebiegu procesów technologicznych oraz jakości i bezpieczeństwa żywności wraz z ocen wpływu na organizm człowieka. Otrzymywanie i wykorzystanie enzymów zdolnych do działania w szerokim zakresie warunków technologicznych, pochodzących z drobnoustrojów, do przetwarzania różnych surowców żywnościowych i produktów ubocznych oraz umożliwiających ograniczenie zużycia energii. Produkcja wysokiej jakości żywności minimalnie przetworzonej z wykorzystaniem innowacyjnych technologii Technologie pozyskiwania i nietermicznego utrwalania żywności z wykorzystaniem nowoczesnych metod/procesów fizycznych. Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców pochodzenia naturalnego oraz odpadów poprodukcyjnych do otrzymywania preparatów białkowych i 3 Fazy

12 Ocena prawdopodobnego okresu wdrożenia technologii krytycznych Technologia do 2015 Przypuszczalny czas wdrożenia Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty Wytwarzanie żywności funkcjonalnej z użyciem do jej produkcji surowców pozyskiwanych ze specjalnych hodowli lub upraw prowadzonych w specyficznych warunkach, lub ze specjalnie selekcjonowanych odmian, także modyfikowanych biotechnologicznie, w tym również metodami inżynierii genetycznej Produkty spożywcze ukierunkowane na zmniejszenie ryzyka chorób dietozaleznych, np. o obniżonej wartości energetycznej, zminimalizowanej ilości soli, cholesterolu lub nasyconych kwasów tłuszczowych Produkty tłuszczowe (np. margaryny) o niskiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych i kwasów tłuszczowych w izomerii trans, a jednocześnie o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych (w szczególności omega 3) ewentualnie zawierających stanole i sterole roślinne. Wykorzystanie nowych lub mało znanych gatunków roślin uprawnych, jako surowców bogatych w substancje bioaktywne. 1 Fazy i 3 1 i po 2030 nigdy

13 Ocena prawdopodobnego okresu wdrożenia technologii krytycznych Technologia Materiały opakowaniowe z surowców odnawialnych oraz biodegradowalnych Nanoczsteczki i opakowania wytwarzane z ich udziałem bezpieczne dla zdrowia człowieka Zarządzanie bezpieczeństwem żywności z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych. do 2015 Innowacyjne opakowania 1 1 Bezpieczeństwo żywności 1 Przypuszczalny czas wdrożenia Fazy i po 2030 nigdy Modelowanie i badania nad bezpieczeństwa żywności otrzymanej z wykorzystaniem procesów nanotechnologicznych Wykorzystanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności Modelowanie potencjalnych zagrożeń chemicznych pochodzących ze środowiska oraz stosowanych procesów technologicznych i materiałów mających kontakt z żywnością i 3 2 i 3 2 i 3

14 Ocena prawdopodobnego okresu wdrożenia technologii krytycznych Technologia Żywność prozdrowotna (funkcjonalna do 2015 Żywienie i zdrowie człowieka Nutrigenomika i genetyka człowieka podstawą oceny wrodzonych (genetycznych) uwarunkowań zdrowotnych konsumentów I projektowania indywidualnej diety dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia niezakaźnych chorób przewlekłych Żywność dedykowana dla różnych grup konsumentów 3 i 4 3 i 4 Przypuszczalny czas wdrożenia i 3 Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucja i marketing Projektowanie i wdrażanie do produkcji nowych rodzajów żywności, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy współpracujące z ośrodkami naukowymi Ujednolicony system monitorowania jakości żywności i 3 2 i po 2030 nigdy Zarządzanie procesami produkcji żywności 1 2 i 3

15 Scenariusze rozwoju

16 Osiągni Scenariusz optymistyczny gnięcie przez Polskę pozycji lidera w skali światowej w obszarze żywności i żywienia Polityczno-prawne Znaczący wzrost nakładów publicznych na B+R w obszarze żywności i żywienia Utworzenie skutecznych systemowych rozwiązań wspierających współpracę przemysłu z nauką Skuteczny system zachęt podatkowych dla inwestycji w B+R Duże badawcze programy ramowe w obszarze żywności i żywienia Systemowa realizacja badań, w szczególności w obszarze nisz technologiczno-rynkowych gwarantujących zwiększenie pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu. Znaczące zwiększenie efektywności i oferty systemu doradztwa dla producentów

17 Osiągni Scenariusz optymistyczny gnięcie przez Polskę pozycji lidera w skali światowej w obszarze żywności i żywienia Polityczno-prawne Powszechne uczestnictwo w projektach europejskich i międzynarodowych platformach współpracy Sprzyjające/przejrzyste przepisy administracyjne Wzrost zaangażowania uczelni i jednostek B+R w rozwiązywanie problemów przemysłu rolno-spożywczego wynikające z nowego pakietu ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego Technologiczne Wdrożenie strategicznego planu badawczego dla obszaru żywności i żywienie uwzględniającego wyniki projektu Żywność i żywienie w WXI wieku

18 Osiągni Scenariusz optymistyczny gnięcie przez Polskę pozycji lidera w skali światowej w obszarze żywności i żywienia Technologiczne Tworzenie polskich platform produktowo-technologicznych jako pola współpracy nauki z przemysłem i transferu innowacyjnych technologii Rozwój firm nastawionych na wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie produkcji żywności, opakowań i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego Rozwój zdolności polskich firm gospodarki żywnościowej do absorpcji nowych rozwiązań technologicznych Ekonomiczne Wysoki poziom inwestycji w działalność B+R

19 Osiągni Scenariusz optymistyczny gnięcie przez Polskę pozycji lidera w skali światowej w obszarze żywności i żywienia Ekonomiczne Znaczący wzrost efektywności łańcucha dostaw żywności od producentów do konsumentów Wyróżniający na tle UE wzrost gospodarczy w Polsce i wzrost zamożności społeczeństwa Koniunktura dla żywności na rynkach światowych Upowszechnienie rozwoju klastrów i sieci współpracy firm, jednostek naukowych i instytucji wsparcia, oparty o organizacje branżowe producentów surowców rolniczych i produktów spożywczych.

20 Osiągni Scenariusz optymistyczny gnięcie przez Polskę pozycji lidera w skali światowej w obszarze żywności i żywienia Demograficzne i socjokulturowe Upowszechnienie zdrowego stylu życia. Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego żywienia i znaczenia diety w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym Wzrost popytu na opakowaną żywność wygodną, gotową do bezpośredniego spożycia Integracja i konsolidacja środowisk w celu tworzenia platform produktowo-technologicznych Rozwój i powszechne dowartościowanie dobrowolnej kontroli jakości przez producentów (wzrost świadomości producentów) Podniesienie poziomu szkolnictwa w zakresie żywności i żywienia Wzrost kompetencji kadry kierowniczej przemysłu rolnospożywczego

21 Scenariusz optymistyczny Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lidera w skali światowej w obszarze żywności i żywienia Środowiskowe Wdrożenie efektywnych systemów oceny bezpieczeństwa żywności Szerokie upowszechnienie obiektywnego systemu znakowania żywności prozdrowotnej dla konsumentów Rozwój instytucji wsparcia procesów proinnowacyjnych Rynkowe Postępująca konsolidacja rynku dostawców surowców przy zapewnieniu efektywnego systemu ochrony uczciwej konkurencji Tworzenie i umacnianie silnych polskich marek na rynku globalnym Znaczący wzrost eksportu i ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw rolno-spożywczych

22 Scenariusz średniego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie wybranych technologii z obszaru żywności i żywienia Polityczno-prawne Wzrost nakładów publicznych na B+R w obszarze żywności i żywienia Przejrzyste przepisy administracyjne Wzrost liczby instytucji i firm uczestniczących w projektach europejskich i platformach współpracy Wzrost zaangażowania uczelni i jednostek B+R w rozwiązywanie problemów gospodarki rolno-spożywczej wynikający z nowego pakietu ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego System silnych zachęt podatkowych dla prywatnych inwestycji w B+R Znaczące zwiększenie efektywności i oferty systemu doradztwa dla producentów

23 Scenariusz średniego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie wybranych technologii z obszaru żywności i żywienia Polityczno-prawne Zmiana polityki rolnej UE w celu zapewnienia większej ochrony sektora rolno-spożywczego przed globalną konkurencją, dająca szansę na wzmocnienie konkurencyjnej pozycji Polski Zapewnienie skutecznego systemu wdrażania innowacyjnych technologii Rozwijanie systemowych rozwiązań wspierających współpracę przemysłu z nauką Technologiczne Wdrożenie strategicznego planu badawczego dla obszaru żywności i żywienia uwzględniającego wyniki projektu Żywność i żywienie w XXI wieku

24 Scenariusz średniego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie wybranych technologii z obszaru żywności i żywienia Technologiczne Wdrożenie większości technologii krytycznych z potencjałem na sukces wyłonionych w projhekcie Rozwój współpracy jednostek naukowo-badawczych i przemysłu Rozwój zastosowań systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Umiarkowany rozwój zdolności polskich firm spożywczych do absorpcji nowych rozwiązań technologicznych Ekonomiczne Wzrost gospodarczy w Polsce i wzrost zamożności społeczeństwa Średni poziom prywatnych inwestycji firm w działalność B+R

25 Scenariusz średniego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie wybranych technologii z obszaru żywności i żywienia Ekonomiczne Koniunktura dla żywności na rynkach światowych Umiarkowana konsolidacja rynku przetwórstwa rolnospożywczego, sprzyjająca wzrostowi silnych podmiotów rynkowych, zdolnych do prowadzenia prac badawczorozwojowych i wdrażania wyników badań Umacnianie się współpracy branżowej w grupach branżowych i sieciach współpracy Demograficzne i socjokulturowe Upowszechnienie zdrowego stylu życia. Rosnąca świadomość społeczeństwa

26 Scenariusz średniego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie wybranych technologii z obszaru żywności i żywienia Demograficzne i socjokulturowe Wzrost popytu na opakowaną żywność wygodną, gotową do bezpośredniego spożycia Utrzymanie poziomu szkolnictwa wyższego w dziedzinie żywności i żywienia Utrzymanie kompetencji kadry kierowniczej przemysłu rolnospożywczego Umiarkowana integracja i konsolidacja środowisk w celu tworzenia platform produktowo-technologicznych. Społeczna akceptacji technologii zapewniających produkcję żywności o wysokich walorach odżywczych i prozdrowotnych Średni poziom rozwoju dobrowolnej kontroli jakości przez producentów (umiarkowany wzrost świadomości producentów)

27 Scenariusz średniego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie wybranych technologii z obszaru żywności i żywienia Środowiskowe Zmiany klimatu sprzyjające produkcji rolnoej Znaczące upowszechnienie obiektywnego systemu znakowania żywności prozdrowotnej dla konsumentów Rynkowe Postępująca konsolidacja rynku dostawców surowców przy zapewnieniu efektywnego systemu ochrony uczciwej konkurencji Rozwój sieci zbytu produktów rolno-spożywczych Umiarkowany wzrost ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Rozwój w regionach silnych instytucji wsparcia procesów proinnowacyjnych w gospodarce żywnościowej

28 Scenariusz małego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie pojedynczych technologii z obszaru żywności i żywienia Polityczno-prawne Umiarkowany wzrost nakładów publicznych na B+R w obszarze żywności i żywienia Powolne zmiany w przepisach i funkcjonowaniu administracji Nieefektywny system doradztwa dla producentów i rolników Niedostatecznie rozwinięta współpraca podmiotów gospodarczych przetwórstwa żywności z jednostkami badawczo-rozwojowymi Mało skuteczna polityka fiskalna państwa sprzyjająca prywatnym inwestycjom w B+R

29 Scenariusz małego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie pojedynczych technologii z obszaru żywności i żywienia Polityczno-prawne Rozwijanie rozwiązań wspierających współpracę firm z nauką Technologiczne Niekompletne wdrożenie strategicznego planu badawczego dla obszaru żywności i żywienia uwzględniającego wyniki projektu Żywność i żywienie w XXI wieku Wdrożenie 30% krytycznych technologii z potencjałem na sukces Niewielka integracja i konsolidacja środowisk w celu tworzenia platform produktowo-technologicznych.

30 Scenariusz małego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie pojedynczych technologii z obszaru żywności i żywienia Technologiczne Powolna specjalizacja polskich producentów wokół wybranych nisz, np. żywność minimalnie przetworzona Powolny wzrost zdolności polskich firm do absorpcji nowych rozwiązań technologicznych Nieliczne przypadki komercjalizacji wyników badań w polskich przedsiębiorstwach Ekonomiczne Średni poziom prywatnych inwestycji firm w działalność B+R Niewielki wzrost efektywności łańcucha dostaw żywności od producentów do konsumentów Wzrost światowej konkurencji na rynkach żywnościowych

31 Scenariusz małego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie pojedynczych technologii z obszaru żywności i żywienia Ekonomiczne Utrzymanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski i umiarkowany wzrost zamożności społeczeństwa Pojedyncze przykłady współpracy polskich przedsiębiorstw z innymi firmami z Europy Efektywne, ale nieliczne przykłady współpracy w krajowych grupach branżowych i sieciach współpracy Demograficzne i socjokulturowe Mały stopień upowszechnienia technologii zapewniających produkcję żywności o wysokich walorach odżywczych i prozdrowotnych Utrzymanie poziomu szkolnictwa w dziedzinie żywności i żywienia

32 Scenariusz małego wzrostu Osiągni gnięcie przez Polskę pozycji lokalnego lidera w zakresie pojedynczych technologii z obszaru żywności i żywienia Środowiskowe Powolne upowszechnianie obiektywnego systemu znakowania żywności prozdrowotnej dla konsumentów Zmiany klimatu niesprzyjające produkcji rolnej Rynkowe Utrzymanie eksportu na dotychczasowych poziomie Przejęcie silnych polskich marek przez globalne koncerny Niewielka konsolidacja kapitałowa rynku

33 Scenariusz pesymistyczny Brak sukcesu we całym obszarze żywności i żywienia Polityczno-prawne Utrzymanie na obecnym poziomie bądź spadek nakładów publicznych na B+R w obszarze żywności i żywienia Brak polityki podatkowej wspierającej inwestycje w B+R Niedopasowana do potrzeb i wyzwań oferta systemu doradztwa dla producentów Słaby rozwój potencjału naukowego wyższych uczelni rolniczych i jednostek B+R Powolne wprowadzanie mechanizmów sprzyjających wdrożeniom wyników badań naukowych Słaba współpraca międzynarodowa, w szczególności uczestnictwo w projektach europejskich i międzynarodowych platformach współpracy

34 Scenariusz pesymistyczny Brak sukcesu we całym obszarze żywności i żywienia Polityczno-prawne Powolne zmiany w przepisach i funkcjonowaniu administracji Technologiczne Niewdrożony lub wdrożony połowicznie strategiczny plan badaczy dla obszaru żywności i żywienia. Wdrożenie tylko nielicznych technologii krytycznych Niedostateczny rozwój w Polsce innowacyjnych przedsiębiorstw

35 Scenariusz pesymistyczny Brak sukcesu we całym obszarze żywności i żywienia Technologiczne Powolny wzrost zdolności polskich firm do absorpcji nowych rozwiązań technologicznych Bardzo wolny wzrost komercjalizacji wyników badań Ekonomiczne Niski poziom inwestycji w działalność B+R w przemyśle Brak poprawy efektywności łańcucha dostaw żywności od producentów do konsumentów Recesja w Polsce, pogłębienie dysproporcji zarobkowych

36 Scenariusz pesymistyczny Brak sukcesu we całym obszasze żywności i żywienia Ekonomiczne Dekoniunktura dla żywności na rynkach światowych. Niedostatek sieci współpracy firm, jednostek naukowych i instytucji wsparcia. Niewystarczające wsparcie organizacji branżowych producentów surowców rolniczych i produktów spożywczych. Efektywne, ale nieliczne przykłady współpracy branżowej w grupach branżowych i sieciach współpracy. Demograficzne i socjokulturowe Niedostateczna konsolidacja środowisk w celu tworzenia platform produktowo-technologicznych.

37 Scenariusz pesymistyczny Brak sukcesu we całym obszasze żywności i żywienia Demograficzne i socjokulturowe Technologie zapewniające zdrowie społeczne i generujące bezpieczną żywność upowszechnione w małym stopniu Brak postępu we wdrażaniu dobrowolnej kontroli jakości przez producentów Spadek poziomu szkolnictwa w dziedzinie żywności i żywienia Środowiskowe Brak postępu w zakresie wdrażania systemów oceny bezpieczeństwa żywności Niedostateczne upowszechnienie obiektywnego systemu znakowania żywności prozdrowotnej dla konsumentów Zmiany klimatu niekorzystne dla produkcji rolnej

38 Scenariusz pesymistyczny Brak sukcesu we całym obszarze żywności i żywienia Rynkowe Znikoma konsolidacja rynku dostawców surowców Mało wiarygodni polscy producenci, wypierani z kolejnych rynków przez konkurencję Silna ekspansja globalnych konkurentów na polskim rynku Stagnacja instytucji wsparcia procesów proinnowacyjnych w gospodarce żywnościowej - otoczenie rynkowe niezdolne do efektywnego wspierania procesów proinnowacyjnych

39 Dziękuję za uwagę

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Paweł Badowski Regulatory Affairs Manager Unilever Polska Oświadczenia zdrowotne w teorii i praktyce

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 09.09.2011 Wprowadzenie Ewolucja WPR - od zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim. Procesy usługowe usługi B2B, w tym usługi finansowe usługi B+R

Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim. Procesy usługowe usługi B2B, w tym usługi finansowe usługi B+R Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim Obszary gospodarcze sektor rolno-spożywczy sektor chemiczny sektor medyczny sektor energetyczny sektor IT Technologie wiodące biotechnologia technologie

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 28 marca 2014 r. System dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W XXI WIEKU WIZJA ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA SPOŻYWCZEGO (FORESIGHT TECHNOLOGICZNY)

ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W XXI WIEKU WIZJA ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA SPOŻYWCZEGO (FORESIGHT TECHNOLOGICZNY) Konferencja Końcowa ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W XXI WIEKU WIZJA ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA SPOŻYWCZEGO (FORESIGHT TECHNOLOGICZNY) PROJEKT REALIZUJE KONSORCJUM: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK Dr inż. Joanna KAŁKOWSKA Dr inż. Marek GOLIŃSKI CELE ANALIZY PEST DLA OCENY TRANSFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Żywność i żywienie w XXI wieku

Żywność i żywienie w XXI wieku Żywność i żywienie w XXI wieku Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego Lech Michalczuk (red.) Łódź 2011 Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife Projekt z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej w procesie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 www.nauka.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż,

Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż, Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

KADRY NOWOCZESNEJ GOSPODARKI - wyniki projektu -

KADRY NOWOCZESNEJ GOSPODARKI - wyniki projektu - 2009 Agnieszka Gryzik KADRY NOWOCZESNEJ GOSPODARKI - wyniki projektu - Warszawa, 26 października 2009 r. Czynniki Scenariusz Założenia do scenariuszy Reformy wewnętrzne Otoczenie zewnętrzne Warszawa, 26

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r.

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r. Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2. Etapy procesu badawczego. 4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków. 5. Instrumenty marketingu

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Pytania/pola zaznaczone (*) są obowiązkowe. Prosimy wpisać N/A w przypadku gdy pole nie dotyczy twojego przedsiębiorstwa.

ANKIETA. Pytania/pola zaznaczone (*) są obowiązkowe. Prosimy wpisać N/A w przypadku gdy pole nie dotyczy twojego przedsiębiorstwa. ANKIETA Informacje podane w niniejszej ankiecie mają charakter poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji projektu TRAFOON. Analiza zawartych treści będzie pomocna w określeniu najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gantner. Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Andrzej Gantner. Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Działania na poziomie międzynarodowym i Unii Europejskiej w zakresie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem i aktywnością fizyczną w kontekście zdrowego stylu życia Andrzej Gantner Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 2020 Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Konferencja Nauka idzie w... biznes 7 listopada 2012 r. 2 PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta do konsultacji eksperckich

Ankieta do konsultacji eksperckich Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników Zadanie 1f Ankieta do konsultacji eksperckich Szanowni Państwo, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA DR HAB. INŻ. ROMAN KACZYŃSKI, PROF. NZW. PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA BIOGOSPODARKI PPT BG. intersektorowe zintegrowane działania dla rozwoju biogospodarki w Polsce

POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA BIOGOSPODARKI PPT BG. intersektorowe zintegrowane działania dla rozwoju biogospodarki w Polsce POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA BIOGOSPODARKI PPT BG intersektorowe zintegrowane działania dla rozwoju biogospodarki w Polsce Beata Kolesińska, Politechnika Łódzka Biogospodarka to zrównoważone procesy

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Toruń, 4 grudnia 2013 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Toruń, 4 grudnia 2013 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Toruń, 4 grudnia 2013 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 Wsparcie B+R+I będzie prowadzone głównie w ramach celów tematycznych: 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do 1 2 3 Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo