Przewodnik po ebadaniach. Podręcznik dla osób korzystających z aplikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po ebadaniach. Podręcznik dla osób korzystających z aplikacji www.ebadania.pl"

Transkrypt

1 Przewodnik po ebadaniach Podręcznik dla osób korzystających z aplikacji 1

2 Spis treści 1. Przygotowanie badań Cele badań: Internet jako medium badawcze: Podstawowe terminy, które mogą się okazać się dla Ciebie pomocne Badania internetu a badania w internecie Różne aspekty badania medium ebadania specyfika systemu Problemy w badaniach online Jak rozpocząć pracę z systemem ebadania?

3 1. Przygotowanie badań Przygotowywanie badań jest procesem złożonym, wymagającym gruntownej wiedzy z zakresu metodologii, jak i metod badawczych. Osoba nie mająca styczności z badaniami społecznymi, nierzadko jest przekonana, że przygotowanie dobrej ankiety, to kwestia kilkunastu minut. Otóż nic bardziej mylnego! Oczywiście można takie badanie przygotować nawet w kwadrans, ale o jakości i rzetelności uzyskanych w ten sposób wyników, nie trzeba chyba długo dyskutować. Najistotniejszą sprawą, jaką musimy sobie odpowiedzieć w momencie projektowania badania, jest określenie czego chcę się dowiedzieć? Na jakie pytanie chcę uzyskać odpowiedź? Jeśli dokładnie wiesz, co stanowi przedmiot Twojego zainteresowania musisz odpowiedzieć sobie na pytanie w jaki sposób to zrobić? Inaczej mówiąc, jaka metoda, czy technika badawcza byłaby w Twoim przypadku najodpowiedniejsza, byś mógł uzyskać jak najbardziej kompleksową odpowiedź na nurtujące Cię pytanie Cele badań: Twoje badania mogą mieć trzy główne cele: eksploracyjny: uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jaki jest zasięg mojego produktu? Jacy użytkownicy kupują najczęściej moje produkty? Czy moja reklama jest skuteczna? opisowy: uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Co moi użytkownicy sądzą mojej stronie internetowej? Skąd wywodzą się użytkownicy mojego produktu? wyjaśniający: uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego moi pracownicy nie są zadowoleni z warunków pracy w firmie? Pamiętaj, że każdy problem badawczy wymaga odmiennej metody badawczej i niekoniecznie musi to być metoda sondażowa. Każda metoda badawcza ma swoje mocne i słabe trony, czego powinieneś być świadomy. Początkujący badacze mogą zadawać pytanie: skąd w ogóle brać pomysły do swoich badań? Pomocne są tutaj studia literatury z interesującej nas problematyki, z uwzględnieniem kwestii, których do tej pory jeszcze nie eksplorowano tzw. białe plamy. Rzetelne analizowanie 3

4 publikacji na pasjonujący nas temat, pozwala również uniknąć ewentualnych błędów popełnionych przez innych badaczy, a planowane przez nas badania mogą się przyczynić do weryfikacji wyników wcześniejszych badań prowadzonych w tym zakresie. Kiedy problem badawczy zostanie przez nas sformułowany i przeanalizowany pod kątem jego istotności, możliwości empirycznego dowiedzenia, należy sformułować hipotezy. Hipotezy stanowią próbę odpowiedzi na nasze pytanie badawcze1. Ich źródłem mogą być wyniki rozważań teoretycznych, dotychczasowe badania z interesującego nas zakresu oraz inwencja twórcza i pomysłowość badacza2. W hipotezie powinny być zawarte relacje pomiędzy zmiennymi, które sprawdzamy w naszym badaniu3. W sytuacji, gdy hipoteza zostanie przyjęta (potwierdzona badaniem) zostaje włączona do wiedzy naukowej4. Przy ich formułowaniu należy brać pod uwagę następujące elementy5: Hipotezy muszą być jasno sformułowane. Oznacza to, że wszystkie zmienne w niej występujące muszą być jasno zdefiniowane. Hipotezy są konkretne. Hipoteza powinna uwzględniać oczekiwany związek między zmiennymi (dodatni lub ujemny) np. Długotrwałe oglądanie telewizji powoduje wzrost zachowań agresywnych wśród młodzieży. Hipotezy są sprawdzalne za pomocą konkretnych metod. Musimy dysponować narzędziami pozwalającymi sprawdzić (testować) daną hipotezę. Hipotezy naukowe nie są wartościujące. Wartości wyznawane przez badacza, jego subiektywne preferencje nie powinny wpływać na jakość i formę stawianych hipotez. Przy ich formułowaniu należy brać pod uwagę trzy czynniki6: 1. Powinny się jednoznacznie odnosić do badanej przez nas problematyki. 2. Powinny posiadać uzasadnienie. Nierzadko wystarczy podanie źródła hipotezy np. wyniki innych badań. 3. Powinny zawierać warunku sprawdzalności, tj. określać przy zajściu jakich zjawisk, albo określonego stopnia ich natężenia, można je uznać za sprawdzone. W hipotezie powinna być również określona jej moc. Wyróżniamy trzy moce hipotezy7: Poziom słaby: są to tzw. hipotezy egzystencjalne, które informują o istnieniu np. istnieje zjawisko X lub istniej związek pomiędzy X i Y. 1 Ch. FrankfortNachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, op.cit., s G. Babiński, Etapy procesu badawczego, op.cit., s R.Wimmer, J. Dominick, Mass media. Metody badań, op.cit., s Ch. FrankfortNachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, op.cit., s Ibidem, s G. Babiński, Etapy procesu badawczego, op.cit., s Ibidem, s

5 Poziom średni: określa warunki zajścia zjawiska, ale także kierunek zależności. Poziom mocny: są precyzyjne, dokładnie określają warunki ich spełnienia. Cały proces badawczy należy rozważyć pod kątem tzw. zasady oszczędności, zwanej brzytwą Ockhama8. Zasada ta mówi, iż najprostsze podejście badawcze jest z reguły najlepsze i nie ma potrzeby mnożenia bytów ponad konieczność. Czasem badacz niepotrzebnie komplikuje problem, w sytuacji, gdy można go rozwiązać przy pomocy prostszych procedur. Szczegółowe etapy procesu badawczego przedstawiono na rycinie. Etapy procesu badawczego Źródło: Ch. FrankfortNachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i Ska, Poznań Istotnym elementem w fazie formułowania problemu badawczego jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dlaczego ludzie działają tak, a nie inaczej. Problem badawczy to bodziec 8 R. Wimmer, J. Dominick, Mass media. Metody badań, op.cit., s

6 inicjujący badania naukowe. Oczywiście nie każdy bodziec intelektualny, może stać się podstawą do przeprowadzenia badań empirycznych. Problemy, których empirycznie nie można uzasadnić, bowiem mają charakter subiektywnych preferencji, wierzeń, upodobań itp., nie poddają się badaniom empirycznym9. Istnieją różne sposoby uzyskiwania odpowiedzi na nasze pytania, czyli metody poznawcze10: metoda uporczywości: odpowiedź na nasze pytanie uzyskujemy kierując się zasadą coś jest prawdziwe, ponieważ zawsze było prawdziwe, metoda intuicji: coś jest prawdą a priori, ponieważ jest oczywiste i tak nakazuje zdrowy rozsądek, metoda autorytetu: prawdą jest to, co przekazuje zaufane źródło rodzic, nauczyciel, ksiądz, starszy brat, metoda naukowa: proces dowiadywania się, uzyskiwania odpowiedzi na nasze pytanie, to seria drobnych kroków. Prawdę uzyskuje w się w profesie obiektywnych analiz i samokorygujących się studiów. Metoda uporczywości i intuicji odwołuje się do tradycji, dzięki której czerpiemy powszechnie akceptowane informacje na temat tego, jak funkcjonuje świat11. Odwołanie się do sformułowań typu: wszyscy wiedzą, że..., w wielu przypadkach zwalnia nas z procesu myślenia i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Metoda autorytetu utrudnia proces dochodzenia do prawdy, szczególnie w sytuacji, gdy na dany temat wypowiadają się osoby nie będące autorytetami w danej dziedzinie. Duchowny wypowiadający się na temat sfery seksualności, niekoniecznie musi być ekspertem w tej dziedzinie, choć wielu ze względu na jego pozycję, nie poddaje jego wiedzy w tym zakresie w wątpliwość. Czasem rolę autorytetu pełnią również media. Uważamy, że skoro coś zostało powiedziane w telewizji, czy napisane w prasie, z pewnością zasługuje na zaufanie, a wręcz stanowić może pewnik. Metoda intuicji inaczej nazywana metodą racjonalną dotyczy wiedzy zasadniczo prawdziwej, logicznie możliwej i dopuszczalnej12. Jak wskazuje R. Wimmer i J. Dominick, badania prowadzimy tak naprawdę każdego dnia, próbując dowiedzieć się czegoś, realizujemy setki projektów badawczych 13. Nawet próba odpowiedzi na tak prozaiczne pytania, jak wcześnie wyjść z domu by zdążyć na czas, czy jak Ch. FrankfortNachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i Ska, Poznań 2001, s. 67. R. Wimmer, J. Dominick, Mass media. Metody badań, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s. 16. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, op.cit., s. 30. Ch. FrankfortNachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, op.cit., s. 19. R.Wimmer, J. Dominick, Mass media. Metody badań, op.cit., s. 56.

7 zaplanować czynności dnia codziennego wymaga dokonania oceny, analizy, czy zastanowienia się. Możemy zadać sobie pytanie, w czym metoda naukowa jest lepsza od metody uporczywości, autorytetu, czy intuicji, jako sposobów zdobywania wiedzy o otaczającym świecie? Wymienić można, co najmniej sześć argumentów, które pozwalają przypisać przewagę podejścia naukowego nad innymi źródłami dochodzenia do wiedzy14: 1. Natura jest uporządkowana. Naukowcy zakładają, że nawet intensywnie zmieniające się środowisko jest w pewien sposób uporządkowane i ustrukturyzowane, wobec czego każda zmiana ma swój schemat i może być wyjaśniana. Rzeczywistość (natura) jest empirycznie obserwowalna i istnieje niezależnie od ludzkiej interwencji, tak więc nie odwołuje się do sił ponadnaturalnych, czy wszechmocnych. 2. Natura jest poznawalna. Jednostki i zjawiska społeczne pozwalają na poddanie ich badaniu naukowemu, bowiem wykazują pewną powtarzalność i uporządkowanie. 3. Wszystkie zjawiska naturalne mają naturalne przyczyny. Podejście naukowe odrzuca wiarę w to, że przyczynami zdarzeń mogą być inne siły np. ponadnaturalne. 4. Nic nie jest dowiedzione samo w sobie. Wiedza naukowa nie jest prawdziwa sama w sobie, należy ją obiektywnie dowieść. Naukowcy odrzucają subiektywnie wierzenia, czy tradycje, gdy weryfikują efekty swojej pracy. Metodę naukową cechuje, więc krytycyzm. 5. Wiedza jest wyprowadzana z nabywanego doświadczenia. Wiedza naukowa wyprowadzana jest z doświadczenia, opiera się na spostrzeżeniach, doświadczeniu i obserwacji. 6. Wiedza przewyższa ignorancję. Prawda a nauce zależy od dowodów, metod i teorii, jednak ma ona charakter względny i zmienia się. Jakie należy, zatem podjąć kroki, aby nasz problem mógł zostać uznany za naukowy? Aby problem mógł być uznany za naukowy, powinien15: dotyczyć obiektywnego stanu niewiedzy; być wyrażony w języku naukowym; być sformułowany w taki sposób, aby wiadomo było, jakie podjąć działania, by móc udzielić odpowiedzi na to pytanie. Po etapie formułowania hipotez należy opracować cały plan badawczy. Jest on rodzajem projektu, wspomagającego badacza na każdym etapie działania, rozwiązując dylematy typu: Kogo badać? Kiedy dokonać obserwacji? Jak zbierać dane?16. Plan badawczy powinien posiadać 14 Ch. FrankfortNachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, op.cit., s G. Babiński, Etapy procesu badawczego, w: M. Malikowski, M. Niezgoda (red.), Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, WSSG, Tyczyn 1980, s Ch. FrankfortNachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, op.cit., s

8 następujące cechy: możliwość porównywania, manipulowania, kontrolowania i uogólniania17. Porównywanie to czynność, która pozwala wykazać korelowanie ze sobą dwóch zmiennych. Kontrolowanie ma na celu eliminowanie innych wyjaśnień w zmianach wartości zmiennej zależnej. Uogólnianie pozwala określać zakres, w jakim badanie pozwala na uogólnianie go na większe zbiorowości. Istotnymi elementami wpływającymi na możliwość uogólniania jest reprezentatywność próby i uwrażliwiający wpływa warunków badania. Dokonywanie uogólnień poza dobraną do badania próbkę badawczą gwarantują w dużym zakresie metody oparte na rachunku prawdopodobieństwa np. dobór losowy. W badaniach sondażowych należy formułować pytania neutralnie, aby uniknąć sugerowania odpowiedzi (uwrażliwiający wpływ badania)18. Jakie kroki zatem powinniśmy podjąć, aby nasze badania mogło być uznane za naukowe19: 1. Upublicznić wyniki. Postęp w nauce wymaga powszechnej dostępności do informacji. Raport z badań powinien zawierać możliwie pełne informacje dotyczące procedury badawczej. 2. Obiektywizm. Eliminować skrajności, raczej informować, podawać fakty, niż zajmować się ich interpretacją. Poglądy badacza na dany temat są wtórne. 3. Empiryzm. Precyzja w definiowaniu i interpretowaniu zjawisk. 4. Systematyzm i kumulatywizm. Nauka tworzy teorie i prawa, które pomagają wyjaśniać zjawiska, a korzystają przy tym z dorobku swoich poprzedników. 5. Prognostycyzm. Nauka pozwala przewidywać pewne zdarzenia i zjawiska Internet jako medium badawcze: Internet, dzięki swojej coraz większej dostępności, pozwala badaczom na korzystanie z nowych możliwości zbierania materiału o respondentach i staje się alternatywą dla czasochłonnych badań sondażowych. W przypadku badań realizowanych w internecie powstają dwa problemy metodologiczne: pierwszy z nich dotyczy przystosowania znanych technik badawczych do nowego, 17 Ibidem, s Ibidem, s R. Wimmer, J. Dominick, Mass media. Metody badań, op.cit, s

9 interaktywnego środowiska, drugi z nich dotyczy wypracowania zupełnie nowych, unikalnych narzędzi, swoistych jedynie dla tego medium. System Zarządzania Badaniami ebadania.pl stara się wyjść naprzeciw temu wyzwaniu, oferując unikalne narzędzie do badań sondażowych Podstawowe terminy, które mogą się okazać się dla Ciebie pomocne Respondent: osoba biorąca udział w badaniu empirycznym, odpowiadająca na pytania zawarte w ankiecie lub zadawane podczas wywiadu, a także osoba poddana obserwacji lub eksperymentowi Badanie główne: badanie zasadnicze Badanie pilotażowe: badanie wstępne, mające na celu sprawdzenie i udoskonalenie narzędzia badawczego; wykonuje się go na małej próbie Kafeteria: propozycje odpowiedzi na pytanie kwestionariuszowe; respondent, któremu zadawane jest pytanie z kafeterią, dobiera spośród zaprezentowanych odpowiedzi takie, które są dla niego najodpowiedniejsze zob.: pytanie kafeteryjne Próba: jest to część populacji uczestnicząca w badaniu, reprezentująca określoną zbiorowość; wyróżniamy dwa rodzaje prób reprezentatywne (jednostki w tej próbie są dobrane w sposób losowy, a wnioski z badań tych prób możemy uogólniać na całą populację) i niereprezentatywne Metryczka: część kwestionariusza, w której umieszcza się dane dotyczące cech demospołecznych respondenta np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, osiągane dochody itp. Badanie empiryczne: polega na starannej obserwacji obserwowalnych zdarzeń, czy zjawisk przy zachowaniu reguł metodologii Metodologia: system jasno i precyzyjnie określonych procedur, do których odwołują się badania Narzędzie badawcze: jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań, pomocnym w zbieraniu danych; narzędziem może być np.: kwestionariusz. 9

10 Kwestionariusz: wydruk zawierający pytania dla respondenta; kwestionariusz powinien zawierać instrukcję odpowiedzi na pytania; pytania muszą być jasno i precyzyjnie sformułowane, aby każdy respondent mógł na nie odpowiedzieć. Dwa podstawowe typy kwestionariuszy to: kwestionariusz wywiadu, gdzie to ankieter odczytuje pytania i rejestruje uzyskane odpowiedzi; kwestionariusz ankiety, gdzie pytania odczytuje i zapisuje sam respondent. 2. Badania internetu a badania w internecie20 Pisząc o badaniach internetowych należy dokonać rozróżnienia na badania Internetu, jako badania medium i jego zawartości oraz badania w Internecie, czyli badania realizowane drogą online. Badanie Internetu jako badanie medium i jego zawartości można prowadzić w dwojaki sposób przy pomocy tradycyjnych technik drogą offline, jak i za pomocą Internetu drogą online. Wszystko zależy od tego, co chcemy zbadać i jaka technika będzie najodpowiedniejsza na uzyskanie odpowiedzi na pytania postawione w problematyce badawczej. Badania Internetu (jak i innych rodzajów mediów) można prowadzić z uwzględnieniem różnych aspektów medium, jak i różnych poziomów jego rozwoju21: Faza I Samo medium: badamy Jak działa dane medium?, Jakich funkcji i usług dostarcza swoim użytkownikom?, W czym jest podobne do innych mediów? Faza II Wykorzystanie i użytkownicy medium: badanie prowadzimy w fazie, gdy medium jest już rozwinięte. Próbujemy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób jednostki korzystają z danego medium? Jakie korzyści i zagrożenia oferuje dane medium? Kto korzysta z danego medium? Faza III Skutki wywoływane przez dane medium: Jakie są socjologiczne, psychologiczne i fizyczne skutki działania danego medium? Czego użytkownicy oczekują od danego medium? 20 Wykorzystano fragmenty artykułu: M. Szpunar, The Internet in the survey execution process, w: B. Gocłowska, Z. Łojewski (ed.) Computer Science Applied in Education, Lublin, UMCS, 2009, pp oraz M. Szpunar, Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium podstawowe problemy metodologiczne, w: Studia Medioznawcze, Warszawa, UW, 2/2007, s R. Wimmer, J. Dominick, Mass media. Metody badań, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s

11 W jaki sposób medium to służy ludziom? Faza IV Jak można ulepszyć dane medium?: Jak można ulepszyć dane medium z punktu widzenia użytkownika (odbiorcy)? Proces badania medium z uwzględnieniem wszystkich czterech faz nie ma charakteru liniowego, czy też sekwencyjnego. Na każdym etapie rozwoju danego medium możemy próbować rozstrzygać problemy właściwe dla innej fazy. Prowadzenie badań to, bowiem proces, który nigdy się kończy, bowiem w większości przypadków nawet zakończony projekt badawczy generuje nowe pytania, których wcześniej badacz nie przewidział lub w ogóle ich nie dostrzegał22. Różne aspekty badania medium Źródło: opracowanie własne, na podstawie: R. Wimmer, J. Dominick, dz.cyt, s. 11. Niewiele mamy opracowań informujących o tym, z jaką skutecznością wypełnień mamy do czynienia w przypadku ankiet zamieszczanych online, choć spotkać można się z astronomicznymi danymi mówiącymi o tysiącach respondentów wypełniających kwestionariusz w ciągu kilku dni, a 22 Tamże. 11

12 nawet godzin23. Obecnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spowszednieniem, a w związku z tym zmęczeniem różnego rodzaju ankietami (oversurveying)24, odsetek wypełnień zmniejszył się znacząco. Odsetek zwrotu wypełnionych kwestionariuszy internetowych jest niski, porównywalny do ankiet pocztowych, utrzymujący się na poziomie 510%25. Jednakże niski odsetek zwrotów nie jest stałą cechą badań prowadzonych drogą online, czasem nawet przewyższając odsetek wypełnień osiągany w badaniach offline, a sposób realizacji badania może w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania wysokich odsetków wypełnień26. J. Zając i D. Batorski odwołując się do badań zachodnich badaczy wskazują wyniki, w których odsetek wypełnień osiąga poziom 82%27. Warto również wskazać, że wyższe odsetki są zawsze uzyskiwane na próbach jednorodnych zawodowo np. wśród lekarzy, nauczycieli, niż na zbiorowości generalnej28. Globalna sieć WWW nazwana internetem staje się prawdziwym polem eksploracji dla badacza. Internet staje się medium pozwalającym w nowy sposób rejestrować, a w związku z tym poddawać analizie zarejestrowane ludzkie przekazy. Jednostką analizy może stać się tutaj strona WWW, listy elektroniczne, wiadomości na listach dyskusyjnych, czy też mailingowych, pamiętniki internetowe zwane blogami. Skoro część swojej aktywności przenoszą jednostki do środowiska online, trudno pozostawać wobec tego środowiska obojętnym. Kwestionariusze online stają się coraz częściej alternatywą dla pracochłonnych i kosztownych wywiadów prowadzonych metodą facetoface. Zrozumienie całokształtu zjawiska zachodzących w internecie pozwala poznać mechanizmy rządzące całym środowiskiem online, ale również lepiej zarządzać dystrybucją informacji w środowisku wirtualnym29. Socjologowie polscy coraz częściej zdają sobie sprawę, iż dla rozwoju badań sondażowych niemal koniecznością wydaje się być wyjście poza utarte schematy badań. K. Słomczyński wskazuje, iż Internet oraz telefony komórkowe dzięki temu, że stają się coraz bardziej popularnymi środkami komunikowania, pozwalają metodologom na korzystanie z nowych możliwości zbierania 23 C. Smith, Casting the Net: Surveying an Internet Population, 1997, 24 J. Zając, Nieważne jak pytasz: cechy zaproszenia a skłonność do udziału w ankiecie internetowej, w: M. Sokołowski (red.) Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Elbląg, PWSZ, 2006, s R. Mącik, Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Lublin, UMCS, 2005, s. 109 i K. Sobieszek, Problem błędu braku odpowiedzi w badaniach Internetowych rozważania teoretyczne, w: Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń i in. (red.), Re: Internet społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Warszawa, WAiP, 2006, s J. Zając, D. Batorski, Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: Zwiększanie realizacji próby, 27 W. Cull, K. O Connor, S. Sharp, S. Tang, Response rates and response bias for 50 surveys of pediatricans. Health Services Research, 2005 podaję za: J. Zając, D. Batorski, dz.cyt. 28 P. Daniłowicz, F. Sztabiński, Nowe spojrzenie na ankietę pocztową. Jak uzyskano 70% zwrotów, w: Z. Gostkowski (red.) Analizy i próby technik badawczych w socjologii, Warszawa, 1992, Tom IX, s P. Ejdys, M. Grzanka, Badania Internetu w Polsce (przykład badań typu sitecentric), w: B. BednarekMichalska, EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, 9/2002, 12

13 materiału o respondentach30. Jednocześnie podkreśla się, że badacze w wielu przypadkach nie są przygotowani do wykorzystywania możliwości, jakie daje wywiad wspomagany komputerowo31. W przypadku Internetu powstają dwa problemy metodologiczne pierwszy z nich dotyczy przystosowania znanych technik badawczych do nowego, interaktywnego środowiska, drugi z nich dotyczy wypracowania zupełnie nowych, unikalnych narzędzi, swoistych jedynie dla tego medium. Mimo, iż ilość badań prowadzonych przy użyciu Internecie ciągle rośnie, niewiele jest solidnych opracowań metodologicznych traktujących, o tym nowym badawczym wyzwaniu32. Badania online a badania offline Warto jednak zwrócić uwagę, iż mówiąc o badaniach internetowych należy dokonać rozróżnienia na badania internetu, jako badania medium i jego zawartości oraz badania w Internecie, czyli badania realizowane online. Badanie internetu jako badanie medium i jego zawartości można prowadzić w dwojaki sposób przy pomocy tradycyjnych technik drogą offline, jak i za pomocą internetu drogą online. Wszystko zależy od tego, co chcemy zbadać i jaka technika będzie najodpowiedniejsza na uzyskanie odpowiedzi postawionych w problematyce badawczej. Niewiele mamy opracowań informujących o tym, z jaką skutecznością mamy do czynienia w przypadku ankiet zamieszczanych online, choć spotkać można się z astronomicznymi wynikami mówiącymi o tysiącach respondentów wypełniających kwestionariusz w ciągu kilku dni, a nawet godzin33. W przypadku badań Internetu możemy zastosować klasyczny podział na badania online owe i badania offline owe. W przypadku badań offline owych możemy korzystać zarówno z technik ilościowych i jakościowych oraz badań trackingowych. W przypadku badań trackingowych uzyskujemy dane dotyczące dostępu do internetu, celów korzystania z tego medium, znajomości i korzystania z najpopularniejszych stron WWW, ocenę ich funkcjonalności oraz ogólną charakterystykę społecznodemograficzną użytkowników K. Słomczyński, Polska metodologia socjologicznych badań empirycznych na tle międzynarodowym, w: P. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.) Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 2004, s Z. Sawiński, Źródła rozwoju metodologii badań marketingowych, w: P. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.) Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 2004, s K. Sobieszek, Problem błędu braku odpowiedzi w badaniach internetowych rozważania teoretyczne, w: Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń i in. (red.), Re: internet społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Warszawa, WAiP, C. Smith, Casting the Net: Surveying an Internet Population, 1997, 34 T. ŻmijewskaJędrzejczyk, Badania internetowe, w: P. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.) Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 2004, s

14 Z kolei badania online możemy podzielić na dwie kategorie. Są to badania typu site/server centric (od strony serwera) i user centric (od strony użytkownika). Badania site/server centric obejmuje pełną populację badanych jednostek (w tym przypadku są to internauci), gdzie rejestruje się wszystkie połączenia z witrynami WWW. Badanie to ma charakter typu optin, a więc badane są tylko te serwisy, które zgłoszą się do badania. Informacje, jakie uzyskuje się z tego typu badania to: liczba odsłon, liczba użytkowników (w tym użytkowników powracających), średnie długości wizyty, częstość wizyt, strony odsyłające, strony początkowe i końcowe, lokalizacja przestrzenna użytkowników35. Tego typu dane pozwalają więc na określenie zwyczajów internautów oraz analizować trendów, jakie w internecie zachodzą. Tab. 1. Różnice pomiędzy badaniami site i usercentric Badania sitecentric Podmiotem w badaniu jest witryna (grupa witryn) Twarde dane na temat każdego zdarzenia (policzona jest każda odsłona strony i każde kliknięcie w reklamę) Badanie odpowiada na pytania ile?, jak? Źródłem danych są systemy adserwerowe i trackingowe Badania usercentric Podmiotem w badaniu jest internauta (grupa internautów) Badanie realizowane na reprezentatywnej próbie. Jakość danych jest zapewniona dzięki odpowiedniej metodzie ważenia do populacji Badanie odpowiada na pytanie kto? Źródłem danych są deklaracje internautów (profil społecznodemograficzny) oraz twarde dane mierzone na komputerach użytkowników (profil behawioralny) Źródło: Badania typu user centric przypominają klasyczne badania telemetryczne. Dobiera się tutaj panel36 osóbinternautów, dzięki czemu możliwy jest stały monitoring działań internautów w obrębie Sieci. Jest to możliwe dzięki zainstalowaniu na komputerze panelisty specjalnego oprogramowania. Podstawową zaletą tego typu badania jest ot, iż obejmujemy badaniem rzeczywista populację użytkowników Internetu, a nie przeglądarek jak w przypadku badań site/server centric37. Najbardziej rozpowszechnionymi technikami badań ilościowych w Internecie jest ing oraz web surveys. W przypadku ingu do maila dołącza się ankietę w formie załącznika, z zaproszeniem do udziału w badaniu, w przypadku web surveys mamy do czynienia z ankietami 35 Tamże, s Panel to badanie na tej samej zbiorowości ludzi; dzięki tego typu badaniom możemy odkrywać pewne prawidłowości w ramach badanej próby. 37 T. ŻmijewskaJędrzejczyk, Badania internetowe, w: P. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.) Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 2004, s

15 edytowanymi na stronach WWW38. W przypadku badań jakościowych najczęściej wykorzystuje się technikę FGI (ang. focus group interview). Niewątpliwą zaletą badania FGI (online focus group interview) realizowanego drogą online jest39: niezależność geograficzna; pozwala to przeprowadzić badanie z osobami trudno dostępnymi uniknięcie dominacji jednego z uczestników; każdy ma równe szanse na wypowiedzenie się anonimowość; sprzyja udzielaniu szczerych i nieskrępowanych odpowiedzi, możliwe jest więc prowadzenie badań na tematy drażliwe, wstydliwe oszczędność kosztów i czasu realizacji; nie ma konieczności wynajmowania sal, opłat dla transkrybentów zleceniodawca badania może w nim uczestniczyć Jak każda technika realizacji badania, tak i ta posiada również swoje wady40: nie ma możliwości obserwacji zachowań niewerbalnych problem z utrzymaniem dynamiki grupy i stymulowaniem interakcji pomiędzy uczestnikami utrzymanie pełnej koncentracji przez moderatora i uczestników problemy techniczne Na polskim ryku badawczym prekursorem w badaniach panelowych typu ciągłego41 była firma IMetria S.A., skupiając i zarządzając nie istniejącym własnym panelem internetowym o nazwie IMetryka Tamże, s Tamże, s Tamże, s w przypadku panelu ciągłego rekrutacja uczestników podporządkowana jest jednemu ściśle określonemu celowi; badanie ma charakter ciągły, gdyż dotyczy jednego zagadnienia podaję za B. Gregor i M. Stawiszyński, dz.cyt. 42 B. Gregor, M. Stawiszyński, Wykorzystanie internetu w badaniach panelowych rynku, w: M. Sokołowski (red.) Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, Elbląg, 2005, s

16 Schemat panelu IMetryka Źródło: P. Ejdys, M. Grzanka, Badania Internetu w Polsce (przykład badań typu sitecentric), w: B. BednarekMichalska, EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, 9/2002, Badania typu sitecentric odpowiada na pytanie ile?, zaś badanie typu usercentric na pytanie kto? Warto tutaj wskazać, iż oba typy badań cechuje anonimowość, a więc nie uzyskujemy danych o konkretnej osobie, a pewnym typie użytkownika np. kobieta, o wysokich dochodach, mieszkająca w dużym mieście43. W przypadku badań typu sitecentric istnieją dwa typy pomiarów ruchu w Internecie. Jeden z nich polega na biernym pomiarze audytu logów. Polega on na analizie plików generowanych przez serwery WWW, niestety umożliwia to uzyskiwanie danych wyłącznie od jednego podmiotu, jak również niecała aktywność internauty jest rejestrowana na serwerze WWW44. Analiza logów Źródło: P. Ejdys, M. Grzanka, dz.cyt P. Ejdys, M. Grzanka, Badania Internetu w Polsce (przykład badań typu sitecentric), w: B. BednarekMichalska, EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, 9/2002, 16

17 Generalnie metody badania realizowane w Internecie pozostają takie same, jak w przypadku tradycyjnych mediów, możemy korzystać zarówno z badań ilościowych jaki i jakościowych. Warto jednak zwrócić tutaj uwagę, iż proporcja badań ilościowych do badań jakościowych, jest w przypadku Internetu większa, niż w tradycyjnych mediach. Podczas gdy współczynnik ten w przypadku mediów tradycyjnych wynosi 4:1, w internecie jest to liczba pięciokrotnie wyższa, bowiem wynosi 20:145. Dzieje się tak, gdyż informacja w Internecie ma postać cyfrową (dostępną dla komputerów) jest ona bezpośrednio osiągalna dla respondenta jak i dla analityka. Informacja z badań uzyskiwanych drogą tradycyjną ma postać analogową (nie jest dostępna dla komputerów). Koszty, które występują przy badaniach tradycyjnych są związane głównie z przetworzeniem informacji analogowej w postać cyfrową oraz z dotarciem do źródła informacji (respondenta). Polskie Badania Internetu46 wykorzystuje nieco odmienną metodologię łącząc badanie typu usercentric z badaniem typu sitecetric. Połączenie obu typów badań umożliwia prezentację informacji o ruchu internetowym oraz profili społecznodemograficzych internautów w analizowanych serwisach. Badanie PBI rozpoczyna się wypełnieniem kwestionariusza na stronach internetowych oraz pobraniem i zainstalowaniem programu netpanel zapamiętującego adresy odwiedzanych witryn. Niestety stanowi to pewne ograniczenie. Niska świadomość informatyczna powoduje, że część internautów obawia się instalować tego typu programy, traktując je jako zagrożenie dla treści poufnych wpisywanych w Internecie np. haseł, czy treści maili. Inni traktują tego typu programy jako pewną inwigilację, stąd nie chcą instalować na swoich komputerach tego typu programów. PBI u internauty stara się wytworzyć poczucie wyjątkowości i pewnej misji na stronach internetowych PBI możemy przeczytać Jeśli zobaczysz taki kwestionariusz, oznacza to, że: zaprosiliśmy właśnie Ciebie do udziału w badaniu Megapanel PBI/Gemius. Internautów zachęca się w różny sposób do wypełnienia ankiety. Jednym z takich sposobów jest technika site intercept polegająca za zachęcie poprzez bannery, teksty reklamowe z linkiem do ankiety. Inną bardziej aktywną jest technika interstitial window opiera się na okienka popup lub automatycznie otwierającą się podstroną z zaproszeniem do udziału w badaniu i zawartą tam ankietą47. Z pewnością na decyzję o wypełnieniu kwestionariusza internetowego wpływa szereg czynników wśród, których można wymienić48: Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) to firma powołana przez właścicieli największych krajowych witryn internetowych portali Gazeta.pl, INTERIA.PL, Onet.pl, Wirtualna Polska i Rzeczpospolita OnLine. Jak podają inicjatorzy, celem było stworzenie standardu badań Internetu w Polsce oraz przyczynienie się do rozwoju polskiego internetu. 47 T. ŻmijewskaJędrzejczyk, Badania internetowe, w: P. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.) Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 2004, s K. Sobieszek, Problem błędu braku odpowiedzi w badaniach internetowych rozważania teoretyczne, w: Ł. Jonak, 17

18 stosowanie stylu formalnego/nieformalnego adres zapraszający do udziału w badaniu instytucjonalny/prywatny stopka informująca dokładnie o badaniu/brak stopki umieszczenie zdjęcia badacza/brak zdjęcia wyraźne zaznaczenie, że ankieta zajmie niewiele czasu/brak takiej adnotacji personalizacja listu do respondenta/ogólny list do respondenta wyraźna informacja o wyjątkowości respondenta/brak takiej informacji Zalety badań internetowych Wśród głównych zalet badań realizowanych przez Internet można wymienić49: niższy koszt badań, niż w przypadku badań realizowanych w tradycyjny sposób krótki czas realizacji badań i otrzymania wyników interaktywność i bieżący podgląd wyników możliwość łatwego wykorzystywania multimediów duża elastyczność np. możliwość uściślenia pytań w trakcie prowadzenia badania Komputerowo wspomagane gromadzenie danych, zarówno jeśli chodzi o tradycyjny wywiad kwestionariuszowy wspomagany komputerowo (CAPI ang. computer assisted personal interview), jak i w przypadku ankiety wypełnianej samodzielnie przez badanego (SAPI ang. selfassisted personal interview) pozwala na indywidualizowanie ankiety, dostosowanie pytań do sytuacji i oczekiwań respondenta. Wywiady wspomagane komputerowo pozwalają unikać zadawania pytań niepotrzebnych, pogłębianie najistotniejszych dla badacza kwestii. Wywiad wspomagany komputerowo coraz bardziej zbliża badaczy do wywiadów realizowanych metodą facetoface50. Technika CAPI oferuje wiele dotychczas niespotykanych możliwości np. wprowadzenie elementów audiowizualnych, gdzie ankieter na ekranie monitora może zaprezentować fragment wystąpienia danego polityka, czy reklamy wyborczej51. Technika te sprawdza się szczególnie w sytuacji, gdy ankieta zawiera skomplikowane filtry między pytaniami, moduły wymagające złożonych zasad rotowania, czy jak już wcześniej wspomniałam prezentowania materiałów P. Mazurek, M. Olcoń i in. (red.), Re: internet społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Warszawa, WAiP, 2006, s B. Gregor, M. Stawiszyński, Wykorzystanie internetu w badaniach panelowych rynku, w: M. Sokołowski (red.) Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, Elbląg, 2005, s Z. Sawiński, Źródła rozwoju metodologii badań marketingowych, w: P. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.) Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 2004, s U. Krassowska, Badania opinii publicznej w Polsce: trendy, metody i doświadczenia lat dziewięćdziesiątych na przykładzie OBOP, w: P. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.) Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 2004, s

19 audiowizualnych52. Niezwykle ważnym w badaniach realizowanych przez internet jest eliminowanie (lub minimalizowanie) efektu ankieterskiego, który w wielu przypadkach znacznie wypacza uzyskiwane wyniki. Podstawowe zastrzeżenie dotyczące badań realizowanych drogą internetową (online) dotyczy ich reprezentatywności. Poddaje się w wątpliwość hipotezę, iż ludzie poddani badaniom sondażowym mogą stanowić odzwierciedlenie jakiejś populacji. E. Babbie zauważa, iż jeszcze do niedawna ten sam rodzaj krytyki dotyczył sondaży telefonicznych, których rzetelności, nikt dzisiaj nie poddaje w wątpliwość. H. Taylor i G. Terhanian próbowali w roku 1998 oszacować wyniki wyborów na gubernatora i do senatu USA. W tym celu przeprowadzili cztery internetowe sondaże przez Internet53. Uzyskane przez nich wyniki mogą zaskakiwać trafnie wytypowano 21 z 22 zwycięzców (95%), a wyniki sondaży online odbiegały średnio od faktycznych wyników średnio o 6,8% (dla porównania sondaże telefoniczne odbiegały od faktycznych wyników średnio o 6,2%). Jak zauważa C. Smith podobnie jak w przypadku tradycyjnych badań sondażowych, na procent uzyskanych odpowiedzi wpływ na długość narzędzia i czasochłonność jego wypełniania. Bardzo często badacze byli pytani przez respondenta, skąd dysponują jego adresem mailowym54. Poczta elektroniczna ( ) stosunkowo szybko stała się niezbędnym narzędziem zbierania szczegółowych informacji na wybranych populacjach, mimo wcześniejszych obaw, co do jej użyteczności jako drogi rozprowadzania narzędzia badawczego. L. Parker zauważa, iż zastosowanie poczty jako drogi zbierania danych jest o wiele efektywniejsze, niż tradycyjna droga pocztowa. W badaniu pracowników zatrudnionych w AT&T otrzymał 68% odpowiedzi drogą elektroniczną, w stosunku do 38% odpowiedzi tego samego badania realizowanego drogą pocztową55. Nie jest jednak tak, że internet nie daje możliwości doboru respondentów według interesujących nas zmiennych. Można tego dokonać na przykład przy pomocy okienka popup. Jest to graficzny element wyskakujący w osobnym oknie przeglądarki internetowej po wejściu użytkownika na dany serwis lub stronę WWW. W okienku tym możemy prosić respondenta o podanie interesujących nas zmiennych tj. płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia etc. W momencie, kiedy respondent jest tym, którego poszukujemy przechodzi do głównej części, w której znajduje się kwestionariusz ankiety, jeśli podane przez niego informacje, nie odpowiadają poszukiwanym przez nas danym, okienko się zamyka i nie ma możliwości wypełniania ankiety. 52 Tamże. 53 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa, PWN, 2004, s C. Smith, Casting the Net: Surveying an Internet Population, 1997, 55 L. Parker, Collecting data the way, Training and Development, 1992, s

20 Wady badań internetowych Mimo, że internet zwiększa możliwości eksploracji dla badacza, jednocześnie pojawia się problem jakości uzyskiwanych danych i możliwości generalizacji uzyskiwanych wyników. Wskazuje się, że populacja internautów, jak i osób nie korzystających z sieci znacznie się od siebie różni pod względem demograficznym, społecznym i psychologicznym. W USA użytkownikiem sieci jest częściej osoba rasy białej, młoda i posiadające dzieci. Nie tylko próba może mieć charakter stronniczy, gdyż kolejne problemy pojawiają się z związku z dokonywaniem samowyboru przez internautę, który wyraża zgodę lub nie na wypełnienie ankiety56. Zauważa się również, że procenty odpowiedzi uzyskiwane online są niższe, niż w przypadku ankiety pocztowej, czy wywiadu telefonicznego. Poza tym respondenci ciągle jeszcze preferują tradycyjną, papierową wersję narzędzia. Problem pojawia się również w momencie, gdy chcemy prowadzić longituidalne badania. Internauci często zmieniają adresy mailowe, co uniemożliwia ponowne dotarcie do tego samego respondenta57. W badaniach realizowanych drogą internetową podważa się również brak kontroli tego, kto tak naprawdę odpowiada na pytania ankiety, co podważa wartość uzyskiwanych danych58. Ze względu na niską penetrację użytkowników Internetu podważa się również reprezentatywność i możliwość ekstrapolacji uzyskanych wyników na populację generalną. Mamy tutaj do czynienia z tzw. błędem pokrycia (ang. coverage error), który oznacza, że nie wszystkie jednostki badanej populacji mają szansę dostania się do próby wylosowanej do badania nie wszystkie osoby w Polsce mają dostęp do Internetu, a wręcz stanowią one mniejszość 59 stąd zbyt duża liczba jednostek populacji ogólnej nie ma szans dostać się do próby60. Ochrona praw badanego Badacze wskazują na dwa potencjalne źródła ryzyka wiążące się z prowadzeniem badań w internecie: szkoda będąca wynikiem bezpośredniego udziału w badaniach np. emocjonalny stosunek do pytań lub manipulacje 56 R.E. Kraut, J. Olson, M. Manaji, A. Bruckman, J. Cohen, i M. Couper, Psychological Research Online: Opportunities and Challenges. American Psychologist, 2004, s Tamże, s T. ŻmijewskaJędrzejczyk, Badania internetowe, w: P. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.) Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 2004, s W marcu 2006 dostęp do Internetu deklarowało 26% badanych dane wg. CBOS Internet i komputery: wyposażenie gospodarstw domowych, sposoby i cele korzystania. 60 K. Sobieszek, Problem błędu braku odpowiedzi w badaniach internetowych rozważania teoretyczne, w: Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń i in. (red.), Re: internet społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Warszawa, WAiP, 2006, s

Konstruowanie narzędzi do badań online na przykładzie serwisu ebadania.pl

Konstruowanie narzędzi do badań online na przykładzie serwisu ebadania.pl metody, formy i programy kształcenia Konstruowanie narzędzi do badań online na przykładzie serwisu ebadania.pl Magdalena Szpunar Artykuł podejmuje kwestię badań sondażowych realizowanych przez internet.

Bardziej szczegółowo

Czy prowadzenie badań sondażowych drogą online ma sens? Elektroniczne narzędzia do badań online casus ebadań

Czy prowadzenie badań sondażowych drogą online ma sens? Elektroniczne narzędzia do badań online casus ebadań Magdalena Szpunar magdalena_sz@wp.pl WNSS AGH Kraków Czy prowadzenie badań sondażowych drogą online ma sens? Elektroniczne narzędzia do badań online casus ebadań Badania prowadzone drogą online ciągle

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną?

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Instytut Socjologii UO// Kształtowanie i badanie opinii publicznej // lato 2013/14 dr Magdalena Piejko Jak badać opinię publiczną? Co to jest

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU

ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU 1 ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE Zakupy grupowe to jedno z najszerzej komentowanych zjawisk ostatnich kilkunastu miesięcy w polskiej sieci. Pierwsze serwisy Gruper.pl

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ankiet internetowych w badaniach ewaluacyjnych

Wykorzystanie ankiet internetowych w badaniach ewaluacyjnych Wykorzystanie ankiet internetowych w badaniach ewaluacyjnych Dr III Regionalna Konferencja Ewaluacyjna, Rzeszów, 11 czerwca 2010 Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Katarzyna Rutkowska PMB Polska O czym to będzie? Jakie są metody badania wykorzystywane przy użyciu internetu? Czym jest

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński 1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński 1.1 Rodzaje badań 1.2 Instytuty badawcze 1.3 Metody jakościowe i ilościowe 1.4 Projekty badawcze 1.5 Wielkość i

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2008

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2008 Informacja prasowa 21 listopada 2008 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za wrzesień 2008 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

Badania panelowe internautów, jako wsparcie. Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu

Badania panelowe internautów, jako wsparcie. Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu Badania panelowe internautów, jako wsparcie rynku i biznesu Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu [ A g e n d a ] Internet jako medium Jak badać internet? Praktyczne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7 SPIS TREŚCI Do Czytelnika.................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do analizy statystycznej.............. 11 1.1. Informacje ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Serwisy społecznościowe zdobyły ogromną popularność wśród polskich internautów. Sam tylko Facebook, który jest najpopularniejszym serwisem tego typu

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Socjologii

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Socjologii Nazwa przedmiotu Metody badań społecznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Socjologii Kod przedmiotu S1S[2-3]O_01 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

166 Wstęp do statystyki matematycznej

166 Wstęp do statystyki matematycznej 166 Wstęp do statystyki matematycznej Etap trzeci realizacji procesu analizy danych statystycznych w zasadzie powinien rozwiązać nasz zasadniczy problem związany z identyfikacją cechy populacji generalnej

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali prowadzi sklep internetowy? StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali prowadzi sklep internetowy? Kto używa Google Analytics? StartUp IT

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu badawczego. mgr Magdalena Szpunar

Etapy procesu badawczego. mgr Magdalena Szpunar Etapy procesu badawczego mgr Magdalena Szpunar Wiedza naukowa oparta jest na wnioskowaniu oparta jest na doświadczeniu (obserwacji) naukowcy stosują kryteria logiczne i empiryczne do weryfikacji twierdzeń

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Badanie mediów z analizą danych statystycznych Media research and analysis of statistical data

Bardziej szczegółowo

10/4/2015 CELE ZAJĘĆ PLAN ZAJĘĆ METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH WYKŁAD 1: ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE

10/4/2015 CELE ZAJĘĆ PLAN ZAJĘĆ METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH WYKŁAD 1: ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH WYKŁAD 1: ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE dr Agnieszka Kacprzak CELE ZAJĘĆ Jak w poprawnie metodologiczny sposób rozwiązywać problemy pojawiające się w nauce i w biznesie? Jak definiować

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 SPIS TREŚCI WSTĘP..13 CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 1. TREŚĆ, PRZEZNACZENIE I PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH....19 1.1. Dlaczego badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Konferencja SONDAŻ POLSKI. METODA, ETYKA, MEDIA. Kto wypełnia te ankiety przez internet? I co z tą reprezentatywnością?

Konferencja SONDAŻ POLSKI. METODA, ETYKA, MEDIA. Kto wypełnia te ankiety przez internet? I co z tą reprezentatywnością? Konferencja SONDAŻ POLSKI. METODA, ETYKA, MEDIA Kto wypełnia te ankiety przez internet? I co z tą reprezentatywnością? Michał Kot Dyrektor Badań w IIBR Na początku był ankieter, który: - wyjaśniał trudne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Metody badań ilościowych wykład

Metody badań ilościowych wykład dr Agnieszka Figiel IS UAM / WSNHiD Metody badań ilościowych wykład II rok socjologii studia I stopnia stacjonarne rok akademicki 2009/2010 Program zajęć 1. Badania społeczne podstawy teoretyczne i metodologiczne.

Bardziej szczegółowo

Płatne treści w Internecie

Płatne treści w Internecie Warszawa, 8/11/2012 Press release Płatne treści w Internecie Polscy internauci często kupują w Internecie chętnie płacą za dodatki do telefonów komórkowych czy gry online. Uważają jednak, że skoro dostęp

Bardziej szczegółowo

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE?

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE OMNIBUS to cykliczne badanie ilościowe realizowane co dwa tygodnie na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie ok. 1000

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. Zalety i wady ankiety. wielka możliwość nieszczerych odpowiedzi przy posyłaniu ankiet pocztą wiele z nich nie wraca

A N K I E T A. Zalety i wady ankiety. wielka możliwość nieszczerych odpowiedzi przy posyłaniu ankiet pocztą wiele z nich nie wraca A N K I E T A 1 Badania ankietowe stosuje się najczęściej w celu szybkiego przebadania bardzo licznych populacji. Jest to najbardziej oszczędny sposób zbierania danych. 2 Zalety i wady ankiety zalety wady

Bardziej szczegółowo

Spis Powszechny w oczach Internautów 2011

Spis Powszechny w oczach Internautów 2011 Raport Spis Powszechny w oczach Internautów 2011 Od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jedną z metod zbierania danych będzie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2015-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Warsztat badawczy socjologa

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów

Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów Warszawa, 12/03/2012 Press release Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów Coraz częściej używamy smartfonów nie tylko do wysyłania sms-ów i robienia zdjęć, ale też do przeglądania internetu.

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A PIPUIF 1 PRZYGOTOWAŁ: MARCIN KOŁAKOWSKI KOORDYNACJA: GRZEGORZ KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH TRENER Violetta Rutkowska Badacz rynku, doradca,

Bardziej szczegółowo

Ranking grup i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 22 lipca 2011 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za maj 2011 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel PBI/Gemius

Bardziej szczegółowo

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH gemiusadhoc Polska 2006 SPIS TREŚCI Metodologia badania... Ogólne podsumowanie (executive summary)... Podsumowanie wyników...... Ogólne postawy wobec reklam

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Idea wnioskowania statystycznego Celem analizy statystycznej nie jest zwykle tylko

Bardziej szczegółowo

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE?

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? 2 To cykliczne, przeprowadzane co 2 tygodnie, badanie ilościowe realizowane na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 21 października 2011 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2011 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego. użytkownicy (real users)

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego. użytkownicy (real users) Informacja prasowa 2 października 2012 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2012 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

ETAPY PROCESU BADAWCZEGO. wg Babińskiego

ETAPY PROCESU BADAWCZEGO. wg Babińskiego ETAPY PROCESU BADAWCZEGO wg Babińskiego NA ZACHĘTĘ Ludowe porzekadło o mówi: m CIEKAKAWOŚĆ TO PIERWSZY STOPIEŃ DO PIEKŁA. ale BEZ CIEKAWOŚCI I CHĘCI CI POZNANIA NIE MA Nauki Badań Rozwoju I jeszcze kilku

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Omniwatch. Oferta badawcza

Badanie opinii Omniwatch. Oferta badawcza Badanie opinii Omniwatch Oferta badawcza Kim jesteśmy? SW Research Agencja badań rynku i opinii Rok założenia 2011 Wizerunek Firma oferująca profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne i doradcze.

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Warsaw Watch. Oferta badawcza

Badanie opinii Warsaw Watch. Oferta badawcza Badanie opinii Warsaw Watch Oferta badawcza Kim jesteśmy? SW Research Agencja badań rynku i opinii Rok założenia 2011 Wizerunek Firma oferująca profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne i

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 21 sierpnia 2009 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za czerwiec 2009 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta!

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta! 15 Października 2014 Onet Audience Nowa jakość dotarcia do konsumenta! Targetowanie źródłem przewagi W Polsce i na świecie marketerzy szukają tego samego Marketerzy i przedstawiciele domów mediowych uważają

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Warszawa, 29 maja 2013 roku Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Cele badania Badanie przeprowadzono w celu poznania dodatkowych przyczyn złej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Definicje badań marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne i obiektywne identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Ktoś mógłby powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Loremip RAPORT. z badania szybkości ładowania najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych w Polsce

Loremip RAPORT. z badania szybkości ładowania najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych w Polsce Loremip RAPORT z badania szybkości ładowania najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych w Polsce edycja I, 2010 Wstęp 2 Mamy przyjemność zaprezentować Państwu pierwszą edycję badania szybkości ładowania

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody.

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Słowniczek pojęć Badanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

Panel Mobilny. System Ankiet na urządzeniach mobilnych... Wprowadzenie. Ekran główny

Panel Mobilny. System Ankiet na urządzeniach mobilnych... Wprowadzenie. Ekran główny Panel Mobilny System Ankiet na urządzeniach mobilnych... Wprowadzenie W niniejszym dokumencie prezentowany jest koncepcja oraz prezentacja istniejącej realizacji projektu narzędzia badawczego nazywanego

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa. Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych Specjaliści PR o pomiarze efektów prowadzonych przez nich działań Czy ocena skuteczności działań public relations jest potrzebna? Jakie metody oceny są stosowane i dlaczego? Jakie podgrupy związane z branżą

Bardziej szczegółowo

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce dr Dominik Batorski, ICM UW Plan wystąpienia Wykluczenie cyfrowe co to jest? dlaczego jest to zjawisko ważne? kogo dotyczy? jakie są powody wykluczenia? co się robi

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA WSTĘP W Internecie można kupić praktycznie wszystko - książki, płyty z muzyką i filmami, bilety lotnicze i wycieczki zagraniczne, także

Bardziej szczegółowo

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania Właśnie tak pracuję. Wykonuję zadania. HumanWORK włącza je w procesy przepływu pracy i obiegu dokumentów. Planuję zadania. HumanWORK przekazuje je we

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 1: Terminologia badań statystycznych dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka (1) Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, badaniem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Metody badań społecznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Socjologii Kod przedmiotu

Metody badań społecznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Socjologii Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Metody badań społecznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Socjologii Kod przedmiotu P1S[2]O_0 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Praca socjalna Studia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań statystycznych

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Zbieranie danych, które zostaną poddane analizie statystycznej nazywamy obserwacją statystyczną. Dane uzyskuje się na podstawie badania jednostek statystycznych. Badania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Badania mediów dr Magdalena Szpunar

Badania mediów dr Magdalena Szpunar Badania mediów dr Magdalena Szpunar www.magdalenaszpunar.com 1 Polskie Badania Czytelnictwa - metodologia Badanie czytelnictwa (PBC General), przeprowadzane na próbie około 48.000 respondentów w roku.

Bardziej szczegółowo

2. Facebook,,lubię to", wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona.

2. Facebook,,lubię to, wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona. STRONA GŁÓWNA 1. Logo z hiperłączem do strony głównej serwisu. 2. Facebook,,lubię to", wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWANIA KWESTIONARIUSZA ANKIETY. Małgorzata Kromka Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

ZASADY BUDOWANIA KWESTIONARIUSZA ANKIETY. Małgorzata Kromka Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski ZASADY BUDOWANIA KWESTIONARIUSZA ANKIETY Małgorzata Kromka Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski KOLEJNOŚC PYTAŃ W KWESTIONARIUSZU Pytania powinny być ułożone w bloki tematyczne logiczną całość; Nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka?

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka? Cookies REGULAMIN Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do tkkf.tarnobrzeg.pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo