PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; Kielce tel ; INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 4 NA DZIAŁCE NR EWID 24 OBRĘB 27, GM. KRAKÓW oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 5 w Krakowie. NA DZIAŁCE NR EWID 311/22, 311/24, 311/25, 311/23, OBRĘB 42, GM. KRAKÓW. Kod: PT-PB 175 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI: JRG4 JRG5 MIEJSCOWOŚĆ: KRAKÓW MIEJSCOWOŚĆ: KRAKÓW DZIAŁKI NR: 24 DZIAŁKI NR: 311/22, 311/24,311/25, 311/23 OBRĘB: 27 OBRĘB: 42 GMINA: Kraków GMINA: Kraków POWIAT: Krakowski POWIAT: Krakowski WOJEWÓDZTWO: Małopolskie WOJEWÓDZTWO: Małopolskie ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW Branża Funkcja Imię i Nazwisko Uprawnienia budowlane Data Podpis Instalacja elektryczna Projektant: mgr inż. Andrzej Zieliński KL-196/ Kielce, czerwiec 2015 Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych Pełna oferta oraz szczegóły dot. projektów na stronie tel

2 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: Lp Nazwa rysunku: Skala: Numer: 1 Plan instalacji oświetleniowej JR-G nr 4 rzut parteru 1:100 E-1 2 Plan instalacji oświetleniowej - JR-G nr 4 rzut piętra 1:100 E-2 3 Plan instalacji oświetleniowej - JR-G nr 4 rzut garaży 1:100 E-3 4 Plan instalacji oświetleniowej JR-G nr 5 rzut parteru 1:100 E-4 5 Plan instalacji oświetleniowej - JR-G nr 5 rzut piętra 1:100 E-5 6 Plan instalacji oświetleniowej - JR-G nr 5 rzut garaży 1:100 E-6

3 I CZĘŚĆ OPISOWA I.1 OPIS TECHNICZNY Spis treści: 1. DANE OGÓLNE Nazwa i adres inwestycji 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 4. DANE WYJŚCIOWE 3 5. OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 4 6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 4 7. UWAGI KOŃCOWE 4 8. ZESTAWIENIE OPRAW 5 9. OBLICZENIA TECHNICZNE Wyliczenie gęstości mocy opraw dla Budynków 6 JR-G NR 4 i JR-G NR SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR NP_01149_2015: 7

4 1. DANE OGÓLNE Nazwa i adres inwestycji TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 4 ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ NR 5 W KRAKOWIE 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany opraw oświetleniowych ze źródłem światła żarowym i świetlówkowym na oprawy typu LED wydajne energetycznie. Podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie: - zamówienia Inwestora - audytu oświetlenia wewnętrznego budynków komendy miejskiej PSP w Krakowie - inwentaryzacji budowlanej - obowiązujących norm i przepisów: PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych wszystkie zeszyty PN-EN Oświetlenie miejsc pracy PN-EN 15193:2010 Charakterystyka energetyczna budynków, wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia 3. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie zawiera: Wykonanie obliczeń Dobór oprawy oświetleniowej 4. DANE WYJŚCIOWE Zgodnie z wytycznymi inwestora projekt obejmuje wymianę opraw oświetleniowych bez zmiany instalacji zasilającej oprawy oraz sterowania oświetleniem. W związku z powyższym dokonano inwentaryzacji punktów oświetleniowych jako niezbędne do zaprojektowania w to miejsce nowych opraw oświetleniowych efektywnych energetycznie. Celem takiego działania jest zmniejszenie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia. Przy doborze nowych opraw kierowano się następującymi kryteriami: 1. Ze względu na właściwości oświetlenia (natężenie oświetlenia, olśnienie, wygląd barwy, oddawania barwy, efektywność energetyczną). 2. Ze względu na zielone zamówienia GPP (klasa efektywności energetycznej, okres trwałości, zawartość rtęci, gęstość mocy oświetlenia).

5 5. OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE Zgodnie z kryteriami dotyczącymi zielonych zamówień publicznych w zakresie oświetlenia wewnętrznego tylko oprawy typu LED spełniają określone kryteria. Dlatego dla przedmiotowego zamówienia dla wszystkich pomieszczeń dobrano oprawy typu LED. Wybór opraw, sposób ich mocowania i szczegółowy opis podano w specyfikacji oraz na poszczególnych rysunkach projektu oświetleniowego. Oprawy montować w miejsce istniejących opraw i zasilić przewodem z istniejącej instalacji. Zdemontowane oprawy przekazać do utylizacji. Dla pomieszczeń garaży budynek JR-G nr 4 zaprojektowano oprawy do pracy awaryjnej. Oprawę do pracy awaryjnej zasilić z oprawy podstawowej. Dla pomieszczeń technicznych i wilgotnych projektuje się oprawy ze stopniem ochrony IP 65, dla pozostałych pomieszczeń z IP 20. Klasa ochronności przed porażeniem prądem elektrycznym: I lub II. Dla sprawdzenia parametrów oświetlenia w tym natężenia oświetlenia dokonano obliczeń w programie DIALux. Oświetlenie w JR-G nr 5 dla pomieszczeń 006-korytarz, 044-łazienka, 032-sanitariaty, 046-korytarz, 034-warsztat nie spełnia warunków normy w zakresie natężenia oświetlenia. Spowodowane jest to brakiem możliwości zwiększenia punktów świetlnych. Należy na etapie przed montażem podjąć działania z Inwestorem celem rozwiązania problemu. Parametry stosowanych opraw oświetleniowych nie mogą być gorsze od podanych w specyfikacji oraz w opisach na planie oświetlenia. 6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA Instalacja elektryczna wewnętrzna nn zgodnie z wytycznymi Inwestora pozostaje bez zmian. Oprawy projektowane posiadają stopień ochronności: I lub II. Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji nn jest samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych. Żyłę PE lub PEN należy połączyć z zaciskami ochronnymi obudowy oprawy oświetleniowej. 7. UWAGI KOŃCOWE 1. Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczególności BHP) i wytycznymi Inwestora. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, cz. V Instalacje elektryczne. Opracował: mgr inż. Andrzej Zieliński

6 8. ZESTAWIENIE OPRAW JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 4 : Typ oprawy Ilość [szt.] Moc jednej oprawy [W] Moc wszystkich opraw [W] A B1 5 19, ,8 202,4 B3 3 13, E E J J J RAZEM JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 4 :(oprawy do pracy awaryjnej - garaż) Oznaczenie Ilość [szt.] Moc jednej oprawy [W] Moc wszystkich opraw [W] OA JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 5 : Typ oprawy Ilość [szt.] Moc jednej oprawy [W] Moc wszystkich opraw [W] A ,8 237,6 B3 2 13,3 26, D E E E E G G H J J J K L

7 N N RAZEM ,2 9. OBLICZENIA TECHNICZNE 9.1. Wyliczenie gęstości mocy opraw dla Budynków JR-G NR 4 i JR-G NR 5 L.p. Nazwa Moc opraw Powierzchnia Gęstość mocy W m 2 W/m 2 1 JR-G nr ,8 3,95 2 JR-G nr , ,71 Wg audytu gęstość mocy oświetlenia dla JR-G nr 7 wynosi 7 W/m 2 > 3,95 W/m 2 Wg audytu gęstość mocy oświetlenia dla JR-G nr 7 wynosi 8 W/m 2 > 3,71 W/m 2 Kryterium dotyczące gęstości mocy jest spełnione.

8 10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR NP_01149_2015: A2 Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego, na ścianie lub suficie. Oprawa o mocy 38W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 35W, o skuteczności świetlnej 86 lm/w. Przesłona wykonany z poliwęglanu na bazie bisfenolu A. Współczynnik załamania świtała 1,585 i przenikalność światła około 90%. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 79%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 62,37 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus, ring i przesłona wykonany z poliwęglanu na bazie bisfenolu A. Tworzywo to jest materiałem samogasnącym, nierozkładającym się do temperatury 550oC. Gęstość materiału użytego na korpus i przesłonę 1,2 g/cm3, zakres stosowania od -100oC do + 135oC. Korpus posiada temperaturę topnienia ok 225oC. Korpus odporny na uderzenia i zniekształcenia. Naprężenia przy granicy plasyczności 65 N/mm2, wydłużenie przy zerwaniu <60%, udarność z karbem 2,5 kj/m2. Współczynnik załamania świtała 1,585 i przenikalność światła około 90%. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65. Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego, na ścianie lub suficie. Oprawa o mocy 23W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 22W, o skuteczności świetlnej 91 lm/w. Przesłona wykonany z poliwęglanu na bazie bisfenolu A. Współczynnik załamania świtała 1,585 i przenikalność światła około 90%. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 79%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 68,70 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus, ring i przesłona wykonany z poliwęglanu na bazie bisfenolu A. Tworzywo to jest materiałem samogasnącym, nierozkładającym się do temperatury 550oC. Gęstość materiału użytego na korpus i przesłonę 1,2 g/cm3, zakres stosowania od -100oC do + 135oC. Korpus posiada temperaturę topnienia ok 225oC. Korpus odporny na uderzenia i zniekształcenia. Naprężenia przy granicy plasyczności 65 N/mm2, wydłużenie przy zerwaniu <60%, udarność z karbem 2,5 kj/m2. Współczynnik załamania świtała 1,585 i przenikalność światła około 90%. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65. Szczelne oprawy do montażu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 37W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej

9 D2 trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/w. Przesłona opalizowana wykonana z poliwęglanu, o przepuszczalności światła większej niż 80%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 89,32%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 106,22 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriów umożliwia szybki montaż. Możliwość zastosowania dodatkowego odbłyśnika aluminiowego kształtującego kierunek świecenia (wąski, średni, szeroki). Oprawy oferowane są z metalowymi klipsami w standardzie. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65. Szczelne oprawy do montażu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 43W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 10W, o skuteczności świetlnej 130 lm/w. Przesłona opalizowana wykonana z poliwęglanu, o przepuszczalności światła większej niż 80%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 89,32%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 108,01 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriów umożliwia szybki montaż. Możliwość zastosowania dodatkowego odbłyśnika aluminiowego kształtującego kierunek świecenia (wąski, średni, szeroki). Oprawy oferowane są z metalowymi klipsami w standardzie. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65. Szczelne oprawy do montażu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 22W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 10W, o skuteczności świetlnej 130 lm/w. Przesłona opalizowana wykonana z poliwęglanu, o przepuszczalności światła większej niż 80%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO Dzięki zastosowanym

10 E11 rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 89,32%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 105,56 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriów umożliwia szybki montaż. Możliwość zastosowania dodatkowego odbłyśnika aluminiowego kształtującego kierunek świecenia (wąski, średni, szeroki). Oprawy oferowane są z metalowymi klipsami w standardzie. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65. Szczelne oprawy do montażu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 75W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/w. Przesłona opalizowana wykonana z poliwęglanu, o przepuszczalności światła większej niż 80%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 89,32%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 104,80 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriów umożliwia szybki montaż. Możliwość zastosowania dodatkowego odbłyśnika aluminiowego kształtującego kierunek świecenia (wąski, średni, szeroki). Oprawy oferowane są z metalowymi klipsami w standardzie. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65. Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszeń o długości 1500mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Oprawy przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność. Oprawa o mocy 33W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 10W, o skuteczności świetlnej 130 lm/w. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalności światła większej niż 90%. Odbłyśnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. Pryzmatyczna strona przesłony jest skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<1000cd/m dla g<65.

11 E5 E6 Przesłona bez ramki montażowej, wyposażona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujące do profilu aluminiowego oprawy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 78,06%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 92,25 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T T6 o własnościach mechanicznych PN-EN i składzie chemicznym zgodnym z PN- EN Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszeń o długości 1500mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Oprawy przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność. Oprawa o mocy 37W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/w. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalności światła większej niż 90%. Odbłyśnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. Pryzmatyczna strona przesłony jest skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<1000cd/m dla g<65. Przesłona bez ramki montażowej, wyposażona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujące do profilu aluminiowego oprawy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 78,06%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 92,83 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T T6 o własnościach mechanicznych PN-EN i składzie chemicznym zgodnym z PN- EN Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszeń o długości 1500mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Oprawy przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność. Oprawa o mocy 37W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/w. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalności światła większej niż 90%. Odbłyśnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardości H18 i zawartości

12 E7 G2 aluminium 99,85%. Pryzmatyczna strona przesłony jest skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<1000cd/m dla g<65. Przesłona bez ramki montażowej, wyposażona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujące do profilu aluminiowego oprawy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 78,06%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 92,83 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T T6 o własnościach mechanicznych PN-EN i składzie chemicznym zgodnym z PN- EN Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszeń o długości 1500mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Oprawy przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność. Oprawa o mocy 37W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/w. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalności światła większej niż 90%. Odbłyśnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. Pryzmatyczna strona przesłony jest skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<1000cd/m dla g<65. Przesłona bez ramki montażowej, wyposażona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujące do profilu aluminiowego oprawy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 78,06%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 92,83 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T T6 o własnościach mechanicznych PN-EN i składzie chemicznym zgodnym z PN- EN Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych. Oprawa o mocy 55W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/w. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalności światła większej niż 90%. Pryzmatyczna strona przesłony jest skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<1000cd/m dla g<65. Przesłona połączona na stałe z korpusem oprawy oświetleniowej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom

13 G3 H3 układu optycznego, oprawa posiada sprawność 83,24%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 99,89 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V- 240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych. Oprawa o mocy 75W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/w. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalności światła większej niż 90%. Pryzmatyczna strona przesłony jest skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<1000cd/m dla g<65. Przesłona połączona na stałe z korpusem oprawy oświetleniowej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 83,24%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 97,67 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V- 240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych miękkich, sufitach mineralnych twardych, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 42W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 40W, o skuteczności świetlnej 95 lm/w. Układ optyczny wykonany z mlecznego polimetakrylanu metylu o przepuszczalności światła większej niż 70%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO Przesłona połączona na stałe z korpusem oprawy oświetleniowej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 73%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 66,05 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V- 240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa

14 oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Ring zewnętrzny wykonany z blachy aluminiowej ze stopu wg EN AW 6060 T T6 o własnościach mechanicznych PN-EN i składzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3, malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44. Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 75W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/w. Przesłona pryzmatyczna opalizowana wykonana z polimetakrylanu metylu, o przepuszczalności światła większej niż 60%. Pryzmatyczna strona przesłony skierowana do wnętrza oprawy. Gładka zewnętrzna część przesłony. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 69,17%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 81,16 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Klosz mleczny wykonany z polimetakrylanu metylu. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. J2 Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 43W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 10W, o skuteczności świetlnej 130 lm/w. Przesłona pryzmatyczna opalizowana wykonana z polimetakrylanu metylu, o przepuszczalności światła większej niż 60%. Pryzmatyczna strona przesłony skierowana do wnętrza oprawy. Gładka zewnętrzna część przesłony. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 69,17%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 83,65 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Klosz mleczny wykonany z polimetakrylanu metylu. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. J3 Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 37W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o

15 mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/w. Przesłona pryzmatyczna opalizowana wykonana z polimetakrylanu metylu, o przepuszczalności światła większej niż 60%. Pryzmatyczna strona przesłony skierowana do wnętrza oprawy. Gładka zewnętrzna część przesłony. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 69,17%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 82,26 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Klosz mleczny wykonany z polimetakrylanu metylu. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. J4 Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 22W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 10W, o skuteczności świetlnej 130 lm/w. Przesłona pryzmatyczna opalizowana wykonana z polimetakrylanu metylu, o przepuszczalności światła większej niż 60%. Pryzmatyczna strona przesłony skierowana do wnętrza oprawy. Gładka zewnętrzna część przesłony. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 69,17%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 81,75 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Klosz mleczny wykonany z polimetakrylanu metylu. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych miękkich, sufitach mineralnych twardych, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 25W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 24W, o skuteczności świetlnej 125 lm/w. Układ optyczny wykonany z mlecznego polimetakrylanu metylu o przepuszczalności światła większej niż 70%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO Przesłona połączona na stałe z korpusem oprawy oświetleniowej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 78%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 93,96 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V- 240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA

16 K2 EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Ring zewnętrzny wykonany z blachy aluminiowej ze stopu wg EN AW 6060 T T6 o własnościach mechanicznych PN-EN i składzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3, malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych miękkich, sufitach mineralnych twardych, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 20W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 19W, o skuteczności świetlnej 116 lm/w. Układ optyczny wykonany z mlecznego polimetakrylanu metylu o przepuszczalności światła większej niż 70%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO Przesłona połączona na stałe z korpusem oprawy oświetleniowej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 78%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 86,15 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V- 240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Ring zewnętrzny wykonany z blachy aluminiowej ze stopu wg EN AW 6060 T T6 o własnościach mechanicznych PN-EN i składzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3, malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. L1 Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 29W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 27W, o skuteczności świetlnej 93 lm/w. Układ optyczny wykonany z mlecznego polimetakrylanu metylu o przepuszczalności światła większej niż 70%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO Przesłona połączona na stałe z korpusem oprawy oświetleniowej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 73%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 62,93 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Ring zewnętrzny wykonany z blachy aluminiowej ze stopu wg EN AW 6060 T T6 o własnościach mechanicznych PN-EN i składzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3, malowany

17 farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44. Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych. Oprawa o mocy 33W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 10W, o skuteczności świetlnej 130 lm/w. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym, o przepuszczalności światła większej niż 70%. Optyka tworzy rozproszone świtało w kształcie lambertowskim. Przesłona połączona na stałe z korpusem oprawy oświetleniowej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 75,24%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 88,92 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych. Oprawa o mocy 43W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 10W, o skuteczności świetlnej 130 lm/w. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalności światła większej niż 90%. Pryzmatyczna strona przesłony jest skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<1000cd/m dla g<65. Przesłona połączona na stałe z korpusem oprawy oświetleniowej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 83,24%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 100,66 lm/w. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V- 240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65 C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE :2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych. Oprawa o mocy 43W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 10W, o skuteczności świetlnej 130 lm/w. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym, o przepuszczalności światła większej niż 70%. Optyka tworzy rozproszone świtało w kształcie lambertowskim. Przesłona połączona na stałe z korpusem oprawy oświetleniowej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego,

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 PRZY ULICY ORLEJ W BĘDZINIE SST E3 ROBOTY ELEKTRYCZNE Specyfikacja materiałowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Specyfikacja techniczna opraw Specyfikacja NP

Załącznik 1 - Specyfikacja techniczna opraw Specyfikacja NP Załącznik 1 - Specyfikacja techniczna opraw Specyfikacja NP23172015 A Oprawa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanaych gipsowych i modułowych 600x600mm.Oprawa o mocy 44W. Źródłem światła w oprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I CZĘŚCIOWEJ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU NA POTRZEBY BUDOWY CENTRUM PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH AKADEMIA SZTUKI PL. ORŁA BIAŁEGO 2 ST-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kody STWiOR: 45311 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nazwa pomieszczenia LED 3300lm 28W IP44. Poziom

Nazwa pomieszczenia LED 3300lm 28W IP44. Poziom Poziom Nazwa pomieszczenia Rodzaj oświetlenia LED 3300lm 28W IP44 Specyfikacja (oświetlenie) Zaplecze materiałowotechnologiczne laboratorium modelarni Szczelne oprawy do montażu nastropowego lub na zwieszakach,

Bardziej szczegółowo

FH01 6 FDH 35W/830 1 38 alu-biały

FH01 6 FDH 35W/830 1 38 alu-biały ilość opraw źródło światła ilość źródeł światła moc zainstalowana [szt.] [szt.] [W] kolor opis techniczny wygląd FH01 6 FDH 35W/830 1 38 alu-biały FH02 6 FDH 35W/830 2 75 alu-biały FH03 450 FDH 28W/830

Bardziej szczegółowo

Sigma II LED. Stopień ochrony (IP) IP20 Klasa ochronności Klasa energetyczna A+ Źródło światła Liczba źródeł światła 1

Sigma II LED. Stopień ochrony (IP) IP20 Klasa ochronności Klasa energetyczna A+ Źródło światła Liczba źródeł światła 1 Sigma II LED LED Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2016 r.

Gliwice, marzec 2016 r. COREMATIC ul. Lipowa 12 44-100 Gliwice tel./fax 0 (prefix) 32-7505268 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTYCJA: TEMAT OPRACOWANIA: OBIEKT: NR DZIAŁEK: INWESTOR: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Nowości Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Grudzień 2015

Nowości Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Grudzień 2015 Nowości Oprawy profesjonalne Philips Lighting Grudzień 2015 1 CoreLine Panel NOC Cechy produktu Skuteczność systemu > 80 lm / W - większe oszczędności w rachunkach za energię w porównaniu do tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: Strona tytułowa. Projekt zawiera. Zagadnienia formalno prawne. Opis techniczny. Obliczenia. Oświadczenie projektanta.

PROJEKT ZAWIERA: Strona tytułowa. Projekt zawiera. Zagadnienia formalno prawne. Opis techniczny. Obliczenia. Oświadczenie projektanta. PROJEKT ZAWIERA: Strona tytułowa. 1 Projekt zawiera. 2 Zagadnienia formalno prawne. 3 Opis techniczny. 4 Obliczenia. 9 Oświadczenie projektanta. 12 Kserokopia uprawnień projektanta. 13 Zaświadczenie o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚWIETLENIA SCHODÓW NA PERONY PRZY WIADUKCIE KOLEJOWYM W KM 203,265

PROJEKT OŚWIETLENIA SCHODÓW NA PERONY PRZY WIADUKCIE KOLEJOWYM W KM 203,265 PROJEKT OŚWIETLENIA SCHODÓW NA PERONY PRZY WIADUKCIE KOLEJOWYM W KM 203,265 1. PROJEKT OŚWIETLENIA: Projekt obejmuje oświetlenie schodów na perony przy wiadukcie kolejowym w km 203,265. Wymiary obiektu

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.27.2015.22.MW Warszawa, 21 sierpnia 2015 r.

BDG.WZP.311.27.2015.22.MW Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. BDG.WZP.311.27.2015.22.MW Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.27.2015.11.MW) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wymiana, zgodnie z projektem oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6 jednostka projektowa stadium dokumentacji branża inpracownia Projekt Budowlany Instalacje elektryczne nazwa obiektu adres obiektu inwestor kategoria obiektu budowlanego Przebudowa pomieszczeń Przychodni

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CIS-WAG.2720.126.2015 z dnia 23.11.2015 r. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest naprawa polegająca na wymianie oświetlenia w serwerowniach Centrum

Bardziej szczegółowo

TrueLine, do wbudowania. to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna. Korzyści

TrueLine, do wbudowania. to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna. Korzyści Lighting TrueLine, do wbudowania to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna TrueLine, do wbudowania Architekci poszukują rozwiązań oświetlenia wpasowującego się

Bardziej szczegółowo

TrueLine, nasufitowa to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna

TrueLine, nasufitowa to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna Lighting TrueLine, nasufitowa to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna TrueLine, do montażu na powierzchni Architekci poszukują rozwiązań oświetlenia wpasowującego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ Modernizacja oświetlenia, oprzewodowanie nagłośnienia, oprzewodowanie dla potrzeb zasilania i sterowania napędami okien w sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich.

Bardziej szczegółowo

INWESTMAR MARCIN STRÓZIK Lublin ul. Zana 38A/505 tel. (81) NIP

INWESTMAR MARCIN STRÓZIK Lublin ul. Zana 38A/505 tel. (81) NIP INWESTMAR MARCIN STRÓZIK 20-601 Lublin ul. Zana 38A/505 tel. (81) 52-80-317 NIP 712-101-38-38 PROJEKT TECHNICZNY ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W LUBLINIE ORAZ W BUDYNKACH PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

TrueLine, zwieszana - to subtelna, energooszczędna i zgodna z normamioświetlenia biurowego linia świetlna

TrueLine, zwieszana - to subtelna, energooszczędna i zgodna z normamioświetlenia biurowego linia świetlna Lighting TrueLine, zwieszana - to subtelna, energooszczędna i zgodna z normamioświetlenia biurowego linia świetlna TrueLine, wersja podwieszana Architekci poszukują rozwiązań oświetlenia wpasowującego

Bardziej szczegółowo

TrueLine, zwieszana - to subtelna, energooszczędna i zgodna z normamioświetlenia biurowego linia świetlna

TrueLine, zwieszana - to subtelna, energooszczędna i zgodna z normamioświetlenia biurowego linia świetlna Lighting TrueLine, zwieszana - to subtelna, energooszczędna i zgodna z normamioświetlenia biurowego linia świetlna TrueLine, wersja podwieszana Architekci poszukują rozwiązań oświetlenia wpasowującego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Projektowe MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OZNACZENIE NAZWA INWESTYCJI EGZ. Remont sanitariatów w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO IŁAWA MIASTO

PROJEKT OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO IŁAWA MIASTO PROJEKT OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO IŁAWA MIASTO 1. PROJEKT OŚWIETLENIA: Projekt obejmuje oświetlenie tunelu oraz schodów naleŝących do przejścia podziemnego Iława Miasto. Wymiary obiektu przyjęto

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 2.1. Oświetlenie podstawowe 2.2. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

MITRA NEW. Oprawa przemysłowa. Źródła światła. Cechy charakterystyczne. do wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych o mocy 250W, 400W. Montaż.

MITRA NEW. Oprawa przemysłowa. Źródła światła. Cechy charakterystyczne. do wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych o mocy 250W, 400W. Montaż. MTR NEW MTR NEW smooth Oprawa przemysłowa ndeks Źródło światła Moc źródła światła Trzonek lampy Stopień ochrony Klasa ochronności Układ optyczny Statecznik EWWO002720 EWWO002691 OPHa250 OPHa400 wysokoprężna

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/10, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/10, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Stanie się Załącznikiem do Umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest naprawa oświetlenia głównego w serwerowniach i pomieszczeniach przyległych do serwerowni Centrum

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

CoreLine SlimDownlight - Oczywisty wybór w przypadku technologii LED

CoreLine SlimDownlight - Oczywisty wybór w przypadku technologii LED Lighting CoreLine SlimDownlight - Oczywisty wybór w przypadku technologii LED CoreLine SlimDownlight CoreLine SlimDownlight to linia opraw o niezwykle małej wysokości do wbudowania zaprojektowanych jako

Bardziej szczegółowo

INWESTMAR MARCIN STRÓZIK Lublin ul. Zana 38A/505 tel. (81) NIP

INWESTMAR MARCIN STRÓZIK Lublin ul. Zana 38A/505 tel. (81) NIP INWESTMAR MARCIN STRÓZIK 20-60 Lublin ul. Zana 8A/0 tel. (8) 2-80-7 NIP 72-0-8-8 PROJEKT TECHNICZNY ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W LUBLINIE ORAZ W BUDYNKACH PODLEGŁYCH JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 3 1.0. Cel i zakres opracowania str. 2 2.0. Podstawowe dane do opracowania str. 2 3.0. Stan istniejący demontaż str.2 4.0. Opis

Bardziej szczegółowo

ASTAR. Oprawy drogowe. ASTAR Oprawa drogowa LED z wymiennymi źródłami światła ADQUENLight

ASTAR. Oprawy drogowe. ASTAR Oprawa drogowa LED z wymiennymi źródłami światła ADQUENLight ASTAR ASTAR LED z wymiennymi źródłami ADQUENLight ndeks YU-WO0097-68 YU-WO0097-72 ASTAR 410LU ASTAR 510LU Moc oprawy 40W 50W typ ilość źródeł układ optyczny barwa temperatura barwowa ADQUENLight LU ADQUENLight

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODNIE KORYTARZE SZPITALNE SALE CHORYCH SALE OPERACYJNE GABINETY ZABIEGOWE OŚWIETLENIE POWIERZCHNI CZYSTYCH I MEDYCZNYCH

PRZYCHODNIE KORYTARZE SZPITALNE SALE CHORYCH SALE OPERACYJNE GABINETY ZABIEGOWE OŚWIETLENIE POWIERZCHNI CZYSTYCH I MEDYCZNYCH PRZYCHODNIE KORYTARZE SZPITALNE SALE CHORYCH SALE OPERACYJNE GABINETY ZABIEGOWE OŚWIETLENIE POWIERZCHNI CZYSTYCH I MEDYCZNYCH MEDINE CHARAKTERYSTYKA MEDINE jest nowoczesną oprawą oświetleniową przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

INWESTMAR MARCIN STRÓZIK Lublin ul. Zana 38A/505 tel. (81) NIP

INWESTMAR MARCIN STRÓZIK Lublin ul. Zana 38A/505 tel. (81) NIP INWESTMAR MARCIN STRÓZIK 20-601 Lublin ul. Zana 38A/505 tel. (81) 52-80-317 NIP 712-101-38-38 PROJEKT TECHNICZNY ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W LUBLINIE ORAZ W BUDYNKACH PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INSTALACJI OŚWIETLENIA

ZESTAWIENIE INSTALACJI OŚWIETLENIA Załącznik nr 1b do SIWZ ZESTAWIENIE INSTALACJI OŚWIETLENIA Lp. Urządzenie Opis 1 L1 - Reflektor LED 22W FLD 2 L1 - Reflektor LED 22W SSP Projektor LED, białe światło o stabilnej temperaturze barwowej,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH Projekt: DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LOKALU NA POTRZEBY PROWADZENIA PRZEDSZKOLA POWSTAŁEGO W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ODDZIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne rozwiązanie do oświetlania obszarów zewnętrznych

Ekonomiczne rozwiązanie do oświetlania obszarów zewnętrznych Lighting Ekonomiczne rozwiązanie do oświetlania obszarów zewnętrznych CoreLine Tempo (mały) CoreLine Tempo (mały) to rodzina ultrawydajnych opraw, będących idealnymi zamiennikami technologii konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

CoreLine Spot do wbudowania oczywisty wybór wśród technologii LED

CoreLine Spot do wbudowania oczywisty wybór wśród technologii LED Lighting CoreLine Spot do wbudowania oczywisty wybór wśród technologii LED CoreLine Recessed Spot CoreLine Recessed Spot to rodzina punktowych oprawwpuszczanych w sufit, które przewidziano jako zamienniki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 20 844 LUBLIN ul: SMYCZKOWA 4 Tel: (0-81) 741-22 - 24 Zleceniodawca: Przedsięwzięcie: Zadanie: Obiekt: STAROSTWO POWIATOWE W KRASNYMSTAWIE

Bardziej szczegółowo

ADQUEN OU. Oprawy drogowe. ADQUEN OU Oprawa drogowa LED. Źródła światła Cechy charakterystyczne

ADQUEN OU. Oprawy drogowe. ADQUEN OU Oprawa drogowa LED. Źródła światła Cechy charakterystyczne ADQUEN OU ADQUEN OU LED Indeks Źródło Ilość Moc diod oprawy Układ optyczny Klosz Barwa Temperatura Początkowy barwowa strumień świetlny diod* 42 45W niesymetryczny, 129 x 52 szyba neutralna biała 3700

Bardziej szczegółowo

K O L E K C J A L E D.

K O L E K C J A L E D. K O L E K C J A L E D D E S I G N D O M U S s t r 6 T U B U S s t r 6 A R E S s t r 8 S I D E s t r 8 D I U N A s t r 1 0 E D W I N s t r 1 2 S P I D E R s t r 1 4 S P I D E R B O X s t r 1 6 M E R I

Bardziej szczegółowo

Doskonałe oświetlenie dróg

Doskonałe oświetlenie dróg Lighting Doskonałe oświetlenie dróg StreetStar Oprawa LED Philips StreetStar zapewnia doskonałą jakość światła, komfort wizualny i bezpieczeństwo oświetlenia dróg lokalnych i osiedlowych. Zoptymalizowane

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem, aby stworzyć bardzo przyjemne miejsce pracy

Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem, aby stworzyć bardzo przyjemne miejsce pracy Lighting Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem, aby stworzyć bardzo przyjemne miejsce pracy SmartBalance, wersja podwieszana, SpaceWise Dzięki produktom Philips SpaceWise klienci mogą korzystać z prawdziwych

Bardziej szczegółowo

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED I-VALO DORA

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED I-VALO DORA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED I-VALO DORA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH DORA & DORA+ DO 145 lm/w I-VALO GWARANTUJE CHARAKTERYSTYKĘ WYDAJNOŚCI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ W ZAKRESIE OKREŚLONEJ

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y c ze r w i e c 2 0 0 7 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA (ROZBUDOWA) INWESTOR: URZĄD GMINY JERZMANOWICE_PRZEGINIA OBIEKT: OŚRODEK ZDROWIA W PRZEGINI ADRES: PRZEGINIA, dz.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Doskonała jakość światła i wysoka sprawność

Doskonała jakość światła i wysoka sprawność Lighting Doskonała jakość światła i wysoka sprawność PacificLED gen4 PacificLED gen4 to bardzo wydajne i niezawodne wodoodporne oprawy LED oferujące doskonałą jakość światła oraz równomierny rozsył światła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWA OPRAWA WEWNĘTRZNA WYKONANA W TECHNOLOGII LED SMD DOSKONAŁA DO BIURA, SZKOŁY, SZPITALA, SKLEPU ZASILANIE AC 230V MOC 16W MOCOWANIE SUFITOWE

MODUŁOWA OPRAWA WEWNĘTRZNA WYKONANA W TECHNOLOGII LED SMD DOSKONAŁA DO BIURA, SZKOŁY, SZPITALA, SKLEPU ZASILANIE AC 230V MOC 16W MOCOWANIE SUFITOWE Utworzono 02-02-2017 odułowa oprawa wnętrzowa LED LINESART OLN 163B, diody LED SD, moc 16W, mocowanie bezpośrednie sufitowe, ciepła biała 3000K, klosz PA mleczny Cena : 375,00 zł Nr katalogowy : YB-WO0087-45

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH BENBUD INŻ. BENEDYKT REDER

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH BENBUD INŻ. BENEDYKT REDER ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH BENBUD INŻ. BENEDYKT REDER ul Ks. dr Wł. Łęgi 1 /27, 86-300 Grudziądz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie parkingów

Oświetlenie parkingów EnduraliteLED Oświetlenie parkingów ROADWAY LRL4 VIVIX ROADWAY LRL4 ROADWAY LRL4 Większe oszczędności energetyczne ZMAKSYMALIZUJ SWÓJ ZWROT Z INWESTYCJI Ultra-wydajne - opłacalne Nowa generacja lamp drogowych

Bardziej szczegółowo

Cleanroom LED higiena i efektywność

Cleanroom LED higiena i efektywność Lighting Cleanroom LED higiena i efektywność Cleanroom LED Klienci użytkujący obiekty o wysokim poziomie higieny wymagają specjalnych opraw IP65, łatwych do czyszczenia, niekurzących się oraz spełniających

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

PowerBalance RC360 doskonała kombinacja odpowiedniej wydajności i zwrotu z inwestycji

PowerBalance RC360 doskonała kombinacja odpowiedniej wydajności i zwrotu z inwestycji Lighting PowerBalance RC360 doskonała kombinacja odpowiedniej wydajności i zwrotu z inwestycji PowerBalance RC360B W przypadku oświetlania pomieszczeń biurowych za pomocą opraw oświetleniowych LED inwestorzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO 6-00 Jarocin, Ul. Szubianki dz. nr 97/. PODSTAWA WYKONANIA Podstaw wykonania niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska INWESTOR. ul. Piekarnicza 16 80-126 Gdańsk OBIEKT Wejście do budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 52 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska INWESTOR. ul. Piekarnicza 16 80-126 Gdańsk OBIEKT Wejście do budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 52 LOKALIZACJA INWESTYCJI EGZEMPLARZ 5 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska INWESTOR ul. Piekarnicza 16 80-126 Gdańsk OBIEKT Wejście do budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 52 LOKALIZACJA INWESTYCJI Gdańsk, ul. Kościuszki 111 NUMER DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

ArenaVision LED gen2 nowa jakość oświetlenia aren sportowych

ArenaVision LED gen2 nowa jakość oświetlenia aren sportowych Lighting ArenaVision LED gen2 nowa jakość oświetlenia aren sportowych ArenaVision LED gen2 SystemPhilips ArenaVision LED gen.2 to nowatorskie rozwiązanie oświetlenia sportowego oparte na technologii LED,

Bardziej szczegółowo

PowerBalance RC360 doskonała kombinacja odpowiedniej wydajności i zwrotu z inwestycji

PowerBalance RC360 doskonała kombinacja odpowiedniej wydajności i zwrotu z inwestycji Lighting PowerBalance RC360 doskonała kombinacja odpowiedniej wydajności i zwrotu z inwestycji PowerBalance RC360B W przypadku oświetlania pomieszczeń biurowych za pomocą opraw oświetleniowych LED inwestorzy

Bardziej szczegółowo

SmartBalance połączenie wydajności z inteligentną konstrukcją

SmartBalance połączenie wydajności z inteligentną konstrukcją Lighting SmartBalance połączenie wydajności z inteligentną konstrukcją SmartBalance, surface mounted O ile często najważniejsza jest skuteczność świetlna opraw, klienci jednocześnie wolą oprawy o atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

StoreSet elastyczne oświetlenie wnętrz

StoreSet elastyczne oświetlenie wnętrz Lighting StoreSet elastyczne oświetlenie wnętrz StoreSet Dziś w sklepach liczy się wrażenie wywierane na klientach, od którego zależy skuteczność sprzedaży. Rozwiązanie StoreSet kreuje atmosferę w sklepie,

Bardziej szczegółowo

LuxSpace do wbudowania wysoka sprawność, komfort wizualny i modny wygląd

LuxSpace do wbudowania wysoka sprawność, komfort wizualny i modny wygląd Lighting LuxSpace do wbudowania wysoka, komfort wizualny i modny wygląd LuxSpace Mini, recessed Klienci szukają możliwości zoptymalizowania wszystkich posiadanych zasobów. Czyli nie tylko kosztów bieżących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE magazynowo garażowego Kraśnik ul. Głęboka obręb 11-Podlesie, działka nr ew. 1624. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Działka o nr geod. 420 Centrum Edukacji Nauczycieli. ul. Złota 4 15-016 Białystok

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Działka o nr geod. 420 Centrum Edukacji Nauczycieli. ul. Złota 4 15-016 Białystok ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH I WYKONANIE DRZWI EWAKUACYJNYCH ORAZ ROZBUDOWA O SCHODY WEJŚCIOWE I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. ZŁOTEJ 4 W BIAŁYMSTOKU NA DZIAŁCE O NR GEOD. 420 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Philips w LED owej oprawie dla przestrzeni miejskich

Philips w LED owej oprawie dla przestrzeni miejskich Philips w LED owej oprawie dla przestrzeni miejskich Szanowni Państwo! Wciąż pracujemy nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami LED owymi dla przestrzeni miejskich. Zdajemy sobie sprawę, że oprawy oświetleniowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

StoreFlux zaawansowane akcentujące oświetlenie LED idealnie komponujące się z architekturą sklepu

StoreFlux zaawansowane akcentujące oświetlenie LED idealnie komponujące się z architekturą sklepu Lighting StoreFlux zaawansowane akcentujące oświetlenie LED idealnie komponujące się z architekturą sklepu StoreFlux gen3 rim StoreFlux to oprawa modułowa mogąca zawierać do czterech modułów LED. Jest

Bardziej szczegółowo

CoreLine Recessed (do wbudowania) oczywisty wybór wśród technologii LED

CoreLine Recessed (do wbudowania) oczywisty wybór wśród technologii LED Lighting CoreLine Recessed (do wbudowania) oczywisty wybór wśród technologii LED CoreLine Recessed Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne rozwiązanie do oświetlania terenów zewnętrznych

Ekonomiczne rozwiązanie do oświetlania terenów zewnętrznych Lighting Ekonomiczne rozwiązanie do oświetlania terenów zewnętrznych CoreLine Tempo (duży) CoreLine Tempo (wersja Large) to rodzina ultrawydajnych projektorów zewnętrznych, będących idealnymi zamiennikami

Bardziej szczegółowo

Eres Rafał Sawicki biuro handlowe : K-Koźle 47-206, ul.kowalska 4 tel/fax +48 77 54 22 560 sklep@ledbest.pl

Eres Rafał Sawicki biuro handlowe : K-Koźle 47-206, ul.kowalska 4 tel/fax +48 77 54 22 560 sklep@ledbest.pl Prezentujemy dane techniczne opraw Hermetycznych Led przeznaczonych do oświetlenia : pomieszczeń handlowych i magazynowych hal produkcyjnych, sal gimnastycznych Produkty LED z diodami o wysokiej jasności

Bardziej szczegółowo

StoreFlux zaawansowane akcentujące oświetlenie LED idealnie komponujące się z architekturą sklepu

StoreFlux zaawansowane akcentujące oświetlenie LED idealnie komponujące się z architekturą sklepu Lighting StoreFlux zaawansowane akcentujące oświetlenie LED idealnie komponujące się z architekturą sklepu StoreFlux gen3 rimless StoreFlux to oprawa modułowa mogąca zawierać do czterech modułów LED. Jest

Bardziej szczegółowo

A 16 A 17 A 18 A 19 1 SYMBOLE OPRAW - ZAŁĄCZNIK DO RYS. NR 2

A 16 A 17 A 18 A 19 1 SYMBOLE OPRAW - ZAŁĄCZNIK DO RYS. NR 2 1 E OPRAW - ZAŁĄCZNIK DO RYS. NR 2 W TRAKCIE OPRACOWYWANIA PROJEKTU OPARTO SIĘ NA PARAMETRACH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NIśEJ WYMIENICH ÓW. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE NADAJĄCE SIĘ DO OŚWIETLANIA POMIESZCZ MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ClearFlood kompletne rozwiązanie LED do oświetlania obiektów sportowych i rekreacyjnych

ClearFlood kompletne rozwiązanie LED do oświetlania obiektów sportowych i rekreacyjnych Lighting ClearFlood kompletne rozwiązanie LED do oświetlania obiektów sportowych i rekreacyjnych ClearFlood ClearFlood to rodzina opraw projektorowych pozwalających wybrać dokładnie strumień świetlny potrzebny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Załącznik nr 6 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

TownGuide Core Wybierz najlepsze rozwiązanie

TownGuide Core Wybierz najlepsze rozwiązanie TownGuide Core Wybierz najlepsze rozwiązanie TownGuide Core TownGuide Core to funkcjonalne rozwiązanie LED, przystosowane do szerokiej gamy zastosowań, w szczególności na obszarach osiedlowych, takich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z montażem. do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z montażem. do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu 4/2013/pn Załącznik nr 8a SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z montażem do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu 1 WYKAZ OŚWIETLENIA Lp. Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH Opracował: mgr inż. Roman Sowiński Spis treści 1. Zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Prace remontowe...

Bardziej szczegółowo

OPRAWY W TECHNOLOGII LED DOSTĘPNE 24/7

OPRAWY W TECHNOLOGII LED DOSTĘPNE 24/7 OPRAWY W TECHNOLOGII DOSTĘPNE /7 Linia BOX należy do portfolio europejskiego lidera branży oświetleniowej firmy LUG Light Factory. BOX to linia profesjonalnych opraw oświetleniowych wykorzystujących najnowsze

Bardziej szczegółowo

STEVE. Przemysłowa oprawa oświetleniowa LED KARTA PRODUKTU

STEVE. Przemysłowa oprawa oświetleniowa LED KARTA PRODUKTU STEVE Przemysłowa oprawa oświetleniowa LED KARTA PRODUKTU 2 Lediko lampa STEVE Lediko lampa STEVE 3 W prostocie tkwi siła ta myśl towarzyszyła nam podczas projektowania modułowej oprawy oświetleniowej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

TOM III. Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji Sp. z o. o.

TOM III. Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji Sp. z o. o. TOM III 19-300 Ełk Konieczki 15B tel. 0604 289775 ; (087) 610-91-18 Temat opracowania PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne rozwiązanie do oświetlania terenów zewnętrznych

Ekonomiczne rozwiązanie do oświetlania terenów zewnętrznych Lighting Ekonomiczne rozwiązanie do oświetlania terenów zewnętrznych CoreLine Tempo (duży) CoreLine Tempo (wersja Large) to rodzina ultrawydajnych projektorów zewnętrznych, będących idealnymi zamiennikami

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU RYSUNKI :

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU RYSUNKI : -2- ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość projektu str. 2 3. Techniczne warunki zasilania str. 3 4. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej str. 4-5 5. Opis techniczny str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ WYDAJNE ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

NAJBARDZIEJ WYDAJNE ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED NAJBARDZIEJ WYDAJNE ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY W TECHNOLOGII G 2 Linia LUGBOX należy do portfolio europejskiego lidera branży oświetleniowej firmy LUG Light Factory. LUGBOX to linia profesjonalnych opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

CoreLine Waterproof oczywisty wybór wśród technologii LED

CoreLine Waterproof oczywisty wybór wśród technologii LED Lighting CoreLine Waterproof oczywisty wybór wśród technologii LED CoreLine Waterproof Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWIE CZĘŚCI POBYTOWEJ W SANATORIUM PODHALE

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWIE CZĘŚCI POBYTOWEJ W SANATORIUM PODHALE PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWIE CZĘŚCI POBYTOWEJ W SANATORIUM PODHALE EGZEMPLARZ NR 1 ADRES ul. Solankowa 6, dz. nr 84/1 INWESTOR Uzdrowisko Połczyn S.A. ul. Zdrojowa

Bardziej szczegółowo