GLOBALNY RAPORT KONKURENCYJNOŚCI ŚWIATOWEGO FORUM GOSPODARCZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOBALNY RAPORT KONKURENCYJNOŚCI 2012-13 ŚWIATOWEGO FORUM GOSPODARCZEGO"

Transkrypt

1 EMBARGO DO DNIA DO GODZ GLOBALNY RAPORT KONKURENCYJNOŚCI ŚWIATOWEGO FORUM GOSPODARCZEGO NARODOWY BANK POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY PIOTR BOGUSZEWSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

2 CO TO JEST GLOBALNY RAPORT KONKURENCYJNOŚCI WEF?

3 KONKURENCYJNOŚĆ I INDEKS GCI KONKURENCYJNOŚĆ DEFINIOWANA JAKO ZBIÓR INSTYTUCJI, CZYNNIKÓW I SPOSOBÓW ICH WYKORZYSTANIA, KTÓRE KSZTAŁTUJĄ WYDAJNOŚĆ W GOSPODARCE JEST TO PODEJŚCIE WIELOWYMIAROWE, UWZGLĘDNIAJĄCE RÓŻNE CZYNNIKI ANALIZOWANE SĄ ZARÓWNO TWARDE, JAK I MIĘKKIE DANE O GOSPODARCE NA BAZIE TYCH DANYCH TWORZONE SĄ: MIARY CZĄSTKOWE, TZW. FILARY, KONKURENCYJNOŚCI MIARA GLOBALNA KONKURENCYJNOŚCI INDEKS GCI MIARY TE SĄ ŚREDNIMI WAŻONYMI INDEKSÓW NIŻSZEGO RZĘDU DOBÓR WAG UWZGLĘDNIA ZARÓWNO RÓŻNE POZIOMY ROZWOJU POSZCZEGÓLNYCH GOSPODAREK, JAK I OPTYMALIZACJĘ RELACJI SAMEGO INDEKSU I DYNAMIK WZROSTU PKB PER CAPITA

4 KONKURENCYJNOŚĆ I INDEKS GCI C.D. ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY RANKINGIEM WG. GCI A POZYCJĄ KRAJU W DOING BUSINESS INDEKS FAKTYCZNIE WYKAZUJE WYSOKĄ KORELACJĘ Z PKB/PER CAPITA INDEKS KORELUJE SIĘ TEŻ Z MIARAMI KLIMATU DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NP. Z DOING BUSINESS INDEKS SYSTEMATYCZNIE TESTOWANY PRZEZ WEF

5 POZYSKANIE I BUDOWA PRÓBY DANE JAKOŚCIOWE - DLA POTRZEB BADANIA ZBIERANE PRZEZ TZW. INSTYTUCJE PARTNERSKIE WEF PONAD 150 INSTYTUT EKONOMICZNY NBP INSTYTUCJĄ PARTNERSKĄ BADANIA PODSTAWĄ ANKIETA KIEROWANA DO FIRM ZASADA TOP 5 W TEGOROCZNEJ EDYCJI UDZIAŁ WZIĘŁY: 144 KRAJE PONAD FIRM ZASADY DOBORU PRÓBY: STRUKTURA ZBLIŻONA DO STRUKTURY TWORZENIA VA W GOSPODARCE DOBÓR FIRM MAŁYCH I DUŻYCH PO OK. 50% (UWAGA INNA DEFINICJA FIRM MAŁYCH ) PRÓBA PÓŁPANELOWA 50% FIRM BIORĄCYCH UDZIAŁ W POPRZEDNIEJ EDYCJI POLSKA REPREZENTOWANA PRZEZ 206 PRZEDSIĘBIORSTW, ZBADANYCH PRZEZ NBP ZA POŚREDNICTWEM 16 O/O BANKU

6 STRATYFIKACJA I PRAWA RUCHU - CZYLI GDZIE WŁAŚCIWIE JESTEŚMY I CZY MOŻE SIĘ TO ŁATWO SAMO ZMIENIĆ

7 RANKING JAK WYŚCIG KOLARSKI? OCENA DOBRA (4) DUŻA RÓŻNICA W PUNKTACJI, MAŁA W RANKINGU PUNKTACJA OCENA BARDZO DOBRA (5) DWA PODSTAWOWE PYTANIA: CZY DA SIĘ I JAK PRZEŚCIGNĄĆ RYWALI? JAK NIE DAĆ SIĘ WYPRZEDZIĆ? ODPOWIEDŹ ZALEŻY OD DYSTANSÓW I RÓŻNIC SZYBKOŚCI W ZWARTYM PELETONIE TAKŻE OD ZDOLNOŚCI DO PRZYSPIESZEŃ KONIECZNOŚĆ WIĘC OBSERWACJI PUNKTACJI SPOJRZENIE DO TYŁU I DO PRZODU - A NIE TYLKO MIEJSC KWESTIE PRAKTYCZNE TO: CZY UCZESTNIKÓW DZIELĄ DUŻE RÓŻNICE KLASY SPORTOWEJ? DO KTÓREJ KLASY NALEŻY DANY UCZESTNIK? POWYŻSZE PODEJŚCIE PODSTAWĄ PREZENTACJI

8 JAK WYGLĄDA PELETON GCI? WSKAŹNIKI GCI W KRAJACH OBJĘTYCH BADANIEM W LATACH 2005 I 2012 ORAZ ROZKŁAD DYSTANSU +/-5 ODCINKI O RÓŻNYCH NACHYLENIACH W PRZEBIEGU KRZYWYCH W STOSUNKU DO 2005 R. : WYRAŹNE PRZEŁAMIE NACHYLENIA OD OK. 40 POZYCJI ZMNIEJSZENIE ODSTĘPU W PRAWEJ CZĘŚCI ROZKŁADU DLA POZYCJI LEPSZYCH OD 40 (CZOŁO) PELETON POROZRYWANY NA GRUPKI W RAMACH CZOŁA WIĘKSZE NACHYLENIE SCHODÓW I TRUDNIEJ SKAKAĆ NA KRAŃCACH ROZKŁADU TRUDNIEJ WSKOCZYĆ (LEWY) I SPAŚĆ (PRAWY) POLSKA W OBSZARZE UMIARKOWANEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZETASOWANIA

9 PARAMETRY ROZKŁADU WSKAŹNIKA GCI ROZKŁAD GCI W CZASIE I GRUPACH MEDIANA WSKAŹNIKA DOŚĆ STABILNA W CZASIE, ALE: W 2012 R. PONOWNY WZROST ZRÓŻNICOWANIA Z BIEDY TRUDNO SIĘ WYRWAĆ A Z BOGACTWA TRUDNO WYPAŚĆ: STABILNE POZIOMY V (INNOVATION) ORAZ I (FACTORS) W 2012 R. ZAŁAMANIE WZROSTOWEJ OD 2005 R. TENDENCJI DOGANIAJĄCEJ GRUPY II (FACTOR-EFFI.). TO TEŻ POTWIERDZENIE KONCEPCJI WSKAŹNIKA JEST ON TU WYŻSZY NIŻ W III (BO BOGATE KRAJE NAFTOWE), ALE TO W KRYZYSIE NIE WYSTARCZA DO UTRZYMYWANIA PRZEWAGI KONK. GRUPA III (EFFICIENCY) WCIĄŻ ROSŁA (TU CHINY, INNE KRAJE POST-SOC.) POLSKA W GRUPIE IV (EFFICIENCY INNOVATION), W KTÓREJ NIECO BYŁO GORZEJ. UTRZYMANIE PRZEZ POLSKĘ RANKINGU I PUNKTACJI ZATEM POZYTYWNE

10 KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW G-I G-II G-III G-IV G-VI G-V G-VII Arab Emirates Bahrain Azerbaijan Albania Puerto Rico Benin Burundi Australia Brunei Bulgaria Argentina Burkina Faso Bangladesh Guinea Austria Chile Brazil Armenia Cote D'Ivoire Bolivia Haiti Belgium China Barbados Bosnia & Herz. Kyrgyzstan Cameroon Sierra Leone Canada Spain Colombia Botswana Lesotho Cape Verde Chad Switzerland Estonia Costa Rica Ecuador Madagascar Dominican Rep. Yemen Germany Ireland Cyprus Gabon Mali Algeria Denmark Iceland Czech Rep. Georgia Mozambique Egypt Finland Kuwait Hungary Gambia Mauritania Ethiopia France Oman Indonesia Greece Malawi Ghana UK India Guatemala Nepal Guyana Hong Kong Iran Honduras Swaziland Kenya Israel Italy Croatia Venezuela Liberia Japan Jordan Jamaica Zimbabwe Libya Korea Rep. Kazakhstan Kampuchea Nigeria Luxembourg Sri Lanka Lebanon Nicaragua Malaysia Lithuania Morocco Pakistan Netherlands Latvia Moldova Paraguay Norway Mexico Macedonia El Salvador New Zealand Malta Montenegro Suriname Qatar Mauritius Mongolia Tajikistan Saudi Arabia Panama Namibia Tanzania Singapore Peru Romania Uganda Sweden Philippines Senegal Zambia Taiwan Poland Serbia United States Portugal Slovakia Russia Trinidad &Tob. Rwanda Ukraine Slovenia Uruguay South Africa Vietnam Thailand Turkey KLASTERYZACJA KRAJÓW WEDŁUG INDEKSU GCI METODĄ WARDA KLASTERYZACJA ZAWSZE DO PEWNEGO STOPNIA UMOWNA LICZBA KLASTRÓW PROBLEMEM. PODEJŚCIA CALINSKI&HARABASZ ORAZ DUDA&HART 7-9 KLASTRÓW WYNIKI DLA 7 KLASTRÓW DUŻA ZMIENNOŚĆ W GRUPIE I POLSKA W III GRUPIE W KTÓREJ WIELE KRAJÓW POSTSOCJALISTYCZNYCH CV ŚREDNIA MEDIANA G-I 3,74 5,31 5,28 G-II 2,47 4,70 4,65 G-III 2,20 4,35 4,36 G-IV 2,76 3,99 4,01 G-V 2,36 3,69 3,69 G-VI 2,85 3,35 3,35 G-VII 3,38 2,90 2,90 CECHY POPULACJI W SKUPISKACH

11 JAK BYŁO W 2011 R.?

12 ŚWIAT ROZKŁAD INDEKSU DUŻE ZRÓŻNICOWANIE INDEKSU NAJLEPSZE WYNIKI W EUROPIE, AMERYCE PÓŁNOCNEJ I W CZĘŚCI AZJI 6 KRAJÓW Z AZJI W PIERWSZEJ 20 NAJGORSZA SYTUACJA W AFRYCE MIMO WYSOKIEJ DYNAMIKI PKB W CZĘŚCI KRAJÓW AFRYKAŃSKICH TRUDNOŚCI Z DOGANIANIEM INDEKSU WYSOKA DYNAMIKA PKB W AMERYCE PD., ALE TO NIE WYSTARCZA SPORO PROBLEMÓW INSTYTUCJONALNYCH BRICS DOMINACJA CHIN, ALE PO 5 LATACH POWRÓT DO 2009 R.

13 EUROPA ROZKŁAD INDEKSU SYTUACJA W EUROPIE TAKŻE ZRÓŻNICOWANA DOMINACJA SZWAJCARII, NIEMIEC, HOLANDII, SZWECJI, FINLANDII GORSZA SYTUACJA W PASIE POŁUDNIOWYM CZĘŚĆ KRAJÓW POSTSOCJALISTYCZNYCH MA WYNIKI NIE GORSZE OD TZW. STAREJ UNII PORTUGALIA, A ZWŁASZCZA GRECJA WYRAŹNIE ODSTAJĄ IN MINUS POLSKA W EUROPIE W NA ZBLIŻONYM POZIOMIE DO WŁOCH, PORTUGALII, LITWY I ŁOTWY

14 NAJLEPSI TOP 10 TOP 10 GCI 2012 GCI 2011 ZMIANA SZWAJCARIA 1 1 SINGAPUR 2 2 FINLANDIA 3 4 SZWECJA 4 3 HOLANDIA 5 7 NIEMCY 6 6 STANY ZJEDNOCZONE 7 5 WIELKA BRYTANIA 8 10 HONG KONG (SAR) 9 11 JAPONIA 10 9 TOP 10 W 2011 ORAZ 2012 ROKU GRUPA STABILNA Z MAŁYM ODSETKIEM WEJŚĆ I WYJŚĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU SZWAJCARIA I JEST TO POZYCJA TRWAŁA DOMINACJA KRAJÓW EUROPEJSKICH - 6 PRZEWAŻAJĄ NIEWIELKIE PRZESUNIĘCIA W RANKINGU NAJWYŻEJ O +/- 1 POZYCJĘ SYSTEMATYCZNY SPADEK RANKINGU USA W TYM ROKU O 2 POZYCJE DO GRUPY DOSTAŁ SIĘ HONG KONG. STRACIŁA POZYCJĘ DANIA LISTĘ ZAMYKA JAPONIA (OD 2010 R. SPADEK O 3 POZYCJE)

15 GDZIE JEST POLSKA?

16 LEGENDA: I. INSTYTUCJE II. INFRASTRUKTURA III. OTOCZENIE MAKRO IV. ZDROWIE I SZKOLN. ELEM. V. SZKOLNICTWO WYŻSZE VI. EFEKT. RYNKU DÓBR VII. EFEKT. RYNKU PRACY VIII. ROZWÓJ RYNKÓW FINANSOWYCH IX. OTWARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA X. WIELKOŚĆ RYNKU XI. ZŁOŻONOŚĆ BIZNESU XII. INNOWACYJNOŚĆ POLSKA W RANKINGU GCR

17 NASZA POZYCJA W OGÓLNYM RANKINGU W 2012 R. NIE ZMIENIŁA SIĘ. PODOBNIE, JAK PUNKTACJA. W STOSUNKU DO 2011 R. NIECO LEPIEJ W GRUPIE CZYNNIKÓW EFEKTYWNOŚCIOWYCH I NIECO GORZEJ W ZAKRESIE CZYNNIKÓW PODSTAWOWYCH I INNOWACYJNYCH DOŚĆ WYRAŹNIE POGORSZENIE WIDAĆ W FILARZE XII, A NIECO WIĘKSZĄ POPRAWĘ W ZAKRESIE FILARU IX JAK TO OCENIAĆ? ANALIZA ŚREDNIOTERMINOWA OD 2005 R. POKAZUJE BRAK RUCHU W ZAKRESIE CZYNNIKÓW PODSTAWOWYCH WPRAWDZIE POPRAWA W OBSZARZE INSTYTUCJONALNYM, ALE NIEDOSTATECZNE EFEKTY W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY ALE WYRAŹNY POSTĘP W GRUPIE CZYNNIKÓW EFEKTYWNOŚCIOWYCH; ZWŁASZCZA W FILARZE VIII - ROZWÓJ RYNKU FINANSOWEGO JEST TEŻ WYRAŹNIE LEPIEJ W FILARZE I - INSTYTUCJE JEST ISTOTNIE GORZEJ W ZAKRESIE CZYNNIKÓW INNOWACYJNYCH

18 POLSKA PRZEWAGI I SŁABE STRONY DEFINICJA PRZEWAG W GCR: DLA TOP 10 RANKING LEPSZY OD RANKING LEPSZY OD POZYCJI KRAJU DLA >51 RANKING LEPSZY OD 50 ANALIZA NA WYKRESIE OBEJMUJE KATEGORIE OBJĘTE EOS UWAGA: OBCIĄŻENIA EOS W 2012 CZAS BADANIA W POLSCE SŁABE STRONY (RANKING POWYŻEJ 100) LICZBA DOŚĆ STABILNA (OK.30 ZMIENNYCH) ZŁE W 2012 R. NOTOWANIA W ZAKRESIE: NADMIERNE REGULACJE (131), JAKOŚĆ DRÓG (124), SŁABA ABSORPCJA TECHNOLOGII (112), NIEZADAWALAJĄCA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU PRAWNEGO (WIELE ELEMENTÓW), NIEWYSTRACZAJĄCE ZAANGAŻOWANIE SEKTORA RZĄDOWEGO WE WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ( ) NIE MA ŻADNYCH PRZEWAG W FILARZE 12 SILNE STRONY TO M.IN: DUŻY I ELASTYCZNY RYNEK, DOBRY RATING KREDYTOWY KRAJU, DOBRE OCENY SEKTORA FINANSOWEGO, W TYM BANKÓW, WYSOKIE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI I DOBRE REGULACJE FINANSOWE, OCHRONA INWESTORÓW, DOBRY STOPIEŃ SKOLARYZACJI

19 POLSKA - BARIERY BARIERY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W 2012 R. RANKING PRZEDSIĘBIORCÓW. ODPOWIEDZI WAŻONE OCENĄ DOLEGLIWOŚCI BARIERY (1-5) W ANKIECIE EOS PRZEDSIĘBIORCÓW POPROSZONO O USZEREGOWANIE WSKAZANYCH BARIER RANKING ISTOTNYCH BARIER W POLSCE BARDZO STABILNY W CZASIE (ZMIANY +/- 1 DLA 8 KATEGORII OD 2010 R.) NAJWIĘKSZĄ BARIERĄ DLA BIZNESU STALE PRZEPISY PODATKOWE KOLEJNE GRUPY TO CZĘŚĆ REGULACJI W ZAKRESIE PRAWA PRACY ORAZ NIEZADAWALAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NISKA RANGA PROBLEMU INFLACJI

20 NASI KONKURENCI

21 OCENY GCI DLA XII FILARÓW A POZIOM ROZWOJU POLSKIE WYNIKI DLA FILARÓW II ORAZ III PONIŻEJ ŚREDNIEJ DLA FILARÓW VIII-X WYRAŹNIE LEPSZE POZOSTAŁE ZBLIŻONE W FILARACH IV, VII, VIII BLISKO DO KOLEJNEJ GRUPY W FILARZE II ORAZ III BLISKO DO POPRZEDNIEGO STADIUM PO DWÓCH DOBRYCH LATACH NIKOGO NIE WYPYCHAMY Z RANKINGU

22 POLSKA A KONKURENCI: LATA PUNKTACJA W LATACH PEŁNA PRÓBA UWAGA: GDYBY NIE TUNEZJA, MOGLIBYŚMY SPAŚĆ O JEDNĄ POZYCJĘ W GRUPIE 40 KRAJÓW O LEPSZEJ (<41) POZYCJI W 2011 R.: 67% NIE POGORSZYŁO UBIEGŁOROCZNEJ PUNKTACJI 61% ZACHOWAŁO (23%) LUB POPRAWIŁO (38%) POZYCJĘ W RANKINGU 81% KRAJÓW, KTÓRE NIE POGORSZYŁY PUNKTACJI, NIE POGORSZYŁY TEŻ RANKINGU ŻADEN Z TYCH PODMIOTÓW NIE BYŁ GORSZY OD POLSKI W 2012 R. JEDEN KRAJ TUNEZJA WYPADŁ Z KLASYFIKACJI W BR. W GRUPIE KRAJÓW O GORSZEJ POZYCJI: JEDEN KRAJ WSKOCZYŁ PRZED POLSKĘ KILKA DEPCZE PO PIĘTACH

23 POLSKA NA TLE KRAJÓW POSTSOCJALISTYCZNYCH ZMIANY W PUNKTACJI OGÓLNEJ W LATACH DLA KRAJÓW POSTSOCJALISTYCZNYCH Z 7 LEPSZYCH W 2005 R. NADAL WYPRZEDZAJĄ DWA TE, CO NADAL WYPRZEDZAJĄ SŁABNĄ W TYM HORYZONCIE CZTERY Z WYPRZEDZAJĄCYCH W 2005 R. OSŁABŁY TRZY Z WYPRZEDZAJĄCYCH WZROSŁY ALE WOLNIEJ NIŻ POLSKA ŻADEN Z GORSZYCH W 2005 R. NAS NIE DOGONIŁ KILKA Z TEJ GRUPY WZROSŁO JEDNAK ZNACZNIE SILNIEJ NIŻ POLSKA RACZEJ EFEKT NISKIEJ BAZY

24 WNIOSKI KOŃCOWE

25 Z CZYM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ? POLSKA U PODNÓŻA STROMYCH SCHODÓW JEŚLI CHCEMY WEJŚĆ WYŻEJ, POTRZEBNY WYRAŹNY WYSIŁEK BEZ NIEGO UWAGA TEŻ NA GROŹBĘ SPADKU WYRAŹNIE DOBRE OCENY SEKTORA FINANSOWEGO. TO JEST OBSZAR SUKCESU. DLA BANKU CENTRALNEGO WAŻNA M.IN. NIEPROBLEMATYCZNA STOPA INFLACJI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI DUŻA POPRAWA KONIECZNE JEDNAK ZDECYDOWANE PRZYSPIESZENIE/KONTYNUA CJA REFORM W OBSZARZE CZYNNIKÓW INSTYTUCJONALNYCH (M.IN. FUNKCJONOWANIE SYTEMU PRAWNEGO, INFRASTRUKTURA) NIESTETY, TRZEBA MÓWIĆ O REGRESIE W ZAKRESIE CZYNNIKÓW INNOWACYJNYCH TO JEST CHYBA JEDNO Z GŁÓWNYCH WYZWAŃ DLA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁ.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

List of Ratifications of ILO Conventions Nos. 81, 129 and 150

List of Ratifications of ILO Conventions Nos. 81, 129 and 150 List of Ratifications of ILO Conventions Nos. 81, 129 and 150 (Last updated 07.04.2014) 1 Afghanistan - X - X - X Albania 18.8.2004-11.10.2007 2-24.7.2002 - Algeria 19.10.1962 - - X 26.1.1984 - Angola

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 01.11.2016 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru 0,00 zł Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Cennik telefonia internetowa VoIP

Cennik telefonia internetowa VoIP Cennik telefonia internetowa VoIP OPŁATY ZA POŁACZENIA I USŁUGI DODATKOWE Opłaty za połączenia w ruchu krajowym Kwota netto 1 Połączenia w sieci oferowanego operatora 0,00 2 Połączenia lokalne, międzystrefowe,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne)

Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne) Page 1 of 6 Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne) Na podstawie opracowania EURATEX'u przedstawiamy w tabelach stan prawny dotyczący oznaczania odzieży i produktów

Bardziej szczegółowo

Landenklassement

Landenklassement Landenklassement 2008-2018 2008 Boedapest HU IChO40 1 CAN 212,561 2 NZL 209,11 3 JPN 195,924 4 DEN 194,714 5 CRO 158,637 6 ITA 156,599 7 LTU 155,947 8 GER 154,494 9 TKM 151,724 10 BUL 150,369 11 MGL 148,596

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP Strona 1 z 33 Spis treści: 1. Platan SIP trunk............... 3 2. Wirtualna Centrala VPBX Platan Claudia............... 4 3. Usługi dodane.................. 5 4.

Bardziej szczegółowo

Korytarz Północ - Południe jako alternatywa istniejącej Infrastruktury Krytycznej Europy Środkowej. Bogdan Janicki Starszy Doradca CEEP

Korytarz Północ - Południe jako alternatywa istniejącej Infrastruktury Krytycznej Europy Środkowej. Bogdan Janicki Starszy Doradca CEEP Korytarz Północ - Południe jako alternatywa istniejącej Infrastruktury Krytycznej Europy Środkowej Bogdan Janicki Starszy Doradca CEEP Konferencja Wyzwania dla Infrastruktury Krytycznej 26 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie najważniejszych osiągnięć i wyzwań w obszarze regulacji Internetu

Podsumowanie najważniejszych osiągnięć i wyzwań w obszarze regulacji Internetu Podsumowanie najważniejszych osiągnięć i wyzwań w obszarze regulacji Internetu Michał Boni, Szef Zespołu Doradców Strategicznych PRM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Warszawa, 20 września 2011 Polska

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XI WZROST GOSPODARCZY cd. Perspektywa historyczna Wzrost teraz Dekompozycja wzrostu Produktywność Reszta Solowa Polska PKB W MILIARDACH DOLARÓW (W CENACH Z

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania eksportu

Instrumenty finansowania eksportu 1 Instrumenty finansowania eksportu MOŻLIWE ROZWIĄZANIA FINANSOWANIA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH Polski producent urządzeń dla przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego

Bardziej szczegółowo

Opłaty za minutę połączenia (połączenia krajowe, wszystkie dni tygodnia przez całą dobę) Plan taryfowy Rodzaj połączenia

Opłaty za minutę połączenia (połączenia krajowe, wszystkie dni tygodnia przez całą dobę) Plan taryfowy Rodzaj połączenia Cennik usług telefonii K2 Media Plan taryfowy K2 Mini, K2 Midi, K2 Maxi Cennik jest integralną częścią Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez K2 Media Janusz Kaczmarczyk ul. 3 Maja 74 32-100

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Opłaty za przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej. Umowa na czas nieokreślony Umowa na 12 miesięcy Umowa na 24 miesiące Rodzaj opłaty

Tabela 1. Opłaty za przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej. Umowa na czas nieokreślony Umowa na 12 miesięcy Umowa na 24 miesiące Rodzaj opłaty Cennik Obowiązuje od 01.08.2015 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 sierpnia 2015 roku. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN). Do każdej podanej ceny należy doliczyć podatek

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL TRAINNIG ICISA NOIDA - INDIE

INTERNATIONAL TRAINNIG ICISA NOIDA - INDIE INTERNATIONAL TRAINNIG 2008-2009 ICISA NOIDA - INDIE Audit of Social Sector Programmes DURATION : ONE MONTH DATES: 17th february to 18th march 2009 Elżbieta Paliga Audytor wewnętrzny Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

Cennik. Obowiązuje od czerwca 2011 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 czerwca 2011 roku. Zagraniczne (I strefa) Komórkowe po rabacie

Cennik. Obowiązuje od czerwca 2011 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 czerwca 2011 roku. Zagraniczne (I strefa) Komórkowe po rabacie Cennik Obowiązuje od czerwca 2011 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 czerwca 2011 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Opłata 1,22 zł brutto 200,00 zł brutto 2. Opłaty za usługi objęte

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co dla nas cenne.

Wszystko, co dla nas cenne. flexi Bogdahn International GmbH & Co. KG Carl-Benz-Weg 13 22941 Bargteheide Germany Tel. +49 4532 4044-0 Fax +49 4532 4044-42 E-Mail: info@flexi.de www.flexi.de Printed in Germany PL 04/2012 Subject to

Bardziej szczegółowo

Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne

Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za każdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli L.p. Kierunek ( j.ang.

Bardziej szczegółowo

Cennik - rozmowy telefoniczne

Cennik - rozmowy telefoniczne Cennik - rozmowy telefoniczne "Koszt połączenia" to opłata za minutę połączenia "Koszt inicjacji" to opłata jednorazowa naliczana w momencie nawiązania połączenia Podane w cenniku ceny są cenami brutto,

Bardziej szczegółowo

Cennik telefonia cyfrowa Solisnet : (Obowiązuje od )

Cennik telefonia cyfrowa Solisnet : (Obowiązuje od ) Cennik telefonia cyfrowa Solisnet : (Obowiązuje od 01.01.2016) Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 1. Strefa 1 : 0,12 zł / min 2. Strefa 2 : 0,23 zł / min 3. Strefa 3 : 0,37 zł / min 4. Strefa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opłaty Umowa na czas nieokreślony Umowa na 12 miesięcy Umowa na 24 miesiące 42,90 21,90 20,00 48,89 28,89 20,00 52,89 32,89 20,00

Rodzaj opłaty Umowa na czas nieokreślony Umowa na 12 miesięcy Umowa na 24 miesiące 42,90 21,90 20,00 48,89 28,89 20,00 52,89 32,89 20,00 Cennik Obowiązuje od 01.08.2015 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 sierpnia 2015 roku. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN). Do każdej podanej ceny należy doliczyć podatek

Bardziej szczegółowo

Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń

Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń Numery lokalne Godziny: Dni: Strefa: Za minutę: Brutto: 08:00 18:00 Poniedziałek, Wtorek, Środa, Numery lokalne 0,082 0,100 Czwartek, Piątek 08:00 18:00 Niedziela, Sobota,

Bardziej szczegółowo

The Biological Weapons Convention

The Biological Weapons Convention The Biological Weapons Convention Afghanistan signed 10-04-72 Albania signed 03-06-92 Algeria signed 22-07-01 Argentina signed 01-08-72 Armenia signed 07-06-94 Australia signed 10-04-72 Austria signed

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP Cennik usług telekomunikacyjnych VoIP obowiązuje od dnia 01 lutego 2017. Strona: 1 z 18 Cennik połączeń telefonicznych krajowych i zagranicznych Klinika Komputera

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1 S t r o n a. 8,00 zł brutto. 308,00 zł brutto. 19,90 zł brutto. 719,90 zł brutto

Cennik. 1 S t r o n a. 8,00 zł brutto. 308,00 zł brutto. 19,90 zł brutto. 719,90 zł brutto Cennik Obowiązuje od 2 kwietnia 2013 roku. Dotyczy umów podpisanych po 2 kwietnia 2013 roku. Wszystkie zawarte w cenniku ceny są wartością brutto. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Opłata

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP Cennik usług telekomunikacyjnych VoIP obowiązuje od dnia 01 maja 2016. Strona: 1 z 18 Cennik połączeń telefonicznych krajowych i zagranicznych Klinika Komputera 01-05-2016

Bardziej szczegółowo

Cennik telefonii VOIP dla zagranicy

Cennik telefonii VOIP dla zagranicy Cennik telefonii VOIP dla zagranicy Mega-Net Obowiązuje od dnia: 2014-03-01 Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%. Kraj opłata za nawiązanie połączenia Jednostka rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE OPIS NETTO BRUTTO. MINIMUM Wymiary strony adresowej nie moga być mniejsze niż 80 mm x 90 mm, wysokości 5 mm.

USŁUGI DODATKOWE OPIS NETTO BRUTTO. MINIMUM Wymiary strony adresowej nie moga być mniejsze niż 80 mm x 90 mm, wysokości 5 mm. KRAJ NIEMCY HOLANDIA BELGIA FRANCJA AUSTRIA WIELKA BRYTANIA CZECHY IRLANDIA IRLANDIA PÓŁNOCNA Waga - kg netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ E-FAX

CENNIK POŁĄCZEŃ E-FAX CENNIK POŁĄCZEŃ E-FAX Taryfy Opis Okres cena za minutę Połączenia pomiędzy numerami Abonenta dowolny bez opłat Połączenia lokalne, międzystrefowe, do numerów skróconych (AUS) Ta 0,10 zł Tb Tc 0,10 zł 0,09

Bardziej szczegółowo

New Standard Per Diem For International Trip Reimbursement. 01 Mongolia USD North Korea USD Seoul Busan Jeju Gwangju Seogwipo

New Standard Per Diem For International Trip Reimbursement. 01 Mongolia USD North Korea USD Seoul Busan Jeju Gwangju Seogwipo New Standard Per Diem For International Trip Reimbursement No. Countries and Regions City Currency Accommodation (per person per day ) Food (per person per day ) Incidentals (per person per day ) 1. Asia

Bardziej szczegółowo

14 grudnia TMF Business breakfast

14 grudnia TMF Business breakfast 14 grudnia 2016 TMF Business breakfast - Outsourcing w 2017 1 Kim jest TMF Group? W czym możemy pomóc? Współpraca Globalne usługi biznesowe Globalny zasięg Lokalna wiedza Szybkość obsługi Niezależność

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

03 lutego 2017 [SZCZEGÓŁOWY CENNIK POŁĄCZEŃ EURO VOIP 600]

03 lutego 2017 [SZCZEGÓŁOWY CENNIK POŁĄCZEŃ EURO VOIP 600] 03 lutego 2017 [SZCZEGÓŁOWY CENNIK POŁĄCZEŃ EURO VOIP 600] Rodzaj połączenia/usługi Cena netto w PLN za 1 minutę połączenia Cena brutto w PLN za 1 minutę połączenia Połączenie wewnątrz sieci 0,00 zł 0,00

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Abonament Nasz Podstawowy Opłata Abonamentowa 46 zł brutto Liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu 360

Abonament Nasz Podstawowy Opłata Abonamentowa 46 zł brutto Liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu 360 Abonament Nasz Podstawowy Opłata Abonamentowa 46 zł brutto Liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu 360 Połączenia lokalne Lp. Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena za minutę

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w sieci IPFON

Cennik usług w sieci IPFON Cennik usług w sieci IPFON Ważny od: 01 stycznia 2011 1. Opłaty za doładowania konta bilingowego 1 Doładowanie konta 10 (Okres Ważności:3 miesiące) 8,13 10,00 2 Doładowanie konta 25 (Okres Ważności: 6

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów System opieki zdrowotnej na tle innych krajów Dr Szczepan Cofta, Dr Rafał Staszewski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego im. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Dear Sirs, Szanowni Państwo, - 3 -

Dear Sirs, Szanowni Państwo, - 3 - Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy i Klienci, z którymi mamy przyjemność współpracować, a także Ci, z którymi będziemy współpracować w przyszłości. Istotą naszej codziennej pracy jest tworzenie. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE DOT. NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Prezentacja DLA Piper

ZMIANY W PRAWIE DOT. NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Prezentacja DLA Piper ZMIANY W PRAWIE DOT. NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Prezentacja DLA Piper 7 czerwiec 2016 www.dlapiper.com 6 czerwiec 2016 0 Kancelaria prawna o globalnym zasięgu DLA PIPER OFFICES Australia Austria Bahrain Belgium

Bardziej szczegółowo

Organic Farming Information System LIST OF RECOGNISED CONTROL BODIES AND CONTROL AUTHORITIES FOR THE PURPOSE OF EQUIVALENCE

Organic Farming Information System LIST OF RECOGNISED CONTROL BODIES AND CONTROL AUTHORITIES FOR THE PURPOSE OF EQUIVALENCE Report generation date : 17/04/2019 LIST OF CONTROL BODIES AND CONTROL AUTHORITIES FOR AND RELEVANT SPECIFICATIONS REFERRED TO IN ARTICLE 10 OF REGULATION (EC) No 1235/2008 (*1) For the purpose of this

Bardziej szczegółowo

Organic Farming Information System LIST OF RECOGNISED CONTROL BODIES AND CONTROL AUTHORITIES FOR THE PURPOSE OF EQUIVALENCE

Organic Farming Information System LIST OF RECOGNISED CONTROL BODIES AND CONTROL AUTHORITIES FOR THE PURPOSE OF EQUIVALENCE Report generation date : 03/06/2019 LIST OF CONTROL BODIES AND CONTROL AUTHORITIES FOR AND RELEVANT SPECIFICATIONS REFERRED TO IN ARTICLE 10 OF REGULATION (EC) No 1235/2008 (*1) For the purpose of this

Bardziej szczegółowo

Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów

Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów Samochód służbowy stanowi istotny składnik pakietu wynagrodzenia i jest potężnym argumentem dla przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

Cennik - Telefon 24H ważny od 1 lutego 2014r.

Cennik - Telefon 24H ważny od 1 lutego 2014r. Cennik - Telefon 24H ważny od 1 lutego 2014r. Kierunek Koszt Naliczanie Kierunek Koszt Naliczanie Afghanistan 1.25 Afghanistan Mobile 1.25 Albania 0.62 Albania Mobile 0.96 Algeria 0.73 Algeria Mobile 0.73

Bardziej szczegółowo

Cennik - Telefon 300 ważny od 1 lutego 2014r.

Cennik - Telefon 300 ważny od 1 lutego 2014r. Cennik - Telefon 300 ważny od 1 lutego 2014r. Kierunek Koszt Naliczanie Kierunek Koszt Naliczanie Afghanistan 1.25 Afghanistan Mobile 1.25 Albania 0.62 Albania Mobile 0.96 Algeria 0.73 Algeria Mobile 0.73

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony Cennik TV podstawowy TV podstawowy plus "TV rozszerzony" Pakietu Usług: Internet z Usługą TV i Obowiązuje od 01.02.2014 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 lutego 2014 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Rekomendacje pacjentów. prezes PKPO Krystyna Wechmann

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Rekomendacje pacjentów. prezes PKPO Krystyna Wechmann PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Rekomendacje pacjentów prezes PKPO Krystyna Wechmann Program profilaktyki raka szyjki macicy Wprowadzenie szczepień przeciwko HPV do programów profilaktyki raka szyjki

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG SMARTO PRE-PAID

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG SMARTO PRE-PAID OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG SMARTO PRE-PAID 1. 1. Niniejsza Oferta została wydana w oparciu o postanowienia Regulaminu świadczenia Usług SMARTO PRE-PAID. W razie wątpliwości Ofertę poczytuje się jako cennik

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych 1.1 Godziny graniczne czas przekazywania instrukcji rozrachunkowych na rynku polskim Tablica. Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych

Bardziej szczegółowo

C e n n i k. usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych (telefon VoIP)

C e n n i k. usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych (telefon VoIP) C e n n i k usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych (telefon VoIP) Wszystkie ceny podane w Cenniku są wartościami brutto i zawierają 23% VAT. Aktywacja usługi Aktywacja usługi jest bezpłatna,

Bardziej szczegółowo

Cennik - Telefon 120 ważny od 1 lutego 2014r.

Cennik - Telefon 120 ważny od 1 lutego 2014r. Cennik - Telefon 120 ważny od 1 lutego 2014r. Kierunek Koszt Naliczanie Kierunek Koszt Naliczanie Afghanistan 1.25 Afghanistan Mobile 1.25 Albania 0.62 Albania Mobile 0.96 Algeria 0.73 Algeria Mobile 0.73

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony Cennik TV podstawowy TV podstawowy plus "TV rozszerzony" "TV rozszerzony plus" Pakietu Usług: Internet z Usługą TV i Obowiązuje od 01.02.2014 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 lutego 2014 roku. 1. Opłaty

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFONII VOIP

CENNIK TELEFONII VOIP JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, obowiązuje od 01.01.2014 r. CENNIK TELEFONII VOIP I. OPŁATY PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce

Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce wyzwania, bariery, problemy i rekomendacje Warszawa, wrzesień 2016 Raport opracowany pod redakcją: Dr Agnieszka Sznyk Instytut Innowacyjna Gospodarka Jakub

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za usługi głosowe

Cennik opłat za usługi głosowe 1. Miesięczne Opłaty Abonamentowe Opis Opłata abonamentowa z tytułu Usług Głosowych Cennik opłat za usługi głosowe Cena netto (PLN) Opłata za każdy numer PSTN 10,00 Opłaty abonamentowe z tytułu usługi

Bardziej szczegółowo

Organic Farming Information System LIST OF RECOGNISED CONTROL BODIES AND CONTROL AUTHORITIES FOR THE PURPOSE OF EQUIVALENCE

Organic Farming Information System LIST OF RECOGNISED CONTROL BODIES AND CONTROL AUTHORITIES FOR THE PURPOSE OF EQUIVALENCE Report generation date : 20/03/2018 LIST OF CONTROL BODIES AND CONTROL AUTHORITIES FOR AND RELEVANT SPECIFICATIONS REFERRED TO IN ARTICLE 10 OF REGULATION (EC) No 1235/2008 (*1) For the purpose of this

Bardziej szczegółowo

3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne prefiks 80x

3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne prefiks 80x Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP taryfa Start 1. Opłaty miesięczne l.p. Nazwa kwota netto kwota brutto 1 Opłata za jedno konto VoIP i jeden tradycyjny numer publiczny 1,00 1,23 2 Poczta

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych wszystkie kwoty brutto 21.08.2008 Opis Prefix 8:00-18:00 18:00-8:00 Inicjacja połączenia 487089 0,0000 0,0000 8,12 488011 0,0000 0,0000 0,29 488012 0,0000 0,0000 0,29 488018

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Atman ISDN

Cennik usług Atman ISDN Postanowienia ogólne: Cennik usług Atman ISDN 1. Cennik Usługi Atman ISDN do Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych, zwany dalej Cennikiem, określa opłaty i zasady rozliczeń za ruch telefoniczny

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP Zasady naliczania opłat Wszystkie kwoty podane w cenniku wyrażone są w polskich złotych (PLN). Kwoty netto zostały powiększone zgodnie z obowiązującym prawem o 23% podatku VAT dając kwotę brutto. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP Zasady naliczania opłat Wszystkie kwoty podane w cenniku wyrażone są w polskich złotych (PLN). Kwoty netto zostały powiększone zgodnie z obowiązującym prawem o 23% podatku VAT dając kwotę brutto. Opłaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki Dr inż. Krzysztof Zieliński Dr inż. Arkadiusz Klimczyk PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP Zasady naliczania opłat Wszystkie kwoty podane w cenniku wyrażone są w polskich złotych (PLN). Kwoty netto zostały powiększone zgodnie z obowiązującym prawem o 23% podatku VAT dając kwotę brutto. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych LOGITUS Obowiązuje od 01.10.2010 r. aktualizacja 03.12.2014

Cennik Usług Telekomunikacyjnych LOGITUS Obowiązuje od 01.10.2010 r. aktualizacja 03.12.2014 Instalacja Usługi Cennik Usług Telekomunikacyjnych LOGITUS Obowiązuje od 01.10.2010 r. aktualizacja 03.12.2014 Opłaty instalacyjne i aktywacyjne Internet 49 Telewizja Cyfrowa 49 Telefon 49 Aktywacja usługi

Bardziej szczegółowo

Country Names - Polish

Country Names - Polish Country Names - Polish English Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Ascension Island Australia Austria Azerbaijan

Bardziej szczegółowo

Country Names - Polish

Country Names - Polish Country Names - Polish English Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Ascension Island Australia Austria Azerbaijan

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP Taryfa Biznes III i Twoja Sofa

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP Taryfa Biznes III i Twoja Sofa Zasady naliczania opłat Wszystkie kwoty podane w cenniku wyrażone są w polskich złotych (PLN). Kwoty netto zostały powiększone zgodnie z obowiązującym prawem o 23% podatku VAT dając kwotę brutto. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6

Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6 Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6 2,2% 7 Russia 1 615,2 15,6% 8 Switzerland 1 040,0 5,8%

Bardziej szczegółowo

Operatory wyszukiwania

Operatory wyszukiwania Operatory wyszukiwania dla popularnych wyszukiwarek internetowych 1. GOOGLE plus + wymuszenie włączenia wyrażenia. Wyrażenia poprzedzone znakiem plus zostają włączone do zapytania. Jest to przydatne, gdy

Bardziej szczegółowo

Neteo Telefon 200 Cennik Połączeń

Neteo Telefon 200 Cennik Połączeń Neteo Telefon 200 Cennik Połączeń Numery lokalne Godziny: Dni: Strefa: Za minutę: Brutto: 08:00 18:00 Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek Numery lokalne 0,106 0,129 08:00 18:00 Niedziela, Sobota,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP)

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) boa@ CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PrePaid Obowiązuje od 01.02.2014 roku Strona 1 boa@ SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ceny połączeń międzynarodowych usługi Lead360

Ceny połączeń międzynarodowych usługi Lead360 Ceny połączeń międzynarodowych usługi Lead360 Kierunek Opłata za minutę netto Opłata za minutę brutto Afghanistan-Areeba Mobile 0,93 zł 1,14 zł Afghanistan-At Mobile 0,84 zł 1,03 zł Afghanistan-Awcc Mobile

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH FAITH-NET S.C. (obowiązujący od dnia )

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH FAITH-NET S.C. (obowiązujący od dnia ) CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH FAITH-NET S.C. (obowiązujący od dnia 01.08.2011) Tabela 1. Standardowy Cennik Usług Telefonicznych - opłaty instalacyjne oraz aktywacyjne (umowa na czas nieokreślony) Plan taryfowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH FAITH-NET S.C. (obowiązujący od dnia )

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH FAITH-NET S.C. (obowiązujący od dnia ) CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH FAITH-NET S.C. (obowiązujący od dnia 01.07.2014) Tabela 1. Standardowy Cennik Usług Telefonicznych - opłaty instalacyjne oraz aktywacyjne (umowa na czas nieokreślony) Plan taryfowy

Bardziej szczegółowo

Jak przeciwdziałać nadużywaniu zwolnień lekarskich w branży produkcyjnej? adw. Paweł Sobol

Jak przeciwdziałać nadużywaniu zwolnień lekarskich w branży produkcyjnej? adw. Paweł Sobol Jak przeciwdziałać nadużywaniu zwolnień lekarskich w branży produkcyjnej? adw. Paweł Sobol Warszawa, 7 marca 2017 r. SKALA PROBLEMU zgodnie ze statystykami ZUS ok. 15% zwolnień chorobowych oraz ok. 30%

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PostPaid. cennik usług telekomunikacyjnych Strona 1. Obowiązuje od 8 października 2012 roku

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PostPaid. cennik usług telekomunikacyjnych Strona 1. Obowiązuje od 8 października 2012 roku CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PostPaid Obowiązuje od 8 października 2012 roku cennik usług telekomunikacyjnych Strona 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFONII VoIP

CENNIK TELEFONII VoIP JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2018 r. CENNIK TELEFONII VoIP I. OPŁATY PODSTAWOWE NAZWA AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w grupie przedsiębiorstw w świetle zasady rozliczalności

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w grupie przedsiębiorstw w świetle zasady rozliczalności Przetwarzanie danych osobowych pracowników w grupie przedsiębiorstw w świetle zasady rozliczalności Dr Dominika Dörre- Kolasa- Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ radca prawny, partner 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dynamika wiązania się ludzi w pary pod wpływem warunków społeczno-ekonomicznych

Dynamika wiązania się ludzi w pary pod wpływem warunków społeczno-ekonomicznych Dynamika wiązania się ludzi w pary pod wpływem warunków społeczno-ekonomicznych Andrzej Jarynowski (Pracownia Rzeczywistości Wirtualnej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie/Instytut Socjologii Uniwerystetu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Edukacji Joanna Siwińska. Niepieniężne efekty edukacji.

Ekonomia Edukacji Joanna Siwińska. Niepieniężne efekty edukacji. Ekonomia Edukacji Joanna Siwińska Niepieniężne efekty edukacji. Literatura Lochner (2011) Non-Productive Benefits of Education: Crime, Health, and Good Citizenship NBER Working Paper 16722 McMahon (2004)

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Aktorzy gry rynkowej RZĄD FIRMY GOSPODARSTWA DOMOWE SEKTOR FINANSOWY Rynki makroekonomiczne Zasoby i strumienie STRUMIENIE ZASOBY Strumienie: dochody liczba

Bardziej szczegółowo

Dywizja Produktów i Systemów Elektryfikacji

Dywizja Produktów i Systemów Elektryfikacji 2016 Dywizja Produktów i Systemów Elektryfikacji Profil Slajd 1 Dywizja Produktów i Systemów Elektryfikacji Przegląd ok. 41 000 pracowników $ 9,6 miliarda dochodu (2015) Działamy w +100 krajach Zakłady

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / NA ŚWIADCZENIE USŁUG GŁOSOWYCH TYPU ISDN

UMOWA NR / NA ŚWIADCZENIE USŁUG GŁOSOWYCH TYPU ISDN UMOWA NR / NA ŚWIADCZENIE USŁUG GŁOSOWYCH TYPU ISDN zawarta dnia roku w Warszawie przez: ATM S.A. z siedzibą w Warszawie /04-186/ przy ul. Grochowskiej 21a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st.

Bardziej szczegółowo

Globalne rozpowszechnienie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne rozpowszechnienie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Globalne rozpowszechnienie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu owe Region europejski Albania 2008-9 owe 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Armenia 2005 owe 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Austria 2005/6

Bardziej szczegółowo

www.format-4.com Teraz przez krótki czas! Zarezerwujcie promocje jubileuszowe

www.format-4.com Teraz przez krótki czas! Zarezerwujcie promocje jubileuszowe 2001-2015 www.format-4.com Teraz przez krótki czas! Zarezerwujcie promocje jubileuszowe Witamy Witam w roku jubileuszowym 2015! Ma się uczucie, jakby to było dopiero wczoraj, kiedy narodził się pomysł

Bardziej szczegółowo

8. Opłaty za połączenia międzynarodowe za minutę połączenia. za minutę połączenia. l.p. Kierunek

8. Opłaty za połączenia międzynarodowe za minutę połączenia. za minutę połączenia. l.p. Kierunek Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP taryfy sofa 1. Opłaty jednorazowe l.p. Nazwa kwota netto kwota brutto 1 Aktywacja jednego konta VoIP 400,00 492,00 2 Przeniesienie numeru z innej sieci

Bardziej szczegółowo

Zmeny vyznačené odlišne Platné od: 30. januára 2015

Zmeny vyznačené odlišne Platné od: 30. januára 2015 AUS Australia 0 0 AUT Austria 0 0 BEL Belgium 0 0 CAN Canada 0 0 CZE Czech Republic 0 0 CYP Cyprus 0 0 DNK Denmark 0 0 EST Estonia 0 0 FIN Finland 0 0 FRA France 0 0 DEU Germany 0 0 GRC Greece 0 0 ISL

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POŁĄCZENIA. Afghanistan AreebaMobile Połączenia zagr. pozostałe sekundowe

CHARAKTERYSTYKA POŁĄCZENIA. Afghanistan AreebaMobile Połączenia zagr. pozostałe sekundowe KRAJ/ OPERATOR CHARAKTERYSTYKA POŁĄCZENIA NALICZANIE CENA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA ZŁ (netto) Afghanistan AreebaMobile Połączenia zagr. pozostałe sekundowe 3.3250 Afghanistan AtMobile Połączenia zagr. pozostałe

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy 20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy prof. Bożena Werner Prodziekan ds.oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawski Uniwersytet Medyczny Radźsięprzeszłości,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Tomasz Rogala radca prawny Warszawa, 23 maja 2017 r. Plan prelekcji I. Uwagi wstępne II. Zezwolenia na pracę III. Zezwolenia pobytowe IV. Zmiany w przepisach 1) Zniesienie wiz

Bardziej szczegółowo

TARYFA PODSTAWOWA. Usługi sieciowe. Usługi księgowe. Usługi stałe. Stawka rozliczeniowa zł/min z VAT. Okres Taryfikacyjny

TARYFA PODSTAWOWA. Usługi sieciowe. Usługi księgowe. Usługi stałe. Stawka rozliczeniowa zł/min z VAT. Okres Taryfikacyjny Cennik świadczenia przez Puławską Spółdzielnię Mieszkaniowa w Puławach usługi telefonicznej w sieci telekomunikacyjnej PSM (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. ) TARYFA PODSTAWOWA Usługi sieciowe PRZYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

2012 Company Profile

2012 Company Profile 2012 Company Profile Nasza Firma PONAD 60 LAT DOŚWIADCZENIA I SPECJALIZACJI FERMAX jest rodzinną hiszpańską firmą z siedzibą w Valencii. Założona przez Fernando Maestre w 1949 roku firma specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP)

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PostPaid Obowiązuje od 01.07.2016 roku Strona 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne -------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych LOGITUS Obowiązuje od r. aktualizacja

Cennik Usług Telekomunikacyjnych LOGITUS Obowiązuje od r. aktualizacja Cennik Usług Telekomunikacyjnych LOGITUS Obowiązuje od 01.10.2010 r. aktualizacja 24.07.2018 Opłaty instalacyjne i aktywacyjne Instalacja Usługi Internet 49 Telewizja Cyfrowa 49 Telefon 49 Aktywacja usługi

Bardziej szczegółowo