Pętla śuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pętla śuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 SIWZ Pętla śuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I Strategia komunikacji i kreacji kampanii promocyjnej na potrzeby realizacji projektu -

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I ANALIZY - STRATEGIA... 4 Rozdział I Analiza rynku i branŝy produktów turystycznych związanych z turystyką wodną Analiza ilościowa jednostek pływających stacjonujących w portach Petli Żuławskiej Analiza jakościowa floty hausbotów na Mazurach i innych akwenach Analiza ilościowa ruchu turystyki wodnej w punktach węzłowych Pętli Żuławskiej...8 Rozdział II Określenie otoczenia marketingowego Zachodniopomorski Szlak Żeglarski Szlak Wodny Berlin Szczecin Bałtyk Wielka Pętla Wielkopolski Kraina Wielkich Jezior Mazurskich Warszawska Pętla Wodna Górna Wisła Kanał Elbląski i Pojezierze Iławskie Zatoka Pucka i Trójmiasto Wrocławski Węzeł Wodny...22 Rozdział III Diagnoza stanu wyjścia Identyfikacja i analiza obecnego wizerunku Pętli Żuławskiej...23 Rozdział IV Określenie celów komunikacji Rozdział V Określenie grupy docelowej Wiodące grupy docelowe Grupy uzupełniające i niszowe...33 Rozdział VI Podstawowe problemy do rozwiązania CZĘŚĆ II KREACJA i EGZEKUCJA Rozdział VII Określenie koncepcji kreatywnej Rozdział VIII Opracowanie narzędzi komunikacji marketingowej Rozdział IX Opracowanie planu kampanii i Public Relations na lata Założenia realizacyjne do kampanii marketingowej Etapy kampanii oraz koncepcje marketingowe Pętli Żuławskiej Koncepcja I Etapu kampanii: 2011 do 31.V Koncepcja II Etapu kampanii: 1.VI.2012 do Koncepcja III Etapu kampanii: 1.I.2015 do str. 2

3 9.3. Charakterystyka poszczególnych etapów kampanii...63 Etap I kampanii: Etap II kampanii: Etap III kampanii: Założenia do koncepcji działań PR...66 Rozdział X Opracowanie wstępnego media planu dla potrzeb realizacji I etapu projektu Pętli śuławskiej Wstępne rekomendacje medialne Harmonogram działań medialnych dla I etapu kampanii Zarys mediaplanu. Rok 2012 (I i II kwartał) Harmonogram działań medialnych dla II etapu kampanii Zarys mediaplanu. Rok Zarys mediaplanu. Rok Harmonogram działań medialnych dla III etapu kampanii Zarys mediaplanu. Lata Rozdział XI Harmonogram wdroŝenia działań komunikacyjnych wraz z kosztorysem Harmonogram całościowy wraz z budżetem I etapu kampanii Zarys harmonogramu wraz z budżetem dla II etapu kampanii...91 Rozdział XII Rekomendacje i wnioski końcowe str. 3

4 CZĘŚĆ I ANALIZY - STRATEGIA Rozdział I Analiza rynku i branŝy produktów turystycznych związanych z turystyką wodną 1.1. Analiza ilościowa jednostek pływających stacjonujących w portach Petli śuławskiej. Na Zalewie Wiślanym, w Elblągu, a przede wszystkim w portach Zatoki Gdańskiej stacjonuje istotny potencjał floty jachtów śródlądowych i morskich, który z łatwością moŝe zostać przekierowany na Pętlę śuławską. Konieczne jest rozpoznanie ilości stacjonujących jednostek jest to bowiem podstawowy zasób rozwoju produktu turystyki wodnej Pętli śuławskiej. Konieczne jest zwiększenie ich obłoŝenia, co przyczyni się do szerszego wykorzystywania akwenów Pętli przez Ŝeglarzy. Póki co pokutuje przekonanie, Ŝe Pętla śuławska jest obszarem Ŝeglugowym mało lub wcale nie uczęszczanym przez Ŝeglarzy. O potencjale popytowym ze strony portów Zatoki Gdańskiej i okolic, w pewnym wymiarze świadczyć morze ilość miejsc postojowych dostępnych dla niewielkich jednostek Ŝaglowych i motorowych. Obecnie Ŝeglarze skarŝą się, iŝ liczba ta jest niewystarczająca o czym świadczą zapisy na miejsca do zimowania jachtów w marinach, które jeszcze nie powstały. Ilość tych miejsc kształtuje się następująco 1 : Porty Zalewu Wiślanego około 280 stanowisk dla jachtów 2 Marina Gdynia około 220 miejsc cumowniczych Przystań w Sopocie 103 miejsca postojowe Gdańsk i Górki Zachodnie: o Marina Gdańsk 61 miejsc postojowych o AZS Galion, Gdańsk Stogi 80 miejsc o Narodowe Centrum śeglarstwa AWFiS Gdańsk 35 miejsc o Jachtklub Stoczni Gdańskiej 90 pali cumowniczych o Neptun, jachtklub morski 90 jednostek o Jacht Klub Północny, Gdańsk Stogi ~30 miejsc o Jach Klub im. Conrada ~30 miejsc Tczew, TCSiR 10 miejsc Malbork, OSiR - ~20 miejsc Drewnica/śuławki, Janusz Szwedowski ~8 miejsc Rybina, pomost Sztutowo, Marina Baltica ~6 miejsc Łącznie jest to ponad 1000 miejsc postojowych, z czego większość zajęta jest przez cały rok, co moŝe świadczyć o bardzo duŝym potencjale ze strony portów i przystani. JednakŜe znaczna część tych jednostek to jachty morskie (kilowe/balastowe) nieprzystosowane do Ŝeglugi śródlądowej ze względu na stałe, zbyt duŝe zanurzenie i brak moŝliwości opuszczenia masztu. Wziąć pod uwagę naleŝy równieŝ jednostki pływające po Pojezierzu Iławskim, które są w pełni przystosowane do Ŝeglugi śródlądowej i przez Kanał Elbląski i rzekę Elbląg bardzo często odwiedzają wody Zalewu Wiślanego i Pętli śuławskiej. 1 Dane pochodzą z lipca 2011, pozyskane w badaniu internetowo-telefonicznym, landbrand Pętla śuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70. Koncepcja programowo przestrzenna. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2007, str. 30. str. 4

5 W poniŝszej tabeli przedstawiono ofertę spacerowych łodzi motorowych (barek turystycznych czy hausbotów 3 ) i jachtów Ŝaglowych udostępnionych do czarterowania na wodach objętych projektem. Tabela 1 Analiza jakościowa i ilościowa jachtów turystycznych moŝliwych do wyczarterowania na obszarze Projektu LP. CZARTER/MIEJSCE ILOŚĆ JEDNOSTEK OPIS JEDNOSTEK 1. śegluga Wiślana, Gdańsk/Warszawa/Kraków 2. Wandrus, Gdańsk i Elbląg 3. Dom Rybaka, Nowa Pasłęka 4. Master Serwis, Elbląg 5. Argonautic, Górki Zachodnie 6. Jacht Czarter, Górki Zachodnie 7. AquaStillon Czarter, Tolkmicko 8. Lady Kapitan, Elbląg 9. Kubryk Agencja śeglarska, Górki Zachodnie (z moŝliwością rozwoju do 10 poprzez sprowadzenie z innych akwenów) 5 Pegaz 10 Antila 26 Antila 24 Janmor 28 Teister Janmor 31 Trim 26 Twister 800 Pegaz 800 Antila 26 WEEKEND 820 delux 5 jednostek HABER REPORTER 33 VISTULA CRUISER 40 VISTULA CRUISER 30 4 Janmor 25 2 jednostki Sasanka 660 supernova Flying Racer 27 4 Janmor 34 AC 2 Janmor 31 2 Pegaz 696 Holiday Sasanka Janmor 31 Na terenie objętym projektem znaleziono jedynie 32 jednostki udostępnione do czarteru, z czego tylko 8 to barki turystyczne. Biorąc pod uwagę ogromny potencjał turystyczny i Ŝeglugowy Pętli śuławskiej naleŝy uznać te liczby za wysoce niesatysfakcjonujące. Jednocześnie czarterodawcy z innych bardziej rozwiniętych Ŝeglarsko regionów, jako główny problem w rozwoju tego typu usług na Pętli śuławskiej wskazują brak niezbędnej infrastruktury przystani i portów. 4 3 Hausboting inaczej turystyka uprawiana na barkach turystycznych. Z uwagi na funkcjonujące przynajmniej dwie róŝne pisownie określenia hausboot niemiecka pisownia lub houseboat pisownia angielska i bardzo częste mylne wariacja jak np. hausebot lub hausbote proponuje się zastosowanie spolszczanego określenia hausbot. Jest to nowa, uproszczona pisownia bazująca na polskiej fonetyce. W końcu kiedyś równieŝ określenie yachting zostało spolszczone do jachtingu. 4 Źródło: landbrand informacje uzyskane od czarterodawców dysponujących więcej niŝ 3 barkami turystycznymi w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. str. 5

6 1.2. Analiza jakościowa floty hausbotów na Mazurach i innych akwenach ZałoŜenie. W momencie pojawienia się zwiększonego popytu na czartery barek turystycznych i jachtów na Pętli śuławskiej na tym akwenie pojawić się mogą zarówno nowe jednostki jaki i jachty armatorów zlokalizowane na innych akwenach w kraju. Prawdopodobne jest to, Ŝe z czasem coraz bardziej nasycony akwen Wielkich Jezior Mazurskich zaczną opuszczać stacjonujące tam floty czarterowe. Wiele zaleŝy od sukcesu marketingowego Pętli śuławskiej. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich: 69 barek turystycznych Tabela 2 Analiza jakościowa i ilościowa jachtów turystycznych moŝliwych do wyczarterowania na Wielkich Jezior Mazurskich LP. CZARTER / MIEJSCE ILOŚĆ JEDNOSTEK OPIS JEDNOSTEK 1. Marinara Czarter Jachtów, GiŜycko 7 Weekend 820 Comfort 2 jednostki Nautika 1000 Prestige 2 j. River Boat 26 Komfort 1 j. Courier 970 Prestige 1 j. Voyager 780/810 Komfort 1j. 2. Villa Marine, GiŜycko 5 Villa Marine Magamini - Czarter Bez Patentu, Węgorzewo 4 Weekend Mazula Yacht Czarter, Węgorzewo 5. Nautiner Yachts & Charter, GiŜycko 6. Mamry Jacht Czarter, Węgorzewo 7. Millenium, Górkło (Mikołajki) 8. Ludek Czarter, Sztynort 9. Das Yacht, GiŜycko 10. Ahoj Czarter, Węgorzewo 11. Czarter-Jacht, GiŜycko 12. Nautika Czarter, Mikołajki 13. Yellow Charter, GiŜycko 14. Calipso-Yacht, GiŜycko 15. Kork Sail Czarter, GiŜycko 16. Mazurskie Centrum Czarterowe, GiŜycko 17. Euro-Flota, Ryn 18. Diving-Czarter, Rydzewo 19. Nemo Yacht Charter, Piaski (Ruciane-Nida) 4 Trend 27 Weekend 820 Jacht motorowy A600 Łódź motorowa Renta Nautiner 38 Classic 3 Calipso 750 Weekend 820 AM Courier 970 Sunhorse 25 Calipso Weekend Voyager 780/810 2 Courier 970 Traper Nautika Nautika Calipso Calipso Weekend Courier 970 Sunhorse 25 2 Weekend Weekend Weekend 820 str. 6

7 20. Alkor Yacht Czarter, Bogaczewo 21. Jaz Czarter, GiŜycko 22. Madacar Yacht Czarter, Ryn 23. Topiko, Węgorzewo 24. Aruna Sails, Zielony Gaj (Ryn) 25. Robson Charter, GiŜycko 26. Roś Sailing Charter, Pisz 27. Koncha Jacht Czarter, GiŜycko 28. E. Grzymała Czarter, GiŜycko 29. Sygnet Yacht Czarter, GiŜycko 30. LOG Czarter, GiŜycko 31. PUH ''śeglarz'', GiŜycko Pod Dębem, Ruciane-Nida 33. Czar-Mazur, Węgorzewo 34. Zebra Yacht Czarter, GiŜycko 1 Weekend Weekend Calipso Sunhorse 25 1 Voyager Courier Nautika Weekend Weekend Nautika Weekend Nautika Nautika Nautika Nautika 1000 Tabela 3 Analiza jakościowa i ilościowa jachtów turystycznych moŝliwych do wyczarterowania na Wielkiej Pętli Wielkopolskiej LP. CZARTER / MIEJSCE ILOŚĆ JEDNOSTEK OPIS JEDNOSTEK 1. Revelion s.c. Czarter na Warcie, Stobnica 1 Weekend śegluga na Warcie Nasza Pasja 1 Jacht motorowy typu holenderskiego Metal Styl PHU 1 Łódź motorowa Marzenie Admirała str. 7

8 1.3. Analiza ilościowa ruchu turystyki wodnej w punktach węzłowych Pętli śuławskiej PowyŜsza analiza obejmuje dane dotyczące ruchu turystycznego występującego na obszarze Pętli śuławskiej. Dane obejmują statystykę dla trzech rodzajów infrastruktury wodniackiej, na których systematycznie prowadzony jest rejestr czy to jednostek pływających czy teŝ osób, które korzystają ze wskazanych obiektów. Do analizowanych elementów infrastruktury naleŝą: przystanie, porty oraz śluzy. Prezentowane dane zostały udostępnione przez jednostki lub osoby zarządzające w/w obiektami i dotyczą lat , przy czym dane obejmujące roku 2011 dotyczą najczęściej okresu od stycznia do lipca 2011, chyba Ŝe w przypisach wskazano inny okres. Wszystkie dane zostały zebrane metodą wywiadu telefonicznego w okresie od 8.08 do r. Istotne z naszego punktu widzenia jest przeanalizowanie ruchu turystyki wodnej na dwóch kluczowych obszarach Pętli śuławskiej, mianowicie Delty Wisły oraz Zalewu Wiślanego. Istotne jest to, iŝ istniejące w Delcie Wisły szlaki wodne mają stosunkowo dobre parametry Ŝeglugowe, a takŝe połączenia z takimi ośrodkami jak: Gdańsk, Tczew, Gniew, Malbork, Elbląg. Niewielkie wykorzystanie szlaków wodnych w Delcie Wisły związane jest w duŝej mierze z trudnościami komunikacyjnymi w zakresie moŝliwości wpływania na Zalew Wiślany od strony morza, jak i od strony jezior mazurskich. Ponadto nie stwierdzono występowania regularnych przewozów pasaŝerskich na Szkarpawie i Nogacie a jedynie okazjonalne rejsy czarterowe. W sezonie odbywają się rejsy spacerowe w okolicy zamku i miasta Gniew i Malbork 5. Na podstawie danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z ostatnich 16 lat wynika, Ŝe natęŝenie ruchu jednostek turystycznych z kierunku Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany w ostatnich latach wykazuje ugruntowaną tendencję wzrostową. Analizę ruchu jednostek pływających na szlaku Gdańsk-Zalew Wiślany umoŝliwiają dane retrospektywne, dotyczące przejść jednostek przez śluzę Gdańska Głowa i Przegalina 6. Tabela 4. Liczba przejść przez śluzy w Gdańsku Głowie oraz Przegalinie w latach śluzy * Śluza Gdańska Głowa Śluza Przegalina * dane obejmują okres od stycznia do lipca 2011 źródło: RZGW Gdańsk, wywiad telefoniczny. Drugim kluczowym ciekiem Delty Wisły jest rzeka Nogat. Jednostki pływające po tej rzece, to w większości jachty turystyczne. Gro jednostek płynie przez cały odcinek drogi wodnej, kierując się na Zalew Wiślany bądź przez Kanał Jagielloński do Elbląga i na Pojezierze Iławskie. MoŜna zatem przypuszczać, iŝ ilość przepływających przez śluzy jednostek jest zbliŝona. Dane z lat wskazują, Ŝe droga wodna na rzece Nogat jest w niewielkim stopniu wykorzystywana przez Ŝeglarzy, a przepływ dzienny w sezonie nie przekracza 3-5 jednostek. Wyjątkiem jest rok 2008 gdzie zanotowano skokowy wzrost liczby przejść, czterokrotnie wyŝszy niŝ w roku poprzednim. Ponadto w roku tym zarejestrowano największy ruch jednostek śluzowanych w całym analizowanym okresie od roku Studium wykonalności projektu: Pętla śuławska-rozwój turystyki wodnej- etap I. Gdańsk 2010; Załącznik F. Analiza zapotrzebowania na produkt turystyczny oraz ocena adekwatności zaplanowanych działań do potrzeb grupy docelowej. 6 j.w. 7 j.w. str. 8

9 Tabela 5 Liczba przejść przez śluzy jednostek pływających na rzece Nogat w latach śluzy * Biała Góra b.d Szonowo b.d Rakowiec b.d 658 ** 794 ** 821 ** Michałowo b.d dane obejmują okres od stycznia do lipca 2011 * * dane dotyczą głównie śluz w Szonowie i Białej Górze. Na śluzach w Michałowie i Rakowcu występuje bardzo mały ruch. źródło: RZGW Gdańsk, wywiad telefoniczny. Natomiast Pętla śuławska w obszarze Zalewu Wiślanego, posiada ogromny potencjał do uprawniania turystyki wodnej i Ŝeglarstwa. Niestety ten potencjał nie przekłada się na ruch turystyczny dotychczas odnotowywany na tym obszarze. Pomimo znacznej powierzchni akwenu oraz jego bliskości do Morza Bałtyckiego atrakcyjność Zalewu dla uprawiania Ŝeglarstwa w zakresie duŝych jednostek nie jest wysoka, szczególnie w przypadku porównania z akwenami Zatoki Gdańskiej oraz polskich wód śródlądowych. Powodów powyŝszego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Po pierwsze, są to powody głównie techniczne. śegluga po Zalewie Wiślanym dla jachtów balastowych jest mniej atrakcyjna niŝ Ŝegluga po Bałtyku i wodach Zatoki Gdańskiej. Na niską atrakcyjność wpływa równieŝ rozległość płycizn, występujące nagminnie zjawisko zamulania portów i przystani, zakaz Ŝeglugi nocnej oraz licznie występujące sieci rybackie. Co więcej, dla korzystających z jachtów mieczowych i balastowo-mieczowych na Zalewie nie ma moŝliwości tak swobodnego korzystania z moŝliwości dochodzenia do brzegu celem spędzenia noclegu lub krótkiego biwaku jak to ma głównie miejsce na wodach śródlądowych. Po drugie, obecnie nie występuje optymalny poziom dostępności od strony śródlądowych dróg wodnych znajdujących się na granicach obszaru objętego projektem Pętli śuławskiej i MDW E 70 oraz MDW E 40. Polepszenie dostępność wód Zalewu zwiększyłoby zainteresowanie tym akwenem takŝe turystów na jednostkach o napędzie mechanicznym (motorówkach i tzw. hausbotach) 8. Występujące ograniczenia zarówno lokalizacyjne jak i techniczne, nie wpłynęły znacząco na obniŝenie ruchu turystycznego w portach Zalewu Wiślanego. W analizowanych latach odnotowano wzrost liczby zawinięć do portów Zalewu Wiślanego. PoniŜsze zestawienie tabelaryczne przedstawia dane szczegółowe w zakresie zawinięć w podziale na poszczególne porty. Tabela 6 Szacowany ruch jednostek w latach w portach Zalewu Wiślanego Lokalizacja * Elbląg-,,Wodnik b.d b.d Elbląg-,,Bryza b.d 16862** 20183** b.d Suchaczprzystań b.d b.d b.d b.d 8 j.w. str. 9

10 Lokalizacja * Piaski- przystań rybacka Krynica Morskaport jachtowy Kąty Rybackie przystań rybacka b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d Frombork b.d 35359** 32991** b.d Nowa Pasłęka b.d b.d b.d b.d Tolkmicko b.d 2500** 1602** b.d dane za okres styczeń-lipiec * dane dotyczą liczby osób przyjeŝdŝających źródło: RZGW Gdańsk, wywiad telefoniczny. Prezentowane poniŝej dane wskazują, iŝ trend związany z ruchem turystycznym na obszarze Pętli śuławskiej kształtuje się w sposób linearny (trend constans) z tendencją zniŝkową. Generalnie odchylenia trendu są niewielkie i prawdopodobnie spowodowane są czynnikami, które trudno zidentyfikować. Kilkuprocentowe zniŝki występujące zwłaszcza w okresie roku 2010 nie pozwalają na rzetelną estymację trendu w roku Z duŝym prawdopodobieństwem moŝna stwierdzić, iŝ zarówno obecna sytuacja gospodarcza moŝe przyczynić się do wzrostu statystyk w roku 2011, jak i warunki pogodowe występujące w III kwartale roku 2011 mogą te statystyki zawyŝyć. Tabela 7 Ruch turystyczny w przystaniach na obszarze Pętli śuławskiej Ruch turystyczny w przystaniach na obszarze Pętli śuławskiej* Przystanie Tczew ** Marina w Sztutowie 1770*** 1000*** Malbork * dane dotyczą liczby osób * * dane za okres I-VII 2011 *** dane szacunkowe na podstawie ilości wypoŝyczonego sprzętu brak danych źródło: wywiad telefoniczny. Estymacja trendu w przypadku przystani ulokowanych na obszarze Pętli śuławskiej została oparta na liczbie osób korzystających w przystani. Z przedstawionych danych wynika, iŝ liczba osób korzystających z tego typu obiektów w kaŝdym roku statystycznie się zmniejsza. Natomiast odnotowane spadki nie są znaczne. Co najwyŝej sięgają maksymalnie 10%, co przy tak niskiej statystyce grupy uŝytkowników, jest sytuacją niemal naturalną (kilka osób in plus/in minus, powoduje zmianę tendencji). str. 10

11 Tabela 8 Przewozy pasaŝerskie w portach Zalewu Wiślanego- przyjazdy. Ruch turystyczny w portach na obszarze Pętli śuławskiej* Przystanie Krynica Morska Elbląg Frombork Tolkmicko Kąty Rybackie 390** 293** 304** * dane dotyczą liczby osób przyjeŝdŝających * * dane dotyczą liczby jachtów brak danych źródło: wywiad telefoniczny. Tabela 9 Przewozy pasaŝerskie w portach Zalewu Wiślanego- wyjazdy. Ruch turystyczny w portach na obszarze Pętli śuławskiej* Przystanie Krynica Morska Elbląg Frombork Tolkmicko Kąty Rybackie 390** 293** 304** * dane dotyczą liczby osób wyjeŝdŝających * * dane dotyczą liczby jachtów brak danych źródło: wywiad telefoniczny. W przypadku danych dotyczących ruchu turystycznego w portach, sytuacja wygląda bardzo podobnie. Zarówno liczba osób przyjeŝdŝających jak i wyjeŝdŝających rok do roku zmniejsza się. Istnieje jednak jeden wyjątek, mianowicie port w Elblągu. Tutaj odnotowujemy w ostatnim roku większą liczbę uŝytkowników. NiezaleŜnie od tego faktu trudno o estymację trendu dla tego typu obiektów, poniewaŝ dostępne dane obejmują tylko dwa ostatnie lata tj. rok 2009 i 2010, ale z duŝym prawdopodobieństwem moŝna stwierdzić, iŝ podobna sytuacja powtórzy się takŝe w 2011 roku. str. 11

12 Tabela 10 Ruch turystyczny w śluzach na obszarze Pętli śuławskiej Ruch turystyczny w śluzach na obszarze Pętli śuławskiej* Śluza **** Gdańska Głowa Przegalina Szlak Nogatu (Michałowo, 658** 794** 821** Szonowo, Biała Góra, Rakowiec) * dane dotyczą liczby jednostek takich jak: łódki, jachty, kajaki * * dane dotyczą głównie śluz w Szonowie i Białej Górze. Na śluzach w Michałowie i Rakowcu występuje bardzo mały ruch. * * *dane dotyczą tylko liczby jachtów, a nie wszystkich obiektów * *** dane obejmują okres od stycznia do lipca 2011 brak danych źródło: wywiad telefoniczny. Dostępne dane obejmujące ruch turystyczny na śluzach Pętli śuławskiej, wskazują podobną tendencję jak w przypadku przystani i portów, z tym Ŝe w tym wypadku odnotowujemy trend rosnący. NaleŜy wspomnieć, iŝ przedstawione dane obejmują liczbę jednostek tj. łódki, jachty, kajaki, nie zaś liczbę osób. Czynnik, który naleŝy podkreślić w powyŝszej statystyce to dane dotyczące śluz zlokalizowanych na szlaku Nogatu. Mianowicie ruch turystyczny na tym szlaku obsługują głównie dwie śluzy tj. Szonowo i Biała Góra, zaś na śluzie w Michałowie i Rakowcu ruch jest bardzo znikomy. str. 12

13 Rozdział II Określenie otoczenia marketingowego Określenie otoczenia marketingowego Pętli śuławskiej. Pętla śuławska juŝ obecnie konkuruje na rynku turystyki Ŝeglarskiej. Rynek ten dynamicznie zmienia się na skutek fali nowych inwestycji w infrastrukturę wodniacką i w okresie najbliŝszych 2-3 lat ulegnie daleko idącym zmianą. Na chwilę opracowania strategii moŝna przyjąć, Ŝe najpowaŝniejsi konkurenci Pętli śuławskiej to obszary tradycyjnie związane z Ŝeglarstwem i Ŝeglugą śródlądową. NaleŜą do nich zarówno Wielkie Jeziora Mazurskie mekka jachtingu i od niedawna takŝe hausbotingu, Wielka Pętla Wielkopolski obszar który jest miejscem wielu prywatnych i gminnych inwestycji infrastrukturalnych, Zachodniopomorski Szlak śeglarski propozycja jachtingowa dla zachodniej części Polski i Berlina oraz kilka innych. Wszystkie opisane w poniŝszym rozdziale miejsca mogą być równieŝ traktowane jako naturalni sprzymierzeńcy w budowaniu mody na Ŝeglarstwo śródlądowe w kraju i na turystykę hausbotową. Rysunek 1 Rozmieszczenie obszarów konkurencyjnych do Pętli śuławskiej 1 - Zachodniopomorski Szlak śeglarski 2 - Szlak Wodny Berlin Szczecin Bałtyk 3 - Wielka Pętla Wielkopolski 4 - Kraina Wielkich Jezior Mazurskich 5 - Warszawska Pętla Wodna 6 - Górna Wisła 7 - Kanał Elbląski i Pojezierze Iławskie 8 - Zatoka Pucka i Trójmiasto 9 Wrocławski Węzeł Wodny str. 13

14 2.1 Zachodniopomorski Szlak śeglarski Trasa Odra Jezioro Dąbie Zalew Szczeciński Bałtyk Jego długość wynosi 145 Mm (270 km). Obejmuje on sieć portów i przystani jachtowych od Gryfina po wybrzeŝe Bałtyku: 9 Widuchowa Gryfino - Szczecin Marina Pogoń - Stepnica -Wolin - Dziwnów - Świnoujście - Nowe Warpno - TrzebieŜ - Szczecin Marina Gocław Szczecin Wały Chrobrego. Charakterystyka Trasa Szlaku leŝy na głównej drodze wodnej prowadzącej ze stolicy Niemiec Berlina poprzez Bałtyk do Skandynawii. Połączenia: o Z Bałtykiem o Z Berlinem i wodami śródlądowymi Niemiec Odra, Kanał Odra-Hawela o Z Wielką Pętlą Wielkopolski Odrą do Warty w Kostrzynie nad Odrą Projekty i inwestycje "Zachodniopomorski Szlak śeglarski sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego" kompleksowy projekt, który obejmuje budowę infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, w Szczecinie oraz na wybrzeŝu Bałtyku. Planowane inwestycje to m.in. 10 : budowa marin i portów turystycznych w Wapnicy, Wolinie, Kamieniu Pomorskim, molo w Niechorzu, budowa infrastruktury Gminnego Portu Turystycznego w Mielnie oraz "Mariny Darłowo", modernizacja infrastruktury "Mariny Pogoń" oraz Akademickiego Portu Turystycznego Jacht Klubu AZS Szczecin, modernizacja i przebudowa portu str. 14

15 jachtowego "Marina Kołobrzeg", budowa infrastruktury rekreacyjnej i Ŝeglarskiej w Stepnicy, zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy, baza turystyki Ŝeglarskiej - Port Jachtowy Szczecin Łączna wartość projektu: 229 mln zł, dofinansowanie: 92,5 mln zł. Źródła finansowania 11 : o BudŜety samorządowe o RPO woj. zachodniopomorskiego o Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, (POIG, działanie 8.4) 53 mln zł (beneficjentem została wyznaczona Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna) o Program INTERREG IV A Strony www: o o stowarzyszenie Pomost, którego prezes Zbigniew Jagniątkowski jest pomysłodawcą oraz liderem powstania szlaku 12 Czartery Szlak Wodny Berlin Szczecin Bałtyk Trasa Berlin Hawela Kanał Odra-Hawela Odra Zalew Szczeciński Bałtyk Łącznie długość trasy to około 180km Charakterystyka Jest to najkrótsza droga wodna łącząca Berlin z Bałtykiem Szlak jest bardzo zróŝnicowany krajobrazowo, duŝa jego cześć wiedzie Kanałem Odra-Hawela, na którego trasie występują liczne zabytkowe budowle hydrotechniczne Połączenia: o W Berlinie: Hawela Sprewa Kanał Odra-Sprewa Odra Szczecin/Wrocław o Kanał Finow jedna z najstarszych istniejących dróg wodnych w Europie (wybudowany w 1605 roku), łączy Odrę z Hawelą, biegnie równolegle do Kanału Odra-Hawela o Wody śródlądowe Niemiec i Europy Zachodniej: m.in. Hawela, Sprewa, Elba, Ren, dziesiątki kanałów, itp. o Wielka Pętla Wielkopolski z Wartą w Kostrzynie nad Odrą Projekty i inwestycje Projekt Szlak Wodny Berlin Szczecin Bałtyk jest inicjatywą Grupy Partnerskiej i zakładał głównie wspólną organizację imprez oraz promocję marin i atrakcji turystycznych połoŝonych na szlaku. Miał być swego rodzaju uzupełnieniem Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego str. 15

16 W skład Grupy Partnerskiej weszły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, instytucje i organizacje samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Wydano przewodnik po szlaku 13, stworzono kilka mapek i folderów, wystawiano się na targach Tour-Salon w Poznaniu. W 2008 roku Grupa Partnerska przekształciła się w stowarzyszenie Transgraniczny Klaster Turystyczny Szlak Wodny Berlin Szczecin Bałtyk 14 W 2010 roku złoŝony przez nich projekt pod nazwą Międzyodrze labirynty Doliny Dolnej Odry został wyróŝniony trzecim miejscem w konkursie EDEN na najlepszą europejską destynację turystyczną (Edycja Polska 2010 Turystyka wodna ) 2.3 Wielka Pętla Wielkopolski Trasa Gorzów Wlkp. (Santok) Noteć Bydgoszcz Inowrocław Jezioro Gopło Konin Warta Poznań - Gorzów Wlkp. (Santok). W opisanej trasie znajduje się równieŝ niezwykle atrakcyjny Bydgoski Węzeł Wodny jest to punkt rozprowadzenia Ŝeglugi śródlądowej w kierunkach wschód-zachód i północ-południe. Długość trasy to 688 km Charakterystyka 15 Trasę moŝna podzielić na 3 odcinki: o Północny, naleŝący do drogi wodnej Wisła - Odra (międzynarodowej trasy wodnej E70) - 202,9 km o Wschodni, to droga wodna Warta - Kanał Bydgoski - 146, 6 km o Południowo-zachodni to droga wodna Rzeka Warta - 338, 4 km Obecnie na Pętli brakuje niezbędnej infrastruktury: pomostów cumowniczych, marin, sanitariatów, punktów czerpania wody, przyłączy elektrycznych, itp. Na trasie jest 28 śluz większość zabytkowa i w średnim lub złym stanie technicznym konieczność poniesienia nakładów na remonty i/lub budowę nowych Połączenia o Z Wisłą Kanał Bydgoski str. 16

17 Projekty i inwestycje: o Z Odrą w Kostrzynie nad Odrą 3 nowe przystanie na rzece Noteć: Drawsko, Nakło nad Notecią, Czarnków o Otwarcie nastąpiło w lipcu 2011 projekt współfinansowany ze środków unijnych RPO Wlkp o o Modernizacja Kanału Ślesińskiego remont śluz, prace pogłębiarsko-udroŝnieniowe o Pętla będzie na tym odcinku zamknięta do 2013 roku 16 o Wartość projektu to 16,8 mln zł, dofinansowanie w wysokości 11,3 mln zł pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytetu III "Środowisko Przyrodnicze" 17 Towarzystwo Entuzjastów Wielkiej Pętli Wielkopolski 18 o Zawiązało się w październiku 2010 o Wolą członków - załoŝycieli jest propagowanie walorów wód tworzących Wielką Pętlę wraz z terenami przyległymi do niej oraz promowanie Ŝeglugi i turystyki wodnej w tym rejonie. Czartery: Trasa 2.4 Kraina Wielkich Jezior Mazurskich Główne szlaki turystyki wodnej: GiŜycko - Węgorzewo (25,20 km), GiŜycko - Mikołajki (37,20 km), Mikołajki - Ruciane-Nida (19,20 km), Mikołajki - Pisz (25,00 km) Łączna długość to około 200 km Charakterystyka Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to najpopularniejszy w Polsce rejon Ŝeglugi śródlądowej uprawianej w celach turystycznych. Dziesiątki połączonych ze sobą jezior (w tym m.in. Śniardwy i Mamry), liczne kanały oraz przystanie przyciągają co roku tysiące miłośników turystyki wodnej. Najpopularniejsze ośrodki turystyczne to m.in.: GiŜycko, Mikołajki i Węgorzewo. Połączenia o Z Wisłą z Jeziora Roś w Piszu, rzeką Pisą (zanurzenie max 50 cm) do Narwi w okolicach Nowogrodu, Narwią do Wisły pod Warszawą 19 o Z Narwią, Kanałem Augustowskim i Niemnem (obecnie trwają prace remontowe i pogłębieniowe, aby przywrócić Ŝeglugę na pełnej długości Kanału Augustowskiego) Projekty i inwestycje "System sygnalizacji ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi na Jeziorach Mazurskich" Oficjalne otwarcie nastąpiło 12. lipca 2011 roku. Zrealizowano koncepcję systemu ostrzegawczego, w postaci sieci 17 masztów z lampami sygnalizacyjnymi. Maszty rozlokowane są w róŝnych miejscach tak, aby w przypadku wystąpienia zagroŝenia Trasa od Augustowa do GiŜycka przez rzekę Pisę przebyta przez barkę motorowodną Weekend 820 we wrześniu 2009 roku: Są problemy z uzyskaniem pozwolenia na przepłynięcie Narwią przez teren Biebrzańskiego Parku Narodowego. str. 17

18 pogodowego wysyłane z nich sygnały świetlne były widoczne w kaŝdych warunkach dnia i prawie z kaŝdego punktu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. 20 Planowane połączenie północne z Niemnem: Od GiŜycka, przez Orzysz i Ełk do rzeki Biebrzy i na Kanał Augustowski. 21 Szlak zacznie się na jez. Niegocin i pobiegnie przez jeziora Wojnowo, Buwełno, Tyrkło, Śniardwy, rzeką Orzyszą i jez. Kraksztyn, Orzyskim na Druglin, Guzki, Lepaki, Sunowo, Ełckie, Selment Wielki, Rajgrodzkie, Dręstwo, Tajno i kanałem Woźnawiejskim do Biebrzy, która zaprowadzi do śluzy w Dębowie i dalej na Kanał Augustowski. Planowane zakończenie inwestycji do 2018 w projekcie uczestniczy 15 samorządów Czartery Warszawska Pętla Wodna Trasa Warszawa - Kanał śerański Jezioro Zegrzyńskie ujściowy odcinek Narwi Wisła Warszawa Łączna długość to około 80 km Charakterystyka Jezioro Zegrzyńskie jest miejscem rekreacji mieszkańców Warszawy i okolic w związku z licznymi ośrodkami sportów wodnych, przystaniami jachtowymi i plaŝami. Połączenia: o Wielkie Jeziora Mazurskie: Narew Pisa (droga wodna o niskich parametrach, max zanurzenie na Pisie to 0,5m) o Niemen: Narew Biebrza Kanał Augustowski (obecnie droga nieŝeglowna, w trakcie remontu) 22 Czartery _otwarcie_systemu_sygnalizacji_ostrzegawczej.html str. 18

19 2.6 Górna Wisła Trasa Oświęcim Tyniec Kraków Tarnobrzeg Sandomierz Szlak liczy około 280 km Charakterystyka Miejscowości leŝące na szlaku górnej Wisły takie jak Oświęcim, Alwernia, Zator, Czernihów, Tyniec, Kraków, Niepołomice, Ispina, Nowe Brzesko, Hebdów, Opatowiec, Nowy Korczyn, Szczucin, Połaniec, Tarnobrzeg czy Sandomierz obfitują w miejsca atrakcyjne historycznie i kulturowo. Pokazywanie ich z perspektywy królowej polskich rzek moŝe stanowić nie lada atrakcję turystyczną dla wodniaków z kraju i Europy Zachodniej. 23 Szlak górnej Wisły jest podzielony na dwa odcinki: o Pierwszy odcinek to tzw. Kaskada Górnej Wisły, która zaczyna się od ujścia Przemszy do Wisły w okolicach Oświęcimia, a kończy w Przewozie za Krakowem. Niestety próg wodny w Przewozie dosłownie zamyka szlak Ŝeglugowy, tu w wyniku erozji na dolnym progu śluzy głębokość spadła praktycznie do zera. o Drugi odcinek zaczyna się od stopnia wodnego w Przewozie do ujścia Sanu za Sandomierzem. Przy wyŝszych stanach wody moŝliwe jest dalsze spłynięcie, przez Kazimierz Dolny, Warszawę i Toruń aŝ do Gdańska. Czartery 23 str. 19

20 2.7 Kanał Elbląski i Pojezierze Iławskie Trasa Elbląg Kanał Elbląski Ostróda Iława Zalewo Całkowita długość szlaku (Kanał oraz odgałęzienia na Pojezierzu Iławskim) wynosi około 150 km Charakterystyka Kanał Elbląski jest najdłuŝszym kanałem Ŝeglownym w Polsce, jego długość wynosi 84,2km, został wpisany na listę pomników historii. Kanał łączy Zalew Wiślany z Pojezierzem Iławskim (Jezioro Jeziorak, Narie, Drwęckie) Na trasie Kanału wybudowano 5 pochylni, po których przetacza się statki na specjalnych platformach. Jest to jedyna tego typu budowla w Europie. Łączna suma róŝnic poziomów na pochylniach i czterech śluzach wynosi 103,4 m. Połączenia: o Zalew Wiślany rzeka Elbląg o Bałtyk o Pętla śuławska Projekty i inwestycje Rewitalizacja Kanału Elbląskiego: 24 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , jego szacowana wartość to 95 mln zł, a dofinansowanie to około 57 mln zł 25 4 lipca 2011 miało miejsce Uroczyste podpisanie porozumienia o dofinansowanie Projektu, będzie on realizowany do 2015 roku Planowane zadania inwestycyjne to m.in.: Przebudowa i automatyzacja śluz (Ostróda, Zielona, Mała Ruś, Miłomłyn), Odbudowa pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny), Zagospodarowanie nabrzeŝy (m.in. wykonanie kładek, pomostów, oświetlenia, monitoringu TV przemysłowej, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, miejsca postojowego w Buczyńcu), Infrastruktura informacyjna (wykonanie tablic obiektów, tablic ze schematami dróg wodnych, bakenów, odnowienie Izby historii Kanału wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej) Od września 2012 roku do kwietnia 2014 będzie trwała przebudowa pięciu zabytkowych pochylni. W tym czasie Kanał będzie zamknięty dla ruchu. Czartery str. 20

21 Trasa 2.8 Zatoka Pucka i Trójmiasto Hel Jastarnia Kuźnica - Puck Gdynia Sopot - Gdańsk Długość całego szlaku to około 90 km Charakterystyka Bryza wiejąca tu przez cały rok dzięki bliskości Morza Bałtyckiego, gwarantuje doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych Zatoka Pucka to jedno z najlepszych, o ile nie najlepsze miejsce w Europie do uprawiania tak modnych obecnie sportów jak windsurfing i kitesurfing Porty i przystanie jachtowe znajdują się w Pucku, Chałupach, Kuźnicy, Jastarni, Juracie oraz na licznych campingach wzdłuŝ brzegu Półwyspu Na wodach Zatoki Puckiej odbywają się liczne zawody Ŝeglarskie i windsurfingowe rangi ogólnopolskiej, europejskiej a nawet światowej. Połączenia o Pętla śuławska o Zalew Wiślany Realizowane projekty i inwestycje Zrealizowany: Otwarcie przystani jachtowej w Sopocie (100 jednostek) Planowany: Via Marina w Pucku port jachtowy na 500 jednostek 26 Planowane są rozbudowy przystani m.in.: w Gdyni, Helu i Górkach Zachodnich Realizowany projekt Program oŝywienia dróg wodnych w Gdańsku" przez Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Partnerem w projekcie jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. W ramach projektu Miasto Gdańsk realizuje zadania, które obejmują budowę: przystani śabi Kruk" dla małych jednostek pływających, przystani Ŝeglarskiej Sienna Grobla II", przystani Ŝeglarskiej Tamka, 10 przystanków tramwaju wodnego, Czartery str. 21

22 2.9 Wrocławski Węzeł Wodny Trasa Obejmuje Odrę, jej dopływy oraz budowle hydrotechniczne na terenie Wrocławia. Długość drogi wodnej to około 35 km. Charakterystyka 27 Główną atrakcją Węzła są liczne budowle hydrotechniczne: mosty, śluzy, jazy, progi i przepławki dla ryb Do cieków wodnych, które obejmuje Węzeł naleŝy zaliczyć Odrę oraz jej 4 dopływy: Oławę, Ślęzę, Bystrzycę i Widawę. Ponadto: Kanał Miejski, śeglugowy i Powodziowy oraz sieć pomniejszych rzeczek i cieków wodnych znajdujących się na terenie miasta. Wrocław jest czwartym pod względem ilości mostów miastem w Europie ma ich ponad 90 Węzeł obejmuje 9 śluz Ŝeglownych na Odrze i 2 śluzy na Oławie Po akwenie pływają statki białej floty, ponadto korzysta z niego kilka klubów jachtowych Realizowane projekty i inwestycje Po powodzi z 1997 roku system przeciwpowodziowy Wrocławskiego Węzła Wodnego został zmodernizowany. W 2012 roku ma rozpocząć się jego gruntowna przebudowa. Czartery str. 22

23 Rozdział III Diagnoza stanu wyjścia 3.1 Identyfikacja i analiza obecnego wizerunku Pętli śuławskiej Analiza wizerunku została przygotowana w oparciu o artykuły w prasie bieŝącej (o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym) i branŝowych czasopismach Ŝeglarskich oraz informacje zawarte na stronach internetowych skupiających środowiska Ŝeglarzy. Głównym źródłem informacji była sieć Internet. Podczas wyboru poszczególnych środków przekazu kierowano się ich zasięgiem i poczytnością, częstotliwością aktualizacji informacji oraz zainteresowaniem projektem Pętli śuławskiej. W trakcie przeszukiwania sieci, w wyszukiwarkach wpisywano takie frazy jak: Pętla śuławska, Pętla śuław, śuławy oraz odmienione formy tych fraz, np. Pętli śuławskiej. W celu zbadania jaki wpływ na wizerunek Projektu miał dany artykuł lub informacja, określono ich charakter. Newsy o charakterze pozytywnym zawierają głównie treści, które wskazują na dobre strony analizowanego przedsięwzięcia (np. rozwój gospodarczy i społeczny), wystawiają mu pochlebną recenzję i pozostawiają czytelnika z pozytywnymi skojarzeniami. W przeciwny sposób nacechowane są doniesienia negatywne, które uwypuklają złe strony Projektu. Z kolei wiadomości o charakterze neutralnym często nie dotyczą dokładnie Pętli śuławskiej, a jedynie o niej wzmiankują lub teŝ mają charakter czysto informacyjny i nie są nacechowane w którąkolwiek ze stron. Dla zwiększenia czytelności analizy wizerunku, poszczególnym rodzajom wiadomości nadano róŝne kolory. Charakter wiadomości: pozytywny negatywny neutralny Dodatkowo w celu poszerzenia informacji zawartych w analizie, doniesieniom prasowym przypisano tak zwane tagi czyli słowa kluczowe. Tagi wskazują jakie tematy zostały poruszone w danej wiadomości lub wyjaśniają o czym traktuje dana informacja, jeŝeli jej tytuł wprost na to nie wskazuje. W doborze tagów skupiono się przede wszystkim na tematach pośrednio lub bezpośrednio związanych z projektem Pętli śuławskiej, pomijając inne zagadnienia poruszane w artykule. Analiza prasy ogólnokrajowej Do analizy wiadomości ogólnokrajowych wybrano najpoczytniejszy krajowy dziennik (ogólnoinformacyjny, nie bulwarowy) jakim jest Gazeta Wyborcza 28 (wydanie internetowe) oraz internetowy portal informacyjny z najwyŝszą liczbą tzw. unikalnych uŝytkowników czyli Onet.pl 29 Tabela 11 Analiza prasy i portali ogólnopolskich Gazeta.pl 1. Turystyka się opłaci?, 22 mar 2011, tagi: tramwaj wodny, program oŝywienia dróg wodnych w Gdańsku 2. W Gdańsku ruszyła budowa przystani i przystanków tramwaju wodnego, 16 mar 2011, tagi: Pętla śuławska 3. Inwestowanie w turystykę nie tylko morską, 1 lut 2011, tagi: Pętla śuławska, przystań w Sopocie, przystań w Pucku, Kanał Elbląski Onet.pl 1. Kolejne prace przy Pętli śuławskiej, 10 cze 2011, tagi: Krynica Morska 2. śuławy szykują raj dla Ŝeglarzy, 23 wrz 2010, tagi: Pętla śuławska 3. Pętla śuławska czyli lepsze czasy dla Ŝeglarzy, 13 maj Największa atrakcja Pomorza, 10 sie 2010, tagi: Pętla śuławska 28 Dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, maj 2011, 29 Badania panelowe polskiego Internetu Megapanel PBI/Gemius, wyniki za maj 2011, str. 23

24 5. Nowe przystanie na Wiśle [zobacz wizualizacje], 3 sie 2010, tagi: tramwaj wodny, program oŝywienia dróg wodnych w Gdańsku, Pętla śuławska 6. Słonina podpisał Pętlę śuławską, ale z warunkami., 10 maj 2010, tagi: Prezydent Elbląga Henryk Słonina 7. śuławy mają być jak Mazury, Ŝeglarską atrakcją Polski, 6 maj 2010, tagi: Pętla śuławska 8. Wielka promocja na wodzie. Nowe inwestycje, 4 kwi 2010, tagi: Pętla śuławska 9. W turystach nasza przyszłość, 30 paź 2008, tagi: Pętla śuławska, gdański tramwaj wodny, Europejskie Centrum Solidarności W prasie ogólnopolskiej przewaŝają wiadomości nacechowane pozytywnie, a wiadomości negatywnych nie znaleziono. Cieszyć mogą tytuły prasowe, w których Pętla śuławska przyrównywana jest do Mazur oraz nazywana jest rajem dla Ŝeglarzy i największą atrakcją Pomorza. Artykuły przedstawiające Projekt w takich superlatywach bardzo korzystnie wpływają na wizerunek terenów nim objętych. Analiza prasy regionalnej W celu analizy wizerunku Projektu kreowanego przez prasę regionalną, prześledzono artykuły zamieszczane na łamach internetowego wydania Dziennika Bałtyckiego regionalnej gazety o najwyŝszym wolumenie nakładu i sprzedaŝy. 30 Tabela 12 Analiza prasy regionalnej Dziennikbałtycki.pl 1. Pow. Sztumski: W Białej Górze powstaje Ŝeglarska przystań, 20 cze 2011, tagi: Pętla śuławska, zespół śluz, mieszkańcy Białej Góry 2. Zalew Wiślany: Kolejne pracy przy Pętli śuławskiej, 9 cze 2011, tagi: port w Krynicy Morskiej 3. Gdańsk: Będzie zwodzony most w Przegalinie, 20 kwi 2011, tagi: Pętla śuławska 4. Pomorze. Nad Wisłą będzie zwodzony most, 26 gru 2010, tagi: śluza Przegalina, Pętla śuławska 5. Tczew: Ponad 40 mln zł na inwestycje, 21 gru 2010, tagi: budŝet miasta 6. BudŜet Pomorskiego na 2011: transport jest najwaŝniejszy, 20 gru 2010, tagi: struktura budŝetu, ochrona zdrowia, edukacja, fundusze unijne, transport, Pętla śuławska 7. Pętla śuławska jak Kanał Gota w Szwecji?, 13 paź 2010, tagi: Ŝegluga śródlądowa, kanał, śluza, Bałtyk 8. Pomorze: Pętla śuławska Ŝeglarski szlak na miarę XXI wieku, 23 wrz Dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, maj 2011, str. 24

25 9. Przybywa przeszkód na wodach Pętli śuławskiej, 28 lip 2010, tagi: Gdański Klub Morski, droŝność szlaków wodnych, śluzy, mosty 10. Z Rosją o Ŝegludze na Zalewie Wiślanym, 25 lip 2010, tagi: regaty, Bałtyjsk, Frombork, MSZ, Pętla śuławska 11. Port w Krynicy Morskiej świeci pustkami, 4 lip 2010, tagi: powódź, zanieczyszczenie plaŝ, zamknięcie śluz, Pętla śuławska, przebudowa portu w Krynicy 12. Krynica: Port jachtowy będzie modernizowany, 17 maj 2010, tagi: Pętla śuławska 13. śuławy: Pętla bez Elbląga, 6 maj 2010, tagi: Pętla śuławska, prezydent Elbląga, marszałek Mieczysław Struk 14. Gdańsk: Tramwajem wodnym do Twierdzy Wisłoujście, na Westerplatte, do Górek, 15 sty 2010, tagi: Pętla śuławska, fundusze unijne 15. Strumień pieniędzy z Brukseli płynie do Trójmiasta, 4 sty 2010, tagi: fundusze unijne 16. Elbląg: Milion na Pętlę śuławską, 26 lis 2009, tagi: samorząd województwa warmińsko-mazurskiego 17. Początki Pętli śuławskiej - wydane zostanie 109 mln zł, 4 lis Program Pętla śuławska: śegluga z Bałtyku na Zalew Wiślany i Wisłę, 3 lis Pętla śuławska: Projekt dwóch województw - pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, 2 lis Gdańsk: W 2011 r. wodne tramwaje z centrum aŝ do Świbna, 20 sie III Międzynarodowy Zlot śeglarski w Krynicy Morskiej, 1 lip 2009, tagi: promocja Pętli śuławskiej 22. Pomorze: Bezrobocie niskie, ale rośnie, 25 maj 2009, tagi: Sejmik Województwa Pomorskiego, Pętla śuławska 23. Kolejne atrakcje turystyczne Pomorza czekają na pieniądze, 14 sty 2009, tagi: Pętla śuławska, Polska Pięknieje 24. Pomorze będzie się promować za unijne fundusze, 12 sty 2009, tagi: Pętla śuławska, Kanał Elbląski, Polska Pięknieje 25. Pomorze coraz atrakcyjniejsze, 11 sty 2009, tagi: Pętla śuławska, PO Innowacyjna Gospodarka, Polska Pięknieje 26. Pomorze coraz piękniejsze, 8 sty 2009, tagi: Pętla śuławska, Polska Pięknieje 27. Pętla śuławska - szansa dla Ŝeglugi rzekami z Gdańska do Antwerpii, 8 gru Miliony w WPI oŝywią gdańską turystykę, 17 lis 2008, tagi: tramwaj wodny, Pętla śuławska, Wieloletni Plan Inwestycyjny 29. Pomorze stanie się rajem dla wodniaków, 3 wrz 2008, tagi: Pętla śuławska, 30. Pomorze wywalczyło cały worek pieniędzy, 1 sie 2008, tagi: dotacje unijne, Pętla śuławska 31. Wygrany bój o dotacje, 1 sie 2008, tagi: dotacje unijne, MRR, Pętla śuławska 32. Rzeką i kanałem z Gdańska na Mazury, 11 lip 2008, tagi: Pętla śuławska Wśród doniesień prasowych dotyczących Pętli śuławskiej, zarówno w skali ogólnopolskiej jak i regionalnej zdecydowanie dominują te o charakterze pozytywnym. Stwierdzić moŝna, Ŝe dziennikarze Dziennika Bałtyckiego regularnie śledzą działania w Projekcie, a ich relacje są bardzo przychylne. Takie opisy korzystnie wpływają na poparcie dla realizowanych inwestycji str. 25

26 podnoszących atrakcyjność regionu, jak równieŝ na popularyzację idei dotacji unijnych, których wykorzystywanie jest często podkreślane. Warto poświęcić więcej uwagi jedynej wiadomości o charakterze negatywnym, w której autor wysnuwa przypuszczenie, iŝ ( )pętla, mająca oŝywić śródlądowe trasy turystyczne na śuławach, jest i wszystko wskazuje na to, Ŝe pozostanie niedostępna dla większości jachtów. Artykuł został napisany w oparciu o relację członków Gdańskiego Klubu Morskiego, którzy wraz z innymi klubami jachtowymi z Gdańska na kilkunastu róŝnych jednostkach Ŝaglowych i motorowodnych przepłynęli trasę Pętli pod koniec lipca 2010 roku. 31 Uczestnicy rejsu napotkali trudności juŝ w Sobieszewie, gdzie mimo duŝej flotylli jaką płynęli, musieli długo czekać na ustaloną godzinę otwarcia mostu pontonowego, co dodatkowo komplikował brak miejsc do cumowania w okolicy. Kolejne przeciwności spotkały ich przy śluzie w Białej Górze, gdy dopłynąwszy chwilę po godzinie 16 okazało się, Ŝe śluzowy juŝ skończył pracę i zaplanowany na ten dzień nocleg w marinie w Tczewie nie będzie moŝliwy. Fakt zamykania szlaków o tak wczesnej porze nawet w weekend w szczycie letniego sezonu moŝe znacząco wpływać na ograniczenie ruchu na Pętli i skutkować negatywnymi opiniami wśród turystów. W artykule ponadto jako rosnące utrudnienia wskazano zarastanie Szkarpawy i Nogatu roślinnością wodną oraz powstanie zbyt niskich mostów w Jazowej i Kępinach. Analiza prasy branŝowej Analiza prasy branŝowej oparła się na dwóch płatnych miesięcznikach Ŝeglarskich o ugruntowanej pozycji rynkowej i największym średnim nakładzie śagle oraz Jachting. W analizie przedwstępnej, z powodu zbyt niskiego nakładu lub względnie krótkiej historii wydawnictwa, odrzucono czasopismo Szkwał oraz magazyn Wiatr. Tabela 13 Analiza prasy branŝowej śagle 1. Pętla śuław: Hausbootem pod powierzchnią morza, 12/ Portowy skansen?, 11/2010, tagi: inwestycje, Pętla śuławska Jachting 1. Wisłą alternatywnie - Rejs rodzinny, 6/ Cz. 4 Toruń - Gdańsk- Przez Polskę Wisłą, 2/ Z Berlina na Zalew Wiślany, 11/ Przedsionek Morza Bałtyckiego - Zalew Wiślany, 5/ Wisłą do morza (2), 10/ Konkurencja dla Mazur - Pomorski szlak Ŝeglarski, 12/ Wisłą do morza (1), 9/ Dolną Wisłą do Bałtyku, 5/2009 Autorzy dokumentu za niezbędne uznali równieŝ przeprowadzenie analizy środowiska Ŝeglarzy od wewnątrz. W tym celu przeszukano liczne strony i serwisy internetowe o tematyce Ŝeglarskiej, gdzie na bieŝąco pojawiają się informacje o inwestycjach związanych z Ŝeglugą i gdzie na forach aktywnie udzielają się ludzie znani w środowisku. Jest to grupa osób bezpośrednio zainteresowana wszelkimi zmianami prowadzonymi (oraz niezbędnymi do przeprowadzenia) w ramach szeroko pojętej infrastruktury Ŝeglarskiej, zatem ich poparcie oraz przychylność moŝe się okazać znacząca dla wizerunku Pętli śuławskiej. 32 W celu wyboru najbardziej opiniotwórczych stron www, sprawdzono następujące serwisy: 31 Pełny zapis relacji z tego rejsu dostępny jest na stronie internetowej Gdańskiego Klubu Morskiego - w zakładce Archiwum Imprez, pod tytułem Rejs do Malborka Relacja. 32 Przykładem moŝe być planowana od lat budowa kładki dla pieszych nad Motławą w Gdańsku. Środowisko Ŝeglarskie wielokrotnie sprzeciwiało się tej inwestycji, argumentując iŝ całkowicie uniemoŝliwi to i tak juŝ mocno utrudnioną Ŝeglugę po gdańskich wodach. W sprawę zaangaŝowali się równieŝ znani polscy Ŝeglarze, Roman Paszke i Mateusz Kusznierewicz, który prowadził swego rodzaju mediacje z Ŝeglarzami, m.in. na jednym z portali internetowych (http://myzeglarze.pl/news/w-sprawie-kladki-nad-motlawa-potrzebny-jest-dialog.html). str. 26

27 Zbadano liczbę unikalnych uŝytkowników 33 (co jednakŝe nie było kluczowym kryterium wyboru) oraz dokładnie przeanalizowano zawartości tychŝe stron. Zwracano uwagę przede wszystkim na jakość i częstotliwość zamieszczanych na nich informacji oraz aktywność ich czytelników. Na podstawie tych kryteriów wybrano następujące dwa serwisy internetowe: śegluga śródlądowa wczoraj, dziś, jutro w Polsce i Europie - strona internetowa Towarzystwa Entuzjastów śeglugi Śródlądowej; wokół niej skupili się śródlądowi Ŝeglarze transportowi i turystyczni, jest na bieŝąco uaktualniana i na jej łamach licznie komentowane są wszelkie wydarzenia i inwestycje dotyczące śródlądowych dróg wodnych w kraju i za granicą. Jerzy Kuliński śeglarz Morski. Subiektywny serwis informacyjny Jerzy Kuliński to kapitan jachtowy i motorowodny, budowniczy jachtów, były członek Zarządu Głównego oraz były wiceprezes Polskiego Związku śeglarskiego, były prezes Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych (SAJ), autor locji Ŝeglarskich Bałtyku i Morza Północnego, stały współpracownik miesięcznika śagle, dwukrotnie nagradzany prestiŝową nagrodą im. Leonida Teligi. Jego serwis ma charakter forum, które współtworzą sami internauci. Tabela 14 Analiza portali branŝowych 1. Siódmy "Przyjazny Brzeg", 2 mar 2011, tagi: Nagroda Przyjaznego Brzegu za 2010 rok, Zbigniew Ptak, Jerzy Wcisła 2. Kilka pomysłów na oŝywienie polskich szlaków wodnych, 21 lut 2011, tagi: turystyka wodna, śródlądowe drogi wodne, barki 3. Grzech niewykorzystania potencjału, 23 paź 2009, tagi: Wisła, Rozwój Dróg Wodnych, Pętla śuławska 4. Drogi, których nie ma, 24 lip 2009, tagi: śródlądowe drogi wodne, MDW E 70, Pętla śuławska 5. śegluga śródlądowa 2008 I, 30 gru 2008, tagi: rozwój śródlądowych dróg wodnych 1. Nowe pomosty w Drewnicy, 18 lip Jak prezentuje się port Kąty Rybackie? 2 lip 2011, tagi: Pętla śuławska, woda i prąd na nabrzeŝu, sanitariaty 3. VII Konkurs Przyjazny Brzeg, 1 mar 2011, tagi: Nagroda Przyjaznego Brzegu za 2010 rok, Zbigniew Ptak, Jerzy Wcisła 4. Nie mów hop, 1 lut 2011, tagi: most w Przegalinie, uniewaŝnienie przetargu 5. Gdańsk zapowiada oŝywienie kanałów w mieście, 3 sie 2010, tagi: Program oŝywienia dróg wodnych w Gdańsku 6. Rejs rzeką dylematów, 4 sie 2008, tagi: Wisła, śegluga Wiślana 6. SAJ analizuje zamiary inwestycyjne (drogi wodnej E70), 30 gru 2009, tagi: Pętla śuław, Stowarzyszenie Armatorów 33 W tym celu posługiwano się serwis wyceniającym strony str. 27

28 Jachtowych, linie energetyczne 7. Turystyka wodna stara się o pieniądze, 23 lip 2008, tagi: Mirosław Czerny, fundusze unijne, projekty rozwoju turystyki wodnej (m.in. Pętla śuławska, Zachodniopomorski Szlak śeglarski, Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy, Mazurska Pętla śeglarska) 8. Mokre przewodniki, 10 lip 2007, tagi: Pętla śuław. Przewodnik Turystyki Wodnej 9. Z Torunia na Zalew Wiślany, 10 lip 2007, tagi: projekt InWater, MDW E 70, Nagroda, Pętla śuław. Przewodnik Turystyki Wodnej 7. Mirosław Czerny o pieniądzach na turystykę wodną, 20 lip 2008, tagi: fundusze unijne, projekty rozwoju turystyki wodnej (m.in. Pętla śuławska, Zachodniopomorski Szlak śeglarski, Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy, Mazurska Pętla śeglarska) 8. Nasz człowiek V-przewodniczącym rajców miejskich Elbląga, 4 maj 2008, tagi: Jerzy Wcisła, Zalew Wiślany, Kanał Zatoka- Zalew, Pętla śuław, Braniewo, Nowa Pasłęka 9. Porady dla miłośników śródlądowych szlaków starej UE, 14 sty 2008, tagi: oznakowanie szlaków wodnych, wodowskazy, wskaźnik prześwitu pod mostami, zakaz cumowania przy mostach 10. Wiadomości z Zalewu Wiślanego, 31 gru 2007, tagi: Elbląg, Pętla śuławska 11. Przyjazny Brzeg, 14 wrz 2007, tagi: kandydatura do Nagrody Przyjaznego Brzegu 12. Pętla śuław, Kanał Z-Z, śuławy, Kanał Elbląski, 9 wrz 2007, tagi: Jerzy Wcisła 13. Zalew Wiślany i Pętla śuław, 10 lip 2007, tagi: I Międzynarodowy Zlot śeglarski, InWater, Pętla śuław, Jerzy Wcisła Większość informacji pojawiających się na tych specjalistycznych serwisach Ŝeglarskich traktuje o Pętli śuławskiej w neutralnym tonie, sporą część stanowią teŝ wpisy o charakterze pozytywnym. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ wpisy dotyczące Projektu pojawiają się z duŝą nieregularnością. Źródeł tej sytuacji moŝna doszukiwać się w dwóch miejscach. Po pierwsze moŝe to być oznaką braku systematycznych działań promocyjnych skierowanych do środowiska Ŝeglarzy. Ponadto świadczy to o słusznych i przemyślanych działaniach w procesie realizacji Pętli śuławskiej, poniewaŝ zainteresowane środowiska alarmują na bieŝąco jeśli coś jest wykonywane nieprawidłowo. Przykładem moŝe tu być wpis ze strony pt. Nie mów hop, w którym jeden z internautów opisuje w krytycznym tonie uniewaŝnienie przetargu na budowę mostu w Przegalinie. Po dwóch dniach ta sama osoba zweryfikowała swój wpis, gdy pojawiła się informacja o nowej dacie przetargu, która nie wpłynęła na opóźnienie terminu realizacji. Na wyjątkową uwagę zasługuje jedno negatywne doniesienie z portalu oznaczone kolorem czerwonym. W tym przypadku, mimo iŝ temat nie odnosi się w szczególności do Pętli śuławskiej ( Porady dla miłośników ), rozgorzała dyskusja, w której padło wiele krytycznych głosów na temat terenów objętych Projektem. Uczestnicy dyskusji to osoby, które są ściśle związane z tymi terenami (mieszkają tam lub regularnie Ŝeglują) i skarŝyły się na trudności lub brak moŝliwości cumowania w oczekiwaniu na przepłynięcie śluzy w Przegalinie, śluzy Gdańska Głowa, mostu w Sobieszewie i mostu w Drewnicy oraz wskazywały na problemy związane z przewodami elektrycznymi nad Szkarpawą i godzinami otwarcia mostu kolejowego w Rybinie. Za przykład wskazane zostały kanały krajów zachodnich, gdzie śluzy na głównych szlakach czynne są całą dobę. Dyskusja ta była toczona w styczniu 2008 roku i wiele z przytoczonych niedogodności zostało w tym czasie usuniętych wraz z wdraŝaniem projektu Pętli śuławskiej. Mimo to naleŝy zwrócić szczególną uwagę na wskazywane przez Ŝeglarzy trudności w pokonywaniu śluz i mostów na szlaku, związane z brakiem spójnych i jasno określonych godzin otwierania, gdyŝ bez wątpienia są to jedne z największych przeciwności utrudniających Ŝeglugę. Zwrócono teŝ uwagę na popularne na europejskich szlakach śródlądowych specjalne ruchome wodowskazy, informujące o aktualnym prześwicie pod mostami. Zdaniem Ŝeglarzy takie rozwiązanie na wodach Pętli śuławskiej, gdzie wahania stanu wody są duŝe większe niŝ np. w Holandii, bardzo ułatwiłoby str. 28

29 Ŝeglugę. Obecne rozwiązania w tym zakresie są ich zdaniem niepraktyczne oraz mogą okazać się bardzo kłopotliwe dla turystów z zagranicy. Obecny wizerunek Pętli śuławskiej Obecny wizerunek Pętli śuławskiej, w oparciu o doniesienia prasowe, naleŝy ocenić jednoznacznie pozytywnie. W większości doniesień Pętla śuławska przedstawiana jest w bardzo korzystnym świetle, jako duŝa i kompleksowa inwestycja, która znacząco podniesie atrakcyjność turystyczną całego regionu oraz zdynamizuje rozwój gospodarczy i społeczny w wielu miejscowościach na jej szlaku. Silnie podkreślane jest całościowe podejście do realizacji Projektu budowa przystani i pomostów jachtowych, remonty i przebudowy śluz i mostów oraz zaplanowanie wokół nich wszelkich udogodnień dla turystów. Dziennikarze zwracają teŝ uwagę na fakt, iŝ podróŝowanie barkami po rzekach i kanałach jest bardzo popularną formą spędzania wakacji całych rodzin w zachodniej Europie i dzięki tej inwestycji, moŝe stać się takie równieŝ na Pomorzu. Korzystnie na wizerunek Pętli wpływa porównywanie jej atrakcyjności do Mazur oraz Kanału Gota w Szwecji. Na wyszczególnienie zasługuje kilka tytułów prasowych jakimi określono Pętlę śuławską: Raj dla Ŝeglarzy Największa atrakcja Pomorza śeglarski szlak na miarę XXI wieku Bardzo silnie zaznaczane jest szerokie wykorzystywanie dotacji unijnych przy realizacji Projektu. Pętla śuławska wspominana jest często w doniesieniach właśnie a propos pisania o funduszach, np. Strumień pieniędzy z Brukseli płynie do Trójmiasta. Opisywane są starania, aby Pętla stała się jednym z cudów w ramach konkursu "Polska pięknieje - 7 cudów unijnych funduszy". DuŜa ilość doniesień neutralnych związana jest z wdraŝaniem Programu oŝywienia dróg wodnych w Gdańsku, z którym realizacja Pętli śuławskiej jest powiązana. Potencjalnymi zagroŝeniami są znalezione dwie negatywne informacje. W obydwóch wskazywane są utrudnienia w pływaniu po wodach Pętli, a w szczególności: zdecydowanie zbyt krótki czas otwarcia śluz, niedogodności związane z postojem oraz przechodzeniem przez śluzy i mosty (Sobieszewo i Rybina), zarastanie szlaków wodnych roślinnością oraz powstawanie zbyt niskich mostów, które uniemoŝliwią Ŝeglugę wyŝszym jednostkom. Zaleca się szczególne zwrócenie uwagi na te negatywne doniesienia, gdyŝ pochodzą one bezpośrednio ze strony środowiska pomorskich Ŝeglarzy. Eliminacja wyŝej wymienionych czynników zapobiegnie eskalacji niekorzystnych głosów oraz pozwoli utrzymać pozytywny wizerunek w przyszłości. str. 29

30 Rozdział IV Określenie celów komunikacji Rozdział przedstawi rekomendowane podstawowe cele komunikacji marketingowej wraz z ich stosownym uzasadnieniem. Cele te będą realizowane poprzez działania zaprogramowane w III Etapach realizacji Strategii. Cel strategiczny 1 stopnia: Uzasadnienie celu: Wskaźniki weryfikacji: Cel strategiczny 2 stopnia: Zbudowanie świadomości produktu turystycznego i wodniackiego Pętli śuławskiej w grupie segmentów strategicznych Produkt wodny Pętli śuławskiej jest wciąŝ praktycznie anonimowy w grupie wodniaków z Polski i Europy Zachodniej. Zaistnienie, zapisanie się w świadomości oferty wodniackiej śuław, jest pierwszym krokiem w budowaniu silnego potencjału rynkowego, w pierwszej fazie jako bliska alternatywa pływania po Mazurach, oferta łatwiejszego pływania i nawigowania w stosunku do Akwenu Morza Bałtyckiego. Wzrost świadomości produktu w trakcie trwania kampanii promocyjnej potwierdzone badaniami wizerunkowymi (badania internetowe oraz metodą CAPI) Uzyskanie wskaźnika świadomości produktu na poziomie minimum 50% w określonych segmentach rynku Aktywizacja popytu zainteresowania ofertą wodniacką Pętli śuławskiej Cel strategiczny pośredni: Cele komunikacyjne: Zbudowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku regionu Pętli śuławskiej. Zwiększenie zainteresowania ofertą turystyki kombinowanej, w tym rowerowej, pieszej, samochodowej na terenie Pętli śuławskiej. Wykorzystanie potencjału rynkowego marki Kanału Elbląskiego oraz Miasta Gdańsk jako dodatkowych magnesów pozwalających przyciągnąć na Pętlę turystę europejskiego Zawładnięcie wybranego skojarzenia werbalnego z produktem wodnym oraz krainą Pętli śuławskiej, stanowiącego wyróŝnik długofalowy projektu wskazany w koncepcji kreatywnej. Dyferencjacja wizerunku poprzez wybrane wyróŝniki wizualne oraz scenariusze filmu, spotów promocyjnych oraz koncepcje reklam out-door. str. 30

31 Rozdział V Określenie grupy docelowej Poznanie portretu psychologicznego turysty potencjalnie zainteresowanego aktywnym wypoczynkiem na pokładzie barek turystycznych i jachtów na akwenie Pętli śuławskiej jest podstawowym krokiem do przygotowania skutecznej strategii komunikacji obszaru. W rozdziale tym zostaną przedstawione główne segmenty turystów pogrupowane ze względu na homogeniczne preferencje oraz dane psychograficzne opisujące ich moŝliwości nabywcze. Określone segmenty turystów są równoznaczne z grupami docelowymi, do których będzie kierowana komunikacja w kampanii. Poprawne wskazanie grup docelowych i zdiagnozowanie ich potrzeb jest podstawą do zaprogramowania skutecznych działań komunikacji marketingowej. Działania będę bowiem dedykowane konkretnym grupom odbiorców i kierowane wprost ku zaspokojeniu zdiagnozowanych potrzeb wskazanych w poszczególnych grupach. Segmentacja przeprowadzono dwuetapowo: I etap określenie pięciu wiodących grup rynkowych, oraz ich potencjału w stosunku do produktu II etap identyfikacja grup uzupełniających oraz niszowych, a takŝe model segmentacji indywidualnej dla produktu Pętli śuławskiej, grupy te nie stanowią odbiorcy masowego, jednak komunikacja ukierunkowana celnie w ich potrzeby i preferencje moŝe być bardzo efektywna kosztowo w procesie budowania marki Pętli śuławskiej. 5.1 Wiodące grupy docelowe W opisie grup wiodących uwzględniono preferowany sposób konsumpcji turystycznej badanego obszaru. Określono jak wygląda poszukiwany w danej grupie produkt turystyczny Pętli śuławskiej. Przyjęto rozróŝnienie trzech podstawowych typów produktu turystycznego w oparciu o jego wewnętrzną złoŝoność i obejmowane przez niego elementy: Podstawowy szlak wodny, przyroda, marina/przystań Podstawowy plus szlak wodny, przyroda, marina/przystań, główne atrakcje na szlaku Rozszerzony szlak wodny, przyroda, marina/przystań, wszystkie atrakcje na szlaku, rowery/trasy rowerowe, wydarzenia Segmenty wiodące naleŝy traktować jako grupę stanowiącą około 80% wszystkich turystów odwiedzających Pętlę śuławską w najbliŝszych pięciu latach. To głównie z myślą o tak określonych odbiorcach zaprogramowano działania w planie kampanii. Tabela 15 Charakterystyka segmentu rodzinnego SEGMENT Wiek: 30+ z dziećmi Dochód: średnia krajowa i powyŝej Załoga: rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki, grupy znajomych Typ produktu: rozszerzony Akweny: rzeki i kanały RODZINNY Turyści rodzinni najchętniej odwiedzą Pętlę śuławską w sezonie letnim, gdy jest najcieplej. Najczęściej przyjadą z dziećmi, wypoŝyczą jacht na 7 lub 14 dni i spokojnie będą opływać cały szlak. Liczą na urozmaicony czas, więc chętnie zejdą na ląd, Ŝeby zwiedzić muzeum, zobaczyć ciekawe miejsce czy wziąć udział w wydarzeniu. Zachęcająca będzie teŝ dla nich moŝliwość urządzenia całodniowej wycieczki na rowerach czy koleją wąskotorową. Pływanie po wodach Pętli często moŝe być dla nich pierwszym doświadczeniem związanym z turystyką wodną, więc ich wymagania co do jakości w marinach i płynności Ŝeglugi na szlaku nie będą zbyt wygórowane. MoŜliwość bezpiecznego pływania po rzekach i kanałach na szlaku bez konieczności posiadania patentu czy specjalnej wiedzy Ŝeglarskiej, moŝe być czynnikiem, który spowoduje, Ŝe juŝ wkrótce będzie to dominujący segment turystów na wodach Pętli śuławskiej. str. 31

32 Tabela 16 Charakterystyka segmentu Ŝeglarzy jachtowych SEGMENT Wiek: zróŝnicowany Dochód: zróŝnicowany Załoga: rodziny, grupy znajomych, pary, pojedyncze osoby Typ produktu: podstawowy Akweny: Zalew Wiślany, Zatoka Gdańska śeglarz JACHTOWY Jest to najbardziej świadomy obok motorowodniaków segment odbiorców. WyróŜnia go przede wszystkim chęć pływania po większych akwenach, na których zamiast silnika moŝna uŝywać Ŝagli. Skład tej grupy będzie bardzo zróŝnicowany, mogą to być zarówno całe rodziny, jak równieŝ pary i grupy znajomych. Zalew Wiślany idealnie nadaje się na stawianie pierwszych kroków w Ŝeglarstwie więc znajdą się w niej takŝe grupy dzieci i młodzieŝy pod opieką instruktora. Ciekawą ofertą moŝe być dla nich połączenie pływania na Zalewie i na Zatoce Gdańskiej, z jednodniową przeprawą rzeczną przez Szkarpawę i Martwą Wisłę. Dla Ŝeglarzy sezon trwa od maja do początku października, więc stanowią grupę, do której warto kierować działania mogące zmniejszyć wpływ sezonowości. Tabela 17 Charakterystyka segmentu motorowodniaków SEGMENT Wiek: 30+ Dochód: średnia krajowa i powyŝej Załoga: pary, grupy znajomych, pojedyncze osoby Typ produktu: podstawowy plus Akweny: rzeki i kanały MOTOROWODNIAK Jest to segment odbiorców, który podróŝuje po szlakach wodnych, głównie śródlądowych, zarówno w Polsce jak i Europie. Osoby te mają szerokie porównanie w zakresie oferty i obowiązujących standardów, więc oczekują dobrych warunków i funkcjonalnych rozwiązań w portach i marinach. Istotne jest dla nich tempo Ŝeglugi zaleŝy im na sprawnym przechodzeniu przez śluzy i mosty oraz na przepłynięciu zaplanowanej trasy. Stosunkowo rzadziej będą zainteresowani ofertą dodatkową, jazdą na rowerach czy zwiedzaniem okolicznych atrakcji. Najbardziej ciekawi ich sam szlak wodny, występujące na nim budowle hydrotechniczne oraz otaczająca natura, a sezon turystyczny trwa dla nich relatywnie dłuŝej od maja do września. Segment ten, obecnie stosunkowo nieliczny, w przyszłości będzie się rozrastał wraz z popularyzacją barek turystycznych na terenie Polski. Tabela 18 Charakterystyka segmentu europejskiego SEGMENT Wiek: 40+ Dochód: powyŝej średniej krajów UE Załoga: pary, emeryci, rodziny Typ produktu: podstawowy plus Akweny: cała Pętla EUROPEJSKI Turyści pochodzący z Europy Zachodniej i Wschodniej (Litwa, i Obwód Kaliningradzki to kluczowe obszary) chętnie odwiedzą wody Pętli śuławskiej zarówno jako miejsce docelowe swojej podróŝy, jak równieŝ jako jeden z punktów dłuŝszego rejsu. Wielu moŝe przypłynąć swoimi łodziami Ŝaglowymi z Bałtyku i Zalewu Kaliningradzkiego lub motorowodnymi przez szlaki śródlądowe Europy Zachodniej. Rewitalizacja polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 prowadzącej z Antwerpii do Kłajpedy, moŝe znacząco podnieść ich frekwencję na szlakach Pętli, podobnie modernizacja infrastruktury Ŝeglarskiej na Zalewie Wiślanym. Będą bardzo zainteresowani zwiedzeniem miejsc historycznych takich jak Gdańsk, Malbork czy Frombork. Istotne są dla nich warunki w miejscu postoju oczekują dobrego standardu oraz funkcjonalności. Przyzwyczajeni są teŝ do porządnego oznakowania szlaków wodnych i sprawnej Ŝeglugi w Niemczech czy Francji wszystkie śluzy są bezpłatne, a większość czynna przez całą dobę. str. 32

33 Tabela 19 Charakterystyka segmentu weekendowego SEGMENT Wiek: zróŝnicowany Dochód: średnia krajowa i powyŝej Załoga: rodziny, grupy znajomych Typ produktu: podstawowy plus Akweny: cała Pętla WEEKENDOWY Turysta weekendowy na wodach Pętli śuławskiej spędzi od 2 do 4 dni i najczęściej pochodzić będzie z Trójmiasta, Elbląga i innych nieodległych miejscowości regionu. Będzie chciał intensywnie spędzić te kilka dni i zapoznać się z największymi atrakcjami na szlaku. Z racji ograniczonego czasu duŝe znaczenie będzie miała dla niego płynność podróŝy dogodne godziny otwierania śluz i mostów oraz moŝliwość oddania wyczarterowanej jednostki w miejscu innym niŝ początek rejsu. Z chęcią urozmaici swój pobyt uczestnictwem w ciekawym wydarzeniu, obiadem w dobrej restauracji czy podczas krótkiej wycieczki rowerowej. Turyści weekendowi w zaleŝności od posiadanych uprawnień oraz umiejętności mogą być zarówno zainteresowani Ŝeglowaniem po Zalewie Wiślanym jak równieŝ pływaniem barką turystyczną po rzekach i kanałach. 5.2 Grupy uzupełniające i niszowe PoniŜej przedstawiono dopełnienie segmentacji poprzez opis grup niszowych i uzupełniających. W sumie naleŝy przyjąć, Ŝe stanowić one będę około 20% całości ruchu turystycznego na obszarze Pętli śuławskiej. Pomimo ich stosunkowo niewielkiej liczebności ich waga w rozwoju produktu turystycznego Pętli jest nie do przecenienia. Są to bowiem grupy, których konsumpcja turystyczna podlega w najmniejszym stopniu sezonowości. Ich przedstawiciele to przewaŝnie osoby pochodzące z najlepiej wyedukowanych i najlepiej zarabiających środowisk. Koncepcja segmentów powstała w oparciu o profile life style-owe, czyli stylów Ŝycia oraz wynikające ze stylów Ŝycia określone potrzeby oraz kryteria wyboru oferty turystycznej. Nazwy segmentów są autorską propozycją indywidualizującą produkt oraz pozwalającą na bezpośrednie generowanie na ich podstawie, narzędzi i komunikatów marketingowych (np. strony internetowej, broszur, listków z ofertą). Schemat 1 Opis grup uzupełniających i niszowych Romantyczne DUSZE liczna i lojalna grupa, kierująca się emocjami i sentymentem Gracze tropiciele historii i zagadek wciąż otwarci na świat, naukę, historię, nowe hobby (Polska, Skandynawia, Holandia, Anglia, Niemcy). Eksplorator turysta osoby zapalone do wszelkich form eksploracji turystycznych, w tym szczególnie krajoznawczych i Turystyki kwalifikowanej. Pomorskie Szkoły segment, który powinien stanowić ważne wsparcie w rozwoju produktu oraz oferty na szlaku Pętli Żuławskiej. FOTO Odkrywcy - osoby aktywnie fotografujące, pasja podróżowania = szukanie nowych, ciekawych plenerów Pionierzy wodniacy liderzy opinii wśród wodniaków, a zarazem ważni testerzy oferty turystycznej Pętli Żuławskiej Europejczyk oświecony efekt zagranicznych study tourów, osoby podróżujące niezwykle świadomie po Europie, dla których ważne jest miejsce i jego historia str. 33

34 Segment biznesowy oferta dedykowana na wodniackie incentive, takie oferty są już popularne na Morzu Bałtyckim, szlaki Pętli Żuławskiej dają w tym zakresie szereg dodatkowych wrażeń np. śluzowanie, odwiedzanie zabytkowych miejsc, kolacja w dobrej karczmie regionalnej itp. Mały Leonardo DA VINCI Żuławy jako obszar intersujący ze względy na hydrotechniczne instalacje Kajakarze będą silnie eksplorować wybrane rzeki na Pętli. Doświadczeni kajakarze mogą z powodzeniem odnaleźć się na wszystkich rzekach. Tabela 20 Charakterystyka segmentu niszowego Romantyczne Dusze Nazwa Opis segmentu Profil- wyróŝniki Gdzie ich szukać? Jak do nich dotrzeć? Romantyczne DUSZE Osoby w wieku od 15 do 70 lat, mieszkańcy zarówno w duŝych, jak i małych miejscowości, proporcjonalnie chętniej wybierają mieszkanie z dala od zgiełku wielkomiejskiego. Często są to osoby z wykształceniem humanistycznym, po studiach, w tym pracujący w zawodzie nauczyciela czy pedagoga. PrzewaŜają w tej grupie kobiety. Interesują się poezją, w tym poezją śpiewaną, słuchają wiele audycji radiowych, w tym poświęconych piosence turystycznej i poezji śpiewanej (Wolna Grupa Bukowina, pieśni Edwarda Stachury, ballady Leonardo Cohena), często sięgają po dobrą ksiąŝkę, w tym takŝe poświęcone podróŝom, ale takŝe kryminały i romanse oraz ksiąŝki i periodyki o psychologii (np. Charaktery ). Cenią sobie spokój i bliski, intymny kontakt ze znajomymi. Kluby DKF, przeglądu kina niszowego, spotkania autorskie, koła literackie i kluby poetyckie. Koncerty i festiwale piosenki turystycznej i poezji śpiewanej (np. w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim). Romantyczne dusze zazwyczaj nie są pionierami w wyborze kierunków turystycznych, choć z reguły kierują się podpowiedzią oraz opiniami pism opiniotwórczych czy dziennikarzy radiowych np. Trójki. Potencjał rozwojowy Czym przekona ich produkt Pętli śuławskiej? Motywy Wielu Romantycznych Dusz moŝna spotkać na Mazurach i Warmii, choć niekoniecznie w ich najbardziej popularnych miejscach czy przystaniach. Recesywny. Stosunkowo ograniczony, ze względu na mniejszą popularność nurtów muzycznych typu poezja śpiewana. Jest to jednak grupa bardzo stabilna, niezmieniająca się pod wpływem chwilowych trendów, mody czy popularności miejsc kreowanych przez reklamę. Romantyzm Pe strategii na przestrzeni najbliŝszych 5 lat Pętli śuławskiej, ich malarskość, historia, dobry klimat do spotkań i rozmów. WaŜne, Ŝeby pamiętać o miejscach do rozpalenia ogniska, a takŝe miejscach z klimatem typu kawiarnie, tawerny (jak np. dawna ZĘZA w Sztynorcie). śuławy i Zalew Wiślany, ze względu na mniejszą popularność wśród turystów niŝ np. Mazury czy porty Bałtyckie, moŝe stanowić atrakcyjną, wygodną (bliską) i tanią ofertę wyjazdu turystycznego. Pewną barierą dla tej grupy mogą stanowić wysokie ceny czarteru hausbotów, stąd warto pomyśleć o dywersyfikacji oferty w kierunku mniejszych jachtów kabinowych motorowych (3-4 osobowych) lub o sezonowych wyprzedaŝach, promocjach cenowych. str. 34

35 Tabela 21 Charakterystyka segmentu niszowego Gracze, tropiciele historii i zagadek Nazwa Opis segmentu Profil- wyróŝniki Gdzie ich szukać? Jak do nich dotrzeć? Potencjał rozwojowy Czym przekona ich produkt Pętli śuławskiej? Motywy Gracze, tropiciele historii i zagadek Osoby wiecznie młode, ciekawe świata typ Open mind czyli otwarci na naukę, historię, nowe hobby, moŝna ich spotkać w róŝnych krajach (Polska, Skandynawia, Holandia, Anglia, Niemcy) chętnie zapisują się do róŝnych klubów pasjonatów, kolekcjonerów czy loŝy honorowych. W tej grupie zdecydowanie dominują męŝczyźni. Zazwyczaj są to osoby o ustabilizowanej pozycji finansowej oraz dobrze wykształcone. Ogólna wiedza historyczna na bardzo wysokim poziomie, zazwyczaj wiedzą znacznie więcej o danej tematyce historycznej niŝ moŝna wyczytać w oficjalnych podręcznikach czy Wikipedii. Zawsze znajdą czas na obejrzenie dobrego dokumentu historycznego (History, YouTube, Discovery History), czy przeczytanie najnowszych ksiąŝek historycznych lub tematycznej prasy. Największą wiedzę wynoszą jednak z forów internetowych (zazwyczaj o bardzo niszowym charterze) oraz bezpośrednich spotkań z innymi pasjonatami. W parze z ich pasją do wiedzy, historii, idzie z reguły zamiłowanie do GIER, w tym brydŝa, szachów, ale takŝe często logicznych gier planszowych, gier typu RPG (młodsze pokolenie) lub strategii komputerowych. Szukanie i typowanie niszowych forów internetowych, moŝe przypominać typowanie zakładów w LOTTO. Zdecydowanie łatwiej do nich dotrzeć poprzez kluby, turnieje, punkty sprzedaŝy gier czy nawet wydawców i producentów akcesoria i gier planszowych o charakterze strategicznym oraz programy publicystyczne poświęcone najbardziej popularnym tematom historyczny, najlepiej kręconym w Polsce. To środowisko, chętnie odwiedza stoiska ze starociami, np. na Jarmarku Dominikańskim lub antykwariaty z dobrą ksiąŝką popularnonaukową (Kraków, Toruń, Warszawa). Stabilny, wzrostowy. Dzięki ekspansji pism popularnonaukowych, w tym np. Focus Historia, czy specjalnej edycji NEWSWEEK Historia czy działowi historycznemu w Polityce, liczba osób zaangaŝowanych w lekturę i autobadanie wątków historycznych znacząco wzrosła w ostatnich latach. Choć nadal jest to segment, który naleŝy określać jako niszowy. WaŜnym czynnikiem rozwoju tego segmentu, mogą być gry typu RPG, w tym np. edycję Wiedźmina, które poprzez fantasy, pobudzają wyobraźnie młodzieŝy i aktywizują zainteresowanie historią wśród młodzieŝy. śuławy oraz Pętla śuławska, to w załoŝeniu marki terytorialne, których pozycjonowanie ma zostać oparte na wyróŝniku historii, zabytków, ogólnie sposobie narracji bazującej na barwnych wątkach z przeszłości tej Krainy. WaŜnym czynnikiem motywującym, powinny być równieŝ obowiązkowe, stałe i aktualizowane, kąciki dedykowane miłośnikom Gier oraz kąciki Czytelnicze, z wyselekcjonowaną prasą oraz wydawnictwami o tematyce wodniackiej i historycznej. Driverem dla tej grupy będzie takŝe planowana GRA historyczna. Tabela 22 Charakterystyka segmentu niszowego Foto Odkrywcy Nazwa Opis segmentu Profil- wyróŝniki FOTO Odkrywcy Osoby aktywnie fotografujące, które szybko podchwytują nowe tematy, w tym plenery fotograficzne, w przypadku tej grupy określamy osoby, które niezwykle silnie złapały bakcyla fotografowania, nie zaś fotografików bawiących się fotografią od święta. Fotografowie amatorzy, choć spora część tej grupy ociera się o profesjonalizm i chętnie prezentuje zdjęcia na portalach fotograficznych np. plfoto.pl, flickr.com czy picassa.com. Główną satysfakcję daje im jednak znalezienie ciekawego miejsca, pleneru, inspiracji, w tym szerokiego pola - obszaru inspiracji. Takimi miejscami, plenerami niezwykle popularnymi na Pomorzu, są np. Słowiński Park Narodowy, Redłowski Klif, latarnie morskie, praca rybaków czy fotografowanie wielkich statków pasaŝerskich oraz Ŝaglowców rejowych. Tematem popularnym są takŝe zabytki, w tym zamki, stare chaty, załoŝenia dworkowe. Cechą tego segmentu jest niezaleŝność finansowa, zmotoryzowanie, indywidualizm choć nie unikanie kontaktu z ludźmi, ale takŝe str. 35

36 Gdzie ich szukać? Jak do nich dotrzeć? Potencjał rozwojowy Czym przekona ich produkt Pętli śuławskiej? Motywy grupowe wyprawy fotograficzne. Na portalach fotograficznych, poprzez łamy prasy fotograficznej oraz galerie fotograficzne na popularnych portalach. Ponadto wystawy fotograficzne w Trójmieście oraz innych galeriach pomorskich. Stabilnie wzrostowy. Obecny potencjał tej grupy, jest nadal stosunkowo niewielki, choć dzięki dostępowi do bardzo dobrego jakościowo sprzętu juŝ w kwocie PLN, oraz intensywnej promocji nowych modeli aparatów, naleŝy uznać ten segment za perspektywiczny. śuławy, w tym droga wodna Pętli śuławskiej to z pewnością spora gratka dla fotoamatorów, moŝliwość uchwycenie wielu ciekawych zdjęć, kadrów zarówno społecznych, reporterskich, jak i martwych plenerów np. architektury, przyrody. śuławy mają realną szansę stać się swoistym ABC odkrywanie potencjału fotograficznego naszego regionu oraz wybijającym się szlakiem wodnym w Polsce pod tym względem. Mazury czy Pętla Wielkopolski, Bydgoska, zdecydowanie ustępują pod tym względem zróŝnicowanej panorami oraz FOTO klimatom śuław. Ten potencjał świetne obrazują fotografie m.in. Marka Opitza, w tym klimatyczne ujęcia wnętrz, detali architektury i przede wszystkim malownicze ujęcia rzek i szlaków wodnych. Pod tym względem śuławy moŝna przyrównać do pływania po Irlandii czy Szkocji. Tabela 23 Charakterystyka segmentu niszowego Pionierzy wodniacy Nazwa Opis segmentu Profil- wyróŝniki Gdzie ich szukać? Jak do nich dotrzeć? Potencjał rozwojowy Pionierzy wodniacy WaŜna i prestiŝowa Grupa odbiorców, choć takŝe bardzo niszowa. Pionierzy, wodniacy to osoby w bardzo róŝnym wieku, choć zazwyczaj miłość do pływania ma u nich długie i bogate tradycje (albo wynikające z wieloletniego pływania albo z miłości do wodniactwa rodziny). Istotna rolą tej grupy polega na jej opiniotwórczym charakterze, liderowaniu mentalnym i wiedzowym w środowiskach wodniackich czy Ŝeglarskich. Pionierzy wodniacy to zarówno osoby mieszkające w północnych województwach, w tym w takich miastach, jak Szczecin, Gdynia, Puck, Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, jak i np. w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie czy Poznaniu. Zazwyczaj posiadają własną jednostkę pływającą lub mają stosunkowo łatwy dostęp do sprzętu, w róŝnych częściach Polski i Europy, z racji wielu znajomości i szerokich kontaktów w świecie Ŝeglarskim. Nowe porty, odcinki szlaków i dróg wodnych, to dla nich naturalne wyzwania. Wielu z nich podejmuje rękawice odkrywania szlaków w Rosji, Białorusi czy Ukrainie, a takŝe krajach Europy Zachodniej. Ta grup Ŝywo interesuje się prasą wodniacką oraz informacjami na wortalach wodniackich. Często sami publikują lub redagują portale. Oprócz Polski, naleŝałoby tę grupę zidentyfikować takŝe na obszarze Europy Zachodniej oraz na Wschodzie Europy. Umiarkowany. W Polsce ograniczony, ze względu na koszt zakupu własnego jachtu oraz problemy z jego utrzymaniem i przechowywaniem. Potencjał będzie systematycznie rósł, w wyniku m.in. starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu zamoŝności (oszczędności), a takŝe podaŝy miejsc w przystaniach i portach. Czym przekona ich produkt Pętli śuławskiej? Motywy Ciekawość nowo otwieranego Szlaku wodniackiego oraz szybko rozwijającej się infrastruktury wodniackiej. Zachętą mogą być takŝe wydarzenia wodniackie, w tym zloty, otwarcia nowych portów, festiwale, święta, festyny itp. str. 36

37 Tabela 24 Charakterystyka segmentu niszowego Mały Leonardo DA VINCI Nazwa Opis segmentu Mały Leonardo DA VINCI Mali odkrywcy oraz konstruktorzy i inŝynierowie. Profil- wyróŝniki Gdzie ich szukać? Jak do nich dotrzeć? Potencjał rozwojowy Czym przekona ich produkt Pętli śuławskiej? Dzieci, młodzieŝ, zaraŝona bakcylem poznawania świata przez wiedzę i doświadczanie nauki, w tym świat programów popularnonaukowych oraz atrakcji typu parki nauki i eksperymentu. Dowiedz się poprzez poznanie, doświadczenie, to filozofia, która przechodzi coraz śmielej do profilu nie tylko edukacyjnego, ale takŝe zabawy, sposobu na spędzanie czasu przez dzieci. Ten segment to Grupa dzieci i młodzieŝy zakochana w programach typu Podwórkowa nauka, czy Ekspress naukowców, popularyzowanych przez m.in. kanał Da Vinci Learning, a takŝe bywalcy centrów nauki np. Centrum Eksperyment w Gdyni, czy Hevelianum w Gdańsku. Mali Leonardo, preferują zabawki kreatywne, edukacyjne czy doświadczalne. Najefektywniejsza droga wiedzie poprzez zainteresowanie bezpośrednie atrakcją o profilu zabawa i edukacja poprzez eksperyment, a takŝe dotarcie poprzez rodziców i opiekunów. Niestety w Polsce nie ma atrakcyjnych odpowiedników programów typu austriacki Ekspres naukowców. MoŜliwą formą popularyzacji są takŝe atrakcyjne wydawnictwa, sprofilowane pod grupy dzieci i młodzieŝ np. w formie ksiąŝki z zagadkami, mapami, instrukcjami, dystrybuowane w popularnych sieciach klubów ksiąŝki i prasy np. Kolporter czy EMPIK. Wysoki Wychowywanie dzieci poprzez inteligentne rozrywki, zabawy edukacyjne, staje w Polsce bardzo modne, podobnie jak wcześniej w krajach Europy Zachodniej. śuławy naturalnie mogą stać się obszarem interesującym ze względy na hydrotechniczne instalacje, w tym wodne wrota, śluzy, wejścia do przepompowni itp. WaŜne, zbudowanie dla tej grupy odpowiednich miniatur, modeli, miejsc do zabawy i eksperymentowania. Koszt tego typu instalacji i pomocy, moŝe bardzo szybko się zwrócić, w postaci zwiększonego ruchu turystów. Motywy Tabela 25 Charakterystyka segmentu niszowego Pomorskie Szkoły Nazwa Opis segmentu Profil- wyróŝniki Gdzie ich szukać? Jak do nich dotrzeć? Pomorskie Szkoły Segment, który powinien stanowić waŝne wsparcie w rozwoju produktu oraz oferty na szlaku Pętli śuławskiej. Szkoły dla swoich uczniów coraz częściej poszukują interesujących propozycji i moŝliwości w zakresie zdobywania wiedzy i prowadzenia lekcji w interesujących plenerach, lub poprzez bezpośredni kontakt z tłem np. historycznych (śuławy historyczne), geograficznym (najniŝej połoŝony region w Polsce) czy praw fizyki i inŝynierii hydrotechnicznej. Szkoły stanowią z reguły stosunkowo niezaleŝnymi podmiotami w podejmowaniu decyzji w zakresie np. odbywania lekcji w plenerach, czy dodatkowych programów związanych np. z wycieczkami szkolnymi czy wyjazdami rekreacyjnymi. Pomorskie szkoły najchętniej korzystają z oferty lokalnej i regionalnej, w tym coraz popularniejsze są wyjazdy aktywne, np. rejsy jednodniowe po Zatoce Gdańskiej. Koncentracja regionalna nie jest przypadkowa, wiele dodatkowych programów, w tym z UE np. Comenius, preferuje aktywność uczniów i szkół na polu wyróŝników lokalnych i regionalnych. Szkoły często świadomie profilują swój obszar zainteresowań, kładąc nacisk na określone dziedziny wiedzy oraz zainteresowań uczniów. Lista szkół jest jawna, choć oczywiście dotarcie do decydentów jest sprawą juŝ bardziej złoŝoną. Nauczyciele konkretnych przedmiotów, zajęć, mogą występować z propozycjami własnymi lekcji czy wycieczek, choć często tego rodzaju oferty są dyskutowane i analizowane na Radach str. 37

38 Potencjał rozwojowy Czym przekona ich produkt Pętli śuławskiej? Motywy Pedagogicznych w szerszej grupie nauczycieli. Bez wątpienia kluczowe rekomendację pochodzą od dyrektorów szkół. Umiarkowany. Niestety szkoły przeŝywają obecnie okres niŝu demograficznego, choć potencjał szkół i uczniów jest nadal wysoki. Wzrost natomiast moŝna zaobserwować w intensywności korzystania z tego rodzaju ofert, zwiększającej atrakcyjność konkurujących obecnie ze sobą placówek edukacyjnych, zarówno gimnazjalnych, jak i licealnych publicznych i niepublicznych. MoŜliwość pływania na efektownych jednostkach wodnych, a takŝe atrakcje śuław, zabytki, śluzy, zagadki hydrotechniki, czy historie powodzi oraz odzyskiwania tych ziem dla człowieka m.in. przez osiedlonych tu Menonitów. WaŜnym motywem będą takŝe scenariuszowe programy, w tym oparte na Grach edukacyjnych, historycznych, czy rozwiązywaniu zagadek hydrotechnicznych. Dobrze skonstruowany program lekcji, moŝe być w tym przypadku decydujący. Tabela 26 Charakterystyka segmentu niszowego Europejczyk oświecony Nazwa Opis segmentu Profil- wyróŝniki Gdzie ich szukać? Jak do nich dotrzeć? Potencjał rozwojowy Europejczyk oświecony Mieszkańcy krajów Europy Zachodniej o najwyŝszych dochodach, w tym mających silne tradycje kulturalne oraz naukowe. Osoby podróŝujące niezwykle świadomie po Europie, dla których waŝne są konkretne miejsca, ich historia. Turyści, którzy poznają destynacje turystyczne w sposób niezwykle systematyczny i przemyślany. Turysta zachodni Europejczyk oświecony jest przede wszystkim ukierunkowany na turystykę kulturalną miejską. Alternatywnym obszarem podróŝowania są tematyczne szlaki Turystyki kulturalnej. Osoby kierujące się rekomendacjami uznanych przewodników (np. Lonely Planet, Michelin, NG), czy tematycznych kanałów telewizyjnych oraz renomowanych magazynów podróŝniczych (Traveller, National Geographic, kanały tematyczne Discovery oraz BBC np. TLC, World, Travel). Często inspirują ich takŝe artykuły i reportaŝe w popularnej prasie oraz kanałach informacyjnych. Cechą tego segmentu jest wysokie zainteresowanie odwiedzaniem wystaw muzealnych, galerii sztuki oraz atrakcji i zabytków kulturalnych. Europejczyk oświecony stanowi znaczący odsetek turystów z takich krajów jak Holandia, Dania, Belgia, Szwajcaria i Austria. Skutecznym kanałem informacyjnym i komunikacyjnym, mogą być flagowe zabytki Gdańska (np. Katedra NMP, Twierdza Wisłoujście, Katedra Oliwska, Muzeum Bursztynu) oraz Zamek w Malborku miejsca do których dociera znaczący odsetek tego segmentu turystów. Bez wątpienia Europejczyk Oświecony znajdzie się równieŝ wśród kibiców reprezentacji narodowych, którzy przyjadą do Polski, w tym do Gdańska, kibicować swoich reprezentantów. Korzystnym kanałem promocji będą więc takŝe biuletyny i prasa pokładowa przewoźników lotniczych czy PKP IC. Co istotne, dla tego segmentu podróŝowanie drogą wodną hausbotem, jest czymś równie naturalnym jak dla Polaka korzystanie w krajach Europy Zachodniej z infrastruktury campingowej. Umiarkowany. Popyt na kulturę, w tym turystykę kulturalną w krajach Europy Zachodniej utrzymuje się od lat w trendzie wzrostowym. Z drugiej strony, z typową turystyką kulturalną (turystyka objazdowa, miejska), coraz silniej konkuruje turystyka wyjazdów na duŝe wydarzenia kulturalne, w tym festiwale, wystawy, targi. str. 38

39 Czym przekona ich produkt Pętli śuławskiej? Motywy Istotnym driverem zainteresowania tego segmentu, będzie stanowił efekt zagranicznych study tourów i press trip-ów. Pokazywanie śuław przede wszystkim poprzez pryzmat historii oraz kultury tych ziem, w tym kultury poindustrialnej oraz opartej na wpływach wieloetnicznych. Warto pokusić się o rekomendację kilku znanych osób np. polskiego pochodzenia, Ŝyjących w krajach Europy Zachodniej. Motywem przyjazdu moŝe być przemyślana oferta zwiedzania regionu poprzez atrakcje i zabytki kulturalne. Atutem regionu moŝe być np. odnowione Muzeum Regionalne w Nowym Dworze, czy np. Szlak Kopernikański, Kanał Elbląski czy zamki i kościoły pokrzyŝackie. Tabela 27 Charakterystyka segmentu niszowego Biznesowego Nazwa Opis segmentu Profil- wyróŝniki Gdzie ich szukać? Jak do nich dotrzeć? Potencjał rozwojowy Czym przekona ich produkt Pętli śuławskiej? Motywy Segment biznesowy Segment biznesowy szuka coraz bardziej zróŝnicowanych i nietypowych form wyjazdów motywujących czy oferty zwiększającej atrakcyjność szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych. Istotne znaczenie ma odległość od dobrej bazy, infrastruktury turystycznej oraz bliskość duŝych ośrodków miejskich (np. Trójmiasta) Oczekiwanie zróŝnicowanego pakietu, w tym niebanalnych plenerów. Pływanie wygodnymi, komfortowymi hausbotami, w połączeniu z ofertą Ŝeglarską czy hippiką (np. Kadyny), oraz atrakcjami kulinarnymi na szlaku, moŝe zaowocować wysokim dopasowaniem do potrzeb tego segmentu rynku. Głównie działy HR oraz oferta bezpośrednia, skierowana do szefów firm np. direct mail. Dla tego segmentu waŝny jest wiarygodny operator oraz sprawdzony produkt. Ograniczanie wydatków na działy HR, powoduje wybieranie ofert bezpiecznych i sprawdzonych. Wysoki Turystyka w segmencie biznesowym to wciąŝ obszar o wysokim potencjale wzrostu. Firmy nie tylko dbają o pracowników, ale starają się integrować zespół oraz motywować w inny sposób niŝ tylko przez zachęty finansowe. Ponadto jest to znakomita okazja do integracji i aktywizacji Partnerów biznesowych, w tym kontrahentów, czy liderów w sieciach handlowych i dystrybucji. Oferta dedykowana na wodniackie incentive, takie oferty są juŝ popularne na Morzu Bałtyckim, szlaki Pętli śuławskiej dają w tym zakresie szereg dodatkowych wraŝeń np. śluzowanie, odwiedzanie zabytkowych miejsc, kolacja w dobrej karczmie regionalnej itp. str. 39

40 Rozdział VI Podstawowe problemy do rozwiązania Pętla śuławska pomimo niezwykłej urody akwenów i krajobrazów, i najlepiej rozwiniętej sieci kanałów i dróg wodnych w Polsce jest obszarem stosunkowo rzadko odwiedzanym przez Ŝeglarzy zarówno z Polski jak i z zagranicy. Jakie są przyczyny tego faktu. Jak moŝna przerwać zaklęte koło, które powoduje znikomy ruch jachtów na Pętli śuławskiej? Rysunek 2 Zamknięte koło rozwoju turystyki Ŝeglarskiej na Pętli śuławskiej Armatorzy niechętnie inwestują w nowe jednostki i rozbudowę floty, a turyści nie mają w świadomości moŝliwości wypoczynku na barkach turystycznych na Pętli. Bardzo często wśród Ŝeglarzy panuje przekonanie, Ŝe na obszarze Pętli brak jest podstawowej infrastruktury i to stanowi podstawowy problem i hamulec rozwoju turystyki Ŝeglarskiej. Analiza SWOT Przeprowadzenie analizy SWOT Pętli śuławskiej jest niezbędnym narzędziem diagnozy stanu wyjścia, w jakim znajduje się obecnie Projekt. Pozwoli to na rozpoznanie jego kluczowych uwarunkowań, takich jak: silne strony, na których opiera się wyjątkowa atrakcyjność Pętli, słabe strony, które naleŝy wyeliminować, szanse, które powinno się wykorzystać dla jak największych korzyści, zagroŝenia, których trzeba unikać lub niwelować ich skutki. Tabela 28 Analiza SWOT Pętli śuławskiej SILNE STRONY 1. ZróŜnicowanie akwenów: rzeki, Zalew Wiślany, Zatoka Gdańska 2. Długość szlaków wodnych Pętli śuławskiej 303 km 3. Bogactwo historyczne: zamki gotyckie, Gdańsk, Mała Holandia, Cesarskie Prusy Wschodnie 4. Depresja hausbotem pod poziomem morza 5. Zabytki hydrotechniczne SŁABE STRONY 1. Niedostateczny rozwój infrastruktury 2. Brak czarterodawców 3. Brak świadomości istnienia Pętli śuławskiej wśród Ŝeglarzy 4. Niedostosowanie czasu pracy urządzeń hydrotechnicznych 5. Spłycanie się szlaków i zarastanie roślinnością wodną str. 40

41 SZANSE ZAGROśENIA 6. Liberalizacja prawa Ŝeglarskiego 7. Otwarcie na MDW E Rozwój sąsiednich akwenów i szlaków Ŝeglarskich 9. Otwarcie na Zalew Kaliningradzki 10. Trend Europejski wzrost popularyzacji Ŝeglarstwa 11. Dynamiczny rozwój floty hausbotów 12. Szlaki Ŝeglugowe jako elementy systemu przeciwpowodziowego 13. Budowa Kanału Zalew-Zatoka 14. Realizacja znaczących inwestycji w obszarach konkurencyjnych 15. Brak współpracy samorządów i operatorów poszczególnych przystani 16. Trudności we współpracy na linii samorząd-biznes 17. Wysoka konkurencyjność Mazur dla czarterodawców 18. Brak wpływu na działania RZGW 19. Powstawanie nowych, zbyt niskich mostów i innych sztucznych przeszkód na szlakach wodnych Do silnych stron naleŝy zaliczyć przede wszystkim czynniki, które warunkują realizację projektu Pętli śuławskiej. Przede wszystkim są to warunki naturalnie, takie jak najbardziej znany w Polsce obszar depresyjny oraz duŝe zróŝnicowanie akwenów i długość szlaków wodnych, która jest ponad dwukrotnie większa niŝ w konkurencyjnej Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Ponadto o sile Pętli śuławskiej stanowi bogactwo historyczne obszarów objętych terenem projektu i unikatowe w skali krajowej zabytki połoŝone na jej szlaku. NaleŜy przywiązać duŝa uwagę do nadarzających się okazji, które naleŝy wykorzystać do rozpowszechnienia turystycznego wykorzystania barek i spopularyzowania Pętli jako centrum turystyki wodnej. NaleŜy zaliczyć do nich m.in.: liberalizację prawa Ŝeglarskiego co pozwala na szersze wykorzystanie barek turystycznych, działania związane z rewitalizacją polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 co moŝe zwiększyć napływ zachodnich turystów na wody Pętli czy teŝ otwarcie granic dla Ŝeglugi na rosyjską część Zalewu Wiślanego co powinno znacznie oŝywić ten akwen. Analiza słabych stron oraz zagroŝeń została dokładniej przedstawiona w następnym podrozdziale. Podstawowe problemy do rozwiązania W przeprowadzonej analizie SWOT wskazane zostały największe mankamenty Pętli śuławskiej oraz zagroŝenia jakie jawią się przed nią w przyszłości. Warto się pochylić nad tymi negatywnymi czynnikami, aby móc świadomie z nimi walczyć lub skutecznie niwelować ich skutki. Tabela 29 Analiza problemów i rozwiązań zdiagnozowanych dla obszaru Pętli śuławskiej PROBLEMY Niedostateczny rozwój infrastruktury (problem kluczowy, aktualnie rozwiązywany poprzez realizację inwestycji w ramach projektu Pętli śuławskiej) Brak czarterodawców Brak świadomości istnienia Pętli śuławskiej wśród Ŝeglarzy ROZWIĄZANIA Skuteczne diagnozowanie braków w infrastrukturze, niedogodności na szlaku Ŝeglarskim współpraca ze środowiskiem Ŝeglarzy Efektywne pozyskiwanie funduszy unijnych i kapitału prywatnego na rozwój i utrzymanie infrastruktury wodniackiej Promocja Pętli śuławskiej, kładąca nacisk na: nowopowstałą infrastrukturę, wprowadzone udogodnienia umoŝliwiające sprawną Ŝeglugę (np. przebudowa mostu w Przegalinie) oraz długość szlaków (duŝo większą niŝ na Mazurach): o na targach branŝowych: Wiatr i Woda w Warszawie, Wiatr i Woda na wodzie w Gdyni, Boatshow w Poznaniu, Mazurskich Targach Sportów Wodnych w GiŜycku o reklama w czasopismach Ŝeglarskich i motorowodnych: śagle, Jachting oraz Jachting motorowy lub Przegląd motorowodny oraz na Ŝeglarskich stronach internetowych o promocja bezpośrednia skierowana do czarterodawców działających na Mazurach, którzy dysponują największymi flotami do czarteru w kraju ZniŜki i ulgi dla nowych czarterodawców w przystaniach i portach na Pętli Promocja na targach branŝowych w Polsce: Wiatr i Woda w Warszawie, Wiatr i Woda na wodzie w Gdyni, Boatshow w Poznaniu, Mazurskich Targach Sportów Wodnych w GiŜycku str. 41

42 Niedostosowanie czasu pracy urządzeń hydrotechnicznych Spłycanie się szlaków i zarastanie roślinnością wodną Realizacja znaczących inwestycji w obszarach konkurencyjnych Brak współpracy samorządów i operatorów poszczególnych przystani Trudności we współpracy na linii samorząd-biznes Wysoka konkurencyjność Mazur dla czarterodawców Brak wpływu na działania RZGW Powstawanie nowych, zbyt niskich mostów i innych sztucznych przeszkód na szlakach wodnych Promocja na targach branŝowych za granicą, np.: Boot w Dusseldorfie, Boot Holland w Leeuwarden, Amsterdam Boat Show, Belgian Boat Show w Gent czy Batmassan w Goeteborgu Reklama w czasopismach Ŝeglarskich: najpopularniejszych śagle i Jachting oraz bezpłatnych Wiatr, Szkwał Reklama w zagranicznych czasopismach Ŝeglarskich, np.: Boote, Motorboot, YachtFocus Magazine, Yachting Reklama typu outdoor na Mazurach oraz w największych portach nadmorskich Stoiska promocyjne w największych portach na Mazurach w szczycie sezonu Ŝeglarskiego oraz w portach w trakcie trwania regat i imprez Ŝeglarskich na Zatoce Gdańskiej i na Zalewie Szczecińskim (np. podczas Baltic Sail, Operacji śagiel, Unity Line) Współpraca z RZGW negocjacja moŝliwie jak najdogodniejszych dla Ŝeglarzy godzin i warunków korzystania ze śluz i mostów Częściowe pokrycie kosztów wynikających z dłuŝszej pracy śluzowych czy mostowych, przez operatorów przystani i portów połoŝonych na szlaku Pętli, samorządy oraz czarterodawców Współpraca z RZGW odpowiedzialnym za dbanie o odpowiedni stan szlaków wodnych Częściowe współfinansowanie prac związanych z oczyszczaniem i pogłębianiem szlaków wodnych przez samorządy Szeroko zakrojona kampanie: wizerunkowa prowadzona w mass mediach i promocyjna skierowana do Ŝeglarzy i turystów zainteresowanych turystyką wodną Utworzenie platformy współpracy i komunikacji, zrzeszającej lokalne samorządy uczestniczące w Projekcie Utworzenie platformy współpracy i komunikacji, zrzeszającej operatorów przystani i portów Ustanowienie wspólnego operatora sieciowego Pętli śuławskiej Utworzenie platformy współpracy i komunikacji, na linii samorząd-biznes Regularne spotkania (min. 2 razy w roku) samorządowców z lokalnym biznesem Promocja Pętli śuławskiej, kładąca nacisk na nowopowstałą infrastrukturę i wprowadzone udogodnienia umoŝliwiające sprawną Ŝeglugę (np. przebudowa mostu w Przegalinie) Podkreślanie w przekazie promocyjnym długości szlaków na Pętli jest to ponad 300 km, gdzie na Mazurach to maksymalnie 150 km (80 km w linii prostej) Podkreślanie w przekazie promocyjnym występowania zabytków hydrotechnicznych oraz połączeń z innymi akwenami Zalewem Wiślanym, Kanałem Elbląskim i Zatoką Gdańską ZniŜki i ulgi dla nowych czarterodawców w przystaniach i portach na Pętli Współpraca z RZGW Partycypacja w niektórych kosztach, np. związanych z wydłuŝeniem czasu pracy śluzowych i mostowych czy oczyszczaniem szlaków wodnych Uporządkowanie i skuteczne egzekwowanie przepisów w celu zapewnienia droŝności szlaków i dostępności dla turystyki wodnej Na podstawie: Szlaki Wodne Polski - Polish Waterways, red. Mirosław Czerny [za: str. 42

43 CZĘŚĆ II KREACJA i EGZEKUCJA Rozdział VII Określenie koncepcji kreatywnej Koncepcja kreatywna Idea wiodąca koncepcji kreatywnej wynika z analizy strategii pozycjonowania produktu, w tym analizy unikalnych wartości marki projektu, analizy konkurencji oraz docelowych segmentów rynku, w tym ich profilu, potrzeb oraz preferencji. Wnioski dotyczące analizy konkurencji wpływające istotnie na koncepcje pozycjonowania dyferencjacji marki produktu Pętli śuławskiej : o Pod względem oferty wodniackiej, w tym liczby jednostek skierowanych do czarteru (takŝe typu hausbot), potencjału recepcyjnego liczby miejsc w portach i przystaniach, Pętla śuławska wyraźnie ustępuje sąsiedniemu obszarowi Szlakowi Wielkich Jezior Mazurskich, a takŝe np. ofercie portów i przystani WybrzeŜa Bałtyckiego (Pomorski Szlak śeglarski). Jednak stan ten będzie się dynamicznie zmieniał dzięki nowym inwestycją realizowanym w I Etapie projektu. o Istotna wyróŝniki Pętli śuławskiej na tle konkurencji, to znaczące walory: historyczne, zabytki hydrotechniczne, bliskość pasa nadmorskiego: plaŝ i kurortów, stosunkowo nowa infrastruktura oraz liczne rezerwaty przyrodnicze. o Kluczową rolę odgrywa połoŝenie Pętli w obszarze ciekawych historycznie i kulturalnie miast, stanowiących przystanek w podróŝy wodniaków po niej. Gdańsk, Elbląg, Tczew i Malbork to naturalne węzły ruchu turystyki wodnej, które silnie zagrają w promocji produktu. Wnioski dotyczące analizy segmentów rynku: o o Istotne znaczenie dla efektywnej polityki budowania siły popytowej na ofertę szlaku wodnego Pętli śuławskiej, odegra w I Etapie zdobywanie rynków lokalnych, w tym odbiorców z Regionu, a takŝe zainteresowanie liderów opinii, pionierów w obszarze Turystyki aktywnej i kwalifikowanej, w tym przede wszystkim turystyki wodnej. Kluczowym segmentem będą rodziny i grupy przyjaciół, w tym niekoniecznie mające silne Ŝeglarskie korzenie, a raczej otwarte na wspólne podróŝowanie poznawanie nowych form aktywności. W duŝej mierze będą to osoby, które poznały magię rzek z perspektywy kajaka, ale zmienił się ich cykl Ŝyciowy. Obecnie mają małe dzieci lub są w jesieni Ŝycia i hausbot będzie dla nich lepszym środkiem transportu. Wnioski dotyczące wiodących wyróŝników Pętli śuławskiej o Postawienie na wyróŝniki silnie toŝsamościowe, czyli oryginalnie związane i kojarzone śuławami oraz drogą wodną Pętli śuławskiej, unikamy dyferencjałów, które mogłyby równie dobrze charakteryzować większość akwenów wodnych w Polsce. o Atrakcje wodniackie, przyrodnicze, kulturalne i pas nadmorski a wszystko to w oryginalnie Ŝuławskiej scenerii. o o Wybór wyróŝników atrakcyjnych równieŝ dla rynków Europy Zachodniej Posługiwanie się załoŝeniami marki Pętli śuławskiej ZałoŜenia budowania marki Szlaku Marka w załoŝeniu skupia najwaŝniejszy przekaz komunikat werbalny i wizualny, identyfikuje jej główne wartości, obietnice oraz personalizuje skojarzenia, wizerunek marki produktu określając kim jest? Z czego słynie? Do czego dąŝy?: Serce marki: Jako serce marki określamy źródła wodniackie, kulturowe i przyrodnicze Szlaku oraz jego miejsce czyli obszar geograficzny powstawania w tym śuławy, Zalew Wiślany, czy historyczny system wodny Gdańska i Elbląga. Wartości marki: str. 43

44 ZróŜnicowanie wodniackie Szlaku tradycje Ŝeglarskie i wodniackie harmonia krajobrazowa i kulturowa Dziedzictwo kulinarne śuław, Zalewu Wiślanego, Mierzei i Powiśla Ŝeglowanie i bliskość z naturą Wielonarodowość i wieloetniczność unikalna kultura hydrotechniczna ziem Z czego słynie jej atrybuty? Kultura menonicka spuścizna Zakonu KrzyŜackiego kultura rybacka miasta hanzeatyckie tradycje handlowe - bursztyn Śluzy na Nogacie i Wiśle Mosty zwodzone i przepompownie Krajobraz z rzekami i wierzbami w tle Domy podcieniowe Cmentarze menonitów Zamek krzyŝacki w Malborku Wiatraki Muzea wodniackie i Ŝuławskie w Nowym Dworze Gdańskim, Tczewie, Kątach Rybackich, Gdańsku Gniew Główna obietnica marki: Katedra we Fromborku Ptasie Rezerwaty Latarnia w Krynicy Morskiej Szlak Rowerowy Menonitów Pasjonująca podróŝ unikalnym szlakiem wodnym gdzie przygoda oparta będzie na złotym środku pomiędzy wodną i lądową eksploracją. Turysta odpocznie i zakosztuje bliskości z przyrodą na wodzie (około 4 godzin pływania). Pozostały czas będzie rozłoŝony między zróŝnicowane zajęcia w tym: plaŝowanie, wycieczki rowerowe, zwiedzania atrakcji historycznych, poznawanie lokalnej kuchni, odkrywanie zagadek hydrotechnicznych. Kim jest? Osoba obyta w świecie, ale przywiązana do tradycji lokalnych, tolerancyjna i doświadczona Ŝyciowo. PodróŜuje i poznaje, woda jest dla niej wiernym przyjacielem. Uśmiechnięta na wodzie inspiruje zaraŝa uśmiechem Z niezwykłym zmysłem inŝynierskim, przenikliwa, uwielbiająca gry logiczne oraz zgłębianie historii, ma Ŝyłkę badacza i podróŝnika. Dusza artysty, pełna energii, poszukuje nowych wraŝeń choć ceni osobisty spokój. Niezwykle uczynna i przyjacielska, moŝna na niej polegać, zawsze pomoŝe innym, jak to na wodzie oraz w miejscach, które doświadczyły tak wiele. IDEA KREATYWNA zakłada budowanie wizerunku Pętli śuławskiej wokół wyróŝników róŝnorodności turystycznej z silnym akcentem na nową formę turystyki jaką jest pływanie hausbotami Podstawowy komunikat idei kreatywnej: Pętla śuławska Turystyczna Droga Wodna Komunikat lustro jak odbicie w wodzie: Wszyscy na pokład str. 44

45 Wspólnie tworzące inspirującą pętlę: Pętla śuławska - Turystyczna Droga Wodna zaprasza wszystkich do wodniackiej przygody Komunikaty walczące : śuławy historia na pokład Pętla śuławska odkryj jej tajemnice Pętla śuławska uśmiech na pokład! Uśmiech przyjemność pływania podpis logo Zalew Wiślany Nadmorski hals Inspiracja turystyczna droga wodna podpis logo Wielkie Odkrywanie! Historyczna DROGA Wodna Odkryj Pętlę śuławską Pętla śuławska - Polskie Niderlandy Natura werbalna koncepcji: Posługiwanie się prostymi skojarzeniami, wskazujemy i podkreślamy główny atut szlaku wodnego i akwenu Zalewu Wiślanego Rozwinięcie koncepcji inspirujące, budzi ciekawość, zachęca do poznania oraz umacnia pierwsze skojarzenie Rozwinięcie koncepcji moŝe posługiwać się wołaczami, a takŝe formą pytającą np. czy uda Ci ją odkryć?, a takŝe określeniami wynikającymi z rozwinięcia idei kreatywnej oraz produktowej, mającymi wywołać zainteresowanie, aktywność np. Pętla śuławska przygoda na wodzie lub Przygoda z historią w tle, Natura wizualna koncepcji kreatywnej: ZbliŜenia na hausbota i jacht wskazanie na róŝne moŝliwości turystyki aktywnej jakie się z nimi wiąŝą (jachting, moŝliwość podglądania przyrody, wyprawy rowerowe rowery na pokładzie hausbota, zwiedzania obiektów historycznych). Pokazanie harmonijnego wypoczynku na pokładzie np. poprzez wykorzystanie wizerunku płynącej rodziny z widokiem zamku krzyŝackiego w Malborku w tle czy panoramą Formborka Wykorzystywanie motywów malarskich np. z zegarów Ŝuławskich, kafli delftów czy pejzaŝy holenderskich mistrzów. Fotografie plastyczne, z silną głębia i nasyceniem kolorów, w tym np. wnętrza i detale domów i dworów Ŝuławskich Marka Opitza Atrybuty wartości koncepcji, a zarazem klucze dla jej wiarygodności i utrwalenia: Przygoda na pokładzie: beztroski wypoczynek aktywny: w doskonałych proporcjach moŝliwy dzięki wykorzystaniu hausbotów oraz jachtów Ŝaglowych na obszarze rzek, kanałów i Zalewu Wiślanego str. 45

46 Historia : powstanie śuław - historia wielkich powodzi - Menonitów - Zakonu KrzyŜackiego - miast hanzeatyckich, kafle delfty - zegary Ŝuławskie Przyroda: rezerwaty ptasie, plaŝe i porty Zalewu Wiślanego, Wysoczyzny Elbląskiej i Mierzei Wiślanej Zagadki - tajemnice: hydrozagadki - zagadki zamków i twierdz architektura śuław domy podcieniowe, kościoły obrazy, kafle, zegary Wizja koncepcji rozwój koncepcji w kierunku wyróŝników związanych z przygodą przyrodą: Szukamy odcieni podstawowych kolorów logo Pętla śuławska odkrywamy polskie Niderlandy! Pętla śuławska harmonia wypoczynku Pętla śuławska malarski nurt wodny historią i inspirujące zestawienia foto malarskie fotografie malarskie w kolorach logo szukamy inspiracji motywów Pętli śuławskiej str. 46

47 Dobór fotografii w palecie podstawowych odcieni kolorów logo fotografie malarskie w kolorach logo przypominające obrazy, w tym dzieła niderlandzkich mistrzów, głównie z motywami wody, Ŝeglowania. W reklamie prasowej duŝy nacisk na walory krajobrazowe, spokój i moŝliwość wszechstronnego wykorzystania hausbota, jachtu motorowego i Ŝaglowego. Stylistyka niczym z obrazu połączenie znanych super hitów turystycznych takich jak gdańska starówka czy zamek w Malborku z pewnym nowum jakim jest hausbot Pętla śuławska Turystyczna Droga Wodna str. 47

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU

NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU EDYCJA I Nagroda Przyjaznego Brzegu 2004 W roku 2004 pisaliśmy, rozpoczynając nasz konkurs: 1. Nagroda zainicjowana jest przez Komitet Organizacyjny Powitania Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb 1 1. śegluga towarowa... 3 1.1 Przystosowanie całego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do wymogów II klasy Ŝeglowności...

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce Klient: Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Strategia programowa. Spis treści

Strategia programowa. Spis treści Spis treści 1 Podstawa opracowania... 6 1.1 Formalna:... 6 1.2 Prawna:... 6 1.3 Merytoryczna:... 8 1.3.1 Na szczeblu krajowym:... 8 1.3.2 Dla Województwa Pomorskiego:... 8 1.3.3 Dla Województwa Wielkopolskiego:...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Stargard Szczeciński 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard Szczeciński...3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH. WP 4 Needs Assessment

MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH. WP 4 Needs Assessment MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH WP 4 Needs Assessment Opracowanie i badanie pilotażowe systemu wspomagającego żeglugę na odcinku Dolnej Wisły między Warszawą a Gdańskiem (droga

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Kraków 2006 Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce praca zaliczeniowa Marta Papros V rok, TiR/ort SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 2 1. Definicja turystyki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Opracowano na podstawie Uchwały Nr VI/III/43/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Praca pod redakcją Marzeny Wanagos PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY GDAŃSK 2004 WYDAWCA Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

o ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

o ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU UNIJNY HIT DEKADY 2004-2014 PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI Część I PODSTAWOWE INFORMACJE O UCZESTNIKU KONKURSU 1. NAZWA PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO WNIOSEK GMINA MIASTA CZARNKÓW

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina Wrocław, 9 czerwca 2008 r. WSTĘP Niezwykle intensywny, rozwój miast i regionów powoduje,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 Wrocław, marzec 2008 AUDYT POTENCJAŁU MARKI Dla Miasta Sieradza WSTĘP DuŜa konkurencja miedzy miastami w dostępie do zewnętrznych zasobów: inwestycji,

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich

Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich SPIS TREŚCI I. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie... 2 1.2. Uwarunkowania realizacji projektu... 3 1.3. Ogólna metodologia prac... 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports SWP 3.3.x Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Report on the potential waterborne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTÓW. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Zakład Oceanografii Operacyjnej Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk www.im.gda.pl

SPIS DOKUMENTÓW. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Zakład Oceanografii Operacyjnej Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk www.im.gda.pl SPIS DOKUMENTÓW II. Uzasadnienie do pilotaŝowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego części morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej 1. Stan istniejący zagospodarowania przestrzennego obszaru

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA E C G O R B I T A L spółka z o.o., rok załoŝenia 1989 NIP: 584-025-39-12, Regon: 008304432; kapitał zakładowy 80 000 PLN Nr rejestru sądowego KRS 0000176245 Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green House Paweł Kranc zastrzega możliwość publikacji niniejszego

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo