Ocena systemu egzaminów zewnętrznych przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena systemu egzaminów zewnętrznych przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów"

Transkrypt

1 Centralna Komisja Egzaminacyjna Ocena systemu egzaminów zewnętrznych przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów Filip Kulon Zespół EWD Instytut Badao Edukacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Badania panelowe 180 szkół podstawowych i 150 gimnazjów na ankietę nauczycielską odpowiedziało: 2432 nauczycieli szkół podstawowych 2839 nauczycieli gimnazjów Efektywna liczebnośd po zastosowaniu wag: 2134 dla szkół podstawowych 2245 dla gimnazjów Więcej w prezentacji i referacie Zofii Lisieckiej.

3 Ocena egzaminów Czy wprowadzenie egzaminów zewnętrznych przyniosło polskiej szkole więcej dobrego czy złego? sprawdzian po szkole podstawowej egzamin gimnazjalny egzamin maturalny Co dobrego/złego przyniosły egzaminy polskiej szkole? pytanie otwarte

4 Ocena egzaminów Opinie o egzaminach ( ): organizacja egzaminu jakośd zadao Stwierdzenia o egzaminach: pozytywne (12) negatywne (12) skala zdecydowanie się zgadzam, raczej się zgadzam, raczej się nie zgadzam, zdecydowanie się nie zgadzam, trudno powiedzied

5 Organizacja egzaminu w szkole podstawowej w gimnazjum Jakośd zadao Opinie o egzaminach osobno częśd humanistyczna i matematycznoprzyrodnicza egzaminu gimnazjalnego (nie pytano o język obcy) sprawdzian coraz lepsza, coraz gorsza, mniej więcej taka sama, trudno powiedzied

6 Opinie o egzaminach 100% 90% 80% 70% 60% Odsetki odpowiedzi w pytaniu dla nauczycieli gimnazjów 87% 58% 61% Coraz lepsza + coraz gorsza + mniej więcej taka sama 50% 40% 30% 35% 32% Trudno powiedzied 20% 10% 0% 11% 2% 7% 6% Brak danych organizacja egzaminu przez system egzaminacyjny jakośd zadao w części humanistycznej jakośd zadao w części matematyczno-przyrodniczej

7 Opinie o egzaminach Więcej odpowiedzi Trudno powiedzied (oraz braków danych) w pytaniach o jakośd zadao Nie możemy wyłączyd tych odpowiedzi z analizy zbyt duża strata. Skąd biorą się te różnice? Czy możemy odzyskad te dane?

8 100% 50% 89% 50% 51% Opinie o egzaminach jakość zadao w części humanistycznej 11% 0% 100% 50% 43% 58% 92% jakość zadao w części matematycznoprzyrodniczej 8% 0% nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów humanistycznych matematyczno-przyrodniczych Coraz lepsza + coraz gorsza + mniej więcej taka sama Brak danych

9 Opinie o egzaminach Nauczyciele wypowiadają się o jakości zadao na swojej części egzaminu gimnazjalnego. Nauczyciele języków obcych rzadziej formułowali opinie. Najczęściej odpowiedzi mniej więcej taka sama zarówno organizacja, jak i jakośd zadao. Ogólnie więcej odpowiedzi pozytywnych niż negatywnych.

10 Opinie o egzaminach W przypadku szkoły podstawowej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rzadziej formułowali opinie niż nauczyciele języka polskiego, matematyki, przyrody i informatyki. Wystąpiły podobne zależności jak w przypadku gimnazjum, chod jakośd zadao oceniana była pozytywnie i negatywnie przez podobny odsetek badanych.

11 Postawy wobec systemu egzaminów zewnętrznych 24 stwierdzenia 12 pozytywnych 12 negatywnych Analiza głównych składowych dwie główne składowe dwie skale: zalet egzaminów i zagrożeo egzaminacyjnych ostatecznie jedną zmienną usunięto ( Wynik egzaminu/sprawdzianu jest w dużej mierze przypadkowy. ) Łatwośd interpretacji!

12 Postawy wobec systemu egzaminów zewnętrznych Skala zalet egzaminów : 12 stwierdzeo pozytywnych 1 negatywne ( Ocena pracy szkoły i nauczycieli na podstawie wyników egzaminu/sprawdzianu jest niesprawiedliwa. ) Skala zagrożeo egzaminacyjnych : 10 stwierdzeo negatywnych

13 Postawy wobec systemu egzaminów zewnętrznych Obliczono oceny na obydwu składowych (skalach) i użyto do dalszej analizy. Niewielkie różnice na skalach pomiędzy niektórymi grupami: ze względu na fakt bycia egzaminatorem lub nie ze względu na wielkośd miejscowości ze względu na nauczany przedmiot

14 zagrożenia egzaminacyjne Postawy wobec systemu egzaminów zewnętrznych Średnie oceny na skalach dla nauczycieli szkół podstawowych w podziale na grupy wg nauczanego przedmiotu 0,3 0,2 0,1 0-0,1 edukacja w czesnoszkolna język polski matematyka, przyroda lub informatyka Przy dwóch nieskorelowanych skalach łatwo użyd wyników do pozycjonowania. -0,2-0,3-0,3-0,2-0,1 0 0,1 0,2 0,3 zalety egzaminów

15 Postawy wobec systemu egzaminów zewnętrznych Nauczyciele gimnazjum: egzaminatorzy na skali zalet poniżej średniej (różnica istotna statystycznie, chod niewielka) brak różnic przy podziale na grupy ze względu na nauczany przedmiot przy podziale według wielkości miejscowości (wieś, miasto do 20 tys., miasto od 20 do 100 tys., miasto powyżej 100 tys.) różnice pomiędzy nauczycielami na skali zalet

16 zagrożenia egzaminacyjne Postawy wobec systemu egzaminów zewnętrznych 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2 Średnie oceny na skalach dla nauczycieli gimnazjów w podziale na grupy wg wielkości miejscowości w ieś miasto do 20 tys. mieszkańców miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców miasto pow yżej 100 tys. mieszkańców Istotne statystycznie różnice pomiędzy nauczycielami z miast powyżej 100 tys. mieszkaoców i z miast od 20 do 100 tys. mieszkaoców. -0,3-0,3-0,2-0,1 0 0,1 0,2 0,3 zalety egzaminów

17 Postawy wobec systemu egzaminów zewnętrznych Nauczyciele szkoły podstawowej: egzaminatorzy na skali zagrożeo powyżej średniej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej lokują się poniżej średniej na obydwu skalach przy podziale ze względu na wielkośd miejscowości różnice na skali zagrożeo

18 zagrożenia egzaminacyjne Postawy wobec systemu egzaminów zewnętrznych Średnie oceny na skalach dla nauczycieli szkół podstawowych w podziale na grupy wg wielkości miejscowości 0,3 0,2 0,1 0-0,1 w ieś miasto do 20 tys. mieszkańców miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców miasto pow yżej 100 tys. mieszkańców Nauczyciele ze szkół na wsiach lokują się poniżej średniej na skali zagrożeo. -0,2-0,3-0,3-0,2-0,1 0 0,1 0,2 0,3 zalety egzaminów

19 Informacje zwrotne Po I etapie badania przygotowano informacje zwrotne dla szkół. Jednym z elementów była pozycja szkoły na skalach. Ponadto przedstawiono rozkład odpowiedzi na najczęściej wybierane stwierdzenia: trzy pozytywne, trzy negatywne.

20 Informacje zwrotne Wykres przedstawia pozycję szkoły na obydwu skalach. Im bardziej w prawo na skali zalet egzaminacyjnych, tym badani bardziej zgadzali się z podanymi stwierdzeniami dotyczącymi zalet egzaminów. W przypadku skali zagrożeo egzaminacyjnych wyższa pozycja na wykresie oznacza, że badani częściej zgadzali się ze stwierdzeniami z tej skali, czyli częściej dostrzegali zagrożenia egzaminacyjne. Punkt O, w którym przecinają się osie, oznacza średnie wyniki na skalach dla wszystkich nauczycieli w kraju.

21 Informacje zwrotne Najczęściej wybierane stwierdzenia w gimnazjum: + Jednolity w całym kraju egzamin pozwala porównywad osiągnięcia szkolne uczniów. + Egzamin mobilizuje szkoły do ciągłego wysiłku i doskonalenia metod nauczania. + Informacje o wynikach szkoły na egzaminie pozwalają lepiej planowad działania dydaktyczne. Nauczyciele pracujący ze słabszymi uczniami odczuwają frustrację, wynikającą z niskich wyników swoich uczniów na egzaminie. Wynik egzaminu w zbyt dużym stopniu decyduje o dalszych losach szkolnych ucznia. Ocena pracy szkoły i nauczycieli na podstawie wyników egzaminu jest niesprawiedliwa.

22 Informacje zwrotne Najczęściej wybierane stwierdzenia w szkole podstawowej: + Jednolity w całym kraju sprawdzian pozwala porównywad osiągnięcia szkolne uczniów. + Sprawdzian mobilizuje szkoły do ciągłego wysiłku i doskonalenia metod nauczania. + Informacje o wynikach szkoły na egzaminie pozwalają lepiej planowad działania dydaktyczne. Nauczyciele pracujący ze słabszymi uczniami odczuwają frustrację, wynikającą z niskich wyników swoich uczniów na sprawdzianie. Sprawdzian, zamiast skłaniad szkoły do lepszej pracy, napędza rynek korepetycji i różnego typu kursów. Ocena pracy szkoły i nauczycieli na podstawie wyników sprawdzianu jest niesprawiedliwa.

23 Egzaminatorzy a OKE statystycznie istotne różnice tylko na skali zagrożeo pomiędzy: Wrocławiem i Jaworznem, Wrocławiem i Łodzią.

24 Egzaminatorzy a OKE brak istotnych statystycznie różnic

25 Egzaminatorzy a OKE statystycznie istotne różnice tylko na skali zagrożeo pomiędzy: Gdaoskiem i Jaworznem, Gdaoskiem i Krakowem, Gdaoskiem i Łodzią, Gdaoskiem i Poznaniem.

26 Egzaminatorzy a OKE brak istotnych statystycznie różnic

27 Dziękuję za uwagę. Filip Kulon Zespół EWD

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach 1

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach 1 dr Ewa Stożek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Zespół Badawczy EWD Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach 1 Ankiety skierowane do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów w I etapie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej Agata Ligęza, Justyna Franczak Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej W roku szkolnym 2011/12 połowa szkół, w których odbyła się ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykzrzystaniem metzdy EWD w ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY OCENIANIEM WEWNĄTRZSZKOLNYM A ZEWNĘTRZNYM

RELACJE MIĘDZY OCENIANIEM WEWNĄTRZSZKOLNYM A ZEWNĘTRZNYM Wojciech Walczak Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi RELACJE MIĘDZY OCENIANIEM WEWNĄTRZSZKOLNYM A ZEWNĘTRZNYM Doniesienie z pierwszego etapu badań dotyczących trafności pomiaru dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu

EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu W Krakowie, podobnie jak w każdym wielkim mieście, jest grupa szkół ciesząca się bardzo

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M

Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M International Association for the Evaluation of Educational Achievement Teacher Education and Development Study in Mathematics Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M Instytut Filozofii

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty

Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty Paulina Skórska Maciej Koniewski Instytut Socjologii UJ XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław 2012 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół EWD Obiektywność oceny

Bardziej szczegółowo

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia Raport z badań KRAKÓW 2006 Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia 2 Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego.

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Skrót raportu z badań Opracowanie: Mirosław

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści Spis treści Badania ilościowe... 5 Wprowadzenie... 5 Metodologia badania... 5 Ogólne informacje o ankietowanych... 6 Potrzeby związane ze szkołą i systemem nauczania... 7 Oczekiwania wobec szkoły... 19

Bardziej szczegółowo

Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego

Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego Instytut

Bardziej szczegółowo

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Edukacyjna Wartość Dodana ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Pojęcie: Edukacyjna wartość dodana Edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Innymi

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego Propozycja komunikowania i wykorzystania ów egzaminu gimnazjalnego Wykorzystanie ów egzaminu w dużym stopniu zależy od jakości komunikatu. Komunikując i egzaminu, należy: nadać im znaczenie treściowe poprzez

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się szkolnego i nieformalnego w świetle wypowiedzi uczniów i egzaminów maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie

Efekty uczenia się szkolnego i nieformalnego w świetle wypowiedzi uczniów i egzaminów maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela dr Henryk Palkij Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Efekty uczenia się szkolnego i nieformalnego w świetle wypowiedzi uczniów i egzaminów maturalnych z

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO - 1 - - 2 - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO W OBSZARZE: PROGRAMÓW I METOD NAUCZANIA, METOD POTWIERDZANIA

Bardziej szczegółowo