Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej."

Transkrypt

1 Toruń, SSM.DZP Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Dotyczy: Zadanie nr 1 - Lampa zabiegowa Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowo-operacyjną o następujących, znacznie lepszych parametrach niż pierwotnie wymagane: l.p. Parametry aparatu Parametr wymagany 1 Lampa zabiegowa jednoczaszowa z trwałym i wydajnym diodowym źródłem światła emitującym zimne światło. Diody w kolorze białym 2 Lampa mobilna na podstawie czworokątnej (w kształcie litery H), możliwość pozycjonowania lampy wieloosiowo 3 Oprawa (górna jej część wykonana z tworzywa) wyposażona w uchwyt ergonomiczny do pozycjonowania lampy umiejscowiony na krawędzi czaszy 4 Czasza w kształcie koła o zwartej budowie bez relingów okalających czaszę 5 Panel deregulacji natężenia lampy, włączania i wyłączania obok rączki do pozycjonowania 6 Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: min luksów 7 Temperatura barwowa: min K 8 Współczynnik oddawania barw: Ra> 95 9 Średnica oświetlonego pola: Wielkość pola świetlnego d50 w odl. 100 cm = 100mm Wielkość pola świetlnego d10 w odl. 100 cm = 190mm 10 Zużycie energii max 22W 11 Regulacja natężenia oświetlenia: od 0 do 100 płynna 12 Trwałość źródła światła: min h 13 Liczba diod w kopule min 15 szt jednakowego koloru (biały) i jednakowej wielkości 14 Średnica kopuły 220 mm ( ±2mm) 15 Zapasowe rączki do sterylizacji 3szt 16 Instrukcja obsługi w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim wraz z dostawą 17 Okres gwarancji min.24 m-ce Parametr oferowany/podać

2 Odpowiedź na pytanie 1: Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz wymaga lampę zabiegowo-operacyjną o natężeniu światła z odległości 1m minimum 65kLux? Tylko takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu dostateczną ilość światła do przeprowadzenia wszystkich typów zabiegów. Odpowiedź na pytanie 2: Pytanie 3 Czy Zamawiający w punkcie 15 tabeli technicznej wymaga 3 dodatkowych rączek do obu lamp czy do każdej lampy? Odpowiedź na pytanie 3: Pytanie 3 Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji dla Zadania nr 1 z 21 do 28dni od daty zawarcia umowy? Odpowiedź na pytanie 4: W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Dotyczy: Zadanie nr 1 - Lampa zabiegowa Pytanie 1 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w uchwyt do pozycjonowania umieszczony w środku czaszy? Odpowiedź na pytanie 1: Pytanie 2 Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści czasze lampy okrągłą o zwartej budowie? Odpowiedź na pytanie 2:

3 Pytanie 3 Poz. 5 Czy Zamawiając dopuści lampę wyposażoną w panel sterowania umieszczony na ramieniu lampy? Odpowiedź na pytanie 3: Pytanie 4 Poz. 6 - Czy Zamawiając dopuści lampę z temperaturą barwową 4250K? Odpowiedź na pytanie 4: Pytanie 5 Poz. 9 - Czy Zamawiając dopuści lampę o regulowanej średnicy oświetlanego pola w zakresie cm? Odpowiedź na pytanie 5: Pytanie 6 Poz Czy Zamawiając dopuści lampę o zużyciu energii 42W? Odpowiedź na pytanie 6: Pytanie 7 Poz Czy Zamawiając dopuści lampę z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie Odpowiedź na pytanie 7: Pytanie 8 Poz.13- Czy Zamawiając dopuści lampę wyposażona w 42 diody? Odpowiedź na pytanie 8: Pytanie 9 Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy sprzętu do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Odpowiedź na pytanie 9: W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie 1 Dot. zadania nr 7 Czy Zamawiający dopuści oryginalną optykę firmy Storz o dł. 300mm nie posiadającej napisu HD? Firma Storz nie podaje parametru HD przy optykach soczewkowych. Tego typu parametr dotyczy urządzeń elektronicznych przetwarzających obraz, a nie układów optycznych. Oczywiście optyka jest dostosowana do pracy z kamerami HD? Odpowiedź na pytanie 1: Tak. Pytanie 2 Dot. zadania nr 8 Czy Zamawiający dopuści oryginalną optykę firmy Storz o dł. 300mm nie posiadającej napisu HD? Firma Storz nie podaje parametru HD przy optykach soczewkowych. Tego typu parametr dotyczy urządzeń elektronicznych przetwarzających obraz, a nie układów optycznych. Oczywiście optyka jest dostosowana do pracy z kamerami HD? Odpowiedź na pytanie 2: Tak.

4 Pytanie 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 roboczych od dnia podpisania umowy? Odpowiedź na pytanie 3: Pytanie 4 Prosimy o dodanie do wzoru umowy następujących zapisów. Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania w następujących przypadkach: a.obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę, b.zmiany urzędowej stawki podatku VAT, c.zmiany numeru katalogowego lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów. Odpowiedź na pytanie 4: W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie 1 Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy/ Odpowiedź na pytanie 1: Pytanie 2 Dot. lampy zabiegowej Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stabilnej lampy zabiegowej, której podstawa oparta jest na 5 kółkach jezdnych z możliwością blokady? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane do pełnej funkcjonalności lampy i doskonale sprawdza się w praktyce użytkowej. Odpowiedź na pytanie 2: Pytanie 3 Dot. lampy zabiegowej Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z okrąglą czaszą, której pozycjonowanie odbywa się za pomocą sterylnego uchwytu umieszczonego w bocznej części czaszy oraz za pomocą relingu wokół lampy? Co jest rozwiązaniem lepszym ponieważ pozwala na łatwą i bardziej precyzyjna regulację z dowolnie wybranego miejsca i dowolnej strony lampy. Rozwiązanie to nie utrudnia dezynfekcji i czyszczenia lampy/. Odpowiedź na pytanie 3: Pytanie 4 Dot. lampy zabiegowej Czy Zamawiający dopuści lampę z 5 stopniową zmianą natężenia oświetlenia w zakresie ? Odpowiedź na pytanie 4: Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści lampę nowej generacji w technologii 7 diod Led o natężeniu 55000LUX który to parametr jest lepszy od oczekiwanego? Odpowiedź na pytanie 5:

5 Pytanie 6 Czy Zamawiający dopuści lampę której średnica kopuły wynosi 33 cm który to parametr tylko w nieznaczny sposób różni się od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność lampy? Odpowiedź na pytanie 6: W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Dot. zad. 3 wózek do transportu czystej bielizny Pytanie 1 Opisany wózek jest dostarczany jako gotowy do użytku po wyjęciu z kartonu Czy w związku z tym Zamawiający wykreśli wymóg montażu? Odpowiedź na pytanie 1 Zamawiający wymaga dostawy i montażu w zadaniu nr 1 w pozostałych zadaniach Zamawiający wymaga dostawy. Pytanie 2 Opisany wózek nie jest wyrobem medycznym Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje złożenie oświadczenia w tym zakresie oraz certyfikatu ISO producenta zamiast deklaracji zgodności? Odpowiedź na pytanie 2 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów z Części I ust. 7 siwz w przypadku towarów będących wyrobami medycznymi. Pytanie 3 Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 4 tyg. Odpowiedź na pytanie 3 W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin? Wydłużenie terminu umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie oferentów, przez co zwiększy konkurencyjność składanych ofert i pozwoli na realny wybór najkorzystniejszej z nich. Odpowiedź na pytanie 1 Pytanie nr 2 Lampa zabiegowa Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani wysokiej jakości lampę zabiegową, której obudowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa z domieszką srebra(polygine)? Powłoka Polygine niszczy szkodliwe bakterie, wirusy i drożdże w tym gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRRSA). Odpowiedź na pytanie 2: Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani wysokiej jakości lampę zabiegową, której czasza ma kształt walca z matrycą świetlną wpisaną w okrąg o śr. 245mm o zwartej konstrukcji? Oferowane parametry są idealnie dostosowane do wymogów pomieszczeń zabiegowych. Lampa zapewnia prawidłowe oświetlenie pola zabiegowego i stanowi niezbędną pomoc dla lekarza. Odpowiedź na pytanie 3:

6 Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani wysokiej jakości lampę zabiegową w której regulacja natężenia oświetlenie temp. barwowej zakresu oświetlenia pola oraz włączanie/wyłączanie odbywa się za pośrednictwem pokręteł oznaczonych czytelnymi symbolami, umiejscowionymi na czaszy lampy, po przeciwnej stronie w stosunku do uchwytu pozycjonującego? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym i umożliwia ustawienie parametrów światła na pożądanym poziomie. Odpowiedź na pytanie 4: Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną w 13 wysokowydajnych diod LED o jednakowej Wilkoszu w tym 11 w kolorze białym oraz 2 w kolorze czerwonym umożliwiające regulację temp. barwowej światła o żywotności przekraczającej godzin pracy, emitującej światło o wysokim natężeniu przy bardzo niskim zużyciu mocy poniżej 30W.? Oferowane rozwiązanie zapewnia możliwość regulowania temp. barwowej w szerokim zakresie, pomaga w percepcji zabarwienia tkanek czerwonych stanowiąc pomoc dla lekarza a zastosowana przez producenta innowacyjna technologia HD-LED sprawia, że emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy. Odpowiedź na pytanie 5 W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Dot. zad. 4 torba reanimacyjna Pytanie 1 Prośmy o dopuszczenie torby reanimacyjnej wyposażonej (zamiast w rurkę typu compitube) w zestaw 4 szt. masek krtaniowych (rozm. 3,4,5,6) umożliwiających łatwe i szybkie udrożnienie dróg oddechowych u pacjentów o masie ciała od 30 do powyżej 100kg? Odpowiedź na pytanie 1 Pytanie 2 Prosimy o dopuszczeni torby reanimacyjnej wyposażonej w reduktor tlenu ze skokową regulacją przepływu w standardowym zakresie regulacji od 1 do 25 l/min. Odpowiedź na pytanie 2 Pytanie 3 Prosimy o dopuszczeni torby reanimacyjnej 1 komorowej posiadającej 3 kieszenie zewnętrzne. Odpowiedź na pytanie 3 W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie Dot. zadania 6 - materac przeciwodleżynowy Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodleżynowy o wys. 10 cm, zbudowany z 18 komór poprzecznych bez zagłówka, z funkcją spustu powietrza realizowaną przez odłączenie przewodów powietrznych, bez systemy dotleniania AIR, o obciążeniu max 150kg? Wyższym niż wymagane, wyposażony w pompę z dotykowym panelem sterującym umożliwiającym dokonywanie indywidualnych zmian ustawień parametrów pracy, regulacją ciśnienia w zakresie mmhg? Odpowiedź na pytanie

7 W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi. Pytanie nr 1 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę mobilną na podstawie pięcioramiennej z pięcioma kółkami? Odpowiedź na pytanie nr 1 Pytanie nr 2 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę o okrągłej czaszy o zwartej budowie bez relingów okalających czaszę? Odpowiedź na pytanie nr 2 Pytanie nr 3 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę, w której panel do regulacji natężenia lampy znajduje się z boku czaszy na ramieniu lampy? Odpowiedź na pytanie nr 3 Pytanie nr 4 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę o zużyciu energii 50W? Odpowiedź na pytanie nr 4 Pytanie nr 5 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę z regulacją natężenia oświetlenia od do luksów realizowanych w siedmiu skokach? Odpowiedź na pytanie nr 5 Pytanie nr 6 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę z 36 diodami jednakowego koloru i jednakowej wielkości? Odpowiedź na pytanie nr 6 Pytanie nr 7 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę z średnicą kopuły 350mm? Odpowiedź na pytanie nr 7 Pytanie nr 8 Dotyczy zadanie nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny dopuści do zaoferowania wózek o korpusie wykonanym ze stali nierdzewnej? Odpowiedź na pytanie nr 8 Pytanie nr 9 Dotyczy zadanie nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny dopuści do zaoferowania wózek z kółkami o średnicy 100mm?

8 Odpowiedź na pytanie nr 9 Pytanie nr 10 Dotyczy zadanie nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach 960x785x1170mm (szer./gł./wys.)? Odpowiedź na pytanie nr 10 Pytanie nr 11 Dotyczy zadanie nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach półek 703x630mm (szer./gł.)? Odpowiedź na pytanie nr 11 Pytanie nr 12 Dotyczy zadanie nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny dopuści do zaoferowania wózek o wysokości wszystkich trzech komór 297mm? Odpowiedź na pytanie nr 12 Pytanie nr 13 Dotyczy zadanie nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny dopuści do zaoferowania wózek o wadze 100kg? Odpowiedź na pytanie nr 13 W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie nr 1 Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenie do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U ) jednymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są; deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww. zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z też tego powodu dokumenty nie kwalifikują się jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a w szczególności z katalogu dokumentów wymienionych w 5 ww. rozporządzenia. Abstrahując od powyższej argumentacji należy zauważyć, że zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dystrybutor i importer mają obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że nawet gdyby Wykonawca chciał dołączyć do oferty zgłoszenie/powiadomienie to może takiej możliwości w dniu składania ofert nie posiadać, w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na terytorium RP oferowanego urządzenia. Tym samym omawiany zapis oprócz swej sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza wymóg potencjalnie niemożliwy do spełnienia. Odpowiedź na pytanie nr 1 Patrz poniżej modyfikacja siwz

9 Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla zadań 1 i 5 do 6 tygodni od podpisania umowy? Proponowany przez Zamawiającego 21 termin dostaw jest niewystarczający w przypadku urządzeń importowanych, wykonywanych na zamówienie. Odpowiedź na pytanie nr 2 Patrz poniżej modyfikacja siwz Pytanie nr 3 Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian. Odpowiedź na pytanie nr 3 Gwarancja nie obejmuje części i materiałów zużywalnych, na które Wykonawca nie udziela gwarancji. Pytanie nr 4 dot. par.9 ust. 6 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu usunięcia wad i usterek w terminie do 7 dni w przypadku napraw nie wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. W przypadku napraw, w których zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy prosimy o wydłużenie terminu do 10 dni. Wymagany termin jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadzi do zwiększenia efektywności urządzeń. Odpowiedź na pytanie nr 4 Pytanie nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umów oraz fakturowanie każdego zadania osobno, na podstawie protokołu odbioru częściowego? Ze względu na obszerny zakres przedmiotu zamówienia oraz jego znaczącą wartość umożliwienie podpisania osobnych umów oraz rozliczania fakturami częściowymi jest niezwykle celowe. Odpowiedź na pytanie nr 5 W ramach poszczególnych zadań zostaną zawarte z Wykonawcami umowy. Pytanie nr 6 dot. par. 11 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: Dostawca zapłaci kary umowne: 1. za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20 wartości umowy za każdy dzień zwłoki, 2. za opóźnienie w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w w okresie gwarancji w wysokości 0,20 wartości umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wady, usterki, z zastrzeżeniem 9 ust. 7, zapisem: Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 1. za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20 wartości niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, 2. za opóźnienie w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20 wartości naprawianego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, usterki, z zastrzeżeniem 9 ust. 7,

10 Istniejący obecnie zapis w przypadku opóźnienia w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony. Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia, a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie. Odpowiedź na pytanie nr 6: Pytanie nr 7 dot. par. 13 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego zapisu na następujący: Odbiorca może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nieterminowości w dostawie wydłużającej sie ponad 21 dni ponad wymagany termin lub zgodnie z zapisem 145 pzp. Odpowiedź na pytanie nr 7: W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści korzystniejszy parametr max, obciążenia materaca dający szersze spektrum zastosowania tj. do 180 kg? Odpowiedź na pytanie nr 1: Pytanie nr 2 Czy półprzepuszczalny pokrowiec materaca ma posiadać możliwość przeprowadzania dezynfekcji wysokotemperaturowej tj. pranie 95 st. C i suszenie 110 st. C? Odpowiedź na pytanie nr 2: Pytanie nr 3 Czy półprzepuszczalny pokrowiec materaca ma posiadać powłokę antybakteryjną oraz być wielokierunkowo rozciągliwy w celu zapobiegnięcia fałd lub zagnieceń? Odpowiedź na pytanie nr 3: Tak. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z wymiennych komór poprzecznych? Odpowiedź na pytanie nr 4: Pytanie nr 5: Czy w związku z zastosowaniem systemu dotlenienia tkanki AIR Zamawiający wymaga zabezpieczenia pacjenta leżącego na materacu przeciwodleżynowym poprzez zastosowanie antybakteryjnych filtrów wtłaczanego powietrza? Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak. Pytanie nr 6: Czy w miejsce pokrętła regulacji ciśnienia Zamawiający dopuści dotykowy panel sterujący? Odpowiedź na pytanie nr 6:

11 Pytanie nr 7 Czy Zamawiający dopuści korzystniejszy terapeutycznie parametr wytwarzanego ciśnienia w zakresie 10-46mmHg, gdyż stwierdzono, że nacisk na tkanki powyżej 32mmHg zamyka światło naczyń włosowatych? Odpowiedź na pytanie nr 7: Pytanie nr 8 Czy dla materacy przeciwodleżynowych Zamawiający wymaga Certyfikatu ISO 13485:2003 potwierdzającego, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych? Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z Częścią I ust. 7 siwz. Pytanie nr 9 Czy w związku z zalecanym zastosowaniem materaca tylko do II stopnia odleżyn włącznie Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pompy bez mikroprocesorowego czujnika i sterowania oraz funkcji maksymalnego wypełnienia, które to funkcje mają zastosowanie w terapii odleżyn do IV stopnia włącznie? Odpowiedź na pytanie nr 9: Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że: 1) w Części I Informacja ogólna, w ust. 7 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 1) Dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary są dopuszczone do obrotu i używania musi dołączyć do oferty: a) w zakresie towarów będących wyrobami medycznymi: zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dotyczy wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli) lub powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego (dotyczy dystrybutorów i importerów), b) deklaracje zgodności producenta, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: 1) W zakresie oferowanych przez Wykonawcę towarów będących wyrobami medycznymi dla potwierdzenia, że są dopuszczone do obrotu i używania Wykonawca musi dołączyć do oferty deklaracje zgodności producenta, 2) w Części IV Termin wykonania zamówienia, wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 21 dni, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: 42 dni, 3) w Załączniku nr 2 Istotne warunki umowy, w 3 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 21 dni, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: 42 dni, 4) w Załączniku nr 1, w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 1 Lampa zabiegowa Lp. Parametry aparatu Parametr wymagany 1 Lampa zabiegowa jednoczaszowa z trwałym i wydajnym diodowym źródłem światła emitującym zimne światło. Diody w kolorze białym Parametr oferowany/podać

12 2 Lampa mobilna na podstawie czworokątnej możliwość pozycjonowania lampy wieloosiowo 3 Oprawa (górna jej część wykonana ze stopu aluminium) wyposażona w uchwyt ergonomiczny do pozycjonowania lampy umiejscowiony na krawędzi czaszy 4 Czasza w kształcie sześciokąta o zwartej budowie bez relingów okalających czaszę 5 Po przeciwnej stronie w stosunku do uchwytu pozycjonującego, na obrzeżu lampy umiejscowiony panel deregulacji natężenia lampy, włączania i wyłączania (nie dopuszcza się umiejscowienia panelu sterującego obok rączki do pozycjonowania) 6 Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: min luksów 7 Temperatura barwowa: min K 8 Współczynnik oddawania barw: Ra> 94 9 Średnica oświetlonego pola: min. 160 mm 10 Zużycie energii max 36W 11 Regulacja natężenia oświetlenia: min. od do max luksów realizowana w trzech skokach 12 Trwałość źródła światła: min h 13 Liczba diod w kopule min 16 max 18 szt jednakowego koloru (biały) i jednakowej wielkości 14 Średnica kopuły 300 mm ( ±2mm) 15 Zapasowe rączki do sterylizacji 3szt 16 Instrukcja obsługi w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim wraz z dostawą 17 Okres gwarancji min.24 m-ce 1 Lampa zabiegowa Kpl. 2, nr katalogowy a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 1 Lampa zabiegowa Lp. Parametry aparatu Parametr wymagany 1. Zasada oświetlenia: bezcieniowy reflektor z źródłem światła LED 2. Lampa statywowa, ramię prostowodowe, podstawa na 4-5 kółkach, w tym min. jedno kółko z hamulcem lub podstawa na pięciu ramionach z kółkami. 3. Natężenie światła lampy min 50 klux z odległości min. 0,9 m lub 65 klux z odległości min. 1m 4. Odtworzenie barwy światła słonecznego od Temperatura barwowa od 3700[K] 6. Średnica pola bezcieniowego : od mm Parametr oferowany/podać

13 7. Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania min cm 8. Zasilanie: 230V 50Hz 9. Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami 10. Żywotność źródła światła od h 11. Regulacja natężenia światła na czaszy lampy 12 Max pobór mocy: 15W - 35W 13 Instrukcja użytkowania w języku polskim wraz z dostawą, gwarancja minimum 24 m-ce nr katalogowy 1 Lampa zabiegowa Kpl. 2, 5) w Załączniku nr 1, w zadaniu nr 4 Torba reanimacyjna, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 4 Torba reanimacyjna Torba reanimacyjna - torba z usztywnionymi ściankami - torba 1-komorowa z 4kieszeniami zewnętrznymi - ciężar wraz z wyposażeniem do 10kg - butla tlenowa 2l - reduktor z szybkozłączką typu AGA ze skokową regulacją przepływu 0,2 od0 do 25l/min - worek samorozprężalny silikonowy z rezerwuarem tlenu 2500ml - maski do prowadzenia tlenoterapii - rurka typu combitube - ssak ręczny z pojemnikiem - laryngoskop z oświetleniem standartowym z łyżkami MC 2,3 - ampulatorium do samodzielnego wyposażenia - gwarancja min. 24 m-ce - instrukcja obsługi w języku polskim wraz z 1 dostawą Szt. 2, nr katalogowy a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 4 Torba reanimacyjna

14 Torba reanimacyjna - torba z usztywnionymi ściankami - torba 1-komorowa z 3-4 kieszeniami zewnętrznymi - ciężar wraz z wyposażeniem do 10kg - butla tlenowa 2l - reduktor z szybkozłączką typu AGA ze skokową regulacją przepływu 0,2 od 0-1 do 25l/min - worek samorozprężalny silikonowy z rezerwuarem tlenu 2500ml - maski do prowadzenia tlenoterapii - rurka typu combitube - ssak ręczny z pojemnikiem - laryngoskop z oświetleniem standartowym z łyżkami MC 2,3 - ampulatorium do samodzielnego wyposażenia - gwarancja min. 24 m-ce - instrukcja obsługi w języku polskim wraz z 1 dostawą Szt. 2, nr katalogowy 6) w Załączniku nr 1, w zadaniu nr 6 Materac przeciwodleżynowy, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 6 Materac przeciwodleżynowy Lp. Parametr Parametr wymagany I Materac 1 Wysokość komór ok. 5 cali 2 17 komór poprzecznych 3 dwie komory główne 4 system dotleniania AIR 5 zawór reanimacyjny 6 szybkozłączki 7 funkcja maksymalnego wypełnienia 8 mikroprocesorowy czujnik ciśnienia 9 max. obciążenie do 120 kg 10 sterowanie mikroprocesorowe 11 półprzepuszczalny pokrowiec 12 stabilny zagłówek 13 wybór trybu statycznego 14 wzmocnione przewody powietrza 15 zalecane do stosowania do II-giego stopnia odleżyn 16 system utrzymywania ciśnienia wewnątrz komór materaca do 3h 17 zabezpieczenie antypośligowe materaca II Pompa 1 długość kabla zasilającego min. 3 m 2 zasilanie 230V/50 Hz Parametr oferowany/podać

15 3 wyciszony system zasysania powietrza 4 zaczepy umożliwiające zawieszenie pompy 5 wydajność min. 8l/min 6 pokrętło regulacji ciśnienia mmhg 7 mechaniczny filtr powietrza III Gwarancja min. 24 m-ce IV Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą 1 Materac przeciwodleżynowy Szt. 6, nr katalogowy a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 6 Materac przeciwodleżynowy Lp. Parametr Parametr wymagany I Materac 1 Wysokość komór ok. 5 cali komór poprzecznych 3 dwie komory główne 4 system dotleniania AIR 5 zawór reanimacyjny 6 szybkozłączki 7 funkcja maksymalnego wypełnienia 8 mikroprocesorowy czujnik ciśnienia 9 max. obciążenie do 180 kg 10 sterowanie mikroprocesorowe 11 półprzepuszczalny pokrowiec z możliwością przeprowadzenia dezynfekcji wysokotemperaturowej tj. pranie 95 o C i suszenie 110 o C 12 stabilny zagłówek 13 wybór trybu statycznego 14 wzmocnione przewody powietrza 15 zalecane do stosowania do II-giego stopnia odleżyn 16 system utrzymywania ciśnienia wewnątrz komór materaca do 3h 17 zabezpieczenie antypośligowe materaca II Pompa 1 długość kabla zasilającego min. 3 m 2 zasilanie 230V/50 Hz 3 wyciszony system zasysania powietrza 4 zaczepy umożliwiające zawieszenie pompy 5 wydajność min. 8l/min 6 pokrętło lub panel regulacji ciśnienia mmhg lub 10-46mmHg 7 mechaniczny filtr powietrza III Gwarancja min. 24 m-ce IV Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą Parametr oferowany/podać nr

16 1 Materac przeciwodleżynowy Szt. 6, katalogowy 7) w Załączniku nr 1, w zadaniu nr 7 Optyka 70 o wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 7 Optyka 70 Optyka 70, Optyka HD z typem zamka w standardzie Storz i pasująca do posiadanego sprzętu Storz, Ø 4, dł. 302mm, kąt patrzenia 70, autoklawowalna, gwarancja min. 24 m- ce, instrukcja obsługi w języku polskim wraz z 1 dostawą Szt. 2, nr katalogowy a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 7 Optyka 70 Optyka 70, Optyka HD z typem zamka w standardzie Storz i pasująca do posiadanego sprzętu Storz, Ø 4, dł. 302mm, kąt patrzenia 70, autoklawowalna, pojemnik do sterylizacji wykonany z metalu, gwarancja min. 24 m-ce, instrukcja obsługi w języku 1 polskim wraz z dostawą Szt. 2 nr katalogowy, 8) w Załączniku nr 1, w zadaniu nr 8 Optyka 30 o wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 8 Optyka 30 Optyka 30, Optyka HD z typem zamka w standardzie Storz i pasująca do posiadanego 1 sprzętu Storz, Ø 4, dł. 302mm, kąt patrzenia Szt. 1 nr katalogowy

17 , 30, autoklaw owalna, gwarancja min. 24 m- ce, instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 8 Optyka 30 Optyka 30, Optyka HD z typem zamka w standardzie Storz i pasująca do posiadanego sprzętu Storz, Ø 4, dł. 302mm, kąt patrzenia 30, autoklaw owalna, pojemnik do sterylizacji wykonany z metalu gwarancja min. 24 m-ce, instrukcja obsługi w języku 1 polskim wraz z dostawą Szt. 1. nr katalogowy Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. Dnia r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie Zamawiającego

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 26.04.2012 LICZBA STRON: 11

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 26.04.2012 LICZBA STRON: 11 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Nr sprawy: ZP.272.11.2013 Tryb: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:33705-2015:text:pl:html Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie ORYGINAŁ Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA OIOM. DIAGNOSTYKA.. MEBLE MEDYCZNE. BLOK OPERACYJNY. Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów...

MEDYCYNA OIOM. DIAGNOSTYKA.. MEBLE MEDYCZNE. BLOK OPERACYJNY. Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów... MEDYCYNA BLOK OPERACYJNY. OIOM. DIAGNOSTYKA.. MEBLE MEDYCZNE. Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów... Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, mamy przyjemność zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów.

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo