Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej."

Transkrypt

1 Toruń, SSM.DZP Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Dotyczy: Zadanie nr 1 - Lampa zabiegowa Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowo-operacyjną o następujących, znacznie lepszych parametrach niż pierwotnie wymagane: l.p. Parametry aparatu Parametr wymagany 1 Lampa zabiegowa jednoczaszowa z trwałym i wydajnym diodowym źródłem światła emitującym zimne światło. Diody w kolorze białym 2 Lampa mobilna na podstawie czworokątnej (w kształcie litery H), możliwość pozycjonowania lampy wieloosiowo 3 Oprawa (górna jej część wykonana z tworzywa) wyposażona w uchwyt ergonomiczny do pozycjonowania lampy umiejscowiony na krawędzi czaszy 4 Czasza w kształcie koła o zwartej budowie bez relingów okalających czaszę 5 Panel deregulacji natężenia lampy, włączania i wyłączania obok rączki do pozycjonowania 6 Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: min luksów 7 Temperatura barwowa: min K 8 Współczynnik oddawania barw: Ra> 95 9 Średnica oświetlonego pola: Wielkość pola świetlnego d50 w odl. 100 cm = 100mm Wielkość pola świetlnego d10 w odl. 100 cm = 190mm 10 Zużycie energii max 22W 11 Regulacja natężenia oświetlenia: od 0 do 100 płynna 12 Trwałość źródła światła: min h 13 Liczba diod w kopule min 15 szt jednakowego koloru (biały) i jednakowej wielkości 14 Średnica kopuły 220 mm ( ±2mm) 15 Zapasowe rączki do sterylizacji 3szt 16 Instrukcja obsługi w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim wraz z dostawą 17 Okres gwarancji min.24 m-ce Parametr oferowany/podać

2 Odpowiedź na pytanie 1: Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz wymaga lampę zabiegowo-operacyjną o natężeniu światła z odległości 1m minimum 65kLux? Tylko takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu dostateczną ilość światła do przeprowadzenia wszystkich typów zabiegów. Odpowiedź na pytanie 2: Pytanie 3 Czy Zamawiający w punkcie 15 tabeli technicznej wymaga 3 dodatkowych rączek do obu lamp czy do każdej lampy? Odpowiedź na pytanie 3: Pytanie 3 Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji dla Zadania nr 1 z 21 do 28dni od daty zawarcia umowy? Odpowiedź na pytanie 4: W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Dotyczy: Zadanie nr 1 - Lampa zabiegowa Pytanie 1 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w uchwyt do pozycjonowania umieszczony w środku czaszy? Odpowiedź na pytanie 1: Pytanie 2 Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści czasze lampy okrągłą o zwartej budowie? Odpowiedź na pytanie 2:

3 Pytanie 3 Poz. 5 Czy Zamawiając dopuści lampę wyposażoną w panel sterowania umieszczony na ramieniu lampy? Odpowiedź na pytanie 3: Pytanie 4 Poz. 6 - Czy Zamawiając dopuści lampę z temperaturą barwową 4250K? Odpowiedź na pytanie 4: Pytanie 5 Poz. 9 - Czy Zamawiając dopuści lampę o regulowanej średnicy oświetlanego pola w zakresie cm? Odpowiedź na pytanie 5: Pytanie 6 Poz Czy Zamawiając dopuści lampę o zużyciu energii 42W? Odpowiedź na pytanie 6: Pytanie 7 Poz Czy Zamawiając dopuści lampę z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie Odpowiedź na pytanie 7: Pytanie 8 Poz.13- Czy Zamawiając dopuści lampę wyposażona w 42 diody? Odpowiedź na pytanie 8: Pytanie 9 Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy sprzętu do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Odpowiedź na pytanie 9: W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie 1 Dot. zadania nr 7 Czy Zamawiający dopuści oryginalną optykę firmy Storz o dł. 300mm nie posiadającej napisu HD? Firma Storz nie podaje parametru HD przy optykach soczewkowych. Tego typu parametr dotyczy urządzeń elektronicznych przetwarzających obraz, a nie układów optycznych. Oczywiście optyka jest dostosowana do pracy z kamerami HD? Odpowiedź na pytanie 1: Tak. Pytanie 2 Dot. zadania nr 8 Czy Zamawiający dopuści oryginalną optykę firmy Storz o dł. 300mm nie posiadającej napisu HD? Firma Storz nie podaje parametru HD przy optykach soczewkowych. Tego typu parametr dotyczy urządzeń elektronicznych przetwarzających obraz, a nie układów optycznych. Oczywiście optyka jest dostosowana do pracy z kamerami HD? Odpowiedź na pytanie 2: Tak.

4 Pytanie 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 roboczych od dnia podpisania umowy? Odpowiedź na pytanie 3: Pytanie 4 Prosimy o dodanie do wzoru umowy następujących zapisów. Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania w następujących przypadkach: a.obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę, b.zmiany urzędowej stawki podatku VAT, c.zmiany numeru katalogowego lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów. Odpowiedź na pytanie 4: W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie 1 Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy/ Odpowiedź na pytanie 1: Pytanie 2 Dot. lampy zabiegowej Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stabilnej lampy zabiegowej, której podstawa oparta jest na 5 kółkach jezdnych z możliwością blokady? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane do pełnej funkcjonalności lampy i doskonale sprawdza się w praktyce użytkowej. Odpowiedź na pytanie 2: Pytanie 3 Dot. lampy zabiegowej Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z okrąglą czaszą, której pozycjonowanie odbywa się za pomocą sterylnego uchwytu umieszczonego w bocznej części czaszy oraz za pomocą relingu wokół lampy? Co jest rozwiązaniem lepszym ponieważ pozwala na łatwą i bardziej precyzyjna regulację z dowolnie wybranego miejsca i dowolnej strony lampy. Rozwiązanie to nie utrudnia dezynfekcji i czyszczenia lampy/. Odpowiedź na pytanie 3: Pytanie 4 Dot. lampy zabiegowej Czy Zamawiający dopuści lampę z 5 stopniową zmianą natężenia oświetlenia w zakresie ? Odpowiedź na pytanie 4: Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści lampę nowej generacji w technologii 7 diod Led o natężeniu 55000LUX który to parametr jest lepszy od oczekiwanego? Odpowiedź na pytanie 5:

5 Pytanie 6 Czy Zamawiający dopuści lampę której średnica kopuły wynosi 33 cm który to parametr tylko w nieznaczny sposób różni się od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność lampy? Odpowiedź na pytanie 6: W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Dot. zad. 3 wózek do transportu czystej bielizny Pytanie 1 Opisany wózek jest dostarczany jako gotowy do użytku po wyjęciu z kartonu Czy w związku z tym Zamawiający wykreśli wymóg montażu? Odpowiedź na pytanie 1 Zamawiający wymaga dostawy i montażu w zadaniu nr 1 w pozostałych zadaniach Zamawiający wymaga dostawy. Pytanie 2 Opisany wózek nie jest wyrobem medycznym Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje złożenie oświadczenia w tym zakresie oraz certyfikatu ISO producenta zamiast deklaracji zgodności? Odpowiedź na pytanie 2 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów z Części I ust. 7 siwz w przypadku towarów będących wyrobami medycznymi. Pytanie 3 Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 4 tyg. Odpowiedź na pytanie 3 W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin? Wydłużenie terminu umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie oferentów, przez co zwiększy konkurencyjność składanych ofert i pozwoli na realny wybór najkorzystniejszej z nich. Odpowiedź na pytanie 1 Pytanie nr 2 Lampa zabiegowa Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani wysokiej jakości lampę zabiegową, której obudowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa z domieszką srebra(polygine)? Powłoka Polygine niszczy szkodliwe bakterie, wirusy i drożdże w tym gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRRSA). Odpowiedź na pytanie 2: Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani wysokiej jakości lampę zabiegową, której czasza ma kształt walca z matrycą świetlną wpisaną w okrąg o śr. 245mm o zwartej konstrukcji? Oferowane parametry są idealnie dostosowane do wymogów pomieszczeń zabiegowych. Lampa zapewnia prawidłowe oświetlenie pola zabiegowego i stanowi niezbędną pomoc dla lekarza. Odpowiedź na pytanie 3:

6 Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani wysokiej jakości lampę zabiegową w której regulacja natężenia oświetlenie temp. barwowej zakresu oświetlenia pola oraz włączanie/wyłączanie odbywa się za pośrednictwem pokręteł oznaczonych czytelnymi symbolami, umiejscowionymi na czaszy lampy, po przeciwnej stronie w stosunku do uchwytu pozycjonującego? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym i umożliwia ustawienie parametrów światła na pożądanym poziomie. Odpowiedź na pytanie 4: Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną w 13 wysokowydajnych diod LED o jednakowej Wilkoszu w tym 11 w kolorze białym oraz 2 w kolorze czerwonym umożliwiające regulację temp. barwowej światła o żywotności przekraczającej godzin pracy, emitującej światło o wysokim natężeniu przy bardzo niskim zużyciu mocy poniżej 30W.? Oferowane rozwiązanie zapewnia możliwość regulowania temp. barwowej w szerokim zakresie, pomaga w percepcji zabarwienia tkanek czerwonych stanowiąc pomoc dla lekarza a zastosowana przez producenta innowacyjna technologia HD-LED sprawia, że emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy. Odpowiedź na pytanie 5 W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Dot. zad. 4 torba reanimacyjna Pytanie 1 Prośmy o dopuszczenie torby reanimacyjnej wyposażonej (zamiast w rurkę typu compitube) w zestaw 4 szt. masek krtaniowych (rozm. 3,4,5,6) umożliwiających łatwe i szybkie udrożnienie dróg oddechowych u pacjentów o masie ciała od 30 do powyżej 100kg? Odpowiedź na pytanie 1 Pytanie 2 Prosimy o dopuszczeni torby reanimacyjnej wyposażonej w reduktor tlenu ze skokową regulacją przepływu w standardowym zakresie regulacji od 1 do 25 l/min. Odpowiedź na pytanie 2 Pytanie 3 Prosimy o dopuszczeni torby reanimacyjnej 1 komorowej posiadającej 3 kieszenie zewnętrzne. Odpowiedź na pytanie 3 W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie Dot. zadania 6 - materac przeciwodleżynowy Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodleżynowy o wys. 10 cm, zbudowany z 18 komór poprzecznych bez zagłówka, z funkcją spustu powietrza realizowaną przez odłączenie przewodów powietrznych, bez systemy dotleniania AIR, o obciążeniu max 150kg? Wyższym niż wymagane, wyposażony w pompę z dotykowym panelem sterującym umożliwiającym dokonywanie indywidualnych zmian ustawień parametrów pracy, regulacją ciśnienia w zakresie mmhg? Odpowiedź na pytanie

7 W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi. Pytanie nr 1 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę mobilną na podstawie pięcioramiennej z pięcioma kółkami? Odpowiedź na pytanie nr 1 Pytanie nr 2 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę o okrągłej czaszy o zwartej budowie bez relingów okalających czaszę? Odpowiedź na pytanie nr 2 Pytanie nr 3 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę, w której panel do regulacji natężenia lampy znajduje się z boku czaszy na ramieniu lampy? Odpowiedź na pytanie nr 3 Pytanie nr 4 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę o zużyciu energii 50W? Odpowiedź na pytanie nr 4 Pytanie nr 5 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę z regulacją natężenia oświetlenia od do luksów realizowanych w siedmiu skokach? Odpowiedź na pytanie nr 5 Pytanie nr 6 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę z 36 diodami jednakowego koloru i jednakowej wielkości? Odpowiedź na pytanie nr 6 Pytanie nr 7 Dotyczy zadanie nr 1 Lampa zabiegowa. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa dopuści do zaoferowania lampę z średnicą kopuły 350mm? Odpowiedź na pytanie nr 7 Pytanie nr 8 Dotyczy zadanie nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny dopuści do zaoferowania wózek o korpusie wykonanym ze stali nierdzewnej? Odpowiedź na pytanie nr 8 Pytanie nr 9 Dotyczy zadanie nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny dopuści do zaoferowania wózek z kółkami o średnicy 100mm?

8 Odpowiedź na pytanie nr 9 Pytanie nr 10 Dotyczy zadanie nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach 960x785x1170mm (szer./gł./wys.)? Odpowiedź na pytanie nr 10 Pytanie nr 11 Dotyczy zadanie nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach półek 703x630mm (szer./gł.)? Odpowiedź na pytanie nr 11 Pytanie nr 12 Dotyczy zadanie nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny dopuści do zaoferowania wózek o wysokości wszystkich trzech komór 297mm? Odpowiedź na pytanie nr 12 Pytanie nr 13 Dotyczy zadanie nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 Wózek do transportu czystej bielizny dopuści do zaoferowania wózek o wadze 100kg? Odpowiedź na pytanie nr 13 W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie nr 1 Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenie do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U ) jednymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są; deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww. zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z też tego powodu dokumenty nie kwalifikują się jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a w szczególności z katalogu dokumentów wymienionych w 5 ww. rozporządzenia. Abstrahując od powyższej argumentacji należy zauważyć, że zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dystrybutor i importer mają obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że nawet gdyby Wykonawca chciał dołączyć do oferty zgłoszenie/powiadomienie to może takiej możliwości w dniu składania ofert nie posiadać, w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na terytorium RP oferowanego urządzenia. Tym samym omawiany zapis oprócz swej sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza wymóg potencjalnie niemożliwy do spełnienia. Odpowiedź na pytanie nr 1 Patrz poniżej modyfikacja siwz

9 Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla zadań 1 i 5 do 6 tygodni od podpisania umowy? Proponowany przez Zamawiającego 21 termin dostaw jest niewystarczający w przypadku urządzeń importowanych, wykonywanych na zamówienie. Odpowiedź na pytanie nr 2 Patrz poniżej modyfikacja siwz Pytanie nr 3 Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian. Odpowiedź na pytanie nr 3 Gwarancja nie obejmuje części i materiałów zużywalnych, na które Wykonawca nie udziela gwarancji. Pytanie nr 4 dot. par.9 ust. 6 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu usunięcia wad i usterek w terminie do 7 dni w przypadku napraw nie wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. W przypadku napraw, w których zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy prosimy o wydłużenie terminu do 10 dni. Wymagany termin jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadzi do zwiększenia efektywności urządzeń. Odpowiedź na pytanie nr 4 Pytanie nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umów oraz fakturowanie każdego zadania osobno, na podstawie protokołu odbioru częściowego? Ze względu na obszerny zakres przedmiotu zamówienia oraz jego znaczącą wartość umożliwienie podpisania osobnych umów oraz rozliczania fakturami częściowymi jest niezwykle celowe. Odpowiedź na pytanie nr 5 W ramach poszczególnych zadań zostaną zawarte z Wykonawcami umowy. Pytanie nr 6 dot. par. 11 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: Dostawca zapłaci kary umowne: 1. za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20 wartości umowy za każdy dzień zwłoki, 2. za opóźnienie w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w w okresie gwarancji w wysokości 0,20 wartości umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wady, usterki, z zastrzeżeniem 9 ust. 7, zapisem: Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 1. za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20 wartości niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, 2. za opóźnienie w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20 wartości naprawianego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, usterki, z zastrzeżeniem 9 ust. 7,

10 Istniejący obecnie zapis w przypadku opóźnienia w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony. Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia, a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie. Odpowiedź na pytanie nr 6: Pytanie nr 7 dot. par. 13 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego zapisu na następujący: Odbiorca może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nieterminowości w dostawie wydłużającej sie ponad 21 dni ponad wymagany termin lub zgodnie z zapisem 145 pzp. Odpowiedź na pytanie nr 7: W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści korzystniejszy parametr max, obciążenia materaca dający szersze spektrum zastosowania tj. do 180 kg? Odpowiedź na pytanie nr 1: Pytanie nr 2 Czy półprzepuszczalny pokrowiec materaca ma posiadać możliwość przeprowadzania dezynfekcji wysokotemperaturowej tj. pranie 95 st. C i suszenie 110 st. C? Odpowiedź na pytanie nr 2: Pytanie nr 3 Czy półprzepuszczalny pokrowiec materaca ma posiadać powłokę antybakteryjną oraz być wielokierunkowo rozciągliwy w celu zapobiegnięcia fałd lub zagnieceń? Odpowiedź na pytanie nr 3: Tak. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z wymiennych komór poprzecznych? Odpowiedź na pytanie nr 4: Pytanie nr 5: Czy w związku z zastosowaniem systemu dotlenienia tkanki AIR Zamawiający wymaga zabezpieczenia pacjenta leżącego na materacu przeciwodleżynowym poprzez zastosowanie antybakteryjnych filtrów wtłaczanego powietrza? Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak. Pytanie nr 6: Czy w miejsce pokrętła regulacji ciśnienia Zamawiający dopuści dotykowy panel sterujący? Odpowiedź na pytanie nr 6:

11 Pytanie nr 7 Czy Zamawiający dopuści korzystniejszy terapeutycznie parametr wytwarzanego ciśnienia w zakresie 10-46mmHg, gdyż stwierdzono, że nacisk na tkanki powyżej 32mmHg zamyka światło naczyń włosowatych? Odpowiedź na pytanie nr 7: Pytanie nr 8 Czy dla materacy przeciwodleżynowych Zamawiający wymaga Certyfikatu ISO 13485:2003 potwierdzającego, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych? Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z Częścią I ust. 7 siwz. Pytanie nr 9 Czy w związku z zalecanym zastosowaniem materaca tylko do II stopnia odleżyn włącznie Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pompy bez mikroprocesorowego czujnika i sterowania oraz funkcji maksymalnego wypełnienia, które to funkcje mają zastosowanie w terapii odleżyn do IV stopnia włącznie? Odpowiedź na pytanie nr 9: Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że: 1) w Części I Informacja ogólna, w ust. 7 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 1) Dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary są dopuszczone do obrotu i używania musi dołączyć do oferty: a) w zakresie towarów będących wyrobami medycznymi: zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dotyczy wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli) lub powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego (dotyczy dystrybutorów i importerów), b) deklaracje zgodności producenta, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: 1) W zakresie oferowanych przez Wykonawcę towarów będących wyrobami medycznymi dla potwierdzenia, że są dopuszczone do obrotu i używania Wykonawca musi dołączyć do oferty deklaracje zgodności producenta, 2) w Części IV Termin wykonania zamówienia, wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 21 dni, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: 42 dni, 3) w Załączniku nr 2 Istotne warunki umowy, w 3 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 21 dni, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: 42 dni, 4) w Załączniku nr 1, w zadaniu nr 1 Lampa zabiegowa wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 1 Lampa zabiegowa Lp. Parametry aparatu Parametr wymagany 1 Lampa zabiegowa jednoczaszowa z trwałym i wydajnym diodowym źródłem światła emitującym zimne światło. Diody w kolorze białym Parametr oferowany/podać

12 2 Lampa mobilna na podstawie czworokątnej możliwość pozycjonowania lampy wieloosiowo 3 Oprawa (górna jej część wykonana ze stopu aluminium) wyposażona w uchwyt ergonomiczny do pozycjonowania lampy umiejscowiony na krawędzi czaszy 4 Czasza w kształcie sześciokąta o zwartej budowie bez relingów okalających czaszę 5 Po przeciwnej stronie w stosunku do uchwytu pozycjonującego, na obrzeżu lampy umiejscowiony panel deregulacji natężenia lampy, włączania i wyłączania (nie dopuszcza się umiejscowienia panelu sterującego obok rączki do pozycjonowania) 6 Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: min luksów 7 Temperatura barwowa: min K 8 Współczynnik oddawania barw: Ra> 94 9 Średnica oświetlonego pola: min. 160 mm 10 Zużycie energii max 36W 11 Regulacja natężenia oświetlenia: min. od do max luksów realizowana w trzech skokach 12 Trwałość źródła światła: min h 13 Liczba diod w kopule min 16 max 18 szt jednakowego koloru (biały) i jednakowej wielkości 14 Średnica kopuły 300 mm ( ±2mm) 15 Zapasowe rączki do sterylizacji 3szt 16 Instrukcja obsługi w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim wraz z dostawą 17 Okres gwarancji min.24 m-ce 1 Lampa zabiegowa Kpl. 2, nr katalogowy a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 1 Lampa zabiegowa Lp. Parametry aparatu Parametr wymagany 1. Zasada oświetlenia: bezcieniowy reflektor z źródłem światła LED 2. Lampa statywowa, ramię prostowodowe, podstawa na 4-5 kółkach, w tym min. jedno kółko z hamulcem lub podstawa na pięciu ramionach z kółkami. 3. Natężenie światła lampy min 50 klux z odległości min. 0,9 m lub 65 klux z odległości min. 1m 4. Odtworzenie barwy światła słonecznego od Temperatura barwowa od 3700[K] 6. Średnica pola bezcieniowego : od mm Parametr oferowany/podać

13 7. Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania min cm 8. Zasilanie: 230V 50Hz 9. Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami 10. Żywotność źródła światła od h 11. Regulacja natężenia światła na czaszy lampy 12 Max pobór mocy: 15W - 35W 13 Instrukcja użytkowania w języku polskim wraz z dostawą, gwarancja minimum 24 m-ce nr katalogowy 1 Lampa zabiegowa Kpl. 2, 5) w Załączniku nr 1, w zadaniu nr 4 Torba reanimacyjna, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 4 Torba reanimacyjna Torba reanimacyjna - torba z usztywnionymi ściankami - torba 1-komorowa z 4kieszeniami zewnętrznymi - ciężar wraz z wyposażeniem do 10kg - butla tlenowa 2l - reduktor z szybkozłączką typu AGA ze skokową regulacją przepływu 0,2 od0 do 25l/min - worek samorozprężalny silikonowy z rezerwuarem tlenu 2500ml - maski do prowadzenia tlenoterapii - rurka typu combitube - ssak ręczny z pojemnikiem - laryngoskop z oświetleniem standartowym z łyżkami MC 2,3 - ampulatorium do samodzielnego wyposażenia - gwarancja min. 24 m-ce - instrukcja obsługi w języku polskim wraz z 1 dostawą Szt. 2, nr katalogowy a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 4 Torba reanimacyjna

14 Torba reanimacyjna - torba z usztywnionymi ściankami - torba 1-komorowa z 3-4 kieszeniami zewnętrznymi - ciężar wraz z wyposażeniem do 10kg - butla tlenowa 2l - reduktor z szybkozłączką typu AGA ze skokową regulacją przepływu 0,2 od 0-1 do 25l/min - worek samorozprężalny silikonowy z rezerwuarem tlenu 2500ml - maski do prowadzenia tlenoterapii - rurka typu combitube - ssak ręczny z pojemnikiem - laryngoskop z oświetleniem standartowym z łyżkami MC 2,3 - ampulatorium do samodzielnego wyposażenia - gwarancja min. 24 m-ce - instrukcja obsługi w języku polskim wraz z 1 dostawą Szt. 2, nr katalogowy 6) w Załączniku nr 1, w zadaniu nr 6 Materac przeciwodleżynowy, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 6 Materac przeciwodleżynowy Lp. Parametr Parametr wymagany I Materac 1 Wysokość komór ok. 5 cali 2 17 komór poprzecznych 3 dwie komory główne 4 system dotleniania AIR 5 zawór reanimacyjny 6 szybkozłączki 7 funkcja maksymalnego wypełnienia 8 mikroprocesorowy czujnik ciśnienia 9 max. obciążenie do 120 kg 10 sterowanie mikroprocesorowe 11 półprzepuszczalny pokrowiec 12 stabilny zagłówek 13 wybór trybu statycznego 14 wzmocnione przewody powietrza 15 zalecane do stosowania do II-giego stopnia odleżyn 16 system utrzymywania ciśnienia wewnątrz komór materaca do 3h 17 zabezpieczenie antypośligowe materaca II Pompa 1 długość kabla zasilającego min. 3 m 2 zasilanie 230V/50 Hz Parametr oferowany/podać

15 3 wyciszony system zasysania powietrza 4 zaczepy umożliwiające zawieszenie pompy 5 wydajność min. 8l/min 6 pokrętło regulacji ciśnienia mmhg 7 mechaniczny filtr powietrza III Gwarancja min. 24 m-ce IV Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą 1 Materac przeciwodleżynowy Szt. 6, nr katalogowy a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 6 Materac przeciwodleżynowy Lp. Parametr Parametr wymagany I Materac 1 Wysokość komór ok. 5 cali komór poprzecznych 3 dwie komory główne 4 system dotleniania AIR 5 zawór reanimacyjny 6 szybkozłączki 7 funkcja maksymalnego wypełnienia 8 mikroprocesorowy czujnik ciśnienia 9 max. obciążenie do 180 kg 10 sterowanie mikroprocesorowe 11 półprzepuszczalny pokrowiec z możliwością przeprowadzenia dezynfekcji wysokotemperaturowej tj. pranie 95 o C i suszenie 110 o C 12 stabilny zagłówek 13 wybór trybu statycznego 14 wzmocnione przewody powietrza 15 zalecane do stosowania do II-giego stopnia odleżyn 16 system utrzymywania ciśnienia wewnątrz komór materaca do 3h 17 zabezpieczenie antypośligowe materaca II Pompa 1 długość kabla zasilającego min. 3 m 2 zasilanie 230V/50 Hz 3 wyciszony system zasysania powietrza 4 zaczepy umożliwiające zawieszenie pompy 5 wydajność min. 8l/min 6 pokrętło lub panel regulacji ciśnienia mmhg lub 10-46mmHg 7 mechaniczny filtr powietrza III Gwarancja min. 24 m-ce IV Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą Parametr oferowany/podać nr

16 1 Materac przeciwodleżynowy Szt. 6, katalogowy 7) w Załączniku nr 1, w zadaniu nr 7 Optyka 70 o wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 7 Optyka 70 Optyka 70, Optyka HD z typem zamka w standardzie Storz i pasująca do posiadanego sprzętu Storz, Ø 4, dł. 302mm, kąt patrzenia 70, autoklawowalna, gwarancja min. 24 m- ce, instrukcja obsługi w języku polskim wraz z 1 dostawą Szt. 2, nr katalogowy a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 7 Optyka 70 Optyka 70, Optyka HD z typem zamka w standardzie Storz i pasująca do posiadanego sprzętu Storz, Ø 4, dł. 302mm, kąt patrzenia 70, autoklawowalna, pojemnik do sterylizacji wykonany z metalu, gwarancja min. 24 m-ce, instrukcja obsługi w języku 1 polskim wraz z dostawą Szt. 2 nr katalogowy, 8) w Załączniku nr 1, w zadaniu nr 8 Optyka 30 o wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 8 Optyka 30 Optyka 30, Optyka HD z typem zamka w standardzie Storz i pasująca do posiadanego 1 sprzętu Storz, Ø 4, dł. 302mm, kąt patrzenia Szt. 1 nr katalogowy

17 , 30, autoklaw owalna, gwarancja min. 24 m- ce, instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: Zadanie nr 8 Optyka 30 Optyka 30, Optyka HD z typem zamka w standardzie Storz i pasująca do posiadanego sprzętu Storz, Ø 4, dł. 302mm, kąt patrzenia 30, autoklaw owalna, pojemnik do sterylizacji wykonany z metalu gwarancja min. 24 m-ce, instrukcja obsługi w języku 1 polskim wraz z dostawą Szt. 1. nr katalogowy Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. Dnia r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie Zamawiającego

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia : Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 telefon: 0 (prefix) (89) 53-26-349 fax: 0(prefix) (89) 53-26-349 e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl Olsztyn, 9.02.2017 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o współczynniku odwzorowania barw CRI = 95.

Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o współczynniku odwzorowania barw CRI = 95. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grodzisk Wlkp. 2016-02-15 r. ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Sekretariat tel. 061/ 44 36 501 fax. 061/ 44 45 720 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 30 marca 201r. L.dz. SSM.DZP.200.22.201 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 20.09.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/2016 - Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z

Bardziej szczegółowo

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-44/16 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH: I. LAMPA OPERACYJNA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dnia 16.09.2010 r. L.dz. SSM-XI-84/GS/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 16 maja 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.73.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 18.02.2013 Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. zo.o. w związku z prowadzoną procedurą przetargową o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA SUFITOWA DWUCZASZOWA - 3 SZTUKI

LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA SUFITOWA DWUCZASZOWA - 3 SZTUKI Zadanie Nr 11 / Podzadanie 11.2 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy ALVO Tworzymy dla Ciebie lampy operacyjne i zabiegowe lampy operacyjne i zabiegowe alvo wykorzystują diody led jako źródło światła. charakteryzują sie one bardzo dobrymi,

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi: Numer sprawy: DTZ.382.15.2015 Golub-Dobrzyń, dn. 16.05.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę lampy operacyjnej. W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

najnowsze rozwiązania techniczne subtelny włoski design wysoka jakość... idealna lampa zabiegowa

najnowsze rozwiązania techniczne subtelny włoski design wysoka jakość... idealna lampa zabiegowa Lampa zabiegowa najnowsze rozwiązania techniczne subtelny włoski design wysoka jakość... idealna lampa zabiegowa TECHNOLOGIA DLA SAL ZABIEGOWYCH I CHIRURGICZNYCH Za pomocą konstrukcji i koncentracji niezrównanej

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych,

Do wszystkich zainteresowanych, INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-54 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: malgorzata.siwicka@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Laureat red dot design award WWW.EUROSCALEMED.PL D triango Wyposażona w źródła światła LED, lampa D triango zapewnia optymalne oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampy operacyjne www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna Lampa jako źródło światła wykorzystuje białe diody LED. Dzięki zastosowaniu technologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM II o wartości poniżej 200 000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM II o wartości poniżej 200 000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/ /PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/ /PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej Rzeszów, dnia 02.05.2008 r. SP ZOZ.II.1.3/ZP-14A-PN/1/2008 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. Toruń, dnia 12.07.2012 r. L.dz. SSM-XI-47/Z/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: ... Znak: AE/ZP-27-19/15 Tarnów, 2015-03-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt.,

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015

Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015 DZPi Z-271/126/2015 Kraków, 21 maja 2015 roku Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015 I. Pytania do zapisów

Bardziej szczegółowo

LAMPY OPERACYJNE FAM-LUX LO-23

LAMPY OPERACYJNE FAM-LUX LO-23 LAMPY OPERACYJNE FAM-LUX LO- 23 Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa 2. wersja naścienna 3. wersja przejezdna Panel kontrolny Lampa operacyjna FAM-LUX Lampa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ/333/132/2015 Olsztyn, dnia 2 czerwca 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007 Kraków, dnia 29.10.2007 r. DO WYKONAWCÓW dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007 W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do

Bardziej szczegółowo

Gorlice dnia 18.12.2012 r. XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania

Gorlice dnia 18.12.2012 r. XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania Gorlice dnia 18.12.2012 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego Oddziału Neurologicznego oraz ZOL, Nr sprawy: 90/2012. Dotyczy treści

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 14.07.2010 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami Rzeszów, 29.07.2014 r. AD.ZP.3810-4/2014/JJ dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami W związku z pytaniami złożonymi do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa Lampa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 04-02-2015r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr kupna - sprzedaży

UMOWA nr kupna - sprzedaży UMOWA nr kupna - sprzedaży Zawarta w dniu... 2015 r. we Wrocławiu roku pomiędzy: 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 50-981 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bipolarnych i cementu kostnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bipolarnych i cementu kostnego. Toruń, dnia 15.10.2015 r. SSM.DZP.200.81.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bipolarnych i cementu kostnego. W związku ze skierowanym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych Toruń, 208.2010 r. L.dz. SSM-XI-73/Z/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ

Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ Górzno, dnia 08 lipca 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie Górzno 63 64-120 Krzemieniewo Do Wszystkich Wykonawców dot. postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

CENA NETTO. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 RAZEM

CENA NETTO. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 RAZEM Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 System do wykonywania VAB 1 szt. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 System wyposaŝony w: - rękojeść biopsyjną do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i RTG, z moŝliwością

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Wałbrzych, 13.09.2013 r. Znak sprawy: ZP/9/ŁS/2013 Szanowni Wykonawcy!

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. Ostrów Wielkopolski, dnia 23.09.2016 r. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22 63-400 Ostrów Wielkopolski Otrzymują: wykonawcy strona internetowa http://www.szpital.osw.pl/ Znak sprawy: FDZZ.226.22.2016

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, 0--7 L.dz. SSM-XI-/GS/0/ / Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

ULTRAJASNE I SUPERWYDAJNE NOWA GENERACJA LAMP CHIRURGICZNYCH

ULTRAJASNE I SUPERWYDAJNE NOWA GENERACJA LAMP CHIRURGICZNYCH ULTRAJASNE I SUPERWYDAJNE NOWA GENERACJA LAMP CHIRURGICZNYCH DEWILUX 160/130LED 02 WYZWANIE KORZYŚCI DZIAŁANIE ASPEKTY PRAKTYCZNE DANE TECHNICZNE WYZWANIE DOSKONAŁE ŚWIATŁO! W salach operacyjnych, oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych. tel. 74/64 89 600 fax.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych. tel. 74/64 89 600 fax. DZPZ-530-Zp/80/PN-70/11 Wałbrzych 06.10.2011 r. Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu i urządzeń medycznych Zp/80/PN-70/11 w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326

Bardziej szczegółowo

LAMPY OPERACYJNE. Pentaled 81. Pentaled 30 E. Pentaled 12 PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY. Producent. Przeznaczenie. Możliwości zawieszenia, instalowania

LAMPY OPERACYJNE. Pentaled 81. Pentaled 30 E. Pentaled 12 PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY. Producent. Przeznaczenie. Możliwości zawieszenia, instalowania OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 5/2014 PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY LAMPY OPERACYJNE Pentaled 81 Eres Medical Producent Przeznaczenie Możliwości zawieszenia, instalowania Rodzaj źródła światła Liczba diod LED Możliwość

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/08PN/13 Płock, dnia 21 stycznia 2013 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony nr 350/118/2014 Zakup i dostawa urządzeń medycznych.

Przetarg nieograniczony nr 350/118/2014 Zakup i dostawa urządzeń medycznych. Poznań, dn. 07.01.2015 350/118/2014/11 Wg rozdzielnika Przetarg nieograniczony nr 350/118/2014 Zakup i dostawa urządzeń medycznych. Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu na Dostawę metalowych mebli, sprzętu ze stali

Bardziej szczegółowo

Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001

Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001 Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001 Jako źródło światła zastosowano 35W promiennik metal-haloid, tzw. mini-ksenon, który pozwala ograniczyć rozmiar urządzenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel./fax. (013) 43 09 547 www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl SZPiGM 3820/103/2012 Brzozów, 2012-12-03 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 Wrocław, dnia 04.11.2014r. Ldz. 425/1/2014 Wykonawcy w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych. Toruń, dn. 2 lipca 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.50.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych. I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Coolview HD-LED. Lampa zabiegowa

Coolview HD-LED. Lampa zabiegowa Coolview HD-LED Lampa zabiegowa Lampa operacyjna w technologii HD HD-LED jest najnowszą technologią stosowaną w oświetleniu o znacznie lepszych parametrach działania niż standardowe lampy LEDowe lub konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.02.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania nr sprawy: ZP-III343/2/2013 Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu pn. Program wyrównywania

Bardziej szczegółowo

Seria HyLED 8. Wielofunkcyjne rozwiązanie do sal operacyjnych

Seria HyLED 8. Wielofunkcyjne rozwiązanie do sal operacyjnych Parametry techniczne HyLED 86/86M 160,0 lux Średnica pola oświetlanego (w odległości 1 m)* 220-260mm Głębokość oświetlenia (20%) 1,2mm Temperatura barwowa ** Standardowo: 4,350 K Zmienna wartość CCT:3,8-5,0

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO SIWZ Z WYJAŚNIENIEM

ZAPYTANIE DO SIWZ Z WYJAŚNIENIEM Warszawa, dn. 11.06.2013r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 24 zestawów multimedialnych dla 24 szkół uczestniczących w projekcie Szukając Einsteina Akademia Umysłów

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na. dostawę artykułów medycznych i jednorazowego użytku nr ogłoszenia

W odpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na. dostawę artykułów medycznych i jednorazowego użytku nr ogłoszenia Koszalin, 4.12.08r Wg rozdzielnika Nr sprawy 9/2008 W odpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych i jednorazowego użytku nr ogłoszenia 334373 2008 z dnia 26.11.2008

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia roku L.dz. DAG/ 382 / 91 / 11

Szczecin, dnia roku L.dz. DAG/ 382 / 91 / 11 Szczecin, dnia 2.08.2011 roku L.dz. DAG/ 382 / 91 / 11 Dotyczy: pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-19/11 na dostawę lamp zabiegowych i operacyjnych do budynku Centrum Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Lublin, r.

Lublin, r. Nr sprawy AZP-250-ZP-BT/PN-p206-04/IV/2009 Lublin, 11.09.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 206 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 9/2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 9/2008 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 9/2008 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

PYTANIE Pakiet nr 3 - Pulsoksymetr Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o następujących parametrach:

PYTANIE Pakiet nr 3 - Pulsoksymetr Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o następujących parametrach: Poznań, dnia 17.04.2014 EZ/350/20/2014/518 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr EZ/350/20/2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego: Zakup

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-18 14:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/19/2016 Dostawa laryngoskopów i akcesoriów do laryngoskopów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI SPZOZ/P.N.07/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2007-02-14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku nr sprawy SPZOZ/P.N.07/2007. Samodzielny

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Znak sprawy: ZP/24/31/2017/PN/24 Zabrze, 10.05.2017r Dyrektor dr n. med. Dariusz

Bardziej szczegółowo

WSzSL/DZ/072/ 585 /13 Legnica, 11-12-2013

WSzSL/DZ/072/ 585 /13 Legnica, 11-12-2013 WSzSL/DZ/072/ 585 /13 Legnica, 11-12-2013 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy postępowania przetargowego: NA DOSTAWĘ: 1) AKTYWNYCH MATERACY PRZECIWODLEŻYNOWYCH 2 ) ZESTAWÓW DO TRUDNEJ INTUBACJI 3) CZUJNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak: SW/ZP/251/N/50/2014-DO Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Załącznik do oferty Grupa 6 poz 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiot: łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym 10 szt Nazwa i typ: Producent: Rok produkcji: 2015 Lp

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-21/16 Załącznik nr 7.1 Wymagane i oferowane parametry techniczne inkubatora zamkniętego 1 sztuka

AE/ZP-27-21/16 Załącznik nr 7.1 Wymagane i oferowane parametry techniczne inkubatora zamkniętego 1 sztuka AE/ZP-27-21/16 Załącznik nr 7.1 Wymagane i oferowane parametry techniczne inkubatora zamkniętego 1 sztuka Lp Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny. Punktacja w kryterium okres gwarancji 1. Inkubator

Bardziej szczegółowo

Projekt UPGOW współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt UPGOW współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Katowice dn. 14 września 2009 UNIWERSYTET ŚLĄSKI Dział Zamówień Publicznych Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice tel. /032/ 359 1381, 359 1379 fax. /032/ 359 2048 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW (treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ)

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW (treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ) AI 261-03/JA/16 Zamość 28 grudnia2016r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW (treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ) W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Polaris 100/200 Po prostu dobra lampa!

Polaris 100/200 Po prostu dobra lampa! Polaris 100/200 Po prostu dobra lampa! Właściwe oświetlenie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na sali operacyjnej. Lampy operacyjne Polaris 100/200 zapewniają zimne światło o naturalnych kolorach i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Skierniewice: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziału kardiologii

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Wrocław, dn. 20.08.2012r. Dotyczy: PN 56/12 - przetarg na dostawę materiałów szewnych Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie nr 1: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... Podać Tak

Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... Podać Tak Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) LP OPIS Parametr wymagany Parametr oferowany Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... 1 Rok produkcji min 2015 Endoskopowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne: Załącznik Nr 2.3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet Nr 3 Meble medyczne: L.p. Asortyment Wymiary Producent / model Ilość (szt.) Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto (w zł)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do badań EKG, USG, Holtera

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do badań EKG, USG, Holtera Toruń, dnia 29.01.2016 r. SSM.DZP.200.10.2016 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do badań EKG, USG, Holtera W związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Myjnia Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego 1 szt.- PARAMETRY WYMAGANE:

Myjnia Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego 1 szt.- PARAMETRY WYMAGANE: Pakiet 2 Myjnia Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego 1 szt.- PARAMETRY WYMAGANE: 1. Dot. Poz. 6- Czy Zamawiający dopuści do oceny

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Dział Zamówień Sekcja Zamówień Publicznych 80-210 Gdańsk ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a tel. +4858 349 12 23, fax. +4858 349 12 24 zp@gumed.edu.pl Gdańsk, dnia 01.04.2016 r.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 10.11.2015 LICZBA STRON: 11 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę stołów operacyjnych do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o., sygn.

Bardziej szczegółowo

Pytania z dn , pismo 1:

Pytania z dn , pismo 1: UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 17.07.2015 MŚ-ZP-DK-333-34/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Znak sprawy: ZP/61/70/2016/PN/61 Zabrze, 21.10.2016r Dyrektor dr n. med. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Protokół konieczności będzie spisywany przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Projektanta. Pytanie 3

Protokół konieczności będzie spisywany przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Projektanta. Pytanie 3 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania przetargowego na dostawy: Systemy do pobierania krwi. Obłożenia operacyjne i zabiegowe.

Dotyczy postępowania przetargowego na dostawy: Systemy do pobierania krwi. Obłożenia operacyjne i zabiegowe. Nr postępowania SZP-332-47PN/2010 Olsztyn, dnia 16-12-2010r. Dotyczy postępowania przetargowego na dostawy: Systemy do pobierania krwi. Obłożenia operacyjne i zabiegowe. Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 14.05.2013 roku DZPIZ.271.I.121/2013 Do uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Skierniewice: Dostawa urządzeń medycznych Numer ogłoszenia: 173028-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo