Projekt uruchomienia rozliczeń transakcji w instrumentach pochodnych OTC przez KDPW_CCP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt uruchomienia rozliczeń transakcji w instrumentach pochodnych OTC przez KDPW_CCP"

Transkrypt

1 Projekt uruchomienia rozliczeń transakcji w instrumentach pochodnych OTC przez KDPW_CCP

2 Plan prezentacji Wybrane uwarunkowania rozliczeń transakcji w instrumentach pochodnych OTC. Koncepcja centralnego kontrpartnera transakcji. Planowany model rozliczeń instrumentów pochodnych OTC przez KDPW_CCP. Centralne repozytorium transakcji OTC.

3 Otoczenie rynkowe Dominacja rozliczeń bilateralnych pomiędzy bankami Negatywny wpływ kryzysu rynku OTC na stabilność sektora finansowego Sytuacja na polskim rynku międzybankowym Działania regulatorów rynku - Dodd-Frank Act w USA, - Market Infrastructure Regulation (EMIR) w UE. Obowiązkowość rozliczeń poprzez CCP Raportowanie transakcji do repozytoriów Pojawienie się pierwszych CCP dla OTC SwapClear - LCH.Clearnet, ICE Clear, Eurex, CME Clearing,

4 Otoczenie regulacyjne Propozycja regulacji: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on derivative transactions, central counterparties and trade repositories z dnia 11 kwietnia 2011: - obowiązek clearingu dla instytucji finansowych Any financial counterparty shall clear all derivative contracts pertaining to a class of derivatives declared subject to the clearing obligation ( ) which are concluded with other financial counterparties which are not intragroup transactions - depozyty zabezpieczające A CCP shall impose, call and collect margins to limit its credit exposures from its clearing members, and where relevant, from CCPs which have interoperable arrangements - fundusz rozliczeniowy To further limit its credit exposures to its clearing members, a CCP shall maintain a prefunded default fund to cover losses that exceed the losses to be covered by margin requirements, arising from the default, including the opening of an insolvency procedure, of one or more clearing members.

5 Otoczenie regulacyjne cd. Propozycja regulacji: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on derivative transactions, central counterparties and trade repositories z dnia 11 kwietnia 2011: - obowiązek clearingu dla instytucji niefinansowych po przekroczeniu progu - kary za naruszenia - przedmiot zabezpieczeń - segregacja pozycji i aktywów - procedury upadłościowe i portability - polityka inwestycyjna CCP - centralne repozytoria transakcji

6 Wymogi kapitałowe na ekspozycje wobec CCP Basel Committee on Banking Supervision Consultative Document Capitalisation Of Bank Exposures To Central Counterparties - grudzień 2010r.: ekspozycje wobec CCP z tytułu MtM i depozytów zabezpieczających będą podlegać niskim (2% wagi ryzyka) wymogom kapitałowym, co będzie możliwe dzięki wielostronnemu nettingowi zobowiązań oraz mechanizmom zabezpieczającym poniesienie straty oferowanym przez CCP ekspozycje wobec funduszu rozliczeniowego (default fund) na bazie aktualnych zasobów finansowych CCP i wymaganiom na kapitał hipotetyczny. Zaproponowana metodologia obliczeń została skrytykowana przez Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych oraz CCP12.

7 Koncepcja CCP Rozliczenia bilateralne Rozliczenie z udziałem CCP bank bank bank bank bank bank CCP bank bank bank bank bank bank

8 Prawne interpozycjonowanie się CCP jak strony transakcji Nowacja Konstrukcja prawna, której zastosowanie powoduje, ze pierwotna umowa pomiędzy stronami wygasa i jest zastępowana dwiema umowami pomiędzy każdą z tych stron a CCP Open offer Konstrukcja prawna, której zastosowanie powoduje, że uzgodnienie przez strony warunków transakcji prowadzi do zawarcia transakcji nie między sobą, lecz z CCP.. KDPW_CCP staje się kupującym dla sprzedającego oraz sprzedającym dla kupującego, zgodnie z definicją przyjętą dla CCP.

9 Mechanizm nowacji Członek rynku 1 Członek rynku 2 CCP Uczestnik rozliczający 1 CCP CCP Uczestnik rozliczający 2

10 Prawne interpozycjonowanie się CCP jak strony transakcji Możliwości wdrożenia nowacji w Polsce 1. KDPW rozpoczął działania w kierunku zastosowania modelu nowacji w procesie rozliczania transakcji na rynku OTC. 2. Zastosowanie modelu nowacji będzie wymagać zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w tym zakresie. 3. W przypadku, gdy zmiany legislacyjne związane w wprowadzeniem instytucji nowacji nie nastąpią, KDPW rozważy alternatywne rozwiązania w celu dostosowania procesu rozliczeń do wymogów przepisów UE.

11 Instrumenty rozliczene przez KDPW_CCP w pierwszej fazie. FRA IRS Basis swap OIS REPO

12 Model rozwiązania dla instrumentów pochodnych rynku OTC Uczestnik rozliczający (UR1) 1 Uczestnik rozliczający (UR2) 2 2 Uczestnik rozliczający (UR3) 2 1 Komunikaty SWIFT Uczestnik rozliczający (UR4) 2 9 Potwierdzanie/Zestawianie (MarkitWire) Zestawianie (KDPW) Księgowanie transakcji 3 Rozliczenia i rozrachunek w KDPW_CCP Zarządzanie zabezpieczeniami 4 Kontrola merytoryczna 5 Weryfikacja Wycena Naliczanie danych portfeli depozytów rynkowych Wyliczenie należności i zobowiązań Zarządzanie pozycją i ryzykiem Raportowanie Ryzyko Rozrachunek Mikro i Makro hedge

13 Funkcje KDPW_CCP w modelu rozliczeń OTC Prowadzenie rozliczeń transakcji Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Obsługa rozrachunku w systemach zewnętrznych Prowadzenie repozytorium transakcji Funkcje pomocnicze

14 Funkcje KDPW_CCP w modelu rozliczeń OTC Prowadzenie rozliczeń transakcji Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Obsługa rozrachunku w systemach zewnętrznych Prowadzenie repozytorium transakcji Funkcje pomocnicze

15 Funkcje KDPW_CCP Prowadzenie rozliczeń transakcji Rejestracja transakcji Obliczanie należności i zobowiązań Przygotowanie instrukcji do właściwego systemu rozrachunku Obsługa wcześniejszej terminacji transakcji Administrowanie zabezpieczeniami

16 Prowadzenie rozliczeń transakcji Rejestracja transakcji Zidentyfikowane możliwości przekazywania do KDPW_CCP informacji o zawartych transakcjach: Platforma MarkitWire/MarkitServ SWIFT ACCORD Bloomberg VCON Thomson Reuters Trade Confirmation Komunikaty SWIFT serii MT dotyczące zawartych transakcji (zestawianie w KDPW_CCP) Który kanał komunikacji przyjąć jako standard dla rynku?

17 Prowadzenie rozliczeń transakcji Rejestracja transakcji Sys. Kom. Bank A Bank B Bank C Bank D MW, VCON, SWIFT, TR MW, VCON, SWIFT, TR XML XML Zawarcie transakcji Transakcja pomiędzy bankiem A i B Transakcja pomiędzy bankiem C i D Zestawienie, potwierdzenie transakcji Na platformie zewnętrznej Na platformie KDPW_CCP Rejestracja Kontrola merytoryczna i formalna, (może przebiegać na zewnętrznej platformie) Rejestracja transakcji w systemie KDPW_CCP, Przygotowanie transakcji do rozliczeń (np. modyfikacja dat płatności).

18 Prowadzenie rozliczeń transakcji Rejestracja transakcji - standard ISO Komunikaty SWIFT używane podczas rejestracji transakcji (komunikacja uczestnik KDPW_CCP): MT 340 MT 360 Komunikaty SWIFT używane do przesyłania warunków rozliczenia (komunikacja KDPW_CCP uczestnik): MT 341 MT 362 Komunikat SWIFT używany podczas wcześniejszej terminacji (komunikacja KDPW_CCP uczestnik): MT 364

19 Prowadzenie rozliczeń transakcji Obliczanie należności i zobowiązań Obliczanie wartości należności i zobowiązań z tytułu płatności odsetkowych, oraz MtM Obliczanie wartości należności i zobowiązań z tytułu dostawy papierów wartościowych Obliczanie należności i zobowiązań z tytułu wpłat do systemu gwarantowania rozliczeń (depozyty, fundusz rozliczeniowy) Raportowanie wysokości naliczonych należności i zobowiązań

20 Prowadzenie rozliczeń transakcji Przygotowanie instrukcji do właściwego systemu rozrachunku Netting należności i zobowiązań, Przygotowanie instrukcji do właściwego systemu rozrachunku pieniężnego, Przygotowanie instrukcji do Izby Rozrachunkowej (KDPW) w celu rozrachunku w papierach wartościowych (dla REPO).

21 Prowadzenie rozliczeń transakcji Obsługa wcześniejszej terminacji transakcji Wcześniejsza terminacja transakcji na żądanie uczestnika Automatyczna terminacja transakcji Terminacja transakcji o zerowej sumie ryzyka rynkowego. Raportowanie statusu terminacji do uczestnika.

22 Prowadzenie rozliczeń transakcji Obsługa wcześniejszej terminacji transakcji - wcześniejsza terminacja transakcji na żądanie uczestnika Bank terminujący (dealing room) KDPW_CCP Bank licytujący (dealing room) rozpoczęcie Żądanie terminacji transakcji Zapytanie o kwotowanie Najlepsze kwotowanie Wybór najlepszego kwotowania Kwotowania Zaproponowanie kwotowania Decyzja Akceptacja kwotowania Odrzucenie kwotowania Potwierdzenie realizacji Bank terminujący (back office) Bank terminujący (back office) Potwierdzenie realizacji Potwierdzenie realizacji

23 Prowadzenie rozliczeń transakcji Obsługa wcześniejszej terminacji transakcji - automatyczna terminacja transakcji Redukcja ryzyka kredytowego i operacyjnego Minimalizacja kosztów kapitałowych i operacyjnych Zwiększona płynność Raportowanie statusu terminacji do uczestników biorących w niej udział.

24 Prowadzenie rozliczeń transakcji Obsługa wcześniejszej terminacji transakcji - terminacja transakcji o zerowej sumie ryzyka rynkowego Substytut terminacji automatycznej KDPW_CCP wyszukuje idealnie przeciwstawne transakcje w ramach każdego z portfeli indywidualnie Transakcje przeciwstawne są terminowane do wysokości netto.

25 Prowadzenie rozliczeń transakcji Administracja zabezpieczeniami Prowadzenie rejestru papierów wartościowych wniesionych na depozyty zabezpieczające i fundusz rozliczeniowy Wycena zabezpieczeń Udostępnianie raportów z rejestru zabezpieczeń

26 Funkcje KDPW_CCP w modelu rozliczeń OTC Prowadzenie rozliczeń transakcji Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Obsługa rozrachunku w systemach zewnętrznych Prowadzenie repozytorium transakcji Funkcje pomocnicze

27 Funkcje KDPW_CCP Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Zarządzanie parametrami systemu gwarantowania rozliczeń Monitorowanie ryzyka Prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń Zwoływanie Komitetu Ryzyka Zarządzanie procesem niewypłacalności Działania mające na celu likwidację ryzyka rynkowego

28 Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Zarządzanie parametrami systemu gwarantowania rozliczeń Pobieranie i weryfikacja danych rynkowych Definiowanie i wyznaczanie parametrów ryzyka wykorzystywanych w procesie obliczeń depozytów zabezpieczających Definiowanie modeli wyceny i krzywych stóp procentowych Określanie listy akceptowanych zabezpieczeń oraz współczynników zmniejszających tzw. haircut ów.

29 Zarządzanie parametrami systemu gwarantowania rozliczeń Pobieranie danych rynkowych tenor 1M 3M 6M O/N WIBOR WIBOR WIBOR T/N WIBOR WIBOR WIBOR S/N WIBOR WIBOR SW WIBOR WIBOR tenor O/N 1W 2W 3W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 1Y OIS POLONIA (indeks) POLONIA (kwotowanie) POLONIA (kwotowanie) POLONIA (kwotowanie) POLONIA (kwotowanie) Interpolowany POLONIA (kwotowanie) Interpolowany Interpolowany POLONIA (kwotowanie) Interpolowany Interpolowany POLONIA (kwotowanie) Interpolowany Interpolowany POLONIA (kwotowanie) 1M WIBOR WIBOR 2M FRA 1x2 WIBOR 3M FRA 2x3 WIBOR DF(9M)*(1+FRA3x9* YFC(3M,9M)) 6M FRA 3x6 FRA 3x6 WIBOR 9M FRA 6x9 FRA 6x9 Interpolacja 6M i 12M 1Y FRA 9x12 FRA 9x12 FRA 6x12 15M FRA 12x15 FRA 12x15 18M FRA 15x18 FRA 15x18 FRA 12x18 21M FRA 18x21 FRA 18x21 2Y IRS FRA 21x24 FRA 18x24 3Y IRS IRS IRS 4Y IRS IRS IRS 5Y IRS IRS IRS 6Y IRS IRS IRS 7Y IRS IRS IRS 8Y IRS IRS IRS 9Y IRS IRS IRS 10Y IRS IRS IRS 12Y IRS IRS IRS 15Y IRS IRS IRS 20Y IRS IRS IRS

30 Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Monitorowanie ryzyka Monitoring dynamiki zmian parametrów rynkowych Monitoring dynamiki ekspozycji rynkowych poszczególnych uczestników Przeprowadzanie stress-testów systemu gwarantowania Kalibracja systemu gwarantowania rozliczeń Doskonalenie modeli kontroli ryzyka

31 Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń Codzienne wyrównanie do rynku Depozyty zabezpieczające Depozyty dodatkowe danego uczestnika Fundusz rozliczeniowy Kapitały własne KDPW_CCP

32 Prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń Codzienne wyrównanie do rynku Codzienne wyliczenia należności i zobowiązań wynikających z bieżącej wyceny poszczególnych transakcji w portfelu. Przekazywane pomiędzy CCP a stroną transakcji w cyklu dziennym Raportowanie o rozliczeniach (MtM) instrumentów do uczestników MtM dla i-tego uczestnika w dniu t 0 jest obliczany na podstawie wzoru: gdzie: WP i,t0 wycena portfela dla i-tego uczestnika w dniu t

33 Prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń Depozyty zabezpieczające Obliczenia wykonywane po rejestracji każdej transakcji Obliczane dla portfeli transakcji uczestnika zarejestrowanych na danym koncie rozliczeniowym w KDPW_CCP Zabezpieczają ryzyko n-dniowej zmiany wyceny portfela w warunkach normalnych (współczynnik ufności 99%) Metoda obliczeń: VaR - ważona symulacja historyczna Zabezpieczenia wnoszone na pokrycie depozytów mają charakter indywidualny Wysyłanie raportu o depozytach zabezpieczających do uczestników

34 Prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń Depozyty dodatkowe Obliczane codziennie między aktualizacjami funduszu rozliczeniowego w sytuacji, gdy ryzyko niepokryte uczestnika jest większe niż aktualna wartość funduszu rozliczeniowego Równe nadwyżce ryzyka niepokrytego uczestnika ponad wartość funduszu rozliczeniowego Raport o obowiązkowej wpłacie na depozyt dodatkowy

35 DZ Normal DZ Stress Prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń Depozyty dodatkowe FR UR A Dodatkowy depozyt UR A

36 Prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń Fundusz rozliczeniowy Aktualizowany raz na miesiąc, pokrywa ryzyko niepokryte Gromadzi środki, które umożliwiają pokrycie kosztu zamknięcia otwartych pozycji niewypłacalnego uczestnika/uczestników, wobec których KDPW_CCP ma największą ekspozycję po wykorzystaniu depozytów zabezpieczających tego uczestnika/uczestników Wpłaty do funduszu rozliczeniowego są proporcjonalne do własnego ryzyka niepokrytego uczestnika KDPW_CCP Jest funduszem wzajemnego gwarantowania KDPW_CCP wysyła do uczestników raport o wysokości obowiązkowych wpłat do funduszu rozliczeniowego

37 Prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń Ryzyko niepokryte RN Max DZSi, t DZN i, t 1 MtM i, t i gdzie: RN-ryzyko niepokryte DZS i Depozyty zabezpieczające stress-testowe i-tego uczestnika DZN i Depozyty zabezpieczające dla warunków normalnych i-tego uczestnika MtM i Mark to Market i-tego uczestnika t indeks dnia rozliczeniowego

38 DZ Normal DZ Stress DZ Normal DZ Stress DZ Normal DZ Stress Prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń Ryzyko niepokryte UR 1 UR 2 UR 3 RN 1 RN 2 RN 3 FR=RN2

39 Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Zwoływanie Komitetu Ryzyka Powoływany przez KDPW_CCP spośród przedstawicieli uczestników. Komitet Ryzyka pełni funkcje doradczą, w szczególności w zakresie: zmian w modelu zarządzania ryzykiem, procedur obsługi niewypłacalności, kryteriów przyjęć nowych uczestników, rozszerzenia zakresu rozliczanych instrumentów wyników stress-testów. Komitet Ryzyka nie ma wpływu na bieżącą działalność CCP. KDPW_CCP ma obowiązek poinformować KNF w sytuacji, kiedy nie zamierza wypełnić zaleceń Komitetu.

40 Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Zarządzanie procesem niewypłacalności uczestnika Uznanie uczestnika za niewypłacalnego skutkuje: Wstrzymanie przeprowadzania rozliczeń nowych transakcji uczestnika w KDPW_CCP Przekazanie informacji o niewypłacalności do innych uczestników, izb rozliczeniowych i regulatorów rynków Zamknięcie otwartych pozycji uczestnika Pokrycie strat w oparciu o kolejne linie obrony KDPW_CCP Podjęcie działań przez KDPW_CCP w celu przeniesienia pozycji klientów uczestnika niewypłacalnego wraz z ich zabezpieczeniami tych pozycji do innych uczestników

41 Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Zarządzanie procesem niewypłacalności uczestnika Należności uczestnika Depozyty zabezpieczające Wpłata do funduszu dokonana przez danego uczestnika Część kapitałów własnych KDPW_CCP Fundusz rozliczeniowy Pozostałe kapitały własne KDPW_CCP

42 Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Działania mające na celu likwidację ryzyka rynkowego Zastosowanie strategii zabezpieczającej Aukcja

43 Działania mające na celu likwidację ryzyka rynkowego Zastosowanie strategii zabezpieczającej KDPW_CCP przygotowuje strategię hedgingową minimalizującą ekspozycję rynkową, po czym przesyła do uczestników żądanie zakwotownia standardowych instrumentów Uczestnicy wysyłają do KDPW_CCP kwotowania. Oferty są poufne. KDPW_CCP wybiera najlepsze oferty zabezpieczające ryzyko rynkowe całego portfela. Aukcja drugiej ceny KDPW_CCP płaci/otrzymuje najbardziej niekorzystne kwotowanie z zaakceptowanych każdemu z uczestników Aukcja pierwszej ceny KDPW_CCP płaci/otrzymuje cenę licytowaną przez każdego z uczestników

44 Działania mające na celu likwidację ryzyka rynkowego Aukcja KDPW_CCP przesyła do uczestników żądanie zakwotownia jednostki zamykanego portfela Uczestnicy wysyłają do KDPW_CCP kwotowania. Oferty są poufne. KDPW_CCP wybiera najlepsze oferty na cały portfel. Aukcja drugiej ceny KDPW_CCP płaci/otrzymuje najbardziej niekorzystne kwotowanie z zaakceptowanych każdemu z uczestników Aukcja pierwszej ceny KDPW_CCP płaci/otrzymuje cenę licytowaną przez każdego z uczestników

45 Działania mające na celu likwidację ryzyka rynkowego Aukcja - portfel zamykający pozycje Składa się z instrumentów portfela terminowanego Jest podzielony na jednostki o jednolitej ekspozycji na ryzyko Instrumenty z tego portfela są obejmowane po stawkach użytych do wyceny w dniu wczorajszym

46 Funkcje KDPW_CCP w modelu rozliczeń OTC Prowadzenie rozliczeń transakcji Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Obsługa rozrachunku w systemach zewnętrznych Prowadzenie repozytorium transakcji Funkcje pomocnicze

47 Funkcje KDPW_CCP Obsługa rozrachunku w systemach zewnętrznych Rozrachunek w PLN za pośrednictwem NBP Rozrachunek dostawy papierów wartościowych w KDPW Obsługa wyciągów z rozrachunku

48 Funkcje KDPW_CCP w modelu rozliczeń OTC Prowadzenie rozliczeń transakcji Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Obsługa rozrachunku w systemach zewnętrznych Prowadzenie repozytorium transakcji Funkcje pomocnicze

49 Funkcje KDPW_CCP Prowadzenie repozytorium transakcji Rejestrowanie informacji o wszystkich transakcjach z rynku OTC Prowadzenie statystyk Publikowanie zagregowanych statystyk Udostępnianie szczegółowych informacji o transakcjach rynku OTC uprawnionym podmiotom Raportowanie wg wymagań do KNF, ESRB, ESMA, banków centralnych UE, innych adekwatnych instytucji na szczeblu europejskim, innych adekwatnych instytucji na szczeblu krajowym oraz instytucji państw trzecich jeżeli to wynika z pełnionych przez nie obowiązków.

50 Prowadzenie repozytorium transakcji Rejestrowanie informacji o wszystkich transakcjach z rynku OTC Banki rejestrujące transakcje w repozytorium nie muszą być uczestnikami systemu gwarantowania Kanały komunikacyjne oparte na tej samej architekturze jak rozwiązania dostępne dla uczestników systemu gwarantowania KDPW_CCP

51 Funkcje KDPW_CCP w modelu rozliczeń OTC Prowadzenie rozliczeń transakcji Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Obsługa rozrachunku w systemach zewnętrznych Prowadzenie repozytorium transakcji Funkcje pomocnicze

52 Funkcje KDPW_CCP Funkcje pomocnicze Zapewnienie komunikacji pomiędzy systemem i jego uczestnikami oraz instytucjami zewnętrznymi Zarządzanie statusem uczestnictwa w systemie KDPW_CCP, Monitoring spełniania przez uczestników systemu określonych wymogów techniczno-organizacyjnych i finansowych, Fakturowanie usług realizowanych na rzecz uczestników systemu.

53 Funkcje pomocnicze Zarządzanie typami uczestnictwa w systemie gwarantowania KDPW_CCP, Bezpośrednie uczestnictwo w KDPW_CCP Możliwe typy uczestnictwa w KDPW (CSD) Uczestnik pośredni, Uczestnik bezpośredni, Uczestnik bezpośredni deponent.

54 Backloading transakcji Zgoda na rozwiązanie umów bilateralnych Uczestnicy przekazują KDPW_CCP zbiory transakcji Zatwierdzenie możliwości gwarantowania transakcji przez KDPW_CCP Naliczenie depozytów Wpłata do systemu gwarantowania KDPW_CCP Rozpoczęcie procesu gwarantowania transakcji OTC przez KDPW_CCP

55 Harmonogram ramowy projektu Etap realizacji projektu Data zakończenia etapu 1 Dokumentacja modelu rozliczeń II Akceptacja dokumentacji modelu rozliczeń III Wybór dostawcy systemów zewnętrznych III 2011 Określenie wymagań dla systemów VI informatycznych 5 Zmiany w regulacjach I Realizacja projektu wdrożenia informatycznego II Testy wewnętrzne IV Testy z uczestnikami VI Wdrożenie produkcyjne VI 2012

56 Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do dyskusji

1. Obsługa uczestnictwa

1. Obsługa uczestnictwa 1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP. and everything s cleared

KDPW_CCP. and everything s cleared 1 2 OTC_clearing ( str. 17) System gwarantowania rozliczeń transakcji ( str. 15 ) Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej ( str. 12 ) and everything s cleared ( str. 3 ) Nowoczesne usługi nowe możliwości dla

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN

Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Wrzesień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1 Instrumenty bez dostawy (rozrachunek na bazie netto)... 4 1.1 Przyjmowanie transakcji sesja

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozporządzenia EMIR na sytuację polskiego rynku finansowego. 10 maja 2012r.

Wpływ rozporządzenia EMIR na sytuację polskiego rynku finansowego. 10 maja 2012r. Wpływ rozporządzenia EMIR na sytuację polskiego rynku finansowego 10 maja 2012r. 1 Opracowania Średnie dzienne obroty netto na światowym rynku instrumentów pochodnych OTC w latach 1995-2010 (w mld USD)

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

CCP regulacje europejskie

CCP regulacje europejskie Izba rozliczeniowa KDPW_CCP CCP regulacje europejskie 1 lipca 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

Nowy system gwarantowania rozliczeń

Nowy system gwarantowania rozliczeń Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Nowy system gwarantowania rozliczeń 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014 POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Client clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r.

Client clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r. OTC Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Skróty EB executing broker SWI System Wymiany Informacji w KDPW_CCP EMIR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warsaw Commodity Clearing House Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warszawa, 25 października 2011r. Dane o IRGiT Kapitał: Akcjonariat: 13 050 000 zł, 100% akcji posiada Towarowa Giełda Energii

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura potransakcyjna na rynku instrumentów pochodnych OTC

Infrastruktura potransakcyjna na rynku instrumentów pochodnych OTC Infrastruktura potransakcyjna na rynku instrumentów pochodnych OTC w kontekście ograniczania ryzyka kredytowego kontrahenta i regulacji EMIR Paweł Sobolewski* Warszawa, styczeń 2015 r. * Niniejszy materiał

Bardziej szczegółowo

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6 Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 21 listopada 2013 r. Agenda Usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku finansowego Centralny

Bardziej szczegółowo

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire 1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w KDPW_CCP w związku z rozporządzeniem EMIR. Rozliczanie derywatów z rynku OTC oraz repozytorium transakcji

Zmiany w KDPW_CCP w związku z rozporządzeniem EMIR. Rozliczanie derywatów z rynku OTC oraz repozytorium transakcji Zmiany w KDPW_CCP w związku z rozporządzeniem EMIR Rozliczanie derywatów z rynku OTC oraz repozytorium transakcji Agenda spotkania 1. Skróty użyte w prezentacji 2. Harmonogram EMIR wg ESMA 3. Komitet do

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR IRGiT Uczestnikami w IRR IRGiT mogą być: 1. spółki prowadzące Giełdy, 2. spółki

Bardziej szczegółowo

Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r.

Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r. Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing Warszawa, 23 maja 2014 r. Agenda spotkania Inauguracja prac Grup Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej

Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej Warszawa, 28 maja 2014 KDPW_CCP autoryzowanym CCP ESMA adds KDPW_CCP to

Bardziej szczegółowo

and everything s cleared

and everything s cleared and everything s cleared and everything s cleared KDPW_CCP to nowoczesna izba rozliczeniowa. Prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów, które pozwalają na systemowe obniżenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo

Bardziej szczegółowo

KDPW_CLEARPOOL Gwarant rozliczeń Konferencja prasowa

KDPW_CLEARPOOL Gwarant rozliczeń Konferencja prasowa KDPW_CLEARPOOL Gwarant rozliczeń Konferencja prasowa Leszek Kołakowski Wicedyrektor Działu Strategii i Rozwoju Biznesu Marcin Truchanowicz Dyrektor Izby Rozliczeniowej Żaneta Skorupska-Świrska Szef Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany 1 27.01.2014 Kod TRN w przykładzie na str. 6

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rozliczeń Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez TGE S.A.

Szczegółowe zasady rozliczeń Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez TGE S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 209/80/10/2015 z dnia 27 października 2015 roku Szczegółowe zasady rozliczeń Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 07.02. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Inne formy zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE

Inne formy zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE Inne formy zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE Forum Obrotu, 1 czerwca 2010 pierwsza Izba typu CCP w Europie Wschodniej! pierwsza licencjonowana Izba w Polsce! w dniu 19 kwietnia 2010 roku IRGiT

Bardziej szczegółowo

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy 01.09.2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przedmiot i cel procedury... 3 II. Określenia

Bardziej szczegółowo

Usługi na europejskim poziomie

Usługi na europejskim poziomie Usługi na europejskim poziomie Polska ma największy i najlepiej rozwinięty rynek finansowy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zdecydowanym jego atutem jest rynek kapitałowy, który odpowiada za 60

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE Maciej Zaleśkiewicz Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 10 lutego 2014 r. 1 I. GENEZA I CELE ROZPORZĄDZENIA EMIR Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności dostępnych

Opis funkcjonalności dostępnych Załącznik nr 1 KDPW_CCP Opis funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 20 Spis treści: Wstęp 3 1. Obsługa uczestnictwa... 4 2. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA. Forum Obrotu 2016

Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA. Forum Obrotu 2016 Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA Forum Obrotu 2016 IRGIT SA w obecnym stanie prawnym I. Zakres działalności IRGIT SA: 1. IRGIT SA jako giełdowa izba rozrachunkowa ( GIR ) w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez

Bardziej szczegółowo

Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii

Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii Systemy rozliczeń dla rynku gazu Model prowadzenia rozliczeń rynku gazu Andrzej Kalinowski Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku Rynek Gazu - Członkostwo

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP Konta rozliczeniowe - segregacja pozycji Segregacja pozycji w KDPW_CCP jest ściśle związana ze strukturą systemu kont rozliczeniowych oraz ich przeznaczeniem. Konta

Bardziej szczegółowo

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4

Bardziej szczegółowo

Zmiana organizacji systemu gwarantowania dlaczego?

Zmiana organizacji systemu gwarantowania dlaczego? Marcin Truchanowicz, Dyrektor Izby Rozliczeniowej KDPW Zmiana organizacji systemu gwarantowania dlaczego? 1. Wprowadzenie Aktualny system gwarantowania transakcji kasowych zawieranych na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/91/2014 Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. Usługa tri-party repo. 2 kwietnia 2014 r.

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. Usługa tri-party repo. 2 kwietnia 2014 r. Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo Usługa tri-party repo 2 kwietnia 2014 r. Usługa tri-party repo (1) Utworzenie infrastruktury wspierającej zawieranie długoterminowych transakcji repo. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Sebastian Siewiera Główny Specjalista Dział Rynku Terminowego Warszawa, marzec 2014-1- WSTĘP Kontrakty terminowe (futures) na stopy LIBOR/EURIBOR oraz obligacje skarbowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 roku ODDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Nowy zintegrowany system zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w oparciu o metodologię SPAN. Informacja dla uczestników.

Nowy zintegrowany system zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w oparciu o metodologię SPAN. Informacja dla uczestników. Nowy zintegrowany system zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w oparciu o metodologię SPAN. Informacja dla uczestników. Spis treści Spis treści... 2 1 Informacja o projekcie... 3 2 Model funkcjonowania...

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

25 lat wolności gospodarczej

25 lat wolności gospodarczej Grupa KDPW 25 lat wolności gospodarczej Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej w Polsce Powstała w 1991 roku Wydzielony z GPW w 1994 roku, od tego czasu funkcjonuje jako niezależna instytucja

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. 17 czerwca 2013 r.

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. 17 czerwca 2013 r. Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo 17 czerwca 2013 r. Agenda spotkania Wprowadzenie Przedstawienie zakresu projektu Omówienie zaprojektowanych rozwiązań systemowych Harmonogram projektu Pytania

Bardziej szczegółowo

Centralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY. 19 luty 2015 r.

Centralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY. 19 luty 2015 r. Centralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY 19 luty 2015 r. Agenda Monitoring ryzyka Limity Transakcja hipotetyczna Aukcja - obsługa niewypłacalności UR Etapy aukcji Przepływ komunikatów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 27/2013 z dnia 31/07/2013

Ogłoszenie 27/2013 z dnia 31/07/2013 Ogłoszenie 27/2013 z dnia 31/07/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 23/2013 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację

Bardziej szczegółowo

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW Warszawa, 8 czerwca 2011 r. KDPW podstawowe informacje Historia 1991-1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

Metodologia SPAN Rynek kasowy. KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.

Metodologia SPAN Rynek kasowy. KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp. Metodologia SPAN Rynek kasowy KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu Warszawa, kwiecień 2014 Instytucje polskiego rynku kapitałowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady zabezpieczania transakcji pochodnych

Nowe zasady zabezpieczania transakcji pochodnych Nowe zasady zabezpieczania transakcji pochodnych F1 F2 F3 F4 EMIR wymogi zabezpieczania transakcji Rozporządzenie UE nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012 Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Materiały do broszury informacyjnej o RTEE Strona 1 z 10 Kontrakty typu FORWARD Ogólne informacje: Notowane kontrakty: całodobowe (BASE) oraz szczytowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi warunkowych repo i sell/buy-back Wersja 0.2 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego

Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Data zmian: 13 lipca 2017 r. Dotyczy: PKO PŁYNNOŚCIOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ODDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II

Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II Łukasz Goliszewski - Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem, IRGiT IRGiT w nowej strukturze rynku IRGiT we współpracy z TGE wypracowała i uzgodniła z KNF nowy model

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 W dniu 31 lipca 2013 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Depozyty zabezpieczające I opłaty rozliczeniowe

Depozyty zabezpieczające I opłaty rozliczeniowe Depozyty zabezpieczające I opłaty rozliczeniowe Warszawa, 18 października 2013 Seminarium GPW, KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ Depozyty zabezpieczające Depozyty zabezpieczające w CCP Podstawowa linia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 151/63/08/2015. Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych

Uchwała Nr 151/63/08/2015. Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Uchwała Nr 151/63/08/2015 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Na podstawie 37 ust. 6 oraz 39 ust. 6 Regulaminu Giełdowej

Bardziej szczegółowo