Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2015 z dnia 17 kwietnia 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2015 z dnia 17 kwietnia 2015"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Chrzanowskiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia procedury obiegu dokumentów zadań ujętych w budżecie powiatu z zakresu realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dotyczące: pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, prowadzenia ośrodków wsparcia, składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, bezrobotni, uczestników warsztatów terapii zajęciowej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/273/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku) zarządzam, co następuje: 1 Wprowadzam procedury obiegu dokumentów zadań ujętych w budżecie powiatu z zakresu realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dotyczące: pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, prowadzenia ośrodków wsparcia, składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, bezrobotni, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Prezydialnego, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 Procedury obiegu dokumentów zadań ujętych w budżecie powiatu

2 z zakresu realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze, o pomocy społecznej, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dotyczące: I. pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej II. prowadzenia ośrodków wsparcia III. składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, bezrobotni IV. uczestników warsztatów terapii zajęciowej I. POBYT DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ: 1. Informacja o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej i konieczności zabezpieczenia środków na jego utrzymanie 2. Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu 3. Przygotowanie stosownych porozumień/umów oraz aneksów na podstawie dokumentów źródłowych 4. Akceptacja tekstu porozumień/umów pod względem merytorycznym poprzez podpisanie przez Dyrektora PCPR lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora PCPR 5. Analiza porozumień/umów pod względem finansowym poprzez podpisanie przez Kierownika WP- lub Dyrektora WP 6. Przekazanie porozumień/umów do podpisu prawnika, skarbnika, starosty i wicestarosty oraz rejestracja w rejestrze porozumień i umów prowadzonym przez IOS odpowiedzialny WP- 7. Przekazywanie podpisanych porozumień/umów do PCPR i FB 8. Przekazanie podpisanych porozumień/umów do stron porozumienia 9. Nadzór finansowy i realizacja zapisów porozumień/umów, w tym: przekazywanie dotacji oraz rozliczenie finansowe porozumień/umów II. PROWADZENIE OŚRODKÓW WSPARCIA: 1. Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu zgodnie z informacją z MUW 2. Prowadzenie procedury konkursowej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy - 3. Prowadzenie procedury związanej z zawarciem porozumienia między Powiatem a Gminą na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (przygotowanie uchwały rady)- 4. Przygotowywanie umów oraz aneksów - 5. Przygotowywanie merytoryczne sprawozdań publikowanych w CAS - odpowiedzialny stosowny ŚDS za pośrednictwem PCPR 6. Przekazywanie za pomocą CAS do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdań, które są publikowane w CAS - 7. Przekazywanie sprawozdań opatrzonych podpisem kwalifikowanym ST, WST lub SE za pomocą epuap do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z wypełnionym sprawozdaniem wypełnionym w CAS przez PCPR - 8. Wydawanie decyzji kierujących i ustalających odpłatność dla Uczestników - odpowiedzialny PCPR 9. Przekazanie do Starostwa dochodów z tytułu odpłatności za pobyt uczestników w ŚDS-ach -

3 10. Prowadzenie kontroli odpowiedzialny wspólnie PCPR i WP- oraz BK III. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DZIECI, BEZROBOTNI: 1. Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu zgodnie z informacją z MUW 2. Przygotowanie zapotrzebowania na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych odpowiedzialny PUP za pośrednictwem PCPR (CAS) w porozumieniu z WP- 3. Przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe dla bezrobotnychodpowiedzialny PUP za pośrednictwem PCPR (CAS) w porozumieniu z WP- 4. Przygotowywanie merytoryczne sprawozdań publikowanych w CAS dot. bezrobotnychodpowiedzialny PUP za pośrednictwem PCPR 5. Przekazywanie za pomocą CAS do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdań dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych, które są publikowane w CAS - w porozumieniu z WP- 6. Przygotowywanie umów/aneksów dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci w porozumieniu z WP- 7. Akceptacja tekstu umów/aneksów pod względem merytorycznym poprzez podpisanie przez Dyrektora PCPR lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora PCPR 8. Analiza umów/aneksów pod względem finansowym poprzez podpisanie przez Kierownika WP- lub Dyrektora WP 9. Przekazanie umów/aneksów do podpisu prawnika, skarbnika, starosty i wicestarosty oraz rejestracja w rejestrze porozumień i umów prowadzonym przez IOS odpowiedzialny WP- 10. Przekazywanie podpisanych porozumień/umów do PCPR i FB 11. Przekazanie podpisanych umów/aneksów do stron porozumienia 12. Nadzór finansowy i realizacja zapisów umów/aneksów, w tym: przekazywanie dotacji oraz rozliczenie finansowe umów/aneksów 13. Przygotowanie zapotrzebowania na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci w porozumieniu z WP- 14. Przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe w porozumieniu z WP- 15. Przygotowywanie merytoryczne sprawozdań publikowanych w CAS dot. składek dla dzieciodpowiedzialny PCPR w porozumieniu z WP- 16. Przekazywanie za pomocą CAS do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieciodpowiedzialny PCPR w porozumieniu z WP- 17. Przekazywanie za pomocą CAS do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdań dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci, które są publikowane w CAS Przekazywanie sprawozdań opatrzonych podpisem kwalifikowanym ST, WST lub SE za pomocą epuap do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z wypełnionym sprawozdaniem wypełnionym w CAS przez PCPR - IV. UCZESTNIKCY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ w zakresie: A. ponoszenia kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców powiatu chrzanowskiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, będących uczestnikami WTZ-ów w innych

4 powiatach : Przygotowanie stosownych porozumień/umów na podstawie dokumentów źródłowych 2. Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu 3. Przygotowanie stosownych porozumień/umów oraz aneksów na podstawie dokumentów źródłowych 4. Akceptacja tekstu porozumień/umów oraz aneksów pod względem merytorycznym poprzez 5. Analiza porozumień/umów oraz aneksów pod względem finansowym poprzez podpisanie przez Kierownika WP- lub Dyrektora WP 6. Przekazanie porozumień/umów oraz aneksów do podpisu prawnika, skarbnika, starosty i wicestarosty oraz rejestracja w rejestrze porozumień i umów prowadzonym przez IOS 7. Przekazywanie podpisanych porozumień/umów do PCPR i FB 8. Przekazanie podpisanych porozumień/umów do stron porozumień/umów odpowiedzialny PCPR 9. Nadzór finansowy i realizacja zapisów porozumień/umów, w tym: przekazywanie dotacji oraz rozliczenie finansowe porozumienia B. ponoszenia kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców innych powiatów w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, będących uczestnikami WTZ-ów funkcjonujących w powiecie chrzanowskim: Przygotowanie stosownych porozumień/umów oraz aneksów na podstawie dokumentów źródłowych 2. Akceptacja tekstu porozumień/umów oraz aneksów pod względem merytorycznym poprzez 3. Analiza porozumień/umów oraz aneksów pod względem finansowym poprzez podpisanie przez Kierownika WP- lub Dyrektora WP 4. Przekazanie tekstu porozumień/umów oraz aneksów do podpisu prawnika, skarbnika, starosty i wicestarosty oraz rejestracja w rejestrze porozumień i umów prowadzonym przez IOS 5. Przekazywanie podpisanych porozumień/umów do PCPR i FB 6. Przekazanie podpisanych tekstu porozumień/umów oraz aneksów do stron porozumień/umów 7. Nadzór finansowy i realizacja zapisów porozumień/umów, w tym: wprowadzenie do planu dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz rozliczenie finansowe porozumień/umów C. Ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu chrzanowskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, będących uczestnikami WTZ-ów funkcjonujących w powiecie chrzanowskim: Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na podstawie informacji otrzymanych z PCPR 2. Przygotowanie stosownych porozumień/umów oraz aneksów na podstawie dokumentów źródłowych 3. Akceptacja tekstu porozumień/umów oraz aneksów pod względem merytorycznym poprzez 4. Analiza porozumień/umów oraz aneksów pod względem finansowym poprzez podpisanie przez Kierownika WP- lub Dyrektora WP 5. Przekazanie tekstu porozumień/umów oraz aneksów do podpisu prawnika, skarbnika, starosty i wicestarosty oraz rejestracja w rejestrze porozumień i umów prowadzonym przez IOS 6. Przekazywanie podpisanych porozumień/umów do PCPR i FB

5 7. Przekazanie podpisanych tekstu porozumień/umów oraz aneksów do stron porozumień/umów 8. Nadzór finansowy i realizacja zapisów porozumień/umów, w tym: przekazywanie dotacji oraz rozliczenie finansowe porozumień/umów 9. Przekazywanie do PCPR rozliczeń finansowych porozumień/umów odpowiedzialny WP- Liczba odwiedzin: 21 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Dominika Gadek Dominika Gadek Czas wytworzenia: :47:45 Czas publikacji: :52:39 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Sprostowanie ogłoszenia

Sprostowanie ogłoszenia Sprostowanie ogłoszenia Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009

Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009 Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009 Zarządzenia Starosty Starogardzkiego rok 2009 Zarządzenie Nr 1/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia 9.01.2009 roku (44.6 KB) (Download/get/id,11083.html) w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 319/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 319/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 319/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie procedury wprowadzania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art.60 ust.1 i 2 pkt 4 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok

Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.64.2015 arządzenie Nr 714/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 września 2014 r. Zarządzenie Nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania,,karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

W KATOWICACH 40-032 Katowice ul Jagiellońska 25 tel. (032) 20 77 777 KARTA INFORMACYJNA

W KATOWICACH 40-032 Katowice ul Jagiellońska 25 tel. (032) 20 77 777 KARTA INFORMACYJNA Wydział: Polityki Społecznej ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 40-032 Katowice ul Jagiellońska 25 tel. (032) 20 77 777 KARTA INFORMACYJNA Sprawa: Wydawanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

tel. 89 646-22-01, fax. 89 642-97-71 e-mail: mops@mops.ostroda.pl www: http://mops.ostroda.pl marzec 2014 r.

tel. 89 646-22-01, fax. 89 642-97-71 e-mail: mops@mops.ostroda.pl www: http://mops.ostroda.pl marzec 2014 r. tel. 89 646-22-01, fax. 89 642-97-71 e-mail: mops@mops.ostroda.pl www: http://mops.ostroda.pl S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 marzec 2014 r. I. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REJESTR RYZYK 2013r. CZĘŚĆ PIERWSZA. CZYNNIKI RYZYKOWNE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ O ISTOTNOŚCI WYŻSZEJ NIŻ TOLEROWANA

REJESTR RYZYK 2013r. CZĘŚĆ PIERWSZA. CZYNNIKI RYZYKOWNE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ O ISTOTNOŚCI WYŻSZEJ NIŻ TOLEROWANA ZARZĄDZENIE Nr 021.1. 69. 2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 22 lipca 2013 w zmiany zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu Nr 021.1.7.2013 z dnia 08.01.2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo