W KWIETNIOWYM NUMERZE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W KWIETNIOWYM NUMERZE:"

Transkrypt

1 Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie RPR 1985 Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzą Roman Musiał, Burmistrz Międzychodu Zygmunt Mleczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób szczerze życzy Redakcja Informatora Międzychodzkiego Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim mieszkańcom Powiatu Międzychodzkiego i gościom, którzy nas odwiedzają przesyłamy najlepsze życzenia zdrowia, radości, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Mamy nadzieję, że ten świąteczny czas będzie okresem rodzinnych spotkań i wytchnieniem od trosk codziennego życia. Julian Mazurek, Starosta Międzychodzki Jacek Kaczmarek, Przewodniczący Rady Powiatu Niechaj wielkanocne życzenie, Pełne nadziei i miłości, Przyniesie sercu zadowolenie Dzisiaj i w przyszłości! Drukarnia - Międzychód Pismo wydane przez Bibliotekê Publiczn¹ w Miêdzychodzie, przy wspó³pracy Dzia³u Promocji UMiG, Adres redakcji: Muzeum Regionalne, ul. 17 Stycznia 100; tel , W KWIETNIOWYM NUMERZE: } Konkurs Zielony Zakątek str. 3 } Regulamin nagrody Twórca i Działacz Kultury - str. 4 } Jubileusz Klubu Amazonek w Międzychodzie - str. 6 } Majówka w Międzychodzie - program - str. 6 } Informacje Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie - str. 7 } Występy Chóru i Orkiestry Koncertowej RZAWP na Ziemi Międzychodzkiej - str. 8 } Rozwiązanie Koła Związku Inwalidów Wojennych w Międzychodzie - str. 10 Sk³ad i druk: DRUKARNIA - MIÊDZYCHÓD ul. Sikorskiego 8f, Miêdzychód, tel

2 Informacje z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami W związku z rozpoczętymi przez Klub Integracji Społecznej robotami publicznymi na terenie Parku Tietza, w dniu r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie została złożona przez architekta Artura Śliwę Koncepcja zagospodarowania Parku Tietza, Część III. Podobnie jak poprzednie koncepcje zagospodarowania dotyczące parku, stanicy wodnej i terenu nad rzeką Wartą opracowanie przekazano nieodpłatnie. Burmistrz Międzychodu serdecznie dziękuje Panu Arturowi Śliwie za społeczne zaangażowanie na etapie projektowania oraz realizacji tak ważnej dla wizerunku naszego miasta inicjatywy. Roman Musiał, Burmistrz Międzychodu 10 kwietnia br. Biuro Planowania Przestrzennego z Jeleniej Góry przekazało projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obręb Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś. Z niecierpliwością oczekiwany Projekt został przekazany niezwłocznie do opiniowania przez Komisję Urbanistyczną w Krzyżu Wielkopolskim, a następnie poddany zostanie opinii przez inne jednostki zgodnie z obowiązującą procedurą. Po zakończeniu etapu opiniowania Plan zostanie wyłożony do publicznej dyskusji i będzie można wnosić uwagi i postulaty. Przewidywany termin wyłożenia projektu Planu to przełom maja i czerwca br. Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, uchwalenie Planu przewidujemy na specjalnej Sesji Rady Miejskiej w lipcu br. W związku z rozpoczętymi robotami przy ul. Browarowej obejmującymi swym zakresem drogę, parkingi oraz targowisko, Urząd Miasta i Gminy analizuje formę architektoniczną przyszłych stanowisk handlowych. Mając na uwadze dbałość o estetykę i funkcjonalność, a jednocześnie interesy przyszłych handlowców, proponujemy spotkanie w dniu r. o godz w budynku Urzędu Miasta z użytkownikami w celu wypracowania najlepszego rozwiązania. Rozpoczęto roboty związane z zagospodarowaniem skweru przy ul. Piłsudskiego, obejmujące między innymi nowe nasadzenia zielenią oraz elementy małej architektury (w tym fontannę). Zmieniona zostanie też nawierzchnia placu przed kościołem pw. Niepokalanego Serca Maryi. Oprócz zmian architektonicznych plac nabierze nowej funkcji, bardziej reprezentacyjnej. Przestanie być wreszcie miejscem parkingowym dla pobliskiego marketu. W opracowanie włączono również część ulicy Piłsudskiego i Szpitalnej, sięgając aż do artezyjskiego ujęcia wody przy sklepie Jarzynka. Źródło, z nadaną mu nową formą architektoniczną, ma być zwieńczeniem naturalnie zarysowanej osi widokowej. Koncepcja wykorzystania pompy źródlanej jako elementu uatrakcyjnienia tej części miasta, jak również wykorzystanie efektu Lenarda, poprawiającego mikroklimat przestrzeni wokół szpitala zainspirowana została pomysłem jednego z mieszkańców Międzychodu. Sławomir Nawrot Andrys Kacper Międzychód, Derfert Weronika Gorzycko, Gursz Natalia Głażewo, Horowska Dominika Międzychód, Kamiński Mateusz Międzychód, Kowalka Kaja Międzychód, Krawczyk Cyprian Kamionna, Latocha Nadia Międzychód, Libelt Kacper Tuczępy, Majorek Tymoteusz Międzychód, Mania Gabriela Międzychód, Mruk Zuzanna Międzychód, Skokowski Michał Międzychód, Szymkowiak Sandra Bielsko. Bombelek Franciszek 1920-Międzychód, Brenk Joanna 1924-Międzychód, Cichosz Roman 1920-Białcz, Cichosz Wacław 1923-Sieraków, Cisak Mieczysław 1931-Zamyślin, Czarnecki Czesław 1919-Kwilcz, Czekała Janusz 1955-Międzychód, Dabiński Zygmunt 1928-Bytyń, Góźdź Pelagia 1914-Chrzypsko Małe, Hausmann Aneta 1939-Międzychód, Jaśkowiak Henryk 1924-Sieraków, Kowalska Pelagia 1916-Łężeczki, Kram Wiktor 1931-Bielsko, Kubiak Roman 1928-Międzychód, Matuszek Aleksandra 1935-Międzychód, Matysiak Leszek 1951-Międzychód, Migdał Jan 1945-Międzychód, Nowak Stanisław 1922-Międzychód, Schiller Halina 1945-Międzychód, Skrzypczak Janina 1944-Radgoszcz, Słabolepsza Grażyna 1962-Międzychód, Śląski Kazimierz 1922-Sieraków, Trelka Irena 1925-Poznań, Wójciński Stanisław 1930-Zamyślin, Wróbel Marian Miłostowo. 2 WIEŚCI Z RATUSZA INWESTYCJE 2006 Po długim okresie zimowym przystąpiono do realizacji zaplanowanych na rok 2006 zadań inwestycyjnych. W Bielsku kontynuowane są roboty drogowe, jest to już IV etap tej inwestycji. Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach Kamionna-Dzięcielin-Międzychód. Rozpoczęto realizację zadania dotyczącego zagospodarowania terenu przy ul. Browarowej z przeznaczeniem na plac handlowy. Ogłoszone zostały przetargi na następujące zadania inwestycyjne: 1. Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Międzychód. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w zadania (termin składania ofert r.) wpłynęły 2 oferty. Wybrana została oferta złożona przez P.P.H.U SPEC Artur Nowacki - Błażejewo k/kórnika. Umowa z wykonawcą została podpisana, a prace zostaną rozpoczęte w II połowie kwietnia br. 2. Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z odbudową folwarku w miejscowości Mniszki. Termin składania ofert na to zadanie upłynął r., wpłynęło 5 ofert. Komisja przetargowa przystąpiła do oceny złożonych ofert celem wybrania wykonawcy. 3. Budowa budynku wielorodzinnego z pomieszczeniami usługowymi przy ul. Piłsudskiego 26 w Międzychodzie. Przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania ogłoszony został w dniu r. z terminem składania ofert do dnia r. Termin wykonania zadania wyznaczony został do dnia r. 4. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego oraz modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Kamionna. Przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania ogłoszony został w dniu r. z wyznaczonym terminem składnia ofert do dnia r. Termin wykonania zadania wyznaczony został do r. 5. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej i Na Ostrawy. Przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadnia został ogłoszony r. Z wyznaczonym terminem składania ofert do dnia r. Termin wykonania zadania wyznaczony został na 1 miesiąc od podpisania umowy. Wydział Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi Gmina Międzychód przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód będzie kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno gospodarczą Gminy Międzychód w latach Dokument ten będzie zawierać opis strategii zmierzającej do osiągnięcia spójności wewnętrznej naszego regionu i równoważenia jego rozwoju. Plan Rozwoju Lokalnego przedstawi sytuację społeczno-ekonomiczną gminy i sformułuje cele zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. Oszacowane zostaną spodziewane efekty planowanych interwencji i ich wpływ na przebieg procesów rozwojowych oraz wskazane będą kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych gminy. Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Plan Rozwoju Lokalnego stanowić będzie załącznik do wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminę w ramach ZPORR, Priorytet 3 Rozwój Lokalny, w tym także zadań planowanych przez inne podmioty, np. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe. Podstawę opracowania Planu Rozwoju Lokalnego stanowić będzie: Strategia Rozwoju Gminy Międzychód, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, Program gospodarki Ściekowej dla Gminy Międzychód, Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Międzychód w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz wytyczne. Zwracamy się z prośbą do przedsiębiorców, podmiotów i organizacji gospodarczych, inwestorów i stowarzyszeń zamierzających w latach rozpocząć inwestycje na terenie Miasta i Gminy Międzychód o zgłaszanie swych propozycji do Planu Rozwoju Lokalnego. Prosimy o podanie: nazwy planowanego zadania, charakteru inwestycji, etapów oraz harmonogramu działań, oczekiwanych rezultatów, instytucji i podmiotów uczestniczących we wdrażaniu, wartości zadania, źródeł finansowania. Wnioski składać mogą również mieszkańcy Miasta i Gminy Międzychód. Przyjmowanie wniosków: Referat Promocji i Rozwoju Gminy (pok. nr 40, Agnieszka Knopp). Referat Promocji i Rozwoju Gminy Burmistrz Miêdzychodu dzia³aj¹c zgodnie z art. 35 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) informuje, e aktualny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprzeda y zosta³ wywieszony w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Miêdzychodzie, przy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 2 (tablica og³oszeñ I piêtro - g³ówne wejœcie).

3 Szanowni Czytelnicy! Zapraszamy do współredagowania Informatora Międzychodzkiego Planujemy utworzenie w naszej gazecie nowego działu, w którym przedstawicie władz gminnych i powiatowych odpowiadać będą na zadawane przez Was pytania. Prosimy o telefony, listy i e z opisem spraw i problemów wartych Waszym zdaniem poruszenia na łamach naszego miesięcznika. red. Wiosenne zmiany naszego Lipowca Zaczęły się prace w parku przy ul. Piłsudskiego. Obecnie dość niewykorzystane Planty, będące dotychczas przede wszystkim głównym ciągiem komunikacyjnym, staną się kolejnym miejscem wypoczynku i relaksu dla mieszkańców miasta. Na całym terenie zachowany zostanie kwaterowy układ parku. Każda część otoczona zostanie żywopłotem. Z powodu stosunkowo silnego zacienienia dna parku zastosowane będą gatunki cienioznośne, o niewielkich wymaganiach glebowych, odporne na zanieczyszczenia, ale dodatkowo o dość dużych wartościach dekoracyjnych. W całym parku wprowadzone zostaną jednorodne żywopłoty z ligustra pospolitego. Wzdłuż ciągów spacerowych założone zostaną rabaty bylinowe z funkii. Takie nasadzenia, pomimo różnorodnej aranżacji wnętrz poszczególnych kwater, dadzą wrażenie jednorodnej i spójnej całości założenia parkowego. Na terenie parku powstaną dodatkowe placyki ze stylizowanymi ławkami parkowymi. Romantyczny zakątek z piękną fontanną, nie tylko dzięki atrakcyjnemu wyglądowi, ale również dzięki wytworzeniu specyficznego mikroklimatu, zachęcać będzie do odpoczynku. Wszystkie drogi i placyki, poza głównym traktem wykonanym z granitu, posiadać będą nawierzchnię żwirową. Taki rodzaj nawierzchni ma naturalny charakter i dobrze komponuje się z roślinami i elementami ogrodowej architektury. Pomimo zachowanego podziału parku na kwatery, z których każda będzie miała indywidualną aranżację wnętrza, wykorzystanie jednorodnej roślinności na całym terenie oraz nasadzenia bylinowe wzdłuż głównej alei spacerowej dadzą poczucie ciągłości i uporządkowania całego założenia. Osłonięcie żywopłotem kwater od strony ruchliwej ulicy i istniejącego chodnika da przebywającym na tym terenie osobom poczucie intymności. Atrakcyjna lipowo kasztanowcowa aleja spacerowa z zamykającym oś widokową odnowionym budynkiem magistratu stanie się jedną z najbardziej reprezentacyjnych części miasta. Przebudowa parku wzdłuż ul. Marszałka J. Piłsudskiego przyczyni się niewątpliwie do poprawy estetyki Międzychodu. Referat Rozwoju i Promocji Gminy MIĘDZYCHODZKICH STARAŃ O REWITALIZACJĘ ciąg dalszy Gmina Międzychód występuje o kolejne środki unijne na planowane inwestycje. Do tej pory, w latach , Międzychód dostał ponad 2 mln 800 tys. złotych. Ze środków tych wykonano m.in. w 2004 roku adaptację pomieszczeń budynku socjalnego pola namiotowego z przeznaczeniem na sanitariaty oraz aneks kuchenny na terenie OW Mierzyn za zł, w 2004 i 2005 roku budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gorzyń - Wielowieś - Międzychód za zł, w 2005 i 2006 roku pilotażowy program Leader+ za zł; w roku bieżącym wykonana będzie budowa centrum sportowo-rekreacyjnego oraz modernizacja wiejskiego Domu Kultury w Kamionnie, która kosztować będzie zł oraz budowa centrum edukacji przyrodniczej wraz z odbudową zabytkowego folwarku w Mniszkach za zł. Z innych źródeł wykonano w 2005 roku (ze środków Urzędu Marszałkowskiego) za 20 tys. zł budowę stanicy wodnej nad Wartą. Dodatkowo otrzymano także mniejsze kwoty na działania związane z oświatą: adaptację pomieszczeń na pracownię komputerową w Zespole Szkół w Łowyniu oraz jej wyposażenie (ok. 79 tys.), na remont Szkoły Podstawowej w Łowyniu ( zł), na wykonanie blokady przeciwwilgociowej w Gimnazjum Nr 1 ( zł), na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ( zł), na realizację projektu Harry Potter (nauka j. angielskiego) w Szkole Podstawowej Nr 1 (8 tys. zł). Aktualnie - po bardzo starannych przygotowaniach, przeprowadzonych z pomocą zespołu architektów Politechniki Poznańskiej - Międzychód złożył wniosek o Rewitalizację Obszarów Miejskich, dokładnie o rewitalizację międzychodzkiego Starego Miasta (od ulicy 3 Maja do wylotu ulicy Rynkowej i skrzyżowania z ulicą 17 Stycznia). Wniosek został złożony w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborem o dofinansowanie takich projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w Priorytecie III Rozwój Lokalny. Złożony 21 marca wniosek opiewa na kwotę 3 mln 500 tys. złotych. W myśl projektu wykonane mają być następujące zadania: renowacja około 60 fasad; odbudowa kamienicy przy ulicy 17 Stycznia 55 i przebudowa kamienicy przy ul. 17 Stycznia 59; przygotowanie pasażu z Rynku do Wałów Jana Kazimierza (wzdłuż posesji 17 Stycznia 55). Przy tej okazji warto wspomnieć, że złożenie wniosku było możliwe dzięki pozytywnej odpowiedzi mieszkańców tego obszaru i ich deklaracji potwierdzających zaangażowanie finansowe w wysokości 25% kosztów renowacji poszczególnych budynków. W ramach działania 3.1 Obszary Wiejskie gmina Międzychód złożyła też wniosek o dofinansowanie modernizacji dróg na Osiedlu Gorzycko, na kwotę 2 mln 800 tys. zł. Z uzyskanych informacji wynika, że z całego województwa wielkopolskiego, na projekty w tych działaniach złożono 310 wniosków. To bardzo dobrze - zainteresowanie funduszami unijnymi jest bowiem bardzo duże. Niestety, przewidziana do podziału kwota to tylko 42 mln zł. Referat Promocji i Rozwoju Gminy włożonej przez państwa Biniaś w wygląd swojego balkonu korzysta już kilka innych rodzin. Dobrze byłoby gdyby na naszych wielkopłytowych osiedlach było więcej takich osób, które nie tylko sobie, ale również innym potrafią sprawić radość. Drugie miejsce przyznano pani Teresie Koszyczek za ciekawe połączenie tradycji z nowoczesnością piękne wielkokwiatowe, czerwone, powoli zapominane (na rzecz zwisających odmian) pelargonie połączyła z nowymi, drobnymi odmianami roślin Szanowni Państwo, już po raz trzeci zapraszamy wszystkich balkonowych, co dało bardzo ciekawy rezultat. W konkursie wyróżniliśmy mieszkańców miasta i gminy Międzychód do wzięcia udziału w konkursie także panie Irenę Jarnut i Małgorzatę Bąbelczyk oraz pana Edmunda Zielony Zakątek. Ma on na celu pobudzenie mieszkańców do dbania Łapę mamy nadzieję, że znajdą się naśladowcy tych osób, bo przecież z o najbliższe otoczenie, uczulenie na piękno i estetykę. Liczymy, że dobrych przykładów warto korzystać. Dzięki takim osobom nasze bloki, a organizacja konkursu rozbudzi inicjatywę i działania społeczne, co w tym samym może całe osiedla będą coraz ładniejsze i mniej szare. efekcie sprawi, że nasze Miasto będzie piękne, czyste i zadbane. Niestety, w kategorii Najładniejszy Ogród komisja nie miała odwagi W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, konkurs ogłoszony jest w dwóch wytypować zwycięzców. Każdy ze kategoriach: Najładniejszy Ogródek oraz Najładniejszy Przedogródek. zgłoszonych do konkursu ogródków Osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny dostarczyć zdjęcia był inny, każdy piękny i ciekawy. swojego balkonu lub przedogródka do dnia 31 sierpnia 2006 r. do Każdy miał swój indywidualny Referatu Promocji i Rozwoju Gminy. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie charakter. Komisja postanowiła nagród odbędzie się podczas V Święta Podgrzybka. Nazwiska właścicieli więc wyróżnić następujące osoby: nagrodzonych balkonów zostaną opublikowane w prasie lokalnej oraz na Alicję Kramm, Danutę Plackowiak, stronie internetowej miasta Międzychód. Marię Biniarz, Stanisława Fechnera, Korzystając z okazji, chcielibyśmy przypomnieć zeszłorocznych Wiesława Talarka, Annę i Macieja zwycięzców konkursu Zielony Zakątek 2005, którzy 2 października Sobczaków, Elżbietę i Janusza Czajczyńskich. Cieszymy się, że nie tylko 2005 r., podczas IV Święta Podgrzybka odebrali nagrody z rąk Burmistrza w mieście, ale również w okolicznych wioskach są ludzie, którzy cenią Międzychodu, Romana Musiała. W kategorii Najładniejszy Balkon piękno i estetykę. przyznano dwa równorzędne I miejsca. Otrzymali je: państwo Elżbieta Wszystkim biorącym udział w konkursie, tym osobom, które dbając o i Janusz Czajczyńscy oraz pani Krystyna Biniaś. Państwo Czajczyńscy swoje otoczenie podnoszą piękno naszego miasta i dostarczają nie tylko już po raz drugi zostali zwycięzcami konkursu, ale trudno się dziwić sobie, ale i nam wszystkim miłych dla oka wrażeń, należą się słowa uznania profesjonalny efekt zawdzięczają temu, że oboje zawodowo zajmują i podziękowania. Chcielibyśmy, aby nasz konkurs uczulił mieszkańców na się produkcją i sprzedażą roślin balkonowych, rabatowych oraz sadzonek piękno najbliższego otoczenia oraz rozbudził inicjatywę i pobudził do warzyw. Po efekcie widać, że nie jest to dla nich tyko praca, ale również działania jak największą grupę mieszkańców, co w efekcie sprawi, że nasze przyjemność. Balkon państwa Elżbiety i Janusza to chyba najlepsza reklama miasto i gmina zasłyną z estetyki i kwiatów. Chyba każdy z nas przyzna, dla ich firmy. Natomiast panią Krystynę Biniaś komisja konkursowa że milej popatrzeć na ukwiecony balkon niż na... powiedzmy delikatnie nagrodziła za efekt na szeroką skalę - z wyników pracy i pielęgnacji susząca się odzież. Referat Promocji i Rozwoju Gminy 3

4 STOWARZYSZENIE PUSZCZA NOTECKA Lokalną Grupą Działania w ramach Programu LEADER+ Program Leader+ daje duże szanse na pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich. Aktualnie na naszym terenie realizowany jest Schemat I Programu, w ramach, którego przygotowywana jest Zintegrowana Strategia Rozwoju oraz utworzono Lokalną Grupę Działania, która będzie instytucją odpowiedzialną za wdrożenie programu. W dniu 31 marca 2006 roku w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Międzychodzie odbyło się spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Zebranych gości przywitał Burmistrz Międzychodu Roman Musiał. Celem zebrania było przyjęcie Statutu Stowarzyszenia oraz wybranie jego władz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się delegaci samorządów miejskich i wiejskich, organizacji pozarządowych, instytucji prywatnych drobni przedsiębiorcy, rolnicy, osoby zajmujące się agroturystyką oraz związane z kulturą. Nad przebiegiem spotkania czuwał prawnik Marcin Kłos. Przewodniczącym obrad został Jacek Kaczmarek. Osoby chcące brać czynny udział w pracach nowopowstającego Stowarzyszenia złożyły deklaracje członkowskie. Po przedstawieniu porządku zebrania i wybraniu protokolantów przystąpiono do odczytania statutu. W trakcie czytania delegaci mogli wnosić zapytania i własne sugestie, które w formie zmian i poprawek były przyjmowane lub odrzucane w jawnym głosowaniu. Lokalna Grupa Działania przyjęła nazwę Stowarzyszenie Puszcza Notecka. Po przyjęciu ostatecznej wersji statutu powołana została Komisja Skrutacyjna, której zadaniem było czuwanie nad wyborem władz Stowarzyszenia. W tajnym głosowaniu został wybrany 18. osobowy Zarząd (po 3 przedstawicieli z każdej gminy biorącej udział w programie) oraz 6. osobowa Komisja Rewizyjna. Zarząd spośród swoich członków wybrał Prezesa Zarządu, którym został Jacek Kaczmarek, dwóch wiceprezesów Irenę Wojciechowską i Mieczysława Trafisa, sekretarza - Agnieszkę Knopp oraz skarbnika Tomasza Olejnika. Na koniec zebrania członkowie Stowarzyszenia ustalili wysokości składek członkowskich. Zarząd został zobligowany do złożenia dokumentów założycielskich w Krajowym Rejestrze Sądowym. Protokół zebrania, statut stowarzyszenia oraz inne informacje związane z Leader+ dostępne są na stronie przyg. Członkowie Inicjatywy Partnerskiej Puszcza Notecka R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A N A G R O D Y T W Ó R C A I D Z I A Ł A C Z K U L T U R Y 1. Nagrodę Twórca i Działacz Kultury przyznaje Burmistrz Międzychodu na wniosek Sejmiku Kultury. 2. Nagroda przyznawana jest wyróżniającym się osobom, instytucjom i organizacjom, których działalność wniosła duży wkład na rzecz kultury miasta i gminy Międzychód. 3. Nagroda honoruje dokonania i inicjatywy mające na celu prezentację, promocję i utrwalanie wartości regionalnych w dziedzinie kultury. 4. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: Twórca Kultury i Działacz Kultury. 5. Formy przyznawania: główna nagroda-statuetka w kategorii twórca kultury, główna nagroda-statuetka w kategorii działacz kultury, list gratulacyjny. 6. Sejmik Kultury ma prawo przyznać wyróżniającym się sponsorom tytuł mecenasa kultury. 7. Sejmik Kultury opiniuje i ocenia zasługi twórców i działaczy zawarte we wnioskach złożonych przez poszczególne osoby, instytucje i organizacje. 8. W zgłoszeniu należy uwzględnić: imię i nazwisko osoby, instytucji, organizacji, uzasadnienie (nominacje bez uzasadnienia nie będą brane pod uwagę). 9. Informacja o przyznawaniu nagród wraz z regulaminem i terminem zgłoszenia pojawi się w prasie lokalnej i na stronie internetowej UMiG. 10. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody jest terminowe jego złożenie do każdego roku. 11. Zgłoszenia kandydatur do nagrody skierowane do Burmistrza Międzychodu należy składać w sekretariacie UMiG opatrzone hasłem: Twórca i Działacz Kultury. 12. Opinie i nominacje Sejmiku Kultury są ważne, jeśli podjęte zostały przez większość w obecności 2/3 jego członków. 13. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Działacza Kultury. 14. Lista nagrodzonych wraz z wyszczególnieniem ich zasług zostanie opublikowana w mediach i prasie lokalnej oraz na stronie internetowej UMiG. 15. Sejmik Kultury ma prawo nie nominować do nagrody żadnej kandydatury. Postanowienia końcowe: 1. Informacja o przyznawaniu nagrody wraz z niniejszym regulaminem podana zostanie do wiadomości publicznej do końca kwietnia każdego roku. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności nie objętych postanowieniami regulaminu, a także w razie wątpliwości dotyczących interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Międzychodu. 3. Sejmik Kultury zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu po zakończeniu każdej edycji. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Burmistrz Międzychodu Roman Musiał, Przew. SK Teresa Cichosz 4 Informacja Rady Nadzorczej MPEC z dnia r. Rada Nadzorcza Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Międzychodzie informuje, że w dniu 30 marca 2006 r. przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki. Postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się bez wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki. Rada postanowiła ogłosić niezwłocznie II konkurs. Rada Nadzorcza Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Międzychodzie ogłasza II konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 1. wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, ekonomiczne, prawnicze), 2. kilkuletni staż pracy, 3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 4. niekaralność, 5. dobry stan zdrowia, 6. znajomość zasad działalność spółek prawa handlowego, 7. wskazana znajomość języka obcego, 8. inne kwalifikacje będą dodatkowym atutem. Oferta kandydata powinna zawierać: 1. zgłoszenie do konkursu z uzasadnieniem, 2. życiorys i kwestionariusz osobowy 3. dokumenty (oryginały lub odpisy urzędowo poświadczone), potwierdzające kwalifikacje, 4. oświadczenie o: niekaralności, stanie zdrowia, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu określonych w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego. Informacje o Spółce są dostępne na stronie (BIP majątek jednostek podległych) lub u Eugeniusza Molińskiego (tel ). Zgłoszenia należy składać w sekretariacie UMiG Międzychód w zamkniętej kopercie opisanej następująco: Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu MPEC sp. z o.o. w Międzychodzie nie otwierać w terminie do 26 kwietnia 2006 roku. Otwarcie ofert nastąpi 27 kwietnia 2006 roku o godz w UMiG w Międzychodzie. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzone zostaną w tym samym dniu o godz Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie i bez podania przyczyn oraz bez wyłonienia kandydata. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci będą powiadomieni pisemnie listami poleconymi. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego w dziedzinie muzyki w formach: wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych, MDK II Turniej Futsalu Drużyn OSP o Puchar Burmistrza, Hala Sportowa Koncert Chóru Lutnia z Orkiestrą Kameralną i solistami opery, kościół pw. J. Chrzciciela IV Samorządowy Turniej Futsalu o Puchar Przew. RM, Hala Sportowa , godz Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego, J. Kuchenne III Powiatowy Przegląd Zespołów Wokalnych, Wokalno-Instrumentalnych i Solistów Zabawa taneczna pod chmurką Piknik majowy , godz Zawody wędkarskie dla dzieci od 7 do 14 lat o Puchar Przew. SLD Międzychód, J. Kuchenne msza św. za Ojczyznę w kościele pw. NSM o godz Po mszy przemarsz pod Pomnik Poległych za Ojczyznę w latach Złożenie wiązanek kwiatów i okolicznościowe przemówienia. Wystąpienie młodzieży ze SP Nr 1 w Międzychodzie Rodzinne Zawody Strzeleckie z KBKS, Strzelnica Przedlesie msza św. w kościele pw. św. J. Chrzciciela w intencji poległych żołnierzy i harcerzy, przemarsz pod Pomnik Harcerzy, złożenie wiązanek i okolicznościowe przemówienia. Wystąpienie młodzieży z Gimn. Nr 1 w Międzychodzie Międzynarodowe warsztaty dla młodzieżowych grup teatralnych, MDK Pułkownik Christian von Massenbach - otwarcie wystawy, MRM Turniej Koszykówki Młodziczek, Hala Sportowa Puszczański Rajd Rowerowy Dzień Mamy - koncert w wykonaniu międzychodzkich przedszkoli, MDK Wiec Antynikotynowy, MDK. Maj - konkurs plastyczny pt. Tam chcę pojechać, MDK. 8 maja 2006 r. o godz w Muzeum Regionalnym odbędzie się posiedzenie Sejmiku Kultury. Serdecznie zapraszamy. Obszerniejszą relację z uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Łowyniu zamieścimy w majowym numerze Informatora Międzychodzkiego.

5 Ekonomik nadaje WIOSENNE PRZESILENIE Bardzo aktywnie rozpoczęła się u nas wiosna! Kalendarz obfitował w wiele wydarzeń. Dali popalić! W dniu r. odbył się Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Szkołę reprezentowała ekipa w składzie: Paulina Szczepaniak IIb, Dariusz Szymański IIe, Piotr Giel IIa, Michał Gwara IIa, Marek Walorczyk IIa. W turnieju startowały dzieci i młodzież podzieleni na grupy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na początek gospodarze turnieju zademonstrowali uczestnikom sprzęt do gaszenia pożarów oraz sprzęt ratownictwa technicznego i ekologicznego, po czym odbyły się eliminacje pisemne. Do finału wchodziło po pięciu najlepszych z każdej grupy wiekowej, którzy odpowiadali ustnie na wylosowane pytania. Wyniki finału przeszły nasze najśmielsze oczekiwania! Po zaciętej walce w grupie szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Paulina Szczepaniak natomiast drugie miejsce zajął Marek Walorczyk! Paulina Szczepaniak, będzie reprezentowała powiat na zawodach wojewódzkich w Poznaniu. (mix&max) Europa da się lubić Europa pracę ma, Europa pracę da - to motto przedstawienia przygotowanego przez uczniów pod opieką prof. Lidii Kaczmarek. W dniu 28 marca 2006 r. w sali gimnastycznej młodzież naszej szkoły zaprezentowała przedstawienie na temat pracy w krajach UE. Występ był odzwierciedleniem programu Europa da się lubić. Podobnie jak w programie emitowanym przez telewizyjną dwójkę u nas także pojawili się zagraniczni goście, byli m.in.: Kevin z Anglii, Paolo z Włoch czy Elizabeth z Francji. Nie zabrakło również gościa specjalnego, którym w tym odcinku była Irena Kwiatkowska. Uczniowie podczas widowiska mogli dowiedzieć się gdzie i jakiej pracy mogą szukać w Unii Europejskiej. Program spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze strony zebranej publiczności. Prima aprilis Jak w żadnej szkole Ekonomik obchodził w piątek 31 marca święto samorządności. W tym dniu władzę w szkole przejął samorząd uczniowski. Dyrektor Maria Tucholska wręczyła uczniom z samego rana klucze do szkoły. Wybrani uczniowie wcielili się w osoby nauczycieli. Młodzież w ten sposób mogła poznać pracę i codzienny trud swoich pedagogów, spojrzeć na rzeczywistość szkolną z drugiej strony biurka. Nie da się ukryć, święto to jest mile wyczekiwane przez uczniów, ponieważ z nauczycielami-kolegami łatwiej im się dogadać J. Ten jakże miły dzień wpisał się już do tradycji szkoły. Uroczysty apel z okazji pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II Dnia 2 kwietnia 2005 r. o godz odszedł do domu Ojca papież Jan Paweł II Młodzież o tym nie zapomniała. W poniedziałek 3 kwietnia 2006 r. uczniowie z tej okazji przygotowali uroczysty apel. Występ obfitował w myśli skierowane do młodzieży oraz ulubione pieśni Ojca Świętego. Niejednokrotnie na wielu twarzach uczniów i nauczycieli można było zauważyć wzruszenie, którego nikt się nie wstydził. (pip&dyd) Wiosna przywędrowała do Dwójki Według poety, Jana Brzechwy, miała przyjechać tramwajem, ale tych u nas nie ma. Oczekiwano jej przyjeżdżającej na hulajnodze, tymczasem wiosna... przyszła pieszo. A my tym razem wcale nie szukaliśmy jej w plenerze! Postanowiliśmy przywołać ją do siebie piosenką. A że było wesoło, nikt nie pomyślał, by uczcić Dzień Wagarowicza, bo w naszej szkole urządziliśmy MINI PLAYBACK SHOW. Uczniowie wcielili się w role najbardziej znanych solistów naszych czasów. Mieliśmy przy tym okazję podziwiać ich zdolności aktorskie, co wymagało od młodych wykonawców nie lada odwagi! W wiosenny nastrój wprowadził nas występ SMERFÓW: Mai Gursz, Pauliny Tonak, Karoliny Kochańskiej, Eweliny Kachel, Michaliny Bartkowiak i Hani Kubackiej. Idolem tłumów został zespół TOKIO HOTEL, w którego członków wcielili się: Maciej Morawiak, Łukasz Kotwica, Karolina Ruta, Krzysztof Kropp i Dawid Kuchta. Solista - Piotr Szczyszyk Z YCIA GIMNAZJUM nr 1 Uff, nareszcie wiosna... Zimę, która w tym roku wyjątkowo dała nam się we znaki, pożegnaliśmy 21 marca. Tradycją jest już organizowany corocznie rajd uczniów klas I i II do Skalmierzyc oraz marsz na orientację, przygotowany przez Samorząd Uczniowski, w którym uczestniczą trzecioklasiści. Pogoda dopisała, a wszyscy uczestnicy Dnia Wiosny na pewno nie zapomną wrażeń po imprezie... Mamy tylko nadzieję, że zima nie zrobi nam niespodzianki, choć jak mówi przysłowie kwiecień plecień.... W dniach marca odbywały się rekolekcje wielkopostne dla gimnazjalistów. Ksiądz rekolekcjonista szybko nawiązał kontakt z młodzieżą. Oprócz nauki w kościele, uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji zaproszonego gościa, pani Marii Pawłowskiej. Duże wrażenie zrobił koncert gorzowskiej grupy rockowej 8 stopni, która skutecznie porwała młodzież do tańca... Za 2 tygodnie egzaminy gimnazjalistów. Odliczamy dni i trzymamy kciuki, życząc wszystkim trzecioklasistom jak najlepszych wyników! Gimnazjum nr 1 GIMNAZJALNA KLASA ORKIESTRALNA dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nowatorskim rozwiązaniem jest funkcjonowanie w Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie klasy orkiestralnej. Od września 2005 r. po dokonaniu przesłuchań wśród uczniów klas VI szkół podstawowych wyłoniono sto osób z predyspozycjami muzycznymi. Rodziców wszystkich tych uczniów zaproszono na spotkanie do Gimnazjum nr 1. Każdy indywidualnie podejmował decyzję o zapisie do tej konkretnej klasy, która aktualnie liczy 22 uczniów. Młodzież poznaje tajniki gry na instrumentach dętych pod okiem dwóch muzyków z Poznania. Młodzi muzycy w czasie trwania tego projektu zdążyli już spotkać się ze sponsorami z Niemiec i podziękować za instrumenty, w okresie od 3 do 5 października 2005 r. przebywali na warsztatach muzycznych w Warszawie u zaprzyjaźnionej z Międzychodem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Niektórzy grający wystąpili przy okazji pasterki w kościele na Lipowcu w Międzychodzie, a także z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pracują intensywnie, by wystąpić w maju br. podczas szkolnego festynu rodzinnego oraz w czerwcu 2006 r. dla społeczności szkolnej oraz uczniów kolejnej klasy orkiestralnej. 8 kwietnia 2006 r. podczas uroczystego nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Łowyniu młodzi muzycy z klasy orkiestralnej zagrali Barkę. Projekt nasz realizowany wspólnie z Międzychodzkim Domem Kultury stwarza na poziomie lokalnym warunki do rozwoju amatorskiej działalności artystycznej, wyrównuje różnice w dostępie do kultury poprzez bezpłatną naukę gry w klasie orkiestralnej dzieci z różnych środowisk oraz jest lokalną inicjatywą kulturalną nawiązującą do tradycji prowadzenia w latach 70. na podstawie porozumienia domu kultury i szkoły orkiestry dętej - mówi Arkadiusz Karwatka, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie. Projekt został zgłoszony przez jednostkę samorządu terytorialnego do Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskując dofinansowanie w wysokości 25 tys. złotych za zakup strojów i instrumentów. Informacje o klasie orkiestralnej znaleźć można na stronie internetowej szkoły: Grażyna Marcinkowska - wprost rzucił fanów na kolana. Miotając się po scenie, i nie tylko..., wpadając między oszalałe wielbicielki, porwał tłum, który śpiewał, wręcz wył, wraz z nim... Zdanie widowni podzieliło wielopokoleniowe JURY. Statuetkę SKRZECZĄCEJ PAPUGI otrzymał właśnie zespół TOKIO HOTEL. PIE- JĄCYM KOGUTEM (II miejsce) został uhonorowany Alan Kononowicz bezbłędnie naśladujący ruchy Różowej Pantery uzbrojonej w rewolwer. Laureatem III miejsca zostały: Ewelina Martin, Anna Stroińska, Monika i Karolina Matuszak, które zaśpiewały hit Ryszarda Rynkowskiego Jedzie pociąg z daleka (i pociąg rzeczywiście pojechał, a właściwie przesunął się wzdłuż sali) - wręczono im MAŁEGO KWAKA. Tak więc przywitaliśmy wiosnę nie tylko wesoło, bo z piosenką na ustach, ale i bezpiecznie, bo pod opieką wychowawców, którzy przy okazji poznali nasze muzyczne gusty i może trochę się zdziwili... Nie daliśmy się skusić łonu natury i czyhającym tam niebezpieczeństwom. Zachęcamy innych do podobnego powitania wiosny - może w przyszłym roku?! J.D.D. 5

6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PRZEBUDZENIE WIOSNY Na przełomie lutego i marca Międzychodzki Dom Kultury ogłosił konkurs plastyczny pt.,,przebudzenie WIOSNY skierowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba prac - wpłynęło ich aż 274. Jury konkursowe postanowiło nagrodzić lub wyróżnić 26 prac. Oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 20 kwietnia 2006 roku o godzinie w Sali Kameralnej MDK. W wernisażu wezmą udział zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie oraz oczywiście autorzy wyróżnionych prac. Przedstawiciele konkursowego jury wręczą laureatom pamiątkowe dyplomy i upominki. Organizator zaprasza wszystkich zainteresowanych oraz chętnych na wernisaż, gratuluje zwycięzcom i zaprasza do licznego udziału w następnych konkursach plastycznych ogłaszanych przez Międzychodzki Dom Kultury! Oto lista wyróżnionych i laureatów: w kategorii I (do lat 6): wyróżnienia indywidualne: 1. Marcel Jabłoński - Przedszkole w Sierakowie, 2. Damian Wódkiewicz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie, 3. Michał Krawczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie; w kategorii II (klasy I-III): wyróżnienia indywidualne: 1. Michalina Lamcha - Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie, 2. Sandra Filipiak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie, 3. Paulina Plewa - Zespół Szkół w Kwilczu, 4. Daria Kowalska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie, 5. Patryk Stefanowski - Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie, 6. Urszula Paszkowska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie, 7. Jakub Wachowiak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie, 8. Ewelina Przybylska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie; w kategorii III (klasy IV-VI): wyróżnienia indywidualne: 1. Patrycja Mleczak - Szkoła Podstawowa w Luboszu, 2. Adam Tokarski - Szkoła Podstawowa w Sierakowie, 3. Błażej Wawrzyniak - Szkoła Podstawowa w Luboszu. Tytuły laureata przyznano: w kategorii I (do 6 lat): indywidualnie: 1. Patrycja Hetmanowska - Przedszkole nr 2 w Międzychodzie, 2. Weronika Konofalska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie, 3. Aleksandra Skrzypczak - Przedszkole w Sierakowie; w kategorii II (klasy I-III): indywidualnie: 1. Małgorzata Zgrzebna - Szkoła Podstawowa w Sierakowie, 2. Jacek Papla - Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie, 3. Katarzyna Nastarowicz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie, 4. Julia Jenek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie, 5. Joanna Weber - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie; w kategorii III (klasy IV-VI): indywidualnie: 1. Katarzyna Dziubińska - Szkoła Podstawowa w Luboszu, 2. Paweł Jaskuła - Szkoła Podstawowa w Sierakowie, 3. Agnieszka Wałecka - Zespół Szkół w Kwilczu, 4. Katarzyna Rzyska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie MDK MAJÓWKA W MIĘDZYCHODZIE - program 29.04, godz TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ w kat. wiekowych: szkół podst., gimnazjów, szk. średnich i seniorów, Hala Sportowa , godz RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO, MOSTiR ul. Langowicza; godz Mecz piłki nożnej juniorów: WARTA MIĘDZYCHÓD-NIE- PRUSZEWO, stadion; godz III POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW WOKALNYCH, WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH i SOLISTÓW, MDK. 1.05, godz PIKNIK MAJOWY (program artystyczny, konkursy i turnieje, zabawa taneczna), Muszla Koncertowa; godz Towarzyski mecz piłki nożnej: WETERANI ORZEŁ ŁOWYŃ-TKKF STILON GORZÓW (I liga żeńska), boisko w Łowyniu. 3.05, godz Mecz piłki nożnej: KP MHM PAECH KAMION- NA-HURAGAN MICHORZEWO, stadion; godz Mecz piłki nożnej seniorów: WARTA MIĘDZYCHÓD-SPARTA SZAMOTUŁY, stadion; godz OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE Z KBKS DLA KOBIET I MĘŻCZYZN O PU- CHAR BURMISTRZA MIĘDZYCHODU, Strzelnica-Przedlesie. 10-LECIE KLUBU AMAZONEK w MIĘDZYCHODZIE Międzychodzkie Stowarzyszenie Amazonek jest Organizacją Pożytku Publicznego. Powstało l996 r. z inicjatywy Gabrieli Strzyżewskiej, która pełni funkcję przewodniczącej. W ciągu 10 lat przez Klub przewinęło się 75 kobiet, służy im rehabilitantka - Katarzyna Piorunek-Sommerfeld, która wie jak pomóc, żeby każda z nas była sprawna fizycznie. W psychicznej rehabilitacji pomocą służą warsztaty z psychologiem, a także spotkania integracyjne w Klubie. Kondycję fizyczną sprawdzamy na turnusach rehabilitacyjnych połączonych z Ogólnopolską Spartakiadą Amazonek, na Zawodach Łuczniczych i Marszach dla Zdrowia. Naszym celem od 10 lat jest wspólne działanie na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi, ułatwienie im powrotu do normalnego życia oraz uczestniczenie w akcjach uświadamiających społeczeństwo o konieczności wykrywania nowotworów. Taką rolę pełnią pogadanki w szkołach i spotkania z onkologami. Dziękujemy za wsparcie finansowe naszych inicjatyw władzom, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i Urzędowi Marszałka Wielkopolskiego. Dyrekcja SP ZOZ nieodpłatnie udziela nam pomieszczeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Przez 10 lat każde nasze działanie było na wagę złota i miało swoje znaczenie. Jesteśmy tego żywym przykładem. Nikt nam nie może powiedzieć, że prawda, którą niesiemy jest złudna i że w tej chorobie nie może być pozytywnego końca. To właśnie my, walczące Amazonki, kobiety, które przeszły chorobę możemy powiedzieć: Nie bójcie się, spójrzcie prawdzie w oczy i podejmijcie walkę. Kontrolujcie swoje zdrowie - to daje Wam szansę, więcej - daje pewność, że w przypadku zachorowania wcześnie podjęta walka zakończy się sukcesem. WALCZ! Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Międzychodzkie Stowarzyszenie Amazonek 6 POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI SZKOLNEJ Już od wczesnych godzin rannych w dniu 6 kwietnia 2006 r. w kierunku Domu Kultury szły tłumy poprzebieranej młodzieży. O godzinie rozpoczął się jakże oczekiwany Przegląd Twórczości Szkolnej dla szkół średnich powiatu międzychodzkiego. Swój udział w przeglądzie zgłosiły wszystkie szkoły, tj: Zespół Szkół w Sierakowie, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Liceum Ogólnokształcące oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Międzychodu, aby wspólne walczyć o nagrody przygotowane przez głównego organizatora i sponsora imprezy Starostwo Powiatowe w Międzychodzie. Uczestnicy wraz z widownią, wypełniającą po brzegi salę widowiskową, czekali na magiczne słowa, które wypowiedział Wicestarosta Powiatu Międzychodzkiego Jędrzej Schubert wspólnie z Inspektorem Oświaty, Sportu i Kultury Dariuszem Nowakiem: I Powiatowy Przegląd Twórczości Szkolnej uważamy za otwarty. No i wtedy się zaczęło. Można by długo opowiadać o tym co działo się na scenie. Najkrócej ujmując były piosenki polskie i zagraniczne, tańce różnych narodów, klasyka literatury polskiej w teatralnej adaptacji, bogactwo i różnorodność scenografii i kostiumów, a co najważniejsze wszystko to okraszone było radością, uśmiechami i żartem. Rewelacyjne popisy dał również Kabaret Plagiat, w skład którego wchodzą uczniowie różnych szkół. Mamy nadzieję, że wkrótce wystąpią obok tak znanych kabaretów jak: Koń Polski, Rak, Ani Mru-Mru, gdyż reprezentują porównywalny poziom artystyczny. Nagrodami dla występujących zespołów były odtwarzacze DVD i pamiątkowe dyplomy. Widownia zaś otrzymała ogrom niezapomnianych wrażeń. Kto nie był niech żałuje, bo następny taki przegląd dopiero za rok. MDK dokąd CHCą POJECHAĆ? Międzychodzki Dom Kultury ogłasza konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży pt.: TAM CHCĘ POJECHAĆ. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria - szkoły podstawowe (klasy IV - VI), II kategoria - gimnazja, III kategoria - szkoły średnie. Prace należy wykonać techniką collage - tj. wykorzystując gotowe elementy (minimum 5) np. zdjęcia, liście, materiały, tasiemki, znaczki, nalepki, papier kolorowy itp. nadając im nowe znaczenie przez ciekawe ich zestawienie. Połączenia elementów można dokonać za pomocą farb lub podrysowań kredką kreując w ten sposób nową spoistą kompozycję. Wielkość prac to kartka formatu A3 (297 x 420 cm) lub większa. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie i dostarczone we własnym zakresie do MDK w terminie do 24 maja 2006 roku. Na odwrocie każdej pracy dostarczonej na konkurs należy umieścić dokładne dane autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek i kategorię wiekową, numer telefonu, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko instruktora (jeżeli jest). O przyznaniu dyplomów i upominków zadecyduje komisja powołana przez organizatorów. Termin otwarcia pokonkursowej wystawy wraz z ogłoszeniem wyników otrzyma każda placówka listownie z dołączoną listą laureatów i osób wyróżnionych. Szczegółowych informacji udziela instruktor Zbigniew Jakubowski w Międzychodzkim Domu Kultury (Plac Kościuszki 9, Międzychód) lub telefonicznie ( ). Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie i życzymy miłej zabawy! MDK ŻÓŁTY TYDZIEŃ to ogólnopolska akcja, której celem jest popularyzowanie szczepień ochronnych przeciwko wirusowym zapaleniom wątroby typu A i B. Akcja potrwa od 18 do i ma na celu zachęcenie niezaszczepionych dotychczas przeciwko tym chorobom osób do podjęcia decyzji o zaszczepieniu. W związku z tym Powiatowa Stacja San.-Epid. w Międzychodzie informuje, że dla mieszkańców powiatu uruchomiony zostanie Punkt Szczepień. Przed zaszczepieniem badania lekarskie prowadzone będą w NZPOZ PROVITA w Międzychodzie ul. Sikorskiego 20, tel , kontakt: lek. Grzegorz Nowak. Zachęcamy do skorzystania z oferty promocyjnych szczepień. PALIĆ, NIE PALIĆ? - OTO JEST PYTA- NIE To hasło konkursu ogłoszonego przez Wojewódzką Stację San.-Epid. i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, adresowanego do uczniów klas V szkół podstawowych. Zadaniem konkursu było napisanie listu do wybranego idola (osoby palącej lub nie palącej ze świata nauki, polityki, kultury, sztuki, religii itd.). Do konkursu przystąpiły szkoły: SP nr 1, SP nr 2 w Międzychodzie, SP Kamionna, SP Lubosz, SP Chrzypsko Wielkie, SP Lutom, SP Łowyń oraz SP Kwilcz. W eliminacjach szkolnych brało udział 321 uczniów. Do etapu powiatowego konkursu zakwalifikowano 11 prac. Komisja konkursowa przyznała I miejsce uczennicy Julicie Zachciał ze SP nr 2 w Międzychodzie. Miło nam poinformować, że Rada Młodzieży działająca przy MDK przyznała nagrodę publiczności również tej samej uczennicy. Wyróżniona praca reprezentować będzie powiat w eliminacjach wojewódzkich. Dodatkową nagrodą dla uczennicy będzie opublikowanie jej pracy na łamach Informatora Międzychodzkiego (w przyszłym numerze). Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Międzychodzie. Pow. Stacja San.-Epid. w Międzychodzie

7 Muzeum Regionalne w Międzychodzie otwarciem dwóch wystaw w Muzeum Regionalnym rozpoczęto w naszym mieście obchody I rocznicy śmierci Jana Pawła II. Patronat honorowy nad muzealnym przedsięwzięciem poświęconym pamięci Ojca Świętego objął ks. kan. Tadeusz Osiński. Na ekspozycjach prezentowane są dzieła sztuki związane z postacią papieża-polaka. W salach wystaw czasowych można zwiedzać wystawę Na spotkanie człowieka, która gromadzi medale okolicznościowe należące do Adama Tyszera z Wałbrzycha, znanego w kraju i za granicą kolekcjonera, który wypożyczył swój zbiór naszej placówce. Wśród eksponowanych prac wiele zostało zaprojektowanych i wykonanych przez wybitnych medalierów, np. prof. Józefa Stasińskiego z Poznania. Druga z wystaw czasowych gromadzi z kolei monety (obiegowe i kolekcjonerskie) z niemal wszystkich państw świata, przedstawiające postać Papieża Jana Pawła II i ważne wydarzenia z okresu jego pontyfikatu. Otwarciu wystaw towarzyszył program artystyczny pt. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego, kierowana przez Małgorzatę Grzesiak, recytowała podczas niego wiersze pióra Jana Pawła II rozstrzygnięta została XXIII edycja konkursu plastycznego Na najpiękniejszą pisankę, palmę i baranka. Jury w składzie: Antoni Taczanowski - dyrektor BP, Mirosława Borowiak - przewodnik muzealny, Zbigniew Jakubowski - artysta plastyk wyłoniła zwycięzców, którymi zostali: w kategorii 3-4-latków Przedszkole Nr 1 z Międzychodu, w kategorii 5-6-latków I miejsce zajęła wspólna praca Aleksandry Lubik i Alicji Wojciechowskiej z Przedszkola w Łowyniu, II miejsce zajęła praca wykonana przez Dominikę Zgódkę z Przedszkola w Kwilczu, zaś na pozycji III ex equo znaleźli się: Aleksandra Sroka i Maciej Kwaśniewski (oboje z Łowynia). Spośród prac złożonych przez uczniów szkół podstawowych w kategorii klas I-III zwyciężył Konrad Wrembel z Lubosza, za nim była Martyna Lerke z tej samej szkoły; wyróżniono Krystiana Czarneckiego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie. W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Justyna Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Luboszu, II miejsce zajęła Martyna Jakubowska z SP Nr 1, z tej samej szkoły pochodzi również laureatka III nagrody - Katarzyna Rzyska. Wyróżnione zostały prace: Kamila Stefanowskiego z SP Nr 1, Patrycji Klimek z SP Nr 2, Michaliny Olejnik z Lubosza i Damiana Chmielewskiego z SP Nr 2. Osobne wyróżnienie otrzymali za pracę zbiorową domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie. Do Muzeum Regionalnego trafił niedawno cenny zabytek, przekazany przez międzychodzianina Andrzeja Ponińskiego, który uratował go przed kradzieżą z terenu dawnego cmentarza żydowskiego. Jest to granitowa płyta nagrobna, stojącą niegdyś na mogile Philippine Hoffmann z domu Baer, zmarłej w 1908 r. Płyta jest w dobrym stanie, na szczęście nie trafi już do żadnego z warsztatów kamieniarskich jako surowiec na nowe nagrobki (a taki los z pewnością ją czekał - leżała opleciona łańcuchami i zamaskowana już poza terenem cmentarza, prawdopodobnie przygotowana do wywiezienia). W muzeum znajduje się poza tym kilkadziesiąt innych żydowskich nagrobków, zwanych w języku hebrajskim macewami. Kilka lat temu odkryto kolejne na terenie budowy przy ul. Gorzyckiej. Muzeum nie jest odpowiednim miejscem przechowywania takich zabytków. W planie jest odrestaurowanie ich i urządzenie lapidarium żydowskiej sztuki nagrobnej na terenie byłego cmentarza, który obecnie wymaga jeszcze uporządkowania oraz ogrodzenia. Istnieje szansa, że ten ciekawie położony zakątek naszego miasta, porośnięty przepięknym starodrzewem, stanie się kolejną atrakcją dla turystów i zarazem miejscem pamięci dawnych mieszkańców Międzychodu. Pamiętajmy, że Żydzi stanowili niegdyś bardzo liczną grupę ludności Międzychodu i że to właśnie z tutejszej gminy żydowskiej pochodziły wybitne osoby, które rozsławiły imię naszego miasta w świecie. Wystarczy wspomnieć choćby tych najbardziej znanych: kupców - braci Leonharda i Oscara Tietzów, malarza- impresjonistę Lessera Ury, czy kompozytora - ojca operetki berlińskiej, Hugo Hirscha. mrm INFORMACJE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIÊDZYCHODZIE POWIATOWI KREWNIACY. Zapraszamy mieszkańców powiatu wer górski łącznej wartości zł. W nocy na dzień w Łowyniu do czynnego udziału w kampanii społecznej Krewniacy, promującej idee n/n sprawca włamał się do stelaża z butlami gazowymi skąd ukradł 16 butli Honorowego Krwiodawstwa. Komenda Powiatowa Policji przy współudziale łącznej wartości zł. W nocy na dzień n/n sprawca włamał się Międzychodzkiego Domu Kultury organizuje zbiórkę krwi, mają- do sklepu w Grobii skąd ukradł papierosy, karty telefoniczne, kawę i pastę cą na celu zebranie jak największej ilości tego cennego lekarstwa, mogącego do zębów łącznej wartości zł. W okresie od do uratować życie wielu ludziom. W dniu 20 kwietnia, w godzinach r. n/n sprawca włamał się do domku letniskowego w Kaplinie skąd ukradł 13.00, w sali widowiskowej MDK (I piętro) personel medyczny Regionalnego telewizor, tuner satelitarny, drabinę aluminiową, wykaszarkę elektryczną Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania, wyposażo- do trawy, dwa śpiwory i obuwie sportowe łącznej wartości 690 zł. W nocy ny w specjalistyczny i sterylny sprzęt będzie gromadził krew od osób, które na dzień w Głażewie n/n sprawca ukradł dwie plandeki do naczepy zdecydują się na ten wspaniałomyślny gest. Jest to doskonała okazja do ciągnika siodłowego wartości zł Policjanci Sekcji Prewencji bezpłatnego uzyskania wyników kosztownych badań laboratoryjnych, tj.: i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie zatrzymali oznaczenie grupy krwi w układzie AB0 i Rh, pełnej morfologii krwi, aktywności 31-letniego mieszkańca Międzychodu, który w lokalu przy ul. 17 aminotransferazy alaninowej - ALAT, znaczników wirusowego Stycznia w Międzychodzie ukradł portfel z dokumentami i pieniędzmi w zapalenia wątroby typu B i C, AIDS (HIV-1/HIV-2) oraz zakażeń kiłą. kwocie 460 EURO i 500 zł. W nocy na dzień n/n sprawca włamał się Ponadto każdy krwiodawca otrzyma: zaświadczenie celem usprawiedliwienia do sklepu w Gnuszynie skąd ukradł papierosy wartości zł. W okredzenia, nieobecności w miejscu pracy z zachowaniem prawa do wynagrosie od do n/n sprawca włamał się do piwnicy przy ul. Sikor- posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kalorii. Osoby skiego w Międzychodzie skąd ukradł rower górski wartości 400 zł. W chętne oddać krew powinny posiadać dowód osobisty lub ważną legity- okresie od do n/n sprawca włamał się do świetlicy na tereskiego mację ubezpieczeniową. Akcję Krewniacy patronatem honorowym objęli: nie strzelnicy myśliwsko-sportowej w Przedlesiu skąd ukradł dwa silniki Minister Zdrowia, Minister Kultury, Minister Edukacji Narodowej i elektryczne oraz uszkodził tablicę rozdzielczą i spalił drewniane stanowisnie Sportu. Patroni medialni to: TVP 1, TVP 2, TVP 3, Rzeczpospolita, PR Pr ko strzeleckie. Łączne straty zł. W nocy na dzień n/n sprawca 1, Radio Bis. włamał się do dwóch kiosków przy ul. Powstańców Wielkopolskich i STOP KRADZIEŻOM SAMOCHODÓW. W pierwszym tygodniu Wyszyńskiego w Kwilczu skąd ukradł papierosy łącznej wartości kwietnia br. na terenie naszego powiatu został wdrożony przez policję zł. W nocy na dzień w Międzychodzie w rejonie ulic Kaczmarka, nowy program prewencyjny STOP NOC, którego głównym przesłaniem Szeroka, Wyszyńskiego n/n sprawcy włamali się do pięciu samochodów, jest zapobieganie kradzieżom samochodów. Rdzeniem programu jest znakowanie z których ukradli radioodtwarzacze samochodowe i odbiornik CB łącznej pojazdów przez przyklejenie odblaskowego znaku holograficzne- wartości zł. W okresie od do z terenu gospodarstwa rol- go na samochodach, których właściciele deklarują, iż z reguły nie jeżdżą nego w Tucholi n/n sprawca zdemontował i ukradł 10 węży ciśnieniowych tymi pojazdami w godzinach nocnych, tj. między a Przystąpienie wartości 400 zł w godzinach n/n sprawca włamał się do do programu jest bardzo proste: po otrzymaniu pakietu, który moż- dwóch mieszkań przy ul. Kaczmarka skąd ukradł złotą biżuterię, laptopa, na bezpłatnie uzyskać w Komendzie Powiatowej Policji, u policjanta dyżurnego, cyfrowy aparat fotograficzny i dwa telefony komórkowe łącznej wartości przykleja się od strony wewnętrznej na przedniej i tylnej szybie zł. W nocy na dzień n/n sprawca włamał się do pomieszczeń znak holograficzny z napisem STOP NOC, który jest dobrze widoczny biurowych Hurtowni Materiałów Budowlanych Elmat skąd ukradł w sztucznym oświetleniu. Naklejki należy przymocować następująco: pieniądze w kwocie zł i dwie wiertarki wartości 700 zł. na przedniej szybie - w lewym dolnym rogu, na tylnej - w prawym górnym Funkcjonariusze miêdzychodzkiej Policji zwracaj¹ siê z apelem do rogu. Oznakowany w ten sposób pojazd, jeżeli będzie znajdował się klientów lokali gastronomicznych i sklepów, aby nie pozostawiali bez do- w ruchu w godzinach nocnych będzie sygnałem dla patroli policyjnych, iż zoru i w ogólnie dostêpnych miejscach swoich rzeczy osobistych, a w tym: mógł zostać skradziony. Zostanie wtedy zatrzymany do kontroli i poddany telefonów komórkowych, torebek, kurtek, portfeli itp., które s¹ ³atwymi szczegółowemu sprawdzeniu. Równocześnie zwracamy się z prośbą, ³upami z³odziei. aby w przypadku zauważenia w nocy jadącego samochodu oznaczonego w KPP w Miêdzychodzie zwraca siê do osób mog¹cych posiadaæ jakiekolwiek ten sposób zapamiętali państwo możliwie najwięcej szczegółów, np. markę, informacje na temat zaistnia³ych przestêpstw i ich spraw- numer rejestracyjny oraz powiadomili policję. Jesteśmy przekonani, że ców o kontakt pod numerami telefonów: Komenda Powiatowa Policji wspólnie podjęte działania przyniosą oczekiwany skutek! w Miêdzychodzie Komisariat Policji w Sierakowie 0-61 KRONIKA KRYMINALNA z terenu powiatu miêdzychodzkiego W Posterunek Policji w Kwilczu lub nr alarmowy okresie od do n/n sprawca włamał się do domku letniskowego nr 997. Informacje mog¹ byæ przekazywane w sposób anonimowy. w Chorzępowie skąd ukradł elektronarzędzia, przewody elektryczne i ro- KPP w Międzychodzie 7

8 Każdy człowiek, każdy naród, każda kultura mają swoją rolę do wypełnienia i swoje miejsce w tajemniczym planie Boga i powszechnej historii zbawienia Papież Jan Paweł II Szkoła Podstawowa nr 2 w hołdzie Wielkiemu Rodakowi Był żal, łzy, smutek i poczucie bezgranicznej pustki... 2 kwietnia ubiegłego roku odszedł do domu Ojca ktoś, kogo kochał, podziwiał i szanował cały świat. Ktoś, kto nam, Polakom, był i jest szczególnie drogi i bliski. Czy pozostawił po sobie pustkę? To niemożliwe, bowiem ktoś, kto całe swoje życie poświęcił człowiekowi, ktoś, kto uczył, jak naprawdę być, nie może pozostawić po sobie pustki. On przecież nadal żyje w nas, w naszych sercach. My, międzychodzianie, też o Nim pamiętamy. By wyrazić pamięć o Janie Pawle II, Komitet Organizacyjny obchodów rocznicy śmierci Papieża zaprosił do udziału w tej wielkiej zbiorowej manifestacji miłości różne placówki. Nasza szkoła także postanowiła złożyć hołd autorytetowi współczesnego świata. W niedzielę mogliśmy być świadkami powrotu Wielkiego Mistrza. Mówił do nas, a my do Niego. Znów ujrzeliśmy Go w pełni sił przemierzającego górskie szlaki, porywającego młodych i uczącego, jak żyć. Wszystko to dzięki montażowi słowno-muzycznemu pt.: Trwajmy mocni na skale wiary! przygotowanemu przez Agnieszkę Bartkowiak i Teresę Cichosz. Daliśmy dowód, że trwamy. Podczas widowiska, które przeniosło nas w czasy młodości Karola Wojtyły wysłuchaliśmy 17 pieśni wykonanych przez 63 chórzystów - uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, solistek Gimnazjum Nr 1 i 2 oraz studentek prowadzonych przez Teresę Cichosz. Z uwagą i wzruszeniem słuchaliśmy recytatorów. Na scenie wystąpiło 75 wykonawców, którzy do głębi poruszyli dusze i serca około mieszkańców naszej gminy. Trudno było powstrzymać łzy, kiedy przed oczyma przesuwały się obrazy z życia Papieża ujęte w formę multimedialnej prezentacji przygotowanej przez autorkę scenariusza - Agnieszkę Bartkowiak. Program prowadziła Grażyna Marcinkowska. Wszystko to umożliwiły życzliwość i pomoc współorganizatorów i twórców, którym chcielibyśmy podziękować. Projekt ołtarza wykonała Elżbieta Ponińska, na którym mszę świętą celebrowali: ks. dziekan Tadeusz Osiński, ks. kanonik Maciej Przewoźny, ks. proboszcz Zbigniew Tokłowicz oraz księża zaproszeni z innych parafii. Budową ołtarza i dekoracją zajęli się Dorota i Wojciech Mametowie przy współpracy członków Klubu Integracji Społecznej. Przeżycie to nie byłoby możliwe bez wsparcia władz samorządowych, wysiłku dyrekcji i pracowników MOSTiR-u i SP2 oraz harcerzy. Dziękujemy im wszystkim, że znowu mogliśmy utworzyć wspólnotę serc, złożyć hołd i przyjść do Jana Pawła II, wspominając Go słowem, pieśnią i sercem. Joanna Deus-Dobrowolska (wtorek) o godz odbędzie się koncert pieśni pt.: Papieżu Pielgrzymie w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi na Lipowcu w wykonaniu chóru Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz solistów innych szkół, a następnie Apel Jasnogórski. Wszystkim tym, którzy włączyli się w obchody I rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II serdeczne podziękowania za serce i miłość, jakie włożyliście Państwo w przygotowanie tego niezwykłego wydarzenia składają organizatorzy. miłośnikiem ojczystej przyrody, poświęcił przyniesione w wiklinowym koszu przez pielgrzymów w zielonych mundurach nasiona dębu czyli żołędzie. Żołędzie te (ponad 500 sztuk) zebrano w 2003 r. z dębu Chrobry, najstarszego dębu szypułkowego rosnącego w Polsce w Piotrowicach (woj. dolnośląskie). Szacuje się, że drzewo to o wysokości 30 m i obwodzie prawie 10 m ma około 740 lat, a według przekazów obecną nazwę nadało mu na początku ubiegłego stulecia dziecko, które tak o nim powiedziało: Ten dąb jest tak potężny jak Chrobry! Ten nasz król, którego nikt nie pokonał. Z poświęconych wtedy żołędzi wyhodowano sadzonki tych szczególnych dębów (w leśnej szkółce kontenerowej w Rudach Raciborskich), których sadzenie odbywa się teraz na terenie całego kraju, gdyż każde nadleśnictwo otrzymało po jednej sadzonce tego specjalnego drzewka. Każde z tych drzewek ma przypisany numer oraz ma nadany specjalny certyfikat potwierdzający, że zostało wyhodowane z żołędzi poświęconych przez Ojca Świętego. Lech Jankowiak Chór i ORKIESTRA KONCERTOWA ReprezentacyjnEGO ZespOłU ArtystycznEGO Wojska Polskiego na Ziemi Międzychodzkiej W sobotę w Święto Zwiastowania NMP i w niedzielę w kościołach w Kamionnie i Lutomiu wystąpił Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy dając oprawę liturgiczną na uroczystych mszach św. i wspaniałe koncerty pieśni patriotycznych po Mszy Św. Występy Chóru poprzedził krótki Antoniego Taczanowskiego nt. Wielkiego Postu w polskiej kulturze i tradycji. Nieprzypadkowo płk Stanisław Szukalski przyjechał z Chórem RZAWP na Ziemię Międzychodzką w czasie Wielkiego Postu. Chór posiada imponujący repertuar. Od piosenek wojskowych po pieśni patriotyczne, historyczne i religijne. Jest stale obecny w artystycznej oprawie liturgii uroczystych mszy świętych w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie i Kościele pw. Św. Krzyża. Występował też podczas prywatnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie w 1994 r. za twórczy wkład w upowszechnianie pieśni religijnych i patriotycznych otrzymał w 2001 r. dyplom Bene Merenti i medal Milito Pro Christo od bp polowego Sławoja Leszka Głódzia. Płk Stanisław Szukalski jest międzychodzianinem i wiceprezesem Stowarzyszenia Międzychodzian i odwdzięcza się swemu miastu jak tylko potrafi najlepiej. Dał temu wyraz w kolejnych koncertach, tym razem Orkiestry Koncertowej RZAWP z Warszawy, które miały miejsce 8.04: w czasie uroczystości nadania imienia Jana Pawła II PAPIESKIE DĘBY pamięci pontyfikatu Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Łowyniu. W Koncercie wystąpili soliści z Haliną FrącPolscy leśnicy chcąc uczcić pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II i jego kowiak, która zaśpiewała Pannę pszeniczną - piosenkę, którą lubił papież. pontyfikatu sadzą tej wiosny papieskie dęby. W Międzychodzie w trakcie Był też Włodzimierz Matuszak - międzychodzianin, znany aktor z serialu obchodów rocznico- TV Plebania. Po południu w Międzychodzie w szczelnie wypełnionej puwych w dniu blicznością Hali Widowiskowo-Sportowej, gdzie odbył się koncert Gwiazr. przy kościele pw. dy i arie operetki z udzianiepokalanego Serca łem solistów scen warszawmaryi na Lipowcu skich i orkiestry koncertowej burmistrz Roman Mu- RZAWP prowadzony przez siał i nadleśniczy Piotr Bogusława Kaczyńskiego wg Bielanowski dokonali reżyserii Stanisława Szukaluroczystego posadze- skiego. Wszystkie koncernia dębu Jana Pawła II. ty gwiazd estrady, chóru i orasystowali im ksiądz kiestry koncertowej RZAWP dziekan Tadeusz Osiń- sponsorowane były przez Miski, przedstawiciele nisterstwo Obrony Narodowej, władz samorządowych a pobyt artystów sfinansowali oraz licznie przybyli sponsorzy miejscowi. mieszkańcy. Panie Pułkowniku! Dwa lata temu odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników do Wa- Serdecznie dziękujemy za wspaniałe koncert, za wzruszenia i serce. A.T. tykanu. 28 kwietnia 2004 r. w czasie audiencji papież, który był wielkim Informator Miêdzychodzki 8

9 MIÊDZYCHODZKIE KALENDARIUM HISTORYCZNE 19 kwietnia 1692 r. (314 lat temu) Wielki pożar strawił Wielowieś - ówczesne przedmieście Międzychodu skupiające się wokół zamku (później ta część miasta nazwana została Lipowcem). Pożar wybuchł w zabudowaniach gospodarza Martina DÖRFERTA. Spłonął wówczas pierwszy międzychodzki zbór ewangelicki wzniesiony w 1600 r., pastorówka, szkoła szpital i wszystkie (poza jedną) chaty we wsi. Ocalał z pożaru również zamek właścicieli miasta. 26 kwietnia 1695 r. (311 lat temu) Podczas wielkiej powodzi runęła jedna z dwóch bram miejskich, znajdująca się u wylotu ul. Mostowej, mieszcząca również mieszkanie strażnika miejskiego, odpowiedzialnego za pobieranie myta mostowego. W ruinach zawalającej się budowli znalazła śmierć córka strażnika. Druga z bram stała do 1793 r. u wylotu ul. Garncarskiej (dzisiejszej Kilińskiego) 27 kwietnia 1922 r. (84 lata temu) Międzychód przystąpił do Związku Miast Polskich. 28 kwietnia 1975 r. (31 lat temu) W Gralewie podczas prac polowych dokonano odkrycia skarbu monet srebrnych z XV-XVI w. Skarb znajdował się w naczyniu ceramicznym, liczył ponad 5 tys. monet wybitych za panowania: Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta Starego. 29 kwietnia 1785 r. (221 lat temu) Wieś Skrzydlewo przeniesiono na prawo olęderskie. Odbyło się to bez zasiedlania wsi nowymi osadnikami. Olędrami (osadnikami płacącymi czynsz zamiast odrabiać pańszczyznę) zostali dotychczasowi gospodarze, którymi już wówczas w tej wsi byli sami Niemcy. Skrzydlewo było jedną z najwcześniej i najbardziej zgermanizowanych wsi Ziemi Międzychodzkiej. 3 maja 1920 r. (86 lat temu) W Międzychodzie odbyły się pierwsze obchody Święta Konstytucji 3 Maja. 8 maja 1944 r. (62 lat temu) W hitlerowskim obozie koncentracyjnym Mauthausen zmarł Czesław KOREK, harcerz, działacz Szarych Szeregów w Międzychodzie i Sierakowie. 10 maja 1913 r. (93 lata temu) Zmarła Antonina ESTKOWSKA z domu FEN- RYCH, żona Ewarysta Estkowskiego, ur. w Silnej, wielkopolska działaczka oświatowa, w latach przełożona wyższej szkoły żeńskiej w Poznaniu. 12 maja 1288 r. (718 lat temu) Przemysł II nadał biskupom poznańskim wieś Bielsko. 12 maja 1706 r. (300 lat temu) W Międzychodzie obserwowano trwające 2 minuty całkowite zaćmienie Słońca, któremu wg słów kronikarza towarzyszyły dziwne znaki na niebie. 12 maja 1944 r. (62 lat temu) W Oświęcimiu, w obozie koncentracyjnym, zmarła Jadwiga TY- MEK, międzychodzka nauczycielka i instruktorka harcerska, działaczka Szarych Szeregów. ap czêœæ XVIII Miêdzychód - miasto utraconych i odzyskanych zabytków Przykościelny cmentarz ewangelicko-augsburski w Międzychodzie-Lipowcu c.d. Płyta nagrobna Gottfrieda Teppera (* 5 XI VI 1761) W dzisiejszej, ostatniej już części cyklu poświęconego zabytkowym nagrobkom międzychodzkich rodów mieszczańskich poznamy płytę wyjątkową z kilku względów. Co odróżnia ją od pozostałych omówionych dotąd zabytków sztuki nagrobnej? Wyjątkowość jej polega na tym, że w odróżnieniu od innych płyt, nie jest ona umieszczona w murze, lecz spoczywa pod nim potrzaskana na 3 części. Płyta jest wyjątkowo interesująca nie tylko ze względu na nietypową, urągającą tego typu zabytkom lokalizację. Jako jedyna spośród całego zespołu zaopatrzona jest ona w łacińską, nie zaś niemiecką inskrypcję. Pokrywa ona większość powierzchni płyty i zawiera łacińską formę nazwy naszego miasta, brzmi ona: Miedzichod. Jest to fakt wyjątkowy w skali całego cmentarza, bowiem pozostałe napisy nagrobne zawierają nazwę Międzychodu zawsze w niemieckiej formie: Birnbaum. Nie powinno to dziwić, jako że ewangelicy - dawni parafianie tego kościoła byli prawie wszyscy Niemcami. Dlaczego więc na płycie poświęconej pamięci Niemca i ewangelika znalazł się obcy jego mowie wyraz? Inskrypcja jest w dużej mierze czytelna, co pozwala przynajmniej na identyfikację zmarłego, którego grób dawniej zdobiła. Brzmi ona: PAMIĘCI ZNAKOMITEGO I NAJSZLACHETNIEJSZEGO PANA, PANA GOT- TFRIEDA TEPPERA, NAJDOSTOJNIEJSZYCH POLSKI KRÓL...(-ÓW? - nieczytelne) DORADCY...A...N...CI (nieczytelne)... ZANIM O...BI... (nieczytelne) KUPCA C SI N OVI (nieczytelne) W ROKU 1691, DNIA 5 LI- STOPADA W MIĘDZYCHODZIE ŻYCIE SWE ROZPOCZĄŁ I W KOŃCU, PEŁEN ZASŁUG, W TYM SAMYM MIEJSCU, W ROKU 1761, DNIA 7 CZERWCA POBOŻNIE, W PANU ODSZEDŁ. Nad napisem widnieje mocno zniszczony rokokowy relief. Jest to niewielki kartusz herbowy, na którym przedstawiono półksiężyc barkiem w dół, a nad nim ośmioramienną gwiazdę. Brak specyficznych elementów herbu (hełmu lub korony z labrami oraz klejnotu herbowego) pozwala sądzić, że jest wyobrażenie pseudoheraldyczne, nie będące herbem. Istnieje także inna możliwość; księżyc i gwiazda w polu tarczy herbowej mogą mianowicie stanowić godło herbu rodzinnego Gottfrieda Teppera. Był on mieszczaninem, co może tłumaczyć skromną oprawę ewentualnego rodowego herbu na płycie nagrobnej. Z napisu na niej dowiadujemy się kiedy żył Tepper - urodził się w Międzychodzie u schyłku XVII w, zmarł w 1761 r. Inskrypcja zawiera interesujące, lecz niestety nie w pełni czytelne fragmenty, mówiące o tym, jakoby Tepper był doradcą królów polskich. Wyrazu konsyliarz użytego w inskrypcji używa się w odniesieniu do wykształconych medyków nadwornych. Nic nie wiadomo jednak, by Tepper przebywał kiedykolwiek na królewskim dworze. Wiadomo za to, że był z zawodu aptekarzem. Z takim określeniem zapisano go w międzychodzkiej księdze przyjęć do prawa miejskiego pod datą r. Miał wówczas już 24 lata, więc jest prawdopodobne, iż rzeczywiście zdobył on odpowiednie wykształcenie i był aptekarzem z prawdziwego zdarzenia. W rodzinnym mieście jako osoba niosąca pomoc bliźnim był z pewnością szanowanym obywatelem, wiadomo poza tym, iż oprócz aptekarstwa trudnił się kupiectwem. Poza nim pracowały w Międzychodzie także inne rodziny aptekarskie: Fuhrmannowie z apteki Pod Orłem na Rynku, czy rodzina Klettke, a więc konkurencja była znaczna. Być może to sprawiło, że Tepper łączył działalność aptekarską z kupiectwem. W 9 lat po uzyskaniu praw międzychodzkiego mieszczanina zasiadał w Radzie Miejskiej. W tym samym roku został wybrany po raz pierwszy burmistrzem Międzychodu, urząd piastował przez 4 lata. Włodarzem naszego miasta Gottfried Tepper został ponownie w 1739 roku. Na zmianę z Christophem Salomonem oraz Johannem Stürtzelem (raz jako proconsul, czyli właściwy burmistrz, to z kolei jako consul, a więc wiceburmistrz) zasiadał na tym stanowisku do 1750 r. Pracowite i jak głosi nagrobna inskrypcja, pobożne życie zakończył Tepper w dziesięć lat później. Był wówczas człowiekiem sędziwym, miał w chwili śmierci niemal 70 lat. Nie wiemy nic bliższego o życiu rodzinnym burmistrza, kupca i aptekarza w jednej osobie. Nie wiadomo, kim byli jego rodzice, nie znamy imienia ani nazwiska jego żony. O tym, że był żonaty, przekonuje nas fakt, iż we wspomnianej księdze przyjęć do prawa miejskiego wymieniony jest jako jego syn niejaki Adam Tepper, z zawodu kupiec i aptekarz, który uzyskał międzychodzkie obywatelstwo 5 sierpnia 1761 r. Do rozwiązania i wyjaśnienia pozostaje kilka ważnych kwestii i zagadek związanych z epitafium burmistrza Teppera: dlaczego spisano jego tekst po łacinie z użyciem polskiej nazwy Międzychodu? czy półksiężyc z gwiazdą jest herbem Tepperów, czy tylko motywem zdobniczym? Niestety, nie na wszystkie pytania łatwo uzyskamy odpowiedzi. Wybór łaciny jako języka inskrypcji mógł wynikać z wysokiego poziomu wykształcenia Tepperów. Zamawiającym płytę był prawdopodobnie syn burmistrza, będący podobnie jak ojciec, aptekarzem. Tepperowie jako ludzie jak na międzychodzkie warunki uczeni mogli w ten sposób podkreślać swą wysoką pozycję w lokalnej społeczności. Podobnemu celowi mógło służyć umieszczenie na nagrobku herbu - o ile księżyc i gwiazda są rzeczywiście ich godłem - nie sposób tego dowieść ani zaprzeczyć i chyba nigdy już nie dowiemy się prawdy, nota bene: byłby to jedyny przypadek używania herbu rodowego przez międzychodzkich mieszczan; jedynie w większych miastach herby były wśród patrycjatu w powszechnym użyciu. Użycie łaciny łączy się w przypadku naszej płyty z zastosowaniem w napisie polskiej nazwy miasta. Od XVII wieku rodzima nazwa Międzychodu była wypierana przez niemiecką formę Birnbaum. Proces ten był związany z zaludnieniem miasta w większości przez Niemców, którzy dominowali tutaj liczebnie aż do chwili, gdy Międzychód wrócił w 1920 r. do Macierzy. Uczoność Tepperów mogła być również posunięta w tym kierunku i do tego stopnia, że w odróżnieniu od innych swych ziomków nie dość, że zdawali sobie sprawę z istnienia polskiej nazwy miasta, to jeszcze uznawali jej prymat nad późniejszą historycznie nazwą niemiecką i być może nawet jej używali. Nie sposób tego stwierdzić z braku innych źródeł, pozwalających bliżej zbadać mentalność członków tej rodziny. Druga ewentualność, choć mało prawdopodobna, jest jednak możliwa, dlatego nie od rzeczy będzie o niej wspomnieć. Oprócz formy Tepper nazwisko aptekarskiej rodziny z Międzychodu pojawia się w źródłach również jako Töpper oraz Töpfer, co zdradza pochodzenie ich rodowego miana. Töpfer to po niemiecku garncarz; przodkami naszych aptekarzy byli więc rzemieślnicy reprezentujący nieco pospolitszą profesję. W Międzychodzie właśnie ta grupa zawodowa stosunkowo długo stanowiła ostoję polskości. W XVII wieku nastąpiła masowa imigracja sukienników ze Śląska i Brandenburgii, systematycznie zasilana nowymi falami przybyszów ze wszystkich zakątków Niemiec, zachęcanych do osiedlenia w Międzychodzie przez dziedziców miasta z rodu von Unruhów. Dawna główna ulica wjazdowa do miasta (dzisiejsza Kilińskiego) nosiła przez wieki miano Garncarskiej. W XVII i XVIII w. ok. 25% międzychodzkich garncarzy, którzy otrzymali obywatelstwo miejskie było Polakami, np. rodziny Warchołów, Piątkowskich, Wojciechów czy Grzywaczków. Jeszcze na początku XIX w. mieszkali w Międzychodzie polscy garncarze z rodziny Narożnych. Pozostała część mieszczaństwa międzychodzkiego była wówczas już niemal totalnie zniemczona; Polacy w mieście stanowili nisko opłacaną siłę najemną, byli służącymi i pomocnikami u bogatszych rzemieślników niemieckich, nieliczni posiadali pełne prawa mieszczan i własne warsztaty lub sklepy. Czy Tepperowie wywodzili swój ród od międzychodzkich garncarzy i byli rodziną rdzenną lecz cd. na str. 10 9

10 cd. ze str. 9 zniemczoną i dali temu wyraz, upamiętniając nazwę rodzinnego miasta na nagrobku wybitnego członka rodu, czy może byli Niemcami, którzy użyli polskiej nazwy miasta z innych względów (np. szacunek dla tradycji historycznej)? Tego możemy się już nie dowiedzieć. Samej zaś płycie wypada życzyć, aby po stuleciach spotkał ją godniejszy los, niźli dotychczasowy, zwłaszcza iż stanowi jedną z ciekawszych pamiątek historycznych naszego miasta. Kończąc tymczasem publikację cyklu Międzychód - miasto utraconych i odzyskanych zabytków (do którego powrócimy na łamach Informatora Międzychodzkiego być może już niebawem, jeśli dojdzie do odtworzenia międzychodzkiego cmentarza żydowskiego na Młyńskiej Górze, przy drodze na Gorzycko Stare) winien jestem pewne wyjaśnienia niektórym Czytelnikom, choć przede wszystkim chyba jednak Czytelniczkom. Niemal od samego początku ukazywania się Utraconych i odzyskanych... towarzyszyło im, a zwłaszcza mnie, jako ich autorowi, pismo pewnej międzychodzianki, dostarczone - W OTWARTEJ KOPERCIE - przez inną panią. Zasadniczą część pisma stanowił długi wierszowany utwór, pt. Ość w gardle, którego treść nie nadaje się do dosłownego i publicznego cytowania. Jakoż u dołu wiersz ów opatrzony był odręcznym dopiskiem Autorki, zabraniającym jego wydrukowania. Cóż, skoro osoba doręczająca wiersz do moich rąk kategorycznie zażądała, abym jednak odniósł się do treści utworu. Postaram się to uczynić możliwie najkrócej. Myślą przewodnią Ości w gardle było ukazanie w niekorzystnym świetle zakończonego właśnie cyklu moich gawęd historycznych osnutych na kanwie autentycznych wydarzeń z dziejów Międzychodu, które ujęto we wspólną całość ponieważ osoby w nich występujące łączy jedna cecha: spoczywają wspólnie na poświęconej ziemi (tyle że ręką ewangelickiego pastora, co również zdaje się przeszkadzać Autorce wiersza). Kto napisy te widział, wie, że są one wykute na powierzchni bogato zdobionych, zdaniem wielu osób przepięknych płyt, w języku, o zgrozo... NIEMIECKIM! Wydaje się to w świetle poznanej historii naszego miasta oczywiste, jednak nie Autorce wspomnianego wiersza. Położenie Międzychodu nad samą granicą polsko-niemiecką, a także korzystne warunki, jakie znajdowali cudzoziemcy i innowiercy w dawnej Rzeczpospolitej, sprawiły, że w pewnym okresie mieszkało tutaj wielu Niemców, którzy z czasem nawet zdominowali liczebnie miasto i jego najbliższą okolicę. Nie wszyscy jednak - na Boga! - byli hitlerowcami, zwłaszcza zaś ci, którzy chadzali międzychodzkimi uliczkami 200 czy 300 lat temu, a takiego podstawowego rozróżnienia zabrakło w liście-wierszu. Być może nie zdecydowałbym się na napisanie tych słów riposty, gdyby nie fakt, że w wierszu zawarto tezę, jakoby artykuły, o których mowa, miały być szkodliwe społecznie ze względu na podejmowaną tematykę. Podczas doręczania przesyłki z wierszem dowiedziałem się ponadto, iż uważa tak rzekomo wiele osób. Nie mogę się z takim stanowiskiem zgodzić. Szanowna Czytelniczno, Autorko wiersza! Rozumiem Pani słuszne pretensje, podnoszone w związku z doznanymi cierpieniami wojennymi. Proszę mi wierzyć, wśród moich krewnych są zarówno ofiary robót przymusowych w Niemczech jak i oficer spoczywający w Katyniu, więc niedorzeczne wydają mi się Pani posądzenia, jakobym był tajnym współpracownikiem dawnego zaborcy (kto chce, niech zgaduje: którego?) Historię trzeba przyjmować bez uprzedzeń i fałszywych wyobrażeń. Przez z górą pół wieku wbijano do głów pokoleniom nauczycieli, którzy wbijali do głów pokoleniom uczniów, wśród których byłem i ja, że Niemcy raczej nie należą do przyjaciół Polski. Uczono nas, jak postrzegać ich wyłącznie przez pryzmat hitleryzmu i epoki zaborów. Proszę Pani! Międzychodzcy Niemcy to bardzo często tacy, których drzewa rodowe splatają się niemalże z korzeniami mitycznej międzychodzkiej gruszy. Ci ludzie mieszkali tutaj od wieków i dużym błędem byłoby sprowadzać polsko-niemieckie, a właściwie polsko-niemiecko-żydowskie sąsiedztwo na dawnym zachodnim Pograniczu tylko do otwartego konfliktu. Przez wieki przedstawiciele tych różnych nacji mieszkali obok siebie i żyli jak sąsiedzi. Dopiero w nowożytności nastąpiły wyraźne oznaki zaognienia stosunków, inspirowane były zresztą zawsze odgórnie, w imię interesów państwowych, nie zaś narodowych. Eskalacja polsko-niemieckiego konfliktu podczas II wojny światowej, zbrodnie hitlerowskie, nie rozliczona do końca denazyfikacja narodu niemieckiego... Wszystko to kładzie się cieniem na stosunkach polsko-niemieckich do dziś, to prawda. Dlaczego jednak Pani nie zauważa, że nie ma to związku ze sprawą zabytkowych XVII- i XVIII-wiecznych nagrobków ewangelickich, jedynych takich na terenie miasta i gminy? Podnosi Pani pełen oburzenia głos o to, że nie ma w mieście podobnych polskich zabytków, które zniszczyli podobno Niemcy... W latach osiemdziesiątych, podczas remontu dziedzińca kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela (podobnie jak w przypadku terenu wokół świątyni na Lipowcu - dawnego cmentarza) dokonano czynu haniebnego: zniszczono (w każdym razie usunięto) stamtąd jedyny taki zabytek, jaki pamiętam, a o innych nie słyszałem. Był to obelisk z inskrypcją w języku polskim, poświęcony pamięci ks. Stanisława Maniurki, proboszcza międzychodzkiej parafii w latach Trzeba dodać, iż do swoich parafian częściej musiał ów kapłan przemawiać w języku niemieckim niż polskim, bowiem w Międzychodzie nawet wśród katolików Polacy stanowili przez długie lata mniejszość. Dopiero od 2 połowy XIX w. datuje się powolny, zaś od przełomu XIX i XX w. silniejszy, po 1920 r. wręcz gwałtowny proces repolonizacji Międzychodu, trwający do 1945 r., czyli do chwili, kiedy ostatni Niemcy i ewangelicy opuścili miasto. Odtąd ważniejsze stało się to, czy zabytki są poniemieckie, niż czy posiadają rzeczywistą i istotną wartość historyczną. Wtedy właśnie zniszczono płyty międzychodzkich ewangelików. Natomiast nagrobek polskiego proboszcza zgermanizowanej parafii ufundowany przez nielicznych polskich parafian w epoce zaborów zniszczono jednak nie za rządów Prusaków czy nazistów, lecz komunistów. Polskich komunistów. Artur Paczesny 10 Kwiecień miesiąc pamięci narodowej Związek Inwalidów Wojennych RP ZIW RP powstał w 1919 r. jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim zrzeszająca inwalidów wojennych, żołnierzy zranionych i kontuzjowanych, walczących na różnych frontach i w różnych armiach I wojny światowej, a także wdowy oraz sieroty po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych. Związek Inwalidów Wojennych jest najstarszą polską organizacją kombatancką. Na Ziemi Międzychodzkiej powstał z inicjatywy Michała Dziubały r. Skupiając początkowo 40 członków. Brali oni udział w budowie Pomnika Wolnej i Niepodległej Polski odsłoniętego r., oraz Pomnika Poległych w Kamionnie odsłoniętego r r. Związek otrzymał sztandar zakupiony z ofiar społeczeństwa i członków r. został on przekazał do Muzeum Regionalnego w Międzychodzie. Związek w 1930 r. liczył 170 członków. Represje okupantów hitlerowskich nie ominęły też członków Związku. Pierwszymi ofiarami stali się właśnie inwalidzi wojenni z okresu Powstania Wielkopolskiego i powstań śląskich r. został rozstrzelany Wincenty Iczek - członek Koła ZIW. Wśród wysiedlonych znaleźli się m.in. Władysław Szarata i Jan Białkowski. Sztandar Związku z narażeniem życia przechowywał w czasie okupacji Andrzej Grzela. W grudniu 1945 r. dzięki inicjatywie Stanisława Frabińskiego Związek wznowił działalność. Powołano zarząd w składzie: Stanisław Frabiński - prezes, Władysław Szarata z-ca prezesa, Franciszek Stańkowski - sekretarz i Ignacy Węcławiak - skarbnik. W latach oddział ZIW w Międzychodzie podzielił los całego Związku - został rozwiązany. Ponownie wznowiono działalność 30 czerwca 1957 r. W skład zarządu weszli: Jan Błoch, Jan Kamieniarczyk, Franciszek Stańkowski, Władysław Szarata i Jan Mleczak. W 1995 r. Zarząd Oddziału pracował w składzie: Tadeusz Liberkowski - prezes, Marian Jeronim - z-ca prezesa, Marian Włodarczak - sekretarz i Stanisław Woś - skarbnik. Związek skupiał 23 członków zwyczajnych i 14 podopiecznych z Międzychodu, Sierakowa, Przytocznej, Chrzypska Wielkiego, Miedzichowa i Trzciela. Dzięki inicjatywie i ogromnej pracy prezesa Tadeusza Liberkowskiego w weryfikowaniu nazwisk poległych mieszkańców Ziemi Międzychodzkiej Pomnik Poległych za Ojczyznę w latach na Lipowcu, otrzymał nazwiska z datami ich śmierci. Tadeusz Liberkowski jest też autorem Międzychodzkiej Księgi Śmierci i Suplementu do Międzychodzkiej Księgi Śmierci, gdzie są umieszczone noty biograficzne w/ w osób. Suplement jest do nabycia w Bibliotece Publicznej w Międzychodzie można go też wypożyczyć we wszystkich bibliotekach publicznych powiatu. Obecnie czynimy starania by Suplement znalazł się w zbiorach bibliotek szkolnych powiatu międzychodzkiego. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację od Prezesa Zarządu Oddziału ZIW RP w Międzychodzie, Tadeusza Liberkowskiego, że Związek w Międzychodzie kończy swą działalność z powodu naturalnego ubytku członków. A.Taczanowski

11 INFORMACJE SPORTOWE INFORMACJE SPORTOWE INFORMACJE SPORTOWE AMATORSKA LIGA PIŁKI HALOWEJ 2006 RUNDA REWANŻOWA V Kolejka grupa B (poniedziałek) godz PIEKARNIA GURSZ PRZYJACIELE, godz FC LAWETA I CHRISTIANAPOL, godz PAECH FC SIERAKÓW. VI Kolejka grupa B (piątek), godz PAECH FC LAWETA I, godz PIEKARNIA GURSZ FC SIARAKÓW, godz PRZYJACIELE KOSMOS. VII Kolejka grupa B (poniedziałek) zakończenie, godz PIEKARNIA GURSZ PAECH, godz PRZYJACIELE CHRISTAINAPOL, godz. 20:00 FC SIERAKÓW KOSMOS. Wyniki: I Kolejka grupa B (poniedziałek) godz PIEKARNIA GURSZ KOSMOS 7 : 3. Strzelcy bramek: PIEKARNIA GURSZ Skrzypczak Tomasz 4, Stańko Aleksander 1, Gursz Piotr 1, Przybylski Andrzej 1, KOSMOS Szuflak Jarosław 1, Danielczyk Wojciech 1, Pospieszny Michał 1, godz FC LAWETA I PRZYJACIELE 1 : 4. Strzelcy bramek: FC LAWETA I Fornalkiewicz Grzegorz 1, PRZYJACIELE Minge Piotr 3, Kuchta Sławomir 1, godz FC SIERAKÓW CHRISTIANAPOL 6 : 3. Strzelcy bramek: FC SIERAKÓW Walczak Zbigniew 4, Chojan Sławomir 2, CHRISTIANAPOL Kaczmarek Piotr 2, Marciniak Arkadiusz 1. II Kolejka (poniedziałek), godz PAECH KOSMOS 1 : 1. Strzelcy bramek: PAECH Kaczmarek Piotr 1, KOSMOS Pospieszny Michał 1, godz PIEKARNIA GURSZ CHRISTIANAPOL 2 : 4. Strzelcy bramek: PIEKARNIA GURSZ Stańko Aleksander 1, Fojecki Paweł 1, CHRISTIANAPOL Nerek Rafał 2, Podolańczuk Artur 1, Kaczmarek Piotr 1, godz. 20:00 FC SIERAKÓW FC LAWETA I 5 : 1. Strzelcy bramek: FC SIERAKÓW Jabłoński Piotr 2, Walczak Zbigniew 2, Czekała Jarosław 1, FC LAWETA I Witt Jan 1. III Kolejka (poniedziałek) godz PIEKARNIA GURSZ FC LAWETA I 5 : 3. Strzelcy bramek: PIEKARNIA GURSZ Grzela Aleksander 3, Stańko Aleksander 1, Skrzypczak Tomasz 1, FC LAWETA I Witt Jan 2, Semko Roman 1, godz PAECH PRZYJACIELE 1 : 15. Strzelcy bramek: Kaczmarek Piotr 1, PRZYJACIELE Morawiak Sylwester 3, Dyl Wojciech 2, Kuchta Sławomir 2, Minge Piotr 2, Lidke Rafał 2, Dyl Eugeniusz 1, Chułek Ryszard 1, Cybulski Jarosław 1, Ciesielski Arkadiusz 1, godz KOSMOS CHRISTIANAPOL 2 : 4. Strzelcy bramek: KOSMOS Pospieszny Michał 2, CHRISTIANAPOL Kaczmarek Piotr 2, Nerek Rafał 1, Podolańczuk Artur 1, IV Kolejka (poniedziałek) godz KOSMOS FC LAEWTA I 2 : 1. Strzelcy bramek: KOSMOS Serdeczny Andrzej 1, Pospieszny Michał 1, FC LAEWTA I Jarnot Piotr 1, godz PAECH CHRISTIANAPOL 1: 7. Strzelcy bramek: PAECH Kaczmarek Piotr 1, CHRISTIANAPOL Kaczmarek Piotr 3, Podolańczuk Artur 2, Nerek Rafał 1, Pioś Dariusz 1, godz PRZYJACIELE FC SIERAKOW 2 : 1. Strzelcy bramek: PRZYJACIELE Kuchta Sławomir 1, Samobójcza 1, FC SIERAKOW Chojan Sławomir 1. Strzelcy bramek po IV kolejce III rundy rozgrywek 2006: PRZYJACIELE 72 bramki Minge Piotr 27, Dyl Wojciech 8, Lidke Rafał 8, Kuchta Sławomir 8, Cybulski Jarosław 7, Dyl Eugeniusz 4, Chułek Ryszard 4, Morawiak Sylwester 3, Ciesielski Arkadiusz 1, Gąbka Paweł 1, Samobójcza 1, PIEKARNIA GURSZ 54 bramki Gursz Dariusz 13, Skrzypczak Tomasz 11, Baczyński Adrian 7, Stańko Aleksander 7, Grzela Aleksander 7, Gursz Piotr 4, Przybylski Andrzej 2, Kowalski Benedykt 2, Fojecki Paweł 1, FC SIERAKÓW 54 bramki Walczak Zbigniew 16, Czekała Jarosław 16, Jabłoński Piotr 6, Chojan Sławomir 6, Franaszczyk Marcin 4, walkower 6, KOSMOS 52 bramki Pospieszny Michał 24, Szuflak Jarosław 7, Schiller Piotr 6, Danielczyk Franciszek 4, Danielczak Wojciech 3, Serdeczny Andrzej 3, Kramer Mirosław 2, Miężał Jacek 2, Weber Krzysztof 1, FC LAWETA I 52 bramki Witt Jan 13, Semkło Roman 11, Ziółek Władysław 10, Jarnot Piotr 8, Fornalkiewicz Grzegorz 5, Górny Zdzisław 4, Ziółek Ryszard 1, CHRISTIANAPOL 49 bramek Nerek Rafał 12, Kaczmarek Piotr 8, Podolańczuk Artur 6, Kowal Grzegorz 5, Pioś Mariusz 4, Pioś Dariusz 2, Marciniak Arkadiusz 1, Starzak Marek 1, Górniak Marcin 1, Grala Bogdan 1, SAMOBÓJCZE 2, WALKOWER 6, PAECH 16 bramek Kaczmarek Piotr 9, Dykszak Bogdan 2, Nowak Eugeniusz 2, Wożniak Paweł 1, Skrzypczak Mariusz 1, Śpiączka Artur 1. Tabela Grupy B po IV kolejce III rundy 2006: 1 miejsce: PRZYJACIELE: 15 meczy, 30 pkt, 72 : 36 bramek, 2 miejsce: KOSMOS: 16 m., 30 pkt, 52 : 32, 3 miejsce: FC SIERAKÓW: 15 m., 28 pkt, 54 : 32 br., 4 miejsce: PIEKARNIA GURSZ: 15 m., 27 pkt, 54 : 40 br., 5 miejsce: CHRISTIANAPOL: 16 m., 23 pkt, 49 : 49 br., 6 miejsce: FC LAWETA I: 16 m., 17 pkt, 52 : 54 br., 7 miejsce: PAECH: 15 m., 1 pkt, 16 : 106 br. Kandydaci na Króla Strzelców : Minge Piotr Przyjaciele 27 br., Pospieszny Michał Kosmos 24 br. IV Kolejka grupa A (środa) godz FC LAWETA II NIEOBCHODZI, godz BIELSKO PIEKARNIA ZIOMEK, godz SCHEDPOL FC LAWETA II. V Kolejka (środa) godz PIEKARNIA ZIOMEK NIEOBCHODZI, godz BIELSKO FC LAWETA II, godz NIEOBCHODZI SCHEDPOL. VI Kolejka (środa) godz PIEKARNIA ZIOMEK SCHEDPOL, godz BIELSKO NIEOBCHODZI, godz FC LAWETA II PIEKARNIA ZIOMEK. VII Kolejka (środa) zakończenia, godz BIELSKO PIEKARNIA ZIOMEK, godz FC LAWETA II NIEOBCHODZI, godz BIELSKO SCHEDPOL. Wyniki: I Kolejka grupa A (środa), godz PIEKARNIA ZIOMEK NIEOBCHODZI 7 : 1. Strzelcy bramek: PIEKARNIA ZIOMEK Kruś Marcin 3, Wachowiak Krzysztof 2, Cichosz Sławomir 1, Leszczyński Marcin 1, NIEOBCHODZI Kachel Hubert 1, godz SCHEDPOL FC LAWETA II 2 : 6. Strzelcy bramek: SCHEDPOL Ruta Krzysztof 1, Napierała Arkadiusz 1, FC LAWETA II Gursz Bartłomiej 2, Ławrynowicz Dominik 2, Kropp Kamil 1, Dobkowicz Tomasz 1. II Kolejka (środa) godz BIELSKO NIEOBCHODZI 2 : 3. Strzelcy bramek: BIELSKO Sroka Hubert 1, Klejdziński Mateusz 1, NIEOBCHODZI Gałganek Błażej 3, godz PIEKARNIA ZIOMEK SCHEDPOL 2 : 1. Strzelcy bramek: PIEKARNIA ZIOMEK Cichosz Sławomir 2, SCHEDPOL Ziętkowski Jacek 1, godz. 20:00 BIELSKO FC LAWETA II 1 : 8. Strzelcy bramek: Wilde Arkadiusz 1, FC LAWETA II Kropp Przemysław 2, Dokowicz Tomasz 2, Gursz Bartłomiej 2, Ławrynowicz Dominik 1, Szulc Marcin 1, III kolejka (środa) godz NIEOBCHODZI SCHEDPOL 2 : 6. Strzelcy bramek: NIEOBCHODZI Gałganek Błażej 1, Zomerfeld Krzysztof 1, SCHEDPOL Cop Jarosław 3, Ziętkowski Sebastian 2, Ziętkowski Jacek 1, godz PIEKARNIA ZIOMEK FC LAWETA II 4 : 3. Strzelcy bramek: PIEKARNIA ZIOMEK Leszczyński Marcin 1, Kneć Michał 1, Ornat Robert 1, Cichosz Sławomir 1, FC LAWETA II Kropp Kamil 1, Dokowicz Tomasz 1, Tyburski Maciej 1, godz BIELSKO SCHEDPOL 2 : 6. Strzelcy bramek: BIELSKO Sycz Pawel 2, SCHEDPOL Ziętkowski Sebastian 4, Sikorski Marcin 1, Ziętkowski Jacek 1. Strzelcy bramek Grupy A po III kolejce I rundy 2006: FC LAWETA II 17 bramek Dokowicz Tomasz 4, Gursz Bartłomiej 4, Ławrynowicz Dominik 3, Kropp Kamil 2, Kropp Przemysław 2, Szulc Marcin 1, Tyburski Maciej 1, PIEKARNIA ZIOMEK 13 bramek Cichosz Sławomir 4, Kruś Marcin 3, Wachowiak Krzysztof 2, Leszczyński Marcin 2, Kneć Michał 1, Ornat Robert 1, SCHEDPOL 15 bramek Ziętkowski Sebastian 6, Ziętkowski Jacek 3, Cop Jarosław 3, Sikorski Marcin 1, Napierała Arkadiusz 1, Ruta Krzysztof 1, NIEOBCHODZI 6 bramek Gałganek Błażej 4, Zamerfeld Krzysztof 1, Kachel Hubert 1, BIELSKO 5 bramek Sycz Paweł 2, Wilde Arkadiusz 1, Klejdziński Mateusz 1, Sroka Hubert 1. Tabela Grupy A po IV kolejce III rundy 2006: 1 miejsce: PIEKARNIA ZIOMEK: 3 m., 9 pkt, 13 : 5 br., 2 miejsce: FC LAWETA II: 3 m., 6 pkt, 17 : 7, 3 miejsce: SCHEDPOL: 4 m., 6 pkt, 15 : 12 br., 4 miejsce: NIEOBCHODZI: 3 m. 3 pkt, 6 : 15 br., 5 miejsce: BIELSKO: 3 m., 0 pkt, 5 : 17 br. Kandydaci na Króla Strzelców : Zietkowski Sebastian Schedpol 6 br., Gursz Bartłomiej i Dokowicz Tomasz FC Laweta II po 4 br., Gałganek Błażej Nieobchodzi 4 br., Cichosz Sławomir Piekarnia Ziomek 4 br. W dniu w Hali Sportowej w Międzychodzie odbył się zorganizowany przez Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Mierzynie OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI ŻEŃSKIEJ O PU- CHAR BURMISTRZA MIĘDZYCHODU Z OKAZJI DNIA KOBIET w kategoriach: drużyn szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół średnich i seniorek. Łącznie w turnieju wzięło udział 11 zespołów przeszło 80 siatkarek, które rozegrały 17 spotkań do 2 wygranych setów. Wyniki: szkoły podstawowe: 1 miejsce SP 2 Międzychód, 2 miejsce - SP Tarnowo Podgórne. Skład drużyny SP 2 Międzychód: Aleksandra Woźna, Kornelia Pieczonka, Ewelina Kachel, Maja Gursz, Paulina Tonak, Karolina Kochańska, Michalina Bartkowiak, szkoły gimnazjalne: 1 miejsce UKS SOKÓŁ Gimn. 1 Drezdenko, 2 miejsce - Gimn. 2 Międzychód, 3 miejsce - UKS Pniewiak Gimn. 1 Pniewy, 4 miejsce Gimn. Tarnowo Podgórne, 5 miejsce - Gimn. 1 Międzychód. Skład drużyny UKS SOKÓŁ Gimn. 1 Drezdenko: Kamila Szukiełowicz, Daria Dąbrowska, Marzena Jasińska, Karolina Jasińska, Emilia Fijak, Agata Przybysz, Anita Wajda, Paulina Tobolska, Agnieszka Kosmala, szkoły średnie: 1 miejsce - ZS Pniewy, 2 miejsce - LO Międzychód, 3 miejsce - ZSZ 1 Międzychód. Skład drużyny ZS Pniewy: Magda Gomółka, Ania Giel, Ola Golicka, Jagoda Napierała, Ania Woźniczka, Dominika Klapczyńska, Marta Piśna, seniorki: 1 miejsce - Seniorki Międzychód. Skład drużyny Seniorki Międzychód: Wioletta Skowrońska, Magda Poturnicka, Sandra Kujawa, Emilia Ogrodowczyk, Hania Fornalkiewicz, Hania Długajczyk. Otwarcia turnieju i wręczenia pucharów dokonał wiceburmistrz Krzysztof Michalski w towarzystwie dyrektora MOSTiR Mirosława Leśnego. W dniach drużyna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie uczestniczyła w Mistrzostwach Polski Sprawni Razem w koszykówce mężczyzn w kategorii Open zajmując VII miejsce. Drużyna najpierw wygrała Makroregion Poznański pokonując drużyny z Poznania i Gniezna. W finale wojewódzkim pokonała drużyny z Kalisza, Ostrowa i Wschowy kwalifikując się do Mistrzostw Polski. W skład drużyny wchodzą: Piotr Zimny, Michał Kachel, Paweł Kuśmierski, Marcin Matysiak, Krzysztof Matysiak, Andrzej Helwich, Mateusz Jankowski. Opiekunem jest Waldemar Duszyński. Waldemar Duszyński 11

12 INFORMACJE SPORTOWE INFORMACJE SPORTOWE INFORMACJE SPORTOWE I LIGA SOŁECKA GMINY MIĘDZYCHÓD TERMINARZ RUN- DY WIOSENNEJ - SEZON 2005/2006. Terminarz rozgrywek: I kolejka RADGOSZCZ-PIŁKA, GŁAŻEWO-MUCHOCIN I, ŁOWYŃ- ZATOM STARY, BIELSKO-TUCZĘPY. II kolejka MUCHOCIN I-RADGOSZCZ, PIŁKA-GŁAŻEWO, TUCZĘPY-ŁOWYŃ, ZATOM STARY-BIELSKO. III kolejka ŁOWYŃ-PIŁKA, RADGOSZCZ- ZATOM STARY, BIELSKO-MUCHOCIN I, GŁAŻEWO-TUCZĘPY. IV kolejka PIŁKA-BIELSKO, MUCHOCIN I-ŁOWYŃ, ZATOM STARY-GŁAŻEWO, TUCZĘPY-RADGOSZCZ. V kolejka GŁA- ŻEWO-RADGOSZCZ, BIELSKO-ŁOWYŃ, MUCHOCIN I-PIŁKA, TU- CZĘPY-ZATOM STARY. VI kolejka RADGOSZCZ-BIELSKO, ŁOWYŃ-GŁAŻEWO, PIŁKA-TUCZĘPY, ZATOM STARY-MUCHO- CIN I, VII kolejka PIŁKA-ZATOM STARY, TUCZĘPY-MUCHO- CIN, ŁOWYŃ-RADGOSZCZ, BIELSKO-GŁAŻEWO. II LIGA SOŁEC- KA GMINY MIĘDZYCHÓD TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ - SEZON 2005/2006. Terminarz rozgrywek: I kolejka DORMOWO- GORZYŃ, KAMIONNA-GORZYCKO, MIERZYN-MOKRZEC, MU- CHOCIN II-wolna kolejka. II kolejka-3.04 GORZYCKO DORMOWO, GORZYŃ-KAMIONNA, MOKRZEC-MUCHOCIN II, MIERZYN-wolna kolejka. III kolejka MIERZYN-GORZYŃ, DORMOWO-MO- KRZEC, MUCHOCIN II-GORZYCKO, KAMIONNA -wolna kolejka. IV kolejka GORZYŃ-MUCHOCIN II, GORZYCKO-MIERZYN, MO- KRZEC-KAMIONNA, DORMOWO-wolna kolejka. V kolejka KA- MIONNA-DORMOWO, MUCHOCIN II-MIERZYN, GORZYCKO-GO- RZYŃ, MOKRZEC-wolna kolejka. VI kolejka DORMOWO-MU- CHOCIN II, MIERZYN-KAMIONNA, MOKRZEC-GORZYCKO, GO- RZYŃ-wolna kolejka. VII kolejka MOKRZEC-GORZYŃ, MIE- RZYN-DORMOWO, MUCHOCIN II-KAMIONNA, GORZYCKO-wolna kolejka. LIGA SOŁECKA JUNIORÓW GMINY MIĘDZYCHÓD TER- MINARZ RUNDY WIOSENNEJ - SEZON 2005/2006. Terminarz rozgrywek: I kolejka MUCHOCIN-ZATOM STARY, KAMIONNA - PIŁKA, RADGOSZCZ-MOKRZEC, ŁOWYŃ-GORZYŃ, BIELSKO - KOLNO. II kolejka ZATOM STARY-KAMIONNA, PIŁKA-RAD- GOSZCZ, MOKRZEC-ŁOWYŃ, GORZYŃ-BIELSKO, KOLNO-MU- CHOCIN. III kolejka RADGOSZCZ-ZATOM STARY, ŁOWYŃ- Dla ma³ych przedsiêbiorców i osób chc¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Oprocentowanie 5,56 %. Sam proponujesz sposób zabezpieczenia. Termin sp³aty do 5 lat. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Poznañ ul. Piekary 19, tel. (61) Punkt w Pile - ul. Grunwaldzka 2, tel. (67) MALI PRZEDSIÊBIORCY - - JESTEŒMY DLA WAS PIŁKA, BIELSKO-MOKRZEC, MUCHOCIN-GORZYŃ, KAMIONNA- KOLNO. IV kolejka ZATOM STARY-ŁOWYŃ, PIŁKA-MUCHO- CIN, MOKRZEC-KAMIONNA, BIELSKO-RADGOSZCZ, GORZYŃ- KOLNO. V kolejka PIŁKA-ZATOM STARY, KAMIONNA-MU- CHOCIN, ŁOWYŃ-BIELSKO, GORZYŃ-MOKRZEC, RADGOSZCZ- KOLNO, VI kolejka MOKRZEC-ZATOM STARY, MUCHO- CIN-RADGOSZCZ, GORZYŃ-PIŁKA, BIELSKO-KAMIONNA, KOL- NO-ŁOWYŃ. VII kolejka BIELSKO-MUCHOCIN, PIŁKA-MO- KRZEC, RADGOSZCZ-GORZYŃ, KAMIONNA-ŁOWYŃ, ZATOM STARY-KOLNO. VIII kolejka GORZYŃ-ZATOM STARY, MU- CHOCIN-ŁOWYŃ, BIELSKO-PIŁKA, KAMIONNA-RADGOSZCZ, KOLNO-MOKRZEC, IX kolejka ZATOM STARY-BIELSKO, MOKRZEC-MUCHOCIN, GORZYŃ-KAMIONNA, ŁOWYŃ-RAD- GOSZCZ, PIŁKA-KOLNO. W dniu r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie odbyło się spotkanie opiekunów drużyn uczestniczących w rozgrywkach gminnej ligi piłki nożnej drużyn sołeckich w sezonie 2005/2006, na którym: liczba drużyn w lidze juniorów zwiększyła się o 1 drużynę z Kolna, w II lidze seniorów z rozgrywek zrezygnowała drużyna z Mnich, w ich miejsce w rozgrywkach uczestniczyć będzie drużyna z Mierzyna. Uzyskane wyniki przez drużynę z Mnich w rundzie jesiennej będą anulowane. Ustalono termin rozpoczęcia rozgrywek: I liga seniorów (niedziela) godz , II liga seniorów (niedziela) godz , liga juniorów (sobota) godz Listy zgłoszonych zawodników do gry wg regulaminu należy zgłosić w Biurze Organizacyjnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia I kolejka rundy WIOSNA 2006 : I liga seniorów (niedziela) godz RADGOSZCZ-PIŁKA, GŁAŻE- WO-MUCHOCIN I, ŁOWYŃ-ZATOM STARY, BIELSKO-TUCZĘPY. II liga seniorów (niedziela) godz DORMOWO-GORZYŃ, KAMIONNA-GORZYCKO, MIERZYN-MOKRZEC, MUCHOCIN IIwolna kolejka. Liga juniorów (sobota) godz MUCHOCIN- ZATOM STARY, KAMIONNA-PIŁKA, BIELSKO-KOLNO, RAD- GOSZCZ-MOKRZEC, ŁOWYŃ-GORZYŃ. Uwagi: gospodarze wymienieni na pierwszym miejscu. Biuro Organizacyjne: UMiG Międzychód, pokój nr 68. Konopiński Stanisław - tel kom Zak³ad Wielobran owy WAN Andrzej Wilkoñski ul. Portowa 6, tel , Miêdzychód, kom POLECA: OKNA, DRZWI Z PCV i ALU (równie naprawy pogwarancyjne) ROLETY ALU, ALUZJE, ROLETKI MATERIA OWE (nowe wzory, atrakcyjne ceny) DREWNO BUDOWLANE (wiêÿba, ³aty, tarcica) WYROBY Z METALU - MEBLE KUTE (sto³y, ³ó ka, gazetniki) - KRATY, BRAMY, OGRODZENIA US UGI ŒLUSARSKIE US UGI W ZAKRESIE NAPRAW OPRYSKIWACZY 12

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOSTNE WIDOWISKO

WIELKOPOSTNE WIDOWISKO 1 2 / 2 0 0 5 ( 2 1 3 ) ś r o d a, 2 3 m a r c a 2 0 0 5 WIELKOPOSTNE WIDOWISKO Drodzy Czytelnicy! Zapraszamy na wydawniczą premierę. 31 marca Miejski Serwis Informacyjny zostanie wiosennie odmieniony:

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007 Nr 7 (102) Wrzesień 2007 W dniach 24-26 sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Kolektory? Tak! str. 2, 7

Kolektory? Tak! str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXVIII / VIII 2011 Kolektory? Tak! str. 2, 7 Olimpiada Młodzieży w NDM str. 2, 7 Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 Kamienie milowe - od przeszłości

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 70/ Kwiecień 2015

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 70/ Kwiecień 2015 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 70/ Kwiecień 2015 MODERNIZACJA WAŁU PRZECIWPO- WODZIOWEGO WISŁY - STR. 3 - SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS - STR. 7 - NOWY ROZKŁAD LOTÓW LATO 2015 - STR.

Bardziej szczegółowo

KRUSZWICKA. Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY. Czytaj str. 4-5. str. 3 W NUMERZE MIĘDZY INNYMI:

KRUSZWICKA. Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY. Czytaj str. 4-5. str. 3 W NUMERZE MIĘDZY INNYMI: TEMAT str. 3 MIESIĄCA Pamiętaj 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej W NUMERZE MIĘDZY INNYMI: Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY panorama KRUSZWICKA ISSN 1232-4760 numer 267, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo

Cezary Pazura ląduje w Tychach

Cezary Pazura ląduje w Tychach Bohater tygodnia: Dariusz Pejas Pod jego wodzą, juniorzy z Tyskiego Klubu Golfowego odnoszą kolejne sukcesy > strona 2 b e z p Ł a t n y t y s k i t y g o d n i k M i e j s k i nr 21/288 28 maja 2013 ISSN

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo