CZY TO MOŻLIWE, BY MIESZKAŃCY SAMI DECYDOWALI O WYDATKACH Z BUDŻETU MIASTA?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZY TO MOŻLIWE, BY MIESZKAŃCY SAMI DECYDOWALI O WYDATKACH Z BUDŻETU MIASTA?"

Transkrypt

1 Nr 2/2013 Egzemplarz BEZPŁA TNY CZY TO MOŻLIWE, BY MIESZKAŃCY SAMI DECYDOWALI O WYDATKACH Z BUDŻETU MIASTA? sta. W związku z tym, dlaczego mieszkańcy nie mają mieć wpływu na to, co realizowane jest z ich własnych pieniędzy: drogi, przedszkola, szkoły czy zwykły chodnik? JAK TO ZROBIĆ? Myślę, że Tak! Po raz pierwszy spróbowano tego w Brazylii w 1989 roku. Pomysł ten sprawdził się więc coraz więcej miast zaczęło wprowadzać budżet partycypacyjny (inna nazwa budżetu obywatelskiego). W Polsce pionierem w tej dziedzinie jest Sopot. W 2011 roku jego mieszkańcy zadecydowali, na co wydać 5 mln zł, czyli ponad 1 proc. wydatków z budżetu miasta. Ponieważ była to pierwsza próba z budżetem obywatelskim, głównym założeniem było przetestowanie całej procedury, która w kolejnych latach ma być usprawniana. Wbrew pozorom, aby wprowadzić budżet obywatelski w mieście nie potrzeba nowego prawa. Wystarczy jedynie dobra wola prezydenta miasta (wójta lub burmistrza) i rady gminy. Od strony formalnej wygląda to tak, że przeprowadzane są konsultacje w sprawie wydatków z budżetu miasta. Jest jednak jedna, istotna różnica w stosunku do zwykłych konsultacji. Prezydent i rada miasta deklarują, że projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane. Wszystko opiera się zatem nie na regulacjach ustawowych, lecz na wzajemnym zaufaniu pomiędzy mieszkańcami, a ich przedstawicielami. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą nie tylko zgłaszać swoje propozycje, ale przede wszystkim w sposób demokratyczny wybierać najlepsze projekty. Takie propozycje wypracowuje się na spotkaniach mieszkańców na przestrzeni nawet kilku miesięcy, a pod koniec roku poddaje się je pod głosowanie. Który projekt wygra zostaje zrealizowany zgodnie z wolą mieszkańców. ZIEMIA BEŁCHATOWSKA tego chce! PIENIĄDZE W KASACH MIAST SĄ WŁASNOŚCIĄ MIESZKAŃCÓW! Nie ulega wątpliwości, że pieniądze w miejskich kasach pochodzą od mieszkańców. W związku z tym można powiedzieć, że budżet to ich własne pieniądze. Nie należą one do radnych, wójta czy burmistrza, tylko właśnie do mieszkańców, którzy są gospodarzami miasta. Mówiąc prościej mieszkańcy są suwerenem, w którego imieniu radni podejmują decyzje. Jednak mieszkańcy nie są często świadomi tego, że w demokracji władza nie należy do polityków, ale przede wszystkim do zwykłych ludzi, którzy wybierają swoich przedstawicieli do reprezentowania ich interesów. Prezydent, burmistrz, wójt natomiast jest pracownikiem zatrudnionym przez właśnie mieszkańców do wykonywania pracy na rzecz wspólnoty, jaką tworzą mieszkańcy mia- Jednym z wniosków Klubu Radnych Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska do budżetu na 2014 rok jest zabezpieczenie 1 % z dochodów budżetu miasta na realizację tego, co w drodze demokratyczny mieszkańcy sami wskażą. W skali budżetu miasta Bełchatowa kwota, którą objęty byłby budżet obywatelski, to ok. 1,5 miliona złotych. Uważam, że pomysł wprowadzenia tego w realia bełchatowskie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i gestem szacunku do nich jako właściciela budżetu, ich pomysłów i decyzji. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jest to prosty temat do realizacji, ale nikt nie mówił, że demokracja jest prosta. Wspólnie jednak można wszystko. Grzegorz Gryczka

2 2 SUKCES W WALCE O OBWODNICĘ BEŁCHATOWA 1 października Bełchatów odwiedził Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przekazując pozytywną dla mieszkańców miasta i powiatu informację o uwzględnieniu obwodnicy Bełchatowa w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata załączniku nr 6. Starosta w rozmowie z Ministrem Nowakiem i senatorem Andrzejem Owczarkiem - Bardzo mnie ucieszyła ta informacja, bo wieloletnie boje o budowę obwodnicy przyniosły wreszcie skutek mówi Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski. - Dziękuję wszystkim osobom z naszego terenu, które angażowały się w walkę o obwodnicę, dziękuję również Wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu, z którym w sierpniu tego roku w Warszawie rozmawiałem na ten temat i prosiłem o wsparcie naszych działań, słowa wdzięczności należą się też posłowi Mieczysławowi Łuczakowi oraz Dariuszowi Klimaczakowi, członkowi Zarządu Województwa Łódzkiego. Jak widać silny lobbing, segregatory pism, które mamy w starostwie, dziesiątki spotkań, rozmów osobistych i telefonicznych, przyniosły oczekiwany rezultat. Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, zmianę do obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata załącznik nr 6. Dzięki temu będzie możliwe ogłoszenie przetargów na obwodnice o łącznej długości 150 km. Będą one realizowane w nowej perspektywie finansowej Lista inwestycji ujętych w załączniku 6 obejmuje budowę 12 obwodnic, w tym Bełchatowa. - Do grudnia tego roku ogłosimy przetarg na budowę tej obwodnicy powiedział wczoraj dziennikarzom przy skrzyżowaniu ulicy Czaplinieckiej z drogą krajową numer 8 w Bełchatowie Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Na posiedzeniu 1 października - Za moimi plecami widać gigantyczny Rada Ministrów przyjęła, przygotowa- ruch, a Bełchatów to miasto, w którym ną z inicjatywy Ministra Transportu, szef rządu składał deklarację, że będzie Minister Nowak ogłasza: Bełchatów będzie miał obwodnicę! Mieszkańcy blokowali drogę powiatową w Suchcicach... miało obwodnicę. Dziś ja to potwierdzam dokumentami rządowymi. Na budowę bełchatowskiej obwodnicy zagwarantowane jest 240 milionów złotych. - Każde zwycięstwo ma wielu ojców, porażka nie ma żadnej matki. Chodzenie po pasach na pewno nie zaszkodziło, dobry skutek na pewno przyniosła też pomoc mieszkańców Suchcic, którzy blokowali drogę powiatową, Prawda jest taka, że jeśli chce się coś dla regionu ugrać to trzeba najeździć się do Łodzi i Warszawy, wykonać dziesiątki telefonów. Na słowa: Chrzęst przy telefonie od pewnego czasu wszystkie sekretariaty wyższych urzędów reagowały paniką i chowały urzędników wyższego szczebla- śmieje się starosta. - Ale miło, że są tego efekty, nawet jeśli chwalą się nimi wszyscy wokół....i drogę krajową w Bełchatowie Tańsze przedszkole! Celem uchwalonej tzw. ustawy przedszkolnej jest wprowadzenie niższych opłat dla rodziców, większej ilości miejsc w przedszkolach i wsparcie samorządów. Od września 2013 roku obniżone zostały opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Pobyt dziecka w nim powyżej 5 godzin (te ustawowo są bezpłatne), będzie kosztowało za każdą kolejną godzinę nie więcej niż 1 złotych. Ponadto planuje się stopniowe zwiększanie liczby miejsc w placówkach, tak aby we wrześniu 2017 roku zapewnić je wszystkim dzieciom, których rodzice będą chcieli zapisać je do przedszkola. Obecnie miejsce w wychowaniu przedszkolnym zagwarantowane jest dla wszystkich 5-latków (obejmuje je obowiązek przedszkolny). Od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie zyska prawo do edukacji przedszkolnej, a we wrześniu 2017 roku takie prawo przysługiwać będzie również 3-latkom. Praktycznie przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc dla wszystkich dzieci spoczywać będzie na gminach. Aby móc zrealizować te cele samorządy gminne będą otrzymywały od września 2013 roku specjalną dotację z budżetu państwa. Do tej pory gminy same finansowały utrzymanie przedszkoli. Nie dostawały dodatkowego dofinansowania na utrzymanie placówek budżetu państwa (korzystały natomiast ze środków m.in. z odpisów od podatków PIT i CIT). Od września będą otrzymywały pieniądze z budżetu państwa na każde dziecko które korzysta z wychowania przedszkolnego na terenie gminy. Samorządy w tym roku (za okres wrzesień-grudzień) otrzymają 504 miliony złotych, a w roku 2014 aż 1,6 miliarda złotych. W kolejnych latach dotacja będzie wzrastać o wskaźnik inflacji.przedszkola niepubliczne zyskają od 2015 roku możliwość uzyskania dotacji z budżetu gminy w wysokości co najmniej 100% kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym. Warunkiem ubiegania się będzie dobrowolne przyjęcie zasad ustalonych uchwałami rad gmin dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorządy (czyli dodatkowe godziny za 1 złotych, te same zasady rekrutacji itd.). Jeśli nie będą chciały z tego skorzystać, będą dotowane jak dotychczas. Michał Kosędka

3 3 STYPENDIA DLA UCZNIÓW ROZDANE STYPENDIA DLA STUDENTÓW JESZCZE CZEKAJĄ Samorząd Powiatu Bełchatowskiego wspiera zdolną młodzież. Form wsparcia jest wiele, a niektóre z nich mają bardzo wymierną postać finansową. w Bełchatowie, średnia ocen 5,43; 11. Gabriel Ogiński - uczeń ZSP Nr 3 w Bełchatowie, średnia ocen 5,21; 12. Adam Frukacz - uczeń ZSP Nr 3 w Bełchatowie, średnia ocen 4,94. - Nie tylko jako osoba zarządzająca zespołem ludzi, ale także jako rodzic wiem, że gratyfikacja jest najlepszym narzędziem motywującym innych do pracy mówi starosta Szczepan Chrzęst. Zasoby naszego powiatowego portfela nie są jednak na tyle duże, by wszystkich zasługujących na nagrody móc w ten sposób wyróżnić. Jednak pewne środki udaje się nam co roku znaleźć i przeznaczyć je na stypendia dla i symboliczne czeki. w Bełchatowie, średnia 5,07; najzdolniejszych uczniów i studentów. Stypendia motywacyjne otrzymali 6. Patrycja Romaniszyn - II LO następujący uczniowie: w Bełchatowie, średnia ocen 5,27; Za wysokie osiągnięcia w nauce 1. Michał Lewandowski - uczeń I LO 7. Aleksandra Chrzęst - uczennica w roku szkolnym 2012/13 do podziaii LO w Bełchatowie, średnia w Bełchatowie, średnia ocen 5,59; łu wśród najlepszych uczniów szkół 2. Agnieszka Zięba - I LO ocen 5,25; ponadgimnazjalnych Zarząd Powiatu w Bełchatowie, średnia 5,36; 8. Konrad Bednarek - uczeń II LO przeznaczył kwotę 15 tysięcy złotych. 3. Mariusz Olczykowski I LO w Bełchatowie, średnia ocen 5,20; Stypendia otrzymało 12 osób. Najwyżw Bełchatowie, średnia 5,31; 9. Adrian Nowak - uczeń II LO sze wyniosło 3 tysiące zł, najniższe Dżamila Al-Haj - uczennica I LO w Bełchatowie, średnia ocen 5,13; zł. Stypendyści zostali zaproszeni na w Bełchatowie, średnia ocen 5,15; 10. Tomasz Rabenda uczeń Zespołu wrześniową Sesję Rady Powiatu, by w 5. Nikola Tkacz - I LO Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 obecności radnych odebrać gratulacje Wszyscy stypendyści są finalistami bądź laureatami olimpiad lub konkursów na szczeblu ogólnokrajowym, wojewódzkim, rejonowym lub powiatowym. *** 31 października upłynie termin ubiegania się o stypendium motywacyjne Rady Powiatu w Bełchatowie dla studentów. By takie otrzymać, należy spełniać poniższe warunki: - odpowiedni wiek (w okresie trwania roku akademickiego 2012/13 student nie ukończył 26 roku życia), - zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów, - do 30 września 2013 roku uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów wymaganych do zaliczenia roku, - odpowiednia średnia ocen (w minionym roku akademickim z egzaminów i określonych przez radę wydziału WYMIANA MŁODZIEŻY UCZY I BAWI, OBALA STEREOTYPY, ŁĄCZY NARODY Rok 2013 jest kolejnym, w którym Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zorganizowało wymianę młodzieży z niemieckim landem Berchtesgaden co dzieje się od 10 lat, ale także po raz pierwszy z Rosją. Jakie korzyści mają z tej działalności nasi mieszkańcy, jak dużo to kosztuje, czy warto angażo- transport, opieka wychowawców, ubez- z budżetu powiatu. Od uczniów i ich wać w tego rodzaju przedsięwzięcia pieczenie) dźwiga od lat Wydział Pro- rodziców oczekuje się, że zrewanżują mocji i Rozwoju Powiatu w starostwie. się i pomogą starostwu przy organikolejne środki i osoby? zacji rewizyty niemieckich gości. Tak - Uczniowie biorący udział w danym było we wrześniu br. Do Bełchatowa By uczciwie i w pełni odpowiedzieć na te pytania, wystarczy bliżej przyj- wyjeździe są typowani przez szkoły przyjechała grupa niemieckich uczenrzeć się choćby temu, co działo się w mówi Agnieszka First, Naczelnik Wy- nic, które zamieszkały na kilka dni u tym zakresie w tym roku. Konkretnie w działu Promocji i Rozwoju Powiatu w polskich rodzin. W ciągu dnia goście kwietniu 20 uczniów ze szkół ponad- Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. uczestniczyli w programie przygotogimnazjalnych administrowanych przez Jest to swoista nagroda za dobre wyniki wanym przez wydział PR w starostwie. starostwo wyjechało na blisko tydzień w nauce, a zwłaszcza w nauce języków - Staramy się za każdym razem pokado stolicy powiatu Brerchtesgaden, tj. obcych. Uczniowie wracają z takiego wybad Reichenhall. Młodzież została przy- jazdu bardzo zadowoleni, bogatsi w wie- zać coś nowego. W tym roku niemiecka jęta przez niemieckie rodziny, gdzie no- dzę, ciekawe przeżycia, nowe znajomości. młodzież i jej opiekunowie brała udział cowała i poznawała z bliska zwyczaje, Są to pewnego rodzaju nasi mecenasi, w warsztatach rękodzieła w Osikowej rodzinne tradycje, szlifowała język. Dla którzy swoją postawą, entuzjazmem, Dolinie opwiada Agnieszka First. polskich uczniów został także przygo- młodością i polskością obalają za granicą Był spacer po Jasnej Górze i wycieczka towany i sfinansowany przez stronę złe stereotypy o Polakach. Efektem tego do bełchatowskiej kopalni. Pochwaliliniemiecką bogaty program pobytu o jest zainteresowanie Niemców naszym śmy się możliwościami rekreacji na Gócharkterze turystyczno-rekreacyjnym i regionem. Dla Berchtesgadener Land rze Kamieńsk i w kompleksie SOLPARK. Zorganizowaliśmy wieczór integracyjny edukacyjnym. Było to zwiedzanie cie- nasz powiat jest jedynym partnerem. dla naszych uczniów i gości. To było barkawych miejsc, wycieczki krajoznawcze, prelekcje z takich dziedzin jak ekologia, Polska młodzież nie ponosi żad- dzo udane przedsięwzięcie. Cieszę się, że historia czy geografia. Ciężar zorganizo- nych kosztów wyjeżdżając do Berch- samorząd powiatu dostrzega wartości wania wyjazdu po stronie polskiej (m.in. tesgadener Land. Są one pokrywane z jego realizacji i co roku przeznacza na przedmiotów kończących się zaliczeniem uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,85 w skali 5 stopniowej lub 5,30 w skali 6-stopniowej), - stałe zameldowanie na terenie powiatu bełchatowskiego. Student kandydat do stypendium, powinien złożyć wniosek o przyznanie stypendium (dostępny na stronie internetowej powiatu (WWW. powiat-belchatowski.pl) lub w starostwie) i kserokopię dowodu osobistego. - Zapraszam do składania wniosków, gdyż jestem przekonany, że wśród mieszkańców naszego powiatu jest wielu zdolnych, młodych ludzi, którzy na taką nagrodę zasługują mówi Arkadiusz Kubik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Chcę zaznaczyć, że honorujemy studentów wszystkich uczelni. Stypendium ma być dla nich nie tylko wyróżnieniem, ale konkretną, wymierną nagrodą za ciężką pracę i zdolności. Chcemy ich poznać, pogratulować, życzyć kolejnych sukcesów. Czekamy na wnioski do 31 października. Agnieszka Zawodzińska to środki. Cieszę się także, że jest duże zainteresowanie naszych mieszkańców udziałem w takiej wymianie młodzieży. Koszt zorganizowania wymiany polsko-niemieckiej wyniósł w tym roku około 25 tysięcy złotych. Na wymianę polsko-rosyjską udało się Powiatowi Bełchatowskiemu uzyskać część środków z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a jest to kwota 35 tysięcy złotych. Projekt jest realizowany z partnerskim Powiatem Stalowowolskim. Obaj partnerzy dołożyli do zadania po około 6 tysięcy złotych tzw. wkładu własnego. Oba powiaty przyjęły we wrześniu po 8 rosyjskich uczniów z Kaliningradu, a w październiku pojedzie do Rosji nasza młodzież, w tym 8 uczniów z Bełchatowa. Wymiana młodzieży jest sprawdzonym, efektywnym sposobem na naukę o innych kulturach i krajach, szlifowanie języków obcych, zawiązywanie przyjaźni, promocję regionów. Samorząd Powiatu Bełchatowskiego ze starostą Szczepanem Chrzęstem na czele widząc te niekwestionowane korzyści, co roku umieszcza to zadanie w swoim planie działania. Tak wydawane publiczne pieniądze są po prostu dobrą inwestycją. Agnieszka Zawodzińska

4 4 Razem po ZDROWIE! AKADEMIA PANA GRZEŚKA TO ZDROWA RZECZYWISTOŚĆ! Bełchatowskiego. Wiele pozytywnych emocji. Dużo radości i piknikowa atmosfera zagościła przy Rakówkce podczas I Mistrzostw w kajakarstwie górskim. Przy nieocenionej pomocy Szkółki Pływackiej Kajtek oraz WOPR z Piotrkowa Tryb. udało się zorganizować coś, czego w Bełchatowie jeszcze nie było. Mamy w Bełchatowie rzekę, więc dlaczego nie można wykorzystać tego właśnie w taki sportowy sposób, aktywizując mieszkańców do ruchu i zdrowego wysiłku? Impreza wspaniale wkomponowała się w obchodzone w Bełchatowie Dni Papieskie, bo przecież Karol Wojtyła był miłośnikiem rekreacji kajakowej. Szczery uśmiech dziecka, zadowoleni rodzice, szczęśliwi dziadkowie, to obraz stale goszczący podczas eventów Akademii Pana Grześka. I ruszył! Z energią i pasją, z pomysłami i konsekwencją projekt prospołeczny, który zareagował na bieżące problemy zdrowotne i tendencje braku ruchu wśród dzieci i młodzieży. Nawet najnowszy raport UNICEF mówi, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Dane przekazywane przez Ministerstwo Sportu mówią, że obecne pokolenie 10-latków to pierwsze pokolenie, które umrze szybciej od swoich rodziców właśnie z powodów zdrowotnych. Na tą TRAGICZNĄ ten- Akademia Pana Grześka WSPIERA dencję nie można było nie zareago- inne organizacje! wać. I dlatego mamy w Bełchatowie Akademię Pana Grześka. Od samego początku funkcjonowania Akademii wiedzieliśmy, że nie OWOCNA AKTYWNOŚĆ będziemy nastawiać się tylko na indywidualne działenie czy skupiać się BEZ KOMPUTERA! tylko na zapraszaniu innych podmiobełchatów to miejsce, które posia- tów do wsparcia naszych inicjatyw, da piękne samorządowe place zabaw. ale również z wielką ochotą pomabełchatów to miejsce gdzie infra- gamy i wspieramy przedsięwzięcia struktura sportowa jest na wysokim aktywnych w Bełchatowie instytucji, poziomie. Ale z tego co można zaob- czy osób. Niezależnie od tego kim są serwować niestety, to wszystko nie i co robią w życiu włączamy się w akwystarcza. Nie wystarczy tylko mieć, a cje, które mają w swoich założeniach powinno się przede wszystkim używać propagowanie aktywności fizycznej, zdrowia i niesienia pomocy innym. i aktywizować. Bawiąc się pięknego popołudnia Z naszym udziałem odbyły się z sukze swoimi dziećmi na jednym z pla- cesem takie eventy jak: Spartakiada ców zabaw zauważyłem, że korzysta z Amazonek województwa Łódzkiego tego dobrodziejstwa zaledwie garstka organizowaną przez Stowarzyszenie osób. Gdzie są pozostałe dzieci pomy- Amazonek w Bełchatowie, Dzień doślałem? Przed komputerem? Postano- brych uczynków organizowany przez wiłem, że zrobię wszystko, aby zachę- ORI, Biegiem dla diabeciaków w racić najmłodszych i ich opiekunów do mach akcji Przeżyj zdrowo wakacje organizowanej przez Fundację Pomoc wspólnej rekreacji na tychże placach. I mamy już cztery place zabaw, młodym diabetykom, rajd rowerowy które zamieniliśmy z pochmurnego, Odjazdowy Bibliotekarz organizoszarego miejsca na wrzącą śmiechem wany przez Bibliotekę Pedagogiczną bełchatowską oazę radości i zdrowia w Bełchatowie, Kocham Bełchatów. Dzięki zaangażowaniu naszych part- oraz impreza sportowo-rekreacyjna na nerów place na os. Żołnierzy POW, os. Wawrzkowiźnie. Ogromną satysfakcję mamy, że Dolnosląskim i Binkowie z niemalże pustego terenu stały się tętniącym ży- nasza pomoc została zauważona przez ciem obszarem uśmiechu. Ten ogrom- uczestników i doceniona przez organiny sukces aktywności zadziałał na nas zatorów. jak woda na młyn. Zauważyliśmy, że to co robimy ma sens i to na co ludzie czekają. Obiecujemy, że będziemy z pasją WÓZKIEM NA SZCZYT aktywizować wszystkich chętnych na innych placach zabaw w naszym mie25 sierpnia wraz z Fundacją Akście po to, żeby moda na rekreację i tywnej Rehabilitacji miało miejsce, zdrowy tryb życia rozkwitała i zaowo- do dzisiaj głęboko zakorzenione w cowała nowymi pasjami i celami. naszych sercach, wydarzenie sportowo-integracyjne, które skierowane było do osób z niepełnosprawnością. PRZCIERAMY NOWE SZLAKI! Akcja pod hasłem Zdobywamy Górę Kajakiem po Rakówce! Czy ktoś o Kamieńsk miała na celu rozbudzenie tym wcześniej słyszał? Niektórzy puka- i zasygnalizowanie problemu osób li się w głowę, ale większość z zaintere- niepełnosprawnych i ich rodzin w nosowaniem śledziła kajakową rywaliza- wej, często trudnej rzeczywistości. I to cję sportową pod Patronatem Starosty nam się udało! Ponad 50 uczestników i blisko 150 wolontariuszy podążając wspólnie do góry, niczym zespół i jedno ciało sprawiło, że satysfakcja po osiągnięciu celu była nie do opisania. O zdobywaniu góry Kamieńsk dowiedziałam się od swoich przyjaciół. W pierwszej chwili pomyślałam sobie, że nie dam rady. Lecz po namysłach i przedyskutowaniu z rodziną tej sprawy stwierdziłam, że warto jednak spróbować. Przecież to nic nie kosztuje. Po czasie stwierdzam, że osoba na wózku jest nie rzadko bardziej wytrwała niż nie jeden zdrowy, chodzący człowiek. Po pokonaniu tej góry czułam przypływ pozytywnej energii i pomyślałam, że mogłabym dokonać tego jeszcze raz. W tym wydarzeniu nie chodziło o to, kto przyjedzie pierwszy do mety, tylko chodziło o pokonanie swoich słabości. Wynik nie grał roli, ale z satysfakcją stwierdzam, że na metę dojechałam jako druga z dziewcząt. Najważniejsze jednak jest to, że akcja pomogła mi w poznaniu bardzo dużo fantastycznych i pozytywnych ludzi, z którymi mam cudowny kontakt. I o to przede wszystkim chodziło w tym spotkaniu, żeby wymienić swoje doświadczenia między osobami niepełnosprawnymi, a osobami pełnosprawnymi. CO CIE NIE ZABIJE, TO CIE WZMOCNI - to jest moje motto życiowe - bo nie warto się załamywać. Co się stało już się nie odstanie w naszym sytuacji trzeba żyć dalej i akceptować siebie jakim się jest. Ja byłam osobą myślącą w ten sposób, że jeżeli jest się osobą na wózku to najlepiej nie wychodzić z domu, nie pokazywać się bo niektóre osoby zazwyczaj takie co nie miały styczności z osobą na wózku po prostu krzywo na nas patrzą, a przecież my jesteśmy normalnymi osobami z tą różnicą, że mamy pod sobą trochę metalu i cztery kółka. Natomiast my kobiety chcemy się czuć kobieco i seksownie, ubieramy się elegancko i nawet jak na moim przykładzie zakładamy szpilki to, że jeździmy na wózku nie pozbawia nas kobiecości. A wiec jeśli każda osoba na wózku ma jakiś cel postawiony w życiu to niech go realizuje bez względu na wygląd, bo ważne jest wnętrze człowieka. Bardzo bym chciała podziękować wszystkim organizatorom tego przedsięwzięcia, bo to był na prawdę cudowny pomysł żeby się spotkać i mam nadzieje, że za rok spotkamy się również w tym samym miejscu. powiedziała Agnieszka Zając - uczestniczka jeżdżąca od urodzeniu na wózku z Radomska. I SAMORZĄD RÓWNIEŻ SIĘ ROZRUSZAŁ Największym sukcesem Akademii na starcie jest to, że jej działania stanowią również inspirację dla różnych środowisk do wzmacniania i aktywi- zowania swoich działań prozdrowotnych. Jest szalenie pocieszające, że byliśmy motywatorem do zauważenia problemu i wspólnego działania przeciwstawiającego się tym druzgocącym tendencjom zdrowotnym. Przecież sukcesem zakończył się Dzień Serca organizowany między innymi przez Miasto Bełchatów przy udziale między innymi MCK. Dziękujemy również za zorganizowanie szkolenia dla biegaczy amatorów Bełchatów biega, gdzie mimo małej frekwencji wszyscy Ci, którzy przyszli mogli wysłuchać prelekcji na temat aspektów zdrowotnych i zagrożeń uprawiania sportu oraz praktycznych porad nt. biegania rekreacyjnego. Grzegorz Gryczka

5 WYJAZD Z BIUREM PODRÓŻY NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA Mimo że wakacje już dawno za nami, to wciąż wiele osób korzysta z różnych form turystyki. Konsument dokonujący wyboru oferty, czy chcący podpisać umowę z organizatorem turystyki musi przede wszystkim sprawdzić, czy dany podmiot oferujący imprezę turystyczną posiada odpowiednie zezwolenie. Zezwolenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, który prowadzi rejestr zezwoleń. Należy pamiętać, że informacje zawarte w katalogach, broszurach, czy prospektach, powinny w dokładny i zrozumiały sposób podawać podstawowe dane dotyczące organizowanej imprezy turystycznej, tj. w szczególności cenę imprezy turystycznej, miejsce pobytu, dokładne dane dotyczące środka transportu, a mianowicie jego rodzaj, klasę, kategorię itp., opis warunków pobytu, tzn. położenie rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania zgodnie z przepisami kraju pobytu, w tym rodzaj posiłków oraz program zwiedzania i atrakcji turystycznych, termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń, podstawowe informacje paszportowe, wizowe i sanitarne oraz zdrowotne dotyczące udziału w imprezie turystycznej. skonstruowana, to następnym krokiem jest zazwyczaj podpisanie umowy. Z kolei przed podpisaniem umowy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny ma obowiązek udzielić nam określonych, dodatkowych informacji. Należą do nich: ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy, zakres ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, informacje o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Ponadto organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia w tym zakresie. Przed rozpoczęciem imprezy organizator turystyki obowiązany jest podać klientom na piśmie: nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu, w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci - informację o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka, planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów, szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca, jakie klient będzie zajmował w środku transportu, w szczególności kabiny na statku lub przedziału sypialnego w pociągu. Natomiast umowa o świadczejeśli sprawdziliśmy już interesującą nas ofertę pod kątem zawartych nie usług turystycznych powinna w niej informacji i jest ona poprawnie być sporządzona w formie pisem- nej i zawierać następujące informacje: nazwę organizatora turystyki, wraz z numerem jego zezwolenia oraz imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu podpisuje umowę, miejsce pobytu lub trasę wycieczki, w tym czas trwania i program imprezy, obejmujący rodzaj, ilość, jakość i terminy oferowanych usług, cenę imprezy z wyszczególnieniem wszystkich koniecznych należności, podatków i opłat oraz sposobu zapłaty, wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny, a mogą nimi być jedynie wzrost kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi oraz wzrost kursów walut, rodzaj i zakres ubezpieczeń turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela, termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, termin zawiadomienia klienta o ewentualnym przeniesieniu uprawnień do udziału w imprezie na inna osobę oraz wymagania specjalne, na które strony wyraziły zgodę. Należy również pamiętać, że organizator imprezy turystycznej nie może w żadnym wypadku podwyższyć ceny ustalonej w umowie w okresie 20 dni przed datą wyjazdu. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi, który powinna wskazywać umowa. Niezależnie od takiego zawiadomienia, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Dla celów dowodowych reklamacja powinna być sformułowana na piśmie i złożona lub wysłana, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do organizatora imprezy turystycznej biura podróży. Piotr Porzeżyński Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5 Rola organizacji pozarządowych w rozwoju społeczności lokalnej owocnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Przekazując środki na realizację zadań publicznych pomaga w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, które niejednokrotnie przerastają możliwości budżetowe podmiotów jakimi są organizacje pozarządowe. Corocznie ogłaszane są otwarte konkursy ofert, w ramach których podmioty III sektora mogą starać się o środki finansowe na realizację wielu swoich inicjatyw, z których korzystają mieszkańcy miasta i powiatu. By wesprzeć działające na terenie powiatu bełchatowskiego organizacje pożytku publicznego, po raz kolejny przeprowadzona została Kampania 1% podatku dochodowego na rzecz OPP z terenu Organizacje pozarządowe są pod- powiatu bełchatowskiego. Kampania miotami o specyficznym charakterze i to ta miała charakter informacyjny i miała odróżnia je od innych instytucji społecz- zachęcić podatnika do przekazania 1% nych, np. politycznych, samorządowych, podatku oraz uświadomić znaczenie 1% komercyjnych. Pełnią one niezwykle waż- dla lokalnych organizacji działających na ne funkcje społeczne zorientowane na rzecz mieszkańców powiatu. Akcja przy zaspokojenie wielu ludzkich potrzeb i czyniła się do wzmocnienia wizerunku rozwój mechanizmów demokracji, głów- organizacji pozarządowych z najbliższej nie na szczeblu lokalnym. Coraz częściej okolicy jako podmiotów zaangażowanych dostrzega się, że ich działalność, to nie w rozwiązywanie lokalnych problemów tylko ochotnicze akcje charytatywne, oraz wpływających na rozwój powiatu. pomocowe, uświadamiające, czy hobbyrok temu po raz pierwszy w powiestyczne. Wciąż jednak zapomina się o tym, cie zorganizowana została impreza pn. że mogą być i są również innowatorami Piknik Stowarzyszeń, której celem była i kreatorami zmian społecznych. prezentacja stowarzyszeń i innych orgaspołeczności lokalne to środowiska, w nizacji prowadzących działalność pożytku których upływa większość naszego życia, a publicznego funkcjonujących na terenie rozwój lokalny nierozerwalnie wiąże się z powiatu bełchatowskiego. Impreza cieszydobrym funkcjonowaniem tych społecznoła się tak dużym zainteresowaniem zarówści. Naczelną zasadą rozwoju lokalnego jest no organizacji, jak i społeczności lokalnej, lokalna praca na rzecz lokalnej społecznoże wydarzenie to na stałe wpisane zostało ści z wykorzystaniem lokalnych zasobów. w cykl imprez odbywających się na terenie Dlatego tak bardzo istotną rolę odgrywają powiatu. działające w naszym powiecie organizacje W tym roku II Piknik Stowarzyszeń pozarządowe. odbył się w czasie wakacja ponownie na Organizacje pozarządowe mogą, saplacu Narutowicza w Bełchatowie. Podmodzielnie świadcząc usługi społeczne, czas imprezy zaprezentowało się prawie reagować na pojawiające się potrzeby i zagrożenia. Działalność organizacji przyczy- 30 organizacji z naszego miasta i powiatu. nia się do wytwarzania norm wzajemności Dla odwiedzających przygotowano wiele i zaufania społecznego, sprzyja socjalizacji atrakcji. Można było skosztować domoadresatów podejmowanych działań, kształ- wych i tradycyjnych wypieków, przebadać tuje kulturę obywatelską. Organizacje poza- swój organizm, sprawdzić wagę, uzyskać rządowe mogą oddziaływać też na władze porady i informację. Uczestnicy mogli zoi administracje samorządów terytorialnych. baczyć rekonstrukcję historyczną, obejrzeć Ten cel może być realizowany na wiele prawdziwą broń, przeszkolić się w zakresposób: za pomocą identyfikacji potrzeb sie pierwszej pomocy a nawet przebadać i artykulację interesów różnych grup spo- krew. W trakcie imprezy atrakcje nie ominęłecznych (np. osób niepełnosprawnych), ły młodzieży i dzieci. Odbył się pokaz tańmonitorowanie systemu współpracy z ca nowoczesnego i instruktaż malowania organizacjami pozarządowymi za sprawą twarzy. Nasi najmłodsi podopieczni mieli uczestnictwa w procesie przygotowywania okazję wziąć udział w konkursach z nagroi podejmowania decyzji przez władze (np. dami. Wyznaczone zostały specjalne miejwspółtworzenie i konsultowanie Programu sca dla dzieci, gdzie mogły rozwijać swój Współpracy z organizacjami pozarządowy- warsztat artystyczny i spędzić miło czas z rówieśnikami. mi). Ma to ogromny wpływ na rozwój lokalny. Dlatego tez powiat bełchatowski Monika Selerowicz

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012 Nr 1/2012 Egzemplarz BEZPŁATNY Zasadniczymi kwestiami, jakie człowiek może rozważać patrząc na swoje lub innych postępowanie, są pytania: Po co to robię? Dlaczego to czynię? Czego dokonałem? Co przede

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Pobili przechodniów na Krakowskiej

Pobili przechodniów na Krakowskiej REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 59 (264) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 23-25 MAJA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Już za tydzień

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą Powiatowe turnieje sportowe w Lubrańcu, Starym Brześciu, Lubieniu Kuj. Czytaj str. 14 Na ślepym torze str. 5 Szkoły czekają na gimnazjalistów, prześcigając się w atrakcyjności ofert. Zespół Szkół w Chodczu

Bardziej szczegółowo