CZY TO MOŻLIWE, BY MIESZKAŃCY SAMI DECYDOWALI O WYDATKACH Z BUDŻETU MIASTA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZY TO MOŻLIWE, BY MIESZKAŃCY SAMI DECYDOWALI O WYDATKACH Z BUDŻETU MIASTA?"

Transkrypt

1 Nr 2/2013 Egzemplarz BEZPŁA TNY CZY TO MOŻLIWE, BY MIESZKAŃCY SAMI DECYDOWALI O WYDATKACH Z BUDŻETU MIASTA? sta. W związku z tym, dlaczego mieszkańcy nie mają mieć wpływu na to, co realizowane jest z ich własnych pieniędzy: drogi, przedszkola, szkoły czy zwykły chodnik? JAK TO ZROBIĆ? Myślę, że Tak! Po raz pierwszy spróbowano tego w Brazylii w 1989 roku. Pomysł ten sprawdził się więc coraz więcej miast zaczęło wprowadzać budżet partycypacyjny (inna nazwa budżetu obywatelskiego). W Polsce pionierem w tej dziedzinie jest Sopot. W 2011 roku jego mieszkańcy zadecydowali, na co wydać 5 mln zł, czyli ponad 1 proc. wydatków z budżetu miasta. Ponieważ była to pierwsza próba z budżetem obywatelskim, głównym założeniem było przetestowanie całej procedury, która w kolejnych latach ma być usprawniana. Wbrew pozorom, aby wprowadzić budżet obywatelski w mieście nie potrzeba nowego prawa. Wystarczy jedynie dobra wola prezydenta miasta (wójta lub burmistrza) i rady gminy. Od strony formalnej wygląda to tak, że przeprowadzane są konsultacje w sprawie wydatków z budżetu miasta. Jest jednak jedna, istotna różnica w stosunku do zwykłych konsultacji. Prezydent i rada miasta deklarują, że projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane. Wszystko opiera się zatem nie na regulacjach ustawowych, lecz na wzajemnym zaufaniu pomiędzy mieszkańcami, a ich przedstawicielami. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą nie tylko zgłaszać swoje propozycje, ale przede wszystkim w sposób demokratyczny wybierać najlepsze projekty. Takie propozycje wypracowuje się na spotkaniach mieszkańców na przestrzeni nawet kilku miesięcy, a pod koniec roku poddaje się je pod głosowanie. Który projekt wygra zostaje zrealizowany zgodnie z wolą mieszkańców. ZIEMIA BEŁCHATOWSKA tego chce! PIENIĄDZE W KASACH MIAST SĄ WŁASNOŚCIĄ MIESZKAŃCÓW! Nie ulega wątpliwości, że pieniądze w miejskich kasach pochodzą od mieszkańców. W związku z tym można powiedzieć, że budżet to ich własne pieniądze. Nie należą one do radnych, wójta czy burmistrza, tylko właśnie do mieszkańców, którzy są gospodarzami miasta. Mówiąc prościej mieszkańcy są suwerenem, w którego imieniu radni podejmują decyzje. Jednak mieszkańcy nie są często świadomi tego, że w demokracji władza nie należy do polityków, ale przede wszystkim do zwykłych ludzi, którzy wybierają swoich przedstawicieli do reprezentowania ich interesów. Prezydent, burmistrz, wójt natomiast jest pracownikiem zatrudnionym przez właśnie mieszkańców do wykonywania pracy na rzecz wspólnoty, jaką tworzą mieszkańcy mia- Jednym z wniosków Klubu Radnych Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska do budżetu na 2014 rok jest zabezpieczenie 1 % z dochodów budżetu miasta na realizację tego, co w drodze demokratyczny mieszkańcy sami wskażą. W skali budżetu miasta Bełchatowa kwota, którą objęty byłby budżet obywatelski, to ok. 1,5 miliona złotych. Uważam, że pomysł wprowadzenia tego w realia bełchatowskie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i gestem szacunku do nich jako właściciela budżetu, ich pomysłów i decyzji. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jest to prosty temat do realizacji, ale nikt nie mówił, że demokracja jest prosta. Wspólnie jednak można wszystko. Grzegorz Gryczka

2 2 SUKCES W WALCE O OBWODNICĘ BEŁCHATOWA 1 października Bełchatów odwiedził Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przekazując pozytywną dla mieszkańców miasta i powiatu informację o uwzględnieniu obwodnicy Bełchatowa w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata załączniku nr 6. Starosta w rozmowie z Ministrem Nowakiem i senatorem Andrzejem Owczarkiem - Bardzo mnie ucieszyła ta informacja, bo wieloletnie boje o budowę obwodnicy przyniosły wreszcie skutek mówi Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski. - Dziękuję wszystkim osobom z naszego terenu, które angażowały się w walkę o obwodnicę, dziękuję również Wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu, z którym w sierpniu tego roku w Warszawie rozmawiałem na ten temat i prosiłem o wsparcie naszych działań, słowa wdzięczności należą się też posłowi Mieczysławowi Łuczakowi oraz Dariuszowi Klimaczakowi, członkowi Zarządu Województwa Łódzkiego. Jak widać silny lobbing, segregatory pism, które mamy w starostwie, dziesiątki spotkań, rozmów osobistych i telefonicznych, przyniosły oczekiwany rezultat. Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, zmianę do obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata załącznik nr 6. Dzięki temu będzie możliwe ogłoszenie przetargów na obwodnice o łącznej długości 150 km. Będą one realizowane w nowej perspektywie finansowej Lista inwestycji ujętych w załączniku 6 obejmuje budowę 12 obwodnic, w tym Bełchatowa. - Do grudnia tego roku ogłosimy przetarg na budowę tej obwodnicy powiedział wczoraj dziennikarzom przy skrzyżowaniu ulicy Czaplinieckiej z drogą krajową numer 8 w Bełchatowie Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Na posiedzeniu 1 października - Za moimi plecami widać gigantyczny Rada Ministrów przyjęła, przygotowa- ruch, a Bełchatów to miasto, w którym ną z inicjatywy Ministra Transportu, szef rządu składał deklarację, że będzie Minister Nowak ogłasza: Bełchatów będzie miał obwodnicę! Mieszkańcy blokowali drogę powiatową w Suchcicach... miało obwodnicę. Dziś ja to potwierdzam dokumentami rządowymi. Na budowę bełchatowskiej obwodnicy zagwarantowane jest 240 milionów złotych. - Każde zwycięstwo ma wielu ojców, porażka nie ma żadnej matki. Chodzenie po pasach na pewno nie zaszkodziło, dobry skutek na pewno przyniosła też pomoc mieszkańców Suchcic, którzy blokowali drogę powiatową, Prawda jest taka, że jeśli chce się coś dla regionu ugrać to trzeba najeździć się do Łodzi i Warszawy, wykonać dziesiątki telefonów. Na słowa: Chrzęst przy telefonie od pewnego czasu wszystkie sekretariaty wyższych urzędów reagowały paniką i chowały urzędników wyższego szczebla- śmieje się starosta. - Ale miło, że są tego efekty, nawet jeśli chwalą się nimi wszyscy wokół....i drogę krajową w Bełchatowie Tańsze przedszkole! Celem uchwalonej tzw. ustawy przedszkolnej jest wprowadzenie niższych opłat dla rodziców, większej ilości miejsc w przedszkolach i wsparcie samorządów. Od września 2013 roku obniżone zostały opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Pobyt dziecka w nim powyżej 5 godzin (te ustawowo są bezpłatne), będzie kosztowało za każdą kolejną godzinę nie więcej niż 1 złotych. Ponadto planuje się stopniowe zwiększanie liczby miejsc w placówkach, tak aby we wrześniu 2017 roku zapewnić je wszystkim dzieciom, których rodzice będą chcieli zapisać je do przedszkola. Obecnie miejsce w wychowaniu przedszkolnym zagwarantowane jest dla wszystkich 5-latków (obejmuje je obowiązek przedszkolny). Od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie zyska prawo do edukacji przedszkolnej, a we wrześniu 2017 roku takie prawo przysługiwać będzie również 3-latkom. Praktycznie przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc dla wszystkich dzieci spoczywać będzie na gminach. Aby móc zrealizować te cele samorządy gminne będą otrzymywały od września 2013 roku specjalną dotację z budżetu państwa. Do tej pory gminy same finansowały utrzymanie przedszkoli. Nie dostawały dodatkowego dofinansowania na utrzymanie placówek budżetu państwa (korzystały natomiast ze środków m.in. z odpisów od podatków PIT i CIT). Od września będą otrzymywały pieniądze z budżetu państwa na każde dziecko które korzysta z wychowania przedszkolnego na terenie gminy. Samorządy w tym roku (za okres wrzesień-grudzień) otrzymają 504 miliony złotych, a w roku 2014 aż 1,6 miliarda złotych. W kolejnych latach dotacja będzie wzrastać o wskaźnik inflacji.przedszkola niepubliczne zyskają od 2015 roku możliwość uzyskania dotacji z budżetu gminy w wysokości co najmniej 100% kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym. Warunkiem ubiegania się będzie dobrowolne przyjęcie zasad ustalonych uchwałami rad gmin dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorządy (czyli dodatkowe godziny za 1 złotych, te same zasady rekrutacji itd.). Jeśli nie będą chciały z tego skorzystać, będą dotowane jak dotychczas. Michał Kosędka

3 3 STYPENDIA DLA UCZNIÓW ROZDANE STYPENDIA DLA STUDENTÓW JESZCZE CZEKAJĄ Samorząd Powiatu Bełchatowskiego wspiera zdolną młodzież. Form wsparcia jest wiele, a niektóre z nich mają bardzo wymierną postać finansową. w Bełchatowie, średnia ocen 5,43; 11. Gabriel Ogiński - uczeń ZSP Nr 3 w Bełchatowie, średnia ocen 5,21; 12. Adam Frukacz - uczeń ZSP Nr 3 w Bełchatowie, średnia ocen 4,94. - Nie tylko jako osoba zarządzająca zespołem ludzi, ale także jako rodzic wiem, że gratyfikacja jest najlepszym narzędziem motywującym innych do pracy mówi starosta Szczepan Chrzęst. Zasoby naszego powiatowego portfela nie są jednak na tyle duże, by wszystkich zasługujących na nagrody móc w ten sposób wyróżnić. Jednak pewne środki udaje się nam co roku znaleźć i przeznaczyć je na stypendia dla i symboliczne czeki. w Bełchatowie, średnia 5,07; najzdolniejszych uczniów i studentów. Stypendia motywacyjne otrzymali 6. Patrycja Romaniszyn - II LO następujący uczniowie: w Bełchatowie, średnia ocen 5,27; Za wysokie osiągnięcia w nauce 1. Michał Lewandowski - uczeń I LO 7. Aleksandra Chrzęst - uczennica w roku szkolnym 2012/13 do podziaii LO w Bełchatowie, średnia w Bełchatowie, średnia ocen 5,59; łu wśród najlepszych uczniów szkół 2. Agnieszka Zięba - I LO ocen 5,25; ponadgimnazjalnych Zarząd Powiatu w Bełchatowie, średnia 5,36; 8. Konrad Bednarek - uczeń II LO przeznaczył kwotę 15 tysięcy złotych. 3. Mariusz Olczykowski I LO w Bełchatowie, średnia ocen 5,20; Stypendia otrzymało 12 osób. Najwyżw Bełchatowie, średnia 5,31; 9. Adrian Nowak - uczeń II LO sze wyniosło 3 tysiące zł, najniższe Dżamila Al-Haj - uczennica I LO w Bełchatowie, średnia ocen 5,13; zł. Stypendyści zostali zaproszeni na w Bełchatowie, średnia ocen 5,15; 10. Tomasz Rabenda uczeń Zespołu wrześniową Sesję Rady Powiatu, by w 5. Nikola Tkacz - I LO Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 obecności radnych odebrać gratulacje Wszyscy stypendyści są finalistami bądź laureatami olimpiad lub konkursów na szczeblu ogólnokrajowym, wojewódzkim, rejonowym lub powiatowym. *** 31 października upłynie termin ubiegania się o stypendium motywacyjne Rady Powiatu w Bełchatowie dla studentów. By takie otrzymać, należy spełniać poniższe warunki: - odpowiedni wiek (w okresie trwania roku akademickiego 2012/13 student nie ukończył 26 roku życia), - zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów, - do 30 września 2013 roku uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów wymaganych do zaliczenia roku, - odpowiednia średnia ocen (w minionym roku akademickim z egzaminów i określonych przez radę wydziału WYMIANA MŁODZIEŻY UCZY I BAWI, OBALA STEREOTYPY, ŁĄCZY NARODY Rok 2013 jest kolejnym, w którym Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zorganizowało wymianę młodzieży z niemieckim landem Berchtesgaden co dzieje się od 10 lat, ale także po raz pierwszy z Rosją. Jakie korzyści mają z tej działalności nasi mieszkańcy, jak dużo to kosztuje, czy warto angażo- transport, opieka wychowawców, ubez- z budżetu powiatu. Od uczniów i ich wać w tego rodzaju przedsięwzięcia pieczenie) dźwiga od lat Wydział Pro- rodziców oczekuje się, że zrewanżują mocji i Rozwoju Powiatu w starostwie. się i pomogą starostwu przy organikolejne środki i osoby? zacji rewizyty niemieckich gości. Tak - Uczniowie biorący udział w danym było we wrześniu br. Do Bełchatowa By uczciwie i w pełni odpowiedzieć na te pytania, wystarczy bliżej przyj- wyjeździe są typowani przez szkoły przyjechała grupa niemieckich uczenrzeć się choćby temu, co działo się w mówi Agnieszka First, Naczelnik Wy- nic, które zamieszkały na kilka dni u tym zakresie w tym roku. Konkretnie w działu Promocji i Rozwoju Powiatu w polskich rodzin. W ciągu dnia goście kwietniu 20 uczniów ze szkół ponad- Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. uczestniczyli w programie przygotogimnazjalnych administrowanych przez Jest to swoista nagroda za dobre wyniki wanym przez wydział PR w starostwie. starostwo wyjechało na blisko tydzień w nauce, a zwłaszcza w nauce języków - Staramy się za każdym razem pokado stolicy powiatu Brerchtesgaden, tj. obcych. Uczniowie wracają z takiego wybad Reichenhall. Młodzież została przy- jazdu bardzo zadowoleni, bogatsi w wie- zać coś nowego. W tym roku niemiecka jęta przez niemieckie rodziny, gdzie no- dzę, ciekawe przeżycia, nowe znajomości. młodzież i jej opiekunowie brała udział cowała i poznawała z bliska zwyczaje, Są to pewnego rodzaju nasi mecenasi, w warsztatach rękodzieła w Osikowej rodzinne tradycje, szlifowała język. Dla którzy swoją postawą, entuzjazmem, Dolinie opwiada Agnieszka First. polskich uczniów został także przygo- młodością i polskością obalają za granicą Był spacer po Jasnej Górze i wycieczka towany i sfinansowany przez stronę złe stereotypy o Polakach. Efektem tego do bełchatowskiej kopalni. Pochwaliliniemiecką bogaty program pobytu o jest zainteresowanie Niemców naszym śmy się możliwościami rekreacji na Gócharkterze turystyczno-rekreacyjnym i regionem. Dla Berchtesgadener Land rze Kamieńsk i w kompleksie SOLPARK. Zorganizowaliśmy wieczór integracyjny edukacyjnym. Było to zwiedzanie cie- nasz powiat jest jedynym partnerem. dla naszych uczniów i gości. To było barkawych miejsc, wycieczki krajoznawcze, prelekcje z takich dziedzin jak ekologia, Polska młodzież nie ponosi żad- dzo udane przedsięwzięcie. Cieszę się, że historia czy geografia. Ciężar zorganizo- nych kosztów wyjeżdżając do Berch- samorząd powiatu dostrzega wartości wania wyjazdu po stronie polskiej (m.in. tesgadener Land. Są one pokrywane z jego realizacji i co roku przeznacza na przedmiotów kończących się zaliczeniem uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,85 w skali 5 stopniowej lub 5,30 w skali 6-stopniowej), - stałe zameldowanie na terenie powiatu bełchatowskiego. Student kandydat do stypendium, powinien złożyć wniosek o przyznanie stypendium (dostępny na stronie internetowej powiatu (WWW. powiat-belchatowski.pl) lub w starostwie) i kserokopię dowodu osobistego. - Zapraszam do składania wniosków, gdyż jestem przekonany, że wśród mieszkańców naszego powiatu jest wielu zdolnych, młodych ludzi, którzy na taką nagrodę zasługują mówi Arkadiusz Kubik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Chcę zaznaczyć, że honorujemy studentów wszystkich uczelni. Stypendium ma być dla nich nie tylko wyróżnieniem, ale konkretną, wymierną nagrodą za ciężką pracę i zdolności. Chcemy ich poznać, pogratulować, życzyć kolejnych sukcesów. Czekamy na wnioski do 31 października. Agnieszka Zawodzińska to środki. Cieszę się także, że jest duże zainteresowanie naszych mieszkańców udziałem w takiej wymianie młodzieży. Koszt zorganizowania wymiany polsko-niemieckiej wyniósł w tym roku około 25 tysięcy złotych. Na wymianę polsko-rosyjską udało się Powiatowi Bełchatowskiemu uzyskać część środków z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a jest to kwota 35 tysięcy złotych. Projekt jest realizowany z partnerskim Powiatem Stalowowolskim. Obaj partnerzy dołożyli do zadania po około 6 tysięcy złotych tzw. wkładu własnego. Oba powiaty przyjęły we wrześniu po 8 rosyjskich uczniów z Kaliningradu, a w październiku pojedzie do Rosji nasza młodzież, w tym 8 uczniów z Bełchatowa. Wymiana młodzieży jest sprawdzonym, efektywnym sposobem na naukę o innych kulturach i krajach, szlifowanie języków obcych, zawiązywanie przyjaźni, promocję regionów. Samorząd Powiatu Bełchatowskiego ze starostą Szczepanem Chrzęstem na czele widząc te niekwestionowane korzyści, co roku umieszcza to zadanie w swoim planie działania. Tak wydawane publiczne pieniądze są po prostu dobrą inwestycją. Agnieszka Zawodzińska

4 4 Razem po ZDROWIE! AKADEMIA PANA GRZEŚKA TO ZDROWA RZECZYWISTOŚĆ! Bełchatowskiego. Wiele pozytywnych emocji. Dużo radości i piknikowa atmosfera zagościła przy Rakówkce podczas I Mistrzostw w kajakarstwie górskim. Przy nieocenionej pomocy Szkółki Pływackiej Kajtek oraz WOPR z Piotrkowa Tryb. udało się zorganizować coś, czego w Bełchatowie jeszcze nie było. Mamy w Bełchatowie rzekę, więc dlaczego nie można wykorzystać tego właśnie w taki sportowy sposób, aktywizując mieszkańców do ruchu i zdrowego wysiłku? Impreza wspaniale wkomponowała się w obchodzone w Bełchatowie Dni Papieskie, bo przecież Karol Wojtyła był miłośnikiem rekreacji kajakowej. Szczery uśmiech dziecka, zadowoleni rodzice, szczęśliwi dziadkowie, to obraz stale goszczący podczas eventów Akademii Pana Grześka. I ruszył! Z energią i pasją, z pomysłami i konsekwencją projekt prospołeczny, który zareagował na bieżące problemy zdrowotne i tendencje braku ruchu wśród dzieci i młodzieży. Nawet najnowszy raport UNICEF mówi, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Dane przekazywane przez Ministerstwo Sportu mówią, że obecne pokolenie 10-latków to pierwsze pokolenie, które umrze szybciej od swoich rodziców właśnie z powodów zdrowotnych. Na tą TRAGICZNĄ ten- Akademia Pana Grześka WSPIERA dencję nie można było nie zareago- inne organizacje! wać. I dlatego mamy w Bełchatowie Akademię Pana Grześka. Od samego początku funkcjonowania Akademii wiedzieliśmy, że nie OWOCNA AKTYWNOŚĆ będziemy nastawiać się tylko na indywidualne działenie czy skupiać się BEZ KOMPUTERA! tylko na zapraszaniu innych podmiobełchatów to miejsce, które posia- tów do wsparcia naszych inicjatyw, da piękne samorządowe place zabaw. ale również z wielką ochotą pomabełchatów to miejsce gdzie infra- gamy i wspieramy przedsięwzięcia struktura sportowa jest na wysokim aktywnych w Bełchatowie instytucji, poziomie. Ale z tego co można zaob- czy osób. Niezależnie od tego kim są serwować niestety, to wszystko nie i co robią w życiu włączamy się w akwystarcza. Nie wystarczy tylko mieć, a cje, które mają w swoich założeniach powinno się przede wszystkim używać propagowanie aktywności fizycznej, zdrowia i niesienia pomocy innym. i aktywizować. Bawiąc się pięknego popołudnia Z naszym udziałem odbyły się z sukze swoimi dziećmi na jednym z pla- cesem takie eventy jak: Spartakiada ców zabaw zauważyłem, że korzysta z Amazonek województwa Łódzkiego tego dobrodziejstwa zaledwie garstka organizowaną przez Stowarzyszenie osób. Gdzie są pozostałe dzieci pomy- Amazonek w Bełchatowie, Dzień doślałem? Przed komputerem? Postano- brych uczynków organizowany przez wiłem, że zrobię wszystko, aby zachę- ORI, Biegiem dla diabeciaków w racić najmłodszych i ich opiekunów do mach akcji Przeżyj zdrowo wakacje organizowanej przez Fundację Pomoc wspólnej rekreacji na tychże placach. I mamy już cztery place zabaw, młodym diabetykom, rajd rowerowy które zamieniliśmy z pochmurnego, Odjazdowy Bibliotekarz organizoszarego miejsca na wrzącą śmiechem wany przez Bibliotekę Pedagogiczną bełchatowską oazę radości i zdrowia w Bełchatowie, Kocham Bełchatów. Dzięki zaangażowaniu naszych part- oraz impreza sportowo-rekreacyjna na nerów place na os. Żołnierzy POW, os. Wawrzkowiźnie. Ogromną satysfakcję mamy, że Dolnosląskim i Binkowie z niemalże pustego terenu stały się tętniącym ży- nasza pomoc została zauważona przez ciem obszarem uśmiechu. Ten ogrom- uczestników i doceniona przez organiny sukces aktywności zadziałał na nas zatorów. jak woda na młyn. Zauważyliśmy, że to co robimy ma sens i to na co ludzie czekają. Obiecujemy, że będziemy z pasją WÓZKIEM NA SZCZYT aktywizować wszystkich chętnych na innych placach zabaw w naszym mie25 sierpnia wraz z Fundacją Akście po to, żeby moda na rekreację i tywnej Rehabilitacji miało miejsce, zdrowy tryb życia rozkwitała i zaowo- do dzisiaj głęboko zakorzenione w cowała nowymi pasjami i celami. naszych sercach, wydarzenie sportowo-integracyjne, które skierowane było do osób z niepełnosprawnością. PRZCIERAMY NOWE SZLAKI! Akcja pod hasłem Zdobywamy Górę Kajakiem po Rakówce! Czy ktoś o Kamieńsk miała na celu rozbudzenie tym wcześniej słyszał? Niektórzy puka- i zasygnalizowanie problemu osób li się w głowę, ale większość z zaintere- niepełnosprawnych i ich rodzin w nosowaniem śledziła kajakową rywaliza- wej, często trudnej rzeczywistości. I to cję sportową pod Patronatem Starosty nam się udało! Ponad 50 uczestników i blisko 150 wolontariuszy podążając wspólnie do góry, niczym zespół i jedno ciało sprawiło, że satysfakcja po osiągnięciu celu była nie do opisania. O zdobywaniu góry Kamieńsk dowiedziałam się od swoich przyjaciół. W pierwszej chwili pomyślałam sobie, że nie dam rady. Lecz po namysłach i przedyskutowaniu z rodziną tej sprawy stwierdziłam, że warto jednak spróbować. Przecież to nic nie kosztuje. Po czasie stwierdzam, że osoba na wózku jest nie rzadko bardziej wytrwała niż nie jeden zdrowy, chodzący człowiek. Po pokonaniu tej góry czułam przypływ pozytywnej energii i pomyślałam, że mogłabym dokonać tego jeszcze raz. W tym wydarzeniu nie chodziło o to, kto przyjedzie pierwszy do mety, tylko chodziło o pokonanie swoich słabości. Wynik nie grał roli, ale z satysfakcją stwierdzam, że na metę dojechałam jako druga z dziewcząt. Najważniejsze jednak jest to, że akcja pomogła mi w poznaniu bardzo dużo fantastycznych i pozytywnych ludzi, z którymi mam cudowny kontakt. I o to przede wszystkim chodziło w tym spotkaniu, żeby wymienić swoje doświadczenia między osobami niepełnosprawnymi, a osobami pełnosprawnymi. CO CIE NIE ZABIJE, TO CIE WZMOCNI - to jest moje motto życiowe - bo nie warto się załamywać. Co się stało już się nie odstanie w naszym sytuacji trzeba żyć dalej i akceptować siebie jakim się jest. Ja byłam osobą myślącą w ten sposób, że jeżeli jest się osobą na wózku to najlepiej nie wychodzić z domu, nie pokazywać się bo niektóre osoby zazwyczaj takie co nie miały styczności z osobą na wózku po prostu krzywo na nas patrzą, a przecież my jesteśmy normalnymi osobami z tą różnicą, że mamy pod sobą trochę metalu i cztery kółka. Natomiast my kobiety chcemy się czuć kobieco i seksownie, ubieramy się elegancko i nawet jak na moim przykładzie zakładamy szpilki to, że jeździmy na wózku nie pozbawia nas kobiecości. A wiec jeśli każda osoba na wózku ma jakiś cel postawiony w życiu to niech go realizuje bez względu na wygląd, bo ważne jest wnętrze człowieka. Bardzo bym chciała podziękować wszystkim organizatorom tego przedsięwzięcia, bo to był na prawdę cudowny pomysł żeby się spotkać i mam nadzieje, że za rok spotkamy się również w tym samym miejscu. powiedziała Agnieszka Zając - uczestniczka jeżdżąca od urodzeniu na wózku z Radomska. I SAMORZĄD RÓWNIEŻ SIĘ ROZRUSZAŁ Największym sukcesem Akademii na starcie jest to, że jej działania stanowią również inspirację dla różnych środowisk do wzmacniania i aktywi- zowania swoich działań prozdrowotnych. Jest szalenie pocieszające, że byliśmy motywatorem do zauważenia problemu i wspólnego działania przeciwstawiającego się tym druzgocącym tendencjom zdrowotnym. Przecież sukcesem zakończył się Dzień Serca organizowany między innymi przez Miasto Bełchatów przy udziale między innymi MCK. Dziękujemy również za zorganizowanie szkolenia dla biegaczy amatorów Bełchatów biega, gdzie mimo małej frekwencji wszyscy Ci, którzy przyszli mogli wysłuchać prelekcji na temat aspektów zdrowotnych i zagrożeń uprawiania sportu oraz praktycznych porad nt. biegania rekreacyjnego. Grzegorz Gryczka

5 WYJAZD Z BIUREM PODRÓŻY NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA Mimo że wakacje już dawno za nami, to wciąż wiele osób korzysta z różnych form turystyki. Konsument dokonujący wyboru oferty, czy chcący podpisać umowę z organizatorem turystyki musi przede wszystkim sprawdzić, czy dany podmiot oferujący imprezę turystyczną posiada odpowiednie zezwolenie. Zezwolenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, który prowadzi rejestr zezwoleń. Należy pamiętać, że informacje zawarte w katalogach, broszurach, czy prospektach, powinny w dokładny i zrozumiały sposób podawać podstawowe dane dotyczące organizowanej imprezy turystycznej, tj. w szczególności cenę imprezy turystycznej, miejsce pobytu, dokładne dane dotyczące środka transportu, a mianowicie jego rodzaj, klasę, kategorię itp., opis warunków pobytu, tzn. położenie rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania zgodnie z przepisami kraju pobytu, w tym rodzaj posiłków oraz program zwiedzania i atrakcji turystycznych, termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń, podstawowe informacje paszportowe, wizowe i sanitarne oraz zdrowotne dotyczące udziału w imprezie turystycznej. skonstruowana, to następnym krokiem jest zazwyczaj podpisanie umowy. Z kolei przed podpisaniem umowy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny ma obowiązek udzielić nam określonych, dodatkowych informacji. Należą do nich: ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy, zakres ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, informacje o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Ponadto organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia w tym zakresie. Przed rozpoczęciem imprezy organizator turystyki obowiązany jest podać klientom na piśmie: nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu, w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci - informację o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka, planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów, szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca, jakie klient będzie zajmował w środku transportu, w szczególności kabiny na statku lub przedziału sypialnego w pociągu. Natomiast umowa o świadczejeśli sprawdziliśmy już interesującą nas ofertę pod kątem zawartych nie usług turystycznych powinna w niej informacji i jest ona poprawnie być sporządzona w formie pisem- nej i zawierać następujące informacje: nazwę organizatora turystyki, wraz z numerem jego zezwolenia oraz imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu podpisuje umowę, miejsce pobytu lub trasę wycieczki, w tym czas trwania i program imprezy, obejmujący rodzaj, ilość, jakość i terminy oferowanych usług, cenę imprezy z wyszczególnieniem wszystkich koniecznych należności, podatków i opłat oraz sposobu zapłaty, wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny, a mogą nimi być jedynie wzrost kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi oraz wzrost kursów walut, rodzaj i zakres ubezpieczeń turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela, termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, termin zawiadomienia klienta o ewentualnym przeniesieniu uprawnień do udziału w imprezie na inna osobę oraz wymagania specjalne, na które strony wyraziły zgodę. Należy również pamiętać, że organizator imprezy turystycznej nie może w żadnym wypadku podwyższyć ceny ustalonej w umowie w okresie 20 dni przed datą wyjazdu. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi, który powinna wskazywać umowa. Niezależnie od takiego zawiadomienia, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Dla celów dowodowych reklamacja powinna być sformułowana na piśmie i złożona lub wysłana, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do organizatora imprezy turystycznej biura podróży. Piotr Porzeżyński Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5 Rola organizacji pozarządowych w rozwoju społeczności lokalnej owocnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Przekazując środki na realizację zadań publicznych pomaga w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, które niejednokrotnie przerastają możliwości budżetowe podmiotów jakimi są organizacje pozarządowe. Corocznie ogłaszane są otwarte konkursy ofert, w ramach których podmioty III sektora mogą starać się o środki finansowe na realizację wielu swoich inicjatyw, z których korzystają mieszkańcy miasta i powiatu. By wesprzeć działające na terenie powiatu bełchatowskiego organizacje pożytku publicznego, po raz kolejny przeprowadzona została Kampania 1% podatku dochodowego na rzecz OPP z terenu Organizacje pozarządowe są pod- powiatu bełchatowskiego. Kampania miotami o specyficznym charakterze i to ta miała charakter informacyjny i miała odróżnia je od innych instytucji społecz- zachęcić podatnika do przekazania 1% nych, np. politycznych, samorządowych, podatku oraz uświadomić znaczenie 1% komercyjnych. Pełnią one niezwykle waż- dla lokalnych organizacji działających na ne funkcje społeczne zorientowane na rzecz mieszkańców powiatu. Akcja przy zaspokojenie wielu ludzkich potrzeb i czyniła się do wzmocnienia wizerunku rozwój mechanizmów demokracji, głów- organizacji pozarządowych z najbliższej nie na szczeblu lokalnym. Coraz częściej okolicy jako podmiotów zaangażowanych dostrzega się, że ich działalność, to nie w rozwiązywanie lokalnych problemów tylko ochotnicze akcje charytatywne, oraz wpływających na rozwój powiatu. pomocowe, uświadamiające, czy hobbyrok temu po raz pierwszy w powiestyczne. Wciąż jednak zapomina się o tym, cie zorganizowana została impreza pn. że mogą być i są również innowatorami Piknik Stowarzyszeń, której celem była i kreatorami zmian społecznych. prezentacja stowarzyszeń i innych orgaspołeczności lokalne to środowiska, w nizacji prowadzących działalność pożytku których upływa większość naszego życia, a publicznego funkcjonujących na terenie rozwój lokalny nierozerwalnie wiąże się z powiatu bełchatowskiego. Impreza cieszydobrym funkcjonowaniem tych społecznoła się tak dużym zainteresowaniem zarówści. Naczelną zasadą rozwoju lokalnego jest no organizacji, jak i społeczności lokalnej, lokalna praca na rzecz lokalnej społecznoże wydarzenie to na stałe wpisane zostało ści z wykorzystaniem lokalnych zasobów. w cykl imprez odbywających się na terenie Dlatego tak bardzo istotną rolę odgrywają powiatu. działające w naszym powiecie organizacje W tym roku II Piknik Stowarzyszeń pozarządowe. odbył się w czasie wakacja ponownie na Organizacje pozarządowe mogą, saplacu Narutowicza w Bełchatowie. Podmodzielnie świadcząc usługi społeczne, czas imprezy zaprezentowało się prawie reagować na pojawiające się potrzeby i zagrożenia. Działalność organizacji przyczy- 30 organizacji z naszego miasta i powiatu. nia się do wytwarzania norm wzajemności Dla odwiedzających przygotowano wiele i zaufania społecznego, sprzyja socjalizacji atrakcji. Można było skosztować domoadresatów podejmowanych działań, kształ- wych i tradycyjnych wypieków, przebadać tuje kulturę obywatelską. Organizacje poza- swój organizm, sprawdzić wagę, uzyskać rządowe mogą oddziaływać też na władze porady i informację. Uczestnicy mogli zoi administracje samorządów terytorialnych. baczyć rekonstrukcję historyczną, obejrzeć Ten cel może być realizowany na wiele prawdziwą broń, przeszkolić się w zakresposób: za pomocą identyfikacji potrzeb sie pierwszej pomocy a nawet przebadać i artykulację interesów różnych grup spo- krew. W trakcie imprezy atrakcje nie ominęłecznych (np. osób niepełnosprawnych), ły młodzieży i dzieci. Odbył się pokaz tańmonitorowanie systemu współpracy z ca nowoczesnego i instruktaż malowania organizacjami pozarządowymi za sprawą twarzy. Nasi najmłodsi podopieczni mieli uczestnictwa w procesie przygotowywania okazję wziąć udział w konkursach z nagroi podejmowania decyzji przez władze (np. dami. Wyznaczone zostały specjalne miejwspółtworzenie i konsultowanie Programu sca dla dzieci, gdzie mogły rozwijać swój Współpracy z organizacjami pozarządowy- warsztat artystyczny i spędzić miło czas z rówieśnikami. mi). Ma to ogromny wpływ na rozwój lokalny. Dlatego tez powiat bełchatowski Monika Selerowicz

6 6 W dniach września br na gościnnej ziemi bełchatowskiej odbyły się XXXI Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. ZIEMIA BEŁCHATOWSKA MIODEM PŁYNĄCA Do Bełchatowa zawitało kilka tysięcy członków i sympatyków polskiego Związku Pszczelarzy. Zaproszenie przyjęły również delegacje władz województwa i parlamentarzyści, a także Mirosław Worobik - Prezydent Europejskiej Federacji Organizacji Pszczelarskich APISLAVIA oraz bracia pszczelarze z kilku państw europejskich. Tym samym ziściły się marzenia Jana Pola- Radna Jolanta Pawlikowska przypomina: najbliższa zbiórka odpadów wielkogabarytowych już w październiku Mieszkańcy domków jednorodzinnych w Bełchatowie w dniach października 2013 r. będą mogli bezpłatnie oddać: Zużyty sprzęt RTV Zużyty sprzęt AGD Zużyty sprzęt komputerowy, telefony, faksy itp. Zużyte narzędzia elektryczne i elektroniczne Meble i elementy stolarki Dywany i wykładziny Zużyte opony Złom metalowy Baterie i akumulatory Harmonogram akcji: r. ul. Aliny, ul. Grażyny, ul. Lipowa, ul. Braci Śniadeckich, ul. Bronisława Malinowskiego, ul. J. Kukuczki, ul. Stamma, ul. Graniczna, ul. Pod Ługami, ul. Transportowa, ul. Sercańska Osiedle Dolnośląskie: ul. E. Plater, ul. J. Bema, ul. Sikorskiego, ul. Edwardów, ul. Żymierskiego, ul. Skłodowskiej Curie, ul. Kotarbińskiego, ul. Michałowskiego, ul. Weigla, ul. Kmicica, ul. Juranda, ul. Ketlinga, ul. Wołodyjowskiego, ul. Skrzetuskiego, ul. Zagłoby, ul. Wł. Jagiełły, ul. Kr. Jadwigi, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego Osiedle Ludwików: ul. K. K. Baczyńskiego, ul. A. Asnyka, ul. B. Leśmiana, ul. J. Brzechwy, ul. Ludwikowska, ul. Kaczeńcowa, ul. Kletnia, ul. Konwaliowa, ul. Zawilcowa, ul. Wesoła, ul. L. Staffa, ul. Spacerowa, ul. Zalesie ul. Zamoście (od Ludwikowskiej do ul. Pod Górami), ul. Pod Górami Osiedle Przytorze: ul. W. Gombrowicza, ul. C. K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. Tuwima, ul. Broniewskiego, ul. J. Korczaka, ul. Grabskiego r. Os. Domiechowice i Ustronie: ul. Łączna, ul. Myśliwska, ul. Grabo- ka Prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie, Czesława Korpysy Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej oraz władz samorządowych powiatu beł- chatowskiego by to ważne święto za- zeum Regionalnym, a w Miejskim Cenwitało do Bełchatowa. trum Kultury wykłady dotyczące m.in. Całej imprezie towarzyszyły konapiterapii. certy lokalnych zespołów, wystawa Jolanta Pawlikowska Bartnictwo i pszczelarstwo w Mu- wa, ul. Ustronie, ul. Spokojna, ul. Zacisze, ul. Miodowa, ul. Łagodna, ul. Zakątek ul. Wrzosowa, ul. Czapliniecka za Szpitalem, ul. Gliniana, ul. Cegielniana, ul. Sadowa, ul. Modra, ul. Chabrowa, ul. Pabianicka, Al. Włókniarzy, ul. Czapliniecka od Al. Włókniarzy do Szpitala, ul. Rodziewicza Osiedle Czaplinieckie: ul. Zajęcza, ul. Sarnia, ul. Dzika, ul. Jaworowa, ul. Kalinowa, ul. Jagodowa, ul. Malinowa, ul. Poziomkowa, ul. Czereśniowa, ul. Dębowa, ul. Modrzewiowa, ul. Olchowa, ul. Leszczynowa, ul. Topolowa, ul. Akacjowa, ul. Jesionowa, ul. Jarzębinowa ul. Mickiewicza, ul. Kręta, ul. Batorego, ul. Matejki, ul. Kopernika, ul. Kaczkowskiego, ul. Niecała, ul. Łąkowa, ul. Mielczarskiego, os. Budowlanych (domki), ul. Kościuszki, ul. Helwiga, ul. 9-go Maja, ul. Boczna, ul. Nadrzeczna, ul. Czapliniecka od ronda do Al. Włókniarzy, ul. Wyspiańskiego, ul. Podgórze, ul. Klonowa, ul. Leśna, ul. Chopina, ul. Kossaka, ul. Moniuszki, ul. Kątna, ul. Przejazd, ul. Piaskowa, ul. Mokra r. (od strony Politanic), ul. Iglasta, ul. Jutrzenki, ul. Poranna ul. Letnia, ul. Jesienna, ul. Rzemieślnicza, ul. Owocowa, ul. Orzechowa, ul. Wiśniowa, ul. Staszica, ul. Harcerska, ul. Sportowa, ul. Kwiatowa, ul. Dąbrowskiego, ul. 1-go Maja Os. Okrzei i Os. Kopernika: ul. Milenijna, ul. Okrzei Osiedle Słoneczne: ul. Tęczowa, ul. Polarna, ul. Jasna, ul. Promienna Osiedle Binków: ul. Brylantowa, ul. Szmaragdowa, ul. Diamentowa, ul. Solna, ul. Miedziana, ul. Bursztynowa, ul. Srebrna, ul. Platynowa, ul. Szafirowa, ul. Uskok, ul. Opalowa r. Dzielnica Grocholice: ul. Radomszczańska, ul. Świętojańska, ul. Smugowa, ul. Bugaj, ul. Tkacka, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. W. Korfantego, ul. Powstańców Śląskich, ul. Powstańców 1863r., ul. Obrońców Gór Borowskich, ul. 11-go Listopada, ul. W. Rzymowskiego, ul. Południowa, ul. Częstochowska, ul. Ogrodowa, ul. Tylna, ul. Cicha, ul. Rynek Grocholski, ul. Piotrkowska, ul. Szkolna, ul. Mostowa ul. Piłsudskiego Osiedle Dobrzelów: ul. Górna, ul. Dolna, ul. Nowa, ul. Wodna, ul. Żabia Osiedle Olsztyńskie: ul. Pogodna, ul. Pusta, ul. Jęczmienna, ul. Siewna, ul. Żniwna, ul. Polna, ul. Zbożowa, ul. Żytnia, ul. Pszeniczna, ul. Rolna, ul. Lniana, ul. Słoneczna, ul. Warszawska, ul. Mazowiecka, ul. Łowicka, ul. Sieradzka, ul. Wielkopolska, ul. Podlaska, ul. Chełmińska, ul. Małopolska, ul. Kurpiowska, ul. Kujawska, ul. Kaliska, ul. Łódzka, ul. Kaszubska, ul. Mazurska, ul. Pomorska, ul. Pojezierska, ul. Żuławska, ul. Łęczycka, ul. Warmińska, ul. Wspólna (od ul. Olsztyńskiej), ul. Olsztyńska ul. Sienkiewicza, ul. Podmiejska, ul. Krótka, ul. Bawełniana, Pl. Narutowicza, ul. 19-go Stycznia, Pl. Wolności, ul. Gen. Gr. Roweckiego, ul. Kempfinówka, ul. Północna, ul. Targowa, ul. Zielona, ul. Wschodnia, ul. Ks.J. Popiełuszki r. ul. Czyżewskiego Osiedle Politanice: ul. Lazurowa, ul. Przedwiośnie, ul. Grzybowa, ul. Podleśna, ul. Zimowa, ul. Wiosenna, ul. Daleka, ul. Wspólna ul. Zamoście (od ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego), ul. Brzozowa, ul. Andre Marii Ampere a, ul. Wojska Polskiego, ul. Chełmońskiego Osiedle Edwardów: ul. Szpotańskiego, ul. Nehrebeckiego, ul. Kopeckiego, ul. Morawskiego, ul. Fryzego, ul. Szpota, ul. Groszkowskiego, ul. Pożaryskiego, ul. Kolejowa ul. Armii Krajowej Odpady należy wystawić w danym dniu przed posesję lub do drogi dojazdowej do godziny 6:00. Mieszkańcy bloków mogą wystawiać wielkogabaryty przy pergolach śmietnikowych w wyznaczone dni według harmonogramu: Poniedziałek os. Dolnośląskie Wtorek os. Żołnierzy POW, os. Słoneczne, os. Budowlane, os. 1 Maja, os lecia, os. Wolność Środa os. Okrzei, os. Przytorze Czwartek os. Binków, os. Dolnośląskie Piątek os. Okrzei, os. Czaplinieckie, ul. Pabianicka, ul. Fabryczna, ul. 19 Stycznia.

7 7 SIŁA MARZEŃ SEN O KAUKAZIE SPORTOWY Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie mawiał Heraklit z Efezu Zaczęło się rok temu. Po licznych trekkingach w Tatrach polskich i słowackich nieśmiało podjęłam szybką decyzję aby spróbować swoich sił na pierwszym pięciotysięczniku. Mały impuls przerodził się w udział w wyprawie na Kaukaz z grupą znajomych z Bełchatowa. Pokonawszy bariery wizowe, a następnie językowe i kulturowe, przemierzywszy naszymi samochodami km, pojawiliśmy się w Rosji. To tu po raz pierwszy, nie bez przeszkód i przygód, w śnieżycy i wichurze w sierpniu 2012r. udało mi się stanąć wspólnie z Sylwią i Markiem na Elbrusie (5642m n.p.m.)-najwyższym szczycie Kaukazu (niektórzy twierdzą że i Europy). Kaukaz urzekł nas swoją magią, a po sukcesie zdobycia najwyższego wierzchołka Rosji zrodził się następny pomysł wyprawy. Za kolejny azymut obraliśmy Kazbek (5047m n.p.m.)najpiękniejszy szczyt Gruzji, niższy od Elbrusa o 600m ale trudniejszy technicznie i jak się później okazało bardziej wymagający. Skład wyprawy był podobny: Sylwia, Cecylia, Wojtek, Sławek, ja i w ostatnim momencie dołączył Mariusz i Krzysiek. Stanowiliśmy zwarty zespół. I tak w czerwcu tego roku po kilkugodzinnym locie wylądowaliśmy na lotnisku w Tbilisi. Tu przejął nas Hareba sympatyczny taksówkarz, dzięki któremu Gruzińską Drogą Wojenną dotarliśmy popołudniem do Kazbegi-bazy wyjściowej do wspinaczki. Kupiliśmy chleb, wodę, kartusze a u zaprzyjaźnionej Gruzinki Nazi zostawiliśmy część zbędnego ekwipunku. Mimo późnej pory ruszyliśmy w góry. Podczas wspinaczki każdy kilogram w plecaku był odczuwalny podwójnie. Po około dwugodzinnym podejściu rozbiliśmy namioty w okolicy przepięknie położonej cerkwi Cminda Sameba (2170m n.p.m.). Sceneria była bajkowa. Po przebudzeniu od razu rzucał się w oczy nasz cel, czyli Kazbek Lodowy Książę Kaukazu, który dyskretnie za chmur zapraszał nas do siebie. Szybkie pakowanie i dalej w drogę. Następną bazę planowaliśmy rozbić na zboczach góry Kazbek w Betlemi Hut pod stacją meteorologiczną (3653m n.p.m.). Wraz ze zbliżaniem się do lodowca Gergeti krajobraz zmieniał się bardzo szybko, z rajskiego na księżycowy, coraz mniej roślin, coraz więcej kamieni i śniegu. Na 3000m zaczynały się strumienie lodowcowe, przez które przeskakiwanie po kamieniach z 25kg plecakiem było całkiem ekstremalnym przeżyciem. Jednakże widoki wynagradzały trudy wspinaczki. Na wysokości ok 3400m pogoda diametralnie zmieniła się w koszmarną. Góry pokazały pazur. Już na początku lodowcowych szczelin zaatakowała nas burza śnieżna, która skutkowała wzmożonym wysiłkiem fizycznym, co dalej przekładało się na naszą kondycję. Ostatnie, ostre podejście do stacji meteo pod Kazbekiem wyssało z nas resztki sił i prawdę mówiąc gdyby nie pomoc oczekujących już w meteo naszych przyjaciół, Cecylii i Mariusza, to pewnie mielibyśmy większe problemy z pokonaniem tej stromej podejściówki do stacji. Padliśmy ze zmęczenia na pryczach w schronisku, chociaż schronisko to w tym przypadku określenie mocno naciągane. W środku temperatura właściwie nie różniła się od tej na zewnątrz, ale cztery ściany i dach nad głową dawały poczucie bezpieczeństwa. Od pogodynki Gabrysi codziennie otrzymywałam sms-y z prognozą pogody, która nie była zbyt obiecująca. Piątkowy ranek to znowu bożonarodzeniowa atmosfera-śnieg ;). Zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy na aklimatyzację. Nasz marsz poprowadziliśmy szlakiem fińskim a po około dwóch godzinach dogoniliśmy skandynawów, którzy chwilę później podjęli decyzję o powrocie, a my torując drogę pod planowany atak, ruszyliśmy jeszcze w górę. Moje obawy przed wyjazdem do Gruzji dotyczące podejścia na Kazbek nietsety się ziściły. Po drodze, na wysokości czarnego krzyża postanowiłam zawrócić do bazy. Bardzo źle się czułam, co raz trudniej mi się oddychało, a przerażający ból głowy nie ustępował od kilku dni. W głębi duszy czułam, że mój stan zdrowia dyskwalifikuje mnie już z nocnego wyjścia na szczyt... Grupa dotarła w głąb skał Khmaura. Tam Wojtek po raz pierwszy w życiu zaliczył dołek, czyli wpadł w szczelinę lodowcową. Na szczęście nie było jej zamiarem pozbawić go życia, więc po chwili rozpoczęli odwrót i powrót do bazy. Zejście i dalsza część dnia, to było już szczegółowe planowanie nocnego ataku szczytowego, podział na zespoły i podział sprzętu. Noc upłynęła nam na przewracaniu się z boku na bok w bezskutecznych próbach zapadnięcia w sen. Zmęczenie, zmiana wysokości wszystko to spowodowało, że nie mogliśmy zasnąć i czekaliśmy niecierpliwie na godzinę zero. Pobudka!!! Jest 8 czerwca 2013, pierwsza w nocy. Niedospanie, wychłodzenie, ogólne zmęczenie Nie ma czasu na marudzenie. Gorąca herbata, gorąca zupa, coś słodkiego. Do plecaka też coś na drogę, coś, co doda siły, co pozwoli dotrwać szybkie sprawdzanie szpejów, wzajemna kontrola i wyjście. Wyruszyli! Pierwsi na drodze są Finowie, potem zespół polsko-gruziński i nasza grupa (niestety już beze mnie). Była czarna, mroźna, kaukaska noc. Na niebie nie było widać ani gwiazd, ani księżyca, za to gdzieś w oddali jak małe świetliki, co jakiś czas majaczyły coraz bardziej zanikające czołówki moich przyjaciół. Odeszli gdzieś w nieznane, gdzie niebo zlewa się z ziemią, chmury ze śniegiem, aż w końcu zniknęli w otchłani. Zimny wiatr smagał po mojej twarzy i może nawet łza pobłądziła po zmarzniętym poliku, bo poczułam się osamotniona i zawiedziona, że to właśnie ja musiałam pozostać w bazie. Ok 6.30 nad ranem rano zauważyłam, że od strony wydeptanego w nocy szlaku zbliża się jakaś postać. Jednak zabezpieczające przed oślepieniem oczu okulary nie pozwalały rozpoznać, kto zbliża się do schroniska. Zaniepokoiłam się, bo mogło to wróżyć jakieś niepowodzenie wyprawy, a w mojej głowie rozszalała się burza myśli, co się mogło wydarzyć? Nasuwały się pytania, czy to ktoś z naszego zespołu, czy z innych? Po kilkunastu minutach rozpoznałam - z góry samotnie schodził Sławek. Jak powiedział, bokiem mu wyszło biwakowanie pod namiotem, a nabyta świeżo gorączka i ogólne, złe samopoczucie nakazały mu w odpowiedzialności za grupę podjąć decyzję o odwrocie. Przed nami pozostał cały praktycznie dzień oczekiwania, cały dzień niewiedzy, czy grupa nie ma problemów, czy atak zakończy się powodzeniem, czy dobrze, że nie musiałam w tym oczekiwaniu być sama. Dużo łatwiej jest czekać, kiedy można wspólnie wypatrywać najmniejszego ruchu, kiedy można na zmianę spokojnie iść zrobić herbatę bez obawy, że przegapi się ten najważniejszy moment, na który się wyczekuje, kiedy ktoś się pojawi Około godziny 13 do bazy dotarli koledzy ze Skandynawii. Poinformowali nas, że ze względów pogodowych i ogólnego wyczerpania, na wysokości około 150m od szczytu zmuszeni zostali do odwrotu, ale pozostałe dwa zespoły nadal atakowały. To dało nam odrobinę komfortu psychicznego i pozwoliło spokojnie oczekiwać na naszych. Godzinę później w bazie pojawiła się również Mariola, która szła w zespole polsko-gruzińskim. Podobnie jak poprzednicy, tyle, że trochę wyżej, również odpuścili szczyt, bo mimo odległości od celu około 60m, ich zmęczenie było na tyle duże, że nie byli w stanie sprawnie pokonywać ostatnich lodowych ścian, a jeszcze pozostawał kilkugodzinny powrót w dół. Wreszcie przed godziną 15 zobaczyliśmy część naszej grupy. Powoli i w dużych odległościach między sobą, wyczerpani ale wszyscy bezpiecznie dotarli do bazy. Nasza grupa podzielona na dwa zespoły linowe dotarła na wysokość około 70m przed szczytem. Niestety burza śnieżna, która tam ich nagle zaatakowała, mimo zapasu sił i chęci nakazała szybki odwrót. Potem już tylko nieustanna pogoń, zanim śnieg zakryje do końca ślady podchodzenia i walka z pogodą, górami i własnymi słabościami, walka z własną psychiką, kiedy nie wiadomo, czy wierzyć oczom, czy wybierać z rozsądku Na szczęście, mimo bólu serca, zdrowy rozsądek wygrał! Najważniejsze, że wszyscy zeszli cali i zdrowi! A jak mawiała Wanda Rutkiewicz sztuką w górach jest wiedzieć kiedy zawrócić. Dzień następny przywitał nas pięknym słońcem. W takiej aurze popuchnięci od wysokości i poparzeni od promieni słonecznych zaczęliśmy schodzić w dół. Kazbek pożegnał nas w pogodnym nastroju. Schodząc szarpały mną różne emocje. Początkowo złość i zawód, jednak po kilkunastu minutach zaczęłam dostrzegać pozytywy. Wszyscy byli cali, podjęliśmy próbę zdobycia góry, kolejny raz potwierdziło się, że zawsze należy mieć respekt do gór. Ponadto nauczyłam się mnóstwo i podtrzymałam w sobie chęci jeżdżenia na wyprawy. Nie koniecznie dla szczytu... Dla ludzi, walki, samodyscypliny i chęci rozwoju. Przypomniały mi się słowa dodającej otuchy sms-ami z Polski koleżanki Doris: Góra jest górą i zawsze będzie, a życie jest tylko jedno. Z górskim pozdrowieniem MONIKA STELMASIK OSKAR DLA PCS Już po raz trzeci został zorganizowany przez fundację SPORTOWE MARZENIA FORUM LUDZI AKTYWNYCH ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe pod honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki p. Joanny Muchy oraz Związku Miast Polskich. Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych projektów oraz sylwetek osób promujących sport, turystykę i rekreację w Polsce. Ambasadorami fundacji, która organizuje konkurs są pan Wojciech Fortuna i pani Natalia Partyka. Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie wystawiło do konkursu swój nowatorski na terenie powiatu bełchatowskiego projekt zabaw ruchowych i ogólnorozwojowych dla najmłodszych, który od zeszłego roku jest realizowany w obiektach PCS w Bełchatowie. W skład kapituły konkursowej oceniającej nadesłane prace były takie osobistości świata sportu jak pani Irena Szewińska, pan Kajetan Broniewski, Maciej Lepiato i pan Paweł Papke. Patronem medialnym konkursu została Polska Agencja Prasowa. okiem instruktorów i trenerów młodzi zawodnicy wejdą w profilowany cykl zajęć szkoleniowych w jednej z trzech dyscyplin sportu: lekkoatletyka, pływanie, piłka nożna. Spotkania będą miały miejsce trzy razy w tygodniu po 1,5 godziny, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zajęcia w sekcji pływackiej będą trwać 45 min. Koszt miesięczny wynosi 50 zł. Zapisy do poszczególnych sekcji rozpoczną się 26 sierpnia i trwać będą do 6 września 2013 r. w hali namiotowej PCS. Ilość miejsc ograniczona. Dla osób nie umiejących pływać proponujemy zajęcia nauki oraz doskonalenia pływania. W cenie 10 zł. za lekcję oferujemy naukę pływania od podstaw dla dzieci od lat 6 oraz doskonalenie pływania dla dzieci i dla dorosłych. Zajęcia prowadzone będą w formie kursów, z terminem wykorzystania wykupionego pakietu lekcji: nauka od podstaw 200 zł. (20 zajęć), doskonalenie pływania 100 zł (10 zajęć). Szczegóły dotyczące terminów i zasad uczestnictwa w szkoleniach będą zawarte w harmonogramie i regulaminie zajęć. Zapisy Prace zgłaszane były w następujących są przyjmowane od dnia 26 sierpnia kategoriach: i trwać będą do 6 września 2013 r. w godzinach 17:00-18:00, osobiście na Wydarzenie sportowe basenie krytym PCS. Decyduje kolej Sport dzieci i młodzieży ność zgłoszeń. Sport aktywnego seniora Sport osób niepełnosprawnych Od lipca 2013 odbywają się kursy Sylwetka sportowca dla początkujących amatorów teniprojekt PCS pozytywnie przeszedł dwa etapy konkursowej weryfikacji. Trzecim etapem było głosowanie internautów. W wyniku tego głosowania otrzymaliśmy 3121 głosów, dzięki czemu zdobyliśmy I miejsce w kategorii Sport dzieci i młodzieży. W ramach nagrody otrzymamy pakiet usług, opracowany przez profesjonalistów z marketingu sportowego i reklamy. Fachowcy przygotują wraz z nami nową koncepcję komunikacji zewnętrznej PCS i przeszkolą naszych pracowników. To dla nas ogromne wyróżnienie, że PAMS doceniono na forum ogólnopolskim. sa ziemnego. Pakiet 10 lekcji za 100 zł pozwala przyswoić podstawy tej dyscypliny sportu. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla osób dorosłych jak i dla dzieci. Harmonogram poszczególnych kursów znajduje się na naszej stronie internetowej. Zapisy są przyjmowane na hali letniej PCS. Po wakacyjnej przerwie wracamy oczywiście do zajęć sportowych dla najmłodszych w ramach PAMS. Nowością w tym roku szkolnym jest stały harmonogram zajęć oraz możliwość wykupienia karnetu Mini za 45 zł., który uprawnia do skorzystania z 10 zajęć w miesiącu. Zgłoszenia i wpłaty są przyjmowane w kasie pływalni PCS Od września 2013 roku w ofercie od dnia usług PCS pojawią się nowe pozycje. Będą skierowane głównie do dzieci i Zachęcamy gorąco do udziału w młodzieży a ich celem jest stałe po- naszych zajęciach fitness. Od wrzeszerzanie palety atrakcyjnych zajęć śnia zajęcia odbywać się będą od sportowych. Sukces akcji Wakacje z poniedziałku do czwartku w wyznapcs sugeruje jeszcze większą kon- czonych godzinach. Ceny pozostają centrację na najmłodszych sportow- na dotychczasowym poziomie. Inforcach. macje szczegółowe na temat harmonogramu zajęć już wkrótce na naszej Nowością będą zajęcia w sekcjach stronie internetowej. sportowych PCS. Jest to kontynuacja idei Powiatowej Akademii Małego Zapraszamy! Sportowca, z myślą o dzieciach nieco starszych (od 8 do 10 roku życia). Pod Anita Muszyńska

8 KOLONIE LETNIE W KARWI W dniach od 15 do 28 lipca 2012roku odbyły się kolonie letnie w Karwi dla 51 osób organizowane od wielu lat przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Bełchatowie. Uczestnicy wyjątkowo aktywnie spędzili wakacyjny czas. Oprócz kąpieli i plażowania organizowane były różnorodne imprezy, w których wszyscy chętnie uczestniczyli. Odbyło się wiele konkursów : plastyczne: Morze nasze morze, Rzeźba w piasku, Pocztówka znad morza, muzyczne: piosenki kolonijnej, Mam talent, wiedzy 1 z wielu. Był czas także na rozgrywki i zawody sportowe, które odbywały się na plaży, jak również na Orliku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się: Chrzty kolonijne, Śluby, Pokaz mody, wybory Miss i Mistera oraz podchody. Ważnym wydarzeniem było spotkanie z pracownikami Straży Granicznej we Władysławowie, którzy zaprezentowali psy tropiące narkotyki i materiały wybuchowe oraz przeprowadzili pogadankę nt. zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych. Wieczorami odbywały się dyskoteki, ogniska z pieczeniem kiełbasek a także spacery brzegiem morza i podziwianie zachodu słońca. Jedną z atrakcji kolonii były wycieczki autokarowe. Dzieci zwiedzały latarnię morska w Rozewiu, Półwysep Helski, fokarium. W Gdańsku spacerowały po Długim Targu, podziwiały zabytkowe kamienic, posąg Neptuna, średniowieczny żuraw drzemiący u brzegu Motławy. Podczas rejsu statkiem poznały historie Gdańska, widziały stocznie i olbrzymie statki, stadion PGE ARENA. Dowie- działy się o bohaterskich czynach żołnierzy na Westerplatte z czasów II wojny światowej. Pod pomnikiem wykonały pamiątkowe zdjęcia. Były w pięknym ogrodzie w Oliwie, palmiarni i Katedrze, gdzie w skupieniu wysłuchały koncertu organowego. Osobliwością organów są ruchome dekoracje gwiazdy, trąby i dzwonki aniołów włączane w trakcie gry. Uczestnikami kolonii było również 9 wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Dzięki pomocy finansowej i rzeczowej wielu ludzi dobrego serca marzenia dzieci o wypoczynku nad mo- rzem stały się rzeczywistością. Firmie Pamapol Związku Zawodowego Górnictwa Węgla Brunatnego KWB Bełchatów S.A. MZZ Odkrywka z siedzibą w Rogowcu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Pani Katarzyny Wyban W ich imieniu składam serdeczne podziękowania dla: Pana Sergiusza Piskorskiego firma Termall z Kleszczowa Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska Banku Spółdzielczego w Ruścu Banku Spółdzielczego w Bełchatowie Pani Marii Wełna z Ruśca Fundacji Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej Kierownik kolonii: Lidia Szymańska NASI RADNI POWIAT Szczepan Chrzęst Krzysztof Gajda starosta bełchatowski członek Zarządu Powiatu Ryszard Gębarowski Krzysztof Kamieniak Janusz Krzywański Krzysztof Zochniak członek Zarządu Powiatu wiceprzewodniczący Rady Powiatu przewodniczący Komisji przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Infrastruktury i Porządku Publicznego MIASTO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Grzegorz Gryczka Krzysztof Jewgiejuk Jolanta Pawlikowska wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej wiceprzewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego Piotr Porzeżyński wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/154/12 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 26 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/154/12 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 26 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/154/12 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bełchatów i ich obwodów oraz sieci przedszkoli

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Z KALENDARZA NACZELNIKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Z KALENDARZA NACZELNIKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA Z KALENDARZA NACZELNIKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA Już wkrótce zbiórka odpadów wielkogabarytowych 07-26 października 2013 roku Mieszkańcy domków jednorodzinnych będą mogli bezpłatnie

Bardziej szczegółowo

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R.

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. styczeń 21 21 21 luty 11 11 11 marzec 3,24 3,24 3,24 kwiecień 14 14 14 maj 5,25 5,25 5,25 czerwiec 16 16 16 Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. BIAŁA:

Bardziej szczegółowo

Kangchendzonga przy I LO w Żywcu zdobywcą POLSKIEGO OSKARA SPOTROWEGO 2013

Kangchendzonga przy I LO w Żywcu zdobywcą POLSKIEGO OSKARA SPOTROWEGO 2013 22.09.2013 Kangchendzonga przy I LO w Żywcu zdobywcą POLSKIEGO OSKARA SPOTROWEGO 2013 Pomysł przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji powstał w 2007 roku. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

Działanie nr 7 - druga wymiana.

Działanie nr 7 - druga wymiana. Realizacja projektu "MAM PRAWO! Transfer nowoczesnych programów i metod terapii i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni" Działanie nr 7

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu garść informacji dotyczących najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej Możliwości wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli: teaching

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka Sulechów 23.09.2014 ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) 66-100 Sulechów ul. Piaskowa 52 tel. 68 385 27 69 e-mail: zs_sul@op.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

PÓŁKOLONIE W SP W KŁODAWIE

PÓŁKOLONIE W SP W KŁODAWIE PÓŁKOLONIE W SP W KŁODAWIE Wakacje to czas wolny od obowiązków szkolnych. Czas ten powinno się przeznaczać na odpoczynek czynny, rozrywkę oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień. Nie wszystkie dzieci mają

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI - REJON 1 3-GO MAJA, ANDERSA, BARTOSZOWA, BOH. WESTERPLATTE, CICHA, DZIAŁKOWA, ROMANOWSKIEGO, BOSCO, KSIĘŻYCOWA, LAZUROWA, MIODOWA, MONTE CASSINO, ORZESZKOWEJ, POWST. ŚLĄSKICH,

Bardziej szczegółowo

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł.

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł. PSK-II.523.3.2015 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

opracowanie merytoryczne: Katarzyna Błońska-Mnich, Wojciech Kalandyk opracowanie graficzne: Tomasz Sitek

opracowanie merytoryczne: Katarzyna Błońska-Mnich, Wojciech Kalandyk opracowanie graficzne: Tomasz Sitek opracowanie merytoryczne: Katarzyna Błońska-Mnich, Wojciech Kalandyk opracowanie graficzne: Tomasz Sitek budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 w kategorii impreza turystyczno krajoznawcza tytuł: Zdrowo, wesoło i turystycznie autor: Krzysztof Saracen Morski Klub Płetwonurków FLOTA DYPLOM WYRÓŻNIENIE Płetwal Roku 2013

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY 1. DANE OSOBOWE 1.1 Imię (imiona) i nazwisko: 1.2 Imiona rodziców: 1.3 Data i miejsce urodzenia 1.4 Nazwisko rodowe 1.5 Adres zamieszkania (zameldowania, do korespondencji) Adres

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p.

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1 Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2 1 ALUMINIOWA 2 AZALIOWA 3 FIOŁKOWA 4 GRUNWALDZKA 5 JAGODOWA 6 KROKUSOWA 7 KWIATOWA DROGA 8 ŁOMNICKA 9 MALINOWA 10 OGRODOWA 11 OSIEDLE LEŚNE

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/158/2016 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 7 marca 2016 roku

Kraków, dnia 18 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/158/2016 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 7 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1849 UCHWAŁA NR XVII/158/2016 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Środa, 28 grudnia 2016, 12:36

Źródło:  Wygenerowano: Środa, 28 grudnia 2016, 12:36 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/127822,zdobyli-tatry-zachodnie-2248-m-npm.html Wygenerowano: Środa, 28 grudnia 2016, 12:36 Strona znajduje się w archiwum. ZDOBYLI TATRY ZACHODNIE

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu w powiecie bełchatowskim.

Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu w powiecie bełchatowskim. Instytut Pedagogiki SAN, Wydział Zamiejscowy SAN w Bełchatowie, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie serdecznie zapraszają do udziału w kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pod hasłem Tydzień na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH ul. Pocztowa 30 - siedziba Obwodowych Komisji Wyborczych nr 3, 4, 5 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W KOMORNIKACH Gerwazego Horeszki Ignacego D. Kaczmarka Jankiela Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku

UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

południowa ściana - relacja

południowa ściana - relacja PODZIĘKOWANIA południowa ściana - relacja Jak Państwo wiecie, po przylocie do Limy udaliśmy się 400 kilometrów dalej do Huaraz. Na miejscu zajęliśmy się logistyką organizacji akcji górskiej. Miejscowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki drugiego otwartego konkursu ofert pn. wspieranie osób w integracji z młodzieżą

Szczegółowe warunki drugiego otwartego konkursu ofert pn. wspieranie osób w integracji z młodzieżą Szczegółowe warunki drugiego otwartego konkursu ofert pn. wspieranie osób w integracji z młodzieżą zał. Nr 1 I. Zadanie: Przedmiotem zadania jest wspieranie osób w podeszłym wiek w integracji z młodzieżą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX Międzynarodowego Biegu Gusiew Gołdap Gołdap 18.08.2013. (Półmaraton)Gołdap 18.08.2013r. I. CEL IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Lp. Nazwa organizacji Adres Nr KRS Nr konta Obszary działań OPP 1. Bełchatowskie Społeczne 0000194870 33 1020 3958 0000 9302 0077

Bardziej szczegółowo

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach na elbląskich : Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu ul. Mickiewicza 41 Orlik

Bardziej szczegółowo

PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 U ROCZYSTE ROZPOCZ Ę C IE RO K U S ZKO L N E GO 2 01 0/ 2 01 1 W roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU. 1. PROMOCJIA IDEI WOLNATARIATU, AKTYWIZACJA MłODZIEŻY DO PRACY W WOLONTARIACIE.

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU. 1. PROMOCJIA IDEI WOLNATARIATU, AKTYWIZACJA MłODZIEŻY DO PRACY W WOLONTARIACIE. Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 PROGRAM WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury- Dom Harcerza 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18 Miejsce: Ośrodek szkolno- wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr 837/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2011 r. Wykaz ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GUSIEW GOŁDAP. Gołdap 14.08.2011r.

REGULAMIN GUSIEW GOŁDAP. Gołdap 14.08.2011r. REGULAMIN XVII GUSIEW GOŁDAP REGULAMIN XVII Międzynarodowego Biegu Gusiew Gołdap (Półmaraton)- CEL IMPREZY - popularyzacja biegów masowych - współpraca miast Gusiewa i Gołdapi - realizacja ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem j.m. m Drogi I kolejności zimowego utrzymania: Koziegłowy - ul. Taczaka, ul. Piaskowa 1250 Koziegłowy - ul. Piaskowa, ul. Piłsudskiego 1450 Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU realizuje cele spójne ze strategią Grupy PZU. Wspiera przedsięwzięcia w zakresie: pomocy społecznej, w tym osobom w trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/ Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi /Jan Paweł II/ Gryficki Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalność rozpoczął 26 stycznia 2014r.

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Regulamin Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Językowo Muzycznego Czarodziejski Dworek I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola a)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. A I. Dane o Stowarzyszeniu: 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek.

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH

GIMNAZJUM Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH GIMNAZJUM Nr 2 ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135-10539 - Poz. 1516 w sprawie

Bardziej szczegółowo

1 Makowski Bieg Mikołajkowy

1 Makowski Bieg Mikołajkowy 1 Makowski Bieg Mikołajkowy 1 Makowski Bieg Mikołajkowy to impreza biegowa, która miejmy nadzieję, na stałe zagości w kalendarzu wszystkich biegaczy z Makowa Mazowieckiego i okolic jako kończąca sezon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

W roku 2013 wraz z młodzieżą z Francji i Ukrainy młodzież z SMA uczestniczyła w kolejnym projekcie unijnym we Francji - projekcie muzycznym

W roku 2013 wraz z młodzieżą z Francji i Ukrainy młodzież z SMA uczestniczyła w kolejnym projekcie unijnym we Francji - projekcie muzycznym Od 2007 r. każdego roku stowarzyszenie organizuje jednodniowy obóz kajakowy, połączony ze spływem po Wiśle. Również w latach 2008, 2009 i 2011 r. SMA zorganizowało dla dzieci i młodzieży letnie kolonie

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Lp. Nazwa organizacji Adres Nr KRS Nr konta Obszary działań OPP 1. Bełchatowskie Społeczne 0000194870 33 1020 3958 0000 9302 0077

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna zarządzania programem

Struktura organizacyjna zarządzania programem Program MultiSport Cele programu wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej stworzenie oraz poprawa warunków udziału dzieci i młodzieży w zorganizowanej aktywności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 13 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 13 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2/206 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 3 stycznia 206 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i w gminie Śrem na 206 r. w związku z ogłoszeniem

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie W okresie ferii zimowych Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie poprowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, w godzinach 10.00-16.00, w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji Sprawozdanie z realizacji r Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej za rok 2012 KIELCE 2013 1. Wstęp W dniu 04 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Ferie Civea, Włochy 30.01. 06.02.2016 06.02. 13.02.2016

Warszawskie Ferie Civea, Włochy 30.01. 06.02.2016 06.02. 13.02.2016 Warszawskie Ferie Civea, Włochy 30.01. 06.02.2016 06.02. 13.02.2016 Zapraszamy Państwa serdecznie na wyjazd narciarski z Fabryką Sportu. Miejsce: Civea/Val Di Fiemme/Dolomity/Włochy Termin: 30.01.2016

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Drawsko Pomorskie rok 2016

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Drawsko Pomorskie rok 2016 Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Drawsko Pomorskie rok 2016 Nieruchomości wielorodzinne odbiór 2 razy w tygodniu każdy poniedziałek i czwartek ulice: Akacjowa, Bieszczadzka, Chełmońskiego Józefa,

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Załącznik. Dokument końcowy, który powstał w wyniku seminarium, przedstawiający koncepcję tworzenia Lokalnego Funduszu Młodych. W dniach 08 09 marca 2008r.

Bardziej szczegółowo

Triathlon: Czy było warto?

Triathlon: Czy było warto? Triathlon: Czy było warto? Author : r Categories : Biegi, Sport i rekreacja Date : 31 lipca 2016 Dziś w Blachowni odbył się triathlon. Zawody były rozgrywane w ramach Pucharu Polski. Organizacja przebiegła

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE CHORWACJA 29.04-07.05.2016 MAJÓWKA NA SPORTOWO HORIZONT RESORT Po raz kolejny organizujemy majówkę na sportowo dla rodziców których dzieci zajmują się aktywnie sportem. MIEJSCOWOŚĆ PULA Wyjazd 29.04.2016

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

:SKI U:S.KUlJ~K SPORTU I REKREACJI. Rekreacji w Katowicach udostępnił obiekty sportowe, z których korzystać można

:SKI U:S.KUlJ~K SPORTU I REKREACJI. Rekreacji w Katowicach udostępnił obiekty sportowe, z których korzystać można Ml~J :SKI U:S.KUlJ~K SPORTU I REKREACJI 40-005 Katowice, al. Korfanlego 35 tel.lfax (0-32) 253 87 33 NIP 634-10-00-323 Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach z "Akcji Lato w mieście"

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty!

Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty! Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty! Działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce podstawa prawna: Rozporządzenie MEN i S z dn.8.xi.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XV/118 /2012 RADY GMINY JORDANÓW. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XV/118 /2012 RADY GMINY JORDANÓW. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XV/118 /2012 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZO WA NIA WY C IECZEK SZKOLNYCH

PROCEDURA ORGANIZO WA NIA WY C IECZEK SZKOLNYCH PROCEDURA ORGANIZO WA NIA WY C IECZEK SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBLIŃCU ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzeni MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY. KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej. Wstęp

PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY. KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej. Wstęp PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej Wstęp Tradycja pracy dobrowolnej, ochotniczej, bezinteresownej zwanej pracą wolontarystyczną sięga

Bardziej szczegółowo