KATALOG EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH"

Transkrypt

1 KATALOG EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

2 Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy na innowacje rozmowa z Józefem Sebestą, Marszałkiem Województwa Opolskiego 7 2 Odnawialne Źródła Energii Odnawialne znaczy niewyczerpalne 10 Miasto energetycznie samowystarczalne 11 Cel to 20% energii z OZE 12 Polska wspiera ekoenergię 13 Energia słońca Energia wiatru Energia wody Daje Ziemi energię 16 Słońce może ogrzać świat 17 Boom na energię solarną 18 Słoneczny region: Lubelszczyzna 19 Baterii słonecznych ciągle u nas mało 20 Ciepło tylko z natury 21 Wiatr przynosi energię 24 Świat oszalał na punkcie wiatru 25 Niemcy liderem wiatrowej energii 26 Wiatraki wchodzą do Polski 27 Chcą u nas stawiać wiatraki 28 Jej siła tworzy energię 32 Chińczycy stawiają na hydroelektrownie 33 Europejczycy budują małe elektrownie wodne 34 Wisła może produkować najwięcej energii 35 Mamy coraz więcej elektrowni wodnych na Opolszczyźnie 36

3 Energia geotermalna Energia idzie z ziemi 40 Geotermia opłacalna ekonomicznie 41 W Europie ogrzewają szklarnie i lotniska 42 Polska potentatem geotermalnym 43 Opolszczyzna ma dużą szansę na ciepło z ziemi 44 Energia biomasy Odpady mogą się nam przydać 48 Świat czeka na paliwo II generacji 50 Europa produkuje coraz więcej biogazu 52 Polska biomasą stoi 54 Największy potencjał mamy w biomasie 56 Ze ścieków i trocin wytwarzać można prąd 58 3 Samorząd Osiągniemy nasze cele - rozmowa z Tomaszem Kostusiem, członkiem zarządu województwa opolskiego 63 Prezentacje samorządowe: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Sejmik Samorządowy, Opole, Powiat Opolski, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa 64 Nauka Instytucje i organizacje Firmy Prezentacje placówek naukowych województwa opolskiego 98 Prezentacje instytucji i organizacji 110 Wybierzemy najlepsze projekty - rozmowa z Józefem Kotysiem, Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego 119 Katalog firm 120 Indeksy 166

4

5 Na dobry początek Oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie katalogu, który zatytułowaliśmy Ekoenergia Opolszczyzny. Zapytacie Państwo, co to takiego Ekoenergia Opolszczyzny? Odpowiedzi jest kilka. Ekoenergia Opolszczyzny to inicjatywa klastrowa stworzona przez Fundację Promocji Innowacji Gospodarczych. Jest ona formą współpracy wielu instytucji, firm i osób, które chcą pracować na rzecz rozwoju innowacyjności gospodarki regionu, w szczególności w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędności. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla każdego z nas są innowacje. Nie muszę nikogo przekonywać, że wspomaganie nowatorskich rozwiązań powinno stać się priorytetem każdej instytucji i organizacji mającej w obszarze swego zainteresowania rozwój gospodarczy zarówno w rozumieniu lokalnym, jak i regionalnym czy ponadregionalnym. Ekoenergia Opolszczyzny to także działanie mające wspierać zwiększenie w naszym województwie pozyskiwania energii z jej odnawialnych źródeł. Okazuje się, że jako region mamy tu ogromne i nadal nie w pełni wykorzystane możliwości. Rosnące zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii to potencjał, który stwarza wielkie szanse dla rozwoju Opolszczyzny. Chcemy pokazywać, w jakim kierunku podążamy, jakie stoją przed nami wyzwania, jak możemy już teraz zagospodarowywać będącą wokół nas energię słońca, wody, wiatru, ziemi czy biomasy. Staramy się również podpowiadać, gdzie można znaleźć środki na takie inwestycje. Ekoenergia Opolszczyzny to w końcu tytuł, jaki nadaliśmy pomysłowi wydania katalogu, wyprodukowania filmu promocyjnego i uruchomieniu strony internetowej powstałych w ramach projektu mającego na celu zbudowanie systemu komunikacji i wymiany informacji promującej innowacje technologiczne w zakresie odnawialnych źródeł energii pomiędzy sferą nauki, samorządu i biznesu. W katalogu, na płycie i na stronie internetowej staraliśmy się w ciekawy sposób pokazać, w jakim miejscu jesteśmy i dokąd zmierzamy oraz jak ważny dla każdego z nas jest rozwój pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Mamy świadomość, że zapewne nie udało się nam pokazać wszystkiego czy zebrać wszystkich podmiotów zainteresowanych tą tematyką. Sądzę jednak, że będą one dobrym początkiem dla prowadzenia dalszych działań w tym zakresie. Zapraszam do lektury naszego katalogu, odwiedzenia strony internetowej i do obejrzenia filmu. Mam nadzieję, że zostaną one przyjęte przez Państwa z zainteresowaniem i będą zachętą do pozytywnego odbioru działań nastawionych na produkcję energii powstającej z odnawialnych źródeł. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji naszego projektu. Urszula Ciołeszyńska Prezes Zarządu Fundacji Promocji Innowacji Gospodarczych 5 Cele statutowe fundacji Propagowanie idei innowacji w gospodarce. Koordynowanie inicjatywy klastrowej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Inicjowanie i wspomaganie współpracy przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi o charakterze badawczo-rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej, budowy dróg, ochrony środowiska naturalnego oraz informatyzacji. Popularyzowanie międzynarodowych standardów w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego rozwoju. Zorganizowanie systemu współpracy z ekspertami i przedsiębiorcami polskiego pochodzenia, mieszkającymi na stałe poza granicami Polski. Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku finansowym i kapitałowym. Wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy regionu, w szczególności wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Fundacja Promocji Innowacji Gospodarczych Chmielowice-Opole ul. Niemodlińska 5, tel. (077)

6

7 Stawiamy na innowacje Rozmowa z Józefem Sebestą, Marszałkiem Województwa Opolskiego - Dlaczego dla rozwoju gospodarczego województwa opolskiego tak ważny jest rozwój gospodarczy oparty o innowacyjne technologie? - Region, w którym działają przedsiębiorstwa oferujące nowoczesne produkty i usługi, rozwija się dynamicznie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że na rynku liczy się ten, kto inwestuje w produkcję lub branżę wschodzącą, czyli oferuje coś nowego. Należy postawić przede wszystkim na różnicowanie produkcji, aby mogły powstawać nowe wyroby. Chcemy być postrzegani jako region, który wspiera właśnie taką drogę rozwoju. Uważam, że należy rozwijać nowoczesne technologie w tych branżach, które w regionie mają silną pozycję, np. w przemyśle chemicznym czy rolnictwie. Jednak trzeba także być otwartym na nowe branże, o których dzisiaj nikt jeszcze nie myśli, a które za kilka, kilkanaście lat mogą okazać się niezmiernie ważne. Takie myślenie doskonale koresponduje z naszym hasłem Opolskie kwitnące. Z jednej strony chcemy być postrzegani jako region kameralny, piękny, wygodny do życia i bycia, a z drugiej - posiadający rozwijającą się gospodarkę wspieraną silną nauką i atrakcyjny inwestycyjnie. - Wśród ważnych kierunków rozwoju regionu znalazła się energetyka oparta o odnawialne źródła energii. Dlaczego? - Jest ona właśnie jedną z tych innowacyjnych branż, o których mówiłem. Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii to dla naszego województwa ogromne wyzwanie. Świat stopniowo odchodzi od energetyki konwencjonalnej, emitującej dwutlenek węgla. Także Unia Europejska nakłada w tym zakresie wysokie wymogi na Polskę, a co za tym idzie - na poszczególne regiony. W tej chwili produkcja tzw. energii zielonej utrzymuje się na poziomie około 3 proc., a do roku 2020 aż 25 proc. energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Ponadto musimy poszukać rozwiązań z jednej strony zmniejszających zanieczyszczenia, a z drugiej - zwiększających efektywność instalacji. Oznacza to, że należy pracować nad technologiami, które pozwolą uzyskać maksymalną ilość energii przy minimalnym zużyciu surowców. Takie możliwości daje właśnie inwestowanie w energetykę opartą o odnawialne źródła energii. - Jakie efekty da Opolszczyźnie rozwijanie produkcji i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł? - Odnawialne źródła energii przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu, zwłaszcza do lepszego zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z istotnych warunków zrównoważonego i możliwego do utrzymania rozwoju regionów, przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Malejące w skali globalnej zasoby surowców naturalnych stanowią coraz większe wyzwanie dla utrzymania trwałego rozwoju gospodarczego z jednoczesnym działaniem w celu poprawy jakości środowiska naturalnego. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód, oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. - W jaki sposób samorząd województwa opolskiego zamierza zachęcać i wspierać samorządy, przedsiębiorców i mieszkańców do inwestowania i wykorzystania innowacyjnych technologii, w tym technologii towarzyszących produkcji i wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł? - Chcemy promować energię ze źródeł odnawialnych jako nowoczesną, ekologiczną i korzystną dla nas, bo opartą na naszych własnych zasobach. Naszym zadaniem jest dbanie o to, aby w planach zagospodarowania gmin i województwa przewidziane były miejsca, w których mogą powstać biogazownie, farmy wiatrowe czy centra energetyczne i paliwowe wykorzystujące energię odnawialną. Staramy się również tworzyć jak najlepsze warunki do uruchamiania działań inwestycyjnych w obszarze energetyki odnawialnej, podejmowanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne. Tym celom ma służyć zaangażowanie środków unijnych w zieloną energię. Środki te są choćby w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata , w ramach którego przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji na inwestycje w innowacje, a samorządy - na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Naszym celem, jako samorządu województwa, jest przede wszystkim przygotowanie regionu - jako całości - do efektywnego wykorzystania energii odnawialnej oraz wspieranie inicjatyw lokalnych w tym zakresie. 7

8

9 Odnawialne Źródła Energii

10 10 Odnawialne, znaczy niewyczerpalne Odnawialne źródła energii to takie, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem. To znaczy, że ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Wykorzystują w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których wykorzystanie postępuje znacznie szybciej niż naturalne odtwarzanie. Energii odnawialnej nie należy jednak mylić z energią przyjazną dla środowiska naturalnego, gdyż instalacje do jej produkcji mogą (choć nie muszą) powodować szkody ekologiczne. Wadą technologii OZE jest stosunkowo wysoki stosunek poniesionych kosztów do uzyskanej mocy. Ponadto, już z definicji jest to źródło energii działające okresowo, uzależnione np. od pory roku oraz dnia i nocy, jak ma to miejsce w przypadku energii słonecznej. W przypadku Przydatne adresy: konieczności zapewnienia ciągłości dostaw energii z takiego źródła należałoby energię akumulować w postaci np. podgrzanej wody, skał lub wykorzystywać ją do uzyskania innej formy energii dającej się łatwo magazynować (wodór, akumulatory elektryczne). Ze wszystkich źródeł energii odnawialnej najbardziej stabilną i przewidywalną w czasie wydaje się być energia goetermalna. Charakteryzuje się ona możliwością dostarczania stałego strumienia energii w ciągu całego roku i jest niezależna od warunków atmosferycznych czy klimatycznych. Geotermia może być wykorzystywana zarówno do produkcji energii cieplnej, jak i elektrycznej, co zwiększa jej zalety. Centrum Informacyjne dla Odnawialnych Źródeł Energii. Energy Efficiency and Renewable Energy Network (EREN). Informacje na temat odnawialnych źródeł energii i ich efektywnego wykorzystania. Center for Renewable Energy and Sustainable Technology (CREST). Dostępna jest tu szeroka gama informacji dotycząca odnawialnych źródeł energii i ich technologii. Source for Renewable Energy. Informacje o różnych technikach wytwarzania energii i biznesowych aspektach. Renewable Energy Technologies. Technologie stosowane przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

11 Miasto energetycznie samowystarczalne 11 Blisko 60 proc. ludzi w 2025 roku będzie zamieszkiwać miasta. Dlatego, wg opinii ekspertów Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), nowe rozwiązania architektoniczne oparte na wykorzystywaniu alternatywnych i odnawialnych źródeł energii będą zyskiwać coraz większe znaczenie. Masdar City to projekt pierwszego miasta na świecie bezemisyjnego, nieprodukującego żadnych odpadów i zasilanego całkowicie ze źródeł odnawialnych. Budowa Masdar City, które znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, rozpoczęła się w 2006 roku. W 2009 roku została ukończona pierwsza część projektu, a cała inwestycja będzie oddana do użytku w roku Miasto zajmie powierzchnię 6 km 2. Około 30 proc. jego powierzchni zostanie przeznaczone na budynki mieszkalne, 24 proc. na ośrodki biznesowe i naukowe, 13 proc. na działalność handlową, w tym przemysł lekki; 6 proc. zajmie instytut MIST (Masdar Institute of Science and Technology); 19 proc. na usługi i transport, a pozostałe 8 proc. na cele obywatelskie i kulturowe. A to ciekawe Masdar ma osiągnąć niespotykany dotąd poziom ograniczenia zapotrzebowania m.in. na energię i wodę: obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 75 proc. - Masdar będzie potrzebować około 200 MW czystej energii zamiast 800 MW potrzebnych do zapewnienia energii miasta podobnej W momencie zakończenia projektu miasto ma liczyć mieszkańców oraz być siedzibą dla 1500 przedsiębiorstw. Masdar City ma utworzyć ponad miejsc pracy. Miasto stanie się miejscem działalności międzynarodowych przedsiębiorstw oraz czołowych ekspertów z dziedziny odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. W Masdar City swoje siedziby utworzą również firmy zajmujące się ekologicznym budownictwem i produkcją ekologicznych materiałów przemysłowych, recyklingiem, a także przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania finansowe dla przedsięwzięć związanych z ekologią. Priorytetem dla całego projektu jest zmaksymalizowanie korzyści płynących ze zrównoważonych technologii przyjaznych środowisku, głównie alternatywnych źródeł energii. Dzięki ich zastosowaniu Masdar zaoszczędzi równowartość ponad 2 mld dol., jakie wydałby w ciągu najbliższych 25 lat na ropę naftową, licząc po obecnych cenach energii. Budżet całego przedsięwzięcia ma wynosić 22 mld dolarów. Na podstawie: wielkości w oparciu o tradycyjne źródła energii; ograniczenie zapotrzebowania na wodę o ponad połowę - Masdar będzie potrzebować około 8000 m 3 odsolonej wody dziennie, a w przypadku zwykłych miast o tej samej powierzchni zapotrzebowanie na wodę sięgnęłoby m 3 wody dziennie.

12 Cel to 20% energii z OZE 12 Europa stawia na odnawialne źródła energii. Ich współfinansowanie i promowanie jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Powody, dla których kraje Unii Europejskiej wzięły sobie za punkt honoru rozwój odnawialnych źródeł energii, są dwa. Po pierwsze, alternatywne źródła energii, takie jak słońce, wiatr, woda lub biomasa są substytutem dla stale kurczących się zasobów tradycyjnych źródeł energii. Poza tym korzystanie z nich umożliwia redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Po drugie, rozwój OZE może umożliwić, chociaż w pewnym stopniu, uniezależnienie się od importu ropy czy gazu. Unia Europejska dąży do pozyskiwania 20 proc. energii z odnawialnych źródeł. Dotyczy to zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła oraz paliw. Dla przykładu, polityka unijna ma na celu zwiększenie udziału biopaliw w ogólnym zużyciu z 5,75 proc. w 2010 do 10 proc. w Ponadto Komisja Europejska wyliczyła, że osiągnięcie 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu ogółem może spowodować zmniejszenie emisji CO 2 o ton rocznie. To pozwoli na zaoszczędzenie 150, a nawet 200 miliardów euro. Dlatego w Europie podejmowanych jest wiele działań, które mają za zadanie promowanie wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednym z nich jest program: Inteligentna Energia Europa (IEE). Jego celem jest uczynienie Europy bardziej konkurencyjną i innowacyjną, przy jednoczesnej realizacji założeń w kwestii klimatycznej, czyli ograniczenia o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej. W ramach programu można składać wnioski o dofinansowanie działań wspomagających przeprowadzenie wspomnianych założeń. Na podstawie: intelligent/index_en.html Przydatny adres: The European Renewable Energies Federation A to ciekawe W Dijon we Francji wybudowano dom samowystarczalny pod względem energetycznym. Nazwano go Elithis. Wytwarza nawet więcej energii niż potrzebuje. Poza tym, emituje sześć razy mniej dwutlenku węgla niż budynki podobnej wielkości. Elithis to biurowiec o wysokości 33,5 m. Powierzchnia wszystkich jego pomieszczeń sięga 5000 metrów kwadratowych. Na dachu zainstalowane są baterie słoneczne o łącznej powierzchni 580 m 2 Poza nimi, na dachu znajdują się również ujęcia wody deszczowej, używanej do spłukiwania sanitariatów. Specjalne szyby zabezpieczają przez promieniowaniem słonecznym, pochłania ono 80 proc. promieniowania, gdy słońce jest latem w zenicie. Z kolei zimą skład szkła umożliwia przepuszczanie do wnętrza 80 proc. promieniowania. Odzyskiwane będzie ciepło emitowane przez komputery i lodówki zainstalowane w barach i restauracjach. Fot.

13 Polska wspiera ekoenergię Polsce wykorzystanie źródeł W energii odnawialnej dopiero się rozwija. Nie sprzyja temu fakt, że nasz kraj posiada bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego. Spalanie węgla dostarcza Polsce najwięcej, bo ponad 90 proc. energii elektrycznej, jednocześnie węgiel powoduje też największe zanieczyszczenie środowiska. Dlatego kraje wysoko rozwinięte rezygnują z niego na rzecz innych surowców. W Polsce energetyczne przedsiębiorstwa dystrybucyjne mają obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł. Dotyczy to także energii pochodzącej z kogeneracji oraz z kogeneracji z wykorzystaniem gazu jako paliwa. Ponad- Słownik Kogeneracja to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym - w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. to, prawo energetyczne wprowadziło świadectwa pochodzenia, jako element finansowego wsparcia inwestycji. Dzięki nim producenci OZE mogą dodatkowo zarabiać. Wartość świadectwa pochodzenia wynosi 240 zł/mwh. W województwie opolskim OZE stanowią około 3 proc. w całej produkcji energii. Szacuje się jednak, że tylko w tym roku na wykorzystywanie wszystkich rodzajów energii odnawialnej na Opolszczyźnie wyda się około 100 mln zł. W województwie wykorzystywane są wszystkie rodzaje odnawialnych źródeł energii. Dominującą rolę w produkcji energii elektrycznej odgrywają elektrownie wodne, a w produkcji ciepła biomasa. Zdecydowanie jednym z celów, jakie stoją przed samorządem Opolszczyzny, jest zwiększenie udziału energii Przydatne adresy: odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. Ma to także ogromne znaczenie ekologiczne. W województwie opolskim wyemitowano łącznie 55,6 tys. ton zanieczyszczeń, z czego 51,8 tys. ton gazów, co stanowi 2,6 proc. emisji krajowej. To stawia nas na 7. miejscu w Polsce pod względem wprowadzanych do powietrza gazów. Do 2010 roku wykorzystanie energii wiatru w województwie opolskim ma wzrosnąć o 55 proc. A kolejno: energia wody o ponad 3 proc., energia słońca o 0,1 proc., wykorzystanie biomasy prawie o 35 proc., wykorzystanie biogazu o 7,2 proc. Wykorzystano opracowanie Tomasza Kostusia pt. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminach województwa opolskiego Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) Stowarzyszenie Energii Odnawialnej Czysta Energia (miesięcznik) 13

14

15 Energia słońca

16 Daje Ziemi energię 16 Słońce to centralna gwiazda Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety oraz mniejsze ciała niebieskie. To najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do naszej planety. Jest oddalone od Ziemi o około 150 mln km. Okrąża centrum Drogi Mlecznej z prędkością 220 km/s w czasie 226 milionów lat, co daje ponad 20 obiegów w ciągu dotychczasowej historii gwiazdy. Słońce, jedna z miliarda gwiazd, jest źródłem energii wszystkich znanych istot żyjących na Ziemi. Wysyłane przez nie promieniowanie elektromagnetyczne umożliwia życie nam wszystkim. Prawie cała energia generowana w jądrze Słońca w wyniku reakcji termojądrowych jest emitowana w postaci promieniowania, które rozchodzi się w przestrzeni kosmicznej. Moc tej energii szacowana jest na 1023 kw. Około 30 proc. promieniowania słonecznego dochodzącego do naszej planety jest odbijane przez atmosferę, 20 proc. jest przez nią pochłaniane, a tylko 50 proc. energii dociera do powierzchni Ziemi. Wiele pożarów w gorących regionach globu jest wywołanych przez ogniskowanie promieni słonecznych w porannej rosie. Energia słoneczna docierająca na Ziemię Warto wiedzieć w ciągu 40 minut pokryłaby całoroczne zapotrzebowanie człowieka. Przekracza razy obecne zapotrzebowanie ludzkości na energię. Świecące Słońce wytwarza energię poprzez reakcję zamiany wodoru w hel. Jest ona najbezpieczniejszym źródłem energii ze wszystkich nam do tej pory znanych. Dlatego, w obliczu kończących się zasobów konwencjonalnych źródeł energii, energia słoneczna i metody jej zamiany na inne formy energii nabierają coraz większego znaczenia. Na podstawie: ar-eko/energia-sloneczna/ Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego nie powoduje żadnych efektów ubocznych, żadnych szkodliwych emisji, żadnego zubożenia zasobów naturalnych Ziemi. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego nie zakłóca stanu naturalnego środowiska i nie wpływa na krajobraz, życie roślin i zwierząt. Grek Archimedes ok r. p.n.e. skonstruował machinę wojenną wyposażoną w system luster skupiających promienie słoneczne, która została wykorzystana pod Syrakuzami. Kolejnym osiągnięciem Greków było wynalezienie ok. 400 r. p.n.e. soczewki skupiającej w formie szklanego kulistego naczynia wypełnionego wodą, za pomocą której rozniecano ogień. Chińczycy 200 lat p.n.e. wykorzystali zakrzywione zwierciadła do skupiania promieni słonecznych. Źródło:

17 Słońce może ogrzać świat Energia słoneczna docierająca na Ziemię jest kilka tysięcy razy większa niż światowe zapotrzebowanie na energię. Współcześnie jednak w energetyce nie jest ona pozyskiwana w znaczącej ilości. Maksymalne natężenie energii słonecznej na Ziemi wynosi ok. 1 kw/m 2. Średnia moc energii docierającej do Ziemi waha się od ok. 100 do 300 W/m 2 - czyli od 800 (północna Kanada) do 2500 (pustynie blisko równika) kwh/m 2 /rok. Energia słoneczna może być wykorzystywana w dwóch zasadniczych obszarach: do bezpośredniego ogrzewania wody lub innej cieczy z wykorzystaniem kolektorów słonecznych oraz do przetwarzania jej na energię elektryczną. Od 30 do 200 dolarów/mwh to średni koszt wytworzenia energii cieplnej ze słońca w zależności od nasłonecznienia w danej szerokości geograficznej i od zastosowanej technologii. Udział wykorzystania energii elektrycznej w ogrzewaniu wody na świecie będzie rósł. Obecnie ok. 4 proc. ciepłej wody w krajach OECD ogrzewane jest przy pomocy energii słonecznej, a wg prognozy Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) udział ten będzie rósł i osiągnie ok. 14 proc. w 2030 r. Podobny potencjał rozwoju tej technologii może mieć miejsce w krajach słabiej rozwiniętych gospodarczo, w których tanie kolektory słoneczne mogą być produkowane i instalowane lokalnie. Na podstawie: ar-eko/energia-sloneczna/ A to ciekawe Wydajność ogniw fotowoltaicznych stosowanych do wytwarzania energii elektrycznej z promieni słonecznych rośnie z roku na rok, podczas gdy ich ceny maleją. W 2005 r. moc zainstalowanych w świecie ogniw fotowoltaicznych wyniosła tylko 4 GW, ale teraz rośnie z szybkością ponad 30 proc. rocznie. Ilość energii wyprodukowanej w ten sposób wyniosła ok. 4 TWh. Źródło: Czysta Energia, grudzień Słownik Ogniwo fotowoltaiczne (inaczej fotoogniwo, solar lub ogniwo słoneczne) jest urządzeniem służącym do bezpośredniej konwersji, czyli zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza. W niektórych miejscach na świecie ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są do zasilania automatów telefonicznych (o ile nie są do nich doprowadzone przewody) oraz aktywowanych ruchem kamer (na przykład monitorujących zwierzęta) lub urządzeń pomiarowych (na przykład w meteorologii). Źródło: Warto wiedzieć Google, Chevron i Goldman Sachs wybudowały wspólnie elektrownię słoneczną na kalifornijskiej pustyni Mojave. Elektrownia złożona z 550 tys. luster może wytworzyć energię do zasilania 112,5 tys. domów. Przydatne adresy:

18 Boom na energię solarną 18 Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (EPIA) prognozuje, że w 2013 roku powstanie kilkakrotnie więcej elektrowni słonecznych niż w rekordowym 2008 roku. Wówczas zainstalowano na świecie 5,6 GW tego typu elektrowni. Szacuje się, że do 2013 r. powstanie około 22 GW nowych mocy w elektrowniach słonecznych. Z danych EPIA wynika, że tylko w ubiegłym roku w Hiszpanii uruchomiono elektrownie słoneczne o łącznej mocy 2,5 GW, w Niemczech 1,5 GW. Natomiast w Belgii, Francji, Czechach i Portugalii zainstalowano po ok. 50 MW. Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego szacuje, że przez najbliższe pięć lat według optymistycznych założeń liczba elektrowni słonecznych będzie rosła w tempie 32 Przydatne adresy: Europejskie Dni Słoneczne proc. rocznie, a pesymistyczne prognozy mówią o 17-procentowym średniorocznym tempie wzrostu. Obecnie na świecie działają ogniwa słoneczne o mocy 15 GW, z czego 65 proc. przypada na rynek europejski. Drugie miejsce zajmuje Japonia z udziałem 15 proc. w rynku, trzecie Stany Zjednoczone (8 proc.). Europa stawia na energię odnawialną m.in. taką, która mogłaby być wytwarzana za pośrednictwem promieniowania słonecznego. Brytyjczycy i Francuzi udzielili poparcia projektowi, którego realizacja może zaspokoić znaczną część europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. Przedsięwzięcie polega na budowie sieci przesyłowej łączącej różne punkty Europy, którą byłaby transportowana energia produkowana ze źródeł odnawialnych. Do sieci podłączo- ne byłyby np. brytyjskie farmy wiatrowe i islandzkie elektrownie geotermalne. Jednak podstawą powodzenia całego przedsięwzięcia jest budowa farm solarnych w Afryce Północnej. Przetworzenie jedynie 0,3 proc. energii słonecznej padającej na Saharę i pustynie Bliskiego Wschodu pokryje zapotrzebowanie na energię całej Unii Europejskiej. Energię elektryczną wyprodukowaną w elektrowniach słonecznych zamierza już eksportować do Europy Algieria. Przewiduje się, że farmy solarne w Afryce Północnej mogą około 2050 r. produkować ponad 100 GWh energii, których przesłanie do Europy możliwe będzie jedynie dzięki modernizacji i zwiększeniu mocy przesyłowych sieci w krajach Europy Południowej. Na podstawie: Warto wiedzieć Niemcy są krajem przodującym w świecie pod względem wykorzystania energii słonecznej. W ostatnich latach oddano do użytku szereg instalacji, które można już określić mianem elektrowni słonecznych. Jedną z największych jest plantacja baterii fotowoltanicznych zlokalizowana w miejscowości Pocking w Bawarii kosztem 40 mln euro. Zajmuje powierzchnię 32 ha i osiąga moc 10MW. Twórca projektu, Martin Bucher, twierdzi, że oszczędzi ona środowisku 10 tys. ton zanieczyszczeń każdego roku, jednocześnie zaopatrując w energię 3 tys. gospodarstw domowych. Solucar to pierwsza w Europie komercyjna elektrownia słoneczna. Na szczycie 115-metrowej wieży skupiane są promienie słoneczne odbijane od heliostatycznych luster podążających za położeniem słońca na niebie. Ich łączna powierzchnia to 120 m 2. Dalszy proces wytwarzania energii jest bardzo podobny do tradycyjnych elektrowni węglowych i atomowych. Gorąca para wodna napędza turbiny generujące prąd. Jedyną różnicą jest brak szkodliwych dla środowiska dymów i innych odpadów. Termiczna elektrownia PS10 wytwarza 11 MW energii. W skali roku produkuje 23GWh. Nie jest to wcale nowa technologia. Elektrownia jest częścią projektu, który ma finalnie dostarczać ekologiczną energię do gospodarstw domowych. źródło:

19 Słoneczny region: Lubelszczyzna Zasoby energii słonecznej w Polsce cechuje nierównomierny rozkład w ciągu roku. Aż 80 proc. całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na półrocze wiosenno-letnie, czyli od początku kwietnia do końca września. W lecie czas operacji słonecznej trwa nawet 16 godzin na dzień, natomiast Ekobiznes Rośnie produkcja polskich paneli słonecznych. Jeden z większych polskich producentów kolektorów słonecznych, firma Watt, w 2008 roku sprzedał 25 tys. m 2 paneli solarnych. W 2009 r. planuje wyprodukować prawie dwa razy tyle. Na krajowy rynek trafi 20 proc. produkcji, reszta na eksport. O jedną trzecią rośnie z roku na rok produkcja kolektorów w Hewaleksie pod Bielskiem. W 2009 roku firma ta przewiduje 30-procentowy wzrost sprzedaży. w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. Najbardziej uprzywilejowanym rejonem Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest południowa część województwa lubelskiego. Centralna część Polski, tj. około 50 proc. powierzchni kraju, uzyskuje napromieniowanie rzędu kwh/m 2 /rok, a południowa, wschodnia i północna część Polski kwh/m 2 /rok i mniej. Najmniejszy w skali roku dopływ energii obserwuje się w rejonie Śląska oraz w obszarze znajdującym się na styku Czech, Niemiec i Polski, do niedawna nazywanym Czarnym Trójkątem". Wynika to z wysokiego zanieczyszczenia powietrza. Do obszarów słabo nasłonecznionych należy również rejon północny obejmujący pas wybrzeża z wyjątkiem Wybrzeża Zachodniego. W skali roku północne krańce Polski otrzymują o około 9 proc. mniej energii słonecznej niż południowe. Obecnie energia słoneczna wykorzystywana jest w Polsce głównie jako źródło ciepła poprzez instalacje kolektorów słonecznych ogrzewających powietrze lub wodę. Zasilają również obiekty wolnostojące oddalone od sieci elektroenergetycznych, np. znaki drogowe, lampy oświetleniowe itp. Na podstawie: Warto wiedzieć Gmina Mszana Dolna będzie w całości ogrzewana energią słoneczną. Jeden kolektor słoneczny kosztuje około 14 tys. zł. Aby zrealizować inwestycję, 2,5 tys. wykładają mieszkańcy, 7 tys. da Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków unijnych. Reszta będzie pożyczką zaciągniętą przez gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (jeśli projekt się powiedzie, połowa pożyczki zostanie umorzona). Mieszkańców do zainwestowania w kolektory słoneczne zachęciły oszczędności gminy. W przypadku samorządu koszty ogrzewania budynków spadły o blisko 30 proc. To 1,5 mln zł rocznie więcej w budżecie. Przydatne adresy: Centrum Fotowoltaiki w Polsce promuje wykorzystanie słonecznej energii elektrycznej (fotowoltaiki) jako realnego, niezawodnego i ekonomicznego źródła energii, aby wprowadzić ją do głównego nurtu badań, gospodarki i codziennego życia kraju. Poprzez swoje działania Centrum stara się doprowadzić do wzrostu udziału fotowoltaiki w bilansie energetycznym Polski i poprawić stan środowiska naturalnego: Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej: 19

20 20 Baterii słonecznych ciągle u nas mało Energia solarna w województwie opolskim ma jak na razie niewielkie znaczenie w produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Produkujemy jej około 0,5 GWh/rok. Moglibyśmy osiągnąć około 2,1 GWh/rok. Możliwość wykorzystania promieniowania słonecznego w zakresie, który będzie miał znaczący wpływ na bilans energetyczny województwa opolskiego, jest raczej ograniczona, ze względu na intensywność promieniowania słonecznego. Na Opolszczyźnie energia solarna znajduje zastosowanie głównie w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach komunalnych oraz użyteczności publicznej. Służy przede wszystkim do ogrzewania wody użytkowej. Przykładem zastosowania paneli słonecznych jest pawilon handlowy TESCO" w Zdzieszowicach, na którym zamontowane zostały również turbiny wiatrowe. Z energii słońca korzystają także mieszkańcy gminy Praszka. Samorząd od 2006 r. prowadzi inwestycje, których celem jest modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta. Zrezygnowano z przestarzałej kotłowni. Zamiast niej powstało 9 mniejszych kotłowni gazowych. Modernizacji kotłowni i ciepłociągów towarzyszyła termomodernizacja budynków oraz montaż kolektorów słonecznych. Samorząd planuje instalację następnych solarów. Latem kolektory służą ogrzewaniu wody, wówczas nie musi pracować kotłownia, a zimą wspierają jej pracę. Instalacja solarna posłuży blisko 1300 mieszkańcom. W planach opolskich samorządów jest wiele kolejnych inwestycji, między innymi budowa kolektorów słonecznych na pływalni w gminie Dobrodzień oraz w gminie Polska Cerekiew. Możliwe jest wykorzystanie tej technologii w budyn- kach komunalnych, szkołach, obiektach sportowych. Montaż kolektorów słonecznych zapowiada m.in. powiat kluczborski. Mają się pojawić m.in. na dachach szkół należących do starostwa. Obecnie istniejące na terenie województwa opolskiego nieliczne instalacje wykorzystujące energię solarną nie mają znaczenia w gospodarce energetycznej województwa. Na podstawie: Czy wiesz, że... Technologia solarna obejmuje rozwiązania aktywne i pasywne. Do rozwiązań aktywnych należą instalacje grzewcze (jak również schładzające) na bazie kolektorów i pomp ciepła. Rozwiązania pasywne związane są z architekturą budynku.

Technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej Technik urządzeo i systemów Nauka trwa 4 lata, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: Technik urządzeń i systemów, wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych

Bardziej szczegółowo

Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej

Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej Autor: Wojciech Ogonowski Czym są odnawialne źródła energii? To źródła niewyczerpalne, ponieważ ich stan odnawia się w krótkim

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Filip Żwawiak WARTO WIEDZIEĆ 1. Co to jest energetyka? 2. Jakie są konwencjonalne (nieodnawialne) źródła energii? 3. Jak dzielimy alternatywne (odnawialne ) źródła

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej

Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej Festiwal Słoneczny Forum Energetyki Solarnej, Ostoja 11 maja 2012 r. Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej Karolina Kurtz Katedra Dróg,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Produkcja energii elektrycznej. Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE

Produkcja energii elektrycznej. Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE Produkcja energii elektrycznej Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE Znaczenie energii elektrycznej Umożliwia korzystanie z urządzeń gospodarstwa domowego Warunkuje rozwój rolnictwa, przemysłu i usług

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Odnawialne Źródła Energii (OZE) Odnawialne Źródła Energii (OZE) Kamil Łapioski Specjalista energetyczny Powiślaoskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Kwidzyn 2011 1 Według prognoz światowe zasoby energii wystarczą na: lat 2 Energie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI-67/2010

Uchwała Nr XLI-67/2010 Uchwała Nr XLI-67/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wołomin do realizacji projektu inwestycyjnego pn. EKO Wołomin energia słoneczna,

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Człowiek a środowisko

Człowiek a środowisko 90-242 ŁÓDŹ ul. Kopcińskiego 5/11 tel: 0-42 678-19-20; 0-42 678-57-22 http://zsp15.ldi.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 15 Człowiek a środowisko 90-242 ŁÓDŹ ul. Kopcińskiego 5/11 tel: 0-42 678-19-20;

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Klima Pionki, czyli ochrona klimatu w mojej okolicy!

Klima Pionki, czyli ochrona klimatu w mojej okolicy! Klima Pionki, czyli ochrona klimatu w mojej okolicy! Nasze miasto Pionki położone jest w sąsiedztwie Puszczy Kozienickiej, która stanowi barierę dla wiatru, dlatego montowanie wiatraków nie przyniosłoby

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii cieplnej

Alternatywne źródła energii cieplnej Alternatywne źródła energii cieplnej Dostarczenie do budynku ciepła jest jedną z najważniejszych konieczności, szczególnie w naszej strefie klimatycznej. Tym bardziej, że energia cieplna stanowi zwykle

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energię odnawialną

Inwestycje w energię odnawialną Inwestycje w energię odnawialną Obecnie wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce. Coraz więcej inwestorów skłania się ku realizacji związanych z tym rodzajem energii projektów. Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Rozwój j odnawialnych źródeł energii szansą dla zrównowa wnoważonego onego rozwoju województwa opolskiego URZĄD D MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Województwo opolskie Podział administracyjny województwa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Odnawialne źródła energii jako szansa zrównoważonego rozwoju regionalnego 09.10.2014 1 1. Zrównoważony rozwój 2. Kierunki rozwoju sektora

Bardziej szczegółowo

Czy rewolucja energetyczna nadejdzie także do Polski?

Czy rewolucja energetyczna nadejdzie także do Polski? Czy rewolucja energetyczna nadejdzie także do Polski? W najbliższych dniach sejm zadecyduje o przyszłości energetyki odnawialnej w Polsce. Poparcie dla rozwoju tych technologii wyraża aż trzy czwarte społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej Cele wyznacza przyjęta w 2001 r. przez Sejm RP "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Określa ona cel ilościowy w postaci

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANIE INSTALATORÓW OZE. Stefan Wójtowicz Instytut Elektrotechniki

CERTYFIKOWANIE INSTALATORÓW OZE. Stefan Wójtowicz Instytut Elektrotechniki CERTYFIKOWANIE INSTALATORÓW OZE Instytut Elektrotechniki Nieodnawialne nośniki energii Węgiel Uran Ropa Gaz Zalety Duża gęstość mocy Dostępność Niski koszt Dyspozycyjność Opanowana technologia Wady Skażenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna 1.2. l. Paliwa naturalne, zasoby i prognozy zużycia

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG 69 Spotkanie Forum EEŚ Warszawa, NFOŚiGW 28 stycznia 2015 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

OZE opłaca się już dzisiaj

OZE opłaca się już dzisiaj OZE opłaca się już dzisiaj Konferencja prasowa, 13 lutego 2014 BOS Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja AHK, Warszawa 10 czerwca 2014 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce Źródło:

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Prezentacja Ernst & Young oraz Tundra Advisory Wstęp Zapomnijmy na chwile o efekcie ekologicznym,

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

www.nowamisja-niskaemisja.pl

www.nowamisja-niskaemisja.pl Gospodarka niskoemisyjna w praktyce Doświadczenia gminy Kisielice Przygotowanie: Tomasz Koprowiak, Burmistrz gminy Kisielice w latach 1990-2014 www.nowamisja-niskaemisja.pl Gmina miejsko-wiejska Kisielice

Bardziej szczegółowo

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. Maciej

Bardziej szczegółowo

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi KONFERENCJA POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA A INNOWACYJNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA W REGIONIE Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi Warszawa, 18 czerwca 2009 r. Leszek Drogosz Urząd m.st. Warszawy Proces

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy we Włoszczowie Ul. Partyzantów Włoszczowa

Urząd Gminy we Włoszczowie Ul. Partyzantów Włoszczowa Urząd Gminy we Włoszczowie Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa Włoszczowa, 2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 ze zm.) - odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST ENERGIA ODNAWIALNA?

CO TO JEST ENERGIA ODNAWIALNA? ENERGIA ZE SŁOŃCA CO TO JEST ENERGIA ODNAWIALNA? Odnawialne źródła energii źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie.

Bardziej szczegółowo

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki Czyste energie wykład 4 Przegląd odnawialnych źródeł energii dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2011 Odnawialne źródła energii Słońce Wiatr Woda Geotermia Biomasa Biogaz

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. 1 Odnawialne Źródła Energii w 2006 r. Biomasa stała 91,2 % Energia promieniowania słonecznego

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Kisielice 2009 Ogólna charakterystyka gminy. Gmina Kisielice jest najbardziej wysuniętą na

Bardziej szczegółowo

OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika,

OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika, OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika, Dotacje o tym wszystkim opowiemy Ci podczas bezpłatnego szkolenia i indywidualnego doradztwa! Czy chcesz osiągnąć dochód pasywny, dzięki Odnawialnym Źródłom Energii?

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału lokalnego gminy na rzecz inwestycji w OZE - doświadczenia Gminy Kisielice

Wykorzystanie potencjału lokalnego gminy na rzecz inwestycji w OZE - doświadczenia Gminy Kisielice Wykorzystanie potencjału lokalnego gminy na rzecz inwestycji w OZE - doświadczenia Gminy Kisielice GG Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic, Wiceprzewodniczący Zarządu SGPEO Wstęp Cele które wyznaczyła sobie

Bardziej szczegółowo

Gmina Kisielice położenie na tle kraju i województwa - Powierzchnia gminy wynosi ha - Teren Gminy Kisielice zamieszkuje 6429 osób

Gmina Kisielice położenie na tle kraju i województwa - Powierzchnia gminy wynosi ha - Teren Gminy Kisielice zamieszkuje 6429 osób Gmina Kisielice położenie na tle kraju i województwa Źródło: www.wm.24.pl - Powierzchnia gminy wynosi 17 280 ha - Teren Gminy Kisielice zamieszkuje 6429 osób Odnawialne źródła energii na terenie G miny

Bardziej szczegółowo

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Adrian Małachowski Dyrektor Generalny EkoEnergetyka.Eu Czym jest energetyka obywatelska? Energetyka obywatelska to system, w którym osoby prywatne,

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA

PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA Przyszłość jakiej chcemy ENERGETYCZNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI TERENÓW MNIEJ ZURBANIZOWANYCH Gmina stanowi obszar terytorialny gdzie praktycznie realizowany jest proces inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU

PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU Światowy potencjał energii odnawialnej i nieodnawialne Roczny strumień energii promieniowania słonecznego docierający do powierzchni Ziemi przekracza

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe Alternatywne źródła energii Elektrownie wiatrowe Elektrownia wiatrowa zespół urządzeń produkujących energię elektryczną wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Częstochowa. miasto energetycznie świadome

Częstochowa. miasto energetycznie świadome Częstochowa miasto energetycznie świadome URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl BOŻENA HERBUŚ INŻYNIER

Bardziej szczegółowo

Gdzie zaczyna się OZE Energia odnawialna w rybactwie

Gdzie zaczyna się OZE Energia odnawialna w rybactwie Gdzie zaczyna się OZE Energia odnawialna w rybactwie Energia odnawialna uzyskiwana jest z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych Definicja rekomendowaną przez Międzynarodową Agencję Energetyczną

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe 24 listopada 2010 r. Bank Ochrony Środowiska Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pomp ciepła

Analiza rynku pomp ciepła Analiza rynku pomp ciepła Autor: Paweł Lachman - prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła ("Czysta Energia" - 11/2014) W ostatnim czasie zauważalny jest rozwój rynku pomp ciepła,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1)

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Przygotowała: Ilona Jędrasik Sekretariat Koalicji Klimatycznej Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Efektywność energetyczna w Polsce W

Bardziej szczegółowo

KOTŁY ZBIORNIK BIOMASA

KOTŁY ZBIORNIK BIOMASA KOTŁY ZBIORNIK BIOMASA Krzysztof Wnętrzak 82-522 Sadlinki ul. Jaśminiowa 2 tel 55 275 75 74 kom 608 457 830 e-mail: domiswk@interia.pl www.domiswk.w.interia.pl Zdzisław Albercioski 82-500 Kwidzyn ul. Toruoska

Bardziej szczegółowo

http://www.checiny.pl/asp/pliki/foto/mapa_polski.jpg 29.04.2016r.

http://www.checiny.pl/asp/pliki/foto/mapa_polski.jpg 29.04.2016r. Eko-Chęciny Ochrona klimatu w naszej okolicy (Gminie Chęciny) w ostatnich latach bardzo się rozwija. Coraz większa liczba osób wykazuje zainteresowanie ochroną środowiska zakładając ekologiczne kolektory

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020 F u n d a c ja n a r z e c z E n e r g e ty k i Z r ó w n o w a żo n e j PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020 Cele Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji wykorzystania energii z OZE Osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją Co to jest kolektor słoneczny? Kolektor słoneczny urządzenie, które wykorzystuje energię promieniowania słonecznego, które w postaci fal elektromagnetycznych dociera do

Bardziej szczegółowo