Urząd. Z prac Zarządu Dzielnicy. Nowa Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus. Będzie Veturilo w Ursusie!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd. Z prac Zarządu Dzielnicy. Nowa Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus. Będzie Veturilo w Ursusie!"

Transkrypt

1 ISSN: b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y nr 12/242, grudzień 2013 Na góralską nutę 6 grudnia, w Urzędzie Dzielnicy Ursus odbyło się zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince. Wraz z zapaleniem świeczki, w dzielnicy Ursus rozbłysła również świąxiii Zawody Mikołajkowe teczna iluminacja. W imieniu Zarządu Dzielnicy Ursus życzenia dla mieszkańców złofot. I. Barski żył Burmistrz Wiesław Krzemień oraz Maria Łukaszewicz radna m.st. Warszawy, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. Zapa- Moment zapalenia świeczki lenia pierwszej świeczki dokonał Burmistrz. W tym momencie, ko- roku wszystko było w góralskim których brzmienie jest zupełnie lorowymi światełkami, rozbłysła stylu. Dzieci były przebrane w ko- inne. A jeszcze do tego, gdy wy- choinka. Wszyscy zgromadzeni lorowe góralskie stroje, sceno- konawcom przygrywa góralska ka- mogli również wysłuchać kolęd grafia również góralska. Dzieci pela. Kolędy zaprezentowały dzieci w wykonaniu górali. ze Środowiskowego Ogniska Wy- z: zespołu wokalnego Prymki ze uroczystości chowawczego Towarzystwa Przy- Szkoły Podstawowej nr 4 (bardzo w Urzędzie, wszyscy goście zosta- jaciół Dzieci rozdawały wszystkim przepraszamy za chochlik drukar- li zaproszeni do Ośrodka Kultury zebranym pierniczki. ski, który ukazał się w poprzednim Po zakończeniu Arsus, w którym odbył się kon- Każdy z nas zna tradycyjne pol- cert Mali Maleńkiemu. W tym skie kolędy, ale nie każdy góralskie, dokończenie na str. 3 Szanowni Państwo, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2014 składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym, radosnym czasem spędzonym wśród najbliższych bez pośpiechu i z dala od codziennych trosk. A wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy również dużo zdrowia, pomyślności i optymizmu. 7 grudnia, w hali namiotowej Gimnazjum nr 131 w obecności władz samorządowych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbyły się XIII Zawody Mikołajowe sekcji akrobatyki sportowej naszego klubu. Była to fantastyczna promocja akrobatyki sportowej wśród mieszkańców dzielnicy. s.7 Budżet partycypacyjny, czy realizujmy nasze marzenia 13 grudnia b.r. w Ośrodku Kultury Arsus odbyły się konsultacje społeczne dotyczące prac nad budżetem partycypacyjnym. Spotkanie miało charakter informacyjny i konsultacyjny. s.3 Kruczek: 70-lecie i zjazd absolwentów W czerwcu 2014 roku LVI Liceum im. Leona Kruczkowskiego obchodzić będzie 70-tą rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji w czerwcu odbędzie się zjazd absolwentów. s.4 Wielkie Granie i Ślizganie Wielkie Granie i Ślizganie w naszej dzielnicy powoli staje się tradycją. Jest to coroczna impreza odbywająca się zawsze na początku stycznia, a festyn nie tylko dostarcza rozrywki, ale również wspiera akcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia 2014 r. zapraszamy na turniej piłkarski i na imprezę rekreacyjno-sportową na lodowisku. s. 7 Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w w w. u r s u s. w a r s z a w a. p l

2 Urząd Z prac Zarządu Dzielnicy 2 W listopadzie 2013 roku, Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na pięciu posiedzeniach, podejmując szereg ważnych dla Dzielnicy uchwał i ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich. W wyniku prac nad budżetem na kolejne lata, Zarząd Dzielnicy, na mocy uchwał, dwukrotnie dokonał zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, na lata oraz pięciokrotnie w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok Zarząd przekazał pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dwa projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu na 2013 rok oraz projekt wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 133 im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Podjęto także uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu realizacji budżetu partycypacyjnego ustalonego przez Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W kwestii spraw lokalowych, czterokrotnie podjęto uchwałę o odmowie zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. W trakcie listopadowych obrad, Zarząd zaakceptował plan remontów na 2013 rok w obiektach administrowanych przez ZGN i w lokalach komunalnych, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz wyraził zgodę na przeniesienie kwoty zł., wypłaconej przez ubezpieczyciela, w ramach likwidacji szkody w budynku przy ul. Regulskiej 39, na powstałe niedobory. Zarząd Dzielnicy zatwierdził protokół z posiedzenia Zespołu ds. oceny formalnej wniosków o dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, zaakceptował także projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus, dotyczący wystąpienia do Rady m.st. Warszawy, z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia VI Uzupełniającego LO w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie, w liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości informację w sprawie planu pracy Ośrodka Kultury Arsus oraz podległych mu komórek organizacyjnych, w miesiącu grudniu 2013 roku. Nowa Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus W październiku br. rozpoczęła działalność Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus w odświeżonym składzie. Aż dwunastu z dotychczasowych siedemnastu radnych zakończyło edukację w ursuskich placówkach, w związku z czym szkoły musiały wydelegować dwunastu nowych przedstawicieli. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń podkreślano w trakcie pierwszego spotkania, jak istotna jest dobra komunikacja i wzajemne wsparcie w trakcie wspólnie prowadzonych projektów. Dlatego radni z Gimnazjum nr 130 wraz z opiekunem dla członków rady Martą Werner zaproponowali przeprowadzenie zajęć integracyjnych na terenie ich placówki. Spotkanie odbyło się 20 listopada br., całość warsztatów poprowadzili uczniowie: Klaudia Kozon oraz Bartłomiej Sobieski przy wsparciu swojego opiekuna. Spotkanie przebiegło w niezwykle sympatycznej atmosferze, pozwoliło lepiej poznać się młodzieży i zintegrować, co okazało się przydatne przy pierwszej wspólnie prowadzonej akcji. Rada przy wsparciu uczniów ze swoich szkół doprowadziła do kupna prezentów świątecznych dla ponad dwudziestu rówieśników z dzielnicy Ursus, którzy znajdują się w mniej korzystnej sytuacji, dając tym samym przykład, że dobro i pomoc innym uszlachetnia. Całość akcji została podsumowana 19 grudnia na uroczystej, świątecznej sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus z udziałem Zarządu Dzielnicy. Trzymamy kciuki za kolejne działania podejmowane przez MRDU. A. Cesarek Będzie Veturilo w Ursusie! Sześć stacji Veturilo ma powstać w Ursusie w roku Stacje rowerowe pojawią się prawdopodobnie m.in. na osiedlu Skorosze przy skrzyżowaniu Skoroszewskiej i Prystora, przy stacjach PKP: przy ul. Traktorzystów i Wiosny Ludów, przy pętlach autobusowych na ul. Keniga oraz przed budynkiem Urzędu Dzielnicy. Koszt całego przedsięwzięcia to 200 tys złotych rocznie. Dodatkowe środki na utrzymanie stacji zostały przyznane budżetowi dzielnicy na sesji Rady Warszawy w dniu 12 grudnia b.r. Veturilo to system bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich, działający w ramach ZTM. Jest jednym z 10 najlepszych systemów rowerowych świata. Veturilo ma w tej chwili w stolicy ponad 200 tys. użytkowników. Środki uzyskane z wypożyczalni są w całości przeznaczone na rozwój infrastruktury dla rowerzystów. W Warszawie działa obecnie ok. 150 stacji. Większość z nich powstało dzięki środkom publicznym, ale niektóre zostały sfinansowane prze firmy. Tak jest np. w przypadku stacji przy Galerii Mokotów, na ul. Cybernetyki, przy kompleksie biurowym Poleczki Business Park oraz przed siedzibą PLL LOT. System Veturilo funkcjonuje nie tylko w Warszawie, ale także we Wrocławiu, Poznaniu, Opolu i Sopocie. Rowery wypożycza się przez 9 miesięcy w roku, zimą zaś trafiają one do serwisu, gdzie przechodzą przegląd techniczny i czekają do wiosny.

3 Urząd Na góralską nutę 3 dokończenie ze str. 1 numerze) w ich wykonaniu usłyszeliśmy Oj maluśki oraz Łokarynki, fujorecki, koła wokalnego 14 ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi, zespołu wokalnego z Niepublicznego Przedszkola Bajeczka, zespołu wokalnego Young Ursus Voices. Wykonawcom towarzyszył zespół muzyczny Christmas Band oraz Kapela góralska Wałasi z Istebnej. Kapela wystąpiła w składzie: Zbigniew Wałach skrzypce, śpiew; Marta Matuszna skrzypce, śpiew; Stanisław Bafia altówka oraz Rafał Bafia - kontrabas. Młodych wykonawców wspierała również drużyna piłkarzy z Klubu KS Ursus rocznik Młodzi wykonawcy Nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, śpiewane kolędy udzieliły się widowni, Wspólnie śpiewano, a owacjom nie było końca. Na bis wszyscy odśpiewali hymn Ursusa. Dużo emocji wśród najmłodszych wzbudziła bitwa na śnieżki, oczywiście nie prawdziwe, ale wykonane z miękkiej gąbki. Na zakończenie koncertu, wszyscy wykonawcy zostali obdarowali świątecznymi lizakami. fot. I. Barski Budżet partycypacyjny, czy realizujmy nasze marzenia 13 grudnia b.r. w Ośrodku Kultury Arsus odbyły się konsultacje społeczne dotyczące prac nad budżetem partycypacyjnym. Spotkanie miało charakter informacyjny i konsultacyjny: Burmistrz Wiesław Krzemień opowiedział, jak zbudowany jest cały budżet dzielnicy na rok 2014, przedstawiono mieszkańcom kalendarz prac nad budżetem partycypacyjnym i omawiano niektóre elementy regulaminu. Dyskusji poddano kwestię ewentualnego podziału dzielnicy na mniejsze części, w ramach których proponowanoby i wybierano projekty do finansowania w toku dyskusji pomysł podziału został jednak odrzucony. Budżet partycypacyjny (zwany też obywatelskim) to proces, w trakcie którego mieszkańcy sami decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Prace dotyczące budżetu, które zaczynają się w Ursusie już teraz i będą trwały przez pierwszą połowę 2014 roku, dotyczą 0,5 proc. rocznego Spotkanie konsultacyjne w Ośrodku Kultury Arsus budżetu Ursusa na rok Według nitoring w niebezpiecznym miejscu. szacunków ma to być kwota ok. 640 Ograniczeniem jest jedynie budżet. tys. złotych. To sami mieszkańcy będą Projekty mogą być zgłaszane przez proponować projekty do realizacji, mieszkańców do zespołu budżetu a potem w toku głosowania wybiorą partycypacyjnego w Urzędzie od 20 najlepsze spośród nich. stycznia do 9 marca. Głosowanie Projekty mogą dotyczyć wszystkich na projekty odbędzie się od 20 do dziedzin życia, może to być np. plac 30 czerwca 2014, a wyniki zostaną zabaw, wyposażenie jakieś placówki ogłoszone 15 lipca 2014 r. Same edukacyjnej, ławka w parku czy mo- projekty będą realizowane w 2015 roku. Projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 14 lat, każdy proponowany projekt musi zebrać 15 podpisów. Więcej informacji na temat budżetu partycypacyjnego oraz informacje o kolejnych spotkaniach znaleźć można na stronach: ; fot. M. Banaszek

4 Edukacja Przegląd twórczości Ernesta Brylla 4 29 listopada, w Domu Kultury Kolorowa, odbył się uroczysty wieczór laureatów połączony z wręczeniem nagród XI Mazowieckiego Przeglądu Recytatorskiego Jednego Poety. Organizowany przez Ośrodek Kultury Arsus i Dom Kultury Kolorowa, tegoroczny przegląd, poświęcony był twórczości Ernesta Brylla. Wieczór zaszczycił swoją obecnością Ernest Bryll. Jury, biorąc pod uwagę interpretacje tekstów, wrażenia artystyczno- -sceniczne, dykcję oraz interpretację tekstu postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody: kategoria uczniowie Gimnazjów wyróżnienia: Natalia Gajek, Julia Gołota, Dagmara Grobel, Oliwia Niedziółka, Natalia Skwira, Stanisław Szmuksta, Maria Wróbel, Maria Zielińska. III nagroda: Arkadiusz Regeńczuk, Hanna Wąsowska; II Nagroda: Agnieszka Homańska, Weronika Lisiak, I nagroda: Sandra Czopek. Kategoria uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli wyróżnienia: Anna Burakowska, Maria Burakowska, Marta Felczak, Kinga Lasek, Aneta Michalska, Monika Tybuszewska; III nagroda: Monika Anuszewska, Marek Duniecki; II nagroda: Tomasz Kalinowski, Maja Wójciak; I nagroda: Sebastian Jaworski. W tegorocznej edycji jury zgodnie z regulaminem przyznało następujące wyróżnienia i nagrody za wykonanie piosenek z tekstem Ernest Bryl z osobami wyróżnionymi w przeglądzie Ernesta Brylla. Wyróżnienia: Aleksandra Ośkiewicz, Sara Rostecka; nicy Ursus m.st. Warszawy Wiesła- Nagrodę specjalną Burmistrza Dziel- Ii Nagroda Magdalena Piotrowska; wa Krzemienia otrzymała Monika I nagroda: Magdalena Karmiłowicz. Rossy. fot. I Barski Kruczek: 70-lecie i zjazd absolwentów W czerwcu 2014 roku LVI Liceum im. Leona Kruczkowskiego obchodzić będzie 70-tą rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji w czerwcu odbędzie się zjazd absolwentów. Kruczek to najstarsza szkoła średnia w Ursusie, a jej historia rozpoczęła się zaraz po Powstaniu Warszawskim, kiedy to na terenie przyfabrycznego osiedla zamieszkała grupka nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania w szkołach średnich. O początkach mówi zapis dokonany w 1963 roku w szkolnej księdze pamiątkowej przez Stanisława Rutkowskiego, jednego z pierwszych nauczycieli: W ostatnich miesiącach 1944 znalazłem się na terenie Ursusa, gdzie pod płaszczykiem kursów języka niemieckiego prowadziłem we własnym mieszkaniu przy ul. Sowińskiego 38 tajne kursy języka angielskiego i łacińskiego. W związku z tym w listopadzie 1944 r., z ramienia organizującego się w Ursusie tajnego gimnazjum i liceum, zgłosił się do mnie p. Pokrzywa i skontaktował mnie z p. dyr. Chmielem, który zaproponował mi współpracę z tajną szkołą przez niego kierowaną. Z wielkim entuzjazmem przystąpiłem do współpracy włączając swoje grupy młodzieżowe do wspomnianego tajnego gimnazjum i w dalszym ciągu udzielając własnego mieszkania do prowadzenia lekcji. Zaraz po wyzwoleniu Warszawy, w lutym 1945 r., utworzono Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Średniej w Ursusie, a w marcu szkoła uzyskała zgodę władz na podjęcie działalności pod nazwą Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. W październiku 1945 r. nazwę placówki zmieniono na Samorządowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Pierwsi abiturienci szkoły zdawali egzamin dojrzałości w czerwcu 1946 roku. Przystąpiło do niego 11 uczniów z tajnych kompletów, przeważnie żołnierzy Polski Podziemnej ze sławnego batalionu Miotła. W 1949 roku szkołę upaństwowiono. Adres szkoła zmieniała wielokrotnie: w 1946 została przeniesiona do budynku przy ul Regulskiej, a na początku lat 50-tych zbudowano dla niej nowy gmach przy ul. Wawelskiej (dzisiaj to ul. Sosnkowskiego), tuż obok powstającego dla pracowników fabryki Ursus osiedla mieszkaniowego ZOR. Pod obecny adres, na ulicę Dzieci Warszawy szkoła została przeniesiona w roku Zjazd absolwentów Jubileusz będzie świetną okazją do spotkania dla absolwentów szkoły. Zjazd odbędzie się 7 czerwca 2014 roku. Szkoła zaprasza wszystkich chętnych do współpracy przy organizacji wydarzenia. Zapisy absolwentów, którzy chcą wziąć udział w zjeździe odbywają się telefonicznie , mailowo: lub przez stronę internetową waw.pl/

5 Co, gdzie, kiedy? 5 Ośrodek Kultury Arsus (ul. Traktorzystów 14) 11 stycznia, godz (galeria Ad-Hoc ) wernisaż wystawy malarstwa i tkanin Małgorzaty Kowalczyk i Anny Król Natura. Wystawa czynna do 2 lutego Wstęp wolny. 11 stycznia, godz ; występ kabaretu Paranienormalni w programie satyrycznym Żarty się skończyły. Cena biletu 60 zł. 12 stycznia, godz koncert noworoczny Operetka wczoraj i dziś w wykonaniu Teatru Muzycznego IWIA. Soliści: Izabela Witecka, Monika Bestecka, Sebastian Dylnicki, Jarosław Bielecki, Jakub Klich. Tancerze: Marta Materny, Anna Hamryszak, Krzysztof Sojka. Libretto i reżyseria: Izabela Witecka. Kostiumy i scenografia: Iwia Styl. Wstęp 60 zł. 13 stycznia, godz warsztaty poetyckie w Klubie Literackim Metafora. Wstęp wolny. 16 stycznia, godz występ kabaretu Pół serio w programie karnawałowy. Wstęp wolny. 19 stycznia, godz bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. Kryształowa Królowa Śniegu. Wstęp 10 zł. 25 stycznia, godz koncert muzyczny w ramach cyklu Salonik Sztuk Arsusa pt. Li-La-Lo między Warszawą a Tel Awiwem. Wstęp wolny. 31 stycznia, godz premiera spektaklu komediowego pt. Czy jest na sali lekarz z udziałem znanych polskich aktorów. Wystąpią, m.in.: Dariusz Gnatowski, Sylwester Maciejewski, Zbigniew Lesień, Piotr Pręgowski, Viola Arlak i inni. Reżyseria Zbigniew Lesień. Wstęp 40 zł. Dom Kultury Kolorowa (ul. Sosnkowskiego 16) 19 stycznia, godz koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu Kwartetu Stroikowego w składzie: Tytus Wojnowicz obój, Romuald Gołębiewski klarnet, Alina Mleczko saksofon, Leszek Wachnik fagot. Wstęp wolny. 25 stycznia, godz wernisaż wystawy ceramiki uczestników Pracowni Ceramicznej D.K. Kolorowa. Wstęp wolny. 26 stycznia, godz bal karnawałowy dla dzieci. Wstęp 10 zł. Dom Kultury Miś (ul. Zagłoby 17) 8 stycznia, godz noworoczny wieczór śpiewająco-taneczny. Koncert dziecięcych zespołów działających w D.K. Miś : Bella Polonia i Wesołe Nutki. Wstęp wolny. 11 stycznia, godz Zatańczmy jeszcze raz. 12 stycznia, godz rodzinny bal karnawałowo- kostiumowy. Wstęp 10 zł. 15 stycznia, godz Mała filharmonia cykliczne spotkania z muzyką dla dzieci. Wstęp wolny. 16 stycznia, godz wernisaż wystawy malarstwa olejnego Krystyny Szymczak i Adeli Bold. Wystawa czynna w dni powszednie do końca stycznia w godz Wstęp wolny. 18 stycznia, godz Dzień Babci i Dziadka w rytmie tanga. 21 stycznia, godz koncert kolęd pt. Maleńka przyszła Miłość. Łączymy pokolenia: dzieci seniorom. Wstęp wolny. 23 stycznia, godz wieczór literacko-poetycko-muzyczny w nastroju karnawałowym. Prezentacja twórczości Romana Filimona przy muzyce zespołu instrumentalnego seniorów: Bogdana Jeśka, Stanisława Chrosta i Jana Mnich. Wstęp wolny. Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47) 8 stycznia, godz (Czytelnia Naukowa Nr XIX) wernisaż wystawy Daniela Woźniaka Reportare / reportaże. Wstęp wolny. 30 stycznia, godz (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) Spotkanie Koła Wolontariatu BP Ursus stycznia Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Słoneczka zakładka - edycja 2014 zatytułowana Święto Wiosny. Termin zgłaszania projektów upływa w piątek 21 lutego o godz Szczegóły na waw.pl. Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6) 25 stycznia, godz Rodzinne kolędowanie. Muzyczna Torpeda i chór mieszkańców osiedla Gołąbki zagrają i zaśpiewają najbardziej znane kolędy. Wstęp wolny. Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14) 7 stycznia, godz DKK Dyskusyjny klub książki Biblioteki Niedźwiadek. Prezentacje i rozmowy o książkach. Wstęp wolny. 28 stycznia, godz DKK Dyskusyjny klub książki Biblioteki Niedźwiadek. Wstęp wolny stycznia, godz Klub Gier Planszowych dla dzieci. Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A) 22 stycznia, godz DKK Dyskusyjny klub książki Biblioteki Skorosze. Prezentacje i rozmowy o książkach. Wstęp wolny. Lodowiska w dzielnicy Od połowy grudnia do wczesnej wiosny mieszkańcy Ursusa będą mogli skorzystać z dwóch bezpłatnych lodowisk na terenie dzielnicy. Tradycyjnie lodowiska zostany uruchomione przy Szkole Podstawowej nr 14 (ul. Sosnkowskiego 10) oraz przy Szkole Podstawowej nr 11 (Keniga 20). Na miejscu działają wypożyczalnie łyżew. Lodowiska będą czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 20.00, w piątki od 8.00 do 21.00, w soboty od 9:00 do 21.00, a w niedziele od 9:00 do Lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 11 fot. A. Wall

6 Urząd 6 Projekt realizowany w ramach PO KL , poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU! PROJEKT Ja i moja przyszłość Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu systemowego Ja i moja przyszłość. Celem projektu jest udzielenie wielostronnego wsparcia mieszkańcom Ursusa i ich rodzinom, korzystającym z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzącego do wzrostu aktywizacji społecznej i zawodowej, zapewniającej poprawę funkcjonowania uczestników w środowisku lokalnym. Udział w projekcie da im szansę na zmianę postaw, aktywizację zawodową, ukończenie kursów zawodowych i umożliwienie przezwyciężenia trudności. Realizacja projektu ma wyposażyć uczestników projektu w narzędzia motywujące do zmiany swojej sytuacji. W projekcie weźmie udział 27 osób wraz z rodzinami. CZAS TRWANIA KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU: styczeń-grudzień 2014 r. KONTAKT: koordynator projektu - Marcin Redzicki, tel , Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus, pokój nr 15. Główne cele programowe: - Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników i ich rodzin; - Budowanie ścieżki kariery zawodowej: doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, aktywizacja zawodowa; - Umożliwienie przezwyciężania trudności wychowawczych i społecznych wśród rodzin objętych projektem; - Reintegracja społeczna i rodzinna, pomoc w rozwoju osobistym i rodzinnym; -Zdobywanie i wzmacnianie umiejętności osobistych: autoprezentacja, komunikacja, motywacja, budowanie pewności siebie i inne; - Wsparcie dla rodzin w pokonywaniu trudności i barier przy pomocy Asystenta rodzinnego. Projekt realizowany jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. Ursus m.st. Warszawy w okresie od IV.2012r. do XII 2014 r. Wartość projektu wynosi zł (w roku 2014: zł) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 Nr Warszawa Tel.: , fax.: ZARZĄD DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY uprzejmie informuje, że w dniu r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Dzieci Warszawy 33, na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

7 Sport XIII Zawody Mikołajkowe 7 Uczestnicy zawodów fot. z archiwum UTS Akro-Bad 7 grudnia, w hali namiotowej Gimnazjum nr 131 w obecności władz samorządowych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbyły się XIII Zawody Mikołajkowe sekcji akrobatyki sportowej naszego klubu. Była to fantastyczna promocja akrobatyki sportowej wśród mieszkańców dzielnicy. W zawodach wystąpiło około 280 zawodników w wieku od 5 do 22 lat. Zawody obejrzało około 500 widzów w osobach rodzin i przyjaciół w obecności władz klubu i Zarządu Dzielnicy z Burmistrzem Wiesławem Krzemieniem, Zastępcą Burmistrza Jackiem Duchnowskim i Rady Dzielnicy z radnymi Marianną Jaguścik, Wandą Kopcińską i Joanną Jerzyńską oraz Dyrektorką Gimnazjum nr 131 Elżbietą Karwicką-Gorzkowską. Przy okazji zawodów medaliści tegorocznych zawodów mistrzowskich zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami i medalami: za zdobycie medali brązowych w Mistrzostwach Polski Seniorów czwórka męska: Maciej i Michał Miecznikowscy, Patryk Jaworski i Jan Kocoń, dwójka męska: Michał Kodłubański i Daniel Kłos, w dwójkach kobiet: Aneta Kajda i Julia Galusiakowska oraz w trójkach kobiet: Agnieszka Zalewska, Paula Pałdyna i Wiktoria Przygoda. Za zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Polski Juniorów czwórka męska: Dominik Pamin, Patryk Dereniewski, Patryk Porzeziński i Bartek Stasik, srebrnego medalu: czwórka męska Daniel Kłos, Jan Kocoń, Daniel Czajewski i Bartek Pamin oraz brązowych medali dwójka dziewcząt: Aneta Kajda i Julia Galusiakowska, trójka kobiet: Agnieszka Zalewska, Paula Pałdyna i Wiktoria, dwójka męska: Jan Kocoń i Daniel Kłos. Za zdobycie medali w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych: złoty medal czwórka: Kacper Kędzierski, Damian Knap, srebrny medal dwójka męska: Piotr Błesznowski i Jan Pindor i brązowy medal dwójka męska Kacper Kędzierski i Tymoteusz Piotrowski. Zawodnicy Ci przyczynili się do zdobycia I miejsca drużynowo przez nasz klub w Mistrzostwach Polski Seniorów i Mistrzostwach Polski Juniorów. Występy zawodników zachwyciły zebraną publiczność, mogącą podziwiać występy najmniejszych 5-6 latków i kunszt wykonania starszych mistrzów. Zawody były jednocześnie wspaniałym miejscem na uhonorowanie zakończenia kariery wybitnych zawodników sekcji akrobatyki sportowej. Podziękowania Agnieszce Zalewskiej, Michałowi Kodłubańskiemu i Maciejowi Sternikowi za wieloletnie reprezentowanie Ursusa i klubu złożyli Burmistrz Wiesław Krzemień i Prezes Tomasz Pajewski. Zawody, jak co roku, zakończyły się rozdaniem przez Świętego Mikołaja okolicznościowych paczek dla każdego uczestnika. Impreza odbyła się przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i rodziców zawodników. Przy tej okazji przypominamy, że UTS Akro-Bad jest organizacją pożytku publicznego i może otrzymywać 1% podatku dochodowego za 2013 rok. Jeżeli uważacie Państwo, że szkolenie dzieci i młodzieży naszego klubu jest warte pomocy to przekażcie nam swój 1%. Kazimierz Sternik Wielkie Granie i Ślizganie Wielkie Granie i Ślizganie w naszej dzielnicy powoli staje się tradycją. Jest to coroczna impreza odbywająca się zawsze na początku stycznia. Termin nie przypadkowy, festyn nie tylko dostarcza rozrywki i mnóstwa atrakcji mieszkańcom dzielnicy, ale również wspiera akcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zbiórka z tegorocznej edycji przeznaczona jest na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Serdecznie zapraszamy 12 stycznia 2014 na turniej piłkarski i imprezę sportowo-rekreacyjną na lodowisku. W godzinach w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 odbędzie się turniej piłkarski w ramach, którego I drużyna KS Ursus zmierzy się z Oldbojami Legii Warszawa. W trakcie trwania turnieju będzie możliwość wylicytowania wielu piłkarskich gadżetów m.in. koszulek piłkarzy grających w zagranicznych klubach. W godzinach na lodowisku przy Szkole Podstawowej nr 11 odbędzie się impreza rekreacyjno-sportowa. Organizatorzy przygotowali: występy zespołów muzycznych, liczne konkursy z nagrodami oraz gry i zabawy na lodzie dla najmłodszych. Na wszystkich czekać będzie darmowa gorąca herbata oraz pyszna grochówka. Serdecznie zapraszamy!

8 Sport Otwarcie sezonu zimowego na boisku bocznym 8 W sobotę, 7 grudnia, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy miało miejsce rozpoczęcie sezonu zimowego na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy Sosnkowskiego 3, połączone z uroczystym podsumowaniem rozgrywek Amatorskiej Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej. W dniu 16 lipca oficjalnie zakończyła się modernizacja bocznej płyty boiska sportowego na stadionie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3. Tego dnia OSiR otrzymał zgodę na użytkowanie boiska bocznego. Jest to jedno z niewielu boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 105 x 68 m z oświetleniem oraz trybuną mogącą pomieścić 700 kibiców w Warszawie, dodatkowo, jako jedno z niewielu boisk w Polsce posiada certyfikat FIFA QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF- 2 STAR. Otwarcie sezonu zimowego na bocznym boisku zainaugurował mecz, w którym I zespół KS Ursus zmierzył się z reprezentacją Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej. Po bardzo emocjonującym pojedynku reprezentacja złożona z najlepszych zawodników amatorskiej ligi piłki nożnej zremisowała z zawodnikami na co dzień występującymi w III lidze z KS Ursus (1:1). Gole zdobyli Anusik Artur (KS Ursus) i Arkadiusz Piróg (ULPN). Kadra ULPN wystąpiła w składzie: Bartek Gowin, Kamil Rokicki, Mateusz Szczepański, Jacek Wilczyński, Sebastian Małecki, Łukasz Maciak, Tomasz Mierzwa, Patryk Koziński, Arkadiusz Piróg, Artur Starosz, Adam Dudek, Mateusz Goliszewski, Damian Borowiec, Kamil Tur, Piotr Kamiński. Impreza była doskonałą okazją do podsumowania i wręczenia nagród najlepszym zespołom za rozgrywki ligowe Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej, wiosna i jesień 2013 oraz wyróżnienie najlepszych strzelców ligi. Najlepszym strzelcem I ligi wiosna 2013 został Tomasz Mierzwa, w sezonie jesień 2013 Artur Starosz, natomiast najlepszym strzelcem II ligi został Rafał Kustosz. Nagrody zawodnikom wręczali Burmistrzowie Dzielnicy Ursus: Wiesław Krzemień i Zastępca Burmistrza Jacek Duchnowski oraz Radna Dzielnicy Ursus Marianna Jaguścik. W uroczystości wziął udział również Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Sławomir Luliński oraz członkowie Uhonorowanie zwycięzców ULPN przez Zastępcę Burmistrza Jaceka Duchnowskiego zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Mirosław Starczewski i Witold Bogdański. fot. A. Wall Świąteczny Turniej KS Ursus W sobotę, 14 grudnia, Klub Sportowy Ursus zorganizował Turniej Świąteczny. Jak co roku w tej imprezie do rywalizacji nie stanęły dzieci, a dorośli piłkarze. Ale ten dzień ważny był również dla dzieci. Dlaczego? Po kolei. Na parkiecie w sali sportowej przy ul. Keniga 20 od rana grali przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Ursus, firm szczególnie ważnych dla KS Ursus czyli sponsorów, a także reprezentacje rodziców zawodników, trenerów oraz piłkarzy III ligi. O końcowy sukces, łatwo zatem nie było. Co ciekawe, to nie trzecioligowcy okazali się najlepsi. Imprezę wygrała firma Moto Factory, która w finale dopiero po rzutach karnych, pokonała reprezentację Trenerów. W regulaminowym czasie padł wynik 1:1.Piłkarze III ligi walczyli o podium, ale na nim w rezultacie nie stanęli. W meczu o trzecie miejsce przegrali, także po karnych, z reprezentacją firmy ZINA. Ponadto tego dnia w akcji zobaczyliśmy również drużyny: reprezentację Urzędu Dzielnicy Ursus, OXYGEN, Restauracja PIEMONTE, reprezentację Rodziców Zawodników. Wracając jednak do dzieci. To właśnie najmłodsi piłkarze KS Ursus, sobotnie popołudnie będą wspominać szczególnie miło. Tego właśnie dnia, Klub Sportowy Ursus rozdał blisko 450 paczek ze słodyczami. Otrzymali wszyscy piłkarze i wszystkie piłkarki trenujące w naszym klubie. A tych osób trenuje coraz więcej. Obecnie klub planuje założenie kolejnej grupy naborowej, rocznika Prezent w postaci słodkości na razie otrzymały roczniki od 1995 do Trzeba jednak podkreślić, że podarunki to zasługa Prezesa firmy EBEJOT, Pana Andrzeja Jaczewskiego. Firmy, która razem z Urzędem Dzielnicy Ursus, jest głównym sponsorem Klubu Sportowego Ursus. Warto również dodać, że dodatkowo Prezes EBEJO- TU ufundował stypendia dla wybranych przez trenerów, zawodników naszego klubu. W sumie, aż 17 osób, przez pół roku, będzie miało miesięczne dofinansowanie. Turniej w sobotę, był ostatnim akcentem sportowym w naszym klubie. Do treningów piłkarze KS Ursus wrócą w styczniu. Marcin Parzuchowski Wręczenie nagród przez władze dzielnicy fot. D. Wojtak Wydawca: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ursus Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 202 Redaktor prowadzący: Elżbieta Kowalewska, tel.: , Internet: Projekt: IG-tech, DTP, druk: db Print Polska Sp. z o.o., Nakład: 5 000

Wybrani Wspaniali Warszawy

Wybrani Wspaniali Warszawy ISSN: 1425-2996 b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y n r 6 / 2 2 4, c z e r w i e c 2 0 1 2 Wybrani Wspaniali Warszawy Ósemka Wspaniałych z Prezydent

Bardziej szczegółowo

Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy

Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy 9 ISSN: 1425-2996 bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy nr 2/256, luty 2015 Inwestycje 2015 roku Dzielnica Ursus otrzymała do swojej dyspozycji w 2015 roku środki w wysokości 165 mln zł,

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Trwa budowa muszli koncertowej

Trwa budowa muszli koncertowej Trwa budowa muszli koncertowej 17 wrzeœnia rozpoczêto budowê nowej muszli koncertowej w Parku Czechowickim. Tego dnia wykonawca rozpocz¹³ prace rozbiórkowe wiaty ze scen¹, pe³ni¹cej do tej pory funkcjê

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik chór kameralny w lüneburgu To już niemalże tradycja, że w okresie przedświątecznym Chór Kameralny pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego, na zaproszenie Internationale

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r.

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 3 7 Ulice na gwarancji Rozpoczęły się tegoroczne remonty dróg i chodników na terenie Gliwic. Zadania będą wykonywane w okresie kilku najbliższych

Bardziej szczegółowo

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych Powstaje targowisko meblowe patrz str. 3 Nr 114/415 31 października 2013 www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 I N F O R M A C J E I W Y D A R Z E N I A Ruszyły prace nad budżetem obywatelskim patrz str. 3 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 MARZEC / KWIECIEŃ 2015 Konstantynów Łódzki Rok IX Numer 109 / 110 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Dzieląc z Państwem radość oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, symbolizujące

Bardziej szczegółowo

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.:

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.: !"# $ %&' %( ) * +$ (" ", )& -. $ / 0 0. 0 12342567851769-8:-; 25?< Nr 63 Styczeń - Marzec 2015 ISSN 1895-6831 8513@5? 63 186

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

rowego boiska do piłki ręcznej. Można

rowego boiska do piłki ręcznej. Można Briefing prasowy Hanny Gronkiewicz Waltz 14 listopada po raz kolejny goœci³a u nas Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jej wizyta by³a zwi¹zana z oddaniem do u ytku dwóch hal namiotowych

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY

26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY ISSN 1425-2996 Dziennik Ursusa PISMO URZĘDU m. st. WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS 26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY BARFIE W dniach od 29 września do 1 października 2004 r. odbędzie się w Warszawie III

Bardziej szczegółowo

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce TAPETA MIESIĘCZNIK DOBCZYCKI Adres redakcji: 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 Tel. 012-27-16-758 Fax. 012-27-16-757 Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce efekt półrocznych przygotowań wokalnych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Wyremontowana i rozbudowana Kryta Pływalnia Koral w Morawicy już jest otwarta. Na gości czeka wiele nowych atrakcji.

Wyremontowana i rozbudowana Kryta Pływalnia Koral w Morawicy już jest otwarta. Na gości czeka wiele nowych atrakcji. MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY MORAWICA LUTY 2015 NR 2 (268) ISSN 1509-0884 W Centrum Kultury w Morawicy po raz pierwszy w historii wręczono Nagrody Wójta Gminy Morawica w Dziedzinie Kultury. Zaszczytnym tytułem

Bardziej szczegółowo

Radio Niepokalanów 102,7 FM

Radio Niepokalanów 102,7 FM 102,7 FM Radio Niepokalanów sk³adaj¹ Rada Miejska i Burmistrz cotygodniowy "Kwadrans Samorz¹dowy" Miasta i Gminy O arów Mazowiecki w ka dy czwartek o godz. 13:30 w ka dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca o godz.

Bardziej szczegółowo