Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Działanie 2. Wolontariat.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Działanie 2. Wolontariat."

Transkrypt

1 Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Opiekun - Katarzyna Ciepiela, nauczyciel chemii i fizyki Podczas zajęć Klubu Młodych Ekologów uczniowie prowadzili obserwacje w terenie, sporządzali zielniki w oparciu o klucz do oznaczania oraz wyszukiwali informacje o roślinach chronionych występujących w najbliższej okolicy. Dużo uwagi na zajęciach poświęcili problemowi odpadów- przygotowywali referaty na temat ponownego wykorzystania surowców wtórnych, sporządzili vademecum świadomego konsumenta, które zaprezentowali na gazetce szkolnej. Samodzielnie przeprowadzali badania zużycia wody, energii i gazu w gospodarstwach domowych, sporządzili makietę najczęściej spotykanych znaków ekologicznych. Uczniowie opracowali ulotki dotyczące konieczności segregowania odpadów i rozprowadzali je wśród mieszkańców. Samodzielnie przeprowadzali badania czystości wody z rzeki Odry, wyszukiwali informacje o źródłach zanieczyszczeń i ich skutkach dla życia ludzi i zwierząt. W ramach zajęć badali również czystość powietrza za pomocą samodzielnie wykonanych filtrów, jak również za pomocą skali porostowej. Jednym z tematów było również badanie kwasowości opadów atmosferycznych, i ich wpływu na rośliny. Oprócz zajęć prowadzonych w szkole uczniowie prowadzili obserwacje w terenie, jak również korzystali z pracowni komputerowej, gdzie, korzystając z Internetu zdobywali potrzebne do zajęć informacje. W ramach zajęć odbyły się również wyjazdy do Myśliborza gdzie w Centrum Edukacji Ekologicznej uczestnicy, pod okiem instruktorów samodzielnie przeprowadzali badania. Zorganizowany był też wyjazd do rezerwatu Odrzyska na zajęcia terenowe prowadzone przez przewodnika fundacji ekologicznej Zielona akcja. Na zajęciach wyjazdowych uczniowie nabyli nowych umiejętności, i zdobyli wiele nowych informacji na temat środowiska, jego zagrożeń i sposobów ochrony. Podczas zajęć zarówno tych prowadzonych w szkole, w terenie jak i wyjazdowych brali bardzo aktywny udział, wykazali się wieloma ciekawymi pomysłami podczas wykonywania prac takich jak ulotki plakaty, makiety. Na bieżąco redagowali również gazetkę ścienną, na której zamieszczali wyniki swoich badań oraz wykonane podczas zajęć prace. Działanie 2. Wolontariat. Opiekun - Mariola Fedyczkowska, nauczyciel bibliotekarz Grupa wolontariuszy naszego gimnazjum liczy 43 osoby. Są to uczniowie, którzy bezinteresownie poświęcają swój wolny czas, aby pomagać innym. Naszą pomocą objęte są osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne oraz dzieci, których rodzice mają problemy finansowe. Na stałe współpracujemy ze społecznością lokalną. Są to: - Parafialny Zespół Caritas działający przy kościele parafialnym w Malczycach, - Przedszkole Publiczne w Malczycach, - Szkoła Podstawowa,

2 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - Ochotnicza Straż Pożarna, - Dom Pomocy Społecznej Caritas. Młodzież regularnie roznosi produkty żywnościowe do osób starszych. Paczki z żywnością są dość ciężkie, ale uczniowie widzą sens swojej pracy. Zwykłe słowo dziękuję od osoby obdarowanej wynagradza im ich wysiłek. Żywność rozdzielana jest przez członków Zespołu Caritas, a wolontariusze zawsze służą pomocą przy jej roznoszeniu. Przed Mikołajkami wolontariusze zorganizowali zbiórkę słodyczy. Przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustaliliśmy listę dzieci, których rodzice borykają się z poważnymi trudnościami finansowymi. Przygotowano 11 dużych słodkich paczek i rozwieziono je na terenie całej gminy. Samochodu nieodpłatnie użyczyła nam Straż Pożarna. W każdym domu uczniowie śpiewali piosenki i rozmawiali z dziećmi. Radość na buziach najmłodszych utwierdziła nas w celowości takich działań. Uwrażliwiła też młodzież na biedę innych ludzi. Tego samego dnia grupa wolontariuszy odwiedziła Publiczne Przedszkole w Malczycach. Jeden z uczniów przebrał się za św. Mikołaja i rozdawał paczki dla wszystkich dzieci. Pozostałe wolontariuszki były Śnieżynkami, które czytały dzieciom bajki, bawiły się z nimi i organizowały konkursy. Okazją do wymiany doświadczeń było spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza we Wrocławiu. Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozmawiali o trudach i radościach pracy wolontariusza. Kolejną akcją przygotowaną przez wolontariat było zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka w Domu Pomocy Społecznej Caritas. Każdy wolontariusz własnoręcznie przygotował laurkę i dnia 21 stycznia uroczyście wręczyliśmy je wszystkim pensjonariuszom. Łzy wzruszenia w oczach starszych ludzi były wymownym znakiem potrzeby organizowania takich akcji. Regularnie czytane są książki w przedszkolu w Malczycach. Wybierane są teksty dla każdej grupy wiekowej. Po lekturze osoby czytające organizują konkursy ze znajomości przeczytanej książki. Zawsze mają też słodycze dla wszystkich dzieci. W ramach akcji Malczyce czytają dzieciom do czytania książek zapraszane są także znane osoby z naszej gminy. Do tej pory czytali przedstawiciele kościoła, Służby Zdrowia i dyrekcje szkół. Było to nowe doświadczenie zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że sztuką jest zainteresować najmłodszych do wysłuchania tekstów w całości. Na terenie naszej gminy jest wiele osób niepełnosprawnych. W związku z tym postanowiliśmy im pomóc. Trzy wolontariuszki odwiedzają chorą koleżankę Anię, która porusza się na wózku inwalidzkim. Od rodziców Ani wiem, że te wizyty są zawsze wyczekiwane i choć na chwilę pozwalają ich córce oderwać się od trudów codziennego życia. Wolontariuszki plotkują z Anią o chłopakach, słuchają muzyki i zabierają ją na spacery. Jest to również chwila wytchnienia dla jej rodziców. Nasi wolontariusze mają jeszcze mnóstwo pomysłów. Już wiedzą, gdzie ich pomoc jest najbardziej potrzebna. Stworzone przez nas koło na pewno nie zakończy swojej pracy, bo ludzi potrzebujących pomocy przybywa. Cieszę się, że chętnych do współpracy nie brakuje i młodzież tak

3 ochoczo garnie się do bezinteresownej pomocy innym. Zarówno opiekunka jak i sami wolontariusze wierzą, że dobro czynione drugiemu człowiekowi wraca do nich. Działanie 3. Koło Informatyczne. Opiekun -Ryszard Tokarski, nauczyciel informatyki W okresie od września 2007 roku do końca marca 2008 roku odbyły się 23 spotkania godzinne i jedno dwugodzinne w sobotę. Zajęcia odbywały się systematycznie w piątki od godz. 14:30 do 15:30 w sobotę od godziny 9:00 11:00 zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym programem. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie gimnazjum klas II-III, ale także uczniowie klas młodszych, którzy korzystali najczęściej z zasobów Internetu lub urządzeń dodatkowych zestawów komputerowych, takich jak skaner czy drukarka. W czasie zajęć miała miejsce współpraca z zespołem redagującym gazetkę szkolną Przystanek Malczyce. Uczniowie wspólnie tworzyli strony do kolejnych wydań czasopisma, doradzając sobie wzajemnie i poznając różnorodne możliwości edytora tekstu i komputera. Przed uczestnikami koła postawione zostały zadania wykonania folderów: SZKOŁY i GMINY oraz opracowanie strony interaktywnej gminy. Materiały do wykonania tych zadań zgromadzone zostały na kilku spotkaniach koła komputerowego. Podczas zajęć uczniowie realizowali te zadania wspierając się oprogramowaniem zakupionym w ramach tego projektu. Największe zadanie czekało na wykonanie tzn. stworzenia strony interaktywnej gminy. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, każda otrzymała swoje zagadnienia do opracowania. Grupy miały określone zadanie do wykonania w ramach podjętego działania. Po kilku spotkaniach każda grupa miała opracowane swoje zagadnienia, wykorzystując zasoby internetowe, zdjęcia z wycieczek krajoznawczych naszych okolic i przewodnik po okolicy. Grupa uczestników na jednym ze spotkań wspólnie ustaliła układ graficzny i wygląd strony. Strona jest podstroją strony internetowej szkoły z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Podczas zajęć kółka komputerowego uczniowie zapoznali się z budową oraz podstawowymi funkcjami zestawu komputerowego. Dowiadywali się również o historii i podstawowych własnościach różnych systemów operacyjnych. Uruchamiali i zamykali aplikacje typowe dla środowiska Windows. Wykonywali także operacje na plikach i folderach, ze szczególnym uwzględnieniem edytora tekstu ( tworzyli pliki tekstowe, formatowali ich zawartość, wstawiali bądź zmieniali elementy graficzne). Uczestnicy zajęć zapoznawali się z metodami wykorzystania urządzeń peryferyjnych, ich rodzajami i zastosowaniem. Przeprowadzono próbne skanowanie dowolnych elementów i zorganizowano wystawkę wyników skanowania na szkolnej gazetce ściennej. Podczas spotkań szczególną uwagę poświęcono obszarom praktycznych zastosowań techniki

4 komputerowej, metodom korzystania z gotowych zbiorów informacji takich jak np. płyty CD ( encyklopedie multimedialne, słowniki, gry edukacyjne i inne programy ) oraz zbiory internetowe. Uwzględniono również tematykę niebezpieczeństw, które niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z technologii informatycznej, gier komputerowych oraz z Internetu. Uczniowie zapoznali się z metodami postępowania w przypadku napotkania sytuacji awaryjnej lub wirusa komputerowego. Omówiono zasadę działania programów antywirusowych oraz konieczność ich stosowania. Działanie 4 Koło Młodych Dziennikarzy. Opiekun - Jadwiga Forenc- polonista Zajęcia odbywały się w różnych dniach tygodnia z powodu zmian planu lekcji oraz świąt i imprez szkolnych. Członkowie koła pracowali przede wszystkim nad redagowaniem kolejnych numerów gazetki, które niestety ze względów technicznych nie ukazały się zgodnie z planem. Podczas wyżej wymienionego okresu prowadziłam także konsultacje, które miały na bieżąco korygować błędy młodych dziennikarzy oraz weryfikować ich pomysły. Ponadto zorganizowałam uczniom warsztaty, które miały przygotować ich do prowadzenia rozmów z ludźmi, rozumieć ich emocje oraz odczytywać intencje. Wspólnie z młodymi dziennikarzami gościliśmy grupę uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły. Przeprowadziłam z nimi zajęcia warsztatowe związane z funkcją reklamy we współczesnych czasach. Obecnie mamy zebrany materiał do trzeciego numeru gazetki i zamierzamy wydać kolejny pod koniec maja lub na początku czerwca. Działanie 5. Klub Młodych Europejczyków Opiekunowie: Alicja Salmanowiczgermanistka, Halina Król- Szremska, anglistka Zadania Klubu Młodych Europejczyków realizowane były w formie zajęć pozalekcyjnych, które odbywały się w każdy wtorek w szkolnej pracowni komputerowej. Podczas, gdy w pierwszym semestrze tematyka zajęć skupiała się głównie na rozszerzaniu znajomości języka angielskiego sensu stricte, w drugim semestrze Młodzi Europejczycy poznawali podstawowe zasady tłumaczenia tekstów oraz zgłębiali wiedzę na temat najważniejszych krajów anglojęzycznych. W drugim semestrze odbyło się 10 spotkań Klubu Młodych Europejczyków. W trakcie cyklu 5 zajęć pt. Malczyce in English uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi informacjami na temat tłumaczeń tekstów, poznali różne programy multimedialne i słowniki pomocne w translacji, oraz dowiedzieli się jakie są najczęstsze błędy początkujących tłumaczy i jak tych błędów unikać. Celem tego bloku zajęć było opracowanie angielskiej wersji interaktywnej mapy gminy. Zadanie to wymagało nie tylko sporych zmagań z językiem pod względem leksykalnym i gramatycznym, lecz także efektywnej współpracy w grupie i umiejętności korzystania z zasobów Internetu i słowników multimedialnych. Efektem tej pracy jest angielska wersja tekstów dotyczących poszczególnych miejscowości Gminy Malczyce. Drugi cykl zajęć pt. Na wyspy bez biletu poświęcony był krajom anglojęzycznym, takim jak Anglia, Szkocja, Irlandia i Walia. Jedne zajęcia tego bloku dotyczyły święta zakochanych, jako jednej z

5 tradycji anglosaskich. Również na tych zajęciach uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł informacji multimedialnej i programów komputerowych w celu wyszukania informacji i przetworzenia ich formę prezentacji. Na zajęciach tych gimnazjaliści nie tylko poznali zwyczaje, tradycje i kulturę krajów anglojęzycznych, lecz także uświadomili sobie nieodzowną we współczesnym świecie potrzebę dialogu interkulturowego. Uczniowie z Klubu Młodych Europejczyków wykonali szereg zadań i nabyli wiele umiejętności, które pomogą im w komunikowaniu się z obcokrajowcami. Dużym przedsięwzięciem było sporządzenie prospektu o gminie Malczyce, na który poświęciliśmy dużo czasu. Uczniowie przygotowali informacje na temat gminy Malczyce w j. polskim, a następnie zostały one przetłumaczone przez nich na j. niemiecki. Działania te poparte były dostępem do szerokiej gamy środków dydaktycznych oraz Internetu. Z satysfakcją można jednak spojrzeć na efekt końcowy. Uczniowie pisali także e, rozmawiali przez,,chat krótko mówiąc uczyli się zawierać znajomości z niemieckojęzycznymi rówieśnikami. Młodzież miała wielką frajdę, mając możliwość spontanicznego,,porozmawiania z obcokrajowcami. Uczniowie poznali historię (XIXw.) i zabytki kulturowe Berlina. Potrafią już wymienić zabytki znajdujące się w Berlinie, pokazać je na mapie i opowiedzieć o nich. Interesującym tematem był także karnawał w Niemczech. Młodzież poznała jego przebieg, atrakcje oraz zwyczaje. Lekcją podsumowującą wiadomości o Niemczech (i głównie Berlina) był przeprowadzony quiz. Uczniowie z,,klubu Młodych Europejczyków potrafią podać podstawowe informacje o Szwajcarii: położenie, powierzchnia, kraje sąsiadujące. Uczestnicy kółka wyszukiwali wielu informacji na temat Szwajcarii w Internecie. Uczniowie poznali również opowieść,,wilhelm-tel-sage - potrafią ją streścić oraz rozwiązać zadania do tekstu. Uczestnicy koła poznali słownictwo niezbędne do opisu Świąt Wielkanocnych, potrafią opowiedzieć o tym, jak wygadają te Święta w Niemczech a jak w Polsce. Dodatkowo uczestnicy Klubu Młodych Europejczyków wzięli udział w integracyjnej wycieczce do Parku Miniatur i Parku-labiryntu w Kleinwelka, która odbyła się 17 marca 2008 roku. Klub Młodych Europejczyków miał również swój udział w organizacji Dnia Otwartego naszego gimnazjum, który miał miejsce 14 marca 2008 roku. Wraz z nauczycielkami języka angielskiego i niemieckiego uczniowie przygotowali językowe warsztaty wielkanocne dla uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia Klubu Młodych Europejczyków odbywają się nadal i będą się odbywały w dalszym ciągu, również po zakończeniu projektu. Dzięki tej inicjatywie malczyccy gimnazjaliści mają możliwość poszerzenia swoich kompetencji z zakresu języka angielskiego. Działanie 6- Obsługa projektu, za realizację odpowiedzialna księgowa Anna przedwolska

6 Działanie 7. Centrum Informacji Zawodoznawczej. Opiekun Mariola Przybycień, doradca zawodowy, polonista Żeby CIZ mogło zacząć działać, zostały zakupione meble i przystosowano do tego celu specjalne pomieszczenie w szkole. Stworzona została strona internetowa na której umieszczane są prace uczniów, ankiety, ważne informacje z orientacji zawodoznawczej. Zakupione zostały materiały szkoleniowe, z których mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, absolwenci, rodzice uczniów ( książki i program multimedialny). W ramach tego działania nauczyciel- zawodoznawca systematycznie przeprowadzał z uczniami warsztaty zawodoznawcze ( z całymi klasami). Pełnił również dyżury w CIZ, gdzie uczniowie mogli skorzystać z fachowej pomocy, programów multimedialnych, Internetu. Przeprowadzona została również ankieta wśród uczniów i rodziców klas trzecich na temat wyboru przyszłego zawodu. Na bieżąco na korytarzu szkolnym uczniowie przygotowywali gazetkę pt. Zawód z pasją. CIZ jest miejscem chętnie odwiedzanym przez naszych uczniów. Jest to miejsce, w którym mogą spokojnie skorzystać z Internetu nie tylko w celach zawodoznawczych. Chętnie tez dzielą się z nauczycielem-opiekunem swoimi troskami, niepokojem o swoją przyszłość. Te rozmowy, jak i korzystanie z różnorodnych fachowych form pomocy, pozwala młodym ludziom otworzyć się na świat, odważniej spojrzeć w przyszłość, a w konsekwencji wybrać wymarzony zawód. Warsztaty przeprowadzane w klasach dotyczyły różnorodnej tematyki. Uczniowie określali własne cechy osobowości; wyznaczali cele; planowali swoja karierę, poszukiwali drogi do wymarzonego zawodu; poznawali zawody. Bardzo chętnie młodzież uczestniczyła w tych zajęciach. Za każdym razem dopytywali się o termin następnych spotkań, co było bardzo budujące i potwierdzało sens przeprowadzanych zajęć. Działanie 8. Projekt Dinozaury wśród zawodów Opiekunowie: Marzena Gruca, nauczyciel WOS-u i historii, Mariola Przybycień- doradca zawodowy. Projekt Dinozaury wśród zawodów realizowany był od r. do r. W trakcie realizacji projektu, którego celem było poznanie ginących zawodów i profesji, uczniowie wykonali plakaty prezentujące wybrany zawód ( zdjęcia w załączniku- płyta CD). Plakaty wykonywane były grupowo. Uczniowie realizowali kolejno instrukcje przygotowane przez nauczycieli koordynujących projekt ( szukali informacji dotyczących zawodu np. rymarza, złotnika, piekarza- metod pracy, narzędzi, surowca, produktu). Najwięcej informacji dostarczył im Internet. Wykonane prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Na zakończenie projektu uczniowie najlepszych prac pojechali do skansenu w Ochli. Jest to część Muzeum Etnograficznego z Zielonej Góry. Skansen jest jedyną instytucją tego typu w środkowej części polsko- niemieckiego pogranicza prezentującą całokształt kultury ludowej. W skansenie

7 prezentowane są różne typy architektury ludowej, wyposażenia, strojów i rękodzieła czterech sąsiadujących ze sobą regionów etnograficznych : - Zachodniej Wielkopolski; - Dolnego Śląska; - Wschodnich Łużyc; - obszaru środkowo- lubuskiego. Po obejrzeniu wszystkich zgromadzonych zbiorów i uzyskaniu wyczerpujących informacji na ich temat uczniowie zajęli się rękodziełem. Pod czujnym okiem pani instruktor z liści kukurydzy tworzyli ozdoby choinkowe. Działanie 9. Koło Artystyczne Opiekun- Renata Burdzy, nauczyciel języka polskiego i plastyki Koło Artystyczne realizowało projekt od 15 września 2007 roku do 15 marca Zajęcia odbywały się w dni wolne od zajęć dydaktycznych, soboty a ich czas był zawsze dostosowany do poszczególnych etapów działań. W ramach projektu zostały wykonane następujące zadania: a) zaproszenia na wieczornicę patriotyczną; b) przygotowanie upominków, ozdób i kartek świątecznych na Kiermasz Bożonarodzeniowy; c) przygotowanie wystawy przez uczniów związanych z tradycjami Bożego Narodzenia,,Anioły do mnie przysyłasz ; d) wystawienie jasełek dla mieszkańców Malczyc,,Uzdrawiająca moc miłości ; e) prezentacja kolęd, wierszy i inscenizacji świątecznych w ramach,,wieczoru piernikowego ; Działalność Koła Artystycznego cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie poznawały nowe techniki plastyczne, uczyły się recytacji utworów, inscenizowały wybrane sztuki teatralne. Uczniowie korzystali na zajęciach z gotowych scenariuszy czy szablonów, jak również bardzo chętnie wprowadzali swoje nowatorskie pomysły. Każde działania naszego koła spotykały się z serdecznym przyjęciem rodziców, nauczycieli jak i całej społeczności gminy Malczyce dla której przedstawienia były przygotowywane. Uczestnicy koła wzięli również udział w przedstawieniu teatralnym pt. Okno na parlament we wrocławskim Teatrze Komedii Działanie 10. Projekt Moje gospodarstwo agroturystyczne. Opiekunowie Jadwiga Forenc- polonistka, Marzena Gruca, nauczyciel WOS-u i historii Zajęcia zostały przeprowadzone w różnych grupach, uczestniczyły w nich zazwyczaj chętne zespoły klasowe.

8 Uczniowie najpierw zostali odpowiednio przygotowani do zajęć: zapoznali się z pojęciem agroturystyka oraz oglądali oferty na stronach www. Następnie przeprowadziłyśmy cykl zajęć, na których uczniowie pracowali zgodnie z wcześniej otrzymanymi instrukcjami. Dwie grupy wykonywały foldery oraz plakaty związane z agroturystyką w naszej miejscowości, pozostałe dwie pracowały na podstawie lektur Pan Tadeusz i Zemsta. Zgodnie z informacjami zawartymi w wyżej wymienionych utworach uczniowie wykorzystali przedstawione tam realia do zaproponowania wypoczynku współczesnemu turyście w Soplicowie i na zamku w Odrzykoniu. Projektowali obiekty rekreacyjne, ogrody i sady, parki, place zabaw, poszczególne pomieszczenia wewnątrz obiektów oraz atrakcje związane z aktywnym wypoczynkiem na wsi. Efektem ich prac są plakaty oraz foldery. Działanie 11. Projekt Świat zawodów Opiekunowie: Marzena Gruca, nauczyciel WOS-u i historii, Mariola Przybycień- doradca zawodowy. Projekt Świat zawodów realizowany był od r. do r. W ramach przedsięwzięcia uczniowie klas trzecich wykonywali prezentacje multimedialne na temat swojego wymarzonego zawodu, natomiast uczniowie klas I i II zajęli się zawodami już dzisiaj nieistniejącymi, zawodami ginącymi. Podczas pracy uczniowie wykazali się znajomością technologii informacyjnej, znajomością programu Power Point oraz wykorzystali zasoby Internetu oraz czasopisma i wydawnictwa książkowe zgromadzone w Centrum Informacji Zawodoznawczej i bibliotece szkolnej. Kolejne etapy tworzenia prezentacji były konsultowane z nauczycielami koordynującymi projekt. Działanie 12. Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych Opiekunowie Katarzyna Ciepiela, Mariola Przybycień 14 marca 2008 r. zorganizowana została Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele szkół średnich z najbliższej okolicy: Wrocławia, Legnicy i Środy Śląskiej. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 12 szkół ponadgimnazjalnych. Celem imprezy było zapoznanie młodzieży z klas III, ich rodziców i wychowawców z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej części obecni na giełdzie przedstawiciele szkół średnich dokonywali prezentacji ofert edukacyjnych swoich szkół. W większości były to prezentacje multimedialne, krótkie filmy o szkołach. W drugiej części uczniowie mogli indywidualnie porozmawiać z przedstawicielami szkół ( często naszymi absolwentami). W bezpośrednim kontakcie mogli uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania; otrzymali również foldery i ulotki reklamujące szkołę, na których znajdowały się informacje o zasadach rekrutacji, profilu kształcenia, osiągnięciach uczniów, kołach zainteresowań itp. Giełda z pewnością pomogła uczniom uzyskać rzetelne informacje o możliwościach dalszego kształcenia oraz skłoniła ich do dokonania świadomego wyboru szkoły zgodnie z ich oczekiwaniami, zainteresowaniami i predyspozycjami.

9 Na giełdę zaproszeni zostali również wszyscy rodzice naszych trzecioklasistów ( każdy rodzic otrzymał indywidualne zaproszenie), którzy otrzymali pakiety informacyjne na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W tym spotkaniu uczestniczył również koordynator projektu pan Piotr Krośniak. Wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez naszych uczniów. Ten dzień był również Dniem Promocji Szkoły i projektu Przystanek Malczyce. Zaproszeni zostali wszyscy uczniowie klas VI ze szkoły podstawowej wraz z nauczycielami i rodzicami, którzy otrzymali imienne zaproszenia. Wszyscy zaproszeni goście mogli zwiedzić nasze gimnazjum, wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez naszych nauczycieli, poznać grono pedagogiczne, zaznajomić się z ofertą zajęć pozalekcyjnych. Wszyscy goście otrzymali słodki poczęstunek, co spotkało się z ogromnym uznaniem wśród naszych przyszłych uczniów. Po giełdzie i dniu otwartym doszło do spotkania Lokalnej Grupy Działania wraz koordynatorem projektu panem Piotrem Krośniakiem, który namawiał nas do założenia stowarzyszenia działającego na rzecz szkół i gminy. Na tym spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli instytucji działających na terenie gminy. W miłej atmosferze podsumowany został projekt. Ustalono również, że warto podejmować się różnych działań mających na celu integrację społeczności lokalnej. Być może w niedalekiej przyszłości rzeczywiście zdobędziemy się na założenie stowarzyszenia, na co tak namawiał nas pan Krośniak. Działanie 13. Klub Miłośników Historii Regionu Opiekunowie: Marzena Gruca, Mariola Przybycień Zajęcia Klubu Miłośników Historii Regionu odbywały się od r. do r. w modułach 2- godzinnych. Przeprowadzono 28 zajęć stosując różnorodne metody i techniki edukacyjne. Uczestnicy poznali dzieje Malczyc i okolicznych wsi tworząc kalendarium dziejów i gazetki ścienne. Zwrócili uwagę na zmienne losy gminy, jej mieszkańców dawnych i teraźniejszych, zbierali pamiątki i zdjęcia. Uczestniczyli w przedsięwzięciu Ośrodka Pamięć i Przyszłość mającego na celu poznanie historii Ziem Odzyskanych. Włączyli się czynnie, przygotowując prezentację multimedialną, w działania Ośrodka. W celu integracji ze społecznością lokalną i chęci uczczenia pamięci walczących o Polskę zorganizowano wieczornicę patriotyczną Tej, która nie zginęła Młodzież recytowała wiersze i śpiewała przejmujące pieśni patriotyczne. Elementem uzupełniającym występy był pokaz multimedialny.

10 Na szczególną uwagę zasługują spotkania poświęcone religii prawosławnej oraz Łemkommniejszości zamieszkującej naszą gminę. Dzięki wizycie w cerkwi, poznaniu symboliki prawosławia i cech kultury łemkowskiej uczniowie stali się bardziej otwarci na inne kultury, pełni zrozumienia i empatii. Pod hasłem poznania i łączenia kultur odbył się Wieczór Piernikowy, podczas którego można było obejrzeć jasełka, występy grup kolędniczych, wysłuchać kolęd w języku polskim i łemkowskim. Wszyscy uczestnicy wieczoru zostali obdarowani piernikami- wypiekami uczestników Koła Miłośników Historii Regionu i Koła Artystycznego. Ponadto uczniowie badali historię szkoły, parafii rzymskokatolickiej z Malczyc, fabryk istniejących na terenie gminy. Rozwijali swoje umiejętności z zakresu TI, poszukując danych statystycznych dotyczących Malczyc i pracując przy tworzeniu mapy interaktywnej gminy. Doskonałym uzupełnieniem zajęć pozalekcyjnych były lekcje muzealne dotyczące historii Środy Śląskiej oraz jej średniowiecznego wizerunku w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej oraz wizyta w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, gdzie uczniowie obejrzeli wystawę Tożsamość Dolnoślązaków. 1. Planowana i faktyczna liczba beneficjentów : a. Dorośli Planowana około 50 faktyczna około 100 b. Młodzież Planowana około 140 faktyczna około 180 c. Dzieci Planowana 70 faktyczna ponad 100 d. Kobiety -60 e. Mężczyźni W jaki sposób został wykorzystany sprzęt informatyczny i Internet przy realizacji działań oraz przy prezentacji efektów? Stworzenie internetowej mapy gminy i umieszczenie jej na stronie gimnazjum Tworzenie gazetki pt. Przystanek Malczyce; Utworzenie strony na potrzeby realizacji zadań Centrum Informacji Zawodoznawczej; Korzystanie ze stron WWW przy realizacji zadań poszczególnych działań ; Praca z programami: Paint Shop, Photoshop, Fine Reader, Ulead Video Studio, Publisher, Correl; tworzenie prezentacji multimedianych; praca z multimedialnymi programami do nauki języka niemieckiego i angielskiego; Projektowanie stron WWW; Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych w CIZ; Umieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie WWW gminy i szkoły; Wykorzystanie sprzętu multimedialnego w czasie Giełdy Szkół ponadgimnazjalnych i Dnia Otwartego;

11 3. Czy uważają Państwo, że zakładane cele projektu zostały osiągnięte? (prosimy o uzasadnienie) Cele, które wyznaczyliśmy sobie w momencie konstruowania projektu Przystanek Malczyce, zostały zrealizowane w znacznym stopniu. Stworzyliśmy Centrum Informacji Zawodoznawczej, co było naszym priorytetem, chętnie odwiedzane przez uczniów i nauczycieli, jak również uczniów ze szkoły podstawowej. Uczniowie mieli okazję w praktyce posługiwać się językiem angielskim i niemieckim, co pozwoli im w przyszłości stać się ludźmi otwartymi na świat. Poza tym mieli dużo okazji do tego, aby poznać nowoczesne środki dydaktyczne, Internet, multimedia. Uczniowie zakładali strony internetowe, rozmawiali za pomocą komunikatorów z kolegami z innych państw, swobodnie posługiwali się rzutnikiem multimedialny, robili fotoreportaże i prezentacje multimedialne. Poza tym uczniowie w efektywny sposób spędzali czas wolny i poznali nowe miejsca. Ważnym celem była również integracja społeczności lokalnej. Udało nam się to poprzez działanie wolontariatu, podjecie współpracy z różnymi instytucjami na terenie gminy, imprezy organizowane przez nas dla mieszkańców gminy: jasełka, Wieczór Piernikowy, Wieczornicę patriotyczną, wystawy prac w domu kultury; uczestnictwo w przedsięwzięciu Pociąg do historii.. 4. Co można uznać za największy sukces projektu, a co zakończyło się niepowodzeniem? Z cała pewnością za sukces projektu można uznać wysoka frekwencję uczniów podczas zajęć. Należy dodać, że w większości zajęcia te odbywały się w soboty. Cieszy również ogromne zaangażowanie nauczycieli w to przedsięwzięcie i fakt, że po skończeniu projektu nadal spotykają się z uczniami, kontynuują zajęcia i w przyszłości maja ochotę starać się o kolejne dotacje na tego typu przedsięwzięcia. Nawiązaliśmy również współpracę z różnymi instytucjami w naszej gminie: parafiami- katolicką i prawosławną, Caritasem, Gminnym Ośrodkiem Kultury, przedszkolem, strażą pożarna, GOPS-em, Stowarzyszeniem Sympatyków Malczyc i okolic, mniejszością łemkowską. Mamy nadzieje, że ta współpraca będzie kontynuowana również i w przyszłości. 5. Jeśli miały miejsce, prosimy wymienić nieplanowane osiągnięcia projektu. Nieplanowanym osiągnięciem projektu były dwie imprezy: Wieczornica patriotyczna i Wieczór piernikowy. Pomysły na te przedsięwzięcia rodziły się w trakcie realizacji projektu i przyniosły nieoczekiwany sukces. Na obydwa spotkania zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy gminy, rodzice naszych uczniów, władze, przedstawiciele instytucji. Obie imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Malczyc i okolic. Być może dlatego, że miały nowatorski charakter. Do obydwu imprez wykorzystano projekcje multimedialne, co było nowością dla widowni. Wiemy już dziś na pewno, że obie te imprezy na stałe wpiszą się do kalendarza imprez naszej szkoły.

12 6. Które inicjatywy zapoczątkowane przy realizacji projektu są/będą kontynuowane? Z cała pewnością będzie kontynuowana działalność Centrum Informacji Zawodoznawczej, wolontariat, Koło Miłośników Historii Regionu. Poza tym jak wcześniej zostało wspomniane na pewno cyklicznie odbywać się będą dwie imprezy dla mieszkańców gminy, mianowicie Wieczornica patriotyczna w miesiącu listopadzie i Wieczór piernikowy w miesiącu styczniu. Poza tym mamy nadzieję na dalszą współpracę z rożnymi instytucjami w naszej gminie.

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest jego właściwe eksponowanie w środowisku lokalnym.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola

Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola Raport z projektu Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola Małe Przedszkola utworzone w projekcie Mazowieckie Małe Przedszkola i wspierane w projekcie Nasze Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Internet w mojej społeczności

Internet w mojej społeczności Internet w mojej społeczności Wykorzystanie technologii informatycznych w rozwoju społeczności lokalnych Marcin Mastykarz Jak wykorzystać IT w rozwoju społeczności lokalnych Bohdan Szafrański Open Source

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH 1 S t r o n a ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH RAPORT CZĄSTKOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO I ETAPU PRB MAGDALENA STEC WARSZAWA, MARZEC 2011 Polsko-Amerykańska

Bardziej szczegółowo

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne)

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) za rok 2009 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116,

Bardziej szczegółowo

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO // INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Rok szkolny 2012/2013 1 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im Juliusza Słowackiego; collage aut. Julian Parker-Burns Ideały szkoły i jej historia // SŁOWO

Bardziej szczegółowo