PIEŚO LEGIONOW POLSKICH WE WŁOSZECH"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIEŚO LEGIONOW POLSKICH WE WŁOSZECH""

Transkrypt

1 Różne oblicza patriotyzmu- teksty kultury do analizy Legiony Dąbrowskiego 0dezwa legionowa z 20 I 1797 r. Cyt. za: Legiony Dąbrowskiego. Europa w dobie wojen napoleooskich. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 26, opracował J. Willaume, Warszawa 1960 Do współobywateli! Wiemy ojczyźnie mojej do ostatniego momentu walczyłem za jej wolnośd pod nieśmiertelnym Kościuszką. Upadła ona pod przemocą i nie zostaje nam jak pocieszające wspomnienie, żeśmy krew przelewali za ziemię przodków naszych, żeśmy widzieli nasze chorągwie zwycięskie pod Dubienką, Racławicami, Warszawą i Wilnem. Polacy, nadzieja powstaje *... +, Francja zwycięża, ona się bije za sprawę narodów, starajmy się osłabid jej nieprzyjaciół. Francja pozwala nam schronienia, czekając lepszych losów dla kraju naszego, idźmy pod jej chorągwie, te są oznaką honoru i zwycięstwa * Legiony Polskie formują się we Włoszech, na tej ziemi niegdyś świątyni wolności. Już oficerowie i żołnierze, towarzysze trudów waszych i męstwa, są ze mną; już się bataliony formują; przybywajcie koledzy, rzucajcie broo, którą was nosid przymuszono; bijmy się za sprawę wspólną wszystkich narodów, za wolnośd, pod walecznym Bonaparte, zwycięzcą Włoch! Triumfy Rzptej Francuskiej są naszą jedyną nadzieją; za jej pomocą i jej aliantów może zobaczymy jeszcze domy nasze, któreś my z rozrzewnieniem porzucili. W kwaterze głównej w Mediolanie, dnia 1 pluviose r. V1 Rzeczypospolitej Francuskiej jednej i nierozdzielnej. Generał lejtnant polski Jan Dąbrowski. Słowa pieśni Legionów poczyna się od wierszy, które otwierają historię współczesną ( ) Słowa te znaczą, że ludzie zachowujący w sobie to, co stanowi istotę narodowości polskiej, zdolni są przedłużyd byt ojczyzny niezależnie od wszelkich warunków politycznych i mogą dążyd do jej przywrócenia. To nam wyjaśnia zjawisko ( ), że polska idea ojczyzny nie jest związana z ideą ziemi. Pierwszy to raz widziano cały naród w pielgrzymstwie Adam Mickiewicz, wykład 26 IV 1842r. na Sorbonie, za: Polskie hymny narodowe, Warszawa 2006, s.50 PIEŚO LEGIONOW POLSKICH WE WŁOSZECH" Józef Wybicki (wersja pierwotna według rękopisu z 1797, za: Polskie hymny, op.cit., s.32) Jeszcze Polska nie umarła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, Szablą odbijemy. Marsz, marsz Dąbrowski Do Polski z ziemi włoski

2 Za Twoim przewodem Złączem się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania Wracał się przez morze Dla ojczyzny ratowania Po szwedzkim zaborze. Marsz, marsz... Niemiec, Moskal nie osiędzie, Gdy jąwszy pałasza, Hasłem wszystkich zgoda będzie I ojczyzna nasza. Marsz, marsz... Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami, Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężad mamy. Marsz, marsz... Już tam ociec do swej Basi Mówi zapłakany: Słuchaj jeno pono nasi Biją w tarabany. Marsz, marsz... Na to wszystkich jedne głosy: Dosyd tej niewoli. Mamy racławicki kosy. Kościuszkę Bóg pozwoli. Powstanie Listopadowe Kossak Wojciech, Olszynka Grochowska, ok.1931

3 fot. Piotr Ligier/Muzeum Narodowe w Warszawie Warszawianka 1831 Pieśo została napisana w języku francuskim przez narodowego poetę Francji Casimira François Delavigne'a nawiązuje do wydarzeo powstania listopadowego. Autorem najbardziej znanego polskiego przekładu był poeta i historyk Karol Sienkiewicz, brat dziadka Henryka Sienkiewicza. Tekst został opublikowany w 1831 roku, w czasopiśmie warszawskim Polak Sumienny Wersja francuska Wersja polska Il s'est levé, voici le jour sanglant ; Oto dziś dzieo krwi i chwały, Qu'il soit pour nous le jour de délivrance! Oby dniem wskrzeszenia był! Dans son essor, voyez notre aigle blanc W tęczę Franków Orzeł Biały Les yeux fixés sur l'arc-en-ciel de France Patrząc, lot swój w niebo wzbił. Au soleil de juillet, dont l'éclat fut si beau, Słoocem lipca podniecany,

4 Il a repris son vol, il fend les airs, il crie : Woła do nas z górnych stron: "Pour ma noble patrie, "Powstao, Polsko, skrusz kajdany, Liberté, ton soleil ou la nuit du tombeau!" Dziś twój tryumf albo zgon!" Polonais, à la baïonnette! Hej, kto Polak, na bagnety! C'est le cri par nous adopté ; Żyj, swobodo, Polsko, żyj! Qu'en roulant le tambour répète : Takim hasłem cnej podniety, A la baïonnette! Trąbo nasza, wrogom grzmij! Vive la liberté! Trąbo nasza, wrogom grzmij! Guerre! A cheval, cosaques des déserts! Na koo! - woła Kozak mściwy, Sabrons, dit-il, la Pologne rebelle : Karad bunty polskich rot! Point de balkans, ses champs nous sont ouvert ; Bez Bałkanów są ich niwy, C'est le galop qu'il faut passer sur elle. Wszystko jeden zgniecie lot. Halte! n'avancez pas! Ses balkans sont nos corps ; Stój! Za Bałkan pierś ta stanie, La terre où nous marchons ne porte que des braves, Car wasz marzy płonny łup! rejette les esclaves Z wrogów naszych nie zostanie

5 Et de ses ennemis ne garde que les morts Na tej ziemi, chyba trup. Polonais, à la baïonnette! Hej, kto Polak, na bagnety! Pour toi, Pologne, ils combattront, tes fils, Droga Polsko, dzieci Twoje Plus fortunés qu'au temps où la victoire Dziś szczęśliwszych doszły chwil, Mêlait leurs cendres aux sables de Memphis Od tych sławnych, gdy ich boje Où le Kremlin s'écroula sous leur gloire: Wieoczył Kremlin, Tybr i Nil. Des Alpes au Thabor, de l'ebre au Pont-Euxin, Lat dwadzieścia nasze męże Ils sont tombés, vingt ans, sur la rive étrangère. Los po obcych ziemiach siał, Cette fois, ô ma mère! Dziś, o Matko, kto polęże, Ceux qui mourront pour toi, dormiront sur ton sein. Na Twem łonie będzie spał. Polonais, à la baïonnette! Hej, kto Polak, na bagnety! Viens Kosciusko, que ton bras frappe au coeur Wstao Kościuszko! Ugodź serca, Cet ennemi qui parle de clémence; Co litością mamid śmią. En avait-il quand son sabre vainqueur Znałże litośd ów morderca,

6 Noyait Praga dans un massacre immense? Który Pragę zalał krwią? Tout son sang va payer le sang qu'il prodigua, Niechaj krew tę krwią dziś spłaci, cette terre en a soif, qu'elle en soit arrosée; Niech nią zrosi grunt, zły gośd! Faisons, sous sa rosée, Laur męczeoski naszych braci Reverdir le laurier des martyrs de Praga. Bujniej będzie po niej rośd. Allons, guerriers, un généreux effort! Tocz, Polaku, bój zacięty, Nous les vaincrons; nos femmes les défient. Ulec musi dumny car. O mon pays, montre au géant du nord Pokaż jemu pierścieo święty, Le saint anneau qu'elles te sacrifient. Nieulękłych Polek dar. Que par notre victoire il soit ensanglanté; Niech to godło ślubów drogich Marche, et fais triompher au millieu des batailles Wrogom naszym wróży grób, L'anneau des fiançailles, Niech krwią zlane w bojach srogich Qui t'unit pour toujours avec la liberté. Nasz z Wolnością świadczy ślub. Polonais, à la baïonnette! Hej, kto Polak, na bagnety!

7 A nous, Français! Les balles d'iéna O Francuzi! Czyż bez ceny Sur ma poitrine ont inscrit mes services; Rany nasze dla was są? A Marengo, le fer la sillonna; Spod Marengo, Wagram, Jeny, De Champ-Aubert comptez les cicatrices. Drezna, Lipska, Waterloo... Vaincre et mourir ensemble autrefois fut si doux! Świat was zdradzał, my dotrwali, Nous étions sous Paris... Pour de vieux frères d'armes Śmierd czy tryumf - my, gdzie wy! N'aurez-vous que des larmes? Bracia, my wam krew dawali, Frères, s'était du sang que nous versions pour vous! Dziś wy dla nas nic prócz łzy! Polonais, à la baïonnette! Hej, kto Polak, na bagnety! O vous, du moins, dont le sang glorieux Wy przynajmniej, coście legli S'est, dans l'exil, répandu comme l'onde, W obcych krajach za kraj swój, Pour nous bénir, mânes victorieux, Bracia nasi, z grobów zbiegli, Relevez-vous de tous les points du monde! Błogosławcie bratni bój! Qu'il soit vainqueur, ce peuple; ou martyr comme vous, Lub zwyciężym lub gotowi Sous le bras du géant, qu'en mourant il retarde, Z trupów naszych tamę wznieśd,

8 Qu'il tombe à l'avant-garde, By krok spóźnid olbrzymowi, Pour couvrir de son corps la liberté de tous. Co chce światu pęta nieśd. Polonais, à la baïonnette! Hej, kto Polak, na bagnety! Sonnez, clairons! Polonais, à ton rang! Grzmijcie bębny, ryczcie działa, Suis sous le feu ton aigle qui s'élance. Dalej! dzieci w gęsty szyk! La liberté bat la charge en courant, Wiedzie hufce Wolnośd, chwała, Et la victoire est au bout de ta lance. Tryumf błyska w ostrzu pik. Victoire à l'étendard que l'exil ombragea Led nasz Orle w górnym pędzie, Des lauriers d'austerlitz, des palmes d'idumée! Sławie, Polsce, światu służ! Pologne bien-amée, Kto przeżyje wolnym będzie, Qui vivra sera libre, et qui meurt l'est déjà! Kto umiera - wolnym już! Polonais, à la baïonnette! Hej, kto Polak, na bagnety! C'est le cri par nous adopté ; Żyj, swobodo, Polsko, żyj! Qu'en roulant le tambour répète : Takim hasłem cnej podniety,

9 Trąbo nasza, wrogom grzmij! A la baïonnette! Powstanie Krakowskie Dziekooski Józef Bohdan, Edward Dembowski z procesją napadnięty przez Austriaków, fot. Piotr Ligier/Muzeum Narodowe w Warszawie Manifest Rządu Narodowego z 22 II 1846 r. w: Rewolucja polska 1846 Polacy! Godzina powstania wybiła - cała rozszarpana Polska dźwiga się i zrasta - powstali już bracia nasi w Księstwie Poznaoskim, w Polsce Kongresowej, w Litwie i na Rusi biją się z wrogiem. Biją się o najświętsze prawa wydarte im podstępem i przemocą. - Wszak wiecie, co się działo i co się ciągle dzieje, kwiat naszej młodzieży gnije w więzieniach, starcy, co wspierali nas radą, oddani bezcześci, księża obrani z wszelakiej powagi, słowem, każdy, kto czynem a myślą tylko pragnął żyd, umierad dla Polski, jest zniszczony lub gnije w więzieniu, lub co chwila jest na to wystawiony. Odbiły się w sercach naszych i rozdarły je aż do krwi jęki milionów zaknutowanych, wywiędłych w podziemnych lochach, pędzonych w szeregach ciemięzców, męczonych wszystkim, czemu tylko siła człowieka wystarczy - wydarli nam sławę - zabraniają nam naszego języka - nie pozwalają wyznawad wiary ojców naszych - kładą nieprzebyte tamy ulepszeniom składu towarzyskiego - uzbrajają braci przeciw braci - sieją potwarze na najgodniejszych synów Ojczyzny. Bracia! jeszcze krok tylko, a nie będzie już Polski i ani jednego Polaka - wnuki nasze przeklinad będą pamięci naszej, żeśmy z najpiękniejszej krainy ziemi zostawili im tylko gruzy i pustynie - żeśmy lud najbiedniejszy

10 dozwolili okud w kajdany, że muszą wyznawad obcą wiarę, mówid obcym językiem i byd niewolnikami gwałcicieli praw swoich, wołają na nas z grobu prochy ojców naszych, męczenników za sprawę narodową, abyśmy ich pomścili, wołają na nas niemowlęta, abyśmy im utrzymali Ojczyznę od Boga nam powierzoną - wołają na nas wolne narody całej ziemi, ażebyśmy nie dali upaśd najświętszej zasadzie narodowości - woła na nas Bóg sam, który od nas kiedyś rachunku żądad będzie. Jest nas dwanaście milionów, powstaomy razem jak mąż jeden, a potęgi naszej żadna nie przemoże siła, będzie nam wolnośd, jakiej dotąd nie było na ziemi, wywalczymy sobie skład społeczeostwa, w którym każdy podług zasług i zdolności z dóbr ziemskich będzie mógł użytkowad, a przywilej żaden i pod żadnym kształtem mied nie będzie miejsca, w którym każdy Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, żony i dzieci swoich, w którym upośledzony od przyrodzenia na ciele lub duszy znajdzie bez upokorzenia niechybną pomoc całego społeczeostwa, w którym ziemia, dzisiaj przez włościan warunkowo tylko posiadana, stanie się bezwarunkową ich własnością, ustaną czynsze, paoszczyzny i wszelkie tym podobne należytości bez żadnego wynagrodzone, a poświęcenie się sprawie narodowej z bronią w ręku będzie wynagrodzone ziemią z dóbr narodowych. Polacy! nie znamy odtąd między sobą żadnej różnicy, jesteśmy odtąd bradmi, synami jednej matki Ojczyzny, jednego ojca Boga na niebie! Jego wezwijmy na pomoc, a On pobłogosławi orężowi naszemu i da nam zwycięstwo; ale, aby wysłuchał głosów naszych, nie kalajmy się pijaostwem ani rabunkiem, nie plammy poświęconej broni samowolnością lub morderstwem bezbronnych różnowierców i cudzoziemców, bo nie z ludami, ale z ciemięzcami naszymi bój prowadzimy. A teraz na znak jedności przypinajmy kokardy narodowe i wykonajmy przysięgę:" Poprzysięgam radą, mową i czynem służyd Ojczyźnie mojej, Polsce! Poprzysięgam poświęcid jej wszystkie moje widoki osobiste, majątek i życie! poprzysięgam posłuszeostwo bezwarunkowe Rządowi Narodowemu, w Krakowie w dniu 22 m.t. o godzinie 3 wieczorem w domu Pod Krzysztoforami zawiązanemu, i wszystkim władzom od tegoż postawionym, tak mi Panie Boże dopomóż!" Wiosna Ludów Ludwik Mierosławski, Do broni, ludy! I bratnią sobie podajmy dłoo; Zetrzed tyranów już nadszedł czas, Wieocem wolności ozdobmy skroo! Hasłem do boju: Wolnośd i lud. Do broni, do broni, powstaomy wraz! Zwalczyd tyranów, wszak to nie cud, Do broni, do broni, już nadszedł czas! Precz z tytułami: książę i pan, Zetrzyjmy ślady haniebnych lat;

11 Jeden Bóg, wiara i jeden stan. I jedno miano: bliźni i brat. Niechaj królewski zaginie ród, Do broni, do broni, powstaomy wraz! Niech mądre prawa stanowi lud, Do broni, do broni, już nadszedł czas! Miliony ludów wołają krwi Tych, co nam tyle zrządzili zdrad; Ву zetrzed zemstę, со w sercach tkwi, Więс trzeba ofiar, więс wyrok padł. Hasłem do boju: Wolnośd i lud. Do broni, do broni, powstaomy wraz! Zwalczyd tyranów, wszak to nie cud, Do broni, do broni, już nadszedł czas! Tych, со Sekwany kosztują wód, I tych, со Wisły zalegli brzeg, I ten z nad Newy nieszczęsny lud Niech dziewiętnasty zjednoczy wiek. Wszakżeśmy bracia, jeden nasz Bóg, Do broni, do broni, powstaomy wraz! I jedna wiara i jeden ród, Do broni, do broni, już nadszedł czas! A gdy ciemięzców zetrzemy ślad, Tyranom zgubny zadamy cios, W jedną rodzinę zmieniony świat I szczęsny ludom zgotujemy los. Wówczas spoczniemy i złożym broo. Wolności, pokoju użyjem wraz! We krwi zbroczoną obmyjem dłoo. Wykrzykniem: Precz z tronem na wieczny czas! Powstanie Styczniowe (Poniższe zdjęcie jest własnością publiczną, ponieważ prawa autorskie do niego wygasły. Prawo to stosuje się w Stanach Zjednoczonych, Australii,

12 Unii Europejskiej i w tych paostwach, gdzie prawo autorskie wygasa w 70 lat po śmierci autora.) Nikczemny rząd najezdniczy, rozwścieklony oporem męczonej przezeo ofiary, postanowił zadad jej cios stanowczy: porwad kilkadziesiąt tysięcy najdzielniejszych, najgorliwszych jej obrooców, oblec w nienawistny mundur moskiewski i pognad tysiące mil na wieczną nędzę i zatracenie. Polska nie chce, nie może poddad się bezspornie temu sromotnemu gwałtowi, pod karą haoby przed potomnością powinna stawid energiczny opór. Zastępy młodzieży walecznej, młodzieży poświęconej, ożywione gorącą miłością Ojczyzny, niezachwianą wiarą w sprawiedliwośd i w pomoc Boga, poprzysięgły zrzucid przeklęte jarzmo lub zginąd. Za nią więc, Narodzie Polski, za nią! Po strasznej haobie niewoli, po niepojętych męczarniach ucisku Centralny Narodowy Komitet, obecnie jedyny legalny Rząd Twój Narodowy, wzywa Cię na pole walki już ostatniej, na pole chwały i zwycięstwa, które Ci da i przez imię Boga na niebie dad przysięga, bo wie, że

13 Ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem i mścicielem, jutro musisz byd i będziesz bohaterem i olbrzymem! Tak, Ty wolnośd Twoją, niepodległośd Twoją zdobędziesz wielkością takiego męstwa, świętością takich ofiar, jakich lud żaden nie napisał jeszcze na dziejowych kartach swoich. Powstającej Ojczyźnie Twojej dasz bez żalu słabości i wahania, wszystką krew, życie i mienie, jakich od Ciebie zapotrzebuje. W zamian Komitet Centralny Narodowy przyrzeka Ci, że siły dzielności Twojej nie marnuje, poświęcenia nie będą stracone, bo ster, który ujmuje, silną dzierżyd będzie ręką. Złamie wszystkie przeszkody, roztrącid wszelkie zapory, a każdą nieprzychylnośd dla świętej sprawy, nawet brak gorliwości, ściągad i karad będzie przed surowym, chod sprawiedliwym trybunałem Ojczyzny. W pierwszym zaraz dniu jawnego wystąpienia, w pierwszej chwili rozpoczęcia świętej walki, Komitet Centralny Narodowy ogłasza wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu, wolnymi i równymi obywatelami kraju. Ziemia, którą Lud rolniczy posiadał dotąd na prawach czynszu lub paoszczyzny, staje się od tej chwili bezwarunkową jego własnością, dziedzictwem wieczystym. Właściciele poszkodowani wynagrodzeni będą z ogólnych funduszów Paostwa. Wszyscy zaś komornicy i wyrobnicy, wstępujący w szeregi obrooców kraju, lub w razie zaszczytnej śmierci na polu chwały, rodziny ich, otrzymują z dóbr narodowych dział bronionej od wrogów ziemi. Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do bronią, bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty. ( ) Marsz Czachowskiego-1863 Już was żegnam niskie strzechy, Ojców naszych chatki, Już was żegnam bez powrotu Ojcowie i matki. Marsz, marsz Роlonio, Marsz dzielny narodzie, Odpoczniemy po swej pracy W ojczystej zagrodzie.

14 Już was żegnam bracia, siostry, Krewni, przyjaciele! Póki w ręku miecz jest ostry, Nie zginie nas wiele. Marsz, marsz i t. d. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami - Dał nam przykład nasz Kościuszko, Jak zwyciężad mamy. Marsz, marsz i t. d. Kiedy zagrzmi trąbka nasza, Pocwałują konie, Powiedzie nas nasz Czachowski Na ojczyste błonie. Marsz, marsz i t. d. Marsz przytomnie, śmiało, dzielnie, Jako przynależy Godnym synom ojców naszych, Polaków rycerzy. Marsz, marsz i t. d. Uderz śmiało, mężnie, dzielnie, A najgłówniej składnie, Nie zadrżyj, chod tuż przy tobie Nawet brat twój padnie. Marsz, marsz i t. d.

15 Polak pada dla narodu, Dla matki Ojczyzny, Chętnie znosi głód i trudy, А najczęściej blizny. Marsz, marsz i t. d. Marsz na Lublin i Warszawę, Wypędzim Moskali. Czas okazad męstwo nasze, Dalej bracia, dalej! Marsz, marsz i t. d. Łączmy ramie do ramienia, Bracia Galicyanie, Gdy uderzym wszyscy razem, Polska zmartwychwstanie! Marsz, marsz i t. d. Będą błyszczed po Rosyi Szaoców naszych groty, I staniemy, gdzie Batory Rozbijał namioty. Marsz, marsz i t. d. А gdy nieprzyjaciół naszych Dumę poskromiemy: Kochajmy się, żyjmy razem, Nigdy nie zginiemy! Marsz, marsz i t. d. Artur Grottger

16 Angerer V., Blechinger J., Zakład Heliograficzny, Wiedeo, Grottger Artur, Bondy Franciszek, Grottger, Artur ( ), Bondy, Franciszek (zm. po 1912), Pobór w nocy, plansza 2 z cyklu: Polonia, (1863) 1888 fot. Piotr Ligier/Muzeum Narodowe w Warszawie Angerer V., Blechinger J., Zakład Heliograficzny, Wiedeo, Grottger Artur, Bondy Franciszek, Grottger, Artur ( ), Bondy, Franciszek (zm. po 1912), Bitwa, 4 z cyklu Polonia, (1863) 1888

17 fot. Teresa Żółtowska-Huszcza/Muzeum Narodowe w Warszawie Artur Grottger, Już tylko nędza z cyklu Wojna, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu E. Ku pokrzepieniu serc Jan Matejko Konstytucja 3 maja Kościuszko pod Racławicami

18 Matejko, Jan ( ), Bitwa pod Grunwaldem, fot. Piotr Ligier/Muzeum Narodowe w Warszawie Reytan Henryk Sienkiewicz Trylogia O psychologicznym aspekcie oddziaływania Trylogii pisał Kazimierz Wyka w szkicu Sprawa Sienkiewicza: "Sienkiewicz trafił Trylogią na moment dośd szeroko odczuwanego znużenia hasłami pozytywizmu (...) Trylogia w swoim bezkrytycznym uznaniu dla przeszłości i dla najzwyklejszych cech polskiego charakteru narodowego posiada znamiona dzieła wybitnie kompensacyjnego, przez swoją przesadę nastawionego na pewne lecznictwo kompleksów psychosocjalnych. Nastrój, w jakim znajdowało się społeczeostwo polskie w dwadzieścia lat po powstaniu styczniowym, na pewno był przesadny w niewierze we własne siły, przesadny w krytyce przeszłości, przesadny w kreśleniu wad narodowych (...) Na kompleks małej wartości ówczesnego społeczeostwa polskiego odpowiedzią było pobudzenie kompleksu buoczucznej pewności siebie. Tego dokonał Sienkiewicz i takie postępowanie stanowi typową terapię kompensacyjną, typowe lecznictwo zastosowane do psychiki zbiorowej". K. Wyka, Sprawa Sienkiewicza, w: Szkice literackie i artystyczne, t. 1, Kraków 1956, s Henryk Sienkiewicz, fragment uzasadnienie przyznanej nagrody Nobla W uzasadnieniu, przyznanej w 1905 roku Sienkiewiczowi nagrody Nobla, nie Quo vadis" było głównym argumentem. Sprawozdawca czasopisma "Wędrowiec" pisał, iż sędziowie "najdłużej (...) zatrzymywali się (...) nad Potopem" i Krzyżakami", a więc utworami, w których Sienkiewicz był na wskroś pisarzem polskim". We fragmentach protokołu jury czytamy: Narodowi polskiemu te widome dla wszystkich geniusze są jeszcze potrzebniejsze

19 niż gdzie indziej, one bowiem jednoczą cały naród, one stawiają w obliczu świata jako przedstawiciele rodaków swoich, one przedstawiają i bronią pamięci historycznej (...), one wreszcie podtrzymują ducha i zagrzewają do walki (...)" Szwedzka Akademia Umiejętności o Sienkiewiczu, Wędrowiec 1905, nr 52. Staoczycy Z Teki Staoczyka 1 M. Bobrzyoski, W.L. Jaworski, J. Milewski, Z dziejów odrodzenia politycmego Galicji ( ), Warszawa 1905 Cyt. za: Galicja w dobie autonomicmej ( ). Wybór tekstów, opracował S. Kieniewicz, Wrocław 1952, za: M. Sobaosa-Bondaruk, op.cit, s Optymowicz (właściciel apteki) do Trwożnickiego (urzędnika bankowego). Głupiosiówka nad Szujówką - Apteka pod Czerwonym Kosynierem Mości Dobrodzieju! Dzięki ci przesyłam, że nie odstępujesz od dawnego naszego zwyczaju i że utrzymujesz ze mną korespondencję w sprawach ojczystych i publicznych. Dośd długa przerwa między dopiero co odebranym od ciebie listem a przedostatnim nabawiała mnie obawą, czy nie zamierzasz przerwad politycznej a wielce ważnej korespondencji z twoim wiernym, acz nie zawsze zgodnym w zdaniu sługą. Muszę zacząd od kłótni. List twój, Mości Dobrodzieju, nie zdziwił mnie, ale wyznaję ci szczerze, wielce mnie zabawił, wybacz, rozśmieszył mnie nawet. List ten jest pełen od początku do kooca obawy, trwogi, strachu z powodu obecnego stanu rzeczy publicznej i risum teneatis amici 3, głębokiego żalu z powodu obrotu, jaki wzięła sprawa protestacji 4. Ależ mój Mości Dobrodzieju, taki obrót rzeczy to przecież młyn na naszą wodę, nas prawdziwych i jedynych patriotów. Im większe niezadowolenie w kraju, tym lepiej; bo zadowolenie to uśpienie; im mniej się powiodą takie środki i środeczki, jak owa mizerna protestacja, tym lepiej, bo tym głębiej zakorzeni się w sercu i sumieniu ludu, że tylko wielki środek jest zbawczym! Czyś mógł kiedykolwiek przypuścid, Mości Dobrodzieju, że ja i nasi zadowolnimy się pomyślnym skutkiem protestacji?! Przebóg! tej krzywdy przecież nie robiłeś mi nigdy! My popieraliśmy protestację 1 Teka Staoczyka - (Staoczyk, nadworny błazen królów Aleksandra i Zygmunta I, słynący z ciętego dowcipu i rozumu) - tytuł serii pamfletów politycznych, opublikowanych w 1869 L W "Przeglądzie Polskim", piśmie konserwatystów krakowskich. Mają one postad listów pisanych przez fikcyjnych autorów do fikcyjnych adresatów. Przytoczony list zawiera krytykę idei powstao narodowych, "nieprzerwalności powstania". Autorem jest Stanisław Koźmian, jeden z ideologów konserwatystów. 2 Głupiosiówka nad Szujówką - fikcyjne nazwy mające charakteryzowad powstanie - głupotę i łotrostwo; fikcyjna data. 3 Risum teneatis amici (łac.) - wstrzymajcie się od śmiechu, przyjaciele; trzymajcie, bo pęknę ze śmiechu. 4 Protestacja - chodzi o rezolucję uchwaloną przez sejm galicyjski 24 IX 1866 L, domagającą się rozszerzenia autonomii Galicji.

20 w sejmiku 5 i za sejmikiem, dlatego tylko, żeśmy wiedzieli, że ona nie może byd przyjętą, a że skoro przyjętą nie będzie, posłuży tylko do przyspieszenia upragnionej chwili, sprzątnie z widowni politycznej zawadzające nam osobistości i przygotuje umysły do rozpoczęcia wielkiego dzieła. A nawet, podziwiaj naszą przezornośd, na wypadek gdyby protestacja odniosła była pomyślny skutek, mieliśmy gotowe żądania, jeszcze wprawdzie niedostateczne, ale nierównie dalej sięgające, z którymi nawet nasi w sejmiku wystąpili. Protestacja nie jest wcale naszym dziełem; tylko myśmy zmusili do niej reakcjonariuszów: za mało ona żąda, aby odniósłszy pomyślny skutek mogła nam usta zamknąd, za wiele, aby za jej pomocą reakcjonariusze mogli zwyciężyd. *... + Przypomnij sobie tylko, co to za opłakany był stan rzeczy zaraz po chwilowym przerwaniu wielkiego dzieła 63. r. i porównaj ówczesne nasze położenie z obecnym, a nabierzesz niemało otuchy. Cóż się wtedy działo? Skompromitowani chwilowym ustaniem powstania, które reakcjonariusze przerwali we własnych widokach, musieliśmy, my dobrze myślący, zamilknąd, a im zostawid wolne pole do działania. Falanga patriotyczna rozproszona, zgnębiona, zdyskredytowana, nie mogła już popierad jednej zbawczej dla sprawy myśli - nieprzerwalności powstania. A iluż to nas zdradziło, iluż odstąpiło, iluż przeszło do rozsądnych i zimnych, iluż zwątpiło w skutecznośd nieprzerwalności powstania. Rozum polityczny nakazuje w takich chwilach przeczekad, toteż umieliśmy przeczekad, a teraz, chwała Bogu, znowu górą nasi i wszystko, wszystko nam wróży, że się coraz więcej zbliżamy do upragnionego celu, bo znów chwytamy się jedynie w naszym położeniu racjonalnych, zbawczych środków. Nie potrzebuję ci dowodzid, że dla narodu uciemiężonego, i to uciemiężonego przez trzy potencje 6, jeden tylko środek jest zbawczym, jedna polityka możliwa, ta, którą ja streszczam w słowach _ nieprzerwalnośd powstania. Wszystkie kompromisa, dyplomacje, oglądanie się na to i owo - to banialuki, to wymysły reakcjonariuszów. My jedni, wierzący tylko w skutecznośd wielkiego środka, przechowujemy od 1772 r. ogieo święty; my westalki 7 idei polskiej. Naszymi środkami działania są: utrzymywanie nieustającego niezadowolenia w kraju, wykazywanie niedostateczności wszystkich mniemanych koncesji, ciągła protestacja~ bezwzględna opozycja i agitacja, która jest najdzielniejszym środkiem, bo już bezpośrednio stykającym nas z wielkim celem, agitacja, która dobrze prowadzona, utrzymuje sama przez się nieprzerwalnośd powstania. Celem zaś naszym, do którego tymi środkami zawsze dochodzimy, jest wielkie dzieło, czyli powstanie. Tak jest, powstanie, bo naszym ostatecznym celem jest Polska, a że, jak dwa a dwa cztery, Polska tylko powstaniem powstad może, więc powstanie musi byd naszym życzeniem. Nieprzerwalnośd powstania to Polska i, powiadam Ci, że gdyby od pierwszego rozbioru powstanie nie było nigdy ustało, Polska byłaby nigdy nie przestała istnied. *... + Tylko dobrze uważaj, Mości Dobrodzieju! Kiedy ja mówię o nieprzerwalności powstania, to nie rozumiem koniecznie pod tym ciągłej zbrojnej walki, broo Boże. Tego nawet musimy teraz zupełnie i absolutnie się wypierad; tym więcej, że już są łajdaki, którzy dla popsucia naszych szyków wciąż ich o to oskarżają. Ale widzisz, można utrzymad nieprzerwalnośd 5 Sejmik - tu: pogardliwie o sejmie galicyjskim 6 Trzy potencje - mocarstwa rozbiorowe. 7 Westalki - kapłanki w starożytnym Rzymie, utrzymujące niegasnący znicz

21 powstania rozmaitymi sposobami; tylko do tego trzeba żelaznej woli i giętkich w rękach przywódców narzędzi. Żelaznej woli nigdy nam nie brakło, narzędzia już się znalazły. Wprawdzie w kraju, w tym głupim kraju, trudno było o potrzebnych nam ludzi; ale ostatni wielki moment powstaoczy przyniósł sprawie i tę jeszcze wielką korzyśd, że utworzył falangę ludzi gotowych na wszystko. Cała nasza narodowa organizacja łaknie narodowego zajęcia i utrzymania. Grosz publiczny, Mości Dobrodzieju, zarobiony z chwałą i użytkiem dla ojczyzny i wielkiej sprawy, to ponętna rzecz dla szlachetnych dusz! Jak to miło żyd z pracy, która przyspiesza zbawienie ojczyzny, a ochrania ją od ostatniej zguby i zagłady. Najwięcej też wabim naszych ludzi nadzieją, że się znowu kasa narodowa napełnia. Podatki narodowe, narodowe datki od podatków - to dopiero ściągnie do kraju naszych. Chociaż my to teraz inaczej urządzimy; bo widzisz, mój Mości Dobrodzieju, system moskiewskich kontrybucji wcale nie jest zły; to prawdziwie racjonalny środek: mieliśmy już o nim niejakie przeczucie w 63. Co to jest podatek? To zużyty stary sposób. Podatek nie dosięgnie bogaczów ani magnatów, a tu o to głównie idzie. *... + Polska musi powstad tym, czym upadła, to jest wielkimi majątkami wielkich panów. Co to szlachta? Szlachta - to plewy. A więc kontrybucje, kontrybucje na Kmitów, Firlejów, Tenczyoskich 8 i wszystkich tych reakcjonistów i kretynów. Najwyższy rozum polityczny, Mości Dobrodzieju, jest umied korzystad z nauki danej nam przez wrogów. Przede wszystkim walczmy jego bronią przeciw wewnętrznym nieprzyjaciołom. Ten środek będzie zbawczym, szczególniej tutaj, w Galicji, gdzie magnateria, to ohydne paskudztwo, najgłębiej się zakorzeniło. Proszę cię, Mości Dobrodzieju, co to za ogromne są tu majątki, do których dotąd nigdy nie mogliśmy się dobrad dla dobra sprawy. Skoro raz potrafimy użyd tego narodowego kapitału leżącego odłogiem, cóż nie zbudujemy!? Polskę! Polskę w naszych granicach!! *... + A co mnie najwięcej cieszy, to, że ta głupia szlachta, bez której jeszcze, niestety, ani obejśd się, ani nic zrobid nie można, zaczyna się garnąd do nas, abonuje przykładnie nasze dzienniki, wygaduje na reakcyjne organa, które ją przecież już znudziły, jednym słowem, nam wierzyd zaczyna, a co najważniejsze, zdaje się, że już zapomniała o niedawnej przeszłości. Zaślepienie szlachty to najdzielniejszy nasz sprzymierzeniec. Oni się zawsze dadzą złapad. Poczciwcy, ostrzą sami brzytwę na własne gardło; bo jużci przecież w upragnionej chwili wielkiego czynu oni pierwsi muszą paśd ofiarą, to ma się rozumied, tego w żaden sposób ominąd nie można. Krwią i żelazem w dzisiejszych czasach dochodzi się do wielkich rzeczy. Ty pewnie się na tę myśl zatrwożysz, powiesz, że szkoda, że lepiej by tego uniknąd. Mój Mości Dobrodzieju, co tam za szkoda, że kilkunastu lub nawet kilkuset durniów wyrżną, byle sprawę zbawid i dojśd do wielkiego czynu. Już niezadługo opanujemy całą tę szlachtę, ani się spostrzec kiedy, i znowu będzie musiała taoczyd tak, jak my jej zagramy, i iśd z nami i za nami, a tyle tylko zyska na swoim uporze i głupocie, że znów nie ona rozpocznie wielkie dzieło, ale my, ludzie odwiecznego poświęcenia, ludzie myśli, ludzie krzyża, ludzie ludu i narodu. Wilhelm Feldman ( ), Dzieje polskiej myśli politycznej ,Warszawa Dążnośd do zmiany psychiki pokolenia, typu Polaka oto co leży na dnie Kilku prawd Szujskiego, rozpraw literackich Tarnowskiego, artykułów publicystycznych Koźmiana. Rozczarowali się do ideału romantycznego emigracji, chcieli stworzy nowego człowieka, 8 Kmitowie, Firlejowie, Tenczyoscy - wygasłe rody magnackie.

22 bardziej współczesnego. Czyni to historią i satyrą, polityką i estetyką.[...] [Grono krakowskie] przerywa ciągłośd historyczną rozwoju duszy polskiej. Rozumowaniami i szyderstwem wypala z niej ślady romantyzmu. St. Tarnowski rozpoczyna w Przeglądzie Polskim krytykę twórczości Słowackiego, Księgi narodu i pielgrzymstwa Mickiewicza, pism Krasioskiego, potępiając i tępid wszystko, co się sprzeciwia trzeźwości, zdrowemu rozsądkowi, co zalatuje mitem Polski. *...+ Rozpalone żelazo krytyki jednostronnej do przeszłości przykładaj narodowej, gorsze, bardziej jątrzące satyry, do teraźniejszości. Miejsce optymizmu, pierwszego hasła historiografii Szujskiego, zajmuje bezwzględny pesymizm. W tym samym roku, w którym powstała Teka Staoczyka, wydaje Kalinka: Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta (1868), inaugurując Szkołę krakowską dziejopisarstwa.[...] Niewiara grona krakowskiego w demokrację czynną, manifestując uczucia, organizując lud, była odziedziczoną po Hotelu Lambert i szła równolegle z polityką dyplomatyczną, dawniej liczącą na mocarstwa, specjalnie na Francję, obecnie na Austrię. Stąd potrzeba trzymania tłumu w ryzach, tłumienie ducha liberum conspiro i propaganda na zewnątrz; uporządkowania się, pracy organicznej; zaś anachronicznośd ducha polskiego ma ujarzmid idea silnego rządu.[...] [...] Jako enfants terribles5 występują redaktorzy Przeglądu pol. w r z Teką Staoczyka, ironią, pamfletem smagając nie tylko hipertrofię uczucia, nie tylko czczą_ politykomanią i nadużycia demokratów, ale samą istotę: pracę dla niepodległości. Tekę nawet Popiel, mający silny instynkt paostwowy, uważał za nutę fałszywą. enfant terrible dosł. okropne dziecko ; osoba niedyskretna, nietaktowna, _żenująco prawdomówna; dziecko wprawiające w kłopot rodziców przez zdradzanie domowych tajemnic. Kazimierz Chłędowski ( ), Pamiętniki. T. I. Galicja ( ), Kraków [...]Teka Staoczyka *była+ najznakomitszym pamfletem, jaki nasza nowsza wydała literatura, a co najważniejsze, pamfletem, który odniósł swój skutek, doprowadził do tego, do czego doprowadzid zamierzał, przebudził wszystkich, budząc gniew w jednych, a w drugich wyradzając nadzieję, że narodowi przecież stoją jeszcze inne drogi otworem, aniżeli te, na których był ugrzązł, a grzęznąc coraz głębiej wszelkie utracił siły. Kwiatkowski Teofil, Polonez Chopina (Bal w Hotel Lambert), [1849]

23 fot. Piotr Ligier/Muzeum Narodowe w Warszawie Etiuda rewolucyjna Fryderyka Chopina Strajk dzieci we Wrześni Mowa prokuratora w procesie o strajk dzieci polskich we Wrześni l z listopada 1901 r. 1. Proces szkolny we Wrześni, Poznao 1902 Cyt. za: Historia Zasadniczą cechę charakterystyczną obecnego procesu stanowi antagonizm, który istnieje w prowincji poznaoskiej pomiędzy Niemcami a Polakami, i naprężenie, które się rozwija pomiędzy żywiołem niemieckim a polskim i coraz więcej się potęguje przez walkę w prasie, zgromadzeniach i inne okoliczności. Ta walka stała się ostatecznie tak żywa, że rząd musiał stanąd po jednej stronie - a to w wyraźnym celu, ażeby bronid niemczyzny, a wypierad polskośd. Jednym właśnie ze środków obronnych jest udzielenie nauki religii w wyższych oddziałach szkół ludowych w języku niemieckim. *... + Przeciwko tym środkom powstaje najwyższe przeciwdziałanie partii polskiej albo, jak mówią obroocy, Polaków, i ten opór stale się ujawnia na polskich zebraniach, w prasie polskiej. *... + Jako następstwo tej agitacji powstał gorący opór przeciwko wykładom religii w języku niemieckim wśród ludu polskiego, a także w szkołach. To samo pokazało się we Wrześni. Dzieci nie odpowiadały na pytania zadawane im po niemiecku *... +, nawet ostentacyjnie odmówiły przyjęcia podręczników do nauki religii, które miano im bezpłatnie rozdad, powiedziały przy tym: jesteśmy Polakami i nie chcemy się uczyd tej niemieckiej religii. Wobec tego oporu rząd postanowił najpierw, ażeby do pewnego czasu religię tylko wykładano, lecz nie zadawano dzieciom pytao. Potem nastąpiły naprzód łagodne, następnie zaś surowe napomnienia, na koniec zagrożono karami, 1 We Wrześni nauczyciele skatowali 14 dzieci za opór przeciw nauczaniu religii i odmawianiu modlitwy w języku niemieckim. Protesty ludności spowodowały proces w Gnieźnie, który zakooczył się wyrokami skazującymi upominających się o swe prawa Polaków.

KRAKOWIAK KOŚCIUSZKI. Bartoszu, Bartoszu, Oj nie traćwa nadziei, Bóg pobłogosławi, Ojczyznę nam zbawi.

KRAKOWIAK KOŚCIUSZKI. Bartoszu, Bartoszu, Oj nie traćwa nadziei, Bóg pobłogosławi, Ojczyznę nam zbawi. 2 KRAKOWIAK KOŚCIUSZKI Bartoszu, Bartoszu, Oj nie traćwa nadziei, Bóg pobłogosławi, Ojczyznę nam zbawi. Tam w górę, tam w górę, Poglądaj do Boga, Większa miłość Jego, Niźli przemoc wroga. Z maleńkiej iskierki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Temat: Europa i Polska od czasów stanisławowskich do Kongresu Wiedeńskiego

Temat: Europa i Polska od czasów stanisławowskich do Kongresu Wiedeńskiego Wręczyca Wielka, 2006 r. KONSPEKT LEKCJI Przedmiot: HISTORIA Nauczyciel prowadzący: mgr Magdalena Kozłowska Temat: Europa i Polska od czasów stanisławowskich do Kongresu Wiedeńskiego Cele Kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Kościuszko- nasz patron

Kościuszko- nasz patron Kościuszko- nasz patron Kościuszko Tadeusz patron naszej szkoły, Przed laty na Mereczowszczyźnie urodzony. Na Rynku Krakowskim przysięgę złożył, Za swą śmierć dla narodu na chwałę zasłużył. Walczył w Stanach

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA Scenariusz i prowadzenie - Elżbieta Bełz Dekoracje - Lidia Zasada, Justyna Goch Opracowanie muzyczne - Magdalena Witkowska Pokaz slajdów

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Patriotyczny

Śpiewnik Patriotyczny Śpiewnik Patriotyczny Mazurek Dąbrowskiego Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim

Bardziej szczegółowo

HENRYK SIENKIEWICZ

HENRYK SIENKIEWICZ HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916 Wczesne lata Urodzony w Woli Okrzejskiej Rodzina zubożała szlachta Jeden z sześciorga dzieci Od 1861 roku w Warszawie Gimnazjum w Warszawie Posada guwernera Studia: medycyna

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Powstanie styczniowe

Powstanie styczniowe Powstanie styczniowe Historia Polski Klasa II Gim Plan Powtórzenie Więzień narodów, żandarm Europy Nowe nadzieje Polaków Biali i czerwoni Aleksander Wielopolski Branka Przebieg powstania Klęska Bilans

Bardziej szczegółowo

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 19 grudnia 2008 r. Druk nr 345 P POPRAWIONE SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe.

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku GRUPA A 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Po upadku powstania styczniowego rząd rosyjski nadał Polakom autonomię. Celem działań

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SCENARIUSZY LEKCJI

PROPOZYCJE SCENARIUSZY LEKCJI PROPOZYCJE SCENARIUSZY LEKCJI Temat: Jeszcze Polska nie zginęła... narodziny narodu polskiego. Cele szczegółowe: (czas realizacji 1 lekcja) analiza wierszy Józefa Morelowskiego i Józefa Wybickiego oraz

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do gry z wykorzystaniem kart edukacyjnych

Instrukcja do gry z wykorzystaniem kart edukacyjnych Instrukcja do gry z wykorzystaniem kart edukacyjnych Nauczyciel lub wskazany uczeń pełni funkcję prowadzącego. Jego zadaniem jest odpytywanie uczniów (utrzymane np. w konwencji popularnego teleturnieju

Bardziej szczegółowo

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Literka.pl Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Data dodania: 20110520 21:15:53 Autor: Monika Sugier Konspekt lekcji historii w drugiej klasie szkoły

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina...

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina... 1 Budzik dzwonił coraz głośniej i głośniej, a słońce jakby za wszelką cenę chciało się wedrzeć do mojego pokoju. Niedali mi spać już dłużej;wstałam. Wtedy właśnie uswiadomiłam sobie, że jest dzień 11 listopada

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

150. rocznica wybuchu

150. rocznica wybuchu 150. rocznica wybuchu POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863-1864. mors sola victris, gloria victis Śmierć jedynym zwycięzcą, chwała zwyciężonym Artur Grottger, Bój, grafika z cyklu Lihtuania, 1864 1866. Nastroje

Bardziej szczegółowo

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ NARODOWE WOTUM WDZIĘCZNOŚCI FUNDACJA FIDES ET RATIO W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI UL. FRANCISZKAŃSKA 3 m 47 00-233 WARSZAWA HISTORIA NARODOWYCH ZOBOWIĄZAŃ Historia zobowiązań naszych

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Emigranci i spiskowcy

Emigranci i spiskowcy Emigranci i spiskowcy Historia Polski Klasa II LO Plan Powtórzenie Początki emigracji Przemarsz przez Niemcy Emigranci we Francji Komitet Lelewelowski Towarzystwo Demokratyczne Gromady Ludu Polskiego Hotel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRAŻNICY PAMIĘCI

PROGRAM STRAŻNICY PAMIĘCI PROGRAM STRAŻNICY PAMIĘCI Placówka Zespół Szkół Geodezyjno Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie Adres ul. J.Lea 235; 30-133 Kraków Telefon 126374669 Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za Irena Biel

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

1. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji. 2. Napisz, komu złożono przysięgę. 3. Napisz, co przysięgał Tadeusz Kościuszko narodowi polskiemu.

1. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji. 2. Napisz, komu złożono przysięgę. 3. Napisz, co przysięgał Tadeusz Kościuszko narodowi polskiemu. Zadanie 1. (0 4 pkt) Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 1. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji... 2. Napisz, komu złożono przysięgę... 3. Napisz, co przysięgał Tadeusz Kościuszko

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: wojewódzki 2.03.2011 r. 90 minut Informacje dla ucznia:

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

Walka Polaków o utrzymanie języka i ziemi ojczystej

Walka Polaków o utrzymanie języka i ziemi ojczystej Walka Polaków o utrzymanie języka i ziemi ojczystej Historia Polski Klasa VI SP Plan zajęć Powtórzenie Rusyfikacja Germanizacja Opór społeczny Artyści wobec zaborów Ćwiczenia Podsumowanie Praca domowa

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

TOTUS TUUS Cały twój

TOTUS TUUS Cały twój TOTUS TUUS Cały twój Przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa Tryptyk rzymski W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

11 LISTOPADA SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

11 LISTOPADA SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ Celem uroczystości jest wzbogacenie wiedzy uczniów o odrodzeniu państwa polskiego. Uświadomienie współczesnemu

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny: Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego

Konkurs tematyczny: Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego Kod pracy Liczba uzyskanych punktów Podpisy członków komisji Konkurs tematyczny: Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette)

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette) MODLITWY BLOG MOTYWACYJNY www.leonette.pl Panie, Ty wiesz o najsłodszych mych wspomnieniach, Panie, Ty wiesz o największych mych marzeniach, Panie, Ty wiesz czego dzisiaj tak żałuję, Panie, Ty wiesz czego

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

Klęska powstania styczniowego zmieniała polską kulturę Twórcy przestali nawoływać do walki (romantyzm Mickiewicz, Słowacki) i zaczęto wzywać do pracy

Klęska powstania styczniowego zmieniała polską kulturę Twórcy przestali nawoływać do walki (romantyzm Mickiewicz, Słowacki) i zaczęto wzywać do pracy Klęska powstania styczniowego zmieniała polską kulturę Twórcy przestali nawoływać do walki (romantyzm Mickiewicz, Słowacki) i zaczęto wzywać do pracy u podstaw pozytywizm. Wielu patriotów uznało, że szansą

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wiek XVIII i epoka napoleooska. A. Wymagania konieczne: ocena - dopuszczający. Uczeo: - zna wydarzenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina 8, 1-11

Lectio Divina 8, 1-11 Lectio Divina 8, 1-11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00 2 Newsletter DeNews Maj 2015 Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu 3 4 Dycha dziennie SPOTKANIE DeNews Temat: Matka Jedyna Taka Wyjątkowo 23.05.2015 godz 22:00 Jak zacząć biegać? Dziewczyna z Nazaretu Zwykła - Niezwykła

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna sylwetki znanych Polaków, którzy byli patriotami, wie,

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych.

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI W KLASIE V Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. Nauczyciel: Zofia Lewandowska Cele lekcji: przekształcanie fragmentów rysunku, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości.

Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości. Literka.pl Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości. Data dodania: 2012-06-10 21:45:07 Autor: Katarzyna Kozioł Jest to test opracowany przeze mnie na bazie testu dostępnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Migracja braci czeskich do Dolnego Śląska

Migracja braci czeskich do Dolnego Śląska Migracja braci czeskich do Dolnego Śląska Sytuacja polityczna Po zwycięstwie Ligi Katolickiej w bitwie pod Białą Górą niedaleko Pragi w 1620 roku rządy zostały przejęte przez Ferdynanda II. (1620-1637).

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

A. Kto wypowiedział powyższe słowa? Napisz imię i nazwisko. Podaj przyczynę i skutek przedstawionego wydarzenia wpisując odpowiednią literę:

A. Kto wypowiedział powyższe słowa? Napisz imię i nazwisko. Podaj przyczynę i skutek przedstawionego wydarzenia wpisując odpowiednią literę: Zadanie 1. (0 3 pkt) Na podstawie tekstu źródłowego i ilustracji odpowiedz na pytania:... przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję,

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. F

Bardziej szczegółowo

Metody nauczania: Pokaz, pogadanka, opowiadanie, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne.

Metody nauczania: Pokaz, pogadanka, opowiadanie, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne. Temat: Święto Niepodległości Polski Czas zajęć: 3 godz. Cele ogólne: rozbudzanie patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny zapoznanie z wybranymi faktami na temat historii Polski doskonalenie sprawności manualnej

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SZKOLNA NR R.

GAZETKA SZKOLNA NR R. GAZETKA SZKOLNA NR 5 2015 R. SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRABOWCU W tym numerze: Kalendarz szkolny 1 Maj 2 Rocznica Konstytucji 3 Dzień Patrona 4 Dzień Matki 5 Wiosenny las

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA SIOSTRY JÓZEFY

KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA SIOSTRY JÓZEFY KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA SIOSTRY JÓZEFY Mój Jezu, Niech ta droga krzyżowa będzie dla wszystkich lekarstwem, które daje światło, by wyjść z grzechu; i niech będzie pocieszeniem dla Twego Serca. I STACJA Jezus

Bardziej szczegółowo

Droga Krzyżowa STACJA

Droga Krzyżowa STACJA Kogo wybierasz? Jezusa, czy Barabasza? Kogo w życiu wybierasz? Oto nadszedł ten moment, który może kiedyś w życiu pominąłeś Łatwiej jest przecież nie opowiadać się za żadnym życiem. Łatwiej jest egzystować,

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi. Etap rejonowy 2012/2013 Suma punktów do uzyskania: 56

KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi. Etap rejonowy 2012/2013 Suma punktów do uzyskania: 56 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi. Etap rejonowy 2012/2013 Suma punktów do uzyskania: 56 1. Zaznacz poprawne odpowiedzi. (10 p.) A. Który z wymienionych pisarzy został uhonorowany literacką Nagrodą Nobla?

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo