SPIS TREŚCI 1. Misja Fundacji... s Zmiana $ystemu... s Rozwój mentalny... s Więcej niż FAQ... s. 20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 1. Misja Fundacji... s. 2 2. Zmiana $ystemu... s. 4 3. Rozwój mentalny... s. 13 4. Więcej niż FAQ... s. 20"

Transkrypt

1 FUNDACJA PRZEBUDZENIE wersja robocza do pobrania (linki nieaktywne) SPIS TREŚCI 1. Misja Fundacji... s Zmiana $ystemu... s Rozwój mentalny... s Więcej niż FAQ... s. 20 1

2 I. MISJA FUNDACJI Misją naszej Fundacji jest przebudzenie ludzkości do w pełni świadomego, zdrowego i etycznego życia opartego o uniwersalne zasady moralne oraz przeprowadzenie gruntownych, globalnych zmian systemowych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału naszej cywilizacji, uratowanie ekosystemu Ziemi przed degradacją i zapewnienie każdej istocie ludzkiej praw, wolności i możliwości wszechstronnego rozwoju wynikających z przynależności do naszego gatunku. Jak to zrobimy? Wszelkimi dostępnymi i koniecznymi środkami :) Niedługo zobaczysz, jak :) Bez mentalnego przebudzenia nie będzie zmiany $ystemu (pokojowej wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe), która przyniesie ludzkości wolność, pokój, realną demokrację i opartą o braterstwo oraz ideę miłości solidarność społeczną i międzynarodową, bez zmiany $ystemu nigdy nie osiągniemy pełni dobrostanu i możliwości rozwoju naszego człowieczeństwa. Trzeba to zrobić naraz, tu i teraz budzić siebie i innych walcząc jednocześnie z niewolącą nas i niszczącą Przyrodę Ziemi banksterskokorporacyjną oligarchią. Ewolucja istoty ludzkiej jest nierozerwalnie związana ze społecznogospodarczo-politycznymi warunkami jej życia, a aktywizm obywatelski mający na celu ich poprawę jest logiczną i naturalną emanacją rozwoju naszej świadomości i empatii. Obywatelska bierność oznacza upośledzenie jednej lub obu tych kluczowych dla naszego rozwoju i szczęścia cech. O tym zapominają zarówno ludzie idący ścieżką rozwoju świadomościowego, etycznego, duchowego, kończący w społecznym eskapizmie (ucieczce od rzeczywistości) i zakłamanym dobrostanie na wysepce narcystycznego pół-szczęścia dryfującej po oceanie łez i cierpienia, jak wszelkiej maści aktywiści i antysystemowi rebelianci, przez brak samoświadomości, chore ambicje, nieuświadomione lęki, niekontrolowane instynkty i emocje przegrywający już na starcie, poddający się lub pogrążający przez to nawet po zwycięstwie swych braci i siostry w jeszcze większej ciemności i niewoli niż ta, w której tkwili przed buntem. O tym uczy historia wszelkich ruchów religijnych i rewolucyjnych, czas zacząć się z niej uczyć i wdrażać w nasze życie płynące z tej nauki wnioski. Pełny, holistyczny (obejmujący wszystkie istotne dla całości płaszczyzny) progres naszego człowieczeństwa, osiągnięcie prawdziwej wolności i pełni szczęścia wymagają przebudzenia tak naszej samoświadomości, dzięki wytężonej edukacji, krytycznej autopsychoanalizie, rozwoju nieskrępowanej wyobraźni, twórczej kontemplacji i oczywiście ciężkiej pracy nad samodoskonaleniem, jak świadomości systemowej związanej z naszą pozycją w świecie i zrozumieniem rządzących nim mechanizmów powodujących wszelkie patologie, które bezpośrednio i pośrednio nas dotykają. Konieczna jest świadoma kreacja swojego trybu życia, zdrowia, stałe, niekończące się pogłębianie empatii, troski o innych ludzi i całą cierpiącą Przyrodę, przyjęcie odpowiedzialności za przyszłość kolejnych pokoleń. Trzeba gruntownie przemyśleć priorytety życiowe i zreorientować (przekierować) je na osiągnięcie pełni naszego potencjału oraz zminimalizować finansowe i energetyczne wsparcie jakiego udzielamy $ystemowi każdego dnia po prostu w nim funkcjonując. Należy też uniezależnić się od oceny chorego, zniewolonego konsumpcjonizmem i merkantylizmem (komercjalizacją priorytetów życiowych i stosunków międzyludzkich) społeczeństwa, wyzwolić się z lęku przed odrzuceniem i izolacją i zamiast wybierać konformizm obudzić innych, by choroba przestała być wreszcie normą. Czerpać można z dorobku takich genialnych myślicieli humanistycznych jak Erich Fromm, ale też ze wskazówek proroków i przywódców religii opartych o idee Dobra, Miłości, Współczucia naturalne cele rozwoju istoty ludzkiej, osiągnięcie harmonii ze światem i z samym sobą, wyzwolenie się tak z ograniczeń systemowych, opresji, nałogów, idolatrii, jak z irracjonalnych lęków i nieuświadomionych pragnień oraz postzwierzęcych instynktów, czynienie dobra i walka z otaczającym nas złem, w pokorze ale i pełnej satysfakcji radości z osiągania kolejnych etapów swojego rozwoju są wspólne dla całego naszego gatunku i uniwersalne tak historycznie, jak geograficznie. To właśnie prawdziwy sens ludzkiego życia umykający nam w natłoku pracy, obowiązków i eskapistycznych rozrywek, w oparach używek i płytkim hedonizmie. Więcej o mentalnym przebudzeniu, jego kierunkach i nierozerwalności związku jego poszczególnych aspektów znajdziesz tutaj. 2

3 Całościowe podejście do systemu wszelkich jego elementów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych mających wpływ na jakość naszego życia, na nasze prawa i wolności, bezpieczeństwo socjalne i swobodę decydowania o naszej przyszłości wymaga działania na wszelkich polach. Nie osiągniemy globalnego rozbrojenia bez powszechnej i realnej demokracji, nie ochronimy Przyrody bez dekonstrukcji konsumpcjonizmu i cywilizacji przemysłowej, nie uzdrowimy społeczeństwa bez uderzenia w promowane systemowo wzorce zachowań, komercjalizację edukacji i ogłupiającą kulturę masową, nie rozwiążemy patologii ekonomicznych bez pozbawienia banksterów i korporacji kontroli nad gospodarką świata. Żadne projekty pomocowe nie zastąpią solidarystycznych reform systemu, żadne organizacje charytatywne nie zlikwidują głodu i nędzy, żadne watch dog'i (obywatelskie instytucje strażnicze) nie zatrzymają wszechobecnej inwigilacji, korupcji, ograniczania naszych praw obywatelskich i policyjnych represji. Podobnie promocja Sprawiedliwego Handlu nie rozwiąże patologii handlu międzynarodowego, a pojedyncze ekogospodarstwa i miejskie permakultury nie zapewnią światu zdrowej żywności. Walka z jedną korporacją, z jedną dyktaturą, z jednym aspektem rzeczywistości to ucinanie głowy smoka, która zawsze będzie odrastała - tak długo, jak długo istnieć będzie $ystem, który podtrzymuje go przy życiu i którego są zarówno funkcjonalną częścią, jak logiczną konsekwencją. Działania prowadzone przez miliony dobrych ludzi, nieskoordynowane i skupione na wąskich specjalizacjach przypominają desperackie łatanie dziur w pękającej w szwach tamie, która mimo ich szlachetnych wysiłków i tak runie topiąc nas wszystkich, jeśli nie skierujemy nurtu naszej cywilizacji do nowego koryta, w którym ani tama, ani nasze wysiłki nie będą już potrzebne. Ludzie od zarania dziejów buntują się przeciwko Złu, przeciwko wojnom, wyzyskowi, chciwości i manii wielkości elit, destrukcyjności tyranów i wszechwładzy imperiów. Czas tą odwieczną walkę wreszcie wygrać, budując masowy ruch ponad granicami i wszelkimi wtórnymi podziałami. Tylko wtedy odzyskamy utracony raj i zbudujemy świat, z którego tak my, przebudzeni do wykorzystania gigantycznego potencjału tkwiącego w nas, najwyższej formie Życia na Ziemi, jak Dobry Bóg o ile istnieje jako samoświadoma istota będziemy mogli być wreszcie dumni. Emancypacja systemowa ludzkości, uratowanie ekosystemu Ziemi, realizacja wszystkich szczytnych deklaracji (w rodzaju celów millenijnych ONZ), które obecnie są nierealizowane to właśnie kwintesencja tego filaru naszej misji i naszych działań. Konkretne cele tak globalnych, jak lokalnych zmian systemowych (które wciąż rozwijamy i do których twórczego współkreowania Cię zapraszamy) znajdziesz tutaj. W kwestii utopijności naszych poglądów należy podkreślić, że poczucie niemożliwości stworzenia lepszego świata oraz wyzwolonej z mentalnych i ekonomicznych kajdan ludzkości jest wtłaczane do ludzkiej świadomości w trakcie tresury niewolniczej (zwanej też eufemistycznie socjalizacją ), żeby poddani nawet nie marzyli o świecie bez swych panów bo to przecież niemożliwe i nie próbowali strącić ich z ich bankowych, korporacyjnych i politycznych tronów, uzyskując prawdziwą wolność, prawdziwą demokrację i prawdziwie solidarne społeczeństwo miłości, pokoju i dobrobytu... A także, co chyba równie ważne, żeby dostarczyć ich lenistwu i obywatelskiej bierności (cech również kreowanych w trakcie tresury) wygodnego pretekstu, by nie podejmować żadnych wysiłków, które dla oligarchii bankstersko-korporacyjno-politycznej mogłyby stanowić zagrożenie. To, czy sięgniemy po wszystko, o czym ludzkość od zawsze śniła i o co od zawsze się modliła, czy zburzymy mury Babilonu, wyłamiemy kraty globalnej Bastylii, by raz na zawsze uwolnić ludzkość z jej krzyża i zatrzymać powódź łez, która zalewa sumienie świata, zależy tylko od nas. Bitwa ta, na obu frontach mentalnym i systemowym, nastąpi, czy tego chcemy, czy nie, z nami, czy bez nas. Właściwie toczy się już od dawna, a wolna ludzkość znajduje się u progu ostatecznej klęski. By zwyciężyć nie musimy chodzić po wodzie ani wskrzeszać zmarłych, zamiast tego musimy wykorzystać cały nasz gigantyczny, cywilizacyjny, biologiczny i duchowy potencjał, wszystkie siły jakie mamy i całą wiedzę o tym jak i dlaczego poprzednie bitwy Zło wygrywało, by ostatecznie je pogrzebać. Inaczej, niestety, pogrzebie ono już wkrótce na zawsze naszą wolność, zabije w nas miłość, autentyczność, spontaniczność, współczucie, odbierze nam wszystko, co czyni nas Ludźmi, niszcząc jednocześnie Przyrodę od której zależy nasza zdrowa i szczęśliwa egzystencja. Czy możemy się na to zgodzić? Nasza odpowiedź brzmi: NIE :) 3

4 II. ZMIANA $YSTEMU Stopień komplikacji systemu globalnego i życia społecznego wyklucza możliwość odniesienia się we względnie krótkim tekście do wszystkich aspektów rozwoju cywilizacyjnego. Poniżej wymieniamy najważniejsze kwestie i propozycje, których realizacja zdekonstruuje $ystem jaki znamy, odda obywatelom kontrolę nad procesem decyzyjnym i gruntownie zmieni oblicze świata jednocześnie likwidując wszystkie najbardziej zbrodnicze i szkodliwe patologie (dużo konkretnych, wstrząsających informacji statystycznych o naszej rzeczywistości znajdziesz tutaj), realizując po raz pierwszy w historii ludzkości postulat zbieżności kultywowanych (przynajmniej formalnie) przez większość mieszkańców globu zasad etycznych z rzeczywistością społeczno-gospodarczo-polityczną. Postulaty te podnoszone są przez setki organizacji społecznych, politycznych, związkowych, ekologicznych i konsumenckich z całego globu, przez tysiące naukowców, analityków i liderów społeczeństwa obywatelskiego. Na naszą wizję lepszego świata składa się kompilacja intelektualnego dorobku bardzo wielu osób i organizacji można więc ją nazwać projektem cywilizacji 2.0, którą my przedstawiamy po prostu w zwięzłej i kompleksowej wersji, zestawiając najważniejsze dla przyszłości ludzkości propozycje zmian. Nie jesteśmy dogmatyczni, poniższe postulaty chętnie poszerzymy jeżeli Twoje pomysły nas przekonają, docelowo planujemy zaangażowanie naukowców i praktyków-specjalistów do uszczegóławiania zagadnień leżących w obszarach ich zainteresowań. Kolejność poniższych celów nie wiąże się z hierarchią wartości, wszystkie są równie ważne i równie niezbędne dla naszej wolności i jakości naszego życia. Choć wszystkie są ze sobą powiązane i się nawzajem przenikają, dla ułatwienia lektury podzieliliśmy je na trzy główne grupy: 1. Polityka i geopolityka, 2. Społeczeństwo, zdrowie i przyroda, 3. Gospodarka, głupcze ;) Przede wszystkim pragniemy ofiarować każdemu obywatelowi Ziemi wybór obecnego świata ze wszystkimi jego patologiami, zniewoleniem, wojnami, wyzyskiem, głodem, nędzą, handlem ludźmi, lichwą (...), a przyjęciem nowych priorytetów rozwojowych oraz uniwersalnych zasad etycznych pod kątem wprowadzania tychże priorytetów w życie. Wybór ten musi być jednak wiążący, tzn. że w przypadku gdy taka będzie wola większości suwerennych obywateli zostanie zrealizowany przez naszych pracownikow (a nie władców!) zatrudnionych w instytucjach publicznych i w ciałach przedstawicielskich. Fasada demokracji (więcej na ten temat przeczytasz tutaj) może się okazać bardzo przydatna albo dzięki niej pokojowo zwyciężymy, albo zmusimy oligarchię do próby zdławienia pokojowych protestów siłą, ujawnienia swej realnej władzy i już jawnego wprowadzenia dyktatury, na co oczywiście naszej zgody nie będzie. Jesteśmy w 100% przekonani, że demokratyczne, wolne referendum przeprowadzone tak w poszczególnych krajach, jak na całym globie pokazałoby, że zdecydowana większość ludzi wybrałaby świat, o którym marzymy (nawet jeżeli zgadzają się tylko z większością, a nie wszystkimi naszymi postulatami). Odpowiedz sobie na pytanie w jakim świecie wolisz żyć? Wolisz być wolny/a, czy zniewolony/a? Mieć za darmo jedzenie, podstawowe środki do życia, edukację i służbę zdrowia w pełnym zakresie, czy walczyć o to w wyścigu szczurów? Oglądać w telewizji wojny, strach i zniszczenie, czy relacje ze wspólnych projektów solidarnych i wolnych narodów świata, likwidujących wszystkie koszmary dnia obecnego? Odpowiedź na to pytanie jest chyba oczywista... I wyobraź sobie, że nie tylko Ty tak na nie odpowiesz. Nie musisz się z nami zgadzać całkowicie, rzecz w tym, że jeśli nam się nie uda i nie wywalczymy prawdziwej demokracji, nigdy nie będziesz mieć możliwości zdecydowania zarówno o sprawach, w których się z nami zadzasz jak i o tych, w których masz inne zdanie decyzję podejmą za Ciebie politycy chodzący na pasku władców świata, zgodnie z ich, a nie Twoim interesem. Szukamy ludzi, którzy kierują się podobnymi wartościami, chcą żyć w prawdziwie demokratycznym państwie i systemie społeczno-gospodarczym ukierunkowanym na ich rozwój, wolność, zdrowie i jakość 4

5 życia. Nad szczegółami możemy podyskutować do woli gdy odzyskamy już wolność i demokrację, w naszych postulatach, które jak napisaliśmy wybraliśmy z najpopularniejszych opozycyjnych wobec $ystemu ruchów obywatelskich, konsumenckich, związkowych, ekologicznych (...) znajdziesz po prostu kierunek, ideę i pomysły na jej realizację w najważniejszych sferach naszego życia. Jak myślisz, dlaczego o takie kwestie nikt obywateli nigdy w obecnym $ystemie nie spyta? Bo ich realizacja jest niemożliwa? Z pewnością nie chodzi tylko i wyłącznie o pozbawienie realnej, autorytarnej władzy zarządzającej $ystemem oligarchii polityczno-bankskersko-korporacyjnej, ukrytej w niektórych krajach za fasadą demokracji, władzy, której grupa ta nie odda z własnej nieprzymuszonej woli. Skoro jednak zgodzimy się, że zmiany te leżą w interesie (jak najbardziej egoistycznym) większości ludzi oraz że gdyby tylko mieli oni okazję, zdecydowaliby o ich wprowadzeniu mamy święte prawo i obowiązek zrobić wszystko, by wywalczyć prawdziwą demokrację, prawdziwą wolność i prawdziwą obywatelską suwerenność, by wprowadzić je w życie najszybciej jak się tylko da. Na płaszczyźnie społecznopolitycznej naszym celem jest obywatelskie przebudzenie społeczeństwa i doprowadzenie do demokratycznego resetu $ystemu jako narzędzia oligarchii, służącego niewoleniu i wyzyskiwaniu ludzkości oraz jego restartu jako demokratycznie zarządzanego narzędzia wolnych obywateli, służącego maksymalizacji ich praw, wolności i szczęścia. Wyobraź sobie przez chwilę, że taki właśnie jest świat i zastanów się, czy nie byłby on lepszy od obecnego? Jeżeli tak to czas najwyższy uczynić tą piękną wizję rzeczywistością :) Mamy Życie, wolność, miłość, pęd do wzrostu oraz dobrego Boga (o ile istnieje) po swojej stronie czy Piekło, $ystem i jego słudzy mogą nas powstrzymać? Pozwolisz im na to? 1. Polityka i geopolityka, demokracja partycypacyjna (przedstawicielsko-referendalna): dążymy do odzyskania przez obywateli realnej suwerenności politycznej i pełni kontroli nad procesem decyzyjnym w poszczególnych państwach. Służy temu przede wszystkim instytucja referendów, która powinna być obligatoryjna w najważniejszych decyzjach politycznych i gospodarczych (jak reformy systemów ubezpieczeń, podwyżki podatków, czy zagraniczne operacje wojskowe), partycypacja obywateli w tworzeniu budżetu oraz określania kierunków strategicznego rozwoju państwa, możliwość odwołania każdego przedstawiciela przed upływem kadencji i pełna jawność życia publicznego (w tym monitoring działań służb specjalnych przez instytucje społeczeństwa obywatelskiego) oraz, zgodnie z zasadą nie ma wolności bez własności, poddanie społecznej kontroli (poprzez zdecentralizowane państwo, samorządy, akcjonariat pracowniczy i spółdzielczość) najważniejszych gałęzi gospodarki, edukacji i mediów. Tak też powinny funkcjonować wszelkie ponadpaństwowe byty polityczne jak Unia Europejska. Nie wyklucza to systemu demokracji przedstawicielskiej, lecz przekazuje ostateczną decyzję w danej sprawie w ręce ostatecznego suwerena społeczeństwa obywatelskiego danego państwa, który dziś jest nim tylko formalnie. Układ rządzeni rządzący należy zastąpić układem rządzący zarządzający, tak właśnie wygląda prawdziwa demokracja. Rozwinięcie tego zagadnienia znajdziesz w dziale Więcej niż FAQ tutaj. prawa człowieka i antyimperializm: sprzeciwiamy się wszechwładzy służb specjalnych i powszechnej inwigilacji, ograniczeniu możliwości zrzeszania się i zgromadzeń, ograniczaniu praw obywatelskich, pracowniczych i konsumenckich, wolności słowa i internetu. Uznajemy konieczność uproszczenia procedur udzielania azylów dysydentom z krajów łamiących prawa człowieka i wsparcie ich walki wszelkimi dostępnymi każdemu wyzwolonemu z $ystemu państwu środkami (poza bezpośrednią interwencją zbrojną). Opowiadamy się za konsekwencją w ustanawianiu embarga gospodarczego dla wszystkich krajów łamiących prawa człowieka, niezależnie od ich zasobów, wpływów geopolitycznych, potęgi militarnej, czy gospodarczej. Potęga gospodarcza Chin i interesy globalnych korporacji korzystających z wyzyskiwanej, często pół-niewolniczej siły roboczej nie powinny nam przesłonić praw ludzi w tym kraju i okupowanym Tybecie. Izraelskie lobby w USA i tragiczna historia wyznawców judaizmu nie powinna nam przesłaniać zbrodni na Palestyńczykach, a uzależnienie gospodarek Europy od surowców rosyjskich kwestii niepodległości Czeczenii, czy praw człowieka w samej Rosji. Oczywiście w związku ze zbrodniczymi wojnami w Afganistanie, Iraku (i w wielu innych krajach), z Guantanamo i torturowaniem więźniów politycznych oraz ze zbrodniami 5

6 wojennymi związanymi z użyciem dronów na całym Bliskim Wschodzie, sankcje powinny objąć również reżim amerykański... Domagamy się postawienia przed transparentnym, niezależnym międzynarodowym trybunałem kolejnych przywódców USA, Rosji i Chin oraz innych państw odpowiedzialnych za zbrodnie i ich sprawiedliwego osądzenia. Do momentu demokratycznych rewolucji w tych krajach każde wolne państwo powinno przestać utrzymywać z nimi jakiekolwiek kontakty polityczne i gospodarcze nawet kosztem przejściowych komplikacji ekonomicznych, czy zwłaszcza dobrostanu elit. Tego wymaga konsekwencja w przekładaniu fundamentalnych zasad etycznych na politykę międzynarodową. Handlując ze zbrodniarzem stajemy się jego wspólnikiem. Więcej o konsekwencjach zastosowania uniwersalnych zasad moralnych w polityce międzynarodowej znajdziesz w dziale Więcej niż FAQ tutaj. alterglobalizm i antyoligarchizm jesteśmy zwolennikami globalnego braterstwa wszystkich narodów i pokojowej, opartej o suwerenność poszczególnych społeczeństw, empatię i solidaryzm międzynarodowy, integracji świata. Jednocześnie całkowicie odrzucamy globalizację opartą o system neoliberalny, gospodarczy neokolonializm, niszczenie lokalnych kultur i ekosystemów, politykę siły, wyzysk krajów rozwijających się przez światowe imperia i przestępczy banksterski system finansowy niewolący tak poszczególne kraje, jak ludzkość jako taką. Sprzeciwiamy się zawłaszczaniu świata przez bankowo-korporacyjno-polityczną oligarchię kontrolującą wszystkie najważniejsze dziedziny życia społecznego gospodarkę, kulturę masową i edukację, fasadowości demokracji w systemie neoliberalnym, wychowywaniu kolejnych pokoleń na produkcyjno-reprodukcyjnokonsumpcyjne automaty niewolone normami kulturowymi, ekonomicznym przymusem pracy, lichwiarskimi kredytami i uzależnieniem od niezdrowej żywności, używek i całego chorego $ystemu. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami autorytarnego projektu New World Order tworzonego przez takie oligarchiczne szajki jak Klub Bilderberg. Wspieramy takie inicjatywy jak cele milenijne ONZ, likwidację głodu, handlu ludźmi, analfabetyzmu, bezdomności i przeludnienia mieszkań, niedostępności wody pitnej, lekarstw i narzędzi edukacyjnych kosztem niebotycznych zysków globalnych imperiów. Popieramy również ideę Sprawiedliwego Handlu, jednak rozumiemy, że jedyną szansą na rozwiązanie problemów krajów rozwijających się jest globalna zmiana systemu gospodarczego. solidaryzm międzynarodowy i patriotyzm wierzymy w konieczność oraz możliwość wyzbycia się narodowych i państwowych egoizmów w walce o lepszą przyszłość całej ludzkości. Jednocześnie walczymy o suwerenność i polityczną, gospodarczą oraz energetyczną niezależność naszej polskiej ojczyzny, wspierając takie same dążenia innych narodów tak poddanych, jak nasz, miękkiej okupacji globalnej oligarchii, ich imperiów, instytucji finansowych oraz mediów, jak i tych okupowanych twardo i pozbawionych nawet własnej organizacji państwowej jak Tybet, Palestyna, czy Kurdystan. W krajach tych (a także np. w Katalonii i Irlandii Północnej) powinny zostać przeprowadzone referenda niepodległościowe z wyłączeniem osadników z krajów okupacyjnych przybyłych do danego kraju po rozpoczęciu jego zaboru (oraz bez ich potomstwa), pod kontrolą obserwatorów międzynarodowych i sił pokojowych ONZ, poprzedzone wolną kampanią przedreferendalną stronnictw niepodległościowych. Wobec państw-okupantów, w przypadku ignorowania dążeń niepodległościowych i nieogłaszania referendów, powinny zostać wprowadzone sankcje gospodarcze i polityczne, z całkowitą blokadą gospodarczą włącznie. Solidaryzujemy się z wszelkimi dyskryminowanymi i represjonowanymi grupami obywatelskimi ponad granicami i będziemy im pomagać na miarę swoich możliwości w ich walce, przypominając światowej opinii publicznej o jej moralnym obowiązku pomocy wszystkim uciśnionym. dług cywilizacyjny w ramach solidarności międzynarodowej uznajemy obowiązek byłych imperiów kolonialnych do wszechstronnego wsparcia rozwoju cywilizacyjnego państw wcześniej okupowanych (lub w przypadku USA wyzyskiwanych finansowo za pośrednictwem skorumpowanych elit lokalnych). Globalne imperia są winne krajom rozwijającym się odszkodowania za toczone przez nie w najnowszej historii wojny, produkowane śmieci i zanieczyszczenia, nieuczciwą konkurencję handlową oraz inne neokolonialne, neoliberalne praktyki 6

7 gospodarcze. Dług cywilizacyjny powinien być spłacany bez wzajemnych świadczeń i ukrytej eksploatacji gospodarczej opartej o egoizm narodowo-korporacyjny. Każde państwo dotknięte w przeszłości nieetycznymi praktykami ma prawo do przejęcia na rzecz jego spłaty bez odszkodowania majątku międzynarodowych korporacji dopuszczających się działań skierowanych przeciwko miejscowej ludności i niszczenia środowiska naturalnego, niezależnie od obowiązujących w danym okresie norm prawnych, jeżeli wprowadzone były bez demokratycznej zgody danego społeczeństwa, w wyniku nieetycznych nacisków ekonomicznych, czy politycznych lub po prostu przez skorumpowane, niedemokratyczne reżimy. O kwestii abolicji zadłużeniowej przeczytasz w III części tego działu. lokalizm i samowystarczalność jesteśmy zwolennikami dążenia do maksymalnego zdroworozsądkowego uniezależnienia się tak poszczególnych państw, jak wspólnot lokalnych od handlu międzynarodowego i długodystansowego transportu energii. Wspieramy dążenia do maksymalnej samowystarczalności żywnościowej i ekoenergetycznej poszczególnych społeczności i oczekujemy takiego wsparcia od organizacji państwowych, wspieramy też trendy na kupowanie lokalnych produktów. Uznajemy prawo poszczególnych państw do ochrony lokalnych rynków, ekosystemów przez wprowadzanie barier i przepisów preferujących lokalne gospodarki i ochronę środowiska, niezależnie od regulacji międzynarodowych i bez jakichkolwiek sankcji wynikających np. z ustaleń Światowej Organizacji Handlu. jesteśmy uczestnikami światowego ruchu antywojennego, opowiadamy się za globalnym rozbrojeniem atomowym (popieramy kampanię GLOBAL ZERO), likwidacją w poszczególnych krajach kompleksów wojskowo-przemysłowych i pro-militarystycznych trendów kulturowoedukacyjnych oraz docelowo, po wywalczeniu realnej demokracji również w militarnych potęgach stanowiących zagrożenie dla pokoju światowego - USA, Rosji i Chinach, za drastycznym rozbrojeniem wojsk konwencjonalnych oraz przeznaczeniem przynajmniej 90% obecnych wydatków na zbrojenia (światowe wydatki to 1,5 BILIONA dolarów rocznie) na Minimalny Dochód Gwarantowany, opiekę zdrowotną, ochronę Przyrody, korzystne dla ludzkości badania naukowe i ogólny postęp cywilizacyjny. zasada wolność aż do wolności innych powinna stać się standardem obowiązującym we wszystkich państwach (naturalne psychodeliki, swoboda wypowiedzi i zrzeszeń, prawo do dysponowania własnym ciałem, prawo do skutecznej samoobrony, posiadania nieautomatycznej broni palnej - wyłącznie z amunicją niepenetrującą, dla niekaranych i zdrowych psychicznie obywateli) pod warunkiem zniesienia norm systemowych i warunków ekonomicznych wspierających eskapizm używkowy i wymuszających handel ciałem pod jakimkolwiek względem (prostytucja, niewolnicza praca, organy), czy zmiany kulturowych norm gloryfikujących przemoc (w przypadku kwestii posiadania broni). Opowiadamy się za globalną legalizacją (posiadania i uprawy) wszystkich naturalnych środków psychoaktywnych (od konopi po ibogainę, kokę, tytoń, sporysz, khat, ayahuascę, czy meskalinę) z zakazem ich reklamy i sprzedaży nieletnim oraz delegalizacją używek syntetycznych (heroina, kokaina, amfetamina, metaamfetamina etc.). Jednocześnie opowiadamy się za skuteczną i natychmiastową walką z handlem ludźmi, syntetycznymi narkotykami i niewolniczą pracą oraz za uchyleniem tajemnicy bankowej uniemożliwiającej ściganie odpowiedzialnych za te zbrodnie ludzi i organizacji (w tym służb specjalnych) oraz konfiskatę ich majątków. odrzucamy faszyzm, rasizm, nazizm, oparty o dyktaturę partyjną komunizm i wszelkie ideologie wspierające autorytaryzm i totalitaryzm, jako koncepcje niezgodne z takimi wartościami jak Dobro, wolność, demokracja, solidaryzm, powszechne braterstwo wszystkich ludzi i będziemy je zwalczać wszelkimi dostępnymi i koniecznymi środkami. Jednocześnie odrzucamy zrównywanie przez zagrożonych w swoich planach globalistów i należące do nich media wszelkich ruchów narodowowyzwoleńczych, niepodległościowych i patriotycznych z faszyzmem, nacjonalizmem i prawicowym ekstremizmem, ruchów solidarności z Palestyną walczących z rasistowskim, ksenofobicznym syjonizmem z antysemityzmem, a wszelkich progresywnych solidarystów 7

8 społecznych z lewackim radykalizmem. Takie pejoratywne, oparte na uproszczeniach i stereotypach skojarzenia mają zniechęcić ludzi do organizacji i środowisk antagonistycznych wobec oligarchii, należy dążyć do przełamywania dzielących je podziałów i skupienia się na wspólnej dla nas wszystkich walce o wyzwolenie z $ystemu. O inne kwestie będzie się można spierać gdy odzyskamy już prawdziwą demokrację. opowiadamy się za gruntowną reformą ONZ dążymy do likwidacji instytucji stałych członków Rady Bezpieczeństwa, przebudowy sił pokojowych na rzecz ich realnej użyteczności w sytuacjach konfliktowych i ludobójstwie, wprowadzenia systemu głosowania uzależnionego od ilości obywateli w danym państwie (obejmującego wyłącznie kraje z realną demokracją, czyli na razie np. bez Chin), do docelowego, całkowitego podporządkowania prawdziwie demokratycznej kontroli ONZ międzynarodowych instytucji finansowych Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz do zmiany priorytetów i zasad ich funkcjonowania na rzecz przekształcenia ich w instytucje faktycznie wspierające rozwój, wyrównywanie różnic, walczących z biedą i bezinteresownie wspierających kraje rozwijające się. Opowiadamy się za konsekwentną i skuteczną ochroną światowego dziedzictwa przyrodniczego przez siły pokojowe ONZ i przyznanie państwom w granicach których leżą uczciwych odszkodowań za ich nieeksploatowanie. Dążymy do umożliwienia ONZ przejmowania za odszkodowaniem patentów ważnych dla ludzkości leków, środków eko-transportu etc. i ich bezpłatnego udostępniania zwłaszcza najbiedniejszym krajom. Jesteśmy zwolennikami likwidacji regulacji Codex Alimentarius i ponownej, tym razem transparentnej i demokratycznej debaty nad objętymi nią zagadnieniami. 2. Społeczeństwo, zdrowie i Przyroda, podstawą wyzwolenia ludzkości od ekonomicznego przymusu pracy oraz zapewnienie wszystkim tak równych szans, jak warunków do godnego życia i wszechstronnego rozwoju jest Minimalny Dochód Gwarantowany (występujący też np. pod nazwą podatku negatywnego lub gwarantowanego/bezwarunkowego dochodu podstawowego ) obejmujący pełnowartościowe, zdrowe wyżywienie (żywność naturalna), edukację (co najmniej podstawową i średnią), mieszkanie (1 pokój na dorosłą osobę), opiekę zdrowotną (w pełnym zakresie, z promocją zdrowego trybu życia, odżywiania i medycyny profilaktycznej), bezpłatny transport publiczny oraz podstawowe produkty pierwszej potrzeby. Dążymy do zapewnienia tych dóbr poprzez ich bezpośrednią dystrybucję lub imienne bony towarowe na lokalnie wytwarzane produkty, a nie w formie zasiłków umożliwiających przeznaczenie środków publicznych np. na używki. Dążymy do sfinansowania tych kosztów z globalnej redukcji zbrojeń, ograniczenia nieuzasadnionej konsumpcji, odzyskania sektora bankowego oraz strategicznych gałęzi gospodarki przez społeczeństwo obywatelskie i kontrolowane przez nie państwa oraz samorządy (nie wyklucza to mniejszościowego udziału w tych gałęziach kapitału prywatnego oraz generalnej, opartej tak o własność prywatną, jak spółdzielczą, samorządową i akcjonariat pracowniczy, społecznej gospodarki rynkowej) oraz z progresywnych podatków solidarnościowych i podatków od przepływów kapitałowych. Rozwinięcie tego zagadnienia pod kątem sposobów finansowania i konsekwencji dla rynków pracy znajdziesz w dziale Więcej niż FAQ tutaj. zdrowie, żywność, rolnictwo, prawa zwierząt i Przyroda: jesteśmy orędownikami skutecznej, globalnej ochrony Przyrody oraz zdrowia publicznego związanego z produkcją żywności. Opowiadamy się za wprowadzeniem sankcji gospodarczych dla krajów dewastujących Przyrodę z całkowitym embargiem w szczególnie oburzających przypadkach oraz za systemem dotkliwych kar dla globalnych korporacji czerpiących zyski z takiego procederu. Pragniemy wprowadzenia globalnego moratorium na tworzenie GMO poza projektami stricte badawczymi i medycznymi, wycofania/zniszczenia wszelkich upraw GMO poza laboratoriami, sankcji wobec krajów dopuszczających do produkcji i handlu GMO we wszelkiej formie do czasu stwierdzenia ponad wszelką wątpliwość nieszkodliwości danego organizmu dla zdrowia człowieka i ekosystemu Ziemi, również w długim horyzoncie czasowym. Rozwinięcie tego zagadnienia znajdziesz w dziale Więcej 8

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Zdjęcie na okładce: Afganistan, Kabul, 2008 r. Mieszkaniec Kabulu z córką kupują klatkę z ptakiem na Kuczi Morohan (Ulicy Ptaków),

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Przewrót ideologiczny

Przewrót ideologiczny Przewrót ideologiczny Wojciech Mazurkiewicz 13 kwietnia 2013 Spis treści 1 Dywersja 2 2 Nawiązanie kontaktu 3 3 Demoralizacja 3 3.1 Religia......................................... 4 3.2 Edukacja........................................

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy LEWICY I DEMOKRATÓW. Nowa polityka Nowa nadzieja

Program wyborczy LEWICY I DEMOKRATÓW. Nowa polityka Nowa nadzieja Program wyborczy LEWICY I DEMOKRATÓW Nowa polityka Nowa nadzieja 9 WRZEŚNIA 2007 IV Rzeczypospolita okazała się mitem fałszywym, bałamutnym i wyprowadzającym nas na manowce. Projekt państwa prawa i sprawiedliwości",

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

Seria: Zielony Nowy Ład tom 9. Zielony Nowy Ład społeczny. pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej

Seria: Zielony Nowy Ład tom 9. Zielony Nowy Ład społeczny. pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej Seria: Zielony Nowy Ład tom 9 Zielony Nowy Ład społeczny pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej Książka ukazała się nakładem Green European Foundation przy wsparciu Zielonego

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA LAUDATO SI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM

ENCYKLIKA LAUDATO SI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM ENCYKLIKA LAUDATO SI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM 1. Laudato si, mi Signore Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał,

Bardziej szczegółowo

Kościoły mówią NIE przemocy wobec kobiet

Kościoły mówią NIE przemocy wobec kobiet Światowa Federacja Luterańska Departament Misji i Rozwoju Komisji ds. Kobiet w Kościele i Społeczeństwie Kościoły mówią NIE przemocy wobec kobiet Plan działania dla Kościołów Tłumaczenie: Agnieszka Godfrejow-Tarnogórska

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 1 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 2 1.1 CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STRATEGII... 2 1.2 KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU... 3 1.2.1 Definicje zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

TEORIA JEDWABNIKA. We are the truth. We are the soldiers. We are the freedom. Join us! Polska, październik 2012 Wydanie I. Strona1

TEORIA JEDWABNIKA. We are the truth. We are the soldiers. We are the freedom. Join us! Polska, październik 2012 Wydanie I. Strona1 TEORIA JEDWABNIKA by We are the truth. We are the soldiers. We are the freedom. Join us! Polska, październik 2012 Wydanie I Strona1 Spis treści I. Współczesna Konstrukcja Systemu 1. Przedmowa... 4 2. Kapitalizm

Bardziej szczegółowo

Najwyższy czas: prawo do podstawowego bezpieczeństwa dochodu 1

Najwyższy czas: prawo do podstawowego bezpieczeństwa dochodu 1 Guy Standing Najwyższy czas: prawo do podstawowego bezpieczeństwa dochodu 1 1. Wizja: podstawowe bezpieczeństwo dochodu i godna praca Żyjemy w dziwnych czasach, w świecie największego bogactwa finansowego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej Przemówienie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Moim córeczkom Julii i Gabrysi Honorarium za książkę Autor przekazuje Fundacji Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Warszawa

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Nowa. Polska. teraz. nowoczesność wolność rozwój zaangażowanie odpowiedzialność. kierunki programu

Nowa. Polska. teraz. nowoczesność wolność rozwój zaangażowanie odpowiedzialność. kierunki programu Nowa Polska teraz nowoczesność wolność rozwój zaangażowanie odpowiedzialność kierunki programu lipiec 2015 Potrzebujemy dziś w polityce wielkiej rewolucji pokoleniowej, masowego wejścia młodych ludzi do

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, w nowym semestrze zapraszam Was do przeczytania nowego Kwadransa Akademickiego. W tym numerze między innymi dowiecie się jak działa rynek Forex, będziecie mogli sprawdzić

Bardziej szczegółowo