SPIS TREŚCI 1. Misja Fundacji... s Zmiana $ystemu... s Rozwój mentalny... s Więcej niż FAQ... s. 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 1. Misja Fundacji... s. 2 2. Zmiana $ystemu... s. 4 3. Rozwój mentalny... s. 13 4. Więcej niż FAQ... s. 20"

Transkrypt

1 FUNDACJA PRZEBUDZENIE wersja robocza do pobrania (linki nieaktywne) SPIS TREŚCI 1. Misja Fundacji... s Zmiana $ystemu... s Rozwój mentalny... s Więcej niż FAQ... s. 20 1

2 I. MISJA FUNDACJI Misją naszej Fundacji jest przebudzenie ludzkości do w pełni świadomego, zdrowego i etycznego życia opartego o uniwersalne zasady moralne oraz przeprowadzenie gruntownych, globalnych zmian systemowych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału naszej cywilizacji, uratowanie ekosystemu Ziemi przed degradacją i zapewnienie każdej istocie ludzkiej praw, wolności i możliwości wszechstronnego rozwoju wynikających z przynależności do naszego gatunku. Jak to zrobimy? Wszelkimi dostępnymi i koniecznymi środkami :) Niedługo zobaczysz, jak :) Bez mentalnego przebudzenia nie będzie zmiany $ystemu (pokojowej wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe), która przyniesie ludzkości wolność, pokój, realną demokrację i opartą o braterstwo oraz ideę miłości solidarność społeczną i międzynarodową, bez zmiany $ystemu nigdy nie osiągniemy pełni dobrostanu i możliwości rozwoju naszego człowieczeństwa. Trzeba to zrobić naraz, tu i teraz budzić siebie i innych walcząc jednocześnie z niewolącą nas i niszczącą Przyrodę Ziemi banksterskokorporacyjną oligarchią. Ewolucja istoty ludzkiej jest nierozerwalnie związana ze społecznogospodarczo-politycznymi warunkami jej życia, a aktywizm obywatelski mający na celu ich poprawę jest logiczną i naturalną emanacją rozwoju naszej świadomości i empatii. Obywatelska bierność oznacza upośledzenie jednej lub obu tych kluczowych dla naszego rozwoju i szczęścia cech. O tym zapominają zarówno ludzie idący ścieżką rozwoju świadomościowego, etycznego, duchowego, kończący w społecznym eskapizmie (ucieczce od rzeczywistości) i zakłamanym dobrostanie na wysepce narcystycznego pół-szczęścia dryfującej po oceanie łez i cierpienia, jak wszelkiej maści aktywiści i antysystemowi rebelianci, przez brak samoświadomości, chore ambicje, nieuświadomione lęki, niekontrolowane instynkty i emocje przegrywający już na starcie, poddający się lub pogrążający przez to nawet po zwycięstwie swych braci i siostry w jeszcze większej ciemności i niewoli niż ta, w której tkwili przed buntem. O tym uczy historia wszelkich ruchów religijnych i rewolucyjnych, czas zacząć się z niej uczyć i wdrażać w nasze życie płynące z tej nauki wnioski. Pełny, holistyczny (obejmujący wszystkie istotne dla całości płaszczyzny) progres naszego człowieczeństwa, osiągnięcie prawdziwej wolności i pełni szczęścia wymagają przebudzenia tak naszej samoświadomości, dzięki wytężonej edukacji, krytycznej autopsychoanalizie, rozwoju nieskrępowanej wyobraźni, twórczej kontemplacji i oczywiście ciężkiej pracy nad samodoskonaleniem, jak świadomości systemowej związanej z naszą pozycją w świecie i zrozumieniem rządzących nim mechanizmów powodujących wszelkie patologie, które bezpośrednio i pośrednio nas dotykają. Konieczna jest świadoma kreacja swojego trybu życia, zdrowia, stałe, niekończące się pogłębianie empatii, troski o innych ludzi i całą cierpiącą Przyrodę, przyjęcie odpowiedzialności za przyszłość kolejnych pokoleń. Trzeba gruntownie przemyśleć priorytety życiowe i zreorientować (przekierować) je na osiągnięcie pełni naszego potencjału oraz zminimalizować finansowe i energetyczne wsparcie jakiego udzielamy $ystemowi każdego dnia po prostu w nim funkcjonując. Należy też uniezależnić się od oceny chorego, zniewolonego konsumpcjonizmem i merkantylizmem (komercjalizacją priorytetów życiowych i stosunków międzyludzkich) społeczeństwa, wyzwolić się z lęku przed odrzuceniem i izolacją i zamiast wybierać konformizm obudzić innych, by choroba przestała być wreszcie normą. Czerpać można z dorobku takich genialnych myślicieli humanistycznych jak Erich Fromm, ale też ze wskazówek proroków i przywódców religii opartych o idee Dobra, Miłości, Współczucia naturalne cele rozwoju istoty ludzkiej, osiągnięcie harmonii ze światem i z samym sobą, wyzwolenie się tak z ograniczeń systemowych, opresji, nałogów, idolatrii, jak z irracjonalnych lęków i nieuświadomionych pragnień oraz postzwierzęcych instynktów, czynienie dobra i walka z otaczającym nas złem, w pokorze ale i pełnej satysfakcji radości z osiągania kolejnych etapów swojego rozwoju są wspólne dla całego naszego gatunku i uniwersalne tak historycznie, jak geograficznie. To właśnie prawdziwy sens ludzkiego życia umykający nam w natłoku pracy, obowiązków i eskapistycznych rozrywek, w oparach używek i płytkim hedonizmie. Więcej o mentalnym przebudzeniu, jego kierunkach i nierozerwalności związku jego poszczególnych aspektów znajdziesz tutaj. 2

3 Całościowe podejście do systemu wszelkich jego elementów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych mających wpływ na jakość naszego życia, na nasze prawa i wolności, bezpieczeństwo socjalne i swobodę decydowania o naszej przyszłości wymaga działania na wszelkich polach. Nie osiągniemy globalnego rozbrojenia bez powszechnej i realnej demokracji, nie ochronimy Przyrody bez dekonstrukcji konsumpcjonizmu i cywilizacji przemysłowej, nie uzdrowimy społeczeństwa bez uderzenia w promowane systemowo wzorce zachowań, komercjalizację edukacji i ogłupiającą kulturę masową, nie rozwiążemy patologii ekonomicznych bez pozbawienia banksterów i korporacji kontroli nad gospodarką świata. Żadne projekty pomocowe nie zastąpią solidarystycznych reform systemu, żadne organizacje charytatywne nie zlikwidują głodu i nędzy, żadne watch dog'i (obywatelskie instytucje strażnicze) nie zatrzymają wszechobecnej inwigilacji, korupcji, ograniczania naszych praw obywatelskich i policyjnych represji. Podobnie promocja Sprawiedliwego Handlu nie rozwiąże patologii handlu międzynarodowego, a pojedyncze ekogospodarstwa i miejskie permakultury nie zapewnią światu zdrowej żywności. Walka z jedną korporacją, z jedną dyktaturą, z jednym aspektem rzeczywistości to ucinanie głowy smoka, która zawsze będzie odrastała - tak długo, jak długo istnieć będzie $ystem, który podtrzymuje go przy życiu i którego są zarówno funkcjonalną częścią, jak logiczną konsekwencją. Działania prowadzone przez miliony dobrych ludzi, nieskoordynowane i skupione na wąskich specjalizacjach przypominają desperackie łatanie dziur w pękającej w szwach tamie, która mimo ich szlachetnych wysiłków i tak runie topiąc nas wszystkich, jeśli nie skierujemy nurtu naszej cywilizacji do nowego koryta, w którym ani tama, ani nasze wysiłki nie będą już potrzebne. Ludzie od zarania dziejów buntują się przeciwko Złu, przeciwko wojnom, wyzyskowi, chciwości i manii wielkości elit, destrukcyjności tyranów i wszechwładzy imperiów. Czas tą odwieczną walkę wreszcie wygrać, budując masowy ruch ponad granicami i wszelkimi wtórnymi podziałami. Tylko wtedy odzyskamy utracony raj i zbudujemy świat, z którego tak my, przebudzeni do wykorzystania gigantycznego potencjału tkwiącego w nas, najwyższej formie Życia na Ziemi, jak Dobry Bóg o ile istnieje jako samoświadoma istota będziemy mogli być wreszcie dumni. Emancypacja systemowa ludzkości, uratowanie ekosystemu Ziemi, realizacja wszystkich szczytnych deklaracji (w rodzaju celów millenijnych ONZ), które obecnie są nierealizowane to właśnie kwintesencja tego filaru naszej misji i naszych działań. Konkretne cele tak globalnych, jak lokalnych zmian systemowych (które wciąż rozwijamy i do których twórczego współkreowania Cię zapraszamy) znajdziesz tutaj. W kwestii utopijności naszych poglądów należy podkreślić, że poczucie niemożliwości stworzenia lepszego świata oraz wyzwolonej z mentalnych i ekonomicznych kajdan ludzkości jest wtłaczane do ludzkiej świadomości w trakcie tresury niewolniczej (zwanej też eufemistycznie socjalizacją ), żeby poddani nawet nie marzyli o świecie bez swych panów bo to przecież niemożliwe i nie próbowali strącić ich z ich bankowych, korporacyjnych i politycznych tronów, uzyskując prawdziwą wolność, prawdziwą demokrację i prawdziwie solidarne społeczeństwo miłości, pokoju i dobrobytu... A także, co chyba równie ważne, żeby dostarczyć ich lenistwu i obywatelskiej bierności (cech również kreowanych w trakcie tresury) wygodnego pretekstu, by nie podejmować żadnych wysiłków, które dla oligarchii bankstersko-korporacyjno-politycznej mogłyby stanowić zagrożenie. To, czy sięgniemy po wszystko, o czym ludzkość od zawsze śniła i o co od zawsze się modliła, czy zburzymy mury Babilonu, wyłamiemy kraty globalnej Bastylii, by raz na zawsze uwolnić ludzkość z jej krzyża i zatrzymać powódź łez, która zalewa sumienie świata, zależy tylko od nas. Bitwa ta, na obu frontach mentalnym i systemowym, nastąpi, czy tego chcemy, czy nie, z nami, czy bez nas. Właściwie toczy się już od dawna, a wolna ludzkość znajduje się u progu ostatecznej klęski. By zwyciężyć nie musimy chodzić po wodzie ani wskrzeszać zmarłych, zamiast tego musimy wykorzystać cały nasz gigantyczny, cywilizacyjny, biologiczny i duchowy potencjał, wszystkie siły jakie mamy i całą wiedzę o tym jak i dlaczego poprzednie bitwy Zło wygrywało, by ostatecznie je pogrzebać. Inaczej, niestety, pogrzebie ono już wkrótce na zawsze naszą wolność, zabije w nas miłość, autentyczność, spontaniczność, współczucie, odbierze nam wszystko, co czyni nas Ludźmi, niszcząc jednocześnie Przyrodę od której zależy nasza zdrowa i szczęśliwa egzystencja. Czy możemy się na to zgodzić? Nasza odpowiedź brzmi: NIE :) 3

4 II. ZMIANA $YSTEMU Stopień komplikacji systemu globalnego i życia społecznego wyklucza możliwość odniesienia się we względnie krótkim tekście do wszystkich aspektów rozwoju cywilizacyjnego. Poniżej wymieniamy najważniejsze kwestie i propozycje, których realizacja zdekonstruuje $ystem jaki znamy, odda obywatelom kontrolę nad procesem decyzyjnym i gruntownie zmieni oblicze świata jednocześnie likwidując wszystkie najbardziej zbrodnicze i szkodliwe patologie (dużo konkretnych, wstrząsających informacji statystycznych o naszej rzeczywistości znajdziesz tutaj), realizując po raz pierwszy w historii ludzkości postulat zbieżności kultywowanych (przynajmniej formalnie) przez większość mieszkańców globu zasad etycznych z rzeczywistością społeczno-gospodarczo-polityczną. Postulaty te podnoszone są przez setki organizacji społecznych, politycznych, związkowych, ekologicznych i konsumenckich z całego globu, przez tysiące naukowców, analityków i liderów społeczeństwa obywatelskiego. Na naszą wizję lepszego świata składa się kompilacja intelektualnego dorobku bardzo wielu osób i organizacji można więc ją nazwać projektem cywilizacji 2.0, którą my przedstawiamy po prostu w zwięzłej i kompleksowej wersji, zestawiając najważniejsze dla przyszłości ludzkości propozycje zmian. Nie jesteśmy dogmatyczni, poniższe postulaty chętnie poszerzymy jeżeli Twoje pomysły nas przekonają, docelowo planujemy zaangażowanie naukowców i praktyków-specjalistów do uszczegóławiania zagadnień leżących w obszarach ich zainteresowań. Kolejność poniższych celów nie wiąże się z hierarchią wartości, wszystkie są równie ważne i równie niezbędne dla naszej wolności i jakości naszego życia. Choć wszystkie są ze sobą powiązane i się nawzajem przenikają, dla ułatwienia lektury podzieliliśmy je na trzy główne grupy: 1. Polityka i geopolityka, 2. Społeczeństwo, zdrowie i przyroda, 3. Gospodarka, głupcze ;) Przede wszystkim pragniemy ofiarować każdemu obywatelowi Ziemi wybór obecnego świata ze wszystkimi jego patologiami, zniewoleniem, wojnami, wyzyskiem, głodem, nędzą, handlem ludźmi, lichwą (...), a przyjęciem nowych priorytetów rozwojowych oraz uniwersalnych zasad etycznych pod kątem wprowadzania tychże priorytetów w życie. Wybór ten musi być jednak wiążący, tzn. że w przypadku gdy taka będzie wola większości suwerennych obywateli zostanie zrealizowany przez naszych pracownikow (a nie władców!) zatrudnionych w instytucjach publicznych i w ciałach przedstawicielskich. Fasada demokracji (więcej na ten temat przeczytasz tutaj) może się okazać bardzo przydatna albo dzięki niej pokojowo zwyciężymy, albo zmusimy oligarchię do próby zdławienia pokojowych protestów siłą, ujawnienia swej realnej władzy i już jawnego wprowadzenia dyktatury, na co oczywiście naszej zgody nie będzie. Jesteśmy w 100% przekonani, że demokratyczne, wolne referendum przeprowadzone tak w poszczególnych krajach, jak na całym globie pokazałoby, że zdecydowana większość ludzi wybrałaby świat, o którym marzymy (nawet jeżeli zgadzają się tylko z większością, a nie wszystkimi naszymi postulatami). Odpowiedz sobie na pytanie w jakim świecie wolisz żyć? Wolisz być wolny/a, czy zniewolony/a? Mieć za darmo jedzenie, podstawowe środki do życia, edukację i służbę zdrowia w pełnym zakresie, czy walczyć o to w wyścigu szczurów? Oglądać w telewizji wojny, strach i zniszczenie, czy relacje ze wspólnych projektów solidarnych i wolnych narodów świata, likwidujących wszystkie koszmary dnia obecnego? Odpowiedź na to pytanie jest chyba oczywista... I wyobraź sobie, że nie tylko Ty tak na nie odpowiesz. Nie musisz się z nami zgadzać całkowicie, rzecz w tym, że jeśli nam się nie uda i nie wywalczymy prawdziwej demokracji, nigdy nie będziesz mieć możliwości zdecydowania zarówno o sprawach, w których się z nami zadzasz jak i o tych, w których masz inne zdanie decyzję podejmą za Ciebie politycy chodzący na pasku władców świata, zgodnie z ich, a nie Twoim interesem. Szukamy ludzi, którzy kierują się podobnymi wartościami, chcą żyć w prawdziwie demokratycznym państwie i systemie społeczno-gospodarczym ukierunkowanym na ich rozwój, wolność, zdrowie i jakość 4

5 życia. Nad szczegółami możemy podyskutować do woli gdy odzyskamy już wolność i demokrację, w naszych postulatach, które jak napisaliśmy wybraliśmy z najpopularniejszych opozycyjnych wobec $ystemu ruchów obywatelskich, konsumenckich, związkowych, ekologicznych (...) znajdziesz po prostu kierunek, ideę i pomysły na jej realizację w najważniejszych sferach naszego życia. Jak myślisz, dlaczego o takie kwestie nikt obywateli nigdy w obecnym $ystemie nie spyta? Bo ich realizacja jest niemożliwa? Z pewnością nie chodzi tylko i wyłącznie o pozbawienie realnej, autorytarnej władzy zarządzającej $ystemem oligarchii polityczno-bankskersko-korporacyjnej, ukrytej w niektórych krajach za fasadą demokracji, władzy, której grupa ta nie odda z własnej nieprzymuszonej woli. Skoro jednak zgodzimy się, że zmiany te leżą w interesie (jak najbardziej egoistycznym) większości ludzi oraz że gdyby tylko mieli oni okazję, zdecydowaliby o ich wprowadzeniu mamy święte prawo i obowiązek zrobić wszystko, by wywalczyć prawdziwą demokrację, prawdziwą wolność i prawdziwą obywatelską suwerenność, by wprowadzić je w życie najszybciej jak się tylko da. Na płaszczyźnie społecznopolitycznej naszym celem jest obywatelskie przebudzenie społeczeństwa i doprowadzenie do demokratycznego resetu $ystemu jako narzędzia oligarchii, służącego niewoleniu i wyzyskiwaniu ludzkości oraz jego restartu jako demokratycznie zarządzanego narzędzia wolnych obywateli, służącego maksymalizacji ich praw, wolności i szczęścia. Wyobraź sobie przez chwilę, że taki właśnie jest świat i zastanów się, czy nie byłby on lepszy od obecnego? Jeżeli tak to czas najwyższy uczynić tą piękną wizję rzeczywistością :) Mamy Życie, wolność, miłość, pęd do wzrostu oraz dobrego Boga (o ile istnieje) po swojej stronie czy Piekło, $ystem i jego słudzy mogą nas powstrzymać? Pozwolisz im na to? 1. Polityka i geopolityka, demokracja partycypacyjna (przedstawicielsko-referendalna): dążymy do odzyskania przez obywateli realnej suwerenności politycznej i pełni kontroli nad procesem decyzyjnym w poszczególnych państwach. Służy temu przede wszystkim instytucja referendów, która powinna być obligatoryjna w najważniejszych decyzjach politycznych i gospodarczych (jak reformy systemów ubezpieczeń, podwyżki podatków, czy zagraniczne operacje wojskowe), partycypacja obywateli w tworzeniu budżetu oraz określania kierunków strategicznego rozwoju państwa, możliwość odwołania każdego przedstawiciela przed upływem kadencji i pełna jawność życia publicznego (w tym monitoring działań służb specjalnych przez instytucje społeczeństwa obywatelskiego) oraz, zgodnie z zasadą nie ma wolności bez własności, poddanie społecznej kontroli (poprzez zdecentralizowane państwo, samorządy, akcjonariat pracowniczy i spółdzielczość) najważniejszych gałęzi gospodarki, edukacji i mediów. Tak też powinny funkcjonować wszelkie ponadpaństwowe byty polityczne jak Unia Europejska. Nie wyklucza to systemu demokracji przedstawicielskiej, lecz przekazuje ostateczną decyzję w danej sprawie w ręce ostatecznego suwerena społeczeństwa obywatelskiego danego państwa, który dziś jest nim tylko formalnie. Układ rządzeni rządzący należy zastąpić układem rządzący zarządzający, tak właśnie wygląda prawdziwa demokracja. Rozwinięcie tego zagadnienia znajdziesz w dziale Więcej niż FAQ tutaj. prawa człowieka i antyimperializm: sprzeciwiamy się wszechwładzy służb specjalnych i powszechnej inwigilacji, ograniczeniu możliwości zrzeszania się i zgromadzeń, ograniczaniu praw obywatelskich, pracowniczych i konsumenckich, wolności słowa i internetu. Uznajemy konieczność uproszczenia procedur udzielania azylów dysydentom z krajów łamiących prawa człowieka i wsparcie ich walki wszelkimi dostępnymi każdemu wyzwolonemu z $ystemu państwu środkami (poza bezpośrednią interwencją zbrojną). Opowiadamy się za konsekwencją w ustanawianiu embarga gospodarczego dla wszystkich krajów łamiących prawa człowieka, niezależnie od ich zasobów, wpływów geopolitycznych, potęgi militarnej, czy gospodarczej. Potęga gospodarcza Chin i interesy globalnych korporacji korzystających z wyzyskiwanej, często pół-niewolniczej siły roboczej nie powinny nam przesłonić praw ludzi w tym kraju i okupowanym Tybecie. Izraelskie lobby w USA i tragiczna historia wyznawców judaizmu nie powinna nam przesłaniać zbrodni na Palestyńczykach, a uzależnienie gospodarek Europy od surowców rosyjskich kwestii niepodległości Czeczenii, czy praw człowieka w samej Rosji. Oczywiście w związku ze zbrodniczymi wojnami w Afganistanie, Iraku (i w wielu innych krajach), z Guantanamo i torturowaniem więźniów politycznych oraz ze zbrodniami 5

6 wojennymi związanymi z użyciem dronów na całym Bliskim Wschodzie, sankcje powinny objąć również reżim amerykański... Domagamy się postawienia przed transparentnym, niezależnym międzynarodowym trybunałem kolejnych przywódców USA, Rosji i Chin oraz innych państw odpowiedzialnych za zbrodnie i ich sprawiedliwego osądzenia. Do momentu demokratycznych rewolucji w tych krajach każde wolne państwo powinno przestać utrzymywać z nimi jakiekolwiek kontakty polityczne i gospodarcze nawet kosztem przejściowych komplikacji ekonomicznych, czy zwłaszcza dobrostanu elit. Tego wymaga konsekwencja w przekładaniu fundamentalnych zasad etycznych na politykę międzynarodową. Handlując ze zbrodniarzem stajemy się jego wspólnikiem. Więcej o konsekwencjach zastosowania uniwersalnych zasad moralnych w polityce międzynarodowej znajdziesz w dziale Więcej niż FAQ tutaj. alterglobalizm i antyoligarchizm jesteśmy zwolennikami globalnego braterstwa wszystkich narodów i pokojowej, opartej o suwerenność poszczególnych społeczeństw, empatię i solidaryzm międzynarodowy, integracji świata. Jednocześnie całkowicie odrzucamy globalizację opartą o system neoliberalny, gospodarczy neokolonializm, niszczenie lokalnych kultur i ekosystemów, politykę siły, wyzysk krajów rozwijających się przez światowe imperia i przestępczy banksterski system finansowy niewolący tak poszczególne kraje, jak ludzkość jako taką. Sprzeciwiamy się zawłaszczaniu świata przez bankowo-korporacyjno-polityczną oligarchię kontrolującą wszystkie najważniejsze dziedziny życia społecznego gospodarkę, kulturę masową i edukację, fasadowości demokracji w systemie neoliberalnym, wychowywaniu kolejnych pokoleń na produkcyjno-reprodukcyjnokonsumpcyjne automaty niewolone normami kulturowymi, ekonomicznym przymusem pracy, lichwiarskimi kredytami i uzależnieniem od niezdrowej żywności, używek i całego chorego $ystemu. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami autorytarnego projektu New World Order tworzonego przez takie oligarchiczne szajki jak Klub Bilderberg. Wspieramy takie inicjatywy jak cele milenijne ONZ, likwidację głodu, handlu ludźmi, analfabetyzmu, bezdomności i przeludnienia mieszkań, niedostępności wody pitnej, lekarstw i narzędzi edukacyjnych kosztem niebotycznych zysków globalnych imperiów. Popieramy również ideę Sprawiedliwego Handlu, jednak rozumiemy, że jedyną szansą na rozwiązanie problemów krajów rozwijających się jest globalna zmiana systemu gospodarczego. solidaryzm międzynarodowy i patriotyzm wierzymy w konieczność oraz możliwość wyzbycia się narodowych i państwowych egoizmów w walce o lepszą przyszłość całej ludzkości. Jednocześnie walczymy o suwerenność i polityczną, gospodarczą oraz energetyczną niezależność naszej polskiej ojczyzny, wspierając takie same dążenia innych narodów tak poddanych, jak nasz, miękkiej okupacji globalnej oligarchii, ich imperiów, instytucji finansowych oraz mediów, jak i tych okupowanych twardo i pozbawionych nawet własnej organizacji państwowej jak Tybet, Palestyna, czy Kurdystan. W krajach tych (a także np. w Katalonii i Irlandii Północnej) powinny zostać przeprowadzone referenda niepodległościowe z wyłączeniem osadników z krajów okupacyjnych przybyłych do danego kraju po rozpoczęciu jego zaboru (oraz bez ich potomstwa), pod kontrolą obserwatorów międzynarodowych i sił pokojowych ONZ, poprzedzone wolną kampanią przedreferendalną stronnictw niepodległościowych. Wobec państw-okupantów, w przypadku ignorowania dążeń niepodległościowych i nieogłaszania referendów, powinny zostać wprowadzone sankcje gospodarcze i polityczne, z całkowitą blokadą gospodarczą włącznie. Solidaryzujemy się z wszelkimi dyskryminowanymi i represjonowanymi grupami obywatelskimi ponad granicami i będziemy im pomagać na miarę swoich możliwości w ich walce, przypominając światowej opinii publicznej o jej moralnym obowiązku pomocy wszystkim uciśnionym. dług cywilizacyjny w ramach solidarności międzynarodowej uznajemy obowiązek byłych imperiów kolonialnych do wszechstronnego wsparcia rozwoju cywilizacyjnego państw wcześniej okupowanych (lub w przypadku USA wyzyskiwanych finansowo za pośrednictwem skorumpowanych elit lokalnych). Globalne imperia są winne krajom rozwijającym się odszkodowania za toczone przez nie w najnowszej historii wojny, produkowane śmieci i zanieczyszczenia, nieuczciwą konkurencję handlową oraz inne neokolonialne, neoliberalne praktyki 6

7 gospodarcze. Dług cywilizacyjny powinien być spłacany bez wzajemnych świadczeń i ukrytej eksploatacji gospodarczej opartej o egoizm narodowo-korporacyjny. Każde państwo dotknięte w przeszłości nieetycznymi praktykami ma prawo do przejęcia na rzecz jego spłaty bez odszkodowania majątku międzynarodowych korporacji dopuszczających się działań skierowanych przeciwko miejscowej ludności i niszczenia środowiska naturalnego, niezależnie od obowiązujących w danym okresie norm prawnych, jeżeli wprowadzone były bez demokratycznej zgody danego społeczeństwa, w wyniku nieetycznych nacisków ekonomicznych, czy politycznych lub po prostu przez skorumpowane, niedemokratyczne reżimy. O kwestii abolicji zadłużeniowej przeczytasz w III części tego działu. lokalizm i samowystarczalność jesteśmy zwolennikami dążenia do maksymalnego zdroworozsądkowego uniezależnienia się tak poszczególnych państw, jak wspólnot lokalnych od handlu międzynarodowego i długodystansowego transportu energii. Wspieramy dążenia do maksymalnej samowystarczalności żywnościowej i ekoenergetycznej poszczególnych społeczności i oczekujemy takiego wsparcia od organizacji państwowych, wspieramy też trendy na kupowanie lokalnych produktów. Uznajemy prawo poszczególnych państw do ochrony lokalnych rynków, ekosystemów przez wprowadzanie barier i przepisów preferujących lokalne gospodarki i ochronę środowiska, niezależnie od regulacji międzynarodowych i bez jakichkolwiek sankcji wynikających np. z ustaleń Światowej Organizacji Handlu. jesteśmy uczestnikami światowego ruchu antywojennego, opowiadamy się za globalnym rozbrojeniem atomowym (popieramy kampanię GLOBAL ZERO), likwidacją w poszczególnych krajach kompleksów wojskowo-przemysłowych i pro-militarystycznych trendów kulturowoedukacyjnych oraz docelowo, po wywalczeniu realnej demokracji również w militarnych potęgach stanowiących zagrożenie dla pokoju światowego - USA, Rosji i Chinach, za drastycznym rozbrojeniem wojsk konwencjonalnych oraz przeznaczeniem przynajmniej 90% obecnych wydatków na zbrojenia (światowe wydatki to 1,5 BILIONA dolarów rocznie) na Minimalny Dochód Gwarantowany, opiekę zdrowotną, ochronę Przyrody, korzystne dla ludzkości badania naukowe i ogólny postęp cywilizacyjny. zasada wolność aż do wolności innych powinna stać się standardem obowiązującym we wszystkich państwach (naturalne psychodeliki, swoboda wypowiedzi i zrzeszeń, prawo do dysponowania własnym ciałem, prawo do skutecznej samoobrony, posiadania nieautomatycznej broni palnej - wyłącznie z amunicją niepenetrującą, dla niekaranych i zdrowych psychicznie obywateli) pod warunkiem zniesienia norm systemowych i warunków ekonomicznych wspierających eskapizm używkowy i wymuszających handel ciałem pod jakimkolwiek względem (prostytucja, niewolnicza praca, organy), czy zmiany kulturowych norm gloryfikujących przemoc (w przypadku kwestii posiadania broni). Opowiadamy się za globalną legalizacją (posiadania i uprawy) wszystkich naturalnych środków psychoaktywnych (od konopi po ibogainę, kokę, tytoń, sporysz, khat, ayahuascę, czy meskalinę) z zakazem ich reklamy i sprzedaży nieletnim oraz delegalizacją używek syntetycznych (heroina, kokaina, amfetamina, metaamfetamina etc.). Jednocześnie opowiadamy się za skuteczną i natychmiastową walką z handlem ludźmi, syntetycznymi narkotykami i niewolniczą pracą oraz za uchyleniem tajemnicy bankowej uniemożliwiającej ściganie odpowiedzialnych za te zbrodnie ludzi i organizacji (w tym służb specjalnych) oraz konfiskatę ich majątków. odrzucamy faszyzm, rasizm, nazizm, oparty o dyktaturę partyjną komunizm i wszelkie ideologie wspierające autorytaryzm i totalitaryzm, jako koncepcje niezgodne z takimi wartościami jak Dobro, wolność, demokracja, solidaryzm, powszechne braterstwo wszystkich ludzi i będziemy je zwalczać wszelkimi dostępnymi i koniecznymi środkami. Jednocześnie odrzucamy zrównywanie przez zagrożonych w swoich planach globalistów i należące do nich media wszelkich ruchów narodowowyzwoleńczych, niepodległościowych i patriotycznych z faszyzmem, nacjonalizmem i prawicowym ekstremizmem, ruchów solidarności z Palestyną walczących z rasistowskim, ksenofobicznym syjonizmem z antysemityzmem, a wszelkich progresywnych solidarystów 7

8 społecznych z lewackim radykalizmem. Takie pejoratywne, oparte na uproszczeniach i stereotypach skojarzenia mają zniechęcić ludzi do organizacji i środowisk antagonistycznych wobec oligarchii, należy dążyć do przełamywania dzielących je podziałów i skupienia się na wspólnej dla nas wszystkich walce o wyzwolenie z $ystemu. O inne kwestie będzie się można spierać gdy odzyskamy już prawdziwą demokrację. opowiadamy się za gruntowną reformą ONZ dążymy do likwidacji instytucji stałych członków Rady Bezpieczeństwa, przebudowy sił pokojowych na rzecz ich realnej użyteczności w sytuacjach konfliktowych i ludobójstwie, wprowadzenia systemu głosowania uzależnionego od ilości obywateli w danym państwie (obejmującego wyłącznie kraje z realną demokracją, czyli na razie np. bez Chin), do docelowego, całkowitego podporządkowania prawdziwie demokratycznej kontroli ONZ międzynarodowych instytucji finansowych Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz do zmiany priorytetów i zasad ich funkcjonowania na rzecz przekształcenia ich w instytucje faktycznie wspierające rozwój, wyrównywanie różnic, walczących z biedą i bezinteresownie wspierających kraje rozwijające się. Opowiadamy się za konsekwentną i skuteczną ochroną światowego dziedzictwa przyrodniczego przez siły pokojowe ONZ i przyznanie państwom w granicach których leżą uczciwych odszkodowań za ich nieeksploatowanie. Dążymy do umożliwienia ONZ przejmowania za odszkodowaniem patentów ważnych dla ludzkości leków, środków eko-transportu etc. i ich bezpłatnego udostępniania zwłaszcza najbiedniejszym krajom. Jesteśmy zwolennikami likwidacji regulacji Codex Alimentarius i ponownej, tym razem transparentnej i demokratycznej debaty nad objętymi nią zagadnieniami. 2. Społeczeństwo, zdrowie i Przyroda, podstawą wyzwolenia ludzkości od ekonomicznego przymusu pracy oraz zapewnienie wszystkim tak równych szans, jak warunków do godnego życia i wszechstronnego rozwoju jest Minimalny Dochód Gwarantowany (występujący też np. pod nazwą podatku negatywnego lub gwarantowanego/bezwarunkowego dochodu podstawowego ) obejmujący pełnowartościowe, zdrowe wyżywienie (żywność naturalna), edukację (co najmniej podstawową i średnią), mieszkanie (1 pokój na dorosłą osobę), opiekę zdrowotną (w pełnym zakresie, z promocją zdrowego trybu życia, odżywiania i medycyny profilaktycznej), bezpłatny transport publiczny oraz podstawowe produkty pierwszej potrzeby. Dążymy do zapewnienia tych dóbr poprzez ich bezpośrednią dystrybucję lub imienne bony towarowe na lokalnie wytwarzane produkty, a nie w formie zasiłków umożliwiających przeznaczenie środków publicznych np. na używki. Dążymy do sfinansowania tych kosztów z globalnej redukcji zbrojeń, ograniczenia nieuzasadnionej konsumpcji, odzyskania sektora bankowego oraz strategicznych gałęzi gospodarki przez społeczeństwo obywatelskie i kontrolowane przez nie państwa oraz samorządy (nie wyklucza to mniejszościowego udziału w tych gałęziach kapitału prywatnego oraz generalnej, opartej tak o własność prywatną, jak spółdzielczą, samorządową i akcjonariat pracowniczy, społecznej gospodarki rynkowej) oraz z progresywnych podatków solidarnościowych i podatków od przepływów kapitałowych. Rozwinięcie tego zagadnienia pod kątem sposobów finansowania i konsekwencji dla rynków pracy znajdziesz w dziale Więcej niż FAQ tutaj. zdrowie, żywność, rolnictwo, prawa zwierząt i Przyroda: jesteśmy orędownikami skutecznej, globalnej ochrony Przyrody oraz zdrowia publicznego związanego z produkcją żywności. Opowiadamy się za wprowadzeniem sankcji gospodarczych dla krajów dewastujących Przyrodę z całkowitym embargiem w szczególnie oburzających przypadkach oraz za systemem dotkliwych kar dla globalnych korporacji czerpiących zyski z takiego procederu. Pragniemy wprowadzenia globalnego moratorium na tworzenie GMO poza projektami stricte badawczymi i medycznymi, wycofania/zniszczenia wszelkich upraw GMO poza laboratoriami, sankcji wobec krajów dopuszczających do produkcji i handlu GMO we wszelkiej formie do czasu stwierdzenia ponad wszelką wątpliwość nieszkodliwości danego organizmu dla zdrowia człowieka i ekosystemu Ziemi, również w długim horyzoncie czasowym. Rozwinięcie tego zagadnienia znajdziesz w dziale Więcej 8

9 niż FAQ tutaj. Podobne moratorium powinno dotyczyć wprowadzania do ekosystemu nanotechnologii, a docelowo powinno objąć również sztuczne pestycydy (za wyjątkiem epidemii chorób roślin i plag szkodników, których nie da się powstrzymać za pomocą naturalnych środków ochrony roślin). W żadnym wypadku nie można kontynuować dopuszczania do wejścia na rynek szkodliwych substancji (lub dodatków do żywności/leków) opierając się wyłącznie na badaniach dostarczanych przez ich producentów. Jesteśmy zwolennikami wolnowybiegowej, humanitarnej hodowli zwierząt w miejsce farm przemysłowych i organicznych polikultur upraw w niewielkich ekogospodarstwach rodzinnych i spółdzielczych w miejsce wielkopowierzchniowej, monokulturowej gospodarki farmerskiej. Opowiadamy się za wspieraniem przez państwa remigracji bezrobotnej ludności z przepełnionych miast na prowincję i tworzenia możliwie samowystarczalnych (energetycznie i żywnościowo) wspólnot i spółdzielni wiejskich. Domagamy się transparentnych, niezależnych badań i regulacji prawnych dotyczących szkodliwych dla zdrowia dodatków do żywności i składników kosmetyków oraz ich wycofania ze sprzedaży. Elitarne i drogie sklepy ze zdrową żywnością uważamy za syndrom choroby całego systemu gdyż KAŻDA żywność powinna być zdrowa i KAŻDY powinien mieć do niej dostęp. Jesteśmy zwolennikami wprowadzenia globalnego moratorium na testy kosmetyków na zwierzętach i ograniczenia do niezbędnego minimum testów dotyczących lekarstw i żywności, domagamy się regulacji ich praw pod kątem etycznym (zwłaszcza w odniesieniu do ssaków) oraz wprowadzenia prawnego statusu non-human person (nie-ludzkiej osoby) dla naczelnych, delfinów etc. Wspieramy wszelkie inicjatywy zmierzające do globalnej ochrony Przyrody w rodzaju Karty Ziemi. Kategorycznie sprzeciwiamy się praktyce patentowania życia - zastrzegania jako własność intelektualną właściwości lub genów organizmów żywych. medycyna profilaktyczna wbrew interesom koncernów farmaceutycznych poszczególne państwa powinny wspierać i promować zdrowy tryb życia swoich obywateli, zapewnić każdemu bez względu na stan posiadania dostęp do zdrowej, pełnowartościowej żywności ekologicznej i regularne badania kontrolne umożliwiające wczesne wykrywanie i leczenie wszelkich poważnych schorzeń oraz indywidualną, całościową (holistyczną) opiekę medyczną korzystającą z tysiącleci rozwoju medycyny naturalnej i całego bogactwa medykamentów istniejących w Przyrodzie. Wszelkie lekarstwa i konieczne usługi medyczne powinny być refundowane przez państwa w ramach MDG, produkcja leków powinna zostać przejęta przez społeczeństwa poszczególnych krajów (co nie wyklucza handlu międzynarodowego w przypadku, jeżeli dany lek nie jest na miejscu produkowany), leki generyczne powinny stać się w pełni dostępne dla wszystkich państw, a zawód lekarza powinien zostać ponownie natchniony duchem służby ludziom, a nie mamonie koncernów. edukacja świadomościowa i kultura zaangażowana: opowiadamy się za zmianą priorytetów edukacyjnych z zawodowo-niewolniczo-konsumpcyjnych na świadomościowo-etyczno-rozwojowe. Edukacja publiczna powinna dawać wszelkie informacje niezbędne do wszechstronnego rozwoju psychicznego, świadomościowego, obywatelskiego, wiedzę ogólną i humanistyczną konieczną do podejmowania świadomych decyzji politycznych, umiejętności antymanipulacyjne i autopsychoterapeutyczne. Edukacja zawodowa i specjalistyczna powinna być uzupełnieniem i rozwinięciem edukacji ogólnej, a nie ją zastępować (jak jest to obecnie) ze względu na pragnienie wychowania maksymalnie produktywnych rzesz pracowników-konsumentów bezrefleksyjnie pozwalających sobą władać i karmić się iluzją swojego indywidualizmu i wolności w pogoni za pieniędzmi i płytkim hedonizmem. Kultura masowa powinna wspierać powyższe trendy i przestać epatować seksem, przemocą oraz kultem pieniądza, politycznych, religijnych i popkulturowych idoli, prestiżowych gadżetów, powierzchownego pięknego wyglądu i generalnego materializmu, przestać promować eskapizm obywatelski, wszelkie uzależnienia, egoizm i destrukcyjny dla naszego człowieczeństwa oraz Przyrody styl życia. Wsparcie publiczne powinno dotyczyć wyłącznie kultury zaangażowanej, a nie abstrakcyjnej i oderwanej od rzeczywistości społeczno-politycznogospodarczej. Sztuka tworzona dla kaprysu i autokreacji powinna być finansowania z kieszeni prywatnych, a nie z budżetu społecznego. Jesteśmy zwolennikami całkowitej wolności dostępu do dóbr kultury (w internecie i poza nim) z przeznaczeniem na osobisty użytek i na cele 9

10 niekomercyjne (np. bezpłatne projekcje filmowe organizowane przez organizacje pozarządowe). mieszkanie prawem, a nie przywilejem - domagamy się włączenia prawa do prywatnej przestrzeni (1 pokój na dorosłą osobę) do powszechnie obowiązującego kanonu praw człowieka, wsparcia przez poszczególne państwa budownictwa społecznego i ekobudownictwa, pełnego prawa obywateli do hodowli mieszkań z konopi przemysłowych i samopomocowej budowy domów z innych ekomateriałów (słoma, ziemia, glina etc.) bez zbędnej biurokracji oraz dostosowania norm budowlanych do prostych konstrukcji ekologicznych. Uznajemy prawo bezdomnych do zasiedlania pustostanów (o ile nie są użytkowane dłużej niż 2 lata), przejmowania ich na własność w formie zasiedzenia po 5 latach nieprzerwanego użytkowania i obowiązek państw nie zapewniających ludności wystarczającej liczby mieszkań do wypłacania właścicielom zajętych budynków ewentualnych odszkodowań. Opowiadamy się za przeprowadzeniem referendów poddających pod głosowanie uwłaszczenie wszelkich wynajmowanych (w trybie ciągłym, a więc z wyłączeniem hosteli, hoteli i schronisk) mieszkań i obciążenie poszczególnych organizacji państwowych ewentualnymi odszkodowaniami. Kwestię powszechnej abolicji kredytowej związanej również z mieszkaniami znajdziesz w III części tego działu. opowiadamy się za uzdrowieniem stosunków rodzinnych i za ochroną oraz wszechstronnym wsparciem rodziny jako instytucji, z ochroną praw dziecka (dotyczących np. przemocy i zakazu pracy) i społecznym monitoringiem ich przestrzegania oraz uczestniczenia rodziców w kształtowaniu priorytetów i programów nauczania w szkołach w ramach demokracji partycypacyjnej. Dążymy do zmiany promowanych przez kulturę masową destrukcyjnych wzorców zachowań i ochrony dzieci przed wszelkim ograniczającym ich rozwój wpływem (patrz: pakiet edukacyjno-kulturowy powyżej). Jesteśmy zwolennikami zakazu występowania dzieci w reklamach, komercyjnych filmach i konkursach piękności (gdyż dziecko nie może podjąć świadomej decyzji dotyczącej tego udziału). W celu zapewnienia wszystkim dzieciom prawdziwie równego startu życiowego, wykorzystania ich potencjału dla dobra ogólnego oraz likwidacji rodzinnych konfliktów, frustracji i przemocy związanej z biedą, wszystkie koszty edukacji i wyżywienia najuboższych rodzin (w tym dzieci) powinny zostać objęte Minimalnym Dochodem Gwarantowanym (powyżej). Ze względu na dobro i zdrowie dziecka, każda matka powinna mieć możliwość karmienia dziecka piersią do 2 roku jego życia dzięki płatnym urlopom macierzyńskim lub zapewnieniu żłobków przez zakłady pracy. Docelowo dzięki wprowadzeniu powszechnego MDG w każdej rodzinie jedno z rodziców powinno mieć możliwość pełnoetatowego poświęcenia się obowiązkom rodzinnym i wychowawczym. Opowiadamy się za bezwarunkową ochroną zdrowia i nienaruszalności ciała dzieci w kontekście rytualnego okaleczania (głowy, genitaliów etc.) opartego na jakiejkolwiek religii lub tradycji kulturowej. Nikt nie ma prawa okaleczać ciała dziecka i tego typu praktyk należy całkowicie zakazać, a wszystkie pozwalające na nie państwa obciążyć sankcjami gospodarczymi i politycznymi. w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość ludzkości i naszej planety jesteśmy zwolennikami stopniowego, opartego o racjonalną edukację seksualną, dobrowolność, powszechny dostęp do bezpłatnych środków antykoncepcyjnych oraz zmiany procesu społeczno-kulturowej socjalizacji pod kątem promocji pustego seksu z jednej strony i imperatywu rozmnażania z drugiej, zahamowania globalnego przyrostu naturalnego i - zwłaszcza w przeludnionych krajach globalnego Południa stopniowej redukcji populacji ludzkiej (stanowczo sprzeciwiamy się przymusowej lub nieświadomej sterylizacji podnoszonej przez niektórych apologetów oligarchii). Ma to ogromne znaczenie w kontekście potrzebnych dla naszego życia zasobów (energii, wody, żywności), ilości mieszkań (przeludnienia miast i nadmiernego, szkodliwego psychicznie zagęszczenia oraz braku prywatności), miejsc pracy (choć pojęcie to należy zredefiniować dodając do prac użytecznych społecznie np. działalność pozarządową, opłacając domową pracę - głównie kobiet, zwłaszcza matek, jednocześnie ograniczając zbędne miejsca pracy związane z obsługą rozpasanego konsumpcjonizmu) oraz wszelkich konfliktów wynikających z ich niedostatku (choć wiele z nich wynika raczej z niesprawiedliwego podziału bogactw). 10

11 !!! Ważne: z zasady nie zabieramy głosu w obiektywnie istotnych, ale na chwilę obecną drugorzędnych sprawach obyczajowych (zwłaszcza wojence genderowców z konserwatystami), pozostawiając je do demokratycznej, referendalnej decyzji poszczególnych społeczeństw po odzyskaniu demokracji i kontroli nad procesem decyzyjnym z rąk polityków skorumpowanych przez oligarchię. Wyjątkiem są kwestie: parytetów płciowych i jakichkolwiek innych, których nie popieramy, gdyż jesteśmy konsekwentnymi demokratami i wolnościowcami, adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, której jesteśmy przeciwni nie zgadzając się na tego typu eksperymenty na dzieciach niezależnie od intencji ich organizatorów oraz legalizacji naturalnych psychodelików za którą (dla dorosłych) optujemy ze względu tak na kwestie wolności osobistych, jak promocji zdrowia i rozwoju duchowego. Zapładnianie in vitro, symbole religijne w miejscach publicznych, związki jednopłciowe i partnerskie, spory kreacjonistów z ewolucjonistami, nierozstrzygalna na gruncie racjonalnym debata o aborcji, niekończące się wojenki o karę śmierci, eutanazję, czy historię i wartości w $ystemie ich zupełnie pozbawionym zostawiamy na później. Odrzucamy dążenie oligarchii do przeciwstawiania sobie zgodnie z odwieczną zasadą dziel i rządź kobiet i mężczyzn, wierzących i ateistów, gejów i heteryków, prawicowców i lewicowców, młodych i starych, robotników i studentów, kierowców i cyklistów takie numery nie z nami ;) Pragniemy zjednoczyć przeciw niej ludzkość, gdyż wszyscy żyjemy w jednej niewoli, pod panowaniem tej samej garstki szubrawców, w tym samym autorytarnym $ystemie. Już wkrótce ludzie zdadzą sobie sprawę, że tylko razem mogą cokolwiek zmienić, choćby po to, by uzyskać prawo do zadecydowania o swoich antagonistycznych wobec innych interesach w demokratycznych referendach, do których dostępu elity nam odmawiają zasłaniając się demokracją przedstawicielską, czy rządami ekspertów. 3. Gospodarka, głupcze ;) pakiet antybanksterski: dążymy do zarezerwowania prawa do kreacji pieniądza wyłącznie dla instytucji państwowych, samorządowych, spółdzielczych i organizacji non-profit (nie dla banków komercyjnych) oraz do wprowadzenia globalnego zakazu lichwy (rozumianej jako pożyczanie pieniędzy na procent). Problemem Polski i wszystkich innych zadłużonych u banksterów krajów jest nie sam dług, lecz to, że go honorujemy i spłacamy, mimo że jego zaciągnięcia nikt nie skonsultował z obywatelami. Jesteśmy zwolennikami jednorazowej, globalnej abolicji kredytowej dla państw i osób prywatnych zadłużonych wobec sektora bankowego (z wyłączeniem banków publicznych państwowych i spółdzielczych), dążymy do docelowej nacjonalizacji prywatnego sektora bankowego przez poszczególne państwa, jako sektora zbyt ważnego, by pozostawić go w rękach prywatnych (bogaty bank może obecnie więcej niż niejedna armia np. spustoszyć całe regiony). Opowiadamy się za rozliczeniem z wszelkich afer bankowych i wywołanych z premedytacją kryzysów i tąpnięć powodujących katastrofalne skutki społeczne tak samych instytucji, jak zarządzających nimi osób (z konfiskatą ich majątków na pokrycie strat obywateli i państw). dekolonizacyjna abolicja zadłużeniowa: w przypadku państw postkolonialnych i wyzyskiwanych po II wojnie światowej przez poszczególne imperia (w tym państw Europy Wschodniej zdominowanych przez Rosję) opowiadamy się za całkowitą abolicją zadłużeniową (obejmującą również długi międzypaństwowe i wobec banków publicznych), a w przypadku, gdyby nie pokryło to wszystkich kosztów okupacji, wojen i eksploatacji gospodarczej za obiektywnie obliczonymi reparacjami finansowymi, surowcowymi, towarowymi i technologicznymi, jakie byli okupanci i mocarstwa kolonialne są winni krajom Afryki, Ameryki Łacińskiej, wspomnianej Europy Wschodniej, czy Azji (gdyż z uzyskanych z nich historycznych profitów wciąż korzystają niezależnie od obecnych form państwowych i ich funkcjonowania). Na potrzeby spłaty powyższych reparacji byłe państwa okupowane i postkolonialne mają prawo przejąć bez odszkodowania i jakichkolwiek sankcji międzynarodowych majątek państw, firm i osób prywatnych z byłych krajów okupacyjnych, a odszkodowania za przejęty majątek powinny spłacić swoim obywatelom same winne zaboru kraje. dążymy do całkowitego zerwania przez wyzwolone z $ystemu kraje wszelkich stosunków gospodarczych i politycznych z rajami podatkowymi oraz likwidacji praktyk optymalizacji 11

12 podatkowej. Opowiadamy się za obiektywnym wyliczeniem przez poszczególne państwa strat we wpływach podatkowych wynikłych z praktyk optymalizacyjnych w przeszłości i ich pokrycie przez obciążenie unikających podatków firm lub przejęcie ich majątku bez odszkodowań jeżeli spłata będzie dla nich niemożliwa, za wyjątkiem podmiotów, które uzyskane w ten sposób dochody przeznaczyły w całości na ważne cele społeczne i naukowe. Domagamy się transparentnej kontroli funkcjonowania rynków finansowych przez poszczególne państwa i zdemokratyzowane międzynarodowe instytucje finansowe. Jesteśmy zwolennikami likwidacji wszystkich finansowych instrumentów pochodnych i pozostawieniu na giełdach kapitałowych wyłącznie samych akcji firm, a w ich przypadku ograniczenia możliwości obrotu w czasie (do np. 1 transakcji na dzień, czy nawet na tydzień) w celu ograniczenia spekulacji, promocji inwestycji długoterminowych i stabilizacji rynków. Wskazane wydaje się też wprowadzenie globalnego podatku od przepływów kapitałowych (np. tzw. podatku Tobina). Każde suwerenne państwo ma pełne prawo bez żadnych negatywnych konsekwencji uniemożliwić praktyki transferu zysków przez przedsiębiorstwa zagraniczne działające na jego terenie. Domagamy się aktywniejszego działania państw na polu antymonopolowym, w tym realnego przeciwdziałania zmowom cenowym i jakościowym (sztuczne ograniczanie czasu przydatności produktu do użycia). Opowiadamy się za systemem progresywnych podatków dochodowych i całkowitym zwolnieniem z podatków osób najuboższych. suwerenność gospodarcza: takie strategiczne dziedziny życia społecznego, jak bankowość, media, wydobycie surowców naturalnych, przemysł zbrojeniowy (obronny), budownictwo, rolnictwo, edukacja, służba zdrowia, leśnictwo, gospodarka wodna, energetyka i telekomunikacja powinny być pod kontrolą społeczeństwa obywatelskiego poszczególnych państw (nie wykluczamy mniejszościowego udziału kapitału prywatnego w tych spośród wyżej wymienionych sektorów, które dziś są całkowicie skomercjalizowane), powinny one posiadać również prawo do wszechstronnego wspierania i preferowania firm narodowych bez żadnych reperkusji ze strony instytucji ponadnarodowych (jak WTO, czy UE). 12

13 III. ROZWÓJ MENTALNY Celem strategicznym tego filaru naszych działań jest wszechstronne - świadomościowe, zdrowotne, życiowe, etyczno-empatyczne, obywatelsko-aktywistyczne i planetarno-ekologiczne przebudzenie ludzi do pełnego, twórczego i szczęśliwego życia wolnego od szkodliwych dla naszego człowieczeństwa wpływów tak czynników wewnętrznych, jak zewnętrznych. Przebudzenie nie jest stanem, lecz procesem, kwintesencją i uniwersalnym sensem ludzkiego życia, nieustanną praktyką wznoszenia się na coraz wyższe poziomy człowieczeństwa oraz coraz pełniejszym angażowaniem swojego życia w walce z $ystemem niewolącym ludzkość, ograniczającym nas i wysysającym z nas wszystkich energię życiową, bezcenny czas i oczywiście pieniądze (jego rozszerzoną definicję, również jako rzeczywistej, totalnej religii panującej znajdziesz w dziale Więcej niż FAQ tutaj). Podobnie jak nasze propozycje zmian systemowych, również proces przebudzenia mentalnego stanowi twórczą kompilację dorobku wielu myślicieli, opartą o fundamentalną, zasadniczą zbieżność aksjologiczną zarówno religii opartych o ideę dobrego Boga jak świeckich systemów etycznych i autorozwojowych (z wyłączeniem tych, które skupione są na karierze i dostosowaniu jednostki do szkodliwych warunków i celów życia, a nie na ich kontestowaniu). Gdyby Jezus, Mahomet, Fromm i Budda usiedli przy jednym stole, z pewnością bez trudu doszliby do konsensusu w kwestii zasad, jakimi powinniśmy się kierować dla swojego i ogólnego dobra - afirmacji życia, miłości, pokoju, Dobra, prawdy, pozbawionego narcystycznej autoidolatrii samopoznania, troski o innych i świat, w którym żyjemy. Byliby też, jak można się domyślać, równie zgodni, że $ystem oparty na chciwości, egoizmie, nienawiści, kłamstwie i destrukcji jest tych wartości całkowitym zaprzeczeniem. Przyczyną pozostawania reprezentowanych przez nich idei moralnych w rzeczywistości polityczno-społeczno-kulturowo-gospodarczej w sferze wyłącznie deklaratywnej, jest pominięcie przez większość religii (wyjątkiem może być tu teologia wyzwolenia) i systemów rozwoju duchowego sprzężenia zwrotnego między rozwojem mentalnym, a walką o wyzwolenie z $ystemu, który w różnych mutacjach niewoli ludzi tak w sensie materialnym, jak mentalnym od zarania naszej cywilizacji, a który można w największym skrócie scharakteryzować jako cywilizacja mieć, cywilizacja śmierci, czy stosując retorykę religijną piekło na Ziemi (wstrząsające statystyki uzasadniające w pełni użycie tego terminu znajdziesz tutaj). Przebudzenie w naszym ujęciu jest natomiast równoległym dążeniem do osiągnięcia zarówno pełni naszych możliwości jednostkowych, jak i cywilizacyjnych, są to bowiem zagadnienia ze sobą nierozerwalnie powiązane, a ich wzajemny związek i zachodzące między ich poszczególnymi elementami sprzężenie zwrotne jest warunkiem niezbędnym do naszej ewolucyjnej transformacji duchowej, etycznej, społecznej, kulturowej, do wykorzystania w pełni naszego cywilizacyjnego, genetycznego i psychicznego potencjału. Dlatego też, czerpiąc z myśli filozofów, etyków i nauczycieli skupionych na idei Człowieka i miłości, podkreślamy konieczność równoległego z jednostkowym samodoskonaleniem tworzenia systemu społecznego, który będzie realizował wyznawane przez nich wartości, a nie im na każdym kroku zaprzeczał. Człowiek opanował już Przyrodę na tyle, na ile to możliwe i bezpieczne dla samego człowieka. Opracował technologie umożliwiające osiągnięcie powszechnego dobrobytu i ogromnej redukcji nakładów pracy koniecznych do podtrzymywania i rozwoju cywilizacji. Czas zacząć poważnie i to w skali masowej, ogólnospołecznej, a nie ograniczonej do wąskiej grupy filozofów, duchownych i intelektualistów zająć się rozwojem wewnętrznym, czas zająć się na poważnie podwyższaniem codziennej jakości naszego życia, maksymalizacją naszej wolności i możliwości spontanicznego, twórczego rozwoju. W miejsce rozgorączkowanego pragnieniem ekspansji wzrostu ekstensywnego zarówno w skali jednostkowej, jak cywilizacyjnej postulujemy zatem oparty na intelektualnej i etycznej refleksji trend rozwoju intensywnego również zarówno w kontekście człowieka, jak społeczeństwa. Jaki jest sens eksploracji kosmosu, jeżeli nie jesteśmy panami swojej podświadomości i postzwierzęcych instynktów? Jaki pożytek z robotyzacji produkcji, jeżeli wciąż musimy tyrać cały dzień na chleb, czynsz i spłatę kredytu, zamiast spędzać czas na wolnym rozwoju, afirmacji życia, szczęścia i miłości? Jedyną możliwością wprowadzenia takich obiektywnie korzystnych tak dla naszej psychiki, jak materialnych warunków naszego życia przemian jest walka obywatelska prowadzona równocześnie z budzeniem ludzi na wszystkich istotnych dla ich rozwoju (i dekonstrukcji $ystemu) płaszczyznach. Dopiero ich świadome powiązanie z aktywizmem obywatelskim stworzy warunki do realizacji wszystkiego, o czym ludzkość i jej najwybitniejsi przedstawiciele zawsze marzyli. 13

14 Materialistyczno-hedonistyczne normy społeczno-kulturowe przekładające się na instytucje polityczne oraz na ekonomiczne warunki naszej egzystencji są w kontekście rozwoju człowieczeństwa żenująco płytkie, redukują nas jako istoty ludzkie do karykatur naszego potencjału. Czym bowiem są cele życia ludzkiego wg $ystemu i jego zarządców? Wyuczyć się na pozbawionego realnego wpływu na świat trybika zarządzanej przez oligarchię machiny gospodarczej, przez całe życie pokornie pracować i bezrefleksyjnie konsumować, a na końcu umrzeć, ewentualnie płodząc w międzyczasie oczywiście na swój koszt kolejnego pracownika-konsumenta... Ta totalna alienacja i automatyzacja ludzi skutkuje naszymi nałogami, chorobami fizycznymi i psychicznymi, poczuciem bezcelowości egzystencji, nieszczęściem osobistym, rozpadem związków, frustracją w wyalienowanej pracy (obarczonej pierworodnym grzechem ekonomicznego przymusu jej podjęcia), nieustannym pośpiechem, szkodliwym stresem, agresją etc. etc. Chory $ystem rodzi też oczywiście podświadome pragnienie ucieczki od rzeczywistości. Chyba najbardziej symptomatyczny i masowy exodus ostatnich lat skierowany jest ku wirtualnym światom gier komputerowych dziesiątki milionów młodych ludzi codziennie stwierdza: rzeczywistość jest dla mnie mniej atrakcyjna niż świat stworzony przez producenta gry, moje życie jest mniej ciekawe niż mojego wirtualnego awatara, mój rozwój jest dla mnie mniej ważny i zajmujący, niż jego rozwój, moje perspektywy w świecie wirtualnym są atrakcyjniejsze, niż w rzeczywistości... Setki milionów innych ucieka od rzeczywistości w używki (przez co rozumiemy środki psychoaktywne używane eskapistycznie, a nie rozwojowo), pusty seks, kolekcjonerstwo, konsumpcjonizm, czy eskapistyczne grupy religijne, swoim zachowaniem krzycząc do nas każdego dnia, że życie w $ystemie jest dla nich nie do zniesienia, że się w nim nie mogą spełnić, że czegoś bardzo istotnego w nim brakuje. W Wielkiej Brytanii, jednym z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych krajów świata młodych ludzi stwierdziło w badaniu opinii publicznej, że nie widzi sensu życia. To straszne, zwłaszcza, że tak naprawdę sens życia większości pozostałych jest tylko iluzją własnego wyboru a ich brak szczęścia jest równie wielki, choć tłumiony przez autocenzurę wynikającą z norm społecznych wymagających teraz radosnego optymizmu nikt nie chce i nie może być smutasem, gburem, czy zgredem. Dlaczego tyle gwiazd filmowych i telewizyjnych, tylu piosenkarzy, sportowców, tyle sław popełnia samobójstwo lub ucieka od rzeczywistości w alkohol i inne narkotyki? Przecież mają wszystko to, o czym większość ludzi marzy pieniądze, sławę, seks, luksus życia. Najwyraźniej więc bożki, które tak wielbimy i do których dążymy są tylko namiastką szczęścia, czy dokładniej jego płytkim, $ystemowym substytutem. Ludzie Ci czują się puści, mimo swych pozornych możliwości zniewoleni pełnionymi przez siebie rolami społecznymi i wynikającymi z nich obowiązkami, docierając na szczyt widzą, że to zaledwie szczyt jednego z bloków gigantycznej piramidy, której prawdziwego szczytu nigdy nie osiągną, nie należą bowiem do oligarchii, lecz tylko do grupy dobrze opłacanych, usłużnych błaznów mających bawić jej niewolników, umilać im przerwy w pracy i odciągać myśli o frustracji, którą na co dzień przeżywają, gdyż bez przemysłu rozrywkowego mogłaby się ona przerodzić w bunt. Ok ludzi na świecie cierpi na depresję, chorobę zwaną jakże słusznie! cywilizacyjną (czyli wywoływaną przez destrukcyjną dla naszej psychiki cywilizację!). Ludzie Ci intuicyjnie czują, że $ystem jest oszustwem że daje jedynie iluzję szczęścia, namiastkę wolności, ułudę oparcia w powierzchownej przyjaźni i zatomizowanym społeczeństwie, usypiając nas hedonistyczną rozrywką, spełnieniem zakupów, zbieractwem, nałogami, entuzjazmem stada na koncertach i stadionach, że to wszystko pozbawione jest po prostu głębszego sensu dotykającego istoty naszego ja i naszych prawdziwych potrzeb. Odpowiedzią ich psychiki, pozbawionej oparcia w racjonalnej idei emancypacji jednostkowej i systemowej, jest przytłaczające poczucie nie tyle smutku, co emocjonalnego paraliżu mającego ich od smutku, cierpienia i poczucia beznadziei chronić. Jak to wszystko świadczy o naszym społeczeństwie? Naszym celem strategicznym jest wskazanie ludziom drogi prowadzącej równocześnie do emancypacji obywatelskiej, życiowej i mentalnej, do uniwersalnej celowości istnienia, samorealizacji i prawdziwego szczęścia wynikającego z samej istoty naszego człowieczeństwa oraz budowa prawdziwej wspólnoty, związku wolnych ludzi pomagających sobie nawzajem w wartym miana życie życiu, w prawdziwie demokratycznym i solidarnym społeczeństwie, które już wkrótce wywalczymy. Przebudzenie naszej świadomości, jeśli ma być pełne, musi obejmować zarówno samoświadomość płynącą z autopsychoanalizy znajomość swojej psychiki i podświadomości, identyfikację tłumionych 14

15 lęków i pragnień, opanowanie instynktów, kontrolę emocji, jak i świadomość systemową znajomość prawideł politologii, socjologii, geopolityki, historii politycznej, metod manipulacji i ogólne zrozumienie mechanizmów władzy, socjalizacji, sposobu działania służb specjalnych, mass mediów, całego $ystemu. Jedno bez drugiego nie ma sensu i nie jest pełne względnie samoświadomy psycholog, posiadający rozległą wiedzę systemową naukowiec, czy uduchowiony wyznawca dobrego Boga, wycofany społecznie i nie robiący nic, by zwalczyć stan uwikłania ekonomicznego i społeczno-kulturowego, w jakim wraz z większością ludzi się znajduje i by zapobiec zbrodniom, które nasi władcy codziennie dokonują (zwykle w naszym imieniu i dla naszego dobra) oraz aktywista obywatelski pełny nieuświadomionych lub/i niezwalczonych lęków, pragnień, kierowany niekontrolowanymi instynktami i tłumioną wrogością, niepotrzebnie tracący energię i siły witalne zamiast zmaksymalizować je i skupić się na wszechstronnej, tak systemowej, jak wewnętrznej emancypacji stanowią dwie strony tego samego medalu niepełnego rozwoju człowieczeństwa. Większość ludzi kończy edukację w wieku lat na etapie szkoły średniej lub w wieku na etapie studiów wyższych. Nieliczni robią studia podyplomowe lub doktoraty i poświęcają się karierze naukowej, zwykle tracąc radosny cel rozwojowy samokształcenia, szerokie horyzonty i zatracając się w wąskich specjalizacjach. Tymczasem powinniśmy uczyć się i rozwijać całe życie, pod każdym ważnym dla naszego człowieczeństwa, obywatelstwa i istnienia kątem. Nie tylko szlifować umiejętności zawodowe, czy hobbystyczne, nie tylko tworzyć z siebie stale podwyższającego swoje kwalifikacje trybika machiny spełniającego tak naprawdę oczekiwania nie własne (choć tak ma się nam wydawać) lecz społeczne (czyli dokładniej cele oligarchii społeczeństwo kontrolującej), ale operować coraz większą wiedzą ogólną, coraz szerszymi horyzontami wyobraźni, coraz większym zrozumieniem świata, ludzi, historii etc., etc. Tak się niestety nie dzieje i to właśnie na równi z systemowymi fundamentami naszej cywilizacji chcemy zmienić. Dobrym przykładem płytkości edukacji współczesnego człowieka jest psychoanaliza. Kojarzy się ona zwykle pejoratywnie, a podejmują się jej najczęściej osoby znajdujące się na krawędzi załamania, upadku, lub podnoszące się dzięki niej z otchłani szaleństwa (wywołanej najczęściej przez okoliczności, które w normalnym w naszym pojęciu świecie nie powinny zaistnieć). Tymczasem powinna być ona (w formie obiektywnej, samokrytycznej autopsychoanalizy) umiejętnością standardową dla każdego człowieka, przedmiotem nauczanym w podstawach już w szkole podstawowej, rozwijaną przez kolejne szczeble edukacji i tak naprawdę przez całe życie dokładnie tak samo jak świadomość i wiedza obywatelska, nauczana wprawdzie, ale tylko pozornie, opisująca $ystem społeczno-polityczny tylko o tyle, by pozwalać w nim funkcjonować i legitymizować go przez udział w spektaklu wyborczym, bez zakwestionowania jego sensu i moralności jego mechanizmów, jego rzeczywistego wpływu na nasze życie i wolności oraz na naszą obywatelską i ludzką podmiotowość. Brak obu tych elementów głębokiej znajomości siebie i świata, w którym żyjemy, najlepiej odsłania cele edukacji systemowej brak samoświadomości umożliwia lepsze manipulowanie nami za pomocą instynktów (zwłaszcza instynktu samozachowawczego, seksualnego i stadnego) i związanych z nimi lęków i pragnień (typu bunt = utrata pracy = brak środków do życia, nonkonformizm = izolacja społeczna i samotność, odrzucenie płytkiego rytuału godowego i niewolniczego stylu życia = brak seksu = brak szczęścia ), a brak wszechstronnej edukacji obywatelskiej pozbawia nas podstawowej wiedzy i narzędzi do wyzwolenia oraz nawet perspektywy, że go potrzebujemy i że jest ono w ogóle możliwe. Skoro $ystem te elementy edukacji pomija, my powinniśmy je maksymalnie w toku naszego rozwoju wzmocnić, by uzyskana w wyniku rozwoju świadomość własnego zniewolenia stała się nie do zniesienia, a energia naszych instynktów, konstruktywnie wykorzystana w formie aktywizmu obywatelskiego, walki o realną demokrację, kontrolę nad procesem podejmowania decyzji, odzyskaniem systemu dla siebie i innych oraz budowy globalnej wspólnoty obywatelskiej opartej o wzajemną troskę i solidaryzm, pozwoliła nam na uzyskanie lepszych warunków do codziennego życia i rozwoju naszego ja. Przyjazne warunki otoczenia społecznego są wbrew pozorom dla naszego przebudzenia równie kluczowe jak zrozumienie jego uniwersalnej celowości, samopoświęcenie, czy samodyscyplina. Bez wprowadzenia Minimalnego Dochodu Gwarantowanego i związanych z nim przeobrażeń społecznych nie wyzwolimy się (ani innych ludzi) z ekonomicznego przymusu pracy i wciąż marnować będziemy swój bezcenny czas i energię na zniewolone, najczęściej wyalienowane (pozbawione sensu rozwojowego i prowadzone bez naszego wpływu decyzyjnego) zajęcia zawodowe, zamiast na wszechstronny rozwój, 15

16 edukację i twórczą zmianę świata wokół siebie. To bardzo znamienne mimo postępu technologicznego ludzie pracują nie mniej, ale tyle samo albo nawet i więcej niż kilkadziesiąt lat temu wszystko jest tak zorganizowane po to, by w pogoni za środkami umożliwiającymi przetrwanie lub spełnienie sztucznie kreowanych aspiracji konsumpcyjnych nie mieli czasu i sił by skupić się na swoim rozwoju, który w efekcie mógłby zagrozić pozycji ludzi kontrolujących $ystem. Po 10, czy 12 godzinnej harówce ludzie są zbyt zmęczeni, by sięgnąć po książkę, by myśleć, by twórczo się rozwijać, o udziale w akcji obywatelskiej nie wspominając. Dzięki temu też nie mają czasu na wychowanie i edukację dzieci, na ich wolną od szkodliwych wpływów $ystemu socjalizację (zakładając nawet, że są do tego mentalnie zdolni), a w przedszkolach i szkołach zatrudniona za pieniądze publiczne kadra realizuje bez ich kontroli program edukacyjny narzucony za pośrednictwem skorumpowanych polityków przez rzeczywistych władców tresując małych niewolników do przydatnych dla oligarchii ról społecznych i dbając, by ich horyzonty nie były czasem zbyt szerokie. Bez życiowej wolności płynącej z MDG frustracja płynąca ze świadomości uwikłania zawodowego i zależności od innych nigdy nie pozwoli nam na odczucie pełni wolności (nie dotyczy to tylko rentierów, choć i oni zależni są od $ystemu na wiele innych sposobów choćby od represyjnych norm prawnych i obyczajowych, czy obowiązku finansowego uczestniczenia poprzez podatki przy każdej transakcji rynkowej - w niekontrolowanym przez siebie i amoralnym procesie gospodarczo-politycznym). Z kolei bez wprowadzenia mechanizmów demokracji partycypacyjnej nie uzyskamy nigdy poczucia autentycznego wpływu na społeczny proces decyzyjny, kontroli nad zagrażającym nam aparatem represji i wszystkimi dotyczącymi nas bezpośrednio i pośrednio dziedzinami życia społeczno-gospodarczego, co z kolei warunkuje nasze poczucie bezpieczeństwa i brak wiszącej nad nami (zwykle nieuświadamianej i przez to destrukcyjnej dla naszej podświadomości) groźby sankcji ze strony przytłaczającej potęgi państwowej za wszelkie działania niezgodne z pragnieniami naszych władców. Bez dekonstrukcji $ystemu pewne elementy umożliwiające pogłębianie samoświadomości jak wykorzystywane jeszcze w latach 60-tych przez wielu światłych psychologów i psychiatrów środki psychoaktywne (i związane z ich wykorzystywaniem badania psychonautyczne), będą albo zagrażały naszej wolności, albo staną się po prostu niedostępne. Podobnie będzie ograniczany dostęp do wolnej kultury, pirackich filmów i e-booków w internecie (vide ACTA), z których jeszcze możemy dla naszego rozwoju za darmo korzystać (wiele polecanych przez nas pozycji znajdziesz tutaj). Dalsza komercjalizacja edukacji sprawi, że dostęp do niej ograniczony zostanie tylko do nielicznych, zamożnych i lojalnych wobec oligarchii podklas społecznych, a jej uzawodowienie pozbawi ją niezbędnej dla naszego wzrostu wiedzy ogólnej, umiejętności syntezy zagadnień z różnych dziedzin i niezależnego wyciągania wniosków. Z każdym dniem nacisk na wszystkie względnie niezależne jednostki ze strony massmediów, środowiska społecznego i oczywiście aparatu represji będzie coraz silniejszy, gdy przyjdzie czas na przymusowe czipy bez których nie będzie się można ruszyć, pełną inwigilację wszelkiej korespondencji, kamery na każdym rogu i totalne odmóżdżenie otaczających nas ludzi, na zrozumienie (i odzyskanie) świata, w którym żyjemy będzie już zbyt późno. Co niezwykle wręcz ważne, walka z $ystemem bez przebudzenia świadomościowego również jest skazana na porażkę nie tylko dlatego, że nieświadomi ludzie dają sobą zwykle po wszelkich rewolucjach kierować charyzmatycznym liderom walczącym tak naprawdę nie o ich dobro, lecz o władzę, którą po zwycięstwie bynajmniej nie chcą się już z nimi dzielić, lecz po prostu dlatego, że już na etapie przygotowań i rozpoczęcia walki deficyt samoświadomości uniemożliwia aktywistom pełne wykorzystanie swojego potencjału dla organizacji i Sprawy. Obserwować to można w każdym ruchu prawicowym, lewicowym, ekologicznym, czy związkowym. Tarcia personalne oparte o samczą rywalizację, zrzucanie na innych efektów własnej niekompetencji i błędów, przedkładanie swojego ego nad Sprawę, parcie do władzy oparte o nieuświadomione żądze i mechanizmy psychiczne, szukanie ideowych, personalnych i życiowych pretekstów, żeby po prostu nie działać (typu bo jeden z 21 postulatów mi nie odpowiada, bo nie lubię jednego z liderów, bo mam teraz ważniejsze sprawy na głowie etc. - po latach działalności znamy wszystkie możliwe konstelacje argumentów, z których wszystkie sprowadzają się do jednego ostatecznego efektu niepodejmowania przez daną osobę aktywizmu z prawdziwego zdarzenia), wreszcie deficyt motywacji i konsekwencji w działaniu (gdyż pozbawieni samoświadomości pseudoaktywiści nie rozumieją, że uniwersalnym sensem życia ludzkiego 16

17 jest wszechstronny rozwój jednostkowy niemożliwy w zniewolonym społeczeństwie). Stąd się biorą pełni samozadowolenia wolontariusze poświęcający godzinę w tygodniu na walkę ze Złem, bezrefleksyjnie służąc mu przez cały pozostały czas. Stąd się biorą aktywiści z ciężkim sercem rzucający kilka groszy na działalność organizacji, czy nie jadący na akcję do innego miasta (ze względu na brak pieniędzy ), a jednocześnie wydający fortunę na alkohol, nikotynę, czy inne autodestrukcyjne używki, na koncerty i pustą konsumpcję. Stąd się biorą związkowcy i NIMB-y ( not in my backyard - nie na moim podwórku ) walczący o swoje partykularne interesy, nieświadomi ani szerszego kontekstu swojej walki, ani nie wspierający innych frontów wojny z $ystemem i poddający się, gdy tylko dostaną parę ochłapów z pańskiego stołu, czy uzyskają przesunięcie szkodliwej inwestycji na podwórko innych. Stąd się biorą wojenki między różnymi stronnictwami niewolników kłócących się zapamiętale i tępiących się nawzajem w imię wtórnych podziałów kreowanych między nimi przez oligarchię i kontrolowane przez nią media, zamiast zjednoczyć się i walczyć o wspólne wyrwanie się z kajdan. Bez mentalnego przebudzenia każdy ruch obywatelski przegra, tak jak było to dotychczas, wszędzie tam, gdzie próbowano wolność wywalczyć. Sprzężenie zwrotne występuje też w innych aspektach procesu przebudzenia. Bez pogłębienia empatii i rozciągnięcia jej na innych ludzi, na całą cierpiącą ludzkość (a świadomość tego cierpienia zwiększa się wraz ze wzrostem wiedzy o świecie) uczynimy z siebie świadomego, ale zimnego, cynicznego robota, który nadaje się albo do forów typu Grupa Bilderberg, czy innych oligarchicznych kółek miłośników projektu NWO (New World Order Nowy Porządek Świata), albo na ich sługę z całą jednak pewnością nie można go będzie nazwać pełną, czującą, prawdziwie ludzką istotą, a to jest właśnie naszym celem. Światło świadomości może być zarówno zimne, martwe, trupie, jak to płynące z białych diod LED, jak też ciepłe, złote, żywe, słoneczne różnica jest chyba dość czytelna. Bez samoukierunkowania się na Dobro, miłość, współczucie, na inne uniwersalne zasady moralne, wspólne dla wszystkich największych religii, systemów filozoficznych, jak również bezbożnej etyki, staniemy się po prostu istotami świadomie Złymi (niekoniecznie w znaczeniu sadystyczno-destrukcyjnym, ale po prostu zimnymi, martwymi, obojętnymi na innych, egoistycznymi, pozbawionymi wewnętrznego Dobra), skazując sami siebie na pęd ku ciemności, która prędzej czy później obróci się przeciwko nam. Jednocześnie nasze przebudzenie etyczne bez dążenia do dekonstrukcji $ystemu na wszystkich dostępnych nam polach (politycznym, konsumpcyjnym, kulturowym i innych) będzie tylko połowiczne a wraz ze wzrostem świadomości systemowej i samoświadomości połowiczność ta stanie się nie do zaakceptowania. Co z tego, że np. nie krzywdzę czujących istot, nie jem mięsa, gdy z moich podatków finansowana jest wojna, czy szkodliwe dla setek gatunków inwestycje? Co z tego, że staram się być dobry, modlę się o pokój i pomagam staruszkom w hospicjum, jeżeli na zbędne mi do pełnego życia i rozwoju zakupy w hipermarkecie, czy modne elektroniczne gadżety wydaję tyle, że mógłbym utrzymać całą afrykańską wioskę, głodującą przez chciwość korporacji i banksterów oraz skorumpowane przez nich elity polityczne? Co z tego, że ograniczam swoje wydatki konsumpcyjne do minimum, jeśli nie angażuję się czynnie w walkę o dobro i wolność ludzkości, swoją obywatelską biernością pozwalając oligarchii na stałe wzmacnianie swej potęgi kosztem obywateli? Podobnie rzecz wygląda z przebudzeniem zdrowotnym, życiowym i planetarnym (ekologicznym). Bez przebudzenia zdrowotnego, nasz zatruwany toksyczną chemią organizm nie będzie funkcjonować na pełnych obrotach, nasz mózg także, utrudniając nam pełny rozwój lub opóźniając postępy na naszej drodze, a poprzez konieczność leczenia chorób wynikających z niezdrowego trybu życia i diety zwiększy to nasze finansowe zaangażowanie w $ystem (przekładane na zyski oligarchii wykorzystującej je do wszelkiego typu nieetycznych, uderzających w nasze interesy działań). Dodatkowo, podwyższać będziemy popyt na niezdrowe jedzenie niepotrzebnie zwiększając ilość ludzi zatrudnionych do jego zaspokojenia oraz tych angażowanych później w naszą rekonwalescencję (lekarze, pielęgniarki, farmaceuci), marnując ich czas, energię życiową, a także finansowe i rzeczowe zasoby społeczeństwa. Dodajmy, że bez dekonstrukcji $ystemu zdrowa żywność będzie coraz mniej dostępna, pestycydów i GMO będzie coraz więcej, spalin i skażenia środowiska również i wpływać to będzie na cały nasz organizm, w tym najważniejszy dla naszego przebudzenia organ. Bez przebudzenia życiowego, wyzbycia się zbędnej konsumpcji, nawyków, płytkich rozrywek, całego niewolniczego stylu życia promowanego 17

18 przez media, filmy i resztę tresury zwanej eufemistycznie socjalizacją, nasza budząca się świadomość będzie odbierała nieznośny dysonans między tym, co uzna za słuszne, wolne, twórcze i pozbawione zbędnych ciężarów, tracenia czasu i energii życie, a tym, co każdy dzień będzie nam przynosił i do czego będziemy naciskiem społecznym przymuszani. Z kolei bez przebudzenia planetarnego, ekologicznego, bez świadomości związku między naszym zdrowiem i życiem a ekosystemem planety, skażeniem środowiska, bez przyjęcia odpowiedzialności za niższe formy życia i tysiące zagrożonych gatunków oraz przyszłość naszego, nasze przebudzenie tak pod kątem empatii, jak świadomości systemowej nigdy nie stanie się pełne, a brak implikowanych przez ten proces przemian zagrozi podstawom naszej egzystencji. Bez dekonstrukcji $ystemu proces socjalizacji nowych pokoleń i pogłębiania niewolniczej tresury obecnych będzie się rozwijał i zabijał w nich wszystko, co w ramach przebudzenia chcielibyśmy ratować i wspierać świadomość, empatię, pełne wolności i wzrostu życie bez kajdan tak na rękach, jak w głowie. Gdy my budzić będziemy siebie i inne jednostki, $ystem degradować będzie setki milionów, które z kolei przeciwstawiać się nam będą na wszystkich istotnych dla naszego życia i rozwoju polach, choćby niszcząc Przyrodę swoją zbędną konsumpcją, czy legitymizując pseudodemokratyczne rządy swoimi głosami podczas wyborów. Bez zmiany priorytetów rozwoju całej naszej cywilizacji uratowanie Ziemi przed rabunkową eksploatacją i degradacją nie jest możliwe bezowocne działania setek organizacji ekologicznych i tysięcy aktywistów na całym świecie, dziesiątków ministerstw ochrony środowiska etc. najlepiej to pokazuje. Tak długo jak $ystem i jego religia zysku ponad wszystko (tak ponad ludzi, jak ponad Naturę) istnieje, tak długo jak priorytety rozwojowe naszej cywilizacji się nie zmienią na zrównoważone, afirmujące Życie we wszystkich jego przejawach, tak długo walkę tą i naszą przyszłość - będziemy przegrywać (a do uratowania zostaje z roku na rok coraz mniej...). Jeżeli chcemy walkę wygrać i raz na zawsze obudzić ludzkość tak dla naszego, jak i innych dobra, trzeba odzyskać zarówno wszystkie mechanizmy socjalizacyjne systemy edukacji, media masowe, jak i kontrolę nad gospodarką, dekonstruując cywilizację przemysłową zainteresowaną wychowywaniem nowych pokoleń podatnych na manipulację hedonistycznych konsumentów żyjących tak, jak się właścicielom banków i korporacji podoba, czy dokładniej tak, by maksymalizować ich zyski kosztem naszej jakości życia. Ważnymi i najczęściej niedocenianymi (bo zagrażającymi wszelkiej maści guru, przywódcom i zamkniętym systemom wierzeń/ideologii) elementami naszego rozwoju, dotykającymi każdego aspektu przebudzenia jest wyobraźnia i intuicja. Ograniczenie pierwszej, a w wielu przypadkach jej zabicie, to jedna z najgorszych zbrodni oligarchii na ludzkości. Naucz się marzyć o lepszym świecie, wyobraź sobie go bez wojen, głodu, wyzysku i zniewolenia, bez handlu ludźmi, lichwy i degradacji środowiska naturalnego. Wyobraź sobie wielość wariantów rzeczywistości możliwych do osiągnięcia, jeśli tylko po nie sięgniemy, wyobraź sobie siebie jako pełną, wolną istotę ludzką robiącą tylko to, na co masz ochotę, tylko to, co dla Ciebie i innych dobre i pożyteczne. Nieustanne, trwające cały rok święto będące krzyżówką Bożego Narodzenia, Sylwestra i 1 maja życie w którym uczysz się, pomagasz innym, pracujesz dla swojego i ogólnego szczęścia i rozkwitu tak jak chcesz, tyle ile chcesz i w sposób, który sam wybierasz. Naucz się marzyć o rzeczach, o których marzyć Ci się zabrania - i po te marzenia z nami sięgnij. Gdy tylko inni otworzą swoje umysły zobaczysz, że ponad wszelkimi wtórnymi podziałami jesteśmy do siebie naprawdę bardzo podobni, a pozbawieni wpływu tresury socjalizacyjnej potrzeby również te wyższego rzędu - niezależnie od szerokości geograficznej, czy kraju mamy tak naprawdę takie same. Intuicja jest sposobem wglądu w rzeczywistość wymykającym się naszej zdolności do jej opisania. Postulują je doktryny filozoficzne i religijne Wschodu i z doświadczenia wiemy, że trudno się z nimi pod tym kątem nie zgodzić. Jesteśmy racjonalistami zdecydowaną większość zjawisk (również psychicznych, czy duchowych) można przeanalizować, przemyśleć kierując się światopoglądem naukowym i dostarczanym przez niego warsztatem narzędziowo-intelektualnym. Często jednak intuicyjny wgląd w rzeczywistość jest głębszy, bardziej autentyczny, niż racjonalny, zwłaszcza, że nasz umysł zwykle działanie irracjonalne racjonalizuje, czyli przetwarza tak, byśmy uznali je za racjonalne, mimo że w swej istocie wcale takie nie jest. Słuchając przemówienia charyzmatycznego polityka racjonalnie odbieramy, że mówi sensownie, że ma dobre chęci, że jego program jest słuszny, bywa jednak, że intuicyjnie widzimy w nim fałsz, obłudę, pragnienie władzy i coś nam mówi, by mu nie ufać. Racjonalnie oceniając swoje życie myślimy, że przecież tak samo żyją inni, że mamy pracę, że 18

19 uczymy się pożytecznych dla naszej przyszłości rzeczy, że wszystko, czym jesteśmy jest tym, o czym sami marzyliśmy, intuicyjnie czujemy jednak, że coś jest z nami nie tak, że nie osiągnęliśmy jednak pełni, harmonii ze światem i z samym sobą, że po prostu nie jesteśmy szczęśliwi i spełnieni, że czegoś nam brakuje i dopiero dzięki wytężonej pracy autopsychoanalitycznej docieramy do sygnałów podświadomości świadczących, że jednak intuicyjna negacja rzeczywistości była tą prawdziwą. Dopiero połączenie twórczej wyobraźni i intuicji (której jednak nie można mylić z płytką instynktowną reakcją na dany bodziec) oraz prawdziwie racjonalnego, pozbawionego reakcji eskapistycznych i instynktownych myślenia prowadzi nas do poznania prawdy, stworzenia wizji doskonałości świata i siebie samego oraz umożliwia nam podjęcie konstruktywnych działań by obie te wizje realizować. Ponieważ strasznie irytuje nas posługiwanie się przez wielu przebudzonych, wszelkiej maści nauczycieli rozwoju duchowego i guru wybujałymi sloganami bez ich przełożenia na konkrety (lub co gorsza sprowadzanie tych konkretów do społeczno-politycznego eskapizmu lub odwrotnie do dostosowania się do chorego społeczeństwa), kreujemy i wciąż rozszerzamy praktykę życia i rozwoju obejmującą wszelkie najważniejsze omówione powyżej aspekty procesu wzrostu człowieczeństwa. Wskazówki te znajdziesz w obszarze Świadomy styl życia tutaj. Podobnie jak nasze propozycje zmian systemowych i główne założenia procesu przebudzenia, tak i wskazówki praktyczne stanowią sumę przemyśleń i zbiór narzędzi autorozwojowych bardzo wielu ludzi i szkół z całego świata, które zebraliśmy kierując się maksymalizacją ich skuteczności pod kątem rozwoju wewnętrznego i wpływem kreowanego w ten sposób trendu na całe społeczeństwo. Nie stanowią zamkniętego zbioru lecz zbiór wskazówek, z których stworzysz własną, dostosowaną do swoich potrzeb praktykę świadomego życia. Co warte podkreślenia, przebudzenie jako droga samorozwoju i styl życia jest na wskroś egalitarna każdy może praktykować, niezależnie od poziomu wyjściowego, wiedzy etc. Nie każdy będzie to robił z równą prędkością, ale jeżeli zrobi to z maksymalnym zapałem i konsekwencją w działaniu, nagroda go nie ominie :) Przed lekturą pamiętaj o jednym: jak każdy trening, poszerzenie swoich horyzontów i świadomości samego siebie, pogłębienie empatii, wyrwanie się z życiowych i systemowych uwikłań nie przyjdzie ot tak sobie po przeczytaniu tego tekstu, czy nawet 100 książek o rozwoju duchowym, psychologii, czy dotyczących wiedzy o świecie i rządzących nim mechanizmach. To ciężka praca na długie lata, a $ystem, jego pokusy i bariery, które będziesz stopniowo przezwyciężać będzie przeciwko Tobie, podobnie jak zniewolone mentalnie społeczeństwo - do czasu, aż go nie przebudzimy i nie wyzwolimy. Dzięki naszym propozycjom, stanowiącym wynik wielu lat trudnych badań, doświadczeń, pomyłek, błędów i ślepych zaułków, będziesz mógł pewne odcinki drogi przejść na skróty, wszystko jednak zależy tylko od Ciebie. Masz w sobie cały potencjał najwybitniejszych nauczycieli duchowych, proroków, cały ogień najsłynniejszych bojowników o wolność, całe Życie jakiego potrzebujesz by w pełni zrealizować swój niesamowity twórczy potencjał dla dobra swojego i ludzkości. To, jak ten potencjał wykorzystasz, zależy tylko od Ciebie. Drogą nazwaną przez nas przebudzeniem idzie tak naprawdę większość ludzi, tylko nieliczni pogrążają się w całkowitym regresie lub drogę tą gubią i miotają się poszukując sensu egzystencji. $ystem jest odpowiednikiem pustynnego mirażu sprawiającego, że na tej drodze zdecydowana większość ludzi robi 3 kroki do przodu i dwa na boki lub wstecz, w dodatku nie widząc ani drogi, ani tego, że ich dążenie do wzrostu, wolności i szczęścia jest cynicznie wykorzystywane by jeszcze bardziej ich zwodzić, wikłać i niewolić. Przebudzenie to dążenie do uzyskania czystej, wolnej perspektywy patrzenia na nasze życie i otaczający nas świat, do stałego radosnego marszu naprzód. Pamiętaj też, że stąpając konsekwentnie tą drogą zawsze będziesz mógł na nas liczyć. Walcząc o świat, w których szczęście wszystkiego jest wszystkich celem zaczynamy od siebie nie zapominając o innych - i polecamy to również Tobie :) Gdy zrobisz już pierwsze sugerowane przez nas kroki, nie zapomnij o śniących koszmar milionach i pomóż przebudzić się również im :) $ystem jest silny siłą ludzi czynnie lub biernie go wspierających. Z każdą wyrwaną mu duszą ludzką wzmacniamy siły Życia, wzrostu, postępu, miłości, światła. Historia uczy, że zorganizowana, silna mentalnie mniejszość potrafi zdominować największe zbiorowości. Gdy przekroczymy punkt krytyczny i zdobędziemy poparcie wystarczającej ilości ludzi, by odzyskać dla obywateli kontrolę nad $ystemem i jego narzędziami medialnymi, edukacyjnymi i kulturowymi, gdy dokonamy demontażu aparatu represji i urealnimy instytucje demokratyczne, pozwoli nam to na uzyskanie fazowej zmiany społecznej i dalszy postęp będzie już błyskawiczny. Nikt za nas tego nie zrobi :) 19

20 IV. WIĘCEJ NIŻ FAQ W tym dziale poza odpowiedziami na pytania dotyczące praktyki naszej działalności rozwijamy również przemyślenia z zakresu przemian mentalnych i systemowych będących celami strategicznymi naszej Fundacji. W związku z tym polecamy ich wcześniejszą lekturę :) czym według Was jest $ystem? kogo zaliczacie do oligarchii? czy uważacie, że demokracja referendalna nie oznacza rządu ignorantów? Co z ekspertami? na czym według was polega manipulacja w państwach demokratycznych? czy postulowane przez was zmiany w rolnictwie nie wpłyną negatywnie na ilość produkowanej żywności i możliwość wyżywienia ludzkości, zwłaszcza miast? co chcecie zrobić z wszystkimi ludźmi wykonującymi zawody, które uznajecie za zbędne, z całą nadwyżką na rynku pracy, kto będzie chciał pracować po wprowadzeniu Minimalnego Dochodu Gwarantowanego i przyjęciu promowanego przez Was stylu życia? Zdajecie sobie sprawę z konsekwencji? skąd chcecie wziąć pieniądze na MDG i wszystkie postulowane zmiany cywilizacyjne? dlaczego jesteście przeciwnikami GMO i nanotechnologii? Jesteście przeciwnikami postępu? nie uważacie, że skoro nad poszczególnymi państwami ich obywatele nie mają realnej kontroli, to optymalizacja podatkowa, ucieczka do szarej strefy, czy inne unikanie płacenia obciążeń, lub wykorzystywanie świadczeń ze strony państwa jest jak najbardziej moralne? jak sobie wyobrażacie światowy bojkot gospodarczy Chin? Zdajecie sobie sprawę z konsekwencji? uznajecie jak rozumiem większość krajów za pseudodemokratyczne, zrównujecie je z Chinami? Jak oceniacie system Szwajcarski? co symbolizuje Wasz logotyp? bierzecie udział w najróżniejszych inicjatywach, organizowanych często przez grupy wobec siebie antagonistyczne dlaczego? dlaczego nie skupicie się na jednym obszarze działań? krytykujecie niepoważne podejście do działalności większości aktywistów obywatelskich dlaczego? Jak wyobrażacie sobie organizację, która może realnie zagrozić $ystemowi? dlaczego odrzucacie organizowanie zamieszek jako metodę walki z $ystemem? czy jesteście pacyfistami? Z jaką opcją polityczną się utożsamiacie? Jesteście lewakami? czy jesteście antykapitalistami? czy jesteście anarchistami? czy jesteście zwolennikami teorii spiskowych? co myślicie o wyznawcach poglądu, że cały nasz świat jest iluzją, więc nie trzeba podejmować żadnej walki o emancypację? jesteście antyreligijni? czy to, co nazywacie $ystemem, jest tożsame z koncepcją Szatana religii monoteistycznych? jak wyobrażacie sobie obalenie $ystemu? Chcecie założyć partię polityczną? czy nie uważacie, że tak daleko zakrojone zmiany to utopia? nie boicie się? - czym według Was jest $ystem? To tak naprawdę cała otaczająca nas rzeczywistość społeczno-polityczno-kulturowo-gospodarcza, zespół norm i warunków prawnych, kulturowych, instytucje, zbiór wartości, wzorców zachowań, dominujący styl i priorytety życia, wzorce konsumpcji (...). To jedno globalne imperium, funkcjonujące ponad państwowymi granicami, z jedną zintegrowaną oligarchią, która czasem tylko konkuruje ze sobą w walce o kawałki tortu, razem i zgodnie działa jednak, by nie podzielić się z tymi, którzy tort ten wytwarzają. To również rzeczywista (w odróżnieniu od wyznawanych formalnie), totalna (gdyż dotyczy każdej sfery naszego życia, włącznie z rytuałem godowym, prawem dotyczącym składników naszej diety, 20

SPIS TREŚCI 1. Misja Fundacji... s. 2 2. Zmiana $ystemu... s. 4 3. Rozwój mentalny... s. 13 4. Więcej niż FAQ... s. 20 5. Świadomy styl życia... s.

SPIS TREŚCI 1. Misja Fundacji... s. 2 2. Zmiana $ystemu... s. 4 3. Rozwój mentalny... s. 13 4. Więcej niż FAQ... s. 20 5. Świadomy styl życia... s. FUNDACJA PRZEBUDZENIE www.fundacjaprzebudzenie.pl wersja robocza do pobrania (linki nieaktywne) SPIS TREŚCI 1. Misja Fundacji... s. 2 2. Zmiana $ystemu... s. 4 3. Rozwój mentalny... s. 13 4. Więcej niż

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

Paweł Połanecki. Organizmy Genetycznie Modyfikowane w rolnictwie Zagadnienia prawne

Paweł Połanecki. Organizmy Genetycznie Modyfikowane w rolnictwie Zagadnienia prawne Paweł Połanecki Organizmy Genetycznie Modyfikowane w rolnictwie Zagadnienia prawne 1 Konflikt interesów wokół zastosowania technologii transgenicznych w rolnictwie naukowcy oraz instytucje eksperymentalno-przemysłowe

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Przyczyny niedożywienia i głodu 16. 17. Przyczyny głodu:

TEMAT: Przyczyny niedożywienia i głodu 16. 17. Przyczyny głodu: TEMAT: Przyczyny niedożywienia i głodu 16. 17. Przyczyny głodu: gwałtowny wzrost liczby ludności świata; zacofanie cywilizacyjne; ubóstwo zwiększenie liczby ludności o dochodach 1,08 $ USA dziennie na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY YOUTH 4 EARTH MŁODZI DLA ŚWIATA Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej i Miasta Częstochowy WARSZTATY OPEN BOOK AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY MIESZKANIEC domu, miejscowości, kraju, kontynentu,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o zmianie ustawy o fundacjach

USTAWA. z dnia o zmianie ustawy o fundacjach p r o j e k t USTAWA z dnia o zmianie ustawy o fundacjach Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus

Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus Kraków, 31 marca 2012r. Dyrektor wczoraj Dyrektor dziś Dyrektor w sieci Po co szkole organizacja pozarządowa: - Szkoła jako jednostka

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ

KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ Podczas klasyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa w państwie Należy brać pod uwagę aspekty Polityczne Militarne Ekonomiczne Społeczne Zasięg i znaczenie możliwych następstw dla bezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju 1. Podstawowe informacje o badaniu: Badanie zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 00 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji

Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji Konferencja prasowa Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji Projekt realizowany we współpracy z: Projekt finansowany przez: Partnerem strategicznym Instytutu Spraw Publicznych jest Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, UEP Dr Sebastian Stępień, UEP. Wspólna Polityka Rolna racją stanu Polski

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, UEP Dr Sebastian Stępień, UEP. Wspólna Polityka Rolna racją stanu Polski Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, UEP Dr Sebastian Stępień, UEP Wspólna Polityka Rolna racją stanu Polski 1 Celem opracowania jest wskazanie znaczenia Wspólnej Polityki Rolnej dla rozwoju polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami... 13 1.1. Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych... 13 1.2. Uwarunkowania zasobowe.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie ul.przemysłowa 124d, 63 211 27 93 www.konin.bankizywnosci.pl 0000055996 Misja: 1) Zapobieganie marnotrawstwu

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Ryby mają głos! Klub Gaja działa na rzecz ochrony mórz i oceanów oraz zagrożonych wyginięciem gatunków ryb.

Ryby mają głos! Klub Gaja działa na rzecz ochrony mórz i oceanów oraz zagrożonych wyginięciem gatunków ryb. Ryby mają głos! w w w. k l u b g a j a. p l fot. www.dos-bertie-winkel.com Klub Gaja działa na rzecz ochrony mórz i oceanów oraz zagrożonych wyginięciem gatunków ryb. Klub Gaja to jedna z najstarszych

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Ecological safety in the light of the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons *

Ecological safety in the light of the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons * M. Krauze * Ecological safety in the light of the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons * pozytywny lub negatywny. globalnym ruchu i rozwoju informacyjnej. globalizacja, rewolucja informacyjna

Bardziej szczegółowo

Polityka darowizn Grupy Azoty

Polityka darowizn Grupy Azoty POLITYKA DAROWIZN GRUPY AZOTY Poprzez przekazywanie darowizn Grupa Azoty stara się aktywnie reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN GLOBAL PLAN OF ACTION FOR ANIMAL GENETIC RESOURCES and the INTERLAKEN DECLARATION przyjęte przez Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA Gmina Godów 1. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni Mustang ul. Wyzwolenia 12 44-348 Skrzyszów tel. 32 472 64 17, strona internetowa: http://shimk-mustang.blog.pl/

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014

PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 PAŃSTWO to suwerenna organizacja polityczna, obejmująca swym działaniem ludność określonego terytorium. PAŃSTWO Cechy państwa: - własne terytorium

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej I. Źródła informacji geograficznej i sposoby ich wykorzystania. II. Funkcjonowanie światowego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Podstawa prawna: Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 - dokument ratyfikacyjny podpisany przez Prezydenta RP w dniu

Bardziej szczegółowo

Rada odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych.

Rada odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych. Katarzyna Gontek Rada odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych. Składa się z 15 członków, z czego 5 (USA,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Artykuł 25 MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH. Oto prawa człowieka

Artykuł 25 MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH. Oto prawa człowieka Oto prawa człowieka w dokumentach ratyfikowanych przez Polskę (patrz Art. 91 Konstytucji R.P.) POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA (Paryż, 10 grudnia 1948 r.) Artykuł 25 1. Każda osoba ma prawo do poziomu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z WOSu

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw Dr Halina Zboroń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 27 października 2011 r. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku 05 listopada 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja

Bardziej szczegółowo

Forum Myśli Strategicznej

Forum Myśli Strategicznej Forum Myśli Strategicznej Strategie rozwoju obszarów kluczowych dla polskiego społeczeństwa i gospodarki - wyzwania dla przyszłości, 27.04.2015 prof. dr hab. Julian Auleytner Zrealizowane tematy 1. Czy

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance

Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance Wykaz skrótów... 11 Uwagi wstępne... 15 Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance... 23 1.1. Wspólny rynek usług finansowych Unii Europejskiej... 23 1.2. Zasada kraju pochodzenia dostawcy

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna GOSPODARKA WOLNORYNKOWA

Klasa III. Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna GOSPODARKA WOLNORYNKOWA Klasa III GOSPODARKA WOLNORYNKOWA wyjaśnić, skąd wynika rzadkość dóbr i jak wpływa na działalność gospodarczą ludzi wymienić i zilustrować czynniki wytwórcze wykorzystywane przy produkcji różnych dóbr

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Polityka społeczna (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Spis treści 1Wstęp...3 2Cele polityki społecznej...3 3Etapy rozwoju politechniki społecznej...4 3.α Od prawa ubogich do

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci

Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci Konsultacje Kwestionariusz online - opracowany przez ekspertów z zakresu zdrowia publicznego i systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński. Dostosowywanie edukacji do wymogów kapitału

Proces Boloński. Dostosowywanie edukacji do wymogów kapitału Proces Boloński Dostosowywanie edukacji do wymogów kapitału Założenia procesu Proces Boloński polega na szeregu reform narzuconych uniwersytetom w dziedzinie finansowania, zarządzania i programów nauczania.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólnych praw i obowiązków. Deklaracja. z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju

Zasady ogólnych praw i obowiązków. Deklaracja. z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju 1 Zasady ogólnych praw i obowiązków Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju Preambuła Konferencja Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój spotykając się w Rio de Janeiro od 3 do 14

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 MODEL REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA PIRACTWEM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU MORSKIEGO

ROZDZIAŁ 6 MODEL REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA PIRACTWEM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU MORSKIEGO ROZDZIAŁ 6 MODEL REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA PIRACTWEM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU MORSKIEGO Rozdział szósty zawiera analizę inicjatyw w poszczególnych regionach oraz ich schematy. Autorka zaproponuje w nim

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Klub Pracy Socjalnej, APS, 24.03.2015 Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój.

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Aleksandra Rzepecka Ambasador Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet Zrównoważony rozwój Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 1 CO TO SĄ FINANSE? Definicja Finanse 1. Dziedzina nauki zajmująca się analizą, jak ludzie lokują dostępne zasoby w danym okresie. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Etyczny i społeczny kontekst zarządzania Wykład IV Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia:

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia: Kierunek Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia Profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia: Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Poziom kształcenia: studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk Zmiana przekonań ograniczających Opracowała Grażyna Gregorczyk Główny wpływ na nasze emocje mają nasze przekonania na temat zaistniałych faktów (np. przekonania na temat uprzedzenia do swojej osoby ze

Bardziej szczegółowo

Fragment nadchodzącej książki: Zdrowie na Zawsze: czyli, czego nie powie Ci doktor Zbigniew Bryła

Fragment nadchodzącej książki: Zdrowie na Zawsze: czyli, czego nie powie Ci doktor Zbigniew Bryła Tak wielu ludzi marzy o dobrym zdrowiu, inni je mają. Gratuluje Ci że jesteś tutaj. Większość tylko marzy, Ty zaś wiozłeś sprawy w swoje ręce. Wiara bez działania jest jak studnia bez wody. Nikt nie zadba

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu. Etyka kompromisu Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.pl 20.IX.2013 Struktura problemu Ład społeczny Konflikt Kompromis Ład

Bardziej szczegółowo

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com 30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com Witaj. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą moim kilkunastoletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012

EKONOMIA Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 Leszek Jasiński EKONOMIA etyka i Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 Spis treści WSTĘP.... 11 1. CZY CENY MOGĄ BYĆ SPRAWIEDLIWE?... 13 Problem ekonomiczny... 13 Problem etyczny.... 17 2. CZY JEST

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2014-2016 Opracowanie : Agnieszka Nowakowska- pedagog szkolny Joanna Geraga Matusiak psycholog szkolny

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I

Bardziej szczegółowo