Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY CORPORA. Fot. Corbis/FotoChannels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY CORPORA. Fot. Corbis/FotoChannels"

Transkrypt

1 049_custom_COVER.qxd:Layout :31 Page 47 Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY CORPORA SOCIAL TE Fot. Corbis/FotoChannels RESPONS IBILITY CSR 2.0 r elac z konferenc ja ji FOB Mechanizm grywalizacji wewnątrz p rzedsiębior stw Odpowiedz ialność spo łeczna według PKN Orlen

2 50 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska CSR grudzień 2012 PrZejście Z PrZestarZałegO modelu csr do nowego Wymiaru OdPOWiedZialnegO biznesu, który ma niebagatelny WPłyW na globalny kształt gospodarki, nie Wymaga Wiele Więcej niż skonfrontowanie modelu działania Z PraWdZiWymi POtrZebami WsPółcZesnegO świata. Wykład dyrektora think-tanku csr international relacjonuje karolina szlasa. Wayne Visser Tekst: Ka ro li na Szla sa, Fo rum Od po wie dzial ne go Biz ne su rozważ POnOWnie SWÓJ BIZ NES a tegorocznej konferencji CSR 2.0 komunikacja, edukacja, technologia Wayne Visser, dyrektor think-tanku CSR N International, przedstawił ewolucję koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w stronę modelu CSR 2.0.We wstępie wykładu gość specjalny konferencji zestawił pozytywne dane na temat rozwoju na świecie, m.in. rosnący wskaźnik Human Development Index, z dominującymi negatywnymi trendami. Pierwszy z nich to rosnące nierówności społeczne najbogatsze 20 proc. ludności świata zarabia 82,7 proc. światowego dochodu, a najbiedniejsze 20 proc. tylko 1,4 proc. Drugi trend to wysoki poziom korupcji na świecie. Kolejnym jest spadający poziom bioróżnorodności w ciągu ostatnich 40 lat na ziemi ubyło 30 proc. gatunków. Ostatnim z wymienionych trendów, według Vissera, jest używanie internetu do wywoływania pozytywnego wpływu na społeczeństwo w konfrontacji z sytuacją, gdy jest on kontrolowany i ograniczany przez firmy i rządy. CSR po polsku CSR jest sposobem, w jaki tworzymy wspólną wartość z biznesem w czterech obszarach: rozwój gospodarczy, dobre zarządzanie, kontakt z interesariuszami i poprawa środowiska mówił Visser. W badaniu Millennium Survey on CSR Polska wypadła pośrodku w kontekście odpowiedzi na pytanie Czy biznes powinien mieć wpływ na społeczeństwo?. Z kolei w pytaniu o wpływ konsumentów na rozwój odpowiedzialnego biznesu Polska miała mało wskazań (w przeciwieństwie np. do Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, w której konsumenci są istotną siłą zmian, np. karzą firmy działające w sposób nieodpowiedzialny). Co ciekawe, wyniki badania wskazują, że w Europie zauważa się konflikt pomiędzy wzrostem gospodarczym a zrównoważoną konsumpcją i nawołuje do zmiany modelu wzrostu gospodarczego, do spróbowania innego rodzaju kapitalizmu. Ewolucja odpowiedzialnego biznesu Wayne Visser wyróżnia kilka etapów dojrzewania CSR-u, zachodzących równolegle do rozwoju ekonomicznego. Pierwsze etapy składają się na CSR 1.0: Era chciwości skupianie się na zyskach i wzroście gospodarczym. W ten sposób zachowywały się np. firmy Enron czy Lehman Brothers, które załamały się ze względu na mocno zakorzenioną kulturę chciwości. Co znaczące, firmy te realizowały programy CSR. Era filantropii działalność dobroczynna i charytatywna. Jak zauważył Visser, problematyczne jest samo określenie oddawanie (ang. giving back) czegoś do społeczności, bo oznacza to, że wcześniej firma coś zabrała. Firmy powinny być bardziej zainteresowane wpływem swojej działalności na społeczeństwo i środowisko podczas wytwarzania zysków, a nie dzielenia się nimi po ich zarobieniu. W EuropiE zauważa się konflikt pomiędzy WzrostEm gospodarczym azrównoważoną konsumpcją Zdjęcia: CSR International

3 CSR Jeśli ma być SkuteCzny musi poszerzyć Skalę, objąć zasięgiem większą liczbę firm, Stać Się bardziej interaktywny Era marketingu skupianie się na efektach PR-owych i marketingowych CSR-u (np. BP). Era zarządzania włączanie kwestii wpływu firmy na społeczeństwo i środowisko do strategii zarządzania (np. Coca-Cola). Visser podkreślił także inny problem związany z podejściem do CSR 1.0 fakt, że większość działów CSR jest umiejscowiona w innych działach (PR, HR i marketingu), a nie ma obszarów dedykowanych wyłącznie odpowiedzialności w biznesie. Jeśli nawet w firmie jest stworzony osobny dział CSR, to wciąż nie jest on zintegrowany ze wszystkimi działaniami podmiotu mówił. Poza tym podejście CSR 1.0 jest peryferyjne, skupia się na dużych korporacjach i nie bierze pod uwagę małych i średnich firm, których jest o wiele więcej, a ich wpływ na otoczenie jest ogromny. Co więcej, CSR w wymiarze 1.0 jest nierynkowy. Rynek nie karze nieodpowiedzialnych firm i nie wyróżnia tych działających odpowiedzialnie. Visser podał przykład funduszu Vice Fund, który inwestuje głównie w takie sektory, jak tytoń, alkohol, produkcja broni i hazard.wyniki finansowe wskazują, że fundusz ten radzi sobie lepiej niż reszta rynku, więc inwestorzy otrzymują informację, że inwestowanie w najbardziej nieodpowiedzialne firmy przynosi największy możliwy zysk. Prelegent wskazał również, że wysokie ceny produktów organicznych i pochodzących ze sprawiedliwego handlu dają mylne sygnały konsumentom za odpowiedzialne produkty trzeba płacić więcej. Web 1.0 i zrównoważony rozwój Visser porównał CSR 1.0 do Web 1.0, czyli systemu opartego na stosowaniu hierarchii i braku interaktywności. Z kolei Web 2.0 obejmuje zasięgiem wszystkich użytkowników i sprawia, że komunikacja stała się dwukierunkowa. Tą samą ścieżką powinien pójść CSR jeśli ma być skuteczny musi poszerzyć skalę, objąć zasięgiem większą liczbę firm, stać się bardziej interaktywny i korzystać z wiedzy użytkowników podczas kreacji nowych pomysłów. Przykładem innowacyjnej firmy, która stosuje te zasady, jest Patagonia amerykański producent odzieży i sprzętu sportowego. Prezes firmy Yvon Chouinard odrzucił propozycję konsultantów ds. CSR dotyczącą tworzenia raportów według wytycznych Global Reporting Initiative i stworzył coś innego The Footprint Chronicles, narzędzie, które mierzy ślad klimatyczny każdego produktu firmy przez cały cykl jego życia. Można więc sprawdzić, ile wody zużyto na produkcję kurtki. przejście do Csr 2.0 Pięć zasad realizacji CSR 2.0 w biznesie to: kreatywność, skalowalność, reagowanie, glokalność oraz kolistość. Visser zwraca uwagę na to, że wiele firm stosuje te zasady z powodzeniem, oraz tłumaczy poszczególne zagadnienia na przykładach. Za przykład kreatywnego biznesu stawia Cabbages & Condoms restaurację w Bangkoku w dzielnicy czerwonych latarni, której misją jest edukacja nt. planowania rodziny. Cały wystrój restauracji składa się z prezerwatyw i pigułek antykoncepcyjnych, co pomaga zdjąć tabu z rozmawiania o kwestiach zapobiegania ciąży. Inny przykład to hinduska firma A Little World, która stworzyła system bankowy dostępny dla osób niepiśmiennych: poprzez skan linii papilarnych i głosu w telefonie komórkowym system rozpoznaje klienta, dzięki czemu z konta bankowego mogą korzystać osoby niepotrafiące pisać. Skalowalność to m.in. problem zrównoważonych produktów, a konkretnie ich ograniczony zasięg. Produkty organiczne czy pochodzące ze sprawiedliwego handlu kupuje niewielki odsetek konsumentów, głównie ze względu na ich cenę. Duże firmy także mogą i powinny wprowadzić tego typu produkty do swojej oferty. Np. sieć hipermarketów Sainsbury s ma w ofercie banany pochodzące wyłącznie z Fair Trade. Natomiast sieć handlowa Iceland wyeliminowała ze swoich sklepów żywność modyfikowaną genetycznie. Poza tym firmy zaczynają reagować na globalne problemy, również wtedy, gdy jest to dla nich niewygodne. Np. GlaxoSmithKline (branża farmaceutyczna) po długim oporze wobec produkcji leków generycznych postanowił umożliwić dostęp do tańszych leków osobom ubogim poprzez udostępnienie części patentów w ramach inicjatywy Pool for Open Innovation. Kolejny aspekt to glokalność firmy muszą zacząć reagować nie tylko na problemy lokalne, ale też globalne, Marka Toms produkuje buty, którym przyświeca idea pomagania osobom ubogim: za zakup każdej pary butów druga para kierowana jest do osób potrzebujących. Projektowanie działań i produktów, które będą zrównoważone od początku cyklu życia do końca, Visser nazywa kolistością (tzw. cradle do cradle).jako przykład marnowania zasobów podaje telefon komórkowy choć jeszcze działa, jest wymieniany często po roku, z powodu nowej mody i nowych modeli. Rozwiązanie znalazła firma Fonebak, która zbiera niepotrzebne telefony komórkowe, odzyskuje zawarte w nich wartościowe minerały i kieruje je ponownie do obiegu. * 11 października 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja CSR 2.0 komunikacja, edukacja, technologia zorganizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wayne Visser proponuje pięć kroków W kierunku Wdrażania Csr 2.0: rozważ ponownie (reassess) zmierz wpływ swojego biznesu, aby dowiedzieć się, w jakim punkcie się znajdujesz. Zrób to w sposób uczciwy, nie w celach PR-owych, ale po to, aby dowiedzieć się, co można poprawić w całym łańcuchu produkcji. Np. Unilever dowiedział się, że większość wpływu na środowisko wywierana jest na etapie konsumpcji, a nie produkcji. przeorganizuj (realign) sprawdź, z kim nawiązujesz współpracę, czy słuchasz tylko tych ludzi, którzy się z tobą zgadzają, czy masz kontakt z NGOsami, które podają różne rzeczy w wątpliwość. Wiemy, że firmy i rządy same globalnych problemów nie rozwiążą. Dlatego konieczna jest współpraca. przedefiniuj (redefine) zastanów się, czy twoi liderzy są odważni (przyznają, że w tej chwili nie rozwiązują istniejących problemów) i ambitni w wyznaczaniu celów. ponownie zaprojektuj (redesign) czy wprowadzasz innowacje w swoich produktach i usługach? Czy nie tylko minimalizujesz negatywny wpływ, ale kreujesz pozytywny? Zmień strukturę (restructure) całkowicie przetransformuj swój biznes.

4 52 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska CSR grudzień 2012 Grywalizacja a csr innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie według szacunków firmy badawczej gartner w 2014 r. gry i mechanizm grywalizacji będą wykorzystywane w 70 proc. największych korporacji, a ich rynek w usa może wynieść ok. 1 mld dol. Tekst: Marta Krawcewicz*, Forum Odpowiedzialnego Biznesu G rywalizacja wykorzystuje emocje, jakie wiążą się z graniem, w sytuacjach, które bynajmniej grą nie są. Satysfakcja z pokonywania wyzwań, rywalizacja oraz współpraca graczy wykorzystywane są do zwiększenia zaangażowania. Elementy, bez których mechanizm ten nie zadziała, to: zabawa, znajomi oraz informacja zwrotna. Mechanizm grywalizacji wprowadziło już do swej polityki wiele firm, m.in.: Microsoft, Nike, SAP, American Express, Deloitte, Samsung, Dell, ebay, Cisco czy Siemens. Kto może być odbiorcą grywalizacji? Społeczeństwo, które możemy w ten sposób edukować, np. w dziedzinie ekologii czy finansów. Zachowania klientów można natomiast grywalizować w celu zwiększenia ich zaangażowania oraz sprzedaży. Dużo możliwości daje również grywalizacja zachowań pracowników. Może się ona odbywać na trzech płaszczyznach: zarządzanie personelem, wzrost produktywności i optymalizacja procesów oraz zwiększanie ich zaangażowania. zarządzanie personelem Jednym z zadań działu HR jest rekrutacja. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak zwykle wygląda proces rekrutacyjny: wysłanie CV, rozmowa i kolejna rozmowa. Czy w ten sposób jesteśmy w stanie sprawdzić umiejętności i kompetencje potencjalnych pracowników? Na pewno nie w zadowalającym stopniu. Aby to zmienić, możemy stworzyć grę. Przykładowo hotel Marriott potencjalnym pracownikom proponuję grę My Marriott Hotel, w której muszą oni sobie poradzić z zadaniami, jakie stoją przed nimi w czasie zarządzania własnym hotelem. Na rozmowę kwalifikacyjną zostają zapraszone osoby, które poradzą sobie z tym zadaniem najlepiej. L Oréal natomiast oferuje grę Reveal, gdzie można spróbować wziąć udział w kampanii wprowadzającej nowy produkt na rynek. I znowu tylko najlepsi gracze są brani pod uwagę w dalszej rekrutacji. W ten sposób firma wyławia z rynku osoby posiadające kluczowe dla niej kompetencje. Intranet jest kolejnym miejscem, gdzie możemy grywalizować zachowania naszych pracowników, np. wprowadzając punkty/odznaki za dodanie artykułu, komentarza, przesłanie innym użytkownikom wiadomości, organizowanie spotkań wiedzowych czy napisanie recenzji przeczytanej książki, możemy zwiększyć zaangażowanie i motywację pracowników do partycypacji. Zaawansowane mechanizmy grywalizacyjne można spotkać w zarządzaniu wiedzą. Firma Deloitte zaprojektowała platformę Deloitte Who what where, na której pracownicy mogą wyszukać wśród wielotysięcznej załogi firmy osobę zajmującą się interesującym ich tematem i poradzić się jej, wymienić doświadczeniem czy poglądami na dane zagadnienie. Deloitte stworzyła także Deloitte Leadership Academy, w której 10 tys. pracowników z kadry kierowniczej w ponad 150 krajach ma możliwość prowadzenia programów edukacyjnych na najlepszych uczelniach. Zajęcia odbywają się online. Pracownicy mają w ten sposób możliwość spełnienia się i rozwoju.w procesie otrzymują odznaki, nagrody oraz budują osobistą markę. Zdjęcia: Corbis/FotoChannels

5 Już w tej chwili gry używane są na dużą skalę w procesie szkoleń i doskonalenia pracy zespołowej. Dlaczego tak się dzieje? Człowiek zapamiętuje ponoć 5 proc. tego, co usłyszy, 20 proc. tego, co zobaczy, ale 80 proc. tego, co sam zrobi. Bardzo użytecznym narzędziem w zarządzaniu zespołem jest Rypple. Platforma ta pomaga motywować pracowników poprzez okazywanie wyrazów uznania, nagradzanie odznakami, zapewnianie informacji zwrotnej, treningu oraz wyznaczanie celów, co pobudza do podejmowania wyzwań. Grę tę stosują już z sukcesem: Mozilla Foundation, Cisco, WebEx czy Facebook. optymalizacja i produktywność Firmy ciągle poszukują innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do wzrostu produktywności. Z odpowiedzią przychodzi grywalizacja. W działach sprzedaży model ten staje się coraz popularniejszy.w tych przypadkach gra polega na sprzedaży jak największej liczby produktów/usług. Ważne jest tu wyważenie między grafiką/narracją a wartością, jaką gra ma przynieść firmie. Należy pamiętać, aby podczas gry można było zdobywać: punkty, poziomy zaawansowania, odznaki, awatary, zadania, porównania. Można również podobną grę zastosować dla call centers. Optymalizować w tym przypadku możemy dwie rzeczy długość i jakość prowadzonej rozmowy. Wyniki w czasie rzeczywistym mogą być umieszczane na tablicy wyników. W czasie dnia pracy dostajemy setki maili. Każdy z nich musimy otworzyć, przeczytać i na niego odpowiedzieć.w jaki sposób zorientować się, które z nich są najważniejsze i wymagają natychmiastowej odpowiedzi? Problem ten rozwiązuje gra tokens. Każdy pracownik na początku miesiąca dostaje do dyspozycji określoną liczbę tokenów, które przydziela wysyłanym wiadomościom w zależności od ich ważności i pilności. Współpracownicy natomiast mogą filtrować maile po liczbie przydzielonych tokenów i odpowiadać w pierwszej kolejności na najważniejsze z nich. W rezultacie firma może usprawnić przepływ informacji, sprawdzić, między którymi pracownikami jest największa wymiana tokenów, i ułatwić im komunikację, przydzielając im biurka naprzeciwko siebie. Wpłynie to na optymalizację kosztów i procesów w przedsiębiorstwie. Firmy zauważyły, że opłaca się również zorganizować dla pracowników grę, dzięki której poprawi się ich stan zdrowia. Przykładem jest Wellvolution w Blue Shield. Użytkownicy gry stawiają sobie osobiste lub zespołowe cele w zakresie aktywności fizycznej. W 2011 r. ponad 1,8 tys. pracowników przebiegło 300 tys. mil. W ciągu ostatnich trzech lat 80 proc. pracowników uczestniczyło w grze. Poskutkowało to rzuceniem palenia u połowy palących pracowników oraz wzrostem regularnej aktywności fizycznej. Dzięki temu w Blue Shield zmniejszyła się znacząco absencja pracowników oraz wydatki zdrowotne, które firma pokrywała. zaangażowanie Jednym z najważniejszych rezultatów, jakie osiąga się dzięki grywalizowaniu zachowań pracowników, jest wzrost zaangażowania. Wykorzystując grę Language quality game (polegającą na wykrywaniu błędów językowych w tłumaczeniu oprogramowania), Microsoft zaangażował ponad 4,5 tys. osób, które zgłosiły około 6,7 tys. błędów.wykorzystanie crowdsourcingu wpłynęło znacząco na poprawę jakości produktów, a także na zwiększenie satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy. Kolejnym przykładem jest idea market pracownicy zgłaszają swoje pomysły na usprawnienie działań przedsiębiorstwa i wystawiają je na narracja rankingi grafika tabele wyników design sprzedaż na giełdzie pomysłów. Każdy z współpracowników dysponuje fikcyjną walutą, za którą może kupić najtrafniejsze według nich propozycje rozwiązań. Firma może zrealizować pomysły, które uzyskały największą cenę na idea market. gra szyta na miarę CzęśCi składowe grywalizacji źródło: opracowania własne zabawa znajomi informacja zwrotna paski postępu punkty zadania odznaki awatary Grywalizacja to stosunkowo nowa metoda, która dopiero zaczyna być wprowadzana do firm. Dlatego przed osobami, które projektują i wdrażają w firmie tego typu rozwiązania, stoi bardzo ważne zadanie dobre zaprojektowanie gry. Pierwszą niezbędną cechą dobrze zaprojektowanej grywalizacji jest dobrowolność. Może się to okazać trudne w przypadku gier, które mają sens, jeżeli uczestniczą w nich wszyscy pracownicy. Przykładowo w sprzedaży czy call centers. Nie można zmusić nikogo do udziału w grze, ponieważ zepsuje to całą zabawę. Jednocześnie, jeżeli nie wszyscy będą chcieli się zaangażować, porównywanie się i wynagradzanie za wyniki nie ma racji bytu. I tu dochodzimy do tego, iż gra musi być szyta na miarę. Inną grę zaproponujemy pracownikom księgowości, a inną sprzedaży. Musimy zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w jakim celu wykorzystamy grę. Czy wyniki będą skorelowane z nagrodami, w jaki sposób itp. Na koniec należy zadbać o to, co najważniejsze, czyli dobrą zabawę, którą osiągamy dzięki narracji i grafice. Należy jednak pamiętać, aby nie przesadzić. Musi zostać zachowana równowaga między celami, jakie firma ma osiągnąć dzięki grze, a inwestycją, jaka musi zostać poniesiona, aby ją zaprojektować. Ponieważ we wszystkich wyżej wymienionych przykładach grywalizacja prowadzi do sytuacji, w której obie strony odnoszą korzyści, można przyjąć, iż dobrze zaprojektowana i wdrożona z sukcesem grywalizacja jest narzędziem społecznej odpowiedzialności biznesu w wymiarze wewnętrznym innowacyjnym, pobudzającym do działania zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie. Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe. * Marta Krawcewicz od ponad siedmiu lat zajmuje się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu, od kwietnia 2011 r. w FOB. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz studiów podyplomowych CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu w ALK.

6 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska CSR grudzień 2012 OdpOwiedzialna strategia przyszłości Uwzględnienie potrzeb interesariuszy w planach strategicznych firmy pomaga zwiększyć elastyczność rynkową i wzmocnić przewagę konkurencyjną. firmy działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu mogą być spokojne o swoją przyszłość. to spora zmiana w postrzeganiu biznesu, ale pkn orlen jest na nią przygotowany od dawna. Tekst: Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej PKN ORLEN SA Biznes skuteczny i odpowiedzialny Postrzeganie funkcji biznesu i jego miejsca we współczesnym świecie uległo radykalnej zmianie. Rosnące na przestrzeni lat oczekiwania interesariuszy sprawiają, że kontekst społecznego działania przedsiębiorstw odgrywa coraz większą rolę. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy samo zachowanie silnej pozycji na rynku staje się dużym wyzwaniem. PKN ORLEN jest największą polską spółką oraz największą firmą sektora paliwowo-energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z misją koncernu Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość spółka zajmuje się przetwórstwem ropy naftowej, oferując najwyższej jakości paliwa oraz wyroby petrochemiczne. Do firmy należy także największa środkowoeuropejska sieć stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Wielkość firmy, działalność w sektorze energetycznym oraz tradycja odpowiedzialnego postępowania sprawiają, że model corporate citizenship ze szczególną starannością został przełożony na konkretne projekty, sposób oraz filozofię działania. U źródeł odpowiedzialnego i skutecznego zarządzania znajdują się kluczowe wartości, których dobrowolne przestrzeganie deklarują wszyscy pracownicy. Są one także istotną informacją dla środowiska zewnętrznego, że firma rozumie swoją rolę społeczną we współczesnym świecie. Rola i pozycja biznesu w życiu społecznym W ostatnich latach PKN ORLEN ugruntował swoją silną pozycję na rynku, stając się największym polskim przedsiębiorstwem. Koncern chętnie dzieli się z otoczeniem wiedzą i doświadczeniem, prezentuje też drogę do osiągnięcia sukcesu rynkowego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma prowadzi także regularne badania potrzeb i opinii publicznej, komunikuje działania, zamierzenia i plany biznesowe w sposób transparentny, a w miejscach planowanych inwestycji inicjuje dialog ze społecznością lokalną. Planując nowe przedsięwzięcia, rozpatruje nie tylko ekonomiczne skutki tych inicjatyw, ale również aspekty ekologiczne i społeczne. Aktywność w sferze odpowiedzialnego biznesu to także przyjmowanie na siebie dobrowolnych zobowiązań. PKN ORLEN uczestniczy w wielu inicjatywach o charakterze społecznym i środowiskowym. W nie- MATERIAŁ PROMOCYJNY

7 których ma bardzo długi staż, jak np. Responsible Care, gdzie spółka wypełnia swoje zobowiązanie do świadomego i dobrowolnego działania na rzecz ciągłego zmniejszania wpływu na otaczające środowisko, poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoich pracowników, a także społeczności lokalnej. Koncern jest otwarty także na nowe projekty. W ubiegłym roku dołączył m.in. do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce, Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym oraz podpisał Deklarację przystąpienia do Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Działania te potwierdzają otwartość spółki, jej transparentność oraz gotowość poddawania się ocenie. Spółka jest również bardzo aktywna na forum społecznym. Od dwóch lat realizuje autorski projekt Future Fuelled by Knowledge ( Przyszłość zasilana wiedzą ), składający się z konferencji, paneli dyskusyjnych oraz wydawnictw tematycznych.to swego rodzaju platforma eksperckiej wymiany opinii, doświadczeń i wiedzy na tematy strategicznie dla europejskiej i światowej gospodarki. W inicjowane przez PKN ORLEN dyskusje angażują się autorytety rangi krajowej i międzynarodowej, podejmując próbę przekrojowego spojrzenia na proces transformacji gospodarczej świata, obecny kryzys oraz wynikające z niego wnioski na przyszłość. Wartym uwagi źródłem wiedzy są również publikacje eksperckie FFbK podejmujące tematykę branżową i biznesową: Państwo i rynek w poszukiwaniu nowej równowagi, Era gazu jak wykorzystać nowy potencjał, Biznes a kultura innowacyjności, Planowanie w czasach niepewności, Gazowa (r)ewolucja w Polsce. Jaką drogą do sukcesu?. PKN ORLEN uczestniczy także w inicjatywach i programach o charakterze globalnym. Wśród nich szczególną rolę pełni Global Compact (GC), największa na świecie dobrowolna inicjatywa na rzecz społecznej odpowiedzialności. Do jej stale poszerzającego się grona należy prawie 9 tys. firm i instytucji z ponad 130 państw. Jej uczestnicy zobowiązują się do przyjęcia i stosowania w swoich działaniach dziesięciu fundamentalnych zasad wskazujących drogę do osiągania zrównoważonego rozwoju. Koncern już od dziesięciu lat prowadzi działania zgodnie z założeniami tej szczytnej inicjatywy. Angażując się w projekty, których celem jest dobra przyszłość w zrównoważonym świecie, koncern włączył się w realizację Milenijnych Celów Rozwoju. Przyjęta ponad dekadę temu na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych deklaracja zobowiązuje całą międzynarodową społeczność m.in. do pracy KONCERN CHĘTNIE DZIELI SIĘ Z OTOCZENIEM WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM, PREZENTUJE TEŻ DROGĘ DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU RYNKOWEGO, ZGODNEGO Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU na rzecz wyeliminowania skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia matek i dzieci, poprawy stanu edukacji czy ochrony środowiska naturalnego. Polskie inicjatywy spółki w tym zakresie, np. projekty edukacyjne i działania dobroczynne, stają się w ten sposób elementem szerokiej, wspólnotowej inicjatywy. Transparentność i otwartość w komunikacji Relacje z interesariuszami należy kształtować na bazie skutecznej komunikacji. Dlatego też PKN ORLEN wykorzystuje specyficzne dla CSR formy dialogu, jak np. raporty społeczne. Regularnie wydawane sprawozdania pozwalają interesariuszom na dokonanie oceny działań koncernu. Od 2008 roku jest to jeszcze łatwiejsze, jako że PKN ORLEN wdrożył światowy standard Global Reporting Initiatives, który tworzy spójne ramy dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Każde sprawozdanie spółki ma inny motyw przewodni. Ostatni dokument podsumowujący ubiegły rok poświęcony został odpowiedzialnemu myśleniu o następnych pokoleniach. Choć informuje o tym, co zostało zrobione w roku minionym, przedstawia również plany i zamierzenia na przyszłość. To także rodzaj komunikatu do środowiska współpracującego z koncernem, w którym zawarto informację, jak firma widzi swoją rolę w zmieniającym się świecie. Dialog z interesariuszami to także obecność oraz opinie przedstawicieli spółki w gremiach eksperckich rozprawiających o przyszłości gospodarczej. Przyświeca temu przekonanie, że otwartość oraz uwzględnianie głosu różnych grup społecznych umożliwia rozwój przedsiębiorstwa, szczególnie w zmiennym otoczeniu biznesowym. MATERIAŁ PROMOCYJNY

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Ekonom!a Uwagi - GRAPOKALIPSA - Biznes jest GRĄ

Ekonom!a Uwagi - GRAPOKALIPSA - Biznes jest GRĄ Ekonom!a Uwagi - GRAPOKALIPSA - Biznes jest GRĄ Oni wykorzystują grywalizację w biznesie Źródło: www.gamesindustry.biz Nadchodzi era GRAPOKALIPSY W świecie walki o uwagę klientów, pracowników, partnerów

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy P ÓSPÓŁKA POLSKA POLSKA I PRYWATNA I PRYWATNA HISTORIA Był rok 1994. Mieliśmy pomysł na biznes. I tak powstał garażowy Piecobiogaz. Dziś giełdowe PBG stoi na czele Grupy firm zatrudniającej kilka tysięcy

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy 2 czerwca 2014 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Monika Michałowska Doradca CSR Agencja

Bardziej szczegółowo

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne w PKN ORLEN Cele: Raportowanie jako integralna część strategii CSR Koncernu Potwierdzenie transparentności firmy we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyniki badań wśród interesariuszy Badania jakościowe Przygotowano dla: Przygotowała: Hanna Uhl Warszawa, 1 grudnia 2010 Spis treści 1.Kontekst, metoda i cele

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked.

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Prezentacja ofertowa Komunikacja Digital Event Czym jest Belinked? Belinked to HUB komunikacyjny, powstały w wyniku połączenia wiedzy, doświadczenia i pasji ekspertów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Co dzieje się w Polsce w zakresie CSR?

Co dzieje się w Polsce w zakresie CSR? www.pwc.com Co dzieje się w Polsce w zakresie CSR? Aleksandra Stanek-Kowalczyk, PwC Warszawa, 25 października 2011 Projekty strategiczne PwC 2 Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 PwC

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

Popytowe podejście do innowacji Design thinking. Wojciech Pander

Popytowe podejście do innowacji Design thinking. Wojciech Pander 2011 Popytowe podejście do innowacji Design thinking Wojciech Pander Popytowe podejście do innowacji jako nowa koncepcja procesu innowacyjnego w firmie Model liniowy innowacji Model łańcuchowy Model otwarty

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie.

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Odpowiedzialność nie tylko za swój biznes, ale i za całe

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A.

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. O TIM TIM S.A. jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. 25 lat w branży, z czego 17 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876 Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com OFERTA Czym jest Facebook.com? Facebook.com to darmowy serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008 Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) status wdrożenia w kontekście usług downstream i możliwych modeli biznesowych Anna Badurska 12 czerwca 2008 GMES = Global Monitoring for

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Aplikacje jako kanał marketingowy Do czego wykorzystać aplikacje? Jak zacząć przygodę z aplikacjami? Z jakich narzędzi korzystamy na co dzień?

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju O cyklu szkoleń Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Wpływ Grupy Millennium na Interesariuszy.. Identyfikacja Interesariuszy wysoki średni niski G-a Grupy Interesariuszy

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Video Content Marketing

Video Content Marketing Video Content Marketing Sposobem na skuteczną komunikację w biznesie. Case Study. Justyna Hernas Kierownik Działu Reklamy Internetowej Agenda 2 Video Marketing dlaczego warto Video Content Marketing wybrane

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Skuteczni liderzy jak to osiągnąć poprzez rozwój kompetencji? Katarzyna Węglarz Paulina Dynia

Skuteczni liderzy jak to osiągnąć poprzez rozwój kompetencji? Katarzyna Węglarz Paulina Dynia Skuteczni liderzy jak to osiągnąć poprzez rozwój kompetencji? Katarzyna Węglarz Paulina Dynia tauron-dystrybucja.pl TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Dystrybucja S.A. to kluczowa spółka z Grupy TAURON. Podstawowym

Bardziej szczegółowo