Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY CORPORA. Fot. Corbis/FotoChannels

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY CORPORA. Fot. Corbis/FotoChannels"

Transkrypt

1 049_custom_COVER.qxd:Layout :31 Page 47 Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY CORPORA SOCIAL TE Fot. Corbis/FotoChannels RESPONS IBILITY CSR 2.0 r elac z konferenc ja ji FOB Mechanizm grywalizacji wewnątrz p rzedsiębior stw Odpowiedz ialność spo łeczna według PKN Orlen

2 50 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska CSR grudzień 2012 PrZejście Z PrZestarZałegO modelu csr do nowego Wymiaru OdPOWiedZialnegO biznesu, który ma niebagatelny WPłyW na globalny kształt gospodarki, nie Wymaga Wiele Więcej niż skonfrontowanie modelu działania Z PraWdZiWymi POtrZebami WsPółcZesnegO świata. Wykład dyrektora think-tanku csr international relacjonuje karolina szlasa. Wayne Visser Tekst: Ka ro li na Szla sa, Fo rum Od po wie dzial ne go Biz ne su rozważ POnOWnie SWÓJ BIZ NES a tegorocznej konferencji CSR 2.0 komunikacja, edukacja, technologia Wayne Visser, dyrektor think-tanku CSR N International, przedstawił ewolucję koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w stronę modelu CSR 2.0.We wstępie wykładu gość specjalny konferencji zestawił pozytywne dane na temat rozwoju na świecie, m.in. rosnący wskaźnik Human Development Index, z dominującymi negatywnymi trendami. Pierwszy z nich to rosnące nierówności społeczne najbogatsze 20 proc. ludności świata zarabia 82,7 proc. światowego dochodu, a najbiedniejsze 20 proc. tylko 1,4 proc. Drugi trend to wysoki poziom korupcji na świecie. Kolejnym jest spadający poziom bioróżnorodności w ciągu ostatnich 40 lat na ziemi ubyło 30 proc. gatunków. Ostatnim z wymienionych trendów, według Vissera, jest używanie internetu do wywoływania pozytywnego wpływu na społeczeństwo w konfrontacji z sytuacją, gdy jest on kontrolowany i ograniczany przez firmy i rządy. CSR po polsku CSR jest sposobem, w jaki tworzymy wspólną wartość z biznesem w czterech obszarach: rozwój gospodarczy, dobre zarządzanie, kontakt z interesariuszami i poprawa środowiska mówił Visser. W badaniu Millennium Survey on CSR Polska wypadła pośrodku w kontekście odpowiedzi na pytanie Czy biznes powinien mieć wpływ na społeczeństwo?. Z kolei w pytaniu o wpływ konsumentów na rozwój odpowiedzialnego biznesu Polska miała mało wskazań (w przeciwieństwie np. do Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, w której konsumenci są istotną siłą zmian, np. karzą firmy działające w sposób nieodpowiedzialny). Co ciekawe, wyniki badania wskazują, że w Europie zauważa się konflikt pomiędzy wzrostem gospodarczym a zrównoważoną konsumpcją i nawołuje do zmiany modelu wzrostu gospodarczego, do spróbowania innego rodzaju kapitalizmu. Ewolucja odpowiedzialnego biznesu Wayne Visser wyróżnia kilka etapów dojrzewania CSR-u, zachodzących równolegle do rozwoju ekonomicznego. Pierwsze etapy składają się na CSR 1.0: Era chciwości skupianie się na zyskach i wzroście gospodarczym. W ten sposób zachowywały się np. firmy Enron czy Lehman Brothers, które załamały się ze względu na mocno zakorzenioną kulturę chciwości. Co znaczące, firmy te realizowały programy CSR. Era filantropii działalność dobroczynna i charytatywna. Jak zauważył Visser, problematyczne jest samo określenie oddawanie (ang. giving back) czegoś do społeczności, bo oznacza to, że wcześniej firma coś zabrała. Firmy powinny być bardziej zainteresowane wpływem swojej działalności na społeczeństwo i środowisko podczas wytwarzania zysków, a nie dzielenia się nimi po ich zarobieniu. W EuropiE zauważa się konflikt pomiędzy WzrostEm gospodarczym azrównoważoną konsumpcją Zdjęcia: CSR International

3 CSR Jeśli ma być SkuteCzny musi poszerzyć Skalę, objąć zasięgiem większą liczbę firm, Stać Się bardziej interaktywny Era marketingu skupianie się na efektach PR-owych i marketingowych CSR-u (np. BP). Era zarządzania włączanie kwestii wpływu firmy na społeczeństwo i środowisko do strategii zarządzania (np. Coca-Cola). Visser podkreślił także inny problem związany z podejściem do CSR 1.0 fakt, że większość działów CSR jest umiejscowiona w innych działach (PR, HR i marketingu), a nie ma obszarów dedykowanych wyłącznie odpowiedzialności w biznesie. Jeśli nawet w firmie jest stworzony osobny dział CSR, to wciąż nie jest on zintegrowany ze wszystkimi działaniami podmiotu mówił. Poza tym podejście CSR 1.0 jest peryferyjne, skupia się na dużych korporacjach i nie bierze pod uwagę małych i średnich firm, których jest o wiele więcej, a ich wpływ na otoczenie jest ogromny. Co więcej, CSR w wymiarze 1.0 jest nierynkowy. Rynek nie karze nieodpowiedzialnych firm i nie wyróżnia tych działających odpowiedzialnie. Visser podał przykład funduszu Vice Fund, który inwestuje głównie w takie sektory, jak tytoń, alkohol, produkcja broni i hazard.wyniki finansowe wskazują, że fundusz ten radzi sobie lepiej niż reszta rynku, więc inwestorzy otrzymują informację, że inwestowanie w najbardziej nieodpowiedzialne firmy przynosi największy możliwy zysk. Prelegent wskazał również, że wysokie ceny produktów organicznych i pochodzących ze sprawiedliwego handlu dają mylne sygnały konsumentom za odpowiedzialne produkty trzeba płacić więcej. Web 1.0 i zrównoważony rozwój Visser porównał CSR 1.0 do Web 1.0, czyli systemu opartego na stosowaniu hierarchii i braku interaktywności. Z kolei Web 2.0 obejmuje zasięgiem wszystkich użytkowników i sprawia, że komunikacja stała się dwukierunkowa. Tą samą ścieżką powinien pójść CSR jeśli ma być skuteczny musi poszerzyć skalę, objąć zasięgiem większą liczbę firm, stać się bardziej interaktywny i korzystać z wiedzy użytkowników podczas kreacji nowych pomysłów. Przykładem innowacyjnej firmy, która stosuje te zasady, jest Patagonia amerykański producent odzieży i sprzętu sportowego. Prezes firmy Yvon Chouinard odrzucił propozycję konsultantów ds. CSR dotyczącą tworzenia raportów według wytycznych Global Reporting Initiative i stworzył coś innego The Footprint Chronicles, narzędzie, które mierzy ślad klimatyczny każdego produktu firmy przez cały cykl jego życia. Można więc sprawdzić, ile wody zużyto na produkcję kurtki. przejście do Csr 2.0 Pięć zasad realizacji CSR 2.0 w biznesie to: kreatywność, skalowalność, reagowanie, glokalność oraz kolistość. Visser zwraca uwagę na to, że wiele firm stosuje te zasady z powodzeniem, oraz tłumaczy poszczególne zagadnienia na przykładach. Za przykład kreatywnego biznesu stawia Cabbages & Condoms restaurację w Bangkoku w dzielnicy czerwonych latarni, której misją jest edukacja nt. planowania rodziny. Cały wystrój restauracji składa się z prezerwatyw i pigułek antykoncepcyjnych, co pomaga zdjąć tabu z rozmawiania o kwestiach zapobiegania ciąży. Inny przykład to hinduska firma A Little World, która stworzyła system bankowy dostępny dla osób niepiśmiennych: poprzez skan linii papilarnych i głosu w telefonie komórkowym system rozpoznaje klienta, dzięki czemu z konta bankowego mogą korzystać osoby niepotrafiące pisać. Skalowalność to m.in. problem zrównoważonych produktów, a konkretnie ich ograniczony zasięg. Produkty organiczne czy pochodzące ze sprawiedliwego handlu kupuje niewielki odsetek konsumentów, głównie ze względu na ich cenę. Duże firmy także mogą i powinny wprowadzić tego typu produkty do swojej oferty. Np. sieć hipermarketów Sainsbury s ma w ofercie banany pochodzące wyłącznie z Fair Trade. Natomiast sieć handlowa Iceland wyeliminowała ze swoich sklepów żywność modyfikowaną genetycznie. Poza tym firmy zaczynają reagować na globalne problemy, również wtedy, gdy jest to dla nich niewygodne. Np. GlaxoSmithKline (branża farmaceutyczna) po długim oporze wobec produkcji leków generycznych postanowił umożliwić dostęp do tańszych leków osobom ubogim poprzez udostępnienie części patentów w ramach inicjatywy Pool for Open Innovation. Kolejny aspekt to glokalność firmy muszą zacząć reagować nie tylko na problemy lokalne, ale też globalne, Marka Toms produkuje buty, którym przyświeca idea pomagania osobom ubogim: za zakup każdej pary butów druga para kierowana jest do osób potrzebujących. Projektowanie działań i produktów, które będą zrównoważone od początku cyklu życia do końca, Visser nazywa kolistością (tzw. cradle do cradle).jako przykład marnowania zasobów podaje telefon komórkowy choć jeszcze działa, jest wymieniany często po roku, z powodu nowej mody i nowych modeli. Rozwiązanie znalazła firma Fonebak, która zbiera niepotrzebne telefony komórkowe, odzyskuje zawarte w nich wartościowe minerały i kieruje je ponownie do obiegu. * 11 października 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja CSR 2.0 komunikacja, edukacja, technologia zorganizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wayne Visser proponuje pięć kroków W kierunku Wdrażania Csr 2.0: rozważ ponownie (reassess) zmierz wpływ swojego biznesu, aby dowiedzieć się, w jakim punkcie się znajdujesz. Zrób to w sposób uczciwy, nie w celach PR-owych, ale po to, aby dowiedzieć się, co można poprawić w całym łańcuchu produkcji. Np. Unilever dowiedział się, że większość wpływu na środowisko wywierana jest na etapie konsumpcji, a nie produkcji. przeorganizuj (realign) sprawdź, z kim nawiązujesz współpracę, czy słuchasz tylko tych ludzi, którzy się z tobą zgadzają, czy masz kontakt z NGOsami, które podają różne rzeczy w wątpliwość. Wiemy, że firmy i rządy same globalnych problemów nie rozwiążą. Dlatego konieczna jest współpraca. przedefiniuj (redefine) zastanów się, czy twoi liderzy są odważni (przyznają, że w tej chwili nie rozwiązują istniejących problemów) i ambitni w wyznaczaniu celów. ponownie zaprojektuj (redesign) czy wprowadzasz innowacje w swoich produktach i usługach? Czy nie tylko minimalizujesz negatywny wpływ, ale kreujesz pozytywny? Zmień strukturę (restructure) całkowicie przetransformuj swój biznes.

4 52 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska CSR grudzień 2012 Grywalizacja a csr innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie według szacunków firmy badawczej gartner w 2014 r. gry i mechanizm grywalizacji będą wykorzystywane w 70 proc. największych korporacji, a ich rynek w usa może wynieść ok. 1 mld dol. Tekst: Marta Krawcewicz*, Forum Odpowiedzialnego Biznesu G rywalizacja wykorzystuje emocje, jakie wiążą się z graniem, w sytuacjach, które bynajmniej grą nie są. Satysfakcja z pokonywania wyzwań, rywalizacja oraz współpraca graczy wykorzystywane są do zwiększenia zaangażowania. Elementy, bez których mechanizm ten nie zadziała, to: zabawa, znajomi oraz informacja zwrotna. Mechanizm grywalizacji wprowadziło już do swej polityki wiele firm, m.in.: Microsoft, Nike, SAP, American Express, Deloitte, Samsung, Dell, ebay, Cisco czy Siemens. Kto może być odbiorcą grywalizacji? Społeczeństwo, które możemy w ten sposób edukować, np. w dziedzinie ekologii czy finansów. Zachowania klientów można natomiast grywalizować w celu zwiększenia ich zaangażowania oraz sprzedaży. Dużo możliwości daje również grywalizacja zachowań pracowników. Może się ona odbywać na trzech płaszczyznach: zarządzanie personelem, wzrost produktywności i optymalizacja procesów oraz zwiększanie ich zaangażowania. zarządzanie personelem Jednym z zadań działu HR jest rekrutacja. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak zwykle wygląda proces rekrutacyjny: wysłanie CV, rozmowa i kolejna rozmowa. Czy w ten sposób jesteśmy w stanie sprawdzić umiejętności i kompetencje potencjalnych pracowników? Na pewno nie w zadowalającym stopniu. Aby to zmienić, możemy stworzyć grę. Przykładowo hotel Marriott potencjalnym pracownikom proponuję grę My Marriott Hotel, w której muszą oni sobie poradzić z zadaniami, jakie stoją przed nimi w czasie zarządzania własnym hotelem. Na rozmowę kwalifikacyjną zostają zapraszone osoby, które poradzą sobie z tym zadaniem najlepiej. L Oréal natomiast oferuje grę Reveal, gdzie można spróbować wziąć udział w kampanii wprowadzającej nowy produkt na rynek. I znowu tylko najlepsi gracze są brani pod uwagę w dalszej rekrutacji. W ten sposób firma wyławia z rynku osoby posiadające kluczowe dla niej kompetencje. Intranet jest kolejnym miejscem, gdzie możemy grywalizować zachowania naszych pracowników, np. wprowadzając punkty/odznaki za dodanie artykułu, komentarza, przesłanie innym użytkownikom wiadomości, organizowanie spotkań wiedzowych czy napisanie recenzji przeczytanej książki, możemy zwiększyć zaangażowanie i motywację pracowników do partycypacji. Zaawansowane mechanizmy grywalizacyjne można spotkać w zarządzaniu wiedzą. Firma Deloitte zaprojektowała platformę Deloitte Who what where, na której pracownicy mogą wyszukać wśród wielotysięcznej załogi firmy osobę zajmującą się interesującym ich tematem i poradzić się jej, wymienić doświadczeniem czy poglądami na dane zagadnienie. Deloitte stworzyła także Deloitte Leadership Academy, w której 10 tys. pracowników z kadry kierowniczej w ponad 150 krajach ma możliwość prowadzenia programów edukacyjnych na najlepszych uczelniach. Zajęcia odbywają się online. Pracownicy mają w ten sposób możliwość spełnienia się i rozwoju.w procesie otrzymują odznaki, nagrody oraz budują osobistą markę. Zdjęcia: Corbis/FotoChannels

5 Już w tej chwili gry używane są na dużą skalę w procesie szkoleń i doskonalenia pracy zespołowej. Dlaczego tak się dzieje? Człowiek zapamiętuje ponoć 5 proc. tego, co usłyszy, 20 proc. tego, co zobaczy, ale 80 proc. tego, co sam zrobi. Bardzo użytecznym narzędziem w zarządzaniu zespołem jest Rypple. Platforma ta pomaga motywować pracowników poprzez okazywanie wyrazów uznania, nagradzanie odznakami, zapewnianie informacji zwrotnej, treningu oraz wyznaczanie celów, co pobudza do podejmowania wyzwań. Grę tę stosują już z sukcesem: Mozilla Foundation, Cisco, WebEx czy Facebook. optymalizacja i produktywność Firmy ciągle poszukują innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do wzrostu produktywności. Z odpowiedzią przychodzi grywalizacja. W działach sprzedaży model ten staje się coraz popularniejszy.w tych przypadkach gra polega na sprzedaży jak największej liczby produktów/usług. Ważne jest tu wyważenie między grafiką/narracją a wartością, jaką gra ma przynieść firmie. Należy pamiętać, aby podczas gry można było zdobywać: punkty, poziomy zaawansowania, odznaki, awatary, zadania, porównania. Można również podobną grę zastosować dla call centers. Optymalizować w tym przypadku możemy dwie rzeczy długość i jakość prowadzonej rozmowy. Wyniki w czasie rzeczywistym mogą być umieszczane na tablicy wyników. W czasie dnia pracy dostajemy setki maili. Każdy z nich musimy otworzyć, przeczytać i na niego odpowiedzieć.w jaki sposób zorientować się, które z nich są najważniejsze i wymagają natychmiastowej odpowiedzi? Problem ten rozwiązuje gra tokens. Każdy pracownik na początku miesiąca dostaje do dyspozycji określoną liczbę tokenów, które przydziela wysyłanym wiadomościom w zależności od ich ważności i pilności. Współpracownicy natomiast mogą filtrować maile po liczbie przydzielonych tokenów i odpowiadać w pierwszej kolejności na najważniejsze z nich. W rezultacie firma może usprawnić przepływ informacji, sprawdzić, między którymi pracownikami jest największa wymiana tokenów, i ułatwić im komunikację, przydzielając im biurka naprzeciwko siebie. Wpłynie to na optymalizację kosztów i procesów w przedsiębiorstwie. Firmy zauważyły, że opłaca się również zorganizować dla pracowników grę, dzięki której poprawi się ich stan zdrowia. Przykładem jest Wellvolution w Blue Shield. Użytkownicy gry stawiają sobie osobiste lub zespołowe cele w zakresie aktywności fizycznej. W 2011 r. ponad 1,8 tys. pracowników przebiegło 300 tys. mil. W ciągu ostatnich trzech lat 80 proc. pracowników uczestniczyło w grze. Poskutkowało to rzuceniem palenia u połowy palących pracowników oraz wzrostem regularnej aktywności fizycznej. Dzięki temu w Blue Shield zmniejszyła się znacząco absencja pracowników oraz wydatki zdrowotne, które firma pokrywała. zaangażowanie Jednym z najważniejszych rezultatów, jakie osiąga się dzięki grywalizowaniu zachowań pracowników, jest wzrost zaangażowania. Wykorzystując grę Language quality game (polegającą na wykrywaniu błędów językowych w tłumaczeniu oprogramowania), Microsoft zaangażował ponad 4,5 tys. osób, które zgłosiły około 6,7 tys. błędów.wykorzystanie crowdsourcingu wpłynęło znacząco na poprawę jakości produktów, a także na zwiększenie satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy. Kolejnym przykładem jest idea market pracownicy zgłaszają swoje pomysły na usprawnienie działań przedsiębiorstwa i wystawiają je na narracja rankingi grafika tabele wyników design sprzedaż na giełdzie pomysłów. Każdy z współpracowników dysponuje fikcyjną walutą, za którą może kupić najtrafniejsze według nich propozycje rozwiązań. Firma może zrealizować pomysły, które uzyskały największą cenę na idea market. gra szyta na miarę CzęśCi składowe grywalizacji źródło: opracowania własne zabawa znajomi informacja zwrotna paski postępu punkty zadania odznaki awatary Grywalizacja to stosunkowo nowa metoda, która dopiero zaczyna być wprowadzana do firm. Dlatego przed osobami, które projektują i wdrażają w firmie tego typu rozwiązania, stoi bardzo ważne zadanie dobre zaprojektowanie gry. Pierwszą niezbędną cechą dobrze zaprojektowanej grywalizacji jest dobrowolność. Może się to okazać trudne w przypadku gier, które mają sens, jeżeli uczestniczą w nich wszyscy pracownicy. Przykładowo w sprzedaży czy call centers. Nie można zmusić nikogo do udziału w grze, ponieważ zepsuje to całą zabawę. Jednocześnie, jeżeli nie wszyscy będą chcieli się zaangażować, porównywanie się i wynagradzanie za wyniki nie ma racji bytu. I tu dochodzimy do tego, iż gra musi być szyta na miarę. Inną grę zaproponujemy pracownikom księgowości, a inną sprzedaży. Musimy zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w jakim celu wykorzystamy grę. Czy wyniki będą skorelowane z nagrodami, w jaki sposób itp. Na koniec należy zadbać o to, co najważniejsze, czyli dobrą zabawę, którą osiągamy dzięki narracji i grafice. Należy jednak pamiętać, aby nie przesadzić. Musi zostać zachowana równowaga między celami, jakie firma ma osiągnąć dzięki grze, a inwestycją, jaka musi zostać poniesiona, aby ją zaprojektować. Ponieważ we wszystkich wyżej wymienionych przykładach grywalizacja prowadzi do sytuacji, w której obie strony odnoszą korzyści, można przyjąć, iż dobrze zaprojektowana i wdrożona z sukcesem grywalizacja jest narzędziem społecznej odpowiedzialności biznesu w wymiarze wewnętrznym innowacyjnym, pobudzającym do działania zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie. Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe. * Marta Krawcewicz od ponad siedmiu lat zajmuje się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu, od kwietnia 2011 r. w FOB. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz studiów podyplomowych CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu w ALK.

6 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska CSR grudzień 2012 OdpOwiedzialna strategia przyszłości Uwzględnienie potrzeb interesariuszy w planach strategicznych firmy pomaga zwiększyć elastyczność rynkową i wzmocnić przewagę konkurencyjną. firmy działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu mogą być spokojne o swoją przyszłość. to spora zmiana w postrzeganiu biznesu, ale pkn orlen jest na nią przygotowany od dawna. Tekst: Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej PKN ORLEN SA Biznes skuteczny i odpowiedzialny Postrzeganie funkcji biznesu i jego miejsca we współczesnym świecie uległo radykalnej zmianie. Rosnące na przestrzeni lat oczekiwania interesariuszy sprawiają, że kontekst społecznego działania przedsiębiorstw odgrywa coraz większą rolę. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy samo zachowanie silnej pozycji na rynku staje się dużym wyzwaniem. PKN ORLEN jest największą polską spółką oraz największą firmą sektora paliwowo-energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z misją koncernu Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość spółka zajmuje się przetwórstwem ropy naftowej, oferując najwyższej jakości paliwa oraz wyroby petrochemiczne. Do firmy należy także największa środkowoeuropejska sieć stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Wielkość firmy, działalność w sektorze energetycznym oraz tradycja odpowiedzialnego postępowania sprawiają, że model corporate citizenship ze szczególną starannością został przełożony na konkretne projekty, sposób oraz filozofię działania. U źródeł odpowiedzialnego i skutecznego zarządzania znajdują się kluczowe wartości, których dobrowolne przestrzeganie deklarują wszyscy pracownicy. Są one także istotną informacją dla środowiska zewnętrznego, że firma rozumie swoją rolę społeczną we współczesnym świecie. Rola i pozycja biznesu w życiu społecznym W ostatnich latach PKN ORLEN ugruntował swoją silną pozycję na rynku, stając się największym polskim przedsiębiorstwem. Koncern chętnie dzieli się z otoczeniem wiedzą i doświadczeniem, prezentuje też drogę do osiągnięcia sukcesu rynkowego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma prowadzi także regularne badania potrzeb i opinii publicznej, komunikuje działania, zamierzenia i plany biznesowe w sposób transparentny, a w miejscach planowanych inwestycji inicjuje dialog ze społecznością lokalną. Planując nowe przedsięwzięcia, rozpatruje nie tylko ekonomiczne skutki tych inicjatyw, ale również aspekty ekologiczne i społeczne. Aktywność w sferze odpowiedzialnego biznesu to także przyjmowanie na siebie dobrowolnych zobowiązań. PKN ORLEN uczestniczy w wielu inicjatywach o charakterze społecznym i środowiskowym. W nie- MATERIAŁ PROMOCYJNY

7 których ma bardzo długi staż, jak np. Responsible Care, gdzie spółka wypełnia swoje zobowiązanie do świadomego i dobrowolnego działania na rzecz ciągłego zmniejszania wpływu na otaczające środowisko, poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoich pracowników, a także społeczności lokalnej. Koncern jest otwarty także na nowe projekty. W ubiegłym roku dołączył m.in. do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce, Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym oraz podpisał Deklarację przystąpienia do Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Działania te potwierdzają otwartość spółki, jej transparentność oraz gotowość poddawania się ocenie. Spółka jest również bardzo aktywna na forum społecznym. Od dwóch lat realizuje autorski projekt Future Fuelled by Knowledge ( Przyszłość zasilana wiedzą ), składający się z konferencji, paneli dyskusyjnych oraz wydawnictw tematycznych.to swego rodzaju platforma eksperckiej wymiany opinii, doświadczeń i wiedzy na tematy strategicznie dla europejskiej i światowej gospodarki. W inicjowane przez PKN ORLEN dyskusje angażują się autorytety rangi krajowej i międzynarodowej, podejmując próbę przekrojowego spojrzenia na proces transformacji gospodarczej świata, obecny kryzys oraz wynikające z niego wnioski na przyszłość. Wartym uwagi źródłem wiedzy są również publikacje eksperckie FFbK podejmujące tematykę branżową i biznesową: Państwo i rynek w poszukiwaniu nowej równowagi, Era gazu jak wykorzystać nowy potencjał, Biznes a kultura innowacyjności, Planowanie w czasach niepewności, Gazowa (r)ewolucja w Polsce. Jaką drogą do sukcesu?. PKN ORLEN uczestniczy także w inicjatywach i programach o charakterze globalnym. Wśród nich szczególną rolę pełni Global Compact (GC), największa na świecie dobrowolna inicjatywa na rzecz społecznej odpowiedzialności. Do jej stale poszerzającego się grona należy prawie 9 tys. firm i instytucji z ponad 130 państw. Jej uczestnicy zobowiązują się do przyjęcia i stosowania w swoich działaniach dziesięciu fundamentalnych zasad wskazujących drogę do osiągania zrównoważonego rozwoju. Koncern już od dziesięciu lat prowadzi działania zgodnie z założeniami tej szczytnej inicjatywy. Angażując się w projekty, których celem jest dobra przyszłość w zrównoważonym świecie, koncern włączył się w realizację Milenijnych Celów Rozwoju. Przyjęta ponad dekadę temu na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych deklaracja zobowiązuje całą międzynarodową społeczność m.in. do pracy KONCERN CHĘTNIE DZIELI SIĘ Z OTOCZENIEM WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM, PREZENTUJE TEŻ DROGĘ DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU RYNKOWEGO, ZGODNEGO Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU na rzecz wyeliminowania skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia matek i dzieci, poprawy stanu edukacji czy ochrony środowiska naturalnego. Polskie inicjatywy spółki w tym zakresie, np. projekty edukacyjne i działania dobroczynne, stają się w ten sposób elementem szerokiej, wspólnotowej inicjatywy. Transparentność i otwartość w komunikacji Relacje z interesariuszami należy kształtować na bazie skutecznej komunikacji. Dlatego też PKN ORLEN wykorzystuje specyficzne dla CSR formy dialogu, jak np. raporty społeczne. Regularnie wydawane sprawozdania pozwalają interesariuszom na dokonanie oceny działań koncernu. Od 2008 roku jest to jeszcze łatwiejsze, jako że PKN ORLEN wdrożył światowy standard Global Reporting Initiatives, który tworzy spójne ramy dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Każde sprawozdanie spółki ma inny motyw przewodni. Ostatni dokument podsumowujący ubiegły rok poświęcony został odpowiedzialnemu myśleniu o następnych pokoleniach. Choć informuje o tym, co zostało zrobione w roku minionym, przedstawia również plany i zamierzenia na przyszłość. To także rodzaj komunikatu do środowiska współpracującego z koncernem, w którym zawarto informację, jak firma widzi swoją rolę w zmieniającym się świecie. Dialog z interesariuszami to także obecność oraz opinie przedstawicieli spółki w gremiach eksperckich rozprawiających o przyszłości gospodarczej. Przyświeca temu przekonanie, że otwartość oraz uwzględnianie głosu różnych grup społecznych umożliwia rozwój przedsiębiorstwa, szczególnie w zmiennym otoczeniu biznesowym. MATERIAŁ PROMOCYJNY

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Środa, 22 kwi etn ia 2015

Środa, 22 kwi etn ia 2015 IX bezp Ł ATN Y DODATEK PROM OCYJ N Y Środa, 22 kwi etn ia 2015 2015 R ank i n g c s r 2 0 1 5 Duma wraz z zadumą SPIS TREŚCI Wyniki rankingu 4 7 Debata Raporty Komentarze Najlepsi są coraz lepsi 3 CSR

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Ranking odpowiedzialnych firm Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland w w w. g a z e t a p r a w n a. p l Studium przypadku Cadbury Wedel ranking odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju Projekt Biznesowy "Budowanie Strategii Komunikacji Opartej o Wartości Społeczno-Środowiskowe dla Pożycz.pl" Autorstwa: Hao Cai Anna Huskowska Kamila

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl Znajdziesz tam: ponad 1500 dobrych praktyk CSR bazę Kto jest kim w CSR ponad 250 artykułów eksperckich encyklopedię CSR ponad 120 publikacji i badań kalendarium

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI Credo ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Misja Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka 26 Artykuły MBA. CE 2/2012 Management and Business Administration. Central Europe 2/2012 (115): s. 26 40, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo