PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI"

Transkrypt

1 INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI ZARYS TREŚCI: Prognozy paramerów orienacji Ziemi porzebne są do wyznaczenia w czasie rzeczywisym ransformacji pomiędzy niebieskim i ziemskim układem odniesienia. W pracy przedsawione zosały różne meody prognozowania współrzędnych x, y bieguna ziemskiego i czasu UT1 UTC, akie jak meoda najmniejszych kwadraów (LS), auoregresji (AR), auoregresji i średniej ruchomej (ARMA), auokowariancji (AC), sieci neuronowych (NN), a akże kombinacje meody LS z meodami AR, ARMA, AC i NN. Przedsawiona zosała akże meoda prognozowania współrzędnych bieguna ziemskiego w układzie współrzędnych biegunowych. Najwyższą dokładność prognozy współrzędnych bieguna ziemskiego uzyskuje się poprzez zasosowanie kombinacji meody LS z meodą AR (LS+AR). Błędy prognozy współrzędnych bieguna ziemskiego są mniejsze niż dla meody prognozowania obecnie sosowanej przez IERS Rapid Service/Predicion Cenre w USNO. Prognozy meodą LS+AR współrzędnych bieguna ziemskiego są raz na ydzień auomaycznie wyznaczane, wysyłane do USNO i porównywane na bieżąco z prognozami am wyznaczanymi. Meoda a wkróce zosanie zasosowana do ruynowych wyznaczeń prognoz współrzędnych bieguna ziemskiego w IERS Rapid Service/Predicion Cenre. 1. PARAMETRY ORIENTACJI ZIEMI A TRANSFORMACJA POMIĘDZY ZIEMSKIM I NIEBIESKIM UKŁADEM ODNIESIENIA Do paramerów orienacji Ziemi należą współrzędne x, y bieguna ziemskiego, UT1 UTC, oraz efek precesyjno-nuacyjny wyrażony w długości i nachyleniu. Współrzędne bieguna ziemskiego dosępne są już od 1846 r., zmiany UT1 UTC od 1962 r., naomias poprawki do modelu nuacji z obserwacji VLBI od 1979 r. Akualizowane są one na sronach inerneowych Międzynarodowej Służby Ruchu Obroowego Ziemi (Inernaional Earh Roaion Sevice, IERS) (IERS 2003). W zbiorze IERS EOPC04 o inerwale próbkowania 1 dzień, kóry zosał wykorzysany w obliczeniach, znajdują się

2 218 Wiesław Kosek, Maciej Kalarus, Waldemar Popiński współrzędne x, y bieguna ziemskiego oraz zmiany czasu uniwersalnego UT1 UTC i długości doby (Lengh of Day, LOD). Dodakowo wykorzysane zosały współrzędne x, y bieguna ziemskiego IERS EOPC01 od 1846 do 1962 r. Z inerwałem próbkowania 0.05 la w celu przedłużenia wsecz ciągu czasowego współrzędnych bieguna EOPC04 obejmującego okres od począku 1962 do połowy 2004 r Ruch bieguna ziemskiego Ruch bieguna ziemskiego zaobserwowany zosał po raz pierwszy w połowie XIX w. w wyniku analiz obserwacji asromerycznych zmian szerokości asronomicznych sacji. Od roku 1980 wyznaczone współrzędne bieguna odnoszono do zw. Niebieskiego Bieguna Efemerydalnego (Celesial Ephemeris Pole, CEP) obowiązującego do końca 2002 r. Od 1 sycznia 2003, zgodnie z rezolucją B1.7 przyjęą na XXIV Generalnym Zgromadzeniu IAU w Mancheserze w 2000 r., CEP zosał zasąpiony przez zw. Niebieski Biegun Pośredni (Celesial Inermediae Pole, CIP) (Capiaine i in. 2003). Najbardziej energeycznymi oscylacjami we współrzędnych bieguna ziemskiego są oscylacje Chandlera i roczna. Rola momenu pędu amosfery w pobudzaniu oscylacji Chandlera, rocznej (Chao i Au 1991), a akże oscylacji o okresach krószych niż rok (Eubanks i in. 1988; Kosek i in. 1995) jes znacząca, chociaż nie do końca wyjaśnia ich przyczynę. Uwzględnienie dodakowo momenu pędu oceanu znacznie poprawiło korelację pomiędzy łączną amosferyczno-oceaniczną funkcją pobudzenia a funkcją pobudzenia wyznaczoną ze współrzędnych bieguna w zakresie częsoliwości Chandlera, rocznej oraz zmian o okresach krószych niż rok (Pone i Sammer 1999; Brzeziński i in. 2003; Gross i in. 2003; Kosek 2004a, 2004b). Przebieg zmienności współrzędnych x, y bieguna ziemskiego EOPC04 oraz EOPC01 przedsawiono na rysunku 1. [arcsec] [arcsec] EOPC x EOPC [laa] Rys. 1. Współrzędne x, y bieguna ziemskiego EOPC01 (linia szara) i EOPC04 (linia czarna) y

3 Porównanie wyników różnych meod prognozowania Zmiany prędkości obroowej Ziemi Zmiany prędkości obroowej Ziemi wyrażone przez czas UT1 UTC lub jego pierwszą pochodną LOD powodowane są głównie zmianami pływowymi związanymi z oddziaływaniem grawiacyjnym Słońca i Księżyca (Mc- Carhy i Luzum 1993) oraz niepływowymi, kórych główną przyczyną jes wymiana momenu pędu pomiędzy Ziemią a amosferą (Hide i in. 1980). Jednym z ważniejszych czynników wpływających na długookresowe zmiany składowej osiowej momenu pędu amosfery oraz LOD jes zjawisko ENSO (El Niño Souhern Oscillaion) (Dickey i in. 1999; Salsein i in. 1999). Deformacje pływowe UT1-UTC i LOD Oddziaływanie grawiacyjne Słońca i Księżyca w zmianach czasu uniwersalnego UT1 UTC lub zmianach długości doby LOD może być modelowane przy użyciu funkcji deerminisycznej odpowiednio według nasępujących wzorów: gdzie δut1 i i 5 62 i1 i B sin C cos, δ LOD B cos Csin (1) i i i B, C, B, C paramery modelu i j 1 a ij j i i a ij całkowie mnożniki j argumeny nuacji lunisolarnej l, l, F, D, (McCarhy 1996). Model oscylacji pływowych w zmianach długości doby oraz zmiany długości doby przed i po odjęciu modelu pływowego widoczne są na rysunku 2. [s] [s] model pływowy LOD 62 i LOD LODR = LOD - model pływowy [laa] Rys. 2. Model oscylacji pływowych w zmianach długości doby oraz zmiany długości doby przed (LOD linia szara) i po odjęciu modelu pływowego (LOD model linia czarna) i i i i

4 220 Wiesław Kosek, Maciej Kalarus, Waldemar Popiński 1.3. Precesja i nuacja Główną przyczyną zmian precesji i nuacji jes oddziaływanie grawiacyjne Słońca i Księżyca na część masy Ziemi znajdującej się poza masą kulisą. Zmiany e dla Ziemi sałej są dobrze poznane ze względu na dokładnie określone okresy precesji ( la) oraz głównych wyrazów nuacji (13.66 dni, 0.5 roku, 1 rok, 9.3 la oraz 18.6 la). Wpływ amosfery i oceanu na zmiany nuacji (zmiany położenia bieguna względem ICRS) jes znacznie mniejszy niż na zmiany współrzędnych bieguna ziemskiego (zmiany położenia bieguna względem ITRS) lub UT1 UTC, chociaż, jak wskazują osanie badania, nie jes on zaniedbywalny i dalsze modelowanie nuacji jes obecnie przedmioem inensywnych badań (Gegou i in. 1998; Bizouard i in. 1998; de Viron i in. 2001; Dehan i in. 2003) Transformacja pomiędzy niebieskim i ziemskim układem odniesienia oraz jej dokładność Transformacja pomiędzy niebieskim i ziemskim układem odniesienia (ICRF i ITRF) jes funkcją czasu i jej paramerami są paramery orienacji Ziemi (Earh Orienaion Parameers, EOP). Paramery orienacji Ziemi określają ruch osi Ziemi w przesrzeni względem ICRF, czyli precesję i nuację oraz ruch osi obrou Ziemi względem ITRF, czyli ruch bieguna oraz zmiany prędkości obroowej Ziemi. Transformacja a realizowana jes wzorem: CRS Q( ) R( ) W ( ) TRS (2) gdzie macierze Q (), R (), W () określają kolejno: ruch bieguna względem sysemu niebieskiego, obró Ziemi wokół osi biegunowej oraz obró uwzględniający ruch bieguna względem sysemu ziemskiego. Tablica 1. Błąd wyznaczenia x, y, UT1 UTC w poszczególnych laach w rozwiązaniu kombinowanym EOPC x [mas] y [mas] UT1 UTC [ms] Dokładność ransformacji dwóch konwencjonalnych układów odniesienia ICRF i ITRF w czasie rzeczywisym zależy od precyzji wyznaczenia i prognozowania EOP, kórych dokładność wzrasała od począku la 70. dzięki zasosowaniu nowoczesnych echnik geodezji kosmicznej. W ablicy 1 pokazane są średnie błędy EOP od 1976 r. Paramery orienacji Ziemi zosały wyznaczone przez IERS jako kombinacja różnych rozwiązań EOP z obserwacji asromerycznych, SLR, VLBI, GPS i DORIS. Obecna dokładność wyznaczenia współrzędnych bieguna ziemskiego i poprawek do modelu nuacji IAU2000A wynosi około 0.06 mas, naomias zmian długości doby około

5 Porównanie wyników różnych meod prognozowania ms, co na powierzchni Ziemi odpowiada przesunięciom odpowiednio rzędu 1.8 mm i 2.8 mm. Dokładność prognozowania EOP jes bardzo mała w sosunku do dokładności ich wyznaczenia, a sosunek średniego błędu prognozy do średniego błędu wyznaczenia EOP wzrasa z długością prognozy (Kosek 1993, 1997, 2000, 2002; Kosek i in. 1998, 2000, 2001, 2002, 2004; Malkin i Skurikhina 1996; McCarhy i Luzum 1991; Schuh i in. 2002). W ablicy 2 przedsawione zosały średnie błędy prognozy EOP od 1 do 60 dni w przyszłości oraz sosunek ych błędów do średnich błędów ich wyznaczenia w roku Biorąc pod uwagę o, że prognoza EOP obliczana jes przez IERS Rapid Service/Predicion Cenre raz w ygodniu, widoczne jes, że po ym czasie błędy prognoz EOP są kilkadziesią razy większe niż dokładność ich wyznaczenia. Sosunek błędów prognozy do błędów wyznaczenia EOP rośnie szybciej dla UT1 UTC niż dla współrzędnych bieguna ziemskiego. Pozosałe paramery ransformacji pomiędzy sysemami ICRS i ITRS, precesja i nuacja prognozowane są prawie z dokładnością ich wyznaczenia ze względu na o, że deerminisyczny model ych zmian jes obecnie bardzo dobrze znany (McCarhy 1996; McCarhy i Luzum 2003; Brzeziński i Kosek 2004). Błąd prognozy precesji i nuacji niezależnie od jej długości wynosi 0.13 mas. Czym wyższa precyzja wyznaczenia EOP, ym większy saje się sosunek błędów ich prognozowanych warości do błędów ich wyznaczenia. Sąd, IERS Rapid Service/Predicion Cenre jes zaineresowane dokładniejszym niż obecnie prognozowaniem współrzędnych x, y bieguna ziemskiego oraz UT1 UTC. Tablica 2. Średnie błędy prognozy współrzędnych x, y bieguna ziemskiego oraz UT1-UTC od 1 do 60 dni w przyszłości oraz ich sosunek do błędu ich wyznaczenia w 2000 roku Dni w przyszłości x, y [mas] UT1 UTC [ms] Sosunek błędu prognozy x, y ~7 ~36 ~85 ~140 ~190 do błędu wyznaczenia EOP UT1 UTC ~10 ~58 ~300 ~580 ~ PRZYCZYNY WZRASTAJĄCYCH BŁĘDÓW PROGNOZY WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNA ZIEMSKIEGO ORAZ UT1 UTC Powodem wzrosu błędu prognozy współrzędnych bieguna ziemskiego są nieregularne zmiany ampliud i faz oscylacji krókookresowych od kilku do około 250 dni (Kosek i Kołaczek 1995, 1997; Kosek i in. 1995; Kosek 2000), a akże zmiany ampliud i faz oscylacji rocznej i Chandlera (Kosek i in. 2001, 2002). Najbardziej znaczącym czynnikiem wpływającym na wzros błędów prognozy współrzędnych bieguna ziemskiego i UT1 UTC do kilku dni w przyszłości są nieregularne zmiany wysępujące podczas wymiany momen-

6 222 Wiesław Kosek, Maciej Kalarus, Waldemar Popiński ów pędu pomiędzy sałą Ziemią a zewnęrznymi ośrodkami ciekłymi, amosferą, oceanem i hydrosferą lądową. Przez nieregularne zaburzenia rozumiane są akie, kórych nie daje się przedsawić ani eksrapolować funkcją maemayczną. Niemożność wymodelowania ych nieregularnych zmian EOP powoduje wzros błędu ich prognozy. Rysunek 3 przedsawia czasowo częsoliwościowe widma mocy wyznaczone meodą środkowoprzepusowego filru ransformay Fouriera (FTBPF) (Popiński i Kosek 1995; Kosek 1995) zespolonych współrzędnych bieguna ziemskiego i zmian długości doby, na kórych widoczne są nieregularne zmiany ampliud oscylacji krókookresowych. Dokładność prognozy współrzędnych bieguna ziemskiego spowodowana jes akże zmianą ampliudy oscylacji rocznej i Chandlera, a akże fazy oscylacji rocznej, widocznych na rysunku 4 (Kosek i in. 2001, 2002). Zmiany e zosały wyznaczone meodą LS dla modelu eksrapolacji współrzędnych bieguna ziemskiego dopasowanego do ciągu danych o długości 3 la. Model en składa się z kołowej oscylacji Chandlera oraz dwóch elipycznych oscylacji rocznej i półrocznej. Zmiany ampliudy oscylacji Chandlera są większe niż rocznej, jednak ze względu na ich wygładzenie nie wpływają na błąd prognozy ak znacząco jak zmiany ampliudy oscylacji rocznej. Wzros długości ciągu danych, z kórych wyznaczany jes model LS, spowodował wzros błędów prognozy współrzędnych bieguna ziemskiego, szczególnie w okresie wysąpienia dwóch największych w poprzednim suleciu zjawisk El Niño w laach 1982/1983 oraz 1997/1998 (Kosek i in. 2001, 2002). Zarówno faza, jak i ampliuda oscylacji rocznej osiągnęły największe warości przed wysąpieniem ych zjawisk. Dokładność prognozy długookresowej zależy naomias od zmian ampliudy i fazy oscylacji Chandlera, a akże zmienności oscylacji długookresowych i wiekowych (Schuh i in. 2001). _ x iy [mas] okres [dni] okres [dni] [laa] _ LODR = LOD model pływowy [ms] Rys. 3. Czasowo-częsoliwościowe widma mocy FTBPF zespolonych współrzędnych bieguna ziemskiego i zmian długości doby

7 Porównanie wyników różnych meod prognozowania [arcsec] ampliudy chandlerowska roczna [o] 360 faza oscylacji rocznej [laa] Rys. 4. Zmiany ampliud oscylacji Chandlera (linia ciągła) i rocznej oraz zmiany fazy oscylacji rocznej wyznaczone meodą najmniejszych kwadraów w 3-lenich przedziałach czasowych współrzędnych x (okręgi), y (rójkąy) bieguna ziemskiego IERS EOPC04 3. PROGNOZA PARAMETRÓW RUCHU OBROTOWEGO ZIEMI WYZNACZANA W IERS RAPID SERVICE/PREDICTION CENTRE W USNO Prognoza współrzędnych x, y bieguna ziemskiego, UT1 UTC oraz poprawek do modelu nuacji obliczana jes obecnie przez IERS Rapid Service/Predicion Cenre, zlokalizowany w U.S. Naval Observaory w Waszyngonie. Od 22 maja 2001 r. prognoza współrzędnych x, y bieguna ziemskiego jes eksrapolacją modelu najmniejszych kwadraów kołowej oscylacji Chandlera, dwóch elipycznych oscylacji rocznej i półrocznej oraz składowej liniowej. Model en jes dopasowany do współrzędnych bieguna ziemskiego z osanich 400 dni i eksrapolowany na 1 rok w przyszłość (McCarhy i Luzum 1991). Do prognozy dodawana jes poprawka liniowa wynikająca z różnicy pomiędzy osanią warością danych a modelem. Poprawka a maleje wraz z długością prognozy. Poprzednia meoda prognozowania ruchu bieguna ziemskiego była eksrapolacją ego samego modelu dopasowywanego do osanich 1100 dni danych ruchu bieguna ziemskiego. Skrócenie czasu dopasowania modelu najmniejszych kwadraów do danych współrzędnych bieguna ziemskiego z 3 la do 1 roku podykowane było wzrasającymi błędami prognozy szczególnie w okresie zjawisk El Niño (Kosek i in. 2001). Od 14 sierpnia 2001 r. prognoza UT1 UTC wykorzysuje składową osiową momenu pędu EAAM NCEP/NCAR poprzez dołączenie jej do wek-

8 224 Wiesław Kosek, Maciej Kalarus, Waldemar Popiński ora obserwacyjnego filru Kalmana w posaci szeregu czasowego podobnego do zmian UT1 (UTAAM) (Luzum i in. 2001; Johnson i in. 2004). Dokładność ej prognozy do około 10 dni w przyszłości wzrosła o 42% w sosunku do poprzedniej meody prognozowania meodą filru Gaussa (McCarhy i Luzum 1991). Prognoza poprawek, do nuacji wyznaczana jes jako eksrapolacja modelu najmniejszych kwadraów KSV_1996_3 (McCarhy 1996). Ze względu na pozyskanie nowego modelu precesyjno-nuacyjnego (Mahews i in. 2002) nowy model meody najmniejszych kwadraów zawiera mniejszą liczbę paramerów niż poprzedni. 4. ZASTOSOWANE METODY PROGNOZOWANIA Głównym problemem w prognozowaniu jes wyznaczenie przewidywanej warości szeregu czasowego poza przedziałem czasowym, w kórym szereg en jes określony. Prognoza szeregów czasowych obliczona dowolną meodą prognozowania jes ym dokładniej wyznaczona, im mniejsza jes różnica pomiędzy jej warością a rzeczywisymi danymi w przyszłości. Porównanie akich różnic w różnych momenach czasu rozpoczęcia prognozowania pozwala ocenić dokładność każdej meody prognozy Meoda auokowariancyjna (AC) W auokowariancyjnej meodzie prognozowania (AC) warość pierwszego punku prognozy sacjonarnego dwuwymiarowego szeregu czasowego x 1, x2,..., x n (gdzie x x 1 ix2 ) wyznaczana jes nasępującym wzorem (Kosek 2002): gdzie x n 1 c k xnk 1 k 1 n1 c (3) 0 n k 1 c k x x k k 0, 1,, n 1 (4) n 1 jes esymaorem auokowariancji szeregu czasowego x, n liczbą danych. Nasępny punk prognozy xn l można wyznaczyć wówczas, gdy poprzedni punk prognozy x nl1 zosanie dodany do szeregu czasowego, gdzie l jes długością prognozy.

9 Porównanie wyników różnych meod prognozowania Meoda auoregresji (AR) Proces auoregresji rzędu p określony jes nasępującym wzorem: p p x a x a x a x (5) gdzie p a a a,...,, 2 1 są współczynnikami auoregresji, p jes rzędem auoregresji, naomias jes białym szumem. Prognoza meodą auoregresji (AR) spełnia równanie procesu auoregresji (5) i określona jes wzorem: 2,... 1, l dla x a x a x a x l p n p l n l n l n (6) gdzie p a a a,...,, 2 1 są esymaorami współczynników auoregresji wyznaczanymi z równań Yule a-walkera (Box i Jenkins 1976): p p p p p p c c c c c c c c c c c c a a a , (7) c p c c,...,, 1 0 są esymaorami auokowariancji określonymi równaniem (4), rząd auoregresji p wyznaczony jes z kryerium Akaike (Akaike Informaion Crierium, AIC) (1974): min 2 ) ( ln ) AIC( 2 n p p p (8) w kórym p a p c c a a c c p... ) ( jes esymaorem wariancji szumu oparym na p -paramerowym modelu. Współczynniki auoregresji dwuwymiarowych szeregów czasowych wyznaczone zosały meodą najmniejszych kwadraów (Brzeziński 1994, 1995) według algorymu, kóry jes modyfikacją algorymu Barrodale a i Ericksona (1980) dla jednowymiarowych szeregów czasowych Meoda auoregresji średniej ruchomej (ARMA) Proces auoregresji średniej ruchomej ARMA(p, q) określony jes nasępującym wzorem (Box i Jenkins 1976): q i i i i p i i x a x 0 1 (9)

10 Wiesław Kosek, Maciej Kalarus, Waldemar Popiński 226 gdzie i i a, oraz q p, są odpowiednio współczynnikami oraz rzędami auoregresji i średniej ruchomej. Wprowadzając operaor przesunięcia wsecz B, o własnościach 1, z Bz z z B Bz, równanie (9) może być przekszałcone w nasępujący sposób: q q p p B B x B a Bx a x (10) q q p p B B B a B a x (11) ) ( ) ( B B a x (12) Proces auoregresji średniej ruchomej skończonego rzędu ARMA(p, q) można przekszałcić do procesu średniej ruchomej nieskończonego rzędu () MA w nasępujący sposób: 0 ) ( ) ( ) ( j j j B B a B x (13) gdzie ) (B jes wielomianem procesu średniej ruchomej nieskończonego rzędu. Na podsawie równania (13) można określić przyszłe warości procesu auoregresji średniej ruchomej według nasępujących wzorów: l l l l l l x, (14) l l l x (15) Korzysając ze wzoru (13), określa się przyszłe warości procesu również w inny sposób: ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( B x B B B B B B B x l l l l l (16) Sąd prognoza procesu auoregresji średniej ruchomej (ARMA) może być wyrażona przez warości procesu sochasycznego x według nasępującego wzoru: ) ( ) ( B x B B x l l (17) przyszłe +k = 0 dla k = 1, 2,..., l

11 Porównanie wyników różnych meod prognozowania gdzie B. ( B) l B oznacza część operaora zawierająca ylko dodanie poęgi 4.4. Meoda sieci neuronowych (NN) Szuczne Sieci Neuronowe (SSN) należą do jednej z najbardziej popularnych ineligennych echnik przewarzanie informacji. Sosuje się je szeroko w inżynierii, nauce i ekonomii do rozwiązywania wielu problemów, szczególnie nieliniowych, np. prognozowania, rozpoznawania dźwięku i obrazu, zarządzania, wnioskowania. Model SSN jes maemaycznym modelem inspirowanym przez funkcjonalność ludzkiego mózgu, a w szczególności przez jego zdolność do uogólniania wiedzy. Proces projekowania akiej sieci nie jes prosy i w ogólności bazuje na wielokronych esach oraz, w głównej mierze, na doświadczeniu. Popularność sieci w dziedzinie prognozowania wynika z ego, że dają one rezulay lepsze niż wiele wyrafinowanych meod saysycznych. Naukę sieci, w ym przypadku, można rozparywać jako pewien proces opymalizacyjny, kóry poprzez renowanie wydobywa ukrye relacje między kolejnymi elemenami szeregu czasowego. Prognozowanie danych EOP przy pomocy SSN zosało przeesowane przez Eggera i Fröhlicha (1993) oraz Schuha i in. (2002). W celu zredukowania liczby danych do prognozowania meodą Neural Nework (NN), a ym samym skrócenia czasu obliczeń, inerpolowano szeregi EOPC04 z rozdzielczością 10 dni. Ampliudy oscylacji o okresach mniejszych niż kilkanaście dni nie przekraczają 0.4 mas (Kosek 1995, 1997). Inerpolowanie szeregu ze wspomnianą rozdzielczością nie przyczynia się zaem do uray isonych informacji Topologia i algorym renowania sieci Podsawowym problemem związanym z projekowaniem sieci jes usalenie odpowiedniej liczby neuronów oraz zasosowanie efekywnego algorymu renowania. W szczególności, jeżeli liczba neuronów będzie za duża, renowanie może zająć zby wiele czasu, naomias zby mała liczba neuronów nie zdoła poprawnie reprezenować zadanego szeregu czasowego. Archiekura sieci najczęściej jes usalona, naomias nauka prowadzona jes z użyciem różnych meod. Isnieje wiele meod poszukiwania opymalnej srukury sieci (de Falco i in. 1998; Goldberg 1989). W opisywanym eksperymencie opologia sieci neuronowej zosała zopymalizowana w rakcie esów. Osaecznie przyjęo sieć składającą się z dwóch warsw (rys. 5). Warswa pierwsza (ukrya) zawierała czery neurony z radialnymi funkcjami akywacji (Kalarus i Kosek 2004). Liczbę wejść usalono na 20 (2 10), zaem do orzymania kolejnych punków prognozy x i y

12 228 Wiesław Kosek, Maciej Kalarus, Waldemar Popiński należało podawać na wejście sieci po 10 (100 dni) punków danych, odpowiednio szeregów czasowych x i y (rys. 6). Liczba wejść oraz liczba neuronów określają rozmiar sieci. W przeprowadzonym eksperymencie cała wiedza sieci zawara była w 88 zmiennych opisujących wagi neuronów (weighs) oraz 8 zmiennych określających próg wzbudzenia neuronu (biases) (rys. 5). Opisana sieć neuronowa zosała wygenerowana w środowisku Malab (Neural Nework Toolbox) z użyciem funkcji newff, kóra worzy w pamięci obiek klasy feed-forward backpropagaion nework wagi wejściowe [W 1] 4x20 progi wejściowe [B 14x1 ] radbas radbas radbas radbas wagi w warswie [W 2] 2x4 progi w warswie [B 2] 2x1 purelin purelin x y Rys. 5. Schema sieci neuronowej x Szeregi czasowe x () x ( + 1) y ( + 15) y ( + 16) y szablon i + _ 1 szablon i szablon i + 1 dane wejściowe dane wyjściowe Rys. 6. Generowanie szablonu

13 Porównanie wyników różnych meod prognozowania Kolejnym ważnym problemem jes znalezienie opymalnej meody renowania sieci. W eksperymencie wykorzysano najszybszą dosępną w Malabie meodę renowania rainlm, kóra uakualnia wagi neuronów zgodnie z algorymem opymalizacyjnym Levenberga-Marquarda (LM) (More 1978). Popularność ej meody wynika przede wszyskim z jej prędkości działania, kóra jes co najmniej kilkakronie większa od prędkości klasycznych gradienowych meod propagacji wsecznej (np. raingd). Jedną z niewielu jej wad jes naomias duże zaporzebowanie na pamięć operacyjną kompuera, co wyklucza zasosowanie ej meody w sieciach, gdzie liczba wag przekracza kilkase. Działanie algorymu polega głównie na obliczaniu w każdej ieracji warości Jakobianu J(X) względem wag i progów wzbudzenia X. Nasępnie każda zmienna jes modyfikowana według wzoru: X J T T J XE XJX I (18) gdzie E jes wekorem błędów (różnica między pożądaną i akualną warością na wyjściu neuronów), zaś I macierzą jednoskową. Zmienna jes na bieżąco modyfikowana i używana w procedurze rainlm do redukcji czasu obliczeń Model ruchu bieguna Na pierwszym eapie analizy danych wykorzysano meodę najmniejszych kwadraów do wpasowania modelu zawierającego rend liniowy oraz dwie najbardziej energeyczne oscylacje: roczną i Chandlera. Model en zosał dopasowany do oryginalnych danych współrzędnych x, y bieguna ziemskiego IERS EOPC04 i można go wyrazić nasępująco: x( ) a b x x A Chx sin y( ) ay by AChy sin Chy Chy rend liniowy oscylacja Chandlera Chx Chx AAx sin Ax A sin Ay Ay Ax Ay oscylacja roczna (19) gdzie Chx, Chy, Ax, Ay są odpowiednio częsościami oscylacji Chandlera i rocznej w kierunkach x i y (częsości e są argumenami maksimów ampliudy ransformay Fouriera policzonej oddzielnie dla danych x i y), A Chx, AChy, AAx, AAy i Chx, Chy, Ax, Ay są nieznanymi ampliudami i fazami oscylacji rocznej i Chandlera wyznaczone meodą najmniejszych kwadraów.

14 230 Wiesław Kosek, Maciej Kalarus, Waldemar Popiński ampliuda [arcsec] roczny chandlerowski okres [dni] Rys. 7. Moduł ransformay Fouriera zespolonych współrzędnych bieguna ziemskiego z usunięą składową liniową (linia ciągła) oraz ransformay Fouriera residuów pozosałych po odjęciu modelu (linia pogrubiona) Moduły ransformay Fouriera (Press i in. 1992; Priesley 1981) zespolonego szeregu współrzędnych bieguna oraz residuów pozosałych po odjęciu modelu dla oscylacji lewoskręnych zosały przedsawione na rysunku 7. Odjęcie modelu zmniejsza ampliudę sygnału. Wciąż jednak pozosaje znaczący sygnał w pobliżu oscylacji Chandlera i rocznej. Sygnał en spowodowany jes zmienną fazą oraz ampliudą oscylacji Chandlera i rocznej (Kołaczek i Kosek 1998; Kosek i in. 2001, 2002; Schuh i in. 2001; Kosek 2003) i nie jes możliwe wymodelowanie go meodą LS. 5. PROGNOZOWANIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNA ZIEMSKIEGO POPRZEZ TRANSFORMACJĘ DO UKŁADU BIEGUNOWEGO W układzie współrzędnych biegunowych promień i długość łuku polhodii określone są wzorami: R m 2 m 2 x x y y, = 1, 2,..., n (20) 2 2 x x y y, A = 2, 3,..., n (21) 1 1 gdzie współrzędne bieguna średniego x, y są wyznaczone przy użyciu dolnoprzepusowego filru Ormsby (1961) z opymalnie zaprojekowanymi paramerami i eksrapolowane w przyszłość meodą LS (Kosek 2003). Po wyznaczeniu prognozy promienia R n 1 i długości łuku A n 1 polhodii wyznaczane są prognozy współrzędnych bieguna ziemskiego x n 1, y n1 (rys. 8) dowolną meodą prognozowania przy zasosowaniu wzorów liniowego wcięcia w przód. Zakłada się przy ym, że ruch bieguna ziemskiego odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Kosek 2002, 2003). Zmiany promienia i długości łuku polhodii pokazane są na rysunku 9. m m

15 Porównanie wyników różnych meod prognozowania W zmianach ych widoczna jes 6 7-lenia oscylacja o zmieniającej się ampliudzie, wynikająca ze zdudnienia oscylacji Chandlera i rocznej. Prognozowanie w układzie współrzędnych biegunowych pozwala na wyeliminowanie problemu rozdzielania ych dwóch najbardziej energeycznych oscylacji o bliskich sobie częsoliwościach (Kosek i Kalarus 2003). x 1, y 1 R 1 R A 1 x, y A R 1 x, y 1 1 x m m, y średni biegun Rys. 8. Schema prognozowania współrzędnych bieguna ziemskiego w układzie współrzędnych biegunowych poprzez liniowe wcięcie w przód prognozy promienia i długości łuku polhodii [arcsec] 0.5 R [arcsec/dni] A [laa] Rys. 9. Szeregi czasowe zmian promienia R i długości łuku polhodii A

16 232 Wiesław Kosek, Maciej Kalarus, Waldemar Popiński W celu wyznaczenia prognozy promienia i długości łuku polhodii zasosowana zosała meoda auokowariancyjna (AC) oraz kombinacja meody najmniejszych kwadraów z meodą auoregresji (LS+AC). W meodzie kombinacji LS+AR wyznaczany jes model meody LS promienia i długości łuku polhodii, a nasępnie wyznaczane są residua eksrapolacji jako różnica pomiędzy danymi a modelem. Prognoza meodą kombinacji LS+AR jes sumą eksrapolacji modelu LS oraz prognozą AR residuów eksrapolacji. W prognozowaniu meodą AC wykorzysane zosały w obliczeniach zmiany promienia i długości łuku polhodii z okresu 40 la. W prognozowaniu meodą LS+AR model meody LS składał się z sześciu oscylacji o okresach: 2220 (6.1 la), 1200, 650, 310, 200 i 130 dni (Kosek i Kalarus 2003) i dopasowany zosał do danych promienia i długości łuku polhodii z okresu 35 la, naomias model auoregresji obliczony był z residuów eksrapolacji z okresu osanich 6 la. Średnie błędy prognozy współrzędnych x, y bieguna ziemskiego oraz promienia R i scałkowanej długości łuku L polhodii w przedziale dla meod LS+AR oraz AC pokazane są na rysunku 10. Błędy prognozy współrzędnych x, y bieguna ziemskiego sają się duże ze względu na szybko rosnący błąd prognozy scałkowanej długości łuku polhodii. Wadą prognozowania współrzędnych bieguna ziemskiego w biegunowym układzie współrzędnych jes mała dokładność prognozy scałkowanej długości łuku polhodii bez względu na zasosowaną meodę prognozy. [arcsec] 0.14 LS + AR L x y R [dni w przyszłości] [arcsec] [dni w przyszłości] Rys. 10. Średni błąd prognozy współrzędnych x (linia ciągła), y (linia przerywana) bieguna ziemskiego oraz promienia R (okręgi) oraz scałkowanej długości łuku polhodii L (rójkąy) w laach dla meod LS+AR oraz AC 6. PROGNOZOWANIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNA ZIEMSKIEGO ORAZ CZASU UT1 UTC W celu prognozowania czasu współrzędnych bieguna ziemskiego, UT1 UTC i LOD zasosowano kombinacje meody LS z meodami sochasycznymi AC, AR, ARMA i NN. Wszyskie wymienione meody zaprojek- AC L x y R

17 Porównanie wyników różnych meod prognozowania owane zosały do prognozowania dwuwymiarowych szeregów czasowych, z wyjąkiem meody NN, kórą prognozuje się ylko jednowymiarowe szeregi czasowe. W celu prognozowania UT1 UTC odejmowane są skoki sekundowe (UT1 TAI), nasępnie model oscylacji pływowych (UT1R TAI) oraz model zmian sezonowych wyznaczany poprzez dopasowanie meodą LS. W przypadku prognozowania zmian LOD odejmowany jes model oscylacji pływowych (LODR) oraz zmiany sezonowe wyznaczane meodą LS. Do prognozowania zmian UT1 UTC oraz LOD wykorzysano e same programy co do prognozowania dwuwymiarowych współrzędnych bieguna ziemskiego przy założeniu zerowania się części urojonej szeregu czasowego. W kombinacji meody LS z meodami sochasycznymi wyznaczany jes model eksrapolacji LS współrzędnych x, y bieguna ziemskiego, UT1R TAI lub LODR. Końcowa prognoza ych zmian jes sumą eksrapolacji modelu LS oraz prognozy meody sochasycznej residuów eksrapolacji LS. W kombinacji LS+AR, LS+ARMA model meody LS składający się z kołowej oscylacji Chandlera, dwóch elipycznych oscylacji rocznej i półrocznej oraz rendu liniowego dopasowany zosał do 10-leniego ciągu danych współrzędnych bieguna ziemskiego, naomias model auoregresji do osanich 890 dni (dwukrony okres Chandlera) residuów eksrapolacji LS. W kombinacji LS+AC modele meody LS i AC dopasowane zosały odpowiednio do ciągu osanich 30 la danych współrzędnych bieguna ziemskiego oraz ich residuów eksrapolacji. W kombinacji LS+NN model meody LS dopasowany zosał osobno do inerpolowanych danych x i y współrzędnych bieguna ziemskiego IERS EOPC04 od 1962 do r., naomias długość szablonu do renowania sieci na residuach eksrapolacji LS była równa 100 dni (Kalarus i Kosek 2004). Średnie błędy prognoz współrzędnych x, y bieguna ziemskiego w laach wyznaczonych meodami LS+AR, LS+ARMA, LS+NN oraz dla obecnej meody prognozowania IERS Rapid Service/Predicion Cenre w USNO pokazano na rysunku 11. Średnie błędy prognozy współrzędnych x, y bieguna ziemskiego są na ogół mniejsze dla kombinacji meody LS z meodami sochasycznymi niż dla meody sosowanej w IERS Rapid Service/Predicion Cenre (rys. 11). Meoda LS+AR zosanie wkróce zasosowana do ruynowych wyznaczeń prognoz współrzędnych x, y bieguna ziemskiego w IERS Rapid Service/Predicion Cenre. Od sycznia 2004 r. wyniki prognoz wyznaczane raz w ygodniu ą meodą są na bieżąco porównywane z prognozami wyznaczanymi w IERS. Absolune warości różnic od 1 do 60 dni w przyszłości pomiędzy współrzędnymi x, y bieguna ziemskiego i ich prognozami wyznaczonymi przez USNO oraz kombinacją meody LS z meodami AR, ARMA, AC i NN pokazane są na rysunku 13.

PROGNOZOWANIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNA ZIEMSKIEGO W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH

PROGNOZOWANIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNA ZIEMSKIEGO W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH PROGNOZOWANIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNA ZIEMSKIEGO W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH Kosek Wiesław Cenrum Badań Kosmicznych, PAN Barycka8A, 00-76 Warszawa Wsęp W prognozowaniu numerycznym głównym problemem

Bardziej szczegółowo

ψ przedstawia zależność

ψ przedstawia zależność Ruch falowy 4-4 Ruch falowy Ruch falowy polega na rozchodzeniu się zaburzenia (odkszałcenia) w ośrodku sprężysym Wielkość zaburzenia jes, podobnie jak w przypadku drgań, funkcją czasu () Zaburzenie rozchodzi

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 1 10. 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10.1. Wprowadzenie Ogólne równanie dynamiki zapisujemy w posaci: M d C d Kd =P (10.1) Zapis powyższy oznacza, że równanie musi być spełnione w każdej

Bardziej szczegółowo

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz Noaki do wykładu 005 Kombinowanie prognoz - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz - podsawowe meody kombinowania prognoz - przykłady kombinowania prognoz gospodarki polskiej - zalecenia

Bardziej szczegółowo

W. Kosek 1, W. Popiński 2, A. Rzeszótko 1 1. Centrum Badań Kosmicznych, PAN, Warszawa 2. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

W. Kosek 1, W. Popiński 2, A. Rzeszótko 1 1. Centrum Badań Kosmicznych, PAN, Warszawa 2. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Wpływ szerokopasmowych oscylacji współrzędnych bieguna ziemskiego pobudzanych atmosferyczną, oceaniczną i hydrologiczną funkcją pobudzenia na błąd prognozy tych współrzędnych W. Kosek 1, W. Popiński 2,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki Poliechnika Gdańska Wydział Elekroechniki i Auomayki Kaedra Inżynierii Sysemów Serowania Podsawy Auomayki Repeyorium z Podsaw auomayki Zadania do ćwiczeń ermin T15 Opracowanie: Kazimierz Duzinkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych Poliechnika Częsochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informayki Sprawozdanie #2 z przedmiou: Prognozowanie w sysemach mulimedialnych Andrzej Siwczyński Andrzej Rezler Informayka Rok V, Grupa IO II

Bardziej szczegółowo

Zmiany fazy/okresu oscylacji Chandlera i rocznej we współrzędnych bieguna ziemskiego.

Zmiany fazy/okresu oscylacji Chandlera i rocznej we współrzędnych bieguna ziemskiego. Strona 1 z 38 Zmiany fazy/okresu oscylacji Chandlera i rocznej we współrzędnych bieguna ziemskiego. Alicja Rzeszótko alicja@cbk.waw.pl 2 czerwca 2006 1 Omówienie danych 3 Strona główna Strona 2 z 38 2

Bardziej szczegółowo

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof. Ruch płaski Ruchem płaskim nazywamy ruch, podczas kórego wszyskie punky ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej nieruchomej płaszczyzny, zwanej płaszczyzną kierującą. Punky bryły o jednakowych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE mgr Żanea Pruska Ćwiczenia 2 Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X, wyrażona w ysiącach wyprodukowanych i dosarczonych szuk firmie Bea,

Bardziej szczegółowo

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU Pomiar paramerów sygnałów napięciowych. POMIAR PARAMERÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH MEODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZEWARZANIA SYGNAŁU Cel ćwiczenia Poznanie warunków prawidłowego wyznaczania elemenarnych paramerów

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7 WYZNACZANIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA. Wprowadzenie

ĆWICZENIE 7 WYZNACZANIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA. Wprowadzenie ĆWICZENIE 7 WYZNACZIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA Wprowadzenie Ciało drgające w rzeczywisym ośrodku z upływem czasu zmniejsza ampliudę drgań maleje energia mechaniczna

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

Pobieranie próby. Rozkład χ 2 Graficzne przedsawianie próby Hisogram Esymaory przykład Próby z rozkładów cząskowych Próby ze skończonej populacji Próby z rozkładu normalnego Rozkład χ Pobieranie próby. Rozkład χ Posać i własności Znaczenie

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 mgr inż. Żanea Pruska Maeriał opracowany na podsawie lieraury przedmiou. Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X,

Bardziej szczegółowo

Zasada pędu i popędu, krętu i pokrętu, energii i pracy oraz d Alemberta bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim

Zasada pędu i popędu, krętu i pokrętu, energii i pracy oraz d Alemberta bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim Zasada pędu i popędu, kręu i pokręu, energii i pracy oraz d Alembera bryły w ruchu posępowym, obroowym i płaskim Ruch posępowy bryły Pęd ciała w ruchu posępowym obliczamy, jak dla punku maerialnego, skupiając

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml

Bardziej szczegółowo

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji Agnieszka Przybylska-Mazur * Meody badania wpływu zmian kursu waluowego na wskaźnik inflacji Wsęp Do oceny łącznego efeku przenoszenia zmian czynników zewnęrznych, akich jak zmiany cen zewnęrznych (szoki

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk Krzywa wieża w Pizie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 y 4,9642 4,9644 4,9656 4,9667 4,9673 4,9688 4,9696 4,9698 4,9713 4,9717 4,9725 4,9742 4,9757 Szeregiem czasowym nazywamy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 2 hp://www.oucome-seo.pl/excel2.xls DODATEK SOLVER WERSJE EXCELA 5.0, 95, 97, 2000, 2002/XP i 2003. 3 Dodaek Solver jes dosępny w menu Narzędzia. Jeżeli Solver nie jes dosępny

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW Udosępnione na prawach rękopisu, 8.04.014r. Publikacja: Knyziak P., "Propozycja nowej meody określania zuzycia echnicznego budynków" (Proposal Of New Mehod For Calculaing he echnical Deerioraion Of Buildings),

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO

PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 69 Elecrical Engineering 0 Janusz WALCZAK* Seweryn MAZURKIEWICZ* PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO W arykule opisano meodę generacji

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku projekt

Analiza rynku projekt Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: mgr inż. ŻANETA PRUSKA DODATEK SOLVER 2 Sprawdzić czy w zakładce Dane znajduję się Solver 1. Kliknij przycisk Microsof Office, a nasępnie kliknij przycisk Opcje

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Estymacja stopy NAIRU dla Polski *

Estymacja stopy NAIRU dla Polski * Michał Owerczuk * Pior Śpiewanowski Esymacja sopy NAIRU dla Polski * * Sudenci, Szkoła Główna Handlowa, Sudenckie Koło Naukowe Ekonomii Teoreycznej przy kaedrze Ekonomii I. Auorzy będą bardzo wdzięczni

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR LORTORIUM PODSTWY ELEKTRONIKI adanie ramki X-OR 1.1 Wsęp eoreyczny. ramka XOR ramka a realizuje funkcję logiczną zwaną po angielsku EXLUSIVE-OR (WYŁĄZNIE LU). Polska nazwa brzmi LO. Funkcję EX-OR zapisuje

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób 243 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Ocena efekywności procedury Congruen Specyficaion dla małych prób Sreszczenie. Procedura specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk TREND WYODRĘBNIANIE SKŁADNIKÓW SZEREGU CZASOWEGO 1. FUNKCJA TRENDU METODA ANALITYCZNA 2. ŚREDNIE RUCHOME METODA WYRÓWNYWANIA MECHANICZNEGO średnie ruchome zwykłe średnie

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 97-104, Gliwice 2009 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MARIUSZ GIERGIEL, PIOTR MAŁKA Kaedra Roboyki i Mecharoniki, Akademia Górniczo-Hunicza

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

Skale czasu. 1.1 Dokładność czasu T IE - Time Interval Error

Skale czasu. 1.1 Dokładność czasu T IE - Time Interval Error Skale czasu 1 Dokładność i stabilność zegarów Zegar wytwarza sygnał okresowy (częstotliwościowy), który opisać można prostą funkcją harmoniczną: s(t) = A sin(2πν nom + φ 0 ) (1) ν nom = 9192631770Hz jest

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD Pior Jankowski Akademia Morska w Gdyni IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD W arykule przedsawiono możliwości (oraz ograniczenia) środowiska Mahcad do analizy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Jan M. KELNER, Cezary ZIÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elekroniki, Insyu Telekomunikacji doi:1.15199/48.15.3.14 Zasosowanie echnologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

GEODEZYJNE TECHNIKI SATELITARNE W REALIZACJI UKŁADU ODNIESIENIA

GEODEZYJNE TECHNIKI SATELITARNE W REALIZACJI UKŁADU ODNIESIENIA GEODEZYJNE TECHNIKI SATELITARNE W REALIZACJI UKŁADU ODNIESIENIA Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Systemy i układy odniesienia System odniesienia (reference

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym ĆWIZENIE 4 Badanie sanów nieusalonych w obwodach, i przy wymuszeniu sałym. el ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem w sanach nieusalonych w obwodach szeregowych, i Zapoznanie się ze sposobami

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. Równania różniczkowe. Lisa nr 2. Lieraura: N.M. Mawiejew, Meody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Maemayczna w Zadaniach, część II 1. Znaleźć ogólną posać

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Zasosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do cenralnej regulacji mocy czynnej i częsoliwości w sysemie elekroenergeycznym Prof. dr hab. inż. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015 Sudia Ekonomiczne. Zeszyy Naukowe Uniwersyeu Ekonomicznego w Kaowicach ISSN 2083-86 Nr 29 205 Alicja Ganczarek-Gamro Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Informayki i Komunikacji Kaedra Demografii

Bardziej szczegółowo

Komputerowa analiza przepływów turbulentnych i indeksu Dow Jones

Komputerowa analiza przepływów turbulentnych i indeksu Dow Jones Kompuerowa analiza przepływów urbulennych i indeksu Dow Jones Rafał Ogrodowczyk Pańswowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Wiesław A. Kamiński Uniwersye Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie W badaniach porównano

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów Kaedra Podsaw Sysemów echnicznych - Podsawy merologii - Ćwiczenie 1. Podsawowe rodzaje i ocena sygnałów Srona: 1 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jes zapoznanie się z podsawowymi rodzajami sygnałów, ich

Bardziej szczegółowo

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: =

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: = ROZŁADOWANIE KONDENSATORA I. el ćwiczenia: wyznaczenie zależności napięcia (i/lub prądu I ) rozładowania kondensaora w funkcji czasu : = (), wyznaczanie sałej czasowej τ =. II. Przyrządy: III. Lieraura:

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne: 1 Nazwa modułu kształcenia Geodezja satelitarna 2 Kod modułu kształcenia 04-ASTR1-GEOD45-3Z 3 Rodzaj modułu kształcenia do wyboru 4 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ

ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ Ćwiczenie 8 ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ. Cel ćwiczenia Analiza złożonego przebiegu drgań maszyny i wyznaczenie częsoliwości składowych harmonicznych ego przebiegu.. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza danych DRZEWA DECYZYJNE. Drzewa decyzyjne. Entropia. http://zajecia.jakubw.pl/ test 1 dopełnienie testu 1

Analiza danych DRZEWA DECYZYJNE. Drzewa decyzyjne. Entropia. http://zajecia.jakubw.pl/ test 1 dopełnienie testu 1 Analiza danych Drzewa decyzyjne. Enropia. Jakub Wróblewski jakubw@pjwsk.edu.pl hp://zajecia.jakubw.pl/ DRZEWA DECYZYJNE Meoda reprezenacji wiedzy (modelowania ablic decyzyjnych). Pozwala na przejrzysy

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2015, 323(81)4,

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2015, 323(81)4, FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Sein., Oeconomica 205, 323(8)4, 25 32 Joanna PERZYŃSKA WYBRANE MIERNIKI TRAFNOŚCI PROGNOZ EX POST W WYZNACZANIU PROGNOZ

Bardziej szczegółowo

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy? Meody prognozowania: Szeregi czasowe Dr inż. Sebasian Skoczypiec ver. 11.20.2009 Co o jes szereg czasowy? Szereg czasowy: uporządkowany zbiór warości badanej cechy lub warości określonego zjawiska, zaobserwowanych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie temperatury i wysokości podstawy chmur

Wyznaczanie temperatury i wysokości podstawy chmur Wyznaczanie emperaury i wysokości podsawy chmur Czas rwania: 10 minu Czas obserwacji: dowolny Wymagane warunki meeorologiczne: pochmurnie lub umiarkowane zachmurzenie Częsoliwość wykonania: 1 raz w ciągu

Bardziej szczegółowo

licencjat Pytania teoretyczne:

licencjat Pytania teoretyczne: Plan wykładu: 1. Wiadomości ogólne. 2. Model ekonomeryczny i jego elemeny 3. Meody doboru zmiennych do modelu ekonomerycznego. 4. Szacownie paramerów srukuralnych MNK. Weryfikacja modelu KMNK 6. Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek Meody rachunku koszów Meoda rachunku koszu Podsawowe pojęcia meody ABC Kalkulacja obieków koszowych meodą ABC Zasobowy rachunek koszów Kalkulacja koszów meodą ABC podsawową informacja dla rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Jacek Kwiatkowski Magdalena Osińska. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe identyfikacja i zastosowanie.

Jacek Kwiatkowski Magdalena Osińska. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe identyfikacja i zastosowanie. DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Jacek Kwiakowski Magdalena Osińska Uniwersye Mikołaja Kopernika Procesy zawierające sochasyczne pierwiaski jednoskowe idenyfikacja i zasosowanie.. Wsęp Większość lieraury

Bardziej szczegółowo

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Insyu Technik Innowacyjnych EMAG Wykorzysanie opycznej meody pomiaru sężenia pyłu do wspomagania oceny paramerów wpływających na możliwość zaisnienia wybuchu osiadłego pyłu węglowego

Bardziej szczegółowo

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny E k o n o m e r i a S r o n a Nieliniowy model ekonomeryczny Jednorównaniowy model ekonomeryczny ma posać = f( X, X,, X k, ε ) gdzie: zmienna objaśniana, X, X,, X k zmienne objaśniające, ε - składnik losowy,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów. Etap szkolny 5 listopada 2013 Czas 90 minut

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów. Etap szkolny 5 listopada 2013 Czas 90 minut Wojewódzki Konkurs Maemayczny dla uczniów gimnazjów. Eap szkolny 5 lisopada 2013 Czas 90 minu ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. (1 punk) Liczby A = 0, 99, B = 0, 99 2, C = 0, 99 3, D = 0, 99, E=0, 99 1 usawiono

Bardziej szczegółowo

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH Krzyszof Pionek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wyzwania prakyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH Wsęp Od zaproponowania przez Engla w 1982 roku jednowymiarowego modelu klasy ARCH, modele

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Barbara Baóg Iwona Foryś PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Wsęp Koszy dosarczenia wody

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) górotworu

Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) górotworu Henryk FILCEK Akademia Górniczo-Hunicza, Kraków Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) góroworu Sreszczenie W pracy podano rozważania na ema możliwości wzbogacenia reologicznego równania konsyuywnego

Bardziej szczegółowo

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 adanie funkorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podsawowymi srukurami funkorów logicznych realizowanych w echnice TTL (Transisor Transisor Logic), ich podsawowymi paramerami

Bardziej szczegółowo

I. KINEMATYKA I DYNAMIKA

I. KINEMATYKA I DYNAMIKA piagoras.d.pl I. KINEMATYKA I DYNAMIKA KINEMATYKA: Położenie ciała w przesrzeni można określić jedynie względem jakiegoś innego ciała lub układu ciał zwanego układem odniesienia. Ruch i spoczynek są względne

Bardziej szczegółowo

Praca domowa nr 1. Metodologia Fizyki. Grupa 1. Szacowanie wartości wielkości fizycznych Zad Stoisz na brzegu oceanu, pogoda jest idealna,

Praca domowa nr 1. Metodologia Fizyki. Grupa 1. Szacowanie wartości wielkości fizycznych Zad Stoisz na brzegu oceanu, pogoda jest idealna, Praca domowa nr. Meodologia Fizyki. Grupa. Szacowanie warości wielkości fizycznych Zad... Soisz na brzegu oceanu, pogoda jes idealna, powierze przeźroczyse; proszę oszacować jak daleko od Ciebie znajduje

Bardziej szczegółowo

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO PROBLEY NIEONWENCJONALNYCH ŁADÓW ŁOŻYSOWYCH Łódź, 4 maja 999 r. Jadwiga Janowska, Waldemar Oleksiuk Insyu ikromechaniki i Fooniki, Poliechnika Warszawska ETROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTE BADAWCZEGO SŁOWA LCZOWE:

Bardziej szczegółowo

Zmienna oscylacja roczna atmosferyczno oceanicznej funkcji pobudzenia źródłem pobudzania oscylacji Chandlera we współrzędnych bieguna ziemskiego

Zmienna oscylacja roczna atmosferyczno oceanicznej funkcji pobudzenia źródłem pobudzania oscylacji Chandlera we współrzędnych bieguna ziemskiego Zmienna oscylacja roczna atmosferyczno oceanicznej funkcji pobudzenia źródłem pobudzania oscylacji Chandlera we współrzędnych bieguna ziemskiego Kosek Wiesław Centrum Badań Kosmicznych, PAN SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

Dendrochronologia Tworzenie chronologii

Dendrochronologia Tworzenie chronologii Dendrochronologia Dendrochronologia jes nauką wykorzysującą słoje przyrosu rocznego drzew do określania wieku (daowania) obieków drewnianych (budynki, przedmioy). Analizy różnych paramerów słojów przyrosu

Bardziej szczegółowo

Szeregi Fouriera. Powyższe współczynniki można wyznaczyć analitycznie z następujących zależności:

Szeregi Fouriera. Powyższe współczynniki można wyznaczyć analitycznie z następujących zależności: Trygonomeryczny szereg Fouriera Szeregi Fouriera Każdy okresowy sygnał x() o pulsacji podsawowej ω, spełniający warunki Dirichlea:. całkowalny w okresie: gdzie T jes okresem funkcji x(), 2. posiadający

Bardziej szczegółowo

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Marcin Gajewski Uniwersye Łódzki 4.12.2008 Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Niezabazpieczony UIP)

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XLIII nr 2 (2012)

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XLIII nr 2 (2012) A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XLIII nr 2 (2012) 211 220 Pierwsza wersja złożona 25 października 2011 ISSN Końcowa wersja zaakcepowana 3 grudnia 2012 2080-0339

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO Sreszczenie Michał Barnicki Poliechnika Śląska, Wydział Oranizacji i Zarządzania Monika Odlanicka-Poczobu Poliechnika Śląska, Wydział

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Pior KISIELEWSKI, Łukasz SOBOTA ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W arykule przedsawiono zasosowanie eorii masowej obsługi do analizy i modelowania wybranych sysemów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej Mariusz Markowski, Marian Trafczyński Poliechnika Warszawska Zakład Aparaury Przemysłowe ul. Jachowicza 2/4, 09-402 Płock Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w rakcie eksploaaci insalaci

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie i symulacje Prognozowanie i smulacje Lepiej znać prawdę niedokładnie, niż dokładnie się mlić. J. M. Kenes dr Iwona Kowalska ikowalska@wz.uw.edu.pl Prognozowanie meod naiwne i średnie ruchome Meod naiwne poziom bez

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN

ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/, 0, sr. 389 398 ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODEE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Małgorzaa andmesser Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 87 Transpor 01 Jarosław Poznański Danua Żebrak Poliechnika Warszawska, Wydział Transporu ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY

Bardziej szczegółowo

Cechy szeregów czasowych

Cechy szeregów czasowych energecznch Cech szeregów czasowch Rozdział Modelowanie szeregów czasowch 7 proces deerminisczn proces kórego warość może bć preczjnie określona w dowolnm czasie =T+τ = a +b T T+τ czas = sin(ω) T T+τ czas

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności)

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Różnica bilansowa dla Operaorów Sysemów Dysrybucyjnych na laa 2016-2020 (kórzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Deparamen Rynków Energii Elekrycznej i Ciepła Warszawa 201 Spis

Bardziej szczegółowo

Analiza współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczanych technikami GNSS, SLR i DORIS oraz wpływ zmian tych współrzędnych na zmiany poziomu oceanu

Analiza współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczanych technikami GNSS, SLR i DORIS oraz wpływ zmian tych współrzędnych na zmiany poziomu oceanu Analiza współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczanych technikami GNSS, SLR i DORIS oraz wpływ zmian tych współrzędnych na zmiany poziomu oceanu Agnieszka Wnęk 1, Maria Zbylut 1, Wiesław Kosek 1,2 1 Wydział

Bardziej szczegółowo

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Chrisian Lis PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010 Wprowadzenie Przedmioem

Bardziej szczegółowo

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1 Bogdan Ludwiczak Wprowadzenie Ocena płynności wybranymi meodami szacowania osadu W ubiegłym roku zaszły znaczące zmiany doyczące pomiaru i zarządzania ryzykiem bankowym. Są one konsekwencją nowowprowadzonych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PODATNOŚCI GŁÓWKI SZYNY NA ROZKŁAD PRZEMIESZCZEŃ WZDŁUŻNYCH PRZY HAMOWANIU POCIĄGU 1

WPŁYW PODATNOŚCI GŁÓWKI SZYNY NA ROZKŁAD PRZEMIESZCZEŃ WZDŁUŻNYCH PRZY HAMOWANIU POCIĄGU 1 A R C H I W U M I N S T Y T U T U I N Ż Y N I E R I I L Ą D O W E J Nr 5 ARCHIVES OF INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING 017 WPŁYW PODATNOŚCI GŁÓWKI SZYNY NA ROZKŁAD PRZEMIESZCZEŃ WZDŁUŻNYCH PRZY HAMOWANIU

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH

WYTRZYMAŁOŚĆ KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH WYTRZYMAŁOŚĆ KOMPOZYTÓW WARTWOWYCH Zagadnienia wyrzymałościowe w przypadku maeriałów kompozyowych, a mówiąc ściślej włóknisych kompozyów warswowych (np. laminay zbrojone włóknami) należy rozparywać na

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 2007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar. EKONOMERIA wykład Prof. dr hab. Eugeniusz Ganar eganar@mail.wz.uw.edu.pl Przedziały ufności Dla paramerów srukuralnych modelu: P bˆ j S( bˆ z prawdopodobieńswem parameru b bˆ S( bˆ, ( m j j j, ( m j b

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego Część VII. Analiza szeregu czasowego 1 DEFINICJA SZEREGU CZASOWEGO Szeregiem czasowym nazywamy zbiór warości cechy w uporządkowanych chronologicznie różnych momenach (okresach) czasu. Oznaczając przez

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Anea Kłodzińska, Poliechnika Koszalińska, Zakład Ekonomerii POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Sopy procenowe w analizach ekonomicznych Sopy procenowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO CEN ŻYWCA BROJLERÓW W LATACH

ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO CEN ŻYWCA BROJLERÓW W LATACH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/1, 2012, sr. 224 233 ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO CEN ŻYWCA BROJLERÓW W LATACH 1991-2011 Kaarzyna Unik-Banaś Kaedra Zarządzania i Markeingu w Agrobiznesie

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:

Bardziej szczegółowo

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych Wgładzanie meodą średnich ruchomch w procesach sałch Cel ćwiczenia. Przgoowanie procedur Średniej Ruchomej (dla ruchomego okna danch); 2. apisanie procedur do obliczenia sandardowego błędu esmacji;. Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

y 1 y 2 = f 2 (t, y 1, y 2,..., y n )... y n = f n (t, y 1, y 2,..., y n ) f 1 (t, y 1, y 2,..., y n ) y = f(t, y),, f(t, y) =

y 1 y 2 = f 2 (t, y 1, y 2,..., y n )... y n = f n (t, y 1, y 2,..., y n ) f 1 (t, y 1, y 2,..., y n ) y = f(t, y),, f(t, y) = Uk lady równań różniczkowych Pojȩcia wsȩpne Uk ladem równań różniczkowych nazywamy uk lad posaci y = f (, y, y 2,, y n ) y 2 = f 2 (, y, y 2,, y n ) y n = f n (, y, y 2,, y n ) () funkcje f j, j =, 2,,

Bardziej szczegółowo

Analiza szeregów czasowych: 6. Liniowe modele niestacjonarne

Analiza szeregów czasowych: 6. Liniowe modele niestacjonarne Analiza szeregów czasowych: 6. Liniowe modele niestacjonarne P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 Warunki stacjonarności modelu AR(p) y n = β 1 y n 1 + β 2 y n 2 + + β

Bardziej szczegółowo

Ćw. S-II.2 CHARAKTERYSTYKI SKOKOWE ELEMENTÓW AUTOMATYKI

Ćw. S-II.2 CHARAKTERYSTYKI SKOKOWE ELEMENTÓW AUTOMATYKI Dr inż. Michał Chłędowski PODSAWY AUOMAYKI I ROBOYKI LABORAORIUM Ćw. S-II. CHARAKERYSYKI SKOKOWE ELEMENÓW AUOMAYKI Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jes zapoznanie się z pojęciem charakerysyki skokowej h(),

Bardziej szczegółowo