III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie III. ISTALACJE ELEKTRYCZE SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHICZY.0 Przedmiot opracowania.0 Podstawa opracowania.0 Zakres opracowania 4.0 OPIS PROJEKTOWAYCH ROZWIĄZAŃ 4. Linia zasilająca, WLZ i podłączenie do instalacji budynku 4.. Rozdzielnica węzła 4. Instalacje oświetleniowe węzła cieplnego 4.4 Podłączenie pompy odwadniającej studzienkę 4.5 Zasilanie wentylacji mechanicznej 4.6 Zasilenie tablicy sterowniczej 4.7 Tablica sterownicza 4.8 Instalacje AKPiA węzła 4.9 Instalacje ochrony od przepięć, porażeń, zwarć, przeciążeń 4.0 Uwagi końcowe 5. Dokumenty formalno prawne CZĘŚĆ GRAFICZA E0 Rzut przyziemia Inst. elektryczne węzła cieplnego plan :50 E0 Rzut przyziemia Inst. elektryczne AKPiA - oprzewodowanie plan :50 E0 Schemat połączenia obwodu zasilania węzła WLZ od RG do RE schemat - 4 E04 Rozdzielnica węzła cieplnego RE schemat - 6 E05 Rozdzielnica węzła cieplnego RE wyposażenie :75 7 E06 TS - tablica sterowania, R - obudowa regulatora ECL wyposażenie :5 8 E06. TS tablica sterowania obwody główne pomp schemat - 9 E06. R regulator ECL połączenia oprzewodowania schemat - 0 E06. TS połączenia oprzewodowania układu sterowania schemat - str.

2 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie OPIS TECHICZY do projektu budowlanego instalacji elektrycznych i AKPiA w węźle cieplnym w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Kaliskiego w Warszawie, dz. nr 0/5, obręb Przedmiot opracowania. iniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji elektrycznych w węźle cieplnym dwufunkcyjnym, wymiennikowym wraz z automatyką w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego, działka nr 0/5, obr Podstawa opracowania.. Umowa z Inwestorem. Projekt budowlany technologii węzła cieplnego w budynku nr 6,. Karty katalogowe elementów automatyki DAFOSS,.4 ormy i przepisy budowy instalacji elektrycznych.. Zakres opracowania Instalacje elektryczne, oświetleniowe i gniazd wtyczkowych, węzła cieplnego instalacje połączeń wyrównawczych, oprzewodowanie instalacji elektrycznych sterownia i automatyki, wewnętrzna linia zasilająca, rozdzielnica węzła cieplnego RE z obwodem zasilenia tablicy sterowniczej, instalacje ochrony od przepięć, zwarć, przeciążeń, porażeń i uziemień. 4. OPIS PROJEKTOWAYCH ROZWIĄZAŃ 4. Wewnętrzna linia zasilająca. Do rozdzielnicy węzła RE wybudować linię wewnętrzną zasilającą WLZ: YDY 5x6 mm układaną w rurkach RB 40 w bruzdach. Zatynkować, słabą zaprawą gipsowo wapienną. W rozdzielnicy głównej zainstalować dodatkowe zaprojektowane, zabezpieczenie obwodu WLZ rozłączniko bezpiecznik, wyposażony we wkładki topikowe typu DO 5A gg. a schemacie linii WLZ pokazano szczegóły połączenia obwodu, obliczenia sprawdzenie, doboru kabla i kolejnych zabezpieczeń. astępnym zabezpieczeniem w linii, będzie zabezpieczenie TS rozłączniko bezpiecznik w wkładką topikową x6a gg. Przewód ochronny obwodu zasilającego, należy połączyć do uziemionego zacisku. Połączenia instalacji wykonać w systemie T-S, linią z pięcioma przewodami. 4. Rozdzielnica węzła. Rozdzielnicę węzła RE wykonać i wyposażyć w aparaturę zabezpieczająco rozdzielczą zgodnie z rysunkami: E0 E04. Z rozdzielnicy węzła nie należy zasilać urządzeń niezwiązanych z rozdziałem i przetwarzaniem ciepła. Przez pomieszczenie węzła nie prowadzić żadnych instalacji nie związanych z jego pracą. 4. Instalacja oświetlenia węzła cieplnego. Zasilanie instalacji oświetleniowej węzła wykonać sprzed wyłącznika głównego w rozdzielnicy RE. Zabezpieczeniem obwodu oświetleniowego będzie zespolony wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym różnicowym I = 0mA. Instalację oświetleniową w węźle zainstalować pod tynkiem stosując osprzęt szczelny, zgodnie z rysunkiem nr E0. Wyłącznik oświetleniowy str.

3 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie instalacyjny szczelny min. IP 44 n/t, zamontować na ścianie na wys.,5 m nad podłogą. Oprawy oświetleniowe mocować bezpośrednio na stropie. Wybrano przykładowo oprawy świetlówkowe typu AquaForce II x6w T6 z świetlówkami głównego szeregu x6w, zasilać przewodami YDY x,5 mm prowadzonymi p/t z rozdzielnicy RE. Oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne zrealizować za pomocą opraw z źródłami typu LED wyposażonymi w inwertery awaryjne, łączone w systemie offline. Mogą być przykładowo zainstalowane oprawy typu VOYAGER E LED BULKHEAD EM wyposażone dodatkowo w piktogramy. Ilość opraw od oświetlenia węzła ustalono obliczeniowo, metodą sprawności. 4.4 Zasilanie pompy odwadniającej. Do podłączenia pompy odwadniającej wykonać połączenie od obwodu gniazd wtyczkowych, 0V, 6A. Pompę odwadniającą PK przyłączyć do gniazda szczelnego min IP44 przewodem układnym p/t w rurce. Odcinek przewodu od gniazda wtyczkowego do pompy, ułożyć w rurce ochronnej giętkiej ICTA4 śr. 5 mm. Obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem przeciwporażeniowym P-B6 0AC. 4.5 Zasilanie wentylacji mechanicznej. Dla wentylacji węzła przewidziano wykonanie wypustu z rozdzielnicy RE napięciem 0V. Połączenie wykonać przewodem YDY x,5 okładanym n/u do regulatora wentylatora. Od regulatora wykonać dwa podejścia przewodami, jeden do wentylatora YSLYx,5 drugi do czujnika temperatury. Przewody ułożyć w rurkach ochronnych mocowanych na uchwytach odstępowych. 4.6 Zasilanie tablicy sterowniczej TS Tablicę sterującą TS z regulatorem pogodowym ECL zasilić napięciem x0v z rozdzielnicy węzła RE, połączenie wykonać przewodem YSLY 5x,5 instalowanym w rurkach RB 8. Przewód ułożyć n/t, n/u na uchwytach odstępowych. 4.7 Tablica sterownicza węzła TS i regulatora pogodowego ECL Tablica zawiera aparaturę elektryczną, zabezpieczenia instalacji, elementy rozdzielcze, układy automatyki elektrycznej sterowniczej, sygnalizacyjnej umieszczone w szczelnej obudowie metalowej. Lokalizację TS przewidziano obok rozdzielnicy węzła RE. Oprzewodowanie AKPiA można umieścić w zaprojektowanych korytkach kablowych. Regulator pogodowy należy zainstalować w skrzynce TS. Do urządzeń wyprowadzić z tablicy przewody, przez uszczelniające dławiki kablowe, przewody kabelkowe miedziane elastyczne, w izolacji odpornej na uszkodzenia termiczne, mechaniczne i na zginanie. Część przewodów do aparatury pomiarowej wykonać przewodami ekranowanymi. Ekrany przewodów należy uziemić. 4.8 Instalacja AKPiA Oprzewodowanie węzła obejmuje połączenia wewnętrzne i zewnętrzne do urządzeń technologicznych, sterowania, automatyki i zabezpieczeń i sygnalizacji. Wykonywanie połączeń zewnętrznych instalacji wykonać przewodami odpornymi na uszkodzenia mechaniczne i odpornymi termicznie. Zainstalować przewody elastyczne, miedziane z elastycznej linki w podwójnej izolacji typu YSLY oraz ekranowane YSLYekw. Zachować wymagane minimalne odstępy przewodów od rur i urządzeń. 4.9 Instalacje elektryczne dotyczące ochrony Połączenia instalacji wykonać w systemie T-S. Ochrona od przepięć - za pomocą zainstalowanego ochronnika przepięciowego 4p, Ochrona od zwarć, przeciążeń za pomocą wyłączników instalacyjnych S00 str. 4

4 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Ochrona od porażeń za pomocą wyłączników przeciwporażeniowych 0mA Dla bezpieczeństwa wykonać połączenia wyrównawcze i uziemiające. Zastosowanie wyzwalaczy nadprądowych pozwala zrealizować ochronę tzw. szybkie wyłączenie napięcia z czasem wyłączenia napięcia tw <0,4S. Ochronę dodatkową zapewniają wyłączniki przeciwporażeniowe I 0mA. Szynę wyrównawczą węzła należy uziemić przyłączając do zewnętrznego uziemienia. Wykonać skuteczne dodatkowe uziemienie zacisku ochronnego instalacji odbiorczej z uziemieniem, spełniające warunek Rd 0 Ω. Wykonać połączenia ochronne, obudów urządzeń elektrycznych, zacisków. Przewód wyrównawczy w węźle (bednarka FeZn 5x4) należy skutecznie uziemić. Uziemienie szyny wyrównawczej wykonać łącząc z zewnętrznym uziomem. Za zgodą instalatora można wykorzystać do uziemień metalowe rury przyłącza sieci wodociągowej ( zimnej wody). Z uziemionym przewodem wyrównawczym połączyć wszystkie wewnętrzne metalowe rury i obudowy metalowe urządzeń technologicznych. Przewód neutralny należy izolować tak jak przewody fazowe (robocze). IE WOLO UZIEMIAĆ ŻYŁ EUTRALYCH (ZEROWYCH) przewodów zasilających urządzenia. 4.0 Uwagi końcowe Przed uruchomieniem urządzeń sprawdzić ich parametry znamionowe i ewentualnie zweryfikować zabezpieczenia. Po zakończeniu prac wykonać badanie skuteczności ochrony od porażeń oraz badania oświetlenia zgodnie z P-E 64-. Opracował: mgr inż. Józef Czajkowski str. 5

5 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie str. 6

6 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie str. 7

7 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ZAŁĄCZIK Józef Czajkowski Biuro Projektowo Usługowe Instalacji i Sieci Elektrycznych ISTELPROJEKT Rzemieślnicza a Grudziądz tel OŚWIADCZEIE PROJEKTATA a podstawie art. 0 ust. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 00 r. r 07, póz z późniejszymi zmianami): Oświadczam, że projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie działka nr 0/5, obręb 608 Warszawa, ul. Gen. S. Kaliskiego, został opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej... mgr inż. Józef Czajkowski str. 8

8 RZUT PRZYZIEMIA FRAGMET BUDYKU R 6 WLZ od RG do RE węzeł cieplny rys. skala :50 RZUT PRZYZIEMIA FRAGMET BUDYKU R 6 POM. - WĘZEŁ CIEPLY rys. skala :50 WLZ, rozdzielnice WLZ od RG do RE Przewód YDY 5x / 750 V w RB 40 5 m Przewód YSLY 5x,5 do TS 8 m Przewód YSLY x,5 do R 8 m R TS RE R - Regulator instalowany w obudowie IP 56 z szybką Tablica sterownicza TS wyk. szczelne IP 56 obud. metal. drzwiczki zamykane na klucz Rozdzielnica wezła RE wyk. szczelne IP 56 obud. metal. drzwiczki zamykane na klucz kpl kpl kpl D Instalację oświetleniowe D Oprawa świetlówkowa szczelna IP 56 przykładowo AQUAFORCE x6w, 6600 lm montaż na suficie szt. WĘZEŁ CIEPLY RE węzeł cieplny LABORATORIUM WĘZEŁ CIEPLY Oprawa oświetlenia ewakuacyjna z piktogramem przykładowo VOYAGER LED EM, na suficie szt. Puszka szczelna IP 56 z odgałężnikiem 5x,5 instal. p/t, kpl. Łącznik jednobiegunowy szczelny IP 56 inst. p/t, szt. LABORATORIUM H KOMUIKACJA RE/TS R WLZ YDY 5x / 750 V w RB 40 / 5 mb x ,60 0,40 H RG LABORATORIUM rozdzielnica główna LABORATORIUM H KP D h =,7m RE/TS R WLZ YSLY x,5 YDYx,5 YDY x,5 YDY 5x6 w RB 40 / WLZ FeZn 5x4 LABORATORIUM Przewód YDY / 4 x,5 450/750V Instalacja gniazd wtyczkowych 0V KP Gniazdo wtyczkowe szczelne IP 56 0V, 6A, szt. Przewód YDYx,5 450 / 750 V do pompy KP50-A w studzience YSLYx,5 w rurce gietkiej ICTA4 śr 5 Sieć połaczeń wyrównawczych i uziemiających C równoległy przewód uziemiający - bednarka FeZn 5 x4 na uchwytach Szyna wyrównawcza i połączenia z szyną wyrównawczą Uziemienie zewnętrzne szyny wyrównawczej Inwestor Projekt Etap Grudziądz ul. Groblowa 5/7 tel./fax WOJSKOWA AKADEMIA TECHICZA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. S. Kaliskiego Warszawa BUDOWA WĘZŁÓW CIEPLYCH ORAZ SIECI I PRZYŁĄCZY SIECI CIEPLEJ PREIZOLOWAEJ DO BUDYKÓW R: 5,, 8, 4, 45, 46, 49, 50, 60, 75 I 6 A TEREIE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHICZEJ PRZY UL. KALISKIEGO W WARSZAWIE PROJEKT WYKOAWCZY KOMUIKACJA Lp Pomieszczenie DOBÓR OPRAW - OŚWIIETLEIE OGÓLE i AWARYJE (ewakuacyjne) S [m] Eobl [lx] opr [lm] n [szt] k [-] Pi [W] ozn. oprawy nr obw. Pi [W] RZUT PRZYZIEMIA Rysunek OŚWIETLEIE i UZIEMIEIA WĘZŁA CIEPLEGO W BUDYKU R 6 Branża Data Skala Projektant ELEKTRYCZA 06.0 :50 mgr inż. Józef Czajkowski nr upr. UA-IV/846/8/TO/86 Podpis: Sprawdził mgr inż. Wojciech Melkowski nr upr. UA--V/05/TO/85 Podpis r rysunku E-0 Rewizja

9 Rozmieszczenie RE, TS, R na ścianie RZUT PRZYZIEMIA FRAGMET BUDYKU R 6 POM. - WĘZEŁ CIEPLY :50 :50 Oprzewodowanie urządzeń elektrycznych AKP i A Ozn Urządzenie Typ, model Podłaczenia Linia przewód 9 Regulator ECL0 Confort + A0 E6. YSLYx,5.0 Reg-X/L,, ilość m Czujnik temp. wody sieciowej ESM E6. YSLYekwx0,75.8 X/, Czujnik temp. wody instalac. ESM E6. YSLYekwx0, X/, 77, Termostat bezpieczeństwa STW E6. YSLYx,0 5.6 X4/6,7,8,5 0 czujnik tz Czujnik temp. zewnętrznej tz ESMT E6. YSLYekwx0,75 6 X/, 40 R 0 TS 40 RE EA YSLYekw x 4 Zawór reg. temp. CO Siłownik VM AMV/0,6 E6. 5 x Pompa obiegowa CO MAGA V E6., E6., E6. YSLYx,0 YSLYekwx x YSLY5x,5 x YSLYekw x, X4/,,4 X4/5,6 P-X/,,,6,7 X4,5 P-X/,,,6,7 X/4,5 KP Pompa zatapialna KP50-A E0, E04 YSLYx,5 KP 56 Manometr kontaktowy P (CWU) M60 0-0,5MP EZ-F E6. YSLYx 40 Czujnik CWU ESMU-00 E6. x YSLYekwx0, EZ-F/, S4-X/,4 S5-X/, 90 4 Termostat bezpieczeństwa CWU E6. YSLYx,0.6 X4/9,0, YSLYekw x WĘZEŁ CIEPLY 4 Zawór regulacyjny temp. CW VM / AMV/0V E6. YSLYx,0 YSLYekwx.5.5 X4/7,8,9 X4/0, 4 Pompa cyrkulacyjna Magna V E6. YSLYx,5 4.6 P-X/,, LABORATORIUM LABORATORIUM RE/TS R Korytka kablowe z oprzewodowaniem, - zestawiene w załączonej w tabeli Inwestor Projekt Grudziądz ul. Groblowa 5/7 tel./fax WOJSKOWA AKADEMIA TECHICZA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. S. Kaliskiego Warszawa BUDOWA WĘZŁÓW CIEPLYCH ORAZ SIECI I PRZYŁĄCZY SIECI CIEPLEJ PREIZOLOWAEJ DO BUDYKÓW R: 5,, 8, 4, 45, 46, 49, 50, 60, 75 I 6 A TEREIE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHICZEJ PRZY UL. KALISKIEGO W WARSZAWIE H Zestawienie korytek kablowych Blok Opis Suma Korytko, Kolano prostokątne, Prostokątna, A=0, B=5, a=90, E,F=0 szt. Korytko, Korytko prostokątne, Prostokątna, A=0, B=5, m Korytko, Korytko prostokątne, Prostokątna, A=50, B=5,6 m Etap PROJEKT WYKOAWCZY RZUT PRZYZIEMIA Rysunek ISTALACJE ELEKTRYCZE - OPRZEWODOWAIE AKP i A WĘZŁA CIEPLEGO W BUDYKU R 6 Branża Data Skala ELEKTRYCZA 06.0 :50 Projektant mgr inż. Józef Czajkowski Podpis: nr upr. UA-IV/846/8/TO/86 Sprawdził mgr inż. Wojciech Melkowski Podpis nr upr. UA--V/05/TO/85 r rysunku E-0 Rewizja

10 RG RE węzeł cieplny TS tablica ster. +R Dodane zabezpieczenie obwodu WLZ w RG F WLZ - L YDY5x6 5m F WLZ - L YSLY5x,5 5 m F Linia zasilajaca WLZ - dobór przewów w linii L i L RG Dodane zabezpieczenie obwodu WLZ w RG WLZ - L YDY5x6 5m RE węzeł cieplny F Izw= 0,686kA TS tablica ster. +R Izw= 0,57kA WLZ - L YSLY5x,5 5 m Sprawdzenie skuteczności ochrony w linii L i L. RG. RE wt: DO gg 5A wt: DO gg 6A warunki wyłaczenia szybkiego przy zwarciu wg charakterystyki tw = f(izw) tw = f(izw) tw <,0S gdy Izw > 00A, tw < 0,S gdy Izw > 80A, selektywność wyłączeń - jest zachowana : tw > tw B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 - Schemat WLZ do RE węzła cieplnego

11 Q Vistop - 60A P A 6, F S 04 C 4P 0A 6000A FdI P AC P 0A "B" 6000A FdI P AC P 6A "B" 6000A FdI4 P AC P 6A "B" 6000A F5 szyna uziem. O Ochronnik 0V In = 5kA Up,4kV 5kA YDY 5x6 w RB 40 L = 5m Układ sieci apięcie znamionowe Us [V] TS 0 / 400 LgYc 6,5,5,5 x,5 G G 8 P+Z 0/6A Moc zainstalowana Pi [kw].5 Ib [A].9 I max [ka] 6.0 Ochronnik przepięciowy Oświetlenie ogólne i awaryjne Gniazda wt. 0V / 6A Gniazdo wt. tablicowe 0V / 6A Tablica sterownicza TS i Regulator R BILAS MOCY - RE obwody urządzeń technologicznych, oświetlenia i gniazd Suma opis obwodu blans oświetlenie ochronnik gniazdo gniazdo wt. TS i R ogólne przepięciowy 4P pompa KP tablicowe i awaryjne tablica ster. Pi [W] Uo [V] kj [-] Ps [W] cos [-] Ib [A] izol. przew. LYc 5x LYc x YDY x YDY x YDY x YSLY 5x S [mm] 6 6,0,5,5,5,5 L [m] U[%] B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 - Rozdzielnica węzła RE schemat

12 Q 0A Q 6A Q4 6A Q 6A Q Q Q4 Q 0A 6A Q A Q 0A Q 0A A F F Q B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 - Rozdzielnica węzła RE wyposażenie

13 TS Tablica sterowania pomp - obudowa Tablica sterowania pomp - wyposażenie W Pompy CO H H H W X: (L) 4(),5() X: X:-7 X:-7 X:- QPompa CWU A 07 Obudowa regulatora ECL0+A66 S 0 S 0 S 0 - R 0 - O - A - L - R 0 - O - A - L - R 0 - O - A X0:-5 FdI F F FdI F Q Tabliczki opisowe t F6 F7 K. K. PC K. K. Q Q4 Q5 Q Q 5A 0,5A,5A t t t4 R5-P R5-P PC R5-P R5-P 00 TS - wyposażenie REGULATOR POGODOWY X6(6x,5) X7(8x,5) X: (L) 4(),5() t5 t6 0x0x74 X8(6x,5) R - Wyposażenie Obudowa regulatora pogodowego 6 6 TS 6.0 E6. związany E6., E6., E6. 49 B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 - TS tablica sterowania R obud. "ECL"

14 4 X W KB.5 mm KB.5 mm KB.5 mm KB.5 mm.5 X0 4 5 X M 50 C/O 0 (In 6,-0,0 A) E X M 50 C/O 0 (In 6,-0,0 A) E X M 50 S,6 (In,0-,6 A) E6. 5 YSLY5x,5 L L L YSLYekwx YSLYekwx L YSLY5x,5 YSLY5x,5 5 L s/s T C O ALARM przekaźnik C L YSLY5x,5 MAGA F 0V Is = 5,68A L s/s T C O 5 4 ALARM przekaźnik MAGA F 0V Is = 5,68A C L MAGA V 40W / 0,-0,98 A POMPY MAGA / A WYPOSAŻEIU ZABEZPICZEIE PRZED SUCHOBIEGIEM I WEWĘTRZE ZESTKI SYGALIZACJI "ALARM" UWAGA: Funkcję przekaźnika sygnalizacyjnego ustawia się na panelu obsługowym pompy lub za pomocą aplikacji Grundfos GO Remote na "Alarm" Podłączenie przekaźnika nr : zestyk zwarty - E6.0 6 TS 6. związany E6.0 E6. B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 - TS tablica sterowania obw. gł. pomp

15 TS L S0-C0,5 F6 4x YSLYekwx 0 40 YSLYx,5 - TS/X:(L), 4(), 5() 9 Danfoss 87H50.0 ECL 0 R4 R R R Tr Tr Tr Tr4 L Regulator ECL0 Comfort + A P P P M M M M M M P P P M M M 0V AC L Danfoss 87H5.0 S0 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S S S -+ A B A B SGnd X S5(0 CO) S4(40 CW) S( CO) S( tz) X7 4 4 L X8 X6 X6 X X6 X6 X YSLY x - TS/X8:L, YSLY x - TS/X8:L, YSLYx YSLYx YSLYekw x YSLYx YSLYx YSLYekw x YSLY x TS/X8:L, M M M M 4 ATHS0 STW 4 L AMV ATHS0 L AMV TS E6. 6 E6. 6. związany E STW 4 B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 R - regulator ECL połączenia

16 4 TS L S0-C0,5 F7 YSLYx R/X8: P(L), P() R X8/P() X8/P(L) sygnał z ECL 0+A66 do pomp CO E6. P-CO(5) R/X8: P(L), P() R sygnał z ECL 0+A66 do pomp CO X8/P() X8/P(L) E6. P-CW(4) X 5 YSLYx,5 TS/X: (L),4(),5() Diagram S, S S 4G R (O:,) 0 - O (OF ) - A (O:5,6) - L (O:7,8) S 4G R (O:,) 0 - O (OF ) - A (O:5,6) - L (O:7,8) S - R (O:,) 0 - O (OF ) 5 5 ALARM przekaźnik pompy Magna C O C ALARM przekaźnik pompy Magna C O C E0 56 EZ-F H H S/S T S/S T OSMOZ0V ZIELOY 044 OSMOZ0V ZIELOY 044 H OSMOZ0V ZIELOY 044 Załącz P-CO Awaria P-CO Załącz P-CO Awaria P-CO sygn. załącz P-CO sygn. załącz P-CO Załącz P-CWU sygn. załącz P-CWU E6. PC - PIR5-0AC-00T przełącznik cykliczne załączanie: Bi symetryczna praca cykliczna zaczynająca się od załaczenia AUTO/MAUAL-CO AUTO/MAUAL-CWU TS 6. 6 B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 - TS tablica układ sterowania pomp

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo