III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie III. ISTALACJE ELEKTRYCZE SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHICZY.0 Przedmiot opracowania.0 Podstawa opracowania.0 Zakres opracowania 4.0 OPIS PROJEKTOWAYCH ROZWIĄZAŃ 4. Linia zasilająca, WLZ i podłączenie do instalacji budynku 4.. Rozdzielnica węzła 4. Instalacje oświetleniowe węzła cieplnego 4.4 Podłączenie pompy odwadniającej studzienkę 4.5 Zasilanie wentylacji mechanicznej 4.6 Zasilenie tablicy sterowniczej 4.7 Tablica sterownicza 4.8 Instalacje AKPiA węzła 4.9 Instalacje ochrony od przepięć, porażeń, zwarć, przeciążeń 4.0 Uwagi końcowe 5. Dokumenty formalno prawne CZĘŚĆ GRAFICZA E0 Rzut przyziemia Inst. elektryczne węzła cieplnego plan :50 E0 Rzut przyziemia Inst. elektryczne AKPiA - oprzewodowanie plan :50 E0 Schemat połączenia obwodu zasilania węzła WLZ od RG do RE schemat - 4 E04 Rozdzielnica węzła cieplnego RE schemat - 6 E05 Rozdzielnica węzła cieplnego RE wyposażenie :75 7 E06 TS - tablica sterowania, R - obudowa regulatora ECL wyposażenie :5 8 E06. TS tablica sterowania obwody główne pomp schemat - 9 E06. R regulator ECL połączenia oprzewodowania schemat - 0 E06. TS połączenia oprzewodowania układu sterowania schemat - str.

2 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie OPIS TECHICZY do projektu budowlanego instalacji elektrycznych i AKPiA w węźle cieplnym w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Kaliskiego w Warszawie, dz. nr 0/5, obręb Przedmiot opracowania. iniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji elektrycznych w węźle cieplnym dwufunkcyjnym, wymiennikowym wraz z automatyką w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego, działka nr 0/5, obr Podstawa opracowania.. Umowa z Inwestorem. Projekt budowlany technologii węzła cieplnego w budynku nr 6,. Karty katalogowe elementów automatyki DAFOSS,.4 ormy i przepisy budowy instalacji elektrycznych.. Zakres opracowania Instalacje elektryczne, oświetleniowe i gniazd wtyczkowych, węzła cieplnego instalacje połączeń wyrównawczych, oprzewodowanie instalacji elektrycznych sterownia i automatyki, wewnętrzna linia zasilająca, rozdzielnica węzła cieplnego RE z obwodem zasilenia tablicy sterowniczej, instalacje ochrony od przepięć, zwarć, przeciążeń, porażeń i uziemień. 4. OPIS PROJEKTOWAYCH ROZWIĄZAŃ 4. Wewnętrzna linia zasilająca. Do rozdzielnicy węzła RE wybudować linię wewnętrzną zasilającą WLZ: YDY 5x6 mm układaną w rurkach RB 40 w bruzdach. Zatynkować, słabą zaprawą gipsowo wapienną. W rozdzielnicy głównej zainstalować dodatkowe zaprojektowane, zabezpieczenie obwodu WLZ rozłączniko bezpiecznik, wyposażony we wkładki topikowe typu DO 5A gg. a schemacie linii WLZ pokazano szczegóły połączenia obwodu, obliczenia sprawdzenie, doboru kabla i kolejnych zabezpieczeń. astępnym zabezpieczeniem w linii, będzie zabezpieczenie TS rozłączniko bezpiecznik w wkładką topikową x6a gg. Przewód ochronny obwodu zasilającego, należy połączyć do uziemionego zacisku. Połączenia instalacji wykonać w systemie T-S, linią z pięcioma przewodami. 4. Rozdzielnica węzła. Rozdzielnicę węzła RE wykonać i wyposażyć w aparaturę zabezpieczająco rozdzielczą zgodnie z rysunkami: E0 E04. Z rozdzielnicy węzła nie należy zasilać urządzeń niezwiązanych z rozdziałem i przetwarzaniem ciepła. Przez pomieszczenie węzła nie prowadzić żadnych instalacji nie związanych z jego pracą. 4. Instalacja oświetlenia węzła cieplnego. Zasilanie instalacji oświetleniowej węzła wykonać sprzed wyłącznika głównego w rozdzielnicy RE. Zabezpieczeniem obwodu oświetleniowego będzie zespolony wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym różnicowym I = 0mA. Instalację oświetleniową w węźle zainstalować pod tynkiem stosując osprzęt szczelny, zgodnie z rysunkiem nr E0. Wyłącznik oświetleniowy str.

3 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie instalacyjny szczelny min. IP 44 n/t, zamontować na ścianie na wys.,5 m nad podłogą. Oprawy oświetleniowe mocować bezpośrednio na stropie. Wybrano przykładowo oprawy świetlówkowe typu AquaForce II x6w T6 z świetlówkami głównego szeregu x6w, zasilać przewodami YDY x,5 mm prowadzonymi p/t z rozdzielnicy RE. Oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne zrealizować za pomocą opraw z źródłami typu LED wyposażonymi w inwertery awaryjne, łączone w systemie offline. Mogą być przykładowo zainstalowane oprawy typu VOYAGER E LED BULKHEAD EM wyposażone dodatkowo w piktogramy. Ilość opraw od oświetlenia węzła ustalono obliczeniowo, metodą sprawności. 4.4 Zasilanie pompy odwadniającej. Do podłączenia pompy odwadniającej wykonać połączenie od obwodu gniazd wtyczkowych, 0V, 6A. Pompę odwadniającą PK przyłączyć do gniazda szczelnego min IP44 przewodem układnym p/t w rurce. Odcinek przewodu od gniazda wtyczkowego do pompy, ułożyć w rurce ochronnej giętkiej ICTA4 śr. 5 mm. Obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem przeciwporażeniowym P-B6 0AC. 4.5 Zasilanie wentylacji mechanicznej. Dla wentylacji węzła przewidziano wykonanie wypustu z rozdzielnicy RE napięciem 0V. Połączenie wykonać przewodem YDY x,5 okładanym n/u do regulatora wentylatora. Od regulatora wykonać dwa podejścia przewodami, jeden do wentylatora YSLYx,5 drugi do czujnika temperatury. Przewody ułożyć w rurkach ochronnych mocowanych na uchwytach odstępowych. 4.6 Zasilanie tablicy sterowniczej TS Tablicę sterującą TS z regulatorem pogodowym ECL zasilić napięciem x0v z rozdzielnicy węzła RE, połączenie wykonać przewodem YSLY 5x,5 instalowanym w rurkach RB 8. Przewód ułożyć n/t, n/u na uchwytach odstępowych. 4.7 Tablica sterownicza węzła TS i regulatora pogodowego ECL Tablica zawiera aparaturę elektryczną, zabezpieczenia instalacji, elementy rozdzielcze, układy automatyki elektrycznej sterowniczej, sygnalizacyjnej umieszczone w szczelnej obudowie metalowej. Lokalizację TS przewidziano obok rozdzielnicy węzła RE. Oprzewodowanie AKPiA można umieścić w zaprojektowanych korytkach kablowych. Regulator pogodowy należy zainstalować w skrzynce TS. Do urządzeń wyprowadzić z tablicy przewody, przez uszczelniające dławiki kablowe, przewody kabelkowe miedziane elastyczne, w izolacji odpornej na uszkodzenia termiczne, mechaniczne i na zginanie. Część przewodów do aparatury pomiarowej wykonać przewodami ekranowanymi. Ekrany przewodów należy uziemić. 4.8 Instalacja AKPiA Oprzewodowanie węzła obejmuje połączenia wewnętrzne i zewnętrzne do urządzeń technologicznych, sterowania, automatyki i zabezpieczeń i sygnalizacji. Wykonywanie połączeń zewnętrznych instalacji wykonać przewodami odpornymi na uszkodzenia mechaniczne i odpornymi termicznie. Zainstalować przewody elastyczne, miedziane z elastycznej linki w podwójnej izolacji typu YSLY oraz ekranowane YSLYekw. Zachować wymagane minimalne odstępy przewodów od rur i urządzeń. 4.9 Instalacje elektryczne dotyczące ochrony Połączenia instalacji wykonać w systemie T-S. Ochrona od przepięć - za pomocą zainstalowanego ochronnika przepięciowego 4p, Ochrona od zwarć, przeciążeń za pomocą wyłączników instalacyjnych S00 str. 4

4 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Ochrona od porażeń za pomocą wyłączników przeciwporażeniowych 0mA Dla bezpieczeństwa wykonać połączenia wyrównawcze i uziemiające. Zastosowanie wyzwalaczy nadprądowych pozwala zrealizować ochronę tzw. szybkie wyłączenie napięcia z czasem wyłączenia napięcia tw <0,4S. Ochronę dodatkową zapewniają wyłączniki przeciwporażeniowe I 0mA. Szynę wyrównawczą węzła należy uziemić przyłączając do zewnętrznego uziemienia. Wykonać skuteczne dodatkowe uziemienie zacisku ochronnego instalacji odbiorczej z uziemieniem, spełniające warunek Rd 0 Ω. Wykonać połączenia ochronne, obudów urządzeń elektrycznych, zacisków. Przewód wyrównawczy w węźle (bednarka FeZn 5x4) należy skutecznie uziemić. Uziemienie szyny wyrównawczej wykonać łącząc z zewnętrznym uziomem. Za zgodą instalatora można wykorzystać do uziemień metalowe rury przyłącza sieci wodociągowej ( zimnej wody). Z uziemionym przewodem wyrównawczym połączyć wszystkie wewnętrzne metalowe rury i obudowy metalowe urządzeń technologicznych. Przewód neutralny należy izolować tak jak przewody fazowe (robocze). IE WOLO UZIEMIAĆ ŻYŁ EUTRALYCH (ZEROWYCH) przewodów zasilających urządzenia. 4.0 Uwagi końcowe Przed uruchomieniem urządzeń sprawdzić ich parametry znamionowe i ewentualnie zweryfikować zabezpieczenia. Po zakończeniu prac wykonać badanie skuteczności ochrony od porażeń oraz badania oświetlenia zgodnie z P-E 64-. Opracował: mgr inż. Józef Czajkowski str. 5

5 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie str. 6

6 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie str. 7

7 Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ZAŁĄCZIK Józef Czajkowski Biuro Projektowo Usługowe Instalacji i Sieci Elektrycznych ISTELPROJEKT Rzemieślnicza a Grudziądz tel OŚWIADCZEIE PROJEKTATA a podstawie art. 0 ust. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 00 r. r 07, póz z późniejszymi zmianami): Oświadczam, że projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie działka nr 0/5, obręb 608 Warszawa, ul. Gen. S. Kaliskiego, został opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej... mgr inż. Józef Czajkowski str. 8

8 RZUT PRZYZIEMIA FRAGMET BUDYKU R 6 WLZ od RG do RE węzeł cieplny rys. skala :50 RZUT PRZYZIEMIA FRAGMET BUDYKU R 6 POM. - WĘZEŁ CIEPLY rys. skala :50 WLZ, rozdzielnice WLZ od RG do RE Przewód YDY 5x / 750 V w RB 40 5 m Przewód YSLY 5x,5 do TS 8 m Przewód YSLY x,5 do R 8 m R TS RE R - Regulator instalowany w obudowie IP 56 z szybką Tablica sterownicza TS wyk. szczelne IP 56 obud. metal. drzwiczki zamykane na klucz Rozdzielnica wezła RE wyk. szczelne IP 56 obud. metal. drzwiczki zamykane na klucz kpl kpl kpl D Instalację oświetleniowe D Oprawa świetlówkowa szczelna IP 56 przykładowo AQUAFORCE x6w, 6600 lm montaż na suficie szt. WĘZEŁ CIEPLY RE węzeł cieplny LABORATORIUM WĘZEŁ CIEPLY Oprawa oświetlenia ewakuacyjna z piktogramem przykładowo VOYAGER LED EM, na suficie szt. Puszka szczelna IP 56 z odgałężnikiem 5x,5 instal. p/t, kpl. Łącznik jednobiegunowy szczelny IP 56 inst. p/t, szt. LABORATORIUM H KOMUIKACJA RE/TS R WLZ YDY 5x / 750 V w RB 40 / 5 mb x ,60 0,40 H RG LABORATORIUM rozdzielnica główna LABORATORIUM H KP D h =,7m RE/TS R WLZ YSLY x,5 YDYx,5 YDY x,5 YDY 5x6 w RB 40 / WLZ FeZn 5x4 LABORATORIUM Przewód YDY / 4 x,5 450/750V Instalacja gniazd wtyczkowych 0V KP Gniazdo wtyczkowe szczelne IP 56 0V, 6A, szt. Przewód YDYx,5 450 / 750 V do pompy KP50-A w studzience YSLYx,5 w rurce gietkiej ICTA4 śr 5 Sieć połaczeń wyrównawczych i uziemiających C równoległy przewód uziemiający - bednarka FeZn 5 x4 na uchwytach Szyna wyrównawcza i połączenia z szyną wyrównawczą Uziemienie zewnętrzne szyny wyrównawczej Inwestor Projekt Etap Grudziądz ul. Groblowa 5/7 tel./fax WOJSKOWA AKADEMIA TECHICZA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. S. Kaliskiego Warszawa BUDOWA WĘZŁÓW CIEPLYCH ORAZ SIECI I PRZYŁĄCZY SIECI CIEPLEJ PREIZOLOWAEJ DO BUDYKÓW R: 5,, 8, 4, 45, 46, 49, 50, 60, 75 I 6 A TEREIE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHICZEJ PRZY UL. KALISKIEGO W WARSZAWIE PROJEKT WYKOAWCZY KOMUIKACJA Lp Pomieszczenie DOBÓR OPRAW - OŚWIIETLEIE OGÓLE i AWARYJE (ewakuacyjne) S [m] Eobl [lx] opr [lm] n [szt] k [-] Pi [W] ozn. oprawy nr obw. Pi [W] RZUT PRZYZIEMIA Rysunek OŚWIETLEIE i UZIEMIEIA WĘZŁA CIEPLEGO W BUDYKU R 6 Branża Data Skala Projektant ELEKTRYCZA 06.0 :50 mgr inż. Józef Czajkowski nr upr. UA-IV/846/8/TO/86 Podpis: Sprawdził mgr inż. Wojciech Melkowski nr upr. UA--V/05/TO/85 Podpis r rysunku E-0 Rewizja

9 Rozmieszczenie RE, TS, R na ścianie RZUT PRZYZIEMIA FRAGMET BUDYKU R 6 POM. - WĘZEŁ CIEPLY :50 :50 Oprzewodowanie urządzeń elektrycznych AKP i A Ozn Urządzenie Typ, model Podłaczenia Linia przewód 9 Regulator ECL0 Confort + A0 E6. YSLYx,5.0 Reg-X/L,, ilość m Czujnik temp. wody sieciowej ESM E6. YSLYekwx0,75.8 X/, Czujnik temp. wody instalac. ESM E6. YSLYekwx0, X/, 77, Termostat bezpieczeństwa STW E6. YSLYx,0 5.6 X4/6,7,8,5 0 czujnik tz Czujnik temp. zewnętrznej tz ESMT E6. YSLYekwx0,75 6 X/, 40 R 0 TS 40 RE EA YSLYekw x 4 Zawór reg. temp. CO Siłownik VM AMV/0,6 E6. 5 x Pompa obiegowa CO MAGA V E6., E6., E6. YSLYx,0 YSLYekwx x YSLY5x,5 x YSLYekw x, X4/,,4 X4/5,6 P-X/,,,6,7 X4,5 P-X/,,,6,7 X/4,5 KP Pompa zatapialna KP50-A E0, E04 YSLYx,5 KP 56 Manometr kontaktowy P (CWU) M60 0-0,5MP EZ-F E6. YSLYx 40 Czujnik CWU ESMU-00 E6. x YSLYekwx0, EZ-F/, S4-X/,4 S5-X/, 90 4 Termostat bezpieczeństwa CWU E6. YSLYx,0.6 X4/9,0, YSLYekw x WĘZEŁ CIEPLY 4 Zawór regulacyjny temp. CW VM / AMV/0V E6. YSLYx,0 YSLYekwx.5.5 X4/7,8,9 X4/0, 4 Pompa cyrkulacyjna Magna V E6. YSLYx,5 4.6 P-X/,, LABORATORIUM LABORATORIUM RE/TS R Korytka kablowe z oprzewodowaniem, - zestawiene w załączonej w tabeli Inwestor Projekt Grudziądz ul. Groblowa 5/7 tel./fax WOJSKOWA AKADEMIA TECHICZA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. S. Kaliskiego Warszawa BUDOWA WĘZŁÓW CIEPLYCH ORAZ SIECI I PRZYŁĄCZY SIECI CIEPLEJ PREIZOLOWAEJ DO BUDYKÓW R: 5,, 8, 4, 45, 46, 49, 50, 60, 75 I 6 A TEREIE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHICZEJ PRZY UL. KALISKIEGO W WARSZAWIE H Zestawienie korytek kablowych Blok Opis Suma Korytko, Kolano prostokątne, Prostokątna, A=0, B=5, a=90, E,F=0 szt. Korytko, Korytko prostokątne, Prostokątna, A=0, B=5, m Korytko, Korytko prostokątne, Prostokątna, A=50, B=5,6 m Etap PROJEKT WYKOAWCZY RZUT PRZYZIEMIA Rysunek ISTALACJE ELEKTRYCZE - OPRZEWODOWAIE AKP i A WĘZŁA CIEPLEGO W BUDYKU R 6 Branża Data Skala ELEKTRYCZA 06.0 :50 Projektant mgr inż. Józef Czajkowski Podpis: nr upr. UA-IV/846/8/TO/86 Sprawdził mgr inż. Wojciech Melkowski Podpis nr upr. UA--V/05/TO/85 r rysunku E-0 Rewizja

10 RG RE węzeł cieplny TS tablica ster. +R Dodane zabezpieczenie obwodu WLZ w RG F WLZ - L YDY5x6 5m F WLZ - L YSLY5x,5 5 m F Linia zasilajaca WLZ - dobór przewów w linii L i L RG Dodane zabezpieczenie obwodu WLZ w RG WLZ - L YDY5x6 5m RE węzeł cieplny F Izw= 0,686kA TS tablica ster. +R Izw= 0,57kA WLZ - L YSLY5x,5 5 m Sprawdzenie skuteczności ochrony w linii L i L. RG. RE wt: DO gg 5A wt: DO gg 6A warunki wyłaczenia szybkiego przy zwarciu wg charakterystyki tw = f(izw) tw = f(izw) tw <,0S gdy Izw > 00A, tw < 0,S gdy Izw > 80A, selektywność wyłączeń - jest zachowana : tw > tw B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 - Schemat WLZ do RE węzła cieplnego

11 Q Vistop - 60A P A 6, F S 04 C 4P 0A 6000A FdI P AC P 0A "B" 6000A FdI P AC P 6A "B" 6000A FdI4 P AC P 6A "B" 6000A F5 szyna uziem. O Ochronnik 0V In = 5kA Up,4kV 5kA YDY 5x6 w RB 40 L = 5m Układ sieci apięcie znamionowe Us [V] TS 0 / 400 LgYc 6,5,5,5 x,5 G G 8 P+Z 0/6A Moc zainstalowana Pi [kw].5 Ib [A].9 I max [ka] 6.0 Ochronnik przepięciowy Oświetlenie ogólne i awaryjne Gniazda wt. 0V / 6A Gniazdo wt. tablicowe 0V / 6A Tablica sterownicza TS i Regulator R BILAS MOCY - RE obwody urządzeń technologicznych, oświetlenia i gniazd Suma opis obwodu blans oświetlenie ochronnik gniazdo gniazdo wt. TS i R ogólne przepięciowy 4P pompa KP tablicowe i awaryjne tablica ster. Pi [W] Uo [V] kj [-] Ps [W] cos [-] Ib [A] izol. przew. LYc 5x LYc x YDY x YDY x YDY x YSLY 5x S [mm] 6 6,0,5,5,5,5 L [m] U[%] B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 - Rozdzielnica węzła RE schemat

12 Q 0A Q 6A Q4 6A Q 6A Q Q Q4 Q 0A 6A Q A Q 0A Q 0A A F F Q B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 - Rozdzielnica węzła RE wyposażenie

13 TS Tablica sterowania pomp - obudowa Tablica sterowania pomp - wyposażenie W Pompy CO H H H W X: (L) 4(),5() X: X:-7 X:-7 X:- QPompa CWU A 07 Obudowa regulatora ECL0+A66 S 0 S 0 S 0 - R 0 - O - A - L - R 0 - O - A - L - R 0 - O - A X0:-5 FdI F F FdI F Q Tabliczki opisowe t F6 F7 K. K. PC K. K. Q Q4 Q5 Q Q 5A 0,5A,5A t t t4 R5-P R5-P PC R5-P R5-P 00 TS - wyposażenie REGULATOR POGODOWY X6(6x,5) X7(8x,5) X: (L) 4(),5() t5 t6 0x0x74 X8(6x,5) R - Wyposażenie Obudowa regulatora pogodowego 6 6 TS 6.0 E6. związany E6., E6., E6. 49 B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 - TS tablica sterowania R obud. "ECL"

14 4 X W KB.5 mm KB.5 mm KB.5 mm KB.5 mm.5 X0 4 5 X M 50 C/O 0 (In 6,-0,0 A) E X M 50 C/O 0 (In 6,-0,0 A) E X M 50 S,6 (In,0-,6 A) E6. 5 YSLY5x,5 L L L YSLYekwx YSLYekwx L YSLY5x,5 YSLY5x,5 5 L s/s T C O ALARM przekaźnik C L YSLY5x,5 MAGA F 0V Is = 5,68A L s/s T C O 5 4 ALARM przekaźnik MAGA F 0V Is = 5,68A C L MAGA V 40W / 0,-0,98 A POMPY MAGA / A WYPOSAŻEIU ZABEZPICZEIE PRZED SUCHOBIEGIEM I WEWĘTRZE ZESTKI SYGALIZACJI "ALARM" UWAGA: Funkcję przekaźnika sygnalizacyjnego ustawia się na panelu obsługowym pompy lub za pomocą aplikacji Grundfos GO Remote na "Alarm" Podłączenie przekaźnika nr : zestyk zwarty - E6.0 6 TS 6. związany E6.0 E6. B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 - TS tablica sterowania obw. gł. pomp

15 TS L S0-C0,5 F6 4x YSLYekwx 0 40 YSLYx,5 - TS/X:(L), 4(), 5() 9 Danfoss 87H50.0 ECL 0 R4 R R R Tr Tr Tr Tr4 L Regulator ECL0 Comfort + A P P P M M M M M M P P P M M M 0V AC L Danfoss 87H5.0 S0 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S S S -+ A B A B SGnd X S5(0 CO) S4(40 CW) S( CO) S( tz) X7 4 4 L X8 X6 X6 X X6 X6 X YSLY x - TS/X8:L, YSLY x - TS/X8:L, YSLYx YSLYx YSLYekw x YSLYx YSLYx YSLYekw x YSLY x TS/X8:L, M M M M 4 ATHS0 STW 4 L AMV ATHS0 L AMV TS E6. 6 E6. 6. związany E STW 4 B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 R - regulator ECL połączenia

16 4 TS L S0-C0,5 F7 YSLYx R/X8: P(L), P() R X8/P() X8/P(L) sygnał z ECL 0+A66 do pomp CO E6. P-CO(5) R/X8: P(L), P() R sygnał z ECL 0+A66 do pomp CO X8/P() X8/P(L) E6. P-CW(4) X 5 YSLYx,5 TS/X: (L),4(),5() Diagram S, S S 4G R (O:,) 0 - O (OF ) - A (O:5,6) - L (O:7,8) S 4G R (O:,) 0 - O (OF ) - A (O:5,6) - L (O:7,8) S - R (O:,) 0 - O (OF ) 5 5 ALARM przekaźnik pompy Magna C O C ALARM przekaźnik pompy Magna C O C E0 56 EZ-F H H S/S T S/S T OSMOZ0V ZIELOY 044 OSMOZ0V ZIELOY 044 H OSMOZ0V ZIELOY 044 Załącz P-CO Awaria P-CO Załącz P-CO Awaria P-CO sygn. załącz P-CO sygn. załącz P-CO Załącz P-CWU sygn. załącz P-CWU E6. PC - PIR5-0AC-00T przełącznik cykliczne załączanie: Bi symetryczna praca cykliczna zaczynająca się od załaczenia AUTO/MAUAL-CO AUTO/MAUAL-CWU TS 6. 6 B.P.U.I.iS.E ISTELPROJEKT ul. Rzemieślnicza A Grudziądz Węzeł cieplny budynek nr 6 - TS tablica układ sterowania pomp

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sandomierz, lipiec 2010r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE egz.5 OBIEKT: INWESTOR: STADIUM: PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE 27-530 Ożarów, Os.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO- REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 142 TEMAT : MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie.

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie. 1. Spis treści. 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa prawna opracowania. 2.2. Podstawa techniczna opracowania. 2.3. Przedmiot opracowania. 3. Rozwiązania projektowe. 3.1. Zasilanie energetyczne.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 2-5 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA STRONA NUMER TYTUŁ Skala E/1 E/2 E/3 E/4 E/5 Plan sytuacyjny z projektem przyłącza kablowego nn- 0,4kV Układ połączeń i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB.

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki :

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki : Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki : RZUT PRZYZIEMIA Instalacja oświetlenia Rys. P-347/IE/E-1 RZUT PRZYZIEMIA Instalacja gniazd wtykowych Rys. P-347/IE/E-2 RZUT FUNDAMENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny

Zawartość opracowania. Opis techniczny Zawartość opracowania 1.Opis techniczny. 2.Część graficzna : rys.nr 1 Plan instalacji elektrycznych i akp 1 : 100 rys.nr 2 Schemat blokowy zasilania i akp rys.nr 3 Schemat tablicy TK Opis techniczny Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków:

2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków: 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie podstawowych materiałów.

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JERZY BURDA 67-200 GŁOGÓW, ul. POCZDAMSKA 1, tel. (0-76) 835-81-88,-89 fax (0-76) 835-66-07

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JERZY BURDA 67-200 GŁOGÓW, ul. POCZDAMSKA 1, tel. (0-76) 835-81-88,-89 fax (0-76) 835-66-07 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JERZY BURDA 67-200 GŁOGÓW, ul. POCZDAMSKA 1, tel. (0-76) 835-81-88,-89 fax (0-76) 835-66-07 Obiekt Temat Branża PROJEKT BUDOWLANY z elementami projektu wykonawczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Projektowe MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OZNACZENIE NAZWA INWESTYCJI EGZ. Remont sanitariatów w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

U S Ł U G I P R O J E K T O W E I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H. inż. K. Koczwańska - Trafiałek M E T R Y K A P R O J E K T U

U S Ł U G I P R O J E K T O W E I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H. inż. K. Koczwańska - Trafiałek M E T R Y K A P R O J E K T U U S Ł U G I P R O J E K T O W E I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H inż. K. Koczwańska - Trafiałek 45-245 Opole, ul. J. Bytnara Rudego 11F / 4 tel. 77 45 55 343; fax. 77 44 21 401; tel.kom. 692

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych. dla przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew.

Projekt budowlany instalacji elektrycznych. dla przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13 26-800 Białobrzegi. Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 1 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 2 OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1) Część opisowa Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Opis techniczny 2) Obliczenia 3) Rysunki Plan instalacji elektrycznych rzut przyziemia - rys. 1 Schemat ideowy instalacji

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA UŻYTKO- WE BUDYNKU HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA UŻYTKO- WE BUDYNKU HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA UŻYTKO- WE BUDYNKU HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Budowlany

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy branży elektrycznej Przebudowy placu manewrowego i garaży

Projekt wykonawczy branży elektrycznej Przebudowy placu manewrowego i garaży WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 6461351 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE Projekt wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA Temat : Wewnętrzna instalacja elektryczna. Obiekt : Budynek byłego dworu projekt przebudowy świetlicy w m-ci Przytoń. Adres : PRZYTOŃ dz. nr 9/19 gmina Ostrowice. Inwestor

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikie przy Ginazju nr 112 iienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 17/19 02-482 Warszawa działka nr ewid. 101/3 z obrębu

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

4 4 Schemat sterowania pompami c.o., z naprzemienną pracą pomp

4 4 Schemat sterowania pompami c.o., z naprzemienną pracą pomp 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 1.b. Zaświadczenie o przynależności do MOIIB projektanta. 1.c. Uprawnienia projektowe projektanta. 1.d. Zaświadczenie o

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE strona E 1/6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowią: - Umowa z Inwestorem na Projekt Budowlany, - Projekt technologiczny instalacji wymiennikowni, - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Z.R.B. ENERGETYK Tadeusz Kraszewski ul. Liliowa 3; 07-320 Małkinia Tel. 606-664-956; tadeuszkraszewski@op.pl WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W GARAŻU PODZIEMNYM MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI UL.

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie podstawowych materiałów.

2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie podstawowych materiałów. 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 1.b. Zaświadczenie o przynależności do MOIIB projektanta. 1.c. Uprawnienia projektowe projektanta. 1.d. Zaświadczenie o

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Zasilania i Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej. Oczyszczalnia Ścieków

Projekt Budowlany Zasilania i Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej. Oczyszczalnia Ścieków Projekt Budowlany Zasilania i Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej Oczyszczalni Ścieków Branża: Elektryczna Obiekt : Oczyszczalnia Ścieków - Inwentaryzacja istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZE. -

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. +4891 43 43 066 Fax. +4891 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTR. ----

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTR. ---- Przedsiębiorstwo ARI spółka z o.o. 60-845 Poznań, ul. J. Kochanowskiego 4/8 tel./fax 61 8208593 email:info@ari.com.pl PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTR. ---- ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót i wykaz materiałów

Przedmiar robót i wykaz materiałów Inwestor: MPGK Sp. z o. o. 38-400 Krosno ul. Fredry 12 Dokumentacja: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krośnie ul. Człowiekowskiego. Hydrofornia -branża elektryczna" Wyd. pierwsze Wyd.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SYSTEM mgr inż. Jarosław Głażewski ul. Grenadierów 8/24, 26-600 Radom tel. (48) 366-36-32, 607-84-34-36 email: jglazewski@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul. Ptasia 14 tel/fax (048) 383 66 90 NIP 796 153 59 58 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Obiekt: Adres: Branża: Inwestor: Modernizacja istn. łazienek w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Krasnymstawie ul. PCK 2 22-300

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków:

2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków: 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie podstawowych materiałów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp.J. K. Kamiński i S-ka

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp.J. K. Kamiński i S-ka AKPIA - PURT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp.J. K. Kamiński i S-ka 02-992 Warszawa ul. Bruzdowa 109J NIP 526-011-08-11 Adres zakładu: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7, tel/fax 526 97 91, e-mail:akpia@ipgate.pl

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 T: +48 32 42 55 697 F: +48 32 42 55 697 w. 18 INWESTOR: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40 074 Katowice OBIEKT: Pomieszczenie laboratorium dźwięku

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w. w budynku przy ul. Barcickiej 1 w Warszawie.

Projekt budowlano - wykonawczy indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w. w budynku przy ul. Barcickiej 1 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano - wykonawczy indywidualnego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 PROGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 Inwestor Tytuł inwestycji Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY

ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY MGR INŻ. ANDRZEJ HODAKOWSKI REGON: 490594089 33-300 NOWY SĄCZ, UL. DUNAJEWSKIEGO 12/1 NIP: 734-115-35-82 tel.: 018 442 05 38, tel. kom.: 0

Bardziej szczegółowo