PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33"

Transkrypt

1 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Deklaracja zastosowanego sprzętu Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne Podział odbiorników wg kategorii zasilania Ustalenie źródeł zasilania Sieć zasilająca nn Agregat prądotwórczy Ochrona przeciwpożarowa Sieć rozdzielcza nn 0.4kV w budynku i pomiar energii System ochrony od porażeń Ochrona przepięciowa Rozdzielnica główna, tablice piętrowe i lokalne Instalacje elektryczne wewnętrzne Ogólne zasady wykonania instalacji Materiały instalacyjne Układanie przewodów i kabli Oprawy oświetleniowe i źródła światła Osprzęt instalacyjny Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlane znaki kierunkowe Instalacja siły, grzejnictwa i odbiorów komputerowych Instalacja siły zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych Instalacja odgromowa Próby i sprawdzenia odbiorcze USZCZELNIENIA PRZECIWPOŻAROWE I PRZEPUSTY ZEWNĘTRZNE OBLICZENIA TECHNICZNE Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej Dobór zabezpieczeń i przewodów Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia Sprawdzenie zabezpieczenia obwodów przed prądami zwarciowymi Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Obliczenia spadków napięć Obliczenia dla instalacji odgromowej BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA KLAUZULA OPRACOWANIA RYSUNKI I ZAŁĄCZNIKI... 32

2 2 Spis rysunków: 1. Legenda 2. Rzut parteru trasy koryt kablowych instalacje elektryczne 3. Rzut pierwszego piętra trasy koryt kablowych instalacje elektryczne 4. Rzut antresoli trasy koryt kablowych instalacje elektryczne 5. Rzut parteru instalacje oświetleniowe 6. Rzut pierwszego piętra instalacje oświetleniowe 7. Rzut antresoli instalacje oświetleniowe 8. Rzut parteru instalacje siłowe 9. Rzut pierwszego piętra instalacje siłowe 10. Rzut dachu instalacje siłowe 11. Rzut fundamentów instalacja odgromowe 12. Rzut dachu instalacja odgromowe 13. Schemat układu zasilania 14. Schemat układu pomiarowego 15. Schemat energetyczny 16. Schemat RG 17. Schemat rozdzielnicy głównej RG - blok aparatowy BP 18. Schemat rozdzielnicy głównej RG - blok aparatowy BP 19. Schemat rozdzielnicy głównej RG - blok aparatowy OT 20. Schemat rozdzielnicy głównej RG - blok aparatowy BP c.d. 21. Schemat rozdzielnicy głównej RG układ sterowania czasowego 22. Schemat GSPW 23. Schemat typowej LSPW 24. Schemat TR-1/1 25. Schemat TR-1/1 c.d. 26. TSO/S/ SZATNIA 27. TSO/O/ POM OCHRONY 28. Schemat TP-1/1 29. Schemat TP-1/1 c.d. 30. Schemat TP-1/1 c.d. 31. Układ sterowania TP-1/1 c.d. 32. Schemat TR-1/2 33. Schemat TR-1/2 c.d. 34. Schemat TR-1/2 c.d. 35. Schemat TP-1/2 36. Schemat TP-1/2 c.d. 37. Schemat TP-1/2 c.d. 38. Układ sterowania TP-1/2 c.d. 39. Schemat TK-1/1

3 3 40. Schemat TK-1/1 c.d. 41. Schemat TR-1/3 42. Schemat TR-1/3 c.d. 43. Schemat TP-1/3 44. Schemat TP-1/3 c.d. 45. Schemat TP-1/3 c.d. 46. Schemat TP-1/3 c.d. 47. Układ sterowania TP-1/3 c.d. 48. Schemat TK-1/2 49. Schemat TK-1/2 c.d. 50. Schemat TR-1/4 51. Schemat TR-1/4 c.d. 52. Schemat TP-1/4 53. Schemat TP-1/4 c.d. 54. Schemat TP-1/4 c.d. 55. Schemat TP-1/4 c.d. 56. Układ sterowania TP-1/4 c.d. 57. Schemat tablicy TOSS 58. Schemat tablicy TOSS c.d. 59. Schemat TR-2/1 60. Schemat TR-2/1 c.d. 61. Schemat TR-2/1 c.d. 62. Schemat TR-2/1 c.d. 63. Schemat TP-2/1 64. Schemat TP-2/1 c.d. 65. Schemat TP-2/1 c.d. 66. Układ sterowania TP-2/1 c.d. 67. Schemat TR-2/2 68. Schemat TR-2/2 c.d. 69. Schemat TP-2/2 70. Schemat TP-2/2 c.d. 71. Schemat TP-2/2 c.d. 72. Układ sterowania TP-2/2 c.d. 73. Schemat tablicy TOSH Schemat tablicy TOSH-1 c.d. 75. Schemat tablicy TOSH Schemat tablicy TOSH-2 c.d. 77. Schemat tablicy TOSB 78. Schemat tablicy TOSB c.d. 79. Schemat tablicy TOSB c.d. 80. Schemat rozdzielnicy RZW-1

4 4 81. Schemat rozdzielnicy RZW-1 c.d. 82. Schemat rozdzielnicy RZW-1 c.d. 83. Schemat rozdzielnicy RZW-1 układ sterowania USW Schemat rozdzielnicy RZW-1 układ sterowania USW-1 c.d. 85. Schemat rozdzielnicy RZW-1 układ sterowania USW-1 c.d. 86. Schemat rozdzielnicy RZW Schemat rozdzielnicy RZW-2 c.d. 88. Schemat rozdzielnicy RZW-2 c.d. 89. Schemat rozdzielnicy RZW-2 układ sterowania USW Schemat rozdzielnicy RZW-2 układ sterowania USW-2 c.d. 91. Schemat rozdzielnicy RZW-2 układ sterowania USW-2 c.d. 92. Schemat TRA-2/1 93. Schemat TRA-2/1 c.d. 94. Schemat TRA-2/1 c.d. 95. Schemat TRA-2/1 c.d. 96. Schemat TRA-2/1 c.d. 97. Schemat TRA-2/1 c.d. 98. Schemat TRA-2/1 c.d. 99. Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat okablowania systemu EiB 108. Schemat TRA-2/ Schemat TRA-2/2 c.d Schemat TRA-2/2 c.d Schemat TRA-2/2 c.d Schemat TRA-2/2 c.d Schemat tablicy TOSTV 114. Schemat tablicy TOSTV c.d.

5 5 Załączniki: ZE.1 Uprawnienia budowlane projektanta ZE.2 Uprawnienia budowlane projektanta c.d. ZE.3 Zaświadczenie o przynależności projektanta do PIIB ZE.4 Uprawnienia budowlane sprawdzającego ZE.5 Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do PIIB ZE.6 Warunki techniczne zasilania ZE.7 Uzgodnienie lokalizacji złącza kablowego z ZEW-T ZE.8 Uzgodnienie lokalizacji złącza kablowego rys. ZE.9 Tabela WLZ

6 6 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy hali widowiskowo sportowej w zakresie instalacji elektrycznych wymienionych w punkcie 1.3. Projektowany budynek hali widowiskowo sportowej zlokalizowany jest w całości na działce 49/33. Hala widowiskowo sportowa w Legionowie znajduje się pomiędzy ulicami Sobieskiego i Sowińskiego. Granicę działki dopełniają; ulica Chrobrego z południa i istniejące piłkarskie boisko treningowe od północy. Wejście główne zlokalizowano od strony skrzyżowania ulic Chrobrego i Sobieskiego. Przyłącze energetyczne znajduje się po wschodniej stronie budynku, za pomieszczeniami hotelowymi Projektowany budynek zalicza się do dwóch kategorii zagrożenia ludzi: Część rekreacyjno-sportowa na która składają się boisko z widownią oraz pomieszczenia funkcjonalnie związane m. in.: takie jak: szatnie, natryski, toalet, pomieszczenia siłowni, odnowy biologicznej, hol ze stanowiskiem ściany skałkowej. Część ta zaliczona jest do kategorii ZL I którą definiuje się zawierającą co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, ale tylko takich, które nie są jego stałymi użytkownikami, a ponadto pomieszczenie to nie jest przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się Część hotelowa na która składają się dwie kondygnacje w której zorganizowano pokoje hotelowe wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Część ta zaliczona jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, którą definiuje jako przeznaczoną do zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się oraz zawierających pomieszczenie dla ponad 50 osób, nie będących jego stałymi użytkownikami. Hala Sportowa projektowana jest jako budynek niepodpiwniczony jednokondygnacyjny - w części hali sportowej i dwukondygnacyjny w części hotelowej pomieszczeń pomocniczych i funkcjonalnie związanych z halą sportową. Uwaga: pomieszczenia magazynowe lub techniczne niepowiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do występujących kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub ZL V, powinny stanowić odrębne strefy pożarowe to jest powinny być wydzielone pożarowo z kubatury obiektu. Pod względem wysokości przedmiotowy budynek zalicza się do śreniowskich (SW) to jest posiadających wysokość od 12 do 25 m włącznie nad poziomem terenu. Wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia. W budynku nie ma stref zagrożonych wybuchem lub pożarem.

7 7 1.2 Podstawa opracowania Projekt niniejszy opracowano na podstawie: aktualnych podkładów architektonicznych wytycznych technologicznych wytycznych z branży sanitarnej zaleceń, uzgodnień i wytycznych Inwestora uzgodnień międzybranżowych uzgodnień lokalnym Zakładem Energetycznym ZEW-T aktualnej mapy zasadniczej terenu dla potrzeb projektu sieci zewnętrznych wymienionych niżej obowiązujących przepisów: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/ Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/ Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/ Prawo budowlane - Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998 wymienionych niżej Polskich Norm: PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym PN-IEC :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. PN/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

8 8 PN-IEC :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze PN-84/E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym PN-EN :2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 miejsca pracy we wnętrzach EN 1838 Oświetlenie stosowane oświetlenie awaryjne PN-IEC :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. PN/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Innych opracowań: - Interpretacja postanowień norm serii PN-86-92/E i PN IEC Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, autor prof. Z. Lisowski, - Opracowanie mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich, sekcja instalacji i urządzeń elektrycznych. 1.3 Zakres opracowania Projekt obejmuje instalacje: oświetlenia ogólnego i miejscowego oświetlenia ewakuacyjnego podświetlanych znaków kierunkowych gniazd ogólnych i komputerowych siły zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji siły zasilanie urządzeń technologicznych ochrony od porażeń

9 9 zdalnych sterowań i wskazań połączeń wyrównawczych odgromową 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu Z uwagi na konieczność: doboru odpowiednich parametrów urządzeń i aparatury pod względem technicznym doboru odpowiednich urządzeń pod względem gabarytów i ciężaru wykonanie obliczeń na konkretnych elementach wykonania obliczeń natężenia i równomierności oświetlenia w projekcie przedstawiono konkretne rozwiązania techniczne (wybór typów urządzeń). Dla osprzętu (łączniki, gniazda) i typów opraw podano konkretne dobory dla potrzeb określenia standardów wykonania instalacji, wykonania wizualizacji. Zmiana typów opraw oświetleniowych wyłącznie za zgoda Architekta i projektanta po akceptacji wizualnej i technicznej przyjętych zamienników. W punktu widzenia technicznego dopuszcza się możliwość zastosowania systemów równorzędnych spełniających opisane w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwiązań zamiennych muszą być jednak analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystąpieniem do realizacji zgodność techniczna musi zostać potwierdzona przez Inwestora poprzez opinię projektanta i ew. powołane przez Inwestora służby nadzoru budowy. Protokół zmiany systemu z podaniem zamienników powinien zostać zawarty w dokumentacji powykonawczej.

10 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne Ogólne wskaźniki elektroenergetyczne przedstawiają się następująco: Moc zainstalowana ogółem P i = 600 kw Moc szczytowa (maksymalna) P s = 360 kw Moc zainstalowana rezerwowana P ir = 180 kw Moc szczytowa rezerwowana P sr = 90 kw Wsp. zapotrzebowania mocy k z = 0,6 Wsp. zapotrzebowania mocy rez. k zr = 0,5 Roczny czas użytkowania mocy szczytowej T = 2000 h Roczne zużycie energii A = 720 MWh Moc rezerwowana dla obiektu zapewniona będzie przez agregat prądotwórczy zlokalizowany w budynku. 2.2 Podział odbiorników wg kategorii zasilania Przyjęto następujący podział w zależności od wymaganej pewności zasilania: kategoria I: oświetlenie ewakuacyjne, podświetlane znaki kierunkowe, zasilacze awaryjne dla klap pożarowych, centralki klap dymowych, centralka SSP, system DSO Przerwa w zasilaniu nie może być większa 2s. kategoria II: odbiory oświetleniowe i komputerowe. Odbiory rezerwowane. Przerwa w zasilaniu może być większa od 15s, ale nie powinna przekraczać 10 minut. kategoria III: wszystkie pozostałe odbiory nie zaliczone do kategorii I i II. Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezpośredniego zagrożenia, ale powinna być zredukowana do niezbędnego minimum. 2.3 Ustalenie źródeł zasilania W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki kategorii I, II, III zasilane są z sieci energetyki zawodowej. Dla odbiorników kategorii I, II przewidziano zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w budynku. Dodatkowo odbiorniki kategorii I rezerwowane są z własnych, wewnętrznych źródeł zasilania w postaci baterii akumulatorów. Dla odbiorów I kategorii należących do odbiorów pożarowych przewidziano zasilanie sprzed przeciwpożarowego wyłącznika głównego kablami niepalnymi centralka SSP,

11 11 szafa DSO, zasilacze systemów pożarowych, centralki klap dymowych.. Odbiory kategorii III nie posiadają rezerwowania zasilania. Dla odbiorów komputerowych przewidziano centralny UPS. Jako zasilanie rezerwowe przewidziano agregat prądotówrczy. 2.4 Sieć zasilająca nn Budynek zasilany będzie z sieci energetyki zawodowej ZEW-T poprzez linię kablową nn doprowadzoną do złącza kablowego usytuowanego na elewacji budynku w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Miejscem dostarczenia energii będą zaciski przekładników prądowych w kierunku instalacji odbiorcy. Zabezpieczenie główne zlokalizowane w ZK o wartości 630A 2.5 Agregat prądotwórczy Dla zasilania rezerwowego przewidziano instalacje agregatu prądotwórczego o mocy w trybie awaryjnym 132kVA/105kW. Agregat umieszczony w odrębnym pomieszczeniu stanowiącym odrębną strefę pożarową. z dostępem z zewnątrz budynku. Agregat umieszczony na oddylatowanej wylewce betonowej lub na podkładach antywibracyjnych. Agregat wyposażony we wbudowany zbiornik paliwa zapewniający jego działanie przez czas nie krótszy jak 8 godzin. Wykonanie czerpni i wyrzutni, instalacji paliwowej i odprowadzenia spalin pozostaje w gestii dostawcy agregatu stosownie do wymagań danej jednostki. Agregat wprowadzony do budynku poprzez pozostawiona rewizję w ścianie, która po jego osadzeniu zostanie zamurowana. Od miejsca podłączenia agregatu do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej wykonać linię zasilająca prowadzona na drabince kablowej o szerokości 300mm. Powyższy zakres nie ujęty na rzucie z uwagi na brak danych wyjściowych i konieczność dostosowania miejsca doprowadzenia drabinki dla konkretnego dostawcy urządzenia. Tankowanie zbiornika przewidziano przez drzwi bezpośrednio do zbiornika agregatu. Przy wejściu do pomieszczenia agregatu zamontować płytkę uziemiającą umożliwiającą podłączenie klamry uziemiającej zbiornika cysterny. Uziemienie wykonać bezpośrednio z uziomu konstrukcyjnego budynku płaskownikiem FeZn40x5. Z racji na prace agregatu wyłącznie w rezimie awaryjnym nie przewiduje się agregatu wygłuszonego i w obudowie dźwiękochłonnej. Wygłuszenie należy wykonać dla pomieszczenia w zakresie wykonawcy elektrycznego, lub na jego zlecenie. 2.6 Ochrona przeciwpożarowa Na drogach komunikacji wewnętrznej bez dostępu światła dziennego, jak również na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych przewidziano zainstalowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nie mniejszym jak 2 godziny.

12 12 Dodatkowo, aby zapewnić odpowiedni poziom natężenia oświetlenia, zaprojektowano wyposażenie części opraw w korytarzach i części pomieszczeń w inwertery z podtrzymaniem 2h. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podłogi nie będzie mniejsza jak 1lx. W części pomieszczeń technicznych: rozdzielniach elektrycznych, wentylatorniach, pompowniach część opraw oświetleniowych wyposażona zostanie dodatkowo w moduły awaryjne z podtrzymaniem na 2h dla zapewnienia oświetlenia awaryjnego. Na przejściach kabli przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych zamontowane zostaną przegrody i uszczelnienia o odporności ogniowej równej odporności ogniowej tego oddzielenia. Stosować materiały produkcji PROMAT, HILTI, lub inne o analogicznych parametrach technicznych. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty a uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Stosowne aprobaty i atesty należy zamieścić w projekcie wykonawczym. Miejsca wykonania uszczelnień należy odpowiednio oznakować. Cały obiekt posiada jeden Główny Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP wyłączający spod napięcia wszystkie odbiory niewymagające zasilania w czasie pożaru. Odbiory wentylacji ogólnej zostaną automatycznie wyłączone po wykryciu pożaru przez system sygnalizacji pożarowej. Po uruchomieniu PWP zostanie odłączona również strona wtórna UPS służącego do zasilania odbiorów komputerowych na terenie obiektu. Odbiory bezpieczeństwa (oprócz lamp oświetlenia awaryjnego wyposażonego w indywidualne baterie) zasilane będą kablami, które wraz z zamocowaniami zapewniać będą ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego jednak nie mniejszy niż 90 minut. W tym celu należy zastosować kable niepalne typu (N)HXH FE 180/E90, HLGs lub HDGs z atestowanymi systemami nośnymi np. korytkami typ KCOP produkcji BAKS Karczew o wytrzymałości ogniowej np. według DIN VDE 0472/814 E90. Dla pojedynczych przewodów należy stosować obejmy kablowe E90 np. typ SAS produkcji NIEDAX. Kable i przewody instalacji bezpieczeństwa wraz z konstrukcjami nośnymi (korytka, uchwyty) muszą zapewniać potrzymanie funkcji w czasie pożaru przez czas nie krótszy jak 90 minut. 2.7 Sieć rozdzielcza nn 0.4kV w budynku i pomiar energii Sieć rozdzielcza w budynku wykonana zostanie kablami typu YKYżo o przekrojach dostosowanych mocy zasilanych odbiorów. Przekroje zostały dobrane i pokazane na schemacie energetycznym i załączonej do projektu tabeli z obliczeniami. Linie zasilające wykonane w systemie TN-S. Układ sieci promieniowy linie zasilające doprowadzone zostaną do poszczególnych rozdzielni piętrowych i lokalnych bezpośrednio z rozdzielnicy głównej. Wlz y prowadzone w korytkach kablowych. Układ pomiarowy pół-pośredni zlokalizowany w szafce pomiarowej nad złączem kablowym na zewnętrznej ścianie budynku. Pozostałe warunki techniczne wykonania układu pomiarowego wg warunków technicznych zasilania i aktualnych na datę realizacji projektu wytycznych projektowania i wykonywania półpośrednich układów pomiarowych na terenie

13 13 ZEW-T. 2.8 System ochrony od porażeń Sieć rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku projektowana jest w systemie TN-S. Przewidziano także zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych w obwodach odbiorczych. Przy rozdzielnicy głównej zainstalowana zostanie główna szyna połączeń wyrównawczych, do której podłączone będą: szyna PE rozdzielnicy głównej oraz podstawowe ciągi instalacji sanitarnych, korytka kablowe, konstrukcje dźwigów, konstrukcja budynku. W pomieszczeniach socjalnych, natryskach i WC przewidziano wykonanie lokalnych szyn połączeń wyrównawczych łączących ze sobą wszystkie wypusty wodne, obudowy brodzików i grzejniki. 2.9 Ochrona przepięciowa Ochrona przepięciowa zaprojektowana została zgodnie z PN-IEC W rozdzielnicy głównej RG zainstalowane zostaną ograniczniki przepięć klasy II+III (B+C) o poziomie ochrony 2,5kV. W tablicach lokalnych dla odbiorów oświetleniowych, gniazd ogólnych i odbiorów technologicznych przewidziano zainstalowanie ograniczników klasy II (C) z poziomem ochrony poniżej 1,5kV, a na rozdzielnicach komputerowych klasy III (D) z poziomem ochrony poniżej 1,4kW. Aparaty produkcji DEHN, lub innej o analogicznych parametrach technicznych Rozdzielnica główna, tablice piętrowe i lokalne Rozdzielnica główna w postaci szaf wolnostojących umieszczona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu (odrębna strefa pożarowa). W rozdzielnicy zabudowane zostanie układ SZR. Schemat rozdzielnicy RG pokazano na odrębnym rysunku. Do zasilania instalacji odbiorczej w budynku przewiduje się szereg tablic lokalnych patrz schemat energetyczny. Tablice umieszczone we wnękach zamykanych na klucz. W tablicach zainstalowana zostanie następująca aparatura: wyłączniki główne lampki sygnalizacyjne ochronniki przeciwprzepięciowe wyłączniki różnicowo-prądowe wyłączniki nadmiarowo-prądowe przekaźniki bistabilne rozłączniki styczniki

14 14 innej aparatury stosownie do potrzeb produkcji Schrack, Fael Legrand, Hager, Moeller, ABB lub inną o analogicznych parametrach technicznych Instalacje elektryczne wewnętrzne Ogólne zasady wykonania instalacji Odbiory pogrupowane zostały technologicznie stosownie do typu zasilanych odbiorów gniazda wtykowe, odbiory oświetleniowe, odbiory komputerowe, odbiory wentylacji i technologiczne. Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją podaną na rzutach. Ogólne zasady wykonywania instalacji: Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) żółto-zielonego. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być połączone. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość przy montażu, wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczeń do ich wynagrodzenia Materiały instalacyjne Stosowane będą następujące materiały instalacyjne: rurki typu RVS i RVKLn dla rurowań i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w ściankach g-k korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. BAKS z Karczewa puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb

15 15 uchwyty EI-90 dla mocowania zasilających instalacji przeciwpożarowych Układanie przewodów i kabli Instalacje elektryczne wewnętrzne będą wykonane przewodami typu YDYżo i YKYżo 750V prowadzonymi: pod tynkiem w rurkach RVS i RVKLn w strefach sufitów podwieszanych w korytkach instalacyjnych, w strefach podniesionej podłogi w kanałach kablowych w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w ścianach murowanych i g/k. Wszystkie puszki połączeniowe muszą zostać oznakowane numerami obwodów. Puszki połączeniowe lokalizować w miejscach dostępnych w korytarzach nad sufitem podwieszanym i na korytkach instalacyjnych. Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne należy trwale oznakować. Stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. Zasilanie odbiorów pożarowych (w zakresie kabli i prowadzenia tras) musi spełniać przepisy oraz zasady projektowania i wykonywania linii zasilających z podtrzymaniem funkcji w czasie pożaru przez czas nie krótszy jak 2h. Wymagane jest stosowania kabli i przewodów posiadających odpowiednie certyfikaty na prowadzenie z konkretnymi rozwiązaniami prowadzenia tras (korytka, uchwyty, dyble) aktualne na czas wykonywania instalacji. Wszystkie kable i przewody przechodzące przez przedsionki pożarowe należy obudować płytami promat o odporności ogniowej 2h Oprawy oświetleniowe i źródła światła Dobór opraw oświetleniowych pokazano na rysunkach patrz legenda. Rozmieszczenie opraw, oraz sekcje załączania opisane na rzutach instalacji oświetleniowych. Oprawy w częściach administracyjnych wyposażone zostaną w większości w źródła światła energooszczędne typu kompaktowego lub świetlówki trójpasmowe produkcji Philips lub Osram. Oprawy świetlówkowe stosowane będą wyłącznie w wykonaniu skompensowanym. Dla oświetlenia hali sportowej i oświetlenia efektowego przewiduje się oprawy ze źródłami halogenowymi. W oprawach świetlówkowych stosowane będą świetlówki trójpasmowe o współczynniku oddawania barw Ra 85: barwa światła ciepłobiała 3000K: w pokojach i korytarzach barwa światła biała 4000K: pomieszczeniach technicznych, porządkowych i WC. Wszędzie gdzie będzie to możliwe oprawy należy łączyć przelotowo. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym. Przed złożeniem zamówienia na oprawy wykonawca obowiązany jest potwierdzić w

16 16 kierownictwie budowy aktualność wykazu. Typy opraw oświetleniowych muszą być bezwzględnie zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora, Architekta i projektanta branżowego. Stosowanie zamienników poniżej wyznaczonego standardu będzie niedopuszczalne Osprzęt instalacyjny Stosowany będzie osprzęt typowy, np. produkcji POLO, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny IP44 z tzw. klapką. Stosować osprzęt wyłącznie z przesłoną torów prądowych. Typ osprzętu należy bezwzględnie potwierdzić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu. Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych, jeśli na rzucie nie opisano inaczej: - łączniki oświetlenia ogólnego h=1,4m, - gniazda ogólnego przeznaczenia h=0.3m - gniazda porządkowe h=0.3m - gniazda nad blatami stołów h=1,1m Podane wysokości mierzone do spodu osprzętu. Dla osprzętu instalowanego na glazurze, wysokość należy korygować tak, aby osprzęt umieszczony był w środku płytki. Łączniki i gniazda montowane we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie zaznaczone są w bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. Podwójne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym są niedozwolone. Należy zamiast nich stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspólnej podwójnej ramce. Używane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mówi o tym, że przewidziano zainstalowanie dwóch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspólną ramką. Stosowanie gniazdek typu SCHUKO jest zabronione. Wszystkie łączniki i gniazda oznakować numerami obwodów zasilających. Osprzęt elektryczny dla instalacji komputerowych montowany we wspólnej ramce z teletechnicznym. Dla gniazd komputerowych należy stosować osprzęt uniemożliwiający użytkowanie gniazd "komputerowych" do innych celów stosować osprzęt z kluczem typu DATA Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego Instalacje oświetleniowe wykonane zostaną przewodami typu YDYżo 1.5mm 2 lub YDYżo o większych przekrojach stosownie do mocy odbiorników i konieczności ograniczenia spadków napięć. Obwody oświetleniowe dla części administracyjnej wyprowadzone zostaną z tablic oświetleniowo-siłowych rezerwowanych TR. W miarę możliwości oprawy będą łączone przelotowo. Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie:

17 17 - za pośrednictwem lokalnych wyłączników umieszczonych w pomieszczeniach, - za pomoca przekaźników bistabilnych dla sterowania oświetlenia w pomieszczeniach przejściowych, korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktów, - za pośrednictwem tablic sterowania oświetleniem - za pomocą systemu EIB dla terowania oświetleniem hali sportowej i holu głownego Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto na poziomie nie mniejszym niż określony w PN: - pomieszczenia biurowe 500lx - pomieszczenia techniczne 300lx - hole główne lx - korytarze lx - pomieszczenia socjalne 200lx - pomieszczenia sanitarne 200lx - sala sportowa lx (w zależności od wybranego wariantu sceny świetlnej) Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-84/E i PN-EN Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlane znaki kierunkowe W korytarzach, sali sportowej, holach i klatkach (pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych) przewidziano zainstalowanie opraw ewakuacyjnych (podświetlanych znaków kierunkowych) z własnymi źródłami zasilania (akumulatory NiCd) o czasie działania nie krótszym jak 2 godziny. Zadziałanie opraw odbywać się będzie w momencie zaniku napięcia zasilającego budynek. Oprawy wyposażone zostaną w oznaczenia kierunkowe zgodnie z PN. Część opraw wyposażona będzie dodatkowo we własne źródła zasilania w postaci akumulatorów z inwertorami o czasie podtrzymania 2h dla zapewnienia określonego poziomu oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy awaryjne zostały wyróżnione na rzucie instalacji oświetleniowych (odmienne oznakowanie). Dodatkowo przewiduje się montaż akumulatorów z inwerterami w części opraw oświetleniowych w pomieszczeniach. Akumulatory z inwerterami lokalizować wewnątrz opraw oświetleniowych, lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Do inwerterów doprowadzić dodatkowy przewód fazowy sprzed stycznika sterującego daną grupą oświetlenia, lub sprzed łącznika oświetlenia w pomieszczeniu Instalacja siły, grzejnictwa i odbiorów komputerowych Instalacje siły, grzejnictwa i odbiorów komputerowych wykonać przewodami typu YDYżo3 2.5mm2 750V dla obwodów jednofazowych i YDYżo5 2.5mm2 750V dla obwodów trójfazowych lub o przekrojach dostosowanych do większej mocy odbiorników. Obwody wyprowadzone z odpowiednich tablic piętrowych patrz załączone schematy. W miarę możliwości technicznych gniazda dla jednego obwodu należy łączyć przelotowo. Dla obwodów komputerowych stosować gniazda dedykowane tzw. kluczem

18 18 uniemożliwiającym użytkowanie gniazd do celów innych jak zasilanie urządzeń komputerowych. Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na załączonych rzutach, a podział na obwody na schematach Instalacja siły zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji Zakres instalacji określony przez projektanta sanitarnego: Kubaturę obiektu podzielono na cztery główne strefy obsługiwane łącznie przez 18 central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Halę sportową 7 central dachowych typu ROOFTOP 3000 i 7 ROOFTOP 3000WRG firmy Kampmann, zaplecze hali ( lewa strona ) centrala VS-30-R-PHC VTS Clima, zaplecze ( prawa strona) i część hallu VS-30-R-PHC oraz hall wejściowy, biura, sale fitness 2 centrale ROOFTOP 3000WRG. W celu równomiernej wymiany powietrza w hali zaprojektowano 14 central dachowych ROOFTOP 3000 Kampmann, przy czym połowa z nich wyposażona jest w nagrzewnice wstępne elektryczne o mocy 5kW. W pomieszczeniu magazynu sprzętu sportowego zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z chłodnicą freonową i wymiennikiem płytowym. Dobrano centralę VS-30-R-PHC firmy VTS Clima z pełną automatyką sterującą. Parametry pracy: wydajność nawiew 2420m 3 /h, ciśnienie dyspozycyjne 320Pa; wywiew 2250m 3 /h, ciśnienie dyspozycyjne 270Pa. Moc nagrzewnicy wodnej 80/60 C 17kW, moc chłodnicy freonowej bez odzysku chłodu 11,2kW. Podobnie jak po lewej stronie hali w pomieszczeniu magazynu sprzętu sportowego zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z chłodnicą freonową i wymiennikiem płytowym. Dobrano centralę VS-30-R-PHC firmy VTS Clima z pełną automatyką sterującą. Parametry pracy układu: wydajność nawiew 3160m 3 /h, ciśnienie dyspozycyjne 330Pa; wywiew 2670m 3 /h, ciśnienie dyspozycyjne 290Pa. Moc nagrzewnicy wodnej 80/60 C 23,3kW, moc chłodnicy freonowej bez odzysku chłodu 14,6kW. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy w części biurowokonferencyjnej na parterze i piętrze budynku zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną ROOFTOP 3000WRG całkowicie pokrywającą zapotrzebowanie na świeże powietrze w poszczególnych pomieszczeniach. Wydajność centrali wynosi 3140m 3 /h nawiew i 2880m 3 /h wywiew. Centrala wyposażona jest w rozruchowa nagrzewnicę elektryczną o mocy 5 kw i wymiennik o wydajności 80 %. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości wymian powietrza w pomieszczeniu fitness, siłowni oraz w kawiarence zaprojektowano indywidualny układ nawiewno-wywiewny oparty również na centrali ROOFTOP 3000WRG firmy Kampmann. Do usuwania powietrza z pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano osobną instalację wyciągową. Składa się ona z kilku autonomicznych układów: - zaplecze lewa strona hali kanał główny prowadzony w korytarzu, wentylator kanałowy VENT 125 Venture Industries, oraz tłumik hałasu zamontowany w pomieszczeniu magazynu; praca ciągła w okresie użytkowania hali, uruchamianie z pomieszczenia ochrony, - zaplecze prawa strona hali oraz główny węzeł sanitarny kanał główny prowadzony w ciągu komunikacyjnym wyrzut ponad dach za pomocą wentylatora

19 19 dachowego RF6-315 z podstawą tłumiącą; praca ciągła w okresie użytkowania hali, uruchamianie z pomieszczenia ochrony, - łazienki w części hotelowej na parterze i I piętrze kanały główne prowadzone w korytarzu hotelowym, wyrzut ponad dach przez wentylator Venture Industries RF/2-160 z podstawą tłumiącą RSA, instalacja pracuje w sposób ciągły bez przerw, wyłącznik główny w pomieszczeniu ochrony. Źródłem ciepła technologicznego dla zasilania nagrzewnic wodnych w centralach klimatyzacyjnych oraz nagrzewnic stanowi projektowany węzeł cieplny w południowowschodniej części budynku na parterze. Parametry wody grzewczej 80/60 C. Moc nagrzewnic w centralach 109 kw. Łączne maksymalne zapotrzebowanie mocy wynosi 261kW. Dla instalacji ciepła technologicznego w węźle należy wykonać dodatkowe odejście z rozdzielacza. Na instalacji c.t. należy zastosować pompę obiegową Grundfoss UPE 40-80, zawory odcinające, filtr. Podłączenie central klimatyzacyjnych do instalacji ciepła technologicznego wykonać przez zawory trójdrogowe. W celu regulacji układu na odejściach zaprojektowano zawory regulacyjne Hycocon firmy Oventrop. W najwyższych punktach instalacji zamontować zawory odpowietrzające, a przy wszystkich urządzeniach odbiorczych zawory ze spustami. Sterowanie pompy z automatyki węzła cieplnego. Centrale wentylacyjne zostały zaprojektowane z wyposażeniem w kompletną automatykę dostarczaną przez producenta central. System automatyki instalacji wentylacji klimatyzacyjnej powinien spełniać następujące funkcje: - regulacyjne: utrzymywanie na żądanym poziomie temperatury powietrza nawiewanego, doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza, zmniejszenie ilości wymian powietrza w okresie nocnym i dniach wolnych od pracy, sterowanie odzyskiem ciepła - zabezpieczające: wyłączenie wentylatorów chroniące nagrzewnicę przed zamarznięciem, sygnalizacja zabrudzenia filtrów - alarmowe: sygnalizacja zadziałania zabezpieczenia lub nie dotrzymania żądanych parametrów pracy - informacyjne: monitoring pracy poszczególnych urządzeń Sterowanie i uruchamianie central: - hala sportowa centrale uruchamiane ze wspólnej tablicy sterującej zlokalizowanej wg projektu funkcjonalnego w opracowaniu architektury w pomieszczeniu ochrony; przewiduje się że w okresie zimowym uruchamiane będą najpierw centrale WRG z nagrzewnicami elektrycznymi 7szt, a następnie ze zwłoką ok. 20minut centrale bez nagrzewnic elektrycznych. Parametry pracy sterowane czujnikiem temperatury w kanale nawiewnym. - zaplecze techniczne hali centrale VS-30 sterowane z tablicy znajdującej się w pomieszczeniu magazynu zaś uruchamianie z pomieszczenia ochrony ; parametry powietrza nawiewnego utrzymywane na poziomie 20ºC przez czujniki umieszczone w kanale nawiewnym - pomieszczenia biurowe centrala ROOFTOP 3000WRG uruchamiana z tablicy sterującej w pomieszczeniu ochrony,

20 20 - sale fitness, siłownia oraz kawiarnia centrala ROOFTOP 3000WRG uruchamiana z tablicy sterującej w pomieszczeniu ochrony na parterze, Sterowanie pracą i uruchamianie wentylacji wywiewnej sanitarnej zaplecza sanitarnego hali jest centralne z pomieszczenia ochrony. Wentylacja wywiewna z łazienek w części hotelowej zaprojektowano jaką pracującą bez przerw. Uruchamianie centralne z tablicy w pomieszczeniu ochrony. Wentylatory łazienkowe w części odnowy biologicznej oraz łazienka w części zaplecza na parterze po lewej stronie uruchamiane razem z oświetleniem, wyłączenie ze zwłoką 3-5minut. Z rozdzielnicy głównej przewiduje się zasilanie dwu rozdzielnic technologicznych dla zasilania odbiorów wentylacji. Każdy z odpływów wyposażony w stycznik rozłączający zasilania po podaniu sygnału POŻAR z systemu SSP realizacja wyłączenia automatycznego wentylacji po wykryciu w budynku pożaru. Sterowanie wentylacją z pomieszczenia ochrony Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-IEC oraz PN-IEC Sieć rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracować będzie w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE będą połączone tylko na rozdzielnicy głównej nn budynku. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorczej. Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego doprowadzony zostanie osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne posiadać będą izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE tablic zasilających. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim podstawowa, realizowana będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA. W ochronie przed dotykiem pośrednim dodatkowej, zastosowano szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania będzie realizowana przez: urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi i bezpieczniki z wkładkami topikowymi) urządzenia ochronne różnicowoprądowe sieć uziemień wyrównawczych. Instalację połączeń wyrównawczych wykonana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-IEC i PN-IEC

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RYSUNKI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RYSUNKI ZWRTOŚĆ OPRCOWNI - Uprawnienia str. 2-3 - Opis techniczny str. 4-9 - Obliczenia techniczne str. 10-20 RYSUNKI Rozdzielnica R2 E1 str. 10 Rozdzielnica RS2 E2 str. 11 Instalacja oświetlenia Pom. -2 E3 str.

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu. I Opis ogólny. II Opis techniczny. III Obliczenia elektryczne. IV Zestawienie. V Rysunki

Zawartość projektu. I Opis ogólny. II Opis techniczny. III Obliczenia elektryczne. IV Zestawienie. V Rysunki I Opis ogólny Zawartość projektu 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Ochrona przeciwpożarowa II Opis techniczny 2.1 Zasilanie 2.2 Tablica potrzeb własnych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku UG. Michałowice Reguły ul. Powstańców Warszawy 1 TOM II - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA LP. NAZWA RYSUNKU NR RYS. 1. Plan instalacji elektrycznych oświetlenie - sala E1 2. Plan instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej nr 4 w Gdyni

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej nr 4 w Gdyni OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej nr 4 w Gdyni 1. Podstawa opracowania. Podstawę opracowania projektu stanowią:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Plan instalacji elektrycznych. Rys. 2 Schemat ideowy tablicy kotłowni TRK. 1. Opis techniczny Podstawa

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m.

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. 2 PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz ZAMAWIAJĄCY: Internat Międzyszkolny ul. I. Daszyńskiego 19 33-340

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA BATEX-INSTALPROJEKT ul. Siennicka 50 04-393 Warszawa Tel/fax. 22-810 95 59 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA INSTALACJI CHŁODU I NAWILŻANIA Obiekt: BUDYNEK ARCHIWUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna budynku B dla inwestycji budowy siedziby powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wlkp r.

Ostrów Wlkp r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 592 47 02, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH N.N. OBIEKT: INWESTOR: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH N.N. OBIEKT: INWESTOR: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH N.N. OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dostosowanie budynku biurowego do przepisów p.poż - przebudowa. ul. Dworcowa Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Dostosowanie budynku biurowego do przepisów p.poż - przebudowa. ul. Dworcowa Stargard Szczeciński PATRONIC Jolanta Pawlik 70-348 Szczecin, ul. Mickiewicza 24 tel. 091 48 45 275, fax 091 48 50 165 www.patronic.pl Obiekt Budynek Biurowy Temat PROJEKT BUDOWLANY Dostosowanie budynku biurowego do przepisów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo