PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33"

Transkrypt

1 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Deklaracja zastosowanego sprzętu Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne Podział odbiorników wg kategorii zasilania Ustalenie źródeł zasilania Sieć zasilająca nn Agregat prądotwórczy Ochrona przeciwpożarowa Sieć rozdzielcza nn 0.4kV w budynku i pomiar energii System ochrony od porażeń Ochrona przepięciowa Rozdzielnica główna, tablice piętrowe i lokalne Instalacje elektryczne wewnętrzne Ogólne zasady wykonania instalacji Materiały instalacyjne Układanie przewodów i kabli Oprawy oświetleniowe i źródła światła Osprzęt instalacyjny Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlane znaki kierunkowe Instalacja siły, grzejnictwa i odbiorów komputerowych Instalacja siły zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych Instalacja odgromowa Próby i sprawdzenia odbiorcze USZCZELNIENIA PRZECIWPOŻAROWE I PRZEPUSTY ZEWNĘTRZNE OBLICZENIA TECHNICZNE Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej Dobór zabezpieczeń i przewodów Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia Sprawdzenie zabezpieczenia obwodów przed prądami zwarciowymi Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Obliczenia spadków napięć Obliczenia dla instalacji odgromowej BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA KLAUZULA OPRACOWANIA RYSUNKI I ZAŁĄCZNIKI... 32

2 2 Spis rysunków: 1. Legenda 2. Rzut parteru trasy koryt kablowych instalacje elektryczne 3. Rzut pierwszego piętra trasy koryt kablowych instalacje elektryczne 4. Rzut antresoli trasy koryt kablowych instalacje elektryczne 5. Rzut parteru instalacje oświetleniowe 6. Rzut pierwszego piętra instalacje oświetleniowe 7. Rzut antresoli instalacje oświetleniowe 8. Rzut parteru instalacje siłowe 9. Rzut pierwszego piętra instalacje siłowe 10. Rzut dachu instalacje siłowe 11. Rzut fundamentów instalacja odgromowe 12. Rzut dachu instalacja odgromowe 13. Schemat układu zasilania 14. Schemat układu pomiarowego 15. Schemat energetyczny 16. Schemat RG 17. Schemat rozdzielnicy głównej RG - blok aparatowy BP 18. Schemat rozdzielnicy głównej RG - blok aparatowy BP 19. Schemat rozdzielnicy głównej RG - blok aparatowy OT 20. Schemat rozdzielnicy głównej RG - blok aparatowy BP c.d. 21. Schemat rozdzielnicy głównej RG układ sterowania czasowego 22. Schemat GSPW 23. Schemat typowej LSPW 24. Schemat TR-1/1 25. Schemat TR-1/1 c.d. 26. TSO/S/ SZATNIA 27. TSO/O/ POM OCHRONY 28. Schemat TP-1/1 29. Schemat TP-1/1 c.d. 30. Schemat TP-1/1 c.d. 31. Układ sterowania TP-1/1 c.d. 32. Schemat TR-1/2 33. Schemat TR-1/2 c.d. 34. Schemat TR-1/2 c.d. 35. Schemat TP-1/2 36. Schemat TP-1/2 c.d. 37. Schemat TP-1/2 c.d. 38. Układ sterowania TP-1/2 c.d. 39. Schemat TK-1/1

3 3 40. Schemat TK-1/1 c.d. 41. Schemat TR-1/3 42. Schemat TR-1/3 c.d. 43. Schemat TP-1/3 44. Schemat TP-1/3 c.d. 45. Schemat TP-1/3 c.d. 46. Schemat TP-1/3 c.d. 47. Układ sterowania TP-1/3 c.d. 48. Schemat TK-1/2 49. Schemat TK-1/2 c.d. 50. Schemat TR-1/4 51. Schemat TR-1/4 c.d. 52. Schemat TP-1/4 53. Schemat TP-1/4 c.d. 54. Schemat TP-1/4 c.d. 55. Schemat TP-1/4 c.d. 56. Układ sterowania TP-1/4 c.d. 57. Schemat tablicy TOSS 58. Schemat tablicy TOSS c.d. 59. Schemat TR-2/1 60. Schemat TR-2/1 c.d. 61. Schemat TR-2/1 c.d. 62. Schemat TR-2/1 c.d. 63. Schemat TP-2/1 64. Schemat TP-2/1 c.d. 65. Schemat TP-2/1 c.d. 66. Układ sterowania TP-2/1 c.d. 67. Schemat TR-2/2 68. Schemat TR-2/2 c.d. 69. Schemat TP-2/2 70. Schemat TP-2/2 c.d. 71. Schemat TP-2/2 c.d. 72. Układ sterowania TP-2/2 c.d. 73. Schemat tablicy TOSH Schemat tablicy TOSH-1 c.d. 75. Schemat tablicy TOSH Schemat tablicy TOSH-2 c.d. 77. Schemat tablicy TOSB 78. Schemat tablicy TOSB c.d. 79. Schemat tablicy TOSB c.d. 80. Schemat rozdzielnicy RZW-1

4 4 81. Schemat rozdzielnicy RZW-1 c.d. 82. Schemat rozdzielnicy RZW-1 c.d. 83. Schemat rozdzielnicy RZW-1 układ sterowania USW Schemat rozdzielnicy RZW-1 układ sterowania USW-1 c.d. 85. Schemat rozdzielnicy RZW-1 układ sterowania USW-1 c.d. 86. Schemat rozdzielnicy RZW Schemat rozdzielnicy RZW-2 c.d. 88. Schemat rozdzielnicy RZW-2 c.d. 89. Schemat rozdzielnicy RZW-2 układ sterowania USW Schemat rozdzielnicy RZW-2 układ sterowania USW-2 c.d. 91. Schemat rozdzielnicy RZW-2 układ sterowania USW-2 c.d. 92. Schemat TRA-2/1 93. Schemat TRA-2/1 c.d. 94. Schemat TRA-2/1 c.d. 95. Schemat TRA-2/1 c.d. 96. Schemat TRA-2/1 c.d. 97. Schemat TRA-2/1 c.d. 98. Schemat TRA-2/1 c.d. 99. Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat TRA-2/1 c.d Schemat okablowania systemu EiB 108. Schemat TRA-2/ Schemat TRA-2/2 c.d Schemat TRA-2/2 c.d Schemat TRA-2/2 c.d Schemat TRA-2/2 c.d Schemat tablicy TOSTV 114. Schemat tablicy TOSTV c.d.

5 5 Załączniki: ZE.1 Uprawnienia budowlane projektanta ZE.2 Uprawnienia budowlane projektanta c.d. ZE.3 Zaświadczenie o przynależności projektanta do PIIB ZE.4 Uprawnienia budowlane sprawdzającego ZE.5 Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do PIIB ZE.6 Warunki techniczne zasilania ZE.7 Uzgodnienie lokalizacji złącza kablowego z ZEW-T ZE.8 Uzgodnienie lokalizacji złącza kablowego rys. ZE.9 Tabela WLZ

6 6 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy hali widowiskowo sportowej w zakresie instalacji elektrycznych wymienionych w punkcie 1.3. Projektowany budynek hali widowiskowo sportowej zlokalizowany jest w całości na działce 49/33. Hala widowiskowo sportowa w Legionowie znajduje się pomiędzy ulicami Sobieskiego i Sowińskiego. Granicę działki dopełniają; ulica Chrobrego z południa i istniejące piłkarskie boisko treningowe od północy. Wejście główne zlokalizowano od strony skrzyżowania ulic Chrobrego i Sobieskiego. Przyłącze energetyczne znajduje się po wschodniej stronie budynku, za pomieszczeniami hotelowymi Projektowany budynek zalicza się do dwóch kategorii zagrożenia ludzi: Część rekreacyjno-sportowa na która składają się boisko z widownią oraz pomieszczenia funkcjonalnie związane m. in.: takie jak: szatnie, natryski, toalet, pomieszczenia siłowni, odnowy biologicznej, hol ze stanowiskiem ściany skałkowej. Część ta zaliczona jest do kategorii ZL I którą definiuje się zawierającą co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, ale tylko takich, które nie są jego stałymi użytkownikami, a ponadto pomieszczenie to nie jest przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się Część hotelowa na która składają się dwie kondygnacje w której zorganizowano pokoje hotelowe wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Część ta zaliczona jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, którą definiuje jako przeznaczoną do zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się oraz zawierających pomieszczenie dla ponad 50 osób, nie będących jego stałymi użytkownikami. Hala Sportowa projektowana jest jako budynek niepodpiwniczony jednokondygnacyjny - w części hali sportowej i dwukondygnacyjny w części hotelowej pomieszczeń pomocniczych i funkcjonalnie związanych z halą sportową. Uwaga: pomieszczenia magazynowe lub techniczne niepowiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do występujących kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub ZL V, powinny stanowić odrębne strefy pożarowe to jest powinny być wydzielone pożarowo z kubatury obiektu. Pod względem wysokości przedmiotowy budynek zalicza się do śreniowskich (SW) to jest posiadających wysokość od 12 do 25 m włącznie nad poziomem terenu. Wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia. W budynku nie ma stref zagrożonych wybuchem lub pożarem.

7 7 1.2 Podstawa opracowania Projekt niniejszy opracowano na podstawie: aktualnych podkładów architektonicznych wytycznych technologicznych wytycznych z branży sanitarnej zaleceń, uzgodnień i wytycznych Inwestora uzgodnień międzybranżowych uzgodnień lokalnym Zakładem Energetycznym ZEW-T aktualnej mapy zasadniczej terenu dla potrzeb projektu sieci zewnętrznych wymienionych niżej obowiązujących przepisów: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/ Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/ Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/ Prawo budowlane - Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998 wymienionych niżej Polskich Norm: PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym PN-IEC :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. PN/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

8 8 PN-IEC :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze PN-84/E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym PN-EN :2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 miejsca pracy we wnętrzach EN 1838 Oświetlenie stosowane oświetlenie awaryjne PN-IEC :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. PN/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Innych opracowań: - Interpretacja postanowień norm serii PN-86-92/E i PN IEC Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, autor prof. Z. Lisowski, - Opracowanie mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich, sekcja instalacji i urządzeń elektrycznych. 1.3 Zakres opracowania Projekt obejmuje instalacje: oświetlenia ogólnego i miejscowego oświetlenia ewakuacyjnego podświetlanych znaków kierunkowych gniazd ogólnych i komputerowych siły zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji siły zasilanie urządzeń technologicznych ochrony od porażeń

9 9 zdalnych sterowań i wskazań połączeń wyrównawczych odgromową 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu Z uwagi na konieczność: doboru odpowiednich parametrów urządzeń i aparatury pod względem technicznym doboru odpowiednich urządzeń pod względem gabarytów i ciężaru wykonanie obliczeń na konkretnych elementach wykonania obliczeń natężenia i równomierności oświetlenia w projekcie przedstawiono konkretne rozwiązania techniczne (wybór typów urządzeń). Dla osprzętu (łączniki, gniazda) i typów opraw podano konkretne dobory dla potrzeb określenia standardów wykonania instalacji, wykonania wizualizacji. Zmiana typów opraw oświetleniowych wyłącznie za zgoda Architekta i projektanta po akceptacji wizualnej i technicznej przyjętych zamienników. W punktu widzenia technicznego dopuszcza się możliwość zastosowania systemów równorzędnych spełniających opisane w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwiązań zamiennych muszą być jednak analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystąpieniem do realizacji zgodność techniczna musi zostać potwierdzona przez Inwestora poprzez opinię projektanta i ew. powołane przez Inwestora służby nadzoru budowy. Protokół zmiany systemu z podaniem zamienników powinien zostać zawarty w dokumentacji powykonawczej.

10 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne Ogólne wskaźniki elektroenergetyczne przedstawiają się następująco: Moc zainstalowana ogółem P i = 600 kw Moc szczytowa (maksymalna) P s = 360 kw Moc zainstalowana rezerwowana P ir = 180 kw Moc szczytowa rezerwowana P sr = 90 kw Wsp. zapotrzebowania mocy k z = 0,6 Wsp. zapotrzebowania mocy rez. k zr = 0,5 Roczny czas użytkowania mocy szczytowej T = 2000 h Roczne zużycie energii A = 720 MWh Moc rezerwowana dla obiektu zapewniona będzie przez agregat prądotwórczy zlokalizowany w budynku. 2.2 Podział odbiorników wg kategorii zasilania Przyjęto następujący podział w zależności od wymaganej pewności zasilania: kategoria I: oświetlenie ewakuacyjne, podświetlane znaki kierunkowe, zasilacze awaryjne dla klap pożarowych, centralki klap dymowych, centralka SSP, system DSO Przerwa w zasilaniu nie może być większa 2s. kategoria II: odbiory oświetleniowe i komputerowe. Odbiory rezerwowane. Przerwa w zasilaniu może być większa od 15s, ale nie powinna przekraczać 10 minut. kategoria III: wszystkie pozostałe odbiory nie zaliczone do kategorii I i II. Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezpośredniego zagrożenia, ale powinna być zredukowana do niezbędnego minimum. 2.3 Ustalenie źródeł zasilania W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki kategorii I, II, III zasilane są z sieci energetyki zawodowej. Dla odbiorników kategorii I, II przewidziano zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w budynku. Dodatkowo odbiorniki kategorii I rezerwowane są z własnych, wewnętrznych źródeł zasilania w postaci baterii akumulatorów. Dla odbiorów I kategorii należących do odbiorów pożarowych przewidziano zasilanie sprzed przeciwpożarowego wyłącznika głównego kablami niepalnymi centralka SSP,

11 11 szafa DSO, zasilacze systemów pożarowych, centralki klap dymowych.. Odbiory kategorii III nie posiadają rezerwowania zasilania. Dla odbiorów komputerowych przewidziano centralny UPS. Jako zasilanie rezerwowe przewidziano agregat prądotówrczy. 2.4 Sieć zasilająca nn Budynek zasilany będzie z sieci energetyki zawodowej ZEW-T poprzez linię kablową nn doprowadzoną do złącza kablowego usytuowanego na elewacji budynku w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Miejscem dostarczenia energii będą zaciski przekładników prądowych w kierunku instalacji odbiorcy. Zabezpieczenie główne zlokalizowane w ZK o wartości 630A 2.5 Agregat prądotwórczy Dla zasilania rezerwowego przewidziano instalacje agregatu prądotwórczego o mocy w trybie awaryjnym 132kVA/105kW. Agregat umieszczony w odrębnym pomieszczeniu stanowiącym odrębną strefę pożarową. z dostępem z zewnątrz budynku. Agregat umieszczony na oddylatowanej wylewce betonowej lub na podkładach antywibracyjnych. Agregat wyposażony we wbudowany zbiornik paliwa zapewniający jego działanie przez czas nie krótszy jak 8 godzin. Wykonanie czerpni i wyrzutni, instalacji paliwowej i odprowadzenia spalin pozostaje w gestii dostawcy agregatu stosownie do wymagań danej jednostki. Agregat wprowadzony do budynku poprzez pozostawiona rewizję w ścianie, która po jego osadzeniu zostanie zamurowana. Od miejsca podłączenia agregatu do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej wykonać linię zasilająca prowadzona na drabince kablowej o szerokości 300mm. Powyższy zakres nie ujęty na rzucie z uwagi na brak danych wyjściowych i konieczność dostosowania miejsca doprowadzenia drabinki dla konkretnego dostawcy urządzenia. Tankowanie zbiornika przewidziano przez drzwi bezpośrednio do zbiornika agregatu. Przy wejściu do pomieszczenia agregatu zamontować płytkę uziemiającą umożliwiającą podłączenie klamry uziemiającej zbiornika cysterny. Uziemienie wykonać bezpośrednio z uziomu konstrukcyjnego budynku płaskownikiem FeZn40x5. Z racji na prace agregatu wyłącznie w rezimie awaryjnym nie przewiduje się agregatu wygłuszonego i w obudowie dźwiękochłonnej. Wygłuszenie należy wykonać dla pomieszczenia w zakresie wykonawcy elektrycznego, lub na jego zlecenie. 2.6 Ochrona przeciwpożarowa Na drogach komunikacji wewnętrznej bez dostępu światła dziennego, jak również na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych przewidziano zainstalowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nie mniejszym jak 2 godziny.

12 12 Dodatkowo, aby zapewnić odpowiedni poziom natężenia oświetlenia, zaprojektowano wyposażenie części opraw w korytarzach i części pomieszczeń w inwertery z podtrzymaniem 2h. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podłogi nie będzie mniejsza jak 1lx. W części pomieszczeń technicznych: rozdzielniach elektrycznych, wentylatorniach, pompowniach część opraw oświetleniowych wyposażona zostanie dodatkowo w moduły awaryjne z podtrzymaniem na 2h dla zapewnienia oświetlenia awaryjnego. Na przejściach kabli przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych zamontowane zostaną przegrody i uszczelnienia o odporności ogniowej równej odporności ogniowej tego oddzielenia. Stosować materiały produkcji PROMAT, HILTI, lub inne o analogicznych parametrach technicznych. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty a uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Stosowne aprobaty i atesty należy zamieścić w projekcie wykonawczym. Miejsca wykonania uszczelnień należy odpowiednio oznakować. Cały obiekt posiada jeden Główny Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP wyłączający spod napięcia wszystkie odbiory niewymagające zasilania w czasie pożaru. Odbiory wentylacji ogólnej zostaną automatycznie wyłączone po wykryciu pożaru przez system sygnalizacji pożarowej. Po uruchomieniu PWP zostanie odłączona również strona wtórna UPS służącego do zasilania odbiorów komputerowych na terenie obiektu. Odbiory bezpieczeństwa (oprócz lamp oświetlenia awaryjnego wyposażonego w indywidualne baterie) zasilane będą kablami, które wraz z zamocowaniami zapewniać będą ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego jednak nie mniejszy niż 90 minut. W tym celu należy zastosować kable niepalne typu (N)HXH FE 180/E90, HLGs lub HDGs z atestowanymi systemami nośnymi np. korytkami typ KCOP produkcji BAKS Karczew o wytrzymałości ogniowej np. według DIN VDE 0472/814 E90. Dla pojedynczych przewodów należy stosować obejmy kablowe E90 np. typ SAS produkcji NIEDAX. Kable i przewody instalacji bezpieczeństwa wraz z konstrukcjami nośnymi (korytka, uchwyty) muszą zapewniać potrzymanie funkcji w czasie pożaru przez czas nie krótszy jak 90 minut. 2.7 Sieć rozdzielcza nn 0.4kV w budynku i pomiar energii Sieć rozdzielcza w budynku wykonana zostanie kablami typu YKYżo o przekrojach dostosowanych mocy zasilanych odbiorów. Przekroje zostały dobrane i pokazane na schemacie energetycznym i załączonej do projektu tabeli z obliczeniami. Linie zasilające wykonane w systemie TN-S. Układ sieci promieniowy linie zasilające doprowadzone zostaną do poszczególnych rozdzielni piętrowych i lokalnych bezpośrednio z rozdzielnicy głównej. Wlz y prowadzone w korytkach kablowych. Układ pomiarowy pół-pośredni zlokalizowany w szafce pomiarowej nad złączem kablowym na zewnętrznej ścianie budynku. Pozostałe warunki techniczne wykonania układu pomiarowego wg warunków technicznych zasilania i aktualnych na datę realizacji projektu wytycznych projektowania i wykonywania półpośrednich układów pomiarowych na terenie

13 13 ZEW-T. 2.8 System ochrony od porażeń Sieć rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku projektowana jest w systemie TN-S. Przewidziano także zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych w obwodach odbiorczych. Przy rozdzielnicy głównej zainstalowana zostanie główna szyna połączeń wyrównawczych, do której podłączone będą: szyna PE rozdzielnicy głównej oraz podstawowe ciągi instalacji sanitarnych, korytka kablowe, konstrukcje dźwigów, konstrukcja budynku. W pomieszczeniach socjalnych, natryskach i WC przewidziano wykonanie lokalnych szyn połączeń wyrównawczych łączących ze sobą wszystkie wypusty wodne, obudowy brodzików i grzejniki. 2.9 Ochrona przepięciowa Ochrona przepięciowa zaprojektowana została zgodnie z PN-IEC W rozdzielnicy głównej RG zainstalowane zostaną ograniczniki przepięć klasy II+III (B+C) o poziomie ochrony 2,5kV. W tablicach lokalnych dla odbiorów oświetleniowych, gniazd ogólnych i odbiorów technologicznych przewidziano zainstalowanie ograniczników klasy II (C) z poziomem ochrony poniżej 1,5kV, a na rozdzielnicach komputerowych klasy III (D) z poziomem ochrony poniżej 1,4kW. Aparaty produkcji DEHN, lub innej o analogicznych parametrach technicznych Rozdzielnica główna, tablice piętrowe i lokalne Rozdzielnica główna w postaci szaf wolnostojących umieszczona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu (odrębna strefa pożarowa). W rozdzielnicy zabudowane zostanie układ SZR. Schemat rozdzielnicy RG pokazano na odrębnym rysunku. Do zasilania instalacji odbiorczej w budynku przewiduje się szereg tablic lokalnych patrz schemat energetyczny. Tablice umieszczone we wnękach zamykanych na klucz. W tablicach zainstalowana zostanie następująca aparatura: wyłączniki główne lampki sygnalizacyjne ochronniki przeciwprzepięciowe wyłączniki różnicowo-prądowe wyłączniki nadmiarowo-prądowe przekaźniki bistabilne rozłączniki styczniki

14 14 innej aparatury stosownie do potrzeb produkcji Schrack, Fael Legrand, Hager, Moeller, ABB lub inną o analogicznych parametrach technicznych Instalacje elektryczne wewnętrzne Ogólne zasady wykonania instalacji Odbiory pogrupowane zostały technologicznie stosownie do typu zasilanych odbiorów gniazda wtykowe, odbiory oświetleniowe, odbiory komputerowe, odbiory wentylacji i technologiczne. Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją podaną na rzutach. Ogólne zasady wykonywania instalacji: Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) żółto-zielonego. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być połączone. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość przy montażu, wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczeń do ich wynagrodzenia Materiały instalacyjne Stosowane będą następujące materiały instalacyjne: rurki typu RVS i RVKLn dla rurowań i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w ściankach g-k korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. BAKS z Karczewa puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb

15 15 uchwyty EI-90 dla mocowania zasilających instalacji przeciwpożarowych Układanie przewodów i kabli Instalacje elektryczne wewnętrzne będą wykonane przewodami typu YDYżo i YKYżo 750V prowadzonymi: pod tynkiem w rurkach RVS i RVKLn w strefach sufitów podwieszanych w korytkach instalacyjnych, w strefach podniesionej podłogi w kanałach kablowych w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w ścianach murowanych i g/k. Wszystkie puszki połączeniowe muszą zostać oznakowane numerami obwodów. Puszki połączeniowe lokalizować w miejscach dostępnych w korytarzach nad sufitem podwieszanym i na korytkach instalacyjnych. Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne należy trwale oznakować. Stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. Zasilanie odbiorów pożarowych (w zakresie kabli i prowadzenia tras) musi spełniać przepisy oraz zasady projektowania i wykonywania linii zasilających z podtrzymaniem funkcji w czasie pożaru przez czas nie krótszy jak 2h. Wymagane jest stosowania kabli i przewodów posiadających odpowiednie certyfikaty na prowadzenie z konkretnymi rozwiązaniami prowadzenia tras (korytka, uchwyty, dyble) aktualne na czas wykonywania instalacji. Wszystkie kable i przewody przechodzące przez przedsionki pożarowe należy obudować płytami promat o odporności ogniowej 2h Oprawy oświetleniowe i źródła światła Dobór opraw oświetleniowych pokazano na rysunkach patrz legenda. Rozmieszczenie opraw, oraz sekcje załączania opisane na rzutach instalacji oświetleniowych. Oprawy w częściach administracyjnych wyposażone zostaną w większości w źródła światła energooszczędne typu kompaktowego lub świetlówki trójpasmowe produkcji Philips lub Osram. Oprawy świetlówkowe stosowane będą wyłącznie w wykonaniu skompensowanym. Dla oświetlenia hali sportowej i oświetlenia efektowego przewiduje się oprawy ze źródłami halogenowymi. W oprawach świetlówkowych stosowane będą świetlówki trójpasmowe o współczynniku oddawania barw Ra 85: barwa światła ciepłobiała 3000K: w pokojach i korytarzach barwa światła biała 4000K: pomieszczeniach technicznych, porządkowych i WC. Wszędzie gdzie będzie to możliwe oprawy należy łączyć przelotowo. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym. Przed złożeniem zamówienia na oprawy wykonawca obowiązany jest potwierdzić w

16 16 kierownictwie budowy aktualność wykazu. Typy opraw oświetleniowych muszą być bezwzględnie zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora, Architekta i projektanta branżowego. Stosowanie zamienników poniżej wyznaczonego standardu będzie niedopuszczalne Osprzęt instalacyjny Stosowany będzie osprzęt typowy, np. produkcji POLO, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny IP44 z tzw. klapką. Stosować osprzęt wyłącznie z przesłoną torów prądowych. Typ osprzętu należy bezwzględnie potwierdzić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu. Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych, jeśli na rzucie nie opisano inaczej: - łączniki oświetlenia ogólnego h=1,4m, - gniazda ogólnego przeznaczenia h=0.3m - gniazda porządkowe h=0.3m - gniazda nad blatami stołów h=1,1m Podane wysokości mierzone do spodu osprzętu. Dla osprzętu instalowanego na glazurze, wysokość należy korygować tak, aby osprzęt umieszczony był w środku płytki. Łączniki i gniazda montowane we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie zaznaczone są w bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. Podwójne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym są niedozwolone. Należy zamiast nich stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspólnej podwójnej ramce. Używane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mówi o tym, że przewidziano zainstalowanie dwóch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspólną ramką. Stosowanie gniazdek typu SCHUKO jest zabronione. Wszystkie łączniki i gniazda oznakować numerami obwodów zasilających. Osprzęt elektryczny dla instalacji komputerowych montowany we wspólnej ramce z teletechnicznym. Dla gniazd komputerowych należy stosować osprzęt uniemożliwiający użytkowanie gniazd "komputerowych" do innych celów stosować osprzęt z kluczem typu DATA Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego Instalacje oświetleniowe wykonane zostaną przewodami typu YDYżo 1.5mm 2 lub YDYżo o większych przekrojach stosownie do mocy odbiorników i konieczności ograniczenia spadków napięć. Obwody oświetleniowe dla części administracyjnej wyprowadzone zostaną z tablic oświetleniowo-siłowych rezerwowanych TR. W miarę możliwości oprawy będą łączone przelotowo. Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie:

17 17 - za pośrednictwem lokalnych wyłączników umieszczonych w pomieszczeniach, - za pomoca przekaźników bistabilnych dla sterowania oświetlenia w pomieszczeniach przejściowych, korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktów, - za pośrednictwem tablic sterowania oświetleniem - za pomocą systemu EIB dla terowania oświetleniem hali sportowej i holu głownego Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto na poziomie nie mniejszym niż określony w PN: - pomieszczenia biurowe 500lx - pomieszczenia techniczne 300lx - hole główne lx - korytarze lx - pomieszczenia socjalne 200lx - pomieszczenia sanitarne 200lx - sala sportowa lx (w zależności od wybranego wariantu sceny świetlnej) Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-84/E i PN-EN Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlane znaki kierunkowe W korytarzach, sali sportowej, holach i klatkach (pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych) przewidziano zainstalowanie opraw ewakuacyjnych (podświetlanych znaków kierunkowych) z własnymi źródłami zasilania (akumulatory NiCd) o czasie działania nie krótszym jak 2 godziny. Zadziałanie opraw odbywać się będzie w momencie zaniku napięcia zasilającego budynek. Oprawy wyposażone zostaną w oznaczenia kierunkowe zgodnie z PN. Część opraw wyposażona będzie dodatkowo we własne źródła zasilania w postaci akumulatorów z inwertorami o czasie podtrzymania 2h dla zapewnienia określonego poziomu oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy awaryjne zostały wyróżnione na rzucie instalacji oświetleniowych (odmienne oznakowanie). Dodatkowo przewiduje się montaż akumulatorów z inwerterami w części opraw oświetleniowych w pomieszczeniach. Akumulatory z inwerterami lokalizować wewnątrz opraw oświetleniowych, lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Do inwerterów doprowadzić dodatkowy przewód fazowy sprzed stycznika sterującego daną grupą oświetlenia, lub sprzed łącznika oświetlenia w pomieszczeniu Instalacja siły, grzejnictwa i odbiorów komputerowych Instalacje siły, grzejnictwa i odbiorów komputerowych wykonać przewodami typu YDYżo3 2.5mm2 750V dla obwodów jednofazowych i YDYżo5 2.5mm2 750V dla obwodów trójfazowych lub o przekrojach dostosowanych do większej mocy odbiorników. Obwody wyprowadzone z odpowiednich tablic piętrowych patrz załączone schematy. W miarę możliwości technicznych gniazda dla jednego obwodu należy łączyć przelotowo. Dla obwodów komputerowych stosować gniazda dedykowane tzw. kluczem

18 18 uniemożliwiającym użytkowanie gniazd do celów innych jak zasilanie urządzeń komputerowych. Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na załączonych rzutach, a podział na obwody na schematach Instalacja siły zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji Zakres instalacji określony przez projektanta sanitarnego: Kubaturę obiektu podzielono na cztery główne strefy obsługiwane łącznie przez 18 central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Halę sportową 7 central dachowych typu ROOFTOP 3000 i 7 ROOFTOP 3000WRG firmy Kampmann, zaplecze hali ( lewa strona ) centrala VS-30-R-PHC VTS Clima, zaplecze ( prawa strona) i część hallu VS-30-R-PHC oraz hall wejściowy, biura, sale fitness 2 centrale ROOFTOP 3000WRG. W celu równomiernej wymiany powietrza w hali zaprojektowano 14 central dachowych ROOFTOP 3000 Kampmann, przy czym połowa z nich wyposażona jest w nagrzewnice wstępne elektryczne o mocy 5kW. W pomieszczeniu magazynu sprzętu sportowego zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z chłodnicą freonową i wymiennikiem płytowym. Dobrano centralę VS-30-R-PHC firmy VTS Clima z pełną automatyką sterującą. Parametry pracy: wydajność nawiew 2420m 3 /h, ciśnienie dyspozycyjne 320Pa; wywiew 2250m 3 /h, ciśnienie dyspozycyjne 270Pa. Moc nagrzewnicy wodnej 80/60 C 17kW, moc chłodnicy freonowej bez odzysku chłodu 11,2kW. Podobnie jak po lewej stronie hali w pomieszczeniu magazynu sprzętu sportowego zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z chłodnicą freonową i wymiennikiem płytowym. Dobrano centralę VS-30-R-PHC firmy VTS Clima z pełną automatyką sterującą. Parametry pracy układu: wydajność nawiew 3160m 3 /h, ciśnienie dyspozycyjne 330Pa; wywiew 2670m 3 /h, ciśnienie dyspozycyjne 290Pa. Moc nagrzewnicy wodnej 80/60 C 23,3kW, moc chłodnicy freonowej bez odzysku chłodu 14,6kW. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy w części biurowokonferencyjnej na parterze i piętrze budynku zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną ROOFTOP 3000WRG całkowicie pokrywającą zapotrzebowanie na świeże powietrze w poszczególnych pomieszczeniach. Wydajność centrali wynosi 3140m 3 /h nawiew i 2880m 3 /h wywiew. Centrala wyposażona jest w rozruchowa nagrzewnicę elektryczną o mocy 5 kw i wymiennik o wydajności 80 %. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości wymian powietrza w pomieszczeniu fitness, siłowni oraz w kawiarence zaprojektowano indywidualny układ nawiewno-wywiewny oparty również na centrali ROOFTOP 3000WRG firmy Kampmann. Do usuwania powietrza z pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano osobną instalację wyciągową. Składa się ona z kilku autonomicznych układów: - zaplecze lewa strona hali kanał główny prowadzony w korytarzu, wentylator kanałowy VENT 125 Venture Industries, oraz tłumik hałasu zamontowany w pomieszczeniu magazynu; praca ciągła w okresie użytkowania hali, uruchamianie z pomieszczenia ochrony, - zaplecze prawa strona hali oraz główny węzeł sanitarny kanał główny prowadzony w ciągu komunikacyjnym wyrzut ponad dach za pomocą wentylatora

19 19 dachowego RF6-315 z podstawą tłumiącą; praca ciągła w okresie użytkowania hali, uruchamianie z pomieszczenia ochrony, - łazienki w części hotelowej na parterze i I piętrze kanały główne prowadzone w korytarzu hotelowym, wyrzut ponad dach przez wentylator Venture Industries RF/2-160 z podstawą tłumiącą RSA, instalacja pracuje w sposób ciągły bez przerw, wyłącznik główny w pomieszczeniu ochrony. Źródłem ciepła technologicznego dla zasilania nagrzewnic wodnych w centralach klimatyzacyjnych oraz nagrzewnic stanowi projektowany węzeł cieplny w południowowschodniej części budynku na parterze. Parametry wody grzewczej 80/60 C. Moc nagrzewnic w centralach 109 kw. Łączne maksymalne zapotrzebowanie mocy wynosi 261kW. Dla instalacji ciepła technologicznego w węźle należy wykonać dodatkowe odejście z rozdzielacza. Na instalacji c.t. należy zastosować pompę obiegową Grundfoss UPE 40-80, zawory odcinające, filtr. Podłączenie central klimatyzacyjnych do instalacji ciepła technologicznego wykonać przez zawory trójdrogowe. W celu regulacji układu na odejściach zaprojektowano zawory regulacyjne Hycocon firmy Oventrop. W najwyższych punktach instalacji zamontować zawory odpowietrzające, a przy wszystkich urządzeniach odbiorczych zawory ze spustami. Sterowanie pompy z automatyki węzła cieplnego. Centrale wentylacyjne zostały zaprojektowane z wyposażeniem w kompletną automatykę dostarczaną przez producenta central. System automatyki instalacji wentylacji klimatyzacyjnej powinien spełniać następujące funkcje: - regulacyjne: utrzymywanie na żądanym poziomie temperatury powietrza nawiewanego, doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza, zmniejszenie ilości wymian powietrza w okresie nocnym i dniach wolnych od pracy, sterowanie odzyskiem ciepła - zabezpieczające: wyłączenie wentylatorów chroniące nagrzewnicę przed zamarznięciem, sygnalizacja zabrudzenia filtrów - alarmowe: sygnalizacja zadziałania zabezpieczenia lub nie dotrzymania żądanych parametrów pracy - informacyjne: monitoring pracy poszczególnych urządzeń Sterowanie i uruchamianie central: - hala sportowa centrale uruchamiane ze wspólnej tablicy sterującej zlokalizowanej wg projektu funkcjonalnego w opracowaniu architektury w pomieszczeniu ochrony; przewiduje się że w okresie zimowym uruchamiane będą najpierw centrale WRG z nagrzewnicami elektrycznymi 7szt, a następnie ze zwłoką ok. 20minut centrale bez nagrzewnic elektrycznych. Parametry pracy sterowane czujnikiem temperatury w kanale nawiewnym. - zaplecze techniczne hali centrale VS-30 sterowane z tablicy znajdującej się w pomieszczeniu magazynu zaś uruchamianie z pomieszczenia ochrony ; parametry powietrza nawiewnego utrzymywane na poziomie 20ºC przez czujniki umieszczone w kanale nawiewnym - pomieszczenia biurowe centrala ROOFTOP 3000WRG uruchamiana z tablicy sterującej w pomieszczeniu ochrony,

20 20 - sale fitness, siłownia oraz kawiarnia centrala ROOFTOP 3000WRG uruchamiana z tablicy sterującej w pomieszczeniu ochrony na parterze, Sterowanie pracą i uruchamianie wentylacji wywiewnej sanitarnej zaplecza sanitarnego hali jest centralne z pomieszczenia ochrony. Wentylacja wywiewna z łazienek w części hotelowej zaprojektowano jaką pracującą bez przerw. Uruchamianie centralne z tablicy w pomieszczeniu ochrony. Wentylatory łazienkowe w części odnowy biologicznej oraz łazienka w części zaplecza na parterze po lewej stronie uruchamiane razem z oświetleniem, wyłączenie ze zwłoką 3-5minut. Z rozdzielnicy głównej przewiduje się zasilanie dwu rozdzielnic technologicznych dla zasilania odbiorów wentylacji. Każdy z odpływów wyposażony w stycznik rozłączający zasilania po podaniu sygnału POŻAR z systemu SSP realizacja wyłączenia automatycznego wentylacji po wykryciu w budynku pożaru. Sterowanie wentylacją z pomieszczenia ochrony Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-IEC oraz PN-IEC Sieć rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracować będzie w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE będą połączone tylko na rozdzielnicy głównej nn budynku. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorczej. Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego doprowadzony zostanie osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne posiadać będą izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE tablic zasilających. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim podstawowa, realizowana będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA. W ochronie przed dotykiem pośrednim dodatkowej, zastosowano szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania będzie realizowana przez: urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi i bezpieczniki z wkładkami topikowymi) urządzenia ochronne różnicowoprądowe sieć uziemień wyrównawczych. Instalację połączeń wyrównawczych wykonana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-IEC i PN-IEC

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo