ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY TARAS" - BUDYNEK A PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY TARAS" - BUDYNEK A PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA"

Transkrypt

1 Arop PRACOWNIA PROJEOWA ul. Bociania 37, Szczecin tel./fax: e.mail : ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" - BUDYNE A PROJE WYONAWCZY BRANŻA ELERYCZNA INWESOR ADRES INWESYCJI BRANŻA PROJEOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ DAA Barlineckie owarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Szpitalna 4, Barlinek Barlinek, Osiedle Górny aras dz. 247/32 obr.1, Barlinek ELERYCZNA mgr inż. Piotr arkowski upr. bud. ZAP/0218/POOE/11 specjalność: upr. bud. do projektowania bez ogr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mgr inż. Piotr arkowski mgr inż. ariusz Piątkowski upr. bud. ZAP/0125/PWOE/11 specjalność: upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych WRZESIEŃ.2012

2 Spis treści 1.Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Obowiązujące przepisy i normy Obowiązujące przepisy Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.-ekonom Wyłącznik główny budynku Projektowane rozdzielnice WLZ wewnętrzne linie zasilające Oświetlenie wnętrz Instalacja oświetlenia mieszkań Instalacja oświetlenia części wspólnych Instalacje odbiorcze gniazd Instalacja gniazd odbiorczych Instalacja telefoniczna, telewizyjna i internetowa Instalacja domofonowa Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiające Uziom budynku Instalacja odgromowa Połączenia wyrównawcze Obliczenia techniczne Uwagi końcowe Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie...11 Spis załączników DECYZJA GR INŻ. PIOR AROWSI, ZAP/0218/POE/11...ZAŁĄCZNI 1 ZAŚWIADCZENIE GR INŻ. PIOR AROWSI, ZAP/IE/0278/2011 DECYZJA GR INŻ. ARIUSZ PIĄOWSI, ZAP/0125/PWOE/11...ZAŁĄCZNI 2 ZAŚWIADCZENIE GR INŻ. ARIUSZ PIĄOWSI, ZAP/IE/0165/11 WARUNI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ENEA OPERAOR...ZAŁĄCZNI 3 UZGODNIENIE SCHEAÓW ABLIC LICZNIOWYCH...ZAŁĄCZNI 4 abele BILANS OCY... ABELA 1 OORDYNACJA IĘDZY PRZEWODAI...ABELA 2 Spis rysunków SCHEA ABLICY LICZNIOWEJ L/3...RYSUNE IE1 SCHEA ABLICY LICZNIOWEJ L/4...RYSUNE IE2 INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 1

3 SCHEA ABLICY LICZNIOWEJ L/5...RYSUNE IE3 SCHEA ROZDZ. AD...RYSUNE IE4 SCHEA ROZDZ. OŚW. ZEW...RYSUNE IE5 SCHEA ROZDZ....RYSUNE IE6 SCHEA INSALACJI DOOFONOWEJ...RYSUNE IE7 SCHEA INSALACJI ELEFONICZNEJ...RYSUNE IE8 SCHEA INSALACJI INERNEOWEJ...RYSUNE IE9 SCHEA INSALACJI -SA...RYSUNE IE10 RZU PIWNICY INSALACJE ELERYCZNE...RYSUNE IE11 RZU PARERU - INSALACJE ELERYCZNE...RYSUNE IE12 RZU I PIĘRA - INSALACJE ELERYCZNE...RYSUNE IE13 RZU II PIĘRA - INSALACJE ELERYCZNE...RYSUNE IE14 RZU PODDASZA - INSALACJE ELERYCZNE...RYSUNE IE15 RZU DACHU INSALACJE ELERYCZNE...RYSUNE IE16 INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 2

4 1. Przedmiot i zakres opracowania Projekt budowlany zamienny, dla nowo projektowanego obiektu: ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" - BUDYNE A Adres: Barlinek, Osiedle Górny aras, dz. 247/32 obr.1, Barlinek Inwestor: Barlineckie owarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Szpitalna 4, Barlinek 2. Podstawa prawna opracowania umowa pomiędzy Inwestorem a projektantem koncepcja rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiędzy Inwestorem, a Projektantem; projekty branżowe instalacji i architektury obowiązujące normy i przepisy 3. Obowiązujące przepisy i normy 1. Obowiązujące przepisy Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 3

5 Norma PN-EN Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy część 1: iejsca pracy we wnętrzach Norma PN-EN Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Norma wieloarkuszowa PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych wraz z wprowadzoną Normą PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia Rozporządzenie inistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie inistra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozporządzenie inistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozporządzenie inistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowe Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 4. Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.- ekonom. Budynek mieszkalny położony w BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz. 247/32 obr.1, Barlinek: Dla celów obliczeniowych przyjęto moce: SEGEN 3: moc obliczeniowa 3x400V 10 x 12kW mieszkanie 1x 4kW AD sumaryczna moc po uwzgl. współczynników współczynnik mocy cosφ = 0,93 prąd obliczeniowy Iobl = 3 x A SUA: 53kW Szczegółowy bilans mocy zgodnie z tabelą nr 1 INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 4

6 SEGEN 4: moc obliczeniowa 3x400V 10 x 12kW mieszkanie 1x 4kW AD sumaryczna moc po uwzgl. współczynników SUA: 53 kw współczynnik mocy cosφ = 0,93 prąd obliczeniowy Iobl = 3 x A Szczegółowy bilans mocy zgodnie z tabelą nr 1 SEGEN 5: moc obliczeniowa 3x400V 10 x 12kW mieszkanie 1x 4kW AD 1x 4w AD OŚW. sumaryczna moc po uwzgl. współczynników SUA: 57 kw współczynnik mocy cosφ = 0,93 prąd obliczeniowy Iobl = 3 x 100 A Szczegółowy bilans mocy zgodnie z tabelą nr 1 5. Wyłącznik główny budynku W każdej tablicy licznikowej znajduje się wyłącznik główny typu LN-250-I, wyłącznik należy zamontować za drzwiczkami z wizjerem. 6. Projektowane rozdzielnice L/3, L/4, L/5 tablice licznikowe, zasilanie ze złącza S, układanym w rurze ochronnej. m tablice mieszkaniowe, zasilane z L, przewodem YDYżo 5x6mm, układanym w rurkach ochronnych bezpośrednio pod tynkiem. Adm, AD-OŚW. tablice administracyjne, zasilane z L, przewodami YDYżo 3x6mm, układanym w rurkach ochronnych bezpośrednio pod tynkiem. INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 5

7 7. WLZ wewnętrzne linie zasilające Od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych (m) układać przewód YDYp5x6mm 2. Przewody w pionie należy prowadzić w rurkach ochronnych bezpośrednio pod warstwą tynku. Przewody instalacji niskonapięciowych należy układać oddzielnymi trasami w odległości min. 0,1m od przewodów energetycznych. 8. Oświetlenie wnętrz 1. Instalacja oświetlenia mieszkań Instalacje wykonać przewodami YDYp3x1,5mm 2 oraz YDYp4x1,5mm 2 dla obwodów świecznikowych, przewody układać w tynku. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20 w części ogólnej, w łazienkach IP44, montowany na wysokości h=1.1m Instalacja wypustów oświetleniowych łączona w puszkach pogłębianych. Wypusty oświetleniowe zakończone złączkami świecznikowymi typu Vago w kolorze białym i haczykiem osadzonym w kołku rozporowym. inimalna ilość wypustów oświetleniowych na pomieszczenie poniżej 16m 2 1 wypust łazienki 2 wypusty (sufit i kinkiet nad umywalką) w pomieszczeniu 16m 2 i większym 2 wypusty. 2. Instalacja oświetlenia części wspólnych Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z PN-EN Instalacje wykonać przewodami YDYp3x1,5mm 2 oraz YDYp4x1,5mm. Oświetlenie klatki schodowej uruchamiane za pomocą wbudowanych w oprawy czujników ruchu. W komórkach lokatorskich projektuje się oprawy typu WOS, załączane indywidualnymi łącznikami, w dojściach do komórek lokatorskich projektuje się załączanie oświetlenia z automatów schodowych, w pomieszczeniach piwnicznych projektuje się instalację na napięcie 24V, zasilaną poprzez transformator 0VA. INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 6

8 9. Instalacje odbiorcze gniazd 1. Instalacja gniazd odbiorczych Instalację gniazd 230V wykonać przewodami -YDYp 3x2,5mm 2 jako wtynkowe układając przewody od gniazda do gniada na wysokości 30cm od poziomu podłogi. Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. Gniazda siłowe 400V np. dla zasilania kuchenki, piekarnika wykonać przewodem YDYp 5 x2,5mm 2 jako wtynkowe. Obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o ΔI=30mA. Obowiązkowo zachować strefę ochronną 60cm od krawędzi wanny lub natrysku, w której zabrania się montowania urządzeń elektrycznych. Wysokości montażu poszczególnych gniazd: ŁAZIENA: * gniazdo przy umywalce, h=1,2m * gniazdo pralki, h=0,9m UCHNIA: * gniazdo kuchenki elektrycznej, h=0,3m * gniazdo pochłaniacza, gniazdo oświetlenia szafek h=2,2m * pozostałe gniazda na, h=1,1m Pozostałe gniazda w pomieszczeniach montować na h=0,3m. Wysokość montażu liczona od warstw wykończeniowych podłogi. 10. Instalacja telefoniczna, telewizyjna i internetowa Projektuje się instalację telefoniczną, komputerową oraz telewizyjną dla każdego z mieszkań osobną. Przewody instalacji telefonicznej i komputerowej typu: UP 4x2x0,5mm kat. 5e zakończyć gniazdami RJ-12 i RJ-45 przewody instalacji telewizyjnej typu: RG-6U (śred. 7.06mm, 75ohm) gniazdem -SA, dopasowanymi do kolorystyki gniazd elektrycznych. Przewody układać w rurkach typu: ICA 20mm w tynku. INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 7

9 Przewody należy sprowadzić do piwnic do projektowanych skrzynek, dla każdej z instalacji. Na przewodach należy pozostawić zapas min. 2m. Gniazda EL, IN i SA należy montować w jednej ramce z gniazdami elektrycznymi. 11. Instalacja domofonowa Projektuje się instalację domofonową 2 przewodową, przewodem YDY 4x0,5mm układaną w rurkach ochronnych typu RVS 13,5/18mm. Jako system projektuje się system domofonowy prod. UREmiwi typu: BASIC. Istnieje możliwość zamiany systemu domofonowego na wideodomofon bez konieczności modyfikacji struktury pod warunkiem instalacji systemu wideodomofonowego 2 przewodowego np. prod. UREmiwi typu: 2voice. Dla każdej z klatek projektuje się jeden panel wywoławczy, dodatkowo system zezwala na przydzielenie indywidualnych kodów wejściowych. 12. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć odbiorcza będzie pracować w układzie N-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział przewodu PEN na przewód PE i N nastąpi w tablicy licznikowej. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje się system prądu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE). Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A. 13. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiające 1. Uziom budynku Nad podłożem fundamentu ławowego uziom umieszcza się tak, aby beton tworzył jego otulinę o grubości nie mniejszej niż 5 cm. Elementy uziomowe zatapia się w fundamentach ścian zewnętrznych budynku, tak by tworzyły zamknięty kontur. Jeśli jego wymiary są większe niż 20 20m, to dodaje się dalsze elementy uziomowe, INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 8

10 zwłaszcza w fundamentach ścian wewnętrznych, by poszczególne kontury miały wymiary nie przekraczające podanej wartości. Uziom powinien być sprawdzony przez elektryka przed wylaniem betonu. Od uziomy do zacisku szyny PE tablic licznikowych wyprowadzić taśmę typu Fe- Zn30x4mm. 2. Instalacja odgromowa Przyjęta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy wykonać z pręta Fe-Zn Φ8mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadzające z pręta Fe- Zn Φ8mm (stal cynkowana ogniowo) łączyć poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu otokowego. etalowe rury spustowe rynien łączyć z przewodami odprowadzającymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy głównej zamontować ochronniki przepięć klasy C. Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listwę PE rozdzielnicy głównej łączyć z główną szyną wyrównawczą przewodem LgY4mm. 3. Połączenia wyrównawcze W pomieszczeniu przyłącza C.O. i wodomierza projektuje się główną szynę uziemiającą GSU, z taśmy Fe-Zn 30x4mm, wyprowadzoną od uziomu fundamentowego. Dodatkowo od uziomy do zacisku szyny PE tablic licznikowych wyprowadzić taśmę typu Fe-Zn30x4mm. Projektowana rezystancja uziomu 10ohm, w przypadku gdy wynik pomiarów będzie większy uziom należy uzupełnić o uziom pogrążany do momentu uzyskania projektowanej rezystancji. 14. Obliczenia techniczne Obliczenia techniczne zgodnie z załączoną tabelą nr 1. Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą. Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane. Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe. 15. Uwagi końcowe całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 9

11 zachowaniem przepisów BHP. instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót budowlanych. po wykonaniu instalacji dokonać niezbędnych pomiarów Projektował: mgr inż. Piotr arkowski upr. proj. ZAP/0218/POOE/11... Sprawdził: mgr inż. ariusz Piątkowski upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11... INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 10

12 16. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Na podstawie ROZPORZĄDZENIE INISRA INFRASRUURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem branży elektrycznej Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia: organizację pracy w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów, zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości Przy robotach ziemnych należy zapewnić: 1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy, 2) obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m głębokości. poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi 3) składowanie materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, 4) przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: Rozporządzenie inistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) Rozporządzenie inistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) Rozporządzenie inistra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr poz 912) Rozporządzenie inistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 11

13 Rozporządzenie inistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 12

14 ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" BUDYNE A Bilans mocy abela 1 moc bierna moc Prąd oc inst. moc czynna Zabezpieczenie Lp. Obiekt Rodzaj odbioru kz cos fi tg fi Q pozorna S obliczeniowy Przewody ( kw) P (kw) (typu) ( kvar ) (kva) [A] SEGEN x m ieszkania x20A YDYżo 5x6mm 3 Adm Administracja x20A YDYżo 3x6mm RAZE xA YLY 4x70mm SEGEN x m ieszkania x20A YDYżo 5x6mm 4 Adm Administracja x20A YDYżo 3x6mm RAZE xA YLY 4x70mm SEGEN x m ieszkania x20A 2 Adm - ośw. Oświetlenie zewnętrzne x20A 4 Adm Administracja x20A RAZE x100A YLY 4x70mm 'kz - zgodnie z N-SEP-E-002 SUARYCZNA OC PRZYŁĄCZENIOWA BUDYNE 1 SEGEN SEGEN 4 CAŁOŚĆ BUDYNU SEGEN RAZE YDYżo 5x6mm YDYżo 3x6mm YDYżo 3x6mm

15 ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" BUDYNE A oordynacja pomiędzy przewodami i urządzeniami zabezpieczającymi według PN-EN ABELA 2 Poz. Linia zasilająca ułożenie Iz kg Iz IN IB IZ=>IN=>IB 1,45 IZ I2 1,45 IZ=>I2 l [mb] DU [%] UWAGI 1 1x YLY 70 A A A S-3/3 -> L/3 2 1x YLY 70 A A A S-3/4 -> L/4 3 1x YLY 70 A A A S3/5 -> L/5 4 1x YDYżo5x 6 E A A L -> m (DLA AX. DŁUGOŚCI) Iz (1) - Obciążalność długotrwała przewodów elektroenergetycznych wg PN-IEC kg - Współczynniki poprawkowe IN - Prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego Al 33 IB - Prąd obliczeniowy Cu 56 I2 - Prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego, przyjęto I2 = 1,6 IN I2 = 1,6 IN - dla bezpieczników topikowych I2 = 1,3 IN - dla wyłączników instalacyjnych

16

17

18

19 DPX 160A AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA ABLICY LICZNIOWA L/3 Nr rys. IE1 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

20 DPX 160A AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA ABLICY LICZNIOWA L/4 Nr rys. IE2 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

21 DPX 160A AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA ABLICY LICZNIOWA L/5 Nr rys. IE3 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

22 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA ROZDZ. AD Nr rys. IE4 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

23 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA ROZDZ. OŚW. ZEW. Nr rys. IE5 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

24 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA ROZDZ. Nr rys. IE6 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

25 INERFEJS LINE OU LINE OU LINE OU LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE IN LINE IN LINE IN LINE OU LINE OU LINE OU LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE IN LINE IN LINE IN LINE OU LINE OU LINE OU LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE IN LINE IN LINE IN LINE OU LINE OU LINE OU LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE IN LINE IN LINE IN ODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1083/13 Z AERĄ NR REF. 1745/40 LAOWY NR REF. 1083/50 ODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1083/13 Z AERĄ NR REF. 1745/40 INERFEJS LAOWY NR REF. 1083/50 ODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1083/13 Z AERĄ NR REF. 1745/40 INERFEJS LAOWY NR REF. 1083/50 czerwony (+C) V5/B V3/A +C R1 czerwony (+C) V5/B V3/A +C R1 czerwony (+C) V5/B V3/A +C R1 czarny (R1) LINE 2 LINE 4 czarny (R1) LINE 2 LINE 4 czarny (R1) LINE 2 LINE 4 LINE LINE 1 LINE 3 LINE LINE 1 LINE 3 LINE LINE 1 LINE SP C PA + _ przycisk lokalnego otwarcia drzwi IN 1 IN 0 LINE OU POWER Z LINE IN AUX - + SP C PA _ + przycisk lokalnego otwarcia drzwi IN 1 IN 0 LINE OU POWER Z LINE IN AUX - + SP C PA + _ przycisk lokalnego otwarcia drzwi IN 1 IN 0 LINE OU POWER Z LINE IN AUX SE2 SE2 SE2 REF ILA A,B REF ILA A,B REF ILA A,B SE+ SE- SE+ SE- SE+ SE- PANEL WEJŚCIOWY SP C PA ELEROZACZEP LINE 2 LINE 1 ~0 ~230 Sieć PANEL WEJŚCIOWY SP C PA ELEROZACZEP LINE 2 LINE 1 ~0 ~230 Sieć PANEL WEJŚCIOWY SP C PA ELEROZACZEP LINE 2 LINE 1 ~0 ~230 Sieć AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA INSALACJI DOOFONOWEJ Nr rys. NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ IE7 1:100

26 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA INSALACJI ELEFONICZNEJ Nr rys. IE8 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

27 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA INSALACJI INERNEOWEJ Nr rys. IE9 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

28 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA INSALACJI -SA Nr rys. IE10 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

29 SEGEN 3 Y9 Y11 Y13 SEGEN 4 Y15 A Y17 B Y19 SEGEN 5 Y22 Y24 Y27 Y7 Y20 Y26 X3 R<10Ω X14 X16 X15 X17 P 040 7,2 m2 pom.przył c.o ,6 m ,2 m2 O pom.przył wody 90 D2L 90 D2P 12,5 m2 D1L 037 5,1 m ,1 m2 O ,2 m2 D2L 90 pom. na wózki 035 5,5 m2 90 D2P pom.na rowery 043 8,1 m2 D2P ,5 m2 90 korytarz ,7 m2 O D2P 145 D1L D1L D1L 029 8,7 m ,4 m ,5 m ,2 m ,5 m2 O P P 027 8,7 m ,5 m ,2 m ,4 m ,5 m2 O D1L O D1L 145 korytarz ,8 m2 D2L D2P ,9 m2 pom.na wózki 021 5,5 m2 D2P 90 pom.na rowery 020 5,5 m O korytarz ,7 m2 D1L D2P D2P 145 D1L 015 8,7 m ,4 m ,5 m ,2 m ,5 m2 O P P ,3 m ,0 m ,6 m ,0 m2 O D2P 90 D2P pom. na wózki 01 10,2 m2 D2P D1L O korytarz 02 27,3 m2 D1L D1L P 03 8,3 m2 04 8,4 m2 D1L 05 5,2 m O1 O O1 X5 ZARES OPRACOWANIA 1:500 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X11a 09 8,5 m2 08 7,3 m2 pom. na rowery 07 7,3 m2 06 7,6 m2 X12 X13 Y8 Y10 Y12 Y13 Y14 Y16 Y18 Y19 Y21 Y23 Y25 Y27 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU RZU PIWNICY - INS. ELERYCZNE Nr rys. IE11 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

30 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU RZU PARERU - INS. ELERYCZNE Nr rys. IE12 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

31 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU RZU I PIĘRA - INS. ELERYCZNE Nr rys. IE13 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2

RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2 Spis treści 1.Przedmiot i zakres opracowania... 3 2.Podstawa prawna opracowania... 3 3. Instalacje bezpieczeństwa... 3 3.1. Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne związane z realizacją projektu...

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu...

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu... Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.ZAKRES OPRACOWANIA...3 3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU...3 4.OPIS SYSTEMU...4 4.1Opis zaprojektowanego systemu...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo