ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY TARAS" - BUDYNEK A PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY TARAS" - BUDYNEK A PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA"

Transkrypt

1 Arop PRACOWNIA PROJEOWA ul. Bociania 37, Szczecin tel./fax: e.mail : ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" - BUDYNE A PROJE WYONAWCZY BRANŻA ELERYCZNA INWESOR ADRES INWESYCJI BRANŻA PROJEOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ DAA Barlineckie owarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Szpitalna 4, Barlinek Barlinek, Osiedle Górny aras dz. 247/32 obr.1, Barlinek ELERYCZNA mgr inż. Piotr arkowski upr. bud. ZAP/0218/POOE/11 specjalność: upr. bud. do projektowania bez ogr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mgr inż. Piotr arkowski mgr inż. ariusz Piątkowski upr. bud. ZAP/0125/PWOE/11 specjalność: upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych WRZESIEŃ.2012

2 Spis treści 1.Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Obowiązujące przepisy i normy Obowiązujące przepisy Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.-ekonom Wyłącznik główny budynku Projektowane rozdzielnice WLZ wewnętrzne linie zasilające Oświetlenie wnętrz Instalacja oświetlenia mieszkań Instalacja oświetlenia części wspólnych Instalacje odbiorcze gniazd Instalacja gniazd odbiorczych Instalacja telefoniczna, telewizyjna i internetowa Instalacja domofonowa Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiające Uziom budynku Instalacja odgromowa Połączenia wyrównawcze Obliczenia techniczne Uwagi końcowe Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie...11 Spis załączników DECYZJA GR INŻ. PIOR AROWSI, ZAP/0218/POE/11...ZAŁĄCZNI 1 ZAŚWIADCZENIE GR INŻ. PIOR AROWSI, ZAP/IE/0278/2011 DECYZJA GR INŻ. ARIUSZ PIĄOWSI, ZAP/0125/PWOE/11...ZAŁĄCZNI 2 ZAŚWIADCZENIE GR INŻ. ARIUSZ PIĄOWSI, ZAP/IE/0165/11 WARUNI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ENEA OPERAOR...ZAŁĄCZNI 3 UZGODNIENIE SCHEAÓW ABLIC LICZNIOWYCH...ZAŁĄCZNI 4 abele BILANS OCY... ABELA 1 OORDYNACJA IĘDZY PRZEWODAI...ABELA 2 Spis rysunków SCHEA ABLICY LICZNIOWEJ L/3...RYSUNE IE1 SCHEA ABLICY LICZNIOWEJ L/4...RYSUNE IE2 INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 1

3 SCHEA ABLICY LICZNIOWEJ L/5...RYSUNE IE3 SCHEA ROZDZ. AD...RYSUNE IE4 SCHEA ROZDZ. OŚW. ZEW...RYSUNE IE5 SCHEA ROZDZ....RYSUNE IE6 SCHEA INSALACJI DOOFONOWEJ...RYSUNE IE7 SCHEA INSALACJI ELEFONICZNEJ...RYSUNE IE8 SCHEA INSALACJI INERNEOWEJ...RYSUNE IE9 SCHEA INSALACJI -SA...RYSUNE IE10 RZU PIWNICY INSALACJE ELERYCZNE...RYSUNE IE11 RZU PARERU - INSALACJE ELERYCZNE...RYSUNE IE12 RZU I PIĘRA - INSALACJE ELERYCZNE...RYSUNE IE13 RZU II PIĘRA - INSALACJE ELERYCZNE...RYSUNE IE14 RZU PODDASZA - INSALACJE ELERYCZNE...RYSUNE IE15 RZU DACHU INSALACJE ELERYCZNE...RYSUNE IE16 INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 2

4 1. Przedmiot i zakres opracowania Projekt budowlany zamienny, dla nowo projektowanego obiektu: ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" - BUDYNE A Adres: Barlinek, Osiedle Górny aras, dz. 247/32 obr.1, Barlinek Inwestor: Barlineckie owarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Szpitalna 4, Barlinek 2. Podstawa prawna opracowania umowa pomiędzy Inwestorem a projektantem koncepcja rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiędzy Inwestorem, a Projektantem; projekty branżowe instalacji i architektury obowiązujące normy i przepisy 3. Obowiązujące przepisy i normy 1. Obowiązujące przepisy Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 3

5 Norma PN-EN Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy część 1: iejsca pracy we wnętrzach Norma PN-EN Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Norma wieloarkuszowa PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych wraz z wprowadzoną Normą PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia Rozporządzenie inistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie inistra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozporządzenie inistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozporządzenie inistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowe Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 4. Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.- ekonom. Budynek mieszkalny położony w BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz. 247/32 obr.1, Barlinek: Dla celów obliczeniowych przyjęto moce: SEGEN 3: moc obliczeniowa 3x400V 10 x 12kW mieszkanie 1x 4kW AD sumaryczna moc po uwzgl. współczynników współczynnik mocy cosφ = 0,93 prąd obliczeniowy Iobl = 3 x A SUA: 53kW Szczegółowy bilans mocy zgodnie z tabelą nr 1 INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 4

6 SEGEN 4: moc obliczeniowa 3x400V 10 x 12kW mieszkanie 1x 4kW AD sumaryczna moc po uwzgl. współczynników SUA: 53 kw współczynnik mocy cosφ = 0,93 prąd obliczeniowy Iobl = 3 x A Szczegółowy bilans mocy zgodnie z tabelą nr 1 SEGEN 5: moc obliczeniowa 3x400V 10 x 12kW mieszkanie 1x 4kW AD 1x 4w AD OŚW. sumaryczna moc po uwzgl. współczynników SUA: 57 kw współczynnik mocy cosφ = 0,93 prąd obliczeniowy Iobl = 3 x 100 A Szczegółowy bilans mocy zgodnie z tabelą nr 1 5. Wyłącznik główny budynku W każdej tablicy licznikowej znajduje się wyłącznik główny typu LN-250-I, wyłącznik należy zamontować za drzwiczkami z wizjerem. 6. Projektowane rozdzielnice L/3, L/4, L/5 tablice licznikowe, zasilanie ze złącza S, układanym w rurze ochronnej. m tablice mieszkaniowe, zasilane z L, przewodem YDYżo 5x6mm, układanym w rurkach ochronnych bezpośrednio pod tynkiem. Adm, AD-OŚW. tablice administracyjne, zasilane z L, przewodami YDYżo 3x6mm, układanym w rurkach ochronnych bezpośrednio pod tynkiem. INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 5

7 7. WLZ wewnętrzne linie zasilające Od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych (m) układać przewód YDYp5x6mm 2. Przewody w pionie należy prowadzić w rurkach ochronnych bezpośrednio pod warstwą tynku. Przewody instalacji niskonapięciowych należy układać oddzielnymi trasami w odległości min. 0,1m od przewodów energetycznych. 8. Oświetlenie wnętrz 1. Instalacja oświetlenia mieszkań Instalacje wykonać przewodami YDYp3x1,5mm 2 oraz YDYp4x1,5mm 2 dla obwodów świecznikowych, przewody układać w tynku. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20 w części ogólnej, w łazienkach IP44, montowany na wysokości h=1.1m Instalacja wypustów oświetleniowych łączona w puszkach pogłębianych. Wypusty oświetleniowe zakończone złączkami świecznikowymi typu Vago w kolorze białym i haczykiem osadzonym w kołku rozporowym. inimalna ilość wypustów oświetleniowych na pomieszczenie poniżej 16m 2 1 wypust łazienki 2 wypusty (sufit i kinkiet nad umywalką) w pomieszczeniu 16m 2 i większym 2 wypusty. 2. Instalacja oświetlenia części wspólnych Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z PN-EN Instalacje wykonać przewodami YDYp3x1,5mm 2 oraz YDYp4x1,5mm. Oświetlenie klatki schodowej uruchamiane za pomocą wbudowanych w oprawy czujników ruchu. W komórkach lokatorskich projektuje się oprawy typu WOS, załączane indywidualnymi łącznikami, w dojściach do komórek lokatorskich projektuje się załączanie oświetlenia z automatów schodowych, w pomieszczeniach piwnicznych projektuje się instalację na napięcie 24V, zasilaną poprzez transformator 0VA. INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 6

8 9. Instalacje odbiorcze gniazd 1. Instalacja gniazd odbiorczych Instalację gniazd 230V wykonać przewodami -YDYp 3x2,5mm 2 jako wtynkowe układając przewody od gniazda do gniada na wysokości 30cm od poziomu podłogi. Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. Gniazda siłowe 400V np. dla zasilania kuchenki, piekarnika wykonać przewodem YDYp 5 x2,5mm 2 jako wtynkowe. Obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o ΔI=30mA. Obowiązkowo zachować strefę ochronną 60cm od krawędzi wanny lub natrysku, w której zabrania się montowania urządzeń elektrycznych. Wysokości montażu poszczególnych gniazd: ŁAZIENA: * gniazdo przy umywalce, h=1,2m * gniazdo pralki, h=0,9m UCHNIA: * gniazdo kuchenki elektrycznej, h=0,3m * gniazdo pochłaniacza, gniazdo oświetlenia szafek h=2,2m * pozostałe gniazda na, h=1,1m Pozostałe gniazda w pomieszczeniach montować na h=0,3m. Wysokość montażu liczona od warstw wykończeniowych podłogi. 10. Instalacja telefoniczna, telewizyjna i internetowa Projektuje się instalację telefoniczną, komputerową oraz telewizyjną dla każdego z mieszkań osobną. Przewody instalacji telefonicznej i komputerowej typu: UP 4x2x0,5mm kat. 5e zakończyć gniazdami RJ-12 i RJ-45 przewody instalacji telewizyjnej typu: RG-6U (śred. 7.06mm, 75ohm) gniazdem -SA, dopasowanymi do kolorystyki gniazd elektrycznych. Przewody układać w rurkach typu: ICA 20mm w tynku. INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 7

9 Przewody należy sprowadzić do piwnic do projektowanych skrzynek, dla każdej z instalacji. Na przewodach należy pozostawić zapas min. 2m. Gniazda EL, IN i SA należy montować w jednej ramce z gniazdami elektrycznymi. 11. Instalacja domofonowa Projektuje się instalację domofonową 2 przewodową, przewodem YDY 4x0,5mm układaną w rurkach ochronnych typu RVS 13,5/18mm. Jako system projektuje się system domofonowy prod. UREmiwi typu: BASIC. Istnieje możliwość zamiany systemu domofonowego na wideodomofon bez konieczności modyfikacji struktury pod warunkiem instalacji systemu wideodomofonowego 2 przewodowego np. prod. UREmiwi typu: 2voice. Dla każdej z klatek projektuje się jeden panel wywoławczy, dodatkowo system zezwala na przydzielenie indywidualnych kodów wejściowych. 12. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć odbiorcza będzie pracować w układzie N-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział przewodu PEN na przewód PE i N nastąpi w tablicy licznikowej. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje się system prądu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE). Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A. 13. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiające 1. Uziom budynku Nad podłożem fundamentu ławowego uziom umieszcza się tak, aby beton tworzył jego otulinę o grubości nie mniejszej niż 5 cm. Elementy uziomowe zatapia się w fundamentach ścian zewnętrznych budynku, tak by tworzyły zamknięty kontur. Jeśli jego wymiary są większe niż 20 20m, to dodaje się dalsze elementy uziomowe, INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 8

10 zwłaszcza w fundamentach ścian wewnętrznych, by poszczególne kontury miały wymiary nie przekraczające podanej wartości. Uziom powinien być sprawdzony przez elektryka przed wylaniem betonu. Od uziomy do zacisku szyny PE tablic licznikowych wyprowadzić taśmę typu Fe- Zn30x4mm. 2. Instalacja odgromowa Przyjęta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy wykonać z pręta Fe-Zn Φ8mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadzające z pręta Fe- Zn Φ8mm (stal cynkowana ogniowo) łączyć poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu otokowego. etalowe rury spustowe rynien łączyć z przewodami odprowadzającymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy głównej zamontować ochronniki przepięć klasy C. Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listwę PE rozdzielnicy głównej łączyć z główną szyną wyrównawczą przewodem LgY4mm. 3. Połączenia wyrównawcze W pomieszczeniu przyłącza C.O. i wodomierza projektuje się główną szynę uziemiającą GSU, z taśmy Fe-Zn 30x4mm, wyprowadzoną od uziomu fundamentowego. Dodatkowo od uziomy do zacisku szyny PE tablic licznikowych wyprowadzić taśmę typu Fe-Zn30x4mm. Projektowana rezystancja uziomu 10ohm, w przypadku gdy wynik pomiarów będzie większy uziom należy uzupełnić o uziom pogrążany do momentu uzyskania projektowanej rezystancji. 14. Obliczenia techniczne Obliczenia techniczne zgodnie z załączoną tabelą nr 1. Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą. Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane. Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe. 15. Uwagi końcowe całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 9

11 zachowaniem przepisów BHP. instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót budowlanych. po wykonaniu instalacji dokonać niezbędnych pomiarów Projektował: mgr inż. Piotr arkowski upr. proj. ZAP/0218/POOE/11... Sprawdził: mgr inż. ariusz Piątkowski upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11... INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 10

12 16. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Na podstawie ROZPORZĄDZENIE INISRA INFRASRUURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem branży elektrycznej Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia: organizację pracy w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów, zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości Przy robotach ziemnych należy zapewnić: 1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy, 2) obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m głębokości. poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi 3) składowanie materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, 4) przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: Rozporządzenie inistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) Rozporządzenie inistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) Rozporządzenie inistra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr poz 912) Rozporządzenie inistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 11

13 Rozporządzenie inistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) INSALACJE ELERYCZNE WEWNĘRZNE str. 12

14 ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" BUDYNE A Bilans mocy abela 1 moc bierna moc Prąd oc inst. moc czynna Zabezpieczenie Lp. Obiekt Rodzaj odbioru kz cos fi tg fi Q pozorna S obliczeniowy Przewody ( kw) P (kw) (typu) ( kvar ) (kva) [A] SEGEN x m ieszkania x20A YDYżo 5x6mm 3 Adm Administracja x20A YDYżo 3x6mm RAZE xA YLY 4x70mm SEGEN x m ieszkania x20A YDYżo 5x6mm 4 Adm Administracja x20A YDYżo 3x6mm RAZE xA YLY 4x70mm SEGEN x m ieszkania x20A 2 Adm - ośw. Oświetlenie zewnętrzne x20A 4 Adm Administracja x20A RAZE x100A YLY 4x70mm 'kz - zgodnie z N-SEP-E-002 SUARYCZNA OC PRZYŁĄCZENIOWA BUDYNE 1 SEGEN SEGEN 4 CAŁOŚĆ BUDYNU SEGEN RAZE YDYżo 5x6mm YDYżo 3x6mm YDYżo 3x6mm

15 ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" BUDYNE A oordynacja pomiędzy przewodami i urządzeniami zabezpieczającymi według PN-EN ABELA 2 Poz. Linia zasilająca ułożenie Iz kg Iz IN IB IZ=>IN=>IB 1,45 IZ I2 1,45 IZ=>I2 l [mb] DU [%] UWAGI 1 1x YLY 70 A A A S-3/3 -> L/3 2 1x YLY 70 A A A S-3/4 -> L/4 3 1x YLY 70 A A A S3/5 -> L/5 4 1x YDYżo5x 6 E A A L -> m (DLA AX. DŁUGOŚCI) Iz (1) - Obciążalność długotrwała przewodów elektroenergetycznych wg PN-IEC kg - Współczynniki poprawkowe IN - Prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego Al 33 IB - Prąd obliczeniowy Cu 56 I2 - Prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego, przyjęto I2 = 1,6 IN I2 = 1,6 IN - dla bezpieczników topikowych I2 = 1,3 IN - dla wyłączników instalacyjnych

16

17

18

19 DPX 160A AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA ABLICY LICZNIOWA L/3 Nr rys. IE1 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

20 DPX 160A AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA ABLICY LICZNIOWA L/4 Nr rys. IE2 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

21 DPX 160A AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA ABLICY LICZNIOWA L/5 Nr rys. IE3 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

22 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA ROZDZ. AD Nr rys. IE4 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

23 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA ROZDZ. OŚW. ZEW. Nr rys. IE5 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

24 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA ROZDZ. Nr rys. IE6 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

25 INERFEJS LINE OU LINE OU LINE OU LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE IN LINE IN LINE IN LINE OU LINE OU LINE OU LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE IN LINE IN LINE IN LINE OU LINE OU LINE OU LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE IN LINE IN LINE IN LINE OU LINE OU LINE OU LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 LINE 3 LINE 4 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 DYSRYBUOR NR REF. 1083/55 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2 LINE IN LINE IN LINE IN ODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1083/13 Z AERĄ NR REF. 1745/40 LAOWY NR REF. 1083/50 ODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1083/13 Z AERĄ NR REF. 1745/40 INERFEJS LAOWY NR REF. 1083/50 ODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1083/13 Z AERĄ NR REF. 1745/40 INERFEJS LAOWY NR REF. 1083/50 czerwony (+C) V5/B V3/A +C R1 czerwony (+C) V5/B V3/A +C R1 czerwony (+C) V5/B V3/A +C R1 czarny (R1) LINE 2 LINE 4 czarny (R1) LINE 2 LINE 4 czarny (R1) LINE 2 LINE 4 LINE LINE 1 LINE 3 LINE LINE 1 LINE 3 LINE LINE 1 LINE SP C PA + _ przycisk lokalnego otwarcia drzwi IN 1 IN 0 LINE OU POWER Z LINE IN AUX - + SP C PA _ + przycisk lokalnego otwarcia drzwi IN 1 IN 0 LINE OU POWER Z LINE IN AUX - + SP C PA + _ przycisk lokalnego otwarcia drzwi IN 1 IN 0 LINE OU POWER Z LINE IN AUX SE2 SE2 SE2 REF ILA A,B REF ILA A,B REF ILA A,B SE+ SE- SE+ SE- SE+ SE- PANEL WEJŚCIOWY SP C PA ELEROZACZEP LINE 2 LINE 1 ~0 ~230 Sieć PANEL WEJŚCIOWY SP C PA ELEROZACZEP LINE 2 LINE 1 ~0 ~230 Sieć PANEL WEJŚCIOWY SP C PA ELEROZACZEP LINE 2 LINE 1 ~0 ~230 Sieć AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA INSALACJI DOOFONOWEJ Nr rys. NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ IE7 1:100

26 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA INSALACJI ELEFONICZNEJ Nr rys. IE8 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

27 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA INSALACJI INERNEOWEJ Nr rys. IE9 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

28 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU SCHEA INSALACJI -SA Nr rys. IE10 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

29 SEGEN 3 Y9 Y11 Y13 SEGEN 4 Y15 A Y17 B Y19 SEGEN 5 Y22 Y24 Y27 Y7 Y20 Y26 X3 R<10Ω X14 X16 X15 X17 P 040 7,2 m2 pom.przył c.o ,6 m ,2 m2 O pom.przył wody 90 D2L 90 D2P 12,5 m2 D1L 037 5,1 m ,1 m2 O ,2 m2 D2L 90 pom. na wózki 035 5,5 m2 90 D2P pom.na rowery 043 8,1 m2 D2P ,5 m2 90 korytarz ,7 m2 O D2P 145 D1L D1L D1L 029 8,7 m ,4 m ,5 m ,2 m ,5 m2 O P P 027 8,7 m ,5 m ,2 m ,4 m ,5 m2 O D1L O D1L 145 korytarz ,8 m2 D2L D2P ,9 m2 pom.na wózki 021 5,5 m2 D2P 90 pom.na rowery 020 5,5 m O korytarz ,7 m2 D1L D2P D2P 145 D1L 015 8,7 m ,4 m ,5 m ,2 m ,5 m2 O P P ,3 m ,0 m ,6 m ,0 m2 O D2P 90 D2P pom. na wózki 01 10,2 m2 D2P D1L O korytarz 02 27,3 m2 D1L D1L P 03 8,3 m2 04 8,4 m2 D1L 05 5,2 m O1 O O1 X5 ZARES OPRACOWANIA 1:500 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X11a 09 8,5 m2 08 7,3 m2 pom. na rowery 07 7,3 m2 06 7,6 m2 X12 X13 Y8 Y10 Y12 Y13 Y14 Y16 Y18 Y19 Y21 Y23 Y25 Y27 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU RZU PIWNICY - INS. ELERYCZNE Nr rys. IE11 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

30 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU RZU PARERU - INS. ELERYCZNE Nr rys. IE12 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

31 AROP PRACOWNIA PROJEOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , REŚĆ RYSUNU RZU I PIĘRA - INS. ELERYCZNE Nr rys. IE13 NAZWA INWESYCJI ZESPÓŁ BUDYNÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY ARAS" OBIE BUDYNE A Skala ADRES BARLINE, OSIEDLE GÓRNY ARAS, dz.247/32 obr.1, Barlinek RODZAJ OPRACOWANIA PROJE WYONAWCZY Branża ZESPÓŁ PROJEOWY : imię i nazwisko upr. bud. podpis IE PROJEAN mgr inż. Piotr arkowski ZAP/0218/POOE/11 Data OPRACOWAŁ IX SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/ :100

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY TARAS" - BUDYNEK A PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE GÓRNY TARAS - BUDYNEK A PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Bociania 37, 71-696 Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e.mail : artop@artop.szczecin.pl ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY TARAS" - BUDYNEK A PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: USZCZELNIENIE ORAZ OCIEPLENIE DACHU I ŚCIAN HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 3

PROJEKT: USZCZELNIENIE ORAZ OCIEPLENIE DACHU I ŚCIAN HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 3 PROJEKT: USZCZELNIENIE ORAZ OCIEPLENIE DACHU I ŚCIAN HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 3 ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. TUWIMA 12 INWESTOR: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 18

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ETAP I

BRANŻA ELEKTRYCZNA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ETAP I pracownia projektowa PORTAL PP Sp. z o.o Spółka komandytowa 71-604 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9 tel./fax: 0 918122199 tel. kom. 0 695151542 biuro@pp-portal.pl, NIP 955-19-76-925 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY... 2 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1.OPIS TECHNICZNY... 2 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 1 Spis treści 1.OPIS TECHNICZNY... 2 1.1PODSTAWA OPRACOWANIA 2 1.2TEMAT OPRACOWANIA 2 1.3ZAKRES OPRACOWANIA 2 1.4WSKAŹNIKI TECHNICZNO EKONOMICZNE 2 1.5ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 2 1.6INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Stan istniejący 1.4 Stan projektowany 1.4.1 Przeniesienie tablicy licznikowej mieszkania 1.4.2 Instalacja odbiorcza projektowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA projekt wykonawczy zasilania oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku zaplecza zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 w Hańsku I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-486 Szczecin, tel./fax: 91 4553854 biuro@elektroplan.szczecin.pl PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Instalacja

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy rozdziału energii 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax. 0-65-528 76 99 tel. kom. 0-608 214 181 NIP 697-142-98-49 Regon 410268202 Egz. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektura-Budownictwo-Inwestycje Oława Rynek 1 Ratusz tel/fax: NIP: PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa Architektura-Budownictwo-Inwestycje Oława Rynek 1 Ratusz tel/fax: NIP: PROJEKT BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektura-Budownictwo-Inwestycje 55-200 Oława Rynek 1 Ratusz tel/fax: 71-31 34 664 NIP: 912-100-61-01 PROJEKT BUDOWLANY 1. Inwestor : Gmina Oława pl. Piłsudskiego 28 55-200 Oława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH budynku przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie dz. nr ew. 3/1,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA..2 1.1. Przedmiot opracowania..2 1.2. Podstawa opracowania..2 1.3. Zakres opracowania..2 1.4. Uprawnienia budowlane zespołu projektowego..2 2.OPIS TECHNICZNY..7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach antykwariatu przy ul. Ząbkowskiej 13 w WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach antykwariatu przy ul. Ząbkowskiej 13 w WARSZAWIE Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Północ ul. Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach antykwariatu przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Informacja o planie BiOZ 4. Rysunki: rys. nr 1 rys. nr 2 rys. nr 3 rys. nr 4 rys. nr 5 rys. nr 6 rys. nr 7 rys. nr 8 Rzut piwnic - instalacje elektryczne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r.

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r. Leszno, grudzień 2013r. OŚWIADCZENIE Oświadczam że projekt budowlany branży elektrycznej pn Instalacje elektryczne budynku grilowiska w Drobninie, dz. nr 64" sporządzony został zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

DOM KATA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

DOM KATA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA DOM KATA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki : - Instalacje elektryczne - RZUT PIWNIC Rys. nr E-1 - Instalacje elektryczne - RZUT PARTERU Rys. nr E-2 -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wlkp r.

Ostrów Wlkp r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 592 47 02, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Instalacje gniazd

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Dane techniczne. 3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 4. Tablice mieszkaniowe. 5. Instalacje elektryczne odbiorcze.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zawartość 1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OGÓLNE DANE TECHNICZNE ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANE OBWODY...

Zawartość 1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OGÓLNE DANE TECHNICZNE ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANE OBWODY... Zawartość 1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2.PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.OGÓLNE DANE TECHNICZNE... 3 4.ZAKRES OPRACOWANIA... 3 5.PROJEKTOWANE OBWODY... 3 5.1.ZASILANIE KOTŁOWNI W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ... 3 5.2.WEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Z.R.B. ENERGETYK Tadeusz Kraszewski ul. Liliowa 3; 07-320 Małkinia Tel. 606-664-956; tadeuszkraszewski@op.pl WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W GARAŻU PODZIEMNYM MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE generalny projektant: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 70 535 SZCZECIN UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T/F 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl CZĘŚĆ / teczka

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) 7207878, 7207879 PROJEKT WYKONAWCZY PEŁNOBRANŻOWY ZADANIE INWESTYCYJNE OBIEKT ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Obiekt: Adres: Branża: Inwestor: Modernizacja istn. łazienek w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Krasnymstawie ul. PCK 2 22-300

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 3. Uzgodnienia 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Rysunki

1. Strona tytułowa. 3. Uzgodnienia 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Rysunki 2 Spis treści 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Uzgodnienia 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Rysunki - Rzut piwnicy - instalacje elektryczne - Rzut parteru instalacje elektryczne - Rzut

Bardziej szczegółowo

Remont lokalu mieszkalnego Rodzinnego Domu nr 6 w Poznaniu

Remont lokalu mieszkalnego Rodzinnego Domu nr 6 w Poznaniu PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont lokalu mieszkalnego Rodzinnego Domu nr 6 w Poznaniu Inwestor: Miasto Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom

GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom GETRONIK Dariusz Gierszewski 10-335 Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax 89 526-63-64; kom.605-566-465 e-mail: getronik@onet.eu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa i remont części biurowej w budynku magazynowym

Bardziej szczegółowo

2.1. dobór przewodów i kabli skuteczność ochrony od porażeń obliczenia oświetlenia elektrycznego...

2.1. dobór przewodów i kabli skuteczność ochrony od porażeń obliczenia oświetlenia elektrycznego... Spis treści A. Część opisowa strona tytułowa... spis treści... odpis uprawnień... opis techniczny... - temat opracowania... - podstawa prawna... - dane ogólne... - system ochrony od porażeń... - pomiar

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Jan Warzecha 2 Zawartość opracowania: 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres projektu 1.3. Wskaźniki elektroenergetyczne 1.4. Zasilanie obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania:

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: 2 Zawartość opracowania - strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: I Opis techniczny II Zestawienie

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Lokal mieszkalny ul. Piastowskiej 23/1, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA...ZAŁĄCZNIK 3. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Str. 1 /

Spis treści WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA...ZAŁĄCZNIK 3. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Str. 1 / Spis treści 1.Przedmiot i zakres opracowania...5 2.Podstawa prawna opracowania, zakres...5 3.Obowiązujące przepisy i normy...5 3.1 Obowiązujące przepisy...5 4.Warunki środowiskowe...6 5.Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznej dostosowania budynku Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2 w Gorlicach do potrzeb administracyjno - biurowych etap 1

Projekt instalacji elektrycznej dostosowania budynku Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2 w Gorlicach do potrzeb administracyjno - biurowych etap 1 ul. Janickiego 20B, 60542 Poznań, tel./fax: (061)8432801/03 Inwestor Gmina Miejska Gorlice Urząd Miejski Rynek 2 38300 Gorlice Temat opracowania Projekt instalacji elektrycznej dostosowania budynku Urzędu

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla remontu pomieszczeń hallu głównego, sali tanecznej, korytarzy, szatni oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo