PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: Roboty instalacyjne elektryczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń części budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 87 w celu ich przystosowania dla potrzeb Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Instalacje elektryczne, teleinformatyczne i alarmowe. Lokalizacja: Działka nr ewid. 3 ark. 56 ul. Kościuszki 87 Biłgoraj Inwestor: Powiat Biłgorajski ul. Kościuszki Biłgoraj Data opracowania: luty 2013 r. Jednostka projektowania: TOM IV Egz. nr 1 Projektował: branża elektryczna mgr inż. Tomasz Bździuch upr. bud. nr LUB/0110/PWOE/09 Sprawdził: branża elektryczna mgr inż. Marian Oleszek upr. bud. nr LUB/183/PWOE/08

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Lp. Wyszczególnienie Str. lub nr rys Uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem projektant. Uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem sprawdzający. Opis techniczny Rysunki Zał. nr 1 Zał. nr E1-E19

3 Spis treści OŚWIADCZENIE...2 INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Opis Techniczny Zakres opracowania Podstawa opracowania Dane energetyczne Doprowadzenie i pomiar energii energii Tablice rozdzielcze i WLZ Instalacje elektryczne Ochrona od porażeń Ochrona przepięciowa Instalacje teletechniczne Instalacja alarmowa Sieć teleinformatyczna Instalacja sygnalizacji pożaru Zagadnienia przeciwpożarowe Bilans mocy Obliczenia oświetlenia...13 Uwagi końcowe:...19 Stosowanie materiałów:...19 Spis rysunków E1- Rzut parteru- inwentaryzacja instalacji elektrycznej... E2- Rzut piętra- inwentaryzacja instalacji elektrycznej... E3- Rzut piwnic- instalacja zasilania wentylatorów... E4- Rzut parteru- instalacja oświetleniowa... E5- Rzut piętra- instalacja oświetleniowa... E6- Rzut parteru- instalacja gniazdowa... E7- Rzut piętra- instalacja gniazdowa... E8- Rzut parteru- instalacja alarmowa, sieć teleinformatyczna, instalacja zasilania komputerów... E9- Rzut piętra- instalacja alarmowa, sieć teleinformatyczna, instalacja zasilania komputerów... E10- Widok szafy krosowniczej... E11- Widok zestawów PEL... E12- Rzut piwnic- instalacja sygnalizacji pożaru... E13- Rzut parteru- instalacja sygnalizacji pożaru... E14- Rzut piętra- instalacja sygnalizacji pożaru... E15- Schemat ideowy instalacji sygnalizacji pożaru... E16- Schemat ideowy rozdzielnicy R1... E17- Widok rozdzielnicy R1... E18- Schemat ideowy rozdzielnicy R2... E19- Widok rozdzielnicy R2... 1

4 OŚWIADCZENIE Oświadcza się, że: Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych: Obiekt: Branża: Temat: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: Roboty instalacyjne elektryczne Elektryczna Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń części budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 87 w celu ich przystosowania dla potrzeb Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Instalacje elektryczne, teleinformatyczne i alarmowe. Lokalizacja: Działka nr ewid. 3 ark. 56 ul. Kościuszki 87 Biłgoraj Inwestor: Powiat Biłgorajski ul. Kościuszki Biłgoraj Data opracowania: luty 2013 r. W nawiązaniu do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane ( zm. Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 888 ) oświadczam, że projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć. Projektant: Sprawdzający: Podpis i pieczęć: Podpis i pieczęć: 2

5 INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (INFORMACJA BIOZ) BRANŻA ELEKTRYCZNA Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń części budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 87 w celu ich przystosowania dla potrzeb Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Instalacje elektryczne, teleinformatyczne i alarmowe. Lokalizacja: Działka nr ewid. 3 ark. 56 ul. Kościuszki 87 Biłgoraj Inwestor: Powiat Biłgorajski ul. Kościuszki Biłgoraj Data opracowania: luty 2013 r. Projektant: Sprawdzający: Podpis i pieczęć: Podpis i pieczęć: 3

6 Część opisowa wg 3.1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.). 1. Zakres robót: a) według przedmiaru robót planowanej inwestycji. 2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: a) według harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę. 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: a) według planu zagospodarowania inwestycji. 4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: a) brak. 5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: a) prace na wysokości ponad 5m. b) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe. 6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: a) instruktaż bezpośredni. b) zapoznanie pracowników z planem BIOZ. 7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie: a) według aktualnych przepisów BHP. 4

7 1 Opis Techniczny. 1.1 Zakres opracowania. Instalacja elektryczna Sieć teleinformatyczna Instalacja alarmowa Instalacja sygnalizacji pożaru 1.2 Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: - Inwentaryzacji budowlanej - Projektu architektoniczno-budowlanego - Uzgodnień branżowych i terenowych - Obowiązujących norm przepisów i zarządzeń - Katalogów rozwiązań typowych - Zlecenia inwestora 1.3 Dane energetyczne. - Projektowana moc zainstalowana 40,80kW - Projektowana moc szczytowa 15,86kW - Napięcie zasilania 400/230V - System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S 1.4 Doprowadzenie i pomiar energii energii. Budynek zasilony jest z istniejącego przyłącza kablowego nn. Do pomiaru energii elektrycznej należny wykorzystać istniejący układ pomiarowy bezpośredni znajdujący się w rozdzielnicy RG+TL na parterze przy wejściu do budynku. 1.5 Tablice rozdzielcze i WLZ. Zasilanie poszczególnych rozdzielnic pokazano na planach instalacji i schematach ideowych. Rozdzielnice usytuowane są zgodnie z planami instalacji. Do zabezpieczenia obwodów stosować wyłączniki samoczynne o wielkościach podanych na schematach ideowych Obwody rozdzielni należy oznakować wg obowiązujących przepisów, techniką trwałą i czytelną. WLZ do rozdzielnic wykonać zgodnie ze planami instalacji elektrycznej oraz schematami ideowymi zasilania. Zmodernizować rozdzielnicę RG- wykonać uziemienie GSU, zamontować ochronniki klasy B i zabezpieczenia obwodów WLZ do rozdzielnic R1 i R Instalacje elektryczne. Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych w budynku należy wykonać zgodnie ze planami instalacji i schematami ideowymi. Instalację rozprowadzić w tynku przewodami w izolacji podwójnej prowadząc pionowe zejścia do gniazd i łączników. Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogólne są podwójne ze stykiem ochronnym. Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny. Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad podłogą. Gniazda montować na wysokości 0,3m nad podłogą (o ile technologia nie wymaga inaczej); w sanitariatach 1,4m. W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny. Typy opraw zgodne z planami instalacji oświetleniowej. Sterowanie oświetleniem ogólnym w pomieszczeniach ekspozycyjnych załączane przyciskiem. Oświetlenie z regulacją natężenia oświetlenia (sterowanie sygnałem 1-10V ze sterowników 5

8 w rozdzielnicach). Oświetlenie ekspozycyjne wykonane na szynoprzewodach montowanych do sufitu. Projektory z konektorem do szynoprzewodu 230V IP20 kolor wg zaleceń inwestora, źródło światła power LEDspot GU10 7W 4200K 40 Ra80. Do zasilania urządzeń komputerowych wykonać instalację dedykowaną gniazdową. W łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze lokalne. Połączyć zaciski ochronne metalowych urządzeń sanitarnych razem z przewodem PE w omawianym pomieszczeniu. Zaciski połączeń w puszcze pt 80 instalować w miejscu niewidocznym, z dostępem rewizji. Połączenia lokalne wykonać stosując przewód DY 2,5mm 2 w rurce RL 11 pod tynkiem. MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY - PEL Na moduł przyłączeniowy składają się gniazda umieszczone nad podłogą umożliwiające dostęp do sieci informatycznej, zasilania komputerów. Punkt przyłączeniowy PEL składa się z: - gniazd RJ45 kat. 6 sieć komputerowa. - gniazd 1-fazowych kodowanych ~230V zasilanie stanowisk komputerowych Gniazda kodowane komputerowe i teleinformatyczne montować w ramkach i puszkach na tynku. Ilość oraz rozmieszczenie punktów PEL zostało ustalone na podstawie technologii budynku. Pozostałe szczegóły na planach instalacji. Dobór opraw wykonano w oparciu o program DIALUX. 1.7 Ochrona od porażeń. Zgodnie z normą: PN-HD zastosowano ochronę od porażeń. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim izolacja. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe Ochronie od porażeń podlegają bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni i zasilanych urządzeń, metalowe osłony opraw oświetleniowych. Połączenia przewodów ochronnych z urządzeniami powinny być wykonane szczególnie starannie. W przewodzie ochronnym nie wolno instalować wyłączników ani bezpieczników. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady stosowania przewodu o barwach żółtozielonych jako przewód ochronny. 6

9 1.8 Ochrona przepięciowa. Zgodnie z wymaganiami norm: PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. PN-IEC Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. zastosowano ograniczniki przepięć: Klasa I (B)- w rozdzielnicy RG Klasa II (C)- w rozdzielnicy R1, R2 Klasa III (D)- realizowana jest bezpośrednio przy odbiornikach (np. komputery). Przyłącze telefoniczne: Przy głównym przyłączu telefonicznym (serwerownia) zastosować ochronę przepięciową strefa O B 2: ochronnik przepięciowy do linii telefonicznej np. TKS-B (Obo Bettermann) w obudowie. Ilość ochronników tyle co linii telefonicznych. Przy centrali telefonicznej i serwerach zastosować ochronniki strefa 1 3. Ochronniki dobrane do typu centrali telefonicznej oraz serwerów. 2 Instalacje teletechniczne. 2.1 Instalacja alarmowa. Należy wykonać instalację alarmową, szczegóły plany instalacji. System alarmowy klasy SA3 wg PN-93 E-08390/14. Zastosować centralę alarmową min. klasy C z możliwością rozbudowy (ekspandery wejść). Centrala musi być przystosowana do montażu monitoringu z zewnętrznej agencji ochrony. Powinna posiadać podłączenie telefoniczne i syntezer mowy do powiadomień telefonicznych. Zasilanie awaryjne akumulator o pojemności 17Ah. Czujniki alarmu typu PIR w układzie 2EOL/NC. Sygnalizatory zewnętrzny i wewnętrzny. Manipulatory. Osprzęt min. klasy C. System podzielić na strefy wg zaleceń inwestora. Instalację alarmową wykonać w oparciu o system Integra 64 prod. Satel lub równoważny. 2.2 Sieć teleinformatyczna. Należy wykonać sieć teleinformatyczną. Trasy okablowania strukturalnego zgodnie z rysunkami. Sieć teleinformatyczna rozprowadzona będzie w topologii gwiazdy z szafy krosowniczej do punktów przyłączeniowych. Przewody typu UTP kategorii 6 zakończone modułami RJ45 ze złączami szczelinowymi terminowanymi beznarzędziowo. Dojścia do gniazd w pomieszczeniach rozprowadzić w rurach IPS pod obiciem ścian lub pod tynkiem. Pozostałe szczegóły na planach instalacji. Zalecenia techniczne dotyczące montażu okablowania poziomego: niedopuszczalne jest sztukownie przewodu podczas montażu okablowania poziomego i gniazd należy spełnić następujące warunki: kable nie mogą być zgniecione skutkiem nadmiernie zaciśniętej krawatki w przypadku gdy trasy kabli logicznych i zasilających przecinają się krzyżowanie powinno występować pod katem prostym przy przebiciach przez ściany należy wykonywać przepusty (rurka, peszel) kabel powinien być mocowany krawatką w gnieździe należy zostawić w gnieździe zapas kabla umożliwiający jego ponowne zarobienie przy rozszywaniu w gnieździe powłoka kabla może być zdjęta na długości nie większej niż 25 mm max. rozplot par kabla 13 mm 7

10 Po wykonaniu okablowania należy każdy kanał transmisyjny przetestować za pomocą testera np. SLT3, w celu sprawdzenia zgodności połączeń z sekwencją 568B, wykrycia zwarć otwartych obwodów i odwróconych par. Przy budowie sieci należy uwzględnić normy dotyczące Systemów Okablowania Strukturalnego. TIA/EIA 568- Okablowanie telekomunikacyjne budynków komercyjnych TIA/EIA 569- Kanały telekomunikacyjne w budynkach komercyjnych TIA/EIA 606- Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej budynków komercyjnych TIA/EIA 607- Uziemienie w budynkach komercyjnych Założenia normy TIA/EIA 568A i ISO zaleca w Systemach Okablowania Strukturalnego projektowanie i instalowanie punktu przyłączeniowego składającego się co najmniej z dwóch gniazd RJ45. Norma TIA/EIA 568A dopuszcza możliwość wykonywania instalacji okablowania strukturalnego dla której : kable zasilające poprowadzono we wspólnym kanale kablowym z kablami logicznymi kable zasilające oraz logiczne w tym samym kanale zostały rozdzielone przegrodą przewidywane maksymalne natężenie prądu w obwodzie zasilającym zostały ograniczone do 20A dla napięcia 230V 50Hz Powyższe trzy warunki muszą zostać spełnione łącznie. Wymagania dla komponentów: Kabel miedziany - Kat. 6 UTP, 4 parowy Zakończenie kabla po stronie stanowisk odbiorczych: gniazd przyłączeniowych 2 modułowych 45x45, wykonane z tworzywa sztucznego. Zakończenie kabla po stronie punktu dystrybucyjnego: 24 portowy patchpanel kat. 6. W gniazdach 2 modułowych planuje się umieścić moduły przyłączeniowe RJ45 UTP. Każdy moduł winien być wyposażony w przesłonę przeciw kurzową. Wielkość zewnętrzna gniazda powinna pozwalać na instalacje 2 gniazd w ramce w standardzie 45x45mm. Dla zapewnienia powtarzalności zarabiania, konstrukcja modułu powinna zapewniać montaż beznarzędziowy. Szafy dystrybucyjne powinny byd zaopatrzone w patchpanele kategorii 6, wyposażone w etykiety opisowe. Dodatkowo dla ułatwienia prac instalatorowi, a także zabezpieczeniu przewodów, panele powinny być wyposażone w półki kablowe. Wszystkie panele powinny posiadać pole "Panel ID" ułatwiające identyfikacje panelu w szafie dystrybucyjnej. Do połączenia stanowisk odbiorczych z gniazdami naściennymi planuje się użyć kabli przyłączeniowych typu UTP kat.6 zakończonych wtykami RJ-45. Moduły krosowe (keystone, adaptery) Keystone beznarzędziowy wykonany w pełni ze stopu metalu. Obudowa zmniejszająca wielkość rozplotu żył. Przesłoną przeciwkurczowa. Identyfikacja sekwencji 568A i 568B. Wyposażony w złącza kątowe, noże rozmieszczone pod kątem 45 stopni. Gniazdo w pełni spełniające wymagania kategorii 6. Keystone typu 180 stop nadruk producenta okablowania strukturalnego. Wymienna etykieta opisowa możliwość zastosowania wymiennych emblematów identyfikujących port komputerowy lub telefoniczny. Patchpanel Konstrukcja 1U, 19, 24xRJ45 Kat porty fabrycznie obsadzone, spełniające wymagania kategorii 6 250MHz (class E) według norm :ANSI/TIA/EIA 568-B.2 ( cat.6 ), ISO/EIC : 2002, EN 50173:2002, EN :2004, IEC Wyposażony w 9 pinowe złącza kątowe IDC-LSA. Wymienne etykiety opisowe, numeracja portów oraz panela. Panele w kształcie litery "L" posiadający zintegrowaną półkę umożliwiającą łatwy sposób wprowadzenia kabli, rozbudowę i rekonfigurację. Patchpanel wyposażony w wymienne karty opisowe umożliwiające estetyczną zmianę opisu pól. Trwałość IDC - > 200 cykli łączenia Płytka PCB wyposażona w podkładki uniemożliwiające odkształcenie podczas zarabiania złącz IDC. Switch niezarządzalny Dane techniczne: 8

11 porty 1000BaseT: 24; porty SFP/GBIC: 4; porty SFP/GBIC typu Combo; zewnętrzne porty wejścia-wyjścia:; 20 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu; IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab) w trybie dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylko; pełny dupleks Typy nośników: Auto-MDIX; 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 4 porty typu dualpersonality mogą służyć jako porty RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet 802.3ab) lub jako wolne porty mini-gbic (na transceivery mini-gbic); montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż wyłącznie w pozycji poziomej; pamięć i procesor: MIPS przy 264 MHz, 16 MB flash, 64 MB SDRAM; pojemność bufora pakietów: 0,75 MB; opóźnienie: poniżej 5,6 µs (64-bajtowe pakiety FIFO); wielkość tabeli adresów: pozycji; przepustowość rutowania/przełączania: 48 Gb/s; przepustowość: maks. 35,7 mln p/s; funkcje zarządzania: ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; interfejs wiersza poleceń (CLI); przeglądarka internetowa; zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C); komunikacja: Protokoły ogólne: Priorytet IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; Multicasting IP: RFC 1213 MIB II; Protokoły MIB: RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1573 SNMP MIB II; Zarządzanie siecią: IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); SNMPv1/v2c/v3; Bezpieczeństwo: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS Authentication; Secure Sockets Layer (SSL); SSHv1/SSHv2 Secure Shell; zasilanie: / V; 50/60 HZ; zużycie energii: 30 W; spełniane normy w zakresie emisji elektromagnetycznej: FCC Class A; VCCI Klasa A; EN55022/CISPR-22 Klasa A; IEC/EN ; IEC/EN ; zakres temperatur podczas eksploatacji: od 0 C do 45 C; dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: 15-95% bez kondensacji Szafa krosownicza Szafa wisząca 19" 16U 600 x 1000mm. Otwierane drzwi frontowe. Drzwi frontowe wykonane z przydymionego szkła. Zdejmowane panele boczne. Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm. Możliwość zamontowania wentylatora. Panel wentylatorowy Przeznaczony do montażu w podstawach i dachach szaf "19" 8 x 8. Wyposażony standardowo w zabezpieczenie anty-przepięciowe. Uniwersalna budowa pozwala na montaż paneli jako wlotowych lub wylotowych, poprzez odpowiednie przykręcenie obudowy do ramki mocującej. Istnieje możliwość zamontowania w podstawie szafy panela wentylacyjnego wraz z panelem filtracyjnym zapewniającym filtrację zasysanego do szafy powietrza. Obudowa - wykonana z blachy stalowej, malowana. Wyposażony w termostat. Zestaw gniazd Rack 8x2P+Z 10A z filtrem. Centrala telefoniczna Rack 2U Wyposażenia miejskie: do 12 linii analogowych do 8 uniwersalnych łączy ISDN BRA (2B+D) do 30 portów VoIP do 6 obsługiwanych kart SIM Wyposażenia wewnętrzne: do 24 linii analogowych do 8 uniwersalnych łączy ISDN BRA (2B+D) do 24 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW) do 128 portów VoIP 9

12 2.3 Instalacja sygnalizacji pożaru. Projektuje się system sygnalizacji pożaru oparty na centrali cyfrowej np. firmy POLON-ALFA Przewidziano ochronę wszystkich pomieszczeń oprócz toalet. Centrale i zasilanie rezerwowe przewidziano przy głównym wejściu. Zasilanie rezerwowe 2 akumulatory 17Ah umieszczone w centrali. Pojemność zastosowanych akumulatorów zapewni, zgodnie z wymogami Normy Europejskiej, 72 godziny pracy awaryjnej systemu bez zasilania sieciowego. Centralę sygnalizacji pożaru umieścić we wnęce z drzwiami przezroczystymi z zamkiem (ochrona centrali przed osobami nieupoważnianymi). Do centrali doprowadzić linię telefoniczną do przekazywania informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala alarmowa jest przystosowana do powiadamiania o alarmie i awariach do jednostek PSP po zamontowaniu nadajników i udostępnieniu łącz komunikacyjnych. Okablowanie wykonać przewodami niepalnymi odpornymi na oddziaływanie ognia i wpływu akcji gaśniczej przez co najmniej 30 min. Ze względu na zakłócenia elektromagnetyczne w/w przewody należy prowadzić w odległości poziomej min 30 cm od innych przewodów silnoprądowych. Dobrano przewody w ekranie typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Dla realizacji przyjętego zakresu ochrony zastosowano jedną centralę z przyłączonymi 2 pętlami dozorowymi. Do każdej pętli można dołączać do 128 urządzeń adresowalnych. Przy podłączeniu systemu do stacji monitorującej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej należy zwrócić się jednostki KPPSP celem uzyskania informacji o sposobie i zasadach podłączenia. Centrala systemu zawiera interfejs do podłączenia urządzeń do transmisji alarmów do KPPSP lub innego centrum monitoringu. W przypadku monitorowania systemu, alarm II stopnia oraz awaria muszą być przekazywane poprzez Alarmowe Centrum Odbiorcze do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Centrala powinna być wyposażona w pakiet przekaźników przeznaczonych do konwencjonalnego podłączenia zewnętrznego dodatkowego modułu monitoringu (UTASU - urządzenia transmisji alarmu i sygnałów uszkodzeniowych). UTASU może zostać zamontowana niezależnie od wykonywania projektowanej instalacji ISP -w takim przypadku należy zapewnić aby funkcjonowanie UTASU rozpoczęło się wraz z funkcjonowaniem ISP. Wszystkie elementy adresowalne systemu są zasilane bezpośrednio z centrali systemu. W przypadku awarii zasilania podstawowego 230VAC, system przełącza się automatycznie na zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe. Zasilanie rezerwowe systemu w postaci dołączonych akumulatorów powinno zapewnić poprawną pracę systemu przez 72 godziny w stanie normalnym (dozorowanie), a następnie przez 30 minut w stanie alarmowania. Akumulatory należy dobrać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych urządzeń. W skład systemu ISP wchodzą: 1. centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) z modułami pętli dozorowych oraz niezbędnymi pakietami funkcyjnymi, 2. odpowiednio dobrane akumulatory, 3. wbudowana w CSP drukarka termiczna, 4. optyczne rozproszeniowe czujki dymu ze zintegrowanym obustronnym izolatorem zwarć, 5. gniazda montażowe do czujek, 6. ręczne ostrzegacze pożarowe adresowalne ze zintegrowanym obustronnym izolatorem zwarć, 7. liniowe moduły wejściowe (minimum 2 wejścia nadzorowane) ze zintegrowanym obustronnym izolatorem zwarć w obudowie, 8. liniowe sterowniki sygnalizatorów (l wyjście do wysterowania sygnalizatorów) ze zintegrowanym obustronnym izolatorem zwarć w obudowie, 9. sygnalizator optyczno-akustyczny do zastosowań zewnętrznych, 10. sygnalizator akustyczny do zastosowań wewnętrznych Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej. Centralę sygnalizacji pożarowej (CSP) zamontować przy głównym wejściu do obiektu parter budynku, gdzie zapewniony jest łatwy dostęp przez osoby upoważnione, oraz odpowiednie warunki klimatyczne Zaprojektowano zamontowanie w tym pomieszczeniu czujki automatycznej oraz ręcznego ostrzegacza pożarowego. Centralę należy wyposażyć w drukarkę wewnętrzną. Nie dopuszcza się zastosowania drukarki zewnętrznej. Wskaźniki optyczne centrali powinny się znaleźć w miejscu zapewniającym łatwość odczytu. Po wykonaniu instalacji, w pobliżu centrali CSP należy umieścić następujące dokumenty: 1. Plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu 2. Opis funkcjonowania i obsługi 10

13 urządzeń sygnalizacji pożaru 3. Wskazówki jak należy postępować w przypadku alarmów 4. Książka kontroli systemu. Organizacja alarmowania. Organizacja alarmowania w systemie SSP daje personelowi możliwość weryfikacji w ściśle określonym czasie czy zdarzenie : - stanowi poważne zagrożenie, wymagające interwencji straży, - może być zlikwidowane za pomocą podręcznych środków gaśniczych, - jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki. Projektuje się 2 stopnie alarmowania : 1 stopień : zadziałanie automatycznej czujki wywołuje alarm w centrali i powoduje uruchomienie zegara T1, dając czas obsłudze (max. 180 sek.) na sprawdzenie stanu pomieszczenia, w którym zadziałała czujka. Osoba ma.czas na powrót i skasowanie w centralce alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe potwierdzenie alarmu naciskając ROP znajdujący się najbliżej pomieszczenia, w którym rozwija się pożar. Po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania systemu na potwierdzenie lub skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza alarm i uruchamia sygnalizatory optyczno-akustyczne. 2 stopień : nie potwierdzenie przez obsługę alarmu, nie skasowanie czujki w alarmie l stopnia, lub zadziałanie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje wywołanie alarmu II stopnia przez centralę. W/w stopień stosowany jest również przy braku ciągłego dozorowania centralki przez obsługę. Przewidywany scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru: - wykrycie źródła ognia - zaalarmowanie straży pożarnej w przypadku, gdy służby ochrony budynku stwierdzą, że zagrożenie nie może zostać opanowane własnymi siłami - bezpieczna ewakuacja użytkowników strefy objętej pożarem do przestrzeni zabezpieczonej przed skutkami pożaru w taki sposób, aby ewakuowani nie byli narażeni na działanie dymu i gorących gazów, a także aby dym i gorące gazy nie przedostawały się poza strefę objętą pożarem - rozpoczęcie akcji gaśniczej przez służby ratownicze - bezpieczna ewakuacja ludzi z pozostałych stref nie objętych pożarem - zabezpieczenie mienia i samego budynku. Sygnał o wykryciu zagrożenia pożarowego przez czujkę (alarm l stopnia) lub sygnał pochodzący z ręcznego ostrzegacza pożarowego, który dociera do centrali sygnalizacji pożaru CSP. Zweryfikowany sygnał o wykryciu zagrożenia pożarowego przez czujkę (alarm II stopnia) lub sygnał pochodzący z ręcznego ostrzegacza pożarowego, który dociera do centrali sygnalizacji pożaru CSP, spowoduje: a. automatyczne uruchomienie sygnalizatorów akustycznooptycznych, b. automatycznie przekazanie sygnału do stacji monitoringu. Testy prawidłowego działania: Po wykonaniu instalacji, system należy poddać testom prawidłowego działania. W czasie testów systemu należy przeprowadzić: - ocenę działania wszystkich czujek automatycznych, ocenę działania wszystkich ręcznych ostrzegaczy pożarowych, ocenę działania wszystkich liniowych modułów kontrolno-sterujących, ocenę działania wszystkich sygnalizatorów, próby załączenia i próby układów sterujących i wykonawczych systemu, ocenę działania zasilaczy i akumulatorów, ocenę działania wskaźników zadziałania, oceną zgodności działania systemu z zaprojektowanym, ocenę zgodności współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, pomiary parametrów określonych przez producenta / dostawcę systemu. Protokół z pomiarów i testów systemu należy przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacją powykonawczą. Dobór akumulatorów: Pobór prądu przez systemy liniowe: optyczna adresowalna czujka dymu 0,15mA 20x0,15=3,00mA optyczna liniowa czujka dymu 0,06mA 3x0,06=0,18mA ręczny ostrzegacz pożaru 0,135mA 8x0,135=1,08mA sygnalizator 0,6mA czuwanie 2x0,15=0,3mA sygnalizacja 2x0,6=1,2mA ADC ,33mA 1,33mA sygnalizator zewnętrzny 30mA 30mA Pobór prądu przez centralę w czasie dozorowania: 0,0589mA Pobór prądu przez centralę w czasie alarmu: 0,7661mA Q=1,25(0,7661*0,5h+0,0589*72h)=5,78Ah Dobieram akumulatory 2x17Ah (wg wytycznych producenta). Pozostałe szczegóły na planach instalacji. 11

14 3 Zagadnienia przeciwpożarowe Dla zabezpieczenia budynku na wypadek pożaru w przypadku instalacji elektrycznych zastosowano następujące rozwiązania: przy głównym złączu - wyłącznik główny całego obiektu. Instalacje oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego/kierunkowego wykonane zostaną przewodem YDY ułożonym pod tynkiem. Oprawy oświetleniowe posiadają konwertery z własnym źródłem zasilania, które będą podtrzymywały oświetlenie przez okres 1 godziny. Załączają się one samoczynnie po zaniku napięcia. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego/kierunkowego wyposażone będą w piktogramy pokazujące kierunek ewakuacji. W budynku wykonana zostanie instalacja sygnalizacji pożaru. Opis wyżej. 4 Bilans mocy. 12

15 5 Obliczenia oświetlenia. Zastosowane oprawy: 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 Uwagi końcowe: W całej instalacji należy stosować przewody na napięcie 750V. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i katalogami rozwiązań typowych. Niniejszy opis techniczny stanowi integralną część projektu technicznego. Wszelkie zmiany należy nanieść powykonawczo. Po zakończeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary elektryczne dotyczące: - rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, natężenia oświetlenia., rezystancji uziemienia i połączeń wyrównawczych, pomiary kategorii dla sieci komputerowej. wyniki pomiarów zaprotokołować i protokoły przekazać inwestorowi. Stosowanie materiałów: Zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane. Zarządzenie Dyrektora Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobaty i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10). Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej fakty należy przestrzegać w sposób bezwzględny i stosować materiały (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A więc posiadające: Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznym określonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą czy też aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, na które nie ustanowiono Polskiej Normy. Oświadcza się, że można stosować materiały zamienne do materiałów uwzględnionych w projekcie, o parametrach technicznych i jakościowych nie odbiegających od materiałów podanych w dokumentacji projektowej. Projektant: Sprawdzający: Podpis i pieczęć: Podpis i pieczęć: 19

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Partyzantów 3 B Zwierzyniec Powiat Zamość. Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu ul. Partyzantów 3 B 22-470 Zwierzyniec

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Partyzantów 3 B Zwierzyniec Powiat Zamość. Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu ul. Partyzantów 3 B 22-470 Zwierzyniec PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budynek Domu Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża Temat Elektryczna Termomodernizacja budynku etap II- kotłownia gazowa. Instalacje

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Partyzantów 3 B Zwierzyniec Powiat Zamość. Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu ul. Partyzantów 3 B Zwierzyniec

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Partyzantów 3 B Zwierzyniec Powiat Zamość. Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu ul. Partyzantów 3 B Zwierzyniec PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budynek Domu Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu Kod CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa BranŜa Temat Lokalizacja inwestycji Inwestor Data opracowania Elektryczna Projekt architektoniczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. Branża Elektryczna. Temat: Adres inwestycji: ul. Piłsudskiego 29 23-465 Turobin. Inwestor:

Projekt Budowlany. Branża Elektryczna. Temat: Adres inwestycji: ul. Piłsudskiego 29 23-465 Turobin. Inwestor: Projekt Budowlany Branża Elektryczna Temat: Projekt instalacji ogrzewania elektrycznego budynku remizy OSP w m. Turobin Adres inwestycji: ul. Piłsudskiego 29 23-465 Turobin Inwestor: Gmina Turobin Ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

A. SPIS TREŚCI A1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A. SPIS TREŚCI A1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rozdzielnie elektryczne piętrowe rozbudowa. Tablice elektryczne TA... 3 3. Oświetlenie podstawowe... 3 4. Oświetlenie awaryjne... 3 5. Instalacja gniazd

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Dane techniczne. 3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 4. Tablice mieszkaniowe. 5. Instalacje elektryczne odbiorcze.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY FHU 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Grota-Roweckiego /4, tel./fax. 0 89 54 55 89, tel. kom. 0 504 165 890, NIP; 739-110-17-13, Regon: 51049153 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Temat: Modernizacja pomieszczeń sali

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego i Ogólnego E L W I T Bogusław Witoszek 43 200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28 A tel/fax 32 211-49-36 biuro@elwitbw.pl, www.elwitbw.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m.

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. 2 PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz ZAMAWIAJĄCY: Internat Międzyszkolny ul. I. Daszyńskiego 19 33-340

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE Branża : Elektryczna CPV 45311000-0 Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży.

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży. DT 12/2007 Projekt budowlany Temat: Obiekt: Remont instalacji elektrycznych w sali gimnastycznej i zapleczu Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r.

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r. Leszno, grudzień 2013r. OŚWIADCZENIE Oświadczam że projekt budowlany branży elektrycznej pn Instalacje elektryczne budynku grilowiska w Drobninie, dz. nr 64" sporządzony został zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo