PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: Roboty instalacyjne elektryczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń części budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 87 w celu ich przystosowania dla potrzeb Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Instalacje elektryczne, teleinformatyczne i alarmowe. Lokalizacja: Działka nr ewid. 3 ark. 56 ul. Kościuszki 87 Biłgoraj Inwestor: Powiat Biłgorajski ul. Kościuszki Biłgoraj Data opracowania: luty 2013 r. Jednostka projektowania: TOM IV Egz. nr 1 Projektował: branża elektryczna mgr inż. Tomasz Bździuch upr. bud. nr LUB/0110/PWOE/09 Sprawdził: branża elektryczna mgr inż. Marian Oleszek upr. bud. nr LUB/183/PWOE/08

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Lp. Wyszczególnienie Str. lub nr rys Uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem projektant. Uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem sprawdzający. Opis techniczny Rysunki Zał. nr 1 Zał. nr E1-E19

3 Spis treści OŚWIADCZENIE...2 INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Opis Techniczny Zakres opracowania Podstawa opracowania Dane energetyczne Doprowadzenie i pomiar energii energii Tablice rozdzielcze i WLZ Instalacje elektryczne Ochrona od porażeń Ochrona przepięciowa Instalacje teletechniczne Instalacja alarmowa Sieć teleinformatyczna Instalacja sygnalizacji pożaru Zagadnienia przeciwpożarowe Bilans mocy Obliczenia oświetlenia...13 Uwagi końcowe:...19 Stosowanie materiałów:...19 Spis rysunków E1- Rzut parteru- inwentaryzacja instalacji elektrycznej... E2- Rzut piętra- inwentaryzacja instalacji elektrycznej... E3- Rzut piwnic- instalacja zasilania wentylatorów... E4- Rzut parteru- instalacja oświetleniowa... E5- Rzut piętra- instalacja oświetleniowa... E6- Rzut parteru- instalacja gniazdowa... E7- Rzut piętra- instalacja gniazdowa... E8- Rzut parteru- instalacja alarmowa, sieć teleinformatyczna, instalacja zasilania komputerów... E9- Rzut piętra- instalacja alarmowa, sieć teleinformatyczna, instalacja zasilania komputerów... E10- Widok szafy krosowniczej... E11- Widok zestawów PEL... E12- Rzut piwnic- instalacja sygnalizacji pożaru... E13- Rzut parteru- instalacja sygnalizacji pożaru... E14- Rzut piętra- instalacja sygnalizacji pożaru... E15- Schemat ideowy instalacji sygnalizacji pożaru... E16- Schemat ideowy rozdzielnicy R1... E17- Widok rozdzielnicy R1... E18- Schemat ideowy rozdzielnicy R2... E19- Widok rozdzielnicy R2... 1

4 OŚWIADCZENIE Oświadcza się, że: Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych: Obiekt: Branża: Temat: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: Roboty instalacyjne elektryczne Elektryczna Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń części budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 87 w celu ich przystosowania dla potrzeb Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Instalacje elektryczne, teleinformatyczne i alarmowe. Lokalizacja: Działka nr ewid. 3 ark. 56 ul. Kościuszki 87 Biłgoraj Inwestor: Powiat Biłgorajski ul. Kościuszki Biłgoraj Data opracowania: luty 2013 r. W nawiązaniu do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane ( zm. Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 888 ) oświadczam, że projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć. Projektant: Sprawdzający: Podpis i pieczęć: Podpis i pieczęć: 2

5 INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (INFORMACJA BIOZ) BRANŻA ELEKTRYCZNA Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń części budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 87 w celu ich przystosowania dla potrzeb Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Instalacje elektryczne, teleinformatyczne i alarmowe. Lokalizacja: Działka nr ewid. 3 ark. 56 ul. Kościuszki 87 Biłgoraj Inwestor: Powiat Biłgorajski ul. Kościuszki Biłgoraj Data opracowania: luty 2013 r. Projektant: Sprawdzający: Podpis i pieczęć: Podpis i pieczęć: 3

6 Część opisowa wg 3.1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.). 1. Zakres robót: a) według przedmiaru robót planowanej inwestycji. 2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: a) według harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę. 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: a) według planu zagospodarowania inwestycji. 4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: a) brak. 5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: a) prace na wysokości ponad 5m. b) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe. 6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: a) instruktaż bezpośredni. b) zapoznanie pracowników z planem BIOZ. 7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie: a) według aktualnych przepisów BHP. 4

7 1 Opis Techniczny. 1.1 Zakres opracowania. Instalacja elektryczna Sieć teleinformatyczna Instalacja alarmowa Instalacja sygnalizacji pożaru 1.2 Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: - Inwentaryzacji budowlanej - Projektu architektoniczno-budowlanego - Uzgodnień branżowych i terenowych - Obowiązujących norm przepisów i zarządzeń - Katalogów rozwiązań typowych - Zlecenia inwestora 1.3 Dane energetyczne. - Projektowana moc zainstalowana 40,80kW - Projektowana moc szczytowa 15,86kW - Napięcie zasilania 400/230V - System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S 1.4 Doprowadzenie i pomiar energii energii. Budynek zasilony jest z istniejącego przyłącza kablowego nn. Do pomiaru energii elektrycznej należny wykorzystać istniejący układ pomiarowy bezpośredni znajdujący się w rozdzielnicy RG+TL na parterze przy wejściu do budynku. 1.5 Tablice rozdzielcze i WLZ. Zasilanie poszczególnych rozdzielnic pokazano na planach instalacji i schematach ideowych. Rozdzielnice usytuowane są zgodnie z planami instalacji. Do zabezpieczenia obwodów stosować wyłączniki samoczynne o wielkościach podanych na schematach ideowych Obwody rozdzielni należy oznakować wg obowiązujących przepisów, techniką trwałą i czytelną. WLZ do rozdzielnic wykonać zgodnie ze planami instalacji elektrycznej oraz schematami ideowymi zasilania. Zmodernizować rozdzielnicę RG- wykonać uziemienie GSU, zamontować ochronniki klasy B i zabezpieczenia obwodów WLZ do rozdzielnic R1 i R Instalacje elektryczne. Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych w budynku należy wykonać zgodnie ze planami instalacji i schematami ideowymi. Instalację rozprowadzić w tynku przewodami w izolacji podwójnej prowadząc pionowe zejścia do gniazd i łączników. Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogólne są podwójne ze stykiem ochronnym. Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny. Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad podłogą. Gniazda montować na wysokości 0,3m nad podłogą (o ile technologia nie wymaga inaczej); w sanitariatach 1,4m. W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny. Typy opraw zgodne z planami instalacji oświetleniowej. Sterowanie oświetleniem ogólnym w pomieszczeniach ekspozycyjnych załączane przyciskiem. Oświetlenie z regulacją natężenia oświetlenia (sterowanie sygnałem 1-10V ze sterowników 5

8 w rozdzielnicach). Oświetlenie ekspozycyjne wykonane na szynoprzewodach montowanych do sufitu. Projektory z konektorem do szynoprzewodu 230V IP20 kolor wg zaleceń inwestora, źródło światła power LEDspot GU10 7W 4200K 40 Ra80. Do zasilania urządzeń komputerowych wykonać instalację dedykowaną gniazdową. W łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze lokalne. Połączyć zaciski ochronne metalowych urządzeń sanitarnych razem z przewodem PE w omawianym pomieszczeniu. Zaciski połączeń w puszcze pt 80 instalować w miejscu niewidocznym, z dostępem rewizji. Połączenia lokalne wykonać stosując przewód DY 2,5mm 2 w rurce RL 11 pod tynkiem. MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY - PEL Na moduł przyłączeniowy składają się gniazda umieszczone nad podłogą umożliwiające dostęp do sieci informatycznej, zasilania komputerów. Punkt przyłączeniowy PEL składa się z: - gniazd RJ45 kat. 6 sieć komputerowa. - gniazd 1-fazowych kodowanych ~230V zasilanie stanowisk komputerowych Gniazda kodowane komputerowe i teleinformatyczne montować w ramkach i puszkach na tynku. Ilość oraz rozmieszczenie punktów PEL zostało ustalone na podstawie technologii budynku. Pozostałe szczegóły na planach instalacji. Dobór opraw wykonano w oparciu o program DIALUX. 1.7 Ochrona od porażeń. Zgodnie z normą: PN-HD zastosowano ochronę od porażeń. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim izolacja. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe Ochronie od porażeń podlegają bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni i zasilanych urządzeń, metalowe osłony opraw oświetleniowych. Połączenia przewodów ochronnych z urządzeniami powinny być wykonane szczególnie starannie. W przewodzie ochronnym nie wolno instalować wyłączników ani bezpieczników. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady stosowania przewodu o barwach żółtozielonych jako przewód ochronny. 6

9 1.8 Ochrona przepięciowa. Zgodnie z wymaganiami norm: PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. PN-IEC Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. zastosowano ograniczniki przepięć: Klasa I (B)- w rozdzielnicy RG Klasa II (C)- w rozdzielnicy R1, R2 Klasa III (D)- realizowana jest bezpośrednio przy odbiornikach (np. komputery). Przyłącze telefoniczne: Przy głównym przyłączu telefonicznym (serwerownia) zastosować ochronę przepięciową strefa O B 2: ochronnik przepięciowy do linii telefonicznej np. TKS-B (Obo Bettermann) w obudowie. Ilość ochronników tyle co linii telefonicznych. Przy centrali telefonicznej i serwerach zastosować ochronniki strefa 1 3. Ochronniki dobrane do typu centrali telefonicznej oraz serwerów. 2 Instalacje teletechniczne. 2.1 Instalacja alarmowa. Należy wykonać instalację alarmową, szczegóły plany instalacji. System alarmowy klasy SA3 wg PN-93 E-08390/14. Zastosować centralę alarmową min. klasy C z możliwością rozbudowy (ekspandery wejść). Centrala musi być przystosowana do montażu monitoringu z zewnętrznej agencji ochrony. Powinna posiadać podłączenie telefoniczne i syntezer mowy do powiadomień telefonicznych. Zasilanie awaryjne akumulator o pojemności 17Ah. Czujniki alarmu typu PIR w układzie 2EOL/NC. Sygnalizatory zewnętrzny i wewnętrzny. Manipulatory. Osprzęt min. klasy C. System podzielić na strefy wg zaleceń inwestora. Instalację alarmową wykonać w oparciu o system Integra 64 prod. Satel lub równoważny. 2.2 Sieć teleinformatyczna. Należy wykonać sieć teleinformatyczną. Trasy okablowania strukturalnego zgodnie z rysunkami. Sieć teleinformatyczna rozprowadzona będzie w topologii gwiazdy z szafy krosowniczej do punktów przyłączeniowych. Przewody typu UTP kategorii 6 zakończone modułami RJ45 ze złączami szczelinowymi terminowanymi beznarzędziowo. Dojścia do gniazd w pomieszczeniach rozprowadzić w rurach IPS pod obiciem ścian lub pod tynkiem. Pozostałe szczegóły na planach instalacji. Zalecenia techniczne dotyczące montażu okablowania poziomego: niedopuszczalne jest sztukownie przewodu podczas montażu okablowania poziomego i gniazd należy spełnić następujące warunki: kable nie mogą być zgniecione skutkiem nadmiernie zaciśniętej krawatki w przypadku gdy trasy kabli logicznych i zasilających przecinają się krzyżowanie powinno występować pod katem prostym przy przebiciach przez ściany należy wykonywać przepusty (rurka, peszel) kabel powinien być mocowany krawatką w gnieździe należy zostawić w gnieździe zapas kabla umożliwiający jego ponowne zarobienie przy rozszywaniu w gnieździe powłoka kabla może być zdjęta na długości nie większej niż 25 mm max. rozplot par kabla 13 mm 7

10 Po wykonaniu okablowania należy każdy kanał transmisyjny przetestować za pomocą testera np. SLT3, w celu sprawdzenia zgodności połączeń z sekwencją 568B, wykrycia zwarć otwartych obwodów i odwróconych par. Przy budowie sieci należy uwzględnić normy dotyczące Systemów Okablowania Strukturalnego. TIA/EIA 568- Okablowanie telekomunikacyjne budynków komercyjnych TIA/EIA 569- Kanały telekomunikacyjne w budynkach komercyjnych TIA/EIA 606- Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej budynków komercyjnych TIA/EIA 607- Uziemienie w budynkach komercyjnych Założenia normy TIA/EIA 568A i ISO zaleca w Systemach Okablowania Strukturalnego projektowanie i instalowanie punktu przyłączeniowego składającego się co najmniej z dwóch gniazd RJ45. Norma TIA/EIA 568A dopuszcza możliwość wykonywania instalacji okablowania strukturalnego dla której : kable zasilające poprowadzono we wspólnym kanale kablowym z kablami logicznymi kable zasilające oraz logiczne w tym samym kanale zostały rozdzielone przegrodą przewidywane maksymalne natężenie prądu w obwodzie zasilającym zostały ograniczone do 20A dla napięcia 230V 50Hz Powyższe trzy warunki muszą zostać spełnione łącznie. Wymagania dla komponentów: Kabel miedziany - Kat. 6 UTP, 4 parowy Zakończenie kabla po stronie stanowisk odbiorczych: gniazd przyłączeniowych 2 modułowych 45x45, wykonane z tworzywa sztucznego. Zakończenie kabla po stronie punktu dystrybucyjnego: 24 portowy patchpanel kat. 6. W gniazdach 2 modułowych planuje się umieścić moduły przyłączeniowe RJ45 UTP. Każdy moduł winien być wyposażony w przesłonę przeciw kurzową. Wielkość zewnętrzna gniazda powinna pozwalać na instalacje 2 gniazd w ramce w standardzie 45x45mm. Dla zapewnienia powtarzalności zarabiania, konstrukcja modułu powinna zapewniać montaż beznarzędziowy. Szafy dystrybucyjne powinny byd zaopatrzone w patchpanele kategorii 6, wyposażone w etykiety opisowe. Dodatkowo dla ułatwienia prac instalatorowi, a także zabezpieczeniu przewodów, panele powinny być wyposażone w półki kablowe. Wszystkie panele powinny posiadać pole "Panel ID" ułatwiające identyfikacje panelu w szafie dystrybucyjnej. Do połączenia stanowisk odbiorczych z gniazdami naściennymi planuje się użyć kabli przyłączeniowych typu UTP kat.6 zakończonych wtykami RJ-45. Moduły krosowe (keystone, adaptery) Keystone beznarzędziowy wykonany w pełni ze stopu metalu. Obudowa zmniejszająca wielkość rozplotu żył. Przesłoną przeciwkurczowa. Identyfikacja sekwencji 568A i 568B. Wyposażony w złącza kątowe, noże rozmieszczone pod kątem 45 stopni. Gniazdo w pełni spełniające wymagania kategorii 6. Keystone typu 180 stop nadruk producenta okablowania strukturalnego. Wymienna etykieta opisowa możliwość zastosowania wymiennych emblematów identyfikujących port komputerowy lub telefoniczny. Patchpanel Konstrukcja 1U, 19, 24xRJ45 Kat porty fabrycznie obsadzone, spełniające wymagania kategorii 6 250MHz (class E) według norm :ANSI/TIA/EIA 568-B.2 ( cat.6 ), ISO/EIC : 2002, EN 50173:2002, EN :2004, IEC Wyposażony w 9 pinowe złącza kątowe IDC-LSA. Wymienne etykiety opisowe, numeracja portów oraz panela. Panele w kształcie litery "L" posiadający zintegrowaną półkę umożliwiającą łatwy sposób wprowadzenia kabli, rozbudowę i rekonfigurację. Patchpanel wyposażony w wymienne karty opisowe umożliwiające estetyczną zmianę opisu pól. Trwałość IDC - > 200 cykli łączenia Płytka PCB wyposażona w podkładki uniemożliwiające odkształcenie podczas zarabiania złącz IDC. Switch niezarządzalny Dane techniczne: 8

11 porty 1000BaseT: 24; porty SFP/GBIC: 4; porty SFP/GBIC typu Combo; zewnętrzne porty wejścia-wyjścia:; 20 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu; IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab) w trybie dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylko; pełny dupleks Typy nośników: Auto-MDIX; 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 4 porty typu dualpersonality mogą służyć jako porty RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet 802.3ab) lub jako wolne porty mini-gbic (na transceivery mini-gbic); montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż wyłącznie w pozycji poziomej; pamięć i procesor: MIPS przy 264 MHz, 16 MB flash, 64 MB SDRAM; pojemność bufora pakietów: 0,75 MB; opóźnienie: poniżej 5,6 µs (64-bajtowe pakiety FIFO); wielkość tabeli adresów: pozycji; przepustowość rutowania/przełączania: 48 Gb/s; przepustowość: maks. 35,7 mln p/s; funkcje zarządzania: ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; interfejs wiersza poleceń (CLI); przeglądarka internetowa; zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C); komunikacja: Protokoły ogólne: Priorytet IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; Multicasting IP: RFC 1213 MIB II; Protokoły MIB: RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1573 SNMP MIB II; Zarządzanie siecią: IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); SNMPv1/v2c/v3; Bezpieczeństwo: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS Authentication; Secure Sockets Layer (SSL); SSHv1/SSHv2 Secure Shell; zasilanie: / V; 50/60 HZ; zużycie energii: 30 W; spełniane normy w zakresie emisji elektromagnetycznej: FCC Class A; VCCI Klasa A; EN55022/CISPR-22 Klasa A; IEC/EN ; IEC/EN ; zakres temperatur podczas eksploatacji: od 0 C do 45 C; dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: 15-95% bez kondensacji Szafa krosownicza Szafa wisząca 19" 16U 600 x 1000mm. Otwierane drzwi frontowe. Drzwi frontowe wykonane z przydymionego szkła. Zdejmowane panele boczne. Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm. Możliwość zamontowania wentylatora. Panel wentylatorowy Przeznaczony do montażu w podstawach i dachach szaf "19" 8 x 8. Wyposażony standardowo w zabezpieczenie anty-przepięciowe. Uniwersalna budowa pozwala na montaż paneli jako wlotowych lub wylotowych, poprzez odpowiednie przykręcenie obudowy do ramki mocującej. Istnieje możliwość zamontowania w podstawie szafy panela wentylacyjnego wraz z panelem filtracyjnym zapewniającym filtrację zasysanego do szafy powietrza. Obudowa - wykonana z blachy stalowej, malowana. Wyposażony w termostat. Zestaw gniazd Rack 8x2P+Z 10A z filtrem. Centrala telefoniczna Rack 2U Wyposażenia miejskie: do 12 linii analogowych do 8 uniwersalnych łączy ISDN BRA (2B+D) do 30 portów VoIP do 6 obsługiwanych kart SIM Wyposażenia wewnętrzne: do 24 linii analogowych do 8 uniwersalnych łączy ISDN BRA (2B+D) do 24 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW) do 128 portów VoIP 9

12 2.3 Instalacja sygnalizacji pożaru. Projektuje się system sygnalizacji pożaru oparty na centrali cyfrowej np. firmy POLON-ALFA Przewidziano ochronę wszystkich pomieszczeń oprócz toalet. Centrale i zasilanie rezerwowe przewidziano przy głównym wejściu. Zasilanie rezerwowe 2 akumulatory 17Ah umieszczone w centrali. Pojemność zastosowanych akumulatorów zapewni, zgodnie z wymogami Normy Europejskiej, 72 godziny pracy awaryjnej systemu bez zasilania sieciowego. Centralę sygnalizacji pożaru umieścić we wnęce z drzwiami przezroczystymi z zamkiem (ochrona centrali przed osobami nieupoważnianymi). Do centrali doprowadzić linię telefoniczną do przekazywania informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala alarmowa jest przystosowana do powiadamiania o alarmie i awariach do jednostek PSP po zamontowaniu nadajników i udostępnieniu łącz komunikacyjnych. Okablowanie wykonać przewodami niepalnymi odpornymi na oddziaływanie ognia i wpływu akcji gaśniczej przez co najmniej 30 min. Ze względu na zakłócenia elektromagnetyczne w/w przewody należy prowadzić w odległości poziomej min 30 cm od innych przewodów silnoprądowych. Dobrano przewody w ekranie typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Dla realizacji przyjętego zakresu ochrony zastosowano jedną centralę z przyłączonymi 2 pętlami dozorowymi. Do każdej pętli można dołączać do 128 urządzeń adresowalnych. Przy podłączeniu systemu do stacji monitorującej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej należy zwrócić się jednostki KPPSP celem uzyskania informacji o sposobie i zasadach podłączenia. Centrala systemu zawiera interfejs do podłączenia urządzeń do transmisji alarmów do KPPSP lub innego centrum monitoringu. W przypadku monitorowania systemu, alarm II stopnia oraz awaria muszą być przekazywane poprzez Alarmowe Centrum Odbiorcze do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Centrala powinna być wyposażona w pakiet przekaźników przeznaczonych do konwencjonalnego podłączenia zewnętrznego dodatkowego modułu monitoringu (UTASU - urządzenia transmisji alarmu i sygnałów uszkodzeniowych). UTASU może zostać zamontowana niezależnie od wykonywania projektowanej instalacji ISP -w takim przypadku należy zapewnić aby funkcjonowanie UTASU rozpoczęło się wraz z funkcjonowaniem ISP. Wszystkie elementy adresowalne systemu są zasilane bezpośrednio z centrali systemu. W przypadku awarii zasilania podstawowego 230VAC, system przełącza się automatycznie na zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe. Zasilanie rezerwowe systemu w postaci dołączonych akumulatorów powinno zapewnić poprawną pracę systemu przez 72 godziny w stanie normalnym (dozorowanie), a następnie przez 30 minut w stanie alarmowania. Akumulatory należy dobrać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych urządzeń. W skład systemu ISP wchodzą: 1. centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) z modułami pętli dozorowych oraz niezbędnymi pakietami funkcyjnymi, 2. odpowiednio dobrane akumulatory, 3. wbudowana w CSP drukarka termiczna, 4. optyczne rozproszeniowe czujki dymu ze zintegrowanym obustronnym izolatorem zwarć, 5. gniazda montażowe do czujek, 6. ręczne ostrzegacze pożarowe adresowalne ze zintegrowanym obustronnym izolatorem zwarć, 7. liniowe moduły wejściowe (minimum 2 wejścia nadzorowane) ze zintegrowanym obustronnym izolatorem zwarć w obudowie, 8. liniowe sterowniki sygnalizatorów (l wyjście do wysterowania sygnalizatorów) ze zintegrowanym obustronnym izolatorem zwarć w obudowie, 9. sygnalizator optyczno-akustyczny do zastosowań zewnętrznych, 10. sygnalizator akustyczny do zastosowań wewnętrznych Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej. Centralę sygnalizacji pożarowej (CSP) zamontować przy głównym wejściu do obiektu parter budynku, gdzie zapewniony jest łatwy dostęp przez osoby upoważnione, oraz odpowiednie warunki klimatyczne Zaprojektowano zamontowanie w tym pomieszczeniu czujki automatycznej oraz ręcznego ostrzegacza pożarowego. Centralę należy wyposażyć w drukarkę wewnętrzną. Nie dopuszcza się zastosowania drukarki zewnętrznej. Wskaźniki optyczne centrali powinny się znaleźć w miejscu zapewniającym łatwość odczytu. Po wykonaniu instalacji, w pobliżu centrali CSP należy umieścić następujące dokumenty: 1. Plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu 2. Opis funkcjonowania i obsługi 10

13 urządzeń sygnalizacji pożaru 3. Wskazówki jak należy postępować w przypadku alarmów 4. Książka kontroli systemu. Organizacja alarmowania. Organizacja alarmowania w systemie SSP daje personelowi możliwość weryfikacji w ściśle określonym czasie czy zdarzenie : - stanowi poważne zagrożenie, wymagające interwencji straży, - może być zlikwidowane za pomocą podręcznych środków gaśniczych, - jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki. Projektuje się 2 stopnie alarmowania : 1 stopień : zadziałanie automatycznej czujki wywołuje alarm w centrali i powoduje uruchomienie zegara T1, dając czas obsłudze (max. 180 sek.) na sprawdzenie stanu pomieszczenia, w którym zadziałała czujka. Osoba ma.czas na powrót i skasowanie w centralce alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe potwierdzenie alarmu naciskając ROP znajdujący się najbliżej pomieszczenia, w którym rozwija się pożar. Po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania systemu na potwierdzenie lub skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza alarm i uruchamia sygnalizatory optyczno-akustyczne. 2 stopień : nie potwierdzenie przez obsługę alarmu, nie skasowanie czujki w alarmie l stopnia, lub zadziałanie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje wywołanie alarmu II stopnia przez centralę. W/w stopień stosowany jest również przy braku ciągłego dozorowania centralki przez obsługę. Przewidywany scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru: - wykrycie źródła ognia - zaalarmowanie straży pożarnej w przypadku, gdy służby ochrony budynku stwierdzą, że zagrożenie nie może zostać opanowane własnymi siłami - bezpieczna ewakuacja użytkowników strefy objętej pożarem do przestrzeni zabezpieczonej przed skutkami pożaru w taki sposób, aby ewakuowani nie byli narażeni na działanie dymu i gorących gazów, a także aby dym i gorące gazy nie przedostawały się poza strefę objętą pożarem - rozpoczęcie akcji gaśniczej przez służby ratownicze - bezpieczna ewakuacja ludzi z pozostałych stref nie objętych pożarem - zabezpieczenie mienia i samego budynku. Sygnał o wykryciu zagrożenia pożarowego przez czujkę (alarm l stopnia) lub sygnał pochodzący z ręcznego ostrzegacza pożarowego, który dociera do centrali sygnalizacji pożaru CSP. Zweryfikowany sygnał o wykryciu zagrożenia pożarowego przez czujkę (alarm II stopnia) lub sygnał pochodzący z ręcznego ostrzegacza pożarowego, który dociera do centrali sygnalizacji pożaru CSP, spowoduje: a. automatyczne uruchomienie sygnalizatorów akustycznooptycznych, b. automatycznie przekazanie sygnału do stacji monitoringu. Testy prawidłowego działania: Po wykonaniu instalacji, system należy poddać testom prawidłowego działania. W czasie testów systemu należy przeprowadzić: - ocenę działania wszystkich czujek automatycznych, ocenę działania wszystkich ręcznych ostrzegaczy pożarowych, ocenę działania wszystkich liniowych modułów kontrolno-sterujących, ocenę działania wszystkich sygnalizatorów, próby załączenia i próby układów sterujących i wykonawczych systemu, ocenę działania zasilaczy i akumulatorów, ocenę działania wskaźników zadziałania, oceną zgodności działania systemu z zaprojektowanym, ocenę zgodności współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, pomiary parametrów określonych przez producenta / dostawcę systemu. Protokół z pomiarów i testów systemu należy przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacją powykonawczą. Dobór akumulatorów: Pobór prądu przez systemy liniowe: optyczna adresowalna czujka dymu 0,15mA 20x0,15=3,00mA optyczna liniowa czujka dymu 0,06mA 3x0,06=0,18mA ręczny ostrzegacz pożaru 0,135mA 8x0,135=1,08mA sygnalizator 0,6mA czuwanie 2x0,15=0,3mA sygnalizacja 2x0,6=1,2mA ADC ,33mA 1,33mA sygnalizator zewnętrzny 30mA 30mA Pobór prądu przez centralę w czasie dozorowania: 0,0589mA Pobór prądu przez centralę w czasie alarmu: 0,7661mA Q=1,25(0,7661*0,5h+0,0589*72h)=5,78Ah Dobieram akumulatory 2x17Ah (wg wytycznych producenta). Pozostałe szczegóły na planach instalacji. 11

14 3 Zagadnienia przeciwpożarowe Dla zabezpieczenia budynku na wypadek pożaru w przypadku instalacji elektrycznych zastosowano następujące rozwiązania: przy głównym złączu - wyłącznik główny całego obiektu. Instalacje oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego/kierunkowego wykonane zostaną przewodem YDY ułożonym pod tynkiem. Oprawy oświetleniowe posiadają konwertery z własnym źródłem zasilania, które będą podtrzymywały oświetlenie przez okres 1 godziny. Załączają się one samoczynnie po zaniku napięcia. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego/kierunkowego wyposażone będą w piktogramy pokazujące kierunek ewakuacji. W budynku wykonana zostanie instalacja sygnalizacji pożaru. Opis wyżej. 4 Bilans mocy. 12

15 5 Obliczenia oświetlenia. Zastosowane oprawy: 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 Uwagi końcowe: W całej instalacji należy stosować przewody na napięcie 750V. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i katalogami rozwiązań typowych. Niniejszy opis techniczny stanowi integralną część projektu technicznego. Wszelkie zmiany należy nanieść powykonawczo. Po zakończeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary elektryczne dotyczące: - rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, natężenia oświetlenia., rezystancji uziemienia i połączeń wyrównawczych, pomiary kategorii dla sieci komputerowej. wyniki pomiarów zaprotokołować i protokoły przekazać inwestorowi. Stosowanie materiałów: Zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane. Zarządzenie Dyrektora Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobaty i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10). Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej fakty należy przestrzegać w sposób bezwzględny i stosować materiały (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A więc posiadające: Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznym określonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą czy też aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, na które nie ustanowiono Polskiej Normy. Oświadcza się, że można stosować materiały zamienne do materiałów uwzględnionych w projekcie, o parametrach technicznych i jakościowych nie odbiegających od materiałów podanych w dokumentacji projektowej. Projektant: Sprawdzający: Podpis i pieczęć: Podpis i pieczęć: 19

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kochański 16 400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23; ul. Noniewicza 10/pok.433,434, tel./fax. 87 5630534 e-mail: bupmk@vp.pl; upr.proj.suw 2989; NIP 844-107-95-49 FAZA:

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego.

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego. Karta tytułowa nazwa jednostki projektowej F.U.H. E L E K T R O - K O M P L E K S W o j c i e c h K o b i e r z y ń s k i 4 2-2 0 0 C zęstochowa u l. S t a r z yńskiego 17/84 t e l. / f a x + 4 8 ( 3 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu...

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu... Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.ZAKRES OPRACOWANIA...3 3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU...3 4.OPIS SYSTEMU...4 4.1Opis zaprojektowanego systemu...4

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Obiekt: Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo