1. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag - Plan Zagospodarowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag - Plan Zagospodarowania"

Transkrypt

1 Spis zawartości CD: P_156_PW_Rev02_PDF_ProjektWykonawczy- Projekt Wykonawczy 1. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag - Plan Zagospodarowania 1.1. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag -Plan Zagospodarowania - Architektura P_156_PW_R01_PlanZag_Opis Opis techniczny P_156_PW_PlanZag_A11 rys. A.1.1 Plan Zagospodarowania - monochrom P_156_PW_PlanZag_A12 rys. A.1.2 Plan Zagospodarowania - kolor 1.2. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag_Drogi - Plan Zagospodarowania Drogi D_Opis PW Opis techniczny D_1_Plan syt-wys PW D_1 Plan sytuacyjno - wysokościowy D_2a_Przekroje konstrukcyjne wyk D_2a Przekroje konstrukcyjne., chodniki, pochylnie, połączenia z istn. naw. D_2b_Przekroje konstrukcyjne wyk D_2b Przekroje konstrukcyjne, drogi i miejsca postojowe D_2c_Przekrojr konstrukcyjne wyk D_2c Przekroje konstrukcyjne, stopnie na ciągu pieszym i opaski D_3_Profil podłużny D_3 Profil podłużny drogi pożarowej D_4_Plan warstwicowy PW D_4 Plan warstwicowy D_5_Lokalizacja nawierzchni PW D_5 Lokalizacja nawierzchni D_6_Organizacja ruchu D_6 Organizacja ruchu D_czasowa org ruchu-wodociąg D_Or czasowa czasowa org ruchu-wodociąg D_Opis Czas OrgRuchu-wodociąg Opis czasowej organizacji ruchu D_Szczegółowa spec. Szczegółowa specyfikacja techniczna 1.3. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag_InstalElektr - Plan Zagospodarowania Instalacje Elektryczne KARTA TYT, OLIMP, WYK Karta tytułowa projektu OPIS TECHNICZNY olimp wyk Opis techniczny olimpijska wyk e01 e01 Usunięcie kolizji, demontaż słupów oświetl. olimpijska wyk e02 e02 Stacje pomp P1 i P2 wód opadowych - schemat zasilania olimpijska wyk e03 e03 Stacje pomp P1 i P2 wód opadowych - trasy kabli olimpijska wyk e04 e04 Oświetlenie parkingu - schemat zasilania olimpijska wyk e05 e05 Oświetlenie parkingu - trasy kabli i rozmieszczenie lamp olimpijska wyk e06 e06 Sterowanie pomp i oświetlenia z SZP olimpijska wyk e07 e07 Widoki szafki SZP 1.4. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag_InstalSanit - Plan Zagospodarowania Instalacje Sanitarne PDF deszcz - Kanalizacja Deszczowa Nazwa pliku Nr Opis rysunku Opis projekt kanalizacji deszczowej Opis techniczny Rys 1 1 Plan zagospodarowania terenu

2 Rys 2 2 Profil podłużny kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z wpustów. Rys 3 3 Profil podłużny kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachów. Rys 4 4 Profil podłużny kanalizacji deszczowej tłocznej. Rys 5 5 Studnia kanalizacji deszczowej. Rys 6 6 Studnia kanalizacji deszczowej zosadnikiem. Rys 7 7 Studzienki kanalizacyjne z PVC Rys 8 8 Studzienki kanalizacyjne z PVC montowane w drodze Rys 9 9 Wpust deszczowy Rys Zbiornik retencyjny Rys Przepompownia 1 Rys Przepompownia 2 Rys Separator Rys Osadnik PDF wodkan - Siećwodno - kanalizacyjna Opis Projekt wod-kan Opis techniczny Rys 1 1 Plan zagospodarowania terenu Rys 2 2 Profil podłużny wodociągu Rys 3 3 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej Rys 4 4 Węzeł włączenia do sieci wodociągowej Rys 5 5 Studnia wodomierzowa Rys 6 6 Studnia kanalizacji sanitarnej uzgodnienia - Uzgodnienia Nazwa pliku netia tpsa uzgenerga wpgin zdiz decyzja1 zdiz decyzja2 zdiz uzgodnienie zdiz załącznik Opis Uzgodnienie Planu Zagospodarowania z Netia S.A. Uzgodnienie Planu Zagospodarowania z Telekomunikacja Polska Uzgodnienie z Energa Operator Uzgodnienie Czasowego zajęcia gruntu gminnego w rejonie ul. Olimpijskiej w Gdyni Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym ul. Olimpijskiej w Gyni przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej (str.1) Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym ul. Olimpijskiej w Gyni przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej (str.2) Uzgodnienie trasy projektowanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej z Zarządem Dróg i Zieleni Uzgodnienie trasy projektowanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej z Zarządem Dróg i Zieleni - załącznik graficzny 1.5. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag_Wyburzenia - Plan Zagospodarowania Wyburzenia

3 FotoBud01 Dokumentacja fotograficzna - budynek nr 1 FotoBud02 Dokumentacja fotograficzna - budynek nr 2 FotoBud03 Dokumentacja fotograficzna - budynek nr 3 FotoBud04 Dokumentacja fotograficzna - budynek nr 4 K-NL1 (1) K-NL1 Budynek nr 2 Ława fund. NL1 K-NS1 (1) K-SN1 Budynek nr 2 Słup NS1 K-NW1 (1) K-NW1 Budynek nr 2 Wieniec NW1 K-NW2 (1) K-NW2 Budynek nr 2 Wieniec NW2 K-SNS1 (1) K-SNS1 Budynek nr 2 Starter słupa NS1 K-Z-NSC1 (1) KZ-NSC1 Budynek nr 2 Ściana układ konstr. NL1 (1) K-NL1 Budynek nr 2 Ława fund. NL1 P_156_PDF_PW_PlanZag_W_Plan W.0.1 Plan Zagospodarowania P_156_PW_W_R01_WyburzeniaOpis Opis techniczny P_156_W_Bud_2_Zbiorczy01_Mk1s K-Z-SZ1 Budynek nr 2 Ściana, układ zabezp. konstr. W11 W.1.1 Budynek nr 1 Rzuty i Przekroje W12 W.1.2 Budynek nr 1 Elewacje W21 W.2.1 Budynek nr 2 Rzuty Parteru W22 W.2.2 Budynek nr 2 Rzut Dachu W23 W.2.3 Budynek nr 2 Przekroje W24 W.2.4 Budynek nr 2 Elewacje W31 W.3.1 Budynek nr 3 Rysunek Zbiorczy W41 W.4.1 Budynek nr 4 Rysunek Zbiorczy 2. P_156_PW_R02_PDF_Budynek - Budynek 2.1. P_156_PW_R02_PDF_Bud_Architektura - Architektura P_156_PW_R01_Bud_A_Opis Opis techniczny A21 A.2.1 Rzut Garażu poz. B01 A22 A.2.2 Rzut Parteru poz. L00 A23 A.2.3 Rzut 1 Piętra poz. L01 A24 A.2.4 Rzut 2 Piętra poz. L02 A25 A.2.5 Rzut Dachu - poz. L03 A26 A.2.6 Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D A27 A.2.7 Przekroje E-E, F-F A.3.1 A.3.1 Elewacje A.3.2 A.3.2 Elewacje A.4.1 A.4.1 Zestawienie Stolarki A.4.2 A.4.2 Zestawienie Stolarki A.4.3 A.4.3 Zestawienie Stolarki A.4.4 A.4.4 Zestawienie Stolarki ( Drzwi, Ścianki Mobilne) A.5.1 A.5.1 Balustrady wewnętrzne A.5.2 A.5.2 Balustrady zewnętrzne P_156_PW_R01_PDF_PPOZ_P1 P1 Schemat p.poż. - rzut garażu P_156_PW_R01_PDF_PPOZ_P2 P2 Schemat p.poż. - rzut parteru P_156_PW_R01_PDF_PPOZ_P3 P3 Schemat p.poż. - rzut I piętra P_156_PW_R01_PDF_PPOZ_P4 P4 Schemat p.poż. - rzut II piętra P_156_PW_R01_PDF_PPOZ_P5 P5 Schemat p.poż. - rzut dachu P_156_PW_R01_PDF_PPOZ_P6 P6 Schemat p.poż. - przekrój Pb7 Karta katalogowa ściany Pb7 Pc1 Karta katalogowa ściany Pc1

4 Pc2 Pc3 Pc V2 Okno 1760x3210 podwójne dachowe Beton architektoniczny HPC karta techniczna GRUPA DŹWIGÓW D1 + D2 weber.tec_superflex_10_ _01 Karta katalogowa ściany Pc2 Karta katalogowa ściany Pc3 Karta katalogowa ściany Pc4 Specyfikacja podwójnego okna dachowego 1760x3210 Karta techniczna Betonu architektonicznego Karty techniczne dźwigów Karta techniczna weber.tecsuperflex P_156_PW_R02_PDF_Bud_InstalElektr - Instalacje Elektryczne GIP_PW_E_strona_tyt Strona tytułowa projektu instalacji elektrycznych i słaboprądowych GIP_PW_E_opis_ Opis techniczny instalacji elektrycznych i słaboprądowych GIP_PW_E_101-UZIEMIENIE PW/E/101 Rzut garażu instalacja uziemienia i poł. Wyrównawczych GIP_PW_E_102-GARAŻ-WLZ PW/E/102 Rzut garażu plan głównych tras koryt kablowych GIP_PW_E_103-GARAŻ-OŚW-CCTV PW/E/103 Rzut garażu instalacja oświetlenia, CCTV GIP_PW_E_104-GARAŻ-GNIAZDA-SSWIN- PW/E/104 Rzut garażu instalacja gniazd, wypustów, KD SSWIN, KD GIP_PW_E_SSP_GARAŻ PW/E/105 Rzut garażu instalacja SSP GIP_PW_E_SSP_GARAŻ_REV.01 PW/E/105/ Rzut garażu instalacja SSP Rewizja 01 GIP_PW_E_rzuty_ppoz PW/E/105/ Rzut garażu instalacja SSP Rewizja 01 GIP_PB_E_SSP_GARAŻ_REV.01 GIP_PW_E_106-PARTER-WLZ PW/E/106 Rzut parteru plan głównych tras koryt kablowych GIP_PW_E_107-PARTER-OŚW-CCTV PW/E/107 Rzut parteru instalacja oświetlenia, CCTV GIP_PW_E_108-PARTER-GNIAZDA- PW/E/108 Rzut parteru instalacja gniazd, SSWIN-KD wypustów, SSWIN, KD GIP_PW_E_SSP_PARTER PW/E/109 Rzut parteru instalacja SSP GIP_PW_E_SSP_PARTER_REV.01 PW/E/109/ Rzut parteru instalacja SSP Rewizja 01 GIP_PW_E_rzuty_ppoz PW/E/109/ Rzut parteru instalacja SSP Rewizja 01 GIP_PB_E_SSP_PARTER_REV.01 GIP_PW_E_110-PIĘTRO-1-WLZ PW/E/110 Rzut I piętra plan głównych tras koryt kablowych GIP_PW_E_111-PIĘTRO-1-OŚW-CCTV PW/E/111 Rzut I piętra instalacja oświetlenia, CCTV GIP_PW_E_112-PIĘTRO-1-GNIAZDA- PW/E/112 Rzut I piętra instalacja gniazd, SSWIN-KD wypustów, SSWIN, KD GIP_PW_E_SSP_I_PIETRO PW/E/113 Rzut I piętra instalacja SSP GIP_PW_E_114-PIĘTRO-2-WLZ PW/E/114 Rzut II piętra plan głównych tras koryt kablowych GIP_PW_E_115-PIĘTRO-2-OŚW-CCTV PW/E/115 Rzut II piętra instalacja oświetlenia, CCTV GIP_PW_E_116-PIĘTRO-2-GNIAZDA- PW/E/116 Rzut II piętra instalacja gniazd, SSWIN-KD wypustów, SSWIN, KD GIP_PW_E_SSP_II_PIĘTRO PW/E/117 Rzut II piętra instalacja SSP GIP_PW_E_118-DACH-GNIAZDA PW/E/118 Rzut dachu instalacja gniazd i wypustów

5 GIP_PW_E_119-DACH-ODGROMOWA PW/E/119 Rzut dachu instalacja odgromowa GIP_PW_E_schemat_RG PW/E/201 Schemat rozdzielni głównej RG GIP_PW_E_schemat_RG_ PW/E/201/ Schemat rozdzielni głównej RG Rewizja 01 GIP_PW_E_schemat_TG PW/E/202 Schemat tablicy garażu TG GIP_PW_E_schemat_TG_ PW/E/202/ Schemat tablicy garażu TG Rewizja 01 GIP_PW_E_schemat_T0A PW/E/203/ Schemat tablicy parteru T0A Rewizja 01 GIP_PW_E_schemat_T0A_ PW/E/203 Schemat tablicy parteru T0A GIP_PW_E_schemat_T0B PW/E/204 Schemat tablicy parteru T0B GIP_PW_E_schemat_TK PW/E/205 Schemat tablicy kuchni TK GIP_PW_E_schemat_T1A PW/E/206 Schemat tablicy I piętra T1A GIP_PW_E_schemat_T1B PW/E/207 Schemat tablicy I piętra T1B GIP_PW_E_schemat_T2A PW/E/208 Schemat tablicy II piętra T2A GIP_PW_E_schemat_T2B PW/E/209 Schemat tablicy II piętra T2B GIP_PW_E_schemat_TWA PW/E/210 Schemat tablicy wentylacji TWA GIP_PW_E_schemat_TWB PW/E/211 Schemat tablicy wentylacji TWB GIP_PW_E_schemat_TOZ PW/E/212 Schemat tablicy oświetlenia zewnętrznego TOZ GIP_PW_E_schemat_SSP PW/E/213 Schemat systemu sygnalizacji pożaru SSP GIP_PW_E_schemat_SSP_REV.01 PW/E/213/ Schemat systemu sygnalizacji pożaru SSP Rewizja 01 GIP_PW_E_schemat_oddymiania PW/E/214 Schemat systemu oddymiania GIP_PW_E_schemat_SSWiN+KD PW/E/215 Schemat systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu GIP_PW_E_schemat_przyzywowy PW/E/216 Schemat instalacji przyzywowej GIP_PW_E_schemat_systemu_detek PW/E/217 Schemat systemu detekcji CO cji_co GIP_PW_E_schemat_GPD PW/E/218 Schemat instalacji strukturalnej GPD GIP_PW_E_schemat_CCTV PW/E/219 Schemat instalacji CCTV GIP_PW_wykazurzadzen SSP Wykaz urządzeń SSP GIP_PW_E_bilans_mocy Bilans mocy elektrycznych GIP_PW_E_dobór_zabezp. Dobór zabezpieczeń GIP_PW_EP_opis Opis techniczny projektu układu pomiarowego półpośredniego GIP_PW_EP_schemat_zasilania PW/E/01 Schemat główny zasilania Widok elewacji układu pomiarowego GIP_PW_EP_schemat_półpośredni PW/E/01 Schemat układu pomiarowego półpośredniego GIP_STWiOR_E Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót GIP_PW_E_bilans_mocy_Po220kW Bilans mocy elektrycznych GIP_PW_E_bilans_mocy_Po300kW Bilans mocy elektrycznych GIP_PW_E_detal_przejścia_inst_prze PW/E/120 Detal przejścia przez strop budynku z_strop_budynku GIP_PW_E_schemat_oddymiania_RE PW/E/214/RE Schemat systemu oddymiania V01 V01 GIP_PW_E_schemat_petla_indukcyjn PW/E/220 Schemat instalacji pętli indukcyjnej a GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_1 PW/E/221/1 Schemat szafki SA4

6 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_2 PW/E/221/2 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_3 PW/E/221/3 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_4 PW/E/221/4 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_5 PW/E/221/5 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_6 PW/E/221/6 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_7 PW/E/221/7 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_8 PW/E/221/8 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_9 PW/E/221/9 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_10 PW/E/221/10 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_11 PW/E/221/11 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_12 PW/E/221/12 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_13 PW/E/221/13 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_14 PW/E/221/14 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_15 PW/E/221/15 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_16 PW/E/221/16 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_TWA_ PW/E/210/RE Schemat tablicy wentylacji TWA V01 GIP_PW_E_schemat_TWB_ PW/E/211/RE V01 Schemat tablicy wentylacji TWB 2.3. P_156_PW_R02_PDF_Bud_InstalSanit- Instalacje Sanitarne Nazwa pliku Nr zał. Opis PW Strona tytułowa rew01 Strona tytułowa projektu instalacji sanitarnych PW_opis techniczny rew 02 Opis techniczny projektu instalacji sanitarnych Załącznik nr 1. Zestawienie mocy 1 Zestawienie mocy elektrycznych elektrycznych Załącznik nr 2. Wytyczne elektryczne i 2 Wytyczne elektryczne i AKPiA AKPiA Załącznik nr 4. Zestawienie materiałów_wk 4 Zestawienie materiałów_wk Załącznik nr 5. Zestawienie materiałów_v Załącznik nr 6. Zestawienie materiałów_h Załącznik nr 7. Zestawienie poziomów hałasu kk_v150 PW_S_WK_ CO CT KLIMA - Instalacje CO CT Klimatyzacja 5 Zestawienie materiałów_v 6 Zestawienie materiałów_h 7 Zestawienie poziomów hałasu Odwodnienia liniowe PW_S_WK_506 Profil podłużny kan. sanit. Pom. sep. tłuszczu i subst. ropopoch. Pom. wymiennikowni PW_S_H_101 PW_S_H_101 Rzut garażu. Instalacje C.O. i C.T. PW_S_H_102 PW_S_H_102 Rzut parteru. Instalacje C.O. i C.T. PW_S_H_103 PW_S_H_103 Rzut I piętra. Instalacje C.O. i C.T. PW_S_H_104 PW_S_H_104 Rzut II piętra. Instalacje C.O. i C.T. PW_S_H_105 PW_S_H_105 Rzut dachu. Instalacje C.O. i C.T. PW_S_H_201 PW_S_H_201 Instalacje C.O.- Schemat instalacji PW_S_H_202 PW_S_H_202 Instalacje C.T.- Schemat węzłów

7 przyłaczeniowych PW_S_H_203 PW_S_H_203 Instalacje C.O.- Schemat podłączeń odbiorników PW_S_H_204 PW_S_H_204 Instalacje klimatyzacji.- Schemat podłączeń odbiorników WENTYLACJA - Instalacja wentylacyjna PW_S_V_101 PW_S_V_101 Rzut garażu. Instalacje wentylacji mechanicznej. PW_S_V_102 PW_S_V_102 Rzut parteru. Instalacje wentylacji mechanicznej. PW_S_V_103 PW_S_V_103 Rzut I piętra. Instalacje wentylacji mechanicznej. PW_S_V_104 PW_S_V_104 Rzut II piętra. Instalacje wentylacji mechanicznej. PW_S_V_105 PW_S_V_105 Rzut dachu. Instalacje wentylacji mechanicznej. PW_S_V_201 PW_S_V_201 Rzut garażu. Instalacje wentylacji mechanicznej. Specyfikacja PW_S_V_202 PW_S_V_202 Rzut parteru. Instalacje wentylacji mechanicznej. Specyfikacja PW_S_V_203 PW_S_V_203 Rzut I piętra. Instalacje wentylacji mechanicznej. Specyfikacja PW_S_V_204 PW_S_V_204 Rzut II piętra. Instalacje wentylacji mechanicznej. Specyfikacja PW_S_V_205 PW_S_V_205 Rzut dachu. Instalacje wentylacji mechanicznej. Specyfikacja WOD_KAN - Wod. - Instalacja wodno - kanalizacyjna PW_S_WK_101 PW_S_WK_101 Rzut garażu. Instalacje wod. - kan. PW_S_WK_102 PW_S_WK_102 Rzut parteru. Instalacje wod. - kan. PW_S_WK_102_kolor PW_S_WK_102 Rzut parteru. Instalacje wod. - kan. kolor PW_S_WK_103 PW_S_WK_103 Rzut I piętra. Instalacje wod. - kan. PW_S_WK_104 PW_S_WK_104 Rzut II piętra. Instalacje wod. - kan. PW_S_WK_105 PW_S_WK_105 Rzut dachu. Instalacje wod. - kan. PW_S_WK_501 PW_S_WK_501 Rozwinięcie kan. sanitarnej część biurowa PW_S_WK_502 PW_S_WK_502 Rozwinięcie kan. sanitarnej część kuchenna PW_S_WK_503 PW_S_WK_503 Profil podłużny kan.sanitarnej, poziom 0; PK4' - 2 PW_S_WK_504 PW_S_WK_504 Profil podłużny kan. sanitarnej, poziom -1; 3 PK4', 3 5, 5 6, 6 8, 8 PK1, 3 PK15 PW_S_WK_505 PW_S_WK_505 Profil podłużny kan. sanitarnej, dla części kuchennej, K0 K10, poziom-1 PW_S_WK_506 PW_S_WK_506 Profil podłużny kan. sanitarnej, pom. separatora tłuszczu i pom. separatora subst. ropopochodnych PW_S_WK_507 PW_S_WK_507 Profil podłużny kan. deszczowej, RS1

8 RS1', RS3 RS5, poziom +2 PW_S_WK_508 PW_S_WK_508 Profil podłużny kan. deszczowej, RS11 - II, poziom 0 PW_S_WK_509 PW_S_WK_509 Profil podłużny kan. deszczowej, RS12 - VI, poziom 0 PW_S_WK_510 PW_S_WK_510 Profil podłużny kan. deszczowej, WDI - RS3, poziom -1 Certyfikaty klap p.poż AT zawory ZPp60 i ZPp120 Certyfikat Klapy RK370 Certyfikat Klapy V370 Certyfikat ZPp60 i ZPp120 Aprobata techniczna ITB AT /2009 Certyfikat zgodności klapy odc. typu RK370 Certyfikat zgodności klapy odc. typu V370 Certyfikat zgodności przeciwpoż zawory odcinające ZPp60 i ZPp Karty doborowe, materiały CO CT KLIMA - Instalacje CO CT Klimatyzacji Nazwa pliku Opis DTRKUR~1 Kurtyna powietrzna GUARD KATALO~1 Grzejniki Verano Konwektor MITSUB~1 Jednostki Mitsubishi Inverter PKA-RP RADSON~1 Grzejniki RadsonIntegra RAPOR~17 System DAIKIN RAPORT~1 System DAIKIN RXYSQ-P8Y1_ System DAIKIN RYYQ-T~1 System DAIKIN WENTYLACJA - Instalacja wentylacyjna Nazwa pliku Opis Czerpnia dachowa, Frapol Czerpnia dachowa Frapol, typ B prostokątna Czerpnia ścienna, Frapol Czerpnia ścienna ST - JDNFrapol, KARTYD~1 Specyfikacja materiałowa EnvistarFlex Klapa ppoż V370, Frapol Klapa odcinająca Frapol typu V370 Klapy ppoż RK370, Frapol Klapa odcinająca Frapol typu RK370 KRATKI~1 Klapa wentylacyjne Frapol typu ST-W, ST-S PODSTA~2 Podstawy dachowe Frapol typu A/I; A/II Podstawa dachowa, Systemair Podstawy dachowe Systemair Tłumik prostokątny, Frapol Tłumiki akustyczne Frapol TKF, TKB z kulistą Tłumik rurowy, Frapol Tłumiki akustyczne Frapol typu RS WENTYL~1 Wentylatory łazienkowe Systemair WENTYL~2 Wentylatory dachowe Systemair Wyrzutnia dachowa D, Frapol Wyrzutnie dachowe Frapol typu D okrągłe Zawór ppoż, Frapol Zawory p.pożfrapol ZPp120 Zawór wentylacyjny, Frapol Zawory nawiewne Frapol KE WOD_KAN - Wod. - Instalacja wodno - kanalizacyjna PODGRZ~1 Elektryczny podgrzewacz wody Ariston

9 PODGRZ~2 Pompa TMT 32H102, f-my Wilo Pompa TMW 3211, f-my Wilo PRZEPO~1 SEPARA~1 SEPARA~2 ZESTAW~1 Elektryczny podgrzewacz wody Ariston Pompa TMT 32H102, f-my Wilo Pompa TMW 3211, f-my Wilo Przepompownie ścieków KESSEL Aqualift S Separator Węglowodorów JPRSYSTEM Separator tłuszczu Euro "E+S" M Dobór ZH f-my WILO 2.4. P_156_PW_R02_PDF_Bud_Konstrukcja - Konstrukcja Opis techniczny Gdyński Inkubator Opis techniczny Konstrukcji PW Spis zawartości projektu Gdyński Spis zawartości projektu Konstrukcji Inkubator PW PW_K_01_Rzut fundamentów PW_K_01 Rzut fundamentów PW_K_02_Rzut stropu nad garażem PW_K_02 Rzut stropu nad garażem PW_K_03_Rzut stropu nad PW_K_03 Rzut stropu nad parterem parterem PW_K_04_Rzut stropu nad I PW_K_04 Rzut stropu nad I piętrem piętrem PW_K_05_Rzut stropodachu PW_K_05 Rzut stropodachu PW_K_06_Rozmieszczenie podkonstrukcji pod urządzenia i PW_K_06 Rozmieszczenie podkonstrukcji pod urządzenia i podpór podpór PW_K_07_Przekroje zestawcze PW_K_07 Przekroje zestawcze PW_K_08_Klatka schodowa KL1 - PW_K_08 Klatka schodowa KL1 - szalunek szalunek PW_K_09_Klatka schodowa KL2 - PW_K_09 Klatka schodowa KL2 - szalunek szalunek PW_K_10_Klatka schodowa KL3 - szalunek PW_K_10 Klatka schodowa KL3 - szalunek PW_K_100_Zbrojenie fundamentów F1, F1.1, F1.2, F2, F2.1, F3, PW_K_101_Zbrojenie fundamentu F4 PW_K_102_Zbrojenie fundamentów F5, F6. Ława Ł1 PW_K_103_Zbrojenie fundamentów F7-F14 PW_K_104_Zbrojenie ścian oporowych SZ1-SZ6 PW_K_105_Zbrojenie ścian SC1, SC1.1, SC2, SC2.1, SC2.2 PW_K_106_Zbrojenie ścian SC3, SC4, SC5, SC6 PW_K_107_Zbrojenie ścian SC7, SC8, SC9 PW_K_108_Zbrojenie ścian SC10, SC11 PW_K_109_Zbrojenie ścian SC12, SC13, SC31 PW_K_110_Zbrojenie ścian SC14, SC15, SC16 PW_K_100 Zbrojenie fundamentów F1, F1.1, F1.2, F2, F2.1, F3, PW_K_101 PW_K_102 PW_K_103 PW_K_104 PW_K_105 PW_K_106 PW_K_107 PW_K_108 PW_K_109 PW_K_110 Zbrojenie fundamentu F4 Zbrojenie fundamentów F5, F6. Ława Ł1 Zbrojenie fundamentów F7-F14 Zbrojenie ścian oporowych SZ1-SZ6 Zbrojenie ścian SC1, SC1.1, SC2, SC2.1, SC2.2 Zbrojenie ścian SC3, SC4, SC5, SC6 Zbrojenie ścian SC7, SC8, SC9 Zbrojenie ścian SC10, SC11 Zbrojenie ścian SC12, SC13, SC31 Zbrojenie ścian SC14, SC15, SC16 PW_K_111_Zbrojenie ścian PW_K_111 Zbrojenie ścian SC17,SC18,SC19,SC20

10 SC17,SC18,SC19,SC20 PW_K_112_Zbrojenie ścian SC21, SC22, SC23, SC24 PW_K_113_Zbrojenie ścian SC25, SC26, SC27, SC28 PW_K_114_Zbrojenie ścian SC29,SC30,SC30.1 PW_K_115_Zbrojenie ścian SC32, SC35 PW_K_116_Zbrojenie ścian SC33, SC36 PW_K_117_Zbrojenie ścian SC34, SC37 PW_K_118_Zbrojenie tarczy T1 (T1.1 do T1.4) PW_K_119_Zbrojenie tarczy T2 (T2.1 do T2.4) PW_K_120_Zbrojenie tarczy T3 (T3.1 do T3.4) PW_K_121_Zbrojenie tarczy T4 (T4.1 do T4.4) PW_K_122_Zbrojenie słupów SL1.1 do SL6.2 PW_K_123_Zbrojenie szybu dźwigu SW (SW1 do SW4) PW_K_124_Zbrojenie dolne stropu nad garażem w osiach PW_K_125_Zbrojenie dolne stropu nad garażem w osiach PW_K_126_Zbrojenie górne stropu nad garażem w osiach PW_K_127_Zbrojenie górne stropu nad garażem w osiach PW_K_128_Zbrojenie dolne stropu nad parterem w osiach PW_K_129_Zbrojenie dolne stropu nad parterem w osiach PW_K_130_Zbrojenie górne stropu nad parterem w osiach PW_K_131_Zbrojenie górne stropu nad parterem w osiach 06-13, PW_K_132_Zbrojenie dolne stropu nad piętrem w osiach PW_K_133_Zbrojenie dolne stropu nad piętrem w osiach PW_K_134_Zbrojenie górne stropu nad piętrem w osiach PW_K_135_Zbrojenie górne stropu nad piętrem w osiach PW_K_136_Zbrojenie dolne stropodachu w osiach PW_K_137_Zbrojenie dolne stropodachu w osiach PW_K_138_Zbrojenie górne stropodachu w osiach 01-05, attyk A PW_K_112 PW_K_113 PW_K_114 PW_K_115 PW_K_116 PW_K_117 PW_K_118 PW_K_119 PW_K_120 PW_K_121 PW_K_122 PW_K_123 Zbrojenie ścian SC21, SC22, SC23, SC24 Zbrojenie ścian SC25, SC26, SC27, SC28 Zbrojenie ścian SC29,SC30,SC30.1 Zbrojenie ścian SC32, SC35 Zbrojenie ścian SC33, SC36 Zbrojenie ścian SC34, SC37 Zbrojenie tarczy T1 (T1.1 do T1.4) Zbrojenie tarczy T2 (T2.1 do T2.4) Zbrojenie tarczy T3 (T3.1 do T3.4) Zbrojenie tarczy T4 (T4.1 do T4.4) Zbrojenie słupów SL1.1 do SL6.2 Zbrojenie szybu dźwigu SW (SW1 do SW4) PW_K_124 Zbrojenie dolne stropu nad garażem w osiach PW_K_125 Zbrojenie dolne stropu nad garażem w osiach PW_K_126 Zbrojenie górne stropu nad garażem w osiach PW_K_127 Zbrojenie górne stropu nad garażem w osiach PW_K_128 Zbrojenie dolne stropu nad parterem w osiach PW_K_129 Zbrojenie dolne stropu nad parterem w osiach PW_K_130 Zbrojenie górne stropu nad parterem w osiach PW_K_131 Zbrojenie górne stropu nad parterem w osiach 06-13, PW_K_132 Zbrojenie dolne stropu nad piętrem w osiach PW_K_133 Zbrojenie dolne stropu nad piętrem w osiach PW_K_134 Zbrojenie górne stropu nad piętrem w osiach PW_K_135 Zbrojenie górne stropu nad piętrem w osiach PW_K_136 Zbrojenie dolne stropodachu w osiach PW_K_137 Zbrojenie dolne stropodachu w osiach PW_K_138 Zbrojenie górne stropodachu w osiach 01-05, attyk A

11 PW_K_139_Zbrojenie górne stropodachu w osiach 06-13, zbrojen PW_K_139 Zbrojenie górne stropodachu w osiach 06-13, zbrojen PW_K_140_Zbrojenie belek B1-B5 PW_K_140 Zbrojenie belek B1-B5 PW_K_141_Zbrojenie belek B6-B9 PW_K_141 Zbrojenie belek B6-B9 PW_K_142_Zbrojenie belek B10- PW_K_142 Zbrojenie belek B10-B16 B16 PW_K_143_Zbrojenie klatki PW_K_143 Zbrojenie klatki schodowej KL1 schodowej KL1 PW_K_144_Zbrojenie klatki schodowej KL2, schodów SCH1, PW_K_144 Zbrojenie klatki schodowej KL2, schodów SCH1, SCH2 SCH2 PW_K_145_Zbrojenie klatki PW_K_145 Zbrojenie klatki schodowej KL3 schodowej KL3 PW_K_146_Zbrojenie elementów PW_K_146 Zbrojenie elementów EL1, EL2 EL1, EL2 PW_K_200_Podkonstrukcje pod urządzenia na dachu Es1 do Es7 PW_K_200 Podkonstrukcje pod urządzenia na dachu Es1 do Es7 PW_K_201_Podpory pod rurociągi PW_K_201 Podpory pod rurociągi Rs1 do Rs9. Słupek Sr1 Rs1 do Rs9. Słupek Sr1 strona listy materiałowe Strona tytułowa listy materiałowe Lista materiałowa nr PW_LM_104 PW_LM_104 Lista materiałowa nr PW_LM_104 Lista materiałowa nr PW_LM_105 PW_LM_105 Lista materiałowa nr PW_LM_105 Lista materiałowa nr PW_LM_106 PW_LM_106 Lista materiałowa nr PW_LM_106 Lista materiałowa nr PW_LM_107 PW_LM_107 Lista materiałowa nr PW_LM_107 Lista materiałowa nr PW_LM_108 PW_LM_108 Lista materiałowa nr PW_LM_108 Lista materiałowa nr PW_LM_124 PW_LM_124 Lista materiałowa nr PW_LM_124 Lista materiałowa nr PW_LM_125 PW_LM_125 Lista materiałowa nr PW_LM_125 Lista materiałowa nr PW_LM_128 PW_LM_128 Lista materiałowa nr PW_LM_128 Lista materiałowa nr PW_LM_129 PW_LM_129 Lista materiałowa nr PW_LM_129 Lista materiałowa nr PW_LM_132 PW_LM_132 Lista materiałowa nr PW_LM_132 Lista materiałowa nr PW_LM_133 PW_LM_133 Lista materiałowa nr PW_LM_133 Lista materiałowa nr PW_LM_136 PW_LM_136 Lista materiałowa nr PW_LM_136 Lista materiałowa nr PW_LM_137 PW_LM_137 Lista materiałowa nr PW_LM_137 Lista materiałowa nr PW_LM_144 PW_LM_144 Lista materiałowa nr PW_LM_144 strona zestawienia materiałów Strona tytułowa zestawienia materiałów Zestawienie nr PW_100 PW_100 Zestawienie nr PW_100 Zestawienie nr PW_101 PW_101 Zestawienie nr PW_101 Zestawienie nr PW_102 PW_102 Zestawienie nr PW_102 Zestawienie nr PW_103 PW_103 Zestawienie nr PW_103 Zestawienie nr PW_104 PW_104 Zestawienie nr PW_104 Zestawienie nr PW_105 PW_105 Zestawienie nr PW_105 Zestawienie nr PW_106 PW_106 Zestawienie nr PW_106 Zestawienie nr PW_107 PW_107 Zestawienie nr PW_107 Zestawienie nr PW_108 PW_108 Zestawienie nr PW_108 Zestawienie nr PW_109 PW_109 Zestawienie nr PW_109 Zestawienie nr PW_110 PW_110 Zestawienie nr PW_110 Zestawienie nr PW_111 PW_111 Zestawienie nr PW_111 Zestawienie nr PW_112 PW_112 Zestawienie nr PW_112 Zestawienie nr PW_113 PW_113 Zestawienie nr PW_113 Zestawienie nr PW_114 PW_114 Zestawienie nr PW_114 Zestawienie nr PW_115 PW_115 Zestawienie nr PW_115 Zestawienie nr PW_116 PW_116 Zestawienie nr PW_116 Zestawienie nr PW_117 PW_117 Zestawienie nr PW_117 Zestawienie nr PW_118 PW_118 Zestawienie nr PW_118

12 Zestawienie nr PW_119 PW_119 Zestawienie nr PW_119 Zestawienie nr PW_120 PW_120 Zestawienie nr PW_120 Zestawienie nr PW_121 PW_121 Zestawienie nr PW_121 Zestawienie nr PW_122 PW_122 Zestawienie nr PW_122 Zestawienie nr PW_123 PW_123 Zestawienie nr PW_123 Zestawienie nr PW_124 PW_124 Zestawienie nr PW_124 Zestawienie nr PW_125 PW_125 Zestawienie nr PW_125 Zestawienie nr PW_126 PW_126 Zestawienie nr PW_126 Zestawienie nr PW_127 PW_127 Zestawienie nr PW_127 Zestawienie nr PW_128 PW_128 Zestawienie nr PW_128 Zestawienie nr PW_129 PW_129 Zestawienie nr PW_129 Zestawienie nr PW_130 PW_130 Zestawienie nr PW_130 Zestawienie nr PW_131 PW_131 Zestawienie nr PW_131 Zestawienie nr PW_132 PW_132 Zestawienie nr PW_132 Zestawienie nr PW_133 PW_133 Zestawienie nr PW_133 Zestawienie nr PW_134 PW_134 Zestawienie nr PW_134 Zestawienie nr PW_135 PW_135 Zestawienie nr PW_135 Zestawienie nr PW_136 PW_136 Zestawienie nr PW_136 Zestawienie nr PW_137 PW_137 Zestawienie nr PW_137 Zestawienie nr PW_138 PW_138 Zestawienie nr PW_138 Zestawienie nr PW_139 PW_139 Zestawienie nr PW_139 Zestawienie nr PW_140 PW_140 Zestawienie nr PW_140 Zestawienie nr PW_141 PW_141 Zestawienie nr PW_141 Zestawienie nr PW_142 PW_142 Zestawienie nr PW_142 Zestawienie nr PW_143a PW_143a Zestawienie nr PW_143a Zestawienie nr PW_143b PW_143b Zestawienie nr PW_143b Zestawienie nr PW_144 PW_144 Zestawienie nr PW_144 Zestawienie nr PW_145 PW_145 Zestawienie nr PW_145 Zestawienie nr PW_146a PW_146a Zestawienie nr PW_146a Zestawienie nr PW_146b PW_146b Zestawienie nr PW_146b Zestawienie nr PW_200 PW_200 Zestawienie nr PW_200 Zestawienie nr PW_201 PW_201 Zestawienie nr PW_ P_156_PW_R02_PDF_Bud_Techologia - Technologia technologia OPIS gdynia Opis techniczny technologii A22 A.2.2 Projekt technologiczny baru - parter DTR zmywarka FI-120 Zmywarka do naczyń Fagor FI-120 dtr_taboret_elektryczny Taboret elektryczny PLASTMET FTE-700_ 900 grill Elektryczna płyta do smażenia FAGOR kuchnia elektryczna CE-700_ 900 kuchnia elektryczna CE-700_ 900 HEFagor HE Lady_i_stoly_chlodnicze Lady i stoły chłodnicze DORA METAL okap_nad_trzonem Okap nad trzonem kuchennym Okapy dane tech Okapy DORA METAL okapy nawiweno-wyciągowe Okapy DORA METAL OKAPY_INFORMACJE_TECHNICZNE Informacje techniczne - okapy PLASTMET ork 1011 RM Piece konwekcyjno - parowe RETIGO retigo b1011b RM Piece konwekcyjno - parowe RETIGO

WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ Załącznik nr 1 A do SIWZ... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ Dotyczącej postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 20 41/12; 32. 1. OPIS OGÓLNY.

OPIS TECHNICZNY 20 41/12; 32. 1. OPIS OGÓLNY. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa 2. Spis zawartości teczki 3. Oświadczenia projektantów 4. Opis techniczny 1. Opis ogólny 2. Projekt zagospodarowania terenu 3. Instalacje sanitarne C.O., wentylacja oddymiająca,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OCHRONA ZABYTKÓW... 3 5. OCHRONA ŚRODOWISKA... 3 6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO... 4 6.1. Lokalizacja i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Str. 1/6. 1. Otoczenie. teren

Str. 1/6. 1. Otoczenie. teren 1. Otoczenie teren chodniki, pochylnie zieleń miejsce gromadzenia odpadów drogi, parkingi rekreacja dla dzieci rekreacja dla młodzieży instalacje związane z otoczeniem budynku ogrodzony od strony działek

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26.

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26. Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04 LCS GDYNIA od km 8.300 do km 26.310 linii 202 km 26.310 linii 202 E 65 E 59 km 8.300

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo