1. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag - Plan Zagospodarowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag - Plan Zagospodarowania"

Transkrypt

1 Spis zawartości CD: P_156_PW_Rev02_PDF_ProjektWykonawczy- Projekt Wykonawczy 1. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag - Plan Zagospodarowania 1.1. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag -Plan Zagospodarowania - Architektura P_156_PW_R01_PlanZag_Opis Opis techniczny P_156_PW_PlanZag_A11 rys. A.1.1 Plan Zagospodarowania - monochrom P_156_PW_PlanZag_A12 rys. A.1.2 Plan Zagospodarowania - kolor 1.2. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag_Drogi - Plan Zagospodarowania Drogi D_Opis PW Opis techniczny D_1_Plan syt-wys PW D_1 Plan sytuacyjno - wysokościowy D_2a_Przekroje konstrukcyjne wyk D_2a Przekroje konstrukcyjne., chodniki, pochylnie, połączenia z istn. naw. D_2b_Przekroje konstrukcyjne wyk D_2b Przekroje konstrukcyjne, drogi i miejsca postojowe D_2c_Przekrojr konstrukcyjne wyk D_2c Przekroje konstrukcyjne, stopnie na ciągu pieszym i opaski D_3_Profil podłużny D_3 Profil podłużny drogi pożarowej D_4_Plan warstwicowy PW D_4 Plan warstwicowy D_5_Lokalizacja nawierzchni PW D_5 Lokalizacja nawierzchni D_6_Organizacja ruchu D_6 Organizacja ruchu D_czasowa org ruchu-wodociąg D_Or czasowa czasowa org ruchu-wodociąg D_Opis Czas OrgRuchu-wodociąg Opis czasowej organizacji ruchu D_Szczegółowa spec. Szczegółowa specyfikacja techniczna 1.3. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag_InstalElektr - Plan Zagospodarowania Instalacje Elektryczne KARTA TYT, OLIMP, WYK Karta tytułowa projektu OPIS TECHNICZNY olimp wyk Opis techniczny olimpijska wyk e01 e01 Usunięcie kolizji, demontaż słupów oświetl. olimpijska wyk e02 e02 Stacje pomp P1 i P2 wód opadowych - schemat zasilania olimpijska wyk e03 e03 Stacje pomp P1 i P2 wód opadowych - trasy kabli olimpijska wyk e04 e04 Oświetlenie parkingu - schemat zasilania olimpijska wyk e05 e05 Oświetlenie parkingu - trasy kabli i rozmieszczenie lamp olimpijska wyk e06 e06 Sterowanie pomp i oświetlenia z SZP olimpijska wyk e07 e07 Widoki szafki SZP 1.4. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag_InstalSanit - Plan Zagospodarowania Instalacje Sanitarne PDF deszcz - Kanalizacja Deszczowa Nazwa pliku Nr Opis rysunku Opis projekt kanalizacji deszczowej Opis techniczny Rys 1 1 Plan zagospodarowania terenu

2 Rys 2 2 Profil podłużny kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z wpustów. Rys 3 3 Profil podłużny kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachów. Rys 4 4 Profil podłużny kanalizacji deszczowej tłocznej. Rys 5 5 Studnia kanalizacji deszczowej. Rys 6 6 Studnia kanalizacji deszczowej zosadnikiem. Rys 7 7 Studzienki kanalizacyjne z PVC Rys 8 8 Studzienki kanalizacyjne z PVC montowane w drodze Rys 9 9 Wpust deszczowy Rys Zbiornik retencyjny Rys Przepompownia 1 Rys Przepompownia 2 Rys Separator Rys Osadnik PDF wodkan - Siećwodno - kanalizacyjna Opis Projekt wod-kan Opis techniczny Rys 1 1 Plan zagospodarowania terenu Rys 2 2 Profil podłużny wodociągu Rys 3 3 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej Rys 4 4 Węzeł włączenia do sieci wodociągowej Rys 5 5 Studnia wodomierzowa Rys 6 6 Studnia kanalizacji sanitarnej uzgodnienia - Uzgodnienia Nazwa pliku netia tpsa uzgenerga wpgin zdiz decyzja1 zdiz decyzja2 zdiz uzgodnienie zdiz załącznik Opis Uzgodnienie Planu Zagospodarowania z Netia S.A. Uzgodnienie Planu Zagospodarowania z Telekomunikacja Polska Uzgodnienie z Energa Operator Uzgodnienie Czasowego zajęcia gruntu gminnego w rejonie ul. Olimpijskiej w Gdyni Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym ul. Olimpijskiej w Gyni przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej (str.1) Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym ul. Olimpijskiej w Gyni przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej (str.2) Uzgodnienie trasy projektowanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej z Zarządem Dróg i Zieleni Uzgodnienie trasy projektowanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej z Zarządem Dróg i Zieleni - załącznik graficzny 1.5. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag_Wyburzenia - Plan Zagospodarowania Wyburzenia

3 FotoBud01 Dokumentacja fotograficzna - budynek nr 1 FotoBud02 Dokumentacja fotograficzna - budynek nr 2 FotoBud03 Dokumentacja fotograficzna - budynek nr 3 FotoBud04 Dokumentacja fotograficzna - budynek nr 4 K-NL1 (1) K-NL1 Budynek nr 2 Ława fund. NL1 K-NS1 (1) K-SN1 Budynek nr 2 Słup NS1 K-NW1 (1) K-NW1 Budynek nr 2 Wieniec NW1 K-NW2 (1) K-NW2 Budynek nr 2 Wieniec NW2 K-SNS1 (1) K-SNS1 Budynek nr 2 Starter słupa NS1 K-Z-NSC1 (1) KZ-NSC1 Budynek nr 2 Ściana układ konstr. NL1 (1) K-NL1 Budynek nr 2 Ława fund. NL1 P_156_PDF_PW_PlanZag_W_Plan W.0.1 Plan Zagospodarowania P_156_PW_W_R01_WyburzeniaOpis Opis techniczny P_156_W_Bud_2_Zbiorczy01_Mk1s K-Z-SZ1 Budynek nr 2 Ściana, układ zabezp. konstr. W11 W.1.1 Budynek nr 1 Rzuty i Przekroje W12 W.1.2 Budynek nr 1 Elewacje W21 W.2.1 Budynek nr 2 Rzuty Parteru W22 W.2.2 Budynek nr 2 Rzut Dachu W23 W.2.3 Budynek nr 2 Przekroje W24 W.2.4 Budynek nr 2 Elewacje W31 W.3.1 Budynek nr 3 Rysunek Zbiorczy W41 W.4.1 Budynek nr 4 Rysunek Zbiorczy 2. P_156_PW_R02_PDF_Budynek - Budynek 2.1. P_156_PW_R02_PDF_Bud_Architektura - Architektura P_156_PW_R01_Bud_A_Opis Opis techniczny A21 A.2.1 Rzut Garażu poz. B01 A22 A.2.2 Rzut Parteru poz. L00 A23 A.2.3 Rzut 1 Piętra poz. L01 A24 A.2.4 Rzut 2 Piętra poz. L02 A25 A.2.5 Rzut Dachu - poz. L03 A26 A.2.6 Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D A27 A.2.7 Przekroje E-E, F-F A.3.1 A.3.1 Elewacje A.3.2 A.3.2 Elewacje A.4.1 A.4.1 Zestawienie Stolarki A.4.2 A.4.2 Zestawienie Stolarki A.4.3 A.4.3 Zestawienie Stolarki A.4.4 A.4.4 Zestawienie Stolarki ( Drzwi, Ścianki Mobilne) A.5.1 A.5.1 Balustrady wewnętrzne A.5.2 A.5.2 Balustrady zewnętrzne P_156_PW_R01_PDF_PPOZ_P1 P1 Schemat p.poż. - rzut garażu P_156_PW_R01_PDF_PPOZ_P2 P2 Schemat p.poż. - rzut parteru P_156_PW_R01_PDF_PPOZ_P3 P3 Schemat p.poż. - rzut I piętra P_156_PW_R01_PDF_PPOZ_P4 P4 Schemat p.poż. - rzut II piętra P_156_PW_R01_PDF_PPOZ_P5 P5 Schemat p.poż. - rzut dachu P_156_PW_R01_PDF_PPOZ_P6 P6 Schemat p.poż. - przekrój Pb7 Karta katalogowa ściany Pb7 Pc1 Karta katalogowa ściany Pc1

4 Pc2 Pc3 Pc V2 Okno 1760x3210 podwójne dachowe Beton architektoniczny HPC karta techniczna GRUPA DŹWIGÓW D1 + D2 weber.tec_superflex_10_ _01 Karta katalogowa ściany Pc2 Karta katalogowa ściany Pc3 Karta katalogowa ściany Pc4 Specyfikacja podwójnego okna dachowego 1760x3210 Karta techniczna Betonu architektonicznego Karty techniczne dźwigów Karta techniczna weber.tecsuperflex P_156_PW_R02_PDF_Bud_InstalElektr - Instalacje Elektryczne GIP_PW_E_strona_tyt Strona tytułowa projektu instalacji elektrycznych i słaboprądowych GIP_PW_E_opis_ Opis techniczny instalacji elektrycznych i słaboprądowych GIP_PW_E_101-UZIEMIENIE PW/E/101 Rzut garażu instalacja uziemienia i poł. Wyrównawczych GIP_PW_E_102-GARAŻ-WLZ PW/E/102 Rzut garażu plan głównych tras koryt kablowych GIP_PW_E_103-GARAŻ-OŚW-CCTV PW/E/103 Rzut garażu instalacja oświetlenia, CCTV GIP_PW_E_104-GARAŻ-GNIAZDA-SSWIN- PW/E/104 Rzut garażu instalacja gniazd, wypustów, KD SSWIN, KD GIP_PW_E_SSP_GARAŻ PW/E/105 Rzut garażu instalacja SSP GIP_PW_E_SSP_GARAŻ_REV.01 PW/E/105/ Rzut garażu instalacja SSP Rewizja 01 GIP_PW_E_rzuty_ppoz PW/E/105/ Rzut garażu instalacja SSP Rewizja 01 GIP_PB_E_SSP_GARAŻ_REV.01 GIP_PW_E_106-PARTER-WLZ PW/E/106 Rzut parteru plan głównych tras koryt kablowych GIP_PW_E_107-PARTER-OŚW-CCTV PW/E/107 Rzut parteru instalacja oświetlenia, CCTV GIP_PW_E_108-PARTER-GNIAZDA- PW/E/108 Rzut parteru instalacja gniazd, SSWIN-KD wypustów, SSWIN, KD GIP_PW_E_SSP_PARTER PW/E/109 Rzut parteru instalacja SSP GIP_PW_E_SSP_PARTER_REV.01 PW/E/109/ Rzut parteru instalacja SSP Rewizja 01 GIP_PW_E_rzuty_ppoz PW/E/109/ Rzut parteru instalacja SSP Rewizja 01 GIP_PB_E_SSP_PARTER_REV.01 GIP_PW_E_110-PIĘTRO-1-WLZ PW/E/110 Rzut I piętra plan głównych tras koryt kablowych GIP_PW_E_111-PIĘTRO-1-OŚW-CCTV PW/E/111 Rzut I piętra instalacja oświetlenia, CCTV GIP_PW_E_112-PIĘTRO-1-GNIAZDA- PW/E/112 Rzut I piętra instalacja gniazd, SSWIN-KD wypustów, SSWIN, KD GIP_PW_E_SSP_I_PIETRO PW/E/113 Rzut I piętra instalacja SSP GIP_PW_E_114-PIĘTRO-2-WLZ PW/E/114 Rzut II piętra plan głównych tras koryt kablowych GIP_PW_E_115-PIĘTRO-2-OŚW-CCTV PW/E/115 Rzut II piętra instalacja oświetlenia, CCTV GIP_PW_E_116-PIĘTRO-2-GNIAZDA- PW/E/116 Rzut II piętra instalacja gniazd, SSWIN-KD wypustów, SSWIN, KD GIP_PW_E_SSP_II_PIĘTRO PW/E/117 Rzut II piętra instalacja SSP GIP_PW_E_118-DACH-GNIAZDA PW/E/118 Rzut dachu instalacja gniazd i wypustów

5 GIP_PW_E_119-DACH-ODGROMOWA PW/E/119 Rzut dachu instalacja odgromowa GIP_PW_E_schemat_RG PW/E/201 Schemat rozdzielni głównej RG GIP_PW_E_schemat_RG_ PW/E/201/ Schemat rozdzielni głównej RG Rewizja 01 GIP_PW_E_schemat_TG PW/E/202 Schemat tablicy garażu TG GIP_PW_E_schemat_TG_ PW/E/202/ Schemat tablicy garażu TG Rewizja 01 GIP_PW_E_schemat_T0A PW/E/203/ Schemat tablicy parteru T0A Rewizja 01 GIP_PW_E_schemat_T0A_ PW/E/203 Schemat tablicy parteru T0A GIP_PW_E_schemat_T0B PW/E/204 Schemat tablicy parteru T0B GIP_PW_E_schemat_TK PW/E/205 Schemat tablicy kuchni TK GIP_PW_E_schemat_T1A PW/E/206 Schemat tablicy I piętra T1A GIP_PW_E_schemat_T1B PW/E/207 Schemat tablicy I piętra T1B GIP_PW_E_schemat_T2A PW/E/208 Schemat tablicy II piętra T2A GIP_PW_E_schemat_T2B PW/E/209 Schemat tablicy II piętra T2B GIP_PW_E_schemat_TWA PW/E/210 Schemat tablicy wentylacji TWA GIP_PW_E_schemat_TWB PW/E/211 Schemat tablicy wentylacji TWB GIP_PW_E_schemat_TOZ PW/E/212 Schemat tablicy oświetlenia zewnętrznego TOZ GIP_PW_E_schemat_SSP PW/E/213 Schemat systemu sygnalizacji pożaru SSP GIP_PW_E_schemat_SSP_REV.01 PW/E/213/ Schemat systemu sygnalizacji pożaru SSP Rewizja 01 GIP_PW_E_schemat_oddymiania PW/E/214 Schemat systemu oddymiania GIP_PW_E_schemat_SSWiN+KD PW/E/215 Schemat systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu GIP_PW_E_schemat_przyzywowy PW/E/216 Schemat instalacji przyzywowej GIP_PW_E_schemat_systemu_detek PW/E/217 Schemat systemu detekcji CO cji_co GIP_PW_E_schemat_GPD PW/E/218 Schemat instalacji strukturalnej GPD GIP_PW_E_schemat_CCTV PW/E/219 Schemat instalacji CCTV GIP_PW_wykazurzadzen SSP Wykaz urządzeń SSP GIP_PW_E_bilans_mocy Bilans mocy elektrycznych GIP_PW_E_dobór_zabezp. Dobór zabezpieczeń GIP_PW_EP_opis Opis techniczny projektu układu pomiarowego półpośredniego GIP_PW_EP_schemat_zasilania PW/E/01 Schemat główny zasilania Widok elewacji układu pomiarowego GIP_PW_EP_schemat_półpośredni PW/E/01 Schemat układu pomiarowego półpośredniego GIP_STWiOR_E Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót GIP_PW_E_bilans_mocy_Po220kW Bilans mocy elektrycznych GIP_PW_E_bilans_mocy_Po300kW Bilans mocy elektrycznych GIP_PW_E_detal_przejścia_inst_prze PW/E/120 Detal przejścia przez strop budynku z_strop_budynku GIP_PW_E_schemat_oddymiania_RE PW/E/214/RE Schemat systemu oddymiania V01 V01 GIP_PW_E_schemat_petla_indukcyjn PW/E/220 Schemat instalacji pętli indukcyjnej a GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_1 PW/E/221/1 Schemat szafki SA4

6 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_2 PW/E/221/2 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_3 PW/E/221/3 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_4 PW/E/221/4 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_5 PW/E/221/5 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_6 PW/E/221/6 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_7 PW/E/221/7 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_8 PW/E/221/8 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_9 PW/E/221/9 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_10 PW/E/221/10 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_11 PW/E/221/11 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_12 PW/E/221/12 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_13 PW/E/221/13 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_14 PW/E/221/14 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_15 PW/E/221/15 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_SA4_ark_16 PW/E/221/16 Schemat tablicy SA4 GIP_PW_E_schemat_TWA_ PW/E/210/RE Schemat tablicy wentylacji TWA V01 GIP_PW_E_schemat_TWB_ PW/E/211/RE V01 Schemat tablicy wentylacji TWB 2.3. P_156_PW_R02_PDF_Bud_InstalSanit- Instalacje Sanitarne Nazwa pliku Nr zał. Opis PW Strona tytułowa rew01 Strona tytułowa projektu instalacji sanitarnych PW_opis techniczny rew 02 Opis techniczny projektu instalacji sanitarnych Załącznik nr 1. Zestawienie mocy 1 Zestawienie mocy elektrycznych elektrycznych Załącznik nr 2. Wytyczne elektryczne i 2 Wytyczne elektryczne i AKPiA AKPiA Załącznik nr 4. Zestawienie materiałów_wk 4 Zestawienie materiałów_wk Załącznik nr 5. Zestawienie materiałów_v Załącznik nr 6. Zestawienie materiałów_h Załącznik nr 7. Zestawienie poziomów hałasu kk_v150 PW_S_WK_ CO CT KLIMA - Instalacje CO CT Klimatyzacja 5 Zestawienie materiałów_v 6 Zestawienie materiałów_h 7 Zestawienie poziomów hałasu Odwodnienia liniowe PW_S_WK_506 Profil podłużny kan. sanit. Pom. sep. tłuszczu i subst. ropopoch. Pom. wymiennikowni PW_S_H_101 PW_S_H_101 Rzut garażu. Instalacje C.O. i C.T. PW_S_H_102 PW_S_H_102 Rzut parteru. Instalacje C.O. i C.T. PW_S_H_103 PW_S_H_103 Rzut I piętra. Instalacje C.O. i C.T. PW_S_H_104 PW_S_H_104 Rzut II piętra. Instalacje C.O. i C.T. PW_S_H_105 PW_S_H_105 Rzut dachu. Instalacje C.O. i C.T. PW_S_H_201 PW_S_H_201 Instalacje C.O.- Schemat instalacji PW_S_H_202 PW_S_H_202 Instalacje C.T.- Schemat węzłów

7 przyłaczeniowych PW_S_H_203 PW_S_H_203 Instalacje C.O.- Schemat podłączeń odbiorników PW_S_H_204 PW_S_H_204 Instalacje klimatyzacji.- Schemat podłączeń odbiorników WENTYLACJA - Instalacja wentylacyjna PW_S_V_101 PW_S_V_101 Rzut garażu. Instalacje wentylacji mechanicznej. PW_S_V_102 PW_S_V_102 Rzut parteru. Instalacje wentylacji mechanicznej. PW_S_V_103 PW_S_V_103 Rzut I piętra. Instalacje wentylacji mechanicznej. PW_S_V_104 PW_S_V_104 Rzut II piętra. Instalacje wentylacji mechanicznej. PW_S_V_105 PW_S_V_105 Rzut dachu. Instalacje wentylacji mechanicznej. PW_S_V_201 PW_S_V_201 Rzut garażu. Instalacje wentylacji mechanicznej. Specyfikacja PW_S_V_202 PW_S_V_202 Rzut parteru. Instalacje wentylacji mechanicznej. Specyfikacja PW_S_V_203 PW_S_V_203 Rzut I piętra. Instalacje wentylacji mechanicznej. Specyfikacja PW_S_V_204 PW_S_V_204 Rzut II piętra. Instalacje wentylacji mechanicznej. Specyfikacja PW_S_V_205 PW_S_V_205 Rzut dachu. Instalacje wentylacji mechanicznej. Specyfikacja WOD_KAN - Wod. - Instalacja wodno - kanalizacyjna PW_S_WK_101 PW_S_WK_101 Rzut garażu. Instalacje wod. - kan. PW_S_WK_102 PW_S_WK_102 Rzut parteru. Instalacje wod. - kan. PW_S_WK_102_kolor PW_S_WK_102 Rzut parteru. Instalacje wod. - kan. kolor PW_S_WK_103 PW_S_WK_103 Rzut I piętra. Instalacje wod. - kan. PW_S_WK_104 PW_S_WK_104 Rzut II piętra. Instalacje wod. - kan. PW_S_WK_105 PW_S_WK_105 Rzut dachu. Instalacje wod. - kan. PW_S_WK_501 PW_S_WK_501 Rozwinięcie kan. sanitarnej część biurowa PW_S_WK_502 PW_S_WK_502 Rozwinięcie kan. sanitarnej część kuchenna PW_S_WK_503 PW_S_WK_503 Profil podłużny kan.sanitarnej, poziom 0; PK4' - 2 PW_S_WK_504 PW_S_WK_504 Profil podłużny kan. sanitarnej, poziom -1; 3 PK4', 3 5, 5 6, 6 8, 8 PK1, 3 PK15 PW_S_WK_505 PW_S_WK_505 Profil podłużny kan. sanitarnej, dla części kuchennej, K0 K10, poziom-1 PW_S_WK_506 PW_S_WK_506 Profil podłużny kan. sanitarnej, pom. separatora tłuszczu i pom. separatora subst. ropopochodnych PW_S_WK_507 PW_S_WK_507 Profil podłużny kan. deszczowej, RS1

8 RS1', RS3 RS5, poziom +2 PW_S_WK_508 PW_S_WK_508 Profil podłużny kan. deszczowej, RS11 - II, poziom 0 PW_S_WK_509 PW_S_WK_509 Profil podłużny kan. deszczowej, RS12 - VI, poziom 0 PW_S_WK_510 PW_S_WK_510 Profil podłużny kan. deszczowej, WDI - RS3, poziom -1 Certyfikaty klap p.poż AT zawory ZPp60 i ZPp120 Certyfikat Klapy RK370 Certyfikat Klapy V370 Certyfikat ZPp60 i ZPp120 Aprobata techniczna ITB AT /2009 Certyfikat zgodności klapy odc. typu RK370 Certyfikat zgodności klapy odc. typu V370 Certyfikat zgodności przeciwpoż zawory odcinające ZPp60 i ZPp Karty doborowe, materiały CO CT KLIMA - Instalacje CO CT Klimatyzacji Nazwa pliku Opis DTRKUR~1 Kurtyna powietrzna GUARD KATALO~1 Grzejniki Verano Konwektor MITSUB~1 Jednostki Mitsubishi Inverter PKA-RP RADSON~1 Grzejniki RadsonIntegra RAPOR~17 System DAIKIN RAPORT~1 System DAIKIN RXYSQ-P8Y1_ System DAIKIN RYYQ-T~1 System DAIKIN WENTYLACJA - Instalacja wentylacyjna Nazwa pliku Opis Czerpnia dachowa, Frapol Czerpnia dachowa Frapol, typ B prostokątna Czerpnia ścienna, Frapol Czerpnia ścienna ST - JDNFrapol, KARTYD~1 Specyfikacja materiałowa EnvistarFlex Klapa ppoż V370, Frapol Klapa odcinająca Frapol typu V370 Klapy ppoż RK370, Frapol Klapa odcinająca Frapol typu RK370 KRATKI~1 Klapa wentylacyjne Frapol typu ST-W, ST-S PODSTA~2 Podstawy dachowe Frapol typu A/I; A/II Podstawa dachowa, Systemair Podstawy dachowe Systemair Tłumik prostokątny, Frapol Tłumiki akustyczne Frapol TKF, TKB z kulistą Tłumik rurowy, Frapol Tłumiki akustyczne Frapol typu RS WENTYL~1 Wentylatory łazienkowe Systemair WENTYL~2 Wentylatory dachowe Systemair Wyrzutnia dachowa D, Frapol Wyrzutnie dachowe Frapol typu D okrągłe Zawór ppoż, Frapol Zawory p.pożfrapol ZPp120 Zawór wentylacyjny, Frapol Zawory nawiewne Frapol KE WOD_KAN - Wod. - Instalacja wodno - kanalizacyjna PODGRZ~1 Elektryczny podgrzewacz wody Ariston

9 PODGRZ~2 Pompa TMT 32H102, f-my Wilo Pompa TMW 3211, f-my Wilo PRZEPO~1 SEPARA~1 SEPARA~2 ZESTAW~1 Elektryczny podgrzewacz wody Ariston Pompa TMT 32H102, f-my Wilo Pompa TMW 3211, f-my Wilo Przepompownie ścieków KESSEL Aqualift S Separator Węglowodorów JPRSYSTEM Separator tłuszczu Euro "E+S" M Dobór ZH f-my WILO 2.4. P_156_PW_R02_PDF_Bud_Konstrukcja - Konstrukcja Opis techniczny Gdyński Inkubator Opis techniczny Konstrukcji PW Spis zawartości projektu Gdyński Spis zawartości projektu Konstrukcji Inkubator PW PW_K_01_Rzut fundamentów PW_K_01 Rzut fundamentów PW_K_02_Rzut stropu nad garażem PW_K_02 Rzut stropu nad garażem PW_K_03_Rzut stropu nad PW_K_03 Rzut stropu nad parterem parterem PW_K_04_Rzut stropu nad I PW_K_04 Rzut stropu nad I piętrem piętrem PW_K_05_Rzut stropodachu PW_K_05 Rzut stropodachu PW_K_06_Rozmieszczenie podkonstrukcji pod urządzenia i PW_K_06 Rozmieszczenie podkonstrukcji pod urządzenia i podpór podpór PW_K_07_Przekroje zestawcze PW_K_07 Przekroje zestawcze PW_K_08_Klatka schodowa KL1 - PW_K_08 Klatka schodowa KL1 - szalunek szalunek PW_K_09_Klatka schodowa KL2 - PW_K_09 Klatka schodowa KL2 - szalunek szalunek PW_K_10_Klatka schodowa KL3 - szalunek PW_K_10 Klatka schodowa KL3 - szalunek PW_K_100_Zbrojenie fundamentów F1, F1.1, F1.2, F2, F2.1, F3, PW_K_101_Zbrojenie fundamentu F4 PW_K_102_Zbrojenie fundamentów F5, F6. Ława Ł1 PW_K_103_Zbrojenie fundamentów F7-F14 PW_K_104_Zbrojenie ścian oporowych SZ1-SZ6 PW_K_105_Zbrojenie ścian SC1, SC1.1, SC2, SC2.1, SC2.2 PW_K_106_Zbrojenie ścian SC3, SC4, SC5, SC6 PW_K_107_Zbrojenie ścian SC7, SC8, SC9 PW_K_108_Zbrojenie ścian SC10, SC11 PW_K_109_Zbrojenie ścian SC12, SC13, SC31 PW_K_110_Zbrojenie ścian SC14, SC15, SC16 PW_K_100 Zbrojenie fundamentów F1, F1.1, F1.2, F2, F2.1, F3, PW_K_101 PW_K_102 PW_K_103 PW_K_104 PW_K_105 PW_K_106 PW_K_107 PW_K_108 PW_K_109 PW_K_110 Zbrojenie fundamentu F4 Zbrojenie fundamentów F5, F6. Ława Ł1 Zbrojenie fundamentów F7-F14 Zbrojenie ścian oporowych SZ1-SZ6 Zbrojenie ścian SC1, SC1.1, SC2, SC2.1, SC2.2 Zbrojenie ścian SC3, SC4, SC5, SC6 Zbrojenie ścian SC7, SC8, SC9 Zbrojenie ścian SC10, SC11 Zbrojenie ścian SC12, SC13, SC31 Zbrojenie ścian SC14, SC15, SC16 PW_K_111_Zbrojenie ścian PW_K_111 Zbrojenie ścian SC17,SC18,SC19,SC20

10 SC17,SC18,SC19,SC20 PW_K_112_Zbrojenie ścian SC21, SC22, SC23, SC24 PW_K_113_Zbrojenie ścian SC25, SC26, SC27, SC28 PW_K_114_Zbrojenie ścian SC29,SC30,SC30.1 PW_K_115_Zbrojenie ścian SC32, SC35 PW_K_116_Zbrojenie ścian SC33, SC36 PW_K_117_Zbrojenie ścian SC34, SC37 PW_K_118_Zbrojenie tarczy T1 (T1.1 do T1.4) PW_K_119_Zbrojenie tarczy T2 (T2.1 do T2.4) PW_K_120_Zbrojenie tarczy T3 (T3.1 do T3.4) PW_K_121_Zbrojenie tarczy T4 (T4.1 do T4.4) PW_K_122_Zbrojenie słupów SL1.1 do SL6.2 PW_K_123_Zbrojenie szybu dźwigu SW (SW1 do SW4) PW_K_124_Zbrojenie dolne stropu nad garażem w osiach PW_K_125_Zbrojenie dolne stropu nad garażem w osiach PW_K_126_Zbrojenie górne stropu nad garażem w osiach PW_K_127_Zbrojenie górne stropu nad garażem w osiach PW_K_128_Zbrojenie dolne stropu nad parterem w osiach PW_K_129_Zbrojenie dolne stropu nad parterem w osiach PW_K_130_Zbrojenie górne stropu nad parterem w osiach PW_K_131_Zbrojenie górne stropu nad parterem w osiach 06-13, PW_K_132_Zbrojenie dolne stropu nad piętrem w osiach PW_K_133_Zbrojenie dolne stropu nad piętrem w osiach PW_K_134_Zbrojenie górne stropu nad piętrem w osiach PW_K_135_Zbrojenie górne stropu nad piętrem w osiach PW_K_136_Zbrojenie dolne stropodachu w osiach PW_K_137_Zbrojenie dolne stropodachu w osiach PW_K_138_Zbrojenie górne stropodachu w osiach 01-05, attyk A PW_K_112 PW_K_113 PW_K_114 PW_K_115 PW_K_116 PW_K_117 PW_K_118 PW_K_119 PW_K_120 PW_K_121 PW_K_122 PW_K_123 Zbrojenie ścian SC21, SC22, SC23, SC24 Zbrojenie ścian SC25, SC26, SC27, SC28 Zbrojenie ścian SC29,SC30,SC30.1 Zbrojenie ścian SC32, SC35 Zbrojenie ścian SC33, SC36 Zbrojenie ścian SC34, SC37 Zbrojenie tarczy T1 (T1.1 do T1.4) Zbrojenie tarczy T2 (T2.1 do T2.4) Zbrojenie tarczy T3 (T3.1 do T3.4) Zbrojenie tarczy T4 (T4.1 do T4.4) Zbrojenie słupów SL1.1 do SL6.2 Zbrojenie szybu dźwigu SW (SW1 do SW4) PW_K_124 Zbrojenie dolne stropu nad garażem w osiach PW_K_125 Zbrojenie dolne stropu nad garażem w osiach PW_K_126 Zbrojenie górne stropu nad garażem w osiach PW_K_127 Zbrojenie górne stropu nad garażem w osiach PW_K_128 Zbrojenie dolne stropu nad parterem w osiach PW_K_129 Zbrojenie dolne stropu nad parterem w osiach PW_K_130 Zbrojenie górne stropu nad parterem w osiach PW_K_131 Zbrojenie górne stropu nad parterem w osiach 06-13, PW_K_132 Zbrojenie dolne stropu nad piętrem w osiach PW_K_133 Zbrojenie dolne stropu nad piętrem w osiach PW_K_134 Zbrojenie górne stropu nad piętrem w osiach PW_K_135 Zbrojenie górne stropu nad piętrem w osiach PW_K_136 Zbrojenie dolne stropodachu w osiach PW_K_137 Zbrojenie dolne stropodachu w osiach PW_K_138 Zbrojenie górne stropodachu w osiach 01-05, attyk A

11 PW_K_139_Zbrojenie górne stropodachu w osiach 06-13, zbrojen PW_K_139 Zbrojenie górne stropodachu w osiach 06-13, zbrojen PW_K_140_Zbrojenie belek B1-B5 PW_K_140 Zbrojenie belek B1-B5 PW_K_141_Zbrojenie belek B6-B9 PW_K_141 Zbrojenie belek B6-B9 PW_K_142_Zbrojenie belek B10- PW_K_142 Zbrojenie belek B10-B16 B16 PW_K_143_Zbrojenie klatki PW_K_143 Zbrojenie klatki schodowej KL1 schodowej KL1 PW_K_144_Zbrojenie klatki schodowej KL2, schodów SCH1, PW_K_144 Zbrojenie klatki schodowej KL2, schodów SCH1, SCH2 SCH2 PW_K_145_Zbrojenie klatki PW_K_145 Zbrojenie klatki schodowej KL3 schodowej KL3 PW_K_146_Zbrojenie elementów PW_K_146 Zbrojenie elementów EL1, EL2 EL1, EL2 PW_K_200_Podkonstrukcje pod urządzenia na dachu Es1 do Es7 PW_K_200 Podkonstrukcje pod urządzenia na dachu Es1 do Es7 PW_K_201_Podpory pod rurociągi PW_K_201 Podpory pod rurociągi Rs1 do Rs9. Słupek Sr1 Rs1 do Rs9. Słupek Sr1 strona listy materiałowe Strona tytułowa listy materiałowe Lista materiałowa nr PW_LM_104 PW_LM_104 Lista materiałowa nr PW_LM_104 Lista materiałowa nr PW_LM_105 PW_LM_105 Lista materiałowa nr PW_LM_105 Lista materiałowa nr PW_LM_106 PW_LM_106 Lista materiałowa nr PW_LM_106 Lista materiałowa nr PW_LM_107 PW_LM_107 Lista materiałowa nr PW_LM_107 Lista materiałowa nr PW_LM_108 PW_LM_108 Lista materiałowa nr PW_LM_108 Lista materiałowa nr PW_LM_124 PW_LM_124 Lista materiałowa nr PW_LM_124 Lista materiałowa nr PW_LM_125 PW_LM_125 Lista materiałowa nr PW_LM_125 Lista materiałowa nr PW_LM_128 PW_LM_128 Lista materiałowa nr PW_LM_128 Lista materiałowa nr PW_LM_129 PW_LM_129 Lista materiałowa nr PW_LM_129 Lista materiałowa nr PW_LM_132 PW_LM_132 Lista materiałowa nr PW_LM_132 Lista materiałowa nr PW_LM_133 PW_LM_133 Lista materiałowa nr PW_LM_133 Lista materiałowa nr PW_LM_136 PW_LM_136 Lista materiałowa nr PW_LM_136 Lista materiałowa nr PW_LM_137 PW_LM_137 Lista materiałowa nr PW_LM_137 Lista materiałowa nr PW_LM_144 PW_LM_144 Lista materiałowa nr PW_LM_144 strona zestawienia materiałów Strona tytułowa zestawienia materiałów Zestawienie nr PW_100 PW_100 Zestawienie nr PW_100 Zestawienie nr PW_101 PW_101 Zestawienie nr PW_101 Zestawienie nr PW_102 PW_102 Zestawienie nr PW_102 Zestawienie nr PW_103 PW_103 Zestawienie nr PW_103 Zestawienie nr PW_104 PW_104 Zestawienie nr PW_104 Zestawienie nr PW_105 PW_105 Zestawienie nr PW_105 Zestawienie nr PW_106 PW_106 Zestawienie nr PW_106 Zestawienie nr PW_107 PW_107 Zestawienie nr PW_107 Zestawienie nr PW_108 PW_108 Zestawienie nr PW_108 Zestawienie nr PW_109 PW_109 Zestawienie nr PW_109 Zestawienie nr PW_110 PW_110 Zestawienie nr PW_110 Zestawienie nr PW_111 PW_111 Zestawienie nr PW_111 Zestawienie nr PW_112 PW_112 Zestawienie nr PW_112 Zestawienie nr PW_113 PW_113 Zestawienie nr PW_113 Zestawienie nr PW_114 PW_114 Zestawienie nr PW_114 Zestawienie nr PW_115 PW_115 Zestawienie nr PW_115 Zestawienie nr PW_116 PW_116 Zestawienie nr PW_116 Zestawienie nr PW_117 PW_117 Zestawienie nr PW_117 Zestawienie nr PW_118 PW_118 Zestawienie nr PW_118

12 Zestawienie nr PW_119 PW_119 Zestawienie nr PW_119 Zestawienie nr PW_120 PW_120 Zestawienie nr PW_120 Zestawienie nr PW_121 PW_121 Zestawienie nr PW_121 Zestawienie nr PW_122 PW_122 Zestawienie nr PW_122 Zestawienie nr PW_123 PW_123 Zestawienie nr PW_123 Zestawienie nr PW_124 PW_124 Zestawienie nr PW_124 Zestawienie nr PW_125 PW_125 Zestawienie nr PW_125 Zestawienie nr PW_126 PW_126 Zestawienie nr PW_126 Zestawienie nr PW_127 PW_127 Zestawienie nr PW_127 Zestawienie nr PW_128 PW_128 Zestawienie nr PW_128 Zestawienie nr PW_129 PW_129 Zestawienie nr PW_129 Zestawienie nr PW_130 PW_130 Zestawienie nr PW_130 Zestawienie nr PW_131 PW_131 Zestawienie nr PW_131 Zestawienie nr PW_132 PW_132 Zestawienie nr PW_132 Zestawienie nr PW_133 PW_133 Zestawienie nr PW_133 Zestawienie nr PW_134 PW_134 Zestawienie nr PW_134 Zestawienie nr PW_135 PW_135 Zestawienie nr PW_135 Zestawienie nr PW_136 PW_136 Zestawienie nr PW_136 Zestawienie nr PW_137 PW_137 Zestawienie nr PW_137 Zestawienie nr PW_138 PW_138 Zestawienie nr PW_138 Zestawienie nr PW_139 PW_139 Zestawienie nr PW_139 Zestawienie nr PW_140 PW_140 Zestawienie nr PW_140 Zestawienie nr PW_141 PW_141 Zestawienie nr PW_141 Zestawienie nr PW_142 PW_142 Zestawienie nr PW_142 Zestawienie nr PW_143a PW_143a Zestawienie nr PW_143a Zestawienie nr PW_143b PW_143b Zestawienie nr PW_143b Zestawienie nr PW_144 PW_144 Zestawienie nr PW_144 Zestawienie nr PW_145 PW_145 Zestawienie nr PW_145 Zestawienie nr PW_146a PW_146a Zestawienie nr PW_146a Zestawienie nr PW_146b PW_146b Zestawienie nr PW_146b Zestawienie nr PW_200 PW_200 Zestawienie nr PW_200 Zestawienie nr PW_201 PW_201 Zestawienie nr PW_ P_156_PW_R02_PDF_Bud_Techologia - Technologia technologia OPIS gdynia Opis techniczny technologii A22 A.2.2 Projekt technologiczny baru - parter DTR zmywarka FI-120 Zmywarka do naczyń Fagor FI-120 dtr_taboret_elektryczny Taboret elektryczny PLASTMET FTE-700_ 900 grill Elektryczna płyta do smażenia FAGOR kuchnia elektryczna CE-700_ 900 kuchnia elektryczna CE-700_ 900 HEFagor HE Lady_i_stoly_chlodnicze Lady i stoły chłodnicze DORA METAL okap_nad_trzonem Okap nad trzonem kuchennym Okapy dane tech Okapy DORA METAL okapy nawiweno-wyciągowe Okapy DORA METAL OKAPY_INFORMACJE_TECHNICZNE Informacje techniczne - okapy PLASTMET ork 1011 RM Piece konwekcyjno - parowe RETIGO retigo b1011b RM Piece konwekcyjno - parowe RETIGO

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z: Załącznik nr 7 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z: projektów budowlanych, projektów wykonawczych, zgodnie z niżej zamieszczonym

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DWORCA PKP I AUTOBUSOWEGO W PŁOCKU PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - ODBIORU

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DWORCA PKP I AUTOBUSOWEGO W PŁOCKU PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - ODBIORU PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - ODBIORU W dniu...r. nastąpiło przekazanie/ odbiór dokumentacji projektowej: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DWORCA PKP I AUTOBUSOWEGO W PŁOCKU, UL. DWORCOWA 46, DZ. NR.: 74/21, 74/22, 74/26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 50 m 3 /d KONOPKACH NOWYCH DZIAŁKA 8/81 OBR. KONOPKI WIELKIE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 50 m 3 /d KONOPKACH NOWYCH DZIAŁKA 8/81 OBR. KONOPKI WIELKIE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA POZ. NAZWA SKŁADNIKA STRONA 1 2 3 I CZĘŚĆ OPISOWA 7 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 44 III ZAŁĄCZNIKI - UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE, KARTY KATALOGOWE 63 ŁÓDŹ, MARZEC 2010R. PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści:

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: TOM I. Architektura z aranŝacją wnętrz A1- Architektura- część opisowa A2- Architektura- rysunki zestawcze B1- AranŜacja pomieszczeń- wizualizacje pomieszczeń B2- AranŜacje

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO BRZEG DOLNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO BRZEG DOLNY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy:

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy: Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy (Kontraktu) wraz z załącznikami 3. Część III Część III SIWZ stanowią następujące elementy: 1) SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - art.39 o wartości poniżej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - art.39 o wartości poniżej Zamawiający: GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk tel: (58) 520-80-70 fax: (58) 345-42-98 NIP 957-094-64-05 adres e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 SPIS ZAWARTOŚCI: STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 A. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 1. Wstęp 11 2.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie .. (Pieczęć Wykonawcy/ów ) (Tel., fax, e-mail) Gmina Czerniejewo Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 07.07.2010 roku. Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y S P I S D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y S P I S D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE 26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, e-mail: gesiak@post.pl tel. 0 (48) 384 55 95, 0 (48) 363 30 13, fax 0 (48) 384 55 96 PROJEKT WYKONAWCZ Y Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Opoczno, dnia 07.10.2014r.

Opoczno, dnia 07.10.2014r. Opoczno, dnia 07.10.2014r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul.

Bardziej szczegółowo

BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI

BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI NR OPRACOWANIA: BI/2013/32 FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY PB OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS ADRES: Włoszczowa ul. J. Kusocińskiego NR DZIAŁKI., JEDN., OBR. EWID.: Działki o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowania. AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, Poznań

Jednostka projektowania. AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, Poznań Jednostka projektowania AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, 61-054 Poznań Inwestor i Zamawiający: Nazwa i adres obiektu budowlanego : Nr ewid. działki AKADEMIA WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZETARG NA: BUDOWĘ BUDYNKU DLA SĄDU OKRĘGOWEGO ORAZ SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 136

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZETARG NA: BUDOWĘ BUDYNKU DLA SĄDU OKRĘGOWEGO ORAZ SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 136 DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZETARG NA: BUDOWĘ BUDYNKU DLA SĄDU OKRĘGOWEGO ORAZ SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 136 ZAMAWIAJĄCY: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU 60-967 POZNAŃ, AL. MARCINKOWSKIEGO 32

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż. Paweł Zawalski 43-309 Bielsko-Biała ul. Olszówka 14 tel 502576782 Obiekt: projekt wnętrz pomieszczeń monitoringu miasta Bielska-Białej Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

o wnioskach złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2008 roku do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności

o wnioskach złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2008 roku do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności Informacja o wnioskach złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2008 roku do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności UNIA EUROPEJSKA I. Wnioski drogowe złożone do Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: 1. Budowa linii tramwajowej Siedlce Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.2 Odcinek

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Branża architektura i konstrukcja Projekt Przedmiar robót

Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Branża architektura i konstrukcja Projekt Przedmiar robót Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU i konstrukcja Instalacja gazowa ze stację redukcyjną Pr-60 do budynku nr 4 z przyłączami do budynków 6, 7 oraz wew. Instalacją gazu z doborem i lokalizacją gazomierza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI DOSTOSOWANIE STREFY W (PAŁAC MŁODZIEśY) DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOśAROWYCH

PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI DOSTOSOWANIE STREFY W (PAŁAC MŁODZIEśY) DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOśAROWYCH WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOśROWYCH 7. CZĘŚĆ RYSUNKOW PROJEKT WYKONWCZY RCHITEKTURY I ZBEZPIECZENI PPOś. ORZ PROJEKT KONSTRUKCYJNY 1 WPK3R001 Sytuacja, lokalizacja platformy i rampy dla niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 300/280/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 300/280/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 300/280/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi Etap II.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r.

Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r. Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie inwestycji środka trwałego w budowie do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY aneks do projektu Pozwolenie na budowę: Decyzja nr AB.7351-1-0339/2009

PROJEKT BUDOWLANY aneks do projektu Pozwolenie na budowę: Decyzja nr AB.7351-1-0339/2009 Pozwolenie na budowę: Decyzja nr AB.7351-1-0339/2009 ADRES: 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego nr 2, działka nr 93, obręb Polkowice INWESTOR: OBIEKT: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT

SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT SPIS ZAWARTOŚCI: STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 6 9 OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp 9 2. Przedmiot opracowania 9 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki 1 PROJEKT BUDOWLANY Wentylacji grawitacyjnej z łazienki Adres inwestycji: 76-200 Słupsk, ul.podgórna 7/1 Inwestor: Branża: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku sanitarna ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE Dojścia piesze kostka betonowa Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. DZIAŁKA NR. INWESTOR:..

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. DZIAŁKA NR. INWESTOR:.. Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. ADRES:.. DZIAŁKA NR. INWESTOR:.. ADRES:.. Oświadczamy, że projekt niniejszy

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej / żelbetowe otynkowane na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-52/14

Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-52/14 Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-52/14 CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 2 obejmującego nadbudowę dwóch kondygnacji:

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ Załącznik nr 1 A do SIWZ... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ Dotyczącej postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73 Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 19 Zakres : Adaptacja pomieszczeń żłobka dla lokowania grupy maluchów

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT BUDOWLANY

mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36 AUTOR PROJEKTU: arch. GRZEGORZ

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych Tabela elementów scalonych ZAŁ. NR A BUDOWA BUDYNKÓW WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO LP Wyszczególnienie robót wartość w zł 1 Roboty budowlane = 1.1 Roboty przygotowawcze wycinka drzew wraz z kosztami

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

A N E K S D O P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O

A N E K S D O P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +48 67 263 30 80 ul. Kujańska 10 tel. +48 67 263 22 71 77 400 Złotów fax +48 67 263 26 37 www.unimetal.pl NIP: 7671447269 B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ Firma Projektowo Budowlana SISKKON Katarzyna Frydrychowska 59-900 Zgorzelec, ul. Sienkiewicza 24/6 NIP 615-182-56-93 REGON:021001753 tel.: 503-972-368 607-594-944; TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA PARKINGU PRZY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

ROZDZIAŁ II INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE ROZDZIAŁ II INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE... 99 2. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY... 99 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE... 100 3.1. OCZYSZCZALNIA MECHANICZNA...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Kanał Olsztyn KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : 10.05.2010 Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2010 Data zatwierdzenia Dokument został

Bardziej szczegółowo

P rojekto-bud Sp. z o.o.

P rojekto-bud Sp. z o.o. Inwestor: P rojekto-bud Sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 39-120 Sędziszów Młp.; Osiedle Młodych 5/160 Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSIEDLE MŁODYCH" 39-120 Sędziszów Młp.; Osiedle

Bardziej szczegółowo