Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie."

Transkrypt

1 1. Spis treści. 1. Spis treści. 2. Opis techniczny Podstawa prawna opracowania Podstawa techniczna opracowania Przedmiot opracowania. 3. Rozwiązania projektowe Zasilanie energetyczne Tablica rozdzielcza WLZ Instalacje elektryczne Instalacje oświetlenia ogólnego Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Instalacje oświetlenia miejscowego Instalacje oświetlenia zewnętrznego Instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia Instalacje wentylacji Instalacje urządzeń technicznych zmywalni Instalacja połączeń wyrównawczych Instalacje ochrony przeciwprzepięciowej Ochrona od porażeń Osprzęt elektryczny Oprawy elektryczne Źródła światła Uwagi końcowe. 4. Obliczenia techniczne Zestawienie mocy zainstalowanej Obliczenie zasilania i wlz Zabezpieczenia Natężenie oświetlenia Spadek napięcia. 5. Rysunki. Rys.1.Wydawalnia posiłków - instalacje elektryczne wewnętrzne. Rys.2. Schemat zasilania. Rys.3. Schemat tablicy rozdzielczej TR.

2 2. Opis techniczny Podstawa prawna opracowania. Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie Podstawa techniczna opracowania. Podstawę techniczną opracowania stanowi: Projekt budowlany część architektoniczna Projekt budowlany część sanitarna Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych Uzgodnienia międzybranżowe Ustalenia inwestorskie Wytyczne głównego projektanta Aktualne przepisy, normy, zarządzenia i katalogi itd Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczenia kuchennego w Zakładzie Karnym, w Nowogardzie Oddział Zewnętrzny w Płotach. 3. Rozwiązania projektowe Zasilanie energetyczne. Tablica rozdzielcza TR pomieszczenia wydawania posiłków zasilana będzie w układzie TN-S z istniejącego złączą kablowego ZK-3a usytuowanego jak na rys.1. Schemat zasilania pokazano na rys Tablica rozdzielcza. Projektuje się następujące tablicę rozdzielczą TR. Tablica rozdzielcza TR natynkowa usytuowana będzie na parterze w pomieszczeniu gospodarczym. Schemat tablicy rozdzielczej TR przedstawiono na rys WLZ. Projektuje się wlz wykonany przewodem YDY5x10/750V~ wyprowadzony z istniejącego złącza kablowego ZK-3a do projektowanej tablicy rozdzielczej TR. WLZ układany będzie w korytku PCW zamkniętym, w pomieszczeniu holu oraz n/t w pomieszczeniu rozdzielni. Trasę wlz pokazano na rys Instalacje elektryczne. Wszystkie instalacje elektryczne należy układać p/t Instalacje oświetlenia ogólnego. Instalacje oświetlenia ogólnego projektuje się przewodami kabelkowymi YDYp3-5x1,5/750V~. Instalacje te zasilane są z tablicy TR. Lokalizację opraw pokazano na rys Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Projektuje się oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne (kierunkowe). Do oświetlenia awaryjnego wykorzystuje się oprawy wyposażone we fluorescencyjne źródło światła o mocy 18-36W pracujące w

3 obwodach stateczników zarówno magnetycznych jak i elektronicznych z dodatkowo zamontowanym modułem awaryjnym. Dla oświetlenia ewakuacyjnego (kierunkowego) projektuje się oprawy na nad drzwiami. Oprawy te mają diodowe źródło światła. Oprawy posiadają piktogram wskazujący wyjście lub kierunek wyjścia. Instalacje te projektuje się przewodami kabelkowymi YDYp4x1,5/750V. Oprawy tych instalacji posiadają własne źródło zasilania. Instalacje te zasilają wydzielone oprawy o czasie świecenia 1h. Praca opraw kierunkowych na ciemno. Praca opraw z konwerterami na jasno. Lokalizacja tych opraw pokazana jest na rys Instalacje oświetlenia miejscowego. Instalacje oświetlenia miejscowego projektuje się nad umywalkami. Wykonanie przewodami kabelkowymi YDYp3x1,5/750V~. Instalacje te zasilane są z tablic TR. Lokalizację opraw pokazano na rys Instalacje oświetlenia zewnętrznego. Projektuje się oświetlenie zewnętrzne zlokalizowane nad wejściem do budynku. Załączanie oświetlenia na budynku. Lokalizację tego oświetlenia pokazano na rys Instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia. Powyższe instalacje projektuje się przewodami YDYp3x2,5/750V~. Instalacje te zasilane są z tablicy rozdzielczej TR. Lokalizację gniazd pokazano na rys Instalacje wentylacji. Dobór urządzeń wg projektu część sanitarna. Wentylacja mechaniczna występuje w węźle sanitarnym i pomieszczeniu rozdzielni. Załączanie wentylacji z panelu zdalnego sterowania centrali FFHC. Wentylatorki W-1 i W-2 zasilane są przewodem YDYp3x1,5/750V~ a centrala FFHC przewodem YDY5x2,5/750V~ Instalacje urządzeń technicznych zmywalni. Dobór urządzeń wg projektu część sanitarna i architektoniczna. Urządzenie zmywarkowyparzarki zasilane projektuje się z tablicy TR przewodem YDY5x2,5/750V~ układany p/t. Przewód prowadzić poprzez zestaw zasilający (np.: P17 Tempra, IP55, 400V~,16A, 3P+N+Z). Lokalizację przedstawiono na rys Instalacja połączeń wyrównawczych. Instalację tę wykonać w pomieszczeniu z umywalką, węźle sanitarnym, WC, w pomieszczeniu wydawki. Wszystkie rury metalowe, z materiałów izolacyjnych łączyć między sobą na obejmy i dalej przewodem typu LY6/750V z lokalną szyną (zaciskami) uziemiającą (ymi), którą następnie łączymy z przewodem uziemiającym FeZn 8mm prowadzonym p/t do głównego uziomu. Przewód ten musi być połączony trwale ze zbrojeniem płyt, ścian i z uziomem głównym obiektu. Lokalną szynę uziemiającą lokalizujemy najczęściej tam gdzie jest tablica rozdzielcza główna Instalacje ochrony przeciwprzepięciowej. W dokumentacji ujęto standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej typ 1+2 (klasa B+C). Urządzenia ochrony ujęto w tablicy rozdzielczej TR. Szczegóły pokazano na rys Ochrona od porażeń. Jako dodatkową ochronę od porażeń elektrycznych zaprojektowano: szybkie wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki instalacyjne i bezpieczniki topikowe. Wielkość zabezpieczenia podana jest na rys.3.

4 3.6. Osprzęt elektryczny. Projektuje się osprzęt elektryczny wtynkowy, koloru białego, wykonany z materiałów odpornych na promienie UV. Montaż osprzętu w tzw. systemie ramkowym. Ramki podwójne pionowe (przy drzwiach i umywalkach). Rozmieszczenie osprzętu pokazano na rys.2 i 3. Łączniki instalacyjne p/t 250V~,16A, IP20, IP44 Jednobiegunowy Jednobiegunowy szczelny IP44 Gniazda wtykowe p/t 250V,16A, IP20, IP44 (ich dobór uzgodnić z inwestorem) Pojedyncze Podwójne Pojedyncze szczelne IP44 Gniazdo 3f 400/32A/ 3P+N+Z w jednej obudowie z rozłącznikiem Puszki p/t, IP20 pojedyncze. Rozmieszczenie osprzętu pokazano na rys Oprawy elektryczne. Projektuje się następujące oprawy: Nazwa Statecznik, Oznaczenie zwyczajowa budowa, Typ oprawy Źródło światła lub sposób elementy IP mocowania dodatkowe a b c d e f A Na zwisie CODAR 2x36W, T8, G13 PC, EVG 65 A Na zwisie CODAR 2x36W, T8, G13 PC, EVG, 1h 65 B Na zwisie CODAR 1x36W, T8, G13 PC, EVG 65 C Na tynku SATURN 2x18W 2G11 EVG, pryzmat 54 D Na tynku ELIPTIC 1x60W, E27 Ew awaryjna nad drzwiami Biała, opal glass MARS 3L/1 2W/22xLED NM 1h UWAGA: Dla oświetlenia ewakuacyjnego: nad drzwiami - 1h, specjalne LED-owe z piktogramem WYJŚCIE EWAKUACYJNE 3.8. Źródła światła. Projektuje się źródło światła jarzeniowe liniowe, świetlówki kompaktowe zintegrowane, LED-we, żarówki tradycyjne E Uwagi końcowe. 1. Wszelkie prace elektryczne należy realizować zgodnie z Polską Normą (PN). 2. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie lub, jeśli są przedmiotem norm zaświadczenie producenta o zgodności z nadaną normą. Materiały wykończeniowe powinny posiadać aktualne atesty ITB

5 3. W projekcie podano typ urządzeń, osprzętu itd. Ilekroć w niniejszej dokumentacji jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne." Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów, służą wyłącznie do opisania parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. 4. Po wykonaniu wszelkich prac montażowych należy wykonać stosowne pomiary elektryczne zgodnie z PN oraz sporządzić protokół. 5. Wszystkie przewody podłączone do poszczególnych urządzeń należy opisać. 6. Przed zakryciem, zatynkowaniem instalacji elektrycznej należy wykonać dokumentację fotograficzną i przedstawić inwestorowi do odbioru. 7. Montaż osprzętu (łączniki, gniazda itd.) w szczególnych przypadkach należy uzgodnić z inwestorem. 4. Obliczenia techniczne Zestawienie mocy zainstalowanej. L.p.: Wyszczególnienie: Faza L1 Faza L2 Faza L3 3-F (L1,2,3) Uwagi: - - [kw] [kw] [kw] - A Tablica rozdzielcza TR-1/2. 1 Oświetlenie 1,11 2 Gniazda 230V/10A/Z 2,00 3 Gniazda 230V/10A/Z [kw] 2,00 4 Zmywarko-wyparzarka 7,90 5 Wentylator W-1 0,66 6 Wentylator W-2 0,01 7 Centrala nawiewna N-1 9, Obliczenie zasilania i wlz. Razem: 1,78 2,00 2,00 5,78 Pz= 22,68 kj= 0,75 Po= 17,01 Nr Rodzaj Pz Po Qo So U Io Ib obw.: obwodu: [kw] [kw] [kvar] [kva] [V] [A] typ [A] 1 Zasilanie tablicy TR 22,68 17,01 6,72 18, ,40 R Przewód/kabel S Idd L Delta U% Io<Ib<Idd Uwagi: typ [mm2] [A] [m] % tak/nie YDY5x ,61 TAK cosfi=0, Zabezpieczenia. Typ i wielkość zabezpieczeń ujęto na schematach, rysunkach tablic rozdzielczych Natężenie oświetlenia. Ilość i typ opraw został tak dobrany, aby zapewnić natężenie oświetlenia zgodne z PN.

6 4.5. Spadek napięcia. Dopuszczalny spadek napięcia sprawdzono - jest on poniżej dopuszczalnego. Szczegóły podano w załączniku 2. Opracował:

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW EGZ. NR 4 TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚ. AWARYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW BRANŻA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. 1.2. Projekty związane. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. 1.5. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo