Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT"

Transkrypt

1 Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Nawiązanie do poprzedniego spotkania transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT- zagadnienia ogólne Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jest to transakcja dostawy towarów między krajami UE, w której zastosowano t.zw. regułę przeznaczenia czyli opodatkowania w kraju konsumpcji (zakończenia transportu). WDT to sprzedaż (dostawa) towarów dla kontrahentów z Unii Europejskiej, będących podatnikami podatku od wartości dodanej zarejestrowanych dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym niż dostawca kraju członkowskim UE. Jest to odpowiednik eksportu zachowanego dla obrotu towarowego z kontrahentami z terytorium państwa trzeciego.

3 Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów art.13 ustawy VAT Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności dostawy towarów na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. W polskim systemie podatku od towarów i usług przepisy dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym WDT, są nowym rozwiązaniem prawnym. Przed 1 maja 2004r. transakcje, w których towar był przemieszczany z polskiego terytorium traktowane były jako transakcje eksportowe. Transakcje wewnątrzwspólnotowe występują zawsze parami to co stanowi WDT w państwie wysyłki (Polska) jest jednocześnie wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru w państwie docelowym (inny kraj UE). Przepisy dotyczące WDT i WNT stanowią lustrzane odbicie.

4 Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów art.13 ustawy VAT Dostawa wewnątrzwspólnotowa opodatkowana w Polsce musi odbywać się z kraju (t.zn. z Polski) i ma być dokonywana przez polskiego zarejestrowanego podatnika. Dostawa wewnątrzwspólnotowa, która odbywa się z innego państwa członkowskiego będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu w tym właśnie państwie. W Polsce nie będzie to czynność niepodlegajaca w ogóle opodatkowaniu. Jest to spowodowane faktem, że WDT jest w istocie specyficznym przypadkiem zwolnienia od opodatkowania (z zachowaniem prawa do odliczenia), wprowadzonym z uwagi na rozliczanie podatku przez nabywcę a nie stricte czynnością opodatkowaną, co potwierdzają regulacje prawa wspólnotowego.

5 Warunki wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów art.13 ustawy VAT 1. Warunki dotyczące transakcji a) Wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, czyli faktyczne przemieszczenie towarów na terytorium innego kraju UE. Nie będzie wywozem przeniesienie prawa do rozporządzania towarami, które znajdują się w innym państwie członkowskim na podmiot z tego właśnie państwa ponieważ towar nie zostaje faktycznie przemieszczany. W takim przypadku występuje dostawa krajowa w tym państwie, gdzie znajdował się towar, opodatkowana obowiązującą w tym państwie stawką, zgodnie z zasadą, że w przypadku dostawy towarów niewysyłanych lub nietransportowanych miejscem świadczenia (opodatkowania) jest miejsce w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

6 Warunki wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów art.13 ustawy VAT 1. Warunki dotyczące transakcji a) W przypadku faktycznego przemieszczenia towarów miejscem świadczenia (opodatkowania) jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu ( gdy WDT z Polski to terytorium kraju) a podatnik ma prawo do 0% stawki VAT przy zachowaniu określonych warunków ze względu na rozliczenie podatku przez nabywcę w kraju przeznaczenia. Wywozu może dokonać zarówno dostawca jak i nabywca oraz podmioty niezależne działające na ich rzecz.

7 Warunki wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów art.13 ustawy VAT 1. Warunki dotyczące transakcji b) Wyłącznie wywóz w wyniku dokonania czynności dostawy (przeniesienia prawa do rozporządzanie towarem jak właściciel) stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. WDT zakłada zatem istnienie dwóch stron transakcji: dostawcy i nabywcy ( z wyjątkiem przemieszczania na terytorium innego państwa członkowskiego własnych towarów). Uprzednia dostawa poprzedzająca wywóz to zarówno dostawa odpłatna, jak również czynności zrównane w ustawie VAT z odpłatną dostawą np. darowizny własnych towarów lub przekazania towarów na cele osobiste podatnika, pracowników, wspólników, udziałowców.

8 Warunki wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów art.13 ustawy VAT 2. Warunki dotyczące dostawcy towaru: a) podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług. Dostawa wykonywana przez podmiot nie będący podatnikiem nie podlega opodatkowaniu i nie kreuje u zagranicznego nabywcy WNT w państwie przeznaczenia. b) podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Fakt rejestracji powoduje uzyskanie międzynarodowego numeru VAT (NIP z przedrostkiem PL) oraz występowanie w systemie VIES, umożliwiającym sprawdzenie statusu kontrahenta.

9 Warunki wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów art.13 ustawy VAT 3. Warunki dotyczące nabywcy towaru: a) nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa członkowskiego. Przepisy VAT umożliwiają ustalenie statusu klienta jako podmiotu zarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych poprzez złożenie wniosku do biura wymiany informacji o VAT złożenie wniosku do urzędu skarbowego sprawdzenie na oficjalnej witrynie Komisji Europejskiej

10 Warunki wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów art.13 ustawy VAT 3. Warunki dotyczące nabywcy towaru: b) nabywca towarów jest osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowaną na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa członkowskiego c) gdy przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane (paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe) nabywcą towarów ma być podatnik lub osoba prawna, ale nie muszą być oni zidentyfikowani jako podmioty rozliczające transakcje wewnątrzwspólnotowe. Rozliczanie przez nabywcę WNT jest w tym przypadku zagwarantowane z mocy samego prawa - miejscem dostawy jest zawsze państwo przeznaczenia z wyjątkiem nabywców będących osobami fizycznymi.

11 Warunki wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów art.13 ustawy VAT 3. Warunki dotyczące nabywcy towaru: d) Gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu podatkowy status nabywcy nie ma żadnego znaczenia dla uznania transakcji za dostawę wewnątrzwspólnotową, ponieważ zawsze będzie miało miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie. Również dostawa nowego środka transportu wraz z wywozem do innego państwa członkowskiego dokonana przez osobę fizyczną niebędącą podatnikiem VAT będzie kwalifikowana jako WDT, co powoduje opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu w państwie zakończenia transportu, będącym państwem konsumpcji. Jest to spowodowane względami unikania zakłócania konkurencji na rynku europejskim.

12 Transfer własnych towarów podatnika pomiędzy krajami UE Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie towarów Zgodnie z art.13 ust.3 ustawy VAT za WDT uznaje się również przemieszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli te mają służyć działalności gospodarczej podatnika. Towary te przed dokonaniem przemieszczenia zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach WNT albo sprowadzone w ramach importu towarów. W tym przypadku w Polsce, z której przemieszczane są towary występuje WDT, a w państwie członkowskim przeznaczenia następuje WNT przez tego podatnika, który powinien się tam zarejestrować dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

13 Transfer własnych towarów podatnika pomiędzy krajami UE Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie towarów Warunki: a) wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia własnych towarów dokonuje podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy VAT b) towary przemieszczane przez podatnika mają mu posłużyć do działalności gospodarczej na terytorium innego państwa członkowskiego, do którego następuje przemieszczenie. Przemieszczanie towarów na potrzeby prywatne nie będzie zatem uznawane za WDT.

14 Przypadki przemieszczeń towarów wyłączonych spod WDT 1) Z uwagi na następującą po przemieszczeniu następną dostawę - gdy towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego w celu ich dalszej dostawy a) przemieszczanie przez podatnika towarów, które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy jest miejsce instalacji lub montażu i nie ma potrzeby stosować mechanizmu transakcji wewnątrzwspólnotowych, aby uzyskać opodatkowanie w kraju konsumpcji b) przemieszczanie towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju zastosowanie znajdują specjalne zasady opodatkowania c) przemieszczanie towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie transportu pasażerskiego na terytorium UE specjalne zasady opodatkowania

15 Przypadki przemieszczeń towarów wyłączonych spod WDT 2) Gdy towary są przemieszczane przez podatnika do innego państwa członkowskiego w celu dokonania stamtąd dostawy zwolnionej, lecz dającej prawo do odliczenia (opodatkowanej stawką 0%) a) towary mają być po przemieszczeniu przedmiotem eksportu b) towary mają być po przemieszczeniu przedmiotem WDT jeżeli przemieszczanie towarów następuje na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo do którego dokonywana jest dostawa towarów w tym przypadku przemieszczenie nie jest czynnością odrębną tylko jest częścią transakcji wewnątrzwspólnotowej np.. Przemieszczenie towarów z Polski do Niemiec nie stanowi WDT o ile towary są przemieszczane w wykonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy z Polski do Francji (przez Niemcy).

16 Przypadki przemieszczeń towarów wyłączonych spod WDT 3) Gdy przemieszczanie towarów ma charakter przemijający, jedynie w celu ich czasowego używania, po zakończeniu którego zostaną przemieszczone z powrotem do kraju. a) na towarach przemieszczonych do innego państwa członkowskiego mają zostać wykonane na rzecz podatnika usługi, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone do Polski. b) towary mają być czasowo używane na terytorium innego państwa członkowskiego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące celem świadczenia usług przez podatnika wykonującego czynności opodatkowane np. przemieszczenie wyposażenia biura handlowego z Polski do Łotwy nie stanowi WDT, chyba że okres używania przekroczy 24 miesiące, wówczas przemieszczenie to będzie stanowić WDT w Polsce (i odpowiednio WNT na Łotwie.

17 Moment powstanie obowiązku podatkowego w WDT Transakcje WDT i WNT wzajemnie się uzupełniają, gdyż w każdym wypadku gdy w jednym państwie UE mamy do czynienia z dostawą potraktowaną jako wewnątrzwspólnotowa, w innym państwie ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie tych samych towarów, będące odbiciem tej pierwszej transakcji. W konsekwencji obowiązek podatkowy z tytułu jednej dostawy powstaje dwukrotnie - w państwie podatnika dostarczającego towar oraz w państwie nabywcy towaru. Zgodnie z zasadą jednokrotności opodatkowania w relacjach między podatnikami VAT, WDT w państwie dostawcy co do zasady jest opodatkowane stawką 0% lub objęte zwolnieniem z prawem do odliczenia a dostawa w rezultacie jest faktycznie opodatkowana podatkiem VAT tylko w państwie nabywcy towaru.

18 Moment powstanie obowiązku podatkowego w WDT art.20 ust.1 VAT W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. W przypadku gdy przed upływem tego terminu polski podatnik podatku VAT wystawił fakturę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Zazwyczaj w przypadku WDT w transakcjach dostawca - odbiorca decydujące znaczenia ma data wystawienia faktury. Termin 15 dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy ma większe znaczenie w przypadku wewnątrzwspólnotowego przemieszczania własnych towarów podatnika, bo w takiej sytuacji często nie dochodzi do wystawienia faktury. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych przepisy unijne nie przewidują żadnej swobody państw członkowskich w tym zakresie chodzi o zachowanie zasady symetrii.

19 Moment powstanie obowiązku podatkowego w WDT art.20 ust.1 VAT Powstanie obowiązku podatkowego powoduje, że WDT powinna być wykazana w deklaracji składanej za miesiąc powstania obowiązku podatkowego. Podatnik dokonujący WDT ma pewien ograniczony wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego. Opóźniając wystawianie faktury na kolejny miesiąc może spowodować, że obowiązek podatkowy powstanie w kolejnym okresie rozliczeniowym. W przypadku WDT nie ma zastosowania zasada 7 dni na wystawienie faktury tak jak dla dostaw krajowych. Jednak ze względu na preferencyjną stawkę podatnik może nie być zainteresowany przesunięciem obowiązku podatkowego (wyjątek brak spełnienia warunków dla stawki 0%).

20 Moment powstanie obowiązku podatkowego w WDT art.20 ust.3 VAT otrzymane zaliczki Podobnie jak w przypadku dostaw krajowych również w przypadku WDT otrzymanie całości lub części ceny przed dokonaniem dostawy skutkuje wcześniejszym powstaniem obowiązku podatkowego. Jednak w przypadku WDT obowiązek podatkowy powstaje w takiej sytuacji z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Zatem otrzymanie zaliczki samo z siebie nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, jak w przypadku dostaw krajowych, jeżeli nie zostało udokumentowane fakturą. Jeżeli faktura dokumentująca zaliczkę nie zostanie wystawiona, to obowiązek podatkowy nie powstanie, chociaż brak wystawienia faktury dla otrzymanej zaliczki jest uchybieniem obowiązkowi wynikającemu z przepisów o wystawianiu faktur.

21 Podstawa opodatkowania WDT art. 29 ustawy VAT Zgodnie z zasadą ogólną podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (WDT opodatkowane co do zasady 0% stawką VAT). Podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów. Co istotne w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania podatnik powinien posiadać potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę korygującą. Jednak zasady tej nie stosujemy w przypadku m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze względu na to, że dokonujemy obniżenia stawki preferencyjnej a uzyskanie potwierdzenia odbioru od kontrahenta zagranicznego mogłoby być utrudnione.

22 Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - art.42 ustawy VAT Model opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych zgodnie z regułą przeznaczenia (faktyczne opodatkowanie w kraju konsumpcji obowiązującą tam stawką oraz stawka 0% lub zwolnienie z prawem do odliczenia w kraju dostawy) powoduje niebezpieczeństwo deklarowania transakcji jako wewnątrzwspólnotowej,a następnie faktycznego dokonywania dostawy krajowej. Skutkuje to brakiem opodatkowania takiej dostawy jest ona opodatkowana jednokrotnie stawką 0% jako WDT, a w związku z brakiem wywozu nie ma następnie WNT, które podlegałoby faktycznemu opodatkowaniu. Dlatego poszczególne państwa członkowskie wprowadzają określone warunki formalne, których spełnienie pozwala na objęcie dostawy stawką 0% jako WDT.

23 Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - art.42 ustawy VAT 1. Spełnienie aspektu prawnego transakcji daje gwarancję, że czynność dostawy zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana. a) WDT mogą być dokonywane wyłącznie przez podatników i osoby prawne, które są zarejestrowane i zidentyfikowane na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych podatników VAT UE (z wyjątkiem dostawy nowych środków transportu) b) Nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej ( z wyjątkiem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i nowych środków transportu) c) Dostawca i nabywca podadzą swoje numery VAT UE na fakturze dokumentującej dostawę towarów

24 Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - art.42 ustawy VAT 2. Spełnienie aspektu faktycznego transakcji pozwala na przyjęcie, że faktycznie nastąpił wywóz towarów z jednego państwa członkowskiego i jego transport (przemieszczenie) do innego państwa członkowskiego. Podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju Ustawa przyjmuje w zasadzie zamknięty katalog dokumentów, które potwierdzają dokonanie wywozu towarów i jego dostawę.

25 Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - art.42 ustawy VAT Dokumenty obligatoryjne potwierdzające WDT (zamknięty katalog enumeratywnie wymienionych kosztów) a) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewożnikowi lub spedytorowi, b) kopia faktury, c) specyfikacja sztuk ładunku.

26 Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - art.42 ustawy VAT W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem WDT bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu dostawcy lub nabywcy, podatnik powinien posiadać oprócz kopii faktury i specyfikacji sztuk ładunku dodatkowy dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania dostawcy oraz nabywcy, adres, pod który są przewożone towary w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy, określenie towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcia towarów do miejsca o którym mowa w pkt.1 lub 2 znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są przewożone towary lub numer lotu gdy transport lotniczy

27 Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - art.42 ustawy VAT W przypadku gdy ww. dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju dowodami potwierdzającymi WDT mogą być również inne dokumenty wskazujące że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności (katalog otwarty): 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie, 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub frachtu, 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (dokument obowiązkowy do 31 maja 2005r., ale jego wymóg wywoływał najwięcej kontrowersji i problemów w kontaktach z kontrahentami zagranicznymi)

28 Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - art.42 ustawy VAT Dokumenty dodatkowe uzupełniające - nie mogą zastępować dokumentów obowiązkowych. Dokumentacja podstawowa powinna być zgromadzona w pełnym podstawowym zakresie i tylko nie potwierdzać jednoznacznie faktu wystąpienia WDT i tu pojawia się możliwość wykorzystania dokumentów dodatkowych, co potwierdzają interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

29 Zasady wykazywania WDT w deklaracjach VAT-7 i informacjach podsumowujących Do 30 listopada 2008r. Jeżeli podatnik nie otrzymał (nie posiadał) wymaganych dokumentów przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres, wykazywał tę dostawę w ewidencji jako dostawę na terytorium kraju opodatkowaną stawką krajową. W związku z obowiązkiem posiadania dokumentów potwierdzających przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc taka sytuacja miała często miejsce i rodziła konieczność sporządzania korekt deklaracji. Po otrzymaniu dokumentów podatnik składał korektę deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej w miesiącu wykazania dostawy na terytorium kraju należało się cofnąć i zmniejszyć wcześniejszą stawkę 22% oraz wykazać 0%.

30 Zasady wykazywania WDT w deklaracjach VAT-7 i informacjach podsumowujących Od 1 grudnia 2008r. Nowelizacja ustawy VAT znacznie złagodziła rygory związane z otrzymaniem dokumentów potwierdzających WDT. Z dniem 1 grudnia 2008r przyjęto możliwość rozliczenia dostawy towarów w ramach rozliczenia za jeden z miesięcy kwartału kalendarzowego (jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie) bądź w ramach kwartału (jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie). Nowelizacja przedłuża termin zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej WDT i wykazywania tej czynności w ewidencji. Zmniejszy to na pewno ilość przypadków opodatkowania stawką krajową i częstych korekt deklaracji.

31 Zasady wykazywania WDT w deklaracjach VAT-7 i informacjach podsumowujących Rozliczenie miesięczne WDT dokonane w pierwszym lub drugim miesiącu danego kwartału (np. styczeń i luty) przy braku dokumentacji przed terminem złożenia deklaracji za ostatni miesiąc kwartału np. marzec (do 25 kwietnia) wykazujemy dostawę ze stawką krajową w deklaracji za trzeci miesiąc kwartału (marzec). Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających WDT robimy w ostatnim miesiącu kwartału (w marcu) korektę stawki krajowej i wykazujemy w tym miesiącu dostawę ze stawką 0%.

32 Zasady wykazywania WDT w deklaracjach VAT-7 i informacjach podsumowujących Rozliczenie miesięczne WDT dokonane w trzecim miesiącu danego kwartału (np. marzec) przy braku dokumentacji przed złożeniem deklaracji VAT za pierwszy miesiąc następnego kwartału (do 25 maja) wykazujemy dostawę ze stawką krajową w pierwszym miesiącu następnego kwartału (kwiecień). Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających WDT robimy korektę marca (wykazujemy WDT ze stawką 0%) i kwietnia ( korekta stawki krajowej).

33 Zasady wykazywania WDT w deklaracjach VAT-7 i informacjach podsumowujących Rozliczenie kwartalne WDT dokonane w okresie kwartalnym (I-III) przy braku dokumentacji przed momentem złożenia deklaracji za następny kwartał (IV-VI przed 25 lipca) wykazujemy dostawę ze stawką krajową w tym następnym kwartale. Po otrzymaniu dokumentów robimy korektę wsteczną pierwszego kwartału (WDT ze stawką 0%) i drugiego kwartału (korekta stawki krajowej). Problemem mogą okazać się możliwe korekty informacji podsumowujących, w których co do zasady stosowanej przez urzędy skarbowe wykazujemy WDT dopiero kiedy mamy prawo zastosować stawkę 0%.

34 Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu zasady opodatkowania Definicja nowego środka transportu Są to przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe, wodne i statki powietrzne wymienione w załączniku nr 1 do ustawy VAT. Dla uznania pojazdów lądowych (samochody osobowe i ciężarowe, autobusy, motocykle, lokomotywy, wagony) za nowe środki transportu konieczne jest spełnienie łącznie dwóch dodatkowych warunków: 1) warunku mocy (powyżej 7,2 kw) lub pojemności skokowej (powyżej 48 cm3) oraz 2) warunku przebiegu ( nie więcej niż km) lub okresu użytkowania (nie więcej niż 6 miesięcy od dnia dopuszczenia do ruchu) Łącznie muszą być spełnione pkt. 1 i 2, ale w ramach danego punktu wystarczy spełnienie choćby jednej z przesłanek, aby uznać pojazd za nowy środek transportu.

35 Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu zasady opodatkowania Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu na terytorium innego państwa członkowskiego jest transakcją szczególną ze względu na wymóg zachowania zasad konkurencji w warunkach różnych stawek podatku od wartości dodanej, co umożliwiałoby sytuacje prywatnego (konsumenckiego) sprowadzania pojazdów, przede wszystkim samochodów, z innego państwa członkowskiego. Każdy przypadek wywozu na terytorium innego państwa członkowskiego nowych środków transportu następujący w wyniku dokonania odpłatnej dostawy jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów niezależnie od statusu podatkowego nabywcy, który ma wyłącznie działać (zamieszkiwać ) w innym państwie członkowskim.

36 Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu zasady dokumentowania Odrębne zasady dokumentowania wywozu i dokonania dostawy obowiązują w przypadku WDT nowych środków transportu, które wywożone są przez nabywcę bez użycia innego środka transportu (przewozowego) Podatnik obok kopii faktury i specyfikacji sztuk ładunku powinien dysponować dokumentem wywozu wystawianym przez samego podatnika. Dokument wywozu musi być wystawiany w każdym przypadku, gdy podatnik dokonuje dostawy nowych środków transportu na rzecz nabywcy, który nie podał dla tej czynności numeru identyfikacyjnego nadanego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy.

37 Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu zasady dokumentowania Dokument wywozu powinien zawierać dane umożliwiające prawidłową identyfikację podatnika dokonującego dostaw i nabywcy oraz nowego środka transportu w szczególności: 1) dane dotyczące podatnika i nabywcy, 2) dane pozwalające jednoznaczne zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek transportu, 3) datę dostawy, 4) podpisy podatnika i nabywcy, 5) oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy, 6) pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku,o którym mowa w pkt.5.

38 Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu zasady dokumentowania Dokument wywozu wypełnia się w trzech egzemplarzach. Powinien być wystawiony co do zasady przed dokonaniem wywozu. Jego posiadanie umożliwia podatnikowi zastosowanie stawki 0% dla WDT. Jeden egzemplarz jest wydawany nabywcy, Drugi egzemplarz podatnik pozostawia i przechowuje w swojej dokumentacji Trzeci egzemplarz winien być przesłany do biura wymiany informacji o podatku VAT obecnie Izba Skarbowa w Poznaniu W podobny sposób następuje rozdysponowanie 3 egzemplarzy faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.

39 Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu zasady dokumentowania Co prawda, w myśl art. 106 ust. 4 ustawy VAT podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (tylko na żądanie tych osób są obowiązani do wystawienia faktury). Nie dotyczy to jednak wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, która w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturami zgodnie z art. 106 ust.6 ustawy o VAT. Jeżeli nabywca przekroczy termin 14 dni od dokonania dostawy na wywóz nowego środka transportu, wówczas jest on obowiązany pierwszego dnia po upływie tego terminu do zapłaty podatku od dokonanej na jego rzecz dostawy tego środka transportu na terytorium kraju. Podatek ten podlega zwrotowi w przypadku gdy nowy środek transportu zostanie później wywieziony na terytorium innego państwa członkowskiego i tam zarejestrowany.

40 Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu zasady dokumentowania Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów, w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu, faktura stwierdzająca dokonanie dostawy powinna dodatkowo zawierać moment (datę) dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz: przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku pojazdów wodnych, liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku statków powietrznych".

41 Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu W takich sytuacjach każdy podmiot dokonujący dostawy staje się automatycznie podatnikiem podatku od towarów i usług. Zasada ta wynika z art. 16 ustawy, w myśl którego podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15, jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy. Podatnikiem VAT stanie się zatem także osoba fizyczna nieprowadząca żadnej działalności gospodarczej, która dokona dostawy nowego środka transportu, na rzecz podmiotu działającego lub mieszkającego w innym niż Polska państwie członkowskim. Deklarację podatkową dostawca NŚT niebędący podatnikiem VAT czynnym składa w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu odzyskanie podatku naliczonego Regulacje szczególne zostały przewidziane dla podmiotów, które dokonały okazjonalnej dostawy nowego środka transportu, i które nie są podatnikami VAT z tytułu wykonywania innych czynności. Aby wyeliminować zjawisko podwójnego opodatkowania, został uruchomiony system zwrotu podatku należnego u dostawcy. U podatnika, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu i który nie jest podatnikiem VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka. Podatnik taki może otrzymać zwrot podatku do wysokości tej kwoty.

43 Partner wiodący: Partner projektu: Dziękuję za uwagę Biuro projektu: Advisor Consulting Daniel Budaj ul. Limanowskiego 25/4, Olsztyn tel/fax Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 43

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT

Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT

VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 27 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Transakcje zagraniczne dotyczące towarów ustawa o VAT rozróżnia jako: 1. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), 3. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych Teresa Martyniuk * Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych 1. Istota i rodzaje transakcji wewnątrzwspólnotowych Nowa ustawa o podatku od towarów i usług VAT z dnia 11 marca 2004 roku zawiera unormowania

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów warunki i definicja

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów warunki i definicja Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów warunki i definicja Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej rozpoczęły się prace nad regulacjami prawnymi i zasadami wymiany towarów i usług pomiędzy krajami

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r.

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. CEL: Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie uczestnikom praktycznej

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Transakcje wewnątrzunijne oraz z krajami trzecimi

Transakcje wewnątrzunijne oraz z krajami trzecimi Transakcje wewnątrzunijne oraz z krajami trzecimi Mariusz Cieśla Tychy październik 2011 1/104 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-4/JSz Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-4/JSz Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-448/15-4/JSz Data 2015.11.03 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca nie będzie posiadał dokumentów

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Przepis Czego dotyczy zmiana? Przed zmianami Po zmianach od 01.04.2013 Art. 2 pkt 7 Definicja importu Literalne brzmienie wskazywało, że import towarów miał

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podmiotów dokonujących

Informacja dla podmiotów dokonujących Informacja dla podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (NŚT), gdy nabywca nie podaje numeru identyfikacyjnego nadanego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych 2005 Podatek

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Odwrotne opodatkowanie Podatnikami VAT są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Maj 2014 r. WPROWADZENIE Na kolejnych slajdach przedstawiono w sposób schematyczny zasady odliczania podatku VAT w odniesieniu do nabycia różnego

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę.

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Ostatnie projekty zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) przewidują wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 517114 Temat: WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług. Aktualne problemy i projektowane zmiany na 2015 10 Grudzień Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Wielu przedsiębiorców trudni się sprzedażą samochodów używanych. Największą popularnością cieszy się handel samochodami sprowadzonymi z zagranicy, gdyż w

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.07.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Nieodpłatne wydania towarów Przemysław Skorupa, starszy menedżer w Deloitte Nieodpłatne wydania towarów - nowa definicja: Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 201019 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2007.12.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-266/15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Korekty krajowe obniżające obroty - kwoty podatku należnego powinny być ujmowane w okresie określonym zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od towarów i usług (VAT) Cechy podatku od towarów i usług - uregulowany ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - podatek konsumpcyjny - podatek pośredni, wielofazowy - zharmonizowany

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/KW Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/KW Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-639/15-2/KW Data 2016.01.19 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Mając zatem powyższe na uwadze w świetle cytowanych przepisów stwierdzić należy, że w sytuacji,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Spis treści Wykaz skrótów Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Wprowadzenie do niemieckiego prawa o podatku od towarów i usług (podatku obrotowego) 1. Rys historyczny 2.

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE NR 11 (885) LISTOPAD 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU TRANSAKCJE ZAGRANICZNE od A do Z Jak rozliczać zagraniczne dostawy i nabycie towarów i usług dla celów VAT

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z kraju do innego państwa Unii Europejskiej na rzecz podmiotu, który posiada ważny numer VAT UE. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/443-410/10-6/KC Data 2010.08.30 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje

Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje Wykładowca: TERESA PUZIO 1 1.Korekta podatku odliczonego, przy tzw. sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej )oraz korekta związana ze zmianą przeznaczenia nabytych

Bardziej szczegółowo

Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w "Poradniku Przewoźnika" Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa.

Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w Poradniku Przewoźnika Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa. Spis treści 01 Rozdział 1... 1 Rozdział 2 Obowiązek podatkowy... 9 Rozdział 3 Transport drogowy towarów... 16 Transport krajowy... 16 Transport wewnątrzwspólnotowy... 17 Transport międzynarodowy... 31

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Charakterystyczną cechą tego rodzaju faktur jest brak odbiorcy faktury. Zasadnicza różnica pomiędzy zwykłą fakturą VAT a fakturą

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2011 r.

Ustawa. z dnia 2011 r. Projekt z dnia 7 kwietnia 2011 r. Ustawa z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT- zagadnienia ogólne

Temat szkolenia: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT- zagadnienia ogólne Temat szkolenia: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT- zagadnienia ogólne Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5 Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR From: Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR Sent: 11 września 201503:02 To: 'towarzystwo@towarzystwo.org.pl' Subject: Transakcje

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT

Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT Pragniemy Państwa zaprosić na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.02.25 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od towarów i usług mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część II TERMIN WYSTAWIENIA FAKTURY VAT do 31 grudnia 2012 r. 9. 1. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont 18 maja 2011 r. Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Świadczenie usług definicja ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo