Nr archiw: K.H-11/14/A- B Egzemplarz nr... PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu : ul. Pasteura 4 Wrocław. dzielnica Śródmieście

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr archiw: K.H-11/14/A- B Egzemplarz nr... PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu : ul. Pasteura 4 Wrocław. dzielnica Śródmieście"

Transkrypt

1 ZAKŁAD PRAC PROJEKTOWYCH PROJEKT-SERWIS Magdalena Solska ul. T. Czackiego 61/ Wrocław tel tel. /fax ; Nr archiw: K.H-11/14/A- B Egzemplarz nr... PROJEKT WYKONAWCZY Adres obiektu : ul. Pasteura 4 Wrocław. dzielnica Śródmieście obręb Plac Grunwaldzki. Ark. Mapy 30. działka nr 33 Obiekt : Budynek szpitalny ul. Pasteura 4 (skrzydło zachodnie, 1piętro ) Temat : Część REMONT I PRZEBUDOWA ODDZIAŁU KLINICZNEGO HEMATOLOGII NOWOTWORÓW KRWI I TRANSPLANTACJI SZPIKU NA 1 PIĘTRZE SKRZYDŁA ZACHODNIEGO BUDYNKU PRZY UL PASTEURA 4 WE WROCŁAWIU : INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEELEKTRYCZNE Data wykonania : XI Inwestor : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu Ul. M. Curie Skłodowskiej Wrocław Egzemplarz 1-5 Inwestor Egzemplarz 6 a/a Projekt Serwis Projektant : Tadeusz Piotrowicz Inst. Elektr. upr. proj. inst. elektr. nr 62/91/UW nr członkowski DOIB; DOŚ/IE/5067/01... Sprawdzający : Inst. elektr. mgr inż. Wieńczysław Maryniak upr. proj. inst. elektr. nr 23/86/UW nr członkowski DOIB ; DOŚ/IE/5227/01...

2 Spis zawartości opracowania 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Obliczenia 5. Rysunki - plan sytuacyjny.1: 500 rys. nr E0 - rzut parteru oddział onkologii, instalacje elektryczne 1:100 rys. nr E 1 - schemat strukturalny - rys. nr E 2 - schemat sieci logicznej i telefonicznej - rys. nr E 3 - schemat instalacji przyzywowej - rys. nr E 4 - schemat instalacji RTV - rys. nr E 5

3 OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych remontu i przebudowy oddziału klinicznego hematologii nowotworów krwi i transplantacji szpiku na parterze skrzydła zachodniego budynku przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu 1. Podstawa opracowania: Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Inwestora w oparciu o: - podkłady architektoniczno budowlane - wytyczne instalacyjne - uzgodnienia międzybranżowe - ustalenia z Użytkownikiem i Działem Technicznym SPSK Nr 1 - obowiązujące normy i przepisy 2. Treść i zakres opracowania Treścią opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych remontu i przebudowy oddziału klinicznego hematologii nowotworów krwi i transplantacji szpiku na parterze skrzydła zachodniego budynku przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu. W zakres opracowania wchodzą: - zasilanie - tablica TE (T-2N + T-2R) - instalacja oświetlenia podstawowego, - instalacja oświetlenia rezerwowego, - instalacja oświetlenia administracyjno nocnego, - instalacja oświetlenia awaryjnego, - instalacja oświetlenia miejscowego, - instalacja siły dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji, - instalacja siły dla potrzeb technologicznych medycznych, - instalacja ochrony od porażeń, - instalacja połączeń wyrównawczych, - instalacja sieci logicznej, - instalacja systemu sygnalizacji alarmowo przyzywowej pacjenta, - instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia, - instalacja lamp bakteriobójczych, - instalacja RTV 3. Zasilanie Zasilanie dla potrzeb remontowanego oddziału klinicznego odbywać się będzie z projektowanej tablicy korytarzowej TE (istniejącą tablicę zdemontować). Istniejące obwody instalacji elektrycznych zdemontować do źródła zasilania. Tablica TE posiada zasilanie podstawowe i rezerwowe wyprowadzone z rozdzielnicy RG-N (część nierezerwowana) i z rozdzielnicy RG-R (część rezerwowana). Istniejące zasilanie pozostaje bez zmian. 4. Tablica TE (T-2N+T-2R) Z projektowanej tablicy korytarzowej TE zasilane będą obwody oświetleniowe i gniazd wtykowych oraz instalacje wentylacji i klimatyzacji.

4 5. Sposób prowadzenia instalacji i osprzęt Instalacje elektryczne w pokojach i salach należy prowadzić pod tynkiem lub w ściankach GK. Stosować osprzęt w wykonaniu podtynkowym oraz natynkowym w przestrzeni stropów podwieszonych. Przewody kablowe typu YDY w izolacji 750V. 6. Instalacja oświetleniowa W pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie jarzeniowe. Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń dobrano zgodnie z normą PN-EN , PN-EN Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie parteru (klinika hematologii). W pokojach pacjentów przewiduje się wyodrębnienie opraw nocnych które zapewnią oświetlenie w nocy. Zapalanie opraw nocnych z pom. personelu. Wysokość mocowania osprzętu: - 30 cm gniazda w korytarzach, gniazda do zasilania łóżek w pokojach pacjentów cm gniazda w pomieszczeniach użytkowych cm łączniki cm oprawy nad umywalkami. Stosować przewody miedziane w izolacji 750V. W wypadku wymiany istniejących paneli łóżkowych należy nowe panele wyposażyć z oprawę 1 x 36W (oświetlenie ogólne) i oprawę 1 x 11W (oświetlenie miejscowe). 7. Instalacja oświetlenia rezerwowego Oprawy oświetlenia ciągów komunikacyjnych części oświetlenia z panelu przyłóżkowego, oświetlenie nocne, oprawy nad umywalkami w łazienkach zasilane są z części rezerwowanej tablicy TE (T-2R). 8. Instalacja zasilania i sterowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji Przewidziano zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji wg potrzeb projektu wentylacji. Zasilanie obejmuje podstawowe szafy wentylacji, z których odbywa się zasilanie urządzeń występujących w powiązaniach technologicznych. Sterowanie urządzeniami wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej. 9. Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i kierunkowe Jako oświetlenie awaryjne zaprojektowano oprawy jarzeniowe 11W o czasie pracy 1 godziny umieszczone w ciągach komunikacyjnych na wysokości 2,2 m. Oświetlenie awaryjne podzielono na oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe. Oprawy awaryjne wyposażone są w bezobsługowe akumulatory kadmowo niklowe oraz układy elektryczne wyłączające automatycznie oprawy w razie przerwy w dopływie prądu elektrycznego. Natężenie oświetlenia 1 Lx/m 2 zgodnie z normą PN EN Instalacja gniazd wtykowych Z projektowanej tablicy TE zasilić gniazda komputerowe oraz gniazda ogólnego przeznaczenia zgodnie z podziałem i lokalizacją pokazaną na rzucie i schemacie strukturalnym. Instalację wykonać przewodem YDYżo 3 x 2,5 p/t.

5 11. Instalacja telewizyjna W pomieszczeniach pacjentów zaprojektowano instalację RTV. Zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem przewiduje się system telewizji kablowej ze wzmacniacza RTV umieszczonego obok tablicy TE. Instalacje rozprowadzić w rurkach PCV. Instalację telewizyjną wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 12. Ochrona od porażeń Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania oraz wyłączniki różnicowo prądowe. 13. Instalacja połączeń wyrównawczych Należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przewodami LYżo 4 mm do obudów urządzeń elektrycznych, kabin natryskowych, umywalek, pisuarów. 14. Instalacja sieci logicznej i telefonicznej Zgodnie z wytycznymi Działu Teleinformatyki zaprojektowano instalację sieci logicznej i telefonicznej. Sieć logiczną rozprowadzić z istniejącej szafy korytarzowej IDF. Szafę IDF doposażyć zgodnie ze schematem. Ponieważ istniejąca szafa IDF nie posiada zasilania zaprojektowano kabel światłowodowy 1-modowy 8G 50/120um, 3 włókna LSZOH, OM3 wyprowadzony z istniejącej szafy ODF zlokalizowanej w przyziemiu obok hydroforni. Kabel w przyziemiu układać w istniejących korytkach instalacyjnych, a na parterze w rurze AROTA. Rozprowadzenie szieci do poszczególnych pomieszczeń wykonać skrętką U/UTP 4 x 2 x 0,5 kat. 6 prowadzoną w rurkach RKLG 21 p/t i zakończyć gniazdami RJ45 kat. 6. Dla zapewnienia łączności telefonicznej z istniejącej w przyziemiu łączówki T-37 wyprowadzić kabel YTKSY 20 x 2 x 0,5 i wprowadzić do projektowanej łączówki telefonicznej TF (KRONE-BOX 20par). Instalację do wybranych pomieszczeń wykonać przewodami YTKSY 3 x 2 x 0,5 prowadzonymi w rurkach RVS 21 p/t i zakończyć gniazdami RJ Instalacja systemu alarmowo przyzywowego pacjenta Będzie obejmowała zasięgiem pokoje pacjentów oraz sanitariaty pacjentów. Pacjenci z pokoju łóżkowego i z sanitariatów mają możliwość wezwania personelu medycznego poprzez przewodową sieć przywoławczą. Nad drzwiami pokoju łóżkowego, sanitariatów, pielęgniarki będą zamontowane moduły elektroniczne świetlno dźwiękowe. W pokoju pacjenta będą przyciski wezwania i kasowania sygnału od pacjentów, który jest przesyłany do odpowiednich punktów pielęgniarskich lub pokoju lekarza. W/w system posiada unikalną cechę tj.: zawiera inteligentne układy elektroniczne współpracujące interaktywnie między sobą i dającą się rozbudować z aktualnymi potrzebami. Okablowanie systemu jest magistralą przewodową wykonaną przewodem teletechnicznym. W pokojach i w sanitariatach instalacja prowadzona będzie w rurce RVS 21 pod tynkiem. Wszystkie systemy będą montowane w systemie pod klucz.

6 16. Instalacja lamp bakteriobójczych Przewiduje zasilanie lamp w pomieszczeniach tego wymagających (pokoje pacjentów). Do sterowania załączeniem lamp bakteriobójczych należy zastosować zestawy z wyłącznikiem i lampa sygnalizacyjna załączenie lampy (promieniowanie szkodliwe dla zdrowia). Wskazane jest aby lampy posiadały indywidualny licznik czasu pracy w celu umożliwienia terminowej wymiany źródeł promieniowania. 30. Uwagi końcowe Wszystkie roboty elektryczne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności zgodnie z BHP. Przejścia kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić np. masą HILTI CP611a lub CP602. Skuteczność zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej, izolacji linii kablowych, ciągłości połączeń wyrównawczych. Opracował: Tadeusz Piotrowicz OBLICZENIA MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ 1. Tablica TE (część nierezerwowana i rezerwowana) ΣPi część nierezerwowana = 30,48 kw ΣPz część rezerwowana = 4,32 kw Obliczenia wskazują na pobór mocy w ilościach jak przed modernizacją instalacji elektrycznych. Przewidywane zużycie energii elektrycznej posiada pokrycie w ramach zawartej umowy na dostawę energii elektrycznej. Projektant : Tadeusz Piotrowicz Inst. Elektr. upr. proj. inst. elektr. nr 62/91/UW nr członkowski DOIB; DOŚ/IE/5067/01...

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia branża

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. 1.2. Projekty związane. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. 1.5. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Adam Wojtan 35-060 Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 0-17/862-57-93 PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo