Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji"

Transkrypt

1 Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji

2 Spis treści Środki ostrożności Ustalanie miejsca instalacji klimatyzatora Klimatyzator i akcesoria Instalacja i podłączenie rury odpływowej jednostki zewnętrznej Cięcie/poszerzanie rur Podłączanie przewodów do jednostki zewnętrznej Instalacja przekaźnika(opcja) Sprawdzanie poprawności uziemienia Ustalanie jednostki na pozycji Podłączanie i czyszczenie jednostki Dodawanie chłodziwa Przeprowadzanie testu szczelności Instalacja rur jednostki wewnętrznej Ustawienia adresu jednostki wewnętrznej i opcje instalacji Rozwiązywanie problemów Objaśnianie działania właścicielowi Procedura wypompowywania Przygotowanie do instalacji (przy usuwaniu produktu) Środki ostrożności Przestrzegaj dokładnie poniższych środków ostrożności ponieważ są one konieczne do bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem. UWAGA! - Zawsze przed rozpoczęciem naprawy lub ingerencją w wewnętrzne elementy klimatyzatora, odłączaj go od zasilania. - Upewnij się, że weryfikacja instalacji i test działania są przeprowadzane przez wykwalifikowany personel - Upewnij się, że klimatyzator nie jest zainstalowany w łatwo dostępnym miejscu INFORMACJE OGÓLNE Przed zainstalowaniem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, a następnie przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc do niej zaglądać po zainstalowaniu urządzenia. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, instalatorzy powinni zawsze uważnie przeczytać poniższe ostrzeżenia. Instrukcję użytkownika i instalacji należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i pamiętać o przekazaniu ich nowym właścicielom, klimatyzator zostanie sprzedany lub przekazany. W niniejszej instrukcji opisano sposób instalacji jednostki wewnętrznej, wyposażonej w układ dzielony, wraz z dwoma jednostkami SAMSUNG. Zastosowanie jednostek innego typu, wyposażonych w inne układy sterowania, może spowodować uszkodzenie jednostek i anulowanie gwarancji. Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na skutek użycia niezgodnych jednostek. Klimatyzator spełnia wymagania Low Voltage Directive (72/23/EEC), i Electromagnetic Compability Directive (89/336/EC) i Directive of pressurized equipment (97/23/EEC). Producent nie będzie odpowiedzialny za zniszczenia wynikające z dokonania nieautoryzowanych zmian lub nieprawidłowego podłączenia linii elektrycznych i hydraulicznych. Postępowanie niezgodne z niniejszymi instrukcjami lub wymaganiami podanymi w tabeli Limity robocze, załączonej do instrukcji, spowodują natychmiastowe anulowanie gwarancji. Klimatyzator powinien być wykorzystywany jedynie do zastosowań do których został zaprojektowany, jednostka wewnętrzna nie powinna być instalowana w miejscach gdzie jest przeprowadzane pranie. Urządzeń nie należy eksploatować, jeśli uległy uszkodzeniu. Jeśli występują problemy, urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, pożarowi lub obrażeniom, urządzenie należy zawsze wyłączyć, odłączyć wyłącznik zabezpieczający, a jeśli z urządzenia wydobywa się dym, kabel zasilania jest gorący lub uszkodzony, albo gdy urządzenia pracują bardzo głośno należy skontaktować się z pomocą techniczną SAMSUNG.

3 Należy pamiętać, by regularnie sprawdzać urządzenie, połączenia elektryczne, przewody czynnika chłodniczego i zabezpieczenia. Działania te powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Urządzenie zawiera ruchome elementy, które zawsze powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci. Użytkownik nie powinien podejmować prób naprawy, przenoszenia, zmieniania, ani ponownej instalacji urządzenia. Wykonane przez nieautoryzowany personel działania te mogą prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Na urządzeniu nie należy umieszczać zbiorników zawierających ciecze, ani innych przedmiotów. Wszystkie materiały wykorzystane do wyprodukowania i opakowania klimatyzatora mogą być poddane recyklingowi. Opakowanie i zużyte baterie pilota (opcja) muszą być utylizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Klimatyzator zawiera czynnik chłodniczy, który musi być utylizowany w autoryzowanym punkcie lub zwrócony do sprzedawcy jako odpady specjalne. INSTALACJA JEDNOSTKI WAŻNE: Instalując urządzenie zawsze należy pamiętać, by przewody czynnika chłodniczego podłączyć w pierwszej kolejności, a dopiero później przewody elektryczne. Przewody elektryczne należy odłączyć przed przystąpieniem do odłączenia przewodów czynnika chłodniczego. Po odebraniu przesyłki należy obejrzeć produkt, by sprawdzić, czy nie został uszkodzony podczas transportu. Jeśli produkt wydaje się uszkodzony, NIE NALEŻY GO INSTALOWAĆ, a uszkodzenie natychmiast zgłosić przewoźnikowi lub sprzedawcy (jeśli instalator lub autoryzowany technik odebrał materiały od sprzedawcy.) Po zakończeniu instalacji zawsze należy przeprowadzić próbę działania i dostarczyć użytkownikowi instrukcje dotyczące sposobu obsługi klimatyzatora. Klimatyzatora nie należy używać w miejscach, w których znajdują się niebezpieczne substancje lub w pobliżu sprzętu generującego otwarty płomień, aby uniknąć wystąpienia pożaru, wybuchu lub obrażeń. Aby zapobiec obrażeniem wynikłym z powodu przypadkowego dotknięcia wentylatora, zawsze należy instalować jednostkę wewnętrzną minimum 2.5m nad podłogą. Klimatyzator powinien być wykorzystywany jednynie do zastosowań do których został zaprojektowany, jednostka wewnętrzna nie powinna być instalowana w miejscach wykorzystywanych do prania. Jednostki powinny zostać zainstalowane z uwzględnieniem przestrzeni wskazanej w instrukcji instalacji, aby zapewnić dostęp z obu stron co pozwoli przeprowadzić konserwację i naprawę. Komponenty jednostki powinny być łatwo dostępne i łatwe w demontażu bez narażania ludzi i przedmiotów. Z tego powodu, jeśli warunki zawarte w instrukcji instalacji nie zostaną spełnione, koszty związane z dostępem i naprawą jednostek (w Warunkach Bezpieczeństwa, jak ustalono w odpowiednich regulacjach), przewodów, drabin, rusztowań i wszystkich innych systemów elewacyjnych NIE BĘDĄ rozpatrywane jako część gwarancji i zostanie nimi obciążony klient. LINIA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO, BEZPIECZNIK LUB WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Należy zawsze upewnić się, czy zasilanie jest zgodne z aktualnymi normami bezpieczeństwa. Zawsze instaluj klimatyzator zgonie z lokalnymi standardami bezpieczeństwa. Należy zawsze sprawdzić, czy dostępne jest odpowiednie uziemienie. Należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość zasilania są zgodne z danymi technicznymi oraz czy zainstalowane zasilanie jest dostateczne, by zapewnić działanie wszelkich pozostałych sprzętów gospodarstwa domowego podłączonych do tych samych przewodów elektrycznych. Należy zawsze upewnić się, czy wyłączniki odcinające i zabezpieczające mają odpowiednie parametry i wymiary. Należy upewnić się, czy klimatyzator jest podłączony do zasilania zgodnie z instrukcjami podanymi w schemacie połączeń elektrycznych, załączonym do instrukcji. Należy zawsze sprawdzić, czy połączenia elektryczne (wejścia kabli, przekroje poprzeczne przewodów, zabezpieczenia ) są zgodne z elektrycznymi danymi technicznymi oraz z instrukcjami podanymi na schemacie połączeń elektrycznych. Zawsze należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia są zgodne z normami obowiązującymi dla instalacji klimatyzatora.

4 Ustalanie miejsca instalacji klimatyzatora Przy ustalaniu lokalizacji klimatyzatora z właścicielem, należy uwzględnić następujące ograniczenia. Ogólne warunki Nie należy instalować klimatyzatora w miejscach w których wchodzi w kontakt z następującymi elementami: Wybuchowe gazy Zasolone powietrze Olej maszynowy Gaz siarkowy Specjalne warunki środowiskowe Klimatyzator powinien być wykorzystywany jedynie do zastosowań do których został zaprojektowany: jednostka wewnętrzna nie powinna być instalowana w miejscach w których przeprowadza się pranie. Jeśli musisz zainstalować jednostkę w takich warunkach, przedtem skonsultuj się z dystrybutorem. Ogólne warunki Klimatyzator NIE MOŻE być instalowany na boku lub w pozycji odwróconej, jako że, olej smarujący sprężarkę wycieknie do obwodu chłodniczego i spowoduje poważne uszkodzenie jednostki. Wybierz miejsce które jest suche i słoneczne, ale nie wystawione bezpośrednio na słońce i silny wiatr Nie blokuj przejść i korytarzy Wybierz miejsce w którym hałas uruchomionego klimatyzatora i wylatującego powietrza nie będzie przeszkadzał sąsiadom. Wybierz położenie które pozwoli na łatwe podłączenie orurowania i przewodów jednostki wewnętrznej, zgodnie z zalecaną długością Zainstaluj jednostkę zewnętrzną na płaskiej i stabilnej powierzchni, która utrzyma ciężar i nie będzie generowała żadnych niepotrzebnych hałasów i wibracji Zainstaluj jednostkę zewnętrzną tak, aby przepływ powietrza był skierowany dokładnie za zewnątrz, jak wskazują strzałki znajdujące się u góry jednostki Zachowaj odpowiednią przestrzeń naokoło jednostki wewnętrznej, tak jak wskazano na schematach. Upewnij się, że woda wydobywająca się z węża odpływowego wypływa poprawnie o bezpiecznie. UWAGA! Zakupiłeś klimatyzator FJM i został on zainstalowany przez twego specjalistę. Urządzenie musi zostać zainstalowane zgodnie z krajowymi normami elektrycznymi. Maksymalna moc wejściowa i maksymalny prąd wejściowy są mierzone zgodnie ze standardami IEC, moc wejściowa i prąd wejściowy są mierzone zgodnie ze standardem ISO. Kiedy korzystasz z klimatyzatora FJM, powinny być zainstalowane więcej niż 2 jednostki wewnętrzne. Nasze jednostki powinny być instalowane zgodnie z zachowaniem odległości określonych w instrukcji instalacji aby zapewnić dostęp z obu stron i możliwość przeprowadzenie rutynowej konserwacji i napraw. Komponenty jednostki muszą być łatwo dostępne, aby można je było zdemontować w warunkach pełnego bezpieczeństwa w stosunku do ludzi jak i przedmiotów. Z tego powodu, jeśli warunki zawarte w instrukcji instalacji nie zostaną spełnione, koszty związane z dostępem i naprawą jednostek (w Warunkach Bezpieczeństwa, jak ustalono w odpowiednich regulacjach), przewodów, drabin, rusztowań i wszystkich innych systemów elewacyjnych NIE BĘDĄ rozpatrywane jako część gwarancji i zostanie nimi obciążony klient. Jako że, waga netto jednostki zewnętrznej przekracza 60kg, nie zalecamy zawieszania jej na ścianie, zalecamy rozważenie instalacji jednostki stojącej.

5 RJ040F2HX**/AJ040FCJ2** Jednostka wewnętrzna **020/023/026/035 07/09/12** Jednostka zewnętrzna RJ040F2HX** AJ040FCJ2** Zasilanie ɸ, V, Hz , 50/60 Jednostka **020/23/026/035 07/09/12** Zewnętrzna średnica rur Płyn Gaz 1/4 3/8 Jednostki zewnętrzne RJ040F2HX**/AJ040FCJ2** nie mogą być podłączane do następujących kombinacji jednostek wewnętrznych: **052**/MH***FM*A/NJ***LHXEA/**18**/**24**/AJN** 200 mm lub więcej 100 mm lub więcej 160 mm lub więcej 3m są minimalną długością rury która zredukuje hałas i wibracje minimum 600 mm minimum 300 mm minimum 300 mm minimum 600 mm Główny wyłącznik zasilania Wygląd jednostek na schemacie może różnić się zależnie od modelu Długość rur i różnica wysokości pomiędzy jednostkami Maks. Długość na 1 pokój Maks. Długość na 2 pokoje Maksymalna róznica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną Maksymalna wysokość pomiędzy jednostkami wewnętrznymi Wymiary 20m 30m 15m 7.5m Skład A, B A+B (H) (h) Wykonaj co najmniej 1 pętlę, zredukuje to hałas I wibracje Wygląd jednostki może różnić się zależnie od modelu

6 RJ050F2HX**/AJ050FCJ2** Jednostka wewnętrzna **020/023/026/035/052 07/09/12/18** Jednostka zewnętrzna RJ050F2HX** AJ050FCJ2** Zasilanie ɸ, V, Hz , 50/60 **052/18** 1/2 Jednostki zewnętrzne RJ050F2HX**/AJ050FCJ2** nie mogą być podłączane do następujących kombinacji jednostek wewnętrznych: MH052FMEA/MH052FUEA/**24**/AJN052NDEHA 200 mm lub więcej Jednostka **020/23/026/030/03 5/07/09/12** 1/4 Zewnętrzna średnica rur Płyn Gaz 3/8 100 mm lub więcej 160 mm lub więcej 3m są minimalną długością rury która zredukuje hałas i wibracje minimum 600 mm minimum 300 mm minimum 300 mm minimum 600 mm Główny wyłącznik zasilania Wygląd jednostek na schemacie może różnić się zależnie od modelu Długość rur i różnica wysokości pomiędzy jednostkami Maks. Długość na 1 pokój Maks. Długość na 2 pokoje Maksymalna róznica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną Maksymalna wysokość pomiędzy jednostkami wewnętrznymi Wymiary 20m 30m 15m 7.5m Skład A, B A+B (H) (h) Wykonaj co najmniej 1 pętlę, zredukuje to hałas I wibracje Wygląd jednostki może różnić się zależnie od modelu

7 RJ052/060F3HX**/AJ052/068FCJ3** Jednostka wewnętrzna **020/023/026/030/035/ /09/12/18** Jednostka zewnętrzna RJ052F3HX** RJ060F3HX** AJ052FCJ3** AJ058FCJ3** Zasilanie ɸ, V, Hz , 50/60 Jednostki zewnętrzne RJ052F3HX**/AJ052FCJ3** nie mogą być podłączane do następujących kombinacji jednostek wewnętrznych: MH052FMEA/MH052FUEA/**24**/AJN052NDEHA 200 mm lub więcej Jednostka Zewnętrzna średnica rur Płyn Gaz **020/23/026/030/035/ 07/09/12** 1/4 3/8 **052/18** 1/2 100 mm lub więcej 160 mm lub więcej 3m są minimalną długością rury która zredukuje hałas i wibracje minimum 600 mm minimum 300 mm minimum 300 mm minimum 600 mm Wygląd jednostek na schemacie może różnić się zależnie od modelu Długość rur i różnica wysokości pomiędzy jednostkami Maks. Długość na 1 pokój Maks. Długość na 3 pokoje Główny wyłącznik zasilania Maksymalna róznica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną Maksymalna wysokość pomiędzy jednostkami wewnętrznymi Wymiary 20m RJ052F3HXEA: 50m RJ060F3HXEA: 45m RJ060F3HXEB: 50m 15m 7.5m AJ052FCJ3EH: 50m AJ068FCJ3EH: 50m Skład A, B, C A+B+C (H) (h) Wykonaj co najmniej 1 pętlę, zredukuje to hałas I wibracje Wygląd jednostki może różnić się zależnie od modelu

8 RJ070/080F4HX**/AJ070/080FCJ4** Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Zasilanie ɸ, V, Hz Jednostka RJ070F4HX** **020/23/026/030/035/ **020/023/026/030/035/052 RJ080F4HX** 07/09/12** , 50/60 07/09/12/18/24** AJ070FCJ4** AJ080FCJ4** Model **24** może zostać podłączony jedynie do 8KW jednostki zewnętrznej. Zewnętrzna średnica rur Płyn Gaz 3/8 **052/18** 1/4 1/2 **24** 5/8 3m są minimalną długością rury która zredukuje hałas i wibracje 200 mm lub więcej 100 mm lub więcej 160 mm lub więcej minimum 300 mm minimum 600 mm minimum 300 mm minimum 600 mm Wygląd jednostek na schemacie może różnić się zależnie od modelu Długość rur i różnica wysokości pomiędzy jednostkami Maks. Długość na 1 pokój Maks. Długość na 3 pokoje Główny wyłącznik zasilania Maksymalna róznica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną Maksymalna wysokość pomiędzy jednostkami wewnętrznymi Wymiary 25m 70m 15m 7.5m Skład A, B, C, D A+B+C+D (H) (h) Wykonaj co najmniej 1 pętlę, zredukuje to hałas I wibracje Wygląd jednostki może różnić się zależnie od modelu

9 Wymagania przestrzenne jednostki zewnętrznej Przy instalacji 1 jednostki zewnętrznej Jednostka: mm Kiedy wylot powietrza jest po przeciwne stronie ściany Kiedy wylot powietrza jest zwrócony w kierunku ściany Kiedy 3 strony jednostki zewnętrznej są zablokowane przez ścianę Kiedy górna część jednostki zewnętrznej i wylot powietrza są zwrócone do ściany Kiedy wyższa część jednostki zewnętrznej i wylot powietrza są zwrócone przeciwnie do ścainy Kiedy przednia i tylna strona jednostki zewnętrznej są blisko ściany Przy instalacji więcej niż 1 jednostki zewnętrznej Jednostka: mm Kiedy wylot powietrza jest skierowany do ściany

10 Przy instalacji więcej niż 1 jednostki zewnętrznej Jednostka: mm Kiedy 3 strony jednostki zewnętrznej są zablokowane przez ścianę Kiedy przednia i tylna strona jednostki zewnętrznej są blisko ściany Kiedy przednia i tylna strona jednostki zewnętrznej są zablokowane przez ścianę/przeszkodę Górna i tylna część jednostki zewnętrznej są tyłem do ściany

11 Klimatyzator i akcesoria Razem z klimatyzatorem dostarczane są następujące akcesoria Akcesoria w obudowanie jednostki zewnętrznej RJ040F2HX**/RJ050F2HX**/RJ052F3HX/RJ060F3HX/AJ040FCJ2**/AJ050FCJ2**/AJ052FCJ3**/AJ068FCJ3** 3-żyłowy Przewód Zasilający (opcjonalnie) 2-żyłowy Przewód Przyłączeniowy Kurek Spustowy Etykieta Klasy Energetycznej Gumowa nóżka Śruba kielichowa (nakrętka 12.7mm, śruba 9.52mm) (oprócz RJ040F2HX**, AJ040FCJ2**) Instrukcja instalacji Nakrętki kielichowe, wymiar zewnętrzny rury 9.52mm (oprócz RJ040F2HX**, AJ040FCJ2**) Przymocuj pewnie Etykietę Klasy Energetycznej do jednostki zewnętrznej. RJ070F4HX**/RJ080F2HX**/AJ070FCJ4**/AJ080FCJ4** 3-żyłowy Przewód Zasilający (opcjonalnie) 2-żyłowy Przewód Przyłączeniowy Kurek Spustowy Etykieta Klasy Energetycznej Gumowa nóżka Instrukcja instalacji Nakrętki kielichowe, wymiar zewnętrzny rury 15.88mm (oprócz RJ080F4HX**, AJ080FCJ4**) Nakrętki kielichowe, zewnętrzna średnica rury 9.52mm Śruba kielichowa (nakrętka 12.7mm, śruba 9.52mm) Śruba kielichowa (nakrętka 12.7mm, śruba 15.88mm) (oprócz RJ080F4HX**, AJ080FCJ4**) Przymocuj pewnie Etykietę Klasy Energetycznej do jednostki zewnętrznej. 3-żyłowy przewód zasilający i 2-żyłowy przewód połączeniowy są opcjonalne. Jeśli te przewody nie zostały dostarczone, wykorzystaj standardowe przewody zatwierdzone przez IEC. Sprawdź rozdział Podłączenie przewodów do jednostki zewnętrznej.

12 Instalacja i podłączanie rury odpływowej jednostki zewnętrznej Podczas ogrzewania, może zbierać się lód. Podczas procesu odszraniania, sprawdź czy odpływ kondensacyjny jest wystarczający. Aby podłączyć odpływ: 1. Podłącz kurek spustowy do otworu odpływowego znajdującego się u dołu jednostki zewnętrznej. 2. Podłącz rurę odpływową do kurka spustowego. 3. Upewnij się, że odpływ kondensacyjny jest odpowiedni. Otwór odpływowy

13 Cięcie/poszerzanie rur 1. Upewnij się, że posiadasz niezbędne narzędzia (obcinak do rur, narzędzie do poszerzania i chwytak do rur) 2. Jeśli potrzebujesz skrócić rury, przytnij je obcinakiem do rur, upewniając się, że krawędzie cięcia będą pod kątem 90 do dłużyzny rury. Poniższe ilustracje pokazują poprawne i niepoprawne przycięcie krawędzi rur. Obcinak do rur Skos Nierówność Zadziory Rura 3. Aby zapobiec wyciekowi gazu, usuń wszystkie zadziory i nierówności krawędzi korzystając z rozwiertaka. 4. Przesuń obejmę poszerzającą wzdłuż rury i zmodyfikuj szerokość. Zewn. Średnica(D) Grubokość Głębokość (A) 5. Sprawdź czy poszerzenie jest odpowiednie, odnieś się do poniższych ilustracji. Poprawnie Skos Uszkodzona Pęknięcie Nierówna powierzchnia grubość 6. Wyrównaj rury i zaciśnij nakrętkę na poszerzeniu(kielichu) wpierw ręcznie, a następnie za pomocą klucza dynamometrycznego z odpowiednim momentem. Zewn. Średnica(D) Grubokość Głębokość (A) 7. Dalsze szczegóły, sposób podłączenia do jednostki zewnętrznej i czyszczenia obwodu znajduje się na stronie xx. W przypadku spawania/zgrzewania rur, należy wpuścić do ich wnętrzna azot.

14 Podłączanie przewodów do jednostki zewnętrznej Wybór końcówki Srebrne spoiwo lutownicze Nominalne wymiary przewodów (mm²) Nominalne wymiary śrub (mm) B D d1 E F L d2 t Standardowy Standardowy Standardowy Standardowy Luz Luz Luz Luz wymiar wymiar wymiar Min. Min. Max. wymiar (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Min. ± ± ± ± ± ± ± ± ± UWAGA W przypadku przedłużania przewodu elektrycznego proszę nie wykorzystywać okrągłych gniazd zaciskowych. Niepoprawnie wykonane połączenie przewodu może wywołać porażenie elektryczne lub pożar. RJ040F2HX**/RJ050F2HX**/AJ040FCJ2**/AJ050FCJ2** Jednostka A Jednostka wewnętrzna Jednostka B Przewód połączeniowy Uziemienie Uziemienie Jednostka zewnętrzna Przewód zasilania Przewód zasilania jednostek zewnętrznych Przewód Typu: A Przewód Typu: B Przewód Typu: C Uziemienie Przewód komunikacyjny jednostek wewnętrznych

15 Specyfikacja wyłącznika automatycznego i przewodu zasilającego Przewód zasilanie nie jest dostarczany razem z klimatyzatorem Wybierz przewód zasilający zgodnie z aktualnymi lokalnymi i krajowymi normami. Rozmiar przewodu musi być zgodny z mającymi zastosowanie lokalnymi i krajowymi normami. Specyfikacja lokalnych przewodów i rozgałęźników powinna być zgodna z normami. Model Jednostka zewnętrzna RJ040F2HX** AJ040FCJ2** RJ050F2HX** AJ050FCJ2** Jednostka wewnętrzna 2 pokoje 50 2 pokoje 50 Jednostki zewnętrzne Maksymalny Prąd Wejściowy[A] Zasilanie Wartości znamionowe Hz V Zewnętrzna Wewnętrzna(Maks.) Razem MCA MFA 1 faza, faza, Uwagi 1. Przewody zasilające do użytku na zewnątrz nie powinny być lżejsze niż giętkie przewody pokryte polichloroprenem (Oznaczenie kodowe IEC: IEC 57 / CENELEC: H05RN-F) 2. Wybierz przewód zasilający opierając się na MCA. 3. MFA jest wykorzystywane do wyboru wyłącznika automatycznego i przerywacza obwodu i ujścia uziemienia. 4. MCA przedstawia maksymalny prąd wejściowy. 5. MFA reprezentuje wydajność jaką może przyjąć MCA 6. Całkowita długość przewodu komunikacyjnego nie powinna przekraczać 60m. Przekroczenie długości 60 może spowodować nie spełnienie normy EN Specyfikacja przewodu komunikacyjnego: 2G, 0.75mm² lub więcej Skróty - MCA: Min. Circuit Amps.(A) Minimalny prąd w obwodzie (A) - MFA: Max. Fuse Amps.(A) Maksymalny prąd na bezpieczniku (A) Zaciskanie końcówek zasilania Podłącz przewodu do bloku końcówek korzystając z okrągłych końcówek zaciskowych Wykorzystuj jedynie nominalne przewody Połącz przewody ze sterownikiem za pomocą klucza dynamometrycznego\ Upewnij się, że zastosowałeś odpowiedni moment przy dokręcaniu przewodów. Jeśli końcówki są luźne, może mieć miejsce nagrzewanie łukiem elektrycznym co może wywołać pożar, jeśli są zaciśnięte zbyt mocno, mogą zostać uszkodzone. Śruba Moment(kgf cm) Pozycja M (L), 2(L), L, N, F1, F2

16 RJ052F3HX**/RJ060F3HX**/AJ052FCJ3**/AJ068FCJ3** Jednostka A Jednostka B Jednostka wewnętrzna Jednostka C Przewód połączeniowy Uziemienie Uziemienie Uziemienie Jednostka zewnętrzna Przewód zasilania Przewód zasilania jednostek zewnętrznych Przewód Typu: A Przewód Typu: B Przewód Typu: C Uziemienie Przewód komunikacyjny jednostek wewnętrznych Specyfikacja wyłącznika automatycznego i przewodu zasilającego Przewód zasilanie nie jest dostarczany razem z klimatyzatorem Wybierz przewód zasilający zgodnie z aktualnymi lokalnymi i krajowymi normami. Rozmiar przewodu musi być zgodny z mającymi zastosowanie lokalnymi i krajowymi normami. Specyfikacja lokalnych przewodów i rozgałęźników powinna być zgodna z normami. Model Jednostka zewnętrzna RJ052F3HX** AJ052FCJ3** Jednostka wewnętrzna 3 pokoje 50 RJ060F3HX** 3 pokoje 50 AJ068FCJ3** 3 pokoje 50 Jednostki zewnętrzne Maksymalny Prąd Wejściowy[A] Zasilanie Wartości znamionowe Hz V Zewnętrzna Wewnętrzna(Maks.) Razem MCA MFA 1 faza, faza, faza,

17 Uwagi 1. Przewody zasilające do użytku na zewnątrz nie powinny być lżejsze niż giętkie przewody pokryte polichloroprenem (Oznaczenie kodowe IEC: IEC 57 / CENELEC: H05RN-F) 2. Wybierz przewód zasilający opierając się na MCA. 3. MFA jest wykorzystywane do wyboru wyłącznika automatycznego i przerywacza obwodu i ujścia uziemienia. 4. MCA przedstawia maksymalny prąd wejściowy. 5. MFA reprezentuje wydajność jaką może przyjąć MCA 6. Całkowita długość przewodu komunikacyjnego nie powinna przekraczać 60m. Przekroczenie długości 60 może spowodować nie spełnienie normy EN Specyfikacja przewodu komunikacyjnego: 2G, 0.75mm² lub więcej Skróty - MCA: Min. Circuit Amps.(A) Minimalny prąd w obwodzie (A) - MFA: Max. Fuse Amps.(A) Maksymalny prąd na bezpieczniku (A) Zaciskanie końcówek zasilania Podłącz przewodu do bloku końcówek korzystając z okrągłych końcówek zaciskowych Wykorzystuj jedynie nominalne przewody Połącz przewody ze sterownikiem za pomocą klucza dynamometrycznego\ Upewnij się, że zastosowałeś odpowiedni moment przy dokręcaniu przewodów. Jeśli końcówki są luźne, może mieć miejsce nagrzewanie łukiem elektrycznym co może wywołać pożar, jeśli są zaciśnięte zbyt mocno, mogą zostać uszkodzone. Śruba Moment(kgf cm) Pozycja M (L), 2(L), L, N, F1, F2

18 RJ070F4HX**/RJ080F4HX**/AJ070FCJ4**/AJ080FCJ4** Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka wewnętrzna Przewód połączeniowy Uziemienie Uziemienie Uziemienie Uziemienie Jednostka zewnętrzna Przewód zasilania Przewód zasilania jednostek zewnętrznych Przewód Typu: A Przewód Typu: B Przewód Typu: C Uziemienie Przewód komunikacyjny jednostek wewnętrznych Specyfikacja wyłącznika automatycznego i przewodu zasilającego Przewód zasilanie nie jest dostarczany razem z klimatyzatorem Wybierz przewód zasilający zgodnie z aktualnymi lokalnymi i krajowymi normami. Rozmiar przewodu musi być zgodny z mającymi zastosowanie lokalnymi i krajowymi normami. Specyfikacja lokalnych przewodów i rozgałęźników powinna być zgodna z normami. Model Jednostka zewnętrzna RJ070F4HX** AJ070FCJ4** RJ080F4HX** AJ088FCJ4** Jednostka wewnętrzna 4 pokoje 50 4 pokoje 50 Jednostki zewnętrzne Maksymalny Prąd Wejściowy[A] Zasilanie Wartości znamionowe Hz V Zewnętrzna Wewnętrzna(Maks.) Razem MCA MFA 1 faza, faza,

19 Uwagi 1. Przewody zasilające do użytku na zewnątrz nie powinny być lżejsze niż giętkie przewody pokryte polichloroprenem (Oznaczenie kodowe IEC: IEC 57 / CENELEC: H05RN-F) 2. Wybierz przewód zasilający opierając się na MCA. 3. MFA jest wykorzystywane do wyboru wyłącznika automatycznego i przerywacza obwodu i ujścia uziemienia. 4. MCA przedstawia maksymalny prąd wejściowy. 5. MFA reprezentuje wydajność jaką może przyjąć MCA 6. Całkowita długość przewodu komunikacyjnego nie powinna przekraczać 60m. Przekroczenie długości 60 może spowodować nie spełnienie normy EN Specyfikacja przewodu komunikacyjnego: 2G, 0.75mm² lub więcej Skróty - MCA: Min. Circuit Amps.(A) Minimalny prąd w obwodzie (A) - MFA: Max. Fuse Amps.(A) Maksymalny prąd na bezpieczniku (A) Zaciskanie końcówek zasilania Podłącz przewodu do bloku końcówek korzystając z okrągłych końcówek zaciskowych Wykorzystuj jedynie nominalne przewody Połącz przewody ze sterownikiem za pomocą klucza dynamometrycznego\ Upewnij się, że zastosowałeś odpowiedni moment przy dokręcaniu przewodów. Jeśli końcówki są luźne, może mieć miejsce nagrzewanie łukiem elektrycznym co może wywołać pożar, jeśli są zaciśnięte zbyt mocno, mogą zostać uszkodzone. Śruba Moment(kgf cm) Pozycja M (L), 2(L), L, N, F1, F2

20 Instalacja przekaźnika(opcja) RJ040F2HX**/RJ050F2HX**/RJ052F3HX**/RJ060F3HX**/RJ070F4HX**/RJ080F4HX** AJ040FCJ2**/AJ050FCJ2**/AJ052FCJ3**/AJ068FCJ3**/ AJ070FCJ4**/AJ080FCJ4** Akcesoria (Przekaźnik: MIM-B13A) Przekaźnik MAIN Przekaźnik SUB Przewód komunikacyjny 485 Przewód zasilający DC(12V) Przewód zasilający DC(12V) Przewód komunikacyjny Opaska na przewody Obudowa 1. Wyłącz zasilanie I zdejmij osłonę jednostki zewnętrznej. 2. Przymocuj śrubami obudowę do bocznej ściany zestawu sterującego zgodnie z rysunkiem z prawej strony. W przypadku jednostki zewnętrznej FJM nie ma wystarczająco miejsca aby przymocować wszystkie części przekaźnika. Więc możesz wykorzystać Main PCB Przekaźnika. Przekaźnik 3. Przymocuj Main PCB Przekaźnika do obudowy, a następnie podłącz linie F1/F2, R1/R2 które są przewodami komunikacyjnymi górnego sterownika i przewód zasilający 12V DC do modułu interfejsu, zgodnie ze schematem na następnej stronie. 4. Musisz sprawdzić położenie przełącznika DIP na płycie głównej przekaźnika i płycie głównej jednostek wewnętrznych MH**/NJ**. Jeśli chodzi o jednostki wewnętrzne AQV**/AJN**/AR**, zajrzyj na stronę XX. 5. Załóż z powrotem obudowę jednostki zewnętrznej i włącz zasilanie. Przekaźnik 6. Sprawdź stan komunikacji. 7. Jeśli zainstalujesz przekaźnik w jednostki zewnętrznej, wszystkie jednostki wewnętrzne podłączone do tej jednostki zewnętrznej będą mogły być sterowane jednocześnie. 8. Każda jednostka zewnętrzna podłączona to tego samego scentralizowanego sterownika posiada własny przekaźnik. Przekaźnik Przymocuj obudowę zawiasami (Zestaw sterujący w jednostce zewnętrznej)

21 12V DC (niebieski) 12V DC (niebieski) MAIN PCB przekaźnika PCB jednostki zewnętrznej Blok końcówek jednostki zewnętrznej Blok końcówek jednostki zewnętrznej Sprawdź położenie przełącznika DIP na płycie głównej przekaźnika - jak na powyższym obrazku, ON Ustaw przełącznik K2 na PCB jednostki wewnętrznej MH**/NJ**, w przypadku jednostek wewnętrznych AQV**/AJN**/AR** zajrzyj na stronę XX

22 Sprawdzanie poprawności uziemienia Jeśli obwód rozdzielający zasilanie nie jest uziemiony, lub uziemienie jest niezgodne ze specyfikacją, musi zostać zainstalowana elektroda uziemiająca. Odpowiednie akcesoria nie są dostarczane razem z klimatyzatorem. 1. Wybierz elektrodę uziemiającą która spełnia wymagania zawarte w specyfikacji znajdującej się na rysunku po prawej stronie. 2. Określ odpowiednia lokalizację dla elektrody: Umieść elektrodę w raczej wilgotnym gruncie, nie w sypkim i piaszczystym czy żwirowym który posiada wyższą rezystancję. Z dala od podziemnych budowli i urządzeń, takich jaj rury gazowe, wodne, linie telefoniczne i kable. Co najmniej dwa metry od przewodników, elektrod uziemiających i kabli. Przewód uziemiający dla telefonów nie może być wykorzystywany do uziemiania klimatyzatorów. 3. Wykop otwór o rozmiarach jak na rysunku po prawej stronie, wprowadź elektrodę w odpowiedniej pozycji i zasyp elektrodę ziemią. 4. Zainstaluj żółtozielony przewód uziemiający (ɸ1.6mm, przekrój 2mm² lub większy): Jeśli przewód uziemiający jest za krótki, przedłuż go, zlutuj złącze i owiń taśmą izolacyjną (nie zakopuj łączenia) Zamocuj przewód na pozycji korzystając z opasek. Jeśli elektroda uziemiająca została zainstalowana na obszarze o sporym ruchu, przewód musi być podłączony solidnie. 5. Dokładnie sprawdź instalację, zmierz rezystancję uziemienia za pomocą testera. Jeśli rezystancja jest wyższa od wymaganej (np. 100Ω), wprowadź elektrodę uziemiającą głębiej w grunt lub zastosuj więcej elektrod. 6. Podłącz przewód uziemiający do śruby uziemienia w klimatyzatorze. Plastik węglowy Stalowy rdzeń Przewód 2mm²x3.5m, powleczony żółtozielonym PVC Śruba uziemiająca

23 Ustalanie jednostki na pozycji Jednostka zewnętrzna musi zostać zainstalowana na sztywnym i stabilnym podłożu aby zapobiec powstawaniu hałasu i wibracji, zwłaszcza jeśli jednostka zewnętrzna jest zainstalowana nieopodal sąsiadów. Jeśli jest instalowana w miejscu narażonym na silny wiatr lub na wysokości, musi mieć odpowiednie oparcie (ściana lub grunt). 1.Umieść klimatyzator w taki sposób, aby strumień powietrza był skierowany na zewnętrz, tak jak wskazują strzałki u góry jednostki. 2. Przytwierdź jednostkę zewnętrzną do odpowiedniej powierzchni korzystając ze śrub kotwowych. Telefoniczny przewód uziemiający nie powinien być stosowany do uziemiania klimatyzatorów. 3. Jeśli jednostka zewnętrzna jest narażona na silny wiatr, zainstaluj płytki osłonowe na około jednostki, aby wentylator mógł poprawnie działać. Solidnie przymocuj gumowe nóżki aby ograniczyć wibracje i hałas. Gumowa nóżka INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ NA ŚCIANIE PRZY POMOCY PÓŁKI - Upewnij się, że ściana będzie w stanie utrzymać ciężar półki i jednostki zewnętrznej - Zainstaluj półkę jak najbliżej kolumny - Zainstaluj podkładki aby zredukować hałas i przenoszenie wibracji przez ściany Zaprojektowana do tłumienia wibracji pomiędzy jednostką zewnętrzną a półką Miękka guma zaprojektowana do tłumienia wibracji pomiędzy półką i ścianą (nie dostarczana z produktem)

24 Podłączanie i czyszczenie przewodów Podczas instalacji upewnij się, że nie ma żadnych przecieków. Przy odzyskiwaniu chłodziwa, należy uziemić sprężarkę przed odłączeniem rur. Jeśli rura z chłodziwem nie jest odpowiednio podłączona a sprężarka działa z otwartym zaworem serwisowym, rura wciągnie powietrze co sprawi, że ciśnienie podczas cyklu chłodzenia będzie niezwykle wysokie. Może to wywołać eksplozję i obrażenia. Jednostka zewnętrzna jest załadowana dostateczną ilością chłodziwa R410A. Nie należy wypuszczać R410A do atmosfery: jest to fluorowany gaz cieplarniany z Potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego(gwp)=1975 uwzględniony w Protokole z Kioto. Powinieneś usunąć powietrze z jednostki wewnętrznej i rury Jeśli w rurach chłodniczych pozostanie powietrze, będzie ono miało wpływ na sprężarkę. Może to spowodować zmniejszenie wydajności chłodzenia i uszkodzenie. Chłodziwo do oczyszczania z powietrza jednostki zewnętrznej nie zostało załadowane. Skorzystaj z pompy próżniowej jak na poniższym rysunku. RJ040F2HX**/RJ050F2HX**/RJ052F3HX**/AJ040FCJ2**/AJ050FCJ2**/AJ052FCJ3** 1. Sprawdź podłączenie rur. 2. Podłącz wąż ładowania po stronie niskiego ciśnienia rozgałęźnika z miernikiem do dołączonego zaworu z portem serwisowym (RJ040F2HX**/AJ040FCJ2**: zawór serwisowy 3/8 ; AJ050F2HX**/AJ050FCJ2**: zawór serwisowy 3/8 1szt + zawór serwisowy 1/2 1szt; RJ052FCJ3**: zawór serwisowy 3/8 2szt + zawór serwisowy 1/2 1szt) tak jak na rysunku. Podłącz przewody elektryczne i zostaw urządzenie w stanie oczekiwania (stand by). Nie włączaj systemu! Jest to konieczne dla lepszego podciśnienia (W PEŁNI otwarty Elektroniczny Zawór Rozprężny(EEV). 3. Przekręć zawór po stronie niskiego ciśnienia w rozgałęźniku odwrotnie do wskazówek zegara. 4. Usuń powietrze z systemu wykorzystując pompę próżniową przez około 10 minut. - Zakręć zawór po stronie niskiego ciśnienia w rozgałęźniku. - Upewnij się, że zawór ciśnieniowy wskazuje -0.1MPa(-76cmHg) po upłynięciu około 10 minut. Procedura ta jest bardzo ważna aby uniknąć wycieku gazu. - Wyłącz pompę próżniową. - Odłącz wąż od strony niskiego ciśnienia w rozgałęźniku. 5. Ustaw kurek dołączonego zaworu po stronie płynu i gazu w pozycji otwartej. 6. Zamontuj śruby na trzpieniach zaworu i zaślepki portów serwisowych, dokręć je z momentem 183kgf cm kluczem dynamometrycznym. 7. Sprawdź czy nie ma wycieku gazu. - Zwróć szczególną uwagę na śruby trzpieni 3-kierunkowego zaworu i zaślepkę zaworu serwisowego. Jedn. Wewn. A Jedn. Wewn. B Trzpień zaworu Nakrętka trzpienia Port serwisowy Pompa próżniowa

25 RJ060F3HX**/RJ070F4HX**/RJ080F4HX**/AJ068FCJ3**/AJ070FCJ4**/AJ080FCJ4** 1. Sprawdź podłączenie rur. 2. Podłącz wąż ładowania po stronie niskiego ciśnienia rozgałęźnika z miernikiem do dołączonego zaworu z portem serwisowym (zawór serwisowy 5/8 ) tak jak na rysunku (Trzpień zaworu: 1/2-20UNF). Podłącz przewody elektryczne i zostaw urządzenie w stanie oczekiwania (stand by). Nie włączaj systemu! Jest to konieczne dla lepszego podciśnienia (W PEŁNI otwarty Elektroniczny Zawór Rozprężny(EEV). 3. Przekręć zawór po stronie niskiego ciśnienia w rozgałęźniku odwrotnie do wskazówek zegara. 4. Usuń powietrze z systemu wykorzystując pompę próżniową przez około 30 minut. - Zakręć zawór po stronie niskiego ciśnienia w rozgałęźniku. - Upewnij się, że zawór ciśnieniowy wskazuje -0.1MPa(-76cmHg) po upłynięciu około 30 minut. Procedura ta jest bardzo ważna aby uniknąć wycieku gazu. - Wyłącz pompę próżniową. - Odłącz wąż od strony niskiego ciśnienia w rozgałęźniku. 5. Ustaw kurek dołączonego zaworu po stronie płynu i gazu w pozycji otwartej. 6. Zamontuj śruby na trzpieniach zaworu i zaślepki portów serwisowych, dokręć je z momentem 183kgf cm kluczem dynamometrycznym. 7. Sprawdź czy nie ma wycieku gazu. - Zwróć szczególną uwagę na śruby trzpieni 3-kierunkowego zaworu i zaślepkę zaworu serwisowego. Pompa próżniow a Trzpień zaworu Nakrętka trzpienia Port serwisowy

26 Dodawanie chłodziwa Jeśli zainstalujesz nadmierną długość rur, należy dodać dodatkową ilość chłodziwa -10g(20g) na każdy dodatkowy metr rur zgodnie z poniższą tabelą. W Instrukcji Serwisowej znajduje się więcej szczegółów na ten temat. Model Całkowita długość podłączonych rur (L) Dodanie chłodziwa RJ040F2HX** LT 15m Nie trzeba dodawać AJ040FCJ2** LT>15m (LT 15m)x10g RJ050F2HX** LT 20m Nie trzeba dodawać AJ050FCJ2** LT>20m (LT 20m)x20g RJ052/060F3HX** LT 30m Nie trzeba dodawać AJ052/068FCJ3** LT>30m (LT 30m)x10g RJ070/080F4HX** LT 40m Nie trzeba dodawać AJ070/080FCJ4** LT>40m (LT 40m)x10g Ładowanie chłodziwa w stanie ciekłym korzystając z rury płynowej R410A jest chłodziwem typu mieszanego. Konieczne jest ładowanie w stanie ciekłym. Przy ładowaniu chłodziwa z butli do urządzenia wykonuj poniższe instrukcje. 1. Przed rozpoczęciem ładownia, sprawdź czy w butli znajduje się syfon. Są dwa sposoby ładowania chłodziwa. Butla z syfonem Butla bez syfonu syfon Ładuj chłodziwo kiedy butla jest w pozycji pionowej Ładuj chłodziwo kiedy butla jest w pozycji odwróconej Jeśli chłodziwo R410A jest ładowane w stanie gazowym, zmienia się kompozycja ładowanego chłodziwa i charakterystyka urządzenia może się różnić. Podczas pomiaru działania z dodanym chłodziwem wykorzystaj elektroniczną wagę. Jeśli butla nie posiada syfonu, odwróć ją. Ważne informacje dotyczące wykorzystywanego chłodziwa Niniejszy produkt zawiera fluorowe gazy cieplarniane uwzględnione w Protokole z Kioto. Nie należy wypuszczać tych gazów do atmosfery. OSTRZEŻENIE: Poinformuj użytkownika, że w systemie znajdują się 3kg lub więcej fluorowych gazów cieplarnianych. Z tego powodu należy sprawdzać szczelność instalacji co najmniej raz do roku, zgodnie z regulacją n X842/2006. Inspekcja powinna być przeprowadzana jedynie przez wykwalifikowany personel. W przypadku powyższej sytuacji (3kg lub więcej R-410A), instalator (lub osoba odpowiedzialna za ostateczną inspekcję) musi dostarczyć instrukcję konserwacyjną, zawierającą wszystkie informacje udokumentowane przez regulację (EC) N X 842/2006 RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z 17 Maja 2006 na temat określonych fluorowych gazów cieplarnianych.

27 Proszę wypełnić niezmywalnym tuszem (na etykiecie dostarczonej z urządzeniem): - ❶ fabryczny ładunek chłodziwa - ❷ chłodziwo załadowane przy instalacji - ❶+❷ całkowity ładunek chłodziwa a. Fabryczny ładunek chłodziwa: sprawdź płytkę znamionową z nazwą urządzenia b. Chłodziwo załadowane przy instalacji (Informacje na temat uzupełniana chłodziwa) c. Całkowity ładunek chłodziwa d. Butla z chłodziwem i rozgałęźnik do ładowania Etykieta powinna zostać przyklejona w pobliżu portu ładowania chłodziwa (np. wewnątrz pokrywy zaworu odcinającego) Przeprowadzanie testu szczelności Przed zakończeniem instalacji (zaizolowanie przewodów, węża, rur i przymocowanie jednostki wewnętrznej do płyty instalacyjnej) musisz sprawdzić czy nie ma wycieków gazu. Sprawdź korzystając z detektora przecieków Jednostka wewnętrzna Nakrętki kielichowe na końcach sekcji C i D Jednostka zewnętrzna Zawory w sekcjach A i B TEST SZCZELNOŚCI Z AZOTEM (przed otwarciem zaworów) Aby wykryć przecieki chłodziwa, przed przywróceniem próżni i wprowadzeniem R-410A, odpowiedzialnością instalatora jest napełnienie całego systemu azotem (wykorzystując butlę z reduktorem ciśnienia) do ciśnienia około 30 bar. TEST SZCZELNOŚCI Z R-410A (po otwarciu zaworów) Przed otwarciem zaworów, wypuść cały azot z systemu i wytwórz próżnię, zgodnie z zaleceniami ze strony XX. Po otwarciu zaworów, sprawdź szczelność wykorzystując detektor przecieków chłodziwa. WYPOMPOWYWANIE (przed odłączeniem rur, złączy w celach naprawy, usunięcia, utylizacji) Wypompowywanie jest działaniem mającym na celu zebranie z systemu całego chłodziwa. Operacja ta musi zostać przeprowadzona przed odłączeniem rury z chłodziwem aby uniknąć uwolnienia chłodziwa do atmosfery. - Zamknij zawór płynów kluczem nimbusowym - Włącz system w trybie chłodzenia z wentylatorem na wysokim ustawieniu (Sprężarka uruchomi się natychmiastowo, zakładając, że od ostatniego zatrzymania upłynęły 3 minuty). - Po 2 minutach działania, zamknij zawory ssące tym samym kluczem. - Wyłącz system i odłącz główne źródło zasilania. - Odłącz rury. Po odłączeniu zabezpiecz zawory i końcówki rur przed kurzem. - Sprężarka może ulec uszkodzeniu jeśli zostanie uruchomiona przy obecności odwrotnego ciśnienia ssącego. Wygląd urządzeń może różnić się zależnie od modelu

28 Instalacja rur jednostki wewnętrznej Przestrzegaj zaleceń zależnie od wydajności jednostek wewnętrznych. <MH020/023/026/030/035F***/NJ026/035**/AQV07/09/12**/AR07/0912**> Zainstaluj rury pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną zgodnie z kolejnością [ABCD]. RJ050F2HX**/RJ052F3HX**/AJ068FCJ3** <MH052F***/AQV18**/AR18**> Zainstaluj rury pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną zgodnie z kolejnością [BC]. RJ060F3HX**/RJ070F4HX**/RJ080F4HX** AJ070FCJ4**/AJ080FCJ4** <MH052F***/AQV18/24**/AR18/24**> Zainstaluj rury pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną zgodnie z kolejnością [CD]. Model **24** da się podłączyć jedynie do jednostki zewnętrznej 8KW. JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA JEDN. A JEDN. B JEDN. A B C D

29 Ustawienia adresu i opcji instalacji jednostki wewnętrznej W niniejszym produkcie zabrania się instalowania tylko 1 jednostki wewnętrznej. Nie należy wykonywać sprawdzania rur i uruchamiać Trybu Autoadresowania jeśli jest zainstalowana jedna jednostka wewnętrzna. Włącz system i poczekaj aż na wyświetlaczu jednostki zewnętrznej pojawi się kod (wymaga to około 60s). Jak tylko wyświetli się kod, naciśnij 1 raz przycisk K1 pokazany na rysunku obok. Jeśli liczba podłączonych jednostek wewnętrznych jest niższa od maksymalnej dozwolonej dla jednostki zewnętrznej, pokrętło SW01 powinno zostać ustawione zgodnie z ilością podłączonych jednostek wewnętrznych. Po przeprowadzeniu czynności opisanej powyżej, system uruchomi się w trybie Chłodzenia lub Ogrzewania, zależnie od temperatury na zewnątrz. Po kilku minutach (po minimum od 3 do 5 minutach dla jednostki zewnętrznej) system zatrzyma się automatycznie, zakańczając autotest i procedurę adresowania. Na wyświetlaczu jednostki zewnętrznej pojawia się. 20 sekund po wyświetleniu (potwierdza to poprawne wykonanie procedury), na wyświetlaczu jednostki zewnętrznej ukarzą się następujące kody (jeśli są podłączone 4 jednostki zewnętrzne): Wyświetlacz 1 Wyświetlacz 2 Opis Jednostka zewnętrzna komunikuje się poprawnie jeśli jest podłączona do rury z chłodziwem A Jednostka zewnętrzna komunikuje się poprawnie jeśli jest podłączona do rury z chłodziwem B Jednostka zewnętrzna komunikuje się poprawnie jeśli jest podłączona do rury z chłodziwem C Jednostka zewnętrzna komunikuje się poprawnie jeśli jest podłączona do rury z chłodziwem D Wyświetlacz jednostki zewnętrznej Podczas początkowych 60 sekund wyświetlacz będzie pokazywał sekwencję: W tym momencie możliwe jest uruchomienie jednostek wewnętrznych w wybranym trybie. Jeśli nie zostanie wyświetlone, znaczy to, że procedura nie powiodła się i konieczne będzie przeczytanie instrukcji obsługi przed powtórzeniem kroków 1, 2, 3, 4.

30 KROK 1 Sprawdź następujące elementy instalacji: Wytrzymałość miejsca instalacji Skuteczność połączeń rurowych aby wykryć przecieki gazu Podłączenie przewodów Izolację termiczną orurowania Odpływ Podłączenie przewodu uziemiającego KROK 2 WAŻNE! Przed zmianą ustawień przełączników odłącz zasilanie Ustaw na pokrętle (SW01) odpowiednią ilość podłączonych jednostek wewnętrznych Przełącznik Adres Jedn. Wewn. 2 4 Jedn. Jedn. Wewn. Wewn. Wyświetlacz jednostki zewnętrznej Kontrola adresowania ręcznego: Przełącznik Adres Jedn. Wewn. Przesuń w dół przełącznik nr. 1 na SW02 jednostki zewnętrznej Aby przydzielić adres nowej jednostki wewnętrznej zajrzyj na stronę (AQV07/09/12/18/24****) (AR07/09/12/18/24***) Przesuń w dół Przełącznik nr. 1 Wyświetlacz jednostki zewnętrznej

31 KROK 3 Postępuj zgodnie ze wskazaniami z poniższej tabeli związanymi z adresowaniem jednostki wewnętrznej KROK 4 Włącz zasilanie systemu i poczekaj 60 sekund na nawiązanie łączności pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi. Podczas tej fazy, lewy wyświetlacz jednostki zewnętrznej znajdujący się na PCB(DIS01) będzie odliczał od 00 do 15. Nawiązanie łączności będzie komunikowane przez lewy wyświetlacz w następujący sposób: 00 communication with indoor unit A; 00 communication with indoor unit B; 00 communication with indoor unit C; 00 communication with indoor unit D; W przypadku trybu ręcznego adresowania, możesz przeprowadzić operację sprawdzania orurowania niezależnie czy rury zostały podłączone poprawnie czy nie. A musisz sam ustawić przełączniki adresowe jednostki wewnętrznej.

32 TYP RYSUNEK MODEL RĘCZNE UESTWIENIE ADRESU PRZY POMOCY POKRĘTŁA SW02" RAC MH020FV(N/A)** MH023FB** MH026FB(V/N/A)** MH035FB(V/N/A)** MH052FB(V/N/A)** PŁASKI 1-STRONNY MH026FS** MH035FS** MINI 4-STRONNY MH030FM** MH035FM** MH052FM** PŁASKI KANAŁOWY MSP-KANAŁOWY MH026FE** MH035FE** NJ026LHX** NJ035LHX** MH052FU** KONSOLA MH026FJ** MH035FJ*

33 POŁOŻENIE OBROTOWEGO PRZYCISKU ZALEŻY OD ILOŚCI PODŁĄCZONYCH OBWODÓW Z CHŁODZIWEM INSTALACYJNY TRYB TESTOWY (ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi uruchomionymi) Proszę uruchomić na próbę tryb chłodzenia lub ogrzewania. Próba trybu Chłodzenia: naciśnij 3 razy przycisk [K2] Próba trybu Ogrzewania: Naciśnij jeden raz przycisk [K2] Po 12 minutach stacjonarnych warunków sprawdź powietrze w każdej jednostce wewnętrznej. Tryb Chłodzenia(sprawdzenie jednostki wewnętrznej)temp. powietrza wlatującego: Od 10 K do 12 K(odpowiedni przedział temperatur) Tryb Ogrzewania(sprawdzenie jednostki wewnętrznej) Temp. powietrza wylatującego: Od 11 K do 14 K(odpowiedni przedział temperatur) W trybie ogrzewania, silnik wewnętrznego wentylatora może pozostać wyłączony aby uniknąć nadmuchu zimnego powietrza do klimatyzowanego obszaru.

34 Ustawianie opcji (AQV**/AJN**/AR**) Wchodzenie w tryb ustawiania opcji Tryb ustawiania opcji Zmiana trybu Przycisk podwyższania temperatury Przycisk obniżania temperatury Przycisk przyśpieszania wentylatora Przycisk spowalniana wentylatora Ustawienia opcji 1. Usuń baterie z sterownika bezprzewodowego 2. Włóż baterie trzymając przyciski Zwiększania i Obniżania Temperatury, wejdziesz w tryb wyboru opcji. 3. Za każdym razem kiedy naciśniesz przycisk Spowalniana Wentylatora, wartość na lewym wyświetlaczu 7-segmentowym zostanie zwiększona o 1, za każdym razem kiedy naciśniesz przycisk Przyśpieszania Wentylatora, wartość na prawym wyświetlaczu 7-segmentowym zostanie zwiększona o Naciśnij przycisk Mode aby przejść do następnej strony ustawień. 5. Po ustawieniu opcji, naciśnij Mode aby sprawdzić czy wprowadzony kod opcji jest poprawny. 6. Kierując pilota w kierunku zestawu sterującego naciśnij przycisk uruchamiana UWAGA!!! SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 nie muszą być wprowadzane. Są one opcjami stron używanymi w starszych sterownikach bezprzewodowych. Ustaw: SEG2, SEG7 jako ON(włączone) a SEG13, SEG19 jako OFF(wyłączone) Ustawiaj każdą opcję oddzielnie, jako że, nie da się jednocześnie ustawić ADRESU i opcji instalacyjnych jednostki wewnętrznej

35 Ustawienia opcji instalacji jednostki wewnętrznej Działanie KROK 1 1. Usuń baterie z pilota 2. Włóż baterie trzymając przyciski Podwyższania i Obniżania Temperatury Wskazanie KROK 2 1. Naciśnij przycisk Spowalniana Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG2 2. Naciśnij przycisk Przyśpieszania Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG3 KROK 3 Naciśnij przycisk Mode aby włączyć (ON) tryb Chłodzenia(Cool) 1. Naciśnij przycisk Spowalniana Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG4 2. Naciśnij przycisk Przyśpieszania Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG5 KROK 4 Naciśnij przycisk Mode aby włączyć (ON) tryb Osuszania(Dry) 1. Naciśnij przycisk Spowalniana Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG6 2. Naciśnij przycisk Przyśpieszania Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG8 KROK 5 Naciśnij przycisk Mode aby włączyć (ON) tryb Wentylacji(Fan) 1. Naciśnij przycisk Spowalniana Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG9 2. Naciśnij przycisk Przyśpieszania Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG10 KROK 6 Naciśnij przycisk Mode aby włączyć (ON) tryb Ogrzewania(Heat) 1. Naciśnij przycisk Spowalniana Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG11 2. Naciśnij przycisk Przyśpieszania Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG12 KROK 7 Naciśnij przycisk Mode aby wyłączyć (OFF) tryb Automatyczny(Auto) 1. Naciśnij przycisk Spowalniana Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG14 2. Naciśnij przycisk Przyśpieszania Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG15 KROK 8 Naciśnij przycisk Mode aby wyłączyć (OFF) tryb Chłodzenia(Cool) 1. Naciśnij przycisk Spowalniana Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG16 2. Naciśnij przycisk Przyśpieszania Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG17 KROK 9 Naciśnij przycisk Mode aby wyłączyć (OFF) tryb Osuszania(Dry) 1. Naciśnij przycisk Spowalniana Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG18 2. Naciśnij przycisk Przyśpieszania Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG20 KROK 10 Naciśnij przycisk Mode aby wyłączyć (OFF) tryb Wentylacji(Fan) 1. Naciśnij przycisk Spowalniana Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG21 2. Naciśnij przycisk Przyśpieszania Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG22 KROK 11 Naciśnij przycisk Mode aby wyłączyć (OFF) tryb Ogrzewania(Heat) 1. Naciśnij przycisk Spowalniana Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG23 2. Naciśnij przycisk Przyśpieszania Wentylatora aby wprowadzić wartość SEG24 KROK 12 Naciśnij przycisk Mode aby sprawdzić czy wprowadzony przez ciebie kod opcji jest poprwany czy nie jest. Naciśnij przycisk uruchamiana aby wprowadzić opcję.

36 Wskazanie i szczegóły Wskazanie i szczegóły Ustawienia adresu jednostki wewnętrznej (MAIN/RMC) 1. Sprawdź czy zasilanie jest podłączone. Jeśli jednostka wewnętrzna nie jest podłączona, powinno się w niej znajdować dodatkowe źródło energii. 2. Panel (wyświetlacz) powinien być podłączony do jednostki wewnętrznej aby wyświetlał opcje. 3. Przed instalacją jednostki wewnętrznej, przydziel jej adres zgodnie z planem systemu wentylacji. 4. Przydziel adres jednostki wewnętrznej przy pomocy sterownika bezprzewodowego. Początkowy adres jednostki wewnętrznej jest ustawiony jako MAIN/RMC 0A Nie ma potrzeby przydzielania adresu MAIN jednostki wewnętrznej jeśli została zainstalowana tylko jednia jednostka wewnętrzna i jedna jednostka zewnętrzna. Nr. Opcji: 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX Opcja SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 Objaśnienie STRONA TRYB Ustawienia adresu MAIN Część aetna liczby adresu jednostki wewnętrznej Część dziesiętna liczby adresu jednostki wewnętrznej Część jednostkowa liczby adresu jednostki wewnętrznej Wyświetlacz pilota Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły 0 Brak adresu Main Część Część Część 0 A Tryb setna dziesiętna jednostkowa ustawień 1 adresu Main Opcja SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 Objaśnienie STRONA Ustawienia adresu RMC Kanał grupy(*16) Adres grupy Wyświetlacz pilota Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły 0 Brak adresu RMC 1 Tryb RMC1 1-F RMC2 1-F ustawień 1 adresu RMC Jeśli korzystasz z centralnego sterowania, musisz ustawić adres RMC(sterownika). UWAGA!!! Kiedy do SEG4-6 wprowadzone są znaki A-F, adres MAIN nie zmienia się Jeśli w SEG3 ustawisz 0, jednostka wewnętrzna zachowa wcześniejszy adres MAIN, nawet jeśli wprowadzisz SEG6. Jeśli w SEG9 ustawisz 0, jednostka wewnętrzna zachowa wcześniejszy adres RMC, nawet jeśli wprowadzisz wartości do SEG Adres MAIN służy do komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostką zewnętrzną, więc jego ustawienie jest konieczne dla poprawnego działania klimatyzacji.

37 Ustawienia adresu i opcji instalacji jednostki wewnętrznej 1. Sprawdź czy zasilanie jest podłączone. Jeśli jednostka wewnętrzna nie jest podłączona, powinno się w niej znajdować dodatkowe źródło energii. 2. Panel (wyświetlacz) powinien być podłączony do jednostki wewnętrznej aby wyświetlał opcje. 3. Przed instalacją jednostki wewnętrznej, przydziel jej adres zgodnie z planem systemu wentylacji. Domyślnym ustawieniem opcji instalacji jednostki wewnętrznej jest : Indywidualna kontrola sterownikiem zdalnym (SEG20) jest funkcją która pozwala na indywidualne sterowanie jednostką wewnętrzną jeśli jest więcej niż jedna. 4. Ustaw opcje jednostki wewnętrznej przy pomocy sterownika bezprzewodowego. Przy wprowadzaniu Adresu podłącz odbiornik sterownika bezprzewodowego. Opcja SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 Objaśnienie STRONA tryb Centralne sterowanie Wskazania i Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły szczegóły 0 WYŁ WŁ 0 Opcja SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 Objaśnienie STRONA Master/Slave Wskazania i Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły szczegóły 0 Slave Master Opcja SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 Objaśnienie Wyjście zewnętrznego STRONA Zewnętrzne sterowanie sterowania Brzęczyk Wskazania i Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły szczegóły 0 WYŁ Termostat Sterowanie 0 1 WŁ WŁ/WYŁ 0 WŁ WYŁ sterowania Działanie Sterowanie 1 1 WYŁ WŁ 3 WŁ/WYŁ okna¹ Opcja SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24 Objaśnienie STRONA Wskazania i Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły szczegóły Jeśli wprowadzisz numer inny niż z zakresu 0-4 do indywidualnego sterowania jednostką wewnętrzną(seg20), jednostka wewnętrzna zostanie ustawiona jako jednostka 1. ¹) Funkcja WŁ/WYŁ okna dotyczy jednostki AJN**/AR**

38 Jeśli temperatura na zewnątrz jest poniżej -5 C, dla ochrony sprężarki uruchomienie może zająć 60 minut. Ustawienie limitu Prądu i Zmiana procedury Nie manipuluj przełącznikiem ograniczającym prąd jeśli nie jest to konieczne.: Przed zmianą położenia określ całkowity pobór elektrycznych i elektronicznych urządzeń i użyj przycisku ograniczającego tylko jako awaryjnego rozwiązania lub w przypadku jeśli system jest przesadzony w porównaniu do realnego, wymaganego obciążenia termicznego. Przełącznik ograniczający prąd ustawiony jest na domyślną wartość (poniższa tabela) Przełącznik ograniczający prąd znajduje się na PCB jednostki zewnętrznej Skontaktuj się z autoryzowanym technikiem serwisowym lub dystrybutorem aby zmienić ustawienie ogranicznika prądu Przed zmianą ustawienia przełącznika, odłącz od systemu główne źródło zasilania. Wygląd i kształt mogą różnić się zależnie od modelu Amperaż Wybór Przełącznik Wyświetlacz jednostki zewnętrznej

39 Ustawienia PCB Wyświetlacza jednostki zewnętrznej Funkcje klawiszy PCB Wyświetlacza K1: Sprawdzanie orurowania K2: Przycisk funkcyjny K3: Reset K4: Zmiana trybu podglądu Ilość naciśnięć/ Klawisz 1 K1 K2 K3 K4 Sprawdzenie orurowania (Wyświetla: ) Test trybu Ogrzewania (Wyświetla: ) Ładowanie chłodziwa (Wyświetla: ) Test trybu chłodzenia Reset Zmiana trybu podglądu (Wyświetla: ) 4 - Odpompowywa nie (Wyświetla :) Tryby Testowe Chłodzenia i Ogrzewania są jedynie do użytku techników serwisowych. Zmiana Trybu Podglądu klawiszem K4 Naciśnięcia Wyświetlany parametr Naciśnięcia Domyślna częstotliwość sprężarki Docelowa częstotliwość sprężarki Żądana częstotliwość sprężarki Aktualne położenie zaworu EEV0 Aktualne położenie zaworu EEV1 Aktualne położenie zaworu EEV2 Aktualne położenie zaworu EEV3 Obr/min wentylatora (H: wysokie, L: Niskie, Pusto: wyłączony) Wyświetlany parametr Temperatura wylotowa Temperatur OLP Temperatura skraplacza Temperatura na zewnątrz 12 Prąd Docelowa temperatura wylotowa Całkowita wydajność jednostek wewnętrznych Kontrola Bezpieczeństw a (tylko dla Techników Serwisowych) EEV2 i EEV3 w RJ040F2HX**/RJ050F3HX**/AJ040FCJ2**/ AJ050FCJ2** zawsze są wyświetlane jako puste. EEV3 w RJ052F3HX**/RJ060F3HX**/AJ050FCJ3**/AJ068FCJ3** zawsze są wyświetlane jako puste Wyświetlacz jednostki zewnętrznej W czasie pierwszych 60 sekund, wyświetlacz 1 wskazuje sekwencję _1500

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r.

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r. SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU marzec 2011 r. montaz.indd 1 2011-03-30 12:38:17 Przed instalacją i użytkowaniem klimatyzatora prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zalecanymi środkami

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split )

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) Przed instalacją urządzenia naleŝy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, naprawa powinna

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

S(C) 30xx Installation Manual

S(C) 30xx Installation Manual instal_s(c)30xxqxd 06-05-2010 1352 Pagina 1 S(C) 30xx Installation Manual 2 5 3 4 1 INSTALLATIONS HANDBUCH MANUAL DE INSTALACIÓN MANUEL D INSTALLATION INSTALLATION MANUAL INSTALLATIEHANDLEIDING INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo