PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY"

Transkrypt

1 PACOWIA POJETOWAIA i USŁUG IWESTYCYJYCH WISPO zeszów ul. Trgow POJET WYOAWCZY ELETYCZY ISTALACJE ELETYCZE WEWĘTZE BUDYE DYDATYCZY SPECJALEGO OŚODA SZOLO-WYCHOWAWCZEGO W MOWLI ETAP I BUDOWA: OZBUDOWA I PZEBUDOWA SPECJALEGO OŚODA SZOLO-WYCHOWAWCZEGO DZ. 704/1 ADES BUDOWY: MOWLA GM. ŚWILCZA IWESTO: POWIAT ZESZOWSI zeszów ul. Grunwldzk 15 Projektowł: r uprwnień: Dt: Podpis: rzysztof Jnowski r upr. E-85/ r. Oprcowł: r uprwnień: Dt: Podpis: Witold Cynkrz r upr. E-190/ r.

2 SPIS TEŚCI POJETU - stron tytułow - spis treści projektu 1. ZAŁOśEIA 1.1 Podstw oprcowni 1. Zkres oprcowni 1.3 Projekty związne 1.4 Chrkterystyk energetyczn. OPIS TECHICZY.1 Uwgi ogólne. Zsilnie udynku.3 Tlic główn pomirow TGP.3.1. Pomir energii.3.. Główny wyłącznik zsilni.4 Wewnętrzne linie zsiljące (WLZ-ty).5 Instlcje elektryczne.5.1. Instlcj oświetleniow Instlcj oświetleni ogólnego Instlcj oświetleni ewkucyjnego.5.. Instlcj gnizd wtykowych Instlcj gnizd ogólnego uŝytku.5... Instlcj gnizd technologicznych.5.3. Instlcj rozgłoszeniow.5.4. Instlcj dzwonkow.5.5. Instlcj przyzywow.5.6. Instlcj strukturln i zsilni dedykownego.5.7. Instlcj AZAT.5.8. Instlcj oddymini.5.9. Instlcj odgromow.6 Instlcje kotłowni.6.1. Instlcj oświetleniow i gnizd wtykowych.6.. Instlcj siłow.6.3. Instlcj sterowni i utomtyki.6.4. Instlcj detekcji gzu.7 Instlcje połączeń wyrównwczych.7.1. Połączeni wyrównwcze główne.7.. Połączeni wyrównwcze miejscowe.8 Ochron od przepięć.9 Ochron od porŝeń.10 Oświetlenie terenu 3. OBLICZEIA 3.1 Ogólny ilns mocy 3. Oliczeni ntęŝeń oświetleni 3.3 Doór przekłdników 3.4 Doór zezpieczeń 3.5 Oliczenie spdku npięci 3.6 Anliz skuteczności ochrony od porŝeń 4. WYTYCZE DLA WYOAWCY AUTOMATYI OTLOWI I WETYLACJI SALI GOSPODASTWA DOMOWEGO I WIDY 4.1 otłowni 4. Sl gospodrstw domowego 4.3 Wind

3 SPIS YSUÓW 1. Sytucj rys. nr 1 1. Schemt ideowy zsilni rys. nr. Pln instlcji elektrycznych prter rys. nr 3 3. Pln instlcji elektrycznych I piętro rys. nr 4 4. Pln instlcji elektrycznych II piętro rys. nr 5 5. Pln instlcji elektrycznych strych rys. nr 6 6. Pln instlcji odgromowej dch rys. nr 7 7. Tlic piętrow TA1 rys. nr 8 8. Tlic piętrow TA rys. nr 9 9. Tlic piętrow TA3 rys. nr Tlic gospod. domowego TGD rys. nr Tlic piętrow TB1 rys. nr 1 1. Tlic piętrow TB rys. nr Tlic piętrow TB3 rys. nr Tlic serwerowni TS1 rys. nr Tlic serwerowni TS rys. nr Tlic kotłowni T rys. nr Tlic oświetleni terenu TOT rys. nr Schemt instlcji rozgłoszeniowej rys. nr Schemt instlcji strukturlnej rys. nr 0 0. Schemt instlcji oddymini rys. nr 1 1. DT centrlki oddymini rys. nr. Schemt ideowy instlcji TV rys. nr 3 3. Tlic główn pomirow TGP rys. nr 4 4. Projekt zgospodrowni rys. nr 5 3

4 1. ZAŁOśEIA 1.1 Podstw oprcowni Podstwą oprcowni jest zlecenie inwestor n oprcownie projektu instlcji elektrycznych wewnętrznych BUDYU DYDATYCZEGO Specjlnego Ośrodk Szkolno-Wychowwczego w Mrowli gm. Świlcz n dziłce nr 704/1. 1. Zkres oprcowni PoniŜszy projekt swoim zkresem oejmuje: główny WLZ tlic główn pomirow TGP tlice ezpiecznikowe piętrowe instlcje oświetleni ogólnego i ewkucyjnego instlcje gnizd wtykowych ogólnych i technologicznych instlcję rozgłoszeniową instlcję dzwonkową instlcję przyzywową instlcję strukturlną (komputerow i telefoniczn) i zsilni dedykownego instlcję AZAT instlcję oddymini instlcję odgromową ochronę od przepięć ochronę od porŝeń. OTLOWIA instlcję oświetleni i gnizd wtykowych instlcję siłową instlcję sterowni i utomtyki wytyczne do relizcji instlcję detekcji gzu instlcję połączeń wyrównwczych 1.3 Projekty związne Projekt zgospodrowni Projekt rchitektoniczno-udowlny Projekty rnŝowe instlcyjne 1.4 Chrkterystyk energetyczn (udynek dydktyczny) -moc zinstlown (szcunek) P=114,3kW -wsp. zpotrzeowni wynik. k z xk j =0,35 -moc zpotrzeown Psz=40,3kW 4

5 . OPIS TECHICZY.1 Uwgi ogólne iniejszy projekt dotyczy instlcji elektrycznych wewnętrznych Budynku Dydktycznego w rmch rozudowy i przeudowy Specjlnego Ośrodk Szkolno-Wychowwczego w Mrowli gm. Świlcz wrz z m przyległego terenu. Zsilnie udynku stnowi oddzielne oprcownie. dmieni się, Ŝe przeudowie uleg równieŝ zsilnie ud. istniejącego ITEATU: zsilnie to ędzie zrelizowne z nowoprojektownej tlicy TGP, któr ędzie tlicą główną zrówno dl projektownego udynku DYDATYCZEGO jk i istniejącego ITEATU. Do tlicy głównej ITEATU poprowdzony zostnie nowy WLZ, zgodnie ze schemtem zsilni.. Zsilnie udynku. Zsilnie projektownego udynku wykonne ędzie linią klową ze stcji trfo Mrowl 0, zgodnie z wrunkmi przyłączeni podnymi przez ZE Dystryucj Sp. z o.o., wg oddzielnego oprcowni..3 Tlic główn pomirow TGP Projektuje się tlicę główną pomirową TGP jko przyścienną w oudowie izolcyjnej (II kl. ochr.), usytuowną w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz udynku w części przyziemi. W tlicy TGP umieszczono elementy ukłdu pomirowego półpośredniego orz elementy zezpieczeń od przeciąŝeń, zwrć i przepięć. Schemt pokzno n rys. nr Pomir energii Projektuje się, zgodnie z TWZ, ukłd półpośredni energii czynnej i iernej w kierunku poór dl instlcji elektrycznych oświetleniowych i siłowych. Schemt opomirowni pokzno n schemcie ideowym zsilni..3.. Główny wyłącznik zsilni W tlicy głównej pomirowej TGP projektuje się główny wyłącznik zsilni w owodzie zlicznikowym, zdlnie wyłączny, z pośrednictwem cewki wzrosotowej, przyciskiem usytuownym przy głównym wejściu do udynku. Przycisk wyłączjący nleŝy zudowć we wnęce z przeszklonymi drzwiczkmi, w oudowie w II klsie ochronności. Spełni on rolę głównego wyłącznik zsilni ppoŝ. (GWZppoŜ)..4 Wewnętrzne linie zsiljące (WLZ-ty) Wewnętrzne linie zsiljące projektuje się od tlicy głównej TGP do tlic n poszczególnych kondygncjch udynku. WLZ-ty nleŝy wykonć przewodmi kelkowymi ukłdjąc je w poziomie w korytkch instlcyjnych w pionch przewody kelkowe prowdzić w rurkch instlcyjnych pod tynkiem. Przekroje przewodów podno n schemcie zsilni. dmieni się, Ŝe zsilnie windy zrelizowne jest przewodem kelkowym nieplnym z przed głównego wyłącznik zsilni. 5

6 .5 Instlcje elektryczne Projektuje się instlcje elektryczne wewnętrzne w pomieszczenich dydktycznych przewodmi 1-Ŝyłowymi w rurkch giętkich pod tynkiem. Inny sposó wykonni instlcji podno n plnch instlcji. W przypdku sufitów podwiesznych (korytrze)instlcje prowdzić z pomocą przewodów kelkowych, które ukłdć nleŝy w korytkch instlcyjnych ułoŝonych n konstrukcji sufitu podwiesznego. dmieni się, Ŝe instlcje przechodzące przez ściny oddzieleni poŝrowego nleŝy zezpieczyć kołnierzmi lu msą ognioodporną o odporności ogniowej EI 10, tj. równej odporności ogniowej oddzieleń ppoŝ. Przepusty instlcji przez stropy i ściny - o odporności ogniowej EI tych przegród Instlcj oświetleniow Wszystkie instlcje elektryczne nleŝy wykonć przewodmi kelkowymi w korytrzch orz jednoŝyłowymi w rurkch giętkich pod tynkiem w pozostłych pomieszczenich. Loklnie dopuszcz się inny sposó wykonni instlcji wynikjący z przyczyn technicznych jednkŝe z zchowniem przekrojów przewodów zgodnie ze schemtmi tlic Instlcj oświetleni ogólnego Instlcje oświetleniową projektuje się jko podtynkową w rurkch giętkich w pomieszczenich (kelkmi w korytrzch). Projektowne owody zsilne są z tlic piętrowych przynleŝnych wyrnym strefom udynku. Złącznie oświetleni wyłącznikmi przy drzwich wejściowych. W Budynku Dydktycznym zprojektowno oprwmi świetlówkowymi z rstrmi oprócz niektórych pomieszczeń snitritów gdzie zstosowno oprwy wyposŝone w energooszczędne świetlówki kompktowe z elektronicznymi zpłonnikmi. Oprwy nleŝy montowć do sufitów oprócz oprw świetlówkowych z niesymetrycznymi odłyśnikmi do oświetleni tlic klsowych. Oprwy te nleŝy podwiesić n zwieszkch wysokość zwieszeni nleŝy dokłdnie ustlić n udowie zchowując optymlne tlicy. Wszystkie owody oświetleniowe są chronione wyłącznikmi róŝnicowo-prądowymi o prądzie wyzwlni 30mA Instlcj oświetleni ewkucyjnego W owodch oświetleni podstwowego przewidzino oprwy wyposŝone w moduł zsilni wryjnego, co powoduje, Ŝe po zniku npięci w udynku to uruchomi się smoczynnie oświetljąc trkty komunikcyjne i pomieszczeni gdzie znik npięci moŝe yć nieezpieczny dl osó tm przeywjących. Dotyczy to tych prcowni technologicznych gdzie uruchomione mogą yć kuchenki gzowe i zchodzi prwdopodoieństwo poprzeni..5.. Instlcj gnizd wtykowych Instlcję gnizd wtykowych nleŝy wykonć podonie jk instlcję oświetleniową, lecz przewodmi DY,5mm w pomieszczenich (przewodmi kelkowymi w korytrzch). Wszystkie owody są chronione wyłącznikmi róŝnicowo-prądowymi o prądzie wyzwlni 30mA. 6

7 Gnizd ogólnego uŝytku Projektuje się instlcję gnizd ogólnie uŝytkowych, którą nleŝy wykonć nlogicznie jk instlcj oświetleniową. Zsilnie gnizd z tlic ezpiecznikowych przynleŝnych dnemu rejonowi kondygncji. Wszystkie gnizd z kołkmi ochronnymi nleŝy instlowć w odległości ok. 30cm od podłogi. Inne usytuownie gnizd podno n plnch instlcji Gnizd technologiczne Projektuje się instlcję gnizd wtykowych 1-fz. do zsilni odiorników technologicznych (pomieszczenie Gospodrstw Gomowego) podonie jk dl gnizd ogólnych lecz dl odiorów usytuownych pośrodku pomieszczeń owody nleŝy prowdzić w posdzce przewodem kelkowym w rurce L. Zsilnie i zezpieczenie owodów w tlicch piętrowych. Gnizd technologiczne montowć n ocznych ścinkch stołów technologicznych orz n ścinch n wys. 0,9m; ndmieni się Ŝe, w Sli Gospodrstw Domowego nuczyciel m moŝliwość szykiego wyłączeni prądu (gnizd technologiczne) w sytucjch wryjnych, z pomocą przycisku w tlicy WA Instlcj rozgłoszeniow Urządzenie ndwcze Projektuje się urządzenie ndwcze o prmetrch 100V i mocy wynikjącej z ilości zprojektownych głośników. Loklizcj urządzeni w pokoju Dyrekcji. Urządzenie umoŝliwi ndwnie komuniktów, udycji orz ngrywnie i odtwrznie udycji zrelizownych we włsnym zkresie. Instlcj rozgłoszeniow Projektuje się instlcję rozgłoszeniową od pomieszczeni Dyrektor, w którym zloklizowne jest urządzenie ndwcze, do sl lekcyjnych i sli gimnstycznej (etp II). Instlcję (przewód OMYx1,5) ukłdć w korytkch nn n konstrukcji stropu podwieszonego (wydzielone korytk instlcji niskonpięciowych), wspólnie z instlcją strukturlną i TV, orz w rurkch VL pod tynkiem w pomieszczenich. Instlcję zkończyć w pomieszczenich gnizdmi rdiofonicznymi orz głośnikmi 6W/100V Instlcj dzwonkow Projektuje się instlcję dl sygnlizcji przerw w szkole dzwonkmi zinstlownymi w korytrzu n poszczególnych kondygncjch. Instlcję nleŝy wykonć przewodmi kelkowymi ukłdnymi w korytkch n konstrukcji stropu podwiesznego w korytrzch. Sterownie instlcją relizuje się zegrem centrlnym elektronicznym usytuownym w pomieszczeniu Portier. zegrze moŝn ustlić smoczynne sygnlizownie przerw w szkole w oprciu o wewnętrzny zegr w zkresie tygodni czy miesiąc, jk równieŝ zrelizowć ręczne uruchomienie dzwonków Instlcj przyzywow Instlcję przyzywni pomocy projektuje się w pomieszczenich WC dl niepełnosprwnych i oejmuje sygnlizcję optyczną i kustyczną. elizuje się to z pomocą typowych elementów 7

8 przyzywowo-lrmowych: n zewnątrz, nd drzwimi pomieszczeni wskźnik lrmowy pomieszczeni optyczno-kustyczny, w środku przycisk przywołwczy i ksownik Instlcj strukturln i zsilni dedykownego W projektownym udynku wydzielono dw pomieszczeni (Serwerowni1 prter, Serwerowni Ip.), w których usytuowno centrlne punkty dystryucyjne, PD1 dl części prterowej orz PD dl piętr. Dl pomieszczeń dministrcyjnych zprojektowno instlcję strukturlną (komputerową i telefoniczną) podłączoną zsilną z do punktu PD1, ntomist dl sli komputerowej orz kls lekcyjnych w poliŝu punktu PD, zprojektowno instlcj strukturln jest typową instlcją logiczną (komputerową); nleŝy jednk ndmienić Ŝe cłość jest tk skonfigurown y w kŝdym momencie gnizdo komputerowe moŝn yło zmienić n gnizdko telefoniczne i odwrotnie wymg to jedynie przełączeni przewodów w punktch PD1 i PD. Sieci komputerowe strukturlne nleŝy ukłdć w korytkch nn n stropie podwieszonym w korytrzch orz wykonć jko podtynkowe w rurkch VL w pozostłych pomieszczenich. W Sli omputerowej instlcję nleŝy wykonć w knle instlcyjnym min 130x50mm, montownym do stropu i przy podłodze, orz z pomocą 3 słupków instlcyjnych jko zejści instlcji do komputerów uczniów; do pojedynczych łwek i iurk nuczyciel instlcję prowdzić w knle przypodłogowym. słupkch instlcyjnych orz n knłch, nleŝy zmontowć osprzęt gnizd komputerowych i zsilni dedykownego. W serwerownich 1 i instlcje nleŝy ukłdć w korytkch typu ABLOFIL pod stropem orz w knłch 130x50mm w pionch i przy podłodze. Stnowisk komputerowe zsilne ędą owodmi dedykownymi z wydzielonych tlic TS1 i TS (zsilnych ezpośrednio z tlicy głównej pomirowej TGP) orz z wydzielonych pól tlic piętrowych. Wszystkie komputery powinny yć zsilne poprzez listwy zsiljące wyposŝone w ochronniki przeciwprzepięciowe III stopni po stronie uŝytkownik (jko wyposŝenie zestwów komputerowych). Zsilnie poprzez listwy dotyczy równieŝ innych odiorników elektronicznych tkich jk rdioodiorniki, odiorniki TV, odtwrzcze itp. po stronie uŝytkowni. Instlcję strukturlną winn wykonć specjlistyczn f-m specjlizując się w montŝu uruchminiu tkich instlcji. Wykonwc instlcji strukturlnej m oowiązek wykonć tą instlcję n komponentch jednego producent i uzyskć od producent gwrncję min 0-letnią Instlcj AZAT Projektuje się instlcję AZAT oejmującą zestw nten TV orz elementy ktywne (wzmcnicze) i instlcję rozprowdzeni sygnłu TV do wytypownych pomieszczeń. Instlcję nleŝy wykonć przewodem koncentrycznym w korytkch nn w korytrzch orz w rurkch pod tynkiem (pozostłych pomieszczenich) i zkończyć gnizdmi TV. Instlcję AZAT winn wykonć specjlistyczn f-m specjlizując się w montŝu uruchminiu tkich instlcji. 8

9 .5.8. Instlcj oddymini W kltkch schodowych projektuje się instlcję oddymini Ŝd z kltek schodowych posid oddzielny system oddymini sterowny z pośrednictwem oddzielnej centrlki oddymijącej. W skłd instlcji oddymijącej wchodzą klpy dymowe (w części udowlnej projektu) z siłownikmi, okn npowietrzjące (w części udowlnej projektu) z siłownikmi, czujki dymu n stropie kltki schodowej orz przyciski ręcznego uruchmini oddymini montowne n kŝdej z kondygncji przy wyjściu z kltek schodowych. Po wykryciu dymu n kltce, centrlk oddymijąc otwier utomtycznie klpy oddymijące i okn npowietrzjące. Centrlki oddymijące wyposŝone zostną w terie kumultorów umoŝliwijące dziłnie instlcji oddymini po zniku npięci zsilni. Instlcję oddymini wykonć z pomocą przewodów kelkowych w rurkch VL pod tynkiem; siłowniki klp i okien zsilć przewodmi kelkowymi nieplnymi celem zchowni pewności dziłni Instlcj odgromow Celem ochrony oiektu od wyłdowń tmosferycznych projektuje się instlcję odgromową, której elementmi są: -Zwody: Jko zwody wykorzystuje się lszne pokrycie dchu. leŝy jedynie wykonć połączeni pomiędzy połcimi dchu n elementch udynku, które róŝnią się wysokością. kominkch wentylcyjnych nleŝy wykonć zwód pionowy o kącie ochrony 45 0 lu połączyć orókę lchrską z połcią dchu. Pondto z dchem nleŝy łączyć indywidulną ochronę odgromową - mszty odgromowe - tkich elementów n dchu jk nteny TV czy zespoły wentylcyjne. -Przewody odprowdzjące: Zprojektowno przewody odprowdzjące z drutu FeZnφ8 ukłdnego po ścinie zewnętrznej oiektu; ndmieni się, Ŝe dopuszczlne jest tkŝe ukłdnie przewodów odprowdzjących w rurch gruościennych (min 6,3mm) w wrstwie ociepljącej udynek. leŝy ndmienić, Ŝe między róŝnymi poziommi dchu nleŝy wykonć połączeni metliczne drutem FeZnφ8 lu ednrką FeZn5x4. -Uziemienie: Przewiduje się wykonnie uziomu otokowego z ednrki FeZn5x4 ułoŝonej w ziemi n głęokości min. 0,6m. Połączenie pomiędzy częścią ndziemną (przewody odprowdzjące) podziemną (uziom) nleŝy wykonć z pośrednictwem typowych złączy kontrolnych Z. Projektowny uziom otokowy łączyć z istniejącym uziomem udynku istniejącego..6 Instlcje kotłowni.6.1. Instlcj oświetleni i gnizd wtykowych Instlcję oświetleniową i gnizd wtykowych w kotłowni projektuje się przewodmi kelkowymi w rurkch L n uchwytch. Przekroje i typy przewodów podno n schemcie tlicy kotłowni T. 9

10 .6.. Instlcj siłow Instlcj siłow oejmuje owód zsiljący zestw gnizdowy 16A z rozłącznikiem n zsilniu. Gnizdo siłowe z rozłącznikiem n zsilniu, w oudowie izolcyjnej, nleŝy zinstlowć przy drzwich wejściowych do kotłowni Instlcj sterowni i utomtyki Prc ukłdu APiA relizown jest w cyklu utomtycznym w oprciu o regultor mikroprocesorowy (sterownik piec - SP). Wszystkie elementy wykonwcze i regulcyjne zsilne są ezpośrednio z regultor. onstrukcje do ich prowdzeni wykonć nleŝy n udowie po wykonniu instlcji rurowych. Wykonnie instlcji wrz z elementmi pomirowymi i regulcyjnymi orz uruchomienie nleŝy do wykonwcy kotłowni Instlcj detekcji gzu PoniewŜ projektown kotłowni opln gzem jest ez stłej osługi projektuje się system detekcji gzu. W projektownej kotłowni nleŝy zinstlowć detektory gzu wrz z centrlką sygnlizcyjną i sygnlizcją optyczno-kustyczną. Przy wystąpieniu stęŝeni 10% DGW /doln grnic wyuchowości/ ukłd sygnlizuje ten stn kustycznie i optycznie po wystąpieniu 30% DGW zsilnie gzem zostje odcięte przy pomocy zworu smozmykjącego MAG, ujętego w projekcie instlcji gzu. Instlcję detekcji gzu winn wykonć specjlistyczn f-m z odpowiednimi uprwnienimi..7 Instlcj połączeń wyrównwczych.7.1. Połączeni wyrównwcze główne W pomieszczeniu kotłowni projektuje się główną szynę uziemijącą GSU, do której nleŝy przyłączyć wszystkie instlcje wchodzące do udynku wykonne z mteriłów przewodzących. Do szyny GSU nleŝy dodtkowo przyłączyć szynę PE w tlicy głównej pomirowej orz uziom otokowy udynku i dostępne konstrukcje..7.. Połączeni wyrównwcze miejscowe Połączeni wyrównwcze miejscowe pwm projektuje się w snitritch z prysznicmi i wnną orz w Sli Gospodrstw Domowego. Do puszki pwm nleŝy przyłączyć przewodem DYŜo,5mm wszystkie instlcje z mteriłów przewodzących orz konstrukcje i punkt PE njliŝszej tlicy ezpiecznikowej. Instlcję wykonć jko podtynkową w łzienkch orz ntynkową n stołch w Sli Gospodrstw Domowego..8 Ochron od przepięć Ochronę od ezpośrednich wyłdowń tmosferycznych, równieŝ od strony zsilni, stnowi instlcj odgromow orz ochronniki kompktowe w tlicy głównej pomirowej TGP. Ochronę od przepięć indukownych i łączeniowych stnowić ędą projektowne ochronniki w tlicch ezpiecznikowych piętrowych. Projektowne ochronniki ogrniczją nieezpieczne npięci do stnu, jki wytrzymuje większość urządzeń. W przypdku urządzeń rdziej wrŝliwych nleŝy zstosowć ochronę indywidulną i oowiązkowe zsilnie 10

11 tych urządzeń poprzez listwę zsiljącą z wudownymi ochronnikmi III stopni lu zgodnie z wrunkmi podnymi przez producent urządzeń..9 Ochron od porŝeń Ukłd projektownej instlcji TT. Jko system ochrony przeciwporŝeniowej stosuje się szykie wyłącznie owodu w stnch wryjnych. elizuje się to przy pomocy wyłączników róŝnicowoprądowych w owodch odiorczych. Od strony zsilni, od tlicy TGP, wszystkie elementy owodów są zprojektowne w II klsie ochronności i nie wymgją dodtkowej ochrony. Po wykonniu instlcji skuteczność ochrony nleŝy sprwdzić przez pomir..10 Oświetlenie terenu Projektuje się terenu, jko uzupełnienie oświetleni istniejącego, n słupch prkowych oprwmi ze źródłmi sodowymi. Projektowny owód oświetleni terenu zsilny ędzie z projektownej tlicy TOT usytuownej w pomieszczeniu ozdzielni Elektrycznej, gdzie usytuown jest tlic główn pomirow TGP - w projektownym udynku. dmieni się, Ŝe rzem z klem oświetleniowym nleŝy ułoŝyć ednrkę Fezn5x4, do której nleŝy przyłączyć słupy oświetleniowe orz punkty PE n tliczkch ezpiecznikowych w słupch. 11

12 3. OBLICZEIA 3.1 Ogólny ilns mocy (TGP) Lp Wyszczególnienie A.Tlice TA1+TA3 Oświetlenie Gnizd wtyk.1-fz limtyzcj Pi /kw / 9,8 6,1 3,0 kz Psz /kw/ 0,6 0,3 0,4 5,9 1,8 1, Io /A/ AZEM TA1+TA3 18,9 0,53 8,9 14,4 B.Tlic TA Oświetlenie Gnizd wtyk.1-fz Wentylcj TABL. TGB C.Tlice TB1-TB3 Oświetlenie Gnizd wtyk.1-fz limtyzcj 4,3,9 0,5 4,9 0,8 0,4 0,8 0,4 3,4 1,1 0,4 10,0 AZEM TA 3,6 0,53 14,9 4,1 13,0 8,8 9,0 0,7 0,3 0,4 9,1,6 3,6 AZEM TB1+TB+TB3 30,8 0,53 15,3 4,7 D.Tlic T Oświetlenie Gnizd wtyk.1-fz Gnizd 3-fz. 0, 1,3 0,5 1,0 0,5 1,0 0, 0,6 0,5 AZEM T,0 0,53 1,3,1 E.Tlic TS1 Gnizd wtyk.1-fz 4,7 0,7 3,3 5,3 F.Tlic TS Gnizd wtyk.1-fz 9,5 0,7 6,6 10,6 G.Tlic TOT Oświetl. terenu 1,9 1,0 1,9 3,1 H.Wind 4,0 0,6,4 3,9 OGÓŁEM A-H (Budynek dydktyczny) 104,8 0,54 54,6 Dl wsp. jedn. k j =0,6 104,8 0,33 34,9 56,4 I.Tlic TSG (sl gimnstyczn - II etp) 9,5 0,57 5,4 OGÓŁEM A-I 114,3 0,35 40,3 J. Budynek istniej. (wg proj.-iii etp) 7,0 OGÓŁEM (TGP) 67,3 108,6 Uwgi WLZ1: YLY5x5mm Iod=68A / I=50A WLZ: YLY5x5mm Iod=68A / I=50A WLZ3: YLY5x5mm Iod=68A / I=50A WLZ4: 5xYDY5x6mm Iod=36A / I=5A WLZ5: 5xYDY5x10mm Iod=43A / I=3A WLZ6: 5xYDY5x10mm Iod=43A / I=3A WLZ7: 5xYDY5x10mm Iod=43A / I=3A WLZ8: XH-JFE180/E90-5x16mm Iod=43A / I=3A WLZ7: YDY5x10mm Iod=43A / I=3A Zezpieczenie przedlicznmikowe WT-1/gF 15A Wnioski: 1. Moc przyłączeniow dl udynku dydktycznego wrz z slą gimnstyczną wg Wrunków przyłączeni wynosi: 40,0kW. Moc szczytow wg projektów wykonwczych wynosi: 40,3kW 3. Moc przyłączeniow dl udynku istniejącego wg umowy przyłączeniowej nr 60/175/99 wynosi: 7,0kW 1

13 3. Oliczeni ntęŝeń oświetleni Oliczeń ntęŝeń oświetleni dokonno z pomocą progrmu komputerowego. ZłoŜono średnie ntęŝenie oświetleni zgodnie z wymgnimi P wyniki podno n plnch instlcji. 3.3 Doór przekłdników prądowych Dne do oliczeń: Moc ociąŝeni Prąd ociąŝeni Psz=67,3kW Io=108,6A. Doór przekłdnik ze względu n ociąŝenie strony pierwotnej: Doierm przekłdnik do ociąŝeni mocą szczytową mjąc n uwdze dopuszczlne ciągłe przeciąŝenie przekłdnik 0%: Przekłdnik winien mieć przekłdnię 100/5 kl. 0,. Doór przekłdnik ze wzgl. n ociąŝenie strony wtórnej: - elementy ociąŝjące stronę wtórną: Licznik energii czynnej 0,5VA Liczniki energii iernej x0,5va=1,0va Strt mocy w przewodch (,5mm Cu; l=m.) I r=5 x 0,007 x =0,35VA Strt mocy n stykch I = 5 x0,05 = 1,5VA AZEM S o = 3,1 VA Doierm przekłdnik o mocy 5VA który spełni wrunek: 0,5 S n < S o < S n 0,5x5 < 3,1 < 5 1,5<3,1<5 Zstosowno przekłdniki typ: IWO 100/5; kl.0,; 5 VA; < 10; leglizowne 3.4 Doór zezpieczeń Dne do oliczeń: Prąd ociąŝeni) Io=108,6A Zezpieczenie przedlicznikowe w TGP Doierm zezpieczenie przedlicznikowe: WT-1/gF-15A > Io=108,6A Zezpieczenie w złączu klowym Biorąc pod uwgę wrunki selektywności zezpieczeń o róŝnych chrkterystykch wkłdek topikowych: gg/gg=1,6; gf/gf=1,6; gf/gg=,5; gg/gf=1 przyjmuję w złączu klowym zwiercze ezpiecznikowe 50A w stcji trfo WT-1/Gg15A Przyjęty ciąg zezpieczeń WT-1/gG 15A WT-1/F-15A spełni wrunek selektywności zdziłni zezpieczeń. 13

14 3.5 Oliczenie spdku npięci A. Zsilnie udynku (od st. trfo): Wg proj. przyłącz: u 1 =1,67% B. Instlcje odiorcze: jdłuŝszy owód oświetleniowy jest w sli gimnstycznej wg proj. Sli gimnstycznej u 1 =,74% Cłkowity spdek npięci wynosi: u=4,41%< u dop =5,0% Woec powyŝszego nie nlizuje się spdków npięć w instlcjch odiorczych w udynku dydktycznym ze względu n ich korzystniejszą konfigurcję ztem i mniejsze spdki npięć niŝ dl sli gimnstycznej. 3.6 Anliz skuteczności ochrony od porŝeń Ze względu n zstosownie w owodch zsiljących urządzeń w II kl. ochronności w projektownych owodch odiorczych wyłączników róŝnicowo-prądowych, skuteczności ochrony nie olicz się. Po wykonniu instlcji skuteczność ochrony nleŝy potwierdzić przez pomir. 14

15 4. WYTYCZE DLA WYOAWCY AUTOMATYI OTLOWI I WETYLACJI SALI GOSPODASTWA DOMOWEGO 4.1 OTŁOWIA 1) do zdń Wykonwcy utomtyki kotłowni nleŝy: - dostw, montŝ i oprzewodownie elementów utomtyki (czujniki, siłowniki, pompy) zgodnie ze schemtem technologicznym c.o. instlcji kotłowni ( w projekcie instlcji snitrnych) - montŝ i uruchomienie sterownik piec c.o. orz podłączenie wszystkich elementów utomtyki i pomp - ukłdnie przewodów kelkowych dl ww. elementów, w rurkch L n uchwytch - dokumentcj powykonwcz utomtyki ) do zdń Wykonwcy instlcji elektrycznych nleŝy: - zsilnie sterownik piec przewód YDYŜo3x,5, zezpieczenie wyłącznikiem ndmirowym i róŝnicowporądowym P30/5/A + /. 4. SALA GOSPODASTWA DOMOWEGO 1) do zdń Wykonwcy wentylcji nleŝy: - dostw i montŝ kompletnie wyposŝonej tlicy centrli nwiewnej TC: tlic w II kl. Ochronności, wnękow; tlic ędzie sterowć i zsilć wszystkie elementy utomtyki centrli nwiewnej jk równieŝ sterowć wentyltorem wywiewnym - dostw i montŝ wszystkich elementów zsiljących i utomtyki centrli nwiewnej - oprzewodownie wszystkich elementów zsilnych z TC i elementów utomtyki: przewody ukłdć w rurkch pod tynkiem - włączenie w ukłd sterowni wentylcją wentyltor wywiewnego (przewód sterowniczy dostrcz wykonwc elektryki): w TC nleŝy przewidzieć styk ezpotencjłowy 30V (normlnie otwrty w stnie eznpięciowym) do złączni (styk zwrty) i wyłączni (styk rozwrty) wentyltor wywiewnego (wentyltor zsilny z tlicy TGD (zsilnie po stronie wykonwcy elektryki); w tlicy TGD przewidzino styki npięciowe 30V do wykorzystni w tlicy TC w ukłdzie sterowni wentylcją: sygnlizcj wrii wentyltor wywiewnego - styk normlnie zmknięty, orz sygnlizcj prcy wentyltor wywiewnego styk normlnie otwrty; cłość sterowni wentylcją (przyciski, lmpki) n drzwiczkch tlicy TC; schemt sterowni wentyltorem wywiewnym pokzno poniŝej - dokumentcj powykonwcz wentylcji w Sli Gospodrstw Domowego; 15

16 L1 ZAŁ-WYŁ - wentyltor wywiewny WD W F8 WD sygn. prcy wentyltor wywiewnego S sygn. wrii wentyltor wywiewnego 7.1 F7.1 (PS M50) TC TGD tlic gospodrstw domowego (ujęt w części elektrycznej) SCHEMAT STEOWAIA WETYLATOEM WYWIEWYM ) do zdń Wykonwcy instlcji elektrycznych nleŝy: - zsilnie (i zezpieczenie w TGD) wentyltor wywiewnego z Sli Gospodrstw Domowego - doprowdzenie do TC (z tlicy TGD) przewodu sterowniczego YDY7x1,5, do sterowni i sygnlizcji prcą wentyltor wywiewnego (sygnlizcj w TC) - zsilnie tlicy TC przewodem YDYŜo5x,5; przewód zezpieczony ezpiecznikmi 16A. 4.3 WIDA 1. do zdń Wykonwcy instlcji elektrycznych nleŝy: - doprowdzenie zsilni elektrycznego do Wyłącznik Dźwigu ( wrz z wyłącznikiem dźwigu), n prterze ook drzwi windy ; (wind ędzie zsilon przewodem nieplnym XH-J-FE180/E90-5x16mm z przed wyłącznik głównego ppoŝ. udynku, przewód ędzie zezpieczony wkłdką ezpiecznikową zwłoczną gg/35a wg dnych projektu instl. elektrycznych); ukłd instlcji TT; - doprowdzenie 1 linii telefonicznej (zkończonej gnizdem J1) nd drzwi windy n prterze. do zdń Dostwcy (wykonwcy montŝu windy) nleŝy: - rozprowdzenie zsilni windy od Wyłącznik Dźwigu jk w pkt. 1 - podłączenie wryjnego wzywni pomocy z windy poprzez linię telefoniczną jk w pkt.1 - szyu windy. 16

17 ITEAT - ud. istniejący III Etp relizcji ud. DYDATYCZY (projektowny) - I Etp relizcji SALA GIMASTYCZA (projektown) - II Etp relizcji Budow: ozudow i przeudow Specjlnego Adres: Dz. 704/1 w Mrowli gm. Świlcz Ośrodk Szkolno - Wychowwczego Projektowł: r upr. Dt: Podpis: Sprwdził: r upr. Dt: Podpis: Loklizcj: ZYSZTOF JAOWSI E-85/ r. WITOLD CYAZ E-190/ r. Bud. istniejący i projektowny PLA BUDYU - SYTUACJA Skl: 1:500 1

18 PATE I PIĘTO II PIĘTO LgYżo35 GSU wod cwu c.o. gz komin konstrukcje inne TA1 ednrk FeZn5x4 Uziom otokowy 4G63A WD LgYżo5 Wyłącznik dźwigu (przeszkolny) GWZ ppoż. TGP(TP+TG) TABLICA GŁÓWA POMIAOWA II kl. ochr. / wyk. przyścienne (IP0 po otwrciu drzwiczek) B000 63A TP B000 50A u<30 YLYżo5x35 istn. tlic główn T1 istn. udynek TB TA YLYżo5x5 - tlic Serwerowni TA3 TG vrh Vrh TB3 Wh Pmx TB1 T 3xLS TS1 P31 A - zsilnie windy 4kW YLYżo5x5 YLYżo5x5 YDYżo5x6 - zsilnie Sli Gimnstycznej II Etp YDYżo5x10 YDYżo5x10 TS TOT YDYżo5x10 - tlic oświetleni terenu - tlic kotłowni - tlic Serwerowni 1 - owody włsne ozdzielni elektr. B000 3A B000 3A B000 50A B000 50A B000 5A B000 3A B000 3A (przeszkolny) rez. BILAS MOCY Cz. istniejąc Psz=7,0kW Io=43,6A Bud. dydkt. i sl gimnst. Pi=114,3kW kzxkj=0,35 Psz=40,3kW Io=65,1A istn. uziom rooczy OGÓŁEM Psz=67,3kW Io=108,6A I=15A XH-J FE180 E90-3x1,5 XH-J FE180/E90-5x16 3xLS P304 0,3A W SA 3x B6 B6 B000 35A 6 3xS311 B6 B1 15A/gF WG 50A S50 ww. 30V AC I=0,3A DEHventil TT 5 Uk<1,5kV PE IWO100/5; 5VA / kl.0, YY4x70 LgYżo70 Z Z Uziom otokowy u<30 50A 50A TT YAY4x95 - przyłącz wg oddzielnego oprcowni Budow: ozudow i przeudow Adres: Dz. 704/1 w Mrowli gm. Świlcz Specjlnego Ośrodk Szkolno - Wychowwczego Projektowł: r upr. Dt: Podpis: Sprwdził: r upr. Dt: Podpis: Loklizcj: ZYSZTOF JAOWSI E-85/ r. WITOLD CYAZ E-190/ r. SCHEMAT IDEOWY ZASILAIA Skl:

19 MAG istn. przyłącz TT k - klimtyztor ścienny 3kW/30V k1 k1 k k uziom otokowy Y ACHIWUM 1xA/n.s. T TS1/1 TA1/1 j1 - TA1/9 T T T TS1/1 TA1/1 TS1/1 TA1/1 TA1/1 TS1/ TS1/ TA1/1 TA1/1 TA1/1 1xC/n.s. j ITEDET 4xA/580lx/n.s DYETO 3xA/550lx/n.s. - TA1/5 - TA1/5 TA1/ SEETA. 4xA/610lx/n.s. - TA1/5 TA1/1 - TA1/6 TS1/ PO1.3 - TA1/5 TA1/1 TA1/1 TA1/1 TA1/1 AV-1 TV TV1/ TA1/1 TA1/1 k1 k k1 k 1.30-POCZEALIA 1xA/n.s. TA1/ T/6 k - TA1/6 T 3 SP TA1/ TA1/ ST 1.6-OTŁOWIA. xc/50lx/n.s. k1 T/3 CDG k1 1xC/n.s. 1.9-SIĘGOWOŚĆ 3xA/540lx/n.s. TS1/3 T/5 TB1/10A DG TA1/8 T/4 T/ T/4 T/1 DG - TA1/6 W GSU TA1/ TS1/3 T/1 TA1 TA1/ SAO TA1/3 TA1/3 TA1/3 1 TA1/3 1 1 TA1/ TA1/ TA1/3 k 1.5-S.TE.POLISESO. k1: - TA1/8 TA1/ ednrk FeZn5x4 - TA1/7 TA1/3 k: - TA1/9 TA1/ uziom otokowy 1, c 1, 1, k1 1, 1.8-S.DOŚWIAD.ŚWIATA 1, 1, 1, c 1, c TA1/3 c TA1/ - TA1/7 k TA1/ SEWE1 1xA/340lx/n.s. TA1/4 LgYżo10 - TA1/7 k1 strop podwieszony 1.3-SZATIA xc/10lx/n.s. - TA1/8 TA1/11 - TA1/7 TA1/4 ednrk FeZn5x4 Z TA1/11 TA1/3 T PD1 TA1/10 TS1/7 TS1/8 STV1 TS P.TECH. TA1/8 k WD TT1 r5 TB1/8 r4 r5 - TA1/7 - TA1/7 T k1 k r7 r4 r6 TA1/11 1xC/n.s. r6 r OYTAZ 5xD/100lx/w.s. PO.3 GWZ ppoż. 1.0-POTIE 1xA/340lx/n.s. 1xC/n.s. 1.1-SZATIA P 1xC/n.s. 1.0-SZATIA xc/50lx/n.s. - TB1/ G.LOGOPED. 3xA/530lx/n.s G.PSYCH. 3xA/540lx/n.s. - TB1/5 TB G.LOGOPED. 3xA/530lx/n.s. - TB1/6 r1 r r1 r r1 r r1 r - TA1/6 - TB1/6 - TB1/6 - TB1/6 1 TGP 1.19-ZAPL.GAB. ciągi WLZ-tów 1 - TA1/6 TOT w korytkch x300 1xA/300lx/n.s. 1.3-ZAS.DY. T TA1/ oudowne płytmi g-k - TB1/6 TA1/1 3xA/550lx/n.s. T T TA1/ TA1/ TA1/ TA1/3 TB1/1 T TB1/1 TB1/1 TB1/1 T T T r7 TB1/8 TB1/8 TB1/8 TB1/8 1xC/n.s. TOT/3 - TB1/8 TB1/3 TB1/3 SSOT r5 TB1/8 TB1/3 EW 1.03-P.POZ. - TB1/5 r1 TV T TV1/1 r TB1/3 - TB1/5 TB1/10 TB1/4 TB1/4 TB1/4 - TB1/5 - TB1/5 - TB1/5 TB1/1 - TB1/5 TB1/4 PP1 TB1/11 - TB1/5 1xC/n.s. P1 WP1 ZAJĘTE TB1/5 r1, r: - TB1/7 TB1/1 TB1/1 TB1/1 TB1/3 TB1/3 TS1/4 - TB1/5 1 TB1/1 TB1/3 TS1/6 T TB1/3 TB1/3 TB1/1 TB1/1 T TB1/3 TB1/3 TS1/6 TB1/3 TB1/1 TB1/3 TB1/10A TB1/7 TB1/3 TB1/1 Y3. TB1/1 - TB1/9 r3 1xC/n.s. r3 TB1/7 TB1/ TB1/ PO3.3 TS1/4 TB1/ TB1/ TB1/ TS1/5 TB1/ 1.13-MAGAZY xc/170lx/n.s. - TB1/ P.POZ. TB1/ TB1/ TB1/ TB1/ TB1/ TB1/ r1 TS1/5 r1 r TB1/ TB1/ TB1/7 Instlcj wg II Etpu relizcji uziemienie prowdnic windy Z uziom otokowy ednrk FeZn5x4 Z 1xC Z CO -TOT/ OZDZ. ELET. 1xC/n.s. - przewody ukłdć w korytkch x300mm 1.17-G.PEDAG. xa/500lx/n.s G.LOGOP. 3xA/550lx/n.s G.LEA. 3xA/550lx/n.s. OZACZEIA: A B C D DD E - oprw świetl., rstrow PA, x36w/evg, np. typ S36.PA EVG - oprw świetl., rstrow V-AD, x36w/evg, np. typ SE36.V-AD EVG - oprw świetl., symetr. x36w, np. typ S136-A - oprw świetl., x36w/evg/ip65, np. typ COSMO1-36/EVG - oprw świetl. kompkt. do stropu podwiesznego, x36w, np. typ P36.WH EVG - oprw świetl. kompkt. x36w, np. typ P36.WH-S EVG - oprw świetl., rstrow VAD, 1x58W, np. typ S158.VAD F - oprw metlohlogenk. 50W/0000lm/IP65,+ rster+sitk ochr., np. PG50-H/ HQI-T 50/D - plfonier IP44, II kl. ochr., + świetl. komp. elektronicz., np. typ AV4 - oprw dekorcyjn 60W, np. serii CEILIG&WALL, nr 34981/31/10 (Mssive) - oprw ośw. zewn. hlogenkow, 1x35W, np. ZU oprw sufitow 1x60W-żr./x50W-hlog., np. serii CEILIG&WALL, nr 70803/3/47 (Mssive) CDG EXter 4z SCHEMAT POŁĄCZEŃ IST. DETECJI GAZU YDY4x1,5/L18 YDY4x1,5/L18 DG DG Detektor gzu typ EXpert (metn -10%/30% DGW) Detektor gzu typ EXpert (metn -10%/30% DGW) YDYx4/ listw 40x5 YDY4x1,5/L18 MAG Zwór odcinjący (w inst. snitrnej n ścinie ud. istniejącego; L~70m) SOA Sygnliztor kustyczno-optyczny typu SOA - oprwy z modułem ośw. wryjnego h n.s. w.s. WD W/T CDG WA TC SP ST SSOT - oprw ośw. wryjnego 8W/h - montż oprw n stropie - montż oprw w stropie podwiesznym - wyłącznik dźwigu - wyłącznik kotłowni / tlic kotłowni - centrlk detekcji gzu (np. EXter 4z + zsilnie kumultorowe) - wyłącznik wryjny tlicy TGD - tlic centrli nwiewnej Sli Gosp. Domowego dostrcz wykonwc wentylcji - sterownik piec c.o. - skrzynk telemetryczn (w instlcjch rurowych kotłowni) - skrzynk sterowni m terenu - wyłącznik schodowy podwójny - gnizdo zsil. dedykownego komputerów, x30v, DATA, z kluczem mechnicznym - wyłącznik oświetleni strychów nieużytkowych - wskźnik (sygnlizcyjny) pomieszczeni instlcji przyzywowej, montowć wg schemtu instlcji przyzywowej - przycisk przywołwczy instlcji przyzywowej, montowć wg schemtu - przycisk ksujący instlcji przyzywowej, montowć wg schemtu - przycisk ręcznego oddymini PO inst. oddymini - optyczn czujk dymu inst. oddymini - siłownik (wrzecionowy) klpy dymowej inst. oddymini - siłownik (łńcuchowy) okn npowietrzjącego inst. oddymini UWAGI 1: 1. Instlcj ukłdć: w korytrzch przewodmi kelkowymi w korytkch elektroinst. ukłdnych n konstrukcji stropu podwieszonego, w pozostłych pomieszczenich przewodmi DY (inst. elektryczne) i przewodmi kelkowymi w rurkch VL pod tynkiem.. Wszystkie wyłączniki i gnizd 1-fz. 16A. 3. Przejści instlcji przez ściny oddzieleń pożrowych uszczelnić msmi ognioodpornymi 10min. 4. oordynowć wszystkie prce montżowe, w szczególności między różnymi rnżmi. UWAGI : 1. Oświetlenie szyu windy - dostwc windy.. W łzienkch przyciski przywołwcze instlcji przyzywowej montowć poz strefą 1 (wnny lu ntrysku), tj. n wys. min,35m; przyciski wyposżyć w linkę pociągową. 3. Automtyk kotłowni zsiln i sterown ze sterownik piec kotłowni; oprzewodownie elementów (pompy, czujniki, zwory, inne) dostrcz (wrz z elementmi utomtyki) i ukłd wykonwc utomtyki kotłowni wg schemtu kotłowni w projekcie instlcji snitrnych. 4. Oprwy symetryczne ( tlic) montowć n wys.,5m. 5. W Sli omputerowej.15, gniz DATA orz gnizd xj45 przy stnowiskch uczniów, montowć n słupkch elektroinstl. (3szt.); pozostłe gnizd montowć n knle przypodłogowym 130x50mm; słupki elektroinst. montowć między podłogą sufitem; w pom. 1.05,.14 i.15 instlcję zsilni dedykownego i skrętki UTP ukłdć w przypodłogowych knłch min 130x50mm. 6. Skrzynkę telemetryczną ST (w otłowni) łączyć przewodem LiYCY6x0,5 z rejestrtorem szczytów w skrzynce gzowej; przewód ukłdć rzem z przewodem do zworu odcinjącego gz (MAG) w korytku w ud. projektownym orz w listwie nściennej 40x5 w ud. istniejącym. 7. Z projektownej tlicy głównej TGP do tlicy głównej ud. istniejącego T1, ułożyć przewód YLYżo5x35, w korytku elektroinst. w ud. projektownym orz w knle PCV90x60mm w ud. istniejącym. 8. Wzdłuż wszystkich korytrzy ułożyć n stropie podwiesznym korytk: 300 (szer. 300mm) dl instlcji elektrycznych i nn( szer. 300mm) dl instlcji niskonpięciowych (inst. rozgłoszeniow, inst. strukturln, inst. TV; nn ujęto w mteriłch dl instlcji strukturlnej) 9. W serwerownich 1.05 i.14 montowć n stropie korytko ABLOFIL szer. 300, do prowdzeni skrętek UTP i kli telefonicznych. 10. Typy i przekroje przewodów wg schemtów tlic i schemtów instlcji. T - gnizdo inst. strukturlnej xj45, kt.6 - łączyć z punktem dystryucyjnym PD wg schemtu instlcji strukturlnej TV - gnizdo telewizyjne instlcji AZAT - gnizdo instl. rozgłoszeniowej + głośnik 6W/10V - instlcję ukłdć wg schemtu inst. rozgłoszeniowej - dzwonek szkolny instlcj dzwonkow EW - ELETOICZA WOŹA sterownie i zsilnie dzwonków szkolnych TA1/ - owód nr zsilny z tlicy TA1 TT Budow: ozudow i przeudow Specjlnego Adres: Dz. 704/1 w Mrowli gm. Świlcz Ośrodk Szkolno - Wychowwczego Projektowł: r upr. Dt: Podpis: Sprwdził: r upr. Dt: Podpis: Loklizcj: ZYSZTOF JAOWSI E-85/ r. WITOLD CYAZ E-190/ r. PLA ISTALACJI ELETYCZYCH Prter ud. DYDATYCZY (I Etp relizcji) Skl: 1:100 3

20 m1 m m1 m m1 j1 - TA1/9 j1 j1 PO1. j1.-l.sch. j1 TA/1 TA/5 m j1 1xC/n.s..1-P.TECH. TV3/7 TS/1 TA/1 TV TV3/6 TA/1 TA/1 T TV TA/ T TA/ TS/1 TA/1.0-PAC.TECH. 6xB/530lx/n.s. TA/5.19-PAC.PLAST. 6xB/550lx/n.s. TA/5 TA/ TA/ TA/1 TA/1 TA/ TA/ m1 m.18-mag. 1xC/n.s. TA/ C TA/3 TA/3 TA/3.17-ZAPL. GOSP. xc/n.s. TA/ TA/6 TA/6 TA.3-BIBLIOTEA 1xE/580lx/n.s. TA/7 T T T TA/ TA/ T WA TC 1 TGD TA/3 TA/3 T.16-PAC.GOSP.DOM. 1xC/540lx/n.s. TA/6 9 9 TGD/1 TGD/3 TGD/5 TGD/7 TGD/ TGD/4 TGD/6 TGD/8 9 9 TA/7 TA/3 TA/7 TA/4 TA/7 m1 m m1 m m1 m m1 TS/ m TB1/10A TGD/11 TGD/10 TGD/A TS/1 TS/ TA/9 TGD/9 TS/ TA/10 pwm TGD/0 TA/11 lodówk m1,m: TA/8 TS/3, TGD/9 TA/4 strop podwieszony 9 9 TA/4 TGD/9 TGD/9 m1 TGD/1 WD 0,18 TB/3 m TA/8 TB/3.0-P.AUCZ. 5xA/410lx/n.s. TB/9 TB/3 r7 r7 r7 1xC/n.s. r7 T r7 r7 TB/4 ZAJĘTE.01-OYTAZ WP TB/14 n1 0xD/100lx/w.s. n n1 n n1 n n1, PO. TS/3 - TB1/8 Y. Y.3 TB/3 TB/1 TB/9 TB/3 TB/4 T T TS/4 TS/4 TB/4 1 TB/9 TB/9 TB/1 T T TS/5 TS/5 TB/11 PP, TB/8 P T T TB/3 TB/3 n1,n: TB/10 TS/6 TS/6 TB/1.15-S.OMP. 8xA/500lx/n.s. TB/5 TS/6 3 T TB/3 TS/7 3 TB/1 1 TB/1 T TB/1 TB TB/1 TS TB/1 TB/3.08-S.EWALID.-WYCH. 4xB/500lx/n.s. TB/8 TB/3 1 3 TB/13 1, TB/3 T TS/7 1 1, TB/5 PD TB/1 TS/8 TB/5 1 TB1/10A r3 r3 r3 n1, TB/1 TB/1 - TB1/9 PO xC/n.s. n1 1, r3 1, r3 r3 TB/1 TB/1 1.1-S.EWALID.-WYCH. 3xB/500lx/n.s. TB/5 1 TB/ PP4/ PP4/1 TB/ PP3/ TB/1 TB/1 pwm pwm 1xC/n.s. TB/7 1xC/n.s. TB/0 TB/ TB/7 P4 PP3/1 TB/0 P3 : TB/6 TB/7 WP4.09-S.EHAB. 15xDD/310lx/n.s. TB/7 TB/14.09A-ZAPLECZE WP3 TB/14 1xA/n.s. TB/ TB/ TB/ TB/ TB/ Spis urządzeń PACOWI GOSPODASTWA DOMOWEGO: 1 - zmywrk,kw/30v - prlk,kw/30v 9 - kuchenk elektr.,5kw/30v 14 - lodówk 0,3kW/30V do gnizd n środku Sli prowdzić przewody kelkowe YDYżo3x,5 w rurkch L w posdzce - klimtyztor ścienny 3kW/30V.14-SEWE 1xA/300lx/n.s. OZACZEIA: A B C D DD E n.s. w.s. WD W/T CDG WA TC SP ST SSOT - oprw świetl., rstrow PA, x36w/evg, np. typ S36.PA EVG - oprw świetl., rstrow V-AD, x36w/evg, np. typ SE36.V-AD EVG - oprw świetl., symetr. x36w, np. typ S136-A - oprw świetl., x36w/evg/ip65, np. typ COSMO1-36/EVG - oprw świetl. kompkt. do stropu podwiesznego, x36w, np. typ P36.WH EVG - oprw świetl. kompkt. x36w, np. typ P36.WH-S EVG - oprw świetl., rstrow VAD, 1x58W, np. typ S158.VAD F - oprw metlohlogenk. 50W/0000lm/IP65,+ rster+sitk ochr., np. PG50-H/ HQI-T 50/D - plfonier IP44, II kl. ochr., + świetl. komp. elektronicz., np. typ AV4 - oprw dekorcyjn 60W, np. serii CEILIG&WALL, nr 34981/31/10 (Mssive) - oprw ośw. zewn. hlogenkow, 1x35W, np. ZU oprw sufitow 1x60W-żr./x50W-hlog., np. serii CEILIG&WALL, nr 70803/3/47 (Mssive) - oprwy z modułem ośw. wryjnego h - oprw ośw. wryjnego 8W/h - montż oprw n stropie - montż oprw w stropie podwiesznym - wyłącznik dźwigu - wyłącznik kotłowni / tlic kotłowni - centrlk detekcji gzu - wyłącznik wryjny tlicy TGD - tlic centrli nwiewnej Sli Gosp. Domowego dostrcz wykonwc wentylcji - sterownik piec c.o. - skrzynk telemetryczn (w instlcjch rurowych kotłowni) - skrzynk sterowni m terenu UWAGI 1: 1. Instlcj ukłdć: w korytrzch przewodmi kelkowymi w korytkch elektroinst. ukłdnych n konstrukcji stropu podwieszonego, w pozostłych pomieszczenich przewodmi DY (inst. elektryczne) i przewodmi kelkowymi w rurkch VL pod tynkiem.. Wszystkie wyłączniki i gnizd 1-fz. 16A. 3. Przejści instlcji przez ściny oddzieleń pożrowych uszczelnić msmi ognioodpornymi 10min. 4. oordynowć wszystkie prce montżowe, w szczególności między różnymi rnżmi. UWAGI : 1. Oświetlenie szyu windy - dostwc windy.. W łzienkch przyciski przywołwcze instlcji przyzywowej montowć poz strefą 1 (wnny lu ntrysku), tj. n wys. min,35m; przyciski wyposżyć w linkę pociągową. 3. Automtyk kotłowni zsiln i sterown ze sterownik piec kotłowni; oprzewodownie elementów (pompy, czujniki, zwory, inne) dostrcz (wrz z elementmi utomtyki) i ukłd wykonwc utomtyki kotłowni wg schemtu kotłowni w projekcie instlcji snitrnych. 4. Oprwy symetryczne ( tlic) montowć n wys.,5m. 5. W Sli omputerowej.15, gniz DATA orz gnizd xj45 przy stnowiskch uczniów, montowć n słupkch elektroinstl. (3szt.); pozostłe gnizd montowć n knle przypodłogowym 130x50mm; słupki elektroinst. montowć między podłogą sufitem; w pom. 1.05,.14 i.15 instlcję zsilni dedykownego i skrętki UTP ukłdć w przypodłogowych knłch min 130x50mm. 6. Skrzynkę telemetryczną ST (w otłowni) łączyć przewodem LiYCY6x0,5 z rejestrtorem szczytów w skrzynce gzowej; przewód ukłdć rzem z przewodem do zworu odcinjącego gz (MAG) w korytku w ud. projektownym orz w listwie nściennej 40x5 w ud. istniejącym. 7. Z projektownej tlicy głównej TGP do tlicy głównej ud. istniejącego T1, ułożyć przewód YLYżo5x35, w korytku elektroinst. w ud. projektownym orz w knle PCV90x60mm w ud. istniejącym. 8. Wzdłuż wszystkich korytrzy ułożyć n stropie podwiesznym korytk: 300 (szer. 300mm) dl instlcji elektrycznych i nn( szer. 300mm) dl instlcji niskonpięciowych (inst. rozgłoszeniow, inst. strukturln, inst. TV; nn ujęto w mteriłch dl instlcji strukturlnej) 9. W serwerownich 1.05 i.14 montowć n stropie korytko ABLOFIL szer. 300, do prowdzeni skrętek UTP i kli telefonicznych. 10. Typy i przekroje przewodów wg schemtów tlic i schemtów instlcji. - wyłącznik schodowy podwójny - gnizdo zsil. dedykownego komputerów, x30v, DATA, z kluczem mechnicznym - wyłącznik oświetleni strychów nieużytkowych - wskźnik (sygnlizcyjny) pomieszczeni instlcji przyzywowej, montowć wg schemtu instlcji przyzywowej - przycisk przywołwczy instlcji przyzywowej, montowć wg schemtu - przycisk ksujący instlcji przyzywowej, montowć wg schemtu - przycisk ręcznego oddymini PO inst. oddymini - optyczn czujk dymu inst. oddymini - siłownik (wrzecionowy) klpy dymowej inst. oddymini - siłownik (łńcuchowy) okn npowietrzjącego inst. oddymini T - gnizdo inst. strukturlnej xj45, kt.6 - łączyć z punktem dystryucyjnym PD wg schemtu instlcji strukturlnej TV - gnizdo telewizyjne instlcji AZAT - gnizdo instl. rozgłoszeniowej + głośnik 6W/10V - instlcję ukłdć wg schemtu inst. rozgłoszeniowej - dzwonek szkolny instlcj dzwonkow EW - ELETOICZA WOŹA sterownie i zsilnie dzwonków szkolnych TA1/ - owód nr zsilny z tlicy TA1 TT Budow: ozudow i przeudow Specjlnego Adres: Dz. 704/1 w Mrowli gm. Świlcz Ośrodk Szkolno - Wychowwczego Projektowł: r upr. Dt: Podpis: Sprwdził: r upr. Dt: Podpis: Loklizcj: ZYSZTOF JAOWSI E-85/ r. WITOLD CYAZ E-190/ r. PLA ISTALACJI ELETYCZYCH Ip. ud. DYDATYCZY (I Etp relizcji) Skl: 1:100 4

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński PROJEKT BUDOWLANY Relizcj etpu przebudowy i modernizcji 3 piętr Oddziłu Rehbilitcyjnego polegjącego n budowie szybu windowego, montżu windy szpitlnej orz niezbędnej rozbudowie obiektu budynku C znjdującego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Olsztyn, dni 11.1.21r. Znk sprwy: P/5/23/27 Dotyczy: postępowni o udzielenie zmówieni prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego pn: Przebudow i remont (modernizcj) budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ... I.1. Ogólny opis projektownych rozwiązń... I.2. Montż knłów wentylcyjnych... I.3. Otwory rewizyjne i możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO- REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 142 TEMAT : MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów EGZ. Nr teczka 3/3- branŝa elektryczna PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I ELEKTRYCZNĄ ORAZ WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU MIESZKALNYM

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie: CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Oświadczenie: CZĘŚĆ RYSUNKOWA Oświdczenie: Oświdczm, że niniejsz dokumentcj projektow (projekt udowlny) sporządzon jest zgodnie z oowiązującymi przepismi orz zsdmi wiedzy technicznej. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Tlic mieszkniow loklu nr

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY Remont budynku gospodrczego Adres: Nowe Wrpno dz. 817 obręb Nowe Wrpno 1 72-022 Nowe Wrpno Inwestor: Gmin Nowe Wrpno pl. wycięstw 1 72-022 Nowe Wrpno Autor: Archiplex Prcowni Projektow

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne 60 Kotry grodzące, sitki ocronne Kotry wewnętrzne Wózek prowdzący Szyn jezdn Profil 55 x mm Ukłd jezdny kotry grodzącej z przesuwem ręcznym Wózki pośrednie Łącznik szyny do dźwigr Szyn jezdn System mocowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sandomierz, lipiec 2010r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE egz.5 OBIEKT: INWESTOR: STADIUM: PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE 27-530 Ożarów, Os.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TREŚCI A. CZĘŚ Ć OPISOWA - Kopia warunków przyłączenia nr ZET/RDB/ZS/JJ/4299/2007 - Opis techniczny - Obliczenia techniczne 2. RYSUNKI E-1 Rysunek instalacji budynek

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. I ETAP

PRZEDMIAR ROBÓT. I ETAP PRZEDMIAR ROBÓT. I ETAP Systemy udiowizulne Obiekt Tetr Ludowy Krków Kod CPV 45314300 - Instlownie infrstruktury okblowni 45311000 - Roboty w zkresie okblowni orz instlcji elektrycznych 32342400-6 - Sprzęt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Instalacje gniazd

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy rozdziału energii 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki :

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki : Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki : RZUT PRZYZIEMIA Instalacja oświetlenia Rys. P-347/IE/E-1 RZUT PRZYZIEMIA Instalacja gniazd wtykowych Rys. P-347/IE/E-2 RZUT FUNDAMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny

Zawartość opracowania. Opis techniczny Zawartość opracowania 1.Opis techniczny. 2.Część graficzna : rys.nr 1 Plan instalacji elektrycznych i akp 1 : 100 rys.nr 2 Schemat blokowy zasilania i akp rys.nr 3 Schemat tablicy TK Opis techniczny Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY technologii kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji c.o.

PROJEKT BUDOWLANY technologii kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji c.o. Rodzaj opracowania : Nazwa tematu: Adres obiektu: Inwestor: Biuro Projektów: technologii kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji c.o. Kotłownia gazowa i wewnętrzna instalacja c.o. Dom sztuki Muzycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1,

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-856 Warszawa ul. Magiera 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mail:elkras@interia.pl Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

5. Wewn trzne linie zasilaj ce. 6. Tablice rozdzielcze. 7. Instalacja o wietlenia i gniazd wtykowych.

5. Wewn trzne linie zasilaj ce. 6. Tablice rozdzielcze. 7. Instalacja o wietlenia i gniazd wtykowych. SPIS TREŚCI 1.Opis techniczny. 2.Obliczenia techniczne. 3.Warunki techniczne przyłączenia. 4.Rys. nr 1 zasilanie, WLZ - rzut piwnic. 5.Rys. nr 2 zasilanie, WLZ - rzut parteru. 6.Rys. nr 3 zasilanie, WLZ

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestycja: Prz edszkole 20 W ymiana instalacji elektryczne j wewnętrz nej. Adres: Czwartaków Rybnik- Boguszowice Osiedle

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestycja: Prz edszkole 20 W ymiana instalacji elektryczne j wewnętrz nej. Adres: Czwartaków Rybnik- Boguszowice Osiedle PRZEDMIAR ROBÓT BrnŜ kosztorysu: Elektryczn Inwestycj: Prz edszkole 20 W ymin instlcji elektryczne j wewnętrz nej Adres: Czwrtków 1 44-253 Rybnik- Boguszowice Osiedle Kod CPV 1: 45300000-0 Nzw wg CPV 1:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PARTER RYS. E-01 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PIĘTRO II RYS. E-03

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PARTER RYS. E-01 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PIĘTRO II RYS. E-03 2 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA... 3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM... 3 2 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 BILANS MOCY...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1) Część opisowa Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Opis techniczny 2) Obliczenia 3) Rysunki Plan instalacji elektrycznych rzut przyziemia - rys. 1 Schemat ideowy instalacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania 1.Opis techniczny. 2.Część graficzna : rys.nr 1 Plan instalacji elektrycznych i akp 1 : 50 rys.nr 2 Schemat blokowy zasilania i akp rys.nr 3 Schemat tablicy TK 2 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

DOM KATA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

DOM KATA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA DOM KATA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki : - Instalacje elektryczne - RZUT PIWNIC Rys. nr E-1 - Instalacje elektryczne - RZUT PARTERU Rys. nr E-2 -

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA ADAPTACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI OLEKSÓW Gm.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA ADAPTACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI OLEKSÓW Gm. ---------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA ADAPTACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

I TABLICA LICZNIKOWA TL II TABLICA GŁÓWNA TG

I TABLICA LICZNIKOWA TL II TABLICA GŁÓWNA TG 10 I TABLICA LICZNIKOWA TL zaciskowe N+PE, drzwiczki z szybką do odczytu stanu licznika; zamykana na klucz RPL3f 9s kpl 1 2. Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R 303 100 A ; 400 V szt. 1 3. Licznik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH budynku przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie dz. nr ew. 3/1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży.

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży. DT 12/2007 Projekt budowlany Temat: Obiekt: Remont instalacji elektrycznych w sali gimnastycznej i zapleczu Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Plan instalacji elektrycznych. Rys. 2 Schemat ideowy tablicy kotłowni TRK. 1. Opis techniczny Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE generalny projektant: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 70 535 SZCZECIN UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T/F 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl CZĘŚĆ / teczka

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE- PRZEBUDOWA I REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY ORLIK 2012 CZĘŚĆ: WNĘTRZOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13 Tytuł opracowania : PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ BUDYNKU SZATNI NA POTRZEBY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z BIEśNIĄ LEKKOATLETYCZNĄ ORLIK 2012 Adres inwestycji : Baranów ul. Sportowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej

OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej do projektu przebudowy części komunikacji w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Gródku przy ul. Fabrycznej z dostosowaniem do potrzeb dla osób

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA Temat : Wewnętrzna instalacja elektryczna. Obiekt : Budynek byłego dworu projekt przebudowy świetlicy w m-ci Przytoń. Adres : PRZYTOŃ dz. nr 9/19 gmina Ostrowice. Inwestor

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Dane techniczne. 3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 4. Tablice mieszkaniowe. 5. Instalacje elektryczne odbiorcze.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Stan istniejący 1.4 Stan projektowany 1.4.1 Przeniesienie tablicy licznikowej mieszkania 1.4.2 Instalacja odbiorcza projektowanego

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT RCHITEKTONICZNO - BUDOWLNY ZMIENNY MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZPLECZ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT INSTLCJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT INSTLCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH PROJEKTNT: mgr inż. ndrzej Dziduch

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

71-133 Szczecin ul. Brodzinskiego 32 tel./ fax [091] 487 26 56 Pracownia: 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 16 c tel. [091] 428 24 50 fax 428 24 48

71-133 Szczecin ul. Brodzinskiego 32 tel./ fax [091] 487 26 56 Pracownia: 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 16 c tel. [091] 428 24 50 fax 428 24 48 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Kazimierz Halicki 71-133 Szczecin ul. Brodzinskiego 32 tel./ fax [091] 487 26 56 Pracownia: 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 16 c tel. [091] 428 24 50 fax 428 24 48 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

U S Ł U G I P R O J E K T O W E I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H. inż. K. Koczwańska - Trafiałek M E T R Y K A P R O J E K T U

U S Ł U G I P R O J E K T O W E I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H. inż. K. Koczwańska - Trafiałek M E T R Y K A P R O J E K T U U S Ł U G I P R O J E K T O W E I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H inż. K. Koczwańska - Trafiałek 45-245 Opole, ul. J. Bytnara Rudego 11F / 4 tel. 77 45 55 343; fax. 77 44 21 401; tel.kom. 692

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1.1. Wstęp 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Stan istniejący 1.5. Układ zasilania 1.6. Instalacja oświetleniowa 1.6.1. Oświetlenie podstawowe

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa opracowania. podkłady architektoniczno-budowlane, obowiązujące normy i przepisy elektryczne.

2. Podstawa opracowania. podkłady architektoniczno-budowlane, obowiązujące normy i przepisy elektryczne. SPIS TREŚCI 1. Zawartość opracowania 2. Oświadczenie 3. Opis techniczny 4. Plan BIOZ 5. Bilans mocy 6. Rysunki Nr 1 Schemat ideowy rozdzielni RG Nr 2 Schemat ideowy rozdzielni TE1 i TE2 Nr 3 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO POD WAŁK

ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO POD WAŁK 19 NR ZLECENIA C-n 304 KARTA TYTUŁOWA Obiekt: ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO POD WAŁKĄ ETAP I MODERNIZACJA KEMPINGU OLZA, CIESZYN ul. ALEJA JANA ŁYSKA, dz. nr 5/1, obr. 61 BUDYNEK NR 3 RESTAURACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/. ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, styczeń 2010r.

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, styczeń 2010r. Przedmir robót Obiekt Kod CPV 45214220-8 Budow Sl gimnstyczn Zespołu Szkół Publicznych w Brzeżnie, 78-316 Brzeżno 15, dziłk nr 22 Inwestor Gmin Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno woj. zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Projektowe MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OZNACZENIE NAZWA INWESTYCJI EGZ. Remont sanitariatów w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA projekt wykonawczy zasilania oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku zaplecza zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 w Hańsku I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Adaptacja budynku magazynowego na halę targową Dołhobyczów - dz. nr 166/29, 166/30 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY. Adaptacja budynku magazynowego na halę targową Dołhobyczów - dz. nr 166/29, 166/30 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY Adaptacja budynku magazynowego na halę targową Dołhobyczów - dz. nr 166/29, 166/30 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Obiekt: Adres: Branża: Zamawiający: Instalacje elektryczne w hali targowej Dołhobyczów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 2. Podstawa opracowania. 3. Rozdzielnia główna RG oraz tablica TB 4. Wyłącznik główny P - Poż.

OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 2. Podstawa opracowania. 3. Rozdzielnia główna RG oraz tablica TB 4. Wyłącznik główny P - Poż. SPIS TREŚCI 1. Zawartość opracowania 2. Uprawnienia 3. Opis techniczny 4. Plan BIOZ 5. Obliczenia 6. Rysunki: 1. Schematy ideowe 2. Plan wewnętrznych instalacji elektrycznych OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne.

Bardziej szczegółowo