9 Nakłady adaptacyjne ,00 zł 10 Mienie osób trzecich ,00 zł 11 Gotówka w schowkach ,00 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9 Nakłady adaptacyjne 100 000,00 zł 10 Mienie osób trzecich 50 000,00 zł 11 Gotówka w schowkach 20 000,00 zł"

Transkrypt

1 Słupca, dnia r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miejskiej Słupcy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Postępowanie o zamówienie nr: BIZ /09 Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miejskiej Słupcy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) poniŝej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o odpowiedziach. Pytanie Nr 1: W zaktualizowanej tabeli ze strony 25 podaliście w pozycji wyposaŝenie, urządzenia wartość ,93, a w formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do SIWZ) wartość ,63 zł. Która wartość jest właściwa? Właściwa wartość (wynikająca z sumowania wartości tego rodzaju mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wynosi ,63 zł. Zamawiający pragnie sprostować łączną wartość wyposaŝenie i urządzeń, tym samym zmianie ulegają: Tabela łączne sumy ubezpieczenia na stronie Załącznika Nr 1 do SIWZ (Punkt C. I. 2. A.) Łączne sumy ubezpieczenia Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia 1A Budynki uŝyteczności publicznej ,01 zł 1B Budynki mieszkalne ,00 zł 1C Budynki gospodarcze, garaŝe, wiaty ,48 zł 2 Budowle ,49 zł 3 WyposaŜenie, urządzenia ,63 zł 4 Zbiory biblioteczne ,10 zł 5 Zbiory muzealne i eksponaty ,00 zł 6 Środki transportowe ,00 zł 7 Mienie pracownicze ,00 zł 8 Środki obrotowe ,00 zł

2 9 Nakłady adaptacyjne ,00 zł 10 Mienie osób trzecich ,00 zł 11 Gotówka w schowkach ,00 zł Pytanie Nr 2: Podobnie jest z limitami kradzieŝowymi na środki obrotowe. W formularzu ofertowym jest zł a na stronie 32, ,00 zł. Która wartość jest właściwa? Właściwa wartość to ,00 zł. W związku z tym zmianie ulega Załącznik Nr 2a do SIWZ zmieszczony poniŝej. Pytanie Nr 3: Dla sprzętu elektronicznego w Załączniku nr 2a do SIWZ sumy są rozbieŝne do tych z SIWZ (str. 41). Które wartości są właściwe? Właściwe wartości są te zmieszczone w Załączniku Nr 1 do SIWZ. W związku z tym zmianie ulega Załącznik Nr 2a do SIWZ zmieszczony poniŝej. Pytanie Nr 4: Uprzejmie proszę o sprawdzenie i wyjaśnienie niezgodności pomiędzy wykazem pojazdów a formularzem cenowym. W wykazie pojazdów przy samochodzie STAR M LC o nr rej PSL N242 jest zaznaczona wartość samochodu: ,00, natomiast w formularzu cenowym miejsce na wpisanie ceny AC za ten samochód jest wykreślone. Gdzie jest pomyłka? Pojazd Star o numerze rej PSL N242 winien mieć ubezpieczenie AC. W związku z tym zmianie ulega Załącznik Nr 2a do SIWZ zmieszczony poniŝej. Wyjaśnienia i zmiany w SIWZ są obowiązujące dla Wykonawców. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składnia ofert. Z wyrazami szacunku

3 Załącznik nr 2a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Nazwa Wykonawcy:. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych* I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk* Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Budynki uŝyteczności publicznej ,01 zł 2 Budynki mieszkalne ,00 zł 3 Budynki gospodarcze, garaŝe, wiaty ,48 zł 4 Budowle ,49 zł 5 WyposaŜenie, urządzenia ,63 zł 6 Zbiory biblioteczne ,10 zł 7 Zbiory muzealne i eksponaty ,00 zł 8 Środki transportowe ,00 zł 9 Mienie pracownicze ,00 zł 10 Środki obrotowe ,00 zł 11 Nakłady adaptacyjne ,00 zł 12 Mienie osób trzecich ,00 zł 13 Gotówka w schowkach ,00 zł II. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku* Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk* Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 WyposaŜenie i urządzenia, zbiory biblioteczne ,00 zł 2 Środki obrotowe ,00 zł 3 Gotówka od kradzieŝy ,00 zł 4 Gotówka od rabunku ,00 zł 5 Gotówka od rabunku w transporcie ,00 zł III. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia* Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk* Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Szyby i przedmioty szklane ,00 zł IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

4 Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Sprzęt stacjonarny ,19 zł 2 Sprzęt przenośny ,48 zł 3 Kserokopiarki ,00 zł 4 Monitoring, systemy alarmowe ,88 zł 5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony ,99 zł 6 Koszty odtworzenia danych ,00 zł 6 Oprogramowanie ,00 zł 7 Nośniki danych 5 000,00 zł 8 Zwiększone koszty działalności ,00 zł V.A V.B VI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Suma gwarancyjna ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy Suma gwarancyjna ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ubezpieczenia komunikacyjne Marka i typ pojazdu Numer rejestracyjny OC NNW AC 1 DAF FA 2000 DH 25 PSLS098 X 2 Mitsubishi L400 2,5 TD PSL12KA X 3 Daewoo Espero 1,8 Kat KMR Volkswagen Transporter 1,9 D PSLF948 X 5 Ursus C 360 3P PSLW086 X 6 Autosan D-47B PSLV086 X X 7 Cub Cadet b/n 8 Volkswagen Transporter 1,9 TDi PSLX904 9 Citroen C 15 B PSLK Ursus MF 255 PSLY110 X 11 Ursus KT 0162 KNW4854 X 12 Autosan D PSLU563 X X 13 ZPC Świdnik - PSLC583 X X 14 POM - KNV2596 X X 15 H500AH5 - KNB717V X X 16 Meprozet TO-5811 PSLV013 X X 17 SAM - PSLC904 X X 18 FS - Lublin 3322 II śuk A 060 PSL50AL X 19 SAM - KMX3391 X X

5 20 Zetor 4911 PSL40MA X 21 Peugot Partner 1.6 HDI PSL26MU 22 Waryński - b/n X 23 STAR M LC PSLN FSO Warszawa Polonez Caro Plus 1,6 Kat PSLK821 X 25 Renault Trafic 1,9 D PSL 26GM 26 Liaz SC KMF 9135 X 27 Lublin 3322/II KMN 2709 X 28 Star LC PSL N Komatsu WB 93 R-2 b/n X Ubezpieczenia NNW Suma ubezpieczenia 1 NNW skazanych (5 osób) 3 x 5 000,00 zł 2 x ,00 zł Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Maszyny MZWiK ,00 zł Ubezpieczenie maszyn budowlanych Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Koparko - ładowarka ,00 zł PODSUMOWANIE Łączna cena oferty Słownie zł... Data (pieczątka i podpis wykonawcy)

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Imię i nazwisko i/lub nazwa (firmy) Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie Adres Wykonawcy: Kod, miejscowość, województwo Ulica, nr domu, nr lokalu.. Nr telefonu

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-09 RG.271.21.2012

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-09 RG.271.21.2012 GMINA ROŹWIENICA 2012-11-09 RG.271.21.2012 Uczestnicy postępowania - wszyscy Dotyczy wyjaśnienia na zapytania w postępowaniu na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia) OFERTA WYKONAWCA/Y*:. (zarejestrowana nazwa Wykonawcy). (zarejestrowany adres Wykonawcy) REGON NIP.. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY (dla części I zamówienia)

FORMULARZ CENOWY (dla części I zamówienia) Załącznik nr 12 do SIWZ... ( pieczęć/nazwa i adres wykonawcy)... dn.. GPK-SITA GŁOGÓW SP. Z.O.O. ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów Przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GPK-SITA GŁOGÓW SP.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia zamawiającego

Ubezpieczenie mienia zamawiającego Ubezpieczenie mienia zamawiającego Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Olkusz powiat olkuski Olkusz Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Gmina Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo NIP: 879-266-82-60, REGON: 871118744

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.2013 Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz Oferty Pieczęć Wykonawcy e-mail: OFERTA Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/76/SOO/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Ostrowiec Św. 2013-11-08 dotyczy: konkursu ofert na ubezpieczenie majątku Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zwraca sie z prośbą o złożenie oferty cenowej ubezpieczenia majątku naszej firmy od ognia

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 05-400 Otwock

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 05-400 Otwock ... (pieczęć/nazwa i adres wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ Spr. nr 4/2015... dn... Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 05-400 Otwock Przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo