60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI"

Transkrypt

1 (1005) niedziela, 10 lipca ISSN BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków Komisji Majątkowej 26 Po co katolikom ekumenizm? Rozmowa z kardynałem Kurtem Kochem 60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI Fot. Tony Gentile/REUTERS

2 WYDARZENIA 2 EDITORIAL Jubileusz Benedykta XVI Głęboko zapadły mi w pamięci słowa pewnego ojca, adresowane do syna, który pragnął podzielić się z nim radością odkrycia swego powołania. Powiedział on wówczas: Pamiętaj, że nie ma szczęśliwszego człowieka, niż szczęśliwy kapłan i bardziej nieszczęśliwego niż nieszczęśliwy kapłan. Czy Benedykt XVI jest szczęśliwy? W 60. rocznicę swoich święceń papież nie odpowiedział wprost na to pytanie. Za to podzielił się refleksją na temat przyjaźni z Chrystusem, ukazując drogę setkom tysięcy duchownych na całym świecie. Wybrał ten temat w czasach, kiedy tak wiele uwagi media, a może i zwykli ludzie poświęcają grzechom i słabościom księży. Podkreślił, że władza udzielana neoprezbiterowi może go niemal napawać lękiem, bo z chwilą nałożenia przez biskupa rąk może on czynić to, co jedynie Syn Boży może prawomocnie czynić i mówić. Działa jako drugi Chrystus. Fakt, iż Bóg powierza się człowiekowi, że chce przez niego działać prowadzi do wielkiej radości wewnętrznej, a jednocześnie może budzić dreszcze, kiedy kapłan uświadamia sobie i doświadcza własnej słabości i niewyczerpanej dobroci Boga. Kapłaństwo Josepha Ratzingera Benedykta XVI w sposób szczególny koncentrowało się i koncentruje nadal na posłudze prawdy, w tym prawdy o kapłaństwie. Wielką troską przywiązuje On do walki z wszelkim złem w Kościele i apeluje do wiernych na całym świecie o modlitwę za kapłanów. Nasz solidarny w niej udział to najlepszy dar dla papieża, któremu tak wiele zawdzięczamy i którego posługę coraz bardziej cenimy. Stanisław Tasiemski OP Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła i 60-lecie święceń Benedykta XVI W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła Benedykt XVI świętował 60-lecie święceń kapłańskich. Z udziałem kilku tysięcy wiernych zgromadzonych w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem Benedykta XVI odbyła się 29 czerwca Msza św. Ojciec Święty wręczył też paliusze 41 nowym arcybiskupommetropolitom mianowanym w ostatnich 12 miesiącach. Mszę św. wraz z Benedyktem XVI sprawowali arcybiskupi i 100 kardynałów. Wzięła w niej także udział delegacja Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu, pod przewodnictwem prawosławnego metropolity Francji, Emmanuela, jednocześnie dyrektora Biura swego Kościoła przy Unii Europejskiej. W homilii Benedykt XVI nawiązał do słów wypowiedzianych przed 60 laty przez ówczesnego arcybiskupa Monachium, kard. Faulhabera, który przypomniał, zgodnie z obowiązującym w tym czasie ceremoniałem, że neoprezbiterzy nie są już sługami, ale przyjaciółmi. Wyznał, iż zdawał sobie sprawę, że sam Chrystus przyjął go wówczas do grona tych, których zna w sposób zupełnie wyjątkowy i którzy w ten sposób poznają Go szczególnie. Udziela mi władzy, która napawa niemal lękiem, by czynić to, co jedynie On, Syn Boży może prawomocnie czynić i mówić: «Ja odpuszczam tobie grzechy». Pragnie On, abym ja, z Jego pełnomocnictwa mógł wypowiadać wraz ze swoim «ja» słowo, które nie jest jedynie słowem, ale działaniem, które sprawia przemianę w najgłębszej głębi bytu. Papież podkreślił, że fakt, iż Bóg powierza się człowiekowi, prowadzi do wielkiej radości wewnętrznej, a jednocześnie w swej wielkości może przez dziesiątki lat rodzić dreszcze wraz ze wszystkimi doświadczeniami własnej słabości i niewyczerpanej dobroci Boga. Papież zwrócił uwagę, że słowa Jezusa o przyjaźni są umieszczone w kontekście mowy o winnym krzewie, i powiązane z zadaniem wyjścia, przynoszenia owocu, który będzie trwał. Pan zachęca nas do przekraczania granic naszego środowiska, do niesienia Ewangelii w świat innych, aby przenikała wszystko i aby w ten sposób świat otworzył się na Królestwo Boże wskazał. Podkreślił, że owoc jakiego od nas oczekuje Pan wymaga spokoju i trudności, faz oczyszczania i prób, a także radosnej drogi z Ewangelią. Odnosząc się do swego jubileuszu 60-lecia kapłaństwa Benedykt XVI wyraził wdzięczność Bogu za przyjaźń, którą go obdarzył, a także osobom, które go ukształtowały i towarzyszyły. W tym wszystkim kryje się modlitwa, że pewnego dnia Pan w swojej dobroci przyjmie nas i pozwoli nam kontemplować Jego radość zakończył Ojciec Święty. W uroczystości wziął udział także brat Benedykta XVI ks. prałat Georg Ratzinger, który wraz z nim został wyświęcony na kapłana 29 czerwca 1951 r. w katedrze we Fryzyndze. Zgodnie z tradycją czerwone róże i czerwone ornaty użyte w czasie Mszy św. przypominały o męczeńskiej śmierci Piotra i Pawła. Z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich Ojca Świętego kolegium kardynalskie przy współpracy Kręgu św. Piotra (Circolo San Pietro) organizacji osób świeckich wspierających posługę papieża zorganizowało w bazylice św. Jana na Lateranie obiad dla 220 ubogich. tom, st

3 Kościół wobec polskiej prezydencji: sonda KAI Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji Szczerze mówiąc, brakuje mi sygnałów mówiących o tym, czym ma być polska prezydencja. Temat ten nie istnieje także w należytym stopniu w mediach. W moim przekonaniu jest to jakiś znak, i to znak pasywności. Tymczasem warto w jakiś sposób dać wyraz przekonaniu, że Polska jest od dawna obecna w Europie i ma coś do pokazania i ofiarowania Europie. Tak się jednak nie stało i dlatego prawdopodobnie obraz naszego przewodnictwa w Unii będzie dość miałki. Czego życzyłbym polskiej prezydencji? By Polska dała świadectwo nikomu niczego nie narzucając całej tysiącletniej kultury chrześcijańskiej, humanistycznej, która w Polsce stworzyła piękne, światłe tradycje, a o których się zapomniało, lub się udaje, że się nie wie. Myślę choćby o tradycji walki o wolność waszą i naszą ; o trosce, żeby pomagać innym w przebijaniu się do wolności. Myślę też o idei tolerancji przecież uchwalona w końcu XVI w. Konfederacja warszawska o wolności religijnej stanowiła pójście pod prąd zasadzie głoszonej w sąsiednich państwach: cuius regio eius religio (czyja władza, tego religia). Polskę stać było na pokazanie, że u nas jest i będzie inaczej. Polska prezydencja powinna ukazać, że etyka, moralność i pewne wartości duchowe czy religijne mają wymiar ponadczasowy i nawet jeśli nie są jeszcze w pełni w Polsce zrealizowane, to jednak wciąż ich pragniemy i do nich tęsknimy, bo jesteśmy przekonani, że na tych fundamentach warto budować. Trzeba przyznać, że w tej dziedzinie Węgry dały wyraz odwagi i będzie to piękna karta w nowoczesnej historii tego kraju. Życzę, żeby polska prezydencja zapisała się kartą jeszcze piękniejszą, żeby ukazała odwagę w promocji dobra, prawdy i piękna. Abp Józef Michalik Sekretarz COMECE: oczekuję aktywnej polityki wobec prześladowania chrześcijan Przede wszystkim mamy priorytety określone przez polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, czyli wszystko to, co dotyczy budżetu Unii na lata i Partnerstwa Wschodniego, a także sytuacji w Europie w najbliższych miesiącach. Niezwykle ważne będą decyzje dotyczące Grecji, gdyż to one mogą zaważyć także na przyszłości całej Unii. Podczas prezydencji będą prawdopodobnie odbywały się wybory w krajach Afryki Północnej, gdzie dochodzi do gruntownej zmiany porządku politycznego. Będzie to wymagało dużej aktywności ze strony polskiej dyplomacji. Od polskiego przewodnictwa CO- MECE nadal oczekuje aktywnej polityki wobec prześladowania chrześcijan. Wydarzenia w Afryce Północnej przysłoniły nieco tę sprawę, która w ostatnich miesiącach była obecna w europejskiej debacie politycznej, szczególnie na początku roku, nie oznacza to jednak, że prześladowania te ustały. Myślę, że podczas polskiego przewodnictwa sprawa ta będzie nadal podnoszona. Tym bardziej wskazuje na to ładny gest szefa polskiej dyplomacji, Radosława Sikorskiego, który niedawno przywiózł ze sobą do Polski grupę chrześcijańskich uchodźców z Tunezji. Jest to znak, że kwestia ta jest dla niego osobiście ważna. Ponadto na pomoc Polski w czasie prezydencji liczą biskupi z Sudanu, którzy uważają, że nasz kraj i Unia będą wspierały pokojowy przebieg tworzenia dwóch państw: Sudanu Północnego i Republiki Sudanu Południowego. Zwracamy także baczną uwagę na kryzys finansowy w strefie euro, ponieważ mądre decyzje w tym zakresie będą decydowały o przyszłości UE i każdego jej obywatela. Ponadto oczekujemy wsparcia w pracach prowadzonych przez COMECE odnośnie kryzysu demograficznego. Większość państw Unii zdaje sobie z tego sprawę, choć dotychczas odpowiedzią na ten kryzys była polityka migracyjna. Wychodzono z założenia, że jeśli rodzi się zbyt mało Europejczyków, to demograficzną lukę uzupełni się migrantami spoza naszego kontynentu. COMECE widzi rozwiązanie tego kryzysu nie tylko w mądrej polityce migracyjnej, ale też w skutecznej polityce prorodzinnej. Nie chodzi tylko o deklaracje, ale o wiążące decyzje. Uważamy, że w tym kontekście należy wyeliminować wszystkie te elementy z polityki UE, które podważają wyjątkowy charakter małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, a także te, które aborcję przedstawiają jako prawo człowieka. Niewłaściwe pojmowanie małżeństwa i szacunku dla ludzkiego życia są jednymi ze źródeł kryzysu demograficznego i rodziny. Musimy podjąć te działania, aby nie szkodzić, ale z drugiej strony należy wskazać na działania, które będą wspierać rodzinę, czyli pokazywanie pozytywnej wizji życia rodzinnego i jego dowartościowywanie. Za trzy lata będziemy obchodzić Światowy Rok Rodziny, dlatego już teraz musimy myśleć i wypracowywać stanowisko na temat rodziny, jakie będzie zajmowała UE na forum Narodów Zjednoczonych. I tu Polska w czasie prezydencji może tę problematykę skierować na właściwe tory. Mówimy tu o rodzinie w liczbie pojedynczej, a nie o związkach pararodzinnych, nie tylko jako jednopłciowych związków partnerskich, ale także mamy na względzie sytuację dzieci żyjących w nienormalnych strukturach życia rodzinnego. SONDA 3

4 Należy podkreślić, że podczas prezydencji danego kraju podejmowane są także wcześniejsze inicjatywy, które nadal są przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Od kraju, który przewodniczy UE, zależy też, w jakich obszarach chce się szczególnie zaangażować, a to decyduje, które projekty są szybciej realizowane, a które wolniej. Jednym z nich jest przygotowywana dyrektywa UE o czasie pracy. Chcemy, aby zawarte w niej było odniesienie do niedzieli, jako szczególnego czasu odpoczynku, aby została przywrócona właściwa ranga tego dnia. Należy przy tym zaznaczyć, że UE nie może zakazać pracy w niedzielę, lecz może jedynie podkreślić znaczenie niedzieli, jako dnia odpoczynku i wolnego od pracy. W sprawie zaangażowania Kościoła katolickiego i innych wspólnot religijnych we wspieranie inicjatyw unijnych należy unikać instrumentalizacji Kościołów i religii. Przypomnijmy, że odpowiedzialność Kościoła za życie polityczne i społeczne tak na poziomie Unii, jak i danego kraju członkowskiego ma charakter długofalowy. Chodzi przede wszystkim o edukację obywateli. Wychodzimy z przekonania, że im bardziej ktoś jest chrześcijaninem, to przez sam fakt praktykowania wiary lepiej rozumie swe obywatelskie obowiązki. Potwierdzają to liczne badania socjologiczne. Ponadto Kościół katolicki dysponuje wielowiekowym doświadczeniem, a jego rola w polityce i życiu społecznym polega na funkcji korygującej. Kościół ocenia różne projekty polityczne i społeczne z punktu widzenia etycznego. Proponuje ich korektę tam, gdzie nie będzie to służyło dobru wspólnemu. Na przykład mamy finansowanie przez UE badań na ludzkich embrionach i komórkach macierzystych, co z etycznego punktu widzenia jest nie do przyjęcia i godne potępienia, gdyż jest to niszczenie ludzkiego istnienia. Badanie tego typu powinny być prowadzone na alternatywnych komórkach macierzystych, ponieważ z perspektywy naukowej są one o wiele bardziej obiecujące i nie powodują zastrzeżeń etycznych. Dlaczego zatem Unia nie mogłaby przekierować finasowania właśnie na ten typ badań naukowych? Jest to jeden z przykładów owej korygującej działalności Kościoła. Etyka nie wstrzymuje ludzkiej inwencji badawczej, lecz kieruje ją na właściwe drogi, tak żeby nauka rzeczywiście służyła dobru człowieka. Należy przypomnieć, że w ramach przewodnictwa Konferencja Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna wystosowały list do premiera polskiego rządu z prośbą o spotkanie. Tradycyjnie spotkania takie są organizowane przez Kościoły krajowe i biorą w nich zazwyczaj udział sekretarze generalni COMECE i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK). Węgrzy zorganizowali dwa spotkania tych gremiów z premierem Viktorem Orbánem na początku i na końcu prezydencji. To pokazuje, jak powinien wyglądać dialog między Kościołami a UE. Przypomnijmy, że praktyka ta jest umocowana w artykule 17. Traktatu Lizbońskiego. Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz SONDA 4 Abp Muszyński: mam nadzieję, że polskie przewodnictwo dobrze zapisze się w Unii Mam nadzieję, że polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej dobrze wpisze się w jej dzieje m.in. dlatego, że mamy za sobą długie dziedzictwo europejskie. Przede wszystkim jednak liczymy, że Polska ukaże innym krajom drogę do podstawowych wartości naszego kontynentu. Europa to nie tylko gospodarka, ale także to, co określamy jako jedność w wielości. Moim zdaniem, z ekonomicznego punktu widzenia o przyszłości naszej części świata zadecyduje to, na ile będą przestrzegane zasady solidarności i pomocniczości. Papież przypomniał nam, że nie będzie pełnej jedności kontynentu, jeśli Europa nie będzie wspólnotą ducha. I mam nadzieję, że Polska ukaże innym krajom szerszy wymiar tego kontynentu. Ale oczekuję również, że będziemy zabiegać o to, aby Europa była domem dla wszystkich, żeby przestrzegano elementarnych, podstawowych praw i godności człowieka, szacunku dla każdego, w tym także praw wyznaniowych. Europa szczyci się swoją tolerancją, dlatego życzyłbym sobie a sądzę, że są to nie tylko moje oczekiwania żeby była to prawdziwa tolerancja, w której jest miejsce dla wszystkich, łącznie z ludźmi wierzącymi. Uważam, że możemy stanowić historycznie jakąś przeciwwagę dla Francji z jej daleko posuniętym laicyzmem. Chodzi nie tylko o wartości ściśle wyznaniowe, ale o to, co można uznać za wartości prawdziwie europejskie. Myślę też, że polska prezydencja nie tylko mogłaby, ale wręcz powinna działać na rzecz obrony chrześcijan. Wiem, że nasi posłowie do Parlamentu Europejskiego podejmują już pewne inicjatywy w tym zakresie i bardzo mnie to cieszy. Polska jest krajem prawie jednolitym wyznaniowo, mieliśmy w naszej historii czasy prześladowań narodowych i religijnych, dlatego dzisiaj powinniśmy być szczególnie uwrażliwieni na sprawy dyskryminacji na tle wyznaniowym i wychodzić naprzeciw tym, którzy z tego powodu doświadczają prześladowań. To jest to, co nazywam fundamentalizmem laickim. Europa powinna być domem dla wszystkich. Tolerancja zaś ma przejawiać się nie tylko w postaci tolerowania, czyli znoszenia drugiego człowieka, inaczej myślącego czy wierzącego, ale także jako poszanowanie różnych przekonań i wierzeń. W stosunkach z krajami islamskimi nie ma parytetu muzułmanie w Europie cieszą się pełną wolnością w wyznawaniu swej wiary, ale w tamtych krajach za noszenie znaków religijnych, np. krzyżyka, różańca czy za posiadanie Biblii lub świętych obrazków ludzie są karani. O taką równość i wzajemność powinniśmy zabiegać, a przynajmniej o minimum szacunku i poszanowania dla inaczej myślących i wierzących... Abp Henryk Muszyński

5 Narodowa Pielgrzymka Węgrów do Polski Podczas zakończonej 30 czerwca narodowej pielgrzymki, Węgrzy symbolicznie przekazali Polakom przewodnictwo w Unii Europejskiej. Niemal tysiąc pielgrzymów odwiedziło Kraków, Częstochowę i Stary Sącz najważniejsze miejsca kultu łączące Polaków i Węgrów. Chodzi o to, aby pokazać Europie, że nasza wspólnota zbudowana jest na duchowym fundamencie. Mam nadzieję, że Polska przejmie od Węgier tę pałeczkę w sztafecie wierności wartościom chrześcijańskim powiedział jej główny organizator László Budai, radny z Szigetszentmiklós. Głównym patronem przedsięwzięcia był László Kövér, przewodniczący parlamentu węgierskiego. Wraz z nim pielgrzymów prowadzili węgierscy biskupi: János Székely z archidiecezji Ostrzyhom-Budapeszt, József Tamás z archidiecezji Alba Julia w Siedmiogrodzie w Rumunii i Antal Majnek z diecezji Mukaczewo na Zakarpaciu na Ukrainie oraz ks. Botond Bátor, węgierski prowincjał zakonu paulinów, który powstał na Węgrzech i przywędrował stamtąd do Polski. Kraków Pielgrzymka rozpoczęła się 28 czerwca w Krakowie, w dniu wspomnienia św. Władysława, który był władcą Węgier z dynastii Arpadów i jest patronem kraju. Pątnicy wzięli udział w Mszy św. w bazylice mariackiej, gdzie powitał ich kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski przypomniał, że Polaków i Węgrów łączy wspólna historia, łączą święci, wiara chrześcijańska i bliskość geograficzna. Wybraliście ten czas, kiedy Węgry przekazują kierownictwo Europy Polsce. Dziękuję za tę inicjatywę! powiedział kard. Dziwisz. Podkreślił, że Węgry stały się przykładem dla Europy, przypominając jej, że ma chrześcijańskie korzenie i na nich ma budować przyszłość, bo drzewo bez korzeni umiera. Po Mszy św. pielgrzymi przeszli na Wawel, gdzie złożyli wieńce na grobach polskich królów, którzy przybyli z Węgier: św. Jadwigi oraz Stefana Batorego. Częstochowa Z Krakowa pątnicy udali się do Częstochowy, gdzie wspominali założyciela zakonu paulinów, bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia. Przybywamy, by podziękować Polakom za tysiąc lat naszej przyjaźni, która przyniosła tak wiele wspaniałych owoców powiedział biskup pomocniczy archidiecezji Ostrzyhom-Budapeszt, János Székely, rozpoczynając ma Jasnej Górze Mszę św., stanowiącą najważniejszy punkt pielgrzymki. Wezwał Polaków i Węgrów do odważnego dawania świadectwa wiary w Unii Europejskiej. Bądźmy w Unii Europejskiej my, Polacy i Węgrzy, tymi, którzy zachowują wartość wiary, życia, rodziny i narodu mówił węgierski biskup. Podkreślił, że Węgrzy są dumni z faktu, iż w konstytucji ich państwa znalazło się odwołanie do Boga, że jest w niej zapisane imię Stwórcy, że jest w niej zachowane dziedzictwo chrześcijańskie, że konstytucja broni małżeństwa, życia od poczęcia do naturalnej śmierci, że światło Boga oświetla konstytucję i społeczeństwo. W imieniu Węgrów podziękował za tysiąc lat przyjaźni polsko-węgierskiej, które tyle błogosławieństwa przyniosło dla naszych narodów. Przybyliśmy podziękować za wielkich naszych świętych: za św. Jadwigę, za bł. Jolantę, św. Kingę, za wielkich naszych przywódców: za Stefana Batorego, za Jana Sobieskiego, w szczególny sposób dziękujemy za bł. Jana Pawła II. Dziękujemy za bł. Euzebiusza mówił kaznodzieja. Przeor Jasnej Góry, o. Roman Majewski przekazał Węgrom kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej dla bazyliki św. Stefana w Budapeszcie. W darze dla Jasnej Góry pątnicy ofiarowali makietę studni, przy której są umieszczeni święci węgierscy z bł. Euzebiuszem. Pozostawili tam również kamienny ryngraf z godłem Węgier podtrzymywanym przez dwa anioły i napisem w dwóch językach: Dziękujemy. Wotum zostało umieszczone w Kaplicy Cudownego Obrazu. Stary Sącz Jasnogórski obraz w Budapeszcie 1 lipca przybyła do Budapesztu kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz przywieźli uczestnicy Narodowej Pielgrzymki Węgrów, którzy modlili się kilka dni wcześniej na Jasnej Górze. Uroczysta procesja z kopią jasnogórskiego obrazu wyruszyła spod gmachu Parlamentu i dotarła do bazyliki św. Stefana, która jest katedrą archidiecezji Ostrzyhom-Budapeszt. Powitali ją przedstawiciele władz miasta, ambasador RP na Węgrzech, Ostatnim etapem narodowej pielgrzymki Węgrów do Polski była Msza św. w Starym Sączu, miejscu działalności i pochówku św. Kingi z rodu Arpadów. Z okazji prezydencji Polski w Unii Europejskiej chcieliśmy prosić Boga o błogosławieństwo dla Waszego narodu. Modliliśmy się, by Polacy byli wierni chrześcijańskim wartościom i wzmocnili korzenie Unii, bo tego brakuje w Unii Europejskiej powiedział KAI bp Tamás. Po Mszy św. Węgrzy przeszli do źródełka św. Kingi i odwiedzili Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II na starosądeckich błoniach. Przy klasztorze odsłonięto też specjalną tablicę upamiętniającą wizytę Węgrów w Polsce. Organizatorami pielgrzymki, przebiegającej pod hasłem: Dziękujemy, były węgierskie cywilne stowarzyszenia przyjaźni polsko-węgierskiej i organizacja non-profit Missziótours. pc, led, it, eb parlamentarzyści oraz proboszcz kościoła katedralnego. Została ona umieszczona obok relikwii króla Stefana, który ofiarował Matce Bożej naród węgierski, swoją koronę, państwo węgierskie. Przez cały następny dzień trwało modlitewne czuwanie, zakończone uroczystą Mszą św. i Apelem Jasnogórskim o godz , poprowadzonym przez wiernych z polskiej parafii w Budapeszcie. RV KRAJ 5

6 Abp Głódź: Polskę stanowi chrześcijańska tożsamość Prosimy naszych braci, szczególnie tych, którzy odpowiedzialni są za bieg spraw publicznych: nie zachęcajcie do antyklerykalizmu! apelował metropolita gdański 29 c zerwca w Poznaniu. Abp Głódź przybył do Poznania na zaproszenie abp. Stanisława Gądeckiego. W homilii metropolita gdański odniósł się do rozpoczynającej się wkrótce polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Wiele wokół tego afektacji, a przecież nie jest to czymś nadzwyczajnym, nie jesteśmy przecież petentami. Nie musieliśmy zdawać egzaminu z politycznej poprawności, dołączać do grona państw, których ulicami przechodzą parady równości, dawać przyzwolenia na moralną degradację i nihilizm podkreślił abp Głódź. Metropolita gdański wezwał, by polska prezydencja dała okazję do ukazania z dumą i godnością naszego wiana, bogactwa, o którym tak wielu pragnie dziś zapomnieć, uznając je za muzealny rekwizyt. Ukażmy wiano polskiej kultury wyrastającej z dziedzictwa krzyża i ewangelicznych wartości, wiano naszej drogi ku wolności, konsekwentnej, nieustępliwej, wiano dobra, jakie się pod polskim niebem rodzi, piękno polskich rodzin, Bogiem silnych, kształtujących młode pokolenie w duchu prawdy i odpowiedzialności mówił abp Głódź. Do bogactwa Polski zdaniem metropolity gdańskiego należy także życie wielkich Polaków, błogosławionego Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, świętego Maksymiliana Marii Kolbego, ks. Jerzego Popiełuszki, obrońcy praw człowieka. Nie musimy na liderów artystycznych działań z okazji inauguracji prezydencji desygnować kpiarzy i prześmiewców z tego, co święte z narodowej flagi, z tego, co boli wciąż polskie serca tragedii smoleńskiej. Nie musimy równać w dół podkreślił abp Głódź. Metropolita gdański odniósł się także do dyskusji na temat związków partnerskich. Dlaczego świętość i Boże źródło małżeństwa ma zostać narażone na kpinę i swoiste szyderstwo? pytał abp Głódź. Przypomniał też apel Konferencji Episkopatu Polski, by politycy nie ulegali presji środowisk próbujących zrównać małżeństwo mężczyzny i kobiety z tzw. związkami partnerskimi oraz związkami osób tej samej płci. Nie ucichnie nasze non possumus dla degradacji polskiego życia, obrażania Bożych praw, spychania narodu na pustynię nihilizmu podkreślił abp Głódź. Obywatelski projekt do komisji Abp Głódź wezwał również do odrzucenia postawy antyklerykalizmu, ataków na duchownych i dekretowania poprawnie politycznych postaw. Prosimy naszych braci, szczególnie tych, którzy odpowiedzialni są za bieg spraw publicznych: nie zachęcajcie do antyklerykalizmu! Nie promujcie niechęci do Kościoła! Nie odmawiajcie duchownym praw obywatelskich, nie dekretujcie czego mogą, a czego nie mogą. Bo to droga donikąd podkreślił metropolita gdański. Nie marginalizujcie Kościoła w wymiarze publicznego życia, nie odmawiajcie mu należnego szacunku, na które zasłużył nie tylko Bożym źródłem pochodzenia, także wiernością Ojczyźnie, pracą na rzecz ładu moralnego, służbie wartościom apelował abp Głódź. Abp Głódź mówił także o potrzebie apostolstwa prawdy, wspominając posługę Jana Pawła II i przypominając zryw wolnościowy mieszkańców Poznania w 1956 roku. Bóg, wolność, prawo, chleb ; wydawać się mogło, że te słowa staną się fundamentem nowej Polski, ku której prowadziła nas nasza wiara i nadzieja, że Polska stanie się krajem wolności, prawa i dorodnego bochna chleba dzielonego sprawiedliwie a tymczasem wciąż jest to zadanie, postulat, program powiedział abp Głódź. ms KRAJ 6 Obywatelski projekt o całkowitej ochronie życia poczętego został 1 lipca, decyzją Sejmu, skierowany do komisji. Za głosowało 261 posłów, przeciw 155, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Projekt będzie teraz omawiany w komisjach polityki społecznej, rodziny i zdrowia. Sprawozdanie z prac tych zespołów ma być gotowe do 1 września 2011 r. W myśl projektu obywatelskiego życie ludzkie ma być chronione bezwyjątkowo także gdy ciąża zagraża zdrowiu matki, gdy płód jest uszkodzony lub chory, gdy ciąża jest skutkiem czynu zabronionego. 14 kwietnia członkowie społecznego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej złożyli w biurze Marszałka Sejmu 480 tys. podpisów pod projektem nowej Ustawy o ochronie życia ludzkiego od poczęcia. Projekt zakłada zmianę art. 1. Według projektodawców powinien on zostać rozszerzony do dwóch punktów mówiących, że: Każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia oraz że: Życie i zdrowie dziecka od chwili jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa. Proponuje się też usunięcie preambuły oraz artykułów 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c i 9 obowiązującej ustawy. Są w nich zawarte m.in. warunki dopuszczalności przerwania ciąży przez kobietę w przypadku zagrożenia życia, ryzyka nieodwracalnego upośledzenia płodu oraz jeśli ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałtu lub stosunku kazirodczego). Jeden z punktów mówi też o tym, że kobiecie posiadającej ubezpieczenie społeczne przysługuje prawo do bezpłatnego przerwania ciąży w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Projektodawcy chcą całkowitego wykreślenia tych zapisów. aw, lk

7 Pomoc o wartości prawie pół miliarda zł Raport z działalności Caritas w Polsce za rok 2010 Prawie pół miliarda złotych wyniosła wartość pomocy, jaką w 2010 r. przekazała potrzebującym Caritas w Polsce wynika z opublikowanego 30 czerwca raportu z działalności tej organizacji za ubiegły rok. To o ok. 70 mln więcej niż w roku Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Jest największą z organizacji pozarządowych w kraju. W jej działalność angażuje się prawie 44 tys. wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas oraz ponad 54 tys. uczniów zrzeszonych w Szkolnych Kołach Caritas. Prócz tego prawie 6,5 tys. osób pracuje w diecezjalnych Centrach Wolontariatu. Wartość pomocy udzielonej w roku ubiegłym w Polsce i na świecie wyniosła ,70 zł. To o około 70 mln więcej niż w roku poprzednim. Z czego ponad 206 mln zł to wydatki Caritas Polska, a ponad 276 mln wydatki Caritas diecezjalnych. Tylko w ramach przekazywania 1 proc. podatku dochodowego Caritas Polska otrzymała ,89 zł, natomiast 35 Caritas diecezjalnych ,39 zł. Wpływy te były nieco niższe niż w roku poprzednim w przypadku Caritas Polska jest to kwota o ok. 500 tys. mniejsza. Rekordowe były natomiast wpływy z tzw. SMS-a charytatywnego ponad 13 mln zł. Widzimy, że to nowoczesne narzędzie jest bardzo efektywne w sytuacjach klęsk żywiołowych. Wpływy z SMS-a były największe, gdy apelowaliśmy o pomoc dla Haiti i dla powodzian w Polsce powiedział ks. Marcin Brzeziński, wicedyrektor Caritas Polska. Na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti Caritas Polska zebrała kwotę ,55 zł. Na pomoc doraźną dla poszkodowanych wydano ,92 zł. Caritas Polska podjęła się na prośbę nuncjusza apostolskiego i po konsultacjach ze zgromadzeniami żeńskimi posługującymi na Haiti realizacji 3 długoterminowych projektów pomocowych. Rozpoczęto przygotowania do odbudowy szkoły prowadzonej przez siostry salezjanki na przedmieściach Port-au-Prince obok najbiedniejszej dzielnicy Cite Solei. Trzęsienie ziemi zniszczyło szkołę i internat dla 1000 uczniów pochodzących z ubogich terenów wiejskich. Drugim projektem jest odbudowa domu dla dziewcząt prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Maryi Królowej Niepokalanie Poczętej. Siostry prowadzą dwuletnią szkołę zawodową. Caritas Polska odbuduje i wyposaży również szkołę dla 350 dzieci w Anse-a-Veau, na przedmieściach stolicy. W 2010 r. Caritas przekazała powodzianom w Polsce, poprzez diecezjalne Caritas, pomoc rzeczową o wartości ,98 zł i finansową ,98 zł. Oprócz tego zakupiła agregatory ciśnieniowe i osuszacze o wartości ,51 zł i sfinansowała transport darów dla powodzian ,60 zł. Akcja pomocy Caritas Polska dla powodzian kosztowała ,07 zł. Caritas diecezjalne przekazały pomoc rzeczową pozyskaną przez siebie z innych źródeł (zbiórki własne) o wartości ,01 zł. Diecezjalne Caritas przekazały powodzianom ,55 zł na pomoc doraźną. Razem szacunkowa wartość pomocy finansowej i materialnej, udzielonej powodzianom przez diecezjalne Caritas do końca 2010 r. wyniosła ,54 zł. Całość udzielonej pomocy przez Caritas w Polsce to zł. Niezwykle cenna okazała się pomoc rolników dla powodzian. Przekazywali oni płody rolne na zalane tereny. Były to ziarna siewne, pasze czy kiszonki. Te dwa wydarzenia, pomoc dla Haiti i powodzianom, pokazały jak bardzo głęboko ewangelia miłosierdzia jest zakorzeniona w sercach Polaków podsumował ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz generalny Caritas Polska. Do największych dorocznych akcji Caritas należy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, dzięki któremu dzieci i młodzieży może uczestniczyć w koloniach letnich i zimowiskach. Z części środków pozyskanych z rozprowadzanych świec wigilijnych Caritas finansuje dożywianie 100 tys. dzieci w szkołach oraz działalność 162 świetlic socjoterapeutycznych i 396 świetlic parafialnych. W ten sposób pomaga dzieciom i młodzieży. Innym ważnym dziełem jest Jałmużna Wielkopostna. Dzięki niej sfinansowano leczenie i rehabilitację 2830 dzieci i dorosłych. Caritas pomogła w zakupie lekarstw, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz dofinansowała pobyt na turnusach rehabilitacyjnych. Do dzieci skierowany jest również Program Skrzydła którego celem jest finansowe i materialne wspieranie edukacji prawie 3,5 tys. najuboższych dzieci w Polsce. Dzięki zapomogom mogą one kontynuować naukę szkolną. Caritas w Polsce prowadzi ponad 9 tys. różnego rodzaju placówek pomocy: Stacje Opieki, ośrodki rehabilitacyjne, Domy Pomocy Społecznej, hospicja domowe i stacjonarne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze czy Centra Integracji Społecznej i Biura Aktywizacji Bezrobotnych. Każdego roku w ramach akcji Kromka Chleba Caritas pomaga 7307 bezdomnym, zapewniając im dach nad głową oraz dożywiając osób starszych i samotnych. Od kilku lat Caritas dystrybuuje nadwyżki żywności z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD). W 2010 r. z programu PEAD Caritas przekazała potrzebującym żywność o wartości ponad 138 mln zł (42 tys. ton artykułów spożywczych). Unijna pomoc dotarła do 1,4 mln osób indywidualnych w postaci paczek żywnościowych. Z produktów tych przygotowano ponad 24,5 mln posiłków, z których skorzystało ok. 250 tys. osób. Caritas Polska z pomocą humanitarną dociera do najdalszych zakątków świata ogarniętych wojną, konfliktami etnicznymi, klęskami żywiołowymi czy epidemiami (Afryka, Azja, Ameryka Łacińska). Prócz tego prowadzi programy pomocowe w krajach afrykańskich, Indiach, Indonezji, Sri Lance, Strefie Gazy, Gruzji, Afganistanie, Iraku. Pomaga też ubogim na Białorusi, Litwie, Rosji i Kazachstanie. rl KRAJ 7

8 Zakończył się I Synod Diecezji Toruńskiej Ponad cztery tysiące osób duchownych i świeckich uczestniczyło w uroczystym zakończeniu obrad I Synodu Diecezji Toruńskiej. Mszy św. koncelebrowanej przez setki kapłanów w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy przewodniczył 27 czerwca abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Podczas czterech lat trwania Synodu, na 16 sesjach przyjęto 483 statuty prawa partykularnego dotyczące m.in. wewnętrznej organizacji diecezji, posługi nauczania, ewangelizacji, duszpasterstwa małżeństw i rodzin, obrony życia poczętego, duszpasterstwa akademickiego, procesów i sądów kościelnych, współpracy kapłanów z wiernymi świeckimi. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy przedstawia Dzieciątko Jezus, które otoczone symbolami męki chwyta się ramion swojej Matki, szukając u Niej pomocy i siły na przyszłość. Uczyńmy dziś tak samo, jak Ono. Uchwyćmy się Maryi prosząc, by pomogła wprowadzać w życie postanowienia synodalne zachęcał abp Migliore. Uroczystość rozpoczęła się w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu, gdzie odprawiono nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnie wyruszyła procesja do diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na toruńskich Bielanach. Mszy św. przewodniczył tam Nuncjusz Apostolski w Polsce. Wśród celebransów byli biskupi z diecezji gdańskiej, pelplińskiej, włocławskiej i płockiej. Niejednokrotnie w historii próbowano pogrzebać Kościół, ale wszystkie mowy pogrzebowe okazały się przedwczesne, bo oto Kościół żyje mówił w homilii biskup toruński Andrzej Suski. Nasuwa się pytanie: jak to się dzieje, że Kościół istnieje już dwa tysiące lat? Odpowiedź jest prosta: nie ludzie dali Kościołowi początek. Kościół zrodził się z ręki Boga, dlatego zawsze na nowo żyje z Jego ręki powiedział hierarcha. Kościół żyje inaczej niż człowiek. On nie rodzi się raz, lecz rodzi się nieustannie na nowo dzięki mocy Ducha Świętego dodał biskup. Kościoła nie może zniszczyć ani słabość jego dzieci, ani złość jego przeciwników, bo on wciąż na nowo rozpalany jest ogniem Bożego Ducha przekonywał ordynariusz diecezji toruńskiej. Bóg podtrzymuje go od dwóch tysięcy lat. Podtrzymuje go także dzisiaj mówił hierarcha. Przypominając, że synod oznacza wspólną drogę i zmierzanie w tym samym kierunku, biskup tłumaczył, że chodzi tu o wspólną drogę z Jezusem. Drogę wąską i stromą, lecz bezpieczną, prowadzącą do prawdy i życia. Jest to droga z całym Kościołem Chrystusowym pod przewodnictwem następcy św. Piotra. Nasz synod jest wspólną drogą z całym Kościołem w Polsce, drogą wyznaczoną przez II Polski Synod Plenarny powiedział bp Suski. Ks. Leszek Kryża dyrektorem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Na zakończenie Eucharystii, po uroczystym odczytaniu dekretu zatwierdzającego uchwały Synodu, ordynariusz diecezji złożył na nim podpis ogłaszając, że uchwały wchodzą w życie z dniem 25 marca 2012 r. Uroczyste rozpoczęcie Synodu miało miejsce 23 czerwca 2007 r. w toruńskiej katedrze. W momencie rozpoczęcia prac, liczba członków Synodu wynosiła 141 osób. Ostatnia sesja odbyła się 20 listopada 2010 r., w sumie odbyło się ich 16. Statuty zostały wypracowane w ciągu czterech lat. Nad tekstem statutów synodalnych pracowało bezpośrednio około 1000 osób. Ważnym momentem prac Synodu było tworzenie dwóch instrukcji, dotyczących zrzeszeń laikatu oraz stosunku do nich kapłana. Mogę śmiało powiedzieć, że dzięki Synodowi jestem bogatszy o nową wiedzę oraz o doświadczenie wielu spotkań powiedział prof. Waldemar Rozynkowski, członek podkomisji ds. wiernych świeckich. Poznałem jeszcze bardziej swój Kościół lokalny od strony prawa, statutów i instrukcji. Doświadczyłem także wspólnoty w drodze, która podczas jej trwania podejmuje różne decyzje. Doświadczyłem w końcu nie znanego mi do tej pory wymiaru święta Kościoła zaznaczył prof. Rozynkowski. Zakończenie I Synodu Diecezji Toruńskiej odbyło się w patronalne święto diecezji, w dniu, w którym w Kościele wspomina się Najświętszą Maryję Pannę Nieustającej Pomocy. xpb KRAJ 8 Chrystusowiec ks. Leszek Kryża został mianowany dyrektorem Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie działającego przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Obejmuje to stanowisko po tragicznie zmarłym w maju śp. ks. Józefie Kubickim. Ks. Kryża przez ostatnie lata był proboszczem polskiej parafii personalnej na Węgrzech. Jako duszpasterz dbał o rozwój duchowy zarówno społeczności polonijnej, jak i Węgrów, którzy od lat uczęszczają do polskiego kościoła pw. Najświętszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych w Budapeszcie. Regularnie współpracował z mediami polonijnymi, z jego inicjatywy wydawany jest od sześciu lat kwartalnik Quo Vadis. Ponadto jest korespondentem polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Wcześniej był m.in. duszpasterzem Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii. Przez prezydenta RP został 9 czerwca br. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Ks. Kryża ma niespełna 54 lata, pochodzi z Kaszub, z miejscowości Luzino k. Wejherowa. Do chrystusowców wstąpił w 1985 r., święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1991 r. Obecnie jest członkiem rady generalnej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. awo

9 Abp Nowak pierwszym delegatem KEP ds. egzorcystów Po raz pierwszy polscy biskupi powołali delegata KEP do spraw egzorcystów. Został nim metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak. Funkcja ta powinna być spełniana z dyskrecją i subtelnością, bo dotyczy bardzo delikatnej materii powiedział KAI abp Nowak. Hierarcha podkreślił, że funkcja a zarazem posługa egzorcysty dotyka najbardziej bolesnych spraw człowieka. Jako biskup częstochowski już wcześniej podejmowałem posługę duchową i duszpasterską wobec egzorcystów, którzy pielgrzymowali na Jasną Górę w minionych latach powiedział abp Nowak. Metropolita częstochowski dodał, że sposób działania delegata ds. egzorcystów określają odpowiednie normy i dokumenty Stolicy Apostolskiej. Z prośbą o powołanie delegata Episkopatu do spraw egzorcystów zwrócił się do biskupów krajowy koordynator egzorcystów ks. Marian Piątkowski. Biskupi powierzyli to zadanie metropolicie częstochowskiemu podczas zakończonego w sobotę w Licheniu zebrania plenarnego KEP. W Polsce egzorcyści powołani zostali we wszystkich diecezjach. Sto lat temu urodził się Czesław Miłosz laureat literackiej Nagrody Nobla W sumie funkcję tę pełni ponad 100 mianowanych przez biskupów egzorcystów. Warto dodać, że polscy egzorcyści od lat spotykają się systematycznie na ogólnopolskich zjazdach. W lutym br. w Niepokalanowie spotkali się już po raz 24. Podczas zjazdów uczestniczą w modlitewnych spotkaniach i adoracji Najświętszego Sakramentu. Interesujemy się przede wszystkim Panem Bogiem i Jego dobrocią wobec ludzi, a na drugim miejscu dopiero złym duchem i jego wpływem na nas tłumaczył w ub. roku ks. Marian Piątkowski, koordynator egzorcystów w Polsce. ks. mf, tk Sto lat temu, 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie urodził się Czesław Miłosz, wybitny polski poeta i eseista, laureat literackiej Nagrody Nobla. Jednym z kluczowych tematów jego twórczości, obejmującej także tłumaczenia kilkunastu ksiąg Biblii, były dociekania natury religijnej i filozoficznej. Szkolną i uniwersytecką młodość spędził w Wilnie, tam również debiutował jako poeta, okupację niemiecką przetrwał w Warszawie. Po wojnie pracował w służbie dyplomatycznej PRL w USA i we Francji do roku 1951, kiedy to zwrócił się w Paryżu o azyl polityczny. W roku 1960 wyjechał do Kalifornii, gdzie przez dwadzieścia lat jako profesor języków i literatur słowiańskich wykładał na uniwersytecie w Ber keley. W roku 1980 otrzymał literacką Nagrodę Nobla, był laureatem także wielu innych prestiżowych nagród literackich, doktorem honoris causa wielu uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Jego dzieła przetłumaczono na ponad 40 języków. Do roku 1989 publikował głównie w emigracyjnym wydawnictwie paryskiej Kultury i w Polsce poza cenzurą. Od roku 1989 mieszkał w Berkeley i w Krakowie. Zmarł 14 sierpnia 2004 r. w wieku 93 lat. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych klasztoru ojców paulinów Na Skałce w Krakowie. Stały temat jego twórczości poetyckiej eseistycznej i translatorskiej stanowiły dociekania religijne. Podczas zorganizowanego w maju w Krakowie międzynarodowego Festiwalu Czesława Miłosza wskazywano, że ranga i żarliwość pytań o Boga, pochodzenie zła oraz istotę życia czyni z poety jednego z najważniejszych polskich myślicieli religijnych ostatnich dziesięcioleci. Był człowiekiem z natury religijnym, ale szukającym zrozumienia, a następnie jakiegoś uporządkowania: jak to się ma wobec innych rzeczy w świecie mówił jeden z uczestników konferencji o. Jan Andrzej Kłoczowski. Cały czas nurtowały go problemy religijne: czy w ogóle po śmierci jest zbawienie, czy jest druga strona... Z wielkimi problemami zmagał się do śmierci. W jednej ze swych książek Miłosz zanotował fragment swojej rozmowy z Janem Pawłem II (u którego bywał na organizowanych w Castel Gandolfo sympozjach) na temat Sześciu wykładów wierszem : Robi pan zawsze krok naprzód i krok w tył ocenił papież, na co poeta odpowiedział: A czy dziś można inaczej pisać poezję religijną? Pod adresem Jana Pawła II wypowiedział Miłosz wiele ciepłych słów. Kiedy czytamy «List» papieski do artystów, serce nam podpowiada, że każde jego słowo jest prawdą, chociaż prawdą w skali mileniów, nie jednego krótkiego momentu w dziejach pisał poeta. Papieżowi Wojtyle poświęcił także jeden ze swoich późnych wierszy. Miłosz przetłumaczył kilkanaście ksiąg Pisma Świętego, w tym Księgę Psalmów, Księgę Hioba i Ewangelię według Marka. Jest m.in. autorem Traktatu teologicznego (wydanego z zbiorze To z 2000 r.). Mówił o nim, że nie jest poematem głębokiej wiary, lecz bezustannej walki wewnętrznej pomiędzy wiarą i niewiarą. Po przesłaniu tekstu papieżowi otrzymał od niego list jak sam powiedział bardzo ciepły i bardzo osobisty. Zdaniem ks. prof. Jerzego Szymika, znawcy poezji Miłosza, dzieło polskiego poety to wielka treść wyrażona w wielkiej formie, zaś w niejednym przypadku najgłębsze treści wyrażone w formie arcydzieła. Miłosz zmierzył się w realiach XX wieku, w przestrzeni polszczyzny, z największymi pytaniami egzystencjalnymi, tymi, z których wyrosły greckie tragedie, Dante i Szekspir, Goethe i Norwid. W tym z największym z człowieczych KRAJ 9

10 pytań z pytaniem o Boga podkreślił ks. Szymik w rozmowie z KAI. Odpowiedzi na to pytanie towarzyszyło wyraźnie artykułowane pragnienie Boga ocenia wybitny teolog. Oczywiście, nie kanonizuję jego religijnej myśli. Bywało, że wędrowała ona w ślepe teologicznie zaułki (gnoza), że miała swoje uprzedzenia i miałkości (eklezjologia), ale i swoje wspaniałe, wysokie rejestry (chrystologia, eschatologia). Polska kultura nie zapomni też Miłoszowi translacji 11 ksiąg biblijnych. Wydaje się zresztą, że po okresie tłumaczeń ksiąg Pisma Świętego (lata ) język jego poezji stał się szczególnie pojemny dla religijnych treści. Pisał:... jedynie możliwa oryginalność polskiej literatury zależeć będzie od przemyślenia podstawowych kwestii religijnych przypomina ks. prof. Szymik. W kwietniu 2004 r. Miłosz napisał ostatni, jak się miało okazać, list do Jana Pawła II. Poeta prosił o błogosławieństwo, kończąc wyrazami synowskiego oddania. Wiadomość o jego śmierci dotarła do mnie w czasie pobytu w Lourdes pisał papież w liście do Marka Skwarnickiego. Zakończył się okres ziemskiej jego twórczości «w duchu katolickiej ortodoksji», jak mi o tym pisał w swym ostatnim liście, teraz spotkał się z Panem «twarzą w twarz» i z wielkim Jego Miłosierdziem. Requiescat in pace! tk Prokuratura oczyściła członków Komisji Majątkowej KRAJ 10 Warszawski adwokat i wykładowca uniwersytecki dr Krzysztof A. Wąsowski i Ekonom Archidiecezji Katowickiej ks. prałat dr Mirosław Piesiur, członkowie Komisji Majątkowej ze strony kościelnej, zostali oczyszczeni przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie z zarzutu poświadczenia nieprawdy. Sprawa, która ciągnęła się ponad trzy lata, dotyczyła przekazania przez Komisję Majątkową zgromadzeniu elżbietanek 47 hektarów gruntu na warszawskiej Białołęce. Mam szczerą nadzieję, że burmistrz Białołęki oraz część ogólnopolskich mediów przeproszą Kościół za tworzenie wokół niego złej atmosfery powiedział KAI mec. Wąsowski. Po bardzo długim okresie, ponad roku od postawienia nam zarzutu, prokuratura zdecydowała się ujawnić prawdę i stwierdzić, że nie było żadnych podstaw, żeby ścigać członków Komisji Majątkowej dodał. Zdaniem dr. Wąsowskiego oskarżenie go przed rokiem o nadużycia jest efektem bardzo złej atmosfery, która wytworzyła się wokół prac Komisji Majątkowej. Miała się ona przełożyć na czynności procesowe. Na szczęście prokuratorzy, którzy nad tą sprawą pracowali, nie ulegli tej atmosferze. Okazuje się, że przy analizie prawnej tego przypadku członkowie Komisji Majątkowej ze strony Kościoła działali bez zarzutu. Prawnik przypomniał, że rok temu Warszawska Prokuratura Okręgowa postawiła zarzuty między innymi dwóm członkom strony kościelnej zasiadającym w Komisji Majątkowej ks. Mirosławowi Piesiurowi oraz jemu. Zdaniem Prokuratury podpisali oni orzeczenie przekazania zgromadzeniu elżbietanek 47 hektarów gruntów na warszawskiej Białołęce po zaniżonej cenie. Dziś wiadomo, że zarzuty te były bezpodstawne orzeczenia były wydane prawidłowo, zgodnie z procedurami, nie było naruszenia prawa. Sprawa została zakończona już na etapie prokuratorskim, gdyż prokuratura uznała, że sprawa jest na tyle oczywista, iż nie ma potrzeby aby jej ustalenia potwierdzać w procesie sądowym stwierdził mec. Wąsowski. Zapytany, czy spodziewa się, że ktoś wyrazi żal za swoją postawę, odpowiedział, iż jeśli komuś należą się przeprosiny to Kościołowi za bezprzykładny atak, który na tę instytucję przypuszczono. Jego zdaniem wypowiedzieć się w tej sprawie powinien choćby burmistrz Białołęki, Jacek Kaznowski, który złożył (jak się dzisiaj okazało, bezpodstawne) doniesienie do prokuratury. Zaznaczył, że burmistrz w tej sprawie nawet nie był zainteresowaną stroną, bo przekazane elżbietankom grunty nie należały do gminy, a do Agencji Nieruchomości Rolnej. Znając akta sprawy, których nie mogę ujawnić, ponieważ wiąże mnie tajemnica śledztwa, nabieram podejrzenia, że niestety atmosfera była tendencyjnie podsycana i nieprzypadkowo Kościół został właśnie w ten sposób potraktowany podkreślił prawnik. Może doczekamy się refleksji ze strony niektórych posłów, którzy mówili o aferze tysiąclecia, może odezwą się przedstawiciele poszczególnych służb, którzy twierdzili, że oddanie majątku Kościołowi zagraża bezpieczeństwu państwa dodał mec. Wąsowski. aw Bp Frankowski: zmierzamy ku Apokalipsie Idziemy ku Apokalipsie, kiedy to Bóg oddzieli dobrych od złych mówił bp Edward Frankowski 2 lipca podczas nabożeństwa fatimskiego w Miejscu Piastowym. Biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej, który przewodniczył Eucharystii, stwierdził, że ludzie z sumień zrobili sobie śmietniki, dlatego świat potrzebuje modlitwy i pokuty. Zachęcał do wielkiej modlitwy i surowej pokuty, bo to one mogą pokonać zło. Świat potrzebuje nawrócenia, bo zamiera w ludziach poczucie grzechu. Sumienia są zaśmiecane, ludzie z sumień zrobili sobie śmietniki i te pokłady zła pozostają w nas. I potem sami siebie nie potrafimy zrozumieć, co się z nami dzieje, że nie potrafimy odróżnić prawdy od zła powiedział bp Frankowski. Stwierdził, że dobrodziejstwo, jakim są środki masowego przekazu, zostały użyte w służbie złu. Wskazywał na wielkie zadanie rodziców w kształtowaniu sumień dzieci. Rodzice stracili panowanie nad swoim domem rodzinnym. Zamiast stanąć przy dziecku i prostować jego sumienie, odpowiadać na pytania, to wysyłają dla świętego spokoju do programów telewizyjnych, czy do internetu, gdzie jest wiele przemocy, bluźnierstw i wulgarności. To dziecko karmione takimi treściami, jeszcze dobrze nie zaczęło żyć, a jego sumienie już jest zgangrenowane. Ono nie umie szlachetnie żyć podkreślał kaznodzieja. pab

11 Sudański biskup prosi polskich parlamentarzystów o wsparcie w UE Bardzo bym chciał, aby Polska, gdy obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej, była rzecznikiem Republiki Południowego Sudanu, który 9 lipca oficjalnie ogłosi niepodległość powiedział bp Edward Hiiboro Kussala na konferencji prasowej 29 czerwca. 47-letni hierarcha, od 3 lat kierujący południowosudańską diecezją Tombura-Yambio, przebywa obecnie w Polsce na zaproszenie polskiego oddziału organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP). Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Prześladowaniom Chrześcijan na Świecie poseł Jan Filip Libicki poinformował podczas spotkania, że sudański biskup przedstawił Zespołowi obecną sytuację w nowo powstałym państwie. Dyrektor polskiego biura PKWP ks. Waldemar Cisło przypomniał, że Sudan Południowy rozpocznie 9 lipca samodzielne istnienie jako nowe, niepodległe państwo we Wschodniej Afryce. Jego utworzenie stało się możliwe dzięki referendum w tej sprawie, które odbyło się w dniach 9-15 stycznia br. i w którym prawie 99 proc. głosujących opowiedziało się za oderwaniem chrześcijańskich w większości prowincji południowych od reszty Sudanu. Było ono konieczne, gdyż władzę w tym kraju sprawowali radykalni muzułmanie, którzy wprowadzali tam prawo szariatu, łamiące wolność religijną i prawa człowieka. Uderzało to zwłaszcza w chrześcijan mieszkających głównie na Południu, ale obecnych też w całym Sudanie zaznaczył dyrektor polskiego oddziału PKWP. Dodał, że w samej tylko diecezji, kierowanej przez bp. Kussalę, mieszka ponad 600 tys. wyznawców Chrystusa i pracuje tylko 45 księży, a także jest tam ok. 250 tys. uchodźców z innych regionów kraju. Polski oddział PKWP zbiera środki na pomoc dla tych osób, aby choć w pewnym stopniu ulżyć ich doli i nie dopuścić do nowego wybuchu starć zbrojnych w tej części Czarnego Lądu. Gość z Południowego Sudanu zaznaczył, że utworzenie niepodległej Republiki Południowego Sudanu ma wielkie znaczenie nie tylko dla jego mieszkańców, ale także dla całej Afryki, a nawet świata. Jest to bowiem obszar bogaty w zasoby energetyczne, zwłaszcza w ropę naftową, i to właśnie ten czynnik był dotychczas główną przyczyną napięć i walk w tym regionie. Biskup zwrócił uwagę, że przed nową republiki stoją ogromne problemy: ponad 90 proc. jej mieszkańców to analfabeci, nie ma dróg, elektryczności, wszędzie są wielkie zniszczenia z czasów poprzedniej wojny, która toczyła się tam prawie 30 lat, pochłonęła półtora miliona ofiar śmiertelnych, a ponad 4 mln osób musiało opuścić swe strony rodzinne. W wielu warstwach społeczeństwa, zmęczonego i głęboko poranionego tą wojną, panują wielkie nadzieje i trochę magiczna wiara, że nazajutrz po ogłoszeniu niepodległości pojawią się dobre drogi, powstaną szkoły, szpitale, zapełnią się sklepy, a tak przecież nie będzie ostrzegał biskup sudański. W tej sytuacji niezmiernie ważne jest wsparcie wysiłków miejscowego Kościoła, który chce maksymalnie pomóc ludziom na wielu płaszczyznach, tak jak to robił do tej pory i nadal robi, ale w jeszcze większym stopniu. Przyjechałem więc prosić o taką pomoc i o wspieranie nas modlitwami, abyśmy mogli osiągnąć nasze cele powiedział hierarcha. Zauważył, że dotychczasowa pomoc dla miejscowych mieszkańców docierała tu niemal wyłącznie za pośrednictwem Kościoła i tak to będzie się odbywało w dalszym ciągu. Biskup wyraził żal i ubolewanie, że dziś politycy chrześcijańscy wstydzą się swojej wiary i nie okazują im takiej solidarności i pomocy, jak robią to muzułmanie wobec swych wyznawców. Jest tu wiele do zrobienia i winniśmy się nawzajem wspierać podkreślił biskup z Południa Sudanu. Warto przypomnieć, że z podobnym przesłaniem sudański biskup wystąpił podczas zebrania plenarnego Episkopatu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Licheniu. W pomoc dla Południowego Sudanu może się włączyć każdy, m.in. wysyłając SMS na numer z dopiskiem ratuje. kg Licheń: Ogólnoświatowa Sztafeta Różańcowa w intencji księży Ogólnoświatowa Sztafeta Różańcowa rozpoczęła się 1 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Przez dwadzieścia cztery godziny nieustannej modlitwy w 48 sanktuariach na całym świecie katolicy będą się modlić w intencji księży. Inicjatywa zrodziła się w irlandzkiej wspólnocie katolików. Idea corocznej Sztafety Różańcowej jest prosta: w każdym z 48 sanktuariów w ciągu jednego dnia wierni będą modlić się wyznaczoną częścią różańca o ustalonej godzinie, dziękując Bogu za księży i prosząc o wstawiennictwo i opiekę Najświętszą Maryję Pannę. Do północy, 1 lipca 2011, cały świat ma zostać okrążony modlitwą za prezbiterów na całym świecie. Licheńskie Sanktuarium modliło się po sanktuarium w Loreto, a następnie modlitewne czuwanie rozpoczęło się na Jasnej Górze drugim polskim sanktuarium biorącym udział w Ogólnoświatowej Sztafecie Różańcowej. Sztafeta odbywa się w 32 krajach, m.in. Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Chinach (indywidualne grupy modlitewne), Filipinach, Francji, Hiszpanii, Indiach, Izraelu, Kanadzie, Libanie, Meksyku, Nigerii, Nowej Zelandii, Portugalii, RPA, Singapurze, Sri Lance, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Polsce w modlitwę włączyły się dwa Sanktuaria: w Licheniu i na Jasnej Górze. ra KRAJ 11

12 Premier spotkał się z nuncjuszem apostolskim w Polsce W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, premier Donald Tusk spotkał się z abp. Celestino Migliore, nuncjuszem apostolskim w Polsce. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny i odbyło się z inicjatywy strony polskiej. Wizyta o. Notkera Wolfa OSB Za pośrednictwem abp. Migliore szef polskiego rządu przekazał papieżowi Benedyktowi XVI życzenia z okazji 60. rocznicy jego święceń kapłańskich. Joseph Ratzinger został wyświęcony na kapłana 29 czerwca 1951 roku w katedrze we Fryzyndze. Premier Tusk i abp Migliore podkreślili doskonałe stosunki łączące Polskę i Stolicę Apostolską. Abp Migliore wyraził nadzieję, że zbliżająca się prezydencja Polski w Radzie UE zakończy się sukcesem naszego kraju. Rozmówcy poruszyli także kwestię noty dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka. Rozmawialiśmy o wielu sprawach, także o tej sprawie. Jesteśmy przekonani, że jest czas zamknąć karty w duchu odpowiedzialności każdej ze stron powiedział nuncjusz Migliore po spotkaniu z premierem. Obchodzona 29 czerwca uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła jest dniem szczególnej łączności całego Kościoła z następcą św. Piotra. KRAJ 12 Najwyższy przedstawiciel wszystkich klasztorów i opactw benedyktyńskich na świecie, opat prymas o. Notker Wolf OSB po raz drugi przyjechał do Polski. Celem jego wizyty było odwiedzenie klasztorów benedyktyńskich w naszym kraju oraz promocja książek. Opat, który odwiedził m.in. klasztor w Tyńcu, opowiadał o wizji wspólnoty we współczesnym świecie, podkreślał wagę dialogu międzykulturowego, a także dzielił się swoimi przemyśleniami na temat Kościoła w Polsce. Spotkanie o. Notkera z dziennikarzami odbyło się podczas rejsu z Krakowa do Tyńca. O. Wolf opowiadał, że jako przedstawiciel wszystkich klasztorów i opactw benedyktyńskich na świecie ma za zadanie wspierać, jednoczyć oraz dbać o to, aby klasztory współpracowały ze sobą. Jako prymas-opat nie mam władzy statutowej, dlatego spędzam czas w drodze, jestem raczej informatorem i komunikatorem pomiędzy klasztorami tłumaczył. Zdaniem o. Wolfa budowanie wspólnoty we współczesnym świecie może odbywać się wówczas, gdy Kościół ma otwarte drzwi. Jeżeli człowiek jest w potrzebie, nie można czekać, ale trzeba natychmiast mu pomóc uważa benedyktyn. Jak podkreślił, Kościół musi być dużo bardziej obecny w świecie. Na przykład w Niemczech Kościół już nie może czekać, musi sam wyjść do człowieka mówił. Według o. Wolfa Kościół nie może być tylko miejscem zakazów, ale musi ukazywać, że Bóg chce prowadzić ludzi, uleczyć ich. Opat zwrócił uwagę na to, że władza w Kościele nie wynika z siły, ale z autorytetu i służby. Prawdziwy autorytet pochodzi z serca ugruntowanego szczerością, przejrzystością i bezinteresownością, wówczas ludzie czują, że człowiek nie kieruje się własnym interesem podkreślił benedyktyn. O. Wolf zaznaczył, jak ważny jest dialog międzykulturowy, który ma dla niego szczególne znaczenie, i w który mocno się angażuje. Chciałbym, aby Europejczycy nauczyli się od Hindusów głębokiej pobożności oraz szacunku i pokory od japońskich mnichów wyznał. Opat opowiadał także o wzajemnej współpracy benedyktynów z buddystami. Jak wyznał, teraz najbardziej leży mu na sercu nawiązanie wzajemnej współpracy z muzułmanami. O. Notker podzielił się również swoimi wrażeniami z pobytu w Polsce; uważa, że religijność jest bardzo ważna dla naszego kraju. Wyznał, iż ma nadzieję, że gdy do Polski dotrze świeckie oświecenie Europy Zachodniej, to Polska pozbędzie się nieodpowiedniej władzy. To będzie trudny proces, ale wówczas będzie możliwa właściwa władza Ewangelii powiedział. Wizyta o. Wolfa w Polsce była także okazją do promocji jego dwóch książek, które zostały wydane przez wydawnictwo benedyktyńskie Tyniec. Z jasnego nieba. Pomysły i inspiracje do życia ziemskiego to zbiór felietonów, które o. Wolf napisał do największego w Niemczech czasopisma dla kobiet Bild der Frau. Opowiada w nich o największych problemach życia, a także o małych sprawach codzienności, z punktu widzenia obserwatora oraz z perspektywy człowieka, któremu wiele osób powierzyło swoje troski. Natomiast Sztuka kierowania ludźmi omawia problem napięcia w relacjach międzyludzkich, kiedy pojawia się kwestia kierowania innymi. O. Wolf opowiadał również o godzeniu powołania z hobby. Opat prymas gra na gitarze elektrycznej, jest również flecistą. Razem z grupą młodych ludzi założył zespół rockowy. Jest to konsekwencja życia i przebywania z młodymi ludźmi, nie chęć przyciągnięcia, tylko pokazanie, że Kościół jest otwarty mówił. Notker Wolf OSB jest obecnym opatem prymasem benedyktynów Konfederacji Zakonu Świętego Benedykta, przedstawicielem ponad 800 klasztorów i opactw na całym świecie. Wcześniej był arcyopatem największego benedyktyńskiego klasztoru w Europie, Sankt-Ottilien w Bawarii. Został wybrany jako opat prymas w 2000 r. Mieszka w siedzibie Konfederacji w Sant Anselmo w Rzymie. Jest doktorem nauk filozoficznych, studiował teologię oraz nauki przyrodnicze w Rzymie i Monachium. Opat przebywał w Polsce od 25 czerwca. Była to jego druga wizyta w naszym kraju. Patronat nad tym wydarzeniem objęła Katolicka Agencja Informacyjna. led

13 Moja Diecezja Przegląd najważniejszych wydarzeń diecezjalnych BIELSKO ŻYWIEC Pierwszy w diecezji bielsko-żywieckiej i jeden z nielicznych w Polsce kościół noszący tytuł błogosławionego Jana Pawła II konsekrowano 29 czerwca w Iłownicy na Śląsku Cieszyńskim. Uroczystego aktu konsekracji dokonał bp Tadeusz Rakoczy. Ordynariusz ofiarował także beskidzkiej świątyni relikwie jej patrona kroplę krwi beatyfikowanego 1 maja papieża Polaka, umieszczoną w relikwiarzu w kształcie greckiego krzyża. W przyszłości relikwie te będą na stałe umieszczone w bocznym ołtarzu świątyni. Biskup zaapelował, by przekazywać i opowiadać o osobistych doświadczeniach spotkania z papieżem także najmłodszym, pielęgnować wspomnienia i pamiątki, aby tego bogactwa nie zmarnować i naśladować bł. Jana Pawła II w modlitwie. Kościół pw. Jana Pawła II w Iłownicy jest kolejnym w Polsce noszącym imię wyniesionego na ołtarze prawie 2 miesiące temu na ołtarze papieża. Pierwszymi były świątynie na Podhalu: na Równi Szaflarskiej w Nowym Targu i w Długopolu. Następnie: dolny kościół w Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się w Krakowie-Łagiewnikach, kościół w Ciechanowie w diecezji płockiej, w Śniatowie w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i Reczpolu w archidiecezji przemyskiej. rk BYDGOSZCZ Dzięki pomocy i wsparciu Caritas ze specjalnej oferty wakacyjnej skorzysta w tym roku aż półtora tysięcy dzieci i młodzieży. Wypoczną one nad jeziorami, w górach, nad morzem oraz w ośrodkach diecezjalnych. Organizacja letnich turnusów jest jednym z priorytetowych działań bydgoskiej Caritas. To również wzmożony czas pracy w organizacji, przy wsparciu kilkuset wolontariuszy oraz tysięcy darczyńców. Caritas czyni starania, aby na letni wypoczynek mogła wyjechać jak największa grupa dzieci. Tak jest też w tym roku. Pierwszy turnus rozpoczął się zaraz po wybrzmieniu ostatniego dzwonka w szkole. To piętnaście pięknych dni. Kolejny turnus to następna setka dzieci, a także wyjazdy organizowane przez Parafialne Zespoły Caritas w poszczególnych wspólnotach tłumaczy ks. prałat Wojciech Przybyła. Caritas z Bożym błogosławieństwem, Caritas z duchowością, Caritas z profilaktyką to główne filary wpisane w działania organizacji charytatywnej Kościoła w Polsce wskazuje dyrektor. Wszystko po to, aby nie zabrakło radości w sercach i na twarzach najmłodszych. To są kolonie, które mają dzieciom dać radość z pobytu nad morzem, jeziorami oraz w najróżnorodniejszych zakątkach Polski. W trakcie tego czasu staramy się przekazywać dzieciom wartości, które chcemy, aby wnosiły w swoje życie dodała Anna Maćkowska, kierownik kolonii Caritas w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym Skaut w Ustce. Kolonie bydgoskiej Caritas wyróżnia też szeroka działalność profilaktyczna. Dzisiaj na dzieci czyha wiele niebezpieczeństw związanych z technologiami, a także z kulturą obrazkową. Trzeba być bystrym, aby nadążyć. Na szczęście wykwalifikowana kadra, która nas wspiera, to profesjonalni nauczyciele, pedagodzy, potrafiący rozpoznać wszystkie zagrożenia tłumaczy ks. Przybyła. Jesteśmy wolontariuszami. Mam to szczęście, że spotykam na swojej drodze wspaniałych ludzi. Dzięki temu nauczycielki, z którymi pracuję na co dzień, mają tak wielkie serce, że jadą ze mną w czasie wakacji na kolonie Caritas. Kochamy dzieci i chcemy z nimi być także po zakończeniu roku szkolnego dodaje Maćkowska. Podczas wypoczynku w Ustce dzieci odwiedzą m.in. Słowiński Park Narodowy, odbędą rejs statkiem po Bałtyku, a także skorzystają z atrakcji aquaparku w Darłówku. jm Otwórz się! Na Bydgoszcz pod takim hasłem w Bydgoszczy odbywać się będzie od 15 do 26 lipca obóz dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Gimnazjaliści i licealiści z całej Polski będą mogli przez dziesięć dni zapoznać się z tradycją i kulturą grodu nad Brdą. Trwają ostatnie przygotowania do przyjęcia 1300 osób. W przygotowania do obozu wpisało się m.in. spotkanie z przedstawicielami władz wojewódzkich i miejskich Bydgoszczy oraz Torunia, a także z dziennikarzami lokalnych mediów, które miało miejsce 20 czerwca w rezydencji bp. Jana Tyrawy. Jego celem było ukazanie piękna i perspektywy rozwoju regionu podczas obozu stypendystów fundacji. Stypendia, które przekazujemy zdolnej młodzieży, są niewątpliwie wielką siłą i wsparciem. Jednak dzisiaj, w dobie łatwej komunikacji, bardzo istotne są wzajemne relacje, znajomości, przyjaźnie. A oni dzięki obozom zyskują przyjaciół w całej Polsce. Czują się jedną wielką rodziną Jana Pawła II powiedział ks. Jan Drob, przewodniczący zarządu i dyrektor biura fundacji. Obóz w Bydgoszczy będzie jedenastym ogólnopolskim formacyjnym spotkaniem stypendystów. W tym czasie gościć ich będą wyższe uczelnie, m.in. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Akademia Muzyczna, które przygotowały specjalne wykłady i ćwiczenia. Odbędzie się także Dzień Sportu, Dzień Skupienia, obozowa wersja Dnia Papieskiego oraz koncert i dyskoteka w Hali Widowiskowo- Sportowej Łuczniczka. 22 lipca stypendyści będą uczestniczyć w Dniu Skupienia. Będzie on realizacją duchowego wymiaru obozów fundacja ma bowiem na celu ukazanie młodym ludziom chrześcijańskiego ducha oraz wartości bliskich Janowi Z DIECEZJI 13

14 Z DIECEZJI 14 Pawłowi II. Młodzi dzień później spotkają się na Kompleksie Sportowym Zawisza. To z kolei próba zaszczepienia ducha zdrowego i aktywnego trybu życia, a przy okazji integracji. Ciekawym wydarzeniem będzie całodniowa wycieczka do Torunia (19 lipca). Specjalnie zarezerwowanym przez marszałka województwa pociągiem wszyscy stypendyści na jeden dzień opuszczą Bydgoszcz, by zwiedzić rodzinne miasto Mikołaja Kopernika. Tam, dzięki uprzejmości władz, obejrzą m.in. planetarium, Muzeum Podróżnika, Dom Artusa i zamek krzyżacki. W każdy obóz wpisane jest szczególne wydarzenie. We Wrocławiu była to m.in. symulacja obrony miasta przed powodzią, na Górnym Śląsku wypuszczanie do nieba balonów z intencjami modlitewnymi. W Bydgoszczy stypendyści zapraszają mieszkańców miasta na Stary Rynek 24 lipca na godz , gdzie odbędzie się koncert zespołu De Press. Uczestnicy rozpoczną oficjalnie obóz Mszą św. w bydgoskiej katedrze 16 lipca o godz , a zakończą Eucharystią w bazylice w południe 25 lipca. jm Caritas Diecezji Bydgoskiej przekazała lekarstwa za ponad 116 tys. zł. Medykamenty trafiły do chorych w Mroczy, Więcborku, Złotowie, Szubinie, Kcyni oraz Gołańczy. Wśród farmaceutyków znalazły się preparaty o nazwach Memocept, Verhist oraz Etopiryna. Pierwsze lekarstwo jest stosowane przy leczeniu objawów u osób z łagodną postacią otępienia w chorobie Alzheimera, drugie przy leczeniu objawów choroby Meniere- a, takich jak: zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu i nudności, a trzecie przy leczeniu ogólnych dolegliwości bólowych. To już kolejna akcja, dzięki której Caritas mogła ofiarować środki medyczne za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas. Dokładna wartość darów to zł. jm GLIWICE W uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, czyli w święto diecezji gliwickiej bp Jan Wieczorek obchodził 30-lecie nadania sakry biskupiej. Uroczysta Msza rocznicowa, w której uczestniczyli bp Gerard Kusz, biskupi opolscy, duchowni, przedstawiciele władz samorządowych oraz liczni wierni, odbyła się w gliwickiej katedrze. W koncelebrowanej Mszy św. wzięli udział biskupi gliwiccy, Jan Wieczorek i Gerard Kusz, biskupi opolscy, Andrzej Czaja, Jan Bagiński i Jan Kopiec oraz liczni księża. Eucharystia zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli władz lokalnych, wyższych uczelni, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń oraz bardzo liczne grono wiernych. Kazanie wygłosił bp Kusz, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej. Hierarcha przypomniał, że podobnie jak apostołowie, bp Wieczorek jest powołany do głoszenia Ewangelii, świadczenia i służenia. Bp Kusz dziękował za osobistą odpowiedź, jaką bp Wieczorek dał 30 oraz 19 lat temu, godząc się na tworzenie struktur diecezji. Niesienie krzyża odpowiedzialności za Kościół lokalny jest swoistym białym męczeństwem zaakcentował hierarcha. Na zakończenie wspólnej modlitwy ordynariusz gliwicki otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gliwic. Bp Wieczorek jest magistrem-licencjatem prawa kanonicznego, członkiem rady do spraw kultury Episkopatu Polski. Urodził się w Bodzonowicach, święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r. w Opolu, sakrę biskupią otrzymał na Górze św. Anny. Ordynariuszem diecezji gliwickiej został 25 marca 1992 roku. marm GNIEZNO Prymas Polski abp Józef Kowalczyk dziękował 28 czerwca za pierwszy rok posługi na stolicy arcybiskupiej i prymasowskiej w Gnieźnie. Dziękuję Bogu za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzył, a ludziom za okazaną mi życzliwość i serdeczność powiedział metropolita gnieźnieński. Z okazji pierwszej rocznicy ingresu do katedry gnieźnieńskiej w bazylice sprawowana była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski. Wspólnie z abp. Kowalczykiem u grobu św. Wojciecha modlili się kanonicy Kapituły Prymasowskiej, księża dziekani oraz gnieźnieńscy biskupi pomocniczy: bp Bogdan Wojtuś i bp Wojciech Polak. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych władz, reprezentanci organizacji kościelnych i służb mundurowych, wspólnota seminaryjna oraz wierni z dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej, którzy po zakończeniu Eucharystii złożyli metropolicie gnieźnieńskiemu życzenia. Po południu prymas spotkał się z dziennikarzami. Mówiąc o najważniejszych wydarzeniach minionego roku stwierdził, że należała do nich beatyfikacja papieża Jana Pawła II. Było to wydarzenie szczególne dla całego świata, Gniezno miało jednak prawo czuć się tego dnia wyjątkowo, papież Polak odwiedził je bowiem dwukrotnie. Drugim ważnym motywem pierwszego roku posługi arcybiskupiej i prymasowskiej było zdaniem abp. Kowalczyka ogłoszenie roku 2011 rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego i wszystko to, co się w związku z tym w archidiecezji gnieźnieńskiej działo i dzieje. Wśród bolesnych wydarzeń Prymas wymienił kradzież pierścienia kard. Wyszyńskiego. Jak przyznał, czyn ten ciągle pozostaje dla niego niezrozumiały. Zapewnił jednocześnie, że trwają przygotowania do wykonania kopii skradzionego pierścienia. Na pytanie, jak z perspektywy minionego roku widzi i ocenia zadania Prymasa Polski abp Kowalczyk przypomniał, że zadania te są ściśle określone w statucie Konferencji Episkopatu Polski. Prymasem Polski będzie się dziś na tyle, na ile będzie się biskupem w diecezji. W przeszłości bywało tak, że nosiło się tytuł prymasa, a w Gnieźnie się praktycznie nie rezydowało. Dziś jest inaczej. Moja wizja i program jest taki, że na tyle będę Prymasem Polski, na ile będę biskupem archidiecezji gnieźnieńskiej, i na ile tę funkcję będę dobrze spełniać powiedział abp Kowalczyk. Abp Kowalczyk został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim w 2010 r. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 26 czerwca 2010 r. W uroczystości uczestniczyło przeszło 40 arcybiskupów i biskupów oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych z pełniącym wówczas obowiązki prezydenta RP Bronisławem Komorowskim na czele. bgk

15 KALISZ Maryja w znaku jasnogórskiej ikony nawiedza parafie w diecezji kaliskiej. 2 lipca kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przybyła do parafii w Kotłowie, gdzie przed 43 laty nastąpił rozłam w wierze, który trwa do dziś. Początki wydarzeń związanych z rozłamem parafian w Kotłowie sięgają 1968 r. Po śmierci proboszcza ks. Wacława Góry parafianie chcieli, aby nowym proboszczem został dotychczasowy wikariusz ks. Zygmunt Koralewski. Na to nie zgodziła się władza duchowna. Ks. Koralewski nie podporządkował się decyzji zwierzchników i wraz z większością parafian przeszedł do Kościoła Polskokatolickiego. 3 maja 1972 r. powstała w Kotłowie parafia polskokatolicka. W 1982 r. pobudowano nowy kościół dla tej parafii, a proboszczem był ks. Koralewski, którego mianowano biskupem. Bp Zygmunt Koralewski zmarł 21 sierpnia 2002 r. Po powitaniu obrazu przez proboszcza parafii ks. kan. Adama Kosmałę, rodziny, młodzież i dzieci, Mszę św. na łące przy kościele odprawił bp Stanisław Napierała. W homilii przypomniał, że świątynia w Kotłowie, w której czczona jest Maryja, liczy ponad 900 lat. Maryja w znaku obrazu jasnogórskiego, w którym nawiedza parafie naszej diecezji, zaszła dzisiaj tutaj do Kotłowa. Maryja obejmuje was swoją miłością, ale równocześnie to Jej serce, które was kocha krwawi, bo ta rana jest jeszcze ciągle otwarta na żywym organizmie Kościoła Jej Syna mówił biskup kaliski. Zachęcał mieszkańców kotłowskiej ziemi do wspólnego spotkania. Trzeba spróbować zejść się razem tutaj na tej łące. Maryja stanęła na łące, stanęła pośrodku, aby tutaj wszystkich swoim sercem, swoją miłością przywołać i zgromadzić. Miejmy odwagę, jedni i drudzy, być razem powiedział biskup diecezji kaliskiej. Zwrócił się też do wyznawców Kościoła polskokatolickiego. Bracia i siostry, z całym szacunkiem i miłością do was się zwracam. Nie bójmy się, zejdźmy się razem. Zejdźmy się na tej łące, wyznajmy razem wiarę w Jezusa Chrystusa. Potrzeba nam tego zjednoczenia, potrzeba być razem, bo to nie jest to samo, co było przed rozdarciem. Gdyby było to samo, nie byłoby rozdarcia i nie trwałoby ono do dzisiaj. Prosił Matkę Bożą Częstochowską o cud zjednoczenia. Maryjo, wstawiaj się za nami, abyśmy byli ludźmi dobrej woli, abyśmy mieli odwagę spotkać się, rozmawiać, abyśmy stali się godnymi tego pokolenia, które może dostąpić cudu zjednoczenia powiedział bp Napierała. ek KATOWICE Chcemy w tym dniu biskupim pomyśleć o początku naszej diecezji, o jej pierwszym biskupie powiedział metropolita katowicki abp Damian Zimoń 29 czerwca br., w czasie Mszy św. odprawionej w archikatedrze Chrystusa Króla z okazji 26. rocznicy jego konsekracji biskupiej. Przypomniał, że w tym roku przypada 130. rocznica urodzin Prymasa Polski Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. Warto przypomnieć sobie postać człowieka, który stąd pochodził i budował fundamenty naszego Kościoła katowickiego zachęcał hierarcha. Sylwetkę kard. Hlonda przypomniał w kazaniu ks. dr Henryk Olszar. Dzięki niemu zwyciężyła w Polsce wizja Kościoła ponadpartyjnego, przy jednoczesnym podkreślaniu moralnego obowiązku angażowania się katolików w życie społeczne i polityczne na własną odpowiedzialność podkreślił kaznodzieja. Dodał, że Kościół katolicki w Polsce międzywojennej zdobył autorytet przez to, że nie pozwolił rozwijać się tendencjom skrajnym, a niwelując spory zyskiwał możliwości bardziej dogłębnego oddziaływania na życie społeczne. Ks. Olszar wskazał, że kard. Hlond wyzwolił Kościół z kompleksu oblężonej twierdzy, co miało potem kolosalne znaczenie dla przejścia przez czas wojny i okupacji oraz pierwszych lat Polski Ludowej. Nazwał go też prekursorem Soboru Watykańskiego II. Ten wielki duszpasterz i społecznik rozumiał, że chrześcijaństwo nie może być ozdobnym dodatkiem do życia powiedział ks. Olszar. Dodał, że to Chrystus ma być źródłem i zasadą całego życia osobistego i społecznego. Kaznodzieja mocno akcentował formację, jaką kard. Hlond otrzymał w rodzinie i u salezjanów. Stwierdził, że jego posługa w Kościele przypadła na czasy przełomowe. Wskazał też, że utworzenie samodzielnej diecezji na Górnym Śląsku to akt o historycznej doniosłości, ponieważ oznaczał, że Rzym uznaje prawo Polski do tej ziemi. Odpowiadając na złożone mu życzenia abp Zimoń stwierdził, że mamy za co dziękować. Przypomniał, że mamy tworzyć jedno serce i jedną duszę. Prosił też zgromadzonych o modlitwę w intencji przyszłości Kościoła na Górnym Śląsku. ksas KIELCE Ponad 550 dzieci z Kielc i kilku miejscowości, w których działają świetlice Caritas, skorzysta z półkolonii, dodatkowej obok turnusów zamiejscowych formy wypoczynku wakacyjnego. Zajęcia będą się odbywać w siedmiu miejscowościach, gdzie są świetlice: w Chmielniku, Wiśniówce, Ślęcinie, Mniowie, Cudzynowicach, w ogniskach wychowawczych w Jędrzejowie i Proszowicach oraz w trzech świetlicach w Kielcach. W programie atrakcyjne wycieczki, poznawanie kultury i tradycji regionów, rajdy, pikniki, warsztaty, gry i zabawy sportowe. Ponad 1200 osób skorzysta ponadto z turnusów wyjazdowych, w Kaczynie k. Kielc, Karpaczu, Pogorzelicy Gryfickiej, Skale k. Ojcowa. Odbędzie się także organizowany od kilku lat turnus zagraniczny w Złotych Piaskach. Na zaproszenie Caritas przybędzie ok. 200 dzieci z rodzin polonijnych z Ukrainy i Białorusi. dziar KRAKÓW Jana Pawła II oraz prezydenta Ronalda Reagana łączyły szczególne więzi. Połączyła ich wspólna troska o losy świata. Ich zaangażowanie zaowocowało w dziele przywracania wolności, sprawiedliwości i pokoju na ziemi mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. dziękczynnej za bł. Jana Pawła II i prezydenta Reagana. Liturgia, którą sprawowano 27 czerwca w bazylice mariackiej w Krakowie była głównym punktem krakowskich obchodów 100. rocznicy urodzin polityka. W Mszy uczestniczyli m. in. amerykańscy kongresmeni, Lee Feinstein, Z DIECEZJI 15

16 Z DIECEZJI 16 ambasador USA w Polsce, Jacek Michałowski, szef kancelarii prezydenta RP oraz władze Krakowa i Małopolski. Kard. Stanisław Dziwisz podkreślił podczas liturgii, że prezydent Reagan w poważny sposób przyczynił się do zmian w naszym świecie, naznaczonym podziałami i konfliktami. Te zmiany dokonały się również w Polsce oraz w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej przypomniał. Ojca Świętego Jana Pawła II oraz prezydenta Reagana łączyły szczególne więzi. Połączyła ich wspólna troska o losy świata. Ich zaangażowanie zaowocowało w dziele przywracania wolności, sprawiedliwości i pokoju na ziemi mówił hierarcha. Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że prezydent Reagan jako przywódca wielkiego mocarstwa zastał świat podzielony na przeciwstawne bloki i żyjący w strachu przed samounicestwieniem. Podjął skuteczne działania zmierzające do demontażu tego, co nazwał imperium zła. W tym imperium żyło wiele ludów pozbawionych wolności, a ich historia naznaczona została obłędną ideologią zbudowania świata bez Boga mówił hierarcha. Kardynał zaznaczył, że Jan Paweł II doświadczył bezpośrednio w swoim życiu dwóch totalitarnych systemów, obydwu bezbożnych i obydwu wymierzonych przeciw człowiekowi i on też dokonał wyboru. Wybrał Jezusa i Jego ewangeliczny program ocalenia świata. Utożsamił się z Jezusem. A Jezus posłał go do innych najpierw jako kapłana, potem jako biskupa tego miasta i Kościoła krakowskiego, i wreszcie jako pasterza całego Kościoła katolickiego zwrócił uwagę kard. Dziwisz. Gruntowna formacja duchowa i intelektualna oraz doświadczenie duszpasterskie w Kościele pełniącym misję w kraju rządzonym przez komunistów, pozwoliło kardynałowi Karolowi Wojtyle przyjąć ogromną odpowiedzialność za los Kościoła w całym świecie, w odmiennych sytuacjach kulturowych, społecznych i politycznych zaznaczył metropolita krakowski. Ronald Reagan jest honorowym obywatelem Krakowa, jego imieniem nazwano plac Centralny w Nowej Hucie. led Papież Benedykt XVI należał do grona najbliższych współpracowników Jana Pawła II, współkształtując jego pontyfikat i dzieląc z nim troskę o to, by blask prawdy i wiary oświecał drogi pielgrzymującego Kościoła mówił kard. Stanisław Dziwisz w katedrze na Wawelu w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W homilii kard. Dziwisz nawiązał do 60. rocznicy święceń kapłańskich papieża Benedykta XVI. Przypomniał, że Jan Paweł II cenił niezmiernie posługę kard. Josepha Ratzingera i niejednokrotnie dawał temu wyraz. Wyraził wdzięczność Benedyktowi XVI za jego przewodnictwo w Kościele. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za jego pogłębione nauczanie, za podejmowanie wyzwań, przed jakimi staje współczesny Kościół i świat. W jego osobie i posłudze znajdujemy wsparcie, punkt odniesienia i drogowskaz powiedział kard. Dziwisz. Kard. Dziwisz wyraził też wdzięczność papieżowi za wyniesienie do chwały ołtarzy Jana Pawła II. Zdaniem metropolity krakowskiego dwa miesiące, jakie mijają od dnia beatyfikacji Jana Pawła II, przekonują o tym, że w Kościele odżyła świadomość i tęsknota za świętością. Odżyło pragnienie bardziej ewangelicznego, chrześcijańskiego życia, pomimo wszystkich napięć i trudności, jakie występują w świecie. Odżyła nadzieja i pogłębiła się pewność, że towarzyszy nam skuteczne orędownictwo papieża, który przybył do Rzymu podobnie jak Szymon Piotr z dalekiego kraju, ale stał się wszystkim dla wszystkich mówił hierarcha. Stał się, niczym św. Paweł, apostołem narodów, docierając z Dobrą Nowiną do najdalszych zakątków świata, do najważniejszych areopagów kultury i nauki współczesnego świata dodał kard. Dziwisz. Z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich Benedykta XVI przed nabożeństwem na Wawelu odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą kard. Dziwisz zaprosił kapłanów i wiernych archidiecezji krakowskiej. led PELPLIN Piętnastu kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie zasili w tym roku szeregi ratowników WOPR. Przed rozpoczęciem wakacji alumni zdali odpowiednie egzaminy pod okiem doświadczonych instruktorów z Kociewia. Złożona z kleryków drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego to jedyna tego typu inicjatywa w Polsce. Drużyna powstała w 1997 r., do tej pory wyszkoliła kilkudziesięciu ratowników. Od początku swojej działalności głównym zadaniem drużyny jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów na kolejne stopnie w ratownictwie WOPR. W zajęciach prowadzonych przez cały rok na basenie w Starogardzie Gdańskim i w zajęciach teoretycznych w salach WSD w Pelplinie uczestniczy kilkunastu kleryków. Każdy kurs kończy się egzaminem przeprowadzanym na wodach otwartych. Od początku istnienia Kleryckiej Drużyny WOPR egzamin organizowany jest na jeziorze we Wielu. lk PŁOCK Pielgrzymka jest jedną z wielu rzeczywistości duchowych, w których przejrzyście ujawnia się radykalny duch Nowej Ewangelizacji napisał bp Piotr Libera w liście z okazji 30. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Jubileuszowa pielgrzymka wyruszy na Jasną Górę z płockiej katedry 6 sierpnia. Gdy głoszę konferencje na pątniczym szlaku, gdy spowiadam, gdy rozmawiam z pielgrzymami podczas chwil odpoczynku, wierzę, że i dziś są uczniowie Jezusa z Nazaretu, których dusze nie postarzały się i którzy zachowali tak potrzebną dla świadczenia o Zmartwychwstałym duchową sól entuzjazmu wiary. Nasza sierpniowa pielgrzymka wciąż pociąga ludzi, których nie zadowalają tak liczne dziś i niebezpieczne duchowe iluzje, powierzchowne szkoły modlitwy czy zjawiska będące zaledwie namiastką prawdziwego doświadczenia Boga. Płoccy pielgrzymi pragną czegoś więcej zauważa w liście ordynariusz płocki. Zaznacza w nim także, że pątnicy podczas dziewięciu dni rekolekcji w drodze przyjmują zdrowy pokarm duchowy oparty na rzeczywistej doktrynie Kościoła, pracują nad sobą, spowiadają się szczerze, karmią Chle-

17 bem Eucharystii. Przypomina, że cała Biblia przeniknięta jest tajemnicą ludzkiej wędrówki, a Ojcem wiary jest Abraham, ubogi i prosty człowiek, który na głos Boga opuścił bezpieczne miejsce dotychczasowego życia i szukał Ziemi Obiecanej. Biskup zaznacza, że w pielgrzymce biorą udział osoby, których nie zadowolą w życiu łatwe odpowiedzi, poszukujący wiary mocnej jak skała. W swych sercach zanoszą oni do jasnogórskiego sanktuarium bolesne, życiowe intencje rodzin i społeczności. Podczas pielgrzymki nabywają duchowej, pogłębionej formacji, przywracają blask swojemu człowieczeństwu oraz umacniają fundamenty chrześcijaństwa. Niepowtarzalny klimat pielgrzymki sprawia, że szczególnie ludzie młodzi zaczynają inaczej postrzegać Kościół, który nie jest wcale zimnym urzędem, ale wspólnotą wiary, w której każdy może odnaleźć swoje, twórcze, osobiste miejsce zaangażowania napisał ordynariusz płocki. Pielgrzymka od lat jest przestrzenią istotnych poszukiwań, a nieraz ważnych sporów społecznych, które niejednokrotnie doprowadziły wielu z nas do zmiany postaw wobec Ojczyzny i przyśpieszały konieczne przemiany w strukturach lokalnych społeczności. Każdy bowiem pielgrzym wyrusza ku Jasnej Górze z bagażem doczesnych spraw, nieraz z bólem serca, z duszą pełną niepewności lecz zachowując czystą intencję, znajduje światło prawdy i samego Boga podkreśla bp Libera. W liście ordynariusz płocki dziękuje wszystkim osobom: księżom i wiernym świeckim, którzy na przestrzeni 30. lat bezinteresownie współtworzyli i wciąż tworzą ducha diecezjalnej pielgrzymki doskonałej szkoły kontaktu z Jezusem. Na zakończenie listu zawierza opiece Matki Bożej Częstochowskiej każdego z pielgrzymów jasnogórskich oraz wszystkich diecezjan. 30. Płocka Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górą rozpocznie się 6 sierpnia, a zakończy 14. Pątnicy wyruszą w jedenastu grupach, po Mszy św. w katedrze, pod hasłem Proste wejrzenie ku Bogu. Dziennie będą pokonywać około 30 km. Głównym przewodnikiem pielgrzymki jest ks. Jarosław Tomaszewski. eg POZNAŃ Do podejmowania wysiłku, by słowo Boże rozbrzmiewało w parafii zachęcił abp Stanisław Gądecki członków Drogi Neokatechumenalnej, zgromadzonych na Mszy św. dziękczynnej za rok formacji i katechizacji. W kościele pw. Świętej Trójcy na poznańskim Dębcu zgromadziło się około tysiąca osób. Metropolita poznański w homilii zwrócił uwagę, że współczesnemu światu potrzebny jest ktoś taki jak Abraham, który będzie się wstawiał u Boga za grzesznikami. W oczach Bożych jeden sprawiedliwy wart jest więcej niż tysiące niesprawiedliwych podkreślił. Wiceprzewodniczący Episkopatu Polski przekonywał, że potrzeba czasu, aby zrozumieć myśl Bożą. Niekiedy wysiłek neokatechumenów włożony w doświadczenie parafii nie jest widoczny, ale jest on potrzebny, by narodził się sprawiedliwy na wzór Abrahama. Abraham to człowiek, który zostaje wynagrodzony za swoją sprawiedliwość zauważył metropolita poznański. On nie szukał swojej woli, ale uporczywie wstawiał się za mieszkańcami Sodomy. Wiceprzewodniczący KEP podkreślił, że pytanie, czy wśród zaangażowanych w Drogę jest choć jeden sprawiedliwy, który ocali naszą Ojczyznę, domaga się odpowiedzi. Potrzebny jest mąż sprawiedliwy, który poprowadzi naród. Za obecność Drogi Neokatechumenalnej od 14 lat w parafii na poznańskim Dębcu dziękował jej proboszcz, ks. prał. Stanisław Wojtaszek. Dziękuję Bogu za to, że Droga mogła zapuścić korzenie w naszej wspólnocie i proszę, by nadal owocowała braćmi i siostrami, którzy otworzą się na dar Bożego słowa i Eucharystii mówił odchodzący właśnie na emeryturę wieloletni proboszcz parafii. W archidiecezji poznańskiej działa 58 wspólnot Drogi Neokatechumenalnej: w 11 miastach i w 22 parafiach. Droga Neokatechumenalna poświęcona jest formacji w wierze osób dorosłych i starszej młodzieży. Zainicjował ją hiszpański malarz Kiko Argüello w 1964 roku w duchu odnowy Soboru Watykańskiego II. Pierwsza wspólnota neokatechumenalna w Polsce powstała w 1975 roku, w Lublinie.W 1990 roku Droga została uznana przez papieża Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej, ważnej dla społeczeństwa i dzisiejszych czasów. W 2008 roku został zatwierdzony Statut Drogi Neokatechumenalnej. msz Abp Stanisław Gądecki wręczył 29 czerwca krzyże misyjne 30 studentom zaangażowanym w poznańskim Akademickim Kole Misjologicznym i Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym. Wolontariusze spędzą czas wakacji w Domu Pokoju w Jerozolimie, na Wyspach Zielonego Przylądka, w Sierra Leone i na Ukrainie. Wręczając studentom krzyże misyjne abp Gądecki podkreślił, że o żywotności Kościoła lokalnego świadczy duch misyjny. Poznawajcie różne wspólnoty chrześcijańskie i jednocześnie sami nabierajcie ducha życzył studentom wiceprzewodniczący Episkopatu. Opiekun Akademickiego Koła Misyjnego powiedział KAI, że celem projektów jest misyjne dzielenie się miłością Boga i praktykowanie miłości bliźniego. Projekt misyjny zapoczątkowaliśmy w 2007 roku wyjazdem do Kazachstanu, w tym roku 15 osób, studenci i klerycy, będą kontynuować posługę w Ziemi Świętej zapowiedział ks. Szymon Stułkowski. Na Wyspy Zielonego Przylądka (Cabo Verde) wybiera się Michał, student informatyki Politechniki Poznańskiej. Będziemy organizować rekolekcje, kurs planowania rodziny i kurs pierwszej pomocy, nie zabraknie odwiedzania chorych, planujemy także pomoc miejscowej ludności w pracy na roli wylicza plany studentów różnych specjalności nowy wolontariusz misyjny. Na Cabo Verde misjonarze przez pięć tygodni będą prowadzić akcję misyjną razem z powstałą dwa lata temu miejscową grupą ewangelizacyjną. Osiem osób z Akademickiego Koła Misyjnego będzie także kontynuować posługę w Domu Pokoju prowadzonym przez siostry elżbietanki w Jerozolimie, rozpoczętą w ubiegłym roku. Studenci będą opiekować się podopiecznymi sióstr w domu dziecka i podejmą różne prace remontowe i porządkowe. msz Z DIECEZJI 17

18 Z DIECEZJI 18 Danuta Waberska, znana poznańska malarka, i prof. Andrzej Legocki, wybitny chemik i biolog molekularny, otrzymali od abp. Stanisława Gądeckiego nagrodę za Zasługi dla Kultury Chrześcijańskiej. Uroczystość odbyła się 29 czerwca w rezydencji arcybiskupa poznańskiego. W laudacji prof. Renata Rogozińska podkreśliła, że Danuta Waberska 26 lat swojego życia poświęciła służbie Kościołowi i sztuce religijnej, od kiedy w 1985 r. nastąpił w jej światopoglądzie wielki duchowy przełom. W jej malarstwie ważną rolę odgrywa światło utożsamiane z transcendencją i będące źródłem duchowych znaczeń. Malarka sięga do tematów sakralnych inspirowanych tematyką biblijną i wiarą, a wykonane przez nią wizerunki Jezusa Miłosiernego uświęcają i uświetniają liczne świątynie Poznania. Waberska jest również autorką obrazów św. Edyty Stein, św. Faustyny Kowalskiej, św. Rafała Kalinowskiego, a także wizerunków przedstawiających Matkę Bożą. Wierność sztuce sakralnej wymaga poświęceń. Danuta Waberska zapłaciła za wierność swojej sztuce wysoką cenę stwierdziła prof. Rogozińska. Z kolei prof. Tomasz Jasiński z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w laudacji pod adresem prof. Andrzeja Legockiego zauważył, że jest to postać niezwykła ze względu na dorobek naukowy i działalność społeczną. Były prezes Polskiej Akademii Nauk odtworzył założoną przez hr. Władysława Zamoyskiego Fundację Zakłady Kórnickie, skasowaną na mocy dekretu Bieruta. Jego inicjatywą było też wydanie przez fundację Biblii Jakuba Wujka. Jest wybitnym kontynuatorem wielkich polskich patriotów kochających Ojczyznę mówił o Andrzeju Legockim prof. Jasiński. Abp Gądecki zwrócił uwagę, że sztuka tworzona przez Danutę Waberską, zwłaszcza obrazy Miłosierdzia Bożego, jest wyrazem czegoś głębszego niż to, co nierzadko prezentuje malarstwo współczesne, bliższe upadkowi sztuki. Kierując słowa uznania dla zasług prof. Legockiego, metropolita poznański stwierdził, że jego droga naukowa i działalność społeczna są drogowskazami, jak wnosić wiarę w cywilizację XX i XXI wieku. Laureaci otrzymali medale z brązu. Na awersie wyryto sylwetki oraz łacińskie imiona świętych Piotra i Pawła, a na rewersie herb abp. Gądeckiego z jego imieniem, nazwiskiem i tytułem piastowanej godności. Nagroda za Zasługi dla Kultury Chrześcijańskiej wręczana jest rokrocznie w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy są patronami miasta i miejscowej katedry. msz Do modlitwy w intencji papieża Benedykta XVI z okazji 60. rocznicy jego święceń kapłańskich i do posłuszeństwa Piotrowi naszych czasów zachęcił zgromadzonych w wigilię uroczystości św. Piotra i Pawła bp Grzegorz Balcerek. Ojciec Święty dźwiga krzyż odpowiedzialności za cały Kościół, a my, jego dzieci, nie możemy zostawić go samego z tym brzemieniem podkreślił biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Bp Balcerek wygłosił homilię podczas pierwszych nieszporów w wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła. Nabożeństwu w najstarszej na ziemiach polskich katedrze przewodniczył abp Stanisław Gądecki. Modlitwę poprzedziła adoracja eucharystyczna w intencji biskupa Rzymu, która była duchowym darem z okazji jubileuszu kapłaństwa Benedykta XVI. Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej mówił podczas homilii, że współcześnie, choć Kościół obecny jest na całym świecie, tym bardziej musi się starać, by modlitwa w intencji papieża była potężna duchem, wiernością i stałością. Bp Balcerek zauważył także, że poznaniacy mają szczególną powinność do modlitwy za papieża. Święci Piotr i Paweł, widniejący w herbie naszego miasta, to znak związku miasta, państwa i narodu z Rzymem i Kościołem katolickim podkreślił bp Balcerek. Podczas uroczystych nieszporów abp Gądecki obdarzył też dziewięć osób medalami Optime Merito Archidiecesis Posnaniensis (za wybitne zasługi dla archidiecezji poznańskiej). Medalami metropolity poznańskiego uhonorowane zostały osoby na co dzień aktywnie zaangażowane w działalność swoich wspólnot parafialnych i kół Caritas. msz PRZEMYŚL Pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem odbył się 29 czerwca w Krośnie. W uroczystości, podczas której pochowano 59 dzieci, wziął udział abp Józef Michalik. Metropolita przemyski przypomniał, że przez wiele wieków toczyła się dyskusja na temat zbawienia dzieci zmarłych przed przyjęciem chrztu, jednak kilka lat temu Kościół ogłosił, że są one zbawione. Znany jest od początku tzw. chrzest pragnienia. Te dzieci są ochrzczone w oparciu o uniwersalną, powszechną wolę zbawczą Kościoła. Rodzice chcą zbawienia dla dzieci, dlatego Kościół, my wszyscy chcemy i ufamy Chrystusowi, więcej: Chrystus chce zbawienia każdego człowieka i niewinnego dziecka tym bardziej. Dlatego pogrzebiemy te ciała z czcią i szacunkiem, bo są to dzieci zbawione i możemy się modlić o ich pomoc. One nie osiągnęły pełni rozwoju, ale przecież żadnej winy nie mają mówił abp Michalik. Starania o przeprowadzenie pogrzebu nienarodzonych dzieci trwały od września ubiegłego roku. Ich inicjatorami było małżeństwo lekarzy: Andrzej i Beata Guzikowie z Krosna. Jest to miejsce spotkania rodziców z dzieckiem, które utracili. Można przyjść, pomodlić się, rozmawiać i w ten sposób pożegnać swoje dziecko, a jednocześnie być z nim cały czas mówi Andrzej Guzik. Przypomina, że matki, które utraciły swoje dzieci, zgodnie z prawem mogą je odebrać ze szpitala i pochować. Jako pracownik krośnieńskiego szpitala zapewniał, że od wielu lat, żadne ciało dziecka nie zostało zutylizowane, a grzebane na cmentarzu, jednak bez obrzędów pogrzebowych. Zamierzeniem inicjatorów jest organizowanie pochówku nieodbieranych dzieci co roku 15 października w Dniu Dziecka Utraconego. Środową uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Piotra i Jana z Dukli, z udziałem abp. Józefa Michalika, kilkudziesięciu kapłanów i kilkuset wiernych z różnych rejonów archidiecezji przemyskiej. Po niej małe

19 trumienki z ciałami dzieci zostały włożone do jednej dużej i przeniesione na cmentarz komunalny, gdzie spoczęły w specjalnie przygotowanym grobie. Na nim znajduje się napis: Dzieci zmarłe przed urodzeniem oraz cytat z Księgi Jeremiasza: Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. pab RADOM Biskup Henryk Tomasik zachęcił wiernych diecezji radomskiej do modlitwy za Benedykta XVI. 29 czerwca minęła 60. rocznica święceń kapłańskich Ojca Świętego. Bp Tomasik przypomniał, że podczas pobytu w Polsce Benedykt XVI prosił o modlitwę w jego intencji. Ojciec Święty w Balicach mówił, abyśmy w swoich modlitwach nadal pamiętali o nim, prosząc Boga, aby dodał mu sił w posługiwaniu dla dobra Kościoła powszechnego. Spełniając tę prośbę włączymy się w tych dniach w modlitwę w jego intencjach. Niedzielną adorację w dniu 3 lipca ofiarujemy w intencji Ojca Świętego. Bardzo proszę braci kapłanów, siostry zakonne i wszystkich diecezjan o osobiste adoracje Najświętszego Sakramentu oraz modlitwę różańcową w intencji Ojca Świętego. Bardzo proszę o modlitwy w tych intencjach podczas spotkań ruchów i stowarzyszeń. W szczególny sposób proszę o taką modlitwę ludzi chorych zaapelował bp Tomasik. rm SANDOMIERZ Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Komorowie otworzył i poświęcił 28 czerwca bp Krzysztof Nitkiewicz. Otwarcie placówki poprzedziła Msza św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Centrum powołano z myślą o rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ordynariusz sandomierski mówił w homilii o zagrożeniach współczesnej rodziny wynikającej z ludzkiej ułomności, a także ze stylu życia, jaki charakteryzuje współczesny świat. Komorowskie centrum będzie świadczyć pomoc rodzinom w zakresie poradnictwa rodzinnego, pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Placówkę wspierać będą także oddziały Caritas oraz grupy duszpasterskie. Powołane w tym roku z inicjatywy bp. Nitkiewicza Katolickie Centra Pomocy Rodzinie w diecezji sandomierskiej znajdują się w: Baranowie Sandomierskim, Gorzycach, Iwaniskach, Janowie Lubelskim, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Stalowej Woli, Staszowie, Tarnobrzegu, i Zawichoście. apis Jednym z głównych zadań, jakie stoją dzisiaj przed Kościołem, który razem tworzymy, jest pomoc rodzinie mówił bp Krzysztof Nitkiewicz 29 czerwca podczas uroczystego otwarcia Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Sulisławicach. Uroczystą inaugurację kolejnej w tym roku placówki mającej na celu pomaganie rodzinom rozpoczęła wspólna Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ordynariusza sandomierskiego w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Podczas homilii bp Nitkiewicz wskazał na konieczność wspólnych wysiłków na rzecz rodziny, która we współczesnym społeczeństwie boryka się z wielorakimi problemami. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Sulisławicach obejmujące dwa dekanaty koprzywnicki i klimontowski oferuje prowadzenie przygotowania narzeczonych do małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz świadczenie pomocy pedagogicznej i psychologicznej rodzinom borykającym się z problemami wychowawczymi dzieci. Swoją pomoc dla rodzin wielodzietnych z problemami materialnymi zadeklarowało także kilkudziesięciu wolontariuszy. apis ŚWIDNICA Biskup świdnicki Ignacy Dec poświęcił 1 lipca w Świdnicy Stację Opieki Caritas poradnię rehabilitacji. Realizowanie miłości chrześcijańskiej ma swoje źródło w naśladowaniu Serca Jezusa stwierdził w swoim przemówieniu biskup świdnicki. Ten ważny dla Polski dzień, kiedy przejmujemy prezydencję Unii Europejskiej jest również ważny w życiu naszej diecezji, ponieważ swoją działalność rozpoczyna kolejne miejsce świadczenia miłości bliźniego dodał. Poradnia rehabilitacyjna posiada nowocześnie wyposażone gabinety fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masażów suchych. Oferuje również odnowę biologiczną i zabiegi relaksacyjne. W poradni będzie pracowało 16 osób. W sumie NZOZ w 3 poradniach rehabilitacyjnych w diecezji świdnickiej zatrudnia 25 fizjoterapeutów i 5 lekarzy. Z zabiegów i porad skorzystało w ubiegłym roku ponad 10 tysięcy pacjentów. Świdnicka poradnia została sfinansowana ze środków własnych Caritas. Znaczny wkład włożyli także prywatni sponsorzy. W uroczystości otwarcia udział wzięli obok biskupa Deca i biskupa Adama Bałabucha przedstawiciele duchowieństwa diecezji świdnickiej, samorządowcy i lekarze. ks. łz TARNÓW W kościołach diecezji tarnowskiej odbyły się 29 czerwca godzinne adoracje w intencjach papieża Benedykta XVI i powołań. Tego dnia, w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, przypadła 60. rocznica święceń kapłańskich Ojca Świętego Benedykta XVI. Watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa zwróciła się do biskupów diecezjalnych całego świata z prośbą, aby we wszystkich diecezjach podjąć jako modlitewny dar dla papieża, trwającą 60 godzin adorację Najświętszego Sakramentu i ofiarować ją za Ojca Świętego, o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Odpowiadając na tę prośbę, kierując się również miłością i szacunkiem do papieża Benedykta XVI, pragniemy w tym dniu, we wszystkich parafiach i domach zakonnych diecezji tarnowskiej, adorować przez godzinę Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W ten sposób nasza diecezja złoży hojny dar modlitewnego wsparcia Ojca Świętego i Jego intencji czytamy w apelu biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. Z DIECEZJI 19

20 Z DIECEZJI 20 Modlitwę w tych intencjach wierni podejmą także w nadchodzącą niedzielę, która w diecezji tarnowskiej będzie niedzielą adoracyjną i dniem modlitw o świętość kapłańskiej posługi i życia. eb Mszy św. 3 lipca podczas Wielkiego Odpustu w Tuchowie przewodniczył bp Wiktor Skworc. Zaapelował do polityków, rządu i samorządów o prowadzenie rzetelnej, skutecznej i długofalowej polityki prorodzinnej. Oby polityka prorodzinna stała się jednym z głównych tematów dyskusji w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, niech przyświeca polskiej prezydencji w Unii Europejskiej jako kontynuowanie tematu podjętego przez rząd Węgier mówił kaznodzieja. Biskup wskazywał, że same małżeństwa i rodziny mogą dla siebie wiele zrobić przez budowanie, umacnianie więzi rodzinnych, przez okazywanie wzajemnego szacunku, zwłaszcza wobec żony i matki; poprzez przygotowanie młodzieży do życia w małżeństwie i rodzinie. Kaznodzieja zachęcał też rodziny do wspólnej modlitwy. Bp Skworc mówił także, że praca to dziś najbardziej pożądane dobro. Hierarcha podkreślił, że człowiek pracy ma też prawa do uczciwego pracodawcy i niedzieli wolnej od pracy. Biskup wskazywał z niepokojem, że bezrobocie w I kwartale wzrosło, powiększa się w grupie absolwentów, z czym łączy się migracja zarobkowa za granicę. Motorem napędzającym migrację są również niskie płace i gospodarczy marazm w naszym kraju, wynikający przede wszystkim z biurokratycznych barier dla wszelkich form przedsiębiorczości, jednym słowem krępowanie wolności działalności gospodarczej mówił ordynariusz diecezji. Biskup apelował, by każdy wyjeżdżający zastanowił się, czy jest duchowo przygotowany na zmiany i przeciwności, do zachowania wierności Bogu i człowiekowi, a także zdolny do uczciwej pracy, trzeźwości i gospodarności. Prosił też, aby w parafiach tworzyć modlitewne kręgi rodzin osób pracujących za granicą. Do 10 lipca do tuchowskiego sanktuarium przybędą pielgrzymi z całego kraju, a także z zagranicy. Każdego roku na początku lipca przed obrazem Matki Bożej modli się ok. 100 tys. osób. Odpustowi towarzyszy hasło Z Maryją do pełni komunii z Bogiem. Czuwanie modlitewne odbędzie się w nocy z 7 na 8 lipca. Potrwa od godziny do 5 rano. Każdego dnia w programie także Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec i Droga Krzyżowa. Ponadto pielgrzymi mogą zwiedzać muzeum misyjne i etnograficzne oraz ruchomą szopkę i barwne kramy. Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej to jedno z najstarszych i najliczniej odwiedzanych sanktuariów w południowo-wschodniej Polsce. W latach jeden z opatów tynieckich podarował tuchowskiemu kościołowi obraz Matki Bożej. Przedstawia on Maryję trzymającą na lewym ręku Dzieciątko Jezus. Pierwsze wzmianki na temat obrazu pochodzą z 1597 r. Obraz maryjny został koronowany 2 października 1904 r. przez ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej bp. Leona Wałęgę. eb TORUŃ Nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore przewodniczył 27 czerwca uroczystości podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II w Toruniu. Niech wzrasta i niech się rozwija powiedział abp Migliore podczas uroczystości. Centrum powstało z inicjatywy biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego. Uroczystości rozpoczęły się na placu budowy przy pl. Frelichowskiego 1, gdzie mieści się Wyższe Seminarium Duchowne diecezji toruńskiej. W powstającym centrum mieścić się będzie m.in. nowoczesna biblioteka diecezjalna, zawierająca drogocenne zbiory oraz sale konferencyjne, w których odbywać się będą Colloquia Toruniensa. Po odczytaniu aktu erekcyjnego i wysłuchaniu krótkiej historii powstawania Centrum Dialogu nuncjusz apostolski, przedstawiciele diecezji, władz samorządowych oraz wykonawcy projektu podpisali akt erygujący nowe centrum. Dialog w Toruniu to przesłanie wielusetletnie. W 1645 r. spotkanie chrześcijan różnych wyznań pokazało, że można w dialogu żyć i dzięki niemu współpracować. Centrum dialogu będzie kontynuacją tego, co przed setkami lat zostało zapoczątkowane przypomniał z kolei Michał Zaleski, prezydent Torunia. Kamień węgielny pochodzi ze świętych drzwi z Bazyliki św. Piotra w Watykanie. W tubie zawierającej akt erekcyjny umieszczono także okolicznościowe monety: z wizerunkiem Jana Pawła II, herbem województwa kujawsko-pomorskiego oraz panoramą Torunia. Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II powstaje dzięki współpracy diecezji toruńskiej z gminą miasta Toruń oraz urzędem marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Gminy Miasta Toruń. xpb Z okazji jubileuszu 60. rocznicy święceń kapłańskich Benedykta XVI biskup toruński Andrzej Suski wystosował apel do diecezjan z prośbą o modlitwę w intencji następcy św. Piotra. Hierarcha przypomniał słowa skierowane przez papieża do Polaków w czasie pielgrzymki do naszej Ojczyzny w 2006 r. Chciałbym, abyście w swoich modlitwach nadal pamiętali o mnie, prosząc Boga, by dodał mi sił w posługiwaniu dla dobra Kościoła powszechnego mówił wówczas Ojciec Święty. Biskup Suski wezwał wiernych do składania duchowych darów z okazji jubileuszu kapłaństwa. Niech naszym duchowym darem z okazji tego jubileuszu będzie modlitwa dziękczynna, a także modlitwa upraszająca siły duchowe i fizyczne Sternikowi Łodzi Piotrowej, jak to czynił Kościół czasów apostolskich, «który nieustannie modlił się za niego do Boga» (Dz 12,5) napisał biskup toruński. Zachęcił kapłanów, by w dniu uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła ofiarowali w intencji Ojca Świętego Mszę św., Liturgię Godzin i adorację Najświętszego Sakramentu. Osoby konsekrowane i świeckie wezwani są

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II 23 Papież jest człowiekiem jak wszyscy wywiad Franciszka dla Corriere della Sera www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1 BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nr 85 lipiec-wrzesień 2009 Aby byli Jedno Świadectwa z Zakopanego Duchowa odnowa DOkument końcowy z Alicante Jezuici na Świecie Relacja z INDII Wakacje z Bogiem

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej mieliśmy w kościołach o wiele więcej osób praktykujących, niż wierzących. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Informator www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat PIELGRZYMA WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 5 (222) 2015 r. // ISSN 1429 9437 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 2 www.facebook.com/informatorpielgrzyma

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Mało nas, coraz mniej

Mało nas, coraz mniej Polsce wciąż brakuje pomysłu na politykę prorodzinną Mało nas, coraz mniej Tomaz Gołąb Fot. Tomasz Gołąb Fot. Artur Stelmasiak Co ósma rodzina w Polsce żyje na granicy minimum egzystencji. Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej SPIS TREŚCI Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 22-100 Chełm ul. Ks. Mrozka 2 redakcjapowinnosc@wp.pl

Bardziej szczegółowo

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012 Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Radość Ewangelii Światowy Dzień Modlitw o Powołania Z ŻYCIA WSPÓLNOTY FORMACJA MISYJNA Zanieść Chrystusa innym PROSTO Z AFRYKI Przekroczyłem próg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Kto jest ważny? str. 14

Kto jest ważny? str. 14 Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 31 MAJA 2015 nr 5 (934) Kto jest ważny? str. 14 SŁOWO DLA ŻYCIA Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20) WIERSZ SPIS TREŚCI Jedenastu uczniów udało

Bardziej szczegółowo

[ Kredyty ] [ str. 8 Bioetyka po chrzescijansku ] [ Kosciół na swiecie ] [ str. 18 Z zycia Zborów ] kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan

[ Kredyty ] [ str. 8 Bioetyka po chrzescijansku ] [ Kosciół na swiecie ] [ str. 18 Z zycia Zborów ] kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan , jesien 2009 ISSN 0869-8350 kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan [ Kredyty ] [ str. 8 Bioetyka po chrzescijansku ] [ Kosciół na swiecie ] [ str. 18 Z zycia Zborów ] str. 13 str. 20 , [słowo

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce NUMER 1 (3) CZERWIEC 2014 KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce ISSN 2353-8740 Ratownicy bez granic Akcja kanonizacja Ukraińcom na pomoc przyjmij honorowy zakład Malbork, 7 września 2014

Bardziej szczegółowo