numer 18, lipiec 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "numer 18, lipiec 2012"

Transkrypt

1 numer 1, lipiec 2012 W numerze: Plak mądry przed szkdą - akacyjne ABC zmtryzaneg Dni Pla Grubnie i Dni Włcłaka- relacje 1

2 WYDARZENIA DNI WŁOCŁAWKA W dniach r. dzięki uprzejmści Kiernika Reginu Włcłaek Pana Ryszarda Felsza mgliśmy zareklamać naszą firmę na Dniach Włcłaka. Kancelaria Eventus Dchdzenie Odszkań, zaprezentała się mieszkańcm Włcłaka, ystaiając pdczas Dni Włcłaka stisk reklame. Pmim pgdy kratkę impreza była bardz udana, rzdaliśmy iele ultek i przepradziliśmy rzmy pdczas których przedstailiśmy Włcłaianm zakres działalnści firmy EVENTUS. Naiązaliśmy kilka kntaktó. W rzdaaniu ultek pmagały nam całe rdziny, przez da dni rzdaliśmy pnad 2000 ultek Eventus Dchdzenie Odszkań reprezentał AUF Trend. DNI POLA W GRUBNIE W tych samych dniach naszą firmę na Dniach Pla Grubnie zaprezentała Pani Lucyna Kssakska, partner z reginu Śiecie. Pszukując tarcia klienta ażeby umżliić mu przekazania infrmacji na temat działalnści naszej pracy pstaniłam pjechać na tarte sptkanie z dużą ilścią ludzi którzy przyjechali na przegląd rlniczy. Kierując się tym, że ta grupa ludzi jest bardz narażna na liczne klizje, ypadki pdczas prac rlniczych raz innych prac gspdarczych. Zauażyłam, że sptkaniu brali udział ludzie zaprszeni na t sptkanie z innych jeództ. Na sptkanie zabrałam ze sbą mją spółpracnicę panią Sylię Janeczek raz pana Dariusza Wilczyńskieg. Naszym zadaniem był trzeć dużej grupy ludzi, pinfrmać naszej działalnści raz przybliżyć zakres naszej pracy. Przekazaliśmy setki ultek raz izytóek. Zainteresanych infrmaliśmy, że jesteśmy gti pmóc chili zaistnienia ptrzeby. Naszym zadaniem był zaistnieć raz zrócić uagę na działanie naszej firmy. AWANS PARTNERA Od czerca bieżąceg rku Nasz Partner Krzysztf Iskierka z Trójmiasta zstał Partnerem na pzimie Ruby. Serdecznie gratulujemy! 2

3 SPRAWA W lipcym numerze Tój Eventus cyklu pt. Spray pzyskane przedstaiamy ypadek kmunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym. Data: luty 2011r. Zakład ubezpieczeń: UFG Kta: 5000zł spraa tku Pszkany zgłsił się Eventus Dchdzenie Odszkań z prśbą pmc uzyskaniu dszkania za śmierć żny. Dnia r. Pszkana, będąc pasażerką pjazdu stała się uczestniczką ypadku drgeg. Na skutek znanych rzległych brażeń ciała, pnisła śmierć. Kierujący pjazd, chcąc uniknąć klizji z pjazdem nadjeżdżającym z przecineg kierunku jazdy, maksymalnie zbliżył się praej kraędzi jezdni i pdjął maner hamania. Z uagi na panujące złe arunki pge raz zalegające na jezdni błt pśniege, samchód padł pślizg i uderzył przydrżne drze. Mąż Pszkanej zgłsił się Eventusa, pnieaż sam nie był stanie alczyć dszkanie. Dzięki szczegółemu ypełnieniu frmularza zgłszenia szkdy tycząceg śmierci sby bliskiej przez Partnera uzyskaliśmy ażne infrmacje tyczące płyu utraty bliskiej sby na życie Upranineg. P złżeniu stsnych niskó Ubezpieczenieg Funduszu Garancyjneg mąż Pszkanej trzymał 0000zł tym 10000zł tytułem stsneg dszkania za znaczne pgrszenie się sytuacji życiej raz 30000zł tytułem zaśćuczynienia. Spraa jest nadal pradzeniu. Ddatk Pszkany ddał pradzenia sją spraę dszkanie. Nasz Klient yniku ypadku znał strząśnienia mózgu, urazu gły, gólnych ptłuczeń. Dzięki działanim pracnikó Eventus Dchdzenie Odszkań Pszkany trzymał ktę 1000zł zaśćuczynienia. Spraa zstała zakńczna pzytynie. 3

4 ARTYKUŁ Plak mądry przed szkdą, czyli akacyjne ABC zmtryzaneg :) CZ. I OC, Zielna Karta, ubezpieczenie graniczne? Jeżeli ybieramy się samchdem jedneg z krajó Eurpejskieg Obszaru Gspdarczeg lub Szajcarii, Chracji czy Anry t mżemy śmiał jechać z ykupinym Plsce ubezpieczeniem OC. Dzięki ubezpieczeniu, razie yrządzenia szkdy, sby pszkane mgą ubiegać się dszkanie z plisy OC ykupinej na nasz pjazd u krajeg ubezpieczyciela. Dzięki yskiej sumie ubezpieczenia, plisa chrni, także interesy majątke dpiedzialneg cyilnie. Wart pdkreślić, że ubezpieczenie OC psiadaczy pjazdó mechanicznych jest ubezpieczeniem biązkym i każdy psiadacz pjazdu mechaniczneg ma biązek jeg ykupienia, czyiście mże t uczynić lnym zakładzie ubezpieczeń, który feruje sim klientm ubezpieczenia OC psiadaczy pjazdó mechanicznych. Ubezpieczenie Zielnej Karty musimy ykupić, jeżeli ybieramy się samchdem pdróż takich krajó jak: Albania, Ukraina, Białruś, Bśnia i Hercegina, Rsja, Młdaia, Macenia, Mark, Turcja, Tunezja, Izrael czy Iran. Dzięki temu ubezpieczeniu kierca pjazdu zarejestraneg za granicą nie musi ykupyać ubezpieczenia OC kmunikacyjneg p przekrczeniu granicy każdeg z yżej ymieninych państ. Psiadacze pjazdó mechanicznych zarejestranych pza bszarem EOG i Szajcarii, jeżdżając tych krajó bez certyfikatu tz. Zielnej Karty, zbiązani są przed przekrczeniem granicy zarzeć tz. ubezpieczenie graniczne z minimalnym 30-dniym czasem ubezpieczenia. Cz. II Wypadek za granicą i c dalej? Jeżeli jdzie ypadku kmunikacyjneg z udziałem pjazdó zarejestranych Plsce, sprast nie budzi ątpliści i nie zachdzi inna klicznść, z pdu której pinniśmy ezać plicję na miejsce zdarzenia, óczas ystarczy: spisać śiadczenie klicznściach zdarzenia, zbyć infrmacje numerze plisy i zakładzie ubezpieczeń, którym ubezpieczny jest pjazd spracy, spisać numer rejestracyjny i markę pjazdu raz dane kierująceg. Szkdę mżna zgłsić ubezpieczyciela spracy p prcie kraju. W sytuacji ypadku z udziałem pjazdu zarejestraneg państie EOG lub Szajcarii, datk należy uzyskać infrmację kraju rejestracji pjazdu, a następnie zgłsić zakładu ubezpieczeń, którym spraca psiadał ubezpieczenie OC lub reprezentanta spra rszczeń zagraniczneg zakładu ubezpieczeń Plsce. W przypadku zdarzenie z udziałem pjazdu spza EOG, psiadająceg ażną Zielną Kartę, mżemy ezać plicję lub spisać śiadczenie klicznściach zdarzenia i datk uzyskać infrmację: numerze i kresie ażnści Zielnej Karty, zakładzie ubezpieczeń, który ystaił Zielną Kartę, numerze rejestracyjnym pjazdu raz danych kierująceg. Szkdę zgłaszamy Biura Nareg kraju zdarzenia, które udzieli infrmacji dalszym pstępaniu. Jeżeli ypadku jdzie z udziałem pjazdu spza EOG na terytrium teg państa, óczas szkdę zgłaszamy bezpśredni zakładu ubezpieczeń, którym spraca ykupił ubezpieczenie OC kmunikacyjne.

5 SZKOLENIA e szklenia Szanni Państ! Zachęcamy Państa zgłaszania sób zainteresanych spółpracą z Eventus Dchdzenie Odszkań. W śrdy c da tygdnie, gdzinie 19:00 dbyają się Seminaria biznese na których sby te mgą zapznać się z krzyściami jakie płyną ze spółpracy z Eventus Dchdzenie Odszkań. Pniżej przedstaiamy ykaz najbliższych terminó szkleń: gdzina 19: gdzina Udział Seminarium Biznesym jest bezpłatny. Wymagania: kmputer i stęp Internetu. Aplikacje sób chętnych spółpracy prsimy przesyłać drgą mailą na adres lub telefnicznie u Marty Rucińskiej pd numerem P dbyciu szklenia Seminarium bizneseg należy przesłać biura pdpisaną umę partnerską, która pzli na dbycie klejneg szklenia Startera Pniżej przedstaiamy ykaz najbliższych szkleń: gdzina gdzina UWAGA! Za nami klejny cykl szkleń merytrycznych. Pradzne szklenia rdzą ne tematy których art spmnieć. Dlateg specjalnie dla Państa rganizujemy klejne cykle: gdz Plisy NNW, psage, na życie kiedy mżemy ppradzić. 2. Szkdy mieniu - kiedy mżemy ppradzić gdz Zdarzenia medyczne. 2. Odszkanie za śmierć sby bliskiej gdz Jak ppranie ypełniać frmularze. 2. Jak należy czytać arunki umó gdz Szkdy pjeździe. 2. Rszczenia datke ziązane ze szkda pjazdach gdz Wypadki przy pracy. 2. Wypadki rlnictie gdz Szkdy z OC gólneg: ptknięcia, pślizgnięcia. 2. Szkdy z OC gólneg- nietype przypadki( markety, pgryzienia, zatrucia) gdz Szkdy z OC kmunikacyjneg. 2. Jakich spra nie pdejmujemy się pradzić? gdz Plisy NNW- psage, na życie. 2. Szkdy mieniu. Przypminamy, że na każde z pyższym szkleń mgą Państ zgłsić chęć udziału pprzez ysłanie maila na adres 5

6 ROZRYWKA ROZRYWKA Wypełnij iersze i klumny cyframi d 1 9 taki spsób, aby każdym ierszu i każdej klumnie, raz każdym kadracie 3x3 znacznym pgrubiną linią, pszczególne cyfry nie ptarzały się. Innymi sły żadnej klumnie, ierszu, lub znacznym sektrze nie mżna ptórzyć się da razy ta sama cyfra. Pdzenia! Pięć pierszych sób, które prześlą praidłe rziązanie łamigłóki na adres trzyma nagrdę niespdziankę. Serdecznie gratulujemy! 6

Liberty Ubezpieczenia

Liberty Ubezpieczenia Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

numer 20, wrzesień 2012

numer 20, wrzesień 2012 numer 20, wrzesień 2012 W numerze: Sprawy pozyskane - szkoda z OC dobrowolnego zakończona ugodą. Awanse Partnerów 1 WYDARZENIA Awans Partnera Od sierpnia 2012r. nasz Partner Pan Krzysztof Iskierka z Regionu

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

numer 24, styczeń 2013

numer 24, styczeń 2013 numer 24, styczeń 2013 W numerze: Sprawy pozyskane - odszkodowanie za obrażenia spowodowane wypadkiem przy pracy Wywiad z Dyrektorem Departamentu Likwidacji Szkód 1 WYDARZENIA UWAGA ZMIANY! Już wkrótce

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t!

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t! CZADEK Grudzień 2004 numer 4(19) cena: 0zł :) XXVII L.O. im. Tadeusza Czackieg w Warszawie Wes³ych Œwi¹t! CZADEK 1 Z YCIA CZACKIEGO Œnieg, Œwiêta, Œvistak Łaaa ale fajnie! Śniek spad. C z teg, że p dwóch

Bardziej szczegółowo

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Zygmunt Berdychwski, Przewdniczący Rady Prgramwej Frum Eknmiczneg Pnieważ gólny pzim inwestycji uważany jest za punkt wyjścia dla wielu strategii rzwju gspdarczeg, a pbudzanie prcesów inwestycyjnych jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo