P R Z E D M I A R R O B Ó T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Ludowy Uścięcice Kod CPV : Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt : Modernizacja instalacji ogrzewania Kod CPV : Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza Adres : ul. Długa 3, dz nr 165/2 Kod CPV : Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Urząd Miasta i Gminy Opalenica ul. 3 Maja 1; Opalenica Wykonawca : LOKGAZ Sp. z o.o. Lusówko ul. Jankowicka 7a; Tarnowo Podgórne Jednostka autorska : Opracował : Usługi budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka; ul. Ogrodowa 3B/1 Ostroróg Piotr Pupka Inwestor : Wykonawca :

2 S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Budowa : Dom Ludowy Uścięcice Obiekt : Modernizacja instalacji ogrzewania Adres : ul. Długa 3, dz nr 165/2 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data : Str: 1 Lp. Kod CPV Opis działu I Rozbiórki I.1 Roboty przygotowawcze II II.1 II.2 II.3 II.4 Instalacje gazowe Instalacje gazowe Instalacje gazowe podłaczenie gazowe urządzeń w kuchni Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne Malowanie III III.1 III.2 Instalacje mała świetlica Instalacje C.O. mała świetlica Instalacje wodno-kanalizacyjne IV IV.1 IV.2 Instalacje ogrzewania kuchnia z salą Instalacje C.O. Instalacje wodno-kanalizacyjne podłaczenie do instalacji ciepłej wody V Instalacje pomieszczen straży pożarnej V.1 Instalacje C.O Koniec wydruku spisu działów przedmiaru - - -

3 Data : Budowa : Dom Ludowy Uścięcice Obiekt : Modernizacja instalacji ogrzewania Adres : ul. Długa 3, dz nr 165/2 Str: 1 I.1. I. Rozbiórki Roboty przygotowawcze 1. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,000 m Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 25 mm 2. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 32 mm 3. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,000 m Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: mm = 47,000 Razem przedmiar = 47,000 m 4. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,000 m Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: mm = 38,000 Razem przedmiar = 38,000 m 5. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 m Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 100 mm 6. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,000 szt Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: mm 26 * 2 = 52,000 Razem przedmiar = 52,000 szt 7. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 228,800 m Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy: 65 mm i długości nitki do 5 m II. II.1. Instalacje gazowe Instalacje gazowe 4 * 1 * * 2.5 * * 2.8 * * 1.8 * * 1.5 * 1 = 228,800 Razem przedmiar = 228,800 m 8. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Demontaż urządzeń gazowych: piec gazowy wieloczerpalny 9. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt Demontaż kurków gazowych przy urządzeniach, o średnicy mm 10. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Demontaż kurków gazowych w instalacji, o średnicy mm 11. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl Demontaż podejścia do gazomierza z rury przyłączeniowej o średnicy: 32 mm 12. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m Demontaż rurociągów stalowych o średnicy: mm 13. KNR WACETOB Warszawa 30,500 m Rurociągi gazowe z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 15 mm

4 II. Instalacje gazowe II.1. Instalacje gazowe Data : Str: = 30,500 Razem przedmiar = 30,500 m 14. KNR WACETOB Warszawa 22,000 m Rurociągi gazowe z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm = 22,000 Razem przedmiar = 22,000 m 15. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,500 m Rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 32 mm = 25,500 Razem przedmiar = 25,500 m 16. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 m Rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 40 mm 17. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,500 m Rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 50 mm 18. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 103,500 m Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie, dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych, dla rurociągu o średnicy: do 65 mm = 103,500 Razem przedmiar = 103,500 m 19. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, o średnicy przyłącza: 25 mm 20. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, o średnicy przyłącza: 32 mm 21. 2,000 kpl Montaz gazomierza G/ ,000 kpl Montaz gazomierza G/6 23. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Kurki gazowe przelotowe o średnicy: 32 mm, mosiężne kulowe ANALOGIA FILTR DO GAZU 24. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Kurki gazowe przelotowe o średnicy: 25 mm, mosiężne ANALOGIA FILTR DO GAZU 25. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt Kurki gazowe przelotowe o średnicy: 15 mm, mosiężne kulowe 26. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt Kurki gazowe przelotowe o średnicy: 25 mm, mosiężne kulowe

5 II. Instalacje gazowe II.1. Instalacje gazowe Data : Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt Kurki gazowe przelotowe o średnicy: 32 mm, mosiężne kulowe 28. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Kurki gazowe przelotowe o średnicy: 40 mm, mosiężne kulowe 29. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 przejśc Wykonanie przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 1 cegły, dla przyłączy gazowych o średnicach nominalnych: do 50 mm,w tulejach o śr.do 80 mm 30. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 przejśc Wykonanie przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 cegieł, dla przyłączy gazowych o średnicach nominalnych: do 50 mm,w tulejach o śr.do 80 mm 31. KNR MPCiL 11,624 m2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm * * * * * 12.5 = 11,624 Razem przedmiar = 11,624 m2 32. KNR MPCiL 11,624 m2 Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania olejną ogólnego stosowania * * * * * 12.5 = 11,624 Razem przedmiar = 11,624 m2 33. KNR MPCiL 11,624 m2 Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą nawierzchniową olejną ogólnego stosowania II.2. Instalacje gazowe podłaczenie gazowe urządzeń w kuchni * * * * * 12.5 = 11,624 Razem przedmiar = 11,624 m2 34. KNR WACETOB Warszawa 3,000 szt Kuchnie gazowe o połączeniu na złącze elastyczne: 4-palnikowe z piekarnikiem UWAGA kuchnie istniejące 35. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Taborety gazowe jednopaleniskowe UWAGA taborety istniejace II.3. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 36. KNR WACETOB Warszawa 2,000 otwór Przebicie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy ponad 150 do 300 mm, dla przewodów instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 1 cegły 37. KNR WACETOB Warszawa 7,000 otwór Przebicie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy ponad 150 do 300 mm, dla przewodów instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 1 1/2 cegły 38. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,792 m2 Przewody wentylacyjne kołowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy : ponad 100 do 200 mm Nwiew do kotła 50kW: 3.14 * 0.2 * 14 = 8,792 Razem przedmiar = 8,792 m2

6 II. Instalacje gazowe II.3. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne Data : Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,550 m2 Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 40 mm - przy śr.zew.rurociągów mm Nwiew do kotła 50kW: 3.14 * 0.24 * 14 = 10,550 Razem przedmiar = 10,550 m2 40. KNR WACETOB Warszawa 12,500 m Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 160 mm Analogia kanały nawiewne i wywiewne z pomieszczeń Nawiew do kotła 28kW: 2 = 2,000 Nawiew do kuchni: 2 = 2,000 Wywiew do kotła 50kW: 2.5 = 2,500 wentylacja pom gosp przy garażu: 2 = 2,000 wentylacja garażu: 2 = 2,000 wentylacja szatni: 2 = 2,000 Razem przedmiar = 12,500 m 41. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt Wyrzutnie dachowe kołowe z pionowym wylotem powietrza, o średnicy: do 200 mm ANALOGIA DASZKI NA PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH wentylacja pom gosp przy garażu: 1 = 1,000 wentylacja garażu: 1 = 1,000 wentylacja szatni: 1 = 1,000 Razem przedmiar = 3,000 szt 42. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 szt Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 800 mm - typ N 13 = 13,000 Razem przedmiar = 13,000 szt 43. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych 2 = 2,000 Razem przedmiar = 2,000 szt II.4. Malowanie 44. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,100 m2 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 3 * 2.6 * * 2.6 * * 2.5 = 36,100 Razem przedmiar = 36,100 m2 45. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,100 m2 Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ kotłownia 50kW: 3 * 0.6 * * 0.6 * * 2.5 = 14,100 wyprawki po przekuciach i demontażach: 20 = 20,000 Razem przedmiar = 34,100 m2 46. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 m2 Malowanie olejne bez szpachlowania, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne 3 * 2 * * 2 * 2 = 22,000 Razem przedmiar = 22,000 m2

7 II. Instalacje gazowe II.4. Malowanie Data : Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,600 m2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach 3 * 0.6 * * 0.6 * 2 = 6,600 wyprawki po przekuciach i demontażach: 20 = 20,000 Razem przedmiar = 26,600 m2 48. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,500 m2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach III. III.1. Instalacje mała świetlica Instalacje C.O. mała świetlica 3 * 2.5 = 7,500 Razem przedmiar = 7,500 m2 49. KNR IGM Warszawa 1,000 kpl Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne dwufunkcyjne, o mocy: kw otwarta komora spalania np Vailant VUW PLUS atmotec 50. 1,000 kpl Kalkulacja indywidualna Montaż pakietu wkładu kominowego kotła wysokość H- 3m 51. KNR IGM Warszawa 1,000 1 układ Układy regulacji bezpośredniego działania: temperatury Sterownik kotła Regulator pokojowy sterujacy 1 obiegiem grzewczym z zasobnikiem c.w.u np CALOMATIC KNR IGM Warszawa 1,000 szt Kurki spustowe mosiężne ze złączką do węża, o średnicy nominalnej: 15 mm 53. KNR IGM Warszawa 1,000 szt Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej: 25 mm 54. KNR IGM Warszawa 2,000 szt Zawory kulowe mosiężne gwintowane do c.o., o średnicy nominalnej: 25 mm - przelotowe 55. KNR WACETOB Warszawa 65,000 m zewnętrznej rur: 15 mm 65 = 65,000 Razem przedmiar = 65,000 m 56. KNR WACETOB Warszawa 24,000 m zewnętrznej rur: 18 mm 57. KNR WACETOB Warszawa 29,000 m zewnętrznej rur: 22 mm 58. KNR WACETOB Warszawa 10,000 m zewnętrznej rur: 28 mm 59. KNR WACETOB Warszawa 128,000 m Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych = 128,000

8 III. Instalacje mała świetlica III.1. Instalacje C.O. mała świetlica Data : Str: 6 Razem przedmiar = 128,000 m 60. KNR WACETOB Warszawa 128,000 m Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.o.z rur miedz = 128,000 Razem przedmiar = 128,000 m 61. KNR WACETOB Warszawa 2,000 szt Montaż zaworów odpowietrzających, o średnicy: 15 mm - automatycznych 62. KNR IGM Warszawa 4,000 szt Kompensatory osiowe mieszkowe o średnicy zewnetrznej końcówek rurowych: 15 mm 63. KNR IGM Warszawa 2,000 szt Kompensatory osiowe mieszkowe o średnicy zewnetrznej końcówek rurowych: 18 mm 64. KNR IGM Warszawa 3,000 szt Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników, montowane na ścianie, o wysokości mm i długości mm - C22, V22 /dwupłytowe/ 22 KV 600/ KNR IGM Warszawa 1,000 szt Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników, montowane na ścianie, o wysokości mm i długości mm - C22, V22 /dwupłytowe/ 22KV 600/ KNR IGM Warszawa 8,000 szt Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników, montowane na ścianie, o wysokości mm i długości mm - C22, V22 /dwupłytowe/ 22 KV 600/ KNR IGM Warszawa 12,000 szt Głowice tetmostatyczne z zakresem nastaw 6-28 C 68. KNR IGM Warszawa 12,000 szt Podłączenie grzejników płytowych i rzędowych do instalacji c.o., przy średnicy nominalnej podłączeni 15 mm, typu: V, DF /podłączenie od dołu/ 69. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco: z dokonaniem regulacji 12 = 12,000 Razem przedmiar = 12,000 szt 70. KNR WACETOB Warszawa 2,000 otwór Przebicie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy do 50 mm, dla przewodów instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 1/2 cegły 71. KNR WACETOB Warszawa 2,000 otwór Przebicie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy do 50 mm, dla przewodów instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 1 cegły 72. KNR WACETOB Warszawa 4,000 otwór Przebicie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy do 50 mm, dla przewodów instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 1 1/2 cegły III.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

9 III. Instalacje mała świetlica III.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne Data : Str: KNR WACETOB Warszawa 7,000 m Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd poziomych, w ścianach murowanych przy przekroju bruzdy: do 100 cm2 74. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: umywalkowej i zmywakowej 75. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm 76. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki 77. KNR WACETOB Warszawa 14,000 m Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 15 mm 78. KNR WACETOB Warszawa 2,000 m Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 18 mm 79. KNR IGM Warszawa 0, m Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 9 mm (E) i średnicy zewnętrznej rurociągu: mm Numer specyfikacji : STI KNR WACETOB Warszawa 16,000 m Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 65 mm - rurociągi z rur miedzianych 81. KNR WACETOB Warszawa 16,000 m Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych 82. KNR WACETOB Warszawa 2,000 szt Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe 83. KNR WACETOB Warszawa 1,000 szt Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawory zwrotne przelotowe 84. KNR WACETOB Warszawa 1,000 szt Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe FILTR SIATKOWY DO WODY 85. KNR WACETOB Warszawa 4,000 szt Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, w rurociągach miedzianych, o średnicy nominalnej: 15 mm, o połączeniu elastycznym metalowym 86. KNR WACETOB Warszawa 2,000 szt Montaż baterii umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o śr.nom. 15 mm 87. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 m Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 88. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm

10 III. Instalacje mała świetlica III.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne Data : Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Umywalki pojedyńcze porcelanowe typu 250,255 g.i, z syfonem: z tworzywa sztucznego M1516 o śr. 32 mm 90. KNR WACETOB Warszawa 2,000 kpl Półpostument do umywalek IV. IV.1. Instalacje ogrzewania kuchnia z salą Instalacje C.O. 91. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Montaż kotłów żeliwnych wodnych lub parowych typu: Z-5 WB6-1 i Z-5 PBb-1/ECA I NW/; WK-2 /KWD-K/; Z-1 WK-3 /KWD Camino 3/; Z-3 WK-1 /Kz-3k/; Z-5 Pk-1; Z-5 WK-1 /KZ-5/, o powierzchni ogrzewalnej: do 6,5 m ,000 kpl Dostawa materiałów Kocioł żeliwny gazowy stojący 54kW np. Broetje Tribloc TE KNR INSTAL Warszawa 1,000 szt Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych, o pojemnności całkowitej: 80 dm3 Naczynie NG 35 połaczenie z instalacja przez złacze samoodcinajace 94. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,512 m2 Przewody wentylacyjne kołowe typu B/II, z blachy stalowej czarnej, o udziale kształtek do 35% i średnicy : ponad 100 do 160 mm ANALOGIA MONTAZ ELEMENTÓW WKLADU KOMINOWEGO 5 * 0.16 * 3.14 = 2,512 Razem przedmiar = 2,512 m ,000 kpl Kalkulacja indywidualna Montaż pakietu wkładu kominowego kotła wysokość H- 5m 96. KNR IGM Warszawa 1,000 szt Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, leżące, współpracuj.z kotłami grzewczymi,mont.przy pomocy połączeń wykonanych z rur i kształtek bezpośrednio na budowie, o pojemności: dm3 Podgrzewacz gazowy cieplej wody 150 l np. Broetje EAS-T 150C 97. KNR INSTAL Warszawa 1,000 szt Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych, o pojemnności całkowitej: do 25 dm3 Naczynie przeponowe c.w.u. DE 18 połaczenie z instalacja przez złacze samoodcinajace 98. KNR IGM Warszawa 1,000 szt Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, o średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych: 1 1/4" (32 mm) - o wydajności do 13,0 m3/h Pompa UPS KNR IGM Warszawa 1,000 1 układ Układy regulacji bezpośredniego działania: temperatury Sterownik kotła w cenie kotła 100. KNR IGM Warszawa 1,000 1 układ Układ pomiarowy temperatury miejscowy Czujnik temeperatury podgrzewu c.w.u. np WWF do ISR 101. KNR IGM Warszawa 1,000 szt Kurki spustowe mosiężne ze złączką do węża, o średnicy nominalnej: 15 mm

11 IV. Instalacje ogrzewania kuchnia z salą IV.1. Instalacje C.O. Data : Str: KNR IGM Warszawa 1,000 szt Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej: 32 mm 103. KNR IGM Warszawa 3,000 szt Zawory kulowe mosiężne gwintowane do c.o., o średnicy nominalnej: 32 mm - przelotowe 104. KNR IGM Warszawa 1,000 szt Zawory kulowe mosiężne gwintowane do c.o., o średnicy nominalnej: 32 mm - zwrotne 105. KNR IGM Warszawa 1,000 szt Różnicowe regulatory ciśnienia o średnicy nominalnej: 20 mm /o przepływie 3,0 m3/h/ zawór upustowy HYDROLUX 106. KNR IGM Warszawa 1,000 szt Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe o średnicy nominalnej: 20 mm SYR ,5 BARA 107. KNR IGM Warszawa 1,000 szt Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe o średnicy nominalnej: 20 mm SYR KNR IGM Warszawa 2,000 szt Manomometry techniczne o średnicy nominalnej 15 mm 109. KNR IGM Warszawa 2,000 szt Termomanomometry techniczne o śred.nominal.15 mm 110. KNR WACETOB Warszawa 2,000 szt Montaż zaworów odpowietrzających, o średnicy: 15 mm - automatycznych 111. KNR WACETOB Warszawa 97,000 m zewnętrznej rur: 15 mm 97 = 97,000 Razem przedmiar = 97,000 m 112. KNR WACETOB Warszawa 50,000 m zewnętrznej rur: 18 mm 113. KNR WACETOB Warszawa 57,000 m zewnętrznej rur: 22 mm 114. KNR WACETOB Warszawa 45,000 m zewnętrznej rur: 28 mm 115. KNR WACETOB Warszawa 5,000 m zewnętrznej rur: 35 mm 116. KNR WACETOB Warszawa 254,000 m Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych = 254,000 Razem przedmiar = 254,000 m

12 IV. Instalacje ogrzewania kuchnia z salą IV.1. Instalacje C.O. Data : Str: KNR WACETOB Warszawa 382,000 m Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.o.z rur miedz = 128, = 254,000 Razem przedmiar = 382,000 m 118. KNR IGM Warszawa 2,000 szt Kompensatory osiowe mieszkowe o średnicy zewnetrznej końcówek rurowych: 15 mm 119. KNR IGM Warszawa 2,000 szt Kompensatory osiowe mieszkowe o średnicy zewnetrznej końcówek rurowych: 18 mm 120. KNR IGM Warszawa 2,000 szt Kompensatory osiowe mieszkowe o średnicy zewnetrznej końcówek rurowych: 22 mm 121. KNR IGM Warszawa 6,000 szt Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników, montowane na ścianie, o wysokości mm i długości mm - C22, V22 /dwupłytowe/ 22 KV 600/ KNR IGM Warszawa 1,000 szt Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników, montowane na ścianie, o wysokości mm i długości mm - C22, V22 /dwupłytowe/ 22KV 600/ KNR IGM Warszawa 6,000 szt Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników, montowane na ścianie, o wysokości mm i długości mm - C22, V22 /dwupłytowe/ 22 KV 600/ KNR IGM Warszawa 7,000 szt Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników, montowane na ścianie, o wysokości mm i długości mm - C22, V22 /dwupłytowe/ 22 KV 600/ KNR IGM Warszawa 20,000 szt Głowice tetmostatyczne z zakresem nastaw 6-28 C 126. KNR IGM Warszawa 20,000 szt Podłączenie grzejników płytowych i rzędowych do instalacji c.o., przy średnicy nominalnej podłączeni 15 mm, typu: V, DF /podłączenie od dołu/ 127. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco: z dokonaniem regulacji 20 = 20,000 Razem przedmiar = 20,000 szt 128. KNR WACETOB Warszawa 8,000 otwór Przebicie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy do 50 mm, dla przewodów instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 1/2 cegły 129. KNR WACETOB Warszawa 10,000 otwór Przebicie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy do 50 mm, dla przewodów instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 1 cegły 130. KNR WACETOB Warszawa 4,000 otwór Przebicie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy do 50 mm, dla przewodów instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 1 1/2 cegły

13 IV. Instalacje ogrzewania kuchnia z salą IV.1. Instalacje C.O. Data : Str: 11 IV.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne podłaczenie do instalacji ciepłej wody 131. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 25 mm 132. KNR WACETOB Warszawa 5,000 m Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd poziomych, w ścianach murowanych przy przekroju bruzdy: do 100 cm KNR WACETOB Warszawa 2,000 m Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 28 mm 134. KNR IGM Warszawa 0, m Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 9 mm (E) i średnicy zewnętrznej rurociągu: mm Numer specyfikacji : STI KNR WACETOB Warszawa 5,000 m Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 65 mm - rurociągi z rur miedzianych 136. KNR WACETOB Warszawa 5,000 m Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych 137. KNR WACETOB Warszawa 2,000 szt Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe 138. KNR WACETOB Warszawa 1,000 szt Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory zwrotne przelotowe 139. KNR WACETOB Warszawa 1,000 szt Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe FILTR SIATKOWY V. Instalacje pomieszczen straży pożarnej V.1. Instalacje C.O KNR WACETOB Warszawa 4,000 otwór Przebicie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy ponad 50 do 150 mm, dla przewodów instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 1 1/2 cegły 141. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl Grzejniki gazowe wody przepływowej, o obciążeniu: kcal/h UWAGA podgrzewacz z demontażu 142. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,512 m2 Przewody wentylacyjne kołowe typu B/II, z blachy stalowej czarnej, o udziale kształtek do 35% i średnicy : ponad 100 do 160 mm ANALOGIA MONTAZ ELEMENTÓW WKLADU KOMINOWEGO 5 * 0.16 * 3.14 = 2,512 Razem przedmiar = 2,512 m ,000 kpl Kalkulacja indywidualna Montaż pakietu komina dwuściennego podgrzewacza wody wysokość H- 3,5m

14 V. Instalacje pomieszczen straży pożarnej V.1. Instalacje C.O. Data : Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 25 mm 145. KNR WACETOB Warszawa 2,000 m Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 28 mm 146. KNR WACETOB Warszawa 2,000 szt Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe 147. KNR WACETOB Warszawa 1,000 szt Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory zwrotne przelotowe 148. KNR WACETOB Warszawa 1,000 szt Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe FILTR SIATKOWY 149. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt Podłaczenie nagrzewnic gazowych 150. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne /nagrzewnice ścienne/: ANALOGIA - Ogrzewacz gazowy z odprowadzeniem spalin przez ścainę np MORA Koniec wydruku przedmiaru --- Inwestor : Wykonawca :

PRZEDMIAR ROBÓT. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

PRZEDMIAR ROBÓT. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Projekt remontu i modernizacji pomieszczeń przychodni na pierwszym piętrze budynku południowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Aranżacja powierzchni biurowej Biura Kultury i Dziedzictwa w Pałacu Prezydenckim ul. Krakowskie Przedmiescie 46/48; 00-325 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Aranżacja powierzchni biurowej Biura Kultury i Dziedzictwa w Pałacu Prezydenckim ul. Krakowskie Przedmiescie 46/48; 00-325 Warszawa STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : Pałac Prezydencki 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Aranżacja powierzchni biurowej Biura Kultury i Dziedzictwa w Pałacu Prezydenckim

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznych instalacji w świetlicy wiejskiej w Podrzeczu

Wykonanie wewnętrznych instalacji w świetlicy wiejskiej w Podrzeczu STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w miejscowości Podrzecze Obiekt : Remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Data: 2009-02-25 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45333000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770 PPU 18-400 Łomża Identyfikator: 2/10 Data utworzenia: 2009-11-30 Remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. [CPV:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Adres : Człopa ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Instalacja gazowa. Wartoœã kosztorysowa robót :... zù

Instalacja gazowa. Wartoœã kosztorysowa robót :... zù K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Instalacje gazowe Obiekt : Budynek mieszkalny Adres : Ceradz Dolny ul. Krótka 1m1 Inwestor : ANR O/T Poznañ Poznañ Wykonawca :... Adres :... Wartoœã kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000 12. KNR 2-15 0104-01 Opis robót Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Ilość robót 13. KNR 2-15 0107-01 Dodatki za podejścia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : SKŁADOWISKO ODPADÓW MIASTA POZNANIA W SUCHYM LESIE Obiekt : MODERNIZACJA ZESPOŁU WAG SAMOCHODOWYCH Adres : DZIAŁKA nr 245/5; OBR. MORASKO, DZIAŁKA 1052/1; 1052/4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : PAWILON HANDLOWY INTERMARCHE ŚRODA WIELKOPOLSKA Instalacje sanitarne Dz. nr. 964/12;964/13; 995/137; 968/10 Środa

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Instalacje wewnętrzne : wodociągowa, kanalizacyjna i c.o. w budynku remizy OSP w Bobinie Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72 32-100

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie ul. Żeromskiego 22; 14-500 Braniewo Opracował : Andrzej Witek Data : 2011-10-27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POD NAZWĄ BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH W SZAMOTUŁACH Obiekt : Branża sanitarna Adres : ul.rzeczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014 Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Dzienny Dom Pomocy ul. Konstytucji 3 Maja 12 Inwestor ZGL Mikołów Sporządził mgr inż. Maria Penar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia

Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia wg. projektu 11G / 09 - kotłownia gazowa Obiekt Kod CPV 45333000 - Roboty instalacyjne gazowe Budowa Niezdara ul.plac Floria10 Inwestor GMINA OśAROWICE. OŜarowice

Bardziej szczegółowo

Instalacje wod-kan. i centralnego ogrzewania oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej

Instalacje wod-kan. i centralnego ogrzewania oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bialskie Centrum Kultury ul. Warszawska 11 w Białej Podlaskiej Obiekt : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Przedmiar robót

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-05-24 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe [CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie: instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynków socjalnych i technologicznych w Głogówku przy ul. Kąpielowej. Kod i nazwa Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń na potrzeby Centru Poocy Społecznej Dzielnicy Śródieście ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Twarda 1 INWESTOR : Centru Poocy Społecznej dla Dzielnicy Śródieście

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Inwestor: MASTER Sp z o.o. ul. Grota Roweckiego 44 43-100 Tychy Wykonawca:, Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Nazwa budowy: Modernizacja inst cwu budynku mieszkalnego Adres budowy: ul. Stefana Batorego 6a,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne

Przedmiar robót. Węzły cieplne Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 1 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące

XIII Liceum Ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące Lp. Kod pozycji przedmiaru Nr specyfikacji technicznej Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1.1 SST- 00.02 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2. kpl.

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacja wodociągowa

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacja wodociągowa OSRODEK koorys edytowalny Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacja wodociągowa 1 KNNR 4 d.1 0112-02 Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych na ścianach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Instalacje wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.dmowskiego 12 w Stalowej Woli. Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR BIURO INŻYNIERSKIE "SEROWIK+ROGALS- KI" SP. Z O.O. OPOLE UL. BUDOWLANYCH 46B

PRZEDMIAR BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK+ROGALS- KI SP. Z O.O. OPOLE UL. BUDOWLANYCH 46B BIURO INŻYNIERSKIE "SEROWIK+ROGALS- KI" SP. Z O.O. OPOLE UL. BUDOWLANYCH 46B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Cena kosztorysowa:

Przedmiar. Cena kosztorysowa: Przedmiar Przedmiot kosztorysu: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Borkowie o aulę wraz z przebudową części istniejącej. Wentylacja mechaniczna, instalacja c.o. i ppoż. Lokalizacja: Borkowo, gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 18 Adres : 37-450 Stalowa Wola Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu - część istniejąca + kotłownia

Kosztorys inwestorski. Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu - część istniejąca + kotłownia Kosztorys inwestorski Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu - część istniejąca + kotłownia Budowa: Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T W UKŁADZIE KNR

P R Z E D M I A R R O B Ó T W UKŁADZIE KNR Data opr. Kosztorysu: 24.08.2009 r P R Z E D M I A R R O B Ó T W UKŁADZIE KNR Nazwa obiektu: Utworzenie pracowni tkackiej z elementami folkloru obrzędowego w świetlicy wiejskiej. Lokalizacja obiektu: 21-542

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI Przedmiar robót Obiekt WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 - Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Strona 1 z 12 Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-centralne ogrzewanie i wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Roboty w zakresie burzenia Inwestor : Urząd Gminy Święciechowa ul.rynek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót.

Kosztorys - Przedmiar robót. Kosztorys - Przedmiar robót. Obiekt Remont pracowni chemicznego badania pasz na terenie Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy. Branża instalacyjna wentylacji,

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła w budynku internatu oraz stołówki Specjalnego

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ul. Gen. W.Andersa 10 64-920 Piła Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli ul.kościuszki 1a Nisko

Inwestor: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli ul.kościuszki 1a Nisko Inwestor: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli ul.kościuszki 1a 37-400 Nisko Budowa: Przebudowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku Domu Nauczyciela Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. VENTRA Sp. z o.o. 90-742 Łódź, ul.lipowa 2

PRZEDMIAR. VENTRA Sp. z o.o. 90-742 Łódź, ul.lipowa 2 VENTRA Sp. z o.o. 90-74 Łódź, ul.lipowa NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CZĘŚCI ODDZIAŁU IOM W CELU POWIĘKSZENIA SALI ŁÓŻKOWEJ I WYDZIELE- NIA IZOLATKI w szpitalu Poddębickiego Centru Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Rozbudowa budynku hospicjum - instalacja centralnego ogrzewania Identyfikator kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski. ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski. ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski ul. Kluczborska /, 50-2 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-9 Roboty w zakresie burzenia 4500000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela ryczałtowego wynagrodzenia za niektóre rodzaje robót objętych zamówieniem

Tabela ryczałtowego wynagrodzenia za niektóre rodzaje robót objętych zamówieniem 1 2 3 4 5 6 7 Opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa netto (Cx) Waga (W) Wartość netto Cw=Cx*W Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach

Bardziej szczegółowo

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25-

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25- Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Kosztorys WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 1 Element ROBOTY DEMONTAśOWE INSTALACJI C.O. 1 KNR 401/330/2 Wykucie wnęk

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej ADRES INWESTYCJI : Węgleszyn, gm. Oksa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania: 2014-06-16

Przedmiar robót. Data opracowania: 2014-06-16 Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Data opracowania przedmiaru robót: 2014-06-16 Nazwa obiektu lub robót: instalacja gazowa Data opracowania: 2014-06-16 strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Kod pozycji Opis

Bardziej szczegółowo

Instalacja wod.-kan. i c.o.

Instalacja wod.-kan. i c.o. K O S Z T O R Y S P R Z E D M I A R O W Y Budowa : Stadion Żużlowy - budynek trybuny głównej wraz z widownią Obiekt : Zaplecze stadionu żużlowego Adres : Ostrów Wlkp., ul.piłsudskiego Instalacja wod.-kan.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednopłytowe C11

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednopłytowe C11 OHP Naysłów Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednopłytowe C11 0419-02 10 10.000 RAZEM 10.000 2MAteriał Grzejnik 2 2.000 3Materiał

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestycja : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pralni na pokoje dla pensjonariuszy Roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyje, centralnego-ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół im.gen.sikorskiego. Adres : 37-420 Rudnik ; dz. nr ew. 2603/10 Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) RIW-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Ryszard Iwanus 87-300 Brodnica ul. Lidzbarska 6 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół o budynek hali sportowo-widowiskowej na działkach

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 1.2 KNR 0217 0122-0200 1.3 KNR 0217 1.4 KNR 0217 1.5 KNR 0217 0140-0100 1.6 KNR 0034 0303-0500 1.7 KNR 0728 0203-1500 1.8 KNR 0217 0315-0100 1.9 KNR 0217

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2010 R WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PAŹDZIERNIK 2010 R

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2010 R WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PAŹDZIERNIK 2010 R Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych 45332000-3

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data zatwierdzenia

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : BAR SEZAM ADRES INWESTYCJI : Rado, ul. śeroskiego 42 INWESTOR : PSS Społe w Radoiu ADRES INWESTORA : Rado, BRANśA : sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT -1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Węzeł cieplny c.o. i c.w.u w budynku uŝyteczności publicznej ( Ośrodek Pomocy Społecznej) przy ul. Fredry 3 w Gdyni Stację wymienników zaprojektowano w pomieszczeniu istniejącej

Bardziej szczegółowo

Data : 2010-06-03 Str: 1. Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m.

Data : 2010-06-03 Str: 1. Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. Zadanie : Remont węzła sanitarnego I p.-" żółta łazienka" i natrysku i WC na parterze Obiekt : Remont węzła sanitarnego I p.żółta łazienka, natrysku i WC na parterze w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-010

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-010 PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-010 Obiekt Biuro kosztorysowe Budynek usługowo - produkcyjny z funkcją konferencyjna i biurową K- 46 - instalacje sanitarne NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Siedlecka 10, 85-403

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty Instalacji Sanitarnej i Ogólnobudowlanej Kod CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Obiekt : Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont pomieszczeń bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 7 Adres : ul. Al. Jana Pawła II nr 10, 64-100 Leszno Inwestor : Zespół

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn.

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. Budowa :Roboty modernizacyjne na instalacjach cieplnych Obiekt : Modernizacja kotłowni PRZEDMIAR ROBÓT 1 Instalacje 1.1 Instalacje technologiczne 1 KNR 215-0509-02-00 WACETOB Warszawa [R] 1,000 szt [ Wydanie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje gazowe Obiekt : Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego Budowa instalacji gazu ziemnego na terenie COS w Giżycku ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Potasz DATA OPRACOWANIA : 09.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Potasz DATA OPRACOWANIA : 09.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: P.B. "ADIS" Adam Potasz ul. Bednarska 0/ 5-3 Wrocław ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Hala linii automatycznej galwanizerni ADRES INWESTYCJI : 59-00 RYPIN, ul. Mleczarska A INWESTOR : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Przedmiar Data: 2011-06-07 Budowa: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Zamawiający: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONTU TOALET - SEGMENT II

PRZEDMIAR ROBÓT REMONTU TOALET - SEGMENT II Strona tytułowa obmiaru Branża: Roboty remontowe Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: PRZEDMIAR ROBÓT REMONTU TOALET - SEGMENT II KOSZTORYS NR: 1 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość cena

Podstawa Opis robót Jm Ilość cena 1 KNR-W 4-02 0506/05 2 KNR-W 4-02 0506/06 3 KNR-W 2-15 0403/08 4 KNR-W 2-15 0403/06 5 KNR 4-02 0519/05 6 KNR 4-02 0506/01 7 KNR 0-35 0215/09 8 KNR 4-02 INSTALACJA C.O.KOD CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod.

Przedmiar robót Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod. Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod. 45442100-8 Roboty malarskie 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 45431000-7 Kładzenie płytek 45410000-4

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. 30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14, BIURO W POZNANIU UL. ZIELONA 8, 61-851 POZNAŃ

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. 30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14, BIURO W POZNANIU UL. ZIELONA 8, 61-851 POZNAŃ PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. 30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14, BIURO W POZNANIU UL. ZIELONA 8, 61-851 POZNAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT REMONTU BUDYNKU SIEDZIBY ODDZIAŁU OIP POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Inwestor 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE, PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr. inż. Jacek Pawiński przeceny dokonał: inż. Kazimierz Klipo. Słupsk, luty 2009r.

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr. inż. Jacek Pawiński przeceny dokonał: inż. Kazimierz Klipo. Słupsk, luty 2009r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi Budowa 76-200 Słupsk, ul. Banacha 17 Inwestor Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 6 PRZEDMIAR ROBÓT

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 6 PRZEDMIAR ROBÓT Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45332200-5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Instalowanie kotłów Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Instalowanie kotłów NAZWA INWESTYCJI : MICKIEWICZOWSKIE CENTRUM TURYSTYCZNE W ŻERKOWIE - Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-12-1 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar Robót Nr: AJD 14/8

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Roboty modernizacyjne placówek oświatowych Gminy Oborniki Obiekt : Szkoła Podstawowa Nr 2 Adres : ul. Szkolna 7 Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane gr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : Rozbudowa budynku przedszkola "HAŁABAŁA' 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych Instalacje sanitarne 45330000-9

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT+KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OEJOWĄ NA GAZOWĄ WRAZ Z INSTAACJĄ SOARNĄ - KOTŁOW- NIA GAZOWA ADRES INWESTYCJI : 62-230 Witkowo ul.park Kościuszki 3 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont i adaptacja Budynku Dawnej Cerkwi Unickiej na Potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy G.O.P.S. w Konstantynowie Obiekt :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY - instalacja c.o. Data utworzenia:

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY - instalacja c.o. Data utworzenia: Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY - instalacja c.o. Przedmiar robót Opis robót 1. KNR 2-15 0403-02 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o

Bardziej szczegółowo