IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA"

Transkrypt

1 IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26, 108/28 (dawniej 108/18, 108/19, 108/20) i przebudową zjazdu na działce 115/10 w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza Szpital Wielospecjalistyczny z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, niskoprądowymi, c.o., c.c.w.u., wentylacji, klimatyzacji, gazów medycznych i źródeł ciepła Katowice, ul. Ceglana i Wita Stwosza działki nr 108/21, 108/22, 108/25, 108/26, 108/28 (dawniej 108/18, 108/19, 108/20) obr. Bogucice Zawodzie, jednostka ewidencyjna M. Katowice inwestor CMC GEO PROJEKT 2 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Głowackiego 10, Kraków jednostka projektowa ZESPÓŁ AUTORSKI technologia medyczna UCEES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Ks. Pawlickiego 16/4, Kraków tel. (48 12) , fax. (48 12) Biuro Inżynierskie Stanisław Niedzielski ul. Pereca 50/12, Wrocław, tel. (48) mgr inż. Stanisław Niedzielski technolog medyczny opracował mgr inż. Stanisław Niedzielski technolog medyczny data styczeń 2013 TM-1

2 TM-2

3 Spis treści Spis treści... 3 A) CZĘŚĆ OPISOWA Wstęp Przedmiot i zakres opracowania Wytyczne dla branż Wytyczne dla branży budowlanej Wytyczne dla branży instalacji sanitarnych Wytyczne dla instalacji wwentylacji Wytyczne dla instalacji gazów medycznych Wytyczne dla branży instalacji elektrycznych B) CZĘŚĆ RYSUNKOWA i ZAŁĄCZNIKI TM-3

4 TM-4

5 Spis rysunków i załączników nr rys temat skala załącznik nr 1 minimalne wymagania w zakresie podłóg, ścian i sufitów załącznik nr 2 wykaz urządzeń wymagających przyłączy do instalacji wody i kanalizacji załącznik nr 3 minimalne dopuszczalne wymagania w zakresie wentylacji pomieszczeń załącznik nr 4 opis pomieszczeń do których należy doprowadzić instalację gazów medycznych i zainstalować punkty poboru załącznik nr 5 wymagania dotyczące zasilania urządzeń medycznych przewidzianych na wyposażenie załącznik nr 6 wykaz pomieszczeń wyposażonych w urządzenia komputerowe wymagające podłączenia do sieci logicznej określono w załączonych tabelach załącznik nr 7 karty wyposażenia pomieszczeń CMC/S2/PW/T/001 rzut garażu 1:100 CMC/S2/PW/T/002 rzut parteru 1:100 CMC/S2/PW/T/003 rzut I piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/004 rzut II piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/005 rzut III piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/006 rzut IV piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/007 rzut V piętra 1:100 TM-5

6 TM-6

7 A) CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wstęp. Opracowanie obejmuje projekt budynku przeznaczonego na potrzeby Bloku Operacyjnego (BO), Oddziału Intensywnej Terapii (OIT), Centralnej Sterylizacji (CS), Działu diagnostyki obrazowej (DO) obejmującego tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, rentgenodiagnostykę, USG oraz oddziałów łóżkowych na pięciu kondygnacjach. Na najwyższej kondygnacji łóżkowej zlokalizowano oddział położniczy wraz z blokiem porodowym i oddziałem noworodków. Poza tym na pierwszym piętrze oprócz części łóżkowej znajduje się apteka szpitala wraz z cytostatornią oraz wydzielona część chemii dziennej. Na piętrze drugim przy oddziale gastroenterologii zlokalizowano zespół pomieszczeń endoskopii. Na piętrze trzecim dodatkowo znajduje się oddział chirurgii 1 dnia. Na piętrze IV umieszczono laboratorium oraz poradnie szpitalne. Dokumentację projektową przygotowano w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy: - Rozporządzenie MZ z dn w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 123 / 2012) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 marca 2007 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw Nr 49 / Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 169 z dn ) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn oraz w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Rozporządzenie MZ z dn w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 2. Przedmiot i zakres opracowania. W projekcie technologicznym będącego etapem Inwestycji pn. Centrum Medycznego Ceglana, określono wymagania dotyczące wykończenia wnętrz, prowadzenia instalacji oraz wyposażenia. Projekt oparto na koncepcji programowo przestrzennej zaakceptowanej przez Inwestora, która została przyjęta jako podstawa do opracowania dokumentacji projektowej. Program projektowanego budynku: garaż -1: hala garażowa z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, szatnie personelu, pomieszczenia magazynowe, archiwa, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia centralnej sterylizatornii wraz z zapleczem socjalnym oraz pomieszczenia związane z wydawaniem zwłok, niezbędne zaplecze związane z dostawą cateringu, sprzętu oraz ekspedycja odpadów. parter 0: funkcjonalnie parter budynku Szpitala składa się z następujących części: - przestrzeni holu pełniącą również funkcję poczekalni, poza tym rejestracja szpitala, punkt informacji, pomieszczenie rejestracji vip, diagnostykę obrazową obejmującą rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, mammografię. densytometrię oraz USG - część związana z izbą przyjęć pacjentów do Szpitala w skład, której wchodzi hol z rejestracją, gabinety lekarskie, pokój zabiegowy, pokoje przyjęć oraz pom. sanitarne i porządkowe. Bardzo ważną część Szpitala oraz parteru budynku stanowi blok operacyjny przewidziany dla 8 sal operacyjnych wraz z niezbędnym zapleczem obejmującym wszystkie niezbędne pomieszczenia dla potrzeb personelu, przygotowania pacjenta i opieki pooperacyjnej, magazyny, pomieszczenia mycia i magazynowania blatów. Blok operacyjny ma korzystne połączenie z Oddziałem Intensywnej Terapii oraz pozostałymi oddziałami Szpitala. Na Oddziale Intensywnej Terapii przewidziano salę 4-o łóżkową oraz izolatkę, oraz wszystkie wymagane przepisami pomieszczenia takie jak: magazyny, brudownik, dyżurkę pielęgniarską itp. piętro 1: na 1 piętrze zlokalizowano oddział onkologii klinicznej z chemioterapią stacjonarną na 19 łóżek, chemioterapię dzienną, gabinety do hipertermii, aptekę szpitalną wraz zespołem pomieszczeń przystosowanych do przygotowania cytostatyków.. piętro 2: na 2 piętrze zlokalizowano oddział gastroenterologii na 16 łóżek, pracownię endoskopii przewodu pokarmowego oraz oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej na 15 łóżek TM-7

8 piętro 3: piętro 4: piętro 5: piętro tech.: na 3 piętrze zlokalizowano oddział urologiczny z pododdziałem onkologii urologicznej na 19 łóżek, oraz oddział chirurgii 1 dnia na 12 łóżek. na 4 piętrze zlokalizowano oddział ginekologiczny, patologii ciąży oraz pododdział onkologii ginekologicznej na 18 łóżek, w drugim skrzydle budynku zlokalizowano poradnie specjalistyczne i laboratorium szpitalne. na 5 piętrze zlokalizowano oddział położniczy z traktem porodowym oraz salą cięć cesarskich i oddziałem neonatologii, dla potrzeb oddziału położniczego przewidziano na 10 łóżek + 2 łóżka w sali wybudzeniowej, oraz 3 jednostanowiskowe sale porodowe. Oddział jest przystosowany do prowadzenia porodów rodzinnych. Na piętrze przewidziano dodatkowo uniwersalny 15 łóżkowy odcinek pielęgniarski z salą zabiegową własnym zapleczem. Każdy z oddziałów łóżkowych składa się z sal chorych 1 lub 2 łóżkowych w tym sali vip oraz odcinka pielęgniarskiego z pomieszczeniami takimi jak: kuchenka, magazyn materiałów, łazienka oddziałowa, sali wzmożonego nadzoru ze śluzą i pom. sanitarnym (poza oddziałem położniczym), dyżurka pielęgniarska z sanitariatem i śluzą, gabinet zabiegowy, brudownik, magazyn pościeli brudnej, czystej, magazyn sprzętu). w skład kondygnacji technicznej nad ostatnią kondygnacją wchodzi pomieszczenie obudowane dla potrzeb części central wentylacyjnych oraz przestrzeń wydzielona pod pozostałe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Część szpitalna Centrum Medycznego wymaga wyższego poziomu aseptyki niż objęta I etapem opracowania część z diagnostyką obrazową, rehabilitacją i przychodnią, w związku z powyższym zaprojektowano układ funkcjonalny ograniczający krzyżowanie się dróg czystych i brudnych. W pomieszczeniach o wymaganym wyższym poziomie aseptyki zapewniono gradient ciśnień wymuszający przepływ powietrza w kierunku pomieszczeń o niższym poziomie aseptyki. Dodatkowym zabezpieczeniem jest system pomieszczeń śluz chroniących przed bezpośrednim dostępem do pomieszczeń czystych. Kolejnym elementem zapewniającym wysoki poziom aseptyki jest zastosowanie mobilnych urządzeń umożliwiających sterylizację pomieszczeń wraz z wyposażeniem (dotyczy również urządzeń elektronicznych sterowanych mikroprocesorami) za pomocą gazu - metoda VHP. Ponadto do bieżącego mycia i dezynfekcji wózków transportowych i blatów przewidziano urządzenia myjąco dezynfekujące przy użyciu piany aktywnej, oraz możliwość dezynfekcji wózków w komorze przy CS. zaopatrzenie w materiały medyczne i sprzęt przewidziano na najniższej kondygnacji. Do pomieszczeń odbiorczych i magazynowych jest bezpośredni dojazd samochodami z poziomu garażu. odbiór odpadów medycznych również przewidziano na najniższej kondygnacji. Do pomieszczeń odbiorczych i magazynowych jest bezpośredni dojazd samochodami z poziomu garażu (placu manewrowego). bielizna brudna, mycie i magazyn wózków na poziomie -1 są zlokalizowane magazyny brudnej bielizny oraz pomieszczenie mycia i dekontaminacji wózków, brudna bielizna z bloku operacyjnego będzie ewakuowana z sal operacyjnych komunikacją wydzieloną i ogólnodostępną (korytarze 1.BO.22, 1.BO.73, 1.BO.57) do pomieszczenia 1.BO.66, a następnie do windy D3 lub D4 na poziom najniższej kondygnacji. Materiały przeznaczone do sterylizacji są dostarczane do strefy brudnej CS (pomieszczenie 0.CS.10), natomiast brudna bielizna i odpady medyczne są dostarczane komunikacją 0.A.38 do budynku CDT gdzie są zlokalizowane magazyny brudnej bielizny i odpadów medycznych (pom ) skąd są odbierane transportem specjalistycznym. Brudna bielizna oraz odpady medyczne z izby przyjęć i OIT dostarczane są w wózkach zamkniętych komunikacją pionową do korytarza 0.A.38. Do czasu realizacji budynku CDT ekspedycja odpadów odbywa się poprzez zespół pomieszczeń o numerach 0.Z.12, 0.Z.13, 0.Z.14, 0.Z.15 i 0.Z.16 zespół pomieszczeń pro morte przewidziano na najniższym poziomie, taka lokalizacja umożliwia dyskretne odbieranie zwłok przez przedsiębiorstwa pogrzebowe i przedstawicieli rodzin. W jednym z pomieszczeń przewidziano zainstalowanie chłodni oraz możliwość podjechania samochodem w bezpośrednie sąsiedztwo pomieszczenia wydawania zwłok. Zmarli pacjenci z OIT oraz z oddziałów łódkowych mogą być zwożeni windami ogólnodostępnymi do poziomu piwnic w bezpośrednie sąsiedztwo pomieszczeń przewidzianych do przechowywania zwłok. W szpitalu nie przewiduje się długoterminowego przechowywania zwłok ani TM-8

9 przeprowadzania procedur sekcyjnych jak również przygotowujących do pochówku, te procedury są przewidywane jaku usługa zewnętrzna świadczona przez wyspecjalizowane placówki. centralny zespół szatniowy dla personelu medycznego znajduje na najniższej kondygnacji w obrębie części szpitalnej, z tego poziomu za pomocą komunikacji pionowej personel przemieszcza się do poszczególnych obszarów przychodni i szpitala. ruch pacjentów główne wejście pacjentów do części szpitalnej znajduje się na parterze poprzez hol (pom. 1.A.25), do dyspozycji pacjentów przyjmowanych do szpitala są pokoje przyjęć (pom. 1.A.30 oraz 1.A.32) z węzłem sanitarno dekontaminacyjnym (pom. 1.A.31). Na oddziały łóżkowe pacjenci mogą dotrzeć komunikacją pionową (schody lub windy D1 i D2). Pacjenci z oddziałów łóżkowych mają dostęp do bloku operacyjnego przy pomocy wind D3 i D4 na poziom parteru a następnie poprzez śluzę wjazdową (pom. 1.BO.72). centralna sterylizacja znajduje się na najniższej kondygnacji bezpośrednio pod blokiem operacyjnym. Taka lokalizacja CS ułatwia transport materiałów sterylnych oraz transport materiałów do sterylizacji pomiędzy blokiem operacyjnym a CS przy pomocy wind czystych i brudnych. Materiały do sterylizacji z pozostałej części szpitala będą dostarczane wózkami (szczelnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej) komunikacją ogólnodostępną do pom. 0.CS.07 do tego pomieszczenia również dostarczane będą windą brudną materiały z bloku operacyjnego. Bezpośrednio przy pomieszczeniu przyjęć materiałów do sterylizacji jest zespół pomieszczeń do mycia i dezynfekcji wózków wyposażony w przelotową komorę myjąco dezynfekującą. Po stronie czystej komory znajduje się pomieszczenie ekspedycji materiałów sterylnych, w tym pomieszczeniu następuje załadowanie wózków w materiały sterylne. Większość materiałów sterylnych jest przewożona w kontenerach wyposażonych w markery sterylności. Centralna Sterylizatornia zgodnie z wymaganiami ustawowymi musi mieć układ trzystrefowy: strefa brudna - przyjmowanie materiału do sterylizacji - mycie i dezynfekcja wózków - wstępne mycie i przygotowanie materiałów śluza fartuchowa dla personelu pomiędzy strefą brudną i czystą wyposażona w węzeł sanitarny strefa czysta - pakietowanie materiałów i przygotowanie do sterylizacji - śluza fartuchowa dla personelu - urządzenia przelotowe do sterylizacji parą wodną - urządzenie do sterylizacji niskotemperaturowej - przyjmowanie i magazyn czystej bielizny śluza fartuchowa dla personelu pomiędzy strefą czystą i sterylną strefa sterylna - wydawanie materiałów sterylnych - magazyn materiałów sterylnych zaplecze dla personelu - pokój kierownika - pokój socjalny dla personelu - szatnie personelu z węzłami sanitarnymi Komunikacja pomiędzy strefami jest możliwa wyłącznie poprzez śluzy fartuchowe. Wymagane wyposażenie na podstawie szacunkowych wskaźników zapotrzebowania na materiały sterylne dla 8 sal operacyjnych należy przyjąć średnio 4 zabiegi /dziennie / na każdej S.O. czyli przyjęto dla całego BO 32 zabiegi dziennie, a dla każdego zabiegu średnio 3 STE więc przyjęto 96 STE dziennie. Przyjmując średni czas 1 cyklu sterylizacji ok. 1 godz. przyjęto następujące urządzenia do sterylizacji: - 2 sterylizatory parowe o pojemności 10 STE (ozn. na rys. AS10) - 1 sterylizator parowy o pojemności 6 STE (ozn. na rys. AS6) - 1 sterylizator niskotemperaturowy np. plazma (ozn. na rys. ASP1) TM-9

10 Pomiędzy strefą czystą a strefą sterylną przewidziano zainstalowanie trzech przelotowych urządzeń do mycia i dezynfekcji z suszeniem o pojemności min. 10 tac każda do narzędzi chirurgicznych i akcesoriów anestezjologicznych. na parterze projektowanego budynku szpitalnego znajduje się główne wejście oraz Izba przyjęć dla pacjentów. Przyjęcie pacjenta odbywa się w Izbie Przyjęć, wejście poprzez Hol (1.A25), dotyczy to pacjentów przywożonych ambulansami oraz pacjentów przychodzących. W obrębie Izby przyjęć znajdują się: rejestracja, pokój przyjęć z węzłem sanitarnym umożliwiającym dekontaminację pacjentów, gabinet zabiegowy, gabinety konsultacyjne oraz wydzielone pomieszczenie zabiegowe dla kobiet wyposażone w kabinę higieniczną. blok operacyjny zlokalizowany na parterze i obejmuje osiem sal operacyjnych wraz z niezbędnym zapleczem oraz śluzami dla personelu i dla pacjentów. Przyjęto system trzykorytarzowy tzn. dwa korytarze czyste i jeden brudny. Korytarz brudny poprzez śluzę jest połączony z windą brudną, a korytarz czysty z windą czystą, dzięki takiemu rozwiązaniu uniknięto krzyżowanie się dróg czystych i brudnych. Każda sala operacyjna ma własne zaplecze w postaci pokoju przygotowania lekarzy i pokoju przygotowania pacjentów, Wejście na teren bloku operacyjnego dla personelu wiedzie poprzez trzystopniową śluzę szatniową osobną dla personelu męskiego i dla personelu damskiego. Pacjenci dostarczani są na wózkach do śluzy wyposażonej urządzenie do przekładania pacjentów z wózka na blat stołu operacyjnego. Blok operacyjny jest obsługiwany przez windy znajdujące się obok klatki schodowej 1.07 i są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie śluzy wjazdowej na blok operacyjny. dzięki takiemu usytuowaniu komunikacji pionowej pacjenci wszystkich oddziałów łóżkowych mają bezpośredni dostęp do bloku operacyjnego. W projektowanym bloku operacyjnym przyjęto system wymiennych blatów stołów operacyjnych, który może być alternatywą dla mobilnych stołów operacyjnych. System taki ogranicza konieczność wielokrotnego przekładania pacjentów jedynie do dwóch, tylko przy wjeździe na blok i przy wyjeździe. W śluzie (pom. 1.BO.72) pacjent jest przekładany na blat stołu operacyjnego na którym jest wieziony na salę operacyjną. na Sali operacyjnej blat jest dokowany do podstawy stołu, Po operacji pacjent na tym samym blacie jest przewożony do Sali pooperacyjnej/ wybudzeniowej, a następnie do śluzy (pom. 1.BO.72) gdzie jest przekładany na wózek i przewożony na OIT lub na oddział łóżkowy. Blat stołu po przekazaniu pacjenta jest transportowany do pomieszczenia mycia i dezynfekcji blatów (pom. 1.BO.67), następnie po wymyciu, dezynfekcji i wysuszeniu blat jest transportowany do magazynu blatów czystych (pom. 1.BO.63), gdzie oczekuje na kolejnego pacjenta. Nad blokiem operacyjnym nie ma wyższych kondygnacji, dlatego można umieścić urządzenia techniczne obsługujące BO, a zwłaszcza system wentylacji i klimatyzacji bezpośrednio nad salami operacyjnymi. Podobnie korzystny jest układ komunikacyjny umożliwiający pacjentom dotarcie do centrum diagnostycznego i działu rehabilitacji. Sale bloku operacyjnego są dedykowane dla poszczególnych specjalności: 1.BO.07 sala operacyjna chirurgii 1-dnia, 1.BO.08 sala operacyjna ginekologiczna i urologiczna, 1.BO.16 sala operacyjna chirurgii 1-dnia, 1.BO.18 sala operacyjna ginekologiczna i urologiczna, 1.BO.29 sala operacyjna chirurgii ortopedycznej, 1.BO.32 sala operacyjna chirurgii ogólnej, 1.BO.39 sala operacyjna chirurgii ortopedycznej, 1.BO.43 sala operacyjna chirurgii ogólnej. sala wybudzeń znajduje się w obrębie BO i obejmuje 10 stanowisk. oddział intensywnej terapii przewidziano dla 5 stanowisk, zaprojektowanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii. Część łóżkowa OIT składa się z dwóch sal : - 1 sala jednostanowiskowa - 1 sala czterostanowiskowa Projektowany OIT jest dedykowany przede wszystkim dla potrzeb pacjentów po operacjach. Szpital w swojej strukturze nie ma Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ani chirurgii urazowej działającej w systemie ostrego dyżuru dlatego zarówno blok operacyjny jak i OIT są przewidziane dla pacjentów operowanych podczas operacji TM-10

11 planowych. Możliwość planowania zabiegów ułatwia planowanie dekontaminację sal operacyjnych oraz sal łóżkowych. apteka szpitalna wraz pomieszczeniami przygotowania cytostatyków pomieszczenia zlokalizowano na piętrze pierwszym, dostawa leków i sprzętu medycznego odbywa się poprzez wyładownię zlokalizowaną na parterze budynku (pom. nr 1.B.32), a następnie poprzez komorę przyjęć zlokalizowaną na piętrze pierwszym (pom. nr 2.B.23). Materiały do dezynfekcji oraz środki żrące i czyszczące magazynowane będą w pom. nr 0.B.08 zlokalizowanym na kondygnacji -1 dostęp do magazyny zapewniony jest poprzez windę osobowo-towarową (dźwig nr D7). oddziały łóżkowe zlokalizowane na piętrach I V składają się z sal jedno i dwułóżkowych z węzłami sanitarnymi przy każdej sali. Na każdym oddziale łóżkowym jest łazienka oddziałowa przystosowana do mycia leżących pacjentów, ponadto każdy oddział ma salę wzmożonej opieki medycznej zlokalizowaną bezpośrednio przy dyżurce pielęgniarskiej przeznaczoną dla pacjentów wymagających dodatkowego nadzoru. Zorganizowanie oddziałów łóżkowych w salach 1 i 2 łóżkowych bardzo ułatwia utrzymanie czystości w salach pacjentów. Każda sala po zmianie pacjentów może być poddawana oprócz wymiany pościeli i sprzątaniu również procesowi kompleksowego mycia i dezynfekcji, a nawet w razie potrzeby także sterylizacji gazowej. Oddziały łóżkowe będą zaopatrywane w żywność poprzez catering. Gotowe produkty będą przywożone przez zewnętrznego usługodawcę i dystrybuowane wózkami bezpośrednio na oddziały łóżkowe. Na poziomie najniższym w części podziemnej przewidziane są pomieszczenia do obsługi cateringu, przyjmowanie dostaw (pom. 0.Z.05), mycie wózków (pom. 0.Z.02), magazyny wózków (pom. 0.Z.03, 0.Z.04). Ponadto na każdym oddziale łóżkowym przewidziano kuchenki oddziałowe umożliwiające przygotowanie gorących napojów i lekkich posiłków pomiędzy głównymi posiłkami dla pacjentów. 3. Wytyczne dla branż. W projekcie technologicznym zamieszczono wytyczne dla następujących branż: - budowlana; - instalacji sanitarnych; - instalacji gazów medycznych; - instalacji elektrycznych; - instalacji niskoprądowych 3.1. Wytyczne dla branży budowlanej. Wszystkie pomieszczenia powinny spełniać wymagania ogólnobudowlane dla obiektów służby zdrowia zawarte w Dzienniku Ustaw 123 z Na załączonych rysunkach przedstawiono rozmieszczenie oraz propozycję układu funkcjonalno przestrzennego pomieszczeń poszczególnych elementów funkcjonalnych szpitala. W zależności od przeznaczenia pomieszczeń przewiduje się różne wykończenia ścian, podłóg i sufitów. W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi należy na ścianach i sufitach przewidzieć tynki kat. 4 (lub regipsy), natomiast w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych należy stosować tynki kat. III. Ściany i sufity powinny być możliwie gładkie i pozbawione elementów umożliwiających gromadzenie się kurzu. Ściany wszystkich pomieszczeń, z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych i niektórych pomieszczeń technicznych, powinny być łatwo zmywalne i umożliwiające dezynfekcję. W pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce sufit podwieszany powinien być zmywalny i wykonany w sposób zapewniający szczelność powierzchni. Wytyczne dotyczące poszczególnych pomieszczeniach określono w załączniku nr1. W pomieszczeniach przewidzianych do pracy z urządzeniami emitującymi promieniowanie rentgenowskie należy przewidzieć opracowanie projektu ochrony radiologicznej oraz zainstalowanie osłon zgodnie z tym projektem. Opracowanie projektu oraz przygotowanie odpowiednich zabezpieczeń będzie możliwe po wybraniu konkretnych typów urządzeń, ponieważ każde urządzenie posiada inną charakterystykę radiologiczną. Optymalnym rozwiązaniem jest opracowanie projektu ochrony radiologicznej przed wykończeniem powierzchni ścian (lub przed instalowaniem ścian). Na wyposażeniu bloku operacyjnego jest przewoźny aparat RTG typu ramię C. Tego typu aparat może pracować na każdej z sal operacyjnych ale największe prawdopodobieństwo dotyczy Sali operacyjnej ortopedycznej (1.B.39), dlatego wyposażenie tej Sali w osłony radiologiczne dostosowane do TM-11

12 aparatów RTG typu ramię C wydaje się zasadne. Projekt osłon radiologicznych należy wykonać i uzgodnić po wyborze dostawcy sprzętu medycznego Wymagania dotyczące podłóg. Podłogi w pomieszczeniach szpitalnych powinny być trwałe, gładkie, łatwozmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Specjalną uwagę należy zwrócić na uniknięcie różnicy poziomu podłóg. Nie należy stosować progów ani innych elementów utrudniających przewożenie pacjentów leżących oraz transport materiałów na wózkach. Zastosowane wykładziny powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz powinny być łączone w sposób nie zmieniający równości i gładkości powierzchni, dlatego na traktach komunikacyjnych nie należy stosować płytek ceramicznych. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy ułatwiający mycie i dezynfekcję. W zależności od przeznaczenia pomieszczeń przewiduje się następujące rodzaje podłóg: a) podłogi trwałe, gładkie, ciepłe, łatwozmywalne typu wykładziny kauczukowe, PCV lub inne mające dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia stosowane w pomieszczeniach, w których stale przebywają pacjenci lub personel oraz na korytarzach wewnątrz szpitalnych po których poruszają się pacjenci i personel w odzieży szpitalnej b) podłogi trwałe, gładkie, łatwozmywalne, odporne na wilgoć i środki dezynfekcyjne typu wykładziny kauczukowe, PCV lub płytki ceramiczne ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki stosowane w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie, wymagających częstych dezynfekcji lub w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu osób przechodzących z zewnątrz, mogą być stosowane również inne wykładziny spełniające w/w wymagania. c) podłogi cementowe typu lastryko szlifowane, płytki ceramiczne stosowane w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i niektórych pomieszczeniach magazynowych d) podłogi trwałe, gładkie, łatwozmywalne, prądoprzewodzące typu wykładziny kauczukowe, PCV lub inne w wersji prądoprzewodzącej mające dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia e) podłogi trwałe, gładkie, ciepłe typu klepka drewniana wykładziny kauczukowe, PCV stosowane w pomieszczeniach reprezentacyjnych (Np. gabinety, sale konferencyjne) Sterylizatory, myjnie dezynfektory do narzędzi chirurgicznych, stoły operacyjne (konsole do dokowania stołów) nie wymagają kotwienia ani innego sposobu przytwierdzenia do podłoża. Zlokalizowanie CS na najniższej kondygnacji rozwiązuje wiele problemów związanych z wytrzymałością stropów na obciążenia ze strony urządzeń, zwłaszcza przy tzw. próbach wodnych. Niektóre urządzenia medyczne wymagają przygotowania przed montażem zagłębienia w posadzce, do nich należą myjnie dezynfektory do wózków: W pom. 0.CS.06 zagłębienie powinno być o wymiarach : - głębokość 150 mm; - długość 2400 mm; - szerokość 2400 mm Wymagania dotyczące ścian. Do pokrycia ścian należy stosować materiały nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego posiadające wymagane atesty i dopuszczenia stosowania w obiektach medycznych, oraz umożliwiające łatwe czyszczenie powierzchni. Kolorystykę pomieszczeń należy uzgodnić z Użytkownikiem, ale w obiektach szpitalnych zaleca się stosować kolory neutralne o pastelowych odcieniach. W zależności od przeznaczenia pomieszczeń przewiduje się następujące rodzaje wykończenia ścian: A) malowanie kopolimerowe, emulsyjne lub podobne stosowane w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na wycieranie B) malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperią zmywalną do wys. 1.6 m n.p.p. stosowane w pomieszczeniach narażonych częste wycieranie, wymagających okresowych dezynfekcji, można także stosować tapety zmywalne TM-12

13 C) materiały nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych - do wys. 1,60 m n.p.p. stosowane w pomieszczeniach narażonych częste wycieranie, wymagających częstych dezynfekcji, (np. corian, płytki ceramiczne ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki, powłoki typu wallflex, wykładziny ścienne bezspoinowe), powyżej malowanie emulsyjne D) materiały nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych - do wys. 2,05 m (do opaski drzwiowej) stosowane w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie i wymagających częstych dezynfekcji, dotyczy to przede wszystkim pomieszczeń zabiegowych i sanitarnych (mogą być stosowane wykładziny typu: corian, płytki ceramiczne ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki, powłoki typu wallflex, wykładziny ścienne bezspoinowe), powyżej malowanie emulsyjne. E) materiały nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych do sufitu dotyczy to głównie sal operacyjnych, centralnych sterylizatorni (np. corian, panele ze stali nierdzewnej, panele lakierowane ze stali ocynkowanej, płytki ceramiczne ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki, powłoki typu wallflex, wykładziny ścienne bezspoinowe). Uwagi dotyczące ścian i podłóg: - połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, - we wszystkich pomieszczeniach malowanych klejowo, emulsyjnie lub olejno przy umywalkach należy założyć fartuchy z płytek ceramicznych lub z corianu do wys.1,6 m i na szer. 0,6 m poza obrys umywalki, - w przypadku stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce płytek ceramicznych należy stosować płytki i spoiny nienasiąkliwe odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych oraz należy zlicować spoiny z powierzchnią płytek Wymagania dotyczące sufitów. I) malowanie kopolimerowe stosowane w pomieszczeniach nie narażonych na zawilgocenie, II) malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne stosowane w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie, III) sufit podwieszany standardowy stosowany w pomieszczeniach o niewymagających podwyższonej aseptyki (np. korytarze, hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, sale łóżkowe), IV) sufit podwieszany szczelny (zmywalny) stosowany w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce (np. sale zabiegowe, sale łóżkowe oddziału noworodków, sale wzmożonej i intensywnej terapii) Wymagania ogólne dotyczące drzwi i okien. Stolarka drzwiowa i okienna powinna mieć (dla łatwiejszego utrzymania czystości) jak najprostsze profile. Dopuszczalne jest stosowanie okien i drzwi z drewna, aluminium lub tworzyw typu PCV. W pokojach gdzie przebywa personel medyczny i pacjenci zaleca się stosowanie wewnątrz pomieszczeń żaluzji okiennych pionowych lub wewnątrzokiennych, jest to bardzo ważne w pomieszczeniach o orientacji południowej lub południowo zachodniej. W przypadku stosowania żaluzji wewnętrznych pionowych należy dobierać materiały łatwozmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Okna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wyposażone w nawiewniki usytuowane w górnej części otworu okiennego z systemem regulacji dostępnym z poziomu podłogi, a skrzydła okienne powinny mieć regulowane stopnie otwarcia. W pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzację okna powinny być otwierane wyłącznie z powodów eksploatacyjnych tzn. mycie, naprawy, konserwacja. W pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce zamiast parapetów podokiennych wykończenie części poziomych muru podokiennego powinno być wykonane z odpowiednich wykładzin stosowanych w danym pomieszczeniu na ścianach. Drzwi do sal łóżkowych, a także do pomieszczeń, do których może być wtaczane łóżko muszą mieć szerokość min. 110 cm w świetle - przy jednym skrzydle. W przypadku sal wybudzeń oraz sal na oddziale intensywnej terapii zalecana szerokość drzwi wynosi min 120 cm, a szerokość drzwi w traktach komunikacyjnych min 150 cm (110/40 lub 120/30). Drzwi szklone należy stosować przy salach łóżkowych oraz w pomieszczeniach TM-13

14 oświetlonych pośrednio (przedsionki ustępów, brudowników, natrysków itp.). W obiektach szpitalnych w pomieszczeniach przeznaczonych dla pacjentów nie należy stosować drzwi o szerokości mniejszej niż 90 cm w świetle, nawet w przypadku kabin WC. Drzwi w pomieszczeniach łóżkowych i zabiegowych muszą być osadzone w sposób umożliwiający ich rozwarcie o kąt większy niż Uchwyty okuć stolarki powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych lub zabezpieczonych powłokami gładkie i łatwe do czyszczenia. Wzdłuż ścian w miejscach, gdzie odbywa się ruch pacjentów leżących należy umieścić listwy odbojowe o szerokości cm, odstawione od ściany o 3 cm. Dopuszczalne jest stosowanie elementów odbojowych przytwierdzonych szczelnie do ściany w sposób uniemożliwiający gromadzenie się brudu pomiędzy ścianą i listwą odbojową. Minimalne wymagania w zakresie podłóg, ścian i sufitów przedstawiono w załączniku nr Wytyczne dla branży instalacji sanitarnych Instalacja wod.-kan.: Projektowany budynek należy zasilić w wodę wodociągową ciepłą i zimną na warunkach jakie przewiduje Prawo Budowlane dla obiektów użyteczności publicznej. W załączniku nr 2 zamieszczono wykaz urządzeń wymagających przyłączy do instalacji wodnej i kanalizacji. UWAGA 1: W obiektach szpitalnych należy instalować natryski na poziomie podłogi z kratką ściekową i zachowaniem spadków umożliwiających spływ wody. Takie rozwiązania w przeciwieństwie do kabin ułatwiają utrzymanie czystości oraz dostęp do natrysku osób niepełnosprawnych w tym również na wózkach inwalidzkich. Równoważnym rozwiązaniem mogą być bardzo płytkie brodziki o głębokości max do kilku centymetrów. UWAGA 2: Szczegółowe zaprojektowanie podłączeń instalacyjnych niektórych urządzeń jest możliwe dopiero na podstawie DTR, a to jest dostępne dopiero po wyborze konkretnych typów urządzeń. W przypadku publicznych zakładów opieki zdrowotnej konieczne jest najpierw przeprowadzenie procedury przetargowej, dlatego w niniejszym opracowaniu przygotowano podłączenia instalacyjne w sposób bardzo ogólny. Przy opracowaniu specyfikacji przetargowej należy wymagać dostawy urządzeń wraz z instalacją i uruchomieniem. UWAGA 3: W pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce takich jak sale zabiegowe, sale pooperacyjne należy stosować baterie umywalkowe łokciowe lub bezdotykowe, w salach przygotowania lekarzy przy salach operacyjnych należy stosować umywalki lekarskie wyposażone w baterie bezdotykowe Wytyczne dla instalacji wwentylacji. Wszystkie pomieszczenia budynku powinny mieć sprawną wentylację zapewniającą min. 1,5 krotną wymianę na godzinę natomiast w pomieszczeniach bloku operacyjnego oraz OAiIT należy zainstalować co najmniej wentylację nawiewno wywiewną lub klimatyzację zapewniającą minimum12 krotną wymianę powietrza na salach operacyjnych, a w salach łóżkowych OAiIT minimum10 krotną. W salach operacyjnych, w salach łóżkowych OIT oraz w pomieszczeniach czystych centralnej sterylizacji jest wymagany nawiew powietrza jałowego poprzez zastosowanie filtrów absolutnych. Zadaniem wentylacji wymuszonej i klimatyzacji jest również zapewnienie wymaganej temperatury w pomieszczeniach. W salach operacyjnych zalecany jest nawiew jałowego powietrza przy pomocy stropów laminarnych umieszczonych nad polem operacyjnym, natomiast wywiew w 80% dołem i 20% górą za pomocą kratek zainstalowanych w ścianach. Instalacja klimatyzacyjna musi pracować bez przerwy z tym, że w okresie kiedy nie są prowadzone zabiegi operacyjne można wprowadzić oszczędnościowy system stand by. W załączniku nr 3 określono minimalne dopuszczalne wymagania w zakresie wentylacji pomieszczeń. TM-14

15 3.4. Wytyczne dla instalacji gazów medycznych. Centralna instalacja gazów medycznych obejmuje następujące media: - tlen - sprężone powietrze - vacum - odciąg gazów medycznych Punkty poboru gazów medycznych powinny być jednolite dlatego należy przyjąć gniazda tego samego typu dla całego obiektu Ciśnienie tlenu w instalacji powinno wynosić 0,5 MPa. Szpital powinien mieć zapewnione zasilanie z trzech źródeł tlenu. Podstawowym źródłem zasilania przy tej wielkości szpitala i ilości sal operacyjnych powinien być zbiornik z ciekłym tlenem. Instalacja tlenowa musi być wyposażona w urządzenia sygnalizacyjno - monitorujące ciśnienie. Wszelkie nieprawidłowości powinny uruchamiać alarm akustyczny i świetlny. Punkty sygnalizacyjne należy umieszczać w miejscu dobrze widocznym w pomieszczeniach stałego pobytu personelu np. w dyżurce pielęgniarskiej lub w punkcie pielęgniarskim. Na korytarzach należy zainstalować zawory odcinające. Sprężone powietrze przed wprowadzeniem do instalacji musi być odpowiednio przygotowane (oczyszczone, podgrzane, osuszone). Ciśnienie w instalacji sprężonego powietrza medycznego powinno wynosić 0,5 MPa. Klasa czystości w pomieszczeniu sprężarkowni powinna być zgodna z normą ISO W budynku przewidywana jest instalacja sprężonego powietrza o podwyższonym ciśnieniu wynoszącym 0,8 MPa do zasilania urządzeń medycznych. Instalacje gazów medycznych muszą być przynajmniej w dwóch miejscach uziemione. Punkty poboru gazów medycznych należy zainstalować w medycznych jednostkach zasilających zlokalizowanych przy stanowiskach zabiegowych i przy łóżkach pacjentów od strony głowy lub jako gniazda podtynkowe. W salach łóżkowych punkty poboru gazów medycznych należy instalować na styku paneli przyłóżkowych w sposób umożliwiający podłączenie dwóch stanowisk łóżkowych do jednego zestawu gniazd gazów medycznych. W pomieszczeniach gdzie nie przewidziano zainstalowania medycznych jednostek zasilających należy zainstalować podtynkowe punkty poboru gazów medycznych. W załączniku nr 4 opisano pomieszczenia do których należy doprowadzić instalację gazów medycznych i zainstalować punkty poboru Wytyczne dla branży instalacji elektrycznych. Każdy obiekt szpitalny musi mieć zapewnione bezpieczne zasilanie w energię elektryczną. W przypadku zaniku zasilania szpitala w z transformatora SN/NN w napięcie 15 kw, szpital powinien automatycznie być zasilany z innego rezerwowego transformatora średniego napięcia podłączonego do innego punktu sieci elektroenergetycznej niż transformator zasilania podstawowego. Niezawodność zasilania szpitala należy zapewnić poprzez zastosowanie wymogu dostarczenia energii elektrycznej z co najmniej dwóch transformatorów SN/NN. Moc transformatorów powinna być tak dobrana aby każdy z nich był obciążany co najwyżej połową mocy nominalnej, tak aby w razie awarii zasilania jednego z transformatorów drugi mógł zapewnić zasilanie umożliwiające działanie szpitala. Niezależnie od zasilania podstawowego z sieci elektroenergetycznej szpital należy wyposażyć w agregat prądotwórczy zasilany silnikiem spalinowym oraz wyposażony w automatyczny system uruchamiania w przypadku wykrycia braku zasilania podstawowego, czas uruchomienia nie powinien przekraczać 15 sek.. Polskie przepisy wymagają aby agregat prądotwórczy zabezpieczył min. 30% zapotrzebowania szpitala na energię elektryczną. Z tego powodu obwody elektryczne należy podzielić obwody zasilania na rezerwowane i nierezerwowane W pomieszczeniach zabiegowych, wybranych pom. terapeutycznych oraz w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia sterowane procesorowo należy zapewnić bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną, może to być realizowane za pomocą lokalnych UPS-ów. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przerwy w zasilaniu elektrycznym w pomieszczeniach w których wykonuje się zabiegi chirurgiczne, ponieważ może to stanowić zagrożenie życia pacjentów oraz może spowodować uszkodzenie bardzo kosztownej aparatury medycznej. Zasilanie w energię elektryczną z zasilacza TM-15

16 bezprzerwowego należy przyjąć na okres co najmniej 30 min aż do czasu przejęcia zasilania przez szpitalny zespół prądotwórczy, ale zaleca się w miarę możliwości zapewnić bezprzerwowe zasilanie na okres 2 godzin, taki czas pozwala chirurgom zakończyć bezpiecznie zabieg operacyjny co gwarantuje zdecydowanie większe bezpieczeństwo pacjentom na bloku operacyjnym oraz w OIT. Wydzielone pomieszczenia muszą mieć dodatkowe zabezpieczenie ciągłego zasilania w energię elektryczną. Celem dokonania właściwego doboru urządzeń i układów zasilających w energię elektryczną określono kategorie odbiorów. Gniazda elektryczne zasilane awaryjnie przez UPS i z generatora muszą być jednoznacznie i czytelnie oznakowane. Personel medyczny powinien być poinformowany jakie urządzenia mogą być zasilane z tych gniazd a jakie nie. Przy ustaleniu kategorii odbiorów jako kryterium przyjęto dopuszczalną przerwę w dostawie energii elektrycznej. Przypadku pomieszczeń ambulatoryjnych wymagania dotyczące zasilania energetycznego w większości przypadków pokrywają się z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym dotyczącymi obiektów użyteczności publicznej. Projekt branży elektrycznej powinien obejmować następujące instalacje: a. instalacja oświetlenia podstawowego i miejscowego 230 V rezerwowana i nierezerwowana b. instalacja oświetlenia w pomieszczeniach Grupy 1 i 2 c. instalacja gniazd wtykowych 230 V i siłowych 400V rezerwowana i nierezerwowana d. instalacja bezpieczeństwa e. instalacja sygnalizacji przyzewowej optyczno akustycznej f. instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym g. instalacja ochrony przed elektrycznością statyczną h. instalacja niskoprądowa obejmująca sieć logiczną oraz zasilanie komputerów Ad. a (instalacja oświetlenia podstawowego i miejscowego 230 V rezerwowana i nierezerwowana Instalacja powinna obejmować oświetlenie ogólne wszystkich pomieszczeń. Natężenie oświetlenia należy przyjąć zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN Jako podstawowe warunki dobrego oświetlenia należy przyjąć: - stosowanie opraw gwarantujących czystość i aseptykę - barwę światła w miarę jednolitą dla całego obiektu, dla pomieszczeń zabiegowych zalecana barwa światła wynosi ok K. - źródła światła powinny posiadać wysoką wydajność świetlną a oprawy wysoki stopień niezawodności W większości pomieszczeń takich jak: pokoje personelu, korytarze należy stosować oprawy fluorescencyjne sufitowe. W miarę możliwości oprawy należy instalować w sufitach podwieszanych. W pomieszczeniach wilgotnych takich jak: brudowniki, łazienki, WC należy stosować oprawy fluorescencyjne szczelne. W salach zabiegowych należy stosować oprawy z rastrem i szklanym kloszem odporne na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne. W w/w pomieszczeniach zaleca się instalować elektryczne gniazda sieciowe 10/16 A. Ad. b (instalacja oświetlenia w pomieszczeniach Grupy 1 i 2) W pomieszczeniach medycznych grupy 1 i 2 oprawy oświetleniowe muszą być zasilane co najmniej z dwóch źródeł poprzez dwa niezależne obwody. Jeden z obwodów musi być podłączony do źródła bezpiecznego zasilania. Nad drogami ewakuacyjnymi poszczególne oprawy muszą być naprzemiennie podłączone do bezpiecznego źródła zasilania. Ad. c (instalacja gniazd wtykowych 230 V i siłowych 400V rezerwowana i nierezerwowana) Szczegóły zasilania gniazd wtykowych jedno- i trójfazowych przedstawiono w projekcie branży elektrycznej. Klasyfikacja pomieszczeń użytkowanych medycznie. Do grupy 0 należą pomieszczenia z urządzeniami elektrycznymi zasilanymi z sieci. TM-16

17 Do grupy 1 należą pomieszczenia, w których pacjent może mieć może mieć bezpośrednią styczność z urządzeniami elektromedycznymi, również mogą być wprowadzane aplikatory pod skórę lub do otworów ciała, jednak nie może być w bezpośrednim sąsiedztwie serca. Do grupy 2 należą pomieszczenia, w których pacjent może mieć może mieć bezpośrednią styczność z urządzeniami elektromedycznymi, których elementy mogą stykać się z sercem lub znajdować się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ad. d (instalacja bezpieczeństwa) Sieć bezpieczeństwa powinna obejmować zasilanie lamp na salach operacyjnych, zabiegowych oraz wydzielonych opraw w pomieszczeniach z odbiorami I kategorii. Przełączanie lub włączanie sieci oświetlenia bezpieczeństwa musi odbywać się samoczynnie i być uzależnione od zaniku lub powrotu napięcia w obwodach zasilania podstawowego. Należy przewidzieć możliwość uruchamiania ręcznego. Puszki rozgałęźne należące do sieci oświetlenia bezpieczeństwa powinny być pomalowane wewnątrz żółtą farbą. Ad. e (instalacja sygnalizacji przyzewowej optyczno akustycznej) Na oddziałach łóżkowych na każdej kondygnacji przewiduje się zainstalowanie sygnalizacji przyzewowej optyczno akustycznej. System przywoławczy powinien być wykonany w technologii cyfrowej. Instalacją przyzewową należy połączyć sale łóżkowe z punktami pielęgniarskimi. Wszystkie przywołania mają być skierowane do centrali systemu umieszczonej na tej samej kondygnacji w dyżurce pielęgniarek, na centralce systemu powinny pojawiać się adresy z opisem rodzaju zdarzeń. Opisy muszą być w języku polskim / wymóg ustawowy /. Sygnalizacja powinna umożliwiać pielęgniarce łatwą i szybką identyfikację miejsca nadania sygnału. Gniazda przycisków należy montować w medycznych jednostkach zasilających zlokalizowanych u wezgłowia łóżka pacjenta. Większość oferowanych zestawów przyłóżkowych jest przystosowana konstrukcyjnie do zainstalowania systemu przyzewowego. W toaletach dostępnych dla chorych lub niepełnosprawnych umieścić przyciski sznurkowe na wysokości h=2,20m. Przyciski kasujące należy zlokalizować wewnątrz sal/toalet na wysokości wyłączników oświetlenia ogólnego w pobliżu drzwi wejściowych. Personel pielęgniarski powinien mieć możliwość wezwania lekarza dyżurnego dodatkowym przyciskiem alarmowym. W pokoju lekarza dyżurnego umieścić sygnalizator optyczno-dźwiękowy. W systemie powinny znajdować się lampki sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami sal chorych/toalet widoczne dla personelu znajdującego się poza dyżurką /dod. Sygnał dźwiękowy /. System przywoławczy powinien mieć możliwość rejestracji/archiwizowania zdarzeń oraz możliwość połączenia z innymi oddziałami aby prawidłowo kierować ruchem personelu. Instalację najlepiej prowadzić w suficie podwieszanym lub w korytkach. Ad. f (instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym) Wszystkie pomieszczenia powinny mieć ochronę od porażeń prądem elektrycznym poprzez zerowanie. Ponadto pomieszczenia o obostrzonej ochronie przed porażeniem elektrycznym powinny mieć sieć ochronną medyczną z ciągłym pomiarem stanu izolacji oraz połączenia wyrównawcze obejmujące wszystkie masy metalowe. Zgodnie z PN-EN Sieć ochronną medyczną powinny mieć: - sale zabiegowe; - sale intensywnej terapii; - sale przygotowania pacjentów przy salach operacyjnych; - sala wybudzeń; - sale operacyjne. Ad. g (instalacja ochrony przed elektrycznością statyczną) Zadaniem instalacji jest zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu się elektrycznych skupiających się na częściach izolacyjnych urządzeń, mebli, pościeli i odzieży personelu. W niniejszym przypadku dotyczy to sal operacyjnych, sal łóżkowych intensywnej terapii, sali wybudzeń, pomieszczeń wyposażonych w serwery, wyposażonych w podłogi o właściwościach prądoprzewodzących i antyelektrostatycznych. TM-17

18 W celu zapewnienia ochrony przed ładunkami statycznymi należy zapewnić spokojny spływ do ziemi bez wyładowania iskrowego przez zastosowanie następujących środków ochronnych : - wilgotność powietrza nie może być mniejsza niż 50%; - w pomieszczeniach chronionych przed elektrycznością statyczną należy stosować podłogi prądoprzewodzące i antyelektrostatyczne posiadające atesty dopuszczające do stosowania w obiektach szpitalnych; - meble oraz wyposażenie powinno być wykonane z materiałów przewodzących. Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmować podłączenie podłogowej siatki uziemiającej i jej połączenie z uziomem. Wykaz pomieszczeń wymagających stosowania podłogi antyelektrostatycznej określono w tabelach w wytycznych budowlanych, podłogowe wykładziny antyelektrostatyczne określono w tabelach symbolem d. Ad. h (instalacja sieci logicznej oraz zasilanie komputerów) System komputerowy powinien być przedmiotem odrębnego opracowania obejmującego system przewodowy, urządzenia peryferyjne, serwer oraz oprogramowanie. System komputerowy powinny mieć zabezpieczenie bezprzerwowego zasilania. Sieć informatyczna powinna być przystosowana do dalszej rozbudowy umożliwiającej objęcie jednym systemem całego kompleksu Centrum Medycznego. Zwłaszcza bardzo ważne jest zapewnienie sprawnej komunikacji informatycznej pomiędzy pracownią diagnostyki obrazowej(i etap, przychodnia) z częścią szpitalną (blok operacyjny, OIT, Izba Przyjęć, oddziały łóżkowe). Instalacja sieci komputerowej powinna w przychodni powinna obejmować pomieszczenia wyposażone w komputery PC: Należy uzgodnić z projektantami branży elektrycznej, wentylacji oraz gazów medycznych potrzebę ewentualnego podłączenia do sieci logicznej w pomieszczeniach technicznych. Należy przewidzieć uruchomienie sieci wi-fi dostępnej dla pacjentów i ich rodzin. Szczegóły zasilania gniazd wtykowych jedno- i trójfazowych przedstawiono w projekcie branży elektrycznej. W załączniku nr 5 przedstawiono wymagania dotyczące zasilania urządzeń medycznych. Wykaz pomieszczeń wyposażonych w urządzenia komputerowe wymagające podłączenia do sieci logicznej określono w załączniku nr 6. Należy uzgodnić z projektantami branży elektrycznej, wentylacji oraz gazów medycznych potrzebę ewentualnego podłączenia do sieci logicznej pomieszczeniach technicznych. Należy przewidzieć uruchomienie sieci wi-fi dostępnej dla pacjentów i ich rodzin. TM-18

19 B) CZĘŚĆ RYSUNKOWA i ZAŁĄCZNIKI Spis rysunków, załączników i tabel. nr rys temat skala załącznik nr 1 minimalne wymagania w zakresie podłóg, ścian i sufitów załącznik nr 2 wykaz urządzeń wymagających przyłączy do instalacji wody i kanalizacji załącznik nr 3 minimalne dopuszczalne wymagania w zakresie wentylacji pomieszczeń załącznik nr 4 opis pomieszczeń do których należy doprowadzić instalację gazów medycznych i zainstalować punkty poboru załącznik nr 5 wymagania dotyczące zasilania urządzeń medycznych przewidzianych na wyposażenie załącznik nr 6 wykaz pomieszczeń wyposażonych w urządzenia komputerowe wymagające podłączenia do sieci logicznej określono w załączonych tabelach załącznik nr 7 karty wyposażenia pomieszczeń CMC/S2/PW/T/001 rzut garażu 1:100 CMC/S2/PW/T/002 rzut parteru 1:100 CMC/S2/PW/T/003 rzut I piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/004 rzut II piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/005 rzut III piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/006 rzut IV piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/007 rzut V piętra 1:100 TM-19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach 00-839 Warszawa Ul. Towarowa 22 Jupiter Centrum Tel. 625-26-50 lub 0-602-357-111/ fax 625-17-18 ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia branża

Bardziej szczegółowo