IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA"

Transkrypt

1 IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26, 108/28 (dawniej 108/18, 108/19, 108/20) i przebudową zjazdu na działce 115/10 w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza Szpital Wielospecjalistyczny z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, niskoprądowymi, c.o., c.c.w.u., wentylacji, klimatyzacji, gazów medycznych i źródeł ciepła Katowice, ul. Ceglana i Wita Stwosza działki nr 108/21, 108/22, 108/25, 108/26, 108/28 (dawniej 108/18, 108/19, 108/20) obr. Bogucice Zawodzie, jednostka ewidencyjna M. Katowice inwestor CMC GEO PROJEKT 2 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Głowackiego 10, Kraków jednostka projektowa ZESPÓŁ AUTORSKI technologia medyczna UCEES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Ks. Pawlickiego 16/4, Kraków tel. (48 12) , fax. (48 12) Biuro Inżynierskie Stanisław Niedzielski ul. Pereca 50/12, Wrocław, tel. (48) mgr inż. Stanisław Niedzielski technolog medyczny opracował mgr inż. Stanisław Niedzielski technolog medyczny data styczeń 2013 TM-1

2 TM-2

3 Spis treści Spis treści... 3 A) CZĘŚĆ OPISOWA Wstęp Przedmiot i zakres opracowania Wytyczne dla branż Wytyczne dla branży budowlanej Wytyczne dla branży instalacji sanitarnych Wytyczne dla instalacji wwentylacji Wytyczne dla instalacji gazów medycznych Wytyczne dla branży instalacji elektrycznych B) CZĘŚĆ RYSUNKOWA i ZAŁĄCZNIKI TM-3

4 TM-4

5 Spis rysunków i załączników nr rys temat skala załącznik nr 1 minimalne wymagania w zakresie podłóg, ścian i sufitów załącznik nr 2 wykaz urządzeń wymagających przyłączy do instalacji wody i kanalizacji załącznik nr 3 minimalne dopuszczalne wymagania w zakresie wentylacji pomieszczeń załącznik nr 4 opis pomieszczeń do których należy doprowadzić instalację gazów medycznych i zainstalować punkty poboru załącznik nr 5 wymagania dotyczące zasilania urządzeń medycznych przewidzianych na wyposażenie załącznik nr 6 wykaz pomieszczeń wyposażonych w urządzenia komputerowe wymagające podłączenia do sieci logicznej określono w załączonych tabelach załącznik nr 7 karty wyposażenia pomieszczeń CMC/S2/PW/T/001 rzut garażu 1:100 CMC/S2/PW/T/002 rzut parteru 1:100 CMC/S2/PW/T/003 rzut I piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/004 rzut II piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/005 rzut III piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/006 rzut IV piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/007 rzut V piętra 1:100 TM-5

6 TM-6

7 A) CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wstęp. Opracowanie obejmuje projekt budynku przeznaczonego na potrzeby Bloku Operacyjnego (BO), Oddziału Intensywnej Terapii (OIT), Centralnej Sterylizacji (CS), Działu diagnostyki obrazowej (DO) obejmującego tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, rentgenodiagnostykę, USG oraz oddziałów łóżkowych na pięciu kondygnacjach. Na najwyższej kondygnacji łóżkowej zlokalizowano oddział położniczy wraz z blokiem porodowym i oddziałem noworodków. Poza tym na pierwszym piętrze oprócz części łóżkowej znajduje się apteka szpitala wraz z cytostatornią oraz wydzielona część chemii dziennej. Na piętrze drugim przy oddziale gastroenterologii zlokalizowano zespół pomieszczeń endoskopii. Na piętrze trzecim dodatkowo znajduje się oddział chirurgii 1 dnia. Na piętrze IV umieszczono laboratorium oraz poradnie szpitalne. Dokumentację projektową przygotowano w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy: - Rozporządzenie MZ z dn w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 123 / 2012) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 marca 2007 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw Nr 49 / Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 169 z dn ) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn oraz w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Rozporządzenie MZ z dn w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 2. Przedmiot i zakres opracowania. W projekcie technologicznym będącego etapem Inwestycji pn. Centrum Medycznego Ceglana, określono wymagania dotyczące wykończenia wnętrz, prowadzenia instalacji oraz wyposażenia. Projekt oparto na koncepcji programowo przestrzennej zaakceptowanej przez Inwestora, która została przyjęta jako podstawa do opracowania dokumentacji projektowej. Program projektowanego budynku: garaż -1: hala garażowa z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, szatnie personelu, pomieszczenia magazynowe, archiwa, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia centralnej sterylizatornii wraz z zapleczem socjalnym oraz pomieszczenia związane z wydawaniem zwłok, niezbędne zaplecze związane z dostawą cateringu, sprzętu oraz ekspedycja odpadów. parter 0: funkcjonalnie parter budynku Szpitala składa się z następujących części: - przestrzeni holu pełniącą również funkcję poczekalni, poza tym rejestracja szpitala, punkt informacji, pomieszczenie rejestracji vip, diagnostykę obrazową obejmującą rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, mammografię. densytometrię oraz USG - część związana z izbą przyjęć pacjentów do Szpitala w skład, której wchodzi hol z rejestracją, gabinety lekarskie, pokój zabiegowy, pokoje przyjęć oraz pom. sanitarne i porządkowe. Bardzo ważną część Szpitala oraz parteru budynku stanowi blok operacyjny przewidziany dla 8 sal operacyjnych wraz z niezbędnym zapleczem obejmującym wszystkie niezbędne pomieszczenia dla potrzeb personelu, przygotowania pacjenta i opieki pooperacyjnej, magazyny, pomieszczenia mycia i magazynowania blatów. Blok operacyjny ma korzystne połączenie z Oddziałem Intensywnej Terapii oraz pozostałymi oddziałami Szpitala. Na Oddziale Intensywnej Terapii przewidziano salę 4-o łóżkową oraz izolatkę, oraz wszystkie wymagane przepisami pomieszczenia takie jak: magazyny, brudownik, dyżurkę pielęgniarską itp. piętro 1: na 1 piętrze zlokalizowano oddział onkologii klinicznej z chemioterapią stacjonarną na 19 łóżek, chemioterapię dzienną, gabinety do hipertermii, aptekę szpitalną wraz zespołem pomieszczeń przystosowanych do przygotowania cytostatyków.. piętro 2: na 2 piętrze zlokalizowano oddział gastroenterologii na 16 łóżek, pracownię endoskopii przewodu pokarmowego oraz oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej na 15 łóżek TM-7

8 piętro 3: piętro 4: piętro 5: piętro tech.: na 3 piętrze zlokalizowano oddział urologiczny z pododdziałem onkologii urologicznej na 19 łóżek, oraz oddział chirurgii 1 dnia na 12 łóżek. na 4 piętrze zlokalizowano oddział ginekologiczny, patologii ciąży oraz pododdział onkologii ginekologicznej na 18 łóżek, w drugim skrzydle budynku zlokalizowano poradnie specjalistyczne i laboratorium szpitalne. na 5 piętrze zlokalizowano oddział położniczy z traktem porodowym oraz salą cięć cesarskich i oddziałem neonatologii, dla potrzeb oddziału położniczego przewidziano na 10 łóżek + 2 łóżka w sali wybudzeniowej, oraz 3 jednostanowiskowe sale porodowe. Oddział jest przystosowany do prowadzenia porodów rodzinnych. Na piętrze przewidziano dodatkowo uniwersalny 15 łóżkowy odcinek pielęgniarski z salą zabiegową własnym zapleczem. Każdy z oddziałów łóżkowych składa się z sal chorych 1 lub 2 łóżkowych w tym sali vip oraz odcinka pielęgniarskiego z pomieszczeniami takimi jak: kuchenka, magazyn materiałów, łazienka oddziałowa, sali wzmożonego nadzoru ze śluzą i pom. sanitarnym (poza oddziałem położniczym), dyżurka pielęgniarska z sanitariatem i śluzą, gabinet zabiegowy, brudownik, magazyn pościeli brudnej, czystej, magazyn sprzętu). w skład kondygnacji technicznej nad ostatnią kondygnacją wchodzi pomieszczenie obudowane dla potrzeb części central wentylacyjnych oraz przestrzeń wydzielona pod pozostałe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Część szpitalna Centrum Medycznego wymaga wyższego poziomu aseptyki niż objęta I etapem opracowania część z diagnostyką obrazową, rehabilitacją i przychodnią, w związku z powyższym zaprojektowano układ funkcjonalny ograniczający krzyżowanie się dróg czystych i brudnych. W pomieszczeniach o wymaganym wyższym poziomie aseptyki zapewniono gradient ciśnień wymuszający przepływ powietrza w kierunku pomieszczeń o niższym poziomie aseptyki. Dodatkowym zabezpieczeniem jest system pomieszczeń śluz chroniących przed bezpośrednim dostępem do pomieszczeń czystych. Kolejnym elementem zapewniającym wysoki poziom aseptyki jest zastosowanie mobilnych urządzeń umożliwiających sterylizację pomieszczeń wraz z wyposażeniem (dotyczy również urządzeń elektronicznych sterowanych mikroprocesorami) za pomocą gazu - metoda VHP. Ponadto do bieżącego mycia i dezynfekcji wózków transportowych i blatów przewidziano urządzenia myjąco dezynfekujące przy użyciu piany aktywnej, oraz możliwość dezynfekcji wózków w komorze przy CS. zaopatrzenie w materiały medyczne i sprzęt przewidziano na najniższej kondygnacji. Do pomieszczeń odbiorczych i magazynowych jest bezpośredni dojazd samochodami z poziomu garażu. odbiór odpadów medycznych również przewidziano na najniższej kondygnacji. Do pomieszczeń odbiorczych i magazynowych jest bezpośredni dojazd samochodami z poziomu garażu (placu manewrowego). bielizna brudna, mycie i magazyn wózków na poziomie -1 są zlokalizowane magazyny brudnej bielizny oraz pomieszczenie mycia i dekontaminacji wózków, brudna bielizna z bloku operacyjnego będzie ewakuowana z sal operacyjnych komunikacją wydzieloną i ogólnodostępną (korytarze 1.BO.22, 1.BO.73, 1.BO.57) do pomieszczenia 1.BO.66, a następnie do windy D3 lub D4 na poziom najniższej kondygnacji. Materiały przeznaczone do sterylizacji są dostarczane do strefy brudnej CS (pomieszczenie 0.CS.10), natomiast brudna bielizna i odpady medyczne są dostarczane komunikacją 0.A.38 do budynku CDT gdzie są zlokalizowane magazyny brudnej bielizny i odpadów medycznych (pom ) skąd są odbierane transportem specjalistycznym. Brudna bielizna oraz odpady medyczne z izby przyjęć i OIT dostarczane są w wózkach zamkniętych komunikacją pionową do korytarza 0.A.38. Do czasu realizacji budynku CDT ekspedycja odpadów odbywa się poprzez zespół pomieszczeń o numerach 0.Z.12, 0.Z.13, 0.Z.14, 0.Z.15 i 0.Z.16 zespół pomieszczeń pro morte przewidziano na najniższym poziomie, taka lokalizacja umożliwia dyskretne odbieranie zwłok przez przedsiębiorstwa pogrzebowe i przedstawicieli rodzin. W jednym z pomieszczeń przewidziano zainstalowanie chłodni oraz możliwość podjechania samochodem w bezpośrednie sąsiedztwo pomieszczenia wydawania zwłok. Zmarli pacjenci z OIT oraz z oddziałów łódkowych mogą być zwożeni windami ogólnodostępnymi do poziomu piwnic w bezpośrednie sąsiedztwo pomieszczeń przewidzianych do przechowywania zwłok. W szpitalu nie przewiduje się długoterminowego przechowywania zwłok ani TM-8

9 przeprowadzania procedur sekcyjnych jak również przygotowujących do pochówku, te procedury są przewidywane jaku usługa zewnętrzna świadczona przez wyspecjalizowane placówki. centralny zespół szatniowy dla personelu medycznego znajduje na najniższej kondygnacji w obrębie części szpitalnej, z tego poziomu za pomocą komunikacji pionowej personel przemieszcza się do poszczególnych obszarów przychodni i szpitala. ruch pacjentów główne wejście pacjentów do części szpitalnej znajduje się na parterze poprzez hol (pom. 1.A.25), do dyspozycji pacjentów przyjmowanych do szpitala są pokoje przyjęć (pom. 1.A.30 oraz 1.A.32) z węzłem sanitarno dekontaminacyjnym (pom. 1.A.31). Na oddziały łóżkowe pacjenci mogą dotrzeć komunikacją pionową (schody lub windy D1 i D2). Pacjenci z oddziałów łóżkowych mają dostęp do bloku operacyjnego przy pomocy wind D3 i D4 na poziom parteru a następnie poprzez śluzę wjazdową (pom. 1.BO.72). centralna sterylizacja znajduje się na najniższej kondygnacji bezpośrednio pod blokiem operacyjnym. Taka lokalizacja CS ułatwia transport materiałów sterylnych oraz transport materiałów do sterylizacji pomiędzy blokiem operacyjnym a CS przy pomocy wind czystych i brudnych. Materiały do sterylizacji z pozostałej części szpitala będą dostarczane wózkami (szczelnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej) komunikacją ogólnodostępną do pom. 0.CS.07 do tego pomieszczenia również dostarczane będą windą brudną materiały z bloku operacyjnego. Bezpośrednio przy pomieszczeniu przyjęć materiałów do sterylizacji jest zespół pomieszczeń do mycia i dezynfekcji wózków wyposażony w przelotową komorę myjąco dezynfekującą. Po stronie czystej komory znajduje się pomieszczenie ekspedycji materiałów sterylnych, w tym pomieszczeniu następuje załadowanie wózków w materiały sterylne. Większość materiałów sterylnych jest przewożona w kontenerach wyposażonych w markery sterylności. Centralna Sterylizatornia zgodnie z wymaganiami ustawowymi musi mieć układ trzystrefowy: strefa brudna - przyjmowanie materiału do sterylizacji - mycie i dezynfekcja wózków - wstępne mycie i przygotowanie materiałów śluza fartuchowa dla personelu pomiędzy strefą brudną i czystą wyposażona w węzeł sanitarny strefa czysta - pakietowanie materiałów i przygotowanie do sterylizacji - śluza fartuchowa dla personelu - urządzenia przelotowe do sterylizacji parą wodną - urządzenie do sterylizacji niskotemperaturowej - przyjmowanie i magazyn czystej bielizny śluza fartuchowa dla personelu pomiędzy strefą czystą i sterylną strefa sterylna - wydawanie materiałów sterylnych - magazyn materiałów sterylnych zaplecze dla personelu - pokój kierownika - pokój socjalny dla personelu - szatnie personelu z węzłami sanitarnymi Komunikacja pomiędzy strefami jest możliwa wyłącznie poprzez śluzy fartuchowe. Wymagane wyposażenie na podstawie szacunkowych wskaźników zapotrzebowania na materiały sterylne dla 8 sal operacyjnych należy przyjąć średnio 4 zabiegi /dziennie / na każdej S.O. czyli przyjęto dla całego BO 32 zabiegi dziennie, a dla każdego zabiegu średnio 3 STE więc przyjęto 96 STE dziennie. Przyjmując średni czas 1 cyklu sterylizacji ok. 1 godz. przyjęto następujące urządzenia do sterylizacji: - 2 sterylizatory parowe o pojemności 10 STE (ozn. na rys. AS10) - 1 sterylizator parowy o pojemności 6 STE (ozn. na rys. AS6) - 1 sterylizator niskotemperaturowy np. plazma (ozn. na rys. ASP1) TM-9

10 Pomiędzy strefą czystą a strefą sterylną przewidziano zainstalowanie trzech przelotowych urządzeń do mycia i dezynfekcji z suszeniem o pojemności min. 10 tac każda do narzędzi chirurgicznych i akcesoriów anestezjologicznych. na parterze projektowanego budynku szpitalnego znajduje się główne wejście oraz Izba przyjęć dla pacjentów. Przyjęcie pacjenta odbywa się w Izbie Przyjęć, wejście poprzez Hol (1.A25), dotyczy to pacjentów przywożonych ambulansami oraz pacjentów przychodzących. W obrębie Izby przyjęć znajdują się: rejestracja, pokój przyjęć z węzłem sanitarnym umożliwiającym dekontaminację pacjentów, gabinet zabiegowy, gabinety konsultacyjne oraz wydzielone pomieszczenie zabiegowe dla kobiet wyposażone w kabinę higieniczną. blok operacyjny zlokalizowany na parterze i obejmuje osiem sal operacyjnych wraz z niezbędnym zapleczem oraz śluzami dla personelu i dla pacjentów. Przyjęto system trzykorytarzowy tzn. dwa korytarze czyste i jeden brudny. Korytarz brudny poprzez śluzę jest połączony z windą brudną, a korytarz czysty z windą czystą, dzięki takiemu rozwiązaniu uniknięto krzyżowanie się dróg czystych i brudnych. Każda sala operacyjna ma własne zaplecze w postaci pokoju przygotowania lekarzy i pokoju przygotowania pacjentów, Wejście na teren bloku operacyjnego dla personelu wiedzie poprzez trzystopniową śluzę szatniową osobną dla personelu męskiego i dla personelu damskiego. Pacjenci dostarczani są na wózkach do śluzy wyposażonej urządzenie do przekładania pacjentów z wózka na blat stołu operacyjnego. Blok operacyjny jest obsługiwany przez windy znajdujące się obok klatki schodowej 1.07 i są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie śluzy wjazdowej na blok operacyjny. dzięki takiemu usytuowaniu komunikacji pionowej pacjenci wszystkich oddziałów łóżkowych mają bezpośredni dostęp do bloku operacyjnego. W projektowanym bloku operacyjnym przyjęto system wymiennych blatów stołów operacyjnych, który może być alternatywą dla mobilnych stołów operacyjnych. System taki ogranicza konieczność wielokrotnego przekładania pacjentów jedynie do dwóch, tylko przy wjeździe na blok i przy wyjeździe. W śluzie (pom. 1.BO.72) pacjent jest przekładany na blat stołu operacyjnego na którym jest wieziony na salę operacyjną. na Sali operacyjnej blat jest dokowany do podstawy stołu, Po operacji pacjent na tym samym blacie jest przewożony do Sali pooperacyjnej/ wybudzeniowej, a następnie do śluzy (pom. 1.BO.72) gdzie jest przekładany na wózek i przewożony na OIT lub na oddział łóżkowy. Blat stołu po przekazaniu pacjenta jest transportowany do pomieszczenia mycia i dezynfekcji blatów (pom. 1.BO.67), następnie po wymyciu, dezynfekcji i wysuszeniu blat jest transportowany do magazynu blatów czystych (pom. 1.BO.63), gdzie oczekuje na kolejnego pacjenta. Nad blokiem operacyjnym nie ma wyższych kondygnacji, dlatego można umieścić urządzenia techniczne obsługujące BO, a zwłaszcza system wentylacji i klimatyzacji bezpośrednio nad salami operacyjnymi. Podobnie korzystny jest układ komunikacyjny umożliwiający pacjentom dotarcie do centrum diagnostycznego i działu rehabilitacji. Sale bloku operacyjnego są dedykowane dla poszczególnych specjalności: 1.BO.07 sala operacyjna chirurgii 1-dnia, 1.BO.08 sala operacyjna ginekologiczna i urologiczna, 1.BO.16 sala operacyjna chirurgii 1-dnia, 1.BO.18 sala operacyjna ginekologiczna i urologiczna, 1.BO.29 sala operacyjna chirurgii ortopedycznej, 1.BO.32 sala operacyjna chirurgii ogólnej, 1.BO.39 sala operacyjna chirurgii ortopedycznej, 1.BO.43 sala operacyjna chirurgii ogólnej. sala wybudzeń znajduje się w obrębie BO i obejmuje 10 stanowisk. oddział intensywnej terapii przewidziano dla 5 stanowisk, zaprojektowanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii. Część łóżkowa OIT składa się z dwóch sal : - 1 sala jednostanowiskowa - 1 sala czterostanowiskowa Projektowany OIT jest dedykowany przede wszystkim dla potrzeb pacjentów po operacjach. Szpital w swojej strukturze nie ma Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ani chirurgii urazowej działającej w systemie ostrego dyżuru dlatego zarówno blok operacyjny jak i OIT są przewidziane dla pacjentów operowanych podczas operacji TM-10

11 planowych. Możliwość planowania zabiegów ułatwia planowanie dekontaminację sal operacyjnych oraz sal łóżkowych. apteka szpitalna wraz pomieszczeniami przygotowania cytostatyków pomieszczenia zlokalizowano na piętrze pierwszym, dostawa leków i sprzętu medycznego odbywa się poprzez wyładownię zlokalizowaną na parterze budynku (pom. nr 1.B.32), a następnie poprzez komorę przyjęć zlokalizowaną na piętrze pierwszym (pom. nr 2.B.23). Materiały do dezynfekcji oraz środki żrące i czyszczące magazynowane będą w pom. nr 0.B.08 zlokalizowanym na kondygnacji -1 dostęp do magazyny zapewniony jest poprzez windę osobowo-towarową (dźwig nr D7). oddziały łóżkowe zlokalizowane na piętrach I V składają się z sal jedno i dwułóżkowych z węzłami sanitarnymi przy każdej sali. Na każdym oddziale łóżkowym jest łazienka oddziałowa przystosowana do mycia leżących pacjentów, ponadto każdy oddział ma salę wzmożonej opieki medycznej zlokalizowaną bezpośrednio przy dyżurce pielęgniarskiej przeznaczoną dla pacjentów wymagających dodatkowego nadzoru. Zorganizowanie oddziałów łóżkowych w salach 1 i 2 łóżkowych bardzo ułatwia utrzymanie czystości w salach pacjentów. Każda sala po zmianie pacjentów może być poddawana oprócz wymiany pościeli i sprzątaniu również procesowi kompleksowego mycia i dezynfekcji, a nawet w razie potrzeby także sterylizacji gazowej. Oddziały łóżkowe będą zaopatrywane w żywność poprzez catering. Gotowe produkty będą przywożone przez zewnętrznego usługodawcę i dystrybuowane wózkami bezpośrednio na oddziały łóżkowe. Na poziomie najniższym w części podziemnej przewidziane są pomieszczenia do obsługi cateringu, przyjmowanie dostaw (pom. 0.Z.05), mycie wózków (pom. 0.Z.02), magazyny wózków (pom. 0.Z.03, 0.Z.04). Ponadto na każdym oddziale łóżkowym przewidziano kuchenki oddziałowe umożliwiające przygotowanie gorących napojów i lekkich posiłków pomiędzy głównymi posiłkami dla pacjentów. 3. Wytyczne dla branż. W projekcie technologicznym zamieszczono wytyczne dla następujących branż: - budowlana; - instalacji sanitarnych; - instalacji gazów medycznych; - instalacji elektrycznych; - instalacji niskoprądowych 3.1. Wytyczne dla branży budowlanej. Wszystkie pomieszczenia powinny spełniać wymagania ogólnobudowlane dla obiektów służby zdrowia zawarte w Dzienniku Ustaw 123 z Na załączonych rysunkach przedstawiono rozmieszczenie oraz propozycję układu funkcjonalno przestrzennego pomieszczeń poszczególnych elementów funkcjonalnych szpitala. W zależności od przeznaczenia pomieszczeń przewiduje się różne wykończenia ścian, podłóg i sufitów. W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi należy na ścianach i sufitach przewidzieć tynki kat. 4 (lub regipsy), natomiast w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych należy stosować tynki kat. III. Ściany i sufity powinny być możliwie gładkie i pozbawione elementów umożliwiających gromadzenie się kurzu. Ściany wszystkich pomieszczeń, z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych i niektórych pomieszczeń technicznych, powinny być łatwo zmywalne i umożliwiające dezynfekcję. W pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce sufit podwieszany powinien być zmywalny i wykonany w sposób zapewniający szczelność powierzchni. Wytyczne dotyczące poszczególnych pomieszczeniach określono w załączniku nr1. W pomieszczeniach przewidzianych do pracy z urządzeniami emitującymi promieniowanie rentgenowskie należy przewidzieć opracowanie projektu ochrony radiologicznej oraz zainstalowanie osłon zgodnie z tym projektem. Opracowanie projektu oraz przygotowanie odpowiednich zabezpieczeń będzie możliwe po wybraniu konkretnych typów urządzeń, ponieważ każde urządzenie posiada inną charakterystykę radiologiczną. Optymalnym rozwiązaniem jest opracowanie projektu ochrony radiologicznej przed wykończeniem powierzchni ścian (lub przed instalowaniem ścian). Na wyposażeniu bloku operacyjnego jest przewoźny aparat RTG typu ramię C. Tego typu aparat może pracować na każdej z sal operacyjnych ale największe prawdopodobieństwo dotyczy Sali operacyjnej ortopedycznej (1.B.39), dlatego wyposażenie tej Sali w osłony radiologiczne dostosowane do TM-11

12 aparatów RTG typu ramię C wydaje się zasadne. Projekt osłon radiologicznych należy wykonać i uzgodnić po wyborze dostawcy sprzętu medycznego Wymagania dotyczące podłóg. Podłogi w pomieszczeniach szpitalnych powinny być trwałe, gładkie, łatwozmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Specjalną uwagę należy zwrócić na uniknięcie różnicy poziomu podłóg. Nie należy stosować progów ani innych elementów utrudniających przewożenie pacjentów leżących oraz transport materiałów na wózkach. Zastosowane wykładziny powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz powinny być łączone w sposób nie zmieniający równości i gładkości powierzchni, dlatego na traktach komunikacyjnych nie należy stosować płytek ceramicznych. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy ułatwiający mycie i dezynfekcję. W zależności od przeznaczenia pomieszczeń przewiduje się następujące rodzaje podłóg: a) podłogi trwałe, gładkie, ciepłe, łatwozmywalne typu wykładziny kauczukowe, PCV lub inne mające dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia stosowane w pomieszczeniach, w których stale przebywają pacjenci lub personel oraz na korytarzach wewnątrz szpitalnych po których poruszają się pacjenci i personel w odzieży szpitalnej b) podłogi trwałe, gładkie, łatwozmywalne, odporne na wilgoć i środki dezynfekcyjne typu wykładziny kauczukowe, PCV lub płytki ceramiczne ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki stosowane w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie, wymagających częstych dezynfekcji lub w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu osób przechodzących z zewnątrz, mogą być stosowane również inne wykładziny spełniające w/w wymagania. c) podłogi cementowe typu lastryko szlifowane, płytki ceramiczne stosowane w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i niektórych pomieszczeniach magazynowych d) podłogi trwałe, gładkie, łatwozmywalne, prądoprzewodzące typu wykładziny kauczukowe, PCV lub inne w wersji prądoprzewodzącej mające dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia e) podłogi trwałe, gładkie, ciepłe typu klepka drewniana wykładziny kauczukowe, PCV stosowane w pomieszczeniach reprezentacyjnych (Np. gabinety, sale konferencyjne) Sterylizatory, myjnie dezynfektory do narzędzi chirurgicznych, stoły operacyjne (konsole do dokowania stołów) nie wymagają kotwienia ani innego sposobu przytwierdzenia do podłoża. Zlokalizowanie CS na najniższej kondygnacji rozwiązuje wiele problemów związanych z wytrzymałością stropów na obciążenia ze strony urządzeń, zwłaszcza przy tzw. próbach wodnych. Niektóre urządzenia medyczne wymagają przygotowania przed montażem zagłębienia w posadzce, do nich należą myjnie dezynfektory do wózków: W pom. 0.CS.06 zagłębienie powinno być o wymiarach : - głębokość 150 mm; - długość 2400 mm; - szerokość 2400 mm Wymagania dotyczące ścian. Do pokrycia ścian należy stosować materiały nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego posiadające wymagane atesty i dopuszczenia stosowania w obiektach medycznych, oraz umożliwiające łatwe czyszczenie powierzchni. Kolorystykę pomieszczeń należy uzgodnić z Użytkownikiem, ale w obiektach szpitalnych zaleca się stosować kolory neutralne o pastelowych odcieniach. W zależności od przeznaczenia pomieszczeń przewiduje się następujące rodzaje wykończenia ścian: A) malowanie kopolimerowe, emulsyjne lub podobne stosowane w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na wycieranie B) malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperią zmywalną do wys. 1.6 m n.p.p. stosowane w pomieszczeniach narażonych częste wycieranie, wymagających okresowych dezynfekcji, można także stosować tapety zmywalne TM-12

13 C) materiały nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych - do wys. 1,60 m n.p.p. stosowane w pomieszczeniach narażonych częste wycieranie, wymagających częstych dezynfekcji, (np. corian, płytki ceramiczne ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki, powłoki typu wallflex, wykładziny ścienne bezspoinowe), powyżej malowanie emulsyjne D) materiały nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych - do wys. 2,05 m (do opaski drzwiowej) stosowane w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie i wymagających częstych dezynfekcji, dotyczy to przede wszystkim pomieszczeń zabiegowych i sanitarnych (mogą być stosowane wykładziny typu: corian, płytki ceramiczne ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki, powłoki typu wallflex, wykładziny ścienne bezspoinowe), powyżej malowanie emulsyjne. E) materiały nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych do sufitu dotyczy to głównie sal operacyjnych, centralnych sterylizatorni (np. corian, panele ze stali nierdzewnej, panele lakierowane ze stali ocynkowanej, płytki ceramiczne ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki, powłoki typu wallflex, wykładziny ścienne bezspoinowe). Uwagi dotyczące ścian i podłóg: - połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, - we wszystkich pomieszczeniach malowanych klejowo, emulsyjnie lub olejno przy umywalkach należy założyć fartuchy z płytek ceramicznych lub z corianu do wys.1,6 m i na szer. 0,6 m poza obrys umywalki, - w przypadku stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce płytek ceramicznych należy stosować płytki i spoiny nienasiąkliwe odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych oraz należy zlicować spoiny z powierzchnią płytek Wymagania dotyczące sufitów. I) malowanie kopolimerowe stosowane w pomieszczeniach nie narażonych na zawilgocenie, II) malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne stosowane w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie, III) sufit podwieszany standardowy stosowany w pomieszczeniach o niewymagających podwyższonej aseptyki (np. korytarze, hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, sale łóżkowe), IV) sufit podwieszany szczelny (zmywalny) stosowany w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce (np. sale zabiegowe, sale łóżkowe oddziału noworodków, sale wzmożonej i intensywnej terapii) Wymagania ogólne dotyczące drzwi i okien. Stolarka drzwiowa i okienna powinna mieć (dla łatwiejszego utrzymania czystości) jak najprostsze profile. Dopuszczalne jest stosowanie okien i drzwi z drewna, aluminium lub tworzyw typu PCV. W pokojach gdzie przebywa personel medyczny i pacjenci zaleca się stosowanie wewnątrz pomieszczeń żaluzji okiennych pionowych lub wewnątrzokiennych, jest to bardzo ważne w pomieszczeniach o orientacji południowej lub południowo zachodniej. W przypadku stosowania żaluzji wewnętrznych pionowych należy dobierać materiały łatwozmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Okna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wyposażone w nawiewniki usytuowane w górnej części otworu okiennego z systemem regulacji dostępnym z poziomu podłogi, a skrzydła okienne powinny mieć regulowane stopnie otwarcia. W pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzację okna powinny być otwierane wyłącznie z powodów eksploatacyjnych tzn. mycie, naprawy, konserwacja. W pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce zamiast parapetów podokiennych wykończenie części poziomych muru podokiennego powinno być wykonane z odpowiednich wykładzin stosowanych w danym pomieszczeniu na ścianach. Drzwi do sal łóżkowych, a także do pomieszczeń, do których może być wtaczane łóżko muszą mieć szerokość min. 110 cm w świetle - przy jednym skrzydle. W przypadku sal wybudzeń oraz sal na oddziale intensywnej terapii zalecana szerokość drzwi wynosi min 120 cm, a szerokość drzwi w traktach komunikacyjnych min 150 cm (110/40 lub 120/30). Drzwi szklone należy stosować przy salach łóżkowych oraz w pomieszczeniach TM-13

14 oświetlonych pośrednio (przedsionki ustępów, brudowników, natrysków itp.). W obiektach szpitalnych w pomieszczeniach przeznaczonych dla pacjentów nie należy stosować drzwi o szerokości mniejszej niż 90 cm w świetle, nawet w przypadku kabin WC. Drzwi w pomieszczeniach łóżkowych i zabiegowych muszą być osadzone w sposób umożliwiający ich rozwarcie o kąt większy niż Uchwyty okuć stolarki powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych lub zabezpieczonych powłokami gładkie i łatwe do czyszczenia. Wzdłuż ścian w miejscach, gdzie odbywa się ruch pacjentów leżących należy umieścić listwy odbojowe o szerokości cm, odstawione od ściany o 3 cm. Dopuszczalne jest stosowanie elementów odbojowych przytwierdzonych szczelnie do ściany w sposób uniemożliwiający gromadzenie się brudu pomiędzy ścianą i listwą odbojową. Minimalne wymagania w zakresie podłóg, ścian i sufitów przedstawiono w załączniku nr Wytyczne dla branży instalacji sanitarnych Instalacja wod.-kan.: Projektowany budynek należy zasilić w wodę wodociągową ciepłą i zimną na warunkach jakie przewiduje Prawo Budowlane dla obiektów użyteczności publicznej. W załączniku nr 2 zamieszczono wykaz urządzeń wymagających przyłączy do instalacji wodnej i kanalizacji. UWAGA 1: W obiektach szpitalnych należy instalować natryski na poziomie podłogi z kratką ściekową i zachowaniem spadków umożliwiających spływ wody. Takie rozwiązania w przeciwieństwie do kabin ułatwiają utrzymanie czystości oraz dostęp do natrysku osób niepełnosprawnych w tym również na wózkach inwalidzkich. Równoważnym rozwiązaniem mogą być bardzo płytkie brodziki o głębokości max do kilku centymetrów. UWAGA 2: Szczegółowe zaprojektowanie podłączeń instalacyjnych niektórych urządzeń jest możliwe dopiero na podstawie DTR, a to jest dostępne dopiero po wyborze konkretnych typów urządzeń. W przypadku publicznych zakładów opieki zdrowotnej konieczne jest najpierw przeprowadzenie procedury przetargowej, dlatego w niniejszym opracowaniu przygotowano podłączenia instalacyjne w sposób bardzo ogólny. Przy opracowaniu specyfikacji przetargowej należy wymagać dostawy urządzeń wraz z instalacją i uruchomieniem. UWAGA 3: W pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce takich jak sale zabiegowe, sale pooperacyjne należy stosować baterie umywalkowe łokciowe lub bezdotykowe, w salach przygotowania lekarzy przy salach operacyjnych należy stosować umywalki lekarskie wyposażone w baterie bezdotykowe Wytyczne dla instalacji wwentylacji. Wszystkie pomieszczenia budynku powinny mieć sprawną wentylację zapewniającą min. 1,5 krotną wymianę na godzinę natomiast w pomieszczeniach bloku operacyjnego oraz OAiIT należy zainstalować co najmniej wentylację nawiewno wywiewną lub klimatyzację zapewniającą minimum12 krotną wymianę powietrza na salach operacyjnych, a w salach łóżkowych OAiIT minimum10 krotną. W salach operacyjnych, w salach łóżkowych OIT oraz w pomieszczeniach czystych centralnej sterylizacji jest wymagany nawiew powietrza jałowego poprzez zastosowanie filtrów absolutnych. Zadaniem wentylacji wymuszonej i klimatyzacji jest również zapewnienie wymaganej temperatury w pomieszczeniach. W salach operacyjnych zalecany jest nawiew jałowego powietrza przy pomocy stropów laminarnych umieszczonych nad polem operacyjnym, natomiast wywiew w 80% dołem i 20% górą za pomocą kratek zainstalowanych w ścianach. Instalacja klimatyzacyjna musi pracować bez przerwy z tym, że w okresie kiedy nie są prowadzone zabiegi operacyjne można wprowadzić oszczędnościowy system stand by. W załączniku nr 3 określono minimalne dopuszczalne wymagania w zakresie wentylacji pomieszczeń. TM-14

15 3.4. Wytyczne dla instalacji gazów medycznych. Centralna instalacja gazów medycznych obejmuje następujące media: - tlen - sprężone powietrze - vacum - odciąg gazów medycznych Punkty poboru gazów medycznych powinny być jednolite dlatego należy przyjąć gniazda tego samego typu dla całego obiektu Ciśnienie tlenu w instalacji powinno wynosić 0,5 MPa. Szpital powinien mieć zapewnione zasilanie z trzech źródeł tlenu. Podstawowym źródłem zasilania przy tej wielkości szpitala i ilości sal operacyjnych powinien być zbiornik z ciekłym tlenem. Instalacja tlenowa musi być wyposażona w urządzenia sygnalizacyjno - monitorujące ciśnienie. Wszelkie nieprawidłowości powinny uruchamiać alarm akustyczny i świetlny. Punkty sygnalizacyjne należy umieszczać w miejscu dobrze widocznym w pomieszczeniach stałego pobytu personelu np. w dyżurce pielęgniarskiej lub w punkcie pielęgniarskim. Na korytarzach należy zainstalować zawory odcinające. Sprężone powietrze przed wprowadzeniem do instalacji musi być odpowiednio przygotowane (oczyszczone, podgrzane, osuszone). Ciśnienie w instalacji sprężonego powietrza medycznego powinno wynosić 0,5 MPa. Klasa czystości w pomieszczeniu sprężarkowni powinna być zgodna z normą ISO W budynku przewidywana jest instalacja sprężonego powietrza o podwyższonym ciśnieniu wynoszącym 0,8 MPa do zasilania urządzeń medycznych. Instalacje gazów medycznych muszą być przynajmniej w dwóch miejscach uziemione. Punkty poboru gazów medycznych należy zainstalować w medycznych jednostkach zasilających zlokalizowanych przy stanowiskach zabiegowych i przy łóżkach pacjentów od strony głowy lub jako gniazda podtynkowe. W salach łóżkowych punkty poboru gazów medycznych należy instalować na styku paneli przyłóżkowych w sposób umożliwiający podłączenie dwóch stanowisk łóżkowych do jednego zestawu gniazd gazów medycznych. W pomieszczeniach gdzie nie przewidziano zainstalowania medycznych jednostek zasilających należy zainstalować podtynkowe punkty poboru gazów medycznych. W załączniku nr 4 opisano pomieszczenia do których należy doprowadzić instalację gazów medycznych i zainstalować punkty poboru Wytyczne dla branży instalacji elektrycznych. Każdy obiekt szpitalny musi mieć zapewnione bezpieczne zasilanie w energię elektryczną. W przypadku zaniku zasilania szpitala w z transformatora SN/NN w napięcie 15 kw, szpital powinien automatycznie być zasilany z innego rezerwowego transformatora średniego napięcia podłączonego do innego punktu sieci elektroenergetycznej niż transformator zasilania podstawowego. Niezawodność zasilania szpitala należy zapewnić poprzez zastosowanie wymogu dostarczenia energii elektrycznej z co najmniej dwóch transformatorów SN/NN. Moc transformatorów powinna być tak dobrana aby każdy z nich był obciążany co najwyżej połową mocy nominalnej, tak aby w razie awarii zasilania jednego z transformatorów drugi mógł zapewnić zasilanie umożliwiające działanie szpitala. Niezależnie od zasilania podstawowego z sieci elektroenergetycznej szpital należy wyposażyć w agregat prądotwórczy zasilany silnikiem spalinowym oraz wyposażony w automatyczny system uruchamiania w przypadku wykrycia braku zasilania podstawowego, czas uruchomienia nie powinien przekraczać 15 sek.. Polskie przepisy wymagają aby agregat prądotwórczy zabezpieczył min. 30% zapotrzebowania szpitala na energię elektryczną. Z tego powodu obwody elektryczne należy podzielić obwody zasilania na rezerwowane i nierezerwowane W pomieszczeniach zabiegowych, wybranych pom. terapeutycznych oraz w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia sterowane procesorowo należy zapewnić bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną, może to być realizowane za pomocą lokalnych UPS-ów. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przerwy w zasilaniu elektrycznym w pomieszczeniach w których wykonuje się zabiegi chirurgiczne, ponieważ może to stanowić zagrożenie życia pacjentów oraz może spowodować uszkodzenie bardzo kosztownej aparatury medycznej. Zasilanie w energię elektryczną z zasilacza TM-15

16 bezprzerwowego należy przyjąć na okres co najmniej 30 min aż do czasu przejęcia zasilania przez szpitalny zespół prądotwórczy, ale zaleca się w miarę możliwości zapewnić bezprzerwowe zasilanie na okres 2 godzin, taki czas pozwala chirurgom zakończyć bezpiecznie zabieg operacyjny co gwarantuje zdecydowanie większe bezpieczeństwo pacjentom na bloku operacyjnym oraz w OIT. Wydzielone pomieszczenia muszą mieć dodatkowe zabezpieczenie ciągłego zasilania w energię elektryczną. Celem dokonania właściwego doboru urządzeń i układów zasilających w energię elektryczną określono kategorie odbiorów. Gniazda elektryczne zasilane awaryjnie przez UPS i z generatora muszą być jednoznacznie i czytelnie oznakowane. Personel medyczny powinien być poinformowany jakie urządzenia mogą być zasilane z tych gniazd a jakie nie. Przy ustaleniu kategorii odbiorów jako kryterium przyjęto dopuszczalną przerwę w dostawie energii elektrycznej. Przypadku pomieszczeń ambulatoryjnych wymagania dotyczące zasilania energetycznego w większości przypadków pokrywają się z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym dotyczącymi obiektów użyteczności publicznej. Projekt branży elektrycznej powinien obejmować następujące instalacje: a. instalacja oświetlenia podstawowego i miejscowego 230 V rezerwowana i nierezerwowana b. instalacja oświetlenia w pomieszczeniach Grupy 1 i 2 c. instalacja gniazd wtykowych 230 V i siłowych 400V rezerwowana i nierezerwowana d. instalacja bezpieczeństwa e. instalacja sygnalizacji przyzewowej optyczno akustycznej f. instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym g. instalacja ochrony przed elektrycznością statyczną h. instalacja niskoprądowa obejmująca sieć logiczną oraz zasilanie komputerów Ad. a (instalacja oświetlenia podstawowego i miejscowego 230 V rezerwowana i nierezerwowana Instalacja powinna obejmować oświetlenie ogólne wszystkich pomieszczeń. Natężenie oświetlenia należy przyjąć zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN Jako podstawowe warunki dobrego oświetlenia należy przyjąć: - stosowanie opraw gwarantujących czystość i aseptykę - barwę światła w miarę jednolitą dla całego obiektu, dla pomieszczeń zabiegowych zalecana barwa światła wynosi ok K. - źródła światła powinny posiadać wysoką wydajność świetlną a oprawy wysoki stopień niezawodności W większości pomieszczeń takich jak: pokoje personelu, korytarze należy stosować oprawy fluorescencyjne sufitowe. W miarę możliwości oprawy należy instalować w sufitach podwieszanych. W pomieszczeniach wilgotnych takich jak: brudowniki, łazienki, WC należy stosować oprawy fluorescencyjne szczelne. W salach zabiegowych należy stosować oprawy z rastrem i szklanym kloszem odporne na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne. W w/w pomieszczeniach zaleca się instalować elektryczne gniazda sieciowe 10/16 A. Ad. b (instalacja oświetlenia w pomieszczeniach Grupy 1 i 2) W pomieszczeniach medycznych grupy 1 i 2 oprawy oświetleniowe muszą być zasilane co najmniej z dwóch źródeł poprzez dwa niezależne obwody. Jeden z obwodów musi być podłączony do źródła bezpiecznego zasilania. Nad drogami ewakuacyjnymi poszczególne oprawy muszą być naprzemiennie podłączone do bezpiecznego źródła zasilania. Ad. c (instalacja gniazd wtykowych 230 V i siłowych 400V rezerwowana i nierezerwowana) Szczegóły zasilania gniazd wtykowych jedno- i trójfazowych przedstawiono w projekcie branży elektrycznej. Klasyfikacja pomieszczeń użytkowanych medycznie. Do grupy 0 należą pomieszczenia z urządzeniami elektrycznymi zasilanymi z sieci. TM-16

17 Do grupy 1 należą pomieszczenia, w których pacjent może mieć może mieć bezpośrednią styczność z urządzeniami elektromedycznymi, również mogą być wprowadzane aplikatory pod skórę lub do otworów ciała, jednak nie może być w bezpośrednim sąsiedztwie serca. Do grupy 2 należą pomieszczenia, w których pacjent może mieć może mieć bezpośrednią styczność z urządzeniami elektromedycznymi, których elementy mogą stykać się z sercem lub znajdować się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ad. d (instalacja bezpieczeństwa) Sieć bezpieczeństwa powinna obejmować zasilanie lamp na salach operacyjnych, zabiegowych oraz wydzielonych opraw w pomieszczeniach z odbiorami I kategorii. Przełączanie lub włączanie sieci oświetlenia bezpieczeństwa musi odbywać się samoczynnie i być uzależnione od zaniku lub powrotu napięcia w obwodach zasilania podstawowego. Należy przewidzieć możliwość uruchamiania ręcznego. Puszki rozgałęźne należące do sieci oświetlenia bezpieczeństwa powinny być pomalowane wewnątrz żółtą farbą. Ad. e (instalacja sygnalizacji przyzewowej optyczno akustycznej) Na oddziałach łóżkowych na każdej kondygnacji przewiduje się zainstalowanie sygnalizacji przyzewowej optyczno akustycznej. System przywoławczy powinien być wykonany w technologii cyfrowej. Instalacją przyzewową należy połączyć sale łóżkowe z punktami pielęgniarskimi. Wszystkie przywołania mają być skierowane do centrali systemu umieszczonej na tej samej kondygnacji w dyżurce pielęgniarek, na centralce systemu powinny pojawiać się adresy z opisem rodzaju zdarzeń. Opisy muszą być w języku polskim / wymóg ustawowy /. Sygnalizacja powinna umożliwiać pielęgniarce łatwą i szybką identyfikację miejsca nadania sygnału. Gniazda przycisków należy montować w medycznych jednostkach zasilających zlokalizowanych u wezgłowia łóżka pacjenta. Większość oferowanych zestawów przyłóżkowych jest przystosowana konstrukcyjnie do zainstalowania systemu przyzewowego. W toaletach dostępnych dla chorych lub niepełnosprawnych umieścić przyciski sznurkowe na wysokości h=2,20m. Przyciski kasujące należy zlokalizować wewnątrz sal/toalet na wysokości wyłączników oświetlenia ogólnego w pobliżu drzwi wejściowych. Personel pielęgniarski powinien mieć możliwość wezwania lekarza dyżurnego dodatkowym przyciskiem alarmowym. W pokoju lekarza dyżurnego umieścić sygnalizator optyczno-dźwiękowy. W systemie powinny znajdować się lampki sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami sal chorych/toalet widoczne dla personelu znajdującego się poza dyżurką /dod. Sygnał dźwiękowy /. System przywoławczy powinien mieć możliwość rejestracji/archiwizowania zdarzeń oraz możliwość połączenia z innymi oddziałami aby prawidłowo kierować ruchem personelu. Instalację najlepiej prowadzić w suficie podwieszanym lub w korytkach. Ad. f (instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym) Wszystkie pomieszczenia powinny mieć ochronę od porażeń prądem elektrycznym poprzez zerowanie. Ponadto pomieszczenia o obostrzonej ochronie przed porażeniem elektrycznym powinny mieć sieć ochronną medyczną z ciągłym pomiarem stanu izolacji oraz połączenia wyrównawcze obejmujące wszystkie masy metalowe. Zgodnie z PN-EN Sieć ochronną medyczną powinny mieć: - sale zabiegowe; - sale intensywnej terapii; - sale przygotowania pacjentów przy salach operacyjnych; - sala wybudzeń; - sale operacyjne. Ad. g (instalacja ochrony przed elektrycznością statyczną) Zadaniem instalacji jest zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu się elektrycznych skupiających się na częściach izolacyjnych urządzeń, mebli, pościeli i odzieży personelu. W niniejszym przypadku dotyczy to sal operacyjnych, sal łóżkowych intensywnej terapii, sali wybudzeń, pomieszczeń wyposażonych w serwery, wyposażonych w podłogi o właściwościach prądoprzewodzących i antyelektrostatycznych. TM-17

18 W celu zapewnienia ochrony przed ładunkami statycznymi należy zapewnić spokojny spływ do ziemi bez wyładowania iskrowego przez zastosowanie następujących środków ochronnych : - wilgotność powietrza nie może być mniejsza niż 50%; - w pomieszczeniach chronionych przed elektrycznością statyczną należy stosować podłogi prądoprzewodzące i antyelektrostatyczne posiadające atesty dopuszczające do stosowania w obiektach szpitalnych; - meble oraz wyposażenie powinno być wykonane z materiałów przewodzących. Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmować podłączenie podłogowej siatki uziemiającej i jej połączenie z uziomem. Wykaz pomieszczeń wymagających stosowania podłogi antyelektrostatycznej określono w tabelach w wytycznych budowlanych, podłogowe wykładziny antyelektrostatyczne określono w tabelach symbolem d. Ad. h (instalacja sieci logicznej oraz zasilanie komputerów) System komputerowy powinien być przedmiotem odrębnego opracowania obejmującego system przewodowy, urządzenia peryferyjne, serwer oraz oprogramowanie. System komputerowy powinny mieć zabezpieczenie bezprzerwowego zasilania. Sieć informatyczna powinna być przystosowana do dalszej rozbudowy umożliwiającej objęcie jednym systemem całego kompleksu Centrum Medycznego. Zwłaszcza bardzo ważne jest zapewnienie sprawnej komunikacji informatycznej pomiędzy pracownią diagnostyki obrazowej(i etap, przychodnia) z częścią szpitalną (blok operacyjny, OIT, Izba Przyjęć, oddziały łóżkowe). Instalacja sieci komputerowej powinna w przychodni powinna obejmować pomieszczenia wyposażone w komputery PC: Należy uzgodnić z projektantami branży elektrycznej, wentylacji oraz gazów medycznych potrzebę ewentualnego podłączenia do sieci logicznej w pomieszczeniach technicznych. Należy przewidzieć uruchomienie sieci wi-fi dostępnej dla pacjentów i ich rodzin. Szczegóły zasilania gniazd wtykowych jedno- i trójfazowych przedstawiono w projekcie branży elektrycznej. W załączniku nr 5 przedstawiono wymagania dotyczące zasilania urządzeń medycznych. Wykaz pomieszczeń wyposażonych w urządzenia komputerowe wymagające podłączenia do sieci logicznej określono w załączniku nr 6. Należy uzgodnić z projektantami branży elektrycznej, wentylacji oraz gazów medycznych potrzebę ewentualnego podłączenia do sieci logicznej pomieszczeniach technicznych. Należy przewidzieć uruchomienie sieci wi-fi dostępnej dla pacjentów i ich rodzin. TM-18

19 B) CZĘŚĆ RYSUNKOWA i ZAŁĄCZNIKI Spis rysunków, załączników i tabel. nr rys temat skala załącznik nr 1 minimalne wymagania w zakresie podłóg, ścian i sufitów załącznik nr 2 wykaz urządzeń wymagających przyłączy do instalacji wody i kanalizacji załącznik nr 3 minimalne dopuszczalne wymagania w zakresie wentylacji pomieszczeń załącznik nr 4 opis pomieszczeń do których należy doprowadzić instalację gazów medycznych i zainstalować punkty poboru załącznik nr 5 wymagania dotyczące zasilania urządzeń medycznych przewidzianych na wyposażenie załącznik nr 6 wykaz pomieszczeń wyposażonych w urządzenia komputerowe wymagające podłączenia do sieci logicznej określono w załączonych tabelach załącznik nr 7 karty wyposażenia pomieszczeń CMC/S2/PW/T/001 rzut garażu 1:100 CMC/S2/PW/T/002 rzut parteru 1:100 CMC/S2/PW/T/003 rzut I piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/004 rzut II piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/005 rzut III piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/006 rzut IV piętra 1:100 CMC/S2/PW/T/007 rzut V piętra 1:100 TM-19

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1

PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1 PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1 Spis treści I. WSTĘP... 3 1.1. DANE OGÓLNE... 3 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 II. OPIS TECHNICZNY... 4 2.1. INFORMACJE WYJŚCIOWE... 4 2.2. ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH dot. pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II ptr. - etap 1

IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH dot. pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II ptr. - etap 1 IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH dot. pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II ptr. - etap 1 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ Wymagana wysokość pomieszczeń (w świetle): - w zespole

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A tel./ fax. ( 0-32 ) 256-56-15 kom.0601-68-87-87 e-mail: hirszberg@poczta.onet.pl. NIP: 634-107-47-64 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A R C H I T E K T mgr inż. Halina Piotrowska- Hirszberg 40-026

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Obiekt: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 MAGAZYNY: BRUDNEJ I CZYSTEJ BIELIZNY SZPITALNEJ Adres: Lublin, ul Staszica 14 A Inwestor: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA cz. II dot. pomieszczeń projektowanych na III ptr. budynku CENTRUM REHABILITACJI

TECHNOLOGIA cz. II dot. pomieszczeń projektowanych na III ptr. budynku CENTRUM REHABILITACJI TECHNOLOGIA cz. II dot. pomieszczeń projektowanych na III ptr. budynku CENTRUM REHABILITACJI SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. INFORMACJE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA III. OPIS IV. WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1

PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1 PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1 Spis treści I. WSTĘP... 3 1.1. DANE OGÓLNE... 3 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 II. OPIS TECHNICZNY... 4 2.1. INFORMACJE WYJŚCIOWE... 4 2.2. ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY PROJEKT: BUDOWA ŁAZIENKI NR 10 W BUDYNKU SZPITALA w Giżycku. INWESTOR: Szpital Giżycki sp. z o.o. ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko OPRACOWANIE: pracownia architektoniczna

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie ApArAturA i urządzenia medyczne modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie Obecnie szpital dysponuje zmodernizowanym blokiem operacyjnym, który zabezpiecza

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH

ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH KONDYGNACJA NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) WYSOKOŚĆ (m) WYKOŃCZENIE ŚCIAN +3 3 PIĘTRO 3 01 klatka schodowa

Bardziej szczegółowo

PORADNIA REHABILITACYJNA W SZPITALU W SZUBINIE

PORADNIA REHABILITACYJNA W SZPITALU W SZUBINIE 4 OPIS TECHNOLOGICZNY PORADNIA REHABILITACYJNA W SZPITALU W SZUBINIE NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE sp. z o.o. Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Mickiewicza 7 Nakło/ Notecią 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SP ZOZ PROSZOWICE UL. KOPERNIKA 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SP ZOZ PROSZOWICE UL. KOPERNIKA 13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SP ZOZ PROSZOWICE UL. KOPERNIKA 13 Miejsce wykonywania Poradnia Chirurgiczna (gabinet lekarski) Poradnia Kardiologiczna Poradnia Laryngologiczna Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W WSS W OLSZTYNIE PRZY ULICY ŻOŁNIERSKIEJ 18 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul.

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. TEMAT: FAZA: CZĘŚĆ: Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 Prace przedprojektowe Koncepcja funkcjonalno-programowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice Opis przedmiotu zamówienia ZADANIE NR 1 Projekt budowlany wraz z pełną

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

tytuł projektu: Rozbudowa części zabiegowej

tytuł projektu: Rozbudowa części zabiegowej Opis projektu tytuł projektu: Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia nazwa beneficjenta: Szpitale

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA. Inwestor: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a

TECHNOLOGIA. Inwestor: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII I ODDZIAŁU UROLOGII W BUDYNKU A SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE PIĘTRO VI DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu OPIS TECHNICZNY Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu I. Lokalizacja Pomieszczenia objęte zakresem remontu

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - Murowanie ścianek działowych z pustaków gazobetonowych

OPIS TECHNICZNY. - Murowanie ścianek działowych z pustaków gazobetonowych OPIS TECHNICZNY Do remontu pomieszczeń dla Ginekologii, Izby Przyjęć Ginekologicznej, Korytarza od budynku łóżkowego do przychodni, holu między oddziałami Ginekologii a Położniczym oraz wybranych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej

OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej do projektu przebudowy części komunikacji w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Gródku przy ul. Fabrycznej z dostosowaniem do potrzeb dla osób

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/41/55/2015/PN/41 Dotyczy : Modyfikacji SIWZ. WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM

Znak sprawy: ZP/41/55/2015/PN/41 Dotyczy : Modyfikacji SIWZ. WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 24.07.2015r. Znak sprawy: ZP/41/55/2015/PN/41

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO TECHNOLOGICZNY

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO TECHNOLOGICZNY Ł u k a s z M i c h a l a k 64-000 Kościan, ul. Słowackiego 7 tel. 603 130 601, NIP 6981726655 TEMAT PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH NA ODDZIAŁ REUMATOLOGII LOKALIZACJA KOŚCIAN, Ul. SZPITALNA 7

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIESZCZEŃ PROJEKT: Marzec 2011

KARTY POMIESZCZEŃ PROJEKT: Marzec 2011 PROJEKT: Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ( CPV

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ APTEKI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W OLSZTYNIE

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ APTEKI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W OLSZTYNIE WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ APTEKI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W OLSZTYNIE 1. pokój socjalny 15,40m 2 2. ekspedycja drobna 12,50m 2 3. magazyn ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Program dostosowania Szpitala Powiatowego w Wyrzysku. (120 łóŝek)

Program dostosowania Szpitala Powiatowego w Wyrzysku. (120 łóŝek) Program dostosowa Szpitala Powiatowego w Wyrzysku (120 ) Załącznik nr 2 Oddział styki cokołów przypodłogowych styków cokołów z 37 ust.3 Wewnętrzny z nie są wykonane uszczelnić grzejniki w części oddziału

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O W LIPNIE, UL.

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O W LIPNIE, UL. WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O W LIPNIE, UL. NIESZAWSKA 6 ZWROT - POKRYCIE ZMYWALNE ŚCIANY OZNACZA NP. PŁYTKI CERAMICZNE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. (Dz. U. Nr, poz. ) 1. 1. Bank tkanek i komórek powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. 2 Dopuszcza się lokalizowanie banku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego zamiennego części architektonicznej przebudowy i remontu elewacji oraz części pomieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI. 1. Przedmiot opracowania...2. 2. Podstawa opracowania..2. 3. Cel i zakres opracowania..2. 4. Założenia ogólno organizacyjne.

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI. 1. Przedmiot opracowania...2. 2. Podstawa opracowania..2. 3. Cel i zakres opracowania..2. 4. Założenia ogólno organizacyjne. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI STRONA 1. Przedmiot opracowania...2 2. Podstawa opracowania..2 3. Cel i zakres opracowania..2 4. Założenia ogólno organizacyjne.2 5. Zestawienie powierzchni 4 6. Wyposażenie obiektu...7

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ STREFY UTRZYMANIA PORZĄDKU POWIERZCHNIE POZIOME Parter poziom 0 Lp. Pomieszczenie Jednostka Ilość jednostek 1 Wiatrołap 1 m 2 15 2 Hol główny z szatniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT SP ZOZ w Przeworsku

Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT SP ZOZ w Przeworsku WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT SP ZOZ w Przeworsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zakończył realizację w/w projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12 Projekt techniczny Nazwa inwestycji: Montaż sufitów podwieszanych wraz z montażem lamp oświetlenia, lamp oświetlenia nocnego w korytarzach na poziomie 100, 200, 300, 400 w budynku Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

ROBOTA BUDOWLANA PRZYGOTOWANIE SALI POD REZONANS MAGNETYCZNY. będącego

ROBOTA BUDOWLANA PRZYGOTOWANIE SALI POD REZONANS MAGNETYCZNY. będącego Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA: ROBOTA BUDOWLANA PRZYGOTOWANIE SALI POD REZONANS MAGNETYCZNY będącego częścią Zadania 1 pod nazwą: Dostawa rezonansu magnetycznego i robota

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ Obiekt: Budynek użyteczności publicznej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon Szczecin Adres: SZCZECIN ul. Pomorska 47 Zamawiający: Generalna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową, wykonanie robót wraz z dostawą i montażem urządzeń Pracowni Elektrofizjologii

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania : Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego kompaktowych urządzeń schładzających - zapewniających normatywne temperatury

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. Notatka służbowa 2. Opis techniczny II CZĘŚĆ RYSUNKOWA L.p. Temat rysunku Skala Nr. rys. 1 Schemat zasilania E-1 2 Schemat i widok rozdzielnicy TOR5, TON5 E-2 3

Bardziej szczegółowo

Przebudowa pomieszczeń budynku Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w latach 2009-2011

Przebudowa pomieszczeń budynku Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w latach 2009-2011 Przebudowa pomieszczeń budynku Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w latach 2009-2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje w WSZ 2 Zadania inwestycyjne w WSZ w latach 2009-2012 Modernizacja Oddziału Noworodków Koszt: 0,5 mln zł Zakup

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie ADRES: Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa BRANśA: TECHNOLOGIA INWESTOR: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie Ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo

Bardziej szczegółowo