Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce"

Transkrypt

1 2014 Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce Kwartalnik projektu PFK - Podmiotowe nansowanie kształcenia 3/2014 Małopolska innowacja

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP TESTUJEMY BONY. URUCHOMIENIE SYSTEMU MILE ZASKOCZYŁO KUPONY NA STAŁE WPISAŁY SIĘ W NASZE ŻYCIE INSTYTUCJE SZKOLENIOWE ZE ZNAKIEM JAKOŚCI MSUES MÓWIĄ MAŁOPOLSKA I WALONIA TAK DALEKO I TAK BLISKO WYDARZENIA SŁOWNICZEK POJĘĆ

3 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić trzeci numer kwartalnika Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce (CZJK). Centrum działa w ramach innowacyjnego projektu, który realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z instytucją FOREM (Belgia). Celem projektu jest wdrożenie systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla rozwoju kapitału intelektualnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt, którego działania chcemy Państwu przybliżać, testuje innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia łatwe i szybkie dofinansowanie szkoleń dla pracowników w formie bonu szkoleniowego. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2012 roku i potrwa do czerwca Do tej pory udało się zrealizować następujące działania w projekcie: powstało i działa Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce, które dba o odpowiednią jakość szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardu Usług Edukacyjno- Szkoleniowych (MSUES), prowadząc konsultacje, audyty i monitoring instytucji szkoleniowych wypracowano prosty, przejrzysty, logiczny system podmiotowego finansowania kształcenia, nastawiony na jakość i dający swobodę wyboru, sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na szkolenie został wybrany w przetargu operator finansowy bonów szkoleniowych. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. 22 września 2014 został uruchomiony system bonów szkoleniowych (system podmiotowego finansowania kształcenia) oraz otwarto Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, który powstał z myślą o przedsiębiorcach, decydujących o wyborze szkoleń dla siebie i swoich pracowników kończy się proces składania zamówień bonów szkoleniowych i zawierania umów dofinansowania usług edukacyjno-szkoleniowych ze 180 MŚP z Małopolski, którzy chcą skorzystać z oferty szkoleń ze znakiem jakości MSUES, Kwartalnik CZJK jest przesyłany do Państwa raz na kwartał. Zawiera ważne informacje dotyczące projektu PFK Podmiotowe finansowanie kształcenia. Pozwoli on Państwu przyjrzeć się proponowanemu rozwiązaniu oraz jego efektom w trakcie trwania projektu. ZESPÓŁ PROJEKTU PFK 3

4 TESTUJEMY BONY. URUCHOMIENIE SYSTEMU MILE ZASKOCZYŁO. Dofinansowanie do szkoleń w formie bonów szkoleniowych spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród MŚP z Małopolski. W ciągu trzech tygodni od momentu uruchomienia systemu podmiotowego finansowania kształcenia, ponad 180 przedsiębiorców złożyło do operatora finansowego (Sodexo) zamówienia na bony szkoleniowe w ramach systemu PFK- Podmiotowe finansowanie kształcenia. W Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, mieszczącym się w WUP Kraków, konsultanci systemu bonowego udzielali wielu informacji dotyczących możliwości otrzymania bonów szkoleniowych, zawierali umowy z pozytywnie zweryfikowanymi przedsiębiorcami oraz prowadzili konsultacje. To właśnie konsultacje stały się cennym źródłem pozytywnych opinii na temat przeprowadzanego testu bonów szkoleniowych w Małopolsce. Teraz to przedsiębiorca posiadający bony ma możliwość decydowania o wyborze dobrych szkoleń, których jakość jest gwarantowana przez znak jakości Małopolskich Standardów usług Edukacyjno-Szkoleniowych. 4

5 OCENA PRZEBIEGU DZIAŁAŃ TESTUJĄCYCH 1. System jest możliwy do wdrożenia pod względem formalno - prawnym w Polsce. 2. System przynosi zdecydowane ograniczenie biurokracji dla przedsiębiorców. 3. System daje autonomię i elastyczność przedsiębiorcy. 4. System przynosi szybkość uzyskania dofinansowania. 5. System podnosi jakość oferty szkoleniowej ze środków publicznych 6. System ogranicza ryzyka nieprawidłowości i oszustw. 5

6 KUPONY NA STAŁE WPISAŁY SIĘ W NASZE ŻYCIE - mówi Robert Lech - Dyrektor Generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. Mają Państwo doświadczenie jako lider oraz ekspert w zakresie kompleksowych usług motywacyjnych dla pracowników. Jednak bony szkoleniowe z dofinansowaniem to nowość w Polsce, która jest testowana w pilotażowym projekcie. Dlaczego podjęli się Państwo tego przedsięwzięcia, podczas którego gotowe rozwiązania trzeba będzie wypracować? Sodexo Benefits and Rewards Services Polska jest liderem oraz ekspertem w zakresie kompleksowych usług motywacyjnych. Od 16 lat doradzamy polskim firmom i instytucjom w zakresie tworzenia trwałych relacji pracodawcy z pracownikami oraz w obszarze budowania lojalności partnerów biznesowych i klientów. Z naszej oferty skorzystało już w Polsce około 43 tysiące firm, a rozwiązania Sodexo trafiły do ponad 3,5 miliona użytkowników. Dzięki nastawieniu na innowacyjność nie tylko stale udoskonalamy rozwiązania oferowane naszym klientów, ale także wdrażamy nowe usługi i produkty, również dla sektora publicznego. Znajomość polskiego rynku w połączeniu z doświadczeniami funkcjonującej od niemal 50 lat Grupy Sodexo pozwala nam projektować i wdrażać efektywne programy, które przy optymalnym zaangażowaniu zasobów ludzkich i finansowych pozwalają na redystrybucję funduszy celowych. Uruchomiony pilotażowy projekt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw to nowa jakość na polskim rynku kształcenia i doskonalenia zawodowego. Projekt z WUP bazuje na naszym wieloletnim doświadczeniu w obrocie znakami legitymacyjnymi oraz wykorzystuje międzynarodową wiedzę w zakresie efektywnych procesów redystrybucji środków na szkolenia MŚP. Jesteśmy przekonani, że wypracowane rozwiązania spotkają się z pozytywnym przyjęciem wszystkich beneficjentów projektu. Bon Szkoleniowy to znak legitymacyjny. Jakie posiada zabezpieczenia? Wszystkie Kupony Sodexo Benefits & Rewards Services Polska, także Bony Szkoleniowe, posiadają szereg zabezpieczeń, których weryfikacja pozwala na potwierdzenie ich autentyczności lub wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości. Bony Szkoleniowe zostały wyposażone w pasek holograficzny z napisem Sodexo, logo widoczne w ultrafiolecie umieszczone w dwóch miejscach na awersie kuponu, a także trzydziestocyfrowy niepowtarzalny numer seryjny. Ponadto każdy bon posiada indywidualny kod kreskowy oraz mikrolinie nadrukowane na jego powierzchni. Dodatkowo, w ramach wypracowywanych procesów obiegu bonów, dołożyliśmy starań, aby system był jak najbardziej zabezpieczony przed potencjalnymi nadużyciami. Mając doświadczenie w różnego rodzaju formach dofinansowywania dla pracowników w formie między innymi Kuponów Żywieniowych czy Kart Podarunkowych, jak widzą Państwo przyszłość użycia w Polsce znaku legitymacyjnego jakim jest bon szkoleniowy z dofinansowaniem? Kupony na stałe wpisały się w nasze życie a ich popularność wynika z faktu, że zapewniają wolność wyboru czyli pozwalają nam zdecydować na co i gdzie chcemy wydać pieniądze otrzymane w postaci bonu. Na przykład Kupony 1 Podarunkowe są wręczane pracownikom przez 1/3 firm e działających w Polsce. Dedykowana sieć akceptacji bonów zapewnia z jednej strony, że bon zostanie zrealizowany zgodnie z intencjami wręczającego i ewentualnymi regulacjami prawnymi, a z drugiej strony osoba posiadająca bon nadal decyduje o miejscu i celu jego realizacji. 6

7 Innowacyjny system redystrybucji środków celowych na szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujący znak legitymacyjny w postaci Bonu Szkoleniowego zbudowany jest na wieloletnim doświadczeniu Sodexo. W wielu krajach Sodexo jest sprawdzonym partnerem dla sfery publicznej w tworzeniu i zarządzaniu takimi systemami. Przykładem może być chociażby Belgia czy Wielka Brytania. Zalety rozwiązań opartych na znaku legitymacyjnym, gwarantujących z jednej strony wspomnianą wyżej swobodę wyboru usługi przez użytkownika, z drugiej celowość i transparentność wydawanych środków, w tym również publicznych, powodują, że są one coraz częściej i chętniej stosowane na świecie. Rozmawiała Ilona Plichta Specjalista ds. włączania systemu do polityki oraz prowadzenia działań partnerskich 1 Wyniki badania Rynek Świadczeń Pozapłacowych w Polsce w 2013 roku przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w styczniu 2014 roku na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services. Zadania Operatora Finansowego w systemie PFK Przygotowanie, druk i dystrybucja bonów szkoleniowych; Prowadzenie TBOK; Kwalifikowanie MŚP; Udzielanie pomocy publicznej oraz prowadzenie sprawozdawczości w SHRIMP; Rozliczanie zrealizowanych bonów szkoleniowych (z IS, z MŚP) 7

8 PROCEDURA weryfikacji zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno Szkoleniowych i przyznawania znaku jakości I ETAP SAMOOCENA 214 II ETAP KONSULTACJE 195 III ETAP AUDYT 148 IV ETAP MONITORING 110 przyznanych znaków jakości MSUES 45 rezygnacji (w tym 3 usunięte z procesu, 1 rozwiązanie umowy), 19 na liście rezerwowej Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce 8

9 INSTYTUCJE SZKOLENIOWE ZE ZNAKIEM JAKOŚCI MSUES MÓWIĄ O korzyściach z wprowadzenia MSUES Przede wszystkim do korzyści związanych z wprowadzeniem MSUES należy zaliczyć podniesienie jakości świadczonych usług oraz usystematyzowaną i jednakową dla wszystkich szkoleń procedurę. Beata Małochleb Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna MSUES wyróżniają naszą instytucję szkoleniową na rynku i dodatkowo mobilizują, by mimo sukcesów, nigdy nie zapominać o jakości usługi, za którą od dziesiątek lat ręczymy własnym nazwiskiem. Krystyna Łenczyńska Akademia Sztuki Piękności Klient uzyska teraz lepiej usystematyzowane wsparcie szkoleniowe, w którym proces dydaktyczny jest jasno zdefiniowany i prowadzony od momentu zdiagnozowania potrzeby szkoleniowe. Otrzyma również pewność, że szkolenie prowadzone jest przez kadrę o bardzo wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. Najważniejszą korzyścią dla klienta są uszyte na jego miarę cele kształcenia, które osiągnie dzięki szkoleniu. Poziom ich osiągnięcia zostanie oszacowany na zakończenie realizacji wsparcia. Iwona Krasowicz-Korulczyk CREATOR sp. z o.o. Potencjalny klient korzystający z naszych usług szkoleniowych ma stały dostęp na stronie internetowej firmy do programu i harmonogramu szkoleń, a także informacji o kadrze, która będzie realizować szkolenia. Informacje zamieszczane na stronie www obrazują ścieżkę udziału w szkoleniach. Uczestnicy szkoleń mają stały kontakt z opiekunem szkolenia, mają możliwość zgłaszania uwag, oceny szkoleń, otrzymują materiały szkoleniowe zapewniające utrwalanie efektów uczenia się. Katarzyna Niemiec-Gierut Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o Usługa szkoleniowa świadczona zgodnie z MSUES może zapewnić Klientowi poczucie bezpieczeństwa proces jest wystandaryzowany, zweryfikowany na każdym etapie a to sprawia, że Klient dokonując trafnego wyboru pod kątem potrzeb rozwojowych może być pewny swojej inwestycji i spokojnie zająć się swoją podstawową działalnością rynkową. Wojciech Czerepak Comarch SA 9

10 Marka Małopolski w całej Polsce! Ilość szkoleń ze znakiem jakości MSUES w bazie ofert (1993) na dzień 17 grudnia ilość szkoleń Lista instytucji ze znakiem jakości dostępna jest na stronie: 10

11 MAŁOPOLSKA I WALONIA TAK DALEKO I TAK BLISKO WALOŃSKI SYSTEM FINANSOWANIA SZKOLEŃ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZY UŻYCIU BONÓW SZKOLENIOWYCH Violetta Matejuk Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Waloński system finansowania szkoleń przy użyciu bonów edukacyjnych funkcjonuje w tym regionie w oparciu o ustawę i właściwe rozporządzenie wykonawcze od 1998 r. W ramach systemu finansowane są szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, którzy mają możliwość zakupu bonów szkoleniowych za 15,00 Euro każdy. W momencie płatności za wybrane przez nich szkolenie bon ma wartość 30,00 Euro. Bonami można zapłacić za szkolenia realizowane jedynie w akredytowanych instytucjach szkoleniowych. W latach używano w Walonii bonów papierowych, które w roku 2006 zostały wycofane z użytku. W chwili obecnej bony występują wyłącznie w formie elektronicznej. Na początku funkcjonowania systemu bony papierowe pozwalały przedsiębiorcy poczuć realność otrzymywanej pomocy. Chodziło o wzmocnienie zaangażowania i odpowiedzialności przedsiębiorcy w proces uczenia się. Instytucja odpowiedzialna za obsługę systemu i przedsiębiorców Walonii, to publiczna instytucja rynku pracy FOREM obsługująca rocznie około przedsiębiorstw w ramach budżetu liczącego około ,00 Euro. Małopolska zapożyczyła pomysł wspierania kształcenia przedsiębiorców właśnie od Walonii. Eksperci FOREM wspierają Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na każdym etapie opracowywania i testowania systemu w Małopolsce. Prawo walońskie jest bardziej łaskawe dla przedsiębiorcy, który wypełnia formularz zgłoszeniowy składający się z dwóch stron zgłaszając się w ten sposób do systemu. FOREM posiadając bazę wszystkich przedsiębiorstw w Walonii dysponuje danymi takimi jak np. nazwa, wielkość przedsiębiorstwa, liczba zatrudnionych, zakres terytorialny prowadzonej działalności, status prawny, sektor działalności/branża. Ułatwia to znacznie pracę konsultantów przy analizie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców wyselekcjonowanych w zależności od przyjętego kryterium. Instytucja FOREM wspiera również instytucje szkoleniowe w procesie uzyskania akredytacji. Informuje firmę czy spełnia ona wymagania procesu certyfikacji, ewentualnie sugeruje które obszary należy wzmocnić lub poprawić. FOREM przeprowadza także próbną akredytację. Zadaniem konsultantów FOREM jest stała współpraca z instytucjami szkoleniowymi w celu wyjaśnienia funkcjonowania bonu szkoleniowego i procesu jego rozliczania. Konsultant doradza również przedsiębiorcom w wyborze właściwego szkolenia. Doradztwo jest świadczone głównie telefonicznie, np. w przypadku gdy potrzeby przedsiębiorstwa są znane (dotyczy to przede wszystkim szkoleń językowych lub informatycznych). W przypadku przedsiębiorstw potrzebujących kompleksowego wsparcia szkoleniowego ze względu na procesy restrukturyzacyjne oraz przedsiębiorstw nie dostrzegających potrzeb kształcenia swoich pracowników, konsultant udaje się do siedziby przedsiębiorstwa celem sprecyzowania potrzeb. 11

12 WYDARZENIA BONY W KRĘGU INNOWCJI Innowacyjny projekt PFK- Podmiotowe finansowanie kształcenia, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, został zaprezentowany na targach wystawienniczych pn. W kręgu innowacji zorganizowanych przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich. Targi odbyły się 16 października 2014 w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Projekt WUP Kraków eksponowany był wśród 60 innych projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Stoisko, na którym prezentowano projekt cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród blisko 300 uczestników targów. Tego typu wydarzenia dają możliwość pochwalenia się swoimi inicjatywami oraz obejrzenia tego, co mają do zaproponowania inni. Poprzez udział w targach przedstawiciele projektów mogli m.in. nawiązać kontakty z instytucjami zainteresowanymi kwestią innych innowacyjnych rozwiązań na rynku pracy, albo zapoznać się z systemem bonów szkoleniowych dla przedsiębiorców. 12

13 O TEŚCIE BONÓW SZKOLENIOWYCH Z INNYMI REGIONAMI Rekomendacje dotyczące narzędzi wspierania kształcenia osób dorosłych w latach pod takim tytułem 14 listopada 2014 roku w sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie z instytucjami regionalnymi, wdrażającymi Europejski Fundusz Społeczny. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przedstawiciele instytucji wdrażających z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego i śląskiego. Posumowano dotychczasowy test weryfikacji instytucji szkoleniowych pod względem spełniania przez nie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Pracownicy projektu zaangażowani w test podkreślili ważność precyzyjnych, wiarygodnych, rzetelnych danych o usługodawcach i usługach szkoleniowych. Głos zabrał również audytor, który podzielił się doświadczeniami z audytów przeprowadzonych w instytucjach szkoleniowych ubiegających się o znak jakości MSUES. Jego zdaniem audyty pokazują mocne i słabe strony instytucji szkoleniowych, chcących świadczyć swoje usługi zgodnie z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno- Szkoleniowych. Przedstawiciel operatora finansowego Sodexo Benefits and Rewards Service Polska Sp. z o.o. mówił z kolei, jak działa w praktyce system wydawania i rozliczania bonów szkoleniowych dla przedsiębiorców. 13

14 SŁOWNICZEK POJĘĆ 1) Operatorze finansowym oznacza to firmę świadczącą usługi przygotowania, druku, dystrybucji, nadzoru obiegu bonów szkoleniowych, wyłonioną w wyniku zamówienia publicznego. Operatorem finansowym jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Kłobucka 25. 2) Przedsiębiorcy - jest on definiowany zgodnie z rozumieniem art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U r. poz. 672 z późn. zm.), który ma siedzibę lub oddział w Małopolsce; 3) Pracownikach przedsiębiorstwa oznacza to pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), właścicieli, pełniących funkcje kierownicze lub wspólników, w tym partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z tego korzyści finansowe oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie Usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło; 4) MŚP, tj. mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach - oznacza to, że jako średnie przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; jako małe przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; jako mikroprzedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; 5) Systemie PFK - oznacza to, system podmiotowego finansowania kształcenia dla rozwoju kapitału intelektualnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, wypracowywany i testowany w ramach projektu PFK podmiotowe finansowanie kształcenia realizowanego w ramach poddziałania PO KL ; 6) Bonie szkoleniowym - oznacza to znak legitymacyjny uprawniający pracowników przedsiębiorstwa do skorzystania z usług edukacyjno-szkoleniowych w ramach systemu PFK; 7) Systemie bonów szkoleniowych oznacza to zespół działań Operatora finansowego tj. przygotowanie, druk i dostarczanie MŚP bonów szkoleniowych, prowadzenie Telefonicznego Biura Obsługi Klienta, weryfikowanie kwalifikowalności MŚP w ramach projektu PFK Podmiotowe finansowanie kształcenia, rozliczanie bonów szkoleniowych, prowadzenie sprawozdawczości, realizowanych w ramach Systemu PFK; 8) Instytucji szkoleniowej oznacza to publiczny lub niepubliczny podmiot prowadzący na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną, skierowaną do osób dorosłych, posiadający znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych; 9) Usłudze edukacyjno szkoleniowej - oznacza to usługę w rozumieniu Przewodnika po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych obejmującą różnorodne formy nauczania mające na celu rozwój kompetencji osób dorosłych, zmierzającą do jasno wyznaczonych celów edukacyjnych i realizowaną zgodnie z przygotowanym wcześniej programem; 10) Dofinansowaniu oznacza to dotację ze środków publicznych, z których częściowo finansowany jest zakup usług edukacyjno-szkoleniowych z wykorzystaniem bonów szkoleniowych. 11) Limicie oznacza to maksymalną kwotę dofinansowania możliwą do realizacji przez danego MŚP do 31 marca 2015 roku. 14

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest instytucją realizujacą zadania Samorząu Województwa Małopolskiego w zakresie kreowania polityki rynku pracy. Inicjuje i wspiera skuteczne rozwiązania, które przyczyniają się do realizacji misji WUP Ktaków Kompetentny, wykwali kowany i pracujący mieszkaniec Małopolski. Projekt PFK - Podmiotowe nansowanie kształcenia Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie plac Na Stawach 1, Kraków System podmiotowego nansowania kształcenia tel: Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce tel: Punkt Obsługi Przedsiębiorcy tel:

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce 2015 Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce Kwartalnik projektu PFK - Podmiotowe nansowanie kształcenia 3/2015 Małopolska innowacja SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.........- 3 2. FINISZ PROJEKTU PFK-PODMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców. Kraków, 04 września 2014

Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców. Kraków, 04 września 2014 Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców Kraków, 04 września 2014 EUROPEJSKIE WZORCE: Walonia bony w formie papierowej i elektronicznej dla przedsiębiorców (system zapewniania jakości usług

Bardziej szczegółowo

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce 2015 Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce Kwartalnik projektu PFK - Podmiotowe nansowanie kształcenia 1/2015 Małopolska innowacja SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... - 3 2. BONY SZKOLENIOWE WSPARCIEM

Bardziej szczegółowo

Ocena i efekty projektu PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia 17.04.2015

Ocena i efekty projektu PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia 17.04.2015 Ocena i efekty projektu PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia 17.04.2015 SYSTEM PODMIOTOWEGO FINANSOWANIA USŁUG - ZAŁOŻENIA 1. Przedsiębiorca szybko uzyskuje dofinansowanie. 2. Przedsiębiorca ma minimum

Bardziej szczegółowo

Podmiotowe Finansowanie Kształcenia. Projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Podmiotowe Finansowanie Kształcenia. Projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 2015 Podmiotowe Finansowanie Kształcenia Projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Podmiotowe Finansowanie Kształcenia Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK. Opis systemu bonów szkoleniowych

Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK. Opis systemu bonów szkoleniowych Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK Opis systemu bonów szkoleniowych W związku z przyznaniem prorozvoyovo Małopolskiego Znaku Jakości Usług Szkoleniowych, szkolenia prorozvoyovo

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych, Od pomysłu do wdrożenia.

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych, Od pomysłu do wdrożenia. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych, Od pomysłu do wdrożenia. 1. Geneza prac nad Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Analizy międzynarodowych systemów popytowych

Bardziej szczegółowo

Opis systemu PFK. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia. Wersja 2.0 z dnia 17 września 2014.

Opis systemu PFK. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia. Wersja 2.0 z dnia 17 września 2014. Opis systemu PFK Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Wersja 2.0 z dnia 17 września 2014. Spis treści 1. Wstęp - Ogólny opis sytemu PFK... 3 2. Definicje... 4 3. Zakres wsparcia konsultanta...

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia

Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Kraków, lipiec 2015 1 WPROWADZENIE 4 1.1 Kontekst 4 2 DEFINICJE 6 3 SKRÓCONY OPIS SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji potencjalnych uczestników projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie. 2.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Małgorzata Lelińska, Warszawa, 12 maja 2015 r. www.konfederacjalewiatan.pl str. 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. 12 maja 2015 r.

Wsparcie przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. 12 maja 2015 r. Wsparcie przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 12 maja 2015 r. EFS w latach 2014-2020 PO WER 2 34% EFS PO WER poprawa ram funkcjonowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Strategia rozwoju Małopolski Strategia Strategia 2007 RWM 2013 RWM 2020 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

na potrzeby dialogu technicznego

na potrzeby dialogu technicznego Założenia Podmiotowego Systemu Finansowania szkoleń dla osób indywidualnych w ramach projektu pn. Kierunek Kariera realizowanego w Działaniu 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, dnia 23.04.2015 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naborów wniosków na projekty innowacyjne dla małych, średnich oraz dużych firm, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Strona www - strona internetowa Realizatora projektu (www.marr.pl), na której będą zamieszczane wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu.

Strona www - strona internetowa Realizatora projektu (www.marr.pl), na której będą zamieszczane wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu. Strona1 Regulamin udziału w proinnowacyjnym doradztwie realizowanym w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego Staż Sukcesem Naukowca Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego O PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU prowadzonym w ramach projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych z branży ICT z woj. łódzkiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Doradztwo proinnowacyjne

Doradztwo proinnowacyjne Doradztwo proinnowacyjne Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 04.09.2014 r. Płaszczyzny na których wdrażane są zmiany stanowiące innowacje dla przedsiębiorstwa Zmiany mogą być wdrażane

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008

OFERTA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008 OFERTA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008 dla przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego 1 2 3 4 5 o firmie dotacja na wdrożenie metodologia i korzyści z wdrożenia etapy wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Vocational Competence Certificate

Vocational Competence Certificate Vocational Competence Certificate Kompletny, działający system Idea od szkolenia do zatrudnienia PRAKTYKI/STAŻE VCC WALIDACJA - 65% NA EGZAMINIE Ważne Treści edukacyjne i programy praktyk są wypracowywane

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka Akcyjna 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY C REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Kompetentny samodzielny księgowy" realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY Działanie /Poddziałanie Kwota na dofinansowanie Termin naboru Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 10.000.000,00 PLN Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

W LUBLINIE. (Miejscowość)

W LUBLINIE. (Miejscowość) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PT. ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE W DN. 18.02.2015 r. (Data) W

Bardziej szczegółowo