Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce"

Transkrypt

1 2014 Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce Kwartalnik projektu PFK - Podmiotowe nansowanie kształcenia 3/2014 Małopolska innowacja

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP TESTUJEMY BONY. URUCHOMIENIE SYSTEMU MILE ZASKOCZYŁO KUPONY NA STAŁE WPISAŁY SIĘ W NASZE ŻYCIE INSTYTUCJE SZKOLENIOWE ZE ZNAKIEM JAKOŚCI MSUES MÓWIĄ MAŁOPOLSKA I WALONIA TAK DALEKO I TAK BLISKO WYDARZENIA SŁOWNICZEK POJĘĆ

3 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić trzeci numer kwartalnika Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce (CZJK). Centrum działa w ramach innowacyjnego projektu, który realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z instytucją FOREM (Belgia). Celem projektu jest wdrożenie systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla rozwoju kapitału intelektualnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt, którego działania chcemy Państwu przybliżać, testuje innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia łatwe i szybkie dofinansowanie szkoleń dla pracowników w formie bonu szkoleniowego. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2012 roku i potrwa do czerwca Do tej pory udało się zrealizować następujące działania w projekcie: powstało i działa Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce, które dba o odpowiednią jakość szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardu Usług Edukacyjno- Szkoleniowych (MSUES), prowadząc konsultacje, audyty i monitoring instytucji szkoleniowych wypracowano prosty, przejrzysty, logiczny system podmiotowego finansowania kształcenia, nastawiony na jakość i dający swobodę wyboru, sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na szkolenie został wybrany w przetargu operator finansowy bonów szkoleniowych. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. 22 września 2014 został uruchomiony system bonów szkoleniowych (system podmiotowego finansowania kształcenia) oraz otwarto Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, który powstał z myślą o przedsiębiorcach, decydujących o wyborze szkoleń dla siebie i swoich pracowników kończy się proces składania zamówień bonów szkoleniowych i zawierania umów dofinansowania usług edukacyjno-szkoleniowych ze 180 MŚP z Małopolski, którzy chcą skorzystać z oferty szkoleń ze znakiem jakości MSUES, Kwartalnik CZJK jest przesyłany do Państwa raz na kwartał. Zawiera ważne informacje dotyczące projektu PFK Podmiotowe finansowanie kształcenia. Pozwoli on Państwu przyjrzeć się proponowanemu rozwiązaniu oraz jego efektom w trakcie trwania projektu. ZESPÓŁ PROJEKTU PFK 3

4 TESTUJEMY BONY. URUCHOMIENIE SYSTEMU MILE ZASKOCZYŁO. Dofinansowanie do szkoleń w formie bonów szkoleniowych spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród MŚP z Małopolski. W ciągu trzech tygodni od momentu uruchomienia systemu podmiotowego finansowania kształcenia, ponad 180 przedsiębiorców złożyło do operatora finansowego (Sodexo) zamówienia na bony szkoleniowe w ramach systemu PFK- Podmiotowe finansowanie kształcenia. W Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, mieszczącym się w WUP Kraków, konsultanci systemu bonowego udzielali wielu informacji dotyczących możliwości otrzymania bonów szkoleniowych, zawierali umowy z pozytywnie zweryfikowanymi przedsiębiorcami oraz prowadzili konsultacje. To właśnie konsultacje stały się cennym źródłem pozytywnych opinii na temat przeprowadzanego testu bonów szkoleniowych w Małopolsce. Teraz to przedsiębiorca posiadający bony ma możliwość decydowania o wyborze dobrych szkoleń, których jakość jest gwarantowana przez znak jakości Małopolskich Standardów usług Edukacyjno-Szkoleniowych. 4

5 OCENA PRZEBIEGU DZIAŁAŃ TESTUJĄCYCH 1. System jest możliwy do wdrożenia pod względem formalno - prawnym w Polsce. 2. System przynosi zdecydowane ograniczenie biurokracji dla przedsiębiorców. 3. System daje autonomię i elastyczność przedsiębiorcy. 4. System przynosi szybkość uzyskania dofinansowania. 5. System podnosi jakość oferty szkoleniowej ze środków publicznych 6. System ogranicza ryzyka nieprawidłowości i oszustw. 5

6 KUPONY NA STAŁE WPISAŁY SIĘ W NASZE ŻYCIE - mówi Robert Lech - Dyrektor Generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. Mają Państwo doświadczenie jako lider oraz ekspert w zakresie kompleksowych usług motywacyjnych dla pracowników. Jednak bony szkoleniowe z dofinansowaniem to nowość w Polsce, która jest testowana w pilotażowym projekcie. Dlaczego podjęli się Państwo tego przedsięwzięcia, podczas którego gotowe rozwiązania trzeba będzie wypracować? Sodexo Benefits and Rewards Services Polska jest liderem oraz ekspertem w zakresie kompleksowych usług motywacyjnych. Od 16 lat doradzamy polskim firmom i instytucjom w zakresie tworzenia trwałych relacji pracodawcy z pracownikami oraz w obszarze budowania lojalności partnerów biznesowych i klientów. Z naszej oferty skorzystało już w Polsce około 43 tysiące firm, a rozwiązania Sodexo trafiły do ponad 3,5 miliona użytkowników. Dzięki nastawieniu na innowacyjność nie tylko stale udoskonalamy rozwiązania oferowane naszym klientów, ale także wdrażamy nowe usługi i produkty, również dla sektora publicznego. Znajomość polskiego rynku w połączeniu z doświadczeniami funkcjonującej od niemal 50 lat Grupy Sodexo pozwala nam projektować i wdrażać efektywne programy, które przy optymalnym zaangażowaniu zasobów ludzkich i finansowych pozwalają na redystrybucję funduszy celowych. Uruchomiony pilotażowy projekt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw to nowa jakość na polskim rynku kształcenia i doskonalenia zawodowego. Projekt z WUP bazuje na naszym wieloletnim doświadczeniu w obrocie znakami legitymacyjnymi oraz wykorzystuje międzynarodową wiedzę w zakresie efektywnych procesów redystrybucji środków na szkolenia MŚP. Jesteśmy przekonani, że wypracowane rozwiązania spotkają się z pozytywnym przyjęciem wszystkich beneficjentów projektu. Bon Szkoleniowy to znak legitymacyjny. Jakie posiada zabezpieczenia? Wszystkie Kupony Sodexo Benefits & Rewards Services Polska, także Bony Szkoleniowe, posiadają szereg zabezpieczeń, których weryfikacja pozwala na potwierdzenie ich autentyczności lub wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości. Bony Szkoleniowe zostały wyposażone w pasek holograficzny z napisem Sodexo, logo widoczne w ultrafiolecie umieszczone w dwóch miejscach na awersie kuponu, a także trzydziestocyfrowy niepowtarzalny numer seryjny. Ponadto każdy bon posiada indywidualny kod kreskowy oraz mikrolinie nadrukowane na jego powierzchni. Dodatkowo, w ramach wypracowywanych procesów obiegu bonów, dołożyliśmy starań, aby system był jak najbardziej zabezpieczony przed potencjalnymi nadużyciami. Mając doświadczenie w różnego rodzaju formach dofinansowywania dla pracowników w formie między innymi Kuponów Żywieniowych czy Kart Podarunkowych, jak widzą Państwo przyszłość użycia w Polsce znaku legitymacyjnego jakim jest bon szkoleniowy z dofinansowaniem? Kupony na stałe wpisały się w nasze życie a ich popularność wynika z faktu, że zapewniają wolność wyboru czyli pozwalają nam zdecydować na co i gdzie chcemy wydać pieniądze otrzymane w postaci bonu. Na przykład Kupony 1 Podarunkowe są wręczane pracownikom przez 1/3 firm e działających w Polsce. Dedykowana sieć akceptacji bonów zapewnia z jednej strony, że bon zostanie zrealizowany zgodnie z intencjami wręczającego i ewentualnymi regulacjami prawnymi, a z drugiej strony osoba posiadająca bon nadal decyduje o miejscu i celu jego realizacji. 6

7 Innowacyjny system redystrybucji środków celowych na szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujący znak legitymacyjny w postaci Bonu Szkoleniowego zbudowany jest na wieloletnim doświadczeniu Sodexo. W wielu krajach Sodexo jest sprawdzonym partnerem dla sfery publicznej w tworzeniu i zarządzaniu takimi systemami. Przykładem może być chociażby Belgia czy Wielka Brytania. Zalety rozwiązań opartych na znaku legitymacyjnym, gwarantujących z jednej strony wspomnianą wyżej swobodę wyboru usługi przez użytkownika, z drugiej celowość i transparentność wydawanych środków, w tym również publicznych, powodują, że są one coraz częściej i chętniej stosowane na świecie. Rozmawiała Ilona Plichta Specjalista ds. włączania systemu do polityki oraz prowadzenia działań partnerskich 1 Wyniki badania Rynek Świadczeń Pozapłacowych w Polsce w 2013 roku przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w styczniu 2014 roku na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services. Zadania Operatora Finansowego w systemie PFK Przygotowanie, druk i dystrybucja bonów szkoleniowych; Prowadzenie TBOK; Kwalifikowanie MŚP; Udzielanie pomocy publicznej oraz prowadzenie sprawozdawczości w SHRIMP; Rozliczanie zrealizowanych bonów szkoleniowych (z IS, z MŚP) 7

8 PROCEDURA weryfikacji zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno Szkoleniowych i przyznawania znaku jakości I ETAP SAMOOCENA 214 II ETAP KONSULTACJE 195 III ETAP AUDYT 148 IV ETAP MONITORING 110 przyznanych znaków jakości MSUES 45 rezygnacji (w tym 3 usunięte z procesu, 1 rozwiązanie umowy), 19 na liście rezerwowej Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce 8

9 INSTYTUCJE SZKOLENIOWE ZE ZNAKIEM JAKOŚCI MSUES MÓWIĄ O korzyściach z wprowadzenia MSUES Przede wszystkim do korzyści związanych z wprowadzeniem MSUES należy zaliczyć podniesienie jakości świadczonych usług oraz usystematyzowaną i jednakową dla wszystkich szkoleń procedurę. Beata Małochleb Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna MSUES wyróżniają naszą instytucję szkoleniową na rynku i dodatkowo mobilizują, by mimo sukcesów, nigdy nie zapominać o jakości usługi, za którą od dziesiątek lat ręczymy własnym nazwiskiem. Krystyna Łenczyńska Akademia Sztuki Piękności Klient uzyska teraz lepiej usystematyzowane wsparcie szkoleniowe, w którym proces dydaktyczny jest jasno zdefiniowany i prowadzony od momentu zdiagnozowania potrzeby szkoleniowe. Otrzyma również pewność, że szkolenie prowadzone jest przez kadrę o bardzo wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. Najważniejszą korzyścią dla klienta są uszyte na jego miarę cele kształcenia, które osiągnie dzięki szkoleniu. Poziom ich osiągnięcia zostanie oszacowany na zakończenie realizacji wsparcia. Iwona Krasowicz-Korulczyk CREATOR sp. z o.o. Potencjalny klient korzystający z naszych usług szkoleniowych ma stały dostęp na stronie internetowej firmy do programu i harmonogramu szkoleń, a także informacji o kadrze, która będzie realizować szkolenia. Informacje zamieszczane na stronie www obrazują ścieżkę udziału w szkoleniach. Uczestnicy szkoleń mają stały kontakt z opiekunem szkolenia, mają możliwość zgłaszania uwag, oceny szkoleń, otrzymują materiały szkoleniowe zapewniające utrwalanie efektów uczenia się. Katarzyna Niemiec-Gierut Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o Usługa szkoleniowa świadczona zgodnie z MSUES może zapewnić Klientowi poczucie bezpieczeństwa proces jest wystandaryzowany, zweryfikowany na każdym etapie a to sprawia, że Klient dokonując trafnego wyboru pod kątem potrzeb rozwojowych może być pewny swojej inwestycji i spokojnie zająć się swoją podstawową działalnością rynkową. Wojciech Czerepak Comarch SA 9

10 Marka Małopolski w całej Polsce! Ilość szkoleń ze znakiem jakości MSUES w bazie ofert (1993) na dzień 17 grudnia ilość szkoleń Lista instytucji ze znakiem jakości dostępna jest na stronie: 10

11 MAŁOPOLSKA I WALONIA TAK DALEKO I TAK BLISKO WALOŃSKI SYSTEM FINANSOWANIA SZKOLEŃ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZY UŻYCIU BONÓW SZKOLENIOWYCH Violetta Matejuk Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Waloński system finansowania szkoleń przy użyciu bonów edukacyjnych funkcjonuje w tym regionie w oparciu o ustawę i właściwe rozporządzenie wykonawcze od 1998 r. W ramach systemu finansowane są szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, którzy mają możliwość zakupu bonów szkoleniowych za 15,00 Euro każdy. W momencie płatności za wybrane przez nich szkolenie bon ma wartość 30,00 Euro. Bonami można zapłacić za szkolenia realizowane jedynie w akredytowanych instytucjach szkoleniowych. W latach używano w Walonii bonów papierowych, które w roku 2006 zostały wycofane z użytku. W chwili obecnej bony występują wyłącznie w formie elektronicznej. Na początku funkcjonowania systemu bony papierowe pozwalały przedsiębiorcy poczuć realność otrzymywanej pomocy. Chodziło o wzmocnienie zaangażowania i odpowiedzialności przedsiębiorcy w proces uczenia się. Instytucja odpowiedzialna za obsługę systemu i przedsiębiorców Walonii, to publiczna instytucja rynku pracy FOREM obsługująca rocznie około przedsiębiorstw w ramach budżetu liczącego około ,00 Euro. Małopolska zapożyczyła pomysł wspierania kształcenia przedsiębiorców właśnie od Walonii. Eksperci FOREM wspierają Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na każdym etapie opracowywania i testowania systemu w Małopolsce. Prawo walońskie jest bardziej łaskawe dla przedsiębiorcy, który wypełnia formularz zgłoszeniowy składający się z dwóch stron zgłaszając się w ten sposób do systemu. FOREM posiadając bazę wszystkich przedsiębiorstw w Walonii dysponuje danymi takimi jak np. nazwa, wielkość przedsiębiorstwa, liczba zatrudnionych, zakres terytorialny prowadzonej działalności, status prawny, sektor działalności/branża. Ułatwia to znacznie pracę konsultantów przy analizie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców wyselekcjonowanych w zależności od przyjętego kryterium. Instytucja FOREM wspiera również instytucje szkoleniowe w procesie uzyskania akredytacji. Informuje firmę czy spełnia ona wymagania procesu certyfikacji, ewentualnie sugeruje które obszary należy wzmocnić lub poprawić. FOREM przeprowadza także próbną akredytację. Zadaniem konsultantów FOREM jest stała współpraca z instytucjami szkoleniowymi w celu wyjaśnienia funkcjonowania bonu szkoleniowego i procesu jego rozliczania. Konsultant doradza również przedsiębiorcom w wyborze właściwego szkolenia. Doradztwo jest świadczone głównie telefonicznie, np. w przypadku gdy potrzeby przedsiębiorstwa są znane (dotyczy to przede wszystkim szkoleń językowych lub informatycznych). W przypadku przedsiębiorstw potrzebujących kompleksowego wsparcia szkoleniowego ze względu na procesy restrukturyzacyjne oraz przedsiębiorstw nie dostrzegających potrzeb kształcenia swoich pracowników, konsultant udaje się do siedziby przedsiębiorstwa celem sprecyzowania potrzeb. 11

12 WYDARZENIA BONY W KRĘGU INNOWCJI Innowacyjny projekt PFK- Podmiotowe finansowanie kształcenia, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, został zaprezentowany na targach wystawienniczych pn. W kręgu innowacji zorganizowanych przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich. Targi odbyły się 16 października 2014 w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Projekt WUP Kraków eksponowany był wśród 60 innych projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Stoisko, na którym prezentowano projekt cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród blisko 300 uczestników targów. Tego typu wydarzenia dają możliwość pochwalenia się swoimi inicjatywami oraz obejrzenia tego, co mają do zaproponowania inni. Poprzez udział w targach przedstawiciele projektów mogli m.in. nawiązać kontakty z instytucjami zainteresowanymi kwestią innych innowacyjnych rozwiązań na rynku pracy, albo zapoznać się z systemem bonów szkoleniowych dla przedsiębiorców. 12

13 O TEŚCIE BONÓW SZKOLENIOWYCH Z INNYMI REGIONAMI Rekomendacje dotyczące narzędzi wspierania kształcenia osób dorosłych w latach pod takim tytułem 14 listopada 2014 roku w sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie z instytucjami regionalnymi, wdrażającymi Europejski Fundusz Społeczny. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przedstawiciele instytucji wdrażających z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego i śląskiego. Posumowano dotychczasowy test weryfikacji instytucji szkoleniowych pod względem spełniania przez nie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Pracownicy projektu zaangażowani w test podkreślili ważność precyzyjnych, wiarygodnych, rzetelnych danych o usługodawcach i usługach szkoleniowych. Głos zabrał również audytor, który podzielił się doświadczeniami z audytów przeprowadzonych w instytucjach szkoleniowych ubiegających się o znak jakości MSUES. Jego zdaniem audyty pokazują mocne i słabe strony instytucji szkoleniowych, chcących świadczyć swoje usługi zgodnie z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno- Szkoleniowych. Przedstawiciel operatora finansowego Sodexo Benefits and Rewards Service Polska Sp. z o.o. mówił z kolei, jak działa w praktyce system wydawania i rozliczania bonów szkoleniowych dla przedsiębiorców. 13

14 SŁOWNICZEK POJĘĆ 1) Operatorze finansowym oznacza to firmę świadczącą usługi przygotowania, druku, dystrybucji, nadzoru obiegu bonów szkoleniowych, wyłonioną w wyniku zamówienia publicznego. Operatorem finansowym jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Kłobucka 25. 2) Przedsiębiorcy - jest on definiowany zgodnie z rozumieniem art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U r. poz. 672 z późn. zm.), który ma siedzibę lub oddział w Małopolsce; 3) Pracownikach przedsiębiorstwa oznacza to pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), właścicieli, pełniących funkcje kierownicze lub wspólników, w tym partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z tego korzyści finansowe oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie Usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło; 4) MŚP, tj. mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach - oznacza to, że jako średnie przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; jako małe przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; jako mikroprzedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; 5) Systemie PFK - oznacza to, system podmiotowego finansowania kształcenia dla rozwoju kapitału intelektualnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, wypracowywany i testowany w ramach projektu PFK podmiotowe finansowanie kształcenia realizowanego w ramach poddziałania PO KL ; 6) Bonie szkoleniowym - oznacza to znak legitymacyjny uprawniający pracowników przedsiębiorstwa do skorzystania z usług edukacyjno-szkoleniowych w ramach systemu PFK; 7) Systemie bonów szkoleniowych oznacza to zespół działań Operatora finansowego tj. przygotowanie, druk i dostarczanie MŚP bonów szkoleniowych, prowadzenie Telefonicznego Biura Obsługi Klienta, weryfikowanie kwalifikowalności MŚP w ramach projektu PFK Podmiotowe finansowanie kształcenia, rozliczanie bonów szkoleniowych, prowadzenie sprawozdawczości, realizowanych w ramach Systemu PFK; 8) Instytucji szkoleniowej oznacza to publiczny lub niepubliczny podmiot prowadzący na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną, skierowaną do osób dorosłych, posiadający znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych; 9) Usłudze edukacyjno szkoleniowej - oznacza to usługę w rozumieniu Przewodnika po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych obejmującą różnorodne formy nauczania mające na celu rozwój kompetencji osób dorosłych, zmierzającą do jasno wyznaczonych celów edukacyjnych i realizowaną zgodnie z przygotowanym wcześniej programem; 10) Dofinansowaniu oznacza to dotację ze środków publicznych, z których częściowo finansowany jest zakup usług edukacyjno-szkoleniowych z wykorzystaniem bonów szkoleniowych. 11) Limicie oznacza to maksymalną kwotę dofinansowania możliwą do realizacji przez danego MŚP do 31 marca 2015 roku. 14

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest instytucją realizujacą zadania Samorząu Województwa Małopolskiego w zakresie kreowania polityki rynku pracy. Inicjuje i wspiera skuteczne rozwiązania, które przyczyniają się do realizacji misji WUP Ktaków Kompetentny, wykwali kowany i pracujący mieszkaniec Małopolski. Projekt PFK - Podmiotowe nansowanie kształcenia Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie plac Na Stawach 1, Kraków System podmiotowego nansowania kształcenia tel: Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce tel: Punkt Obsługi Przedsiębiorcy tel:

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo