Plany i zamierzenia Międzynarodowego Centrum Kultury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plany i zamierzenia Międzynarodowego Centrum Kultury"

Transkrypt

1 Plany i zamierzenia Międzynarodowego Centrum Kultury 2014 MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:09

2 MCK 2014 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:09

3 3 Wstęp Dwudziesty trzeci rok działalności Międzynarodowego Centrum Kultury dedykujemy fenomenowi pamięci. Debata na temat związków między pamięcią a historią nie słabnie w humanistyce od kilku dekad. Czym i jak czas pamięci przejawia się w sztuce? oto pytanie, na które próbujemy odpowiedzieć wystawą Pamięć. Rejestry i terytoria, przyglądając się polskiej sztuce współczesnej eksplorującej rejestry i terytoria pamięci. Jeśli wystawa Pamięć stanowi pierwszy krok w introspekcji świadomości zbiorowej i indywidualnej, drugim krokiem w głąb jest wystawa Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich Opowiada ona nie tylko o zainteresowaniu ludzką nad- i podświadomością, ale przybliża zarazem ciągle zbyt mało znany nurt środkowoeuropejskiego symbolizmu. Żadne z wybranych na wystawę dzieł nie było jeszcze w Polsce prezentowane, mimo że obok autorów niemal u nas nieznanych na wystawie pojawią się prace twórców takich jak Alfons Mucha, Jan Preisler czy Max Švabinský. Krok trzeci doprowadza do mitu, który można powiedzieć, jest swoistą pamięcią kultury. Wystawa Mit Galicji to inspiracja do przyjrzenia się relacjom między bezpowrotnie utraconym światem wczorajszym a zaskakującymi współczesnymi inkarnacjami jego mitu, do opowiedzenia o Galicji widzianej z wielu perspektyw: polskiej, ukraińskiej, żydowskiej i austriackiej. Wspomnieć należy także o ważnych konferencjach, które obok wystaw wpisują się w rok pamięci w MCK. Czymże bowiem są stereotypy, jeśli nie sposobem, w jaki zapamiętane doświadczenia składają się na wyobrażenie o Innych? Żywotność stereotypów, a także ich metamorfoza pod wpływem zmian, jakim podlega dzisiejszy świat, są tematem konferencji Narody i stereotypy dwadzieścia pięć lat później. Nowe granice, nowe horyzonty. Druga z ważnych konferencji Restytucja dóbr kultury traktuje o praktycznym wymiarze przywracania pamięci i poświęcona jest polskim doświadczeniom w odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki skonfrontowanym z postawami i doświadczeniami w innych państwach. Przewidziane na rok 2014 wystawy, konferencje, publikacje, programy badawcze i edukacyjne łączy zapisane w misji Międzynarodowego Centrum Kultury myślenie o kulturze jako o katalizatorze dialogu w Europie Środkowej. Rozmowa o pamięci odgrywa w nim jedną z ważniejszych ról. Dyrektor MCK prof. dr hab. Jacek Purchla MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:10

4 MCK 2014 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:10

5 5 MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY Międzynarodowe Centrum Kultury zainaugurowało działalność 29 maja 1991 roku podczas odbywającego się w Krakowie sympozjum KBWE (Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), na którym po raz pierwszy po upadku żelaznej kurtyny przedstawiciele państw Wschodu i Zachodu debatowali o sprawach kultury i dziedzictwa. Od początku istnienia MCK mieści się w zabytkowej, pamiętającej czasy średniowiecza, kamienicy Pod Kruki przy Rynku Głównym. Położenie w centrum Krakowa, a zarazem w sercu środkowej Europy, ułatwia realizację naszej misji, polegającej na wspieraniu kulturalnej integracji Europy i ochrony jej dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowe Centrum Kultury jest miejscem refleksji nad kulturą i dziedzictwem kulturowym wobec wyzwań współczesności. W obrębie zainteresowania instytucji znajdują się: teoria, filozofia i zarządzanie dziedzictwem pamięć tożsamość przestrzeń kulturowa, sztuka i dziedzictwo Europy Środkowej dialog międzykulturowy miasto jako zwierciadło cywilizacji polityka kulturalna i ekonomika kultury. Hasłem wywoławczym działalności MCK jest interdyscyplinarność. Instytucja działa na wielu polach, łączy różne punkty widzenia, korzysta z dorobku wielu dziedzin, by w sposób jak najbardziej szeroki, a równocześnie spójny i obiektywny móc dzielić się wiedzą z zakresu dziedzictwa kulturowego w wymiarze uniwersalnym. Międzynarodowe Centrum Kultury jest narodową instytucją kultury o charakterze naukowo badawczym, edukacyjnym i informacyjnym. Dwadzieścia dwa lat działalności to: 128 wystaw prezentujących najważniejsze zjawiska ze świata sztuki i architektury ponad 100 międzynarodowych konferencji i seminariów, których uczestnikami byli przedstawiciele większości krajów europejskich i wielu pozaeuropejskich 66 międzynarodowych programów edukacyjnych, w których wzięło udział ponad 2200 uczestników z większości krajów europejskich, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki działające od 2001 roku podyplomowe studia Akademia Dziedzictwa 300 publikacji w języku polskim i obcych wersjach językowych specjalistyczny księgozbiór liczący około woluminów projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi aktywne uczestnictwo w gremiach międzynarodowych i sieciach kulturalnych. MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:10

6 6 wystawy Pamięć. Rejestry i terytoria do 6 kwietnia Czas pamięci tak w humanistyce określa się niesłabnące od paru dekad zainteresowanie śladami przeszłości, rolą i mechanizmami rządzącymi pamięcią. Memory boom nie ominął również sztuki najnowszej. Pamięć stała się dla artystów jednym z ważniejszych zagadnień poddawanych analizie, nierzadko krytycznej. Wystawa prezentuje prace z ostatniego dwudziestolecia uznanych polskich artystów, którzy głównym tematem swej twórczości uczynili pamięć zarówno własną, z jej intymnym wymiarem i przekazem, jak i pamięć zbiorową, z jej mechanizmami, formami, terytoriami. Niektóre prace powstały specjalnie na tę wystawę, jak rzeźba Teren wspólny Mirosława Bałki wykonana z niemal 200 wycieraczek przekazanych artyście przez mieszkańców Krakowa. Na wystawie prezentowane są prace m.in.: Adama Adacha, Bogusława Bachorczyka, Mirosława Bałki, Andrzeja P. Batora, Moniki Chlebek, Michała Chudzickiego, Darka Foksa, Karoliny Freino, Nicolasa Grospierre a, Rafała Jakubowicza, Elżbiety Janickiej, Zuzanny Janin, Marcina Kędzierskiego, Jerzego Kosałki, Roberta Kuśmirowskiego, Leszka Lewandowskiego, Zbigniewa Libery, Roberta Maciejuka, Marzanny Morozewicz, Mirosława Nizio, Ryszarda Otręby, Zdzisława Pidka, Wojciecha Prażmowskiego, Leszka Sobockiego, Andrzeja Sołygi, Artura Żmijewskiego. Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich maj wrzesień Wybitne dzieła symbolizmu, które dotąd nie były pokazywane w Polsce. Na wystawie znajdzie się ponad 130 dzieł obrazów, rysunków, grafik, rzeźb i obiektów ceramicznych pochodzących z kilkudziesięciu kolekcji, zarówno publicznych, jak i rzadko pokazywanych zbiorów prywatnych. Prezentowani twórcy należą do dwóch generacji symbolistów; pierwsza tworzyła w latach 80. XIX wieku, druga dekadę później. Wśród prac z lat 80. prezentowane są silnie zdynamizowane kompozycje Beneša Knüpfera, sięgające do tematyki mitologicznej, czy fantasmagoryczne wizje Hanuša Schwaigera. Wśród dzieł z lat 90. nie brak prac Alfonsa Muchy, Jaroslava Špillara, Karela Hlaváčka, Jana Preislera czy Maxa Švabinskiego, które urzekają secesyjną stylistyką i nastrojowością. Wystawa jest przygotowywana we współpracy z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu i praskim wydawnictwem Arbor Vitae. MCK 2014 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:10

7 wystawy 7 Václav Havel na wyciągnięcie ręki maj wrzesień wystawa w zabytkowych piwnicach MCK Václav Havel na zdjęciach Oldřicha Škácha, który przez trzydzieści lat fotografował jednego z najważniejszych środkowoeuropejskich intelektualistów. Wystawa jest przygotowywana we współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie. Mit Galicji październik 2014 marzec 2015 Wystawa jest zwieńczeniem projektu badawczego pod tym samym tytułem realizowanego przez MCK od 2010 roku. Ekspozycja będzie nie tylko wędrówką po znaczących dla polskiego odbiorcy galicyjskich motywach i tematach, ale także szansą przyjrzenia się mitowi Galicji oczami Innego. Szerokie spektrum wyobrażeń o Galicji pokazane zostanie z różnych perspektyw: polskiej, ukraińskiej, żydowskiej i austriackiej, i poprzez różnorakie media: dzieła sztuki, dokumenty, filmy, literaturę. Wirtualna i tekstowa narracja ekspozycji ma dać impuls do refleksji nad fenomenem mitu, do dociekania jego wielowątkowości i ambiwalencji oraz do rozpoznania jego współczesnych wcieleń. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Institut für den Donauraum und Mitteleuropa w Wiedniu oraz Wien Museum Karlplatz. MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:10

8 8 KONFERENCJE, SEMINARIA, PROJEKTY, WSPÓŁPRACA W SIECIACH SZTUKA WSPÓŁCZESNA WOBEC MECHANIZMÓW PAMIĘCI INDYWIDUALNEJ kwiecień Sesja naukowa poświęcona kwestii pamięci indywidualnej w sztuce współczesnej. Jak w twórczości współczesnych artystów ujawnia się ta skomplikowana gra pomiędzy różnymi wymiarami pamięci? Jakie przybiera formy? Jakie rządzą nią mechanizmy i prawidłowości? Jak pamięć biograficzna uzewnętrznia się w sztuce i konstytuuje dzieło? Narody i stereotypy dwadzieścia pięć lat później. Nowe granice, nowe horyzonty czerwiec Dwadzieścia pięć lat po upadku komunizmu i dziesięć lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej warto ponownie zastanowić się nad problematyką podjętą ponad dwie dekady temu podczas konferencji Narody i stereotypy. Proces globalizacyjny i nowa rzeczywistość geopolityczna, nowe granice mentalne i fizyczne skłaniają do objęcia debatą szerokiego spektrum tematów (między innymi stereotypy narodowe i etniczne, a także religijne i dotyczące płci, problematykę ksenofobii, oikofobii i ksenofilii, antysemityzmu i islamofobii) w kontekście państw Unii Europejskiej oraz jej sąsiadów Rosji tudzież państw Partnerstwa Wschodniego (państwa postsowieckie) i Partnerstwa Południowego (północna Afryka i Bliski Wschód). Na konferencję złożą się debaty ekspertów, sesje tematyczne z uczestnikami wyłonionymi w trybie call for papers, sesje przygotowane przez członków polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh w ramach wspólnego projektu sieci, a także spotkania literackie i wydarzenia artystyczne przygotowane we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym. Przestrzeń kulturowa Europy Środkowej Meklemburgia-Pomorze Przednie czerwiec Kolejne seminarium objazdowe Rady Programowej z cyklu Przestrzeń kulturowa Europy Środkowej będzie poświęcone wielokulturowemu dziedzictwu jednego z niemieckich landów Meklemburgii-Pomorza Przedniego. MCK 2014 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:10

9 KONFERENCJE, SEMINARIA, PROJEKTY, WSPÓŁPRACA W SIECIACH 9 W programie przewidziano liczne spotkania z niemieckimi ekspertami odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne, ochronę zabytków, krajobrazu kulturowego oraz zarządzanie obiektami zabytkowymi i instytucjami muzealnymi. Integralną częścią seminarium będzie polsko-niemiecki okrągły stół zorganizowany wspólnie ze Stiftung Alfried Krupp Kolleg Greifswald, w ramach którego odbędzie się dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej. Restytucja dóbr kultury listopad Międzynarodowa ekspercka konferencja poświęcona problematyce rewindykacji dzieł sztuki w Polsce w kontekście europejskim. Tragedia drugiej wojny światowej doprowadziła do przemieszczenia wielkiej liczby dzieł sztuki. Nastanie komunizmu w Polsce uniemożliwiło otwartą dyskusję o grabieży dzieł sztuki zarówno przez Trzecią Rzeszę, jak i przez radzieckich wyzwolicieli. Po przełomie politycznym 1989 roku kwestia restytucji dzieł powróciła na wokandę. Głównym celem konferencji jest pokazanie polskiego doświadczenia w restytucji na tle podejścia do tej kwestii w innych państwach. Drugim zadaniem jest popularyzacja wiedzy o utraconym dziedzictwie kulturowym i podniesienie świadomości zagadnień z nią związanych. Polska i Petersburg Polsko rosyjski projekt służący przygotowaniu programu, który w ramach Roku Polskiego w Rosji zaplanowanego na rok 2015 zaprezentuje polską obecność nad Newą od XVIII wieku po czasy współczesne jako ważny komponent wieloetnicznego i wielokulturowego miasta. Celem przedsięwzięcia jest wzbudzenie u mieszkańców Petersburga zainteresowania Polską i Polakami, także w kontekście sezonów kultury organizowanych dla popularyzacji dziedzictwa innych licznie reprezentowanych nad Newą narodowości. Najważniejszymi elementami programu będą wystawa obiektowa i międzynarodowy kongres w Petersburgu, jak również działająca po zakończeniu Roku Polskiego baza internetowa poświęcona wielowątkowej obecności Polaków nad Newą w kontekście historyczno kulturowym, MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:11

10 10 KONFERENCJE, SEMINARIA, PROJEKTY, WSPÓŁPRACA W SIECIACH podkreślająca między innymi ich wkład w rozwój nowoczesnego miasta. Istotnym aspektem projektu jest także wydobycie wątków łączących Petersburg z Polską w nauce, sztukach pięknych czy literaturze. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Międzynarodową Fundacją Charytatywną im. Dymitra Lichaczowa. Heritage Counts for Europe. Towards a European Index for Valuing Cultural Heritage Zebranie, analiza, skonsolidowanie i szerokie rozpowszechnienie istniejącego zasobu informacji na temat wpływu dziedzictwa kulturowego na społeczeństwo i ekonomię jest podstawowym celem projektu. Efektem końcowym będzie raport, na który złożą się wyniki badań prowadzonych przez zespoły dwóch zaangażowanych w projekt instytucji badawczych: MCK i Uniwersytet w Leuven. Ważnym aspektem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z dziedzictwa kulturowego, jak również wypracowanie dla polityków rekomendacji dotyczących wykorzystania rozwojowego potencjału dziedzictwa kulturowego. Jesienią 2014 roku odbędzie się w MCK posiedzenie komitetu sterującego projektu połączone z obradami okrągłego stołu dla ekspertów do spraw dziedzictwa i rozwoju z Europy Środkowej. Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu Programu Kultura UE przez międzynarodowe konsorcjum. Liderem projektu jest Europa Nostra. Dialog polsko-rosyjski w MCK Kontynuacja zainicjowanego w roku 2012 cyklu spotkań organizowanych wspólnie z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Motywem przewodnim cyklu jest chęć przybliżenia polskiej publiczności kluczowych zagadnień i aktualnych trendów we współczesnej kulturze rosyjskiej, ze szczególnym naciskiem na sztukę i literaturę. Istotnym elementem spotkań jest również problematyka dotycząca historii i dziedzictwa kulturowego w kontekście bilateralnych relacji naszych narodów. Wykłady i spotkania wpisują się w tradycję debat o kulturze państw europejskich prowadzonych w sali Pod Kruki. MCK 2014 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:11

11 KONFERENCJE, SEMINARIA, PROJEKTY, WSPÓŁPRACA W SIECIACH 11 Koordynacja polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh Misją Fundacji im. Anny Lindh jest promocja poznania, wzajemnego zrozumienia i tolerancji wśród społeczeństw regionu eurośródziemnomorskiego. Funkcję koordynatora polskiej sieci Fundacji Międzynarodowemu Centrum Kultury powierzyły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polska sieć zrzesza ponad 90 członków reprezentujących organizacje pozarządowe, instytucje kultury, uczelnie wyższe, szkoły. Zadaniem MCK jest promocja Fundacji i jej misji, zachęcanie do współpracy z Fundacją, konsolidacja polskiej sieci, pomoc jej członkom w poszukiwaniu partnerów i finansowaniu projektów, realizacja wspólnych projektów polskiej sieci. W związku z tym wydawany jest regularnie newsletter, prowadzona jest strona internetowa oraz polska sekcja strony www. euromedalex.org, organizowane są spotkania regionalne i zgromadzenia ogólne członków, wydawane są materiały promocyjne. MCK pozostaje w stałym kontakcie zarówno z Sekretariatem Fundacji w Aleksandrii, jak i z Ministerstwami Kultury i Spraw Zagranicznych opiniuje dokumenty, przygotowuje wkłady do polskich stanowisk w sprawach związanych ze społecznym aspektem polityki eurośródziemnomorskiej UE i stara się, by głos Europy Środkowej był słyszalny także w obszarze EuroMedu. AHICE Zainicjowany przez MCK serwis internetowy Art and Heritage in Central Europe poświęcony jest sztuce w Europie Środkowej i przeznaczony zarówno dla historyków sztuki i osób zawodowo zajmujących się kulturą, jak też dla miłośników kultury i turystów; przekazuje informacje o wystawach, konferencjach i publikacjach z krajów środkowoeuropejskich. W 2014 roku zostanie uruchomiony w nowej odsłonie portal AHICE prezentujący bardziej kompleksowe podejście do problematyki dziedzictwa oraz cechujący się bardziej intuicyjnym sposobem komunikowania treści portalu. Zostanie rozbudowany zakres informacji oraz zastosowana interaktywna mapa jako nowa forma komunikacji z odbiorcą. Ułatwi ona odnajdywanie miejsc dziedzictwa. Zamierzamy ponadto powiększyć krąg potencjalnych partnerów AHICE o instytucje zajmujące się dziedzictwem kulturowym w najszerszym rozumieniu. MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:11

12 12 KONFERENCJE, SEMINARIA, PROJEKTY, WSPÓŁPRACA W SIECIACH Serwis realizowany jest we współpracy z partnerami instytucjonalnymi z krajów Grupy Wyszegradzkiej: Galerią Morawską w Brnie (Czechy), Narodowym Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie (Węgry) oraz Instytutem Historii Sztuki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (Słowacja). Spotkania GRUPY ROBOCZEJ ekspertów do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego krajów Grupy Wyszegradzkiej styczeń, lipiec, październik W roku 2006 ministrowie kultury państw wyszegradzkich powierzyli MCK koordynację działań Grupy Roboczej ekspertów do spraw dziedzictwa kulturowego krajów Grupy Wyszegradzkiej. Na rok 2014 przewidziano trzy spotkania panelu ekspertów służące wypracowaniu programu merytorycznego realizowanych razem projektów, przede wszystkim przeprowadzeniu kolejnego wspólnego letniego kursu edukacyjnego z zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, który zaplanowany został w Polsce i w Czechach, oraz przygotowaniu publikacji stanowiącej efekt 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Lwów i ziemia chełmska Na rok 2014 przewidziano prace badawcze dotyczące kościołów i klasztorów rzymskokatolickich ziemi chełmskiej: kwerendy w archiwach, bibliotekach i muzeach polskich i ukraińskich służące zebraniu, poszerzeniu i uporządkowaniu bazy źródłowej do opracowań, które zawarte zostaną w tomie 22. części I serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Zaplanowano ponadto weryfikację terenową opracowań powstałych na bazie zebranych materiałów oraz zgromadzenie materiału ikonograficznego. MCK 2014 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:11

13 Programy edukacyjne 13 Akademia Dziedzictwa VIII Edycja: styczeń wrzesień IX Edycja: październik grudzień Studia podyplomowe z zarządzania dziedzictwem kulturowym realizowane od 2001 roku wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, służb ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych, a także operatorzy turystyki. Uczestnicząc w wykładach i seminariach obejmujących zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, słuchacze zdobywają wiedzę o współczesnych narzędziach ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Zajęcia realizowane są w ramach następujących bloków: teoria dziedzictwa, historia kultury i sztuki, prawne i finansowe aspekty ochrony dziedzictwa; samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne i prawne uwarunkowania ochrony zabytków; przemysły kultury i formy udostępniania dziedzictwa; marketing, promocja i komunikacja. Uzupełnieniem programu są warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz zarządzaniu obiektami dziedzictwa kulturowego w formie wyjazdów studyjnych. VIII Edycja realizowana jest dzięki wsparciu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga. Thesaurus Poloniae Geneza programu Thesaurus Poloniae sięga 2007 roku i zorganizowanego w Krakowie Pierwszego Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który pokazał rosnące zainteresowanie wiedzą o Polsce w różnych częściach świata oraz odsłonił lukę w ofercie stypendialnej kierowanej przez polskie instytucje do naukowców mieszkających i pracujących za granicą. W odpowiedzi na te potrzeby Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej powołał program stypendialny Thesaurus Poloniae, który od 2009 roku realizowany jest przez MCK w Krakowie. Program adresowany jest do osób prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Polski i Europy Środkowej. O stypendium ubiegać mogą się osoby zajmujące się historią, historią sztuki, socjologią, etnografią oraz antropologią kulturową i innymi naukami pokrewnymi. Program Thesaurus Poloniae skierowany jest do osób niebędących obywatelami MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:11

14 14 Programy edukacyjne Polski. W ramach jednorazowego pobytu stypendialnego, wynoszącego trzy miesiące, stypendysta przebywa i pracuje naukowo w Krakowie. W ciągu roku organizowane są dwa nabory. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej programu. poloniae 1 Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries sierpień/wrzesień Organizowany po raz szósty kurs dla pracowników instytucji kultury oraz służb konserwatorskich z państw Grupy Wyszegradzkiej poświęcony zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dziedzictwo pogranicza sierpień/wrzesień Czwarta część międzynarodowego seminarium objazdowego, którego celem jest zapoznanie dalekowschodnich badaczy kultury polskiej z dziedzictwem i historią Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz z szeroko rozumianą problematyką dziedzictwa pograniczy w Europie Środkowej. Trzy pierwsze edycje odbyły się kolejno: na Ukrainie (2008), na Litwie (2010) oraz na Białorusi (2012). Tematem seminarium w roku 2014 jest dziedzictwo kulturowe państw Grupy Wyszegradzkiej. Projekt realizowany w ramach umowy miedzy MCK a Tokyo University of Foreign Studies. MCK 2014 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:11

15 PUBLIKACJE 15 František Mikš Czerwony kogut Picassa wersja polska Bogato ilustrowany tom esejów czeskiego historyka sztuki Františka Mikša poświęcony artystom środkowoeuropejskim (choć nie wyłącznie) w kontekście relacji sztuki i polityki w XX wieku. Malarstwo, rewolucja, totalitaryzm, XX wiek widziane przez pryzmat twórców takich jak Kazimierz Malewicz, George Grosz, Ernest Neuschul, Oskar Kokoschka, Edward Dwurnik, a także Pablo Picasso z jego epizodem zaangażowania w obronę pokoju za żelazną kurtyną. Czwarty tom serii Biblioteka Europy Środka pod redakcją Jacka Purchli. Rudolf Chmel Słowacki kompleks i inne eseje wersja polska Wybór esejów jednego z najważniejszych współczesnych intelektualistów słowackich. Piąty tom serii Biblioteka Europy Środka pod redakcją Jacka Purchli. Katarzyna Jagodzińska Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej ( ) wersja polsko angielska Tematem książki jest fenomen muzeów sztuki współczesnej w Europie Środkowej po roku Autorka patrzy na muzea i centra sztuki XX i XXI wieku z perspektywy kulturowej, społecznej i politycznej, przez pryzmat światowego muzealnictwa, ale też lokalnych tradycji muzealnych. Stara się oddać charakter instytucji muzealnych w Czechach, w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech, znajdujących się nie tylko w sensie geograficznym między lokalizmem a Zachodem. Podejmuje kwestie mody na muzea, walorów ikonicznych muzealnej architektury, jej postindustrialnego kostiumu, rewitalizacji, odwołuje się także do współczesnych przykładów polityki wkraczającej w praktykę zarządzania muzeami. Jest to pierwsze całościowe spojrzenie na region Europy Środkowej z perspektywy współczesnych muzeów. MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:11

16 16 Publikacje ALBUMY Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich wersja polsko angielska Mit Galicji wersje językowe: polska i angielska PRACE ZBIOROWE The Limits of Heritage wersja angielska Druga dekada XXI wieku sprzyja nie tylko rozważaniom nad samym systemem ochrony dziedzictwa, ale także nad jego wymiarem i filozofią: Co należy chronić? W jaki sposób budować relacje współczesności do historii? W kontekście międzynarodowych i lokalnych list obiektów, miejsc i form dziedzictwa kulturowego gdzie kończy się to dziedzictwo oraz kiedy współczesność staje się dziedzictwem? Poszczególne artykuły, eseje i studia przypadków dotyczą relacji dziedzictwa i polityki, marketingu dziedzictwa, miast atrakcyjnych, zarządzania dziedzictwem, niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz filozofii dziedzictwa. MATERIAŁY DO DZIEJÓW SZTUKI SAKRALNEJ NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, część I, tom 22 wersja polska, Jan K. Ostrowski (red. nauk.) Kolejny tom w serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej zawierać będzie opracowania świątyń zabużańskiej części ziemi chełmskiej, należącej administracyjnie do dawnego województwa ruskiego, choć leżącej na północy i oddzielonej od niego terenem województwa bełskiego. W tomie znajdą się opracowania świątyń parafialnych dekanatu lubomelskiego (w XIX wieku częściowo włodzimierskiego i kowelskiego, a do 1939 roku ponownie MCK 2014 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:11

17 Publikacje 17 lubomelskiego i częściowo kowelskiego) diecezji chełmskiej (w XIX wieku łucko żytomierskiej i do 1939 roku łuckiej) w miejscowościach: Binduga, Luboml, Maciejów, Opalin, Ostrówki, Przewały, Pulemiec, Radziechów, Ratno, Rymacze, Szack, Zabłocie. Tym samym tom 22. zamknie inwentaryzację terenową województwa ruskiego w jego przedrozbiorowych granicach. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, część II, tom 4 wersja polska, Maria Kałamajska Saeed (red. nauk.) Kolejny tom w serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, części poświęconej ziemiom dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tomie znajdą się opracowania świątyń powiatu słonimskiego w miejscowościach: Dereczyn, Mołczadź, Nowojelnia, Rohotna, Ruda Jaworska, Skrundzie, Zdzięczoł oraz Rodziowszczyznę. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskiego, część V, tom 2 wersja polska, Dorota Piramidowicz (red. nauk.) Drugi tom w nowej części serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, poświęconej zabytkom sakralnym dawnego województwa brzeskiego w ramach ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tomie znajdą się miejscowości zachodniej części województwa: Bereza Kartuska, Bezdzież, Bohdziuki, Czarnawczyce, Dziady, Linowo, Peliszcze, Prużana, Siechniewicze, Szereszewo. MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:11

18 18 Publikacje CZASOPISMa Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność Nr. 14, 15, 16, 17 wersja polsko angielska Kwartalnik Herito to jedyne w swoim rodzaju forum dyskusji o dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości. W roku 2014 ukażą się kolejne 4 numery kwartalnika, ich robocze tematy to: Turcja (14), narody i stereotypy (15), mcdziedzictwo (16) i mit Galicji (17) RIHA Journal Internetowe czasopismo akademickie, recenzowane, poświęcone historii sztuki. Stanowi organ Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytutów Badawczych Historii Sztuki RIHA (International Association of Research Institutes in the History of Art) wydawany przez Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium. MCK jako jedna z trzydziestu instytucji członkowskich RIHA na świecie pełni funkcję redakcji lokalnej. Artykuły publikowane są wyłącznie w internecie, jednocześnie w dwóch językach po polsku i po angielsku (MCK zapewnia tłumaczenie na język angielski). Nabór artykułów odbywa się w systemie ciągłym. W kwietniu 2014 roku planowana jest sesja naukowa towarzysząca wystawie Pamięć. Rejestry i terytoria zatytułowana Sztuka współczesna wobec mechanizmów pamięci indywidualnej (obowiązuje call for papers ). Artykuły powstałe na bazie referatów wygłoszonych podczas sesji zostaną opublikowane w RIHA Journal, w specjalnym numerze poświęconym zagadnieniu obrazowania pamięci w sztuce współczesnej. (W publikacji znajdą się wyłącznie artykuły pozytywnie zrecenzowane). MCK 2014 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:11

19 Publikacje 19 BIBLIOTEKA NAUKOWA MCK I CZYTELNIA ROLANDA BERGERA Specjalistyczna biblioteka obejmująca około woluminów gromadzi wydawnictwa zgodnie z kierunkiem pracy naukowej, badawczej i edukacyjnej MCK. Są to: monografie, czasopisma artystyczne, katalogi wystaw, publikacje z zakresu urbanistyki i architektury, zarządzania dziedzictwem, sztuki, etnografii i tradycji regionów Europy, ochrony mniejszości itp., jak również publikacje obcojęzyczne o Polsce i Europie. Znaczną część księgozbioru stanowią czasopisma oraz kolekcja galicjanów. Wiele zgromadzonych książek, fachowych czasopism czy niepublikowanych opracowań to pozycje unikatowe. Ze środków Roland Berger Strategy Consultants zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny oraz dostęp do zagranicznych baz danych. W 2014 roku kontynuowany będzie dostęp do bazy JSTOR. W bibliotece można korzystać także z baz na CD ROMach: Allgemeines Künstlerlexikon, Belser Lexikon der Kunst- und Stilgeschichte i Encyclopaedia Britannica Księgozbiór udostępniany jest w czytelni, która dysponuje 10 stanowiskami pracy oraz stanowiskami komputerowymi. PRACOWNIA DOKUMENTACJI Pracownia gromadzi, digitalizuje i udostępnia dorobek MCK (publikacje, plakaty, nagrania, zdjęcia) oraz materiały związane z: ochroną dziedzictwa kulturowego na świecie współpracą międzynarodową w dziedzinie kultury i dziedzictwa pracą w międzynarodowych sieciach współpracy (w tym CIHA, RIHA, Europa Nostra, ENCATC, Culture- ActionEurope) polityką kulturalną UE, szczególnie Europejskimi Stolicami Kultury współpracą z organizacjami międzynarodowymi przede wszystkim UNESCO i Radą Europy dialogiem międzykulturowym, zwłaszcza Eurośródziemnomorską Fundacją Dialogu Kultur im. A. Lindh, a także pozyskuje i przechowuje raporty instytucji kulturalnych, konwencje i karty dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz opracowania związane z kulturą i dziedzictwem Europy Środkowej. MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:11

20 20 ZESPÓŁ KONFERENCYJNY POD KRUKI Sale konferencyjne i seminaryjne wchodzące w skład Zespołu konferencyjnego Pod Kruki należą do najbardziej atrakcyjnych pod względem komfortu, estetyki i wyposażenia w Krakowie. Ich szczególnym atutem jest położenie w sercu Krakowa oraz architektura łącząca współczesne rozwiązania z zabytkowymi wnętrzami. Pomieszczenia Zespołu konferencyjnego wykorzystywane są podczas organizowanych przez MCK wydarzeń konferencji, spotkań, seminariów, wernisaży i programów edukacyjnych, są także wynajmowane komercyjnie. W jego skład wchodzą: sala konferencyjna na parterze (dla 200 osób przy teatralnym układzie krzeseł) przeszklone, wysokie na 14 m Patio na pierwszym piętrze (dla 180 osób przy teatralnym układzie krzeseł) dwa foyer, na parterze i na pierwszym piętrze Sala Panoramiczna na piątym piętrze oficyny (dla 30 osób przy teatralnym układzie krzeseł) dwie sale seminaryjne w piwnicach (odpowiednio dla 40 i 30 osób przy teatralnym układzie krzeseł) sala seminaryjna na czwartym piętrze budynku frontowego (dla 60 osób przy teatralnym układzie krzeseł). Wszystkie sale są klimatyzowane, dysponują profesjonalnym nagłośnieniem, sprzętem multimedialnym, łączami internetowymi i systemem dyskusyjnym oraz przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala konferencyjna posiada aparaturę do tłumaczenia symultanicznego, a piwnice wyposażone są w galeryjny system zawieszania obrazów, grafik, fotografii i mogą być wykorzystywane jako galeria sztuki. MCK 2014 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia PL.indd :09:11

PLANY I ZAMIERZENIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY

PLANY I ZAMIERZENIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY PLANY I ZAMIERZENIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY 2013 MCK Plany i Zamierzenia 2013 --- PL.indd 1 2012-12-11 17:44:41 MCK 2013 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia 2013 --- PL.indd 2 2012-12-11

Bardziej szczegółowo

Plany i zamierzenia Międzynarodowego Centrum Kultury

Plany i zamierzenia Międzynarodowego Centrum Kultury Plany i zamierzenia Międzynarodowego Centrum Kultury 2012 MCK 2012 PLANY I ZAMIERZENIA 3 Wstęp Dwudziesty pierwszy rok działalności Międzynarodowego Centrum Kultury będzie rokiem trudnych, ale ważnych

Bardziej szczegółowo

Plany i zamierzenia Międzynarodowego Centrum Kultury

Plany i zamierzenia Międzynarodowego Centrum Kultury Plany i zamierzenia Międzynarodowego Centrum Kultury 2012 MCK 2012 PLANY I ZAMIERZENIA 3 Wstęp Dwudziesty pierwszy rok działalności Międzynarodowego Centrum Kultury będzie rokiem trudnych, ale ważnych

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa VIII edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2013-2014 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii Realizacja projektu Kwiecień 2009 - Marzec 2011 Spis treści O MCK 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa VI edycja

Akademia Dziedzictwa VI edycja Akademia Dziedzictwa VI edycja Studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą i dziedzictwem narodowym MCK, MSAP UEK, Kraków 2011-2012 Adresaci: Akademia Dziedzictwa to dwusemestralne studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2014-2015 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY PROJEKT POLSKIEJ SIECI ALF 2012/2013

WSPÓLNY PROJEKT POLSKIEJ SIECI ALF 2012/2013 WSPÓLNY PROJEKT POLSKIEJ SIECI ALF 2012/2013 Podstawowe informacje: wspólne działanie członków polskiej sieci (lider + minimum 10 innych organizacji członkowskich), kwota grantu: 15 000 euro, wsparcie

Bardziej szczegółowo

GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI

GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI Realizacja projektu Styczeń 2009 Grudzień 2010 SPIS TREŚCI O Muzeum 3 Opis projektu 4 Partner projektu 5 Dotychczasowa realizacja 6 Nadchodzące

Bardziej szczegółowo

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych Pan Tadeusz powstał w Paryżu w latach 1833-34, w czasie gdy Polska na ponad sto lat zniknęła

Bardziej szczegółowo

PLANY I ZAMIERZENIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY

PLANY I ZAMIERZENIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY PLANY I ZAMIERZENIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY 2015 MCK Plany i Zamierzenia 2015 --- PL.indd 1 2014-12-12 15:40:10 MCK 2015 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia 2015 --- PL.indd 2 2014-12-12

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2015/2016

Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2015/2016 Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2015/2016 Jak uczyć o polskim podziemiu niepodległościowym? W przededniu obchodzonego po raz szósty Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Cricoteki

Nowa siedziba Cricoteki Nowa siedziba Cricoteki Cricoteka rozpoczęła swą działalność w 1980 roku w Krakowie jako Ośrodek Teatru Cricot 2. Przez następne dziesięć lat Ośrodek tworzył instytucjonalne podstawy funkcjonowania Teatru

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

1 października (czwartek)

1 października (czwartek) 1 października (czwartek) 15:00-17:00 Rejestracja - punkty informacyjne 17:00-17:45 Oficjalne otwarcie 17:45-18:15 Wykład inauguracyjny: Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa - nowe szanse i

Bardziej szczegółowo

Ostrów Płn., cerkiew parafialna

Ostrów Płn., cerkiew parafialna 30 sierpnia w Galerii Samorządowej Województwa Podlaskiego została otwarta wystawa fotograficzna Różnorodność kulturowa w regionie przygotowana przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Ostrów

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA MEDIÓW A PLACE TO STAND / PUNKT OPARCIA, FILM W REŻYSERII ANNY FERENS

INFORMACJA DLA MEDIÓW A PLACE TO STAND / PUNKT OPARCIA, FILM W REŻYSERII ANNY FERENS A Place to Stand / Punkt oparcia to pasjonująca opowieść o tym, jak w latach 80-tych Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w krajach bloku wschodniego.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki kulturalne Studia niestacjonarne (15 godzin ćwiczeń/ 16 godz. wykładów) Rok akademicki 2008/2009

Międzynarodowe stosunki kulturalne Studia niestacjonarne (15 godzin ćwiczeń/ 16 godz. wykładów) Rok akademicki 2008/2009 Dr Elżbieta Pałka Zakład Badań nad Europą Wschodnią Instytutu Studiów Międzynarodowych I. Ćwiczenia Międzynarodowe stosunki kulturalne Studia niestacjonarne (15 godzin ćwiczeń/ 16 godz. wykładów) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE

EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE WERSJA ROBOCZA RAPORTU GRUPA ROBOCZA 6 SZTABU ANTYKRYZYSOWEGO NA RZECZ POZNAŃSKIEJ KULTURY EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE wersja robocza przeznaczona do otwartych konsultacji przed Poznańskim

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Związek Kompozytorów Polskich - Polskie Centrum Informacji Muzycznej ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Realizacja projektu Fot. Kuba Kossak Włodzimierz Kossak Październik 2009 - Grudzień 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Artykuł 4 Wymiana zespołów artystycznych Artykuł 5 Wizyty studyjne Artykuł 6 Upowszechnianie twórczości Artykuł 7 Muzyka i taniec

Artykuł 4 Wymiana zespołów artystycznych Artykuł 5 Wizyty studyjne Artykuł 6 Upowszechnianie twórczości Artykuł 7 Muzyka i taniec Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015 Minister Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

ROK 2013 Styczeń marzec Luty Copernicana z księgozbioru Pawła Sobotko. W 540. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

ROK 2013 Styczeń marzec Luty Copernicana z księgozbioru Pawła Sobotko. W 540. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Styczeń marzec W ramach ogólnopolskiej oceny parametrycznej jednostek naukowych, Odział Informacji Naukowej przeprowadził analizę cytowań dorobku 1374 pracowników UWM w oparciu o bazę Web of Science. Luty

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ISSN 2080-7759 Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej R. 4 Nr 5 (23) Wrzesień-październik 2011 r. Hasła indeksowe w kartotece UKD dział 7 Sztuka Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VII Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Andrzej Szpociński Recenzent: prof. dr hab. Jan Jacek Bruski Redaktor

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ Miliardy REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2008 POCZĄTEK KADENCJI 0,5 0,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012* *plan wg stanu na 30 czerwca Wszystkie środki będące w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 jest największą w Europie i najbardziej prestiżową cykliczną konferencją poświęconą mediom i kulturze audiowizualnej. Wydarzenie gromadzi około 450

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GRANTY EOG 2009-2014 WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW Małgorzata Bacińska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach 22 października 2015 ZAKOPANE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Forum Pogranicza Polsko - Czeskiego Polsko Czeska Wymiana Młodzieży Kudowa Zdrój, 2-3 października 2014

Forum Pogranicza Polsko - Czeskiego Polsko Czeska Wymiana Młodzieży Kudowa Zdrój, 2-3 października 2014 Forum Pogranicza Polsko - Czeskiego Polsko Czeska Wymiana Młodzieży Kudowa Zdrój, 2-3 października 2014 Młodzież jest pozbawiona stereotypów, otwarta na nowe znajomości i poznawanie i stanowi przyszłość

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... IX XI XIII Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Miejscach Pamięci II wojny światowej jako wyzwanie i szansa dla projektów wymiany polsko-niemieckiej

Wizyta w Miejscach Pamięci II wojny światowej jako wyzwanie i szansa dla projektów wymiany polsko-niemieckiej Wizyta w Miejscach Pamięci II wojny światowej jako wyzwanie i szansa dla projektów wymiany polsko-niemieckiej Seminarium metodyczne dla animatorów wymian polsko-niemieckich Oświęcim, 10 14 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poniżej zamieszczone zostały informacje o konkursach na granty badawcze, w których udział

Bardziej szczegółowo

Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów

Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów Realizacja projektu Marzec - Grudzień 2009 Spis treści O Ośrodku 3 Opis projektu 4 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Instytucje dialogu obywatelskiego w Polsce i na świecie. Michał Dymkowski

Instytucje dialogu obywatelskiego w Polsce i na świecie. Michał Dymkowski Reprezentacja W ostatnim roku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach swojej działalności rzeczniczej i monitorującej zgromadziła informacje na temat różnych ciał dialogu obywatelskiego,

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

9 Otwarta i mobilna przestrzeń, którą

9 Otwarta i mobilna przestrzeń, którą 17 12 Dział Administracyjny/ Galeria Engram Kameralna galeria do prezentacji prac z obszaru rysunku, grafiki i fotografii. Ekspozycje w cyklu cztero-pięciotygodniowym. 11 6 szatnia Kasa/sklep KMO 11 10 18

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny - wyzwania, perspektywy

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny - wyzwania, perspektywy Białystok, 18 czerwca 2014 r. III Konferencja Naukowa Szanowni Państwo, W imieniu Rady Uczelnianej Samorządu zapraszam Państwa serdecznie do udziału w III Konferencji Naukowej Doktorantów wyzwania, perspektywy,

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl Magdalena Frątczak NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI NPRH Koszty pośrednie 10% NPRH -ogólne zasady Wnioski w dwóch egzemplarzach sporządzone

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Manggha jest miejscem szczególnym dla Rafała Pytla, mało który polski artysta tak bardzo wpisuje się w tradycyjną estetyką japońską, gdzie nacisk położony jest bardziej na sugestię i nieokreśloność niż

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję Klasa VId Język polski Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VId SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Z wizytą w muzeum Cel ogólny Doskonalenie słownictwa związanego z muzeami.. Cele operacyjne UCZEŃ: Posiada

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych Celem Studium Podyplomowego jest podnoszenia kwalifikacji i kompetencji słuchaczy reprezentujących różne zawody, aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat badao, ochrony, konserwacji, urządzania i pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

TU JEST KINO! promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim

TU JEST KINO! promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim TU JEST KINO! promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim Projekt dofinansowany w ramach Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Osi

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020) Struktura programu Komponent MEDIA Kreatywna Europa Komponent

Bardziej szczegółowo

Numer 1/kwiecień 2013

Numer 1/kwiecień 2013 Numer 1/kwiecień 2013 partnerstwo publiczno-prywatne/ odpowiedzialność za delikt władzy publicznej/mediacja w sferze publicznej/problemy dyskryminacji Numer 1/kwiecień 2013 partnerstwo publiczno-prywatne/

Bardziej szczegółowo

Hanna Batorowska "Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura - edukacja - wychowanie informacyjne", Sucha Beskidzka, 17 maja 2013 roku

Hanna Batorowska Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura - edukacja - wychowanie informacyjne, Sucha Beskidzka, 17 maja 2013 roku Hanna Batorowska "Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura - edukacja - wychowanie informacyjne", Sucha Beskidzka, 17 maja 2013 roku Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 2, 96-99 2013 96 CENZURA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017. Rok I - Semestr 2

KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017. Rok I - Semestr 2 KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017 Kulturoznawstwo studia stacjonarne II stopień Teoria i historia kultury Lp. Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ Seminaria Laboratorium/

Bardziej szczegółowo

Wydanie III, poprawione i rozszerzone

Wydanie III, poprawione i rozszerzone Wydanie III, poprawione i rozszerzone Armin Mikos von Rohrscheidt TURYSTYKA KULTUROWA Fenomen, potencjał, perspektywy. Recenzent Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań Całość ani żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA

WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA DR INŻ.ARCH.BARTOSZ KAŹMIERCZAK DR INŻ.ARCH.DOMINIKA PAZDER KONFERENCJA URZĘDU MIASTA POZNANIA I STOWARZYSZENIA FORUM REWITALIZACJI 20-22.10.2015 POZNAŃ Wspólna nie znaczy niczyja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich

STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich &1 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, zwana dalej Instytutem Studiów Wschodnich działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i niniejszym Statutem. &2

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Katedra Systemu Politycznego RP WPiSM Centrum Badań Wschodnich Oddział toruński Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Katedra Systemu Politycznego RP WPiSM Centrum Badań Wschodnich Oddział toruński Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej Towarzystwo Azji i Pacyfiku Katedra Systemu Politycznego RP WPiSM Centrum Badań Wschodnich Oddział toruński Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej serdecznie zapraszają na VI Międzynarodową Konferencję

Bardziej szczegółowo

PIĘKNO I BRZYDOTA OPIS PROJEKTU AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W ŁODZI, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, AKADEMIA MUZYCZNA W ŁODZI

PIĘKNO I BRZYDOTA OPIS PROJEKTU AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W ŁODZI, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, AKADEMIA MUZYCZNA W ŁODZI 2015 PIĘKNO I BRZYDOTA OPIS PROJEKTU AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W ŁODZI, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, AKADEMIA MUZYCZNA W ŁODZI interdyscyplinarny projekt artystyczno-humanistyczny PT. PIĘKNO I BRZYDOTA luty listopad

Bardziej szczegółowo

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 Organizatorzy: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo