VII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Łódź, V 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Łódź, 10-12 V 2005"

Transkrypt

1 VII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna Łódź, V 2005 Organizatorzy: Zakład Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki WSMiP Uniwersytetu Łódzkiego Katedra Studiów Bliskowschodnich WF-H Uniwersytetu Łódzkiego oraz Interdyscyplinarne Koło Naukowe Bliskiego Wschodu Al-Maszrik (WSMiP UŁ) Patronat medialny: TVP 3 Łódź ARABIA.pl Program konferencji 10 maja, Sala Senatu, ul. Narutowicza 68, godz Otwarcie Konferencji z udziałem przedstawicieli Władz Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz Ambasad państw arabskich 10 maja, , Sala Senatu UŁ, ul. Narutowicza 68, sesja plenarna - doc. dr. Eduard Gombar (Prague) Tribal and Clan Structures in Iraqi Politics - prof. Yuriy Kochubey (Kyiv, Ukraine) From the History of Mauritanian Literature: Al-Wasit - prof. Alexander Bogomolov (Kyiv, Ukraine) Islamic Knowledge in Ukraine - prof. zw.dr hab. Janusz Danecki (Warszawa), Al-Ka'ida - prof. zw. dr hab. Hassan Jamsheer (Łódź) Reforma edukacji jako instrumentu reformy władzy i społeczeństwa w arabskiej myśli politycznej XIX i XX w. - prof. zw. dr hab. Jerzy Hauziński (Słupsk), Isma'ilici-nizaryci w świetle dzieła Muhammada an-nasawiego Sirat as-sultan Dżalal ad-din Mankburny 10 maja, godz , Sekcja literacko-językoznawcza I gmach WSMiP UŁ, ul. - prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka (Warszawa) Kult słowa we współczesnej prozie arabskiej - prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska (Kraków) Współczesna proza w Bahrajnie - dr Yousef Sh'hadeh (Kraków) Smutek wyobcowanego wygnańca w poezji Chalida Abu Chalida - dr Shakir Kitab (Toruń), Współczesna poezja arabska między tradycją a modernizacją - mgr Alicja Oleksy (Kraków) Portret kobiety. Analiza postaci arabskiej heroiny w twórczości współczesnych pisarek krajów Zatoki - mgr Ida Balwierz (Kraków), Muhammad Sabi as-surbuni i Asz-Szaukijjat al-madżhula ( Nieznane utwory Szaukiego ) - mgr Karolina Francis (Kraków) Poezja jest ekstremum języka człowieka. Uwagi o stylu i formie twórczości poetyckiej Fadili asz-szabbī

2 10 maja, godz , Sekcja polityczna I Sala Senatu UŁ, ul. Narutowicza 68 - prof. zw. dr hab. Marek M. Dziekan (Łódź) Szatańskie ułudy. Ibn al-dżauzi ( ) o moralności w polityce - mgr Jerzy Wójcik (Kraków) Zmiana oblicza, wyznaczników i determinantów izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego po konferencji w Camp David w lipcu 2000 r. - mgr Kamila Junik (Kraków), Konflikt hindusko-muzułmański w Indiach. Sekularyzm kontra fundamentalizm - dr Agata Nalborczyk (Warszawa) Tarik Ramadan - fundamentalista czy modernista? - mgr Marcin Pietrzyk (Kraków) Rola mediów w konflikcie w Iraku: na przykładzie Al-Dżaziry - dr Bartosz Wróblewski (Rzeszów) Transjordania państwo Abd Allaha. Ambicje władcy i rzeczywistość ( ) - dr Beata Jagiełło (Warszawa), Religia jako instrument polityczny na przykładzie Iranu 10 maja, godz , Sekcja filozoficzno-religioznawcza I Centrum Szkoleniowo- - prof. UKSW dr hab. Artur Andrzejuk (Warszawa), Awiceniańskie źródła egzystencjalnej koncepcji bytu Tomasza z Akwinu - mgr Katarzyna Wasilewska (Warszawa) Recepcja greckiej myśli społecznej u średniowiecznych filozofów arabskich - dr Katarzyna Pachniak (Warszawa) Elementy gnostyckie w jemeńskiej filozofii tajjibickiej - ks. dr hab. Krzysztof Kościelniak (Kraków) Wkład Kościoła melkickiego w kulturę arabską we wczesnym średniowieczu (VIII XI w.) - dr hab. Michael Abdalla (Poznań), Losy chrześcijan himjaryckich jemeńskiego miasta Nadżran i innych miejscowości (VII w.) w źródłach arabskich i asyryjskich - dr Sylwester Milczarek (Bygdoszcz) Bar Haebraeus ( ) lekarz, filozof i teolog jakobicki - mgr Sebastian Bednarowicz (Poznań), Chrześcijanie Syrii i Mezopotamii w pierwszym wieku hidżry na podstawie pism Jerzego, biskupa Arabów 11 maja, godz , Sekcja literacko-językoznawcza II gmach WSMiP UŁ, ul. - dr Izabela Kończak (Łódź) Terminologia koraniczna związana ze stosunkiem do Boga w systemie języka rosyjskiego w XVIII-XXw. - dr. Valeriy Rybalkin (Kyiv, Ukraine), The Linguistic Legacy of Al-Khalil ( ) - prof. dr hab. Andrzej Zaborski (Kraków), Uwagi o klasach derywowanych czasowników w klasycznym języku arabskim - dr Paweł Siwiec (Poznań), Kilka nowych uwag na temat akcentu wyrazowego w klasycznym jezyku arabskim - mgr Marcin Styszyński (Poznań) Praktyczne zastosowanie retoryki arabskiej przez Al-Dżahiza - mgr Zbigniew Landowski (Warszawa), Sad Allah Wannus i film. Przyczynek do portretu osobowości twórczej dramaturga - dr Bartłomiej Grysa (Poznań) Elementy religijne w nauczaniu języka arabskiego w arabskiej szkole 11 maja, godz , Sekcja polityczna II Sala Senatu UŁ, ul. Narutowicza 68 - dr Radosław Bania (Łódź) USA wobec działań wojennych na Bliskim Wschodzie w czerwcu 1967 roku - dr W. Przemysław Turek (Kraków) Wielki mufti Jerozolimy Amin al-husajni i jego działalność polityczna w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku - ks dr Adam Wąs SVD (Olsztyn) Bracia Muzułmanie w Jordanii. Umiarkowany ruch fundamentalistyczny

3 - mgr Błażej Lis (Kraków) Niedobór wody na Bliskim Wschodzie jako przeszkoda na drodze do pokoju w regionie - mgr Izabela Szybilska (Warszawa) Mechanizmy dyskursu muzułmańskiego a problem władzy (hakimijja) w Krytyce dyskursu muzułmańskiego Nasra Hamida Abu Zajda - mgr Rachela Tonta (Kraków), Hezbollah w systemie politycznym Libanu - mgr Rafał Ożarowski (Gdańsk) Hezbollah w obliczu przemian politycznych na Bliskim Wschodzie 11 maja, godz , Sekcja kulturowa I Centrum Szkoleniowo- - mgr Włodzimierz Cieciura (Łódź), Wczesne kontakty świata arabsko-muzułmańskiego z Chinami i geneza chińskich społeczności muzułmańskich (od dynastii Tang do podboju mongolskiego, VII-XIII w.) - mgr Akhmed Dzhantamirow (Olsztyn), Historia islamu wśród Inguszy i Czeczenów - dr Adam Bieniek (Kraków) Muzułmańska sekta asasynów w świetle wybranych źródeł arabskich. Niejasne aspekty działalności ugrupowania - dr Arkadiusz Płonka (Kraków) Karnawalizacja świata w antyarabskich tamizdatach libańskiej, chrześcijańskiej diaspory - mgr Katarzyna Górak-Sosnowska (Warszawa) Sytuacja kobiet na rynku pracy w świecie arabskim - imam Rafał Berger (Bygdoszcz) Muzułmanie w Bydgoszczy - imam Mahmud Taha Żuk (Warszawa) Wassan Girej Dżabagi, Dżennet Dżabagi-Skibniewska w służbie islamu i narodu 11 maja, godz , Sekcja literacka III gmach WSMiP UŁ, ul. - prof. dr hab. Adnan Abbas (Poznań), Cechy charakterystyczne współczesnej poezji arabskiej - dr Andrzej Drozd (Poznań) Język arabski w inskrypcjach Tatarów polsko-litewskich - dr hab. Elżbieta Górska (Kraków) Arabska terminologia gramatyczna w polskim piśmiennictwie arabistycznym i praktyce glottodydaktycznej - mgr Beata Abdallah (Katowice), Miłosierdzie w Koranie - analiza konceptualna - mgr Marcin Michalski (Poznań) Hamlet. Emir Danii o jednym z przekładów dramatu Szekspira na język arabski - mgr Karolina Resztak (Warszawa) Literacka wizja kryzysu społeczno-politycznego w Algierii lat maja, godz , Sekcja kulturowa II, Centrum Szkoleniowo- - dr Barbara Ostafin (Kraków) Jedzenie jako punkt newralgiczny w Kitab al-buchala Al-Dżahiza i Kitab albuchala Al-Chatiba al-baghdadiego - mgr Marcin Fudała (Warszawa), Kuchnia arabska - mgr Magdalena Kubarek (Warszawa), Kultura śmierci we współczesnym świecie arabskim - mgr Małgorzata Redlak (Warszawa) Hagiograficzny nurt w malarstwie sztuki muzułmańskiej - mgr Sebastian Gadomski (Kraków) Między tradycją a nowoczesnością teatr w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - mgr Abdelkader Mousleh (Warszawa), Media a wojna iracka

4 11 maja, godz , Sekcja polityczna III Centrum Szkoleniowo- - prof. dr hab. Jerzy Świeca (Bielsko-Biała) Instytucje systemu politycznego Autonomii Palestyńskiej oraz kwestia legitymizacji władzy palestyńskiej jako uwarunkowania subregionalnych interakcji - dr Wojciech Szymborski (Bygdoszcz) Wojny z Irakiem skutki dla ładu międzynarodowego - mgr Ibrahim El-Cheikh (Kraków) Problem uchodźców palestyńskich i ich przyszłości - mgr Magdalena Lewicka (Toruń) Funkcjonowanie fundamentalizmu muzułmańskiego w świadomości społecznej - mgr Agnieszka Jezierska (Szczecin), Międzynarodowe prawo islamu - mgr Magdalena Pogońska (Łódź) Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec wojny Ramadan/Jom Kippur - mgr Maciej Płonowski (Łódź), Woda w świecie arabskim 12 maja studencka konferencja naukowa Świat islamu: historia, kultura, polityka 12 maja, , Sekcja prawno-społeczna gmach WSMiP UŁ, ul. - Katarzyna Milewska (Łódź) Muzułmanie w Europie Eurabia - Magdalena Bacia (Katowice) Nowa wizja islamu we Francji - Małgorzata Maik (Łódź) Islam na terenach postsowieckich - Paweł Stefanek (Łódź) Odrodzenie muzułmańskie po rozpadzie Jugosławii - Tomasz Andruchów (Warszawa) Odrzucenie kalifatu i tradycyjnej koncepcji państwa muzułmańskiego. Wystąpienie A.A. ar-razika - Tomasz Kowalczyk (Łódź) Polscy Arabowie, Arabowie w Polsce. Arabowie jako mniejszość etniczna w Polsce 12 maja, , Sekcja polityczna Sala Senatu UŁ, Narutowicza 68 - Beata Dziedzic (Katowice) Czy możliwy jest nowoczesny islam? - Agnieszka Tylutka (Rzeszów) Al-Dżazira, wyspa na oceanie komunikowania międzynarodowego - Jakub Wódka (Warszawa) Stosunki turecko-amerykańskie po 11 września - Iwona Książek (Łódź) Interwencja amerykańska w Afganistanie i jej wpływ na sytuację w kraju - Marta Kosińska (Łódź) Polityka amerykańska wobec Bliskiego Wschodu 12 maja, , Sekcja społeczno-polityczna Centrum Szkoleniowo- - Elżbieta Hodyr (Łódź) Rodzina w islamie - Lilit Grigoryan (Łódź) Kobieta w tradycji islamskiej i judeochrześcijańskiej - Marta Nowak (Kraków) Feminizm arabski, utopia czy rzeczywistość - Dunia al-khamisy (Warszawa) Sytuacja niepełnosprawnych w Libanie - Mirosława Czerna (Warszawa) Sytuacja uchodźców palestyńskich w Libanie na przykładzie obozu Nahr al- Barid - Tomasz Krzymiński (Łódź) Islam a homoseksualizm

5 12 maja, , Sekcja prawno-społeczna II gmach WSMiP UŁ, ul. - Marta Woźniak (Łódź) Sytuacja Kościoła koptyjskiego w Egipcie. Zarys historyczny i chwila obecna - Wojtek Makowski (Łódź) Islam a prawa człowieka, ślepe ścieżki dyskursu - Michał Łyszczarz, Karol Marek (Katowice) Islam, jako czynnik konstytuujący tożsamość etniczną Tatarów polsko-litewskich - Przemysław Król (Olsztyn) Imamat jako forma religijno politycznego przywództwa u szyitów-imamitów - Arkadiusz Miernik (Olsztyn) Hadisy w islamie szyickim - Adrianna Król (Kraków) Madrasy a wykształcenie wyższe za czasów panowania Abbasydów 12 maja, , Sekcja polityczna Sala Senatu UŁ, Narutowicza 68 - Anna Paluszek (Toruń) Aspekt islamu w przemianach zachodzących w Kirgizji po odzyskaniu niepodległości - Piotr Ziarek (Toruń) Geneza konfliktu palestyńsko-izraelskiego - Maciej Stankiewicz (Łódź) Rola sił pokojowych ONZ w konflikcie sueskim w latach Arkadiusz Płaczek (Łódź) Stosunki syryjsko-irackie w II połowie XX i na poczatku XXI wieku - Anna Piela (Kraków) Stosunki krajów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, z krajami GCC - Bartosz Tworkiewicz (Łódź) Terroryzm islamski przyczyny, przejawy na przykładzie działalności Al- Ka'idy

PATRONAT MEDIALNY: Miesięcznik Tygiel Kultury Portal Histmag.org

PATRONAT MEDIALNY: Miesięcznik Tygiel Kultury Portal Histmag.org PARTNERZY: Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ Wydział Filologiczny UŁ Instytut Historii UŁ Katedra Historii Bizancjum UŁ Katedra Slawistyki Południowej UŁ Zakład Paleoslawistyki i Kultury

Bardziej szczegółowo

19-20 III 2015, Toruń

19-20 III 2015, Toruń 2nd International Edition of the Conference on Oriental Literatures and Orient in Literary Texts 19-20 III 2015, Toruń 10.00-10.30 Otwarcie konferencji / Conference opening (Collegium Maius, ) 10.30-11.30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK VI NUMER 4/2013 (21) Poznań 2014 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012 Wybrane nabytki $2000100176726 Biblioteki Naukowej WSCiL KWIECIEŃ 2013 r. 1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Seminaria i wykłady Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 1995/96-2008/09)

Seminaria i wykłady Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 1995/96-2008/09) Seminaria i wykłady Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 1995/96-2008/09) Rok I, rok akad. 1995/96: Seminarium celto-azjatyckie UJ) Dlaczego seminarium

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 10755-14159 kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 Poz. 14610-15281 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń.

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo