1. Podstawa opracowania Zakres opracowania Ogólny opis konstrukcji Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku..."

Transkrypt

1 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania Zakres opracowania Ogólny opis konstrukcji Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku Wyburzenia w obrębie istniejącego budynku Obciążenia Warunki gruntowe wyciąg z dokumentacji geologicznoinżynierskiej Poziom odniesienia Wytyczne realizacji Materiały konstrukcyjne Izolacje Klasy ekspozycji, min. klasa betonu, otuliny Zabezpieczenie konstrukcji na działanie pożaru Uwagi końcowe Normy, literatura i programy komputerowe... 8

2 2/9 1. Podstawa opracowania. 1.1 Umowa ze Zleceniodawcą 1.2 Projekt budowlany/wykonawczy branży architektonicznej opracowany w listopadzie 2010r/lipcu 2011r. przez: Pracownia Projektowa Elżbieta Kierska ul. Halczyna 25, Kraków 1.3 Dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowana w listopadzie 2010r. przez: Zakład Usług Geologicznych GEO-NOT mgr inż. Tadeusz Nowak ul.siewna 21a/53, Kraków 1.4 Dokumentacja archiwalna istniejącego budynku tj. Ośrodek odbioru i przetwarzania danych satelitarnych IMGW przy ul. P.Borowego 14 sporządzona w listopadzie 1987r. przez: Krakowskie Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Ogólnego 1.5 Wizja lokalna w sierpniu oraz listopadzie oraz dokumentacja zdjęciowa 1.6 Wytyczne przeciwpożarowe do projektu 1.7 Opinia techniczna o możliwości rozbudowy istniejącego budynku Ośrodek odbioru i przetwarzania danych satelitarnych IMGW przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie, oraz wpływu dobudowanego obiektu na istniejący. Sporządzona przez: KZ STUDIO PROJEKT Ul.Ostatnia 1C, Kraków 1.8 Projekt budowlany branży konstrukcyjnej opracowany w listopadzie 2010r przez: 1.9 Uzgodnienia międzybranżowe KZ STUDIO PROJEKT Ul.Ostatnia 1C, Kraków 1.10 Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 2. Zakres opracowania. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ: Rozbudowa - dobudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego "B" IMGW na części działki 43/5 obręb 11 Krowodrza - ETAP II Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kraków, ul. P. Borowego 14

3 3. Ogólny opis konstrukcji. 3/9 Projektuje się: Budynek biurowy o 3 kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia z dachem płaskim. Budynek będzie pełnił funkcję biurową i dobudowany zostanie do istniejącego budynku 2 kondygnacyjnego z podpiwniczeniem ( Ośrodek odbioru i przetwarzania danych satelitarnych IMGW ) zbudowanego na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Budynki zostaną połączone funkcjonalnie istniejącą klatką schodową. Budynki zostały od siebie oddylatowane. Nowoprojektowany budynek posiada nieregularny kształt w max wymiarach 24.3m x 13.8m. Konstrukcja budynku, ze względu na ograniczone wysokości kondygnacji i nawiązanie się poziomami do istniejącej klatki schodowej, została zaprojektowana w układzie bezbelkowym (płytowo-słupowy). Zastosowanie takiego układu konstrukcyjnego ma na celu umożliwienie bezkolizyjne rozprowadzenie instalacji. Ze względu na ograniczone wysokościami użytkowymi pomieszczeń grubości płyt zagęszczona została siatka słupów a płyty żelbetowe gr.18cm zostały dozbrojone na przebicie dyblami Halfen Deha. Sztywność budynku zapewniono stosując fragmenty żelbetowych ścian poprzecznych i podłużnych. Posadowienie budynku zostanie zrealizowane za pomocą układu ław i stóp fundamentowych na rzędnej ok m npm. na stropie warstwy żwirów. Fundamenty zostały odsunięte i oddylatowane od fundamentów budynku istniejącego. Szczegółowy opis obiektu znajduje się w projekcie branży architektonicznej. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku Fundamenty Wykonane wg. odrębnego opracowania Ściany fundamentowe Wykonane wg. odrębnego opracowania Ściany zewnętrzne kondygnacji parterowej, 1, 2 piętra Ściany kondygnacji parterowej, 1,2, piętra mają grubość 19cm, murowane są z pustaków ceramicznych klasy 15 lub wykonywane z betonu B30 (C25/30) i zbrojone stalą AIIIN obustronnie (obustronna siatka). Ściany żelbetowe oznaczono szrafem. Ściany nośne pokazano na rysunku szalunkowym (bez szrafu), ścian wypełniających nie pokazywano (należy je przyjmować wg. rysunków architektonicznych). Ściany wypełniające wykonać po wykonaniu wszystkich stropów z zachowaniem 2cm szczeliny pod stropem wypełnionej materiałem elastycznym. Strop nad kondygnacją parterową, 1,2 piętrem Stropy nad parterem, 1,2 piętrem zaprojektowano w układzie płytowo-słupowym (bezbelkowym) gr.18cm z betonu B30 (C25/30). Krawędzie płyty zostały pogrubione i stanowią nadproże dla okien kondygnacji niżej i parapet dla okien kondygnacji powyżej. Ze względu na przebicie zastosowano zbrojenie w postaci dybli Halfen Deha. W stropach należy wykonać otwory technologiczne wg. rysunków szalunkowych. Rozmiar ilość oraz rozmieszczenie otworów należy porównać z rysunkami pozostałych branż. Zbrojenie stropu to pełna dolna siatka z prętów #10 o oczku 15cm. Zbrojenie górne to siatki ze zbrojenia #12 i #16 dozbrajające płytę w strefach ujemnych momentów. Ze względu na kształt płyty oraz układ podpór zbrojenie dolne układane jest równolegle i prostopadle do osi A, B, C

4 4/9..., 1,2,3,4.. oraz w układzie obróconym o 30 stopni. Powoduje to konieczność lokalnego odginania zbrojenia dolnego obróconego o 30 stopni i układania go na zbrojeniu nieobróconym. W przypadku zbrojenia górnego, zbrojenie płyty układać poniżej zbrojenia głównego nad słupami. Słupy Słupy o gabarytach (wg. rysunków szalunkowych) zostały zaprojektowane z uwzględnieniem warunków pożarowych. Słupy są z betonu B30 (C25/30). Nadproża zewnętrzne Na całym obwodzie płyty (po obrysie zewnętrznym) zastosowano belki żelbetowe stanowiące jednocześnie nadproże dla okien i parapety dla okien wyższej kondygnacji. Wymiary belek przyjmować wg. rysunków szalunkowych. Beton tak jak stropy, stal zbrojeniowa A-IIIN. Nadproża zostały wydane jako elementy liniowe uciąglane w narożnikach oraz na styku z innymi elementami dodatkowym zbrojeniem. Zbrojenie należy "przepuścić" przez zbrojenie słupów. Klatka schodowa Klatka schodowa obsługująca projektowany budynek to klatka schodowa istniejącego budynku. Dach Konstrukcja dachu to klasyczny stropodach pokryty folią np. EPDM. Należy wykonać przelewy burzowe w attyce o rozmiarze 10x10cm co 300cm tuż nad pokryciem dachu. Należy usuwać śnieg z dachu na bieżąco. 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego budynku Dla zapewnienia komunikacji pionowej w nowoprojektowanym budynku wykorzystana została klatka schodowa budynku istniejącego. W tym celu konieczne jest wyburzenie ściany szczytowej klatki schodowej. Ze względów funkcjonalnych konieczne jest również wyburzenie istniejącego dwuspadowego stropu żelbetowego nad klatką schodową i zastąpienie go stropem płaskim. Dla zachowania istniejącego schematu statycznego pracy spocznika i schodów zastosowano w miejsce wyburzanej ściany nadproże stalowe z dwóch IPN200. Do wyburzenia ściany szczytowej i wykonania nadproża konieczne jest: przed przystąpieniem do wyburzenia ściany należy zamocować nadproże. należy podstemplować spocznik w obrębie nadproża dla odciążenia nadproża. wykonać wszelkie niezbędne podmurowania i odczekać do czasu aż mur uzyska pełną wytrzymałość w kształtownikach wywiercić otwory pod śruby m16 co 50cm wykuć bruzdę poziomą z jednej strony ściany pod kształtownik stalowy o wysokości większej niż wysokość kształtownika, aby umożliwić wypełnienie bruzdy zaprawą. Bruzdę oczyścić z gruzu i pyłu i przemyć mlekiem cementowym osadzić kształtownik stalowy na poduszce betonowej o gr. min 10cm, wypoziomować, podklinowac a przestrzeń wokół końców kształtownika wypełnić bardzo dokładnie szybkowiążącą twardoplastyczną zaprawą cementową

5 5/9 przestrzeń pomiędzy kształtownikiem a murem wypełnić bardzo dokładnie szybkowiążącą twardoplastyczną zaprawą cementową analogicznie osadzić kształtownik z drugiej strony ściany po zamocowaniu belek skręcić je śrubami m16 klasy 5.8 co 50cm po związaniu zaprawy i uzyskaniu pełnej wytrzymałości można przystąpić do wykucia otworu po wykuciu otworu stopki belek owinąć siatką i obrzucić zaprawą cementową lub wykończyć płytami g-k. dla zachowania wymaganej odporności pożarowej Do wykonania stropu płaskiego nad klatką schodową konieczne jest: wyburzenie istniejącego dwuspadowego dachu żelbetowego rozebranie ścian do wymaganej wysokości 6. Obciążenia Strop nad kondygnacją parter, 1piętro Strop obciążono obciążeniem stałym oraz zmiennym. Strop został zaprojektowany dla obciążenia zmiennego charakterystycznego 3.0 kn/m 2 (300kg/m 2 ) + obciążenie od ścianek działowych 1.25kN/m2 (125kg/m 2 ).. Dopuszczalna funkcja pomieszczeń nad tym stropem wg PN-82/B to: Wszystkie funkcje niegenerujące obciążeń większych niż 3.0 kn/m 2 Pomieszczenia mieszkalne 1.5 kn/m 2 Pokoje biurowe, gabinety lekarskie, sale lekcyjne 2.0 kn/m 2 Audytoria, aule, sale konferencyjne, sale zebrań, restauracje, kawiarnie 3.0 kn/m 2 Dopuszczalna funkcja pomieszczeń nad tym stropem wg PN-EN to: A: powierzchnie mieszkalne od 1.5 kn/m 2 do 2.0 kn/m 2 B: powierzchnie biurowe od 2.0 kn/m 2 do 3.0 kn/m 2 C1: powierzchnie ze stołami: kawiarnie, restauracje, stołówki, czytelnie od 2.0 kn/m 2 do 3.0 kn/m 2 C2: sale konferencyjne, sale wykładowe, sale zebrań, poczekalnie do 3.0 kn/m 2 Szczegółowe zestawienia obciążeń znajdują się w obliczeniach statycznych Strop nad kondygnacją 2 piętro (stropodach) Strop obciążono obciążeniem stałym oraz zmiennym. Strop został zaprojektowany dla obciążenia zmiennego charakterystycznego 2.0 kn/m 2 (200kg/m 2 ) + obciążenie od śniegu 1.20kN/m2 (120kg/m 2 ) + zalanie 1.00kN/m2 (100kg/m 2 ). Dopuszczalna funkcja pomieszczeń nad tym stropem wg PN-82/B to: Wszystkie funkcje niegenerujące obciążeń większych niż 2kN/m 2 Tarasy (dachy płaskie) obciążone tłumem ludzi 2.0 kn/m 2 Szczegółowe zestawienia obciążeń znajdują się w obliczeniach statycznych. 7. Warunki gruntowe wyciąg z dokumentacji geologicznoinżynierskiej Według odrębnego opracowania

6 8. Poziom odniesienia 6/ m = m npm 9. Wytyczne realizacji Elementy monolityczne stropów, wieńców, belek, płyt, ścian należy dokładnie wypełnić betonem z wibrowaniem, dobierając odpowiednią frakcję kruszywa i konsystencję betonu. Należy uwzględnić warunki pogodowe (temperatura). Bezwzględnie należy stosować mieszankę o niskim skurczu betonu. Technologia betonowania stropów (betonowanie odcinkami) podana będzie w projekcie wykonawczym W trakcie betonowania elementów monolitycznych należy osadzić klocki lub skrzynki drewniane w miejscach przejść instalacyjnych Podparcie montażowe stropów budynku zachować do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości. W trakcie wykonywania stropu wyższych kondygnacji zachować podparcie stropów niższych kondygnacji Nad wewnętrznymi ścianami murowanymi niebędącymi elementami nośnymi (ściany wypełnieniowe) należy wykonać wkładkę dylatacyjną, z materiału ognioodpornego, grubości 2 cm, pomiędzy ścianą a płytą stropową. Wkładka powinna zabezpieczyć przed przekazaniem na ścianę obciążeń i zmianą układu statycznego Nad zewnętrznymi ścianami murowanymi niebędącymi elementami nośnymi (ściany wypełnieniowe) należy wykonać wkładkę dylatacyjną, z materiału sprężystego, grubości 2 cm, pomiędzy ścianą a płytą stropową. Wkładka powinna zabezpieczyć przed przekazaniem na ścianę obciążeń i zmianą układu statycznego 10. Materiały konstrukcyjne Beton B30 (C25,30), B30 (C25,30) W8, Pustaki ceramiczne gr. 19cm, 30cm klasy 15 Stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN 11. Izolacje Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne zostały pokazane graficznie i opisane na rysunkach architektonicznych. 12. Klasy ekspozycji, min. klasa betonu, otuliny ELEMENTY KONSTRUKCJI PN-B :2002 KLASA EKSPOZY- CJI ZALECA- NY BE- TON Otulina c.nom [mm] Fundamenty, Ściany fundamentowe XC1,XC2 B 20 Ściany fundamentowe 30mm

7 Słupy, stropy, ściany, podciągi kondygnacji wyższych XC1 B 20 Słupy kondygnacji parter, 1,2 piętro XC1 B 20 7/9 Fundament lany na betonie min 40mm, przyjęto 50mm 25mm (otulina spełnia wymagania p.poż dla REI 60) 30mm (spełnia wymagania p.poż dla R 60, otulina 40mm, do osi pręta) 13. Zabezpieczenie konstrukcji na działanie pożaru Konstrukcja została zabezpieczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji ITB Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową, Konstrukcje żelbetowe Tom I W.Starosolski, PN-EN Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe, PN-EN :2008/AC Konstrukcję zabezpieczono na działanie pożaru poprzez zastosowanie odpowiednich otulin, wymiarów przekroju poprzecznego elementu oraz dopuszczalnego wytężenia przekrojów. Odporność ogniowa dla poszczególnych elementów budynku: ELEMENT KONSTRUKCJI Klasy odporności ogniowej R EI REI Słupy, belki kond. wyższych 60 Strop kond. wyższych 60 Ściana zew. nośna 60 Ściana wew. nośna 60 Ściana zew. wypełnieniowa 30 Ściana wew. wypełnieniowa Uwagi końcowe Wszelkie materiały zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagają dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny posiadać wymagany Znak Bezpieczeństwa Całość robót należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisów BHP i sztuki budowlanej Wszelkie niejasności należy wyjaśnić z autorem opracowania w celu podania sposobu ich rozwiązania Zmiana jakichkolwiek rozwiązań konstrukcyjnych wymaga pisemnej zgody autorów niniejszego projektu, a także (w przypadku zmian znaczących) sporządzenia aneksu lub projektu zamiennego Obowiązują wszystkie uwagi zawarte w niniejszej dokumentacji (opis techniczny, obliczenia statyczne, załączniki oraz rysunki) Rysunki należy oglądać razem z planem sytuacyjnym. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy dokładnie sprawdzić położenie sąsiadujących fundamentów i instalacji podziemnych W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych i słabonośnych, przeprowadzić wymianę gruntów pod nadzorem uprawnionego geologa Rodzaj, typ, grubość i ułożenie warstw izolacyjnych wg specyfikacji architektonicznej Wszystkie otwory należy sprawdzić i porównać z rysunkami branżowymi, a otwory nie naniesione na rysunki konstrukcyjne, a konieczne ze względów technologicznych, można wykonać jedynie po uprzednim uzgodnieniu z projektantem konstrukcji Projekt rozpatrywać łącznie z projektem branży architektonicznej i pozostałymi projektami branżowymi

8 8/9 Elementy stalowe użyte do konstrukcji należy zabezpieczyć przed korozją wg poniższej lub innej dopuszczonej instrukcji lub normy: Instrukcja wydana w 1992r przez ITB: -przed pokryciem konstrukcji farbami ochronnymi należy dokonać jej oczyszczenia w stopniu 3, -farba olejna podkładowa cynkol o symbolu dwukrotnie, -farba syntetyczna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara lub o innej barwie - dwukrotnie, Łączna grubość powłoki ochronnej - min. 120 mikronów. Długości belek stalowych projektowanych dostosować do rzeczywistych rozpiętości między ścianami ( wykonać pomiary sprawdzające przed przycięciem odpowiednich długości). Prace rozbiórkowe, wyburzeniowe i przebudowę prowadzić z należytą ostrożnością i starannością i w oparciu o przepisy prawa budowlanego. Nie wolno wykonywać jednocześnie wszystkich wyburzeń wyznaczonych. Ściany usuwać pojedynczo Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne aktualne atesty PZH, p.poż., aprobaty techniczne ITB i certyfikaty zgodności z aprobatami. Rozwiązania systemowe wykonać zgodnie z technologią aprobatami technicznymi ITB 15. Normy, literatura i programy komputerowe. Normy: PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe PN-82/B Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne, Obciążenia pojazdami PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem PN-80/B-02010/Az1 Zmiana do PN-80/B z października 2006 PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1 - Zmiana do PN-77/B z lipca 2009 PN-76/B Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń PN-81/B Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - obliczenia statyczne i projektowanie PN-EN Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe, PN-EN :2008/AC Literatura: Konstrukcje żelbetowe TOM 1,2,3 - W. Starosolski. Wyd. 2006r. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002 TOM 1 i TOM 2 Warszawa 2005 Zarys geotechniki Z. Wiłun, Warszawa 2005 Programy komputerowe:

9 - program do obliczeń płyt stropowych żelbetowych metodą MES ABC Płyta program do obliczeń przestrzennych metodą MES ABC Obiekt 3D robot Expert 18.0: Kalkulator Żelbetu, Kalkulator Fundamentów - pakiet Specbud 9/9 Projektował: mgr inż. Jakub Ząbczyk Opracował: mgr inż. Jakub Ząbczyk mgr inż. Krzysztof Pióro mgr inż. Anna Woldan-Ziętko Sprawdził: mgr inż. Andrzej Sadowski

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... 40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax +48 032 201 81 76; www.statyk.pl NIP: 635-105-88-21 PKO BP II Oddział Katowice 89 1020 2313 0000 3902 0022 4634 Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OCHRONA ZABYTKÓW... 3 5. OCHRONA ŚRODOWISKA... 3 6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO... 4 6.1. Lokalizacja i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo