Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne"

Transkrypt

1 Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy artystyczne Centrum Informacji i Promocji Zintegrowany System Zarządzania Konferencje i szkolenia Oferta

2 ul. Zakopiańska Kraków tel fax NIP: O Instytucie Instytut Odlewnictwa, założony w roku 1946 w Krakowie, jest wiodącą jednostką państwową prowadzącą działalność naukowo-badawczą na rzecz przemysłu odlewniczego w Polsce pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. W uznaniu osiągnięć na polu nauki i innowacji, Instytut został zaliczony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grupy instytucji B+R o najwyższej w rankingu ocenie A. Instytut zatrudnia 115 pracowników, w tym 50 pracowników naukowych, a w tym 9 profesorów i 16 doktorów. Budynek główny Zakres działania Prace badawcze i aplikacyjne w zakresie inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem odlewania metali i stopów oraz materiałów kompozytowych Opracowywanie technologii nowych tworzyw inżynierskich, a także materiałów stosowanych w procesach odlewniczych Akredytowane badania właściwości i struktury materiałów Dyrektor Instytutu Odlewnictwa prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak Kompleksowe badania metali i stopów w stanie ciekłym i ciekło-stałym Prototypowanie i projektowanie w systemie RPS (Rapid Prototyping System) z uwzględnieniem najnowszych modułów symulacji komputerowej Opracowywanie systemów regeneracji materiałów stosowanych w procesach odlewniczych Opracowywanie systemów utylizacji odpadów powstających w procesach odlewniczych oraz odpadów z innych procesów odlewniczych Analizy statystyczne dotyczące zagadnień związanych z przemysłem odlewniczym Hall główny Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji z zakresu odlewnictwa Certyfikacja wyrobów i maszyn odlewniczych oraz materiałów pomocniczych dla odlewnictwa Informacja o aktualnie prowadzonych pracach normalizacyjnych w kraju i Europie w zakresie odlewnictwa Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów Wydawnictwa naukowe i specjalistyczne Sala wykładowa 2

3 Sale do telekonferencji Instytut posiada trzy nowe, w pełni wyposażone, sale konferencyjne z systemami telekonferencji, dostosowane do prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów lub innego typu spotkań. Największa z nich może pomieścić do 160 osób. Danuta Głownia tel Zintegrowany System Zarządzania einstytut Zintegrowany System Zarządzania einstytut to wielomodułowy, dedykowany system ERP wspomagający zarządzanie, wdrożony w Instytucie Odlewnictwa od sierpnia System jest dostosowany do specyfiki działalności jednostek badawczych i naukowych, otwarty na dalszy rozwój i rozbudowę. Serdecznie zachęcamy do kontaktu firmy i instytucje zainteresowane wdrożeniem u siebie podobnego rozwiązania. mgr inż. Anna Siemieńska tel Biblioteka i czytelnia Biblioteka Techniczna Instytutu Odlewnictwa funkcjonuje obecnie w strukturze Centrum Informacji i Promocji. Zasoby biblioteki, gromadzone od 1946 roku, obejmują zbiory literatury naukowej z zakresu metalurgii i odlewnictwa oraz dziedzin pokrewnych: metaloznawstwa, chemii, fizyki, historii techniki, ochrony środowiska, informatyki, marketingu, systemów jakości i zarządzania produkcją. Zasoby biblioteki Instytutu Odlewnictwa stanowią największy w Polsce zbiór polskiej i zagranicznej literatury odlewniczej. Klienci spoza Instytutu mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie w czytelni biblioteki. lic. Katarzyna Potępa tel Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Przemysłem Zakres działania: Bieżący monitoring problematyki i potrzeb technologiczno-badawczych przemysłu odlewniczego Utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami odlewni Doradztwo merytoryczne w zakresie przedsięwzięć dotyczących współpracy Instytutu Odlewnictwa z przemysłem Pełnomocnik Dyrektora ds. Przemysłu mgr inż. Marek Kranc tel Inicjowanie tematyki współpracy i badań Szkolenia dla przemysłu Pomoc w organizacji konferencji i seminariów z zakresu odlewnictwa Współpraca z Centrum Polskiego Odlewnictwa, AGH i innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i zagranicą 3

4 Centrum Projektowania i Prototypowania Centrum Projektowania i Prototypowania Zakres działania: Realizacja nowych konstrukcji modeli, odlewów i innych komponentów metodami szybkiego prototypowania Skanowanie 3D obiektów rzeczywistych dla odtworzenia ich dokumentacji technicznej, kontroli wymiarowej oraz archiwizacji Kierownik Centrum: dr inż. Aleksander Karwiński, prof. nadzw. tel Projektowanie i prototypowanie technologii z wykorzystaniem metod numerycznych Opracowywanie i wdrażanie odlewniczych technologii precyzyjnych (metoda wytapianych modeli, metoda zgazowywanych modeli, metoda Shawa itp.) Badania materiałów dla odlewnictwa precyzyjnego Pracownia Projektowania Procesów Technologicznych Zakres działania: Badanie zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesie powstawania warstwy ceramicznej, w aspekcie poprawy jakości odlewów Opracowywanie technologii z udziałem nowej generacji ciekłych mas ceramicznych przeznaczonych na formy do wykonywania odlewów ze stopów Ti, Ni, Co oraz materiałów kompozytowych w próżniowym indukcyjnym piecu odśrodkowym SuperCast Badanie zjawisk zachodzących w odlewach i materiałach kompozytowych w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia izostatycznego prasa izostatyczna HIP AIP30-10H Pomiar parametrów termofizycznych materiałów ceramicznych przeznaczonych na warstwowe formy ceramiczne Piec i materiały do odlewanie stopów tytanu Kierownik Pracowni: mgr inż. Wojciech Leśniewski tel Pracownia Prototypowania Szybkie Prototypowanie Zakres działania: Dobór właściwych technologii wytwarzania dla części prototypowych Wykonywanie modeli technikami szybkiego prototypowania: 3D Printing, FDM, LOM, DotJet (Solidscape) Kierownik Pracowni: mgr inż. Piotr Kowalski tel Wytwarzanie prototypowych odlewów technikami precyzyjnymi i tradycyjnymi Wykonywanie matryc silikonowych i modeli woskowych Opracowywanie technologii odlewniczych i przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnych oprzyrządowania odlewniczego 4

5 Centrum Projektowania i Prototypowania Skanowanie (digitalizacja) 3D Zakres działania: Skanowanie 3D obiektów rzeczywistych dla odtworzenia ich dokumentacji technicznej Kontrola wymiarowa w postaci kolorowej mapy odchyłek oraz konkretnych wymiarów na podstawie 2D i 3D rysunków klienta mgr inż. Andrzej Gil Konwersja zeskanowanych obiektów do postaci edytowalnych rysunków CAD (*.igs, PARASOLID, *.step) Archiwizacja 3D rzeźb i obiektów muzealnych tel Odlewy artystyczne Zakres działania: Opracowywanie i wdrażanie technologii wytwarzania odlewów artystycznych Wykonywanie małogabarytowych odlewów artystycznych mgr inż. Krzysztof Wańczyk tel Pracownia Projektowania Komputerowego Procesów Odlewniczych Zintegrowany System Modelowania Zakres działania: Modelowanie CAD Solid Works, Solid Edge Kierownik Pracowni: inż. Stanisław Pysz tel Analiza i optymalizacja konstrukcji Ansys Analiza i optymalizacja technologii odlewania MAGMASoft, Flow3D Modelowanie właściwości odlewniczych i eksploatacyjnych CAD-Ansys-MAGMA-Flow3D-Ansys Wyniki symulacji z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Modelowania 5

6 Centrum Badań Wysokotemperaturowych Centrum Badań Wysokotemperaturowych Zakres badań: Kierownik Centrum: prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak tel Uniwersalny zestaw aparaturowy do kompleksowych Wysokotemperaturowe badania reaktywności i stabilności chemicznej układów metal/metal, metal/ceramika, metal/szkło, szkło/ceramika Wysokotemperaturowe badania kinetyki zwilżania i rozpływania się ciekłych metali i stopów w kontakcie z materiałami stałymi Badania trwałości połączeń różnorodnych materiałów Badania materiałów metodami analizy termicznej, pozwalające na: identyfikację i analizę przemian fazowych, wyznaczanie parametrów obróbki cieplnej stopów odlewniczych, konstrukcję wykresów CTPc dla stali i żeliwa sferoidalnego ADI, określenie zależności ciepła właściwego i gęstości od temperatury, określenie współczynników rozszerzalności liniowej, określenie ciepła (entalpii) przemian fazowych, określenie parametrów kinetycznych przemian fazowych. badań właściwości ciekłych metali i stopów w wysokiej temperaturze Wykonywane usługi: Badana kropla metalu na podłożu ceramicznym Dobór materiałów na oprzyrządowanie metalurgiczne (tygle, formy odlewnicze, mieszadła i in.) Dobór pokryć technologicznych i ochronnych Dobór parametrów technologicznych wytwarzania połączeń różnorodnych materiałów typu metal/ceramika, metal/metal, metal/szkło, szkło/ceramika Dobór składników materiałów kompozytowych i struktur gradialnie funkcjonalnych Sprawdzanie termoelementów i przyrządów do pomiaru temperatury metodą porównawczą, potwierdzone świadectwem sprawdzenia Wyznaczanie temperaturowego przebiegu właściwości termofizycznych metali, stopów i materiałów ceramicznych Badania połączeń metal-ceramika Unikalny w skali światowej zespół aparaturowy do badań zjawisk powierzchniowych ciekłych metali i stopów, charakteryzujący się szerokimi możliwościami badawczymi: dr inż. Rafał Nowak tel w temperaturze do ok C, podciśnienie rzędu 10-6 hpa lub atmosfera ochronna, obserwacja i rejestracje kinetyki zwilżania w płaszczyźnie pionowej dodatkowe możliwości do realizacji bezpośrednio w trakcie badań oczyszczanie kropli z powłoki tlenkowej poprzez wyciskanie kropli z kapilary specjalnej konstrukcji, realizacji warunków szoków cieplnych. 6

7 Centrum Badań Wysokotemperaturowych Badania lutowności Badania i pomiary lutowności materiałów używanych w montażu sprzętu elektronicznego zarówno podłoży (PCB), jak i elementów (SMD) metodą meniskograficzną zwaną też zanurzeniową Analiza i optymalizacja procesu lutowania pod względem parametrów technologicznych (temperatura, podłoże, lutowie, topnik) Ocena jakości stosowanych materiałów zarówno PCB, jak i SMD Badania lutowności w atmosferze ochronnej Weryfikacja zgodności według standardów: IPC/ECA J-STD-002C, IPC J-STD-003B, IPC J-STD-004B, J-STD-005, IPC J-STD-006B dr inż. Artur Kudyba tel Badania SEM i EDS Badanie mikrostruktury powierzchni oraz zgładów metalograficznych metali, stopów, kompozytów, ceramiki i połączeń metal/metal, metal/ceramika oraz proszków wraz z analizą składu chemicznego próbek (EDS) dr inż. Aleksandra Siewiorek tel Badania korozji materiałów Badanie procesów kinetyki utleniania/redukcji metali i stopów w szerokim zakresie temperatury badań od 20 C do 1600 C. Badanie materiałów monolitycznych i kompozytowych, zwartych i proszkowych dr inż. Marta Homa tel Możliwość realizacji badań w warunkach przepływu gazu ochronnego, w atmosferze utleniającej (powietrze, tlen i in.), atmosferze redukującej, atmosferach agresywnych (SO 2, H 2 S, CO 2, amoniak w stężeniu do 1% obj. mieszaniny gazowej) oraz podciśnieniu do 10-2 hpa Charakterystyka materiałów ceramicznych (określanie ich czystości i procentu degradacji) Charakterystyka materiałów budowlanych (jak temperatura zeszklenia waty szklanej) Rozkład polimerów Analiza przemian fazowych Badanie stabilności termicznej i efektów energetycznych reakcji Badanie reakcji wybuchowych (reakcja sublimacji) Identyfikacja gazowych produktów rozkładu reakcji Jesteśmy cytowani przez NASA! Jesteśmy cytowani przez NASA! Wyniki badań Centrum znajdują są w bazie cytowań NASA, co stanowi o ich randze i ważności w świecie zaawansowanych materiałów przyszłości. 7

8 Zespół Laboratoriów Badawczych Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratoria posiadają certyfikat akredytacji według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw. tel Kierownik Laboratorium: mgr inż. Beata Czawa tel Jednoczesny analizator węgla i siarki CS600 (LECO) Optyczny spektrometr emisyjny z wzbudzeniem jarzeniowym firmy LECO typ GDS 850A Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich Oznaczanie zawartości pierwiastków: Al, Ag, As, Ba, Be, Bi, Ca, Ce, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, P, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Si, Sn, Sr, Te, Ti, V i Zn (składniki podstawowe oraz ślady) w stopach metali, żelazostopach i innych materiałach odlewniczych metodami klasycznymi oraz metodami spektrofotometryczną oraz absorpcyjnej spektrometrii atomowej płomieniowej i z atomizacją elektrotermiczną (spektrometr SOLAR M6) Oznaczanie zawartości pierwiastków: Ag, Al, As, B, Be, Bi, C, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Fe, Mg, Mn, Mo, Nb, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sr, Sn, Ti, V, W, Y, O, N, Zr, Zn, La, Nd, Pr (w zależności od rodzaju stopu) w próbkach litych metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z wzbudzeniem iskrowym i jarzeniowym (spektrometry ARL MA i GDS 850A): stal nisko-, średnio- i wysokostopowa, staliwo nisko-, średnio- i wysokostopowe, żeliwo szare, sferoidalne i wysokostopowe, stopy niklu, stopy kobaltu, stopy aluminium, stopy miedzi, stopy magnezu, stopy tytanu, stopy cyny Analiza profilowa QDP umożliwiająca określenie składu chemicznego badanych warstw w funkcji odległości do powierzchni próbki Oznaczanie zawartości węgla i siarki w sto pach żelaza, kobaltu, niklu i żelazostopach (wiórka) metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR analizator CS 600 firmy LECO Oznaczanie zawartości tlenu, azotu i wodoru w stopach żelaza, tytanu, miedzi i kobaltu metodą wysokotemperaturowej ekstrakcji z detekcją IR (tlen) i pomiaru przewodnictwa cieplnego (azot) analizator TCH 660 firmy LECO Badania materiałów formierskich dla odlew nictwa: podstawowych w zakresie pełnym dla piasków formierskich: zawartości wody, lepiszcza, składu chemicznego, wę glanów, wskaźnika ph; analizy sitowej z oznaczeniem frakcji głównej, wskaźnika jednorodności, wskaźnika kształtu ziarna; przepuszczalności piasku na sucho, na wilgotno, pomocniczych w zakresie analizy sitowej, temperatury spiekania, wydzielalności gazów, czasu wstępnego utwardzania, czasu całkowitego utwardzania, badań rozjem czych bentonitu, badań właściwości wy trzymałościowych, mas formierskich i rdzeniowych kla sycznych, chemoutwardzalnych i termoutwardzalnych w zakresie właściwości technologicznych, tj. zawartości wody, prze puszczalności Pw, Ps, Pu, osypliwości, wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie, zginanie i ścinanie; trwałości masy do formowania oraz mas przeznaczonych do formowania skorupo wego, spoiw organicznych i nieorganicznych oraz ich utwardzaczy w zakresie płynności żywic, oznaczania czasu utwardzania żywic do powle kania piasku, szybkości żelowania szkła wodnego z flodurem powłok ochronnych form i rdzeni, kle jów i oddzielaczy w zakresie temperatury spiekania powłok, wydzielalności gazów ze składników oraz gotowych powłok, szybko ści utwardzania, ścieralności i przyczepności powłok ochronnych, gęstości, sedymentacji, oznaczania właściwości wytrzymałościowych i wydzielalności gazów z klejów odlewniczych 8

9 Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Kierownik Laboratorium: mgr inż. Łukasz Boroń tel Badania mikroskopowe metali, stopów, kompozytów, materiałów ceramicznych, połączeń metal-ceramika i metal-metal z użyciem unikalnej techniki selektywnego kolorowego trawienia do ujawnienia i identyfikacji składników fazowych i mikrostrukturalnych Badania metodami mikroskopii skaningowej z użyciem techniki mikroanalizy rentgenowskiej do ujawnienia i identyfikacji lokalnego składu chemicznego Badania mechaniczne: statyczna próba rozciągania w temperaturze -60 o C do 1000 o C, ściskania w temperaturze otoczenia, zginania (również w oparciu o próbę niskocyklową), również z zastosowaniem ekstensometrów i techniki tensonometrii oporowej do oznaczania np. umownych granic sprężystości i plastyczności, modułu E, liczby Poissona Próby udarności w temperaturze otoczenia oraz temperaturze podwyższonej i obniżonej Pomiary twardości metodami: Brinella, Vickersa, Rockwella Badania dla potrzeb certyfikacji wyrobów Laboratorium Badań Nieniszczących Tomograf do prześwietlania obiektów 1x1x1 m Kierownik Laboratorium: mgr inż. Adam Tchórz tel Prace badawcze metodami nieinwazyjnymi mające na celu określenie budowy strukturalnej i ujawnienie ewentualnych wad w tej budowie Prace badawcze mające na celu zwiększenie precyzji i dokładności rodzajów ujawnianych wad wewnętrznych oraz dokładna lokalizacja ich położenia Prace badawcze zmierzające do rozszerzenia zakresów i mechanizacji badań metodą magnetyczno-proszkową odlewów i elementów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych Prace badawcze związane z pomiarem promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty Prace badawcze związane z zastosowaniem rentgenowskiej tomografii komputerowej w inżynierii materiałowej, inżynierii odwrotnej i inżynierii pomiarowej Prace badawcze mające na celu pełne wykorzystanie tomografii komputerowej do takich zagadnień, jak: wykrywanie i ocena wielkości defektów, badanie struktury, analiza pod kątem poprawności opisu geometrycznego, digitalizacja obiektów rzeczywistych Prace naukowo-badawcze mające na celu szersze zastosowanie metod nieniszczących do badania materiałów kompozytowych oraz innych nowoczesnych tworzyw Laboratorium Ochrony Środowiska Elektroniczny nos mobilny chromatograf gazowy Kierownik Laboratorium: dr inż. Janusz Faber tel Badania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (w zakresie hałasu, wibracji, zapylenia, stężeń związków chemicznych, mikroklimatu, oświetlenia stanowisk pracy, wydatku energetycznego) Badania emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych Badania odpadów przemysłowych (oznaczanie wymywalności zanieczyszczeń z odpadów, określanie oddziaływania odpadów na środowisko naturalne, klasyfikacje odpadów, opracowywanie wytycznych projektowych zorganizowanego wysypiska odpadów) Badania toksyczności materiałów formierskich (wydzielalności gazów podczas rozkładu termicznego materiałów formierskich, jakościowej i ilościowej analizy związków chemicznych powstających podczas destrukcji tych materiałów) Opracowywanie operatów dotyczących ochrony powietrza 9

10 Zakład Stopów Metali Nieżelaznych Zakład Stopów Metali Nieżelaznych Zakres usług: Opracowywanie nowych oraz optymalizacja istniejących tworzyw odlewniczych na bazie metali nieżelaznych, w tym kompozytów Kierownik Zakładu: dr inż. Aleksander Fajkiel tel Dobór technologii wykonywania odlewów ze stopów metali nieżelaznych począwszy od topienia, uszlachetniania ciekłego metalu poprzez rafinację i modyfikację, kontrolę ciekłego metalu po obróbkę cieplną Dobór parametrów technologicznych odlewania oraz nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz oprzyrządowania odlewniczego Opracowywanie technologii wytwarzania i przetwarzania kompozytów metalowych metodami odlewniczymi Opracowywanie nowych preparatów pomocniczych, szczególnie dla odlewnictwa ciśnieniowego oraz ich wdrażanie w odlewniach, a także ocena przydatności w warunkach krajowych odlewni materiałów pochodzących z importu Opracowywanie założeń do mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych w odlewnictwie metali nieżelaznych Opiniowanie wniosków o dofinansowanie oraz szczegółowych ekspertyz Opracowywanie wytycznych do projektów technologicznych budowy nowych lub modernizacji istniejących odlewni Wytwarzanie i homogenizacja mieszanin metalowo-ceramicznych, w tym nanomateriałów w wysokoenergetycznym młynie kulowym Formowanie w stanie stało-ciekłym dr inż. Piotr Dudek tel Recykling złomu obiegowego stopów metali nieżelaznych Badania odporności materiałów na szoki cieplne Badania przewodności elektrycznej metali nieżelaznych i ich stopów Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji w zakresie nowoczesnych technologii odlewniczych metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem odlewania wysokociśnieniowego Możliwość wykonywania małoseryjnej produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych technologią odlewania do form piaskowych, kokilowych i wysokociśnieniową (High Pressure Die Casting) oraz prasowania w stanie ciekłym (squeeze casting) (stopów Al i Mg) w tym metodą tiksotropową Pomiar zawartości wodoru, niemetalicznych wtrąceń i gęstości w stopach aluminium Stanowisko do odlewania i recyklingu stopów Analiza termiczno-derywacyjna (ATD) stopów aluminium magnezu dr inż. Piotr Dudek tel

11 Zakład Stopów Metali Nieżelaznych Kompozytowy pasywny pancerz ochronny Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, według oryginalnej myśli inżynierskiej zbudowany jest ze specjalnej wielowarstwowej konstrukcji zatopionej w metalowej osnowie ze stopów lekkich, zwieńczonej w zewnętrznej warstwie metalowymi lub ceramicznymi bryłami geometrycznymi. Więcej informacji na /pancerz/ mgr inż. Paweł Darłak tel Kordieryt z popiołów lotnych Ceramiczna kształtka z kordierytu wysokotemperaturowego wytworzona w wyniku niskotemperaturowej syntezy popiołów lotnych pochodzących z filtrów elektrowni i elektrociepłowni. mgr inż. Piotr Długosz tel Rejestracja procesów kamerą termowizyjną Dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej możliwa jest analiza utraty energii podczas procesów technologicznych. mgr inż. Paweł Darłak tel Stanowisko z kamerą termowizyjną FLIR SC620 Rozdzielczość pixeli Zakres pomiarowy C Czułość 0,0035 K Zapis 30 klatek/s Badanie szoków cieplnych Urządzenie przeznaczone do badań odporności na szoki cieplne materiałów metalowych, ceramicznych i kompozytowych z automatyczną rejestracją charakterystyk czasowych i temperaturowych procesu. mgr inż. Paweł Darłak tel Parametry stanowiska: maksymalna ilość próbek: 12 szt. zakres temperatury pracy: C automatyczna stabilizacja temperatury medium chłodzącego wysoka precyzja i powtarzalność cyklu temperaturowego praca w trybie czasowym, temperaturowym lub mieszanym automatyczny system rejestracji i archiwizacji cykli temperaturowych wizualizacja pracy urządzenie w czasie rzeczywistym system usuwania medium chłodzącego z badanych próbek 11

12 Zakład Stopów Żelaza Zakład Stopów Żelaza Usługi w zakresie metalurgii i technologii: Modernizacja wydziałów wytwarzania żeliwa i staliwa Opracowywanie i wdrażanie technologii wytwarzania różnych gatunków żeliwa sferoidalnego, wermikularnego, stopowego i staliwa Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. nadzw. Opracowywanie i wdrażanie do produkcji sferoidyzatorów, modyfikatorów i odtleniaczy do żeliwa i staliwa tel Usługi w zakresie topienia, pomiarów i obróbki cieplnej: Linia ADI mgr inż. Jacek Wodnicki Topienie i odlewanie stopów na osnowie Fe, Co, Ni w skali laboratoryjnej, próby badawcze, produkcja małoseryjna Badania erozyjne metali, stopów i materiałów ceramicznych Wykonywanie odlewanych wzorców spektrometrycznych dla stopów żelaza Wykonywanie pomiarów zmian wielkości fizycznych stopów odlewniczych podczas topienia Zalewanie i krzepnięcie z wykorzystaniem techniki komputerowej Wykonywanie termoelementów Pt-Rd-Pt, Ni-Cr oraz doradztwo w zakresie pomiarów temperatury tel Urządzenie do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych Urządzenie umożliwia pomiar w próbce: liczby cykli zmęczenia cieplnego, rezystancji, wydłużenia, naprężeń termicznych, napięcia, prądu, temperatury. Urządzenie zostało zaprojektowane przez pracowników Zakładu Stopów Żelaza Instytutu Odlewnictwa w ramach projektu: POIG /08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne. Urządzenie do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych mgr inż. Andrzej Pytel tel

13 Zaklad Technologii Zakład Technologii Zakres usług: Opracowywanie nowych i udoskonalanie istniejących surowców, spoiw (szczególnie spoiw nieorganicznych) i komponentów do mas formierskich oraz technologii ich produkcji, z uwzględnieniem problematyki ekologicznej i ekonomicznej Kierownik Zakładu: dr inż. Irena Izdebska-Szanda tel Opracowywanie nowoczesnych metod badań właściwości fizykochemicznych i technologicznych materiałów i mas formierskich Prace badawcze, koncepcyjne i technologiczne związane z regeneracją mas formierskich i rdzeniowych wraz z przerobem mas odwałowych do wykorzystania w odlewni i w innych gałęziach przemysłu (w tym nadzór autorski nad wdrożeniem do praktyki odlewniczej) Prace badawcze związane z zagospodarowaniem odpadów przemysłowych dla potrzeb odlewnictwa Opracowywanie nowoczesnych maszyn, urządzeń (formierki, urządzenia do regeneracji) i aparatury kontrolno-pomiarowej dla odlewnictwa Opracowywanie nowoczesnych technologii i materiałów do sferoidyzacji i modyfikacji żeliwa Opracowywanie i ulepszanie galanterii oraz materiałów pomocniczych dla odlewnictwa Refraktometr RX-7000 α Służy do określania wartości współczynnika refrakcji dyspersji (koloidów krzemianowych) Gniazdo pomiarowe aparatu wyposażone w układ Peltiera do automatycznego termostatowania próbki Minimalny zakres pomiarowy: 0 100% Brix; nd (indeks refrakcji) Oprogramowanie do automatycznego gromadzenia i organizowania wyników pomiarowych oraz prezentacji wyników w formie graficznej Pyłomierz DustTrak 85 DRX Służy do badania stężenia pyłu zawieszonego dowolnej frakcji w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją pomiarów Pomiar stężenia pyłu w zakresie: od 0,001 do 150 mg/m 3 Zakres rozmiarów mierzonych cząstek od 0,1 do 15 μm Wyposażony w oprogramowanie wraz ze sterownikiem do analizy danych zbieranych przez pyłomierz 13

14 Biuro Certyfikacji i Normalizacji Biuro Certyfikacji i Normalizacji Kierownik Biura: mgr Elżbieta Balcer tel Sekretariat KT nr 301 mgr inż. Piotr Wodniak tel Biuro prowadzi działalność: certyfikacyjną normalizacyjną. CERTYFIKACJA Biuro działa jako jednostka certyfikująca wyroby od 1995 roku, obecnie w oparciu o Ustawę z dnia o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 45011:2000. Potwierdzeniem kompetencji jednostki jest Certyfikat Akredytacji AC 030, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Jednostka prowadzi certyfikację: w obszarze dobrowolnym certyfikację zgodności wyrobów, w szczególności: wyrobów dla systemów kanalizacyjnych i zabezpieczania dróg, rur i elementów rurociągów, armatury wodociągowej i instalacji centralnego ogrzewania, części złącznych, innych wyrobów i odlewów z żeliwa, staliwa, aluminium i innych metali nieżelaznych, materiałów pomocniczych dla odlewnictwa i hutnictwa, maszyn i urządzeń dla odlewnictwa. w obszarze regulowanym krajowym certyfikację wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym, w szczególności: rur, elementów rurociągów, łączników metalowych, armatury stosowanej w instalacjach wody pitnej, łączników do wyrobów konstrukcyjnych z drewna. w obszarze regulowanym europejskim (jako jednostka notyfikowana nr 2511) certyfikację zakładowej kontroli produkcji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, dla: odlewów staliwnych do zastosowań konstrukcyjnych, konstrukcji stalowych i aluminiowych, wyrobów konstrukcyjnych aluminiowych na obiekty budowlane, zestawów śrubowych do połączeń sprężanych i niesprężanych. NORMALIZACJA Działalność normalizacyjna obejmuje całokształt realizacji zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu Komitetu Technicznego nr 301 ds. Odlewnictwa powołanego przez Polski Komitet Normalizacyjny. Podstawowe zadania realizowane przez KT nr 301 dotyczą: wprowadzania norm europejskich (EN) i międzynarodowych (ISO) do norm PN, opracowywania norm krajowych (PN) na zlecenie przemysłu, udziału w opracowywaniu norm EN i ISO, udzielania informacji o normach opracowywanych przez KT nr 301. Zakres tematyczny norm opracowywanych przez KT nr 301 obejmuje całokształt zagadnień odlewniczych z zakresu działania Komitetu Technicznego nr 301, ze szczególnym uwzględnieniem odlewów i stopów odlewniczych oraz ich badań, warunków dostawy odlewów, wymagań bezpieczeństwa urządzeń do produkcji i kształtowania metali, materiałów formierskich i pomocniczych. 14

15 Centrum Informacji i Promocji Centrum Informacji i Promocji Zakres działalności: Wydawanie książek, czasopism i innych publikacji Instytutu Odlewnictwa Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów (w tym seminariów promocyjnych firm) Prowadzenie biblioteki technicznej IOd Kierownik Centrum: mgr Joanna Madej tel Usługi z zakresu informacji naukowo-technicznej: baza literatury SINTE baza Analizy z artykułów zagranicznych Organizacja praktyk oraz staży naukowych Czasopisma Kwartalnik Prace Instytutu Odlewnictwa W Pracach Instytutu Odlewnictwa publikowane są oryginalne artykuły z zakresu inżynierii materiałowej tworzyw i materiałów odlewniczych, analizy procesów krzepnięcia i krystalizacji stopów oraz wspomagania komputerowego z zakresu konstrukcji odlewów i modelowania procesów odlewniczych. Czasopismo ukazuje się w formie drukowanej oraz on-line. mgr Anna Samek-Bugno tel Czasopismo jest indeksowane w takich bazach, jak: Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech, Index Copernicus, ProQuest, EBSCO, ARIANTA. Naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne oraz w programie (wyszukiwarce) Google Scholar, na portalu e-publikacje Nauki Polskiej oraz portalu społecznościowym Facebook. Obecnie Redakcja czasopisma prowadzi starania o indeksację w kolejnej bazie CAS (Chemical Abstracts Service). Pełne teksty artykułów dostępne są pod adresem: Kwartalnik Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat inż. Marta Konieczna tel W czasopiśmie publikowane są artykuły dokumentujące wyniki prac badawczych, artykuły dotyczące statystyki produkcji odlewów, praktyki przemysłowej, ochrony środowiska i in., informacje o nowych i wycofanych normach, abstrakty w języku polskim artykułów zagranicznych dot. odlewnictwa oraz sprawozdania ze szkoleń, konferencji i spotkań, a także informacje o realizowanych przez Instytut projektach finansowanych ze środków UE oraz nowych wydawnictwach. Czasopismo wydawane jest w formie elektronicznej i dostępne jest bezpłatnie na stronie: Wydawnictwa książkowe Informacja o oferowanych do sprzedaży wydawnictwach podana jest na stronie Instytutu w zakładce wydawnictwa książkowe IOd. Baza literatury - SINTE mgr inż. Joanna Dziaduś-Rudnicka tel Na zamówienie sporządzane są (odpłatnie) wykazy literatury z bazy SINTE na dowolnie wybrany temat z zakresu odlewnictwa. Część zawartości bazy dostępna jest bezpłatnie pod adresem: 15

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2015-2016 Tematy Prac magisterskich Technologii Formy 2015-2016 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub wermikularyzowanego w formie odlewniczej

Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub wermikularyzowanego w formie odlewniczej PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień 15.12.2016 Numer PN Odlewy PN-EN 1559-1:2011P PN-EN 1559-1:2011E PN-EN 1559-2:2014-12E PN-EN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 Propozycje badawczo-wdrożeniowe Instytutu Odlewnictwa Konwersja

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów 0-0 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Opiekun pracy Miejsce Algorytm bilansowania

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy Tematy Prac Inżynierskich y 2014-2015 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Opiekun pracy Miejsce praktyki 1 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych metodą rezystancyjną 2 Marta Zmarzła

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Metalurgia - Tematy Prac inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 05-06 Tematy Prac Inżynierskich y 05-06 3 5 Zespół dwuosobowy 6 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Przedmiot: Metalurgia i technologie odlewnicze Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM 1 N 0 6-0_0 Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 8 października 2015 r. AB 193 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania 22 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres Centrum

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2016-2017 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Badania stanu powierzchni surowej odlewów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-01_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

IKiFP im. J. Habera PAN

IKiFP im. J. Habera PAN IKiFP im. J. Habera PAN Określenie parametrów technologicznych procesu wykonywania odlewów ze stopów Ti z udziałem materiałów cyrkonowych i itrowych oraz wykonanie modelowych odlewów 15.04.2014 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych 205-206 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni 2 3 Program komputerowej symulacji pracy pieca oporowego.

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria teriałowa 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa szyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 i 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Odlewnictwo stopów metali nieżelaznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: CHARAKTERYSTYKA I OZNACZENIE STALIW. 2016-01-24 1 1. Staliwo powtórzenie. 2. Właściwości staliw. 3.

Bardziej szczegółowo

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji PROJEKT NR: POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski Laboratorium badań materiałowych i technologicznych dr inż. Tomasz Kurzynowski Agenda Oferta badawcza Wyposażenie laboratorium Przykłady realizowanych badań Opracowanie i rozwój nowych materiałów Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności tlenu w ciekłym stopie i wybrane parametry krzywej krystalizacji

Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności tlenu w ciekłym stopie i wybrane parametry krzywej krystalizacji PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nauka o materiałach Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 lutego 2016 r. AB 097 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Obróbka Cieplna Odlewów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa

Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa Zakopane, 23-24

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce instytut odlewnictwa Kraków 2009 Opracowanie redakcyjne Marta Konieczna, Adam Kowalski, Józef Turzyński Skład komputerowy Agnieszka Fiutowska Projekt okładki i opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 06 czerwca 2016 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego

Sytuacja odlewnictwa światowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego Trendy i prognozy - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów - 2010 Wielkość globalnej produkcji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera ANALIZA POŁĄCZENIA WARSTW CERAMICZNYCH Z PODBUDOWĄ METALOWĄ Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Tadeusz Zdziech CEL PRACY Celem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia dla modułu

Opisy efektów kształcenia dla modułu Karta modułu - Projektowanie form dla odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego 1 / 5 Nazwa modułu: Projektowanie form dla odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego Rocznik: 2012/2013 Kod: OM-2-212-s Punkty

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 MATERIAŁOZNAWSTWO Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 PODRĘCZNIKI Leszek A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo K. Prowans: Materiałoznawstwo

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale niestopowe, stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe, specjalne. Łódź 2010

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW1 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie następujących środków trwałych służących do utworzenia i uruchomienia stanowisk

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ im. prof. Meissnera w Ustroniu WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Sylabus modułu: Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami 027 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki.

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nzw. Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Nowoczesne metody metalurgii proszków Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Metal injection moulding (MIM)- formowanie wtryskowe Metoda ta pozwala na wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 16 czerwca 2015 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: PROFTECH

Bardziej szczegółowo

Z-ZIPN Materiałoznawstwo I Materials Science

Z-ZIPN Materiałoznawstwo I Materials Science KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIPN1-0088 Materiałoznawstwo I Materials Science Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Przetwórstwo stopów i materiałów spiekanych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM-2-206-SM-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Centrum Innowacji Edoradca Sp. z o.o S.K.

Centrum Innowacji Edoradca Sp. z o.o S.K. Centrum Innowacji Edoradca Sp. z o.o S.K. Tworzymy dla Ciebie innowacyjne rozwiązania technologiczne dopasowane do Twoich potrzeb O NAS Od momentu utworzenia, Centrum Innowacji EDORADCA, odgrywa istotną

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x. MATERIAŁ ELWOM 25.! ELWOM 25 jest dwufazowym materiałem kompozytowym wolfram-miedź, przeznaczonym do obróbki elektroerozyjnej węglików spiekanych. Kompozyt ten jest wykonany z drobnoziarnistego proszku

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/tydzień:

Liczba godzin/tydzień: Nazwa przedmiotu: Zaawansowane procesy pirometalurgiczne Advanced pyrometallurgical processes Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and manufacture engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INśYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium InŜynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 8 Opracowali: dr

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Inżynierii Materiałowej Stale narzędziowe do pracy na zimno CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze składem chemicznym, mikrostrukturą, właściwościami mechanicznymi

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH Zbigniew Bonderek, Stefan Chromik Kraków 2006 r. WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT Recenzenci: Prof. Dr hab. Inż. Józef Dańko Prof. Dr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 1 dodr. (PWN).

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Proszki metalowe. PRODUCENT VMP Research & Production Holding JSC (VMP Holding) Ekaterinburg,Russia

Proszki metalowe. PRODUCENT VMP Research & Production Holding JSC (VMP Holding) Ekaterinburg,Russia PRODUCENT VMP Research & Production Holding JSC (VMP Holding) Ekaterinburg,Russia WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE RP Intrapol II Sp. z o.o. Żywiec ul. Ks.Pr. Słonki 3c Proszki metalowe Unikatowa produkcja

Bardziej szczegółowo

w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych

w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych Spoiwa krzemianowe Kompozyty krzemianowe (silikatowe) kity, zaprawy, farby szkło wodne Na 2 SiO 3 + 2H 2 O H 2 SiO 3 +

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego - 1 - ŚWIAT Tendencje w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania.

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 2/N Opracowali:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 17 Przedmiot: Nauka o materiałach I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kompozyty odlewane Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk.

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań: elementy wzmacniające przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy LUMA, w skład której wchodzą firmy z branży hutniczej

Jesteśmy częścią Grupy LUMA, w skład której wchodzą firmy z branży hutniczej O FIRMIE Witamy w Odlewni Kutno. Jesteśmy częścią Grupy LUMA, w skład której wchodzą firmy z branży hutniczej i odlewniczej. Odlewnia Kutno to nowoczesna odlewnia żeliwa, oferująca najwyższej jakości wyroby

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu.

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. Zoptymalizowany do pomiaru grubości warstw Detektor Si-PIN o rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 62-2012 SPIS TREŚCI nr 1/2 10 Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie - stan aktualny i prognozy / J. J. Sobczak, E. Balcer, A. Kryczek 28 Jakie są perspektywy rynku metali ziem

Bardziej szczegółowo

BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl.

BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl. 36/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl. STUDNICKI

Bardziej szczegółowo

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nauka o materiałach II Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-31_15W_pNadGen0INE8 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo