Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne"

Transkrypt

1 Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy artystyczne Centrum Informacji i Promocji Zintegrowany System Zarządzania Konferencje i szkolenia Oferta

2 ul. Zakopiańska Kraków tel fax NIP: O Instytucie Instytut Odlewnictwa, założony w roku 1946 w Krakowie, jest wiodącą jednostką państwową prowadzącą działalność naukowo-badawczą na rzecz przemysłu odlewniczego w Polsce pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. W uznaniu osiągnięć na polu nauki i innowacji, Instytut został zaliczony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grupy instytucji B+R o najwyższej w rankingu ocenie A. Instytut zatrudnia 115 pracowników, w tym 50 pracowników naukowych, a w tym 9 profesorów i 16 doktorów. Budynek główny Zakres działania Prace badawcze i aplikacyjne w zakresie inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem odlewania metali i stopów oraz materiałów kompozytowych Opracowywanie technologii nowych tworzyw inżynierskich, a także materiałów stosowanych w procesach odlewniczych Akredytowane badania właściwości i struktury materiałów Dyrektor Instytutu Odlewnictwa prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak Kompleksowe badania metali i stopów w stanie ciekłym i ciekło-stałym Prototypowanie i projektowanie w systemie RPS (Rapid Prototyping System) z uwzględnieniem najnowszych modułów symulacji komputerowej Opracowywanie systemów regeneracji materiałów stosowanych w procesach odlewniczych Opracowywanie systemów utylizacji odpadów powstających w procesach odlewniczych oraz odpadów z innych procesów odlewniczych Analizy statystyczne dotyczące zagadnień związanych z przemysłem odlewniczym Hall główny Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji z zakresu odlewnictwa Certyfikacja wyrobów i maszyn odlewniczych oraz materiałów pomocniczych dla odlewnictwa Informacja o aktualnie prowadzonych pracach normalizacyjnych w kraju i Europie w zakresie odlewnictwa Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów Wydawnictwa naukowe i specjalistyczne Sala wykładowa 2

3 Sale do telekonferencji Instytut posiada trzy nowe, w pełni wyposażone, sale konferencyjne z systemami telekonferencji, dostosowane do prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów lub innego typu spotkań. Największa z nich może pomieścić do 160 osób. Danuta Głownia tel Zintegrowany System Zarządzania einstytut Zintegrowany System Zarządzania einstytut to wielomodułowy, dedykowany system ERP wspomagający zarządzanie, wdrożony w Instytucie Odlewnictwa od sierpnia System jest dostosowany do specyfiki działalności jednostek badawczych i naukowych, otwarty na dalszy rozwój i rozbudowę. Serdecznie zachęcamy do kontaktu firmy i instytucje zainteresowane wdrożeniem u siebie podobnego rozwiązania. mgr inż. Anna Siemieńska tel Biblioteka i czytelnia Biblioteka Techniczna Instytutu Odlewnictwa funkcjonuje obecnie w strukturze Centrum Informacji i Promocji. Zasoby biblioteki, gromadzone od 1946 roku, obejmują zbiory literatury naukowej z zakresu metalurgii i odlewnictwa oraz dziedzin pokrewnych: metaloznawstwa, chemii, fizyki, historii techniki, ochrony środowiska, informatyki, marketingu, systemów jakości i zarządzania produkcją. Zasoby biblioteki Instytutu Odlewnictwa stanowią największy w Polsce zbiór polskiej i zagranicznej literatury odlewniczej. Klienci spoza Instytutu mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie w czytelni biblioteki. lic. Katarzyna Potępa tel Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Przemysłem Zakres działania: Bieżący monitoring problematyki i potrzeb technologiczno-badawczych przemysłu odlewniczego Utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami odlewni Doradztwo merytoryczne w zakresie przedsięwzięć dotyczących współpracy Instytutu Odlewnictwa z przemysłem Pełnomocnik Dyrektora ds. Przemysłu mgr inż. Marek Kranc tel Inicjowanie tematyki współpracy i badań Szkolenia dla przemysłu Pomoc w organizacji konferencji i seminariów z zakresu odlewnictwa Współpraca z Centrum Polskiego Odlewnictwa, AGH i innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i zagranicą 3

4 Centrum Projektowania i Prototypowania Centrum Projektowania i Prototypowania Zakres działania: Realizacja nowych konstrukcji modeli, odlewów i innych komponentów metodami szybkiego prototypowania Skanowanie 3D obiektów rzeczywistych dla odtworzenia ich dokumentacji technicznej, kontroli wymiarowej oraz archiwizacji Kierownik Centrum: dr inż. Aleksander Karwiński, prof. nadzw. tel Projektowanie i prototypowanie technologii z wykorzystaniem metod numerycznych Opracowywanie i wdrażanie odlewniczych technologii precyzyjnych (metoda wytapianych modeli, metoda zgazowywanych modeli, metoda Shawa itp.) Badania materiałów dla odlewnictwa precyzyjnego Pracownia Projektowania Procesów Technologicznych Zakres działania: Badanie zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesie powstawania warstwy ceramicznej, w aspekcie poprawy jakości odlewów Opracowywanie technologii z udziałem nowej generacji ciekłych mas ceramicznych przeznaczonych na formy do wykonywania odlewów ze stopów Ti, Ni, Co oraz materiałów kompozytowych w próżniowym indukcyjnym piecu odśrodkowym SuperCast Badanie zjawisk zachodzących w odlewach i materiałach kompozytowych w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia izostatycznego prasa izostatyczna HIP AIP30-10H Pomiar parametrów termofizycznych materiałów ceramicznych przeznaczonych na warstwowe formy ceramiczne Piec i materiały do odlewanie stopów tytanu Kierownik Pracowni: mgr inż. Wojciech Leśniewski tel Pracownia Prototypowania Szybkie Prototypowanie Zakres działania: Dobór właściwych technologii wytwarzania dla części prototypowych Wykonywanie modeli technikami szybkiego prototypowania: 3D Printing, FDM, LOM, DotJet (Solidscape) Kierownik Pracowni: mgr inż. Piotr Kowalski tel Wytwarzanie prototypowych odlewów technikami precyzyjnymi i tradycyjnymi Wykonywanie matryc silikonowych i modeli woskowych Opracowywanie technologii odlewniczych i przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnych oprzyrządowania odlewniczego 4

5 Centrum Projektowania i Prototypowania Skanowanie (digitalizacja) 3D Zakres działania: Skanowanie 3D obiektów rzeczywistych dla odtworzenia ich dokumentacji technicznej Kontrola wymiarowa w postaci kolorowej mapy odchyłek oraz konkretnych wymiarów na podstawie 2D i 3D rysunków klienta mgr inż. Andrzej Gil Konwersja zeskanowanych obiektów do postaci edytowalnych rysunków CAD (*.igs, PARASOLID, *.step) Archiwizacja 3D rzeźb i obiektów muzealnych tel Odlewy artystyczne Zakres działania: Opracowywanie i wdrażanie technologii wytwarzania odlewów artystycznych Wykonywanie małogabarytowych odlewów artystycznych mgr inż. Krzysztof Wańczyk tel Pracownia Projektowania Komputerowego Procesów Odlewniczych Zintegrowany System Modelowania Zakres działania: Modelowanie CAD Solid Works, Solid Edge Kierownik Pracowni: inż. Stanisław Pysz tel Analiza i optymalizacja konstrukcji Ansys Analiza i optymalizacja technologii odlewania MAGMASoft, Flow3D Modelowanie właściwości odlewniczych i eksploatacyjnych CAD-Ansys-MAGMA-Flow3D-Ansys Wyniki symulacji z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Modelowania 5

6 Centrum Badań Wysokotemperaturowych Centrum Badań Wysokotemperaturowych Zakres badań: Kierownik Centrum: prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak tel Uniwersalny zestaw aparaturowy do kompleksowych Wysokotemperaturowe badania reaktywności i stabilności chemicznej układów metal/metal, metal/ceramika, metal/szkło, szkło/ceramika Wysokotemperaturowe badania kinetyki zwilżania i rozpływania się ciekłych metali i stopów w kontakcie z materiałami stałymi Badania trwałości połączeń różnorodnych materiałów Badania materiałów metodami analizy termicznej, pozwalające na: identyfikację i analizę przemian fazowych, wyznaczanie parametrów obróbki cieplnej stopów odlewniczych, konstrukcję wykresów CTPc dla stali i żeliwa sferoidalnego ADI, określenie zależności ciepła właściwego i gęstości od temperatury, określenie współczynników rozszerzalności liniowej, określenie ciepła (entalpii) przemian fazowych, określenie parametrów kinetycznych przemian fazowych. badań właściwości ciekłych metali i stopów w wysokiej temperaturze Wykonywane usługi: Badana kropla metalu na podłożu ceramicznym Dobór materiałów na oprzyrządowanie metalurgiczne (tygle, formy odlewnicze, mieszadła i in.) Dobór pokryć technologicznych i ochronnych Dobór parametrów technologicznych wytwarzania połączeń różnorodnych materiałów typu metal/ceramika, metal/metal, metal/szkło, szkło/ceramika Dobór składników materiałów kompozytowych i struktur gradialnie funkcjonalnych Sprawdzanie termoelementów i przyrządów do pomiaru temperatury metodą porównawczą, potwierdzone świadectwem sprawdzenia Wyznaczanie temperaturowego przebiegu właściwości termofizycznych metali, stopów i materiałów ceramicznych Badania połączeń metal-ceramika Unikalny w skali światowej zespół aparaturowy do badań zjawisk powierzchniowych ciekłych metali i stopów, charakteryzujący się szerokimi możliwościami badawczymi: dr inż. Rafał Nowak tel w temperaturze do ok C, podciśnienie rzędu 10-6 hpa lub atmosfera ochronna, obserwacja i rejestracje kinetyki zwilżania w płaszczyźnie pionowej dodatkowe możliwości do realizacji bezpośrednio w trakcie badań oczyszczanie kropli z powłoki tlenkowej poprzez wyciskanie kropli z kapilary specjalnej konstrukcji, realizacji warunków szoków cieplnych. 6

7 Centrum Badań Wysokotemperaturowych Badania lutowności Badania i pomiary lutowności materiałów używanych w montażu sprzętu elektronicznego zarówno podłoży (PCB), jak i elementów (SMD) metodą meniskograficzną zwaną też zanurzeniową Analiza i optymalizacja procesu lutowania pod względem parametrów technologicznych (temperatura, podłoże, lutowie, topnik) Ocena jakości stosowanych materiałów zarówno PCB, jak i SMD Badania lutowności w atmosferze ochronnej Weryfikacja zgodności według standardów: IPC/ECA J-STD-002C, IPC J-STD-003B, IPC J-STD-004B, J-STD-005, IPC J-STD-006B dr inż. Artur Kudyba tel Badania SEM i EDS Badanie mikrostruktury powierzchni oraz zgładów metalograficznych metali, stopów, kompozytów, ceramiki i połączeń metal/metal, metal/ceramika oraz proszków wraz z analizą składu chemicznego próbek (EDS) dr inż. Aleksandra Siewiorek tel Badania korozji materiałów Badanie procesów kinetyki utleniania/redukcji metali i stopów w szerokim zakresie temperatury badań od 20 C do 1600 C. Badanie materiałów monolitycznych i kompozytowych, zwartych i proszkowych dr inż. Marta Homa tel Możliwość realizacji badań w warunkach przepływu gazu ochronnego, w atmosferze utleniającej (powietrze, tlen i in.), atmosferze redukującej, atmosferach agresywnych (SO 2, H 2 S, CO 2, amoniak w stężeniu do 1% obj. mieszaniny gazowej) oraz podciśnieniu do 10-2 hpa Charakterystyka materiałów ceramicznych (określanie ich czystości i procentu degradacji) Charakterystyka materiałów budowlanych (jak temperatura zeszklenia waty szklanej) Rozkład polimerów Analiza przemian fazowych Badanie stabilności termicznej i efektów energetycznych reakcji Badanie reakcji wybuchowych (reakcja sublimacji) Identyfikacja gazowych produktów rozkładu reakcji Jesteśmy cytowani przez NASA! Jesteśmy cytowani przez NASA! Wyniki badań Centrum znajdują są w bazie cytowań NASA, co stanowi o ich randze i ważności w świecie zaawansowanych materiałów przyszłości. 7

8 Zespół Laboratoriów Badawczych Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratoria posiadają certyfikat akredytacji według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw. tel Kierownik Laboratorium: mgr inż. Beata Czawa tel Jednoczesny analizator węgla i siarki CS600 (LECO) Optyczny spektrometr emisyjny z wzbudzeniem jarzeniowym firmy LECO typ GDS 850A Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich Oznaczanie zawartości pierwiastków: Al, Ag, As, Ba, Be, Bi, Ca, Ce, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, P, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Si, Sn, Sr, Te, Ti, V i Zn (składniki podstawowe oraz ślady) w stopach metali, żelazostopach i innych materiałach odlewniczych metodami klasycznymi oraz metodami spektrofotometryczną oraz absorpcyjnej spektrometrii atomowej płomieniowej i z atomizacją elektrotermiczną (spektrometr SOLAR M6) Oznaczanie zawartości pierwiastków: Ag, Al, As, B, Be, Bi, C, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Fe, Mg, Mn, Mo, Nb, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sr, Sn, Ti, V, W, Y, O, N, Zr, Zn, La, Nd, Pr (w zależności od rodzaju stopu) w próbkach litych metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z wzbudzeniem iskrowym i jarzeniowym (spektrometry ARL MA i GDS 850A): stal nisko-, średnio- i wysokostopowa, staliwo nisko-, średnio- i wysokostopowe, żeliwo szare, sferoidalne i wysokostopowe, stopy niklu, stopy kobaltu, stopy aluminium, stopy miedzi, stopy magnezu, stopy tytanu, stopy cyny Analiza profilowa QDP umożliwiająca określenie składu chemicznego badanych warstw w funkcji odległości do powierzchni próbki Oznaczanie zawartości węgla i siarki w sto pach żelaza, kobaltu, niklu i żelazostopach (wiórka) metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR analizator CS 600 firmy LECO Oznaczanie zawartości tlenu, azotu i wodoru w stopach żelaza, tytanu, miedzi i kobaltu metodą wysokotemperaturowej ekstrakcji z detekcją IR (tlen) i pomiaru przewodnictwa cieplnego (azot) analizator TCH 660 firmy LECO Badania materiałów formierskich dla odlew nictwa: podstawowych w zakresie pełnym dla piasków formierskich: zawartości wody, lepiszcza, składu chemicznego, wę glanów, wskaźnika ph; analizy sitowej z oznaczeniem frakcji głównej, wskaźnika jednorodności, wskaźnika kształtu ziarna; przepuszczalności piasku na sucho, na wilgotno, pomocniczych w zakresie analizy sitowej, temperatury spiekania, wydzielalności gazów, czasu wstępnego utwardzania, czasu całkowitego utwardzania, badań rozjem czych bentonitu, badań właściwości wy trzymałościowych, mas formierskich i rdzeniowych kla sycznych, chemoutwardzalnych i termoutwardzalnych w zakresie właściwości technologicznych, tj. zawartości wody, prze puszczalności Pw, Ps, Pu, osypliwości, wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie, zginanie i ścinanie; trwałości masy do formowania oraz mas przeznaczonych do formowania skorupo wego, spoiw organicznych i nieorganicznych oraz ich utwardzaczy w zakresie płynności żywic, oznaczania czasu utwardzania żywic do powle kania piasku, szybkości żelowania szkła wodnego z flodurem powłok ochronnych form i rdzeni, kle jów i oddzielaczy w zakresie temperatury spiekania powłok, wydzielalności gazów ze składników oraz gotowych powłok, szybko ści utwardzania, ścieralności i przyczepności powłok ochronnych, gęstości, sedymentacji, oznaczania właściwości wytrzymałościowych i wydzielalności gazów z klejów odlewniczych 8

9 Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Kierownik Laboratorium: mgr inż. Łukasz Boroń tel Badania mikroskopowe metali, stopów, kompozytów, materiałów ceramicznych, połączeń metal-ceramika i metal-metal z użyciem unikalnej techniki selektywnego kolorowego trawienia do ujawnienia i identyfikacji składników fazowych i mikrostrukturalnych Badania metodami mikroskopii skaningowej z użyciem techniki mikroanalizy rentgenowskiej do ujawnienia i identyfikacji lokalnego składu chemicznego Badania mechaniczne: statyczna próba rozciągania w temperaturze -60 o C do 1000 o C, ściskania w temperaturze otoczenia, zginania (również w oparciu o próbę niskocyklową), również z zastosowaniem ekstensometrów i techniki tensonometrii oporowej do oznaczania np. umownych granic sprężystości i plastyczności, modułu E, liczby Poissona Próby udarności w temperaturze otoczenia oraz temperaturze podwyższonej i obniżonej Pomiary twardości metodami: Brinella, Vickersa, Rockwella Badania dla potrzeb certyfikacji wyrobów Laboratorium Badań Nieniszczących Tomograf do prześwietlania obiektów 1x1x1 m Kierownik Laboratorium: mgr inż. Adam Tchórz tel Prace badawcze metodami nieinwazyjnymi mające na celu określenie budowy strukturalnej i ujawnienie ewentualnych wad w tej budowie Prace badawcze mające na celu zwiększenie precyzji i dokładności rodzajów ujawnianych wad wewnętrznych oraz dokładna lokalizacja ich położenia Prace badawcze zmierzające do rozszerzenia zakresów i mechanizacji badań metodą magnetyczno-proszkową odlewów i elementów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych Prace badawcze związane z pomiarem promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty Prace badawcze związane z zastosowaniem rentgenowskiej tomografii komputerowej w inżynierii materiałowej, inżynierii odwrotnej i inżynierii pomiarowej Prace badawcze mające na celu pełne wykorzystanie tomografii komputerowej do takich zagadnień, jak: wykrywanie i ocena wielkości defektów, badanie struktury, analiza pod kątem poprawności opisu geometrycznego, digitalizacja obiektów rzeczywistych Prace naukowo-badawcze mające na celu szersze zastosowanie metod nieniszczących do badania materiałów kompozytowych oraz innych nowoczesnych tworzyw Laboratorium Ochrony Środowiska Elektroniczny nos mobilny chromatograf gazowy Kierownik Laboratorium: dr inż. Janusz Faber tel Badania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (w zakresie hałasu, wibracji, zapylenia, stężeń związków chemicznych, mikroklimatu, oświetlenia stanowisk pracy, wydatku energetycznego) Badania emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych Badania odpadów przemysłowych (oznaczanie wymywalności zanieczyszczeń z odpadów, określanie oddziaływania odpadów na środowisko naturalne, klasyfikacje odpadów, opracowywanie wytycznych projektowych zorganizowanego wysypiska odpadów) Badania toksyczności materiałów formierskich (wydzielalności gazów podczas rozkładu termicznego materiałów formierskich, jakościowej i ilościowej analizy związków chemicznych powstających podczas destrukcji tych materiałów) Opracowywanie operatów dotyczących ochrony powietrza 9

10 Zakład Stopów Metali Nieżelaznych Zakład Stopów Metali Nieżelaznych Zakres usług: Opracowywanie nowych oraz optymalizacja istniejących tworzyw odlewniczych na bazie metali nieżelaznych, w tym kompozytów Kierownik Zakładu: dr inż. Aleksander Fajkiel tel Dobór technologii wykonywania odlewów ze stopów metali nieżelaznych począwszy od topienia, uszlachetniania ciekłego metalu poprzez rafinację i modyfikację, kontrolę ciekłego metalu po obróbkę cieplną Dobór parametrów technologicznych odlewania oraz nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz oprzyrządowania odlewniczego Opracowywanie technologii wytwarzania i przetwarzania kompozytów metalowych metodami odlewniczymi Opracowywanie nowych preparatów pomocniczych, szczególnie dla odlewnictwa ciśnieniowego oraz ich wdrażanie w odlewniach, a także ocena przydatności w warunkach krajowych odlewni materiałów pochodzących z importu Opracowywanie założeń do mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych w odlewnictwie metali nieżelaznych Opiniowanie wniosków o dofinansowanie oraz szczegółowych ekspertyz Opracowywanie wytycznych do projektów technologicznych budowy nowych lub modernizacji istniejących odlewni Wytwarzanie i homogenizacja mieszanin metalowo-ceramicznych, w tym nanomateriałów w wysokoenergetycznym młynie kulowym Formowanie w stanie stało-ciekłym dr inż. Piotr Dudek tel Recykling złomu obiegowego stopów metali nieżelaznych Badania odporności materiałów na szoki cieplne Badania przewodności elektrycznej metali nieżelaznych i ich stopów Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji w zakresie nowoczesnych technologii odlewniczych metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem odlewania wysokociśnieniowego Możliwość wykonywania małoseryjnej produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych technologią odlewania do form piaskowych, kokilowych i wysokociśnieniową (High Pressure Die Casting) oraz prasowania w stanie ciekłym (squeeze casting) (stopów Al i Mg) w tym metodą tiksotropową Pomiar zawartości wodoru, niemetalicznych wtrąceń i gęstości w stopach aluminium Stanowisko do odlewania i recyklingu stopów Analiza termiczno-derywacyjna (ATD) stopów aluminium magnezu dr inż. Piotr Dudek tel

11 Zakład Stopów Metali Nieżelaznych Kompozytowy pasywny pancerz ochronny Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, według oryginalnej myśli inżynierskiej zbudowany jest ze specjalnej wielowarstwowej konstrukcji zatopionej w metalowej osnowie ze stopów lekkich, zwieńczonej w zewnętrznej warstwie metalowymi lub ceramicznymi bryłami geometrycznymi. Więcej informacji na /pancerz/ mgr inż. Paweł Darłak tel Kordieryt z popiołów lotnych Ceramiczna kształtka z kordierytu wysokotemperaturowego wytworzona w wyniku niskotemperaturowej syntezy popiołów lotnych pochodzących z filtrów elektrowni i elektrociepłowni. mgr inż. Piotr Długosz tel Rejestracja procesów kamerą termowizyjną Dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej możliwa jest analiza utraty energii podczas procesów technologicznych. mgr inż. Paweł Darłak tel Stanowisko z kamerą termowizyjną FLIR SC620 Rozdzielczość pixeli Zakres pomiarowy C Czułość 0,0035 K Zapis 30 klatek/s Badanie szoków cieplnych Urządzenie przeznaczone do badań odporności na szoki cieplne materiałów metalowych, ceramicznych i kompozytowych z automatyczną rejestracją charakterystyk czasowych i temperaturowych procesu. mgr inż. Paweł Darłak tel Parametry stanowiska: maksymalna ilość próbek: 12 szt. zakres temperatury pracy: C automatyczna stabilizacja temperatury medium chłodzącego wysoka precyzja i powtarzalność cyklu temperaturowego praca w trybie czasowym, temperaturowym lub mieszanym automatyczny system rejestracji i archiwizacji cykli temperaturowych wizualizacja pracy urządzenie w czasie rzeczywistym system usuwania medium chłodzącego z badanych próbek 11

12 Zakład Stopów Żelaza Zakład Stopów Żelaza Usługi w zakresie metalurgii i technologii: Modernizacja wydziałów wytwarzania żeliwa i staliwa Opracowywanie i wdrażanie technologii wytwarzania różnych gatunków żeliwa sferoidalnego, wermikularnego, stopowego i staliwa Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. nadzw. Opracowywanie i wdrażanie do produkcji sferoidyzatorów, modyfikatorów i odtleniaczy do żeliwa i staliwa tel Usługi w zakresie topienia, pomiarów i obróbki cieplnej: Linia ADI mgr inż. Jacek Wodnicki Topienie i odlewanie stopów na osnowie Fe, Co, Ni w skali laboratoryjnej, próby badawcze, produkcja małoseryjna Badania erozyjne metali, stopów i materiałów ceramicznych Wykonywanie odlewanych wzorców spektrometrycznych dla stopów żelaza Wykonywanie pomiarów zmian wielkości fizycznych stopów odlewniczych podczas topienia Zalewanie i krzepnięcie z wykorzystaniem techniki komputerowej Wykonywanie termoelementów Pt-Rd-Pt, Ni-Cr oraz doradztwo w zakresie pomiarów temperatury tel Urządzenie do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych Urządzenie umożliwia pomiar w próbce: liczby cykli zmęczenia cieplnego, rezystancji, wydłużenia, naprężeń termicznych, napięcia, prądu, temperatury. Urządzenie zostało zaprojektowane przez pracowników Zakładu Stopów Żelaza Instytutu Odlewnictwa w ramach projektu: POIG /08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne. Urządzenie do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych mgr inż. Andrzej Pytel tel

13 Zaklad Technologii Zakład Technologii Zakres usług: Opracowywanie nowych i udoskonalanie istniejących surowców, spoiw (szczególnie spoiw nieorganicznych) i komponentów do mas formierskich oraz technologii ich produkcji, z uwzględnieniem problematyki ekologicznej i ekonomicznej Kierownik Zakładu: dr inż. Irena Izdebska-Szanda tel Opracowywanie nowoczesnych metod badań właściwości fizykochemicznych i technologicznych materiałów i mas formierskich Prace badawcze, koncepcyjne i technologiczne związane z regeneracją mas formierskich i rdzeniowych wraz z przerobem mas odwałowych do wykorzystania w odlewni i w innych gałęziach przemysłu (w tym nadzór autorski nad wdrożeniem do praktyki odlewniczej) Prace badawcze związane z zagospodarowaniem odpadów przemysłowych dla potrzeb odlewnictwa Opracowywanie nowoczesnych maszyn, urządzeń (formierki, urządzenia do regeneracji) i aparatury kontrolno-pomiarowej dla odlewnictwa Opracowywanie nowoczesnych technologii i materiałów do sferoidyzacji i modyfikacji żeliwa Opracowywanie i ulepszanie galanterii oraz materiałów pomocniczych dla odlewnictwa Refraktometr RX-7000 α Służy do określania wartości współczynnika refrakcji dyspersji (koloidów krzemianowych) Gniazdo pomiarowe aparatu wyposażone w układ Peltiera do automatycznego termostatowania próbki Minimalny zakres pomiarowy: 0 100% Brix; nd (indeks refrakcji) Oprogramowanie do automatycznego gromadzenia i organizowania wyników pomiarowych oraz prezentacji wyników w formie graficznej Pyłomierz DustTrak 85 DRX Służy do badania stężenia pyłu zawieszonego dowolnej frakcji w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją pomiarów Pomiar stężenia pyłu w zakresie: od 0,001 do 150 mg/m 3 Zakres rozmiarów mierzonych cząstek od 0,1 do 15 μm Wyposażony w oprogramowanie wraz ze sterownikiem do analizy danych zbieranych przez pyłomierz 13

14 Biuro Certyfikacji i Normalizacji Biuro Certyfikacji i Normalizacji Kierownik Biura: mgr Elżbieta Balcer tel Sekretariat KT nr 301 mgr inż. Piotr Wodniak tel Biuro prowadzi działalność: certyfikacyjną normalizacyjną. CERTYFIKACJA Biuro działa jako jednostka certyfikująca wyroby od 1995 roku, obecnie w oparciu o Ustawę z dnia o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 45011:2000. Potwierdzeniem kompetencji jednostki jest Certyfikat Akredytacji AC 030, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Jednostka prowadzi certyfikację: w obszarze dobrowolnym certyfikację zgodności wyrobów, w szczególności: wyrobów dla systemów kanalizacyjnych i zabezpieczania dróg, rur i elementów rurociągów, armatury wodociągowej i instalacji centralnego ogrzewania, części złącznych, innych wyrobów i odlewów z żeliwa, staliwa, aluminium i innych metali nieżelaznych, materiałów pomocniczych dla odlewnictwa i hutnictwa, maszyn i urządzeń dla odlewnictwa. w obszarze regulowanym krajowym certyfikację wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym, w szczególności: rur, elementów rurociągów, łączników metalowych, armatury stosowanej w instalacjach wody pitnej, łączników do wyrobów konstrukcyjnych z drewna. w obszarze regulowanym europejskim (jako jednostka notyfikowana nr 2511) certyfikację zakładowej kontroli produkcji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, dla: odlewów staliwnych do zastosowań konstrukcyjnych, konstrukcji stalowych i aluminiowych, wyrobów konstrukcyjnych aluminiowych na obiekty budowlane, zestawów śrubowych do połączeń sprężanych i niesprężanych. NORMALIZACJA Działalność normalizacyjna obejmuje całokształt realizacji zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu Komitetu Technicznego nr 301 ds. Odlewnictwa powołanego przez Polski Komitet Normalizacyjny. Podstawowe zadania realizowane przez KT nr 301 dotyczą: wprowadzania norm europejskich (EN) i międzynarodowych (ISO) do norm PN, opracowywania norm krajowych (PN) na zlecenie przemysłu, udziału w opracowywaniu norm EN i ISO, udzielania informacji o normach opracowywanych przez KT nr 301. Zakres tematyczny norm opracowywanych przez KT nr 301 obejmuje całokształt zagadnień odlewniczych z zakresu działania Komitetu Technicznego nr 301, ze szczególnym uwzględnieniem odlewów i stopów odlewniczych oraz ich badań, warunków dostawy odlewów, wymagań bezpieczeństwa urządzeń do produkcji i kształtowania metali, materiałów formierskich i pomocniczych. 14

15 Centrum Informacji i Promocji Centrum Informacji i Promocji Zakres działalności: Wydawanie książek, czasopism i innych publikacji Instytutu Odlewnictwa Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów (w tym seminariów promocyjnych firm) Prowadzenie biblioteki technicznej IOd Kierownik Centrum: mgr Joanna Madej tel Usługi z zakresu informacji naukowo-technicznej: baza literatury SINTE baza Analizy z artykułów zagranicznych Organizacja praktyk oraz staży naukowych Czasopisma Kwartalnik Prace Instytutu Odlewnictwa W Pracach Instytutu Odlewnictwa publikowane są oryginalne artykuły z zakresu inżynierii materiałowej tworzyw i materiałów odlewniczych, analizy procesów krzepnięcia i krystalizacji stopów oraz wspomagania komputerowego z zakresu konstrukcji odlewów i modelowania procesów odlewniczych. Czasopismo ukazuje się w formie drukowanej oraz on-line. mgr Anna Samek-Bugno tel Czasopismo jest indeksowane w takich bazach, jak: Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech, Index Copernicus, ProQuest, EBSCO, ARIANTA. Naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne oraz w programie (wyszukiwarce) Google Scholar, na portalu e-publikacje Nauki Polskiej oraz portalu społecznościowym Facebook. Obecnie Redakcja czasopisma prowadzi starania o indeksację w kolejnej bazie CAS (Chemical Abstracts Service). Pełne teksty artykułów dostępne są pod adresem: Kwartalnik Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat inż. Marta Konieczna tel W czasopiśmie publikowane są artykuły dokumentujące wyniki prac badawczych, artykuły dotyczące statystyki produkcji odlewów, praktyki przemysłowej, ochrony środowiska i in., informacje o nowych i wycofanych normach, abstrakty w języku polskim artykułów zagranicznych dot. odlewnictwa oraz sprawozdania ze szkoleń, konferencji i spotkań, a także informacje o realizowanych przez Instytut projektach finansowanych ze środków UE oraz nowych wydawnictwach. Czasopismo wydawane jest w formie elektronicznej i dostępne jest bezpłatnie na stronie: Wydawnictwa książkowe Informacja o oferowanych do sprzedaży wydawnictwach podana jest na stronie Instytutu w zakładce wydawnictwa książkowe IOd. Baza literatury - SINTE mgr inż. Joanna Dziaduś-Rudnicka tel Na zamówienie sporządzane są (odpłatnie) wykazy literatury z bazy SINTE na dowolnie wybrany temat z zakresu odlewnictwa. Część zawartości bazy dostępna jest bezpłatnie pod adresem: 15

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca.

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Jerzy Józef Sobczak, Aleksander Karwiński, Wojciech Leśniewski, Piotr Wieliczko, Andrzej Gil,

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 4/2010 ISSN 1898-7257 Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT 1Przedstawienie CAMT Obszary badawcze i kompetencje C A M T FP C mies zc z ą si ę w najnow s z yc h trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych rozwijanych nie tylko

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 16 (styczeń marzec) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI

BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI Wstęp Branżowe Centra Kompetencji szansa na dynamiczny rozwój firm Jakże często firmy stają przed problemem, wydawałoby się nie do rozwiązania: jak poprawić jakość produktu

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Miar POLSKA ADMINISTRACJA MIAR 2005. Warszawa, maj 2006 r.

Główny Urząd Miar POLSKA ADMINISTRACJA MIAR 2005. Warszawa, maj 2006 r. Główny Urząd Miar POLSKA ADMINISTRACJA MIAR 2005 Warszawa, maj 2006 r. Rok 2005 był znaczący dla Głównego Urzędu Miar z kilku powodów: nawiązaliśmy bardzo dobrze rokującą współpracę z ośrodkami naukowymi

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

PRZEZ HISTORIĘ...DO NOWOCZESNOŚCI. Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A.

PRZEZ HISTORIĘ...DO NOWOCZESNOŚCI. Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. PRZEZ HISTORIĘ......DO NOWOCZESNOŚCI POWSPOMINAJMY! 3 1 lipca 1971 rozpoczęcie budowy zakładu 4 5 18 czerwca 1975 rozpalenie pierwszego pieca tunelowego 6 17 lipca 1975 wyformowanie pierwszych wyrobów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Biel Mikrostruktura i właściwości biomateriałów tytanowych

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Praca dofinansowana przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE SZYBKIE WYKONYWANIE PROTOTYPÓW (Rapid Prototyping, Rapid Tooling) Zasięg

Bardziej szczegółowo

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG [BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG Katalog usług badawczo - rozwojowych oferowanych przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach w ramach programu Bon na Innowacje 2013. Spis treści SYSTEMY INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo