Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne"

Transkrypt

1 Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy artystyczne Centrum Informacji i Promocji Zintegrowany System Zarządzania Konferencje i szkolenia Oferta

2 ul. Zakopiańska Kraków tel fax NIP: O Instytucie Instytut Odlewnictwa, założony w roku 1946 w Krakowie, jest wiodącą jednostką państwową prowadzącą działalność naukowo-badawczą na rzecz przemysłu odlewniczego w Polsce pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. W uznaniu osiągnięć na polu nauki i innowacji, Instytut został zaliczony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grupy instytucji B+R o najwyższej w rankingu ocenie A. Instytut zatrudnia 115 pracowników, w tym 50 pracowników naukowych, a w tym 9 profesorów i 16 doktorów. Budynek główny Zakres działania Prace badawcze i aplikacyjne w zakresie inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem odlewania metali i stopów oraz materiałów kompozytowych Opracowywanie technologii nowych tworzyw inżynierskich, a także materiałów stosowanych w procesach odlewniczych Akredytowane badania właściwości i struktury materiałów Dyrektor Instytutu Odlewnictwa prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak Kompleksowe badania metali i stopów w stanie ciekłym i ciekło-stałym Prototypowanie i projektowanie w systemie RPS (Rapid Prototyping System) z uwzględnieniem najnowszych modułów symulacji komputerowej Opracowywanie systemów regeneracji materiałów stosowanych w procesach odlewniczych Opracowywanie systemów utylizacji odpadów powstających w procesach odlewniczych oraz odpadów z innych procesów odlewniczych Analizy statystyczne dotyczące zagadnień związanych z przemysłem odlewniczym Hall główny Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji z zakresu odlewnictwa Certyfikacja wyrobów i maszyn odlewniczych oraz materiałów pomocniczych dla odlewnictwa Informacja o aktualnie prowadzonych pracach normalizacyjnych w kraju i Europie w zakresie odlewnictwa Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów Wydawnictwa naukowe i specjalistyczne Sala wykładowa 2

3 Sale do telekonferencji Instytut posiada trzy nowe, w pełni wyposażone, sale konferencyjne z systemami telekonferencji, dostosowane do prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów lub innego typu spotkań. Największa z nich może pomieścić do 160 osób. Danuta Głownia tel Zintegrowany System Zarządzania einstytut Zintegrowany System Zarządzania einstytut to wielomodułowy, dedykowany system ERP wspomagający zarządzanie, wdrożony w Instytucie Odlewnictwa od sierpnia System jest dostosowany do specyfiki działalności jednostek badawczych i naukowych, otwarty na dalszy rozwój i rozbudowę. Serdecznie zachęcamy do kontaktu firmy i instytucje zainteresowane wdrożeniem u siebie podobnego rozwiązania. mgr inż. Anna Siemieńska tel Biblioteka i czytelnia Biblioteka Techniczna Instytutu Odlewnictwa funkcjonuje obecnie w strukturze Centrum Informacji i Promocji. Zasoby biblioteki, gromadzone od 1946 roku, obejmują zbiory literatury naukowej z zakresu metalurgii i odlewnictwa oraz dziedzin pokrewnych: metaloznawstwa, chemii, fizyki, historii techniki, ochrony środowiska, informatyki, marketingu, systemów jakości i zarządzania produkcją. Zasoby biblioteki Instytutu Odlewnictwa stanowią największy w Polsce zbiór polskiej i zagranicznej literatury odlewniczej. Klienci spoza Instytutu mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie w czytelni biblioteki. lic. Katarzyna Potępa tel Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Przemysłem Zakres działania: Bieżący monitoring problematyki i potrzeb technologiczno-badawczych przemysłu odlewniczego Utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami odlewni Doradztwo merytoryczne w zakresie przedsięwzięć dotyczących współpracy Instytutu Odlewnictwa z przemysłem Pełnomocnik Dyrektora ds. Przemysłu mgr inż. Marek Kranc tel Inicjowanie tematyki współpracy i badań Szkolenia dla przemysłu Pomoc w organizacji konferencji i seminariów z zakresu odlewnictwa Współpraca z Centrum Polskiego Odlewnictwa, AGH i innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i zagranicą 3

4 Centrum Projektowania i Prototypowania Centrum Projektowania i Prototypowania Zakres działania: Realizacja nowych konstrukcji modeli, odlewów i innych komponentów metodami szybkiego prototypowania Skanowanie 3D obiektów rzeczywistych dla odtworzenia ich dokumentacji technicznej, kontroli wymiarowej oraz archiwizacji Kierownik Centrum: dr inż. Aleksander Karwiński, prof. nadzw. tel Projektowanie i prototypowanie technologii z wykorzystaniem metod numerycznych Opracowywanie i wdrażanie odlewniczych technologii precyzyjnych (metoda wytapianych modeli, metoda zgazowywanych modeli, metoda Shawa itp.) Badania materiałów dla odlewnictwa precyzyjnego Pracownia Projektowania Procesów Technologicznych Zakres działania: Badanie zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesie powstawania warstwy ceramicznej, w aspekcie poprawy jakości odlewów Opracowywanie technologii z udziałem nowej generacji ciekłych mas ceramicznych przeznaczonych na formy do wykonywania odlewów ze stopów Ti, Ni, Co oraz materiałów kompozytowych w próżniowym indukcyjnym piecu odśrodkowym SuperCast Badanie zjawisk zachodzących w odlewach i materiałach kompozytowych w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia izostatycznego prasa izostatyczna HIP AIP30-10H Pomiar parametrów termofizycznych materiałów ceramicznych przeznaczonych na warstwowe formy ceramiczne Piec i materiały do odlewanie stopów tytanu Kierownik Pracowni: mgr inż. Wojciech Leśniewski tel Pracownia Prototypowania Szybkie Prototypowanie Zakres działania: Dobór właściwych technologii wytwarzania dla części prototypowych Wykonywanie modeli technikami szybkiego prototypowania: 3D Printing, FDM, LOM, DotJet (Solidscape) Kierownik Pracowni: mgr inż. Piotr Kowalski tel Wytwarzanie prototypowych odlewów technikami precyzyjnymi i tradycyjnymi Wykonywanie matryc silikonowych i modeli woskowych Opracowywanie technologii odlewniczych i przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnych oprzyrządowania odlewniczego 4

5 Centrum Projektowania i Prototypowania Skanowanie (digitalizacja) 3D Zakres działania: Skanowanie 3D obiektów rzeczywistych dla odtworzenia ich dokumentacji technicznej Kontrola wymiarowa w postaci kolorowej mapy odchyłek oraz konkretnych wymiarów na podstawie 2D i 3D rysunków klienta mgr inż. Andrzej Gil Konwersja zeskanowanych obiektów do postaci edytowalnych rysunków CAD (*.igs, PARASOLID, *.step) Archiwizacja 3D rzeźb i obiektów muzealnych tel Odlewy artystyczne Zakres działania: Opracowywanie i wdrażanie technologii wytwarzania odlewów artystycznych Wykonywanie małogabarytowych odlewów artystycznych mgr inż. Krzysztof Wańczyk tel Pracownia Projektowania Komputerowego Procesów Odlewniczych Zintegrowany System Modelowania Zakres działania: Modelowanie CAD Solid Works, Solid Edge Kierownik Pracowni: inż. Stanisław Pysz tel Analiza i optymalizacja konstrukcji Ansys Analiza i optymalizacja technologii odlewania MAGMASoft, Flow3D Modelowanie właściwości odlewniczych i eksploatacyjnych CAD-Ansys-MAGMA-Flow3D-Ansys Wyniki symulacji z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Modelowania 5

6 Centrum Badań Wysokotemperaturowych Centrum Badań Wysokotemperaturowych Zakres badań: Kierownik Centrum: prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak tel Uniwersalny zestaw aparaturowy do kompleksowych Wysokotemperaturowe badania reaktywności i stabilności chemicznej układów metal/metal, metal/ceramika, metal/szkło, szkło/ceramika Wysokotemperaturowe badania kinetyki zwilżania i rozpływania się ciekłych metali i stopów w kontakcie z materiałami stałymi Badania trwałości połączeń różnorodnych materiałów Badania materiałów metodami analizy termicznej, pozwalające na: identyfikację i analizę przemian fazowych, wyznaczanie parametrów obróbki cieplnej stopów odlewniczych, konstrukcję wykresów CTPc dla stali i żeliwa sferoidalnego ADI, określenie zależności ciepła właściwego i gęstości od temperatury, określenie współczynników rozszerzalności liniowej, określenie ciepła (entalpii) przemian fazowych, określenie parametrów kinetycznych przemian fazowych. badań właściwości ciekłych metali i stopów w wysokiej temperaturze Wykonywane usługi: Badana kropla metalu na podłożu ceramicznym Dobór materiałów na oprzyrządowanie metalurgiczne (tygle, formy odlewnicze, mieszadła i in.) Dobór pokryć technologicznych i ochronnych Dobór parametrów technologicznych wytwarzania połączeń różnorodnych materiałów typu metal/ceramika, metal/metal, metal/szkło, szkło/ceramika Dobór składników materiałów kompozytowych i struktur gradialnie funkcjonalnych Sprawdzanie termoelementów i przyrządów do pomiaru temperatury metodą porównawczą, potwierdzone świadectwem sprawdzenia Wyznaczanie temperaturowego przebiegu właściwości termofizycznych metali, stopów i materiałów ceramicznych Badania połączeń metal-ceramika Unikalny w skali światowej zespół aparaturowy do badań zjawisk powierzchniowych ciekłych metali i stopów, charakteryzujący się szerokimi możliwościami badawczymi: dr inż. Rafał Nowak tel w temperaturze do ok C, podciśnienie rzędu 10-6 hpa lub atmosfera ochronna, obserwacja i rejestracje kinetyki zwilżania w płaszczyźnie pionowej dodatkowe możliwości do realizacji bezpośrednio w trakcie badań oczyszczanie kropli z powłoki tlenkowej poprzez wyciskanie kropli z kapilary specjalnej konstrukcji, realizacji warunków szoków cieplnych. 6

7 Centrum Badań Wysokotemperaturowych Badania lutowności Badania i pomiary lutowności materiałów używanych w montażu sprzętu elektronicznego zarówno podłoży (PCB), jak i elementów (SMD) metodą meniskograficzną zwaną też zanurzeniową Analiza i optymalizacja procesu lutowania pod względem parametrów technologicznych (temperatura, podłoże, lutowie, topnik) Ocena jakości stosowanych materiałów zarówno PCB, jak i SMD Badania lutowności w atmosferze ochronnej Weryfikacja zgodności według standardów: IPC/ECA J-STD-002C, IPC J-STD-003B, IPC J-STD-004B, J-STD-005, IPC J-STD-006B dr inż. Artur Kudyba tel Badania SEM i EDS Badanie mikrostruktury powierzchni oraz zgładów metalograficznych metali, stopów, kompozytów, ceramiki i połączeń metal/metal, metal/ceramika oraz proszków wraz z analizą składu chemicznego próbek (EDS) dr inż. Aleksandra Siewiorek tel Badania korozji materiałów Badanie procesów kinetyki utleniania/redukcji metali i stopów w szerokim zakresie temperatury badań od 20 C do 1600 C. Badanie materiałów monolitycznych i kompozytowych, zwartych i proszkowych dr inż. Marta Homa tel Możliwość realizacji badań w warunkach przepływu gazu ochronnego, w atmosferze utleniającej (powietrze, tlen i in.), atmosferze redukującej, atmosferach agresywnych (SO 2, H 2 S, CO 2, amoniak w stężeniu do 1% obj. mieszaniny gazowej) oraz podciśnieniu do 10-2 hpa Charakterystyka materiałów ceramicznych (określanie ich czystości i procentu degradacji) Charakterystyka materiałów budowlanych (jak temperatura zeszklenia waty szklanej) Rozkład polimerów Analiza przemian fazowych Badanie stabilności termicznej i efektów energetycznych reakcji Badanie reakcji wybuchowych (reakcja sublimacji) Identyfikacja gazowych produktów rozkładu reakcji Jesteśmy cytowani przez NASA! Jesteśmy cytowani przez NASA! Wyniki badań Centrum znajdują są w bazie cytowań NASA, co stanowi o ich randze i ważności w świecie zaawansowanych materiałów przyszłości. 7

8 Zespół Laboratoriów Badawczych Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratoria posiadają certyfikat akredytacji według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw. tel Kierownik Laboratorium: mgr inż. Beata Czawa tel Jednoczesny analizator węgla i siarki CS600 (LECO) Optyczny spektrometr emisyjny z wzbudzeniem jarzeniowym firmy LECO typ GDS 850A Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich Oznaczanie zawartości pierwiastków: Al, Ag, As, Ba, Be, Bi, Ca, Ce, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, P, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Si, Sn, Sr, Te, Ti, V i Zn (składniki podstawowe oraz ślady) w stopach metali, żelazostopach i innych materiałach odlewniczych metodami klasycznymi oraz metodami spektrofotometryczną oraz absorpcyjnej spektrometrii atomowej płomieniowej i z atomizacją elektrotermiczną (spektrometr SOLAR M6) Oznaczanie zawartości pierwiastków: Ag, Al, As, B, Be, Bi, C, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Fe, Mg, Mn, Mo, Nb, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sr, Sn, Ti, V, W, Y, O, N, Zr, Zn, La, Nd, Pr (w zależności od rodzaju stopu) w próbkach litych metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z wzbudzeniem iskrowym i jarzeniowym (spektrometry ARL MA i GDS 850A): stal nisko-, średnio- i wysokostopowa, staliwo nisko-, średnio- i wysokostopowe, żeliwo szare, sferoidalne i wysokostopowe, stopy niklu, stopy kobaltu, stopy aluminium, stopy miedzi, stopy magnezu, stopy tytanu, stopy cyny Analiza profilowa QDP umożliwiająca określenie składu chemicznego badanych warstw w funkcji odległości do powierzchni próbki Oznaczanie zawartości węgla i siarki w sto pach żelaza, kobaltu, niklu i żelazostopach (wiórka) metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR analizator CS 600 firmy LECO Oznaczanie zawartości tlenu, azotu i wodoru w stopach żelaza, tytanu, miedzi i kobaltu metodą wysokotemperaturowej ekstrakcji z detekcją IR (tlen) i pomiaru przewodnictwa cieplnego (azot) analizator TCH 660 firmy LECO Badania materiałów formierskich dla odlew nictwa: podstawowych w zakresie pełnym dla piasków formierskich: zawartości wody, lepiszcza, składu chemicznego, wę glanów, wskaźnika ph; analizy sitowej z oznaczeniem frakcji głównej, wskaźnika jednorodności, wskaźnika kształtu ziarna; przepuszczalności piasku na sucho, na wilgotno, pomocniczych w zakresie analizy sitowej, temperatury spiekania, wydzielalności gazów, czasu wstępnego utwardzania, czasu całkowitego utwardzania, badań rozjem czych bentonitu, badań właściwości wy trzymałościowych, mas formierskich i rdzeniowych kla sycznych, chemoutwardzalnych i termoutwardzalnych w zakresie właściwości technologicznych, tj. zawartości wody, prze puszczalności Pw, Ps, Pu, osypliwości, wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie, zginanie i ścinanie; trwałości masy do formowania oraz mas przeznaczonych do formowania skorupo wego, spoiw organicznych i nieorganicznych oraz ich utwardzaczy w zakresie płynności żywic, oznaczania czasu utwardzania żywic do powle kania piasku, szybkości żelowania szkła wodnego z flodurem powłok ochronnych form i rdzeni, kle jów i oddzielaczy w zakresie temperatury spiekania powłok, wydzielalności gazów ze składników oraz gotowych powłok, szybko ści utwardzania, ścieralności i przyczepności powłok ochronnych, gęstości, sedymentacji, oznaczania właściwości wytrzymałościowych i wydzielalności gazów z klejów odlewniczych 8

9 Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Kierownik Laboratorium: mgr inż. Łukasz Boroń tel Badania mikroskopowe metali, stopów, kompozytów, materiałów ceramicznych, połączeń metal-ceramika i metal-metal z użyciem unikalnej techniki selektywnego kolorowego trawienia do ujawnienia i identyfikacji składników fazowych i mikrostrukturalnych Badania metodami mikroskopii skaningowej z użyciem techniki mikroanalizy rentgenowskiej do ujawnienia i identyfikacji lokalnego składu chemicznego Badania mechaniczne: statyczna próba rozciągania w temperaturze -60 o C do 1000 o C, ściskania w temperaturze otoczenia, zginania (również w oparciu o próbę niskocyklową), również z zastosowaniem ekstensometrów i techniki tensonometrii oporowej do oznaczania np. umownych granic sprężystości i plastyczności, modułu E, liczby Poissona Próby udarności w temperaturze otoczenia oraz temperaturze podwyższonej i obniżonej Pomiary twardości metodami: Brinella, Vickersa, Rockwella Badania dla potrzeb certyfikacji wyrobów Laboratorium Badań Nieniszczących Tomograf do prześwietlania obiektów 1x1x1 m Kierownik Laboratorium: mgr inż. Adam Tchórz tel Prace badawcze metodami nieinwazyjnymi mające na celu określenie budowy strukturalnej i ujawnienie ewentualnych wad w tej budowie Prace badawcze mające na celu zwiększenie precyzji i dokładności rodzajów ujawnianych wad wewnętrznych oraz dokładna lokalizacja ich położenia Prace badawcze zmierzające do rozszerzenia zakresów i mechanizacji badań metodą magnetyczno-proszkową odlewów i elementów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych Prace badawcze związane z pomiarem promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty Prace badawcze związane z zastosowaniem rentgenowskiej tomografii komputerowej w inżynierii materiałowej, inżynierii odwrotnej i inżynierii pomiarowej Prace badawcze mające na celu pełne wykorzystanie tomografii komputerowej do takich zagadnień, jak: wykrywanie i ocena wielkości defektów, badanie struktury, analiza pod kątem poprawności opisu geometrycznego, digitalizacja obiektów rzeczywistych Prace naukowo-badawcze mające na celu szersze zastosowanie metod nieniszczących do badania materiałów kompozytowych oraz innych nowoczesnych tworzyw Laboratorium Ochrony Środowiska Elektroniczny nos mobilny chromatograf gazowy Kierownik Laboratorium: dr inż. Janusz Faber tel Badania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (w zakresie hałasu, wibracji, zapylenia, stężeń związków chemicznych, mikroklimatu, oświetlenia stanowisk pracy, wydatku energetycznego) Badania emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych Badania odpadów przemysłowych (oznaczanie wymywalności zanieczyszczeń z odpadów, określanie oddziaływania odpadów na środowisko naturalne, klasyfikacje odpadów, opracowywanie wytycznych projektowych zorganizowanego wysypiska odpadów) Badania toksyczności materiałów formierskich (wydzielalności gazów podczas rozkładu termicznego materiałów formierskich, jakościowej i ilościowej analizy związków chemicznych powstających podczas destrukcji tych materiałów) Opracowywanie operatów dotyczących ochrony powietrza 9

10 Zakład Stopów Metali Nieżelaznych Zakład Stopów Metali Nieżelaznych Zakres usług: Opracowywanie nowych oraz optymalizacja istniejących tworzyw odlewniczych na bazie metali nieżelaznych, w tym kompozytów Kierownik Zakładu: dr inż. Aleksander Fajkiel tel Dobór technologii wykonywania odlewów ze stopów metali nieżelaznych począwszy od topienia, uszlachetniania ciekłego metalu poprzez rafinację i modyfikację, kontrolę ciekłego metalu po obróbkę cieplną Dobór parametrów technologicznych odlewania oraz nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz oprzyrządowania odlewniczego Opracowywanie technologii wytwarzania i przetwarzania kompozytów metalowych metodami odlewniczymi Opracowywanie nowych preparatów pomocniczych, szczególnie dla odlewnictwa ciśnieniowego oraz ich wdrażanie w odlewniach, a także ocena przydatności w warunkach krajowych odlewni materiałów pochodzących z importu Opracowywanie założeń do mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych w odlewnictwie metali nieżelaznych Opiniowanie wniosków o dofinansowanie oraz szczegółowych ekspertyz Opracowywanie wytycznych do projektów technologicznych budowy nowych lub modernizacji istniejących odlewni Wytwarzanie i homogenizacja mieszanin metalowo-ceramicznych, w tym nanomateriałów w wysokoenergetycznym młynie kulowym Formowanie w stanie stało-ciekłym dr inż. Piotr Dudek tel Recykling złomu obiegowego stopów metali nieżelaznych Badania odporności materiałów na szoki cieplne Badania przewodności elektrycznej metali nieżelaznych i ich stopów Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji w zakresie nowoczesnych technologii odlewniczych metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem odlewania wysokociśnieniowego Możliwość wykonywania małoseryjnej produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych technologią odlewania do form piaskowych, kokilowych i wysokociśnieniową (High Pressure Die Casting) oraz prasowania w stanie ciekłym (squeeze casting) (stopów Al i Mg) w tym metodą tiksotropową Pomiar zawartości wodoru, niemetalicznych wtrąceń i gęstości w stopach aluminium Stanowisko do odlewania i recyklingu stopów Analiza termiczno-derywacyjna (ATD) stopów aluminium magnezu dr inż. Piotr Dudek tel

11 Zakład Stopów Metali Nieżelaznych Kompozytowy pasywny pancerz ochronny Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, według oryginalnej myśli inżynierskiej zbudowany jest ze specjalnej wielowarstwowej konstrukcji zatopionej w metalowej osnowie ze stopów lekkich, zwieńczonej w zewnętrznej warstwie metalowymi lub ceramicznymi bryłami geometrycznymi. Więcej informacji na /pancerz/ mgr inż. Paweł Darłak tel Kordieryt z popiołów lotnych Ceramiczna kształtka z kordierytu wysokotemperaturowego wytworzona w wyniku niskotemperaturowej syntezy popiołów lotnych pochodzących z filtrów elektrowni i elektrociepłowni. mgr inż. Piotr Długosz tel Rejestracja procesów kamerą termowizyjną Dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej możliwa jest analiza utraty energii podczas procesów technologicznych. mgr inż. Paweł Darłak tel Stanowisko z kamerą termowizyjną FLIR SC620 Rozdzielczość pixeli Zakres pomiarowy C Czułość 0,0035 K Zapis 30 klatek/s Badanie szoków cieplnych Urządzenie przeznaczone do badań odporności na szoki cieplne materiałów metalowych, ceramicznych i kompozytowych z automatyczną rejestracją charakterystyk czasowych i temperaturowych procesu. mgr inż. Paweł Darłak tel Parametry stanowiska: maksymalna ilość próbek: 12 szt. zakres temperatury pracy: C automatyczna stabilizacja temperatury medium chłodzącego wysoka precyzja i powtarzalność cyklu temperaturowego praca w trybie czasowym, temperaturowym lub mieszanym automatyczny system rejestracji i archiwizacji cykli temperaturowych wizualizacja pracy urządzenie w czasie rzeczywistym system usuwania medium chłodzącego z badanych próbek 11

12 Zakład Stopów Żelaza Zakład Stopów Żelaza Usługi w zakresie metalurgii i technologii: Modernizacja wydziałów wytwarzania żeliwa i staliwa Opracowywanie i wdrażanie technologii wytwarzania różnych gatunków żeliwa sferoidalnego, wermikularnego, stopowego i staliwa Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. nadzw. Opracowywanie i wdrażanie do produkcji sferoidyzatorów, modyfikatorów i odtleniaczy do żeliwa i staliwa tel Usługi w zakresie topienia, pomiarów i obróbki cieplnej: Linia ADI mgr inż. Jacek Wodnicki Topienie i odlewanie stopów na osnowie Fe, Co, Ni w skali laboratoryjnej, próby badawcze, produkcja małoseryjna Badania erozyjne metali, stopów i materiałów ceramicznych Wykonywanie odlewanych wzorców spektrometrycznych dla stopów żelaza Wykonywanie pomiarów zmian wielkości fizycznych stopów odlewniczych podczas topienia Zalewanie i krzepnięcie z wykorzystaniem techniki komputerowej Wykonywanie termoelementów Pt-Rd-Pt, Ni-Cr oraz doradztwo w zakresie pomiarów temperatury tel Urządzenie do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych Urządzenie umożliwia pomiar w próbce: liczby cykli zmęczenia cieplnego, rezystancji, wydłużenia, naprężeń termicznych, napięcia, prądu, temperatury. Urządzenie zostało zaprojektowane przez pracowników Zakładu Stopów Żelaza Instytutu Odlewnictwa w ramach projektu: POIG /08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne. Urządzenie do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych mgr inż. Andrzej Pytel tel

13 Zaklad Technologii Zakład Technologii Zakres usług: Opracowywanie nowych i udoskonalanie istniejących surowców, spoiw (szczególnie spoiw nieorganicznych) i komponentów do mas formierskich oraz technologii ich produkcji, z uwzględnieniem problematyki ekologicznej i ekonomicznej Kierownik Zakładu: dr inż. Irena Izdebska-Szanda tel Opracowywanie nowoczesnych metod badań właściwości fizykochemicznych i technologicznych materiałów i mas formierskich Prace badawcze, koncepcyjne i technologiczne związane z regeneracją mas formierskich i rdzeniowych wraz z przerobem mas odwałowych do wykorzystania w odlewni i w innych gałęziach przemysłu (w tym nadzór autorski nad wdrożeniem do praktyki odlewniczej) Prace badawcze związane z zagospodarowaniem odpadów przemysłowych dla potrzeb odlewnictwa Opracowywanie nowoczesnych maszyn, urządzeń (formierki, urządzenia do regeneracji) i aparatury kontrolno-pomiarowej dla odlewnictwa Opracowywanie nowoczesnych technologii i materiałów do sferoidyzacji i modyfikacji żeliwa Opracowywanie i ulepszanie galanterii oraz materiałów pomocniczych dla odlewnictwa Refraktometr RX-7000 α Służy do określania wartości współczynnika refrakcji dyspersji (koloidów krzemianowych) Gniazdo pomiarowe aparatu wyposażone w układ Peltiera do automatycznego termostatowania próbki Minimalny zakres pomiarowy: 0 100% Brix; nd (indeks refrakcji) Oprogramowanie do automatycznego gromadzenia i organizowania wyników pomiarowych oraz prezentacji wyników w formie graficznej Pyłomierz DustTrak 85 DRX Służy do badania stężenia pyłu zawieszonego dowolnej frakcji w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją pomiarów Pomiar stężenia pyłu w zakresie: od 0,001 do 150 mg/m 3 Zakres rozmiarów mierzonych cząstek od 0,1 do 15 μm Wyposażony w oprogramowanie wraz ze sterownikiem do analizy danych zbieranych przez pyłomierz 13

14 Biuro Certyfikacji i Normalizacji Biuro Certyfikacji i Normalizacji Kierownik Biura: mgr Elżbieta Balcer tel Sekretariat KT nr 301 mgr inż. Piotr Wodniak tel Biuro prowadzi działalność: certyfikacyjną normalizacyjną. CERTYFIKACJA Biuro działa jako jednostka certyfikująca wyroby od 1995 roku, obecnie w oparciu o Ustawę z dnia o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 45011:2000. Potwierdzeniem kompetencji jednostki jest Certyfikat Akredytacji AC 030, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Jednostka prowadzi certyfikację: w obszarze dobrowolnym certyfikację zgodności wyrobów, w szczególności: wyrobów dla systemów kanalizacyjnych i zabezpieczania dróg, rur i elementów rurociągów, armatury wodociągowej i instalacji centralnego ogrzewania, części złącznych, innych wyrobów i odlewów z żeliwa, staliwa, aluminium i innych metali nieżelaznych, materiałów pomocniczych dla odlewnictwa i hutnictwa, maszyn i urządzeń dla odlewnictwa. w obszarze regulowanym krajowym certyfikację wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym, w szczególności: rur, elementów rurociągów, łączników metalowych, armatury stosowanej w instalacjach wody pitnej, łączników do wyrobów konstrukcyjnych z drewna. w obszarze regulowanym europejskim (jako jednostka notyfikowana nr 2511) certyfikację zakładowej kontroli produkcji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, dla: odlewów staliwnych do zastosowań konstrukcyjnych, konstrukcji stalowych i aluminiowych, wyrobów konstrukcyjnych aluminiowych na obiekty budowlane, zestawów śrubowych do połączeń sprężanych i niesprężanych. NORMALIZACJA Działalność normalizacyjna obejmuje całokształt realizacji zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu Komitetu Technicznego nr 301 ds. Odlewnictwa powołanego przez Polski Komitet Normalizacyjny. Podstawowe zadania realizowane przez KT nr 301 dotyczą: wprowadzania norm europejskich (EN) i międzynarodowych (ISO) do norm PN, opracowywania norm krajowych (PN) na zlecenie przemysłu, udziału w opracowywaniu norm EN i ISO, udzielania informacji o normach opracowywanych przez KT nr 301. Zakres tematyczny norm opracowywanych przez KT nr 301 obejmuje całokształt zagadnień odlewniczych z zakresu działania Komitetu Technicznego nr 301, ze szczególnym uwzględnieniem odlewów i stopów odlewniczych oraz ich badań, warunków dostawy odlewów, wymagań bezpieczeństwa urządzeń do produkcji i kształtowania metali, materiałów formierskich i pomocniczych. 14

15 Centrum Informacji i Promocji Centrum Informacji i Promocji Zakres działalności: Wydawanie książek, czasopism i innych publikacji Instytutu Odlewnictwa Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów (w tym seminariów promocyjnych firm) Prowadzenie biblioteki technicznej IOd Kierownik Centrum: mgr Joanna Madej tel Usługi z zakresu informacji naukowo-technicznej: baza literatury SINTE baza Analizy z artykułów zagranicznych Organizacja praktyk oraz staży naukowych Czasopisma Kwartalnik Prace Instytutu Odlewnictwa W Pracach Instytutu Odlewnictwa publikowane są oryginalne artykuły z zakresu inżynierii materiałowej tworzyw i materiałów odlewniczych, analizy procesów krzepnięcia i krystalizacji stopów oraz wspomagania komputerowego z zakresu konstrukcji odlewów i modelowania procesów odlewniczych. Czasopismo ukazuje się w formie drukowanej oraz on-line. mgr Anna Samek-Bugno tel Czasopismo jest indeksowane w takich bazach, jak: Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech, Index Copernicus, ProQuest, EBSCO, ARIANTA. Naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne oraz w programie (wyszukiwarce) Google Scholar, na portalu e-publikacje Nauki Polskiej oraz portalu społecznościowym Facebook. Obecnie Redakcja czasopisma prowadzi starania o indeksację w kolejnej bazie CAS (Chemical Abstracts Service). Pełne teksty artykułów dostępne są pod adresem: Kwartalnik Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat inż. Marta Konieczna tel W czasopiśmie publikowane są artykuły dokumentujące wyniki prac badawczych, artykuły dotyczące statystyki produkcji odlewów, praktyki przemysłowej, ochrony środowiska i in., informacje o nowych i wycofanych normach, abstrakty w języku polskim artykułów zagranicznych dot. odlewnictwa oraz sprawozdania ze szkoleń, konferencji i spotkań, a także informacje o realizowanych przez Instytut projektach finansowanych ze środków UE oraz nowych wydawnictwach. Czasopismo wydawane jest w formie elektronicznej i dostępne jest bezpłatnie na stronie: Wydawnictwa książkowe Informacja o oferowanych do sprzedaży wydawnictwach podana jest na stronie Instytutu w zakładce wydawnictwa książkowe IOd. Baza literatury - SINTE mgr inż. Joanna Dziaduś-Rudnicka tel Na zamówienie sporządzane są (odpłatnie) wykazy literatury z bazy SINTE na dowolnie wybrany temat z zakresu odlewnictwa. Część zawartości bazy dostępna jest bezpłatnie pod adresem: 15

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 Propozycje badawczo-wdrożeniowe Instytutu Odlewnictwa Konwersja

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

IKiFP im. J. Habera PAN

IKiFP im. J. Habera PAN IKiFP im. J. Habera PAN Określenie parametrów technologicznych procesu wykonywania odlewów ze stopów Ti z udziałem materiałów cyrkonowych i itrowych oraz wykonanie modelowych odlewów 15.04.2014 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria teriałowa 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa szyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 i 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski Laboratorium badań materiałowych i technologicznych dr inż. Tomasz Kurzynowski Agenda Oferta badawcza Wyposażenie laboratorium Przykłady realizowanych badań Opracowanie i rozwój nowych materiałów Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji PROJEKT NR: POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 lutego 2016 r. AB 097 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera ANALIZA POŁĄCZENIA WARSTW CERAMICZNYCH Z PODBUDOWĄ METALOWĄ Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Tadeusz Zdziech CEL PRACY Celem

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 16 czerwca 2015 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki.

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nzw. Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/tydzień:

Liczba godzin/tydzień: Nazwa przedmiotu: Zaawansowane procesy pirometalurgiczne Advanced pyrometallurgical processes Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and manufacture engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH Zbigniew Bonderek, Stefan Chromik Kraków 2006 r. WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT Recenzenci: Prof. Dr hab. Inż. Józef Dańko Prof. Dr

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x. MATERIAŁ ELWOM 25.! ELWOM 25 jest dwufazowym materiałem kompozytowym wolfram-miedź, przeznaczonym do obróbki elektroerozyjnej węglików spiekanych. Kompozyt ten jest wykonany z drobnoziarnistego proszku

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INśYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium InŜynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 8 Opracowali: dr

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania.

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 2/N Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 17 Przedmiot: Nauka o materiałach I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska ALWERNIA S. A. ul. K. Olszewskiego 25 32-566 Alwernia OFERTA LABORATORIUM Nasze laboratorium funkcjonuje w ramach firmy Alwernia S.A. Jesteśmy dostawcą usług badawczych w zakresie pomiarów czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

W roku 2004 do programu produkcji wprowadzone zostały odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego.

W roku 2004 do programu produkcji wprowadzone zostały odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego. Odlewnia, działająca do lutego 2002 roku w ramach Zakładów Mechanicznych BUMAR ŁABĘDY S.A., ma za sobą ponad 50 lat tradycji i doświadczeń w produkcji odlewów staliwnych. Nasze wyroby stosowane są w maszynach

Bardziej szczegółowo

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Tel.: (17) 854 47 91 Fax: (17) 854 48 32 E-mail: jansien@prz.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WPROWADZENIE 1. GENEZA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 2. KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (Pobieranie próbek) Metoda badawcza

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (Pobieranie próbek) Metoda badawcza WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 () L.p. Badany obiekt 1 Gazy odlotowe E) 2 Gazy odlotowe E) 3 Gazy odlotowe E) 4 Gazy odlotowe E) 5 Gazy odlotowe E) 6 Gazy odlotowe E) Oznaczany składnik lub parametr pyłu

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. Prezentacja firmy

Sp. z o.o. Prezentacja firmy O d l e w n i a Ta r n ó w Sp. z o.o. Prezentacja firmy O d l e w n i a Ta r n ó w S p. z o. o. Odlewnia Tarnów Sp. z o. o. specjalizuje się w produkcji odlewów żeliwnych, przede wszystkim z żeliwa szarego

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące Lex norma badania nieniszczące - Lex norma badania nieniszczące L.p. Numer normy Tytuł Status 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PN-B-06264:1978 Wersja PN-B-19320:1999 Wersja PN-C-82055-4:1999

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI Mariusz Prażmowski 1, Henryk Paul 1,2, Fabian Żok 1,3, Aleksander Gałka 3, Zygmunt Szulc 3 1 Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, Opole. 2 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA. Kompensator kołnierzowy mocowany do kołnierzy.

CHARAKTERYSTYKA. Kompensator kołnierzowy mocowany do kołnierzy. BUDOWA Kompensatory są to elastyczne łączniki kanałów i rurociągów w instalacjach przemysłowych. Zapewniają one prawidłową pracę instalacji oraz szczelność przy przemieszczeniach cieplnych i mechanicznych

Bardziej szczegółowo

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 Praca została realizowana w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, finansowanego przez Europejski fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa FRIALIT jest stosowany wszędzie tam gdzie metal i plastik ma swoje ograniczenia. Ceramika specjalna FRIALIT jest niezwykle odporna na wysoką temperaturę, korozję środków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu : Materiałoznawstwo Materials science Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: Treści kierunkowe Rodzaj zajęć: Wykład, Laboratorium Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Nanomateriałów Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

I Wymagania techniczne dla projektowania:

I Wymagania techniczne dla projektowania: Rzeszów, 28.05.2015 Adamet Witold Gajdek, Adam Pęczar sp. jawna ul. Chmaja 4 35-021 Rzeszów Dot. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wyrobów ze stopów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne

Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne Część I. Zagadnienia ogólne Instytut Odlewnictwa Foundry Research Institute Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne Cz. I. Zagadnienia ogólne Pod

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania Prof. dr hab. inż. Józef Jonak Główne obszary badań laboratorium: wirtualne

Bardziej szczegółowo

Nauka o materiałach III

Nauka o materiałach III Pomiar twardości metali metodami: Brinella, Rockwella i Vickersa Nr ćwiczenia: 1 Zapoznanie się z zasadami pomiaru, budową i obsługą twardościomierzy: Brinella, Rockwella i Vickersa. Twardościomierz Brinella

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń odlewniczych; symbol 812107

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D ZASTOSOWANIE DRUKU 3D w odlewnictwie autoryzowany przedstawiciel 3D Lab s.c. 02-949 Warszawa // ul. Ostra 13C T/F: (+48 22) 885 63 23 // M: +48 505 10 10 33 Formy odlewnicze z piasku kwarcowego Budowa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PRZEMYSŁU U SKÓRZANEGO JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1439 W ZAKRESIE DYREKTYWY 89/686/EWG -ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

INSTYTUT PRZEMYSŁU U SKÓRZANEGO JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1439 W ZAKRESIE DYREKTYWY 89/686/EWG -ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Bogusław Woźniak 91-462 Łódź,, ul. Zgierska 73 Oddział w Krakowie 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9 INSTYTUT PRZEMYSŁU U SKÓRZANEGO JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1439 W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

PRZEZ HISTORIĘ...DO NOWOCZESNOŚCI. Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A.

PRZEZ HISTORIĘ...DO NOWOCZESNOŚCI. Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. PRZEZ HISTORIĘ......DO NOWOCZESNOŚCI POWSPOMINAJMY! 3 1 lipca 1971 rozpoczęcie budowy zakładu 4 5 18 czerwca 1975 rozpalenie pierwszego pieca tunelowego 6 17 lipca 1975 wyformowanie pierwszych wyrobów

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC Słowa kluczowe: kontrola jakości, inżynieria odwrotna, regeneracja i archiwizacja matryc, frezowanie CNC, CAM. System pomiarowy: Skaner

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie elementów metalowych metodą DMLS

Wykonywanie elementów metalowych metodą DMLS Wykonywanie elementów metalowych metodą DMLS Dominik Wyszyński, Maria Chuchro Zakład Niekonwencjonalnych Technologii Produkcyjnych Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie Definicja Spiekania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 4/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowała: dr Hanna de Sas Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 4/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowała: dr Hanna de Sas Stupnicka POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 4/N Opracowała:

Bardziej szczegółowo

FRIATEC AG. Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT

FRIATEC AG. Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT FRIATEC AG Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT FRIALIT-DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Budowa dla klienta konkretnego rozwiązania osiąga się poprzez zespół doświadczonych inżynierów i techników w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl www.introl.pl INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni 1 INTROL Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. T.Kościuszki 112; tel: +48 32 789 00 00 fax: +48 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl Grupa INTROL 2

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 23 marca 2015 r. Nazwa i adres FERROCARBO

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli dla Przemysłu i Przedsiębiorców

Inżynieria Materiałowa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli dla Przemysłu i Przedsiębiorców Inżynieria Materiałowa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli dla Przemysłu i Przedsiębiorców Spis treści 1. Wspólne projekty... 2 2. Struktura... 4 3. Dane kontaktowe... 4 4. Główne

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si 53/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Laboratory of the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin W okresie od stycznia 2010 roku do września

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 grudnia 2010

Gdańsk, 16 grudnia 2010 POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233 Gdańsk prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński tel. 58 348 63 57 fax. 58 347 14 15 Przewodniczący Rady Koordynator

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

2012-04-04. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka

2012-04-04. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka STAL NIESTOPOWA, STALIWO I ŻELIWO Zakres tematyczny 1 KLASYFIKACJA I SYSTEMY OZNACZANIA STALI 2 1 Klasyfikacja stopów żelaza Podział czynników determinujących mikrostrukturę iwłaściwości użytkowe stopów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Instytucie

Podstawowe informacje o Instytucie Podstawowe informacje o Instytucie Marek KAPROŃ Warszawa, sierpień 2009 r. Powołanie ITB w 1945 r. - zadania Cele dekret powołuj ujący ITB Cele i zakres działania ania Zarządzenie Ministra Podstawowy cel

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE

SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE Dział Utylizacji Odpadów SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE Funkcjonujący w ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. zintegrowany system zarządzania obejmuje swoim zakresem procesy realizowane przez Dział Utylizacji Odpadów.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux Wykaz urządzeń Lp Nazwa urządzenia 1 Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0 200/2000/20000/ 200000 lux 2 Komora klimatyczna Komora jest przeznaczona do badania oporu

Bardziej szczegółowo