TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ"

Transkrypt

1 TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. PAKIETY 3 Rozdział 1. Pakiet BS Impuls 3 Rozdział 2. Pakiet BS Priorytet 4 Rozdział 3. Pakiet BS e-konto 5 Rozdział 4. Pakiet BS Konkret 6 Rozdział 5. Pakiet BS Prestiż 7 DZIAŁ III. POZOSTAŁE USŁUGI 8 Rozdział 1. Opłaty współne dla pakietów 8 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 9 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 9 Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej 10 Rozdział 5. Karty płatnicze 11 DZIAŁ IV. POZOSTAŁE OPŁATY 15 Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 15 Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych 15 DZIAŁ V. WALUTY WYMIENIALNE 16 Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 16 Rozdział 2. Inkaso 16 Rozdział 3. Rachunki walutowe 16 Rozdział 4. Zlecenia różne 17 1

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od Klientów zgodnie z niniejszą "Tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - Klienci indywidualni, SKO i PKZP Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią". 2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 3. Opłaty i prowizje pobierane są: a) w dniu wykonania czynności, b) albo w dniu złożenia dyspozycji wykonania czynności, c) albo cyklicznie określonego w umowie lub dyspozycji każdego dnia miesiąca, d) albo w innych terminach określonych w niniejszej Tabeli 4. Klienci indywidualni, SKO i PKZP wybierają dowolny pakiet, za wyjątkiem: a) BS Impuls - przeznaczony dla młodzieży oraz osób fizycznych do 30 roku życia, b) BS Konkret - przeznaczony dla emerytów, rencistów oraz osób fizycznych powyżej 60 roku życia, c) BS Prestiż - przeznaczony dla osób fizycznych deklarujących miesięczne wpływy powyżej 5.000,00 zł. 5. W systemie SORBNET można zrealizować każdy przelew, skorzystanie z tej usługi wiąże się z dodatkową opłatą. 6. W systemie SORBNET nie są realizowane przelewy do ZUS i US. 7. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Tabeli, jednak Bank zastrzega sobie prawo pobrania opłaty albo prowizji ustalonej z Klientem w trakcie przyjmowania zlecenia od Klienta. 8. Za czynności wykonywane przez Bank na podstawie odrębnych umów z Klientem mogą być pobierane inne opłaty lub prowizje niż określone w Tabeli, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w umowach. 9. Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 2

4 Dział II. Pakiety Rozdział 1. Pakiet BS Impuls Pakiet BS Impuls - przeznaczony dla młodzieży oraz osób fizycznych do 30 roku życia. 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 2) prowadzenie rachunku co miesiąc bez opłat 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku od wpłaty bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku od wypłaty bez opłat 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 2,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu bez opłat 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu 30,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 1,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia 1,00 zł d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia bez opłat c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty od czynności 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od czynności 2,00 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia od czynności zapłaty* 5,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika od czynności 3,50 zł *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank W pakiecie BS Impuls: *bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking *bezpłatne prowadzenie rachunku *bezpłatne przelewy oraz zlecenia stałe przez Internet Banking *bezpłatna autoryzacja kodami SMS *bezpłatna karta do rachunku - Visa Electron "młodzieżowa" 3

5 Dział II. Pakiety Rozdział 2. Pakiet BS Priorytet Pakiet BS Priorytet - podstawowy pakiet - przeznaczony dla Klientów Indywidualnych, SKO i PKZP 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 2) prowadzenie rachunku co miesiąc 2,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku od wpłaty bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku od wypłaty bez opłat 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 1,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 0,70 zł 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu 30,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 1,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia 1,00 zł d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 1,00 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty od czynności 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od czynności 2,00 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia od czynności zapłaty* 5,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika od czynności 3,50 zł *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank W pakiecie BS Priorytet: *bezpłatne wpłaty i wypłaty na rachunek *tanie przelewy składane w kasie Banku 4

6 Dział II. Pakiety Rozdział 3. Pakiet BS e-konto Pakiet BS e-konto - pakiet przeznaczony do obsługi internetowej dla klientów Indywidualnych, SKO i PKZP 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 2) prowadzenie rachunku co miesiąc 5,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku od wpłaty bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku od wypłaty bez opłat 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 10,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 0,50 zł 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu 30,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 1,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia 1,00 zł d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 0,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty od czynności 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od czynności 2,00 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia od czynności zapłaty* 5,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika od czynności 3,50 zł *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank W pakiecie BS e-konto: *bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking *przelewy internetowe tylko 50 groszy *bezpłatna autoryzacja kodami SMS *bezpłatna karta do rachunku -MasterCard z technologią PayPass *możliwość płatności kartą MasterCard w internecie 5

7 Dział II. Pakiety Rozdział 4. Pakiet BS Konkret Pakiet BS Konkret - przeznaczony dla emerytów, rencistów oraz osób fizycznych powyżej 60 roku życia. 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 2) prowadzenie rachunku co miesiąc 1,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku od wpłaty bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku od wypłaty bez opłat 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 1,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 0,60 zł 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu 30,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 1,00 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia 1,00 zł d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 1,00 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty od czynności 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od czynności 2,00 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia od czynności zapłaty* 5,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika od czynności 3,50 zł *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank W pakiecie BS Konkret: *niska opłata za prowadzenie rachunku *tanie przelewy składane w kasie Banku 6

8 Dział II. Pakiety Rozdział 5. Pakiet BS Prestiż Pakiet BS Prestiż - przeznaczony dla osób fizycznych deklarujących miesięczne wpływy powyżej 5.000,00 zł. 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 2) prowadzenie rachunku co miesiąc 30,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku od wpłaty bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku od wypłaty bez opłat 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu bez opłat 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu bez opłat 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu 30,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia bez opłat c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia bez opłat 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia bez opłat c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty od czynności bez opłat 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od czynności bez opłat 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia od czynności zapłaty* bez opłat 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika od czynności bez opłat *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank W pakiecie BS Prestiż: *bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking *bezpłatne przelewy, zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty *bezpłatna autoryzacja kodami SMS *bezpłatny SMS Banking *bezpłatny Bankofon *bezpłatna informacja przez telefon o dostępnych środkach *bezpłatna karta do rachunku - MasterCard z technologią PayPass *możliwość płatności kartą MasterCard w internecie 7

9 DZIAŁ III. Pozostałe usługi Rozdział 1. Opłaty wspólne dla pakietów 1. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem od czynności 5,00 zł 2. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek od wyciągu bez opłat b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego raz w miesiącu od wyciągu bez opłat c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego - niestandardowo od wyciągu 3,00 zł 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta* bez opłat 3. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta od zestawienia 20,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej 4. Sporządzenie: 1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku od odpisu 10,00 zł 2) odpisu każdego załącznika do wyciągu od odpisu 2,00 zł 3) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy: od odpisu a) Klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł b) Klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej 5. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda** od zaświadczenia 40,00 zł 6. Wydanie opinii o kliencie od opinii 50,00 zł 7. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie od dyspozycji przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu od spadkobiercy 15,00 zł poświadczenia dziedziczenia 9. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie od dyspozycji 20,00 zł 10. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ROR od monitu 15,00 zł 11. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku** miesięcznie 5,00 zł * jeżeli usługa jest dostępna ** opłaty nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż 8

10 Tabela Rozdział Prowizji 2. Rachunki i Opłat oszczędnościowe prowizji / opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: 1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy od wpłaty bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego od wypłaty jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejna 10,00 *) 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią od przelewu jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00 *) 2) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00 *) 3) zlecenia realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu 30,00 zł (nie pobiera się opłaty, o której mowa w pkt 2) 5. Sporządzenie wyciągu bankowego od wyciągu bez opłat 6. Przekazanie pocztą wyciągów bankowych od wyciągu bez opłat 7. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności od zaświadczenia 20,00 zł 8. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym od dyspozycji 5,00 zł 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci od dyspozycji 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie od dyspozycji 20,00 zł 12. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta od zestawienia Uwaga: Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej 20,00 zł 13. Sporządzenie: 1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku od odpisu 10,00 zł 2) odpisu każdego załącznika do wyciągu od odpisu 2,00 zł 3) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy: a) Klient określi datę dokonania operacji od odpisu 10,00 zł b) Klient nie określi daty operacji od odpisu 20,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej *) Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w formie gotówkowej albo jednej operacji w formie bezgotówkowej w miesiącu kalendarzowym 9

11 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych prowizji STAWKA / opłaty OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej jednorazowo bez opłat 2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej miesięcznie bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek od wpłaty bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku od wypłaty bez opłat prowizji / opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 5. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe: 1) prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią od przelewu bez opłat 2) prowadzone w innych bankach od przelewu 5,00 zł 3) zlecenia realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu (nie pobiera się opłaty, o której mowa w pkt 2) 30,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności od zaświadczenia 20,00 zł 7. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem od dyspozycji 5,00 zł 8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci od dyspozycji 20,00 zł 9. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od spadkobiercy 15,00 zł 10. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej 1) na rzecz Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią od blokady bez opłat 2) inne od blokady 5,00 zł 11. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta (historia rachunku): 1) terminowej lokaty oszczędnościowej *) od zestawienia 20,00 zł *) Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej prowizji / opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Udostępnienie: 1) dostępu do konta poprzez WWW (internet) miesięcznie bez opłat 2) Bankofon* miesięcznie 1,00 zł 3) SMS Banking* od sms-a 0,20 zł - zapytanie o saldo na rachunku - informacja o uznaniu rachunku - informacja o obciążeniu rachunku 2. Za wydanie kolejnego hasła i odblokowanie usługi Internet Banking każdorazowo 10,00 zł 3. Przesłanie środków dostępu do Klienta: 10

12 1) drogą pocztową w kraju za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) każdorazowo 6,00 zł 4. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN: Tabela Prowizji i Opłat 1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych ( TAN) każdorazowo bez opłat 2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych (TAN) każdorazowo bez opłat 3) zastrzeżenie karty haseł jednorazowych (TAN) każdorazowo bez opłat 5. Autoryzacja kodem SMS miesięcznie bez opłat * opłaty nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż 11

13 Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku (debetowe) Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/Visa Electron MasterCard Debit PayPass/ Visa Elektron paywave/ Visa Elektron paywave "młodzieżowa" 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat 2) współposiadacza rachunku każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat 3) osoby wskazanej każdorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej każdorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 1) Pakiet BS Impuls każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat 2) Pakiet BS Priorytet każdorazowo nie dotyczy bez opłat bez opłat 3) Pakiet BS e-konto każdorazowo nie dotyczy bez opłat bez opłat 4) Pakiet BS Konkret każdorazowo nie dotyczy bez opłat bez opłat 5) Pakiet BS Prestiż każdorazowo nie dotyczy bez opłat bez opłat 4. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty 1) Pakiet BS Impuls miesięcznie bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 2) Pakiet BS Priorytet miesięcznie nie dotyczy 4,00 zł 4,00 zł 3) Pakiet BS e-konto (użytkowanie pierwszej wydanej karty do rachunku jest bezpłatne) miesięcznie nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 4) Pakiet BS Konkret miesięcznie nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 5) Pakiet BS Prestiż ( uzytkowanie pierwszej wydanej karty do rachunku jest bezpłatne) miesięcznie nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych od wypłaty bez opłat bez opłat bez opłat 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej od wypłaty 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach obcych od wypłaty 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 4) w kasach obcych od wypłaty 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 5) za granicą od wypłaty 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 8. Przesłanie do Klienta numeru PIN każdorazowo 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PINu każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back od transakcji 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 11. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB każdorazowo 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 12. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 14. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału każdorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 15. Transakcje bezgotówkowe od transakcji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej od transakcji 1% dotyczy karty Visa 1% Electron bez prowizji 12

14 Karty przedpłacone MasterCard 1. Wydanie karty i PIN (dotyczy wszystkich pakietów) jednorazowo 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty każdorazowo bez opłat 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty jednorazowo 30,00 zł 6. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB każdorazowo 4,50 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) od wypłaty w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej od wypłaty 1,50 zł 3) w bankomatach obcych od wypłaty 1,30 zł 4) w kasach obcych od wypłaty 3% min. 4,50 zł 5) za granicą od wypłaty 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie bez opłat 9. Transakcje bezgotówkowe od transakcji bez prowizji 10. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat 11. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat Karty charge MasterCard Standard / MasterCard Gold / Visa Classic 1. Wydanie karty: 1) karta główna każdorazowo 300,00 zł 2) karta dołączona każdorazowo 300,00 zł Uwaga: opłata za wydanie karty dla posiadaczy ROR posiadających pakiet BS Prestiż wynosi 200 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej: 1) uszkodzonej każdorazowo 20,00 zł 2) utraconej każdorazowo 200,00 zł 3. Wznowienie karty: 1) karta główna każdorazowo 300,00 zł 2) karta dołączona każdorazowo 300,00 zł Uwaga: opłata za wznowienie karty dla posiadaczy ROR posiadających pakiet BS Prestiż wynosi 200 zł 4. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat 5. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty każdorazowo 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) od wypłaty w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2% 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej od wypłaty 2% min. 4,50 zł 3) w bankomatach obcych od wypłaty 3% min. 3,50 zł 4) w kasach obcych od wypłaty 3% min. 4,50 zł 5) za granicą od wypłaty 3% min. 4,50 zł 8. Przesłanie do Klienta numeru PIN każdorazowo 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB każdorazowo 4,50 zł 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie bez opłat 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta każdorazowo 5,00 zł 13

15 MasterCard Standard / MasterCard Gold / Visa Classic 12. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału każdorazowo 50,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe od transakcji bez opłat 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego od przekroczenia 2% 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: 1) w kraju miesięcznie 1% 2) za granicą miesięcznie 1% 16. Nieodebranie karty w terminie określonym w Regulaminie każdorazowo 200,00 zł 17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju każdorazowo równowartość w złotych 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard 18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju każdorazowo równowartość w złotych 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności Karty kredytowe MasterCard 1. Wydanie karty: 1) głównej każdorazowo 55,00 zł 55,00 zł 2) dołączonej każdorazowo 55,00 zł 55,00 zł 2. Opłata roczna (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) każdorazowo 55,00 zł 55,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej każdorazowo 55,00 zł 55,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN każdorazowo 25,00 zł 25,00 zł 5. Wznowienie karty każdorazowo 55,00 zł 55,00 zł 6. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat bez opłat 7. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat bez opłat 8. Opłata za wypłatę gotówki: 1) od wypłaty w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej od wypłaty 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3) w bankomatach obcych od wypłaty 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 4) w kasach obcych od wypłaty 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 5) za granicą od wypłaty 3% min 7,00 zł 3% min 7,00 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB każdorazowo 4,50 zł 4,50 zł 10. Przesłanie do Klienta numeru PIN każdorazowo bez opłat bez opłat 11. Przekroczenie limitu kredytowego każdorazowo 40,00 zł 40,00 zł 12. Zmiana limitu kredytowego każdorazowo bez opłat bez opłat 13. Minimalna kwota do zapłaty miesięcznie 5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 15. Oprocentowanie transakcji bezgotówkowej i gotówkowej miesięcznie 18,00% 18,00% Visa 14

16 Karta własna* 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku każdorazowo bez opłat 2) współposiadacza rachunku każdorazowo bez opłat 3) osoby wskazanej każdorazowo 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej każdorazowo 10,00 zł 3. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat 4. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat 5. Opłatę za wpłatę i wypłatę gotówki w bankomatych własnych każdorazowo bez opłat 6. Zmiana PIN w bankomacie każdorazowo bez opłat 7. Transakcje bezgotówkowe w bankomacie własnym a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią od transakcji bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach od transakcji 0,50 zł 8. Za wydanie kolejnego numeru PIN i odblokowanie karty własnej każdorazowo 10,00 zł * usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej : Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10, Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9a, Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2, Sadki, ul. Powstańców Wlkp. 1,Bydgoszcz, ul. Abrahama 8,Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18, Potulice, ul. Bydgoska 13/41 15

17 Dział IV. Pozostałe opłaty Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 1. Wpłaty gotówkowe: 1) na rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią od wpłaty bez prowizji 2) na rachunki bankowe w innych bankach od wpłaty 0,5% min. 3,50 zł 3) wpłaty czynszów do wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli kamienic posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią od wpłaty 1,50 zł 4) dokonywane w punktach kasowych i Oddziałach BS Nakło od wpłaty a) na rzecz Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią Zgodnie z zawartymi umowami, w przypadku braku umów obowiązują stawki określone w pkt 2 5) wpłaty na działalność pożytku publicznego od wpłaty bez prowizji Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych* 1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (bony oszczędnościowe, akcje, obligacje, itp.) opłata jednorazowa od depozytu 30,00 zł 2. Przechowywanie depozytu miesięcznie 30,00 zł 3. Wynajem skrytek sejfowych: 1) dziennie: a) mała skrytka dziennie 2,00 zł b) średnia skrytka dziennie 2,50 zł 2) miesięcznie: a) mała skrytka miesięcznie 20,00 zł b) średnia skrytka miesięcznie 30,00 zł 3) rocznie: a) mała skrytka rocznie 200,00 zł b) średnia skrytka rocznie 250,00 zł 4. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną jednorazowo 60,00 zł 5. Opłata za wydanie nowego klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego każdarazowo 20,00 zł 6. Wydanie zapasowego klucza do skrytki na korespondencję na wniosek Klienta każdarazowo 10,00 zł *usługi dostępne w Centrali Banku w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 10 16

18 Dział V. Waluty wymienialne Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1. Skup i sprzedaż walut obcych każdorazowo 2. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju PODSTAWOWA MINIMALNA MAKSYMALNA 1) na rachunki bankowe klientów banku i zrzeszonych banków spółdzielczych od wypłaty brak prowizji - - 2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku od wypłaty 0,30% 20,00 zł 150,00 zł 3. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty każdorazowo 100,00 zł - - UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w rozdziale 7 ust Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju - tryb normalny (TOMNEXT) każdorazowo 0,30% 20,00 zł 200,00 zł 5. Eurotransfer - realizacja poleceń wypłaty (przekazów ) za granicę nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie): - rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, - bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, - bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji - określona opcja kosztowa SHA. 6. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT) - dodatkowa opłata do ust. 4 i 5 każdorazowo 0,30% 60,00 zł 150,00 zł każdorazowo bez prowizji plus 15,00 zł za opłaty telekomunikacyjne 10,00 zł UWAGA! Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez GBW SA wolnych środków na rachunkach Nostro 7. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju każdorazowo 45,00 zł plus koszty banków pośredniczących 8. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR): 1) przekazy do równowartości euro każdorazowo 30,00 zł - - 2) przekazy przekraczające równowartość euro każdorazowo 60,00 zł - - UWAGA! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu 9. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) każdorazowo 50,00 zł Realizacja przekazów w obrocie dewizowym w przypadku, gdy zarówno zleceniodawca, jak i beneficjent są klientami banków SGB każdorazowo 0,30% 20,00 zł 200,00 zł Rozdział 2. Inkaso PODSTAWOWA MINIMALNA MAKSYMALNA 1. Inkaso dokumentów, czeków oraz weksli każdorazowo 0,20% 50,00 zł 150,00 zł 2. Akcept traty każdorazowo 50,00 zł Zmiana warunków inkasa każdorazowo 50,00 zł Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie każdorazowo 50,00 zł Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych każdorazowo 50,00 zł Protest weksla lub traty każdorazowo 7. Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku każdorazowo UWAGA! Od inkasa czeków na kwoty do równowartości 10 USD prowizji nie pobiera się. Pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 1,- 150,00 zł + opłata notarialna 50,00 zł + opłaty telekomunikacyjne Rozdział 3. Rachunki walutowe Tryb pobeirania PODSTAWOWA MINIMALNA MAKSYMALNA 1. Otwarcie rachunku jednorazowo brak prowizji Prowadzenie rachunku: miesięcznie brak prowizji Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres) każdorazowo brak prowizji

19 Tryb pobeirania PODSTAWOWA MINIMALNA MAKSYMALNA 5. Wystawianie zaświadczeń o stanie środków na rachunku od zaświadczenia 20,00 zł Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty) od operacji brak prowizji - - UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych 7. Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości EUR) każdorazowo 0,30% Dyspozycja na wypadek śmierci 1) zmiana dyspozycji od dyspozycji 20,00 zł - - 2) odwołanie dyspozycji od dyspozycji 20,00 zł Sporządzanie wyciągów bankowych od wyciągu brak prowizji Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych miesięcznie brak prowizji - - Rozdział 4. Zlecenia różne PODSTAWOWA MINIMALNA MAKSYMALNA W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta 1. Skargi i zażalenia każdorazowo brak prowizji Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie każdorazowo 100,00 zł - - kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.) 3. Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych każdorazowo 15,00 zł Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 139/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od 02

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią - luty 2013 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne. obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne. obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. BS w Starej Białej pobiera prowizje i opłaty za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI

PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI Załącznik do Uchwały Zarządu nr 55/2014 z dnia 10.03.2014r TABELA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Maestro, Visa Electron,

Maestro, Visa Electron, Maestro, Visa Electron, 1.Wydanie karty dla: a)posiadacza i współposiadacza rachunku - pierwsza karta do rachunku przez okres pierwszego roku - roczna opłata administracyjna b)osoby wskazanej 35,- 20,-

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 141/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku Załącznik do Decyzji nr 73/016 Wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 7 października 016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku Załącznik do Decyzji nr 7/016 Wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 7 października 016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo