TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ"

Transkrypt

1 TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. PAKIETY 3 Rozdział 1. Pakiet BS Impuls 3 Rozdział 2. Pakiet BS Priorytet 4 Rozdział 3. Pakiet BS e-konto 5 Rozdział 4. Pakiet BS Konkret 6 Rozdział 5. Pakiet BS Prestiż 7 DZIAŁ III. POZOSTAŁE USŁUGI 8 Rozdział 1. Opłaty współne dla pakietów 8 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 9 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 9 Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej 10 Rozdział 5. Karty płatnicze 11 DZIAŁ IV. POZOSTAŁE OPŁATY 15 Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 15 Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych 15 DZIAŁ V. WALUTY WYMIENIALNE 16 Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 16 Rozdział 2. Inkaso 16 Rozdział 3. Rachunki walutowe 16 Rozdział 4. Zlecenia różne 17 1

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od Klientów zgodnie z niniejszą "Tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - Klienci indywidualni, SKO i PKZP Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią". 2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 3. Opłaty i prowizje pobierane są: a) w dniu wykonania czynności, b) albo w dniu złożenia dyspozycji wykonania czynności, c) albo cyklicznie określonego w umowie lub dyspozycji każdego dnia miesiąca, d) albo w innych terminach określonych w niniejszej Tabeli 4. Klienci indywidualni, SKO i PKZP wybierają dowolny pakiet, za wyjątkiem: a) BS Impuls - przeznaczony dla młodzieży oraz osób fizycznych do 30 roku życia, b) BS Konkret - przeznaczony dla emerytów, rencistów oraz osób fizycznych powyżej 60 roku życia, c) BS Prestiż - przeznaczony dla osób fizycznych deklarujących miesięczne wpływy powyżej 5.000,00 zł. 5. W systemie SORBNET można zrealizować każdy przelew, skorzystanie z tej usługi wiąże się z dodatkową opłatą. 6. W systemie SORBNET nie są realizowane przelewy do ZUS i US. 7. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Tabeli, jednak Bank zastrzega sobie prawo pobrania opłaty albo prowizji ustalonej z Klientem w trakcie przyjmowania zlecenia od Klienta. 8. Za czynności wykonywane przez Bank na podstawie odrębnych umów z Klientem mogą być pobierane inne opłaty lub prowizje niż określone w Tabeli, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w umowach. 9. Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 2

4 Dział II. Pakiety Rozdział 1. Pakiet BS Impuls Pakiet BS Impuls - przeznaczony dla młodzieży oraz osób fizycznych do 30 roku życia. 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 2) prowadzenie rachunku co miesiąc bez opłat 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku od wpłaty bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku od wypłaty bez opłat 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 2,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu bez opłat 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu 30,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 1,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia 1,00 zł d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia bez opłat c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty od czynności 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od czynności 2,00 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia od czynności zapłaty* 5,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika od czynności 3,50 zł *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank W pakiecie BS Impuls: *bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking *bezpłatne prowadzenie rachunku *bezpłatne przelewy oraz zlecenia stałe przez Internet Banking *bezpłatna autoryzacja kodami SMS *bezpłatna karta do rachunku - Visa Electron "młodzieżowa" 3

5 Dział II. Pakiety Rozdział 2. Pakiet BS Priorytet Pakiet BS Priorytet - podstawowy pakiet - przeznaczony dla Klientów Indywidualnych, SKO i PKZP 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 2) prowadzenie rachunku co miesiąc 2,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku od wpłaty bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku od wypłaty bez opłat 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 1,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 0,70 zł 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu 30,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 1,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia 1,00 zł d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 1,00 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty od czynności 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od czynności 2,00 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia od czynności zapłaty* 5,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika od czynności 3,50 zł *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank W pakiecie BS Priorytet: *bezpłatne wpłaty i wypłaty na rachunek *tanie przelewy składane w kasie Banku 4

6 Dział II. Pakiety Rozdział 3. Pakiet BS e-konto Pakiet BS e-konto - pakiet przeznaczony do obsługi internetowej dla klientów Indywidualnych, SKO i PKZP 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 2) prowadzenie rachunku co miesiąc 5,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku od wpłaty bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku od wypłaty bez opłat 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 10,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 0,50 zł 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu 30,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 1,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia 1,00 zł d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 0,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty od czynności 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od czynności 2,00 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia od czynności zapłaty* 5,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika od czynności 3,50 zł *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank W pakiecie BS e-konto: *bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking *przelewy internetowe tylko 50 groszy *bezpłatna autoryzacja kodami SMS *bezpłatna karta do rachunku -MasterCard z technologią PayPass *możliwość płatności kartą MasterCard w internecie 5

7 Dział II. Pakiety Rozdział 4. Pakiet BS Konkret Pakiet BS Konkret - przeznaczony dla emerytów, rencistów oraz osób fizycznych powyżej 60 roku życia. 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 2) prowadzenie rachunku co miesiąc 1,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku od wpłaty bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku od wypłaty bez opłat 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 1,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu 0,60 zł 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu 30,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 1,00 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia 1,00 zł d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia 1,00 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty od czynności 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od czynności 2,00 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia od czynności zapłaty* 5,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika od czynności 3,50 zł *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank W pakiecie BS Konkret: *niska opłata za prowadzenie rachunku *tanie przelewy składane w kasie Banku 6

8 Dział II. Pakiety Rozdział 5. Pakiet BS Prestiż Pakiet BS Prestiż - przeznaczony dla osób fizycznych deklarujących miesięczne wpływy powyżej 5.000,00 zł. 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 2) prowadzenie rachunku co miesiąc 30,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku od wpłaty bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku od wypłaty bez opłat 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu bez opłat 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): b) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu bez opłat 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu 30,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia bez opłat c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia bez opłat 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach od zlecenia bez opłat c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od zlecenia bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego od zlecenia bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty od czynności bez opłat 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od czynności bez opłat 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia od czynności zapłaty* bez opłat 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika od czynności bez opłat *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank W pakiecie BS Prestiż: *bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking *bezpłatne przelewy, zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty *bezpłatna autoryzacja kodami SMS *bezpłatny SMS Banking *bezpłatny Bankofon *bezpłatna informacja przez telefon o dostępnych środkach *bezpłatna karta do rachunku - MasterCard z technologią PayPass *możliwość płatności kartą MasterCard w internecie 7

9 DZIAŁ III. Pozostałe usługi Rozdział 1. Opłaty wspólne dla pakietów 1. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem od czynności 5,00 zł 2. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek od wyciągu bez opłat b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego raz w miesiącu od wyciągu bez opłat c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego - niestandardowo od wyciągu 3,00 zł 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta* bez opłat 3. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta od zestawienia 20,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej 4. Sporządzenie: 1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku od odpisu 10,00 zł 2) odpisu każdego załącznika do wyciągu od odpisu 2,00 zł 3) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy: od odpisu a) Klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł b) Klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej 5. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda** od zaświadczenia 40,00 zł 6. Wydanie opinii o kliencie od opinii 50,00 zł 7. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie od dyspozycji przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu od spadkobiercy 15,00 zł poświadczenia dziedziczenia 9. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie od dyspozycji 20,00 zł 10. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ROR od monitu 15,00 zł 11. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku** miesięcznie 5,00 zł * jeżeli usługa jest dostępna ** opłaty nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż 8

10 Tabela Rozdział Prowizji 2. Rachunki i Opłat oszczędnościowe prowizji / opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: 1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy od wpłaty bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego od wypłaty jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejna 10,00 *) 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią od przelewu jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00 *) 2) na rachunki prowadzone w innych bankach od przelewu jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00 *) 3) zlecenia realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu 30,00 zł (nie pobiera się opłaty, o której mowa w pkt 2) 5. Sporządzenie wyciągu bankowego od wyciągu bez opłat 6. Przekazanie pocztą wyciągów bankowych od wyciągu bez opłat 7. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności od zaświadczenia 20,00 zł 8. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym od dyspozycji 5,00 zł 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci od dyspozycji 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie od dyspozycji 20,00 zł 12. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta od zestawienia Uwaga: Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej 20,00 zł 13. Sporządzenie: 1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku od odpisu 10,00 zł 2) odpisu każdego załącznika do wyciągu od odpisu 2,00 zł 3) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy: a) Klient określi datę dokonania operacji od odpisu 10,00 zł b) Klient nie określi daty operacji od odpisu 20,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej *) Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w formie gotówkowej albo jednej operacji w formie bezgotówkowej w miesiącu kalendarzowym 9

11 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych prowizji STAWKA / opłaty OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej jednorazowo bez opłat 2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej miesięcznie bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek od wpłaty bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku od wypłaty bez opłat prowizji / opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 5. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe: 1) prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią od przelewu bez opłat 2) prowadzone w innych bankach od przelewu 5,00 zł 3) zlecenia realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł od przelewu 15,00 zł b) poniżej ,00 zł od przelewu (nie pobiera się opłaty, o której mowa w pkt 2) 30,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności od zaświadczenia 20,00 zł 7. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem od dyspozycji 5,00 zł 8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci od dyspozycji 20,00 zł 9. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od spadkobiercy 15,00 zł 10. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej 1) na rzecz Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią od blokady bez opłat 2) inne od blokady 5,00 zł 11. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta (historia rachunku): 1) terminowej lokaty oszczędnościowej *) od zestawienia 20,00 zł *) Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej prowizji / opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Udostępnienie: 1) dostępu do konta poprzez WWW (internet) miesięcznie bez opłat 2) Bankofon* miesięcznie 1,00 zł 3) SMS Banking* od sms-a 0,20 zł - zapytanie o saldo na rachunku - informacja o uznaniu rachunku - informacja o obciążeniu rachunku 2. Za wydanie kolejnego hasła i odblokowanie usługi Internet Banking każdorazowo 10,00 zł 3. Przesłanie środków dostępu do Klienta: 10

12 1) drogą pocztową w kraju za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) każdorazowo 6,00 zł 4. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN: Tabela Prowizji i Opłat 1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych ( TAN) każdorazowo bez opłat 2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych (TAN) każdorazowo bez opłat 3) zastrzeżenie karty haseł jednorazowych (TAN) każdorazowo bez opłat 5. Autoryzacja kodem SMS miesięcznie bez opłat * opłaty nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż 11

13 Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku (debetowe) Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/Visa Electron MasterCard Debit PayPass/ Visa Elektron paywave/ Visa Elektron paywave "młodzieżowa" 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat 2) współposiadacza rachunku każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat 3) osoby wskazanej każdorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej każdorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 1) Pakiet BS Impuls każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat 2) Pakiet BS Priorytet każdorazowo nie dotyczy bez opłat bez opłat 3) Pakiet BS e-konto każdorazowo nie dotyczy bez opłat bez opłat 4) Pakiet BS Konkret każdorazowo nie dotyczy bez opłat bez opłat 5) Pakiet BS Prestiż każdorazowo nie dotyczy bez opłat bez opłat 4. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty 1) Pakiet BS Impuls miesięcznie bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 2) Pakiet BS Priorytet miesięcznie nie dotyczy 4,00 zł 4,00 zł 3) Pakiet BS e-konto (użytkowanie pierwszej wydanej karty do rachunku jest bezpłatne) miesięcznie nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 4) Pakiet BS Konkret miesięcznie nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 5) Pakiet BS Prestiż ( uzytkowanie pierwszej wydanej karty do rachunku jest bezpłatne) miesięcznie nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych od wypłaty bez opłat bez opłat bez opłat 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej od wypłaty 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach obcych od wypłaty 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 4) w kasach obcych od wypłaty 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 5) za granicą od wypłaty 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 8. Przesłanie do Klienta numeru PIN każdorazowo 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PINu każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back od transakcji 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 11. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB każdorazowo 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 12. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 14. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału każdorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 15. Transakcje bezgotówkowe od transakcji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej od transakcji 1% dotyczy karty Visa 1% Electron bez prowizji 12

14 Karty przedpłacone MasterCard 1. Wydanie karty i PIN (dotyczy wszystkich pakietów) jednorazowo 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty każdorazowo bez opłat 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty jednorazowo 30,00 zł 6. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB każdorazowo 4,50 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) od wypłaty w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej od wypłaty 1,50 zł 3) w bankomatach obcych od wypłaty 1,30 zł 4) w kasach obcych od wypłaty 3% min. 4,50 zł 5) za granicą od wypłaty 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie bez opłat 9. Transakcje bezgotówkowe od transakcji bez prowizji 10. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat 11. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat Karty charge MasterCard Standard / MasterCard Gold / Visa Classic 1. Wydanie karty: 1) karta główna każdorazowo 300,00 zł 2) karta dołączona każdorazowo 300,00 zł Uwaga: opłata za wydanie karty dla posiadaczy ROR posiadających pakiet BS Prestiż wynosi 200 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej: 1) uszkodzonej każdorazowo 20,00 zł 2) utraconej każdorazowo 200,00 zł 3. Wznowienie karty: 1) karta główna każdorazowo 300,00 zł 2) karta dołączona każdorazowo 300,00 zł Uwaga: opłata za wznowienie karty dla posiadaczy ROR posiadających pakiet BS Prestiż wynosi 200 zł 4. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat 5. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty każdorazowo 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) od wypłaty w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2% 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej od wypłaty 2% min. 4,50 zł 3) w bankomatach obcych od wypłaty 3% min. 3,50 zł 4) w kasach obcych od wypłaty 3% min. 4,50 zł 5) za granicą od wypłaty 3% min. 4,50 zł 8. Przesłanie do Klienta numeru PIN każdorazowo 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB każdorazowo 4,50 zł 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie bez opłat 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta każdorazowo 5,00 zł 13

15 MasterCard Standard / MasterCard Gold / Visa Classic 12. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału każdorazowo 50,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe od transakcji bez opłat 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego od przekroczenia 2% 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: 1) w kraju miesięcznie 1% 2) za granicą miesięcznie 1% 16. Nieodebranie karty w terminie określonym w Regulaminie każdorazowo 200,00 zł 17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju każdorazowo równowartość w złotych 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard 18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju każdorazowo równowartość w złotych 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności Karty kredytowe MasterCard 1. Wydanie karty: 1) głównej każdorazowo 55,00 zł 55,00 zł 2) dołączonej każdorazowo 55,00 zł 55,00 zł 2. Opłata roczna (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) każdorazowo 55,00 zł 55,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej każdorazowo 55,00 zł 55,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN każdorazowo 25,00 zł 25,00 zł 5. Wznowienie karty każdorazowo 55,00 zł 55,00 zł 6. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat bez opłat 7. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat bez opłat 8. Opłata za wypłatę gotówki: 1) od wypłaty w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej od wypłaty 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3) w bankomatach obcych od wypłaty 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 4) w kasach obcych od wypłaty 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 5) za granicą od wypłaty 3% min 7,00 zł 3% min 7,00 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB każdorazowo 4,50 zł 4,50 zł 10. Przesłanie do Klienta numeru PIN każdorazowo bez opłat bez opłat 11. Przekroczenie limitu kredytowego każdorazowo 40,00 zł 40,00 zł 12. Zmiana limitu kredytowego każdorazowo bez opłat bez opłat 13. Minimalna kwota do zapłaty miesięcznie 5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 15. Oprocentowanie transakcji bezgotówkowej i gotówkowej miesięcznie 18,00% 18,00% Visa 14

16 Karta własna* 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku każdorazowo bez opłat 2) współposiadacza rachunku każdorazowo bez opłat 3) osoby wskazanej każdorazowo 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej każdorazowo 10,00 zł 3. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat 4. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat 5. Opłatę za wpłatę i wypłatę gotówki w bankomatych własnych każdorazowo bez opłat 6. Zmiana PIN w bankomacie każdorazowo bez opłat 7. Transakcje bezgotówkowe w bankomacie własnym a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią od transakcji bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach od transakcji 0,50 zł 8. Za wydanie kolejnego numeru PIN i odblokowanie karty własnej każdorazowo 10,00 zł * usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej : Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10, Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9a, Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2, Sadki, ul. Powstańców Wlkp. 1,Bydgoszcz, ul. Abrahama 8,Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18, Potulice, ul. Bydgoska 13/41 15

17 Dział IV. Pozostałe opłaty Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 1. Wpłaty gotówkowe: 1) na rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią od wpłaty bez prowizji 2) na rachunki bankowe w innych bankach od wpłaty 0,5% min. 3,50 zł 3) wpłaty czynszów do wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli kamienic posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią od wpłaty 1,50 zł 4) dokonywane w punktach kasowych i Oddziałach BS Nakło od wpłaty a) na rzecz Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią Zgodnie z zawartymi umowami, w przypadku braku umów obowiązują stawki określone w pkt 2 5) wpłaty na działalność pożytku publicznego od wpłaty bez prowizji Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych* 1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (bony oszczędnościowe, akcje, obligacje, itp.) opłata jednorazowa od depozytu 30,00 zł 2. Przechowywanie depozytu miesięcznie 30,00 zł 3. Wynajem skrytek sejfowych: 1) dziennie: a) mała skrytka dziennie 2,00 zł b) średnia skrytka dziennie 2,50 zł 2) miesięcznie: a) mała skrytka miesięcznie 20,00 zł b) średnia skrytka miesięcznie 30,00 zł 3) rocznie: a) mała skrytka rocznie 200,00 zł b) średnia skrytka rocznie 250,00 zł 4. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną jednorazowo 60,00 zł 5. Opłata za wydanie nowego klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego każdarazowo 20,00 zł 6. Wydanie zapasowego klucza do skrytki na korespondencję na wniosek Klienta każdarazowo 10,00 zł *usługi dostępne w Centrali Banku w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 10 16

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią - luty 2013 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe*

Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe* TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo