TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r."

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r.

2 Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych 3 Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych (ROR). 3 Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy w złotych 5 Rozdział 3. Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej 5 Rozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych 6 Rozdział 5. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walucie wymienialnej 6 Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej. 7 Rozdział 7. Karty płatnicze.. 8 Rozdział 8. Kredyty i pożyczki 12 Rozdział 9. Usługi wycofane z oferty Banku -Rachunki oszczędnościowe, do których wydano książeczkę oszczędnościową (książeczka a`vista).. 16 Rozdział 10. Usługi wycofane z oferty Banku- Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, do których wydano książeczkę wielowkładową 16 Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych 17 Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych w złotych 17 Rozdział 2. Obsługa rachunków bieżących w walutach wymienialnych 19 Rozdział 3. Obsługa mieszkaniowych rachunków powierniczych 21 Rozdział 4 Rachunki lokat terminowych w złotych. 22 Rozdział 5 Rachunki lokat terminowych w walucie wymienialnej 22 Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej 23 Rozdział 7. Karty płatnicze.. 24 Rozdział 8. Kredyty i pożyczki 26 Dział III. Czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne (opłaty i prowizje pobierane od klientów indywisualnych, od klientów instytucjonalnych) 30 Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 30 Rozdział 2. Inkaso 30 Rozdział 3. Akredytywa dokumentowa 31 Dział IV. Inne czynności i usługi bankowe (opłaty i prowizje pobierane od klientów indywidualnych, od klientów instytucjonalnych) 32 Rozdział 1. Inne czynności i usługi bankowe.. 32 Strona 2

3 Klient Indywidualny Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych (ROR) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA ROR Standard ROR Junior otwarcie rachunku 0,00 zł 1.2. prowadzenie rachunku miesięcznie 4,50 zł 0,00 zł 2. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 3. Wypłata gotówkowa 0,00 zł Otwarcie i prowadzenie rachunku: Realizacja Przelewu: 4.1. złożony w formie papierowej: na rachunki prowadzone w PBS za każdy przelew 0,00 zł 0,00 zł na rachunki w innych bankach 4,00 zł 2,00 zł na rachunki ZUS i US 4,00 zł 2,00 zł 4.2. złożony w formie elektronicznej: na rachunki prowadzone w PBS 0,00 zł 0,00 zł za każdy przelew na rachunki w innych bankach 0,50 zł 0,50 zł na rachunki ZUS i US 0,50 zł 0,50 zł 4.3. nadanie statusu SORBNET dla przelewu- opłata dodatkowa * dla kwoty niższej niż 1 mln zł opłata dodtakowa za każdy 30,00 zł 30,00 zł dla kwoty wyższej i równej 1 mln zł przelew 10,00 zł 10,00 zł * usługa systemu SORBNET jest niedostępna dla przelewów na rachunki ZUS i US Zlecenie stałe i zmienne 5.1. realizacja zlecenia stałego, zmiennego złożonego w placówce PBS za każdy przelew na rachunki prowadzone w PBS 1,00 zł 1,00 zł na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 zł 3,00 zł na rachunki ZUS i US 4,50 zł 4,50 zł złożonego w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w PBS 0,50 zł 0,50 zł za każdy przelew na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 0,50 zł na rachunki ZUS i US 0,50 zł 0,50 zł 5.2. modyfikacja zlecenia stałego, zmiennego (kwoty/terminu) złożona w placówce PBS zlecenie wykonywane z tytułu spłaty kapitału, odsetek od kredytów i pożyczek udzielonych przez PBS pozostałe 1,00 zł 1,00 zł złożona w formie elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 5.3. odwołanie zlecenia stałego, zmiennego za każdą dyspozycję 0,00 zł nie dotyczy złożone w placówce PBS za każdą dyspozycję 0,00 zł 0,00 zł Strona 3

4 Klient Indywidualny złożone w formie elektronicznej za każdą dyspozycję 0,00 zł 0,00 zł 6.1. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą dyspozycję 3,00 zł 3,00 zł 7. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 2,00 zł 8. Polecenie zapłaty Wyciągi bankowe 8.1. oplata za sporządzanie wyciągu miesięcznie w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł w formie elektronicznej-ewyciąg- przekazywany na adres poczty 0,00 zł w formie elektronicznej- pobierany za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW 0,00 zł 8.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł Abonament za korzystanie z usługi SMS Powiadomienie (informacja SMS o saldzie 9. rachunku) 0,00 zł 10. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) 0,00 zł Strona 4

5 Klient Indywidualny Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku otwarcie rachunku 1.2. prowadzenie rachunku Wpłata gotówkowa na rachunek oszczędnościowy w złotych Realizacja dyspozycji obciążeniowej (przelew, wypłata gotówkowa) 3.1. pierwsza w miesiącu kalendarzowym 0,00 zł 3.2. każda kolejna w miesiącu kalendarzowym 15,00 zł * * opłata nie dotyczy przelewu na lokatę terminową zakładaną w PBS 4. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 5. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) Wyciągi bankowe oplata za sporządzanie wyciągu miesięcznie w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł w formie elektronicznej-ewyciąg- przekazywany na adres poczty 0,00 zł 6.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł 7. Abonament za korzystanie z usługi SMS Powiadomienie (informacja SMS o saldzie rachunku) Rozdział 3. Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku otwarcie rachunku 1.2. likwidacja rachunku w wyniku dyspozycji Klienta przed upływem 30 dni od daty otwarcia opłata jednorazowa 25,00 zł 1.3. prowadzenie rachunku 2. Wpłata gotówkowa na rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej 3. Wypłata gotówkowa z rachunku oszczędnościowego w walucie wymienialnej Wyciągi bankowe oplata za sporządzanie wyciągu miesięcznie w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł w formie elektronicznej-ewyciąg- przekazywany na adres poczty 0,00 zł 4.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł 5. Abonament za korzystanie z usługi SMS Powiadomienie (informacja SMS o saldzie rachunku) 6. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 7. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) Strona 5

6 Klient Indywidualny Rozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku otwarcie rachunku 1.2. prowadzenie rachunku 2. Wpłata gotówki 3. Wypłata gotówki Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku 4.1. złożony z formie papierowej: za każdą dyspozycję na rachunki w PBS 0,00 zł na rachunki w innych bankach 0,00 zł 4.2. złożony z formie elektronicznej: za każdą dyspozycję na własny rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy prowadzony w PBS 0,00 zł 5. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 6. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) Wyciągi bankowe 7.1. opłata za sporządzanie wyciągu po zmianie salda w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł 7.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł Rozdział 5. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walucie wymienialnej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku otwarcie rachunku 1.2. prowadzenie rachunku 2. Wpłata gotówki 3. Wypłata gotówki 4. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 5. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) Wyciągi bankowe 6.1. opłata za sporządzanie wyciągu po zmianie salda w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł 6.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł Strona 6

7 Klient Indywidualny Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA ROR Standard ROR Junior Abonament za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej do rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego 1. (w ramach jednego modulo) miesięcznie 5,00 zł 0,00 zł Opłata za użytkowanie Tokena: za każdy token: wydanie pierwszego tokena - 50,00 zł 50,00 zł 2.2. wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) - 50,00 zł 50,00 zł 3. Opłata za przekazywanie SMS Kodów za każdy SMS Kod 0,00 zł 0,00 zł 4. Zastrzeżenie Tokena przez Klienta za każdą dyspozycję 0,00 zł 0,00 zł 5. Zastrzeżenie identyfikatora ID przez Klienta za każdą dyspozycję 0,00 zł 0,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie kanału dostępu przez Klienta za każde zablokowanie/odblokowanie 10,00 zł 10,00 zł 7. Zmiana, dodanie,usunięcie osób upoważnionych/osoby upoważnionej do działania w bankowości elektronicznej opłata pobierana bez względu na liczbę zmienianych osób (w ramach jednej dyspozycji) 5,00 zł nie dotyczy Odblokowanie indywidualnego hasła do bankowości elektronicznej (restart tokena- dotyczy użytkownika 8. posługującego się tokenem) za każdą dyspozycję 0,00 zł 0,00 zł Ponowne przekazanie hasła startowego do bankowości elektronicznej (dotyczy użytkownika korzystającego z 9. SMS Kodów) za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10. Ponowne przekazanie identyfikatora ID (nazwa użytkownika) za przekazanie 10,00 zł 10,00 zł 11. Zmiana limitów transakcji do rachunku za każdą dyzpozycję zmiany 5,00 zł 5,00 zł Strona 7

8 Klient Indywidualny Rozdział 7. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Maestro/ Visa Electron Visa Electron "młodzieżowa" MasterCard Debit PayPass/ MasterCard Debit PayPass KKS Lech 1. Wydanie karty dla: 1.1. posiadacza rachunku bez opłat* bez opłat* bez opłat* za każdą kartę 1.2. współposiadacza rachunku bez opłat* nie dotyczy bez opłat* 1.3. osoby wskazanej 20,00 zł nie dotyczy 30,00 zł * brak opłaty za wydanie karty dotyczy tylko pierwszej karty debetowej (bez względu na jej typ) wydanej do rachunku oszczędnosciowo- rozliczeniowego dla posiadacza rachunku oraz współposiadacza rachunku 2. Wydanie karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i 7.1. zrzeszonych banków spółdzielczych 7.2. w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 7.1. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) w bankomatach za granicą Wypłata gotówki w ramach usługi cash back - bez opłat bez opłat bez opłat za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: banków Spółdzielczej Grupy Bankowej za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł innych, niż wskazane w pkt ,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: Strona 8

9 Klient Indywidualny 12.1 banków Spółdzielczej Grupy Bankowej za każde sprawdzenie bez opłat bez opłat bez opłat innych, niż wskazane w pkt ,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% (dot. Visa Electron) 1% bez prowizji Karty przedpłacone (do rachunku karty przedpłaconej) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - bez opłat 6. Zmiana PIN w bankomatach: banków Spółdzielczej Grupy Bankowej za każdą zmianę 4,50 zł 6.2. innych, niż wskazane w pkt ,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i 7.1. zrzeszonych banków spółdzielczych 7.2. w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 7.1. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) w bankomatach za granicą Wyciąg z rachunku karty przedpłaconej 8.1. oplata za sporządzanie wyciągu miesięcznie - za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty - bez opłat 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł w formie elektronicznej-ewyciąg- przekazywany na adres poczty 0,00 zł 8.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) 5,00 zł 9. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji Strona 9

10 Klient Indywidualny Karty charge WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Classic MasterCard Standard MasterCard Gold Wydanie karty dla: 1.1. posiadacza rachunku ROR 40,00 zł 40,00 zł 200,00 zł za każdą kartę 1.2. współposiadacza rachunku ROR 40,00 zł 40,00 zł 200,00 zł 1.3. osoby wskazanej 40,00 zł 40,00 zł 200,00 zł Wydanie: 2.1. karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2.2. karty w miejsce utraconej 40,00 zł 40,00 zł 200,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi lub za każdą kartę osobie wskazanej 40,00 zł 40,00 zł 200,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty - bez opłat bez opłat bez opłat 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 7.1. w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych 2% 2% 2% 7.2. w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia za każdą wypłatę, naliczana usługę wypłat w POS) od wypłacanej kwoty, 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 7.3. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 7.1. pobierana w dniu 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 7.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) rozliczenia operacji 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 7.5. w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: banków Spółdzielczej Grupy Bankowej za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł innych, niż wskazane w pkt ,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat 14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: miesięcznie, naliczana od w kraju kwoty transakcji 1% 1% 1% za granicą wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% 1% 1% 15. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość w złotych 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Strona 10

11 Klient Indywidualny 16. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość w złotych 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% bez prowizji bez prowizji *) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB- Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności Karty kredytowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Visa Wydanie karty: 1.1. głównej za każdą kartę 55,00 zł 55,00 zł 1.2. dołączonej 55,00 zł 55,00 zł Użytkowanie karty -opłata pobierana od drugiego roku użytkowania (w przypadku kart wznowionych- opłata pobierana od pierwszego roku użytkowania) rocznie z góry za każdy rok użytkowania karty 55,00 zł 55,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 55,00 zł 55,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 5. Wznowienie karty za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł 6. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki: 7.1. w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych 7.2. w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 7.3. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 7.1. pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 7.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 7.5. w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł 3% min 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat bez opłat 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat 12. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart 5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł kredytowych i umową 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 14. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji bez prowizji 1% Strona 11

12 Klient Indywidualny Rozdział 8. Kredyty i pożyczki WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Kredyty konsumpcyjne 1.1. kredyty gotówkowe ze stałą/zmienną stopą procentową prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego,, płatna w dniu złożenia wniosku prowizja przygotowawcza 2% 1.2. kredyty gotówkowe z odsetkami pobieranymi z góry (stała stopa procentowa) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza, płatna w dniu złożenia wniosku okres spłaty do 3 miesięcy 3% okres spłaty powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 4% okres spłaty powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy 5% 1.3. kredyty odnawialne w ROR za każdy rozpoczęty rok trwania umowy 50 zł 50 zł 0,5%-2% 1.4. kredyty na remont /modernizację, adaptację/ gotowej nieruchomości mieszkalnej - nie wymagające pozwolenia na budowę, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza, płatna w dniu złożenia wniosku do kwoty ,00 zł 3,00% powyżej kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł 2,00% powyżej kwoty ,00 zł 1,50% 1.5. kredyt na cele mieszkaniowe prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku - 0,00% prowizja przygotowawcza od 1,00% do 2,00% w zależności od stopnia ryzyka i udziału środków własnych prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu, wprowadzona na okres dwóch lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu, od spłaconej kwoty - 0,00% prowizja od kredytów na pokrycie kosztów partycypacji budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego oraz wpłatę wymaganej kaucji 2,00% 1.6. kredyty ratalne na zakup towarów prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza Strona 12, płatna w dniu złożenia wniosku 50 zł 50,00 zł

13 Klient Indywidualny przy stałej stopie procentowej 5,00% przy zmiennej stopie procentowej 3,00% 1.7. kredyty ratalne na zakup samochodu prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza, płatna w dniu złożenia wniosku okres spłaty do 1 roku 1,00% okres spłaty powyżej 1 roku 2,00% dla osób posiadających w PBS czynny rachunek bieżący lub ROR 0,50% 1.8. kredyty lombardowe prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku prowizja przygotowawcza 2,00% 1.9. kredyty na zakup papierów wartościowych prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza, płatna w dniu złożenia wniosku od kredytów udzielanych na okres do 4 tygodni 1,00% od kredytów udzielanych na okres od 5 tygodni do 13 tygodni 2,00% kredyty na zakup działek budowlanych i rekreacyjnych prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku 50,00 zł prowizja przygotowawcza 2,00% pożyczki pieniężne prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki, płatna w dniu złożenia wniosku prowizja przygotowawcza pożyczki hipoteczne prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki prowizja przygotowawcza kredyty na sfinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych związanych z wypłatą premii termomodernizacyjnej prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 0,5%-2% w zależności od terminu spłaty i zabezpieczenia 0,1% wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł 1% - 3%, płatna w dniu złożenia wniosku 0,1% wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł prowizja przygotowawcza 1,00% Strona 13

14 Klient Indywidualny kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu,, płatna w dniu złożenia wniosku 0,1 % wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł prowizja przygotowawcza 3,00% kredyty na budowę domów energooszczędnych z dotacją z NFOŚiGW prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku, w dniu złożenia wniosku 0,1% wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł prowizja przygotowawcza 1,50% 2. Różne 2.1. od umów przejęcia długu 0,1% kwoty nie mniej niż 100 zł 2.2. za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli 30,00 zł 2.3. za zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia 50,00 zł 2.4. za wystawienie Klientom na ich wniosek zaświadczeń stwierdzających wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych oraz kwoty spłaconych odsetek, a także zaświadczeń, że klient nie figuruje w ewidencji PBS jako dłużnik oraz innych zaświadczeń 50,00 zł 2.5. za wydanie zezwolenia na bezciężarowe odłączenie nieruchomości 100,00 zł 2.6. za prolongatę spłaty kredytu / pożyczki - naliczana od kwoty prolongowanej poza okres wynikający z umowy kredytowej / pożyczki 1,00% poza okres wynikający z umowy kredytowej / pożyczki na cele produkcyjne i inwestycyjne w rolnictwie 0,50% w ramach obowiązujacej umowy kredytowej / pożyczki 0,25% 2.7. za czynności związane z decyzją w sprawie konwersji kredytu 1,50% 2.8. za sporządzenie odpisu umowy kredytowej za odpis 20,00 zł 2.9. za wysłanie upomnienia o zapłatę należności za każde upomnienie 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej Klienta (zdolności kredytowej) 200,00 zł za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty za przesunięcie terminu spłaty kredytu na okres do 2 tygodni, z przyczyn leżących po stronie kredytobiorcy, tzn. braku pełnego skompletowania wymaganych dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o odnowieniu kredytu za wydanie promesy kredytowej za wydania zaświadczenia o posiadanych w latach poprzednich kredytach Strona 14 przy zmianie - prowizja naliczana od kwoty kredytu/pożyczki 0,10% nie mniej niż 50,00 zł 1,5% prolongowanej sumy, nie więcej niż 250 zł 0,10% kwoty przyznanego kredytu - zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej w przypadku udzielenia kredytu

15 Klient Indywidualny za okres do 5 lat wstecz od złożonego wniosku za zaświadczenie 70,00 zł za okres powyżej 5 lat wstecz od złożonego wniosku za zaświadczenie 120,00 zł za wydanie zaświadczenia, z podaniem szczególowych parametrów, o dokonanych w latach poprzednich spłatach kredytów i pożyczek za okres do 3 lat wstecz od złożonego wniosku za zaświadczenie 200,00 zł za okres powyżej 3 lat wstecz od złożonego wniosku za zaświadczenie 400,00 zł za wydanie wtórników dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczeń kredytu/pożyczki/gwarancji 100,00 zł Strona 15

16 Klient Indywidualny Rozdział 9. Usługi wycofane z oferty Banku -Rachunki oszczędnościowe, do których wydano książeczkę oszczędnościową (książeczka a`vista) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Wypłata gotówkowa Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku 2. złożony z formie papierowej: za każdą dyspozycję na rachunki w PBS 0,00 zł na rachunki w innych bankach 0,00 zł 3. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 4. Likwidacja książeczki 5. Umorzenie utraconej książeczki 6. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 7. Ustalenie aktualnego numeru książeczki 8. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) Rozdział 10. Usługi wycofane z oferty Banku- Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, do których wydano książeczkę wielowkładową WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 1.1. otwarcie rachunku 1.2. prowadzenie rachunku 2. Wypłata gotówki 3. Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku 3.1. złożony z formie papierowej: za każdą dyspozycję na rachunki w PBS 0,00 zł na rachunki w innych bankach 0,00 zł 4. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 5. Likwidacja książeczki 6. Umorzenie utraconej książeczki 7. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 8. Ustalenie aktualnego numeru książeczki 9. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) Strona 16

17 Klient Instytucjonalny Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego, na wyodrębnione cele): 1.1. otwarcie rachunku 1.2. prowadzenie rachunku na działalność rolniczą miesięcznie, za każdy rachunek 20,00 zł 1.3. prowadzenie rachunku na pozostałe rodzaje działalności miesięcznie, za każdy rachunek 25,00 zł Wpłata gotówkowa Posiadacza rachunku lub wykonywana w jego imieniu (prowizja pobierana od Posiadacza rachunku) 2.1. na rachunki wspólnot mieszkaniowych oraz innych organizacji społecznych w przypadku, gdy Klient posiada kredyt w rachunku rozliczeniowym w pozostałych przypadkach 2.2. na rachunki przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne w przypadku, gdy Klient posiada kredyt w rachunku rozliczeniowym naliczana od wpłacanej 0,10% w pozostałych przypadkach kwoty 0,3% min. 2,00 zł maks.1000,00 zł 2.3. na inne rachunki w przypadku, gdy Klient posiada kredyt w rachunku rozliczeniowym naliczana od wpłacanej 0,10% w pozostałych przypadkach kwoty 0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł Wpłata gotówkowa wpłacającego nie będącego Posiadaczem rachunku (prowizja pobierana od wpłacającego) 3.1. na rachunki wspólnot mieszkaniowych oraz innych organizacji społecznych naliczana od wpłacanej kwoty 0,00 zł 3.2. na rachunki przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne 0,3% min. 2,00 zł maks.1000,00 zł 3.3. na inne rachunki 0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł Wypłata gotówkowa 4.1. z rachunków wspólnot mieszkaniowych oraz innych organizacji społecznych naliczana od wpłacanej kwoty 0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł 4.2. z pozostałych rachunków 0,00 zł Realizacja Przelewu: 5.1. złożony w formie papierowej na rachunki prowadzone w PBS za każdy przelew 0,00 zł na rachunki w innych bankach 7,00 zł na rachunki ZUS i US 6,00 zł 5.2. złożony w formie elektronicznej- dostęp firmowy na rachunki prowadzone w PBS 0,00 zł za każdy przelew na rachunki w innych bankach 1,00 zł na rachunki ZUS i US 1,00 zł 5.3. złożony w formie elektronicznej- dostęp korporacyjny na rachunki prowadzone w PBS na rachunki w innych bankach 1,50 zł za każdy przelew na rachunki ZUS i US 1,50 zł Strona 17

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe*

Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe* TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo