podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min."

Transkrypt

1 Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 3. Procesor/ wydajność obliczeniowa Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny: co najmniej wynik 4200 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 21/06/2013) wynik testu naleŝy 4. Pamięć operacyjna RAM 5. Parametry pamięci masowej 6. Wydajność grafiki 7. WyposaŜenie multimedialne podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Zintegrowana w procesorze z moŝliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 8. Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposaŝona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25 zewnętrzne i 2 szt 3,5 wewnętrzne. Obudowa powinna fabrycznie umoŝliwiać montaŝ min. 2 szt. dysków 3,5 lub 2,5. Suma wymiarów obudowy nie moŝe przekraczać 95,26cm, (36,10 x 17,50 x 41,66 cm), waga max 10 kg. Zasilacz o mocy 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciąŝeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciąŝeniu zasilacza na poziomie 100%. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaŝ kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5 dysku twardego bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umoŝliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do załoŝenia kłódki). Obudowa musi być wyposaŝona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM,

2 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami - uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej, - uszkodzenie kontrolera Video, - uszkodzenie dysku twardego, - awarię BIOS u, - awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moŝe wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 19 załącznika nr 1 do SIWZ, KaŜdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony załączyć do oferty). 10. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy słuŝący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać moŝliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy uŝyciu klucza sprzętowego. Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. 11. Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (moŝliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 12. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłoŝenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego

3 13. Certyfikaty i standardy oraz moŝliwość ustawienia następujących zaleŝności pomiędzy nimi: brak moŝliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. MoŜliwość ustawienia zaleŝności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było moŝliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. MoŜliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. MoŜliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na froncie obudowy, tylko tylnich portów. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zuŝywających energię moŝliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyŝej 25 gram. (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się oświadczenie producenta lub wydruk ze strony internetowej (załączyć do oferty). 14. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 db (załączyć do oferty oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezaleŝną akredytowaną jednostkę). 15. Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u zamawiającego, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego, Ŝe serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez

4 18. Wsparcie techniczne Producenta 19. Wymagania dodatkowe producenta. MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera w ofercie naleŝy podać link strony. Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. Wbudowane porty: min. 1 x RS232, min. 1 x VGA, min. 2 x PS/2, min. 2 x DisplayPort v1.1a; min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnim panelu, w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. MoŜliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez uŝytkownika), PXE 2.1, umoŝliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezaleŝnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie). Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie Producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposaŝona w : min 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, min. 1 slot PCI Express x16 wolny min. 1 wolne złącze PCI Epress x 1, min. 1 wolne złącze PCI 32bit, min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0. Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1. Klawiatura USB w układzie polski programisty. Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll). Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt. Dołączony nośnik ze sterownikami. Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

5 Komputer stacjonarny typ B 4 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 3. Procesor/ wydajność obliczeniowa Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny: co najmniej wynik 6600 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 21/06/2013) - wynik testu naleŝy 4. Pamięć operacyjna RAM 5. Parametry pamięci masowej 6. Wydajność grafiki 7. WyposaŜenie multimedialne podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Niezintegrowana karta graficzna o pojemności własnej 1GB (wyjścia cyfrowe 1xDP, 1xDVI-I). Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 8. Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposaŝona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25 zewnętrzne i 2 szt 3,5 wewnętrzne, Obudowa powinna fabrycznie umoŝliwiać montaŝ min 2 szt. dysków 3,5 lub 2,5. Suma wymiarów obudowy nie moŝe przekraczać 95,26cm, (36,10 x 17,50 x 41,66 cm), waga max 10 kg. Zasilacz o mocy 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciąŝeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciąŝeniu zasilacza na poziomie 100%. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaŝ kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5 dysku twardego bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umoŝliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do załoŝenia kłódki). Obudowa musi być wyposaŝona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

6 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami - uszkodzenie lub brak pamięci RAM, - uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej, - uszkodzenie kontrolera Video, - uszkodzenie dysku twardego, - awarię BIOS u, - awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moŝe wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 19 załącznika nr 1 do SIWZ. KaŜdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony załączyć do oferty). 10. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy słuŝący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać moŝliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy uŝyciu klucza sprzętowego. Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. 11. Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (moŝliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 12. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłoŝenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,

7 13. Certyfikaty i standardy ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moŝliwość ustawienia następujących zaleŝności pomiędzy nimi: brak moŝliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. MoŜliwość ustawienia zaleŝności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było moŝliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. MoŜliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. MoŜliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na froncie obudowy, tylko tylnich portów. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zuŝywających energię moŝliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyŝej 25 gram. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się oświadczenie producenta lub wydruk ze strony internetowej (załączyć do oferty). 14. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 db (załączyć do oferty oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezaleŝną akredytowaną jednostkę). 15. Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u zamawiającego, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego, Ŝe serwis będzie realizowany przez

8 16. Wsparcie techniczne Producenta 17. Wymagania dodatkowe Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez producenta. MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera w ofercie naleŝy podać link strony. Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. Wbudowane porty: min. 1 x RS232, min. 1 x VGA, min. 2 x PS/2, min. 2 x DisplayPort v1.1a; min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnim panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. MoŜliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez uŝytkownika), PXE 2.1, umoŝliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezaleŝnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie). Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposaŝona w : min 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, min. 1 slot PCI Express x16 wolny min. 1 wolne złącze PCI Epress x 1, min. 1 wolne złącze PCI 32bit, min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0. Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1. Klawiatura USB w układzie polski programisty. Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll). Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt. Dołączony nośnik ze sterownikami. Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

9 Monitor komputerowy 7 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitorów 1. Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 22 (16:9) 2. Rozmiar plamki 0,282 mm 3. Jasność 250 cd/m2 4. Kontrast Typowy 1000:1 5. Kąty widzenia (pion/poziom) 160/170 stopni 6. Czas reakcji matrycy Max. 5ms (od czerni do bieli) 7. Rozdzielczość maksymalna 1680x1050 przy 60Hz 8. Częstotliwość odświeŝania poziomego khz 9. Częstotliwość odświeŝania pionowego Hz 10. ZuŜycie energii Normalne działanie 19W (typowe), 28W (maksymalne), tryb wyłączenia aktywności mniej niŝ 0,5W. 11. Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa utwardzona 3H 12. Podświetlenie System podświetlenia LED 13. Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposaŝony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieŝą. Gniazdo blokady podstawy chroniące przed kradzieŝą (do panelu). 14. Waga bez podstawy Maksymalnie 3,17 kg 15. Złącze 15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (HDCP) 16. Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego, Ŝe serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez producenta. 17. Norma TCO 5.0, ISO lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star Inne Zdejmowana podstawa oraz otwory montaŝowe w obudowie VESA 100mm. MoŜliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników Producenta monitora lub głośniki wbudowane.

10 Komputer przenośny typ A 1 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem14" o rozdzielczości HD (1366x768) z TrueLife. 2. Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 3. Wydajność obliczeniowa Komputer musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 3100 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 21/06/2013) wynik testu naleŝy podać w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie 4. Pamięć operacyjna RAM 5. Parametry pamięci masowej dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 6GB (1x2048GB 1x4096MB) moŝliwość rozbudowy do min 8GB. Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min. + 32GB MSATA Card. 6. Karta graficzna Niezintegrowana z własną pamięcią 1GB AMD Radeon HD7570M. 7. WyposaŜenie multimedialne 8. Wymagania dotyczące baterii i zasilania 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami 10. Certyfikaty i standardy Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio min. IDT 92HD94 lub równowaŝny, wbudowane min 2 głośniki stereo o mocy kaŝdy min 2W. Podstawowa 6-ogniwowa, min 44 WHr Lithium Ion. Zasilacz o mocy min 65W. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (załączyć do oferty wydruk ze strony). Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty), Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (załączyć do oferty), Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), Certyfikat Energy Star 5.0 (załączyć do oferty oświadczenie producenta lub wydruk ze strony internetowej), Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (załączyć do oferty). 11. Ergonomia Głośność notebooka mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowym dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 db (załączyć oświadczenie producenta do oferty). 12. Waga Maksymalnie 2,2 kg z baterią 6-cell

11 i wymiary 13. Warunki gwarancji 14. Wymagania dodatkowe Wymiary maksymalnie: wysokość: 21 mm szerokość: 349 mm głębokość: 242 mm 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego, Ŝe serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez producenta. 1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równowaŝny przez równowaŝność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje opisany wyŝej system operacyjny. 2. Port sieci LAN 10/100 RJ Wbudowany moduł Bluetooth Wireless LAN n 5. Wbudowane porty: min. 2 x USB 3.0 w tym jedno dosilone, czytnik kart min. 3 w 1, porty audio: współdzielone wejście audio i wyjście audio, RJ-45, slot na zabezpieczenie typu Kensington, 1x HDMI. 6. Kamera HD internetowa z mikrofonem wbudowana fabrycznie w ramkę matrycy. 7. Klawiatura w układzie US -QWERTY z min 80 przyciskami. 8. Touchpad z dedykowanymi dwoma klawiszami funkcyjnymi. 9. Wbudowany napęd 8x DVD-RW. 10. MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

12 Komputer przenośny typ B 1 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości HD (1366x768) WLED z TrueLife. Maksymalny rozmiar plamki 0,26 mm. 2. Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 3. Chipset Dedykowany przez producenta do obsługi oferowanego procesora, min. Intel HM76 Chipset. 4. Wydajność obliczeniowa Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 3100 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 21/06/2013) wynik testu naleŝy podać w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie 5. Pamięć operacyjna RAM 6. Parametry pamięci masowej dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 4GB (1x4096MB) moŝliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny. Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min. 7. Karta graficzna Niezintegrowana o pojemności własnej 1GB. Np. AMD HD 7670M. 8. WyposaŜenie multimedialne Karta dźwiękowa zgodna z Realtek ALC3221 HD lub równowaŝna, wbudowane min. 2 głośniki stereo o mocy kaŝdy min. 2W. 9. Wymagania dotyczące baterii i zasilania Bateria 6-ogniwowa, min 65 WHr Lithium Ion. Zasilacz o mocy min 65W. 10. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). 11. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (naleŝy załączyć do oferty oraz oświadczenie producenta). Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (naleŝy załączyć do oferty oraz oświadczenie producenta). Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty oraz oświadczenie producenta). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Energy Star 5.0. (załączyć do oferty oświadczenie producenta lub wydruk ze strony internetowej). 12. Ergonomia Głośność notebooka mierzona zgodnie z normą ISO 7779 w pozycji operatora

13 13. Waga i wymiary 14. Warunki gwarancji 15. Wymagania dodatkowe i obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 17 db (załączyć do oferty oświadczenie producenta). Maksymalnie 2,95 kg z baterią 6-cell. Wymiary maksymalnie: wysokość: 26 mm szerokość: 377 mm głębokość: 261 mm 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego, Ŝe serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez producenta. 1. Zainstalowany system operacyjny Windows 8 Pro 64bit PL + nośnik. 2. Port sieci LAN 10/100 RJ Wbudowany moduł Bluetooth Wireless LAN b/g/n. 5. Wbudowane porty USB: min. 2x USB 3.0 i min. 2x USB Czytnik kart min. 8 w x port Stereo Microphone/Headphones. 8. Slot na zabezpieczenie typu Kensington x HDMI. 10. Kamera HD internetowa z mikrofonem wbudowana fabrycznie w ramkę matrycy. 11. Klawiatura w układzie US -QWERTY z min 102 przyciskami. 12. Touchpad z dedykowanymi dwoma klawiszami funkcyjnymi. 13. Wbudowany napęd 8x DVD-RW. 14. MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Oprogramowanie 21 szt. Lp. 1. Microsoft Office Professional Plus 2013 Nazwa

14 Drukarka monochromatyczna typ A 1 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki 1. Prędkość procesora min.530 MHz 2. Pamięć standardowa min. 128 MB 3. Technologia druku druk laserowy 4. Obsługiwane języki drukarek PCL 5; PCL 6 5. Prędkość druku (czerń, A4) min. 40 str./min 6. Gramatura nośnika g/m 2 7. Czas wydruku pierwszej strony max 7,5 s z trybu gotowości 8. Druk dwustronny Automatyczny 9. Standardowy podajnik papieru podajnik na min. 500 arkuszy 10. Jakość wydruku (czerń, najwyŝsza jakość) min x 1200 dpi 11. Standardowa pojemność odbiornika min. 250 arkuszy 12. Interfejsy / Komunikacja USB Obsługiwane wymiary nośnika A4, A5, B5, A6 14. Materiały eksploatacyjne toner startowy producenta drukarki 15. Norma Sprzęt posiada oznaczenie CE 16. Gwarancja producenta min. 12 miesięcy Drukarka monochromatyczna typ B 2 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki 1. Prędkość procesora min 260 MHz 2. Pamięć standardowa min 2MB 3. Technologia druku druk laserowy 4. Prędkość druku (czerń, A4) min 17,5 str./min 5. Gramatura nośnika g/m 2 6. Czas wydruku pierwszej strony min 8,5 s 7. Standardowy podajnik papieru 150 arkuszy 8. Rozdzielczość min. 600 x 600 dpi 9. Standardowa pojemność odbiornika 100 arkuszy 10. Interfejsy / Komunikacja USB Obsługiwane wymiary nośnika A4, A5, B5, A6 12. Materiały eksploatacyjne toner startowy producenta drukarki 13. Norma Sprzęt posiada oznaczenie CE 14. Gwarancja producenta min. 12 miesięcy Urządzenie wielofunkcyjne typ C 3 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki 1. Podstawowe funkcje urządzenia Drukarka, kopiarka, skaner 2. Prędkość procesora min. 600 MHz 3. Pamięć standardowa min. 128 MB 4. Technologia druku druk laserowy 5. Obsługiwane języki drukarek PCL 5; PCL 6 6. Rozdzielczość druku w czerni min. 600 x 600 dpi

15 7. Rozdzielczość druku w kolorze min. 600 x 600 dpi 8. Optyczna rozdzielczość skanowania min x 1200 dpi 9. Szybkość druku w czerni Tryb normalny: min. 16 str./min 10. Szybkość druku w kolorze Tryb normalny: min. 4 str./min 11. Gramatura nośnika g/m² 12. Czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości) Czerń: max 17 s Kolor: max 29 s 13. Standardowy podajnik papieru 150 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na min. 32 arkuszy 14. Standardowa pojemność odbiornika min. 50 arkuszy 15. Interfejsy / Komunikacja USB Obsługiwane wymiary nośnika A4, A5, B5 (JIS), A6, papier 10x Materiały eksploatacyjne Komplet tonerów startowych 18. Wyświetlacz LCD TAK 19. Norma Sprzęt posiada oznaczenie CE 20. Gwarancja producenta min. 12 miesięcy Drukarka monochromatyczna typ D 5 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki 1. Prędkość procesora min. 266 MHz 2. Pamięć standardowa min. 16 MB 3. Technologia druku druk laserowy 4. Obsługiwane języki drukarek PCL 5; PCL 6 5. Prędkość druku min. 30 str./min 6. Gramatura nośnika od 60 do 120 g/m 2 7. Czas wydruku pierwszej strony max 8,5 s 8. Standardowa pojemność podajnika papieru min. 250 arkuszy 9. Podajnik uniwersalny min. 50 arkuszy 10. Standardowa pojemność odbiornika odbiornik papieru na 150 arkuszy papieru 11. Jakość wydruku (czerń, najwyŝsza jakość) min.1200 x 1200 dpi 12. Interfejsy / Komunikacja USB Obsługiwane wymiary nośnika A4, A5, B5 (JIS), A6 14. Materiały eksploatacyjne toner startowy producenta drukarki 15. Norma Sprzęt posiada oznaczenie CE 16. Gwarancja producenta min. 12 miesięcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość. Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość. Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Zestaw komputerowy PC o parametrach: Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych Typ: Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 ZP-16-2013 Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 W celu ustalenia terminu dostarczenia sprzętu należy skontaktować się z:

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny 2 szt.

Projektor multimedialny 2 szt. Projektor multimedialny 2 szt. Producent... Model... Nazwa podzespołu/ Opis oferowanego towaru Opis minimalnych wymagań parametry Projekcja Długoogniskowa Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość Minimum

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 1. Komputery stacjonarne 4 sztuki. lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz specyfikacja techniczna sprzętu

Załącznik nr 6 do siwz specyfikacja techniczna sprzętu Część 1 (CPV: 30.21.33.00-8 - Komputery biurkowe, 30.23.13.00-0 - Monitory ekranowe) 1. Komputer PC o następujących parametrach - 100 sztuk Typ Komputer stacjonarny. W ofercie (załącznik nr 5a do siwz)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 4 do SIWZ. Specyfikacja techniczna Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja techniczna Luty 2015 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Zakup i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych... 3 1.1 Zakup zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo