Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka 12 46-050 Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA"

Transkrypt

1 Tarnów Opolski marzec 2015

2

3 Wydawca: Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o., e mail: tel. (+48) Fax. (+48) Agnieszka Doboszewska Specjalista ds. Kontroli jakości i Ochr. Środ. Wydanie 3 data wydania r. Strona 2 z 37

4 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES DEKLARACJI 4 2. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU RYS HISTORYCZNY OPIS WYROBÓW STOSOWANA TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA PRODUKCJI 9 3. OCHRONA ŚRODOWISKA KOMUNIKACJA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA METODY OCHRONY POWIETRZA GOSPODARKA ODPADAMI GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA OCHRONA PRZED HAŁASEM SYSTEMY ZARZĄDZANIA POLITYKA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA STRUKTURA SYSTEMÓW CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ASPEKTY ŚRODOWISKOWE STRUKTURA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSKONALENIE, ROZWÓJ I WZBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI AUDYTY I PRZEGLĄDY SYSTEMU NIEZGODNOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ CELE, PROGRAMY I ZADANIA ŚRODOWISKOWE NAJLEPSZE STOSOWANE PRAKTYKI WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ 30 Wydanie 3 data wydania r. Strona 3 z 37

5 1. CEL I ZAKRES DEKLARACJI Niniejsza deklaracja została opracowana w celu przybliżenia wojewódzkim, powiatowym i gminnym urzędom administracji publicznej, firmom z nami współpracującymi oraz wszystkim zainteresowanym stronom wpływu Przedsiębiorstwa LABTAR Sp. z o.o. na środowisko naturalne oraz skuteczności działań w zakresie minimalizacji wpływu zakładu na środowisko, dzięki wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego. Deklaracja zawiera krótką charakterystykę Przedsiębiorstwa LABTAR Sp. z o.o. wraz z opisem procesu produkcji mającym wpływ na środowisko naturalne, prezentacją uzyskiwanych wyrobów, Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opisem znaczących, bezpośrednich i pośrednich aspektów środowiskowych, wyznaczonych celów środowiskowych wraz z planowanymi i zrealizowanymi najważniejszymi programami środowiskowymi oraz inne informacje obrazujące oddziaływanie Przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, w tym kluczowe wskaźniki. Zawiera zbiór informacji na temat organizacji zmierzającej do ciągłej poprawy i doskonalenia w zakresie efektów działalności środowiskowej. Dokument uwzględnia uwagi i sugestie z wstępnego przeglądu środowiskowego oraz wymagania Rozporządzenia nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie Ekozarządzania i audytu we Wspólnocie oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie Eko-zarządzania i audytu (EMAS) Dz. U. Nr 178, poz Deklaracja jest elementem dialogu z opinią publiczną i wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz oświadczeniem o spełnieniu przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej 2. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. umiejscowione jest w województwie opolskim, w gminie Tarnów Opolski, przy ulicy. Wydanie 3 data wydania r. Strona 4 z 37

6 MAPA POGLĄDOWA Nr 1 - UMIEJSCOWIENIA ZAKŁADU W REGIONIE 2.1 RYS HISTORYCZNY Historia Przedsiębiorstwa LABTAR Sp. z o.o. sięga końca lat 60 ubiegłego wieku. Uruchomiono wówczas Zakład Materiałów Przeciwwybuchowych "PYŁOWNIA" w Tarnowie Opolskim, będący częścią obecnie zlikwidowanego już Przedsiębiorstwa Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego w Katowicach. W okresie przemian gospodarczych początku lat 90 ubiegłego wieku Zakład Materiałów Przeciwwybuchowych "PYŁOWNIA" został sprywatyzowany, a na bazie starego zakładu w roku 1994 powstało Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. Wydanie 3 data wydania r. Strona 5 z 37

7 Od początku swojego istnienia, Przedsiębiorstwo podlega ciągłemu procesowi unowocześniania i modernizacji, których jednym z wielu następstw jest ciągłe zmniejszanie uciążliwości dla środowiska naturalnego. Dzięki ciągłemu rozwojowi i modernizacji firma stała się jednym z wiodących przedsiębiorstw na rynku materiałów paszowych, pyłów przeciwwybuchowych, sorbentów do odsiarczania spalin, wypełniaczy do mas bitumicznych stosowanych w drogownictwie i wypełniaczy stosowanych w budownictwie. Spółka posiada kapitał Zakładowy w wysokości ,00 zł. i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem OPIS WYROBÓW Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. z przetworzenia wysoko węglanowych skał wapiennych uzyskuje następujące grupy wyrobów: 1. Pyły Przeciwwybuchowe: zwykły i impregnowany stearyną, 2. Materiał Paszowy: Węglan Wapnia Kredy pastewne różnych granulacji, stosowane w przemyśle paszowym i rolnictwie indywidualnym, 3. Wypełniacz do mas bitumicznych, 4. Sorbenty węglanowe drobno i grubo ziarniste OPISY WYROBÓW: Pyły Przeciwwybuchowe są stosowane w górnictwie węgla kamiennego do tamowania wybuchów pyłu węglowego. Jednym z najważniejszych parametrów dla tego segmentu wyrobu jest jego odporność na wchłanianie wilgoci, która ma znaczący wpływ na właściwości przeciwwybuchowe pyłu. Z tego względu dzielimy Pyły przeciwwybuchowe na dwie kategorie: 1. Pył przeciwwybuchowy Zwykły którego odporność na pochłanianie wilgoci wynosi (odporności ) 7 dni od daty rozpakowania. W tym okresie pył zachowuje swoje parametry i nie wchłania wilgoci. Wydanie 3 data wydania r. Strona 6 z 37

8 2. Pył przeciwwybuchowy Stearynowany jest to pył impregnowany stearyną, która zwiększa jego odporność na wilgoć do 21 dni od daty rozpakowania. Materiał Paszowy: Węglan Wapnia Kredy pastewne różnych granulacji, stosowane w przemyśle paszowym i rolnictwie indywidualnym Kredy pastewne stosowane są od lat w żywieniu zwierząt jako suplement uzupełniający niezbędne minerały tak potrzebne dla utrzymania zwierząt hodowlanych w dobrym zdrowiu. Uwalniane wartości mineralne, a przede wszystkim naturalny wapń mają bezpośredni wpływ na układ naczyniowy, kostny, nerwowy, trawienny i mięśniowy. Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o., czerpiąc z lat doświadczeń opracowało zestaw granulacji dedykowany dla konkretnych grup zwierząt hodowlanych. Z tego względu możemy wydzielić cztery produkty: 1. Węglan wapnia Kreda pastewna drobnoziarnista dedykowany jest dla trzody chlewnej jako dodatek do pasz i premiksów lub bezpośredniego skarmiania. 2. Węglan wapnia Kreda pastewna gruboziarnista dedykowana jest również dla trzody chlewnej, jednak może być również stosowana dla drobiu we wczesnej fazie wzrostu. 3. Węglan wapnia Kreda pastewna gruba P jest to produkt ze względu na swoją granulację przeznaczony dla drobiu w celu ułatwienia trawienia i rozdrabniania pokarmu w wolu. 4. Węglan wapnia Kreda pastewna super gruba F produkt ze względu na swoją granulacje stosowany jest zdecydowanie w fermach drobiu; jego kubatura w pełni odpowiada wielkościom naturalnemu materiałowi (kamienie, żwir) jaki jest zjadany przez drób w naturalnym środowisku w celu rozdrobnienia pokarmu. Wydanie 3 data wydania r. Strona 7 z 37

9 Wytyczne producenta nie są w materii zastosowania elementem wiążącym, każdy Klient na bazie swoich doświadczeń oraz składów mieszanek pokarmowych może w sposób dowolny stosować poszczególne wyroby. Wypełniacz do mas bitumicznych Wypełniacz do mas bitumicznych jest elementem składowym mieszanki asfaltowej, stosowany jest jako wypełniacz pustych przestrzeni. Jego znaczący wpływ na jakość dróg w Polsce jest nie do przecenienia. Wypełniacz produkowany przez Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Sorbenty węglanowe Sorbenty stosowane są w energetyce jako element aktywnego odsiarczania spalin. Dzięki ich zastosowaniu zminimalizowana została emisja związków siarki tak niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, co wnosi olbrzymi wkład Zakładu w działania zmierzające do polepszenia stanu środowiska naturalnego. Ze względu na zastosowanie technologiczne dzielimy je na dwie grupy: 1. Sorbent węglanowy drobnoziarnisty A jest to sorbent o odpowiednio dobranej granulacji tak, aby w jak najlepszym stopniu mógł spełnić wymagania stawiane w metodzie Mokrego odsiarczania spalin. 2. Sorbent węglanowy gruboziarnisty B - krzywa granulacji sorbentu B jest odpowiednio dobrana do zastosowania w odsiarczaniu w Kotłach fluidalnych. Piaski i wypełniacze do budownictwa, Mączka wapienna Ta grupa wyrobów jest szeroko stosowana zarówno w budownictwie jak i w przemyśle. Wypełniacze, mączka wapienna i piaski stosowane są jako elementy składowe tynków, wylewek, element wypełniający w odlewach betonowych, ale również np. jako element Wydanie 3 data wydania r. Strona 8 z 37

10 wsadu do pieca szklarskiego. Jednym z ciekawszych zastosowań naszych produktów było użycie ich jako elementu ścierającego do renowacji zabytków. 2.3 STOSOWANA TECHNOLOGIA Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. poprzez lata doświadczeń opracowało technologię produkcji, pozwalającą na wypracowanie dużego stopnia elastyczności. Dzięki takiemu podejściu do procesów technologicznych, zakład uzyskał możliwości produkcyjne pozwalające elastycznie reagować na potrzeby i wymagania rynku, jak również klientów indywidualnych, a dzięki dopracowaniu metod zarządzania magazynami udało się nam zmniejszyć do minimum czas oczekiwania na wyroby. Produkcja wyrobów pochodzących z przerobu kamienia wapiennego oparta jest o procesy kruszenia, suszenia, mielenia i frakcjonowania, a końcowym etapem jest konfekcjonowanie ze zbiorników wyrobu gotowego. 2.4 TECHNOLOGIA PRODUKCJI Proces kruszenia: Kamień wapienny dostarczany na place składowe, na tym etapie podlega wstępnej kwalifikacji pod względem uziarnienia oraz zostaje wstępnie oceniany pod kątem jakościowym. Z placu składowego kamień wapienny w odpowiednich proporcjach podawany jest do kruszarki wstępnej (typ: Kruszarka młotkowa) i po skruszeniu podajnikiem taśmowym przekazywany jest do kolejnego etapu zbiorników przedsuszarniowych. Proces suszenia: Wstępnie skruszony kamień wapienny trafia do suszarni bębnowych, gdzie w określonej temperaturze podlega procesowi suszenia, z suszarni transportowany jest przenośnikami ślimakowymi w kierunku zbiorników przedmłynowych, z których następuje podawanie przenośnikiem taśmowym określonych ilości surowca do mielenia. Wydanie 3 data wydania r. Strona 9 z 37

11 Proces mielenia i frakcjonowania: Kamień wapienny ze zbiorników przedmłynowych podawany jest w określonych ilościach do młynów kulowych w celu rozdrobnienia do odpowiednich frakcji wstępnie przygotowanego materiału, z młynów materiał elewatorami i przenośnikami ślimakowymi przenoszony jest w kierunku klasyfikacji ziarnowej: Proces klasyfikacji materiału: Materiał wstępnie przygotowany podawany jest do węzła klasyfikacji składającego się z przesiewacza wstępnego wibracyjnego, separatora powietrznego oraz serii przesiewaczy o ruchu kołowym. Po zakończeniu procesu klasyfikacji gotowe wyroby kierowane są poprzez przenośniki ślimakowe i urządzenia transportu pneumatycznego do zbiorników (silosów) przyporządkowanych poszczególnym wyrobom. Załadunki i konfekcjonowanie: Gotowe wyroby mogą być konfekcjonowane na trzy sposoby: 1. Załadunek luzem na samochody i wagony. Do transportu wyrobu stosowany jest transport pneumatyczny lub taśmowy. 2. Załadunek worków typu Big-Bag. Załadunek odbywa się metodą grawitacyjną. 3. Załadunek do worków papierowych wentylowych. Do załadunku worków wentylowych stosowane są trzy rodzaje maszyn pakujących: pakowaczki pneumatyczne, turbinowe i grawitacyjne. Uproszczony schemat technologiczny: Na poniższym schemacie uproszczonym odwzorowany został przebieg procesów produkcji i załadunków zgodnie z powyższym opisem. Wydanie 3 data wydania r. Strona 10 z 37

12 RYS. 1 SCHEMAT UPROSZCZONY 3. OCHRONA ŚRODOWISKA Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. od początku swojego powstania kładło duży nacisk na Ochronę Środowiska i wpływ zakładu na otoczenie. Jednym z pierwszych inwestycji były wymiany i modernizacje urządzeń i instalacji odpylających. Kolejne kroki podejmowane w kierunku zmian w zakresie zarządzania i nadzoru nad newralgicznymi elementami wpływającymi na środowisko, doprowadziły do wdrożenia w roku 2007 Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z wymaganiami normy ISO Wydanie 3 data wydania r. Strona 11 z 37

13 MAPA POGLĄDOWA NR 2 - USYTUOWANIA ZAKŁADU. 3.1 KOMUNIKACJA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA Sposób postępowania w zakresie komunikacji w sprawach związanych ze środowiskiem z podmiotami zewnętrznymi określony został w Instrukcji PI Komunikacja z Otoczeniem Zewnętrznym. Wydanie 3 data wydania r. Strona 12 z 37

14 Przepływ informacji wewnętrznych w zakresie zarządzania środowiskowego został określony w procedurze PO Monitorowanie i Pomiary. Uzupełnieniem informacji zawartych w procedurze i instrukcjach są tablice informacyjne określające tryby postępowania z odpadami. Ważnym elementem informacyjnym dla stron zewnętrznych na temat oddziaływania Zakładu na środowisko oraz metod zarządzania środowiskowego, jest nasza strona internetowa na której udostępnione zostały informacje na temat przedsiębiorstwa oraz Deklaracja Środowiskowa. RYS 2 - SCHEMAT UPROSZCZONY ZAKŁADU. 3.2 METODY OCHRONY POWIETRZA W Przedsiębiorstwie LABTAR Sp. z o.o. emisja zanieczyszczeń odbywa się w sposób zorganizowany, poprzez emitory pyłowe i pyłowo-gazowe oraz niezorganizowany generowany przez place składowe surowca oraz drogi transportowe. Wydanie 3 data wydania r. Strona 13 z 37

15 Powstała emisja niezorganizowana składa się przede wszystkim z drobnego węglanu wapnia, który od lat stosowany jest w rolnictwie jako nawóz i sam w sobie nie jest uznany jako szkodliwy dla środowiska. Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. zaktualizowano pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z dnia r.o nr OŚ.KAH /08 wydane przez Starostę Opolskiego. W roku 2013 uzyskaliśmy nowa decyzję środowiskową z dnia r. o nr OŚ KAH wydane przez Starostę Opolskiego, dopasowując ją do realiów Zakładu. Badania Zanieczyszczeń Powietrza z emisji gazów i pyłów w Przedsiębiorstwie przeprowadzane są przez akredytowane Laboratorium Badania Powietrza. Głównymi typami odpylaczy stosowanych w Zakładzie są filtry workowe oraz baterie cyklonów. W miejscach gdzie jest to uzasadnione stosowane są rozwiązania hybrydowe, łączące baterie cyklonów i filtry workowe, tak aby skuteczność odpylania była jak największa. W celu uzyskania wysokiej skuteczności i dyspozycyjności urządzeń służących ochronie środowiska wypracowany został system nadzoru urządzeń odpylających, pozwalający zachować 100% dyspozycyjność. 3.3 GOSPODARKA ODPADAMI Gospodarka odpadami na terenie Przedsiębiorstwa LABTAR Sp. z o.o. prowadzona jest zgodnie z wymaganiami pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia r. o nr OŚ UKK wydanego przez Starostę Opolskiego. Odpady składowane są zgodnie z planem sytuacyjnym, na którym zdefiniowano miejsca składowania odpadów zgodnie z decyzją. Miejsca składowania zostały oznaczone w sposób jasno określający ich przeznaczenie. Miejsca składowania podlegają ciągłemu monitoringowi, aby nie dopuścić do przepełnienia. Wszystkie odpady przekazywane są do podmiotów posiadających niezbędne uprawnienia w stosunku do odpadu przekazywanego, tak aby mieć pewność, iż odpad będzie zagospodarowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 3.4 GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Spółka nie ma własnego ujęcia wodnego ani możliwości samodzielnego zrzucania ścieków, dlatego też posiada wieloletnią umowę na dostawę i odbiór ścieków z Zakładami Wapienniczymi Lhoist S.A.. Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. posiadają decyzje na Wydanie 3 data wydania r. Strona 14 z 37

16 pobór wód o numerze ŚR.III-MJP /05 z dnia r. wydaną przez Wojewodę Opolskiego ważną do 31 grudnia 2016 r. i pozwolenie wodno prawne nr DOŚ- III AK z dnia 08 maja 2012r. wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego ważne do 30 kwietnia 2016r. na wprowadzanie zmieszanych ścieków przemysłowych do wód rzeki Struga. 3.5 OCHRONA PRZED HAŁASEM Na przedsiębiorstwo nie został nałożony obowiązek wykonywania pomiarów hałasu przenikającego do środowiska. Teren na którym jest usytuowane Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego opracowanym dla gminy Tarnów Opolski. Ze względu na położenie zakładu w odległości ok. 800 m od najbliższych zabudowań, oraz rodzaj otoczenia - od strony północnej, wschodniej i południowej znajdują się pola uprawne i tereny zielone, a od strony zachodniej znajduje się Zakład Wapienniczy, emisja hałasu nie powoduje uciążliwości dla środowiska. Pomimo III zmianowego systemu pracy, nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń produkcyjnych zapobiega występowaniu sytuacji awaryjnych powodujących zwiększenie występowania emisji hałasu do środowiska. Do tej pory nie zanotowano skarg z powodu nadmiernego hałasu z Przedsiębiorstwa LABTAR Sp. z o.o. 4. SYSTEMY ZARZĄDZANIA Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. od lat stawia na najwyższą jakość swoich produktów oraz dbałość o wysokie standardy pracy i zarządzania. W celu potwierdzenia naszych wysokich kwalifikacji, profesjonalizmu w zakresie oferowanych produktów i dbałości o środowisko zdecydowano się w roku 2007 na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz Zakładową Kontrolą Produkcji zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, oraz PN-EN Produkcja niektórych naszych wyrobów obwarowana jest specyficznymi wymaganiami i stąd oprócz typowych certyfikatów potwierdzających zgodność z wymaganiami normy posiadamy również między innymi certyfikaty dobrej praktyki HACCP, certyfikaty bezpieczeństwa B, potwierdzenie numeru nadanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz certyfikat GMP+. Wydanie 3 data wydania r. Strona 15 z 37

17 4.1 POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA Nadrzędnym celem Przedsiębiorstwa "LABTAR" Sp. z o. o. jest produkcja i dostarczanie Klientom wysokiej jakości frakcjonowanych wyrobów z węglanu wapnia, zgodnych z ich wymaganiami, przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne i spełnieniu wymagań prawnych. Równie ważna i cenna jest nasza misja utrzymania opinii przedsiębiorstwa rzetelnego, uwzględniającego interesy wszystkich naszych partnerów, pracowników i udziałowców. Wyznaczony cel i misje Przedsiębiorstwo "LABTAR" pragnie osiągać poprzez: Ustanowienie sprawnej komunikacji z klientem oraz badanie stopnia jego zadowolenia. Ciągłe unowocześnianie infrastruktury i technologii. Monitorowanie parametrów przebiegu realizowanych przez nas procesów. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Uwzględnianie wieloletnich i bieżących zadań prowadzących do ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej. Zarząd Spółki oraz Pracownicy zobowiązują się do spełniania i przestrzegania wymagań stawianych przez PN ISO 9001, system EMAS, wymagań prawnych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i Zakładowej Kontroli Produkcji, standardami wynikającymi z wymagań HACCP oraz zapobiegania zanieczyszczeniom mającym wpływ na środowisko naturalne. Deklaruję realizację niniejszej polityki oraz wynikających z niej uregulowań wewnętrznych. Tarnów Opolski, dnia 02 kwietnia 2013 roku Prezes Zarządu Inż. Zdzisław Barglik Wydanie 3 data wydania r. Strona 16 z 37

18 4.2 STRUKTURA SYSTEMÓW Zintegrowany System Zarządzania skonstruowany został w oparciu o mapę procesów opisującą procesy zachodzące w Przedsiębiorstwie. Na podstawie mapy procesów zdefiniowano procedury ogólne opisujące działanie poszczególnych procesów, ich zależności oraz odpowiedzialność. Tam, gdzie to konieczne uzupełnieniem procedur są instrukcje uszczegółowiające poszczególne działania lub wymagania. Funkcjonują również procedury awaryjne, które opisują sposób postępowania w przypadkach awarii, zagrożenia wyrobu lub środowiska. Zintegrowany System Zarządzania konglomeruje i unifikuje wszystkie funkcjonujące w organizacji systemy, dopuszczenia, dobre praktyki oraz wymagania formalno- prawne tak, aby maksymalnie usprawnić zarządzania i funkcjonowanie Przedsiębiorstwa z jednoczesnym zapewnieniem jak najwyższej jakości wyrobów oraz praktyk handlowych CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodne z wymaganiami norm ISO 9001 i 14001, Wydanie 3 data wydania r. Strona 17 z 37

19 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z wymaganiami normy PN-EN oraz dobrej praktyki HACCP, GMP+ Wydanie 3 data wydania r. Strona 18 z 37

20 Certyfikat uprawniający do znakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B dla pyłów przeciwwybuchowych: zwykłego i impregnowanego stearyną, Wydanie 3 data wydania r. Strona 19 z 37

21 Zaświadczenie nadania numeru rejestracyjnego dla podmiotu działającego w sektorze pasz SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Jest jednym z najważniejszych elementów składowych Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Przedsiębiorstwie LABTAR Sp. z o.o. Decyzja o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO była reperkusją działań i trosk na rzecz zmniejszenia uciążliwości Zakładu dla środowiska. System systematyzuje podejście do środowiska oraz zachęca do działań zmierzających do zmniejszania uciążliwości Zakładu. System Zarządzania Środowiskowego w Przedsiębiorstwie LABTAR Sp. z o.o. opisany został w niniejszych procedurach : 1. PO Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych. 2. PO Zarządzanie aspektami środowiskowymi. 3. PO Monitorowanie i pomiary. Wydanie 3 data wydania r. Strona 20 z 37

22 4.5. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE To element działań organizacji, lub jej wyrobów, usług, który może wpływać na środowisko. Oznacza zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie aspekty. Klasyfikacja aspektów środowiskowych przeprowadzona została zgodnie z Procedurą PO Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych, opracowaną z uwzględnieniem wymagań normy ISO i EMAS. Ocena aspektów obejmowała swoim obszarem wszystkie zakresy działalności Przedsiębiorstwa tj: Dostawców (surowce do produkcji, transport, firmy remontowe, media) Proces produkcji (produkcja, konfekcjonowanie, ekspedycja) Sytuacje awaryjne. Gospodarkę socjalno bytową. Na podstawie przeprowadzonej oceny opracowany został Rejestr Aspektów Środowiskowych zawierający 52 aspekty. W rejestrze aspektów środowiskowych zdefiniowane zostały grupy: Bezpośrednie aspekty środowiskowe - aspekt środowiskowy związany z działalnością, produktami i usługami organizacji, nad którymi sprawuje ona bezpośrednią kontrolę zarządczą. Aspekty pośrednie - aspekt środowiskowy mogący wynikać z relacji organizacji ze stronami trzecimi, na które organizacja może wpływać do pewnego stopnia. Znaczące aspekty środowiskowe aspekt środowiskowy mający według oceny firmy znaczący wpływ na środowisko. W rejestrze aspektów środowiskowych zdefiniowano 34 bezpośrednie aspekty środowiskowe nad którym Przedsiębiorstwo posiada pełna kontrolę. Aspekty znaczące są dla nas drogowskazem pozwalającym na takie ukierunkowania programów środowiskowych, aby spełniać założenia naszej polityki środowiskowej, z naciskiem zarówno na bezpośrednie działania, jak i na miękką społeczną stronę oddziaływań. W roku 2014 zidentyfikowano 11 aspektów pośrednich, m. in. zużycie energii przez firmy działające na zlecenie Przedsiębiorstwa na jego terenie, świadomość społeczności lokalnej w zakresie środowiska, wycieki oleju ze środków transportu firm zewnętrznych na terenie zakładu, transport i składowanie odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną. Wydanie 3 data wydania r. Strona 21 z 37

23 Na część z nich możemy mieć pewien wpływ: wycieki oleju ze środków transportu firm zewnętrznych na terenie zakładu określiliśmy zasady postępowania w takich sytuacjach, zapoznajemy kierowców z zasadami i egzekwujemy ich stosowanie; transport i składowanie odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną weryfikujemy uprawnienia firm odbierających odpady w w/w zakresie, świadomość społeczności lokalnej w zakresie środowiska zaplanowaliśmy i realizujemy program środowiskowy Wzrost świadomości społeczności Tarnowa Opolskiego na temat środowiska jak i zapoznanie się z zakresem ochrony środowiska przez Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. W roku 2015 przeprowadzono weryfikację sposobów oceny znaczących aspektów środowiskowych. Na podstawie nowej oceny zdefiniowano 1 znaczący aspekt środowiskowy energia elektryczna. Wszystkie aspekty środowiskowe są pod nadzorem i jako takie podlegają klasyfikacji do programów środowiskowych. W celu minimalizacji zużycia energii, poza promowaniem wśród wszystkich pracowników działań mających na celu wypracowanie nawyków postępowania prowadzących do zmniejszania zużycia, realizowany jest program środowiskowy, opisany poniżej w części odnoszącej się do celów, programów i zadań środowiskowych. W celu ciągłego nadzoru nad spełnieniem wymagań formalno-prawnych Zakładu w zakresie środowiska opracowany został rejestr najważniejszych wymagań prawnych. Nadzór nad wymaganiami prawnymi oparty jest na programie komputerowym pozwalającym bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych. Przedsiębiorstwo spełnia wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska STRUKTURA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Odzwierciedleniem zasad funkcjonowania spółki jest dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zasad zarządzania środowiskowego. Hierarchizuje ona zgodnie ze schematem organizacyjnym powiązanym z dokumentacją poszczególne zadania na konkretne stanowiska (osoby). Gwarantuje to systematyczne działania tak ważne w świadomym zarządzaniu środowiskowym. Wydanie 3 data wydania r. Strona 22 z 37

24 4.7. DOSKONALENIE, ROZWÓJ I WZBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI Dzięki silnej motywacji, chęci rozwoju zarządzania szeroko rozumianego, jak i podnoszenia świadomości społecznej i lokalnej Spółka ciągle doskonali działalność. Spółka posiada rozbudowany system szkoleń gwarantujący systematyczne doskonalenie świadomości pracowników oraz ciągłe podnoszenie ich świadomości w zakresie środowiska. Gwarancją takiego podejścia jest wieloetapowe szkolenie rozpoczynające się już na etapie przyjęcia pracownika, poprzez dalszy jego rozwój łącznie z corocznym szkoleniem poświęconym wyłącznie tematom związanym ze środowiskiem, jego poszczególnymi aspektami i metodami zarządzania nimi. Ze względu na chęć podnoszenia świadomości lokalnej w zakresie ochrony środowiska przygotowane zostały i są realizowane programy środowiskowe, mające na celu wzbudzanie świadomości proekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Tarnów Opolski, zachęcając przez zabawę do poznawania prawidłowych postaw,,małych ekologów. W kolejnych latach na podstawie uzyskanych doświadczeń będzie poszerzany zakres współpracy ze społecznością lokalną w zakresie tematów i działań związanych ze środowiskiem i jego ochroną AUDYTY I PRZEGLĄDY SYSTEMU Są to narzędzia pozwalające na ciągłe doskonalenie, weryfikacje i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a dzięki temu ciągły rozwój Spółki. Dzięki regularnym, ściśle zaplanowanym, dedykowanym audytom wewnętrznym i zewnętrznym mamy pewność właściwego nadzoru nad wszystkimi procesami, zmianami oraz rozwojem. Przeglądy Zarządzania Najwyższego Kierownictwa weryfikują realizację celów zawartych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, celów dedykowanych dla poszczególnych procesów i przestrzeganie ustalonych zasad w zakresie wymagań i standardów ochrony środowiska, zgodność z wymaganiami prawnymi oraz etapy realizowanych programów środowiskowych. Wydanie 3 data wydania r. Strona 23 z 37

25 4.9. NIEZGODNOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE W spółce funkcjonują Procedury zapewniające bieżące identyfikowanie niezgodności oraz właściwe podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych. Dzięki systemowemu podejściu do określania przyczyn niezgodności, działań korygujących oraz potencjalnych działań zapobiegawczych w sposób bieżący eliminujemy potencjalne sytuacje awaryjne i gwarantujemy ciągły rozwój systemu oraz Zakładu. Działania korygujące, a w szczególności zapobiegawcze są istotnym bodźcem do zmian systemowych całej organizacji, jej rozwoju oraz wzrostu kreatywności zarówno indywidualnej jak i zbiorowej. 5. WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ Przedsiębiorstwo od lat podejmuje szereg działań odnoszących się do relacji ze społecznością lokalną. Spółka jest znaczącym pracodawcą na rynku lokalnym i poza możliwością zatrudnienia dla mieszkańców, dodatkowo poprzez promowanie wśród pracowników kultury pro środowiskowej oddziałuje pośrednio na lokalne środowisko naturalne. Spółka, chcąc być postrzeganym, jako partner dla społeczności lokalnej, aktywnie angażuje się w różnorodne inicjatywy lokalnej aktywności. W roku 2014 wspierała finansowo i techniczno-organizacyjne wiele inicjatyw lokalnych m. in.: Opolski Związek Brydża Sportowego, Gminny Ośrodek kultury w Tarnowie Opolskim, Zespół Szkół Gminnych Izbicko, Przedszkole Publiczne z oddziałami integracyjnymi w Tarnów Opolski, LZS GKS Pomiar Tarnów Opolski-Przywory, Organizacja gminnych dożynek, Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Tarnowie Opolskim, Fundacja Pro Artis- Zakopane, Interatial Police Association Opole, Publiczne Przedszkole w Opolu, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Marcina w Tarnowie Opolskim. Wydanie 3 data wydania r. Strona 24 z 37

26 Ponadto, chcąc kształtować świadomość przyjaznej postawy w relacji do środowiska naturalnego realizujemy program środowiskowy, który skierowany jest do najmłodszych mieszkańców naszego powiatu, czyli Przedszkolaków oraz Uczniów Szkoły Podstawowej. 6. CELE, PROGRAMY I ZADANIA ŚRODOWISKOWE Przedsiębiorstwo LABTAR od 2007 roku, kiedy to wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001, rokrocznie analizuje informacje dotyczące znaczących aspektów środowiskowych i możliwości oddziaływania na nie. Określa cele środowiskowe i na ich podstawie realizuje programy i zadania środowiskowe, służące osiągnięciu przyjętych celów. Do chwili obecnej w Przedsiębiorstwie zrealizowano 21 programów środowiskowych, z różnych obszarów istotnych dla ochrony środowiska naturalnego. Zrealizowane programy środowiskowe: Zmniejszenie emisji i imisji pyłu powstałego w procesie kruszenia o 50%. Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu instalacji przeanalizowano możliwości poprawy istniejącego stanu. W wyniku analizy opracowano, uzgodniono i zatwierdzono projekt nowej instalacji odpylającej. Następnie wykonano zaplanowaną instalację. Wyniki przeprowadzonych pomiarów potwierdziły osiągnięcie zamierzonego celu. Program został zakończony w roku Rekultywacja terenu po usuniętych budynkach biurowych - odtworzenie naturalnego wyglądu terenu. Po przeprowadzonych pracach związanych z rozbiórką budynków biurowych zaplanowano odtworzenie na terenie wcześniej zajmowanym przez budynki terenów zielonych. Po odpowiednim oczyszczeniu terenu i usunięciu odpadów odtworzono naturalny wygląd opisywanego terenu, zwiększając powierzchnię terenów zielonych na obszarze wykorzystywanym przez Przedsiębiorstwo. Program zakończono w roku Wydanie 3 data wydania r. Strona 25 z 37

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Tarnów Opolski marzec 2014 Wydawca: Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o., www.labtar.pl e mail: labtar@labtar.pl tel. (+48) 77 447600 Fax. (+48) 77 4644597 Agnieszka Doboszewska Specjalista ds. Kontroli

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. Tarnów Opolski kwiecień 2013 Wydawca: Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o., www.labtar.pl e mail: labtar@labtar.pl tel. (+48) 77 447600 Fax. (+48) 77 4644597 Jaromir Krawczyński

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G.

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. FOSFAN 2011 HISTORIA 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. 1946 r. 23 LISTOPADA, PAŃSTWOWA FABRYKA SUPERFOSFATU W SZCZECINIE 1949 r. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FOSFOROWEGO W SZCZECINIE, POMORSKIE ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Główne założenia do realizacji projektu Działalność podstawowa Grupy TAURON to: Wydobycie węgla Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Agenda: Racjonalizacja zużycia mediów poprzez Smart Metering i Smart Management Innowacje

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Warsztaty 31 października 2013 Cel stosowania podręcznika najlepszych praktyk. Przykłady najlepszych praktyk obejmują najważniejsze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią

System Zarządzania Energią System Zarządzania Energią Seminarium w ramach Forum ISO 14000 24.03.2011, Warszawa Andrzej Ociepa Główny Specjalista Ekoekspert, Warszawa, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 Definicja systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9

R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz sp. j. R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9 marzec 2010 1 Spis treści: Prezentacja i działalność przedsiębiorstwa 3 Polityka

Bardziej szczegółowo

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach 1997-2007 Konferencja Stan Środowiska w podkarpackim Rzeszów; 04.12.2008r. 13-01-2009 T.C. DĘBICA S.A. (2) Firma Oponiarska

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska 10/10

Ochrona środowiska 10/10 Ochrona środowiska 10/10 Czyli 10 bezpłatnych audytów środowiskowych dla 10 przedsiębiorstw z województwa śląskiego! Conart Sp. z o.o. ul. Barbary 21, 40-053 Katowice Tel. 32 253 71 33 e-mail: pos@conart.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3 UMOWA DOSTAWY Załącznik Nnr 6 w dniu r. w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za rok 2010. Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011

Raport Środowiskowy za rok 2010. Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011 Raport Środowiskowy za rok 2010 Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011 Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Hydro Aluminium Chrzanów w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PELETU WĘGLOWEGO VARMO

KARTA PRODUKTU PELETU WĘGLOWEGO VARMO KARTA PRODUKTU PELETU WĘGLOWEGO VARMO 2 3 WYSOKO KALORYCZNY PRZYJAZNY ŚRODOWISKU PRODUKT O STAŁYCH PARAMETRACH NAZWA PRODUKTU PRZEZNACZENIE Pelet węglowy - VARMO Pelet węglowy VARMO Home CLASSIC/PREMIUM

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 ANTYSMOGOWA KOALICJA W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ PODPISANIE POROZUMIENIA NISKA EMISJA 15

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej Stefan Kosztowski Targi Poleko Poznań, październik

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE. Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE. Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych Warszawa, 24.03.2016 Plan Prezentacji Cele i zakres merytoryczny projektu, Opracowanie założeń technicznych

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Adam Dominiak +48 609 198 732 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo