Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka 12 46-050 Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA"

Transkrypt

1 Tarnów Opolski marzec 2015

2

3 Wydawca: Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o., e mail: tel. (+48) Fax. (+48) Agnieszka Doboszewska Specjalista ds. Kontroli jakości i Ochr. Środ. Wydanie 3 data wydania r. Strona 2 z 37

4 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES DEKLARACJI 4 2. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU RYS HISTORYCZNY OPIS WYROBÓW STOSOWANA TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA PRODUKCJI 9 3. OCHRONA ŚRODOWISKA KOMUNIKACJA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA METODY OCHRONY POWIETRZA GOSPODARKA ODPADAMI GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA OCHRONA PRZED HAŁASEM SYSTEMY ZARZĄDZANIA POLITYKA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA STRUKTURA SYSTEMÓW CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ASPEKTY ŚRODOWISKOWE STRUKTURA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSKONALENIE, ROZWÓJ I WZBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI AUDYTY I PRZEGLĄDY SYSTEMU NIEZGODNOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ CELE, PROGRAMY I ZADANIA ŚRODOWISKOWE NAJLEPSZE STOSOWANE PRAKTYKI WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ 30 Wydanie 3 data wydania r. Strona 3 z 37

5 1. CEL I ZAKRES DEKLARACJI Niniejsza deklaracja została opracowana w celu przybliżenia wojewódzkim, powiatowym i gminnym urzędom administracji publicznej, firmom z nami współpracującymi oraz wszystkim zainteresowanym stronom wpływu Przedsiębiorstwa LABTAR Sp. z o.o. na środowisko naturalne oraz skuteczności działań w zakresie minimalizacji wpływu zakładu na środowisko, dzięki wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego. Deklaracja zawiera krótką charakterystykę Przedsiębiorstwa LABTAR Sp. z o.o. wraz z opisem procesu produkcji mającym wpływ na środowisko naturalne, prezentacją uzyskiwanych wyrobów, Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opisem znaczących, bezpośrednich i pośrednich aspektów środowiskowych, wyznaczonych celów środowiskowych wraz z planowanymi i zrealizowanymi najważniejszymi programami środowiskowymi oraz inne informacje obrazujące oddziaływanie Przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, w tym kluczowe wskaźniki. Zawiera zbiór informacji na temat organizacji zmierzającej do ciągłej poprawy i doskonalenia w zakresie efektów działalności środowiskowej. Dokument uwzględnia uwagi i sugestie z wstępnego przeglądu środowiskowego oraz wymagania Rozporządzenia nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie Ekozarządzania i audytu we Wspólnocie oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie Eko-zarządzania i audytu (EMAS) Dz. U. Nr 178, poz Deklaracja jest elementem dialogu z opinią publiczną i wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz oświadczeniem o spełnieniu przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej 2. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. umiejscowione jest w województwie opolskim, w gminie Tarnów Opolski, przy ulicy. Wydanie 3 data wydania r. Strona 4 z 37

6 MAPA POGLĄDOWA Nr 1 - UMIEJSCOWIENIA ZAKŁADU W REGIONIE 2.1 RYS HISTORYCZNY Historia Przedsiębiorstwa LABTAR Sp. z o.o. sięga końca lat 60 ubiegłego wieku. Uruchomiono wówczas Zakład Materiałów Przeciwwybuchowych "PYŁOWNIA" w Tarnowie Opolskim, będący częścią obecnie zlikwidowanego już Przedsiębiorstwa Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego w Katowicach. W okresie przemian gospodarczych początku lat 90 ubiegłego wieku Zakład Materiałów Przeciwwybuchowych "PYŁOWNIA" został sprywatyzowany, a na bazie starego zakładu w roku 1994 powstało Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. Wydanie 3 data wydania r. Strona 5 z 37

7 Od początku swojego istnienia, Przedsiębiorstwo podlega ciągłemu procesowi unowocześniania i modernizacji, których jednym z wielu następstw jest ciągłe zmniejszanie uciążliwości dla środowiska naturalnego. Dzięki ciągłemu rozwojowi i modernizacji firma stała się jednym z wiodących przedsiębiorstw na rynku materiałów paszowych, pyłów przeciwwybuchowych, sorbentów do odsiarczania spalin, wypełniaczy do mas bitumicznych stosowanych w drogownictwie i wypełniaczy stosowanych w budownictwie. Spółka posiada kapitał Zakładowy w wysokości ,00 zł. i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem OPIS WYROBÓW Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. z przetworzenia wysoko węglanowych skał wapiennych uzyskuje następujące grupy wyrobów: 1. Pyły Przeciwwybuchowe: zwykły i impregnowany stearyną, 2. Materiał Paszowy: Węglan Wapnia Kredy pastewne różnych granulacji, stosowane w przemyśle paszowym i rolnictwie indywidualnym, 3. Wypełniacz do mas bitumicznych, 4. Sorbenty węglanowe drobno i grubo ziarniste OPISY WYROBÓW: Pyły Przeciwwybuchowe są stosowane w górnictwie węgla kamiennego do tamowania wybuchów pyłu węglowego. Jednym z najważniejszych parametrów dla tego segmentu wyrobu jest jego odporność na wchłanianie wilgoci, która ma znaczący wpływ na właściwości przeciwwybuchowe pyłu. Z tego względu dzielimy Pyły przeciwwybuchowe na dwie kategorie: 1. Pył przeciwwybuchowy Zwykły którego odporność na pochłanianie wilgoci wynosi (odporności ) 7 dni od daty rozpakowania. W tym okresie pył zachowuje swoje parametry i nie wchłania wilgoci. Wydanie 3 data wydania r. Strona 6 z 37

8 2. Pył przeciwwybuchowy Stearynowany jest to pył impregnowany stearyną, która zwiększa jego odporność na wilgoć do 21 dni od daty rozpakowania. Materiał Paszowy: Węglan Wapnia Kredy pastewne różnych granulacji, stosowane w przemyśle paszowym i rolnictwie indywidualnym Kredy pastewne stosowane są od lat w żywieniu zwierząt jako suplement uzupełniający niezbędne minerały tak potrzebne dla utrzymania zwierząt hodowlanych w dobrym zdrowiu. Uwalniane wartości mineralne, a przede wszystkim naturalny wapń mają bezpośredni wpływ na układ naczyniowy, kostny, nerwowy, trawienny i mięśniowy. Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o., czerpiąc z lat doświadczeń opracowało zestaw granulacji dedykowany dla konkretnych grup zwierząt hodowlanych. Z tego względu możemy wydzielić cztery produkty: 1. Węglan wapnia Kreda pastewna drobnoziarnista dedykowany jest dla trzody chlewnej jako dodatek do pasz i premiksów lub bezpośredniego skarmiania. 2. Węglan wapnia Kreda pastewna gruboziarnista dedykowana jest również dla trzody chlewnej, jednak może być również stosowana dla drobiu we wczesnej fazie wzrostu. 3. Węglan wapnia Kreda pastewna gruba P jest to produkt ze względu na swoją granulację przeznaczony dla drobiu w celu ułatwienia trawienia i rozdrabniania pokarmu w wolu. 4. Węglan wapnia Kreda pastewna super gruba F produkt ze względu na swoją granulacje stosowany jest zdecydowanie w fermach drobiu; jego kubatura w pełni odpowiada wielkościom naturalnemu materiałowi (kamienie, żwir) jaki jest zjadany przez drób w naturalnym środowisku w celu rozdrobnienia pokarmu. Wydanie 3 data wydania r. Strona 7 z 37

9 Wytyczne producenta nie są w materii zastosowania elementem wiążącym, każdy Klient na bazie swoich doświadczeń oraz składów mieszanek pokarmowych może w sposób dowolny stosować poszczególne wyroby. Wypełniacz do mas bitumicznych Wypełniacz do mas bitumicznych jest elementem składowym mieszanki asfaltowej, stosowany jest jako wypełniacz pustych przestrzeni. Jego znaczący wpływ na jakość dróg w Polsce jest nie do przecenienia. Wypełniacz produkowany przez Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Sorbenty węglanowe Sorbenty stosowane są w energetyce jako element aktywnego odsiarczania spalin. Dzięki ich zastosowaniu zminimalizowana została emisja związków siarki tak niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, co wnosi olbrzymi wkład Zakładu w działania zmierzające do polepszenia stanu środowiska naturalnego. Ze względu na zastosowanie technologiczne dzielimy je na dwie grupy: 1. Sorbent węglanowy drobnoziarnisty A jest to sorbent o odpowiednio dobranej granulacji tak, aby w jak najlepszym stopniu mógł spełnić wymagania stawiane w metodzie Mokrego odsiarczania spalin. 2. Sorbent węglanowy gruboziarnisty B - krzywa granulacji sorbentu B jest odpowiednio dobrana do zastosowania w odsiarczaniu w Kotłach fluidalnych. Piaski i wypełniacze do budownictwa, Mączka wapienna Ta grupa wyrobów jest szeroko stosowana zarówno w budownictwie jak i w przemyśle. Wypełniacze, mączka wapienna i piaski stosowane są jako elementy składowe tynków, wylewek, element wypełniający w odlewach betonowych, ale również np. jako element Wydanie 3 data wydania r. Strona 8 z 37

10 wsadu do pieca szklarskiego. Jednym z ciekawszych zastosowań naszych produktów było użycie ich jako elementu ścierającego do renowacji zabytków. 2.3 STOSOWANA TECHNOLOGIA Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. poprzez lata doświadczeń opracowało technologię produkcji, pozwalającą na wypracowanie dużego stopnia elastyczności. Dzięki takiemu podejściu do procesów technologicznych, zakład uzyskał możliwości produkcyjne pozwalające elastycznie reagować na potrzeby i wymagania rynku, jak również klientów indywidualnych, a dzięki dopracowaniu metod zarządzania magazynami udało się nam zmniejszyć do minimum czas oczekiwania na wyroby. Produkcja wyrobów pochodzących z przerobu kamienia wapiennego oparta jest o procesy kruszenia, suszenia, mielenia i frakcjonowania, a końcowym etapem jest konfekcjonowanie ze zbiorników wyrobu gotowego. 2.4 TECHNOLOGIA PRODUKCJI Proces kruszenia: Kamień wapienny dostarczany na place składowe, na tym etapie podlega wstępnej kwalifikacji pod względem uziarnienia oraz zostaje wstępnie oceniany pod kątem jakościowym. Z placu składowego kamień wapienny w odpowiednich proporcjach podawany jest do kruszarki wstępnej (typ: Kruszarka młotkowa) i po skruszeniu podajnikiem taśmowym przekazywany jest do kolejnego etapu zbiorników przedsuszarniowych. Proces suszenia: Wstępnie skruszony kamień wapienny trafia do suszarni bębnowych, gdzie w określonej temperaturze podlega procesowi suszenia, z suszarni transportowany jest przenośnikami ślimakowymi w kierunku zbiorników przedmłynowych, z których następuje podawanie przenośnikiem taśmowym określonych ilości surowca do mielenia. Wydanie 3 data wydania r. Strona 9 z 37

11 Proces mielenia i frakcjonowania: Kamień wapienny ze zbiorników przedmłynowych podawany jest w określonych ilościach do młynów kulowych w celu rozdrobnienia do odpowiednich frakcji wstępnie przygotowanego materiału, z młynów materiał elewatorami i przenośnikami ślimakowymi przenoszony jest w kierunku klasyfikacji ziarnowej: Proces klasyfikacji materiału: Materiał wstępnie przygotowany podawany jest do węzła klasyfikacji składającego się z przesiewacza wstępnego wibracyjnego, separatora powietrznego oraz serii przesiewaczy o ruchu kołowym. Po zakończeniu procesu klasyfikacji gotowe wyroby kierowane są poprzez przenośniki ślimakowe i urządzenia transportu pneumatycznego do zbiorników (silosów) przyporządkowanych poszczególnym wyrobom. Załadunki i konfekcjonowanie: Gotowe wyroby mogą być konfekcjonowane na trzy sposoby: 1. Załadunek luzem na samochody i wagony. Do transportu wyrobu stosowany jest transport pneumatyczny lub taśmowy. 2. Załadunek worków typu Big-Bag. Załadunek odbywa się metodą grawitacyjną. 3. Załadunek do worków papierowych wentylowych. Do załadunku worków wentylowych stosowane są trzy rodzaje maszyn pakujących: pakowaczki pneumatyczne, turbinowe i grawitacyjne. Uproszczony schemat technologiczny: Na poniższym schemacie uproszczonym odwzorowany został przebieg procesów produkcji i załadunków zgodnie z powyższym opisem. Wydanie 3 data wydania r. Strona 10 z 37

12 RYS. 1 SCHEMAT UPROSZCZONY 3. OCHRONA ŚRODOWISKA Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. od początku swojego powstania kładło duży nacisk na Ochronę Środowiska i wpływ zakładu na otoczenie. Jednym z pierwszych inwestycji były wymiany i modernizacje urządzeń i instalacji odpylających. Kolejne kroki podejmowane w kierunku zmian w zakresie zarządzania i nadzoru nad newralgicznymi elementami wpływającymi na środowisko, doprowadziły do wdrożenia w roku 2007 Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z wymaganiami normy ISO Wydanie 3 data wydania r. Strona 11 z 37

13 MAPA POGLĄDOWA NR 2 - USYTUOWANIA ZAKŁADU. 3.1 KOMUNIKACJA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA Sposób postępowania w zakresie komunikacji w sprawach związanych ze środowiskiem z podmiotami zewnętrznymi określony został w Instrukcji PI Komunikacja z Otoczeniem Zewnętrznym. Wydanie 3 data wydania r. Strona 12 z 37

14 Przepływ informacji wewnętrznych w zakresie zarządzania środowiskowego został określony w procedurze PO Monitorowanie i Pomiary. Uzupełnieniem informacji zawartych w procedurze i instrukcjach są tablice informacyjne określające tryby postępowania z odpadami. Ważnym elementem informacyjnym dla stron zewnętrznych na temat oddziaływania Zakładu na środowisko oraz metod zarządzania środowiskowego, jest nasza strona internetowa na której udostępnione zostały informacje na temat przedsiębiorstwa oraz Deklaracja Środowiskowa. RYS 2 - SCHEMAT UPROSZCZONY ZAKŁADU. 3.2 METODY OCHRONY POWIETRZA W Przedsiębiorstwie LABTAR Sp. z o.o. emisja zanieczyszczeń odbywa się w sposób zorganizowany, poprzez emitory pyłowe i pyłowo-gazowe oraz niezorganizowany generowany przez place składowe surowca oraz drogi transportowe. Wydanie 3 data wydania r. Strona 13 z 37

15 Powstała emisja niezorganizowana składa się przede wszystkim z drobnego węglanu wapnia, który od lat stosowany jest w rolnictwie jako nawóz i sam w sobie nie jest uznany jako szkodliwy dla środowiska. Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. zaktualizowano pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z dnia r.o nr OŚ.KAH /08 wydane przez Starostę Opolskiego. W roku 2013 uzyskaliśmy nowa decyzję środowiskową z dnia r. o nr OŚ KAH wydane przez Starostę Opolskiego, dopasowując ją do realiów Zakładu. Badania Zanieczyszczeń Powietrza z emisji gazów i pyłów w Przedsiębiorstwie przeprowadzane są przez akredytowane Laboratorium Badania Powietrza. Głównymi typami odpylaczy stosowanych w Zakładzie są filtry workowe oraz baterie cyklonów. W miejscach gdzie jest to uzasadnione stosowane są rozwiązania hybrydowe, łączące baterie cyklonów i filtry workowe, tak aby skuteczność odpylania była jak największa. W celu uzyskania wysokiej skuteczności i dyspozycyjności urządzeń służących ochronie środowiska wypracowany został system nadzoru urządzeń odpylających, pozwalający zachować 100% dyspozycyjność. 3.3 GOSPODARKA ODPADAMI Gospodarka odpadami na terenie Przedsiębiorstwa LABTAR Sp. z o.o. prowadzona jest zgodnie z wymaganiami pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia r. o nr OŚ UKK wydanego przez Starostę Opolskiego. Odpady składowane są zgodnie z planem sytuacyjnym, na którym zdefiniowano miejsca składowania odpadów zgodnie z decyzją. Miejsca składowania zostały oznaczone w sposób jasno określający ich przeznaczenie. Miejsca składowania podlegają ciągłemu monitoringowi, aby nie dopuścić do przepełnienia. Wszystkie odpady przekazywane są do podmiotów posiadających niezbędne uprawnienia w stosunku do odpadu przekazywanego, tak aby mieć pewność, iż odpad będzie zagospodarowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 3.4 GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Spółka nie ma własnego ujęcia wodnego ani możliwości samodzielnego zrzucania ścieków, dlatego też posiada wieloletnią umowę na dostawę i odbiór ścieków z Zakładami Wapienniczymi Lhoist S.A.. Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. posiadają decyzje na Wydanie 3 data wydania r. Strona 14 z 37

16 pobór wód o numerze ŚR.III-MJP /05 z dnia r. wydaną przez Wojewodę Opolskiego ważną do 31 grudnia 2016 r. i pozwolenie wodno prawne nr DOŚ- III AK z dnia 08 maja 2012r. wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego ważne do 30 kwietnia 2016r. na wprowadzanie zmieszanych ścieków przemysłowych do wód rzeki Struga. 3.5 OCHRONA PRZED HAŁASEM Na przedsiębiorstwo nie został nałożony obowiązek wykonywania pomiarów hałasu przenikającego do środowiska. Teren na którym jest usytuowane Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego opracowanym dla gminy Tarnów Opolski. Ze względu na położenie zakładu w odległości ok. 800 m od najbliższych zabudowań, oraz rodzaj otoczenia - od strony północnej, wschodniej i południowej znajdują się pola uprawne i tereny zielone, a od strony zachodniej znajduje się Zakład Wapienniczy, emisja hałasu nie powoduje uciążliwości dla środowiska. Pomimo III zmianowego systemu pracy, nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń produkcyjnych zapobiega występowaniu sytuacji awaryjnych powodujących zwiększenie występowania emisji hałasu do środowiska. Do tej pory nie zanotowano skarg z powodu nadmiernego hałasu z Przedsiębiorstwa LABTAR Sp. z o.o. 4. SYSTEMY ZARZĄDZANIA Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. od lat stawia na najwyższą jakość swoich produktów oraz dbałość o wysokie standardy pracy i zarządzania. W celu potwierdzenia naszych wysokich kwalifikacji, profesjonalizmu w zakresie oferowanych produktów i dbałości o środowisko zdecydowano się w roku 2007 na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz Zakładową Kontrolą Produkcji zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, oraz PN-EN Produkcja niektórych naszych wyrobów obwarowana jest specyficznymi wymaganiami i stąd oprócz typowych certyfikatów potwierdzających zgodność z wymaganiami normy posiadamy również między innymi certyfikaty dobrej praktyki HACCP, certyfikaty bezpieczeństwa B, potwierdzenie numeru nadanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz certyfikat GMP+. Wydanie 3 data wydania r. Strona 15 z 37

17 4.1 POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA Nadrzędnym celem Przedsiębiorstwa "LABTAR" Sp. z o. o. jest produkcja i dostarczanie Klientom wysokiej jakości frakcjonowanych wyrobów z węglanu wapnia, zgodnych z ich wymaganiami, przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne i spełnieniu wymagań prawnych. Równie ważna i cenna jest nasza misja utrzymania opinii przedsiębiorstwa rzetelnego, uwzględniającego interesy wszystkich naszych partnerów, pracowników i udziałowców. Wyznaczony cel i misje Przedsiębiorstwo "LABTAR" pragnie osiągać poprzez: Ustanowienie sprawnej komunikacji z klientem oraz badanie stopnia jego zadowolenia. Ciągłe unowocześnianie infrastruktury i technologii. Monitorowanie parametrów przebiegu realizowanych przez nas procesów. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Uwzględnianie wieloletnich i bieżących zadań prowadzących do ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej. Zarząd Spółki oraz Pracownicy zobowiązują się do spełniania i przestrzegania wymagań stawianych przez PN ISO 9001, system EMAS, wymagań prawnych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i Zakładowej Kontroli Produkcji, standardami wynikającymi z wymagań HACCP oraz zapobiegania zanieczyszczeniom mającym wpływ na środowisko naturalne. Deklaruję realizację niniejszej polityki oraz wynikających z niej uregulowań wewnętrznych. Tarnów Opolski, dnia 02 kwietnia 2013 roku Prezes Zarządu Inż. Zdzisław Barglik Wydanie 3 data wydania r. Strona 16 z 37

18 4.2 STRUKTURA SYSTEMÓW Zintegrowany System Zarządzania skonstruowany został w oparciu o mapę procesów opisującą procesy zachodzące w Przedsiębiorstwie. Na podstawie mapy procesów zdefiniowano procedury ogólne opisujące działanie poszczególnych procesów, ich zależności oraz odpowiedzialność. Tam, gdzie to konieczne uzupełnieniem procedur są instrukcje uszczegółowiające poszczególne działania lub wymagania. Funkcjonują również procedury awaryjne, które opisują sposób postępowania w przypadkach awarii, zagrożenia wyrobu lub środowiska. Zintegrowany System Zarządzania konglomeruje i unifikuje wszystkie funkcjonujące w organizacji systemy, dopuszczenia, dobre praktyki oraz wymagania formalno- prawne tak, aby maksymalnie usprawnić zarządzania i funkcjonowanie Przedsiębiorstwa z jednoczesnym zapewnieniem jak najwyższej jakości wyrobów oraz praktyk handlowych CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodne z wymaganiami norm ISO 9001 i 14001, Wydanie 3 data wydania r. Strona 17 z 37

19 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z wymaganiami normy PN-EN oraz dobrej praktyki HACCP, GMP+ Wydanie 3 data wydania r. Strona 18 z 37

20 Certyfikat uprawniający do znakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B dla pyłów przeciwwybuchowych: zwykłego i impregnowanego stearyną, Wydanie 3 data wydania r. Strona 19 z 37

21 Zaświadczenie nadania numeru rejestracyjnego dla podmiotu działającego w sektorze pasz SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Jest jednym z najważniejszych elementów składowych Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Przedsiębiorstwie LABTAR Sp. z o.o. Decyzja o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO była reperkusją działań i trosk na rzecz zmniejszenia uciążliwości Zakładu dla środowiska. System systematyzuje podejście do środowiska oraz zachęca do działań zmierzających do zmniejszania uciążliwości Zakładu. System Zarządzania Środowiskowego w Przedsiębiorstwie LABTAR Sp. z o.o. opisany został w niniejszych procedurach : 1. PO Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych. 2. PO Zarządzanie aspektami środowiskowymi. 3. PO Monitorowanie i pomiary. Wydanie 3 data wydania r. Strona 20 z 37

22 4.5. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE To element działań organizacji, lub jej wyrobów, usług, który może wpływać na środowisko. Oznacza zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie aspekty. Klasyfikacja aspektów środowiskowych przeprowadzona została zgodnie z Procedurą PO Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych, opracowaną z uwzględnieniem wymagań normy ISO i EMAS. Ocena aspektów obejmowała swoim obszarem wszystkie zakresy działalności Przedsiębiorstwa tj: Dostawców (surowce do produkcji, transport, firmy remontowe, media) Proces produkcji (produkcja, konfekcjonowanie, ekspedycja) Sytuacje awaryjne. Gospodarkę socjalno bytową. Na podstawie przeprowadzonej oceny opracowany został Rejestr Aspektów Środowiskowych zawierający 52 aspekty. W rejestrze aspektów środowiskowych zdefiniowane zostały grupy: Bezpośrednie aspekty środowiskowe - aspekt środowiskowy związany z działalnością, produktami i usługami organizacji, nad którymi sprawuje ona bezpośrednią kontrolę zarządczą. Aspekty pośrednie - aspekt środowiskowy mogący wynikać z relacji organizacji ze stronami trzecimi, na które organizacja może wpływać do pewnego stopnia. Znaczące aspekty środowiskowe aspekt środowiskowy mający według oceny firmy znaczący wpływ na środowisko. W rejestrze aspektów środowiskowych zdefiniowano 34 bezpośrednie aspekty środowiskowe nad którym Przedsiębiorstwo posiada pełna kontrolę. Aspekty znaczące są dla nas drogowskazem pozwalającym na takie ukierunkowania programów środowiskowych, aby spełniać założenia naszej polityki środowiskowej, z naciskiem zarówno na bezpośrednie działania, jak i na miękką społeczną stronę oddziaływań. W roku 2014 zidentyfikowano 11 aspektów pośrednich, m. in. zużycie energii przez firmy działające na zlecenie Przedsiębiorstwa na jego terenie, świadomość społeczności lokalnej w zakresie środowiska, wycieki oleju ze środków transportu firm zewnętrznych na terenie zakładu, transport i składowanie odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną. Wydanie 3 data wydania r. Strona 21 z 37

23 Na część z nich możemy mieć pewien wpływ: wycieki oleju ze środków transportu firm zewnętrznych na terenie zakładu określiliśmy zasady postępowania w takich sytuacjach, zapoznajemy kierowców z zasadami i egzekwujemy ich stosowanie; transport i składowanie odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną weryfikujemy uprawnienia firm odbierających odpady w w/w zakresie, świadomość społeczności lokalnej w zakresie środowiska zaplanowaliśmy i realizujemy program środowiskowy Wzrost świadomości społeczności Tarnowa Opolskiego na temat środowiska jak i zapoznanie się z zakresem ochrony środowiska przez Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. W roku 2015 przeprowadzono weryfikację sposobów oceny znaczących aspektów środowiskowych. Na podstawie nowej oceny zdefiniowano 1 znaczący aspekt środowiskowy energia elektryczna. Wszystkie aspekty środowiskowe są pod nadzorem i jako takie podlegają klasyfikacji do programów środowiskowych. W celu minimalizacji zużycia energii, poza promowaniem wśród wszystkich pracowników działań mających na celu wypracowanie nawyków postępowania prowadzących do zmniejszania zużycia, realizowany jest program środowiskowy, opisany poniżej w części odnoszącej się do celów, programów i zadań środowiskowych. W celu ciągłego nadzoru nad spełnieniem wymagań formalno-prawnych Zakładu w zakresie środowiska opracowany został rejestr najważniejszych wymagań prawnych. Nadzór nad wymaganiami prawnymi oparty jest na programie komputerowym pozwalającym bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych. Przedsiębiorstwo spełnia wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska STRUKTURA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Odzwierciedleniem zasad funkcjonowania spółki jest dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zasad zarządzania środowiskowego. Hierarchizuje ona zgodnie ze schematem organizacyjnym powiązanym z dokumentacją poszczególne zadania na konkretne stanowiska (osoby). Gwarantuje to systematyczne działania tak ważne w świadomym zarządzaniu środowiskowym. Wydanie 3 data wydania r. Strona 22 z 37

24 4.7. DOSKONALENIE, ROZWÓJ I WZBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI Dzięki silnej motywacji, chęci rozwoju zarządzania szeroko rozumianego, jak i podnoszenia świadomości społecznej i lokalnej Spółka ciągle doskonali działalność. Spółka posiada rozbudowany system szkoleń gwarantujący systematyczne doskonalenie świadomości pracowników oraz ciągłe podnoszenie ich świadomości w zakresie środowiska. Gwarancją takiego podejścia jest wieloetapowe szkolenie rozpoczynające się już na etapie przyjęcia pracownika, poprzez dalszy jego rozwój łącznie z corocznym szkoleniem poświęconym wyłącznie tematom związanym ze środowiskiem, jego poszczególnymi aspektami i metodami zarządzania nimi. Ze względu na chęć podnoszenia świadomości lokalnej w zakresie ochrony środowiska przygotowane zostały i są realizowane programy środowiskowe, mające na celu wzbudzanie świadomości proekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Tarnów Opolski, zachęcając przez zabawę do poznawania prawidłowych postaw,,małych ekologów. W kolejnych latach na podstawie uzyskanych doświadczeń będzie poszerzany zakres współpracy ze społecznością lokalną w zakresie tematów i działań związanych ze środowiskiem i jego ochroną AUDYTY I PRZEGLĄDY SYSTEMU Są to narzędzia pozwalające na ciągłe doskonalenie, weryfikacje i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a dzięki temu ciągły rozwój Spółki. Dzięki regularnym, ściśle zaplanowanym, dedykowanym audytom wewnętrznym i zewnętrznym mamy pewność właściwego nadzoru nad wszystkimi procesami, zmianami oraz rozwojem. Przeglądy Zarządzania Najwyższego Kierownictwa weryfikują realizację celów zawartych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, celów dedykowanych dla poszczególnych procesów i przestrzeganie ustalonych zasad w zakresie wymagań i standardów ochrony środowiska, zgodność z wymaganiami prawnymi oraz etapy realizowanych programów środowiskowych. Wydanie 3 data wydania r. Strona 23 z 37

25 4.9. NIEZGODNOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE W spółce funkcjonują Procedury zapewniające bieżące identyfikowanie niezgodności oraz właściwe podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych. Dzięki systemowemu podejściu do określania przyczyn niezgodności, działań korygujących oraz potencjalnych działań zapobiegawczych w sposób bieżący eliminujemy potencjalne sytuacje awaryjne i gwarantujemy ciągły rozwój systemu oraz Zakładu. Działania korygujące, a w szczególności zapobiegawcze są istotnym bodźcem do zmian systemowych całej organizacji, jej rozwoju oraz wzrostu kreatywności zarówno indywidualnej jak i zbiorowej. 5. WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ Przedsiębiorstwo od lat podejmuje szereg działań odnoszących się do relacji ze społecznością lokalną. Spółka jest znaczącym pracodawcą na rynku lokalnym i poza możliwością zatrudnienia dla mieszkańców, dodatkowo poprzez promowanie wśród pracowników kultury pro środowiskowej oddziałuje pośrednio na lokalne środowisko naturalne. Spółka, chcąc być postrzeganym, jako partner dla społeczności lokalnej, aktywnie angażuje się w różnorodne inicjatywy lokalnej aktywności. W roku 2014 wspierała finansowo i techniczno-organizacyjne wiele inicjatyw lokalnych m. in.: Opolski Związek Brydża Sportowego, Gminny Ośrodek kultury w Tarnowie Opolskim, Zespół Szkół Gminnych Izbicko, Przedszkole Publiczne z oddziałami integracyjnymi w Tarnów Opolski, LZS GKS Pomiar Tarnów Opolski-Przywory, Organizacja gminnych dożynek, Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Tarnowie Opolskim, Fundacja Pro Artis- Zakopane, Interatial Police Association Opole, Publiczne Przedszkole w Opolu, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Marcina w Tarnowie Opolskim. Wydanie 3 data wydania r. Strona 24 z 37

26 Ponadto, chcąc kształtować świadomość przyjaznej postawy w relacji do środowiska naturalnego realizujemy program środowiskowy, który skierowany jest do najmłodszych mieszkańców naszego powiatu, czyli Przedszkolaków oraz Uczniów Szkoły Podstawowej. 6. CELE, PROGRAMY I ZADANIA ŚRODOWISKOWE Przedsiębiorstwo LABTAR od 2007 roku, kiedy to wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001, rokrocznie analizuje informacje dotyczące znaczących aspektów środowiskowych i możliwości oddziaływania na nie. Określa cele środowiskowe i na ich podstawie realizuje programy i zadania środowiskowe, służące osiągnięciu przyjętych celów. Do chwili obecnej w Przedsiębiorstwie zrealizowano 21 programów środowiskowych, z różnych obszarów istotnych dla ochrony środowiska naturalnego. Zrealizowane programy środowiskowe: Zmniejszenie emisji i imisji pyłu powstałego w procesie kruszenia o 50%. Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu instalacji przeanalizowano możliwości poprawy istniejącego stanu. W wyniku analizy opracowano, uzgodniono i zatwierdzono projekt nowej instalacji odpylającej. Następnie wykonano zaplanowaną instalację. Wyniki przeprowadzonych pomiarów potwierdziły osiągnięcie zamierzonego celu. Program został zakończony w roku Rekultywacja terenu po usuniętych budynkach biurowych - odtworzenie naturalnego wyglądu terenu. Po przeprowadzonych pracach związanych z rozbiórką budynków biurowych zaplanowano odtworzenie na terenie wcześniej zajmowanym przez budynki terenów zielonych. Po odpowiednim oczyszczeniu terenu i usunięciu odpadów odtworzono naturalny wygląd opisywanego terenu, zwiększając powierzchnię terenów zielonych na obszarze wykorzystywanym przez Przedsiębiorstwo. Program zakończono w roku Wydanie 3 data wydania r. Strona 25 z 37

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Z A R O K 2 0 1 2 W Y D A N I E 1 O P O L E, L I S T O P A D 2 0 1 3 SPIS TREŚCI CEL I ZAKRES DEKLARACJI... 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A.... 3 SŁOWO OD PREZESA...

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Nr 6, Styczeń 2009 Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Drodzy Czytelnicy! 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Aktualności Umiarkowany optymizm w 2009 roku Być blisko klienta Bezpieczna

Bardziej szczegółowo