ESAD II oraz SQAS. wytyczne zapewnienia bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych. Grzegorz Kaczmarek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ESAD II oraz SQAS. wytyczne zapewnienia bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych. Grzegorz Kaczmarek 0608 581 500 g.kaczmarek@biuronorma."

Transkrypt

1 ESAD II oraz SQAS wytyczne zapewnienia bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych Grzegorz Kaczmarek

2 Plan wystąpienia Definicja SQAS Wymagania przemysłu chemicznego odpowiedzialność operatorów logistycznych Przykłady pytań auditowych

3 Zmiana nastąpiła i dotyczyła jedynie logo

4 CEFIC Europejska Komisja Przemysłu Chemicznego (the European Chemical Industry Council)

5 Definicja SQAS System oceny jakości, bezpieczeństwa i działalności związanej ze środowiskiem, prowadzony przez niezaleŝnych inspektorów w oparciu o standardowy formularz w stosunku do operatorów logistycznych TO NIE CERTYFIKACJA, NIE MOśNA ZDAĆ LUB NIE ZDAĆ

6 Wymagania wobec auditorów Auditor wiodący ISO 9001 Doradca DGSA Zaliczony egzamin Pozytywna ocena Komitetu Technicznego

7 S Q A S S - Safety Q - Quality A - Assessment S - System

8 Odpowiedzialność operatora logistycznego / dystrybutora cena jakość bezpieczeństwo

9 Czy wymagać? 1. Gdzie znajduje się większość ujęć wody pitnej dla duŝych miast? 2. Czy chemikalia, które mogą skazić wodę są transportowane cięŝarówkami? 3. Jak cięŝarówki przeprawiają się przez rzeki? 4. Jakie logo znajduje się na cysternach?

10

11 Definicja JAKOŚCI spełnienie przez całokształt charakterystyk wyrobu, procesu lub systemu wymagań klienta innych zainteresowanych stron ISO 9000:2000 ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb ISO 8402:1987

12 Zainteresowane grupy z otoczenia firmy klienci dostawcy konkurencja firmy ubezpieczeniowe i banki społeczeństwo

13 Cleaning TS Warehouse Core ESAD II X E Q S

14 Obszary podlegające ocenie : 1. Zarządzani ISO 9001, ISO 14001, HACCP 2. SHE ISO WyposaŜenie ISO 9001, ISO 14001, HACCP 4. Operacje ISO 9001, ISO 14001, HACCP 5. Bezpieczeństwo ISO 9001, ISO 14001, HACCP 6. Inspekcje ISO 9001, ISO 14001, HACCP

15 Ostre wymagania Czy istnieje procedura? Czy pracownicy rozumieją jej treść? Czy jest dowód na jej przestrzeganie? Wytyczne: Jeśli choć jeden z czynników nie jest spełniony, wymaganie traktujemy Jako niezaliczone. Przykład: Czy kierowcy zostali przeszkoleni z zakresu BBS? Tak, dwustu było, jeden nie. Odpowiedź brzmi: NIE BYLI PRZESZKOLENI TRAKTOR MA JEDNO KOŁO ZEPSUTE, NIE TRZY DOBRE

16 PUNKTACJA 0 1 1* 0* + komentarz N/A

17 Kwestionariusz SQAS Road ZERO 1. M TOLERANCJI 1. SH Safety and Health 2. E Environment Podejście modułowe (Core C + moduły) Rodzaje pytań: Kategorie pytań: 3. Q Quality

18 Bezpieczeństwo jest najwaŝniejsze

19 Polityka, Cele System Jakość Jakość organizacyjna Infrastruktura Bezpieczeństwo Wymagania prawne Wymagania bezwzględne

20 KOŁO DEMINGA STAŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K L I E N T W Y M A G A N I A WEJŚCIE ŚRODKI ZARZĄDZANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA WYTWORZENIE WYROBU/USŁUGI POMIAR, ANALIZA DOSKONALENIE WYJŚCIE S A T Y S F A K C J A K L I E N T WYRÓB

21 RAPORT FIRMA JEST WŁAŚCICIELEM RAPORTU SQAS jest formą dialogu z rynkiem

22 Kto wymaga SQAS

23 ESAD II

24

25

26

27

28 E01 Wejście do zbiornika E50 Czyszczenie węzy P30 Szuszenie P40 Parowanie Zasady: ECD wystawiają tylko myjnie z SQAS Identyfikacja myjni Identyfikacja procedur Identyfikacja poprzedniego ładunku Czas wyjazdu..

29 Materiały pomocnicze dla SQAS Cleaning European Federation of Tank Cleaning Orgnisations Wytyczne kwestionariusza i przewodnika Kody do wypełniania ECD (European Cleaning Document) Przewodnik prawidłowego wypełnienia ECD

30 Materiały pomocnicze dla SQAS TS Wymagania zawarte w kwestionariuszu i przewodniku podstawowym Europejskie Stowarzyszenie Przewoźników Chemii (European Chemical Transport Association): BBS Bezpieczeństwo Bazujące na Zachowaniach Wytyczne w Sprawie Oceny Bezpieczeństwa Transportu Bezpieczne Prowadzenie Pojazdów Standaryzacja Sprzętu Mierniki działalności Rekomendacje SHE w Logistyce Przewodniki są dostępne na stronie Współtwórcami przewodników są: SAMAT, LKW WALTER, EWALS CARGO CARE

31 Zlecenie oceny Zlecenie oceny Zakład chemiczny Firma logistyczna Audytor Wgląd/Wydruk/Zapytanie Komentarz Wgląd/Wydruk Ocena SQAS Baza danych SQAS Wprowadzenie raportu CEFIC Zawiadomienie Algorytm procesu

32 Przebieg oceny: 1. Przygotowanie oceny (podpisanie dokumentów, zawiadomienie CEFIC, określenie zakresu oceny, uzgodnienie planu czasowego) 2. Proces oceny (minimum 2 pełne dni robocze) 3. Analiza wyników SQAS Road 4. Ponowna ocena (po 3 latach)

33 Dokumentacja: Przewodniki po SQAS, ESAD II SQAS Cleaning Kwestionariusze SQAS ESAD

34 Podsumowanie: Firmy chemiczne powinny wymagać od firm transportowych SQAS Firmy transportowe oraz załadowcy powinny wymagać od myjni ECD (European Cleaning Document) ESAD II standardem dla dystrybutora Audit raz na 3 lata Wymagania przemysłowe maja zastosowanie w ADR i neutralnych BVC jako jedyna jednostka z polskim auditorem

35 Przykłady pytań ogólnych 1.Czy są certyfikaty i jakie? 2. Jaki sprzęt ma myjnia dokładny opis? 3. Opis infrastruktury magazyny, linie nalewu. 4. WaŜność zezwoleń? 5. Ilość przewiezionych / umytych jednostek? 6. Jakie klasy ADR, jaki charakter produktów? 7. Ilość zatrudnionych? 8. Ilość i rodzaje podwykonawców? 9. Rodzaje i data waŝności posiadanych pozwoleń?

36 1. Czy Prezes co najmniej raz na poł roku otrzymuje raport na temat bezpieczeństwa? 2. Czy wprowadza się w Ŝycie ustalenia z regularnych spotkań na temat bezpieczeństwa? 3. Czy prowadzi się szkolenie z,,defensive driving,, 4. Czy jest procedura dotycząca dyscypliny pracy? 5. Czy jest wyznaczona polityka firmy w stosunku do alkoholu i narkotyków? 6. Czy istnieje program przeglądu pojazdów, w tym inspekcja węŝy do cystern? 7. Czy kierowcy maja instrukcja jak parkować pojazdy?

37 Przegląd wymagań 9. Czy raz w roku prowadzi się szkolenia z pierwszej pomocy 10. Czy przewoźnicy sa objęci nadzorem 11. Czy podczas wynajmowania pojazdów określa się parametry techniczne i materiały, które mogą być nimi przewoŝone. 12. Czy manometry do sprawdzania ciśnienia w oponach sa sprawdzane? 13. Czy kierowcy maj listę sprawdzającą do kontroli pojazdu przed startem?

38 14. Czy obiekty firmy sa strzeŝone 24 godziny? 15. W jakim stanie sa płoty firmy? 16. Czy sa ślady oleju na parkingu? 17. Czy swiatła w pojazdach sa sprawne? 18. Czy w kabinie jest czysto i czy dokumenty sa posegregowane? 19. Czy podczas parkowania umieszcza się podkładki pod nogami naczep? 20 Czy na przestrzeni ostatniego roku przeprowadzono ćwiczenia zewnętrznych słuŝb ratowniczych?

39 Trasy dostaw Czy kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe są poinformowani o dodatkowych (państwowych) przepisach w innych krajach? Czy firma wyznacza kierowcom kryteria wyboru tras jazdy? Czy funkcjonuje system sprawdzania, Ŝe pojazdy poruszają się po wyznaczonych trasach?

40 Polityka Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy Formalnie powołana osoba dbająca o zgodność prawną Czy zakresu uprawnień obejmują elementy bezpieczeństwa Czy trendy bezpieczeństwa są omawiane z pracownikami Czy w spotkaniach uczestniczy zarząd

41 Czy są coroczne szkolenia Czy na szkoleniach omawia się instrukcje pracy Czy są pisemne procedury uŝycia PPE (w tym szelki) Czy są instrukcje kiedy nie otwierać włazów i zaworów Czy jest komplet informacji o transportowanych i przechowywanych chemikaliach Czy są ćwiczenia z planu awaryjnego raz w roku

42 Ocena i kontrola ryzyka zawodowego Przegląd procedur pierwszej pomocy przez lekarza Monitoring ścieków Telefon alarmowy Unikanie wejścia do cystern

43 Kontrola Pojazdu przed wyjazdem Czy kaŝdy kierowca zobowiązany jest do kontroli pojazdu przed wyjazdem w trasę co najmniej raz dziennie? Czy lista działań kontrolnych zawiera : - sprawdzenia ogólnego wyglądu pojazdu (ewent. uszkodzenia)? - poziomu i ciśnienia oleju? - działania hamulców? - stanu technicznego i ciśnienia w oponach? -świateł? - sprawdzenia szczelności układów pojazdu (lokalizacja ewent. wycieków)? -sprawdzenie śrub mocujących koła? - gaśnic? Czy kontroler w zakładzie sprawdza, Ŝe kierowca wykonał niezbędny przegląd?

44 Itd 177 Czy są wykrywacze gazów 178 Czy jest procedura postępowania w przypadku opóźnień 179 Czy prosisz Klienta przed rozpoczęciem mycia o dokładną instrukcję postepowania 180 Co zawiera dokument mycia (czy ma unikalny numer) 181 Jaka jest polisa ubezpieczeniowa 182 W jakim stanie jest izolacja przewodów 183 Czy są drogi ucieczkowe 184 Czy wyjścia awaryjne sa opisane na zewnątrz? 185..

45 Technika wdraŝania Cel maksymalizacja ilości punktów Decyzja: ile punktów i jakich chcemy dostać?

46 Techniki wdraŝania 1. Dopisujemy do ISO 9001 i ISO wymagania SQAS 2. KaŜde wymaganie w opisie 3. WdroŜenie i udokumentowanie kaŝdego wdroŝonego działania

47 Jak wdraŝać? Samodzielnie przy współpracy z DGSA Wspólnie z firmą konsultingową Zlecone na zewnątrz dostosowanie systemu UWAGA NIE PRAKTYKUJE SIĘ AUDITU WSTĘPNEGO

48 Zalety SQAS: poprawa warunków bezpieczeństwa, stała poprawa jakości, integralny system oceny, obniŝenie kosztów oceny, rzetelność informacji, wzrost konkurencyjności

49

50

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY Marek RĄCZKA Streszczenie: W artykule podjęto próbę pokazania przykładów wykorzystania znormalizowanych systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP)

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) Barbara Piaskowska Luty 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo 1 z 36 Sporządził: ELKA Wilkanowo Zatwierdził: Radosław Miczyński... ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo Telefony: 68 3247780; 68 4533165; 68 4552111 e-mail: elka@elka.zgora.pl www: http://www.elka.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 Podręcznik dostawcy 04.03.2011 FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 fax: +48 (0) 33 8741377 www.fideltronik.com.pl Ten podręcznik jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo