CEL SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CEL SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 SUPPLIER HANDBOOK

2 Zgodnie z wymogami firmy FlexLink wszyscy dostawcy zobowiązani są do korzystania z systemów opartych na International Standards (ISO 9001, ISO i OHSAS 18001) w celu zapewnienia ustawicznego rozwoju w zakresie świadczonych usług. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP DEFINICJE KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW INNOWACYJNOŚĆ OCHRONA DANYCH POUFNYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA NORMY JAKOŚCI DLA DOSTAWCÓW Wybór dostawcy Ocena dostawcy Advanced Product Quality Planning (APQP) Production Approval Process Spotkania jakościowe ZARZĄDZANIE Ustawiczny rozwój Łańcuch dostaw... 7 CEL Dostawcy firmy FlexLink stanowią element istotny dla rozwoju firmy i zapewnienia odpowiedniej jakości usług. Niniejszy handbook przedstawia wytyczne dla dostawców współpracujących z firmą w skali globalnej i/lub lokalnej. Wyrażamy nadzieję, że niniejszy hanbook okaże się pomocny. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Purchasing Manager lub Sustainability Manager w siedzibie firmy. 2

3 1. WSTĘP Poczynając od komponentów aż po gotowe systemy, firma FlexLink dostarcza rozwiązania w zakresie zautomatyzowanego przebiegu produkcji w celu optymalizacji wydajności procesów produkcyjnych. Nasza wizja Ustanowienie standardów dla rozwiązań w zakresie przebiegu produkcji. Nasza misja Zwiększenie wydajności produkcji wytwórców. Nasze wartości Szacunek Odpowiedzialność Wiedza Pasja 2. DEFINICJE Wyróżniamy 2 rodzaje dostawców: 1. Dostawcy komponentów: dostawcy dostarczający towar do Product & Supply Division (PSD) i/ lub jednostek sprzedażowych (sales units). 2. Podwykonawcy: dostawcy dostarczający usługi bezpośrednio do naszych klientów, Product & Supply Division (PSD) i/lub jednostek sprzedażowych (sales units). 3. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW Dostawcy i podwykonawcy firmy FlexLink mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez firmę działalności wpływając na wizerunek marki kojarzonej z wysoką jakością. Przestrzeganie Kodeksu postępowania firmy FlexLink weryfikuje się podczas regularnych audytów. Przy udziale podwykonawców chcemy pozostać preferowanym dostawcą naszych klientów, stosując nasze wartosci i poniższe zasady: Współpraca z dostawcami odbywa się z zawsze ze wzajemnych poszanowaniem i zachowaniem etyki zawodowej. Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości innowacyjnych rozwiązań i wartości dla klienta. Ufamy, że jesteśmy dobrym klientem, uczciwym w stosunku do dostawców i budującym wzajemne zaufanie i szacunek. Wybieramy dostawców w oparciu o rozsądne i przejrzyste kryteria: jakość, koszt, czas dostawy, innowacyjność, dbałość o środowisko, ustawiczny rozwój i wspólne wartości dla zapewnienia rentowności i rozwoju. Nie wyłączamy ze współpracy żadnych dostawców ze względu na rasę, narodowość, wielkość firmy, formę własności. Budujemy i utrzymujemy silne i długoterminowe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. 4. INNOWACYJNOŚĆ Wspólnie z naszymi dostawcami angażujemy się w poszukiwanie i rozwój nowych technologii w zakresie produkcji, mając na celu ustanowienie standardów dla rozwiązań w zakresie przebiegu produkcji. Firma FlexLink, poprzez Innovation Management, wybiera dostawców, którzy chcą i potrafią wprowadzać nowe rozwiązania w zakresie materiałów i procesów produkcyjnych. Zdecydowanie zachęcamy naszych dostawców, aby dzielili się swymi pomysłami i rozwiązaniami. 5. OCHRONA DANYCH POUFNYCH Know-how firmy FlexLink oraz własność i dane poufne ( Dane Poufne ) stanowią część strategicznego kapitału intelektualnego firmy i odgrywają znaczącą rolę w zwiększaniu konkurencyjności firmy. Dane poufne gromadzone były na przestrzeni wielu lat i są w dużej mierze efektem ważnych inwestycji poczynionych przez firmę. Wykorzystywanie danych poufnych firmy FlexLink niezgodnie z przeznaczeniem i / lub ich ujawnianie nieupoważnionym stronom trzecim może mieć poważne negatywne konsekwencje dla firmy. Dane poufne firmy FlexLink chronione są poprzez stosowanie odpowiednich porozumień o zachowaniu poufności, podpisywanych przez dostawców przed zapoznaniem się przez nich z jakąkolwiek z takich danych. Ochrona danych poufnych / tajemnice handlowe w kontekście R&D Jeśli dostawca zaangażowany jest w projekt R&D (Research&Development) i ma dostęp do danych poufnych związanych z koncepcją, która podlegać ma opatentowaniu lub ochronie wzoru, zobowiązany jest do podpisania odpowiednich porozumień o zachowaniu poufności przed ujawnieniem jakiekolwiek danej wrażliwej. 3

4 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Jeśli dostawca zaangażowany jest w rozwój / udoskonalanie zastrzeżonego produktu / komponentu firmy FlexLink, należy dopilnować, by dostawca przekazał firmie FlexLink wszelkie prawa do własności intelektualnej związane z produktem / komponentem, umożliwiając tym samym firmie FlexLink wykorzystanie produktu końcowego zgodnie z założeniami i bez ograniczeń. 7. NORMY JAKOŚCI DLA DOSTAWCÓW Norma jakościowa dla dostawców odnosi się do wewnętrznych i zewnętrznych dostawców materiałów lub usług pośrednich i bezpośrednich, które mają wpływ na jakość produktów końcowych firmy FlexLink. Certyfikacja QMS przez jednostkę niezależną Dostawcy powinni posiadać przynajmniej certyfikat ISO 9001:2008 dotyczący właściwego obszaru, wydany przez niezależną jednostkę certyfikujacą i przedstawić firmie FlexLink kopię ważnego certyfikatu. Decyzje o skorzystaniu z usług dostawców nie spełniających powyższych wymogów podejmuje się indywidualnie. 7.1 Wybór dostawcy W procesie wyboru dostawcy stosuje się Kodeks postępowania firmy FlexLink. Wszyscy potencjalni dostawcy firmy FlexLink podlegają ocenie w następujących obszarach: finanse, struktura klientów, jakość, proces dostawy, zarządzanie, poziom usług, wzornictwo, produkcja, jakość produktu, stosowane narzędzia, poziom kosztów. 7.2 Ocena dostawcy Dostawcy podlegają ocenie w następujących obszarach: system, procesy i produkty. System i procesy: wszyscy dostawcy (oraz poddostawcy, w razie potrzeby) powinni udzielić firmie FlexLink dostępu do miejsca produkcji celem umożliwienia firmie FlexLink przeprowadzenia czynności audytujących. Dostawcy powinni w pełni współpracować z przedstawicielami firmy FlexLink i wdrożyć ustalone zmiany. Produkty: wszyscy dostawcy (oraz poddostawcy, w razie potrzeby) dostarczający produkty mogą podlegać ocenie w oparciu o: Advanced Product Quality Planning (APQP) Production Part Approval Process W przypadku oceny nowego dostawcy pod uwagę brane są następujące kwestie: System jakościowy Proces obsługi reklamacji Obsługa niezgodności związana z procesem Proces testowania Obsługa narzędzi Kalibracja Wszyscy podwykonawcy i dostawcy komponentów podlegają ocenie w oparciu o kryteria zdefiniowane w każdej z jednostek lokalnych. 7.3 Advanced Product Quality Planning (APQP) Porozumienie w sprawie dokumentacji technicznej Dokumentację techniczną firma FlexLink dostarcza w formie specyfikacji zawierających: rysunki, specyfikacje materiałowye, sposób obróbki, sposób pakowania i dostawy oraz innych specyfikacji produktowych, i odniesienia do nich będą widoczne na zamówieniach zakupowych lub umowach. Wszelka dokumentacja techniczna dostarczona dostawcom przez firmę FlexLink pozostaje własnością firmy i powinna być traktowana jako informacja wysoce poufna. Dostawcy mogą zostać zobowiązani do podpisania Porozumienia o Zachowaniu Poufności (zob. ustęp 5 i 6). Dostawcy powinni drogą formalną potwierdzić firmie FlexLink akceptację specyfikacji produktów końcowych oraz późniejszych zmian. Dokument potwierdzający powinien zostać zachowany i udostępniony firmie FlexLink. Dostawcy PSD FSA Wszelkie dokumenty, specyfikacje i modele CAD publikowane są w sieci. Wszyscy dostawcy PSD zobowiązani są do kontaktu z Purchasing Department w celu otrzymania instrukcji korzystania z FSA. Usterki i odchylenia Dostawcy powinni monitorować i dokumentować usterki tak szybko, jak to tylko możliwe, w celu opracowania planu EDD (Effective Defects and Deviations) dla osiągnięcia doskonałych wyników w 4

5 momencie rozpoczęcia produkcji lub innym terminie ustalonym z firmą FlexLink. Dokument potwierdzający powinien zostać zachowany i udostępniony firmie FlexLink. Ryzyko usterki w procesie Dostawcy zobowiązani są do opracowania, prowadzenia i dokumentowania planu działania dla celów oceny potencjalnych wystąpień usterek i możliwości niewykrycia usterek w procesie, włączając działania i dostawy podzlecone. Dane wejściowe planu powinny być oparte o istniejące dane, jak również dane wejściowe klienta. Dane wyjściowe powinny kwantyfikować ryzyko w celu priorytetyzacji odpowiednich działań usprawniających oraz finalizacji przebiegu procesu i planu kontrolnego dostawcy. Dokument potwierdzający powinien zostać zachowany i udostępniony firmie FlexLink. Prototypy Firma FlexLink może zobowiązać dostawców do dostarczenia wyprodukowanych prototypów produktów, np. dla celów testowania. Prototypy powinny być wyprodukowane przy pomocy tych samych źródeł i podwykonawców, którzy uczestniczyć będą w produkcji seryjnej. Firma FlexLink powinna zostać powiadomiona drogą formalną o wszelkich odchyleniach w stosunku do wymogów. Prototypy nie powinny być produkowane, jeśli odchylenia nie zostaną zaakceptowane przez firmę FlexLink. 7.4 Production Approval Process Materiał bezpośredni Definicja: każdy produkt, który zostanie przekonwertowany na produkt końcowy firmy FlexLink lub wykorzystany jako taki. W oparciu o typ produktu, firma FlexLink poinformuje dostawców o określonych działaniach niezbędnych do weryfikacji zgodności ze specyfikacjami. Jeśli w ramach specyfikacji firma FlexLink narzuci użycie określonych źródeł lub podwykonawców, dostawcy dokonają zakupu wyłącznie od wskazanego podmiotu. W każdym przypadku dostawcy odpowiadają za jakość części, materiału i usług dostarczonych przez podwykonawców. Materiał pośredni Definicja: zakupione produkty, sprzęty lub usługi, które nie zostaną przekonwertowane na produkt końcowy firmy FlexLink, lecz które mają wpływ na produkty końcowe (np. smary, narzędzia i urządzenia pomiarowe). Firma FlexLink nie stosuje szczególnej procedury akceptacji materiału pośredniego; odbywa się to indywidualnie. Zatwierdzenie produktu Initial Sample (IS): próbka produktu potwierdzająca, że dostawca produkuje go zgodnie z zamówieniem i specyfikacjami firmy FlexLink. IS wymaga się w sytuacji: Zlecenia wytworzenia istniejącego/nowego produktu nowemu dostawcy W powiązaniu z rozwojem nowego produktu Zmian w produkcie dotyczących rysunku, specyfikacji lub materiału (w tym RFQ) Przeniesienia produkcji wykorzystującej narzędzia, maszyny lub instalacje, które mają zostać przeniesione do innego zakładu produkcyjnego dostawcy Zmian w procesie produkcyjnym Zmiany podwykonawcy w zakresie surowców lub nabywanych części lub usług, np. obróbki cieplnej lub powlekania Nowego narzędzia produkcyjnego Istotnych zmian w oprzyrządowaniu lub maszynach produkcyjnych (Poważne naprawy) Istotnych zmian w zakresie metod kontrolnych i testowych Na życzenie firmy FlexLink Na życzenie Dostawcy Każdej IS powinny towarzyszyć: Jeśli widnieją na specyfikacji Data produkcji Numer itemu Kod materiału Kod otworu Opakowanie i etykieta Sposób obróbki powierzchni, jeśli ma zastosowanie Etykieta z opisem Initial Sample for FlexLink przygotowana przez firmę FlexLink Protokół pomiarów weryfikujący wszystkie pomiary i cechy wyszczególnione w specyfikacjach Deviation Approval Requests (DAR), jeśli ma zastosowanie W razie konieczności, w odniesieniu do konkretnego zamówienia można ustalić pewne odstępstwa. 5

6 Initial Sample należy wysłać na adres podany na zamówieniu zakupowym do wiadomości osoby, która wystawiła zlecenie. Protokół pomiarów powinien zawierać: Numer itemu Numer rysunku i poprawki Datę * Osobę odpowiedzialną za pomiary Oznaczenie rysunku odnoszącego się do protokołu Należy sprawdzić i odnotować pozostałe wymagania (kolor, materiał itd.) Jeśli użyto urządzenia pomiarowego, należy to odnotować z podaniem numer identyfikacyjnego Numer zamówienia FlexLink Sprzęt użyty do pomiarów Zaleca się, aby protokół pomiarów i nanoszone wartości były w formie wydruku, a nie odręczne. Językiem dokumentu powinien być angielski. O ile to możliwe, zaleca się wysłanie protokołu w formie elektronicznej do właściwego zakupowca lub innego wskazanego odbiorcy. Pomiary poza zakresem tolerancji należy zaznaczyć na protokole. Wszystkich pomiarów należy dokonać z uwględnieniem tolerancji geometrycznych. Dostawcy nie mogą wysyłać IS, których wymiary wykraczają poza zakres tolerancji, chyba że zostało to uzgodnione z firmą FlexLink i udokumentowane w DAR. Dostawcy nie mogą dostarczać produktów seryjnych przed zatwierdzeniem produktu przez firmę FlexLink. Rozpoczęcie produkcji Zatwierdzenie przez firmę FlexLink nie zwalnia dostawców z odpowiedzialności za sprawdzenie, czy wszystkie działania zaplanowane w APQP zostały ukończone i zezwalają na rozpoczęcie produkcji seryjnej. 7.5 Spotkania jakościowe Firma FlexLink organizuje regularne spotkania jakościowe z dostawcami towarów, produktów i usług. Firma FlexLink wymaga, aby dostawcy postępowali zgodnie z Supplier Handbook oraz instrukcjami i procedurami przekazanymi im przez zakupowców, a także, aby: Zarządzali obiektami, procesami, systemami jakości i personelem tak, aby zapewnić ciągłą i opłacalną produkcję i usługi, które spełniają wymagania firmy FlexLink i jej klientów. Opracowali i wdrożyli APQP (Advanced Product Quality Planning). Przedstawili dowody na to, że wszystkie dostarczane produkty i usługi spełniają wymagania wynikające ze specyfikacji 8. ZARZĄDZANIE 8.1. Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska Dostawcy zobowiązani są do przyjęcia zasad Kodeksu postepowania firmy FlexLink i do przedstawienia, na życzenie, dowodu na stosowanie się do nich. Dostawcy zobowiązani są do przyjęcia polityki środowiskowej i BHP firmy FlexLink. Zobligowani są do utrzymywania skutecznego systemu zarządzania środowiskowego zgodne z ISO lub równorzędną normą. Decyzje w sprawie dostawców niecertyfikowanych podejmowane są indywidualnie. Zakłady produkcyjne powinny spełniać wszelkie rządowe przepisy środowiskowe i BHP dotyczące subtancji niedozwolonych, dozwolonych warunkowo i szkodliwych, dowód czego powinien zostać przedstawiony firmie FlexLink na jej życzenie. W przypadku pojawienia się problemów związanych z przestrzeganiem wymogów prawnych w zakresie Produkty niezgodne lub wątpliwe nie powinny być wysyłane bez uprzedniej udokumentowanej zgody firmy FlexLink określającej ilość części i czas trwania zgody. W przypadku problemów lub potencjanych problemów, które mogą wpłynąć na ustalone terminy dostaw, dostawcy niezwłocznie powiadomią firmę FlexLink. Każdy produkt lub usługa, które nie spełniają kryteriów akceptacji firmy FlexLink, znajdujace się w firmie FlexLink lub u odbiorcy końcowego, będą odnotowywane, a dostawca powiadomiony. W przypadku niezgodności, firma FlexLink ma prawo przeprowadzić audyt jakości w celu weryfikacji skuteczności działań naprawczych. Etykietowanie, pakowanie i wysyłka Dostawcy zobowiązani są do przestrzegania określonych lokalnych procedur. Terniny i warunki Dostawcy zobowiązani są do przestrzegania określonych lokalnych procedur. 6

7 Fakturowanie Wszystkie faktury przesyłane do firmy FlexLink powinny zawierać następujące opisy: Każda faktura musi odnosić się do zamówienia zakupowego firmy FlexLink Każda faktura musi być zgodna z wymogami podatkowymi i prawnymi obowiązującymi w danym kraju Faktury nie spełniające powyższych wymogów będą odrzucane i zwracane do dostawców. środowiska i BHP związanych ze współpracą z firmą FlexLink, dostawcy powinni niezwłocznie poinformować o tym firmę FlexLink. Dostawcy zagwarantują, że żadna z substancji z listy substancji niedozwolonych lub dozwolonych warunkowo firmy FlexLink nie znajduje się w produktach dostarczanych do firmy FlexLink ani nie jest używana w procesie produkcyjnym. Dostawcy mogą również zostać zobowiązani do przedstawiania raportów dotyczących składu materiałowego produktów zawierających którąkolwiek z substancji niedozwolonych lub dozwolonych warunkowo Łańcuch dostaw Wytworzenie Plany zakładów produkcyjnych dostawców powinny minimalizować przenoszenie i obsługę materiałów oraz wspomagać zsynchronizowany obieg materiałów. Dostawcy powinni dbać o utrzymanie i systematycze zwiększanie uporządkowania i przejrzystości działań i procesów. Dostawcy powinni określić kluczowe maszyny / urządzenia procesowe i opracować efektywny system ich utrzymania poprzez działania takie jak: Regularna konserwacja wykonywana przez operatorów Regularne przeglądy Serwisowanie Bieżącą weryfikację efektywności konserwacji Zmiany mające wpływ na produkty i procesy wymagają uprzedniej akceptacji firmy FlexLink. 8.2 Ustawiczny rozwój Dostawcy zobowiązani są do utrzymywania efektywnego systemu zarządzania jakością opartego na normach ISO 9000 i spełniającego wymogi jakościowe firmy FlexLink. Dostawcy powinni dokomywać regularnych zestawień kluczowych wskaźników efektywności z celami i określać strategie rozwoju. Celem dostawców powinno być zwiększanie satysfakcji firmy FlexLink poprzez propozycje ulepszeń dostarczanych produktów zmierzające do uzyskania bardziej konurencyjnego produktu. Odpowiedzialność w stosunku do podwykonawców i poddostawców Główni dostawcy powinni dopilnować, aby poddostawcy i podwykonawcy posiadali ważne certyfikaty QMS zgodne z ISO 9001 wydane przez jednostki niezależne, jeśli dostarczany materiał, usługa lub podzlecone działanie mają wpływ na jakość produktu lub właściwości fizyczne produktu dostarczanego do firmy FlexLink. Jeśli ten wymóg nie jest spełniony, dostawcy nie mogą korzystać z takich źródeł lub podwykonawców bez uprzedniej zgody firmy FlexLink. 7

8 Australia FlexLink Systems Pty Ltd Mount Waverley VIC France FlexLink Systems SAS Elancourt cedex + 33-(0) Malaysia FlexLink Automation Sdn Bhd Shah Alam Thailand FlexLink Systems Pte Ltd Bangkok Belgium FlexLink Systems N.V. Leuven +32-(0) Germany FlexLink Systems GmbH Offenbach The Netherlands FlexLink Systems B.V. Hoofddorp +31-(0) Turkey FlexLink Systems Turkey Brazil FlexLink Systems Ltda Barueri SP Hungary FlexLink Systems Kft. Budapest Poland FlexLink Systems Polska Sp. z o.o. Plewiska /k. Poznania United Kingdom FlexLink Systems Ltd Milton Keynes +44-(0) Canada FlexLink Systems Canada, Inc. Burlington, ON China FlexLink Automation Shanghai +86-(0) India FlexLink Systems India Pvt. Ltd. Gurgaon Indonesia PT FlexLink Systems Jakarta Russia FlexLink Systems LLC St. Petersburg +7-(812) Singapore FlexLink Systems Pte Ltd Singapore USA Main office FlexLink Systems, Inc. Allentown, PA +1 (610) South FlexLink Systems, Inc. Greenville, SC +1 (864) Czech Republic FlexLink Systems Praha Italy FlexLink Systems S.p.A. Rivoli Spain FlexLink Systems España, S.L. Barcelona West FlexLink Systems, Inc. Richardson, TX +1 (972) Finland FlexLink Systems Helsinki Japan Tsubaki FlexLink Co. Tokyo +81(0) Sweden FlexLink AB, Sales Unit Nordic Göteborg +46-(0) ZDOBĄDŹ PRZEWAGĘ NAD KONKURENCJĄ! FlexLink dostarcza rozwiązania w zakresie zautomatyzowanego przebiegu produkcji dla procesów wytwórstwa, montażu, testowania i pakowania. Z globalną siecią lokalnych oddziałów i partnerów w ponad 60 krajach jesteśmy zaledwie na wyciągnięcie ręki. Odwiedź: FL2101-PO Copyright 2013 FlexLink

INSTRUKCJA DLA DOSTAWCY

INSTRUKCJA DLA DOSTAWCY INSTRUKCJA DLA DOSTAWCY NASZ CEL FlexLink wymaga od wszystkich swoich dostawców rozwiązań, opartych o międzynarodowe standardy (ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS18001) oraz nastawienia na rozwój wartości firmy.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn

ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn Narzędzia do zginania szyn ERIFLEX FLEXIBAR MFF narzędzie do zginania szyn MFFU - narzędzie do zginania szyn w kształt U MFFV uchwyt do zginania

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Umowa Zapewnienia Jakości (QSV)

Umowa Zapewnienia Jakości (QSV) pomiędzy EJOT Holding GmbH & Co.KG z wszystkimi powiązanymi spółkami i. (dalej nazywanym Dostawcą) 1. Cel i zakres obowiązywania Poniższe wytyczne jakościowe opisują podstawowe wymagania wobec dostawców

Bardziej szczegółowo

P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce

P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY data, miejsce Sonepar w liczbach 38 KRAJÓW NA 5 KONTYNENTACH NR 1 W 18 KRAJACH 36,000 PRACOWNIKÓW SPRZEDAŻ 16.3 MILIARDÓW EURO 2,300 ODDZIAŁÓW Sieć Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA (wypełnia zgłaszający wniosek o certyfikację wyrobu, po wypełnieniu dokument jest dokumentem poufnym) INFORMACJE WSTĘPNE 1. Nazwa wnioskodawcy:... 2. Nazwa wyrobu(-ów):...

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

ŻYJEMY WARTOŚCIAMIYJEMY WARTOŚCIAMI

ŻYJEMY WARTOŚCIAMIYJEMY WARTOŚCIAMI MARTINI-werbeagentur.de 05/2013 ŻYJEMY WARTOŚCIAMIYJEMY WARTOŚCIAMI HOMAG Group AG www.homag-group.com/mission_statement Misja Grupy HOMAG Myśl przewodnia firmy 02 03 Gerhard Schuler, założyciel fimy Eugen

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA Strona/stron 1/9 Rok zał. 1927 INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Wyrobów 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel.: 22 663 43 14 tel.: 22 560 25 40 e-mail: wojtan@imp.edu.pl http://www.imp.edu.pl/cert

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/NN. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/NN. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Sprawdził / Zatwierdził : Data obowiązywania: Wydanie: Radosław Zawiliński Tomasz Piekoszewski 2014-04-01 A 1. CEL Celem procesu opisanego w niniejszej procedurze jest zapewnienie, że materiały

Bardziej szczegółowo

P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce

P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY data, miejsce Sonepar w liczbach 41 KRAJÓW NA 5 KONTYNENTACH 40 000 PRACOWNIKÓW SPRZEDAŻ 2 600 17,2 ODDZIAŁÓW 219 000 ZAMÓWIEŃ / DZIEŃ MILIARDÓW EURO Sieć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01 ul. COP-u 39-300 Mielec WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01 WYDANIE: 04 OPRACOWAŁ IMIĘ I NAZWISKO Agnieszka Hajec PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. SYSTEMU JAKOŚCI Agnieszka Hajec ZATWIERDZIŁ Dariusz Knap ZATWIERDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Uczestników projektu Portal Pomysłów Wielkich Jutra mam POMYSŁ na BIZNES

Regulamin dla Uczestników projektu Portal Pomysłów Wielkich Jutra mam POMYSŁ na BIZNES 1. Zasady Ogólne 1. Portal Pomysłów Wielkich Jutra jest projektem realizowanym przez Fundację Wspieramy Wielkich Jutra z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35. 2. Portal Pomysłów Wielkich Jutra ma na celu:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Środowiskowych EU ETV - wsparcie

Środowiskowych EU ETV - wsparcie Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych EU ETV - wsparcie rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym Trudności z komercjalizacją innowacyjnych technologii MŚP nie posiadające silnej pozycji na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Polityka zakupowa WENTYLATORY WENTECH SP. Z O.O.

Polityka zakupowa WENTYLATORY WENTECH SP. Z O.O. Polityka zakupowa Firmy WENTYLATORY WENTECH SP. Z O.O. Własność: Wentylatory Wentech Sp. z o.o. Autor: Marcin Szostek Ul. Rzemieślnicza 6, Imielin Imielin 2010 Spis treści Część jawna Rozdział 1. WSPÓŁPRACA...

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Spis treści I. Wprowadzenie... 1 Nasze zobowiązania i wartości... 1 Stosowanie Kodeksu... 2 Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce.

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. Strona 1 / 6 1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. 2. Zakres obowiązywania Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki i obowiązuje wszystkich Klientów

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. Załącznik nr 1 ROZDZIAŁ 4 DOKUMENTACJA

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. Załącznik nr 1 ROZDZIAŁ 4 DOKUMENTACJA ROZDZIAŁ 4 DOKUMENTACJA Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. Załącznik nr 1 Reguła Dobra dokumentacja jest zasadniczym elementem Systemu Zapewnienia Jakości. Wytwórca powinien

Bardziej szczegółowo

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0 Karta Systemu Jakości wersja 1.0 Spis treści: 1 Wstęp.... 3 2 Oświadczenie o jakości.... 3 3 Cele dotyczące jakości.... 3 4 Własność i odpowiedzialność.... 4 5 Budowa Systemu Jakości.... 4 6 Kategorie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych T E C H N O L O G Y Rozwi drzewnego i produkcji płyt wiórowych ązania systemowe dla przemysłu Dla nowych instalacji lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

UDT a Utrzymanie Ruchu

UDT a Utrzymanie Ruchu Oferta UDT dla Służb Utrzymania Ruchu Misja UDT Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych w Polsce do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

Marimpex. UMOWA NA DOSTAWY zawarta dnia... /projekt/ Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie umowy

Marimpex. UMOWA NA DOSTAWY zawarta dnia... /projekt/ Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie umowy Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa UMOWA NA DOSTAWY zawarta dnia... /projekt/ Sprzedający: Kupujący: Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa Zarząd Słowicza, 20 20-336 Lublin Polska Zarejestrowana w:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości Dobre Praktyki Produkcyjne dla produkcji farb do opakowań przeznaczonych do stosowania na zewnętrznej stronie opakowań środków spożywczych, oraz artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Październik

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania

Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania Procedura NEPCon 1 5 lutego 2014 Wersja 1 Program NEPCon LegalSource Rodzaj dokumentu: Zakres: Status dokumentu: Procedura NEPCon Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie: - procedury dostawczo-odbiorowej,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA

WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA 2 Sposoby klasyfikowania pojęcia jakości definicja ogólnadoskonałość produktu zwana wysoką jakością jako przeciwieństwo niskiej jakości. jakość jest z jednej strony osiągnięciem

Bardziej szczegółowo