CEL SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CEL SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 SUPPLIER HANDBOOK

2 Zgodnie z wymogami firmy FlexLink wszyscy dostawcy zobowiązani są do korzystania z systemów opartych na International Standards (ISO 9001, ISO i OHSAS 18001) w celu zapewnienia ustawicznego rozwoju w zakresie świadczonych usług. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP DEFINICJE KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW INNOWACYJNOŚĆ OCHRONA DANYCH POUFNYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA NORMY JAKOŚCI DLA DOSTAWCÓW Wybór dostawcy Ocena dostawcy Advanced Product Quality Planning (APQP) Production Approval Process Spotkania jakościowe ZARZĄDZANIE Ustawiczny rozwój Łańcuch dostaw... 7 CEL Dostawcy firmy FlexLink stanowią element istotny dla rozwoju firmy i zapewnienia odpowiedniej jakości usług. Niniejszy handbook przedstawia wytyczne dla dostawców współpracujących z firmą w skali globalnej i/lub lokalnej. Wyrażamy nadzieję, że niniejszy hanbook okaże się pomocny. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Purchasing Manager lub Sustainability Manager w siedzibie firmy. 2

3 1. WSTĘP Poczynając od komponentów aż po gotowe systemy, firma FlexLink dostarcza rozwiązania w zakresie zautomatyzowanego przebiegu produkcji w celu optymalizacji wydajności procesów produkcyjnych. Nasza wizja Ustanowienie standardów dla rozwiązań w zakresie przebiegu produkcji. Nasza misja Zwiększenie wydajności produkcji wytwórców. Nasze wartości Szacunek Odpowiedzialność Wiedza Pasja 2. DEFINICJE Wyróżniamy 2 rodzaje dostawców: 1. Dostawcy komponentów: dostawcy dostarczający towar do Product & Supply Division (PSD) i/ lub jednostek sprzedażowych (sales units). 2. Podwykonawcy: dostawcy dostarczający usługi bezpośrednio do naszych klientów, Product & Supply Division (PSD) i/lub jednostek sprzedażowych (sales units). 3. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW Dostawcy i podwykonawcy firmy FlexLink mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez firmę działalności wpływając na wizerunek marki kojarzonej z wysoką jakością. Przestrzeganie Kodeksu postępowania firmy FlexLink weryfikuje się podczas regularnych audytów. Przy udziale podwykonawców chcemy pozostać preferowanym dostawcą naszych klientów, stosując nasze wartosci i poniższe zasady: Współpraca z dostawcami odbywa się z zawsze ze wzajemnych poszanowaniem i zachowaniem etyki zawodowej. Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości innowacyjnych rozwiązań i wartości dla klienta. Ufamy, że jesteśmy dobrym klientem, uczciwym w stosunku do dostawców i budującym wzajemne zaufanie i szacunek. Wybieramy dostawców w oparciu o rozsądne i przejrzyste kryteria: jakość, koszt, czas dostawy, innowacyjność, dbałość o środowisko, ustawiczny rozwój i wspólne wartości dla zapewnienia rentowności i rozwoju. Nie wyłączamy ze współpracy żadnych dostawców ze względu na rasę, narodowość, wielkość firmy, formę własności. Budujemy i utrzymujemy silne i długoterminowe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. 4. INNOWACYJNOŚĆ Wspólnie z naszymi dostawcami angażujemy się w poszukiwanie i rozwój nowych technologii w zakresie produkcji, mając na celu ustanowienie standardów dla rozwiązań w zakresie przebiegu produkcji. Firma FlexLink, poprzez Innovation Management, wybiera dostawców, którzy chcą i potrafią wprowadzać nowe rozwiązania w zakresie materiałów i procesów produkcyjnych. Zdecydowanie zachęcamy naszych dostawców, aby dzielili się swymi pomysłami i rozwiązaniami. 5. OCHRONA DANYCH POUFNYCH Know-how firmy FlexLink oraz własność i dane poufne ( Dane Poufne ) stanowią część strategicznego kapitału intelektualnego firmy i odgrywają znaczącą rolę w zwiększaniu konkurencyjności firmy. Dane poufne gromadzone były na przestrzeni wielu lat i są w dużej mierze efektem ważnych inwestycji poczynionych przez firmę. Wykorzystywanie danych poufnych firmy FlexLink niezgodnie z przeznaczeniem i / lub ich ujawnianie nieupoważnionym stronom trzecim może mieć poważne negatywne konsekwencje dla firmy. Dane poufne firmy FlexLink chronione są poprzez stosowanie odpowiednich porozumień o zachowaniu poufności, podpisywanych przez dostawców przed zapoznaniem się przez nich z jakąkolwiek z takich danych. Ochrona danych poufnych / tajemnice handlowe w kontekście R&D Jeśli dostawca zaangażowany jest w projekt R&D (Research&Development) i ma dostęp do danych poufnych związanych z koncepcją, która podlegać ma opatentowaniu lub ochronie wzoru, zobowiązany jest do podpisania odpowiednich porozumień o zachowaniu poufności przed ujawnieniem jakiekolwiek danej wrażliwej. 3

4 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Jeśli dostawca zaangażowany jest w rozwój / udoskonalanie zastrzeżonego produktu / komponentu firmy FlexLink, należy dopilnować, by dostawca przekazał firmie FlexLink wszelkie prawa do własności intelektualnej związane z produktem / komponentem, umożliwiając tym samym firmie FlexLink wykorzystanie produktu końcowego zgodnie z założeniami i bez ograniczeń. 7. NORMY JAKOŚCI DLA DOSTAWCÓW Norma jakościowa dla dostawców odnosi się do wewnętrznych i zewnętrznych dostawców materiałów lub usług pośrednich i bezpośrednich, które mają wpływ na jakość produktów końcowych firmy FlexLink. Certyfikacja QMS przez jednostkę niezależną Dostawcy powinni posiadać przynajmniej certyfikat ISO 9001:2008 dotyczący właściwego obszaru, wydany przez niezależną jednostkę certyfikujacą i przedstawić firmie FlexLink kopię ważnego certyfikatu. Decyzje o skorzystaniu z usług dostawców nie spełniających powyższych wymogów podejmuje się indywidualnie. 7.1 Wybór dostawcy W procesie wyboru dostawcy stosuje się Kodeks postępowania firmy FlexLink. Wszyscy potencjalni dostawcy firmy FlexLink podlegają ocenie w następujących obszarach: finanse, struktura klientów, jakość, proces dostawy, zarządzanie, poziom usług, wzornictwo, produkcja, jakość produktu, stosowane narzędzia, poziom kosztów. 7.2 Ocena dostawcy Dostawcy podlegają ocenie w następujących obszarach: system, procesy i produkty. System i procesy: wszyscy dostawcy (oraz poddostawcy, w razie potrzeby) powinni udzielić firmie FlexLink dostępu do miejsca produkcji celem umożliwienia firmie FlexLink przeprowadzenia czynności audytujących. Dostawcy powinni w pełni współpracować z przedstawicielami firmy FlexLink i wdrożyć ustalone zmiany. Produkty: wszyscy dostawcy (oraz poddostawcy, w razie potrzeby) dostarczający produkty mogą podlegać ocenie w oparciu o: Advanced Product Quality Planning (APQP) Production Part Approval Process W przypadku oceny nowego dostawcy pod uwagę brane są następujące kwestie: System jakościowy Proces obsługi reklamacji Obsługa niezgodności związana z procesem Proces testowania Obsługa narzędzi Kalibracja Wszyscy podwykonawcy i dostawcy komponentów podlegają ocenie w oparciu o kryteria zdefiniowane w każdej z jednostek lokalnych. 7.3 Advanced Product Quality Planning (APQP) Porozumienie w sprawie dokumentacji technicznej Dokumentację techniczną firma FlexLink dostarcza w formie specyfikacji zawierających: rysunki, specyfikacje materiałowye, sposób obróbki, sposób pakowania i dostawy oraz innych specyfikacji produktowych, i odniesienia do nich będą widoczne na zamówieniach zakupowych lub umowach. Wszelka dokumentacja techniczna dostarczona dostawcom przez firmę FlexLink pozostaje własnością firmy i powinna być traktowana jako informacja wysoce poufna. Dostawcy mogą zostać zobowiązani do podpisania Porozumienia o Zachowaniu Poufności (zob. ustęp 5 i 6). Dostawcy powinni drogą formalną potwierdzić firmie FlexLink akceptację specyfikacji produktów końcowych oraz późniejszych zmian. Dokument potwierdzający powinien zostać zachowany i udostępniony firmie FlexLink. Dostawcy PSD FSA Wszelkie dokumenty, specyfikacje i modele CAD publikowane są w sieci. Wszyscy dostawcy PSD zobowiązani są do kontaktu z Purchasing Department w celu otrzymania instrukcji korzystania z FSA. Usterki i odchylenia Dostawcy powinni monitorować i dokumentować usterki tak szybko, jak to tylko możliwe, w celu opracowania planu EDD (Effective Defects and Deviations) dla osiągnięcia doskonałych wyników w 4

5 momencie rozpoczęcia produkcji lub innym terminie ustalonym z firmą FlexLink. Dokument potwierdzający powinien zostać zachowany i udostępniony firmie FlexLink. Ryzyko usterki w procesie Dostawcy zobowiązani są do opracowania, prowadzenia i dokumentowania planu działania dla celów oceny potencjalnych wystąpień usterek i możliwości niewykrycia usterek w procesie, włączając działania i dostawy podzlecone. Dane wejściowe planu powinny być oparte o istniejące dane, jak również dane wejściowe klienta. Dane wyjściowe powinny kwantyfikować ryzyko w celu priorytetyzacji odpowiednich działań usprawniających oraz finalizacji przebiegu procesu i planu kontrolnego dostawcy. Dokument potwierdzający powinien zostać zachowany i udostępniony firmie FlexLink. Prototypy Firma FlexLink może zobowiązać dostawców do dostarczenia wyprodukowanych prototypów produktów, np. dla celów testowania. Prototypy powinny być wyprodukowane przy pomocy tych samych źródeł i podwykonawców, którzy uczestniczyć będą w produkcji seryjnej. Firma FlexLink powinna zostać powiadomiona drogą formalną o wszelkich odchyleniach w stosunku do wymogów. Prototypy nie powinny być produkowane, jeśli odchylenia nie zostaną zaakceptowane przez firmę FlexLink. 7.4 Production Approval Process Materiał bezpośredni Definicja: każdy produkt, który zostanie przekonwertowany na produkt końcowy firmy FlexLink lub wykorzystany jako taki. W oparciu o typ produktu, firma FlexLink poinformuje dostawców o określonych działaniach niezbędnych do weryfikacji zgodności ze specyfikacjami. Jeśli w ramach specyfikacji firma FlexLink narzuci użycie określonych źródeł lub podwykonawców, dostawcy dokonają zakupu wyłącznie od wskazanego podmiotu. W każdym przypadku dostawcy odpowiadają za jakość części, materiału i usług dostarczonych przez podwykonawców. Materiał pośredni Definicja: zakupione produkty, sprzęty lub usługi, które nie zostaną przekonwertowane na produkt końcowy firmy FlexLink, lecz które mają wpływ na produkty końcowe (np. smary, narzędzia i urządzenia pomiarowe). Firma FlexLink nie stosuje szczególnej procedury akceptacji materiału pośredniego; odbywa się to indywidualnie. Zatwierdzenie produktu Initial Sample (IS): próbka produktu potwierdzająca, że dostawca produkuje go zgodnie z zamówieniem i specyfikacjami firmy FlexLink. IS wymaga się w sytuacji: Zlecenia wytworzenia istniejącego/nowego produktu nowemu dostawcy W powiązaniu z rozwojem nowego produktu Zmian w produkcie dotyczących rysunku, specyfikacji lub materiału (w tym RFQ) Przeniesienia produkcji wykorzystującej narzędzia, maszyny lub instalacje, które mają zostać przeniesione do innego zakładu produkcyjnego dostawcy Zmian w procesie produkcyjnym Zmiany podwykonawcy w zakresie surowców lub nabywanych części lub usług, np. obróbki cieplnej lub powlekania Nowego narzędzia produkcyjnego Istotnych zmian w oprzyrządowaniu lub maszynach produkcyjnych (Poważne naprawy) Istotnych zmian w zakresie metod kontrolnych i testowych Na życzenie firmy FlexLink Na życzenie Dostawcy Każdej IS powinny towarzyszyć: Jeśli widnieją na specyfikacji Data produkcji Numer itemu Kod materiału Kod otworu Opakowanie i etykieta Sposób obróbki powierzchni, jeśli ma zastosowanie Etykieta z opisem Initial Sample for FlexLink przygotowana przez firmę FlexLink Protokół pomiarów weryfikujący wszystkie pomiary i cechy wyszczególnione w specyfikacjach Deviation Approval Requests (DAR), jeśli ma zastosowanie W razie konieczności, w odniesieniu do konkretnego zamówienia można ustalić pewne odstępstwa. 5

6 Initial Sample należy wysłać na adres podany na zamówieniu zakupowym do wiadomości osoby, która wystawiła zlecenie. Protokół pomiarów powinien zawierać: Numer itemu Numer rysunku i poprawki Datę * Osobę odpowiedzialną za pomiary Oznaczenie rysunku odnoszącego się do protokołu Należy sprawdzić i odnotować pozostałe wymagania (kolor, materiał itd.) Jeśli użyto urządzenia pomiarowego, należy to odnotować z podaniem numer identyfikacyjnego Numer zamówienia FlexLink Sprzęt użyty do pomiarów Zaleca się, aby protokół pomiarów i nanoszone wartości były w formie wydruku, a nie odręczne. Językiem dokumentu powinien być angielski. O ile to możliwe, zaleca się wysłanie protokołu w formie elektronicznej do właściwego zakupowca lub innego wskazanego odbiorcy. Pomiary poza zakresem tolerancji należy zaznaczyć na protokole. Wszystkich pomiarów należy dokonać z uwględnieniem tolerancji geometrycznych. Dostawcy nie mogą wysyłać IS, których wymiary wykraczają poza zakres tolerancji, chyba że zostało to uzgodnione z firmą FlexLink i udokumentowane w DAR. Dostawcy nie mogą dostarczać produktów seryjnych przed zatwierdzeniem produktu przez firmę FlexLink. Rozpoczęcie produkcji Zatwierdzenie przez firmę FlexLink nie zwalnia dostawców z odpowiedzialności za sprawdzenie, czy wszystkie działania zaplanowane w APQP zostały ukończone i zezwalają na rozpoczęcie produkcji seryjnej. 7.5 Spotkania jakościowe Firma FlexLink organizuje regularne spotkania jakościowe z dostawcami towarów, produktów i usług. Firma FlexLink wymaga, aby dostawcy postępowali zgodnie z Supplier Handbook oraz instrukcjami i procedurami przekazanymi im przez zakupowców, a także, aby: Zarządzali obiektami, procesami, systemami jakości i personelem tak, aby zapewnić ciągłą i opłacalną produkcję i usługi, które spełniają wymagania firmy FlexLink i jej klientów. Opracowali i wdrożyli APQP (Advanced Product Quality Planning). Przedstawili dowody na to, że wszystkie dostarczane produkty i usługi spełniają wymagania wynikające ze specyfikacji 8. ZARZĄDZANIE 8.1. Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska Dostawcy zobowiązani są do przyjęcia zasad Kodeksu postepowania firmy FlexLink i do przedstawienia, na życzenie, dowodu na stosowanie się do nich. Dostawcy zobowiązani są do przyjęcia polityki środowiskowej i BHP firmy FlexLink. Zobligowani są do utrzymywania skutecznego systemu zarządzania środowiskowego zgodne z ISO lub równorzędną normą. Decyzje w sprawie dostawców niecertyfikowanych podejmowane są indywidualnie. Zakłady produkcyjne powinny spełniać wszelkie rządowe przepisy środowiskowe i BHP dotyczące subtancji niedozwolonych, dozwolonych warunkowo i szkodliwych, dowód czego powinien zostać przedstawiony firmie FlexLink na jej życzenie. W przypadku pojawienia się problemów związanych z przestrzeganiem wymogów prawnych w zakresie Produkty niezgodne lub wątpliwe nie powinny być wysyłane bez uprzedniej udokumentowanej zgody firmy FlexLink określającej ilość części i czas trwania zgody. W przypadku problemów lub potencjanych problemów, które mogą wpłynąć na ustalone terminy dostaw, dostawcy niezwłocznie powiadomią firmę FlexLink. Każdy produkt lub usługa, które nie spełniają kryteriów akceptacji firmy FlexLink, znajdujace się w firmie FlexLink lub u odbiorcy końcowego, będą odnotowywane, a dostawca powiadomiony. W przypadku niezgodności, firma FlexLink ma prawo przeprowadzić audyt jakości w celu weryfikacji skuteczności działań naprawczych. Etykietowanie, pakowanie i wysyłka Dostawcy zobowiązani są do przestrzegania określonych lokalnych procedur. Terniny i warunki Dostawcy zobowiązani są do przestrzegania określonych lokalnych procedur. 6

7 Fakturowanie Wszystkie faktury przesyłane do firmy FlexLink powinny zawierać następujące opisy: Każda faktura musi odnosić się do zamówienia zakupowego firmy FlexLink Każda faktura musi być zgodna z wymogami podatkowymi i prawnymi obowiązującymi w danym kraju Faktury nie spełniające powyższych wymogów będą odrzucane i zwracane do dostawców. środowiska i BHP związanych ze współpracą z firmą FlexLink, dostawcy powinni niezwłocznie poinformować o tym firmę FlexLink. Dostawcy zagwarantują, że żadna z substancji z listy substancji niedozwolonych lub dozwolonych warunkowo firmy FlexLink nie znajduje się w produktach dostarczanych do firmy FlexLink ani nie jest używana w procesie produkcyjnym. Dostawcy mogą również zostać zobowiązani do przedstawiania raportów dotyczących składu materiałowego produktów zawierających którąkolwiek z substancji niedozwolonych lub dozwolonych warunkowo Łańcuch dostaw Wytworzenie Plany zakładów produkcyjnych dostawców powinny minimalizować przenoszenie i obsługę materiałów oraz wspomagać zsynchronizowany obieg materiałów. Dostawcy powinni dbać o utrzymanie i systematycze zwiększanie uporządkowania i przejrzystości działań i procesów. Dostawcy powinni określić kluczowe maszyny / urządzenia procesowe i opracować efektywny system ich utrzymania poprzez działania takie jak: Regularna konserwacja wykonywana przez operatorów Regularne przeglądy Serwisowanie Bieżącą weryfikację efektywności konserwacji Zmiany mające wpływ na produkty i procesy wymagają uprzedniej akceptacji firmy FlexLink. 8.2 Ustawiczny rozwój Dostawcy zobowiązani są do utrzymywania efektywnego systemu zarządzania jakością opartego na normach ISO 9000 i spełniającego wymogi jakościowe firmy FlexLink. Dostawcy powinni dokomywać regularnych zestawień kluczowych wskaźników efektywności z celami i określać strategie rozwoju. Celem dostawców powinno być zwiększanie satysfakcji firmy FlexLink poprzez propozycje ulepszeń dostarczanych produktów zmierzające do uzyskania bardziej konurencyjnego produktu. Odpowiedzialność w stosunku do podwykonawców i poddostawców Główni dostawcy powinni dopilnować, aby poddostawcy i podwykonawcy posiadali ważne certyfikaty QMS zgodne z ISO 9001 wydane przez jednostki niezależne, jeśli dostarczany materiał, usługa lub podzlecone działanie mają wpływ na jakość produktu lub właściwości fizyczne produktu dostarczanego do firmy FlexLink. Jeśli ten wymóg nie jest spełniony, dostawcy nie mogą korzystać z takich źródeł lub podwykonawców bez uprzedniej zgody firmy FlexLink. 7

8 Australia FlexLink Systems Pty Ltd Mount Waverley VIC France FlexLink Systems SAS Elancourt cedex + 33-(0) Malaysia FlexLink Automation Sdn Bhd Shah Alam Thailand FlexLink Systems Pte Ltd Bangkok Belgium FlexLink Systems N.V. Leuven +32-(0) Germany FlexLink Systems GmbH Offenbach The Netherlands FlexLink Systems B.V. Hoofddorp +31-(0) Turkey FlexLink Systems Turkey Brazil FlexLink Systems Ltda Barueri SP Hungary FlexLink Systems Kft. Budapest Poland FlexLink Systems Polska Sp. z o.o. Plewiska /k. Poznania United Kingdom FlexLink Systems Ltd Milton Keynes +44-(0) Canada FlexLink Systems Canada, Inc. Burlington, ON China FlexLink Automation Shanghai +86-(0) India FlexLink Systems India Pvt. Ltd. Gurgaon Indonesia PT FlexLink Systems Jakarta Russia FlexLink Systems LLC St. Petersburg +7-(812) Singapore FlexLink Systems Pte Ltd Singapore USA Main office FlexLink Systems, Inc. Allentown, PA +1 (610) South FlexLink Systems, Inc. Greenville, SC +1 (864) Czech Republic FlexLink Systems Praha Italy FlexLink Systems S.p.A. Rivoli Spain FlexLink Systems España, S.L. Barcelona West FlexLink Systems, Inc. Richardson, TX +1 (972) Finland FlexLink Systems Helsinki Japan Tsubaki FlexLink Co. Tokyo +81(0) Sweden FlexLink AB, Sales Unit Nordic Göteborg +46-(0) ZDOBĄDŹ PRZEWAGĘ NAD KONKURENCJĄ! FlexLink dostarcza rozwiązania w zakresie zautomatyzowanego przebiegu produkcji dla procesów wytwórstwa, montażu, testowania i pakowania. Z globalną siecią lokalnych oddziałów i partnerów w ponad 60 krajach jesteśmy zaledwie na wyciągnięcie ręki. Odwiedź: FL2101-PO Copyright 2013 FlexLink

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zawierający wymagania dla dostawców komponentów innych niż chemiczne

Podręcznik zawierający wymagania dla dostawców komponentów innych niż chemiczne Każdorazowo użyta nazwa "proseat" odnosi się do wszystkich jednostek powiązanych, mianowicie do spółek SAS proseat GmbH + Co.KG., proseat s.r.o, proseat foam manufacturing S.L.U., Proseat Sp. z o.o., Proseat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 Podręcznik dostawcy 04.03.2011 FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 fax: +48 (0) 33 8741377 www.fideltronik.com.pl Ten podręcznik jest

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Maksymalne zadowolenie Klienta

Maksymalne zadowolenie Klienta www.kaeser.com Maksymalne zadowolenie Klienta Dostarczamy najlepsze rozwiązanie dla klienta Oferujemy ceny zgodne z rynkiem Produkujemy zgodnie z oczekiwaną jakością Dostarczamy zgodnie z ustalonym terminem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji Spis treści 1 Słowo wstępne od Zarządu 3 2 Zasady korporacji 4 3 Profil firmy 6 4 Polityka firmy 7 5 Orientacja na klienta

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo 1 z 36 Sporządził: ELKA Wilkanowo Zatwierdził: Radosław Miczyński... ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo Telefony: 68 3247780; 68 4533165; 68 4552111 e-mail: elka@elka.zgora.pl www: http://www.elka.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Firma zarządzająca Relacje z klientami Zarządzanie nieruchomością Relacje z najemcami i lokatorami POLISH 2014 Instytut Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009 Księga Jakości 1 / 32 Dokument wyłącznie do użytku wewnętrznego w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy. Zastrzega się wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji. Powielanie

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo