DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji Informacja Zarządu Historia zakładu Posiadane Certyfikaty Informacja o prowadzonej działalności Podstawowe procesy produkcyjne przebiegające w fabryce Źródła powstawania emisji oraz odpadów w wraz ze wskaźnikami Kotłownia Emisja pyłów i gazów z pozostałych źródeł emisji Źródła oraz ilości powstania odpadów Emisja hałasu Zużycie mediów Woda, ścieki bytowe i wody opadowe Energia elektryczna Zużycie ciepła Wskaźnik bioróżnorodności Aspekty środowiskowe bezpośrednie i pośrednie Wymagania prawne i inne Cele i zadania środowiskowe Dane teleadresowe

3 CEL I ZAKRES DEKLARACJI - 3 -

4 1. Cel i zakres deklaracji Niniejsza deklaracja charakteryzuje działalność PONAR Wadowice S.A w zakresie ochrony środowiska za okres od do Celem niniejszej deklaracji środowiskowej jest przedstawienie zainteresowanym informacji o oddziaływaniu na środowisko, o efektach zarządzania ochroną środowiska oraz prezentacja osiąganych efektów w zakresie ciągłego doskonalenia tego zarządzania. Deklaracja przedstawia charakterystykę działalności oraz opis najważniejszych działań proekologicznych. Deklaracja opisuje oddziaływanie na środowisko naturalne, przedstawia aktualne wskaźniki działalności firmy oraz określa cele i zadania środowiskowe - 4 -

5 INFORMACJA ZARZĄDU - 5 -

6 1. Informacja Zarządu Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu naszą kolejną deklarację środowiskową zawierającą wszystkie informacje o wpływie na środowisko naturalne oraz podejmowanych działaniach zmierzających do maksymalnego obniżenia negatywnych skutków naszej działalności. Od początku powstania firmy pod nazwą, tj r. podejmujemy działania inwestycyjne i modernizacyjne, mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu spółki na środowisko naturalne. Działania inwestycyjne i modernizacyjne podejmowane przez Zarząd gwarantują wymierne efekty ekologiczne ale również, każdy pracownik spółki ma pełną świadomość, że jest ważnym ogniwem w działalności proekologicznej spółki i ma wpływ na kształtowanie wizerunku swojego zakładu w zakresie ochrony środowiska. Planując kolejne inwestycje mające wpływ na ochronę środowiska, robimy to z myślą o mieszkańcach naszego miasta i regionu. Zarząd Marian Chrzanowski Wiceprezes Zarządu Marek Warzecha Prezes Zarządu - 6 -

7 HISTORIA ZAKŁADU - 7 -

8 2. Historia zakładu 40-lat historii drogą do nowoczesności Historia zakładu produkcyjnego w Wadowicach - specjalizującego się w produktach hydrauliki siłowej - sięga 1965 roku, kiedy to decyzją ówczesnego Ministra Przemysłu Ciężkiego, w centrum Wadowic utworzono nieduży Zakład Doświadczalny Instytutu Obróbki Skrawaniem pod nazwą Wadios. W zakładzie tym uruchomiono produkcję prototypowych, precyzyjnych przyrządów i narzędzi skrawających. W 1967 roku rozpoczęła się produkcja aparatów hydrauliki siłowej dla odbiorców polskiego przemysłu obrabiarkowego. Zakład rozwijał się dynamicznie, głównie dzięki kompetentnemu personelowi; zwiększono także moce produkcyjne. Wyznacznikiem rozwoju fabryki było włączenie zakładu do Kombinatu Obrabiarek do Części Korpusowych PONAR-KOMO w Pruszkowie. Wtedy pojawiła się nazwa Zakład Elementów Obrabiarkowych, a pod koniec 1972 roku wybudowano siedzibę przy ulicy Wojska Polskiego. Kolejnym ważnym wydarzeniem był zakup licencji od europejskiego lidera w branży hydraulicznej - firmy Rexroth, co dało początek okresowi szybkiego wdrożenia w Wadowicach produkcji hydrauliki siłowej na światowym poziomie. Lata to okres dynamicznego wzrostu potrzeb polskiego sektora producentów obrabiarek i maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, a tym samym ogromny popyt na nowoczesną hydraulikę licencyjną. Przełożyło się to na dynamiczny rozwój fabryki, głównie poprzez inwestycje i modernizację technologii

9 Rok 1980 przyniósł kolejne przełomowe wydarzenia, gdyż ówczesny Zarząd popierany przez załogę podjął decyzję o usamodzielnieniu się zakładu. W wyniku zarządzenia wydanego przez Ministra Przemysłu Maszynowego, ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Wtryskarek PONAR-ŻYWIEC wydzielono znajdujący się w Wadowicach Zakład numer 3 tego przedsiębiorstwa. Tak oto 1 stycznia 1981 roku powstało odrębne przedsiębiorstwo państwowe Fabryka Elementów Obrabiarkowych PONAR-WADOWICE. 1 października 1992 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Fabryki Elementów Obrabiarkowych PONAR-WADOWICE, powstała Spółka - Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR- WADOWICE S.A. Poszukując metody prywatyzacji odpowiedniej dla FEH PONAR-WADOWICE S.A. Zarząd w 1994 r. wystąpił o włączenie do Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Decyzją Rady Ministrów Spółka została przyjęta do PPP, 60% akcji Spółki wniesiono do Narodowego Funduszu Inwestycyjnego (33% akcji otrzymał fundusz wiodący NFI-14; 27% pozostałe NFI), Skarb Państwa otrzymał 25%, natomiast pracownicy 15% akcji Spółki. Na początku 1997 r. Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością, przyjmując za model normę ISO Audyt certyfikujący został przeprowadzony we wrześniu 1998 r. W oparciu o pozytywny wynik procesu certyfikacji, Spółka otrzymała decyzją Bureau Veritas w Londynie Certyfikat Systemu Jakości wg normy ISO lutego 2002 r. Spółka otrzymała od jednostki certyfikującej Bureau Veritas Quality International (BVQI) CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI w zakresie projektowania, produkcji i serwisu pomp hydraulicznych, aparatów sterowania hydraulicznego, cylindrów i zasilaczy hydraulicznych

10 Ponar Wadowice S.A. (w dacie podpisania umowy: Wadowickie Centrum Hydrauliki S.A.) z siedzibą w Wadowicach (regon ) na podstawie umowy z dnia r. nabyło zorganizowaną część przedsiębiorstwa od Ponar S.A. (dawnej: Ponar Wadowice S.A., a następnie KCI S.A., regon ) z siedzibą w Krakowie. Na podstawie w/wponar Wadowice S.A. nabyło zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą: środki trwałe tj. grunty w użytkowaniu wieczystym, budynki i- budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, pozostałe środki trwałe; wartości niematerialne i prawne, w tym słowno-graficzny znak towarowy "PONAR-WADOWICE"; niezakończone prace rozwojowe; zapasy magazynowe (w tym: materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary); inne wyposażenie znajdujące się na terenie nieruchomości Spółki w Wadowicach. Ponadto przedmiotem umowy było również przejęcie praw i obowiązków wynikających z umów związanych z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

11 POSIADANE CERTYFIKATY

12 3. Posiadane Certyfikaty W dniu uzyskał recertyfikację na zgodność z normą ISO 9001:2008. W dniu roku została wprowadzona polityka środowiskowa, która stanowiła pierwszy krok do wdrożenia ISO 14001:2004 oraz EMAS. Została ona przekazana do wiadomości wszystkim pracownikom spółki, na każdym szczeblu zarządzania oraz podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie internetowej. Obecnie obowiązuje nowe wydanie polityki z dnia roku. Od firma PONARWadowice S.A. posiada zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z normami ISO 9001 i ISO Firma Ponar Wadowice S.A. po pozytywnej weryfikacji/walidacji deklaracji środowiskowej w dniu roku uzyskała certyfikat Europejskiego Systemu Ekozarzadzania i AudytuEMAS zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia r w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w Europejskim Systemie Ekozarzadzania i Audytu EMAS

13 INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

14 4. Informacja o prowadzonej działalności Firma Ponar Wadowice S.A. jest producentem hydrauliki siłowej, osprzętu sterowania układów i napędów hydraulicznych oraz kompletnych układów sterowania hydraulicznego. To jest: pomp łopatkowych rozdzielaczy, zaworów zwrotnych, ciśnieniowych, regulujących przepływ, przekaźników ciśnienia, hydrauliki nabojowej, elementów osprzętu pomocniczego, cylindrów hydraulicznych. Jesteśmy liderem na krajowym rynku hydrauliki siłowej. Spółka eksportuje również swoje wyroby do krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowo-Wschodniej, a także na Daleki i Bliski Wschód. Produkty naszej firmy znajdują się we wszystkich sektorach gospodarki. stale dąży do podwyższania jakości i niezawodności wszystkich produkowanych wyrobów czego dowodem jest udokumentowany, wdrożony oraz stale monitorowany System Zarządzania Jakością według normy ISO

15 PODSTAWOWE PROCESY PRODUKCYJNE PRZEBIEGAJĄCE W FABRYCE

16 5. Podstawowe procesy produkcyjne przebiegające w fabryce. Podstawowe procesy produkcyjne, przebiegające w fabryce: obróbka skrawaniem stali i żeliwa w różnych gatunkach obróbka metali kolorowych obróbka cieplna i cieplno-chemiczna obróbka lakiernicza gotowych elementów i wyrobów montaż produktów i urządzeń hydraulicznych Wyżej wymienioneprocesy technologiczne przebiegają w następujących wydziałach produkcyjnych: Wydział obróbki skrawaniem (produkcja) Dział montażu układów hydraulicznych Dział montażu wyrobów Pakowalnia Hartownia, Czerniownia, Lakiernia

17 Ponadto w Spółce prowadzone są procesy pomocnicze w następujących działach: Dział obsługi produkcji Narzędziownia Dział krótkich serii Dział kontroli jakości Gospodarka magazynowa Procesy produkcyjne w zakresie obróbki skrawaniem wymienione powyżej są realizowane na wysokiej klasy obrabiarkach CNC firm MORI SEIKI ; KOVOSVIT MAS ; STUDER; WALTER i innych. Obrabiarki te odznaczają się wysoką precyzją obróbki oraz niską energochłonnością. Posiadają wbudowane systemy odzysku mgły olejowej powstałej procesie produkcji (MISTBLASTER)

18 ŹRÓDŁA POWSTAWANIA EMISJI ORAZ ODPADÓW W CERTYFIKATY PONAR WADOWICE S.A. WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI

19 6. Źródła powstawania emisji oraz odpadów w PONAR Wadowice S.A. wraz ze wskaźnikami. Źródłami emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza są głównie procesy: obróbki skrawaniem, szlifowania, spawania, cięcia palnikiem, mycia, obróbki cieplnej, nakładania powłok malarskich i galwanicznych oraz przygotowanie ciepła (spalanie węgla w kotłowni) Kotłownia Do ogrzewania zakładu wykorzystywana jest własna kotłownia wyposażona w 3 kotły wodne typ WCO-80 o mocy cieplnej 1,1 MW każdy (tab. nr 1). Tabela 1 - Parametry kotłów Parametr Jednostka Kocioł WCO-80 nominalna wydajność cieplna MW 1,1 moc cieplna brutto MWt 1,57 sprawność % 70 zużycie opału maksymalnie kg/h 246,0 nadmiar powietrza - 1,8 temperatura spalin K 453 objętość spalin wilgotnych mu 3 /h 2813 m 3 /h 4668 prędkość spalin m/s 2,58 objętość spalin suchych przy zawartości 6% O2 mu 3 /h

20 Kotłownia wytwarza ciepło do ogrzewania zakładu i ciepłej wody użytkowej. W w/w kotłach spalany jest miał węglowy IIA o sortymencie 23/19/05. Zwrócić należy uwagę na niską zawartość siarki w węglu co skutkuje niską jej emisją do atmosfery. W celu podtrzymywania pełnej sprawności kotłów są one regularnie remontowane i utrzymywane w pełnej dyspozycji. Kotły, tak jak i wszystkie urządzenia ciśnieniowe w fabryce, są pod stałym dozorem UDT. Została przeprowadzona ocena efektywności energetycznej kotłów grzewczych. Mamy pełną świadomość że użytkowane przez nas kotły są urządzeniami o niskiej sprawności energetycznej, dlatego w latach nastąpi głęboka modernizacja systemu ogrzewania fabryki. Gotowa jest już dokumentacja projektowa,oraz trwają rozmowy z wykonawcami. Na instalacji wyciągowej kotłowni zainstalowane są baterie cyklonów pozwalające na wychwytywanie cząstek stałych z emitowanych do powietrza spalin. Tabela 2- Wyniki pomiarów emisji z kotłowni dla I kotłwa WCO-80 w porównaniu do wartości dopuszczalnych Emisja z kotłowni Jednostka Wd. decyzji WSR-76441/33/ Maj 2012 pył mg/m NO2 mg/m SO2 mg/m

21 Stężenie zanieczyzszczeń [mg/m3] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z kotłowni w latach 2011 i Emisja NO2 Emisja pyłu Emisja SO2 200 Emisja SO2 0 Emisja pyłu Limit Emisja NO2 Emisję zanieczyszczeń do powietrza z kotłowi zakładowej stanowią głównie dwutlenek siarki, pył, oraz tlenki azotu. Emisja zanieczyszczeń została podana na podstawie pomiarów wykonanych przez akredytowane laboratorium. Po analizie uzyskanych wyników nie zidentyfikowano przekroczeń emisji pyłowych i gazowych na zainstalowanych w Ponar Wadowice emitorach w odniesieniu do podanych w decyzji limitów. Emisja z kotłowni zakładowej na przełomie lat utrzymuje się na podobnym poziomie mimo tego, że w roku 2012 mieliśmy do czynienia z wydłużeniem sezonu grzewczego, który był spowodowany długą i mroźną zimą

22 [kg/ mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 2. Wskaźnik emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w r. w [kg/mln Euro] , ,86 281,33 SO2 Pył NO2 SO2 Pył NO2 [Kg] Obliczenia, zostały wykonane na podstawie zużycia paliwa z uwzględnieniem wskaźników unosu substancji zanieczyszczających powstających przy energetycznym spalaniu węgla kamiennego, dla kotłów poniżej 5 MW. [mln Euro] - Wielkość produkcji została określona na podstawie przychodów ze sprzedaży wyrażonej w mln Euro. Ponar Wadowice S.A. w obecnej formie istnieje od 27 kwietnia Wartości wyrażone w Euro w poszczególnych miesiącach różnią się od siebie. Jest to związane z różnym kursem Euro w poszczególnych miesiącach, co zostało pokazane w poniższej tabeli(tab. 3)

23 Tab.3. Przychody brutto ze sprzedaży produktów w latach w Euro wg średnioważonego kursu liczonego za poszczególne miesiące Miesi ąc Wartość w PLN Kurs Euro Wartość w Euro Wartość w PLN Kurs Euro Wartość w Euro Wartość w PLN Kurs Euro Wartość w Euro , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Suma Wielkość Rok produkcji (w mln Euro) , , , Emisja pyłów i gazów z pozostałych źródeł emisji. Pozostałe źródła emisji pyłowych i gazowych mają mniej istotny wpływ na całkowitą wielkość emisji do powietrza (wyk. nr 3 ). Emisja pyłów pochodzi głównie ze szlifierek, natomiast zanieczyszczenia gazowe pochodzą głównie z lakierni, pieca hartowniczego, wanien hartowniczych. Do znaczących źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery należy lakiernia. W lakierni nanoszone są powłoki lakiernicze metodą natryskową w specjalnych kabinach lakierniczych. W celu ograniczenia emisji pochodzących z lakierni, zastosowano szereg barier filtracyjnych począwszy od filtrów labiryntowych typu ANDREAE poprzez filtry włókninowe typu Paint Stop w fazie wstępnej do filtracji fazy dokładnej gdzie zastosowano filtry z węglem aktywnym typu C1150/450. Do ogrzewania kabin lakierniczych zastosowano centrale nawiewno-grzewcze zasilane gazem propan techniczny, zastępując ogrzewanie lakierni z kotłowni węglowej

24 [kg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wyniki przeprowadzonych pomiarów wskazują, że emisja z kabin lakierniczych to głównie ksylen. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń były poza zakresem oznaczalności metody analitycznej. Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące emisji, obliczone dla malarni na podstawie zużyć materiałów, natomiast dla reszty emitorów emisję obliczono z czasu pracy źródeł emisji. Wykres nr 3. Emisja gazów i pyłów z pozostałych źródeł emisji w latach 2010, 2011 i , ,8 480,32 299, ,25121,47 184,86 176,43 102,16 79, ,2 440, ,88 152, Udział DKS w emisji pyłów Pyły NO2 Węglowodory alifatyczne Węglowodory aromatyczne Alkohole alifatyczne Aldehydy alifatyczne Obliczenia, zostały wykonane na podstawie wskaźników wynikających z decyzji WSR-76441/33/10, oraz godzin pracy poszczególnych źródeł emisji z wyjątkiem lakierni dla której zostały przyjęte ilości zużytych farb do malowania Wzrost emisji pyłów do powietrza w roku 2012 był spowodowana uruchomieniem działu krótkich serii (DKS)(Wyk nr 3). Nowouruchomiony dział posiada na wyposażeniu szlifierki-ostrzałki i wykonuje zadania związane z zabezpieczeniem narzędzi do produkcji. Uruchomienie ostrzalni spowodowało wzrost emisji pyłów do powietrza

25 [kg/mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 4. Wskaźnik emisji pyłów i gazów z pozostałych źródeł emisji w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach r , , ,768 10,85 12, ,55 16,52 40,67 25,33 15,65 8,65 14,93 1, ,34 34, ,43 1,23 12,07 pyły NO2 Węglowodory alifatyczne Węglowodory aromatyczne Aldehydy alifatyczne Alkohole alifatyczne 6.3.Źródła oraz ilości powstania odpadów. W wyniku prowadzonego procesu produkcji w PONAR WADOWICE S.A. powstają odpady poprodukcyjne i około produkcyjne. W spółce wytwarzane są odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne (Wykres nr 5,6,7). W tabeli nr 4 i towarzyszących jej wykresach pokazano całkowitą ilość wytworzonych odpadów z wyszczególnieniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne stanowią średnio 9-15% całości. Odpady inne niż niebezpieczne około 90%. Tabela nr 4. Zestawienie ilości wytworzonych odpadów w roku 2010,2011 i Odpady ogółem jednostka Odpady niebezpieczne Mg/rok % 40, , , Odpady inne niż niebezpieczne Mg/rok % 368, , ,

26 Wykres nr 5. Odpady ogółem 2010 r. 40,6 Odpady niebezpieczne 368,8 Odpady inne niż niebezpieczne Wykres nr 6. Odpady ogółem , ,1 1.Odpady niebezpieczne 2. Odpady inne niż niebezpieczne Wykres nr 7. Odpady ogółem , Odpady niebezpieczne odpady inne niż niebezpieczne

27 [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami w oparciu o wydaną przez Starostę Wadowickiego Decyzję na wytwarzanie odpadów oraz Ustaw i Rozporządzeń regulujących sposób postępowania z odpadami ich ewidencji,składowaniu i sposobach unieszkodliwiania. W wyniku przeprowadzonych zmian własnościowych, w dniu , wydaną dla Ponar S.A., decyzja SOŚ-76440/63/2004 straciła moc obowiązującą wobec Wniosek o wydanie nowego pozwolenia skutkował decyzją WSR-76440/108/2010. Informujemy, że w tym okresie działalność Ponar Wadowice S.A. w zakresie profilu produkcji jaki miejsca wytwarzania odpadów nie uległa zmianie. Istotnym odpadem wynikającym z procesu produkcji stanowi złom stalowy odzyskiwany w postaci wiórów. Podobnie odzyskuje się odpady metali kolorowych. Złom składowany jest do kontenera podstawionego przez odbiorcę przekazywany do przeróbki w hucie (wyk. nr 8,9,10). Wykres nr 8. Odpady o kodzie Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów Limit- stara decyzja SOŚ-76440/63/2004 Limit - nowa decyzja WSR-76440/108/

28 Wykres nr 9. Odpady o kodzie Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów ,3 77,6 59, Limit - stara decyzja SOŚ-76440/63/2004 Limit - limit nowa decyzja WSR-76440/108/2010 Wykres nr 10. Odpady o kodzie Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych ,1 4 6, Limit- stara decyzja SOŚ-76440/63/2004 Limit - nowa decyzja- WSR-76440/108/

29 [Mg/ mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 11. Wskaźnik wytworzenia odpadów złomu w stosunku do przychodów ze sprzedaży wyrażonej w mln EURO w roku ,25 31, , Tabela nr 5. Wskaźnik zużycia odpadów złomu w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach: 2010, 2011 i Nazwa odpadu Odpady złomu Kody odpadów Ilość odpadów [Mg] Przychody ze sprzedaży produktów [mln Euro] Wskaźnik [Mg/mln Euro] ,4 367,6 297,3 7,35 11,81 12,65 33,25 31,13 23,

30 [Mg] [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 12. Odpady o kodzie * Czyściwo zaolejone w latach: 2010, 2011 i 2012r , ,68 2, Limit- stara decyzja Limit - nowa decyzja Limit- stara decyzja Limit - nowa decyzja Zwiększona ilość wytwarzanych odpadów o kodzie * w roku 2012 związana była ze zmianą sposobu neutralizacji wycieków poprzez zastosowanie specjalnych sorbentów, mat chłonnych oraz węży sorbcyjnych w parku maszynowym. Wykres nr 13. Odpad o kodzie * Odpadowe emulsje i szlamy z obróbki metali niezawierające chlorowców w latach 2010, 2011 i , Limit- stara decyzja Limit - nowa decyzja Limit- stara decyzja Limit - nowa decyzja

31 [Mg] [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 14. Odpad o kodzie * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające chlorowców w latach 2010, 2011 i , ,32 3, Limit - stara decyzja Limit - nowa decyzja Limit - stara decyzja Limit - nowa decyzja Zwiększona ilość wytwarzanych odpadów o kodzie * w roku 2012 była spowodowana wymianą oleju w piecu hartowniczym PEKAT oraz wymianą oleju w parku maszynowym. Wykres nr 15. Odpad o kodzie *Opakowania niebezpieczne w latach 2010, 2011 i , ,5 1, , , Limit - stara decyzja 0 Limit - nowa decyzja Limit - stara decyzja Limit - nowa decyzja ]

32 [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Zwiększona ilość wytwarzanych odpadów o kodzie * w roku 2012 związana była z czyszczeniem magazynu z opakowań - beczek po oleju przepracowanym nie nadających się do powtórnego użycia oraz wymianą wyposażenia stanowisk roboczych na hali produkcyjnej. Wykres nr 16. Odpad o kodzie * Baterie i akumulatory ołowiowe w latach 2010, 2011 i 2012r. 3, , ,5 1 0,5 0 0,5 0,825 0, Limit- stara decyzja Limit- nowa decyzja Limit- stara decyzja Limit- nowa decyzja

33 Tabela nr 5. Zestawienie ilości głównych odpadów niebezpiecznych w latach 2010, 2011i 2012 r. Kod odpadu Nazwa odpadu Jednostka Wartość w decyzji SOŚ /63/2004 Wartość w decyzji WSR /108/ * Czyściwo zaolejone Mg/rok ,680 2,482 7, * Olej przepracowany Mg/rok ,320 3,275 5, rok 2011 rok 2012 rok * Opakowania niebezpieczne Mg/rok Brak kodu odpadu w decyzji 2 0 0,175 1, * Zużyta emulsja Mg/rok , * Baterie i akumulatory Mg/rok 2 3 0,500 0,825 0,05 ołowiowe * Odpady farb i lakierów Mg/rok ,044 0,162 Zużyte lampy * fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć * Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty Mg/rok 2 3 0,503 0,063 0,391 Mg/rok Brak kodu w decyzji 3 0 1,222 2,141 Na przełomie roku wielkość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych utrzymuje się na podobnym poziomie. Wyjątek stanowią odpady czyściwa zaolejonego, emulsji oraz opakowań niebezpiecznych. Zwiększona ilość czyściwa zaolejonego związana jest z wymianami podestów gumowych przy stanowiskach pracy. Największy udział wytworzonych odpadów niebezpiecznych na przełomie 2010 do 2012 roku stanowi zużyta emulsja oraz czyściwo zaolejone.(wyk. Nr 13). Odpady emulsji powstają w wyniku wymiany chłodziwa w maszynach. Wzrost zużycia emulsji(cieczy chłodzącej) związany był z istotnym wzrostem produkcji. Zauważyć można również wzrost ilości przepracowanych olejów mineralnych w 2012 r. Wiąże się to z wymianą oleju w parku maszynowym oraz wymianą oleju w piecu hartowniczym (wyk. nr 14)

34 [Mg/mln Euro] [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 17. Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w roku r z podziałem na rodzaje , Limit * * * * * * * * * * * * * * * * * * Wykres nr 18. Wskaźnik wytworzenia odpadów niebezpiecznych w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w latach ,52 5,61 5 4, Odpady niebezpieczne

35 [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Tabela nr 6. Wskaźnik wytworzenia odpadów niebezpiecznych w stosunku do przychodówze sprzedaży produktów w latach: Nazwa odpadu Odpady niebezpieczne Ilość odpadów [Mg] Przychody ze sprzedaży produktów [mln Euro] Wskaźnik ,6 54,086 70,929 7,35 11,81 12,65 5,52 4,58 5,61 Ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne jest zdecydowanie wyższa niż niebezpiecznych (Wyk. nr 7). Największy udział w wytworzonych odpadach innych niż niebezpieczne stanowią odpady złomu oraz żużel zakładowy. Wykres nr 19. Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wytworzona w latach r

36 Tabela nr 7. Zestawienie wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne w roku 2010,2011 i 2012r. Kod odpadu Nazwa odpadu Jednostka Wartość w decyzji WSR /108/2010 Wartość w decyzji SOŚ /63/ rok 2011 rok 2012 rok Żużel z kotłowni Mg/rok , Odpady z toczenia i piłowania żelaza Mg/rok ,0 286, Cząstki i pyły żelaza Mg/rok ,3 77,6 59, Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych Zużyte materiały szlifierskie Mg/rok ,1 3,97 6,1 Mg/rok ,5 0, Opakowania z drewna Mg/rok 2 Brak w decyzji 0 1,0 0, Opakowania z papieru i tektury Mg/rok 5 Brak w decyzji 0 0,6 2, Elementy usunięte ze zużytych urządzeń Mg/rok 4 1 0,4 0,1 0, Zużyte opony Mg/rok , Szkło Mg/rok ,6 12, Inne nie wymienione odpady Mg/rok 5 Brak w decyzji 0 0 0,4 W roku 2011 zostało wprowadzona segregacja odpadów komunalnych. Z odpadów tych została wyselekcjonowana makulatura. Wprowadzono zmianę w decyzji na wytwarzanie odpadów przezdołożenie kodu odpadu , czyli opakowania z papieru i tektury. Segregacja makulatury spowodowała znaczący spadek wytwarzania odpadów komunalnych. Ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne w roku 2012 porównywalna byłaz rokiem poprzednim

37 [Mg/ mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 20. Wskaźnik wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w roku ,17 44, ,3 odpady inne niż niebezpieczne Tabela nr 8. Nazwa odpadu Odpady inne niż niebezpieczne Ilość odpadów [Mg] Przychody ze sprzedaży produktów[euro] Wskaźnik [Mg/mln Euro] ,4 521,1 408,6 7,35 11,81 12,65 50,17 44,11 32,30 Selekcja i magazynowanie odpadów jest ściśle monitorowana przez pracowników Działu Obsługi Produkcji. Wyznaczone i opisane są miejsca ich składowania zgodnie z decyzją na wytwarzanie odpadów. Newralgiczne punkty gdzie istnieje prawdopodobieństwo awarii ekologicznej zabezpieczone środkami do likwidacji skażeń. Wszystkie odpady przekazywane są firmom posiadającym stosowne pozwolenia na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Prowadzona jest wymagana prawem dokumentacja ewidencyjna odpadów oraz karty przekazania odpadów z nadanym numerem ewidencyjnym, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

38 EMISJA HAŁASU

39 7. Emisja hałasu. Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami emisji hałasu z zakładu stwierdzono, że emisja ta nie przekracza dopuszczalnego poziomu, tj. 55 db(a) w porze dnia oraz 45dB(A) w porze nocnej (tab. nr 9). Tabela nr 9. Wyniki pomiarów hałasu wrzesień Lp. Punkty pomiarowe Wysokość punktu pomiarowego nad poziomem terenu H[m] Poziom dźwięku - Pora nocna [db(a)] Poziom dźwięku - Pora dnia [db(a)] Dopuszczalny poziom w porze nocnej [db(a)] Dopuszczalny poziom w porze dnia [db(a)] 1 P ,2 48, P ,6 42, Nasza firma dokłada wszelkich starań do zminimalizowania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności. Dlatego wykonujemy regularne pomiary hałasu, mimo, że nie są one od Nas wymagane

40 ZUŻYCIE MEDIÓW

41 [m3/mln Euro] [m3] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Zużycie mediów. 8.1 Woda, ścieki bytowe i wody opadowe Wykres nr.21 Zużycie wody i ścieków bytowych w 2010,2011 i 2012 roku woda ścieki Wykres nr 22. Wskaźnik zużycia wody i ilości ścieków bytowych w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w roku , , ,41 713,89 662,77 652,17 woda 600 ścieki

42 Woda do celów konsumpcyjnych i komunalnych dostarczana jest do spółki przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast woda do celów technologicznych użytkowana jest w obiegu zamkniętym. Zbiornik wody chłodniczej o pojemności 200m3 jest jednocześnie zbiornikiem do celów p. poż. Z terenu zakładu odprowadzane są ścieki bytowe do miejskiej sieci kanalizacji komunalnej zarządzanej przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach. Ścieki te są oczyszczane w miejskiej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Wody opadowe z terenów fabryki są odprowadzane do rowu melioracyjnego poprzez zamontowane w studzience filtry absorpcyjne wychwytujące substancje ropopochodne z dróg i placów. Jakość odprowadzanych wód opadowych jest badana przez niezależne laboratorium akredytowane zgodnie z zapisami w Decyzji Pozwolenie wodno-prawne. Tabela nr 10. Pomiary wielkości zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych w 2011 i 2012 roku. LP Rodzaj zanieczyszczenia Jednostka Dopuszczalne Wynik wielkości w Decyzji WSR /99/10/11 1 węglowodory ropopochodne mg/l 15 0,267 0,247 2 zawiesina ogólna mg/l ,55 11,8 Wyniki uzyskane w wyniku pomiarów nie przekraczają dopuszczalnych wielkościw Decyzji WSR /99/10/11 z dnia roku. Firma przeprowadza dwa razy do roku przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających. Eksploatacja ta jest zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających a czynności z nią związane są odnotowywane w zeszycie eksploatacji. Ilość zużytej wody w 2011 roku zmalała w stosunku do roku Trend spadkowy zużycia wody obserwujemy również w roku Spadek zużycia wody jest wynikiem przeprowadzonych remontów sieci wodociągowej likwidujących niekontrolowane wycieki, oraz przeprowadzenie szkoleń wśród załogi, w zakresie racjonalnego jej użytkowania. Dużą rolę w obniżeniu ilości zużytej wody do celów konsumpcyjnych w roku 2012 odegrały szkolenia edukacyjne dla pracowników, które dotyczyły poszanowania dla zasobów naturalnych

43 [MWh/mln Euro] [MWh] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Energia elektryczna Wykres nr 23. Zużycie energii elektrycznej w roku na podstawie danych z faktury VAT Energia elektryczna Wykres nr 24. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w roku

44 Energia elektryczna dostarczana jest do fabryki na podstawie umowy z TAURON S.A. Zużycie energii eklektycznej w roku 2011 uległo zwiększeniu w stosunku do roku Wzrost wynikał ze zdecydowanego wzrostu produkcji po zmianach właścicielskich spółki. W roku 2011 uruchomiona została również III zmiana. Wzrost zużycia energii był adekwatny do wzrostu produkcji. W roku 2012 wdrożono część działań mających na celu obniżenie zużycia energii bez wpływu na spadek produkcji. Do tych działań należały: wymiana naświetli dachowych co pozwoliło na lepsze doświetlenie hali produkcyjnej bez potrzeby oraz zwiększenie termoizolacji dachu na 1/3 jego powierzchni. Realizacja tego projektu pozwoliła na zdecydowanie obniżyć zużycie energii elektrycznej

45 [GJ]\mln Euro] [GJ] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Zużycie ciepła Wykres nr 25. Zużycie ciepła w roku według danych obliczonych na podstawie zużycia węgla Ciepło Wykres nr 26. Wskaźnik zużycia ciepła w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w roku ,73 961,47 788, Ciepło

46 W roku 2010 niska produkcja ciepła ukazuje trudną sytuację właścicielską firmy. W tym okresie zakład przygotowywany był do zmiany właściciela dlatego środki na ogrzewanie były przeznaczane w minimalnym zakresie. Rok 2011 charakteryzuje się dynamicznym wzrostem produkcji po przejęciu firmy przez nowych właścicieli. Produkcja ciepła wraca do wysokości właściwej dla norm obowiązujących w pomieszczeniach produkcyjnych i biurach. Wzrost nakładów na produkcję ciepła kształtuję się w granicach 40%. Spadek produkcji ciepła w roku 2012W wiąże się z podjętymi w przez Zarząd działaniami w zakresie termomodernizacji hali produkcyjnej i budynków biurowych. Nastąpił znaczy spadek zużycia węgla na cele grzewcze. Termomodernizacja polegała na wymianie naświetli w dachu hali produkcyjnej oraz wymiany okien w budynku biurowym i socjalnym. W kolejnych latach produkcja ciepła zostanie znacznie ograniczona. Wykonana zostanie termomodernizacja ścian hali produkcyjnej co pozwoli zmniejszyć ilość potrzebnego do jej ogrzania ciepła o ok. 30%. Projektowana jest również zmiana sposobu ogrzewania hali po termomodernizacji. Hala ogrzewana będzie nagrzewnicami na gaz ziemny co w znacznym stopniu ograniczy również emisję CO2 do atmosfery

47 WSKAŹNIK BIORÓŻNORODNOŚCI

48 9. Wskaźnik bioróżnorodności. Wykres nr 27. Powierzchnia całego zakładu, tereny zabudowane, tereny zielone powierzchnia zakładu tereny zabudowane tereny zielone Wykres nr 28. Wskaźnik bioróżnorodności w 2011 i 2012 roku. Tytuł wykresu , , , ,9 1792, ,6 powierzchnia zakładu tereny zabudowane tereny zielone

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo