DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji Informacja Zarządu Historia zakładu Posiadane Certyfikaty Informacja o prowadzonej działalności Podstawowe procesy produkcyjne przebiegające w fabryce Źródła powstawania emisji oraz odpadów w wraz ze wskaźnikami Kotłownia Emisja pyłów i gazów z pozostałych źródeł emisji Źródła oraz ilości powstania odpadów Emisja hałasu Zużycie mediów Woda, ścieki bytowe i wody opadowe Energia elektryczna Zużycie ciepła Wskaźnik bioróżnorodności Aspekty środowiskowe bezpośrednie i pośrednie Wymagania prawne i inne Cele i zadania środowiskowe Dane teleadresowe

3 CEL I ZAKRES DEKLARACJI - 3 -

4 1. Cel i zakres deklaracji Niniejsza deklaracja charakteryzuje działalność PONAR Wadowice S.A w zakresie ochrony środowiska za okres od do Celem niniejszej deklaracji środowiskowej jest przedstawienie zainteresowanym informacji o oddziaływaniu na środowisko, o efektach zarządzania ochroną środowiska oraz prezentacja osiąganych efektów w zakresie ciągłego doskonalenia tego zarządzania. Deklaracja przedstawia charakterystykę działalności oraz opis najważniejszych działań proekologicznych. Deklaracja opisuje oddziaływanie na środowisko naturalne, przedstawia aktualne wskaźniki działalności firmy oraz określa cele i zadania środowiskowe - 4 -

5 INFORMACJA ZARZĄDU - 5 -

6 1. Informacja Zarządu Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu naszą kolejną deklarację środowiskową zawierającą wszystkie informacje o wpływie na środowisko naturalne oraz podejmowanych działaniach zmierzających do maksymalnego obniżenia negatywnych skutków naszej działalności. Od początku powstania firmy pod nazwą, tj r. podejmujemy działania inwestycyjne i modernizacyjne, mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu spółki na środowisko naturalne. Działania inwestycyjne i modernizacyjne podejmowane przez Zarząd gwarantują wymierne efekty ekologiczne ale również, każdy pracownik spółki ma pełną świadomość, że jest ważnym ogniwem w działalności proekologicznej spółki i ma wpływ na kształtowanie wizerunku swojego zakładu w zakresie ochrony środowiska. Planując kolejne inwestycje mające wpływ na ochronę środowiska, robimy to z myślą o mieszkańcach naszego miasta i regionu. Zarząd Marian Chrzanowski Wiceprezes Zarządu Marek Warzecha Prezes Zarządu - 6 -

7 HISTORIA ZAKŁADU - 7 -

8 2. Historia zakładu 40-lat historii drogą do nowoczesności Historia zakładu produkcyjnego w Wadowicach - specjalizującego się w produktach hydrauliki siłowej - sięga 1965 roku, kiedy to decyzją ówczesnego Ministra Przemysłu Ciężkiego, w centrum Wadowic utworzono nieduży Zakład Doświadczalny Instytutu Obróbki Skrawaniem pod nazwą Wadios. W zakładzie tym uruchomiono produkcję prototypowych, precyzyjnych przyrządów i narzędzi skrawających. W 1967 roku rozpoczęła się produkcja aparatów hydrauliki siłowej dla odbiorców polskiego przemysłu obrabiarkowego. Zakład rozwijał się dynamicznie, głównie dzięki kompetentnemu personelowi; zwiększono także moce produkcyjne. Wyznacznikiem rozwoju fabryki było włączenie zakładu do Kombinatu Obrabiarek do Części Korpusowych PONAR-KOMO w Pruszkowie. Wtedy pojawiła się nazwa Zakład Elementów Obrabiarkowych, a pod koniec 1972 roku wybudowano siedzibę przy ulicy Wojska Polskiego. Kolejnym ważnym wydarzeniem był zakup licencji od europejskiego lidera w branży hydraulicznej - firmy Rexroth, co dało początek okresowi szybkiego wdrożenia w Wadowicach produkcji hydrauliki siłowej na światowym poziomie. Lata to okres dynamicznego wzrostu potrzeb polskiego sektora producentów obrabiarek i maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, a tym samym ogromny popyt na nowoczesną hydraulikę licencyjną. Przełożyło się to na dynamiczny rozwój fabryki, głównie poprzez inwestycje i modernizację technologii

9 Rok 1980 przyniósł kolejne przełomowe wydarzenia, gdyż ówczesny Zarząd popierany przez załogę podjął decyzję o usamodzielnieniu się zakładu. W wyniku zarządzenia wydanego przez Ministra Przemysłu Maszynowego, ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Wtryskarek PONAR-ŻYWIEC wydzielono znajdujący się w Wadowicach Zakład numer 3 tego przedsiębiorstwa. Tak oto 1 stycznia 1981 roku powstało odrębne przedsiębiorstwo państwowe Fabryka Elementów Obrabiarkowych PONAR-WADOWICE. 1 października 1992 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Fabryki Elementów Obrabiarkowych PONAR-WADOWICE, powstała Spółka - Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR- WADOWICE S.A. Poszukując metody prywatyzacji odpowiedniej dla FEH PONAR-WADOWICE S.A. Zarząd w 1994 r. wystąpił o włączenie do Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Decyzją Rady Ministrów Spółka została przyjęta do PPP, 60% akcji Spółki wniesiono do Narodowego Funduszu Inwestycyjnego (33% akcji otrzymał fundusz wiodący NFI-14; 27% pozostałe NFI), Skarb Państwa otrzymał 25%, natomiast pracownicy 15% akcji Spółki. Na początku 1997 r. Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością, przyjmując za model normę ISO Audyt certyfikujący został przeprowadzony we wrześniu 1998 r. W oparciu o pozytywny wynik procesu certyfikacji, Spółka otrzymała decyzją Bureau Veritas w Londynie Certyfikat Systemu Jakości wg normy ISO lutego 2002 r. Spółka otrzymała od jednostki certyfikującej Bureau Veritas Quality International (BVQI) CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI w zakresie projektowania, produkcji i serwisu pomp hydraulicznych, aparatów sterowania hydraulicznego, cylindrów i zasilaczy hydraulicznych

10 Ponar Wadowice S.A. (w dacie podpisania umowy: Wadowickie Centrum Hydrauliki S.A.) z siedzibą w Wadowicach (regon ) na podstawie umowy z dnia r. nabyło zorganizowaną część przedsiębiorstwa od Ponar S.A. (dawnej: Ponar Wadowice S.A., a następnie KCI S.A., regon ) z siedzibą w Krakowie. Na podstawie w/wponar Wadowice S.A. nabyło zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą: środki trwałe tj. grunty w użytkowaniu wieczystym, budynki i- budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, pozostałe środki trwałe; wartości niematerialne i prawne, w tym słowno-graficzny znak towarowy "PONAR-WADOWICE"; niezakończone prace rozwojowe; zapasy magazynowe (w tym: materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary); inne wyposażenie znajdujące się na terenie nieruchomości Spółki w Wadowicach. Ponadto przedmiotem umowy było również przejęcie praw i obowiązków wynikających z umów związanych z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

11 POSIADANE CERTYFIKATY

12 3. Posiadane Certyfikaty W dniu uzyskał recertyfikację na zgodność z normą ISO 9001:2008. W dniu roku została wprowadzona polityka środowiskowa, która stanowiła pierwszy krok do wdrożenia ISO 14001:2004 oraz EMAS. Została ona przekazana do wiadomości wszystkim pracownikom spółki, na każdym szczeblu zarządzania oraz podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie internetowej. Obecnie obowiązuje nowe wydanie polityki z dnia roku. Od firma PONARWadowice S.A. posiada zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z normami ISO 9001 i ISO Firma Ponar Wadowice S.A. po pozytywnej weryfikacji/walidacji deklaracji środowiskowej w dniu roku uzyskała certyfikat Europejskiego Systemu Ekozarzadzania i AudytuEMAS zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia r w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w Europejskim Systemie Ekozarzadzania i Audytu EMAS

13 INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

14 4. Informacja o prowadzonej działalności Firma Ponar Wadowice S.A. jest producentem hydrauliki siłowej, osprzętu sterowania układów i napędów hydraulicznych oraz kompletnych układów sterowania hydraulicznego. To jest: pomp łopatkowych rozdzielaczy, zaworów zwrotnych, ciśnieniowych, regulujących przepływ, przekaźników ciśnienia, hydrauliki nabojowej, elementów osprzętu pomocniczego, cylindrów hydraulicznych. Jesteśmy liderem na krajowym rynku hydrauliki siłowej. Spółka eksportuje również swoje wyroby do krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowo-Wschodniej, a także na Daleki i Bliski Wschód. Produkty naszej firmy znajdują się we wszystkich sektorach gospodarki. stale dąży do podwyższania jakości i niezawodności wszystkich produkowanych wyrobów czego dowodem jest udokumentowany, wdrożony oraz stale monitorowany System Zarządzania Jakością według normy ISO

15 PODSTAWOWE PROCESY PRODUKCYJNE PRZEBIEGAJĄCE W FABRYCE

16 5. Podstawowe procesy produkcyjne przebiegające w fabryce. Podstawowe procesy produkcyjne, przebiegające w fabryce: obróbka skrawaniem stali i żeliwa w różnych gatunkach obróbka metali kolorowych obróbka cieplna i cieplno-chemiczna obróbka lakiernicza gotowych elementów i wyrobów montaż produktów i urządzeń hydraulicznych Wyżej wymienioneprocesy technologiczne przebiegają w następujących wydziałach produkcyjnych: Wydział obróbki skrawaniem (produkcja) Dział montażu układów hydraulicznych Dział montażu wyrobów Pakowalnia Hartownia, Czerniownia, Lakiernia

17 Ponadto w Spółce prowadzone są procesy pomocnicze w następujących działach: Dział obsługi produkcji Narzędziownia Dział krótkich serii Dział kontroli jakości Gospodarka magazynowa Procesy produkcyjne w zakresie obróbki skrawaniem wymienione powyżej są realizowane na wysokiej klasy obrabiarkach CNC firm MORI SEIKI ; KOVOSVIT MAS ; STUDER; WALTER i innych. Obrabiarki te odznaczają się wysoką precyzją obróbki oraz niską energochłonnością. Posiadają wbudowane systemy odzysku mgły olejowej powstałej procesie produkcji (MISTBLASTER)

18 ŹRÓDŁA POWSTAWANIA EMISJI ORAZ ODPADÓW W CERTYFIKATY PONAR WADOWICE S.A. WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI

19 6. Źródła powstawania emisji oraz odpadów w PONAR Wadowice S.A. wraz ze wskaźnikami. Źródłami emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza są głównie procesy: obróbki skrawaniem, szlifowania, spawania, cięcia palnikiem, mycia, obróbki cieplnej, nakładania powłok malarskich i galwanicznych oraz przygotowanie ciepła (spalanie węgla w kotłowni) Kotłownia Do ogrzewania zakładu wykorzystywana jest własna kotłownia wyposażona w 3 kotły wodne typ WCO-80 o mocy cieplnej 1,1 MW każdy (tab. nr 1). Tabela 1 - Parametry kotłów Parametr Jednostka Kocioł WCO-80 nominalna wydajność cieplna MW 1,1 moc cieplna brutto MWt 1,57 sprawność % 70 zużycie opału maksymalnie kg/h 246,0 nadmiar powietrza - 1,8 temperatura spalin K 453 objętość spalin wilgotnych mu 3 /h 2813 m 3 /h 4668 prędkość spalin m/s 2,58 objętość spalin suchych przy zawartości 6% O2 mu 3 /h

20 Kotłownia wytwarza ciepło do ogrzewania zakładu i ciepłej wody użytkowej. W w/w kotłach spalany jest miał węglowy IIA o sortymencie 23/19/05. Zwrócić należy uwagę na niską zawartość siarki w węglu co skutkuje niską jej emisją do atmosfery. W celu podtrzymywania pełnej sprawności kotłów są one regularnie remontowane i utrzymywane w pełnej dyspozycji. Kotły, tak jak i wszystkie urządzenia ciśnieniowe w fabryce, są pod stałym dozorem UDT. Została przeprowadzona ocena efektywności energetycznej kotłów grzewczych. Mamy pełną świadomość że użytkowane przez nas kotły są urządzeniami o niskiej sprawności energetycznej, dlatego w latach nastąpi głęboka modernizacja systemu ogrzewania fabryki. Gotowa jest już dokumentacja projektowa,oraz trwają rozmowy z wykonawcami. Na instalacji wyciągowej kotłowni zainstalowane są baterie cyklonów pozwalające na wychwytywanie cząstek stałych z emitowanych do powietrza spalin. Tabela 2- Wyniki pomiarów emisji z kotłowni dla I kotłwa WCO-80 w porównaniu do wartości dopuszczalnych Emisja z kotłowni Jednostka Wd. decyzji WSR-76441/33/ Maj 2012 pył mg/m NO2 mg/m SO2 mg/m

21 Stężenie zanieczyzszczeń [mg/m3] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z kotłowni w latach 2011 i Emisja NO2 Emisja pyłu Emisja SO2 200 Emisja SO2 0 Emisja pyłu Limit Emisja NO2 Emisję zanieczyszczeń do powietrza z kotłowi zakładowej stanowią głównie dwutlenek siarki, pył, oraz tlenki azotu. Emisja zanieczyszczeń została podana na podstawie pomiarów wykonanych przez akredytowane laboratorium. Po analizie uzyskanych wyników nie zidentyfikowano przekroczeń emisji pyłowych i gazowych na zainstalowanych w Ponar Wadowice emitorach w odniesieniu do podanych w decyzji limitów. Emisja z kotłowni zakładowej na przełomie lat utrzymuje się na podobnym poziomie mimo tego, że w roku 2012 mieliśmy do czynienia z wydłużeniem sezonu grzewczego, który był spowodowany długą i mroźną zimą

22 [kg/ mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 2. Wskaźnik emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w r. w [kg/mln Euro] , ,86 281,33 SO2 Pył NO2 SO2 Pył NO2 [Kg] Obliczenia, zostały wykonane na podstawie zużycia paliwa z uwzględnieniem wskaźników unosu substancji zanieczyszczających powstających przy energetycznym spalaniu węgla kamiennego, dla kotłów poniżej 5 MW. [mln Euro] - Wielkość produkcji została określona na podstawie przychodów ze sprzedaży wyrażonej w mln Euro. Ponar Wadowice S.A. w obecnej formie istnieje od 27 kwietnia Wartości wyrażone w Euro w poszczególnych miesiącach różnią się od siebie. Jest to związane z różnym kursem Euro w poszczególnych miesiącach, co zostało pokazane w poniższej tabeli(tab. 3)

23 Tab.3. Przychody brutto ze sprzedaży produktów w latach w Euro wg średnioważonego kursu liczonego za poszczególne miesiące Miesi ąc Wartość w PLN Kurs Euro Wartość w Euro Wartość w PLN Kurs Euro Wartość w Euro Wartość w PLN Kurs Euro Wartość w Euro , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Suma Wielkość Rok produkcji (w mln Euro) , , , Emisja pyłów i gazów z pozostałych źródeł emisji. Pozostałe źródła emisji pyłowych i gazowych mają mniej istotny wpływ na całkowitą wielkość emisji do powietrza (wyk. nr 3 ). Emisja pyłów pochodzi głównie ze szlifierek, natomiast zanieczyszczenia gazowe pochodzą głównie z lakierni, pieca hartowniczego, wanien hartowniczych. Do znaczących źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery należy lakiernia. W lakierni nanoszone są powłoki lakiernicze metodą natryskową w specjalnych kabinach lakierniczych. W celu ograniczenia emisji pochodzących z lakierni, zastosowano szereg barier filtracyjnych począwszy od filtrów labiryntowych typu ANDREAE poprzez filtry włókninowe typu Paint Stop w fazie wstępnej do filtracji fazy dokładnej gdzie zastosowano filtry z węglem aktywnym typu C1150/450. Do ogrzewania kabin lakierniczych zastosowano centrale nawiewno-grzewcze zasilane gazem propan techniczny, zastępując ogrzewanie lakierni z kotłowni węglowej

24 [kg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wyniki przeprowadzonych pomiarów wskazują, że emisja z kabin lakierniczych to głównie ksylen. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń były poza zakresem oznaczalności metody analitycznej. Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące emisji, obliczone dla malarni na podstawie zużyć materiałów, natomiast dla reszty emitorów emisję obliczono z czasu pracy źródeł emisji. Wykres nr 3. Emisja gazów i pyłów z pozostałych źródeł emisji w latach 2010, 2011 i , ,8 480,32 299, ,25121,47 184,86 176,43 102,16 79, ,2 440, ,88 152, Udział DKS w emisji pyłów Pyły NO2 Węglowodory alifatyczne Węglowodory aromatyczne Alkohole alifatyczne Aldehydy alifatyczne Obliczenia, zostały wykonane na podstawie wskaźników wynikających z decyzji WSR-76441/33/10, oraz godzin pracy poszczególnych źródeł emisji z wyjątkiem lakierni dla której zostały przyjęte ilości zużytych farb do malowania Wzrost emisji pyłów do powietrza w roku 2012 był spowodowana uruchomieniem działu krótkich serii (DKS)(Wyk nr 3). Nowouruchomiony dział posiada na wyposażeniu szlifierki-ostrzałki i wykonuje zadania związane z zabezpieczeniem narzędzi do produkcji. Uruchomienie ostrzalni spowodowało wzrost emisji pyłów do powietrza

25 [kg/mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 4. Wskaźnik emisji pyłów i gazów z pozostałych źródeł emisji w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach r , , ,768 10,85 12, ,55 16,52 40,67 25,33 15,65 8,65 14,93 1, ,34 34, ,43 1,23 12,07 pyły NO2 Węglowodory alifatyczne Węglowodory aromatyczne Aldehydy alifatyczne Alkohole alifatyczne 6.3.Źródła oraz ilości powstania odpadów. W wyniku prowadzonego procesu produkcji w PONAR WADOWICE S.A. powstają odpady poprodukcyjne i około produkcyjne. W spółce wytwarzane są odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne (Wykres nr 5,6,7). W tabeli nr 4 i towarzyszących jej wykresach pokazano całkowitą ilość wytworzonych odpadów z wyszczególnieniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne stanowią średnio 9-15% całości. Odpady inne niż niebezpieczne około 90%. Tabela nr 4. Zestawienie ilości wytworzonych odpadów w roku 2010,2011 i Odpady ogółem jednostka Odpady niebezpieczne Mg/rok % 40, , , Odpady inne niż niebezpieczne Mg/rok % 368, , ,

26 Wykres nr 5. Odpady ogółem 2010 r. 40,6 Odpady niebezpieczne 368,8 Odpady inne niż niebezpieczne Wykres nr 6. Odpady ogółem , ,1 1.Odpady niebezpieczne 2. Odpady inne niż niebezpieczne Wykres nr 7. Odpady ogółem , Odpady niebezpieczne odpady inne niż niebezpieczne

27 [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami w oparciu o wydaną przez Starostę Wadowickiego Decyzję na wytwarzanie odpadów oraz Ustaw i Rozporządzeń regulujących sposób postępowania z odpadami ich ewidencji,składowaniu i sposobach unieszkodliwiania. W wyniku przeprowadzonych zmian własnościowych, w dniu , wydaną dla Ponar S.A., decyzja SOŚ-76440/63/2004 straciła moc obowiązującą wobec Wniosek o wydanie nowego pozwolenia skutkował decyzją WSR-76440/108/2010. Informujemy, że w tym okresie działalność Ponar Wadowice S.A. w zakresie profilu produkcji jaki miejsca wytwarzania odpadów nie uległa zmianie. Istotnym odpadem wynikającym z procesu produkcji stanowi złom stalowy odzyskiwany w postaci wiórów. Podobnie odzyskuje się odpady metali kolorowych. Złom składowany jest do kontenera podstawionego przez odbiorcę przekazywany do przeróbki w hucie (wyk. nr 8,9,10). Wykres nr 8. Odpady o kodzie Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów Limit- stara decyzja SOŚ-76440/63/2004 Limit - nowa decyzja WSR-76440/108/

28 Wykres nr 9. Odpady o kodzie Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów ,3 77,6 59, Limit - stara decyzja SOŚ-76440/63/2004 Limit - limit nowa decyzja WSR-76440/108/2010 Wykres nr 10. Odpady o kodzie Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych ,1 4 6, Limit- stara decyzja SOŚ-76440/63/2004 Limit - nowa decyzja- WSR-76440/108/

29 [Mg/ mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 11. Wskaźnik wytworzenia odpadów złomu w stosunku do przychodów ze sprzedaży wyrażonej w mln EURO w roku ,25 31, , Tabela nr 5. Wskaźnik zużycia odpadów złomu w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach: 2010, 2011 i Nazwa odpadu Odpady złomu Kody odpadów Ilość odpadów [Mg] Przychody ze sprzedaży produktów [mln Euro] Wskaźnik [Mg/mln Euro] ,4 367,6 297,3 7,35 11,81 12,65 33,25 31,13 23,

30 [Mg] [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 12. Odpady o kodzie * Czyściwo zaolejone w latach: 2010, 2011 i 2012r , ,68 2, Limit- stara decyzja Limit - nowa decyzja Limit- stara decyzja Limit - nowa decyzja Zwiększona ilość wytwarzanych odpadów o kodzie * w roku 2012 związana była ze zmianą sposobu neutralizacji wycieków poprzez zastosowanie specjalnych sorbentów, mat chłonnych oraz węży sorbcyjnych w parku maszynowym. Wykres nr 13. Odpad o kodzie * Odpadowe emulsje i szlamy z obróbki metali niezawierające chlorowców w latach 2010, 2011 i , Limit- stara decyzja Limit - nowa decyzja Limit- stara decyzja Limit - nowa decyzja

31 [Mg] [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 14. Odpad o kodzie * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające chlorowców w latach 2010, 2011 i , ,32 3, Limit - stara decyzja Limit - nowa decyzja Limit - stara decyzja Limit - nowa decyzja Zwiększona ilość wytwarzanych odpadów o kodzie * w roku 2012 była spowodowana wymianą oleju w piecu hartowniczym PEKAT oraz wymianą oleju w parku maszynowym. Wykres nr 15. Odpad o kodzie *Opakowania niebezpieczne w latach 2010, 2011 i , ,5 1, , , Limit - stara decyzja 0 Limit - nowa decyzja Limit - stara decyzja Limit - nowa decyzja ]

32 [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Zwiększona ilość wytwarzanych odpadów o kodzie * w roku 2012 związana była z czyszczeniem magazynu z opakowań - beczek po oleju przepracowanym nie nadających się do powtórnego użycia oraz wymianą wyposażenia stanowisk roboczych na hali produkcyjnej. Wykres nr 16. Odpad o kodzie * Baterie i akumulatory ołowiowe w latach 2010, 2011 i 2012r. 3, , ,5 1 0,5 0 0,5 0,825 0, Limit- stara decyzja Limit- nowa decyzja Limit- stara decyzja Limit- nowa decyzja

33 Tabela nr 5. Zestawienie ilości głównych odpadów niebezpiecznych w latach 2010, 2011i 2012 r. Kod odpadu Nazwa odpadu Jednostka Wartość w decyzji SOŚ /63/2004 Wartość w decyzji WSR /108/ * Czyściwo zaolejone Mg/rok ,680 2,482 7, * Olej przepracowany Mg/rok ,320 3,275 5, rok 2011 rok 2012 rok * Opakowania niebezpieczne Mg/rok Brak kodu odpadu w decyzji 2 0 0,175 1, * Zużyta emulsja Mg/rok , * Baterie i akumulatory Mg/rok 2 3 0,500 0,825 0,05 ołowiowe * Odpady farb i lakierów Mg/rok ,044 0,162 Zużyte lampy * fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć * Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty Mg/rok 2 3 0,503 0,063 0,391 Mg/rok Brak kodu w decyzji 3 0 1,222 2,141 Na przełomie roku wielkość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych utrzymuje się na podobnym poziomie. Wyjątek stanowią odpady czyściwa zaolejonego, emulsji oraz opakowań niebezpiecznych. Zwiększona ilość czyściwa zaolejonego związana jest z wymianami podestów gumowych przy stanowiskach pracy. Największy udział wytworzonych odpadów niebezpiecznych na przełomie 2010 do 2012 roku stanowi zużyta emulsja oraz czyściwo zaolejone.(wyk. Nr 13). Odpady emulsji powstają w wyniku wymiany chłodziwa w maszynach. Wzrost zużycia emulsji(cieczy chłodzącej) związany był z istotnym wzrostem produkcji. Zauważyć można również wzrost ilości przepracowanych olejów mineralnych w 2012 r. Wiąże się to z wymianą oleju w parku maszynowym oraz wymianą oleju w piecu hartowniczym (wyk. nr 14)

34 [Mg/mln Euro] [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 17. Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w roku r z podziałem na rodzaje , Limit * * * * * * * * * * * * * * * * * * Wykres nr 18. Wskaźnik wytworzenia odpadów niebezpiecznych w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w latach ,52 5,61 5 4, Odpady niebezpieczne

35 [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Tabela nr 6. Wskaźnik wytworzenia odpadów niebezpiecznych w stosunku do przychodówze sprzedaży produktów w latach: Nazwa odpadu Odpady niebezpieczne Ilość odpadów [Mg] Przychody ze sprzedaży produktów [mln Euro] Wskaźnik ,6 54,086 70,929 7,35 11,81 12,65 5,52 4,58 5,61 Ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne jest zdecydowanie wyższa niż niebezpiecznych (Wyk. nr 7). Największy udział w wytworzonych odpadach innych niż niebezpieczne stanowią odpady złomu oraz żużel zakładowy. Wykres nr 19. Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wytworzona w latach r

36 Tabela nr 7. Zestawienie wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne w roku 2010,2011 i 2012r. Kod odpadu Nazwa odpadu Jednostka Wartość w decyzji WSR /108/2010 Wartość w decyzji SOŚ /63/ rok 2011 rok 2012 rok Żużel z kotłowni Mg/rok , Odpady z toczenia i piłowania żelaza Mg/rok ,0 286, Cząstki i pyły żelaza Mg/rok ,3 77,6 59, Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych Zużyte materiały szlifierskie Mg/rok ,1 3,97 6,1 Mg/rok ,5 0, Opakowania z drewna Mg/rok 2 Brak w decyzji 0 1,0 0, Opakowania z papieru i tektury Mg/rok 5 Brak w decyzji 0 0,6 2, Elementy usunięte ze zużytych urządzeń Mg/rok 4 1 0,4 0,1 0, Zużyte opony Mg/rok , Szkło Mg/rok ,6 12, Inne nie wymienione odpady Mg/rok 5 Brak w decyzji 0 0 0,4 W roku 2011 zostało wprowadzona segregacja odpadów komunalnych. Z odpadów tych została wyselekcjonowana makulatura. Wprowadzono zmianę w decyzji na wytwarzanie odpadów przezdołożenie kodu odpadu , czyli opakowania z papieru i tektury. Segregacja makulatury spowodowała znaczący spadek wytwarzania odpadów komunalnych. Ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne w roku 2012 porównywalna byłaz rokiem poprzednim

37 [Mg/ mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 20. Wskaźnik wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w roku ,17 44, ,3 odpady inne niż niebezpieczne Tabela nr 8. Nazwa odpadu Odpady inne niż niebezpieczne Ilość odpadów [Mg] Przychody ze sprzedaży produktów[euro] Wskaźnik [Mg/mln Euro] ,4 521,1 408,6 7,35 11,81 12,65 50,17 44,11 32,30 Selekcja i magazynowanie odpadów jest ściśle monitorowana przez pracowników Działu Obsługi Produkcji. Wyznaczone i opisane są miejsca ich składowania zgodnie z decyzją na wytwarzanie odpadów. Newralgiczne punkty gdzie istnieje prawdopodobieństwo awarii ekologicznej zabezpieczone środkami do likwidacji skażeń. Wszystkie odpady przekazywane są firmom posiadającym stosowne pozwolenia na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Prowadzona jest wymagana prawem dokumentacja ewidencyjna odpadów oraz karty przekazania odpadów z nadanym numerem ewidencyjnym, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

38 EMISJA HAŁASU

39 7. Emisja hałasu. Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami emisji hałasu z zakładu stwierdzono, że emisja ta nie przekracza dopuszczalnego poziomu, tj. 55 db(a) w porze dnia oraz 45dB(A) w porze nocnej (tab. nr 9). Tabela nr 9. Wyniki pomiarów hałasu wrzesień Lp. Punkty pomiarowe Wysokość punktu pomiarowego nad poziomem terenu H[m] Poziom dźwięku - Pora nocna [db(a)] Poziom dźwięku - Pora dnia [db(a)] Dopuszczalny poziom w porze nocnej [db(a)] Dopuszczalny poziom w porze dnia [db(a)] 1 P ,2 48, P ,6 42, Nasza firma dokłada wszelkich starań do zminimalizowania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności. Dlatego wykonujemy regularne pomiary hałasu, mimo, że nie są one od Nas wymagane

40 ZUŻYCIE MEDIÓW

41 [m3/mln Euro] [m3] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Zużycie mediów. 8.1 Woda, ścieki bytowe i wody opadowe Wykres nr.21 Zużycie wody i ścieków bytowych w 2010,2011 i 2012 roku woda ścieki Wykres nr 22. Wskaźnik zużycia wody i ilości ścieków bytowych w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w roku , , ,41 713,89 662,77 652,17 woda 600 ścieki

42 Woda do celów konsumpcyjnych i komunalnych dostarczana jest do spółki przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast woda do celów technologicznych użytkowana jest w obiegu zamkniętym. Zbiornik wody chłodniczej o pojemności 200m3 jest jednocześnie zbiornikiem do celów p. poż. Z terenu zakładu odprowadzane są ścieki bytowe do miejskiej sieci kanalizacji komunalnej zarządzanej przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach. Ścieki te są oczyszczane w miejskiej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Wody opadowe z terenów fabryki są odprowadzane do rowu melioracyjnego poprzez zamontowane w studzience filtry absorpcyjne wychwytujące substancje ropopochodne z dróg i placów. Jakość odprowadzanych wód opadowych jest badana przez niezależne laboratorium akredytowane zgodnie z zapisami w Decyzji Pozwolenie wodno-prawne. Tabela nr 10. Pomiary wielkości zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych w 2011 i 2012 roku. LP Rodzaj zanieczyszczenia Jednostka Dopuszczalne Wynik wielkości w Decyzji WSR /99/10/11 1 węglowodory ropopochodne mg/l 15 0,267 0,247 2 zawiesina ogólna mg/l ,55 11,8 Wyniki uzyskane w wyniku pomiarów nie przekraczają dopuszczalnych wielkościw Decyzji WSR /99/10/11 z dnia roku. Firma przeprowadza dwa razy do roku przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających. Eksploatacja ta jest zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających a czynności z nią związane są odnotowywane w zeszycie eksploatacji. Ilość zużytej wody w 2011 roku zmalała w stosunku do roku Trend spadkowy zużycia wody obserwujemy również w roku Spadek zużycia wody jest wynikiem przeprowadzonych remontów sieci wodociągowej likwidujących niekontrolowane wycieki, oraz przeprowadzenie szkoleń wśród załogi, w zakresie racjonalnego jej użytkowania. Dużą rolę w obniżeniu ilości zużytej wody do celów konsumpcyjnych w roku 2012 odegrały szkolenia edukacyjne dla pracowników, które dotyczyły poszanowania dla zasobów naturalnych

43 [MWh/mln Euro] [MWh] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Energia elektryczna Wykres nr 23. Zużycie energii elektrycznej w roku na podstawie danych z faktury VAT Energia elektryczna Wykres nr 24. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w roku

44 Energia elektryczna dostarczana jest do fabryki na podstawie umowy z TAURON S.A. Zużycie energii eklektycznej w roku 2011 uległo zwiększeniu w stosunku do roku Wzrost wynikał ze zdecydowanego wzrostu produkcji po zmianach właścicielskich spółki. W roku 2011 uruchomiona została również III zmiana. Wzrost zużycia energii był adekwatny do wzrostu produkcji. W roku 2012 wdrożono część działań mających na celu obniżenie zużycia energii bez wpływu na spadek produkcji. Do tych działań należały: wymiana naświetli dachowych co pozwoliło na lepsze doświetlenie hali produkcyjnej bez potrzeby oraz zwiększenie termoizolacji dachu na 1/3 jego powierzchni. Realizacja tego projektu pozwoliła na zdecydowanie obniżyć zużycie energii elektrycznej

45 [GJ]\mln Euro] [GJ] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Zużycie ciepła Wykres nr 25. Zużycie ciepła w roku według danych obliczonych na podstawie zużycia węgla Ciepło Wykres nr 26. Wskaźnik zużycia ciepła w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w roku ,73 961,47 788, Ciepło

46 W roku 2010 niska produkcja ciepła ukazuje trudną sytuację właścicielską firmy. W tym okresie zakład przygotowywany był do zmiany właściciela dlatego środki na ogrzewanie były przeznaczane w minimalnym zakresie. Rok 2011 charakteryzuje się dynamicznym wzrostem produkcji po przejęciu firmy przez nowych właścicieli. Produkcja ciepła wraca do wysokości właściwej dla norm obowiązujących w pomieszczeniach produkcyjnych i biurach. Wzrost nakładów na produkcję ciepła kształtuję się w granicach 40%. Spadek produkcji ciepła w roku 2012W wiąże się z podjętymi w przez Zarząd działaniami w zakresie termomodernizacji hali produkcyjnej i budynków biurowych. Nastąpił znaczy spadek zużycia węgla na cele grzewcze. Termomodernizacja polegała na wymianie naświetli w dachu hali produkcyjnej oraz wymiany okien w budynku biurowym i socjalnym. W kolejnych latach produkcja ciepła zostanie znacznie ograniczona. Wykonana zostanie termomodernizacja ścian hali produkcyjnej co pozwoli zmniejszyć ilość potrzebnego do jej ogrzania ciepła o ok. 30%. Projektowana jest również zmiana sposobu ogrzewania hali po termomodernizacji. Hala ogrzewana będzie nagrzewnicami na gaz ziemny co w znacznym stopniu ograniczy również emisję CO2 do atmosfery

47 WSKAŹNIK BIORÓŻNORODNOŚCI

48 9. Wskaźnik bioróżnorodności. Wykres nr 27. Powierzchnia całego zakładu, tereny zabudowane, tereny zielone powierzchnia zakładu tereny zabudowane tereny zielone Wykres nr 28. Wskaźnik bioróżnorodności w 2011 i 2012 roku. Tytuł wykresu , , , ,9 1792, ,6 powierzchnia zakładu tereny zabudowane tereny zielone

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2014

Spis treści DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2014 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 17 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2015

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2015 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2015 Wydanie 3 Maj 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Cel i zakres deklaracji 3 2. Informacja Właściciela firmy MULTISERW Morek 4 3. Historia Firmy 5 4. Posiadane certyfikaty 6 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Polska jest zobowiązana jako państwo członkowskie UE do podejmowania działań służących redukcji emisji fluorowanych gazów

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2004.16.154 2008.02.13 zm. Dz.U.2008.23.136 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT ODPADÓW WG ADR

TRANSPORT ODPADÓW WG ADR TRANSPORT ODPADÓW WG ADR TADEUSZ HOROSZKIEWICZ RYSZARD ANTONIAK SŁUBICE 20.10.2005r. PRZEPISY Umowa Europejska ADR dot. międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Ustawa o odpadach Ustawa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 17.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia. nr Szczegółowy opis Przedmiotu dla Umowy na odbiór odpadów z Terminalu LNG w Świnoujściu Spis treści Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Stanowisko właściciel, kierownik, pracownik ds... (np. bhp, ochrony środowiska, księgowy, główny mechanik, administracji itp.)

Stanowisko właściciel, kierownik, pracownik ds... (np. bhp, ochrony środowiska, księgowy, główny mechanik, administracji itp.) ANKIETA POTRZEB Ankieta pomoże ustalić obszary, w których Państwa przedsiębiorstwo może dokonać zmian korzystnych z punktu widzenia oszczędności oraz odpowiedzialności z tytułu korzystania ze środowiska.

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji 7.4 Charakterystyka oddziaływania odpadami 7.4.1 Etap realizacji przedsięwzięcia Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie największej ilości odpadów ze względu na konieczność wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie gazowym 1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zna podstawowe pojęcia związane z

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A

RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 20.04.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość.

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Miejsce: Warszawa Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, 10.00-16.00 i 09.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta 2015-10-15 10:51 KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta Raport bieżący z plikiem 33/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 328/29/11/2013/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa podmiotu: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Adres siedziby: 21-500

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z LOKALIZACJĄ W PRUSZKOWIE PRZY UL. STEFANA BRYŁY

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z LOKALIZACJĄ W PRUSZKOWIE PRZY UL. STEFANA BRYŁY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z LOKALIZACJĄ W PRUSZKOWIE PRZY UL. STEFANA BRYŁY 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie. Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 31.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" proponuje

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA I. Charakterystyka przedsięwzięcia, zawierająca następujące dane: 1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3 UMOWA DOSTAWY Załącznik Nnr 6 w dniu r. w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011 Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie Baltic Business Forum 2011 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Uproszczony raport Środowiskowy

Uproszczony raport Środowiskowy Uproszczony raport Środowiskowy 2010 Wprowadzenie Kolejne Wydanie Uproszczonego Raportu Środowiskowego Volvo Polska adresujemy do osób oraz instytucji zainteresowanych firmą Volvo Polska, jak również klientów,

Bardziej szczegółowo

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach 1997-2007 Konferencja Stan Środowiska w podkarpackim Rzeszów; 04.12.2008r. 13-01-2009 T.C. DĘBICA S.A. (2) Firma Oponiarska

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci Wprowadzenie.......................................

Bardziej szczegółowo