DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ALPHA TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dobczyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2012. ALPHA TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dobczyce"

Transkrypt

1 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2012 ALPHA TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dobczyce Wydanie 6 lipiec 2012

2 OŚWIADCZENIE WERYFIKATORA ŚRODOWISKOWEGO W SPRAWIE CZYNNOŚCI WERYFIKACYJNYCH I WALIDACYJNYCH TÜV NORD Polska Sp. z o.o. w Katowicach, Grzegorz Tuleja, o numerze rejestracji weryfikatora środowiskowego EMAS PL-V-0001 akredytowany w odniesieniu do zakresu oświadcza, że przeprowadził weryfikację, czy cała organizacja, o której mowa w uaktualnionej deklaracji środowiskowej wydanie 6 z 12 lipca 2012 roku Alpha Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach (zmiana nazwy firmy z Alpha Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach) o numerze rejestracji PL spełnia wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. dotyczące dobrowolnego udziału w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Podpisując niniejszą deklarację oświadczam, że: - weryfikacja i walidacja zostały przeprowadzone w pełni zgodności z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, - wyniki weryfikacji i walidacji potwierdzają, że nie ma dowodów na brak zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska, - dane i informacje zawarte w deklaracji środowiskowej organizacji dają rzetelny, wiarygodny i prawdziwy obraz całej działalności organizacji w zakresie podanym w deklaracji środowiskowej. Niniejszy dokument nie jest równoważny z rejestracją w EMAS. Rejestracja w EMAS może być dokonana wyłącznie przez organ właściwy na mocy rozporządzenia (WE) nr 1221/2009. Niniejszego dokumentu nie należy wykorzystywać jako oddzielnej informacji udostępnianej do wiadomości publicznej. 2

3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE O ZAKŁADZIE POLITYKA ŚRODOWISKOWA I ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ASPEKTY ŚRODOWISKOWE CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE NA LATA EFEKTY DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI PRAWNYMI I INNYMI PODSUMOWANIE

4 1. INFORMACJE OGÓLNE O ZAKŁADZIE W czerwcu 2012 r. została zmieniona nazwa firmy z Alpha Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na Alpha Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ALPHA TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dobczyce, ul Jagiellońska 43 b, woj. małopolskie Mapka lokalizacji ZPTS Alpha tel. +48 (12) , fax: +48 (12) Dyrektor: Pan Ryszard Trojanowski Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych działa w strukturze ALPHA TECHNOLOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 182 (KRS: ). Działalność produkcyjna prowadzona jest od 1977 roku. W 2005 r. zakład przeniesiono z Krakowa do Dobczyc. Inwestycja została oddana do użytkowania w kwietniu 2005 r. Właścicielem instalacji jest ALPHA TECHNOLOGY, które posiada również tytuł prawny do zajmowanego przez zakład terenu o łącznej powierzchni 2,077 ha. Struktura organizacyjna Alpha TECHNOLOGY i umiejscowienie Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w strukturze grupy zostało zobrazowane na poniższym schemacie. Związki z organizacją macierzystą w zakresie ochrony środowiska zostały zdefiniowane w Zarządzeniu z dnia

5 Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ALPHA TECHNOLOGY jest zlokalizowany na terenie tzw. Strefy Przemysłowej Zielone Dobczyce, w której działa szereg zakładów produkcyjnych krajowych i zagranicznych. Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok. 180 m od strony wschodniej i ok. 150 m od strony zachodniej (pojedyncza zabudowa). Najbliższy obszar Natura 2000 Puszcza Niepołomicka - znajduje się w odległości ok. 16,5 km. Zakład zatrudnia obecnie (lipiec 2012) 218 osoby, w tym 152 pracowników produkcyjnych. Praca odbywa się przez 7 dni w tygodniu w systemie 3-zmianowym. Działalność Kod PKD/NACE: 2229Z Przedmiotem działalności zakładu jest produkcja elementów z tworzyw sztucznych na potrzeby różnych branż m.in. motoryzacji, budownictwa, elektroniki, sprzętu AGD i innych. Zakład oferuje usługi w zakresie: produkcja wyprasek technicznych o gramaturze 0,5 g 8 kg, rozdmuch techniczny do 3 l,wtrysk wspomagany gazem wtrysk 2K (dwukomponentowy) dekorowanie wyprasek hot stamping, sitodruk, tampodruk montaż, zgrzewanie ultradżwiękowe kompleksowe wdrażanie nowych projektów. Tabela 1. Produkcja ogólna mierzona zakupem surowców Rodzaj Zużycie ogółem jedn r r r r Surowce Mg W tym największy udział miały detale dla przemysłu motoryzacyjnego produkowane z polipropylenu i poliamidu. Wyroby są pakowane stosownie do ustaleń z klientem w opakowania kartonowe oraz opakowania z tworzyw sztucznych i metalowe wielokrotnego użytku i odbierane są przez klientów ich transportem lub dostarczane firmowym transportem do klienta. Eksport odbywa się za pomocą spedycji, własnym transportem klienta oraz firmowym transportem. Główni Klienci: TRI POLAND, Valeo, Arkal, Saint GOBAIN, ABB, Schneider, HILTI, Galeco, ITW. Wyróżnienia, nagrody, certyfikaty np. ISO 9001:2008, ISO TS16949:2009, Gazela Biznesu 2005, Certyfikat Autoryzowanego Przetwórcy Tworzyw Sztucznych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach, wyróżnienie w konkursie Złoty Orbital w kategorii wyrób lub wdrożona technologia. 5

6 2. POLITYKA ŚRODOWISKOWA I ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Zakładu jest przyjęta przez Dyrektora koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w skład którego wchodzą: system zarządzania jakością wg. EN - ISO 9001:2008 oraz ISO/TS 16949:2009 oraz system zarządzania środowiskowego wg. EN ISO 14001:2009. Dodatkowo w ramach zintensyfikowania prac na rzecz środowiska ZPTS Alpha TECHNOLOGY wdrożył wymagania EMAS. Zagadnienia środowiskowe są komunikowane wewnątrz oraz na zewnątrz Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ALPHA TECHNOLOGY. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w Zakładzie służy do wzajemnej wymiany informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz pionami i poziomami zarządzania. Komunikacja służy do osiągnięcia wyznaczonych celów zgodnych z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz informowania nt. działań Zakładu na rzecz środowiska. Komunikacja w Zakładzie obejmuje komunikację pionową płynącą w górę i dół organizacji wzdłuż linii służbowego podporządkowania określonego w schemacie organizacyjnym, a także komunikację poziomą obejmująca pracowników zajmujących równorzędne stanowiska w hierarchii organizacyjnej i obejmuje niejednokrotnie pracowników z kilku różnych komórek organizacyjnych oraz dostawców materiałów i usług. W Zakładzie stosowane są następujące formy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej: kontakty interpersonalne (osobiste, telefoniczne), korespondencja (poczta, dyskietki komputerowe, płyty CD, fax.), zebrania, spotkania np. Dyrektora z odpowiedzialnymi za poszczególne procesy, personelu średniego szczebla zarządzania z podległym sobie personelem, ogólne spotkania z udziałem wszystkich pracowników, tablice informacyjne (usytuowane w głównych obiektach, na których zamieszczane są i na bieżąco aktualizowane wszelkie najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania firmy oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania). szkolenia. Przykładowe informacje dotyczące zagadnień środowiskowych przekazywane wewnątrz Zakładu to: obowiązujące wymagania prawne i inne, Polityka środowiskowa oraz wynikającej z niej cele i zadania, informacje nt. aspektów środowiskowych, sposoby postępowania mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, sposoby postępowania na wypadek awarii, zagadnienia dotyczące ciągłego doskonalenia. 6

7 Przykładowe informacje dotyczące zagadnień środowiskowych przekazywane na zewnątrz Zakładu to: Polityka środowiskowa, aspekty znaczące, informacje nt. oddziaływania na środowisko przekazywane do Urzędu, cele i zadania środowiskowe, efekty działalności środowiskowej. Dla poszczególnych rodzajów przekazywanych informacji dla zainteresowanych stron i władz publicznych są wyznaczone osoby włącznie z określeniem ich kompetencji i uprawnień. 7

8 8

9 3. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W maju 2012 r. w ALPHA TECHNOLOGY ZPTS przeprowadzono szósty przegląd środowiskowy, którym objęto wszystkie obszary działalności firmy. W celu zidentyfikowania aspektów środowiskowych dokonano przeglądu realizowanych w zakładzie procesów i operacji, pod kątem rzeczywistych i potencjalnych wpływów na środowisko (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) związanych z przeszłymi, obecnymi i planowanymi działaniami, wyrobami i usługami. Przy identyfikacji pośrednich aspektów środowiskowych uwzględniono m.in.: działania dostawców, podwykonawców (np. remonty, transport) w zakresie prac wykonywanych na terenie zakładu i poza nim na rzecz ZPTS Alpha TECHNOLOGY. Uwzględniono nw. zagadnienia: korzystanie z zasobów naturalnych, użytkowanie substancji niebezpiecznych, emisje substancji do powietrza, zrzuty ścieków, gospodarkę odpadami, korzystanie z gruntów, hałas, wibracje, promieniowanie, efekty wizualne, inne uciążliwości, biorąc przy tym pod uwagę: normalne warunki funkcjonowania, warunki związane z postojem, rozruchem, remontami, rozbudową zakładu, sytuacje awaryjne, zagrożenia. Zidentyfikowane aspekty środowiskowe związane z negatywnym wpływem na środowisko poddane zostały ocenie punktowej w oparciu o przyjęte kryteria, które uwzględniają: skalę oddziaływania, intensywność oddziaływania, zagrożenie dla środowiska (rzeczywiste lub potencjalne), czas trwania oddziaływania, wymagania prawne lub inne dotyczące środowiska, zainteresowanie stron, prawdopodobieństwo zdarzenia. Zgodnie z ustalonymi zasadami aspekt środowiskowy zaliczany jest do znaczących, jeśli spełnione jest, co najmniej jedno z poniższych kryteriów: jeśli uzyskał sumaryczną ocenę powyżej ustalonej ilości punktów, niezależnie od sumarycznej oceny - w przypadku stwierdzenia w ciągu ostatniego roku niezgodności dotyczącej wymagań prawnych lub innych, związanej z rzeczywistym lub potencjalnym negatywnym wpływem na środowisko, jeśli jest związany z pozytywnym wpływem na środowisko. Aktualny wykaz znaczących aspektów środowiskowych przedstawiono w tabeli 2. 9

10 Tabela 2. Wykaz znaczących aspektów środowiskowych Typ aspektu Aspekt środowiskowy Źródło aspektu (działanie, wyrób, usługa) Wpływ na środowisko (rzeczywisty, potencjalny) Emisja pyłu z młynków (emisja zorganizowana) Proces mielenia tworzyw sztucznych, proces odzysku powietrza, narażenie pracowników Emisja pyłów i gazów Emisja pyłów i gazów z przetwórstwa tworzyw sztucznych (węglowodory alifatyczne, tlenek węgla, formaldehyd) Emisja lotnych związków organicznych (ksylen, toluen, octan butylu) Emisja gazów z przetwórstwa PCV (tlenek węgla, ftalan dwubutylu, formaldehyd) Proces technologiczny przetwórstwa tworzyw (10 emitorów) Remonty maszyn i urządzeń; malowanie napisów i znaków; stosowanie rozpuszczalników i lakierów zaw. lotne związki organiczne Przetwórstwo PCV (1 emitor) powietrza powietrza powietrza Emisja spalin samochodowych (tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory, sadza) Transport (własny, firmy obce) -spalanie paliw silnikowych: ON, benzyna, gaz powietrza Odpadowe oleje hydrauliczne Wymiana oleju w maszynach i urządzeniach gleby, wody, obciążenie środowiska odpadami Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i gospodarowanie nimi Zużyte świetlówki Pojemniki po środkach chemicznych do konserwacji form Czyściwo i sorbenty zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Wymiana zużytych świetlówek (oświetlenie zakładu) Proces przetwórstwa tworzyw Konserwacja maszyn i urządzeń (proces produkcyjny, urządzenia techniczne budynku); obsługa transportu gleby, wody, powietrza, obciążenie środowiska odpadami gleby, wody, obciążenie środowiska odpadami gleby, wody, obciążenie środowiska odpadami Magazynowanie odpadów niebezpiecznych: oleje, zużyte rozpuszczalniki, czyściwo, opakowania po substancjach niebezpiecznych, akumulatory, świetlówki Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w procesie produkcji, podczas konserwacji i remontów gleby, wody 10

11 Typ aspektu Aspekt środowiskowy Źródło aspektu (działanie, wyrób, usługa) Wpływ na środowisko (rzeczywisty, potencjalny) Wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i gospodarowanie nimi Odpady tworzyw sztucznych Odzysk odpadów tworzyw sztucznych Opakowania - tektura, karton Opakowania z tworzyw sztucznych Palety drewniane Produkcja podstawowa - częściowy odzysk odpadów Powtórne wykorzystanie w procesie produkcji odpadów tworzyw sztucznych po regranulacji Obrót towarowy; dostawa części maszyn i podzespołów; dostawa materiału i odbiór produktów (w tym: wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach) Obrót towarowy; dostawa części maszyn i podzespołów; dostawa materiału i odbiór produktów (w tym: wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach) Obrót towarowy (w tym: wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach) gleby, obciążenie środowiska odpadami zmniejszanie ilości odpadów gleby, obciążenie środowiska odpadami gleby, obciążenie środowiska odpadami gleby, obciążenie środowiska odpadami Korzystanie z zasobów naturalnych Zużycie energii elektrycznej Zużycie gazu ziemnego Proces produkcji, oświetlenie, prace biurowe Kotłownia spalanie gazu (ogrzewanie) zubożenie zasobów naturalnych emisja pyłów i gazów Zmniejszenie zasobów naturalnych Awarie zagrożenia środowiska Niekontrolowane rozlanie olejów i paliw, płyny eksploatacyjne Awaryjny zrzut zanieczyszczonych wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej Rozszczelnienie przewodów instalacji technicznych budynku oraz awarie środków transportu (własnych i obcych) Awaria urządzeń oczyszczających gleby, wody rzeki Raby Większość z ww. aspektów środowiskowych stanowią aspekty bezpośrednie, (nad którymi zakład ma pełną kontrolę). Do pośrednich, (na które zakład ma ograniczony wpływ) należą aspekty związane z działaniami dostawców usług (transport), klientów (postępowanie z odpadami opakowaniowymi). W 2011 roku oraz na początku 2012 wpływ na środowisko miały aspekty środowiskowe wynikające z wykonywanych prac budowlanych. W zakładzie obowiązuje procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych zapewniająca aktualizację informacji dotyczących aspektów środowiskowych zidentyfikowanych podczas wstępnego przeglądu środowiskowego. 11

12 4. CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE NA LATA Zgodnie z obowiązującą w zakładzie procedurą ustalono cele i zadania środowiskowe oraz program ich realizacji na lata Określono osoby odpowiedzialne za realizację zadań, terminy i planowane nakłady finansowe. Przy ustalaniu celów i zadań środowiskowych brano pod uwagę: zasady i zobowiązania zawarte w polityce środowiskowej, znaczące aspekty środowiskowe, wymagania prawne i inne, wnioski zainteresowanych stron, plany rozwoju, inwestycyjne, możliwości techniczne i finansowe. Tabela 3. Cele i zadania zawarte w programie środowiskowym na lata Lp. Cele środowiskowe Zadania środowiskowe Lp. Zadania Efekty Termin realizacji Nakłady finansowe 1 Ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników 1 Szkolenie nowych pracowników Alpha TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach w zakresie: sposób postępowania z odpadami, 2 reagowania na wypadek awarii. Comiesięczne zamieszczanie na tablicy środowiskowej oraz sali szkoleń artykułów mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników 100% segregacja odpadów, minimalizacja wystąpienia awarii. Średnia ocen z testów dla brygady min 6,5. Zwiększona wiedza pracowników dotycząca ochrony środowiska Średnia ocen z testów dla brygady min 6,5. Na bieżąco Raz w miesiącu Własnymi siłami (szkolenie wewnętrzne) Własnymi siłami 3 Aktualizowanie tablicy środowiskowej Ułatwienie segregacji odpadów, wskazanie odpowiedzialności za porządek w danych obszarach Na bieżąco Własnymi siłami Średnia ocen z testów dla brygady min 6,5. 2 Kreowanie działalności proekologicznej dostawców i podwykonawców 4 Testy sprawdzające wiedzę pracowników Alpha TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach 1 Opracowanie i przekazanie dostawcom i podwykonawcom ulotki informacyjnej dotyczącej działań na rzecz ochrony środowiska Zwiększona wiedza pracowników dotycząca ochrony środowiska Średnia ocen z testów dla brygady min 6,5. Podniesienie świadomości ekologicznej dostawców Min 50 % dostawców mających wdrożony system ISO Raz w roku Na bieżąco Własnymi siłami Własne siły 12

13 Lp. Cele środowiskowe Zadania środowiskowe Lp. Zadania Efekty Termin realizacji Nakłady finansowe 2 Opracowanie i wdrożenie zasad oceny dostawców i podwykonawców z uwzględnieniem zagadnień dotyczących środowiska (zarządzania środowiskowego). Wybór dostawców spełniających wymagania środowiskowe i jakościowe Raz na kwartał Własne siły Min 50 % dostawców mających wdrożony system ISO Opracowanie ankiety dla dostawców i podwykonawców na temat ochrony środowiska. Poznanie świadomości ekologicznej dostawców i podwykonawców. Raz w roku Własne siły Min 50 % dostawców mających wdrożony system ISO Zagospodarowani e terenu zielonego 1 Zakup krzewów, ziemi, kory Zagospodarowanie terenu zielonego Początek roku 2012 W ramach zagospodarow ania terenu po rozbudowie 4 Usprawnienie segregacji odpadów utrzymanie porządku 1 Zakup dodatkowych koszy na odpady Odpowiednia segregacja odpadów oraz utrzymanie porządku W III kwartale 2012 W ramach ustalonego budżetu Wszystkie zaplanowane zadania środowiskowe ujęte w programie środowiskowym zostały zrealizowane Tabela 4. Osiągnięte efekty z programu środowiskowego na lata Lp. Cele środowiskowe Zadania środowiskowe Lp. Zadania Efekty Osiągnięty efekt 1 Ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników 1 Szkolenie nowych pracowników Alpha TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach w zakresie: sposób postępowania z odpadami, reagowania na wypadek awarii. 100% segregacja odpadów, minimalizacja wystąpienia awarii. Średnia ocen z testów dla brygady min 5. brak awarii w latach mających wpływ na środowisko; - świadomość ekologiczna pracowników na poziomie 6,54 (średnia z testów); 2 Comiesięczne zamieszczanie na tablicy środowiskowej oraz sali szkoleń artykułów mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników Zwiększona wiedza pracowników dotycząca ochrony środowiska Średnia ocen z testów dla brygady min 5. - świadomość ekologiczna pracowników na poziomie 6,54 (średnia z testów); 13

14 Lp. Cele środowiskowe Zadania środowiskowe Lp. Zadania Efekty Osiągnięty efekt 3 Aktualizowanie tablicy środowiskowej Ułatwienie segregacji odpadów, wskazanie odpowiedzialności za porządek w danych obszarach - świadomość ekologiczna pracowników na poziomie 6,54 (średnia z testów); Średnia ocen z testów dla brygady min 5. 4 Testy sprawdzające wiedzę pracowników Alpha TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach Zwiększona wiedza pracowników dotycząca ochrony środowiska Średnia ocen z testów dla brygady min 5. - świadomość ekologiczna pracowników na poziomie 6,54 (średnia z testów); 2 Zmniejszenie wielkości emisji pyłu do powietrza z działalności produkcyjnej 1 Zainstalowanie systemu odpylającego na stanowisku do mielenia odpadów tworzyw sztucznych (młynkownia). System odpylania zostanie uruchomiony w nowo-wybudowanej części zakładu gdzie zostanie przeniesiona młynownia. Wyeliminowanie emisji niezorganizowanej w starej młynkowni Stężenie pyłu na stanowisku pracy niższe od 0,5 NDS - uruchomienie nowej młynkowni, wyeliminowanie emisji niezorganizowanej; - steżenie pyłu na stanowisku pracy niższe niż 0,5 NDS; 3 Kreowanie działalności proekologicznej dostawców i podwykonawców 1 Opracowanie i przekazanie dostawcom i podwykonawcom ulotki informacyjnej dotyczącej działań na rzecz ochrony środowiska Podniesienie świadomości ekologicznej dostawców Min 50 % dostawców mających wdrożony system ISO % dostawców mających wdrożony system ISO (2 dostawców posiadajacych EMAS) 2 Opracowanie i wdrożenie zasad oceny dostawców i podwykonawców z uwzględnieniem zagadnień dotyczących środowiska (zarządzania środowiskowego). Wybór dostawców spełniających wymagania środowiskowe i jakościowe Min 50 % dostawców mających wdrożony system ISO % dostawców mających wdrożony system ISO (2 dostawców posiadajacych EMAS) 3 Opracowanie ankiety dla dostawców i podwykonawców na temat ochrony środowiska. Poznanie świadomości ekologicznej dostawców i podwykonawców. Min 50 % dostawców mających wdrożony system ISO % dostawców mających wdrożony system ISO (2 dostawców posiadajacych EMAS) 4 Ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz oleju w procesie produkcyjnym Redukcja hałasu na stanowisku pracy 1 Zakup nowych energooszczędnych maszyn (bezolejowych) Zmniejszenie zużycia energii min o 10% Redukcja hałasu min o 7dB na stanowisku pracy. Zmniejszenie zużycia oleju min o 15% - zmniejszono zużycie energii o ponad 10% - redukcja hałasu o 7 db - zmniejszono zużycie oleju o ponad 15 % 5 Zmniejszenie strat ciepła 1 Zainstalowanie systemu doków z uszczelnieniem pneumatycznym Zmniejszenie strat ciepła o min 10% - zmniejszenie strat ciepła o ponad 10% 2 Zamontowanie bram szybkobieżnych Zmniejszenie strat ciepła o min 10% - zmniejszenie strat ciepła o ponad 10% 14

15 Lp. Cele środowiskowe Zadania środowiskowe Lp. Zadania Efekty Osiągnięty efekt 6 Zmniejszenie zużycia energii, wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń biurowych 1 Zainstalowanie rekuperatorów w części biurowej - powietrze wywiewne nagrzewa zaciągane do budynku. Zmniejszenie zużycia energii od 50-80% z tytułu ogrzewania powierzchni biurowych w trakcie zimy - zmniejszenie zużycie energii o ponad 50 % 7 Zmniejszenie zużycia energii 1 Zakup energooszczędnych lamp LED Zastąpienie metahalogenowego oświetlenia teren wokół zakładu Zmniejszenie zużycia energii min o 10% - zmniejszono zużycie energii o ponad 10% 8 Wyeliminowanie ewentualnych podtopień doków podczas ulewy 1 Modernizacja kanalizacji deszczowej dodatkowy zbiornik buforowy Wyeliminowanie ewentualnych podtopień doków podczas ulewy Możliwość magazynowania wody deszczowej do 10 m 3 - brak podtopień doków podczas ulewy 5. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ Od wszystkie znaczące aspekty środowiskowe są monitorowane zgodnie z ustalonym planem. Plan monitorowania aspektów środowiskowych obejmuje również te aspekty, których nie zaliczono do znaczących, dla których obowiązek monitorowania wynika z wymagań prawnych i innych. Dane z monitorowania i pomiarów są analizowane i wykorzystywane w systemie zarządzania środowiskowego m.in. do: wspomagania i oceny nadzoru operacyjnego w obszarach związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi, oceny efektów działalności środowiskowej, oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, śledzenia postępu w realizacji zobowiązań polityki środowiskowej oceny funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego. Poniżej przedstawiono dotychczasowe efekty działalności środowiskowej zakładu, są to dane za lata Tabela 5. Wielkość produkcji Wielkość produkcji Rodzaj jedn r r r r r. Surowce Mg

16 Tabela 6. Zatrudnienie (średnioroczne) Wielkość produkcji Rodzaj jedn r r r r r. Ilość osób osób Tabela 7. Wielkość zużycia mediów i paliw silnikowych Rodzaj Zużycie ogółem jedn r r r r r. Energia elektryczna MWh 4609, , , , ,865 Woda m Gaz ziemny m Azot m Olej napędowy dm Benzyna bezołowiowa dm LPG gaz dm Propan-butan (wózki) kg Rodzaj jedn. 2011r. Całkowite zużycie energii (z wyłączeniem wody oraz azotu) GJ Dla obliczenia całkowitej ilości zużycia energii przyjęto literaturowe wskaźniki (wikipedia.org, e-petrol.pl, autoexport.pl). Tabela 8. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do wielkości produkcji Rodzaj Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do wielkości produkcji Wskaźnik ogółem jedn r r r r r. MWh/Mg 2,15 2,34 2,10 1,76 1,95 16

17 Wskaźnik zużycia energii elektrycznej do wielkości produkcji w latach r r r r r. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Na zwiększenie wskaźnika zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do wielkości produkcji w 2011 roku miały wpływ próby związane z nowymi projektami oraz próby po modyfikacji narzędzi. Tabela 9. Wskaźnik zużycia wody w odniesieniu do ilości zatrudnionych Rodzaj Wskaźnik zużycia wody w odniesieniu do ilości zatrudnionych Wskaźnik ogółem jedn r r r r r. m 3 /os. 4,79 5,65 4,30 4,83 6,89 Wskaźnik zużycia wody w odniesieniu do ilości zatrudnionych w latach r r r r r

18 Wskaźnik zużycia wody w przeliczeniu na jedną osobę w 2011r. uległ zwiększeniu. Woda wykorzystywana jest przede wszystkim do potrzeb bytowych. Wpływ na zwiększenie wskaźnika zużycia wody może mieć również wykorzystanie wody w celu uzupełnienia chłodni, obiegów wodnych. Tabela 10. Wskaźnik zużycia gazu ziemnego w odniesieniu do powierzchni (978 m 2 - powierzchnia ogrzewana, od XI została zwiększona powierzchnia o 6100 m 2 ) Rodzaj Wskaźnik zużycia gazu ziemnego w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej Wskaźnik ogółem jedn r r r r r. 17,63 [978 m 2 ] m 3 / m 2 3,10 2,48 9,53 25,20 0,66 [6100 m 2 ] Wskaźnik zużycia gazu w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej w latach r.[m] 2011 r r r r r Na zmniejszenie wskaźnik mają wpływ zmienne warunki atmosferyczne, które determinują ilość gazu wykorzystywaną do ogrzewania pomieszczeń socjalno-biurowych. Okres grzewczy w 2011 roku (zima 2010 ) zakończył się w marcu, a rozpoczął (zima 2012) w listopadzie. Pod koniec roku (listopad, grudzień) zostały próbnie uruchomione nagrzewnice w części magazynowej. W następnym roku do obliczeń zostanie uwzględniona większą powierzchnia ogrzewana. 18

19 Tabela 11. Wskaźnik zużycia azotu w odniesieniu do wielkości produkcji Rodzaj Wskaźnik zużycia azotu w odniesieniu do wielkości produkcji Wskaźnik ogółem jedn r r r. m 3 / Mg. 0,25 0,09 0,03 Wskaźnik zużycia azotu w odniesieniu do wielkości produkcji w latach r r r. 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 W 2006 roku odbyły się próby. Produkcja z wykorzystaniem azotu rozpoczęła się w 2009 roku i trwa nadal. Zużycie oleju napędowego, benzyny oraz gazu zmalało ze względu na przeniesienie transportu towaru na firmy zewnętrzne. W dużym stopniu na wpływ zużycia benzyny mają wizyty u klientów. Różnorodność biologiczna: W związku z rozbudową zakładu stosunek obszaru zabudowanego do terenów zielonych uległ zmianie, wynosi 79,62:20,38 (2011 rok wynosił 59,1:40,9) 19

20 Tabela 12. Wielkość zużycia surowców i materiałów pomocniczych (wielkości określone na podstawie dokumentów zakupowych) r. Surowce, materiały Zużycie ogółem pomocnicze jedn r r r r r. Granulaty tworzyw termoplastycznych: ABS, ASA, FPVC, PA, PBT, PC, PE, PEP, PMMA, POM, PP, PPS, PS, PCV, TPE Mg Farby kg 255 9, Rozpuszczalniki dm Środki antyadhezyjne dm Środki konserwujące do form dm Zmywacze polimerów dm , Woda destylowana dm Oleje hydrauliczne dm Smary stałe dm Glikol (do układu chłodzenia) dm Wielkości zużycia surowców, materiałów pomocniczych w 2011 roku wiążą się ze: - wzrostem, poszerzeniem produkcji, - wymianą oleju w maszynach - nowymi uruchomieniami. Proces, w którym były wykorzystywane farby oraz rozpuszczalniki został czasowo zaprzestany, ich zużycie wynosi zero, dlatego też nie zostało uwzględnione w tabeli powyżej. Tabela 13. Opakowania r. Opis Rodzaj opakowań (materiał) Masa [kg] 2007 r r r r r. Opakowania wprowadzone na rynek krajowy wraz z produktami (produkty własne oraz sprowadzone z zagranicy na potrzeby własne surowce/ produkty w opakowaniach) Opakowania wywiezione za granicę z własnymi produktami Opakowania kartonowe Opakowania kartonowe (zwrotne) Tworzywa sztuczne Palety Opakowania kartonowe Opakowania plastikowe (zwrotne)

21 Opakowania metalowe (zwrotne) Tworzywa sztuczne Zapinki metalowe 5 kg 4 kg Palety łącznie Masa opakowań zwrotnych raportowana jest na podstawie wielkości sprzedaży bez uwzględnienia cykli zwrotnych. Zmniejszona masa opakowań wprowadzona na rynek krajowy wiąże się ze wzrostem opakowań wprowadzonych na rynek zagraniczny. Tabela 14. Odpady r. Rodzaj odpadów Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z papieru i tektury Masa wytworzonych w zakładzie odpadów [Mg] przekazanych uprawnionym firmom do odzysku (R) lub unieszkodliwienia (D) 2006 r r r r. R / D Limit roczny wg wcześniejszeg o pozwolenia [Mg] 4,89 7,667 8,671 4,872 R 20,00 1,58 3,699 3,576 6,595 R 20,00 Odpady tworzyw sztucznych 10,44 34,121 60,202 68,930 R 120,00 Tonery - 0,109 0,085 0,109 R 0,80 Żelazo i stal - 0,025 0,166 0,059 R 20,00 Inne nie wymienione odpady - - 0,180 0,095 R 1,00 Opakowania metalowe - - 0,378 0,021 R 0,70 Opakowania wielomateriałowe - - 2,810 9,637 D 30,00 Odpadowy olej 0,95 0,761 0,910 2,982 R 10,00 Czyściwo, sorbenty - 3,184 6,656 10,151 D 15,00 Świetlówki - 0,018 0,030 0,066 D 0,90 Opakowania po środkach konserwujących Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Baterie i akumulatory ołowiowe - 0,104 0,264 0,027 D 0,40-0,034 0,006 0, ,176 0,5 D 0,70 D 1,00 - [1 szt.] - - R 0,1 Zużyte baterie - 0, , , D 0,05 Szlamy z odwadniania olejów w separatorach - 3,000 [m 3 ] - - R - Miedź, brąz, mosiądz ,088 R 5,00 21

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2010. ALPHA PZ Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dobczyce

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2010. ALPHA PZ Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dobczyce DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2010 ALPHA PZ Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dobczyce Wydanie 4 lipiec 2010 OŚWIADCZENIE WERYFIKATORA ŚRODOWISKOWEGO W SPRAWIE CZYNNOŚCI WERYFIKACYJNYCH I WALIDACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka

Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka EMAS (Eco Management and Audit Scheme) Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji 7.4 Charakterystyka oddziaływania odpadami 7.4.1 Etap realizacji przedsięwzięcia Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie największej ilości odpadów ze względu na konieczność wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia. nr Szczegółowy opis Przedmiotu dla Umowy na odbiór odpadów z Terminalu LNG w Świnoujściu Spis treści Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

System Ekozarządzania i Audytu EMAS

System Ekozarządzania i Audytu EMAS System Ekozarządzania i Audytu EMAS w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini Aleksandra Sobecka Warszawa, 6.12.2011 r. Gmina Trzebinia: - 34,1

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU SZKOŁA: Miejscowość: Data: Autor: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, 31 028 Kraków Tel./fax.: (012) 430 24 43, e mail: biuro@epce.org.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z kontraktowym projektowaniem i produkcją pakietów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z kontraktowym projektowaniem i produkcją pakietów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych PREZENTACJA FIRMY Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z kontraktowym projektowaniem i produkcją pakietów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych ZASOBY: - Zakład produkcyjny w Suchej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Uproszczony raport Środowiskowy

Uproszczony raport Środowiskowy Uproszczony raport Środowiskowy 2010 Wprowadzenie Kolejne Wydanie Uproszczonego Raportu Środowiskowego Volvo Polska adresujemy do osób oraz instytucji zainteresowanych firmą Volvo Polska, jak również klientów,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 Wydanie 1 Brzeziny, październik 2013 SPIS TREŚCI 1. SŁOWO WSTĘPNE 2. POLITYKA ŚRODOWISKOWA 3. INFORMACJE OGÓLNE 3.1. OKRES SPRAWOZDAWCZY 3.2. OGÓLNE INFORMACJE O ZAKŁADZIE 3.3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

II. Ustalenia szczegółowe:

II. Ustalenia szczegółowe: REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ANDRZEJ OCIEPA EKOEKSPERT Sp. z o.o. III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 Sporządziła: Urszula Mróz Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi ZABÓR 2016 Spis treści 1. Cel i podstawowe zadania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2004.16.154 2008.02.13 zm. Dz.U.2008.23.136 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport

Bardziej szczegółowo

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OPAKOWANIE - chroni towar przed niekorzystnymi wpływami z zewnątrz, uszkodzeniami, rozsypywaniem, rozlewaniem.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Jastrzębiu-Zdroju

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Jastrzębiu-Zdroju System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Jastrzębiu-Zdroju Materiały zawarte w prezentacji oparte zostały na: Przepisach Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przepisach prawa lokalnego obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze

Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze Andrzej Adamkiewicz Rochna, 23 maja 2014 r. Plan sytuacyjny Szpitala Szpital składa się z kompleksu budynków o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 16 Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych niebezpiecznych z sektora

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 8 534 Poz. 32 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. (poz. ) WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego

Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego Firma Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego Firma CW Lundberg AB z siedzibą w Mora w regionie Dalarna zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9

R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz sp. j. R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9 marzec 2010 1 Spis treści: Prezentacja i działalność przedsiębiorstwa 3 Polityka

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo