DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ALPHA TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dobczyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2012. ALPHA TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dobczyce"

Transkrypt

1 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2012 ALPHA TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dobczyce Wydanie 6 lipiec 2012

2 OŚWIADCZENIE WERYFIKATORA ŚRODOWISKOWEGO W SPRAWIE CZYNNOŚCI WERYFIKACYJNYCH I WALIDACYJNYCH TÜV NORD Polska Sp. z o.o. w Katowicach, Grzegorz Tuleja, o numerze rejestracji weryfikatora środowiskowego EMAS PL-V-0001 akredytowany w odniesieniu do zakresu oświadcza, że przeprowadził weryfikację, czy cała organizacja, o której mowa w uaktualnionej deklaracji środowiskowej wydanie 6 z 12 lipca 2012 roku Alpha Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach (zmiana nazwy firmy z Alpha Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach) o numerze rejestracji PL spełnia wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. dotyczące dobrowolnego udziału w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Podpisując niniejszą deklarację oświadczam, że: - weryfikacja i walidacja zostały przeprowadzone w pełni zgodności z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, - wyniki weryfikacji i walidacji potwierdzają, że nie ma dowodów na brak zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska, - dane i informacje zawarte w deklaracji środowiskowej organizacji dają rzetelny, wiarygodny i prawdziwy obraz całej działalności organizacji w zakresie podanym w deklaracji środowiskowej. Niniejszy dokument nie jest równoważny z rejestracją w EMAS. Rejestracja w EMAS może być dokonana wyłącznie przez organ właściwy na mocy rozporządzenia (WE) nr 1221/2009. Niniejszego dokumentu nie należy wykorzystywać jako oddzielnej informacji udostępnianej do wiadomości publicznej. 2

3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE O ZAKŁADZIE POLITYKA ŚRODOWISKOWA I ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ASPEKTY ŚRODOWISKOWE CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE NA LATA EFEKTY DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI PRAWNYMI I INNYMI PODSUMOWANIE

4 1. INFORMACJE OGÓLNE O ZAKŁADZIE W czerwcu 2012 r. została zmieniona nazwa firmy z Alpha Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na Alpha Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ALPHA TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dobczyce, ul Jagiellońska 43 b, woj. małopolskie Mapka lokalizacji ZPTS Alpha tel. +48 (12) , fax: +48 (12) Dyrektor: Pan Ryszard Trojanowski Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych działa w strukturze ALPHA TECHNOLOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 182 (KRS: ). Działalność produkcyjna prowadzona jest od 1977 roku. W 2005 r. zakład przeniesiono z Krakowa do Dobczyc. Inwestycja została oddana do użytkowania w kwietniu 2005 r. Właścicielem instalacji jest ALPHA TECHNOLOGY, które posiada również tytuł prawny do zajmowanego przez zakład terenu o łącznej powierzchni 2,077 ha. Struktura organizacyjna Alpha TECHNOLOGY i umiejscowienie Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w strukturze grupy zostało zobrazowane na poniższym schemacie. Związki z organizacją macierzystą w zakresie ochrony środowiska zostały zdefiniowane w Zarządzeniu z dnia

5 Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ALPHA TECHNOLOGY jest zlokalizowany na terenie tzw. Strefy Przemysłowej Zielone Dobczyce, w której działa szereg zakładów produkcyjnych krajowych i zagranicznych. Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok. 180 m od strony wschodniej i ok. 150 m od strony zachodniej (pojedyncza zabudowa). Najbliższy obszar Natura 2000 Puszcza Niepołomicka - znajduje się w odległości ok. 16,5 km. Zakład zatrudnia obecnie (lipiec 2012) 218 osoby, w tym 152 pracowników produkcyjnych. Praca odbywa się przez 7 dni w tygodniu w systemie 3-zmianowym. Działalność Kod PKD/NACE: 2229Z Przedmiotem działalności zakładu jest produkcja elementów z tworzyw sztucznych na potrzeby różnych branż m.in. motoryzacji, budownictwa, elektroniki, sprzętu AGD i innych. Zakład oferuje usługi w zakresie: produkcja wyprasek technicznych o gramaturze 0,5 g 8 kg, rozdmuch techniczny do 3 l,wtrysk wspomagany gazem wtrysk 2K (dwukomponentowy) dekorowanie wyprasek hot stamping, sitodruk, tampodruk montaż, zgrzewanie ultradżwiękowe kompleksowe wdrażanie nowych projektów. Tabela 1. Produkcja ogólna mierzona zakupem surowców Rodzaj Zużycie ogółem jedn r r r r Surowce Mg W tym największy udział miały detale dla przemysłu motoryzacyjnego produkowane z polipropylenu i poliamidu. Wyroby są pakowane stosownie do ustaleń z klientem w opakowania kartonowe oraz opakowania z tworzyw sztucznych i metalowe wielokrotnego użytku i odbierane są przez klientów ich transportem lub dostarczane firmowym transportem do klienta. Eksport odbywa się za pomocą spedycji, własnym transportem klienta oraz firmowym transportem. Główni Klienci: TRI POLAND, Valeo, Arkal, Saint GOBAIN, ABB, Schneider, HILTI, Galeco, ITW. Wyróżnienia, nagrody, certyfikaty np. ISO 9001:2008, ISO TS16949:2009, Gazela Biznesu 2005, Certyfikat Autoryzowanego Przetwórcy Tworzyw Sztucznych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach, wyróżnienie w konkursie Złoty Orbital w kategorii wyrób lub wdrożona technologia. 5

6 2. POLITYKA ŚRODOWISKOWA I ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Zakładu jest przyjęta przez Dyrektora koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w skład którego wchodzą: system zarządzania jakością wg. EN - ISO 9001:2008 oraz ISO/TS 16949:2009 oraz system zarządzania środowiskowego wg. EN ISO 14001:2009. Dodatkowo w ramach zintensyfikowania prac na rzecz środowiska ZPTS Alpha TECHNOLOGY wdrożył wymagania EMAS. Zagadnienia środowiskowe są komunikowane wewnątrz oraz na zewnątrz Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ALPHA TECHNOLOGY. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w Zakładzie służy do wzajemnej wymiany informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz pionami i poziomami zarządzania. Komunikacja służy do osiągnięcia wyznaczonych celów zgodnych z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz informowania nt. działań Zakładu na rzecz środowiska. Komunikacja w Zakładzie obejmuje komunikację pionową płynącą w górę i dół organizacji wzdłuż linii służbowego podporządkowania określonego w schemacie organizacyjnym, a także komunikację poziomą obejmująca pracowników zajmujących równorzędne stanowiska w hierarchii organizacyjnej i obejmuje niejednokrotnie pracowników z kilku różnych komórek organizacyjnych oraz dostawców materiałów i usług. W Zakładzie stosowane są następujące formy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej: kontakty interpersonalne (osobiste, telefoniczne), korespondencja (poczta, dyskietki komputerowe, płyty CD, fax.), zebrania, spotkania np. Dyrektora z odpowiedzialnymi za poszczególne procesy, personelu średniego szczebla zarządzania z podległym sobie personelem, ogólne spotkania z udziałem wszystkich pracowników, tablice informacyjne (usytuowane w głównych obiektach, na których zamieszczane są i na bieżąco aktualizowane wszelkie najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania firmy oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania). szkolenia. Przykładowe informacje dotyczące zagadnień środowiskowych przekazywane wewnątrz Zakładu to: obowiązujące wymagania prawne i inne, Polityka środowiskowa oraz wynikającej z niej cele i zadania, informacje nt. aspektów środowiskowych, sposoby postępowania mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, sposoby postępowania na wypadek awarii, zagadnienia dotyczące ciągłego doskonalenia. 6

7 Przykładowe informacje dotyczące zagadnień środowiskowych przekazywane na zewnątrz Zakładu to: Polityka środowiskowa, aspekty znaczące, informacje nt. oddziaływania na środowisko przekazywane do Urzędu, cele i zadania środowiskowe, efekty działalności środowiskowej. Dla poszczególnych rodzajów przekazywanych informacji dla zainteresowanych stron i władz publicznych są wyznaczone osoby włącznie z określeniem ich kompetencji i uprawnień. 7

8 8

9 3. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W maju 2012 r. w ALPHA TECHNOLOGY ZPTS przeprowadzono szósty przegląd środowiskowy, którym objęto wszystkie obszary działalności firmy. W celu zidentyfikowania aspektów środowiskowych dokonano przeglądu realizowanych w zakładzie procesów i operacji, pod kątem rzeczywistych i potencjalnych wpływów na środowisko (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) związanych z przeszłymi, obecnymi i planowanymi działaniami, wyrobami i usługami. Przy identyfikacji pośrednich aspektów środowiskowych uwzględniono m.in.: działania dostawców, podwykonawców (np. remonty, transport) w zakresie prac wykonywanych na terenie zakładu i poza nim na rzecz ZPTS Alpha TECHNOLOGY. Uwzględniono nw. zagadnienia: korzystanie z zasobów naturalnych, użytkowanie substancji niebezpiecznych, emisje substancji do powietrza, zrzuty ścieków, gospodarkę odpadami, korzystanie z gruntów, hałas, wibracje, promieniowanie, efekty wizualne, inne uciążliwości, biorąc przy tym pod uwagę: normalne warunki funkcjonowania, warunki związane z postojem, rozruchem, remontami, rozbudową zakładu, sytuacje awaryjne, zagrożenia. Zidentyfikowane aspekty środowiskowe związane z negatywnym wpływem na środowisko poddane zostały ocenie punktowej w oparciu o przyjęte kryteria, które uwzględniają: skalę oddziaływania, intensywność oddziaływania, zagrożenie dla środowiska (rzeczywiste lub potencjalne), czas trwania oddziaływania, wymagania prawne lub inne dotyczące środowiska, zainteresowanie stron, prawdopodobieństwo zdarzenia. Zgodnie z ustalonymi zasadami aspekt środowiskowy zaliczany jest do znaczących, jeśli spełnione jest, co najmniej jedno z poniższych kryteriów: jeśli uzyskał sumaryczną ocenę powyżej ustalonej ilości punktów, niezależnie od sumarycznej oceny - w przypadku stwierdzenia w ciągu ostatniego roku niezgodności dotyczącej wymagań prawnych lub innych, związanej z rzeczywistym lub potencjalnym negatywnym wpływem na środowisko, jeśli jest związany z pozytywnym wpływem na środowisko. Aktualny wykaz znaczących aspektów środowiskowych przedstawiono w tabeli 2. 9

10 Tabela 2. Wykaz znaczących aspektów środowiskowych Typ aspektu Aspekt środowiskowy Źródło aspektu (działanie, wyrób, usługa) Wpływ na środowisko (rzeczywisty, potencjalny) Emisja pyłu z młynków (emisja zorganizowana) Proces mielenia tworzyw sztucznych, proces odzysku powietrza, narażenie pracowników Emisja pyłów i gazów Emisja pyłów i gazów z przetwórstwa tworzyw sztucznych (węglowodory alifatyczne, tlenek węgla, formaldehyd) Emisja lotnych związków organicznych (ksylen, toluen, octan butylu) Emisja gazów z przetwórstwa PCV (tlenek węgla, ftalan dwubutylu, formaldehyd) Proces technologiczny przetwórstwa tworzyw (10 emitorów) Remonty maszyn i urządzeń; malowanie napisów i znaków; stosowanie rozpuszczalników i lakierów zaw. lotne związki organiczne Przetwórstwo PCV (1 emitor) powietrza powietrza powietrza Emisja spalin samochodowych (tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory, sadza) Transport (własny, firmy obce) -spalanie paliw silnikowych: ON, benzyna, gaz powietrza Odpadowe oleje hydrauliczne Wymiana oleju w maszynach i urządzeniach gleby, wody, obciążenie środowiska odpadami Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i gospodarowanie nimi Zużyte świetlówki Pojemniki po środkach chemicznych do konserwacji form Czyściwo i sorbenty zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Wymiana zużytych świetlówek (oświetlenie zakładu) Proces przetwórstwa tworzyw Konserwacja maszyn i urządzeń (proces produkcyjny, urządzenia techniczne budynku); obsługa transportu gleby, wody, powietrza, obciążenie środowiska odpadami gleby, wody, obciążenie środowiska odpadami gleby, wody, obciążenie środowiska odpadami Magazynowanie odpadów niebezpiecznych: oleje, zużyte rozpuszczalniki, czyściwo, opakowania po substancjach niebezpiecznych, akumulatory, świetlówki Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w procesie produkcji, podczas konserwacji i remontów gleby, wody 10

11 Typ aspektu Aspekt środowiskowy Źródło aspektu (działanie, wyrób, usługa) Wpływ na środowisko (rzeczywisty, potencjalny) Wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i gospodarowanie nimi Odpady tworzyw sztucznych Odzysk odpadów tworzyw sztucznych Opakowania - tektura, karton Opakowania z tworzyw sztucznych Palety drewniane Produkcja podstawowa - częściowy odzysk odpadów Powtórne wykorzystanie w procesie produkcji odpadów tworzyw sztucznych po regranulacji Obrót towarowy; dostawa części maszyn i podzespołów; dostawa materiału i odbiór produktów (w tym: wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach) Obrót towarowy; dostawa części maszyn i podzespołów; dostawa materiału i odbiór produktów (w tym: wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach) Obrót towarowy (w tym: wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach) gleby, obciążenie środowiska odpadami zmniejszanie ilości odpadów gleby, obciążenie środowiska odpadami gleby, obciążenie środowiska odpadami gleby, obciążenie środowiska odpadami Korzystanie z zasobów naturalnych Zużycie energii elektrycznej Zużycie gazu ziemnego Proces produkcji, oświetlenie, prace biurowe Kotłownia spalanie gazu (ogrzewanie) zubożenie zasobów naturalnych emisja pyłów i gazów Zmniejszenie zasobów naturalnych Awarie zagrożenia środowiska Niekontrolowane rozlanie olejów i paliw, płyny eksploatacyjne Awaryjny zrzut zanieczyszczonych wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej Rozszczelnienie przewodów instalacji technicznych budynku oraz awarie środków transportu (własnych i obcych) Awaria urządzeń oczyszczających gleby, wody rzeki Raby Większość z ww. aspektów środowiskowych stanowią aspekty bezpośrednie, (nad którymi zakład ma pełną kontrolę). Do pośrednich, (na które zakład ma ograniczony wpływ) należą aspekty związane z działaniami dostawców usług (transport), klientów (postępowanie z odpadami opakowaniowymi). W 2011 roku oraz na początku 2012 wpływ na środowisko miały aspekty środowiskowe wynikające z wykonywanych prac budowlanych. W zakładzie obowiązuje procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych zapewniająca aktualizację informacji dotyczących aspektów środowiskowych zidentyfikowanych podczas wstępnego przeglądu środowiskowego. 11

12 4. CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE NA LATA Zgodnie z obowiązującą w zakładzie procedurą ustalono cele i zadania środowiskowe oraz program ich realizacji na lata Określono osoby odpowiedzialne za realizację zadań, terminy i planowane nakłady finansowe. Przy ustalaniu celów i zadań środowiskowych brano pod uwagę: zasady i zobowiązania zawarte w polityce środowiskowej, znaczące aspekty środowiskowe, wymagania prawne i inne, wnioski zainteresowanych stron, plany rozwoju, inwestycyjne, możliwości techniczne i finansowe. Tabela 3. Cele i zadania zawarte w programie środowiskowym na lata Lp. Cele środowiskowe Zadania środowiskowe Lp. Zadania Efekty Termin realizacji Nakłady finansowe 1 Ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników 1 Szkolenie nowych pracowników Alpha TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach w zakresie: sposób postępowania z odpadami, 2 reagowania na wypadek awarii. Comiesięczne zamieszczanie na tablicy środowiskowej oraz sali szkoleń artykułów mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników 100% segregacja odpadów, minimalizacja wystąpienia awarii. Średnia ocen z testów dla brygady min 6,5. Zwiększona wiedza pracowników dotycząca ochrony środowiska Średnia ocen z testów dla brygady min 6,5. Na bieżąco Raz w miesiącu Własnymi siłami (szkolenie wewnętrzne) Własnymi siłami 3 Aktualizowanie tablicy środowiskowej Ułatwienie segregacji odpadów, wskazanie odpowiedzialności za porządek w danych obszarach Na bieżąco Własnymi siłami Średnia ocen z testów dla brygady min 6,5. 2 Kreowanie działalności proekologicznej dostawców i podwykonawców 4 Testy sprawdzające wiedzę pracowników Alpha TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach 1 Opracowanie i przekazanie dostawcom i podwykonawcom ulotki informacyjnej dotyczącej działań na rzecz ochrony środowiska Zwiększona wiedza pracowników dotycząca ochrony środowiska Średnia ocen z testów dla brygady min 6,5. Podniesienie świadomości ekologicznej dostawców Min 50 % dostawców mających wdrożony system ISO Raz w roku Na bieżąco Własnymi siłami Własne siły 12

13 Lp. Cele środowiskowe Zadania środowiskowe Lp. Zadania Efekty Termin realizacji Nakłady finansowe 2 Opracowanie i wdrożenie zasad oceny dostawców i podwykonawców z uwzględnieniem zagadnień dotyczących środowiska (zarządzania środowiskowego). Wybór dostawców spełniających wymagania środowiskowe i jakościowe Raz na kwartał Własne siły Min 50 % dostawców mających wdrożony system ISO Opracowanie ankiety dla dostawców i podwykonawców na temat ochrony środowiska. Poznanie świadomości ekologicznej dostawców i podwykonawców. Raz w roku Własne siły Min 50 % dostawców mających wdrożony system ISO Zagospodarowani e terenu zielonego 1 Zakup krzewów, ziemi, kory Zagospodarowanie terenu zielonego Początek roku 2012 W ramach zagospodarow ania terenu po rozbudowie 4 Usprawnienie segregacji odpadów utrzymanie porządku 1 Zakup dodatkowych koszy na odpady Odpowiednia segregacja odpadów oraz utrzymanie porządku W III kwartale 2012 W ramach ustalonego budżetu Wszystkie zaplanowane zadania środowiskowe ujęte w programie środowiskowym zostały zrealizowane Tabela 4. Osiągnięte efekty z programu środowiskowego na lata Lp. Cele środowiskowe Zadania środowiskowe Lp. Zadania Efekty Osiągnięty efekt 1 Ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników 1 Szkolenie nowych pracowników Alpha TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach w zakresie: sposób postępowania z odpadami, reagowania na wypadek awarii. 100% segregacja odpadów, minimalizacja wystąpienia awarii. Średnia ocen z testów dla brygady min 5. brak awarii w latach mających wpływ na środowisko; - świadomość ekologiczna pracowników na poziomie 6,54 (średnia z testów); 2 Comiesięczne zamieszczanie na tablicy środowiskowej oraz sali szkoleń artykułów mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników Zwiększona wiedza pracowników dotycząca ochrony środowiska Średnia ocen z testów dla brygady min 5. - świadomość ekologiczna pracowników na poziomie 6,54 (średnia z testów); 13

14 Lp. Cele środowiskowe Zadania środowiskowe Lp. Zadania Efekty Osiągnięty efekt 3 Aktualizowanie tablicy środowiskowej Ułatwienie segregacji odpadów, wskazanie odpowiedzialności za porządek w danych obszarach - świadomość ekologiczna pracowników na poziomie 6,54 (średnia z testów); Średnia ocen z testów dla brygady min 5. 4 Testy sprawdzające wiedzę pracowników Alpha TECHNOLOGY Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach Zwiększona wiedza pracowników dotycząca ochrony środowiska Średnia ocen z testów dla brygady min 5. - świadomość ekologiczna pracowników na poziomie 6,54 (średnia z testów); 2 Zmniejszenie wielkości emisji pyłu do powietrza z działalności produkcyjnej 1 Zainstalowanie systemu odpylającego na stanowisku do mielenia odpadów tworzyw sztucznych (młynkownia). System odpylania zostanie uruchomiony w nowo-wybudowanej części zakładu gdzie zostanie przeniesiona młynownia. Wyeliminowanie emisji niezorganizowanej w starej młynkowni Stężenie pyłu na stanowisku pracy niższe od 0,5 NDS - uruchomienie nowej młynkowni, wyeliminowanie emisji niezorganizowanej; - steżenie pyłu na stanowisku pracy niższe niż 0,5 NDS; 3 Kreowanie działalności proekologicznej dostawców i podwykonawców 1 Opracowanie i przekazanie dostawcom i podwykonawcom ulotki informacyjnej dotyczącej działań na rzecz ochrony środowiska Podniesienie świadomości ekologicznej dostawców Min 50 % dostawców mających wdrożony system ISO % dostawców mających wdrożony system ISO (2 dostawców posiadajacych EMAS) 2 Opracowanie i wdrożenie zasad oceny dostawców i podwykonawców z uwzględnieniem zagadnień dotyczących środowiska (zarządzania środowiskowego). Wybór dostawców spełniających wymagania środowiskowe i jakościowe Min 50 % dostawców mających wdrożony system ISO % dostawców mających wdrożony system ISO (2 dostawców posiadajacych EMAS) 3 Opracowanie ankiety dla dostawców i podwykonawców na temat ochrony środowiska. Poznanie świadomości ekologicznej dostawców i podwykonawców. Min 50 % dostawców mających wdrożony system ISO % dostawców mających wdrożony system ISO (2 dostawców posiadajacych EMAS) 4 Ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz oleju w procesie produkcyjnym Redukcja hałasu na stanowisku pracy 1 Zakup nowych energooszczędnych maszyn (bezolejowych) Zmniejszenie zużycia energii min o 10% Redukcja hałasu min o 7dB na stanowisku pracy. Zmniejszenie zużycia oleju min o 15% - zmniejszono zużycie energii o ponad 10% - redukcja hałasu o 7 db - zmniejszono zużycie oleju o ponad 15 % 5 Zmniejszenie strat ciepła 1 Zainstalowanie systemu doków z uszczelnieniem pneumatycznym Zmniejszenie strat ciepła o min 10% - zmniejszenie strat ciepła o ponad 10% 2 Zamontowanie bram szybkobieżnych Zmniejszenie strat ciepła o min 10% - zmniejszenie strat ciepła o ponad 10% 14

15 Lp. Cele środowiskowe Zadania środowiskowe Lp. Zadania Efekty Osiągnięty efekt 6 Zmniejszenie zużycia energii, wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń biurowych 1 Zainstalowanie rekuperatorów w części biurowej - powietrze wywiewne nagrzewa zaciągane do budynku. Zmniejszenie zużycia energii od 50-80% z tytułu ogrzewania powierzchni biurowych w trakcie zimy - zmniejszenie zużycie energii o ponad 50 % 7 Zmniejszenie zużycia energii 1 Zakup energooszczędnych lamp LED Zastąpienie metahalogenowego oświetlenia teren wokół zakładu Zmniejszenie zużycia energii min o 10% - zmniejszono zużycie energii o ponad 10% 8 Wyeliminowanie ewentualnych podtopień doków podczas ulewy 1 Modernizacja kanalizacji deszczowej dodatkowy zbiornik buforowy Wyeliminowanie ewentualnych podtopień doków podczas ulewy Możliwość magazynowania wody deszczowej do 10 m 3 - brak podtopień doków podczas ulewy 5. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ Od wszystkie znaczące aspekty środowiskowe są monitorowane zgodnie z ustalonym planem. Plan monitorowania aspektów środowiskowych obejmuje również te aspekty, których nie zaliczono do znaczących, dla których obowiązek monitorowania wynika z wymagań prawnych i innych. Dane z monitorowania i pomiarów są analizowane i wykorzystywane w systemie zarządzania środowiskowego m.in. do: wspomagania i oceny nadzoru operacyjnego w obszarach związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi, oceny efektów działalności środowiskowej, oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, śledzenia postępu w realizacji zobowiązań polityki środowiskowej oceny funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego. Poniżej przedstawiono dotychczasowe efekty działalności środowiskowej zakładu, są to dane za lata Tabela 5. Wielkość produkcji Wielkość produkcji Rodzaj jedn r r r r r. Surowce Mg

16 Tabela 6. Zatrudnienie (średnioroczne) Wielkość produkcji Rodzaj jedn r r r r r. Ilość osób osób Tabela 7. Wielkość zużycia mediów i paliw silnikowych Rodzaj Zużycie ogółem jedn r r r r r. Energia elektryczna MWh 4609, , , , ,865 Woda m Gaz ziemny m Azot m Olej napędowy dm Benzyna bezołowiowa dm LPG gaz dm Propan-butan (wózki) kg Rodzaj jedn. 2011r. Całkowite zużycie energii (z wyłączeniem wody oraz azotu) GJ Dla obliczenia całkowitej ilości zużycia energii przyjęto literaturowe wskaźniki (wikipedia.org, e-petrol.pl, autoexport.pl). Tabela 8. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do wielkości produkcji Rodzaj Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do wielkości produkcji Wskaźnik ogółem jedn r r r r r. MWh/Mg 2,15 2,34 2,10 1,76 1,95 16

17 Wskaźnik zużycia energii elektrycznej do wielkości produkcji w latach r r r r r. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Na zwiększenie wskaźnika zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do wielkości produkcji w 2011 roku miały wpływ próby związane z nowymi projektami oraz próby po modyfikacji narzędzi. Tabela 9. Wskaźnik zużycia wody w odniesieniu do ilości zatrudnionych Rodzaj Wskaźnik zużycia wody w odniesieniu do ilości zatrudnionych Wskaźnik ogółem jedn r r r r r. m 3 /os. 4,79 5,65 4,30 4,83 6,89 Wskaźnik zużycia wody w odniesieniu do ilości zatrudnionych w latach r r r r r

18 Wskaźnik zużycia wody w przeliczeniu na jedną osobę w 2011r. uległ zwiększeniu. Woda wykorzystywana jest przede wszystkim do potrzeb bytowych. Wpływ na zwiększenie wskaźnika zużycia wody może mieć również wykorzystanie wody w celu uzupełnienia chłodni, obiegów wodnych. Tabela 10. Wskaźnik zużycia gazu ziemnego w odniesieniu do powierzchni (978 m 2 - powierzchnia ogrzewana, od XI została zwiększona powierzchnia o 6100 m 2 ) Rodzaj Wskaźnik zużycia gazu ziemnego w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej Wskaźnik ogółem jedn r r r r r. 17,63 [978 m 2 ] m 3 / m 2 3,10 2,48 9,53 25,20 0,66 [6100 m 2 ] Wskaźnik zużycia gazu w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej w latach r.[m] 2011 r r r r r Na zmniejszenie wskaźnik mają wpływ zmienne warunki atmosferyczne, które determinują ilość gazu wykorzystywaną do ogrzewania pomieszczeń socjalno-biurowych. Okres grzewczy w 2011 roku (zima 2010 ) zakończył się w marcu, a rozpoczął (zima 2012) w listopadzie. Pod koniec roku (listopad, grudzień) zostały próbnie uruchomione nagrzewnice w części magazynowej. W następnym roku do obliczeń zostanie uwzględniona większą powierzchnia ogrzewana. 18

19 Tabela 11. Wskaźnik zużycia azotu w odniesieniu do wielkości produkcji Rodzaj Wskaźnik zużycia azotu w odniesieniu do wielkości produkcji Wskaźnik ogółem jedn r r r. m 3 / Mg. 0,25 0,09 0,03 Wskaźnik zużycia azotu w odniesieniu do wielkości produkcji w latach r r r. 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 W 2006 roku odbyły się próby. Produkcja z wykorzystaniem azotu rozpoczęła się w 2009 roku i trwa nadal. Zużycie oleju napędowego, benzyny oraz gazu zmalało ze względu na przeniesienie transportu towaru na firmy zewnętrzne. W dużym stopniu na wpływ zużycia benzyny mają wizyty u klientów. Różnorodność biologiczna: W związku z rozbudową zakładu stosunek obszaru zabudowanego do terenów zielonych uległ zmianie, wynosi 79,62:20,38 (2011 rok wynosił 59,1:40,9) 19

20 Tabela 12. Wielkość zużycia surowców i materiałów pomocniczych (wielkości określone na podstawie dokumentów zakupowych) r. Surowce, materiały Zużycie ogółem pomocnicze jedn r r r r r. Granulaty tworzyw termoplastycznych: ABS, ASA, FPVC, PA, PBT, PC, PE, PEP, PMMA, POM, PP, PPS, PS, PCV, TPE Mg Farby kg 255 9, Rozpuszczalniki dm Środki antyadhezyjne dm Środki konserwujące do form dm Zmywacze polimerów dm , Woda destylowana dm Oleje hydrauliczne dm Smary stałe dm Glikol (do układu chłodzenia) dm Wielkości zużycia surowców, materiałów pomocniczych w 2011 roku wiążą się ze: - wzrostem, poszerzeniem produkcji, - wymianą oleju w maszynach - nowymi uruchomieniami. Proces, w którym były wykorzystywane farby oraz rozpuszczalniki został czasowo zaprzestany, ich zużycie wynosi zero, dlatego też nie zostało uwzględnione w tabeli powyżej. Tabela 13. Opakowania r. Opis Rodzaj opakowań (materiał) Masa [kg] 2007 r r r r r. Opakowania wprowadzone na rynek krajowy wraz z produktami (produkty własne oraz sprowadzone z zagranicy na potrzeby własne surowce/ produkty w opakowaniach) Opakowania wywiezione za granicę z własnymi produktami Opakowania kartonowe Opakowania kartonowe (zwrotne) Tworzywa sztuczne Palety Opakowania kartonowe Opakowania plastikowe (zwrotne)

21 Opakowania metalowe (zwrotne) Tworzywa sztuczne Zapinki metalowe 5 kg 4 kg Palety łącznie Masa opakowań zwrotnych raportowana jest na podstawie wielkości sprzedaży bez uwzględnienia cykli zwrotnych. Zmniejszona masa opakowań wprowadzona na rynek krajowy wiąże się ze wzrostem opakowań wprowadzonych na rynek zagraniczny. Tabela 14. Odpady r. Rodzaj odpadów Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z papieru i tektury Masa wytworzonych w zakładzie odpadów [Mg] przekazanych uprawnionym firmom do odzysku (R) lub unieszkodliwienia (D) 2006 r r r r. R / D Limit roczny wg wcześniejszeg o pozwolenia [Mg] 4,89 7,667 8,671 4,872 R 20,00 1,58 3,699 3,576 6,595 R 20,00 Odpady tworzyw sztucznych 10,44 34,121 60,202 68,930 R 120,00 Tonery - 0,109 0,085 0,109 R 0,80 Żelazo i stal - 0,025 0,166 0,059 R 20,00 Inne nie wymienione odpady - - 0,180 0,095 R 1,00 Opakowania metalowe - - 0,378 0,021 R 0,70 Opakowania wielomateriałowe - - 2,810 9,637 D 30,00 Odpadowy olej 0,95 0,761 0,910 2,982 R 10,00 Czyściwo, sorbenty - 3,184 6,656 10,151 D 15,00 Świetlówki - 0,018 0,030 0,066 D 0,90 Opakowania po środkach konserwujących Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Baterie i akumulatory ołowiowe - 0,104 0,264 0,027 D 0,40-0,034 0,006 0, ,176 0,5 D 0,70 D 1,00 - [1 szt.] - - R 0,1 Zużyte baterie - 0, , , D 0,05 Szlamy z odwadniania olejów w separatorach - 3,000 [m 3 ] - - R - Miedź, brąz, mosiądz ,088 R 5,00 21

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej EGZEMPLARZ UŻYTKOWY Podlega aktualizacji Sąd Rejonowy w Pile KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej według wymagań normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo