Podejście systemowe w zarządzaniu energią wg. ISO 50001, a stosowana praktyka.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podejście systemowe w zarządzaniu energią wg. ISO 50001, a stosowana praktyka."

Transkrypt

1 Podejście systemowe w zarządzaniu energią wg. ISO 50001, a stosowana praktyka. Rafał Kmiecik Energy&Process Sector Manager / Audytor Wiodący Det Norske Veritas Business Assurance Poland DNV Business Assurance. All rights reserved. Inteligentna energetyka - Konwersatorium Politechnika Śląska w Gliwicach; 25 czerwca 2013 r.

2 Program prezentacji Po co zarządzanie energia? Systemowe podejście do zarządzania efektywnością energetyczną vs. stosowane praktyki Korzyści z systemowego podejścia do zarządzania energią DNV Business Assurance. All rights reserved.

3 DNV Działalność od 1864 roku 300 biur w 100 krajach, ok Pracowników Global impact for a safe and sustainable future Oddziaływanie globalne na rzecz bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości Dostarczamy... Usługi w zakresie Zarządzania Ryzykiem Wspieramy... Siedziba Główna Oddziały DNV Business Assurance. All rights reserved. 3

4 DNV w sektorach Gospodarka Morska Obrona Narodowa Żywność Transport Energia, Wydobycie Zarządzanie ryzykiem, Certyfikacja, Inspekcje i badania, Szkolenia, Doradztwo IT i Telekomunikacja Sektor Publiczny Sektor Samochodowy Finanse Opieka Zdrowotna DNV Business Assurance. All rights reserved. 4

5 Zarządzanie Energią Życie jest energią, nie trwaniem, a energia wyczerpuje się Wiesław Myśliwski ( ) pisarz DNV Business Assurance. All rights reserved. 5

6 Ile możemy zyskać/ zaoszczędzić? Oszczędności zużycia energii jedynie w wyniku prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń Ogrzewanie Oświetlenie 4-11% (woda, para, powietrze) 6 12% Realizacja wyrobów i usług 4 12% Chłodzenie 5 15% Klimatyzacja 5 15% Transport wewnętrzny i zewnętrzny (4 9%) Wentylacja 5 15% Procesy wspierające 6 16% Dane wg. wystąpień prelegentów podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego czerwiec 2010 Panel Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach DNV Business Assurance. All rights reserved. 6

7 Ile możemy zyskać/ zaoszczędzić? 18 26% O tyle można podnieść efektywność energetyczną tylko działaniami optymalizacji i organizacji procesów operacyjnych i prawidłowego utrzymania instalacji, maszyn i urządzeń. (18 26%) x 2 Dodatkowo poprzez modernizację techniczną Dane wg. Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA DNV Business Assurance. All rights reserved. 7

8 Możliwości oszczędzania energii Ocena Systemów Energetycznych Sprzęt zużywający duże ilości energii Transformatory Silniki Kompresory powietrza Chłodnie Wentylatory i dmuchawy Pompy Oświetlenie Generatory prądu Piece Bojlery Procesy specjalne (malowanie, spawanie, itd.) DNV Business Assurance. All rights reserved. 8

9 Gdzie zarządzanie energią w ISO 14001? 4.1 System Zarządzania Środowiskowego - ogólne wymagania 4.2 Polityka środowiskowa 4.3 Planowanie- PLAN Aspekty środowiskowe Wymagania prawne i inne Cele, zadania i programy 4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie - DO Zasoby, role, odpowiedzialności i uprawnienia Kompetencje, szkolenie i świadomość Komunikacja Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego Nadzór nad dokumentami Sterowanie operacyjne Gotowość i reagowanie na awarie 4.5 Sprawdzenie - CHECK Monitorowanie i pomiary Ocena zgodności Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze Nadzór nad zapisami Audit wewnętrzny 4.6 Przegląd Zarządzania- ACT DNV Business Assurance. All rights reserved. 9

10 ISO przegląd Ciągłe doskonalenie Polityka Energetyczna Planowanie Przegląd Zarządzania Wdrożenie i Działania Operacyjne Audyt Wewnętrzny Kontrola Monitorowanie i Pomiary Działania Korygujące i Zapobiegawcze DNV Business Assurance. All rights reserved. 10

11 Systemy Zarządzania Energią (EnMS) 4 System Zarządzania Energią 4.1 Wymagania ogólne 4.2 Odpowiedzialność Kierownictwa Wymagania ogólne Role, odpowiedzialności i uprawnienia 4.3 Polityka energetyczna 4.4 Planowanie energetyczne - PLAN Wymagania ogólne Wymagania prawne i inne Przegląd energetyczny Energetyczna linia bazowa Wskaźniki wydajności energetycznej (Energy Performance Indicators) Cele, zadania i plany działania 4.5 Wdrażanie i funkcjonowanie - DO Wymagania ogólne Kompetencje, szkolenie i świadomość Dokumentacja Sterowanie operacyjne Komunikacja Projektowanie Zakupy usług energetycznych, wyrobów, wyposażenia i energii 4.6 Sprawdzenie (Checking performance) - CHECK Monitorowanie, pomiary i analizy Ocena zgodności wymagań prawnych i innych Audyt wewnętrzny Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze Nadzór nad zapisami 4.7 Przegląd Zarządzania - ACT Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu DNV Business Assurance. All rights reserved. 11

12 Przegląd energetyczny Zarządzanie Energią Historyczne i bieżące zużycie energii Zidentyfikuj obszary znaczącego użycia energii Proces Fermentacja Suszenie Parowanie inne. Urządzenia Chłodzące Sprężające powietrze Grzewcze inne. Operatorzy Procesów Budynków Logistyki inni. Oszacuj zużycie energii Zidentyfikuj osoby mające wpływ na zużycie energii Inżynierowie Procesów i Chemicy Umiejętności i odpowiedzialności do zmiany parametrów ważnych procesów Inżynierowie Mechanicy / Technicy Umiejętności obsługi i optymalizacji systemów i urządzeń Operatorzy Odpowiedzialność za sterowanie procesami oraz systemów i urządzeń Zidentyfikuj możliwości poprawy wydajności energetycznej DNV Business Assurance. All rights reserved.

13 Wymagania: ISO Czynniki energetyczne: parametry wpływające na wynik zużycia energii w procesach, np. temperatura, ciśnienie, prędkość przepływu, objętość, wielkość/ ilość produkcji, Związek pomiędzy zużyciem energii i powiązanymi czynnikami energetycznymi Ocena - bieżące vs. oczekiwane zużycie energii w przyjętych przedziałach czasu Dokumentowanie czynników i aspektów energetycznych, możliwości oszczędzania energii, znaczących odchyleń od oczekiwanego poziomu zużycia energii Monitorowanie niezgodności systemowych oraz mających wpływ na osiągany wynik zużycia energii Szkolenia na wszystkich poziomach, szczególnie dla personelu mającego znaczący wpływ na zużycie energii Plan pomiarów zużycia energii Efektywność energetyczna w działaniach operacyjnych Energetyczna linia bazowa/ Profil energetyczny/ Aspekty energetyczne w procesach projektowania oraz modyfikacjach wyrobów, usług, procesów, technologii Uwzględnienie zużycia energii w łańcuchach dostaw i zakupach produktów, surowców, usług. DNV Business Assurance. All rights reserved. 13

14 Źródła ciepła Niska sprawność: - brak pomiarów i odpowiedniej regulacji procesu spalania (paliwo, powietrze) - zbyt duży nadmiar powietrza, wysoka temperatura spalin - straty kominowe - zanieczyszczone powierzchnie wymian ciepła Napędy w kotłowni bez falowników Niedobraneźródło do odbioru, niedostateczna elastyczność Emisje (Old Boiler Plant) DNV Business Assurance. All rights reserved. 14

15 Ogrzewanie Brak możliwości sterowania temperaturą w pomieszczeniach Brak obniżeń temperatury: nocne, weekendowe Odpowietrzenie centralne straty wody i energii Nierównomierność grzania, brak automatyki: - regulacja zasilania obiegów (np. strona północna i południowa) - wysokie budynki brak zaworów podpionowych - brak zaworów termostatycznych Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach DNV Business Assurance. All rights reserved. 15

16 Wentylacja i klimatyzacja Stare wentylatory i napędy sprawność niższa o % Brak regulacji innej niż dławienie (przepływ, udział recyrkulacji) Przewymiarowane wentylatory Brak izolacji przewodów Brak możliwości odzysku ciepła Hałas (wentylatory przemysłowe, duże prędkości) Duże centralne systemy chłodzenia, wody lodowej duże straty DNV Business Assurance. All rights reserved. 16

17 Systemy pary i kondensatu Rozległe systemy, brak monitoringu Zapotrzebowanie vs. produkcja pary (zbyt duża) Straty przez złą izolację Niesprawne odwadniacze Straty pary, brak rozprężaczy (odzysku energii) ( hammerf Flickr.com) Wykorzystanie wysokich parametrów temp pary do podgrzewania wody użytkowej Straty kondensatu DNV Business Assurance. All rights reserved. 17

18 Przykłady wad izolacji DNV Business Assurance. All rights reserved. 18 Źródło -

19 Sprężone powietrze Duże sprężarki, mała elastyczność wydajności Brak opomiarowania zużycia energii na napędy sprężarek Praca bez przerw Brak opomiarowania odbiorów Regulacja przez upust lub dławienie Duże, rozległe sieci dystrybucyjne z nieczynnymi nitkami. Duże średnice. Chłodzenie stanowisk pracy sprężonym powietrzem (Old Compressor) DNV Business Assurance. All rights reserved. 19

20 Napędy i energia elektryczna Stare, nieefektywne napędy Nieefektywne sterowanie napędami Stosowane napędy po złej naprawie (przewijanie) Brak regulacji napędów: zmiana wydajności, postoje ( Green Wise Luboš Chlubný Dreamstime.com) Stosowanie przewymiarowanych silników napędowych (o mocy większej od potrzeb) powoduje nieuzasadnione straty energii. Praca przewymiarowanych silników przy niskim współczynniku mocy, - ograniczenie przepustowości, przegrzewanie przewodów, linii zasilających, transformatorów. DNV Business Assurance. All rights reserved. 21

21 Wady napędów, złączy Źródło - DNV Business Assurance. All rights reserved. 22

22 Energia elektryczna Pomimo wysokich kosztów, znaczne straty Oświetlenie ogromne możliwości poprawy Brak opomiarowania odbiorów, największych maszyn Brak znajomości rzeczywistego zapotrzebowania DNV Business Assurance. All rights reserved. 23

23 Systemy ciepłownicze Stare rury ciepłownicze: - niezabezpieczone przed korozją, nieszczelności - ubytki izolacji, straty ciepła - w kanałach, napowietrzne Sieci bez sterowania, automatyki, wizualizacji pracy Systemy rozgałęzione, bez pierścieni bezpieczeństwo. Jeżeli kilka źródeł brak wspólnej pracy na sieć Węzły cieplne - stare wymienniki, hydroelewatory!!! - brak automatyki - braki izolacji (rurociągi, armatura) Węzły grupowe duże straty w systemach rozdzielczych c.o. i c.w.u. DNV Business Assurance. All rights reserved. 24

24 Efektywność energetyczna aspekt prawny Ministerstwo Gospodarki szacuje, że efektywność energetyczna w gospodarce jest do 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich oraz 2 krotnie niższa niż średnia europejska Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. zakłada - poprawę efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię. Ustawa obligatoryjne wdraża wymagania Dyrektywy 2006/32/EU w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych System Białych Certyfikatów - jako mechanizm rynkowy prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach -zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia dla potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji DNV Business Assurance. All rights reserved. 26

25 Zobowiązania prawne - przykłady Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie OZE oraz Dyrektywa 2009/28/WE Dyrektywa 2010/31/WE (recast) z dnia 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dz.U. nr 94, poz.551 Rozporządzenie z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej Rozporządzenie Ministra Gospodarki dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii DNV Business Assurance. All rights reserved.

26 Korzyści z wdrożenia EnMS Redukcja kosztów zużycia energii Identyfikacja - obszary, procesy, miejsca, urządzenia o wysokim zużyciu energii Identyfikacja i monitorowanie aspektów energetycznych szczególnie związanych z istotnym zużyciem energii Utrzymanie zgodności zasad eksploatacji i utrzymania urządzeń z istniejącymi udokumentowanymi instrukcjami bądź procedurami bądź identyfikacja braku uregulowań w tym zakresie. Opomiarowanie bieżącego zużycia energii do zapotrzebowania na energię Narzędzie pozwalające poprawiać efektywność energetyczną DNV Business Assurance. All rights reserved. 28

27 Global impact for a safe and sustainable future DNV Business Assurance. All rights reserved.

28 DNV Business Assurance. All rights reserved. 31

Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw

Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw Seminarium internetowe 7marca2011 r. Nowoczesne systemy zarządzania Tomasz Gasiński

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Audyty energetyczne w zakładzie przemysłowym. Osiągniesz więcej, zużywając mniej.

Audyty energetyczne w zakładzie przemysłowym. Osiągniesz więcej, zużywając mniej. Trade Media International Holdings Seminarium Jak zmniejszyć koszty energii w zakładach przemysłowych 9 marca 2011, Warszawa Audyty energetyczne w zakładzie przemysłowym. Osiągniesz więcej, zużywając mniej.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna u źródeł

Efektywność energetyczna u źródeł Efektywność energetyczna u źródeł Zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio szybciej niż jej podaż, a świat zużywa jej zbyt wiele i robi to nieefektywnie. Wymusza to bardziej efektywne wytwarzanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Roman Kołodziej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Wstęp Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm Dr inż. Grzegorz Błajszczak Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm Energy efficiency a review of regulation and standards Termin efektywność

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Energy efficiency - a review of regulation and standards Dr inż. Grzegorz Błajszczak PSE Operator S.A. Termin efektywność energetyczna oznacza ilość

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w mikroprzedsiębiorstwie Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego rozwojowego Uwarunkowania i mechanizmy i racjonalizacji gospodarowania energią

Bardziej szczegółowo