Deklaracja środowiskowa. Wydanie I, Egzemplarz 1, Wrzesień Interseroh Organizacja Odzysku S.A. ul. Jakuba Kubickiego 17 lok Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deklaracja środowiskowa. Wydanie I, Egzemplarz 1, Wrzesień 2013. Interseroh Organizacja Odzysku S.A. ul. Jakuba Kubickiego 17 lok. 27 02 954 Warszawa"

Transkrypt

1 Deklaracja środowiskowa Wydanie I, Egzemplarz 1, Wrzesień 2013 Interseroh Organizacja Odzysku S.A. ul. Jakuba Kubickiego 17 lok Warszawa

2 Szanowni Państwo, Jeśli nie zmienimy naszego sposobu gospodarki pozbawimy siebie samych podstaw do życia cytat z przemówienia jednego z przywódców europejskich podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20). Odbyła się ona w 20 lat po zorganizowanym w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro Szczycie Ziemi, podczas którego uzgodniono i przyjęto w obowiązującej formie ideę i zasady zrównoważonego rozwoju. Założeniem szczytu było stymulowanie dalszych rozwiązań w gospodarce światowej w celu ratowania naszej planety z równoczesną poprawą warunków życia. Te krótkie zdanie w pełni oddaje dążenia i cele, jakie przyświecają działalności Interseroh Organizacji Odzysku S.A. Działając na rynku odzysku recyklingu surowców pragniemy w pełni uczestniczyć w wielkim wyzwaniu, jakie czeka społeczność międzynarodową w XXI wieku. Odpowiedzialność i troska za społeczeństwo i środowisko przyświeca Nam od początku działalności. Niniejsza deklaracja ma na celu przybliżyć Państwu obszar działalności organizacji oraz przedstawić zakres proekologicznych wyzwań, jakie stawiamy sobie każdego dnia naszej pracy. Z poważaniem, Martin Ulke Anna Grom Członek Zarządu Członek Zarządu

3 Spis treści Podstawowe informacje 4 Zakres działalności Interseroh Organizacja Odzysku S.A. 6 Współtworzenie krajowego systemu recyklingu odpadów opakowaniowych 6 Działalność edukacyjna 6 Innowacje 7 Aktywny udział w tworzeniu aktów prawnych 9 System Zarządzania Środowiskowego 9 Struktura organizacyjna i odpowiedzialność 11 Polityka środowiskowa 13 Komunikacja 1 Aspekty środowiskowe 1 Cele i zadania środowiskowe 22 Efekty działalności środowiskowej 23 Zaangażowanie pracowników organizacji w poprawę efektów działalności środowiskowej 28 Podsumowanie 29 Oświadczenie akredytowanego weryfikatora środowiskowego 29

4 Deklaracja środowiskowa Interseroh Podstawowe informacje Podstawowe informacje. Interseroh Organizacja Odzysku S.A. została powołana w 2006 r. w celu realizacji na rzecz polskich klientów zobowiązań wynikających z Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami). Jako niezależne przedsiębiorstwo działające w środowisku międzynarodowym Interseroh Organizacja Odzysku S.A. oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług w zakresie odzysku recyklingu odpadów opakowaniowych.spółka akcyjna Interseroh z siedzibą w Kolonii, zajmująca się odzyskiem surowców wtórnych, została założona w 1991 r. jako gwarant dla Duale System Deutschland (system dualny, Niemcy) oraz rozwiązań branżowych w zakresie odprowadzania zwrotnego i odzysku opakowań stosowanych do transportu. Interseroh wchodzi w skład ALBA Group międzynarodowego holdingu, którego domeną jest recykling i unieszkodliwianie odpadów. 4

5 Deklaracja środowiskowa Interseroh Podstawowe informacje ALBA Group działa pod dwoma markami ALBA i Interseroh wraz z około 200 spółkami córkami i spółkami zależnymi w Niemczech i Europie oraz Azji i USA. Roczne obroty spółki zatrudniającej łącznie prawie 9000 pracowników sięgają 3,2 miliarda euro. Czyni to z ALBA Group jedno z głównych przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie recyklingu i ochrony środowiska oraz dostawców surowców na świecie. Podstawową działalnością operacyjną Interseroh jest organizacja zbiórki opakowań i produktów oraz obrót złomem stalowym i metalowym. ALBA koncentruje się natomiast głównie na usługach utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, obrotem surowców wtórnych, projektowaniu oraz obsłudze urządzeń służących do recyklingu i produkcji, jak również planowaniem i świadczeniem usług związanych z kompleksową obsługą obiektów. Grupa Interseroh w Polsce to: a) Interseroh Organizacja Odzysku S.A.: siedziba - Warszawa, biuro handlowe - Łódź, (w lipcu 2013 roku uruchomione zostało biuro handlowe w Tarnowie) b) Interseroh Polska Sp. z o.o. (Warszawa) Centrala adres: ul. Kubickiego 17, lok Warszawa telefon: +(48) fax: +(48) Biura handlowe adres: ul. Zachodnia Łódź telefon: +(48) fax: +(48) adres: ul. Mickiewicza Tarnów telefon: +(48)

6 Deklaracja środowiskowa Interseroh Zakres działalności Interseroh Organizacja Odzysku S.A. Zakres działalności Interseroh Organizacja Odzysku S.A. Współtworzenie Krajowego Systemu Recyklingu Odpadów Opakowaniowych. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi Spółka realizuje w imieniu 2 00 swoich klientów obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych po towarach wprowadzanych na rynek krajowy. Wykorzystując potencjał ALBA Group oraz szeroką listę sprawnie, a co najważniejsze, zgodnie z prawem funkcjonujących recyklerów świadczymy usługi na najwyższym poziomie, walnie przyczyniając się do obniżenia masy odpadów opakowaniowych trafiających na składowisko. Działalność edukacyjna. Działalność edukacyjną prowadzimy na dwóch płaszczyznach - w obszarze społeczności lokalnych oraz w obszarze przedsiębiorstw. Pierwsza forma to współudział przy organizacji oraz uczestnictwo w różnych formach pikników ekologicznych, np: Warszawskie Dni Recyklingu - zajęcia edukacyjne dla dzieci, nauka zasad recyklingu i ochrony środowiska EKO - Liga - organizowane przez EUROCASH pikniki rodzinne przybliżające tematykę recyklingu Liczne szkolenia dla dzieci z przedszkoli i szkół w zakresie edukacji ekologicznej Edukacja w obszarze przedsiębiorstw to przede wszystkim szkolenia dla pracowników w zakresie wymagań prawnych w obszarze ochrony środowiska oraz zasad właściwej gospodarki odpadami. Dodatkowo w ALBA Group powołana została nowa Spółka, działająca na terenie Polski, a mianowicie Interseroh Polska Sp. z o.o., która we ścisłej współpracy z Organizacją Odzysku świadczy usługi 6

7 Deklaracja środowiskowa Interseroh Zakres działalności Interseroh Organizacja Odzysku S.A. w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz BHP, w tym szkolenia oraz zarządzanie środowiskiem i BHP w przedsiębiorstwie. Innowacje. Ścisła współpraca w ALBA Group w zakresie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wydłużenia życia i dalszego wykorzystania odpadów opakowaniowych poprzez opracowywanie nowoczesnych metod recyklingu i pozyskiwania energii z odpadów. W tym zakresie współpracujemy z Instytutem Fraunhofer UMSICHT ds. techniki ochrony środowiska, bezpieczeństwa i energii, który jest jednym z 60 Instytutów Towarzystwa Fraunhofer w Niemczech. Fraunhofer UMSICHT zajmuje się badaniami i opracowywaniem technologii przemysłowych związanych z przemysłem. W ten sposób jest pionierem innowacyjnych rozwiązań technicznych z dziedziny inżynierii środowiska, technologii materiałowej, procesowej i energetycznej. Główny cel stanowi ciągłe podwyższanie jakości życia ludzi przy jednoczesnej ochronie środowiska oraz wspieranie innowacyjności gospodarki. Instytut Fraunhofer UMSICHT opracował metodę obliczania redukcji emisji gazów cieplarnianych uzyskanej dzięki poddaniu odpadów odzyskowi i recyklingowi. Metoda powstała dzięki badaniom nad porównaniem produkcji dóbr z surowców wtórnych z produkcją dóbr z surowców pierwotnych. Dzięki przyjętej metodzie jesteśmy w stanie wyliczyć w jaki sposób nasi klienci, poprzez powierzenie nam obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, przyczynili się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dla potwierdzenia wyliczonego efektu wręczamy klientom certyfikat potwierdzający wielkości redukcji: 7

8 Deklaracja środowiskowa Interseroh Zakres działalności Interseroh Organizacja Odzysku S.A. 8

9 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Aktywny udział w tworzeniu aktów prawnych. Profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie prowadzenia odzysku i recyklingu upoważnia nas do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska. Swój udział prowadzimy indywidualnie w procesie konsultacji społecznych jak i we współpracy z innymi podmiotami, np. opiniowanie treści projektu Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi we współpracy z Polską Izbą Gospodarki Odpadami. System Zarządzania Środowiskowego. Najwyższe Kierownictwo podjęło decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) w Interseroh Organizacja Odzysku S.A. w oparciu o wymagania normy ISO W swym zakresie system obejmuje: organizowanie, zarządzanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności recyklingiem odpadów. W siedzibie głównej organizacji prowadzone są wszystkie procesy związane z nadzorem nad znaczącymi aspektami środowiskowymi. Biuro handlowe Łódź (a od lipca 2013 także Biuro handlowe Tarnów) prowadzi tylko i wyłącznie proces sprzedaży. Pierwszym krokiem na drodze wdrażania SZŚ było powołanie na drodze uchwały stanowiska Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Zarządzania, którego zadanie jest przygotowanie, wdrożenie, utrzymanie i nadzorowanie SZŚ w organizacji. Podstawą do wdrożenia i funkcjonowania SZŚ jest cykl Deminga, zwany też cyklem PDCA (Plan, Do, Check, Act; Planuj, Wykonaj, Sprawdzaj, Działaj). 9

10 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego PLANUJ DZIAŁAJ WYKONAJ SPRAWDŹ Rys. 1. Cykl PDCA Założenie powyższego cyklu umożliwiają ciągle doskonalenie w każdym obszarze/procesie funkcjonowania organizacji. Kierując się tymi założeniami, wszystkie podjęte działania w organizacji realizujemy w następujący sposób: Planuj - dokładnie zaplanuj każde założone działanie zanim przejdziesz do jego realizacji Wykonaj - realizuj podjęte działania zgodnie z przyjętym planem Sprawdź - przy użyciu zidentyfikowanych narzędzi sprawdź czy efekty podjętych działań są zadawalające Działaj - jeżeli wszystkie podjęte zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem, działaj zawsze w ten sprawdzony sposób. Jeżeli efekty działań nie są satysfakcjonujące, zaplanuj odpowiednie rozwiązania w celu wyeliminowania błędów (przechodząc do następnego etapu cyklu PDCA) Podstawową funkcją SZŚ w organizacji jest minimalizowanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko poprzez właściwą identyfikację aspektów środowiskowych oraz powiązanie i zrozumienie ich wpływu na środowisko. 10

11 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Ramę funkcjonowania SZŚ w Interseroh Organizacja Odzysku S.A. zobrazowano na poniższym rysunku: IDENTYFIKUJ NADZORUJ ZREDUKUJ U ŹRÓDŁA MINIMALIZUJ NEGATYWNY WPŁYW audyty i przeglady obserwacje pracowników i zainteresowanych stron wymagania prawne analizy środowiskowe monitoring wskaźniki sterowanie operacyjne działania zapobiegawcze działania korekcyjne i korygujące Rys.2. Ramy funkcjonowania SZŚ Struktura organizacyjna i odpowiedzialność. Struktura organizacyjna Spółki obejmuje wszystkie kluczowe obszary jej funkcjonowania, zaś jej konstrukcja zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz ustalenie jasno określonych zależności pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Poniżej przedstawiono graficzne odzwierciedlenie struktury organizacyjnej Interseroh Organizacja Odzysku S.A.: 11

12 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego ZARZĄD PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KSIĘGOWOŚĆ OPŁATA PRODUKTOWA ADMINISTRACJA MARKETING I INNOWACJE Dyrektor Regionu Południe Specjalista ds. Recyklingu Dział Sprzedaży Rys. 3. Struktura organizacyjna. Każdy z pracowników został zapoznany z zakresem swoich uprawnień i odpowiedzialności, dobranych zgodnie z określonymi wymaganiami co do każdego ze stanowisk. W celu realizacji zadań związanych z wdrożeniem, nadzorem i utrzymanie sprawnie funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskiem Zarząd powołał Pana Tomasza Szczudło na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Zarządzania. Odpowiada on za: utrzymanie, nadzór i ciągłe doskonalenie SZŚ realizację i upowszechnianie Polityki Środowiskowej opracowanie, aktualizowanie i rozpowszechnianie Księgi Środowiskowe przygotowanie dokumentów wejściowych, przeprowadzenie (we współpracy z Najwyższym kierownictwem) oraz opracowanie raportu z Przeglądu Środowiskowego nadzór nad realizacją Programu Środowiskowego 12

13 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego nadzór nad aspektami środowiskowymi i wymaganiami prawnymi nadzór nad dokumentami i zapisami nadzór i przeprowadzanie działań krygujących i naprawczych, ocenę skuteczności podjętych działań organizację, przeprowadzanie i tworzenie raportów z audytów środowiskowych współpracę ze wszystkimi pracownikami Spółki nad doskonaleniem Systemu, ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie SZS Polityka środowiskowa. Najwyższe Kierownictwo Spółki określiło polityką środowiskową organizacji kierując się wytycznymi normy ISO 14001, takimi jak: przyjęta polityka jest odpowiednia dla charakteru, skali oraz wpływów na środowisko działań, wyrobów i usług organizacji zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom zawiera zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązuje i które dotyczą jej aspektów środowiskowych stanowi ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu organizacji, jest publicznie dostępna 13

14 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Polityka środowiskowa. Działalność Interseroh Organizacja Odzysku S.A. związana jest z ogólnokrajowym systemem gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wypełniając, w imieniu naszych klientów, obowiązek odzysku i recyklingu opakowań po towarach wprowadzonych na rynek krajowy walnie przyczyniamy się do redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska, redukcji zużycia zasobów naturalnych i ogólnej poprawy stanu środowiska naturalnego. Zarząd Spółki będąc w pełni świadomym aspektów środowiskowych oraz wywieranego przez organizację wpływu na środowisko ustanawia niniejszą politykę środowiskową wzywając wszystkich pracowników do współodpowiedzialności za jej realizację. Działając w sposób celowy, zaplanowany i zorganizowany dążymy do ciągłego ograniczania wpływu organizacji na środowisko poprzez redukcję zagrożeń u źródła oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Stawiając sobie jako nadrzędne działanie poprawę efektów działalności środowiskowej wdrażamy i ciągle doskonalimy system zarządzania środowiskiem. Kierownictwo organizacji zobowiązuje się także do: ścisłego monitoringu oraz spełnienia wymagań prawnych i innych w obszarze środowiskowym, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi prowadzenia przejrzystego systemu monitoringu oraz doboru podwykonawców w zakresie prowadzenia procesów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich aspektów środowiskowych i spełnienia wymagań prawnych i innych przez podwykonawców aktywnego udziału w prowadzeniu edukacji ekologicznej Zarząd organizacji deklaruje, iż powyższa polityka została zakomunikowana pracownikom Spółki oraz zainteresowanym stronom. Martin Ulke Anna Grom Członek Zarządu Członek Zarządu Warszawa, 02 września 2013 r. Wersja 1 14

15 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Komunikacja. Podstawową formą komunikacji zewnętrznej jest strona internetowa, na której udostępnione są najważniejsze dokumenty SZŚ. Zainteresowane strony mogą zapoznać się tutaj z niniejszą Deklaracją Środowiskową, która została wybran jako forma przekazania informacji na temat aspektów środowiskowych organizacji oraz Polityki Środowiskowej. Na stronie znajdują się także numery telefonów i adresy e- mail. Dodatkowo udostępniono zakładkę "formularz kontaktowy", gdzie każdy poprzez jego wypełnienie może przekazać dowolną informację bezpośrednio do organizacji. Każdy z pracowników, w zakresie swoich obowiązków, upoważniony jest do kontaktu z jednostkami samorządowymi, organami państwowymi oraz zainteresowanymi stronami w sprawach dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska. W celu aktywnej komunikacji zewnętrznej Spółka bierze bezpośredni udział w wydarzeniach o charakterze ekologicznym oraz współpracuje przy organizacji pikników ekologicznych. Dodatkowo prowadząc działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio nawiązuje kontakt z zainteresowanymi stronami. Aspekty środowiskowe. W wyniku przeprowadzonego Przeglądu Środowiskowego dokonaliśmy pełnej identyfikacji, a następnie oceny naszego oddziaływania ze środowiskiem. Wynikiem czego powstał wykaz aspektów środowiskowych z podziałem na następujące grupy: Aspekty bezpośrednie negatywne związane nierozerwalnie z działalnością organizacji, będące bezpośrednią przyczyną negatywnych skutków w środowisku Aspekty bezpośrednie pozytywne są wynikiem działalności organizacji przyczyniającej się do pozytywnych zmian w środowisku, poprawy jego stanu Aspekty pośrednie działalność, na którą organizacja nie ma bezpośredniego 1

16 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego wpływu, kontroli. Zwykle dotyczy ona działalności kontrahentów współpracujących z organizacją. Może nie mamy uprawnień do zmian w ich działalności, ale np. poprzez określanie warunków współpracy możemy nakłaniać ich do proekologicznego sposobu prowadzenia swoich procesów W celu wyodrębnienia aspektów znaczących podlegających szczególnej kontroli i nadzorowi przyjęliśmy następujące kryteria oceny: a) istnienie stosownych przepisów w dziedzinie środowiska i ich wymagań [WP] wymaganie nie określone - 1 pkt wymaganie określone na drodze ustawy, rozporządzenia, dyrektywy - pkt wymaganie określone na drodze pozwolenia decyzji lub umowy - 10 pkt b) możliwość wyrządzenia szkód w środowisku [WŚ] małe - niemierzalne, nie powoduje szkód w środowisku, lub szkody są znikome - 1 pkt średnie - mierzalne, powoduje zauważalne szkody w środowisku - pkt duże - znaczące, powoduje wysokie zanieczyszczenie, często nieodwracalne - 10 pkt c) znaczenie dla zainteresowanych stron i pracowników organizacji [ZSP] małe - nieznaczący, brak skarg, wniosków, uwag - 1 pkt średnie - zauważalne, pojawiają się skargi, uwagi, wnioski - pkt duże - znaczące, liczne protesty i uwagi paraliżujące normalne funkcjonowanie - 10pkt 16

17 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego d) wysokość ponoszonych lub potencjalnych kosztów [WK] małe - bez kosztowe, brak nakładów - 1 pkt średnie - zauważalne, wysokość ponoszonych lub przewidywanych kosztów do 1% wysokości rocznych przychodów - pkt duże - zauważalne, wysokość ponoszonych lub przewidywanych kosztów przekracza 1% wysokości rocznych przychodów - 10pkt Po przyznaniu klasyfikacji punktowej dla wszystkich aspektów sumuje się przyznane punkty. Jeśli suma punktów przekroczy próg 21 punktów, wtedy aspekt uznaje się za aspekt znaczący. AZ = WP + WŚ + ZSP + WK Niezależnie od wyników oceny Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania ma prawo nadać danemu aspektowi status aspektu znaczącego kierując się nabytą wiedzą i doświadczeniem (np. w przypadku, gdy dla danego aspektu nie są spełnione wymagania prawne). Lista aspektów i ich ocena. 17

18 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Aspekty środowiskowe Interseroh Organizacja Odzysku S.A. Źródło aspektu Aspekt środowiskowy Wymaganie prawne lub inne WP Ocena aspektu WŚ ZSP WK Wynik oceny Rodzaj aspektu Wpływ na środowisko ASPEKTY BEZPOŚREDNIE NEGATYWNE Zużycie mediów - energia elektryczna, energia cieplna, woda umowa z Warszawski Holding Nieruchomości 1 16 normalny Zużycie nieodnawialnych źródeł energii Ścieki socjalno - bytowe umowa z Warszawski Holding Nieruchomości normalny Zanieczyszczenie wód Odpady - papier biurowy Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi normalny Wycinka drzew, obciążenie środowiska wynikające z emisji odpadów Biuro Odpady - sprzęt elektryczny i elektroniczny Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi normalny Obciążenie środowiska wynikające z emisji odpadów Zmieszane odpady komunalne Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 1 16 normalny Składowanie odpadów na składowisku Odpady - tonery/cartridge do drukarek Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 1 16 normalny Obciążenie środowiska wynikające z emisji odpadów 18

19 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Aspekty środowiskowe Interseroh Organizacja Odzysku S.A. Źródło aspektu Aspekt środowiskowy Wymaganie prawne lub inne WP Ocena aspektu WŚ ZSP WK Wynik oceny Rodzaj aspektu Wpływ na środowisko ASPEKTY BEZPOŚREDNIE NEGATYWNE Sytuacje awaryjne - pożar budynku umowa z Warszawski Holding Nieruchomości 20 normalny awaryjny Krótkotrwała i intensywna emisja zanieczyszczeń Sytuacje awaryjne - uszkodzenie urządzeń eksploatowanych w siedzibie firmy Ustawaz dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 1 16 normalny awaryjny Obciążenie środowiska wynikające z emisji odpadów Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazów z eksploatacji pojazdów z silnikami spalinowymi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) normalny Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Zużycie zasobów naturalnych - ropa naftowa brak wymagania normalny Zużycie nieodnawialnych źródeł emisji Transport Hałas Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U nr 120 poz. 826) 1 16 normalny Szkodliwe działanie hałasu na człowieka i środowiska Sytuacje awaryjne - wyciek płynów eksploatacyjnych z pojazdów Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 20 normalny awaryjny Zanieczyszczenie gruntów i wód 19

20 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Aspekty środowiskowe Interseroh Organizacja Odzysku S.A. Źródło aspektu Aspekt środowiskowy Wymaganie prawne lub inne WP Ocena aspektu WŚ ZSP WK Wynik oceny Rodzaj aspektu Wpływ na środowisko ASPEKTY BEZPOŚREDNIE POZYTYWNE Działalność statutowa organizacji Edukacja Ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych trafiających na składowiska Podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie i podmiotach gospodarczych Aspekty pozytywne nie podlegają ocenie punktowej. Decyzją Pełnomocnika traktowane są automatycznie jako aspekty znaczące z uwagi na to, iż stanowią podstawę działalności organizacji podlegającej stalej kontroli i planowanym dzialaniom w celu dążenia do doskonalenia. Odciążenie przepełnionych składowisk odpadów Wzrost świadomości ekologicznej ASPEKTY POŚREDNIE Emisja z instalacji podwykonawców - recyklerów Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) znaczący Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Procesy odzysku i recyklingu Odpady powstające w wyniku prowadzonych procesów w instalacjach recyklerów Zużycie mediów i zasobów naturalnych podczas procesów odzysku i recyklingu Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U poz. 21 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U nr 11 poz z późniejszymi zmianami) znaczący znaczący Obciążenie środowiska wynikające z emisji odpadów Zużycie nieodnawialnych źródeł energii 20

21 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Aspekty środowiskowe Interseroh Organizacja Odzysku S.A. Źródło aspektu Aspekt środowiskowy Wymaganie prawne lub inne WP Ocena aspektu WŚ ZSP WK Wynik oceny Rodzaj aspektu Wpływ na środowisko ASPEKTY POŚREDNIE Transport Hałas Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U nr 120 poz. 826) 1 16 normalny Szkodliwe działanie hałasu na ludzi i środowisko Emisja z pojazdów silnikowych podwykonawców Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) 20 normalny Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 21

22 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Cele i zadania środowiskowe. W celu poprawy efektów działalności środowiskowej Interseroh Organizacja Odzysku S.A. określiła cele strategiczne dla swojej działalności oraz zadania, służące realizacji przyjętych celów. Zarówno cele jak i zadania swą genezę biorą ze zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem znaczących aspektów środowiskowych. Poniżej przedstawiamy nasze cele i zadania: A: Zwiększenie masy odpadów opakowaniowych poddawanych odzyskowi i recyklingowi o 10 % w stosunku do roku poprzedniego: Zwiększenie ilości przedsiębiorstw (wprowadzających do 100 Mg opakowań na rynek krajowy) wypełniających obowiązek z zakresu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (za pośrednictwem Interseroh Organizacja Odzysku S.A.) o % w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększenie ilości przedsiębiorstw (wprowadzających powyżej 100 Mg opakowań na rynek krajowy) wypełniających obowiązek z zakresu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (za pośrednictwem Interseroh Organizacja Odzysku S.A.) o 1 [szt] w stosunku do roku poprzedniego. B: Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko - działalność recyklerów: Przeprowadzeniu minimum 2 audytów kontrolno - edukacyjnych wśród recyklerów współpracujących z Organizacja C: Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa i przedsiębiorstw: Zwiększenie ilości szkoleń organizowanych przez Spółkę w przedsiębiorstwach o % rocznie 22

23 Deklaracja środowiskowa Interseroh Efekty działalności środowiskowej zwiększenie ilości odbiorców edukacji ekologicznej o % rocznie Dodatkowo organizacja podjęła decyzję o wyznaczeniu celów i zadań dla aspektów niebędących aspektami znaczącymi, ale ściśle powiązanych z zaangażowaniem pracowników w poprawę efektywności ekologicznej: Obniżenie ilości zużycia papieru biurowego w przeliczeniu na jednego klienta o % w stosunku do roku poprzedniego Obniżenie ilości zużycia paliwa w samochodach służbowych w przeliczeniu na jednego klienta o % w stosunku do roku poprzedniego Efekty działalności środowiskowej. Wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony w Spółce system zarządzania środowiskowego ma przede wszystkim na celu zarządzanie aspektami środowiskowymi. W przypadku aspektów negatywnych dążymy do ciągłego ograniczania ich wpływu na środowisko, w przypadku zaś aspektów pozytywnych cały nacisk kładziony jest na wzmocnienie ich oddziaływania. Powyższe założenia realizujemy poprzez sprawnie funkcjonujący system monitoringu poszczególnych obszarów i procesów działalności Spółki, rzetelną weryfikację systemu (głównie poprzez audyty oraz przegląd systemu) oraz ciągłemu doskonaleniu. Główne wskaźniki efektywności środowiskowej określone w Rozporządzeniu EMAS III, odnoszące się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych nie zostały uwzględnione, gdyż nie mają one zastosowania do zidentyfikowanych przez organizację znaczących aspektów środowiskowych. 23

24 Deklaracja środowiskowa Interseroh Efekty działalności środowiskowej Na potrzeby zobrazowania efektów działalności ekologicznej Spółka opracowała następujące wskaźniki efektywności środowiskowej: A: Recykling odpadów opakowaniowych: ASPEKT: Ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych trafiających na składowiska MIERNIK A Wob = Rob2012 ( 1 ) * 100[%] Rob2011 GDZIE WOB Miernik zmian w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych [%] ROB2012 ROB2011 Ilości odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi w 2012r. [Mg/rok] Ilości odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi w 2011r. [Mg/rok] Wob = ( ) * 100[%] = 121,70 [%]

25 Deklaracja środowiskowa Interseroh Efekty działalności środowiskowej Wykres 1. Masa odpadów opakowaniowych poszczególnych frakcji poddanych recyklingowi w latach w [Mg/rok] opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z aluminium opakowania ze stali opakowania ze papieru opakowania ze szkła opakowania ze drewna B: Ilość klientów obsługiwanych przez Interseroh Organizacja Odzysku S.A. w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. ASPEKT: Ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych trafiających na składowiska MIERNIK B GDZIE Wkl = Rkl2012 ( 1 ) * 100[%] Rkl2011 WKL Miernik zmian ilości klientów z podpisaną umową na świadczenie usług w zakresie odzywku i recyklingu odpadów (%) RKL2012 RKL2011 Ilości podpisanych umów na koniec 2012 r. (szt.) Ilości podpisanych umów na koniec 2011 r. (szt.) 2

26 Deklaracja środowiskowa Interseroh Efekty działalności środowiskowej Wkl = ( ) * 100[%] = 122,96 [%] 967 Wykres 2. Ilość [szt/rok] klientów Interseroh Organizacja Odzysku S.A. w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ilość klientów - przedsiębiorców C: Odbiorcy Edukacji Ekologicznej. ASPEKT: Podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie i podmiotach gospodarczych oraz wszystkie aspekty pośrednie. 26

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo