Deklaracja środowiskowa. Wydanie I, Egzemplarz 1, Wrzesień Interseroh Organizacja Odzysku S.A. ul. Jakuba Kubickiego 17 lok Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deklaracja środowiskowa. Wydanie I, Egzemplarz 1, Wrzesień 2013. Interseroh Organizacja Odzysku S.A. ul. Jakuba Kubickiego 17 lok. 27 02 954 Warszawa"

Transkrypt

1 Deklaracja środowiskowa Wydanie I, Egzemplarz 1, Wrzesień 2013 Interseroh Organizacja Odzysku S.A. ul. Jakuba Kubickiego 17 lok Warszawa

2 Szanowni Państwo, Jeśli nie zmienimy naszego sposobu gospodarki pozbawimy siebie samych podstaw do życia cytat z przemówienia jednego z przywódców europejskich podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20). Odbyła się ona w 20 lat po zorganizowanym w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro Szczycie Ziemi, podczas którego uzgodniono i przyjęto w obowiązującej formie ideę i zasady zrównoważonego rozwoju. Założeniem szczytu było stymulowanie dalszych rozwiązań w gospodarce światowej w celu ratowania naszej planety z równoczesną poprawą warunków życia. Te krótkie zdanie w pełni oddaje dążenia i cele, jakie przyświecają działalności Interseroh Organizacji Odzysku S.A. Działając na rynku odzysku recyklingu surowców pragniemy w pełni uczestniczyć w wielkim wyzwaniu, jakie czeka społeczność międzynarodową w XXI wieku. Odpowiedzialność i troska za społeczeństwo i środowisko przyświeca Nam od początku działalności. Niniejsza deklaracja ma na celu przybliżyć Państwu obszar działalności organizacji oraz przedstawić zakres proekologicznych wyzwań, jakie stawiamy sobie każdego dnia naszej pracy. Z poważaniem, Martin Ulke Anna Grom Członek Zarządu Członek Zarządu

3 Spis treści Podstawowe informacje 4 Zakres działalności Interseroh Organizacja Odzysku S.A. 6 Współtworzenie krajowego systemu recyklingu odpadów opakowaniowych 6 Działalność edukacyjna 6 Innowacje 7 Aktywny udział w tworzeniu aktów prawnych 9 System Zarządzania Środowiskowego 9 Struktura organizacyjna i odpowiedzialność 11 Polityka środowiskowa 13 Komunikacja 1 Aspekty środowiskowe 1 Cele i zadania środowiskowe 22 Efekty działalności środowiskowej 23 Zaangażowanie pracowników organizacji w poprawę efektów działalności środowiskowej 28 Podsumowanie 29 Oświadczenie akredytowanego weryfikatora środowiskowego 29

4 Deklaracja środowiskowa Interseroh Podstawowe informacje Podstawowe informacje. Interseroh Organizacja Odzysku S.A. została powołana w 2006 r. w celu realizacji na rzecz polskich klientów zobowiązań wynikających z Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami). Jako niezależne przedsiębiorstwo działające w środowisku międzynarodowym Interseroh Organizacja Odzysku S.A. oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług w zakresie odzysku recyklingu odpadów opakowaniowych.spółka akcyjna Interseroh z siedzibą w Kolonii, zajmująca się odzyskiem surowców wtórnych, została założona w 1991 r. jako gwarant dla Duale System Deutschland (system dualny, Niemcy) oraz rozwiązań branżowych w zakresie odprowadzania zwrotnego i odzysku opakowań stosowanych do transportu. Interseroh wchodzi w skład ALBA Group międzynarodowego holdingu, którego domeną jest recykling i unieszkodliwianie odpadów. 4

5 Deklaracja środowiskowa Interseroh Podstawowe informacje ALBA Group działa pod dwoma markami ALBA i Interseroh wraz z około 200 spółkami córkami i spółkami zależnymi w Niemczech i Europie oraz Azji i USA. Roczne obroty spółki zatrudniającej łącznie prawie 9000 pracowników sięgają 3,2 miliarda euro. Czyni to z ALBA Group jedno z głównych przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie recyklingu i ochrony środowiska oraz dostawców surowców na świecie. Podstawową działalnością operacyjną Interseroh jest organizacja zbiórki opakowań i produktów oraz obrót złomem stalowym i metalowym. ALBA koncentruje się natomiast głównie na usługach utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, obrotem surowców wtórnych, projektowaniu oraz obsłudze urządzeń służących do recyklingu i produkcji, jak również planowaniem i świadczeniem usług związanych z kompleksową obsługą obiektów. Grupa Interseroh w Polsce to: a) Interseroh Organizacja Odzysku S.A.: siedziba - Warszawa, biuro handlowe - Łódź, (w lipcu 2013 roku uruchomione zostało biuro handlowe w Tarnowie) b) Interseroh Polska Sp. z o.o. (Warszawa) Centrala adres: ul. Kubickiego 17, lok Warszawa telefon: +(48) fax: +(48) Biura handlowe adres: ul. Zachodnia Łódź telefon: +(48) fax: +(48) adres: ul. Mickiewicza Tarnów telefon: +(48)

6 Deklaracja środowiskowa Interseroh Zakres działalności Interseroh Organizacja Odzysku S.A. Zakres działalności Interseroh Organizacja Odzysku S.A. Współtworzenie Krajowego Systemu Recyklingu Odpadów Opakowaniowych. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi Spółka realizuje w imieniu 2 00 swoich klientów obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych po towarach wprowadzanych na rynek krajowy. Wykorzystując potencjał ALBA Group oraz szeroką listę sprawnie, a co najważniejsze, zgodnie z prawem funkcjonujących recyklerów świadczymy usługi na najwyższym poziomie, walnie przyczyniając się do obniżenia masy odpadów opakowaniowych trafiających na składowisko. Działalność edukacyjna. Działalność edukacyjną prowadzimy na dwóch płaszczyznach - w obszarze społeczności lokalnych oraz w obszarze przedsiębiorstw. Pierwsza forma to współudział przy organizacji oraz uczestnictwo w różnych formach pikników ekologicznych, np: Warszawskie Dni Recyklingu - zajęcia edukacyjne dla dzieci, nauka zasad recyklingu i ochrony środowiska EKO - Liga - organizowane przez EUROCASH pikniki rodzinne przybliżające tematykę recyklingu Liczne szkolenia dla dzieci z przedszkoli i szkół w zakresie edukacji ekologicznej Edukacja w obszarze przedsiębiorstw to przede wszystkim szkolenia dla pracowników w zakresie wymagań prawnych w obszarze ochrony środowiska oraz zasad właściwej gospodarki odpadami. Dodatkowo w ALBA Group powołana została nowa Spółka, działająca na terenie Polski, a mianowicie Interseroh Polska Sp. z o.o., która we ścisłej współpracy z Organizacją Odzysku świadczy usługi 6

7 Deklaracja środowiskowa Interseroh Zakres działalności Interseroh Organizacja Odzysku S.A. w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz BHP, w tym szkolenia oraz zarządzanie środowiskiem i BHP w przedsiębiorstwie. Innowacje. Ścisła współpraca w ALBA Group w zakresie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wydłużenia życia i dalszego wykorzystania odpadów opakowaniowych poprzez opracowywanie nowoczesnych metod recyklingu i pozyskiwania energii z odpadów. W tym zakresie współpracujemy z Instytutem Fraunhofer UMSICHT ds. techniki ochrony środowiska, bezpieczeństwa i energii, który jest jednym z 60 Instytutów Towarzystwa Fraunhofer w Niemczech. Fraunhofer UMSICHT zajmuje się badaniami i opracowywaniem technologii przemysłowych związanych z przemysłem. W ten sposób jest pionierem innowacyjnych rozwiązań technicznych z dziedziny inżynierii środowiska, technologii materiałowej, procesowej i energetycznej. Główny cel stanowi ciągłe podwyższanie jakości życia ludzi przy jednoczesnej ochronie środowiska oraz wspieranie innowacyjności gospodarki. Instytut Fraunhofer UMSICHT opracował metodę obliczania redukcji emisji gazów cieplarnianych uzyskanej dzięki poddaniu odpadów odzyskowi i recyklingowi. Metoda powstała dzięki badaniom nad porównaniem produkcji dóbr z surowców wtórnych z produkcją dóbr z surowców pierwotnych. Dzięki przyjętej metodzie jesteśmy w stanie wyliczyć w jaki sposób nasi klienci, poprzez powierzenie nam obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, przyczynili się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dla potwierdzenia wyliczonego efektu wręczamy klientom certyfikat potwierdzający wielkości redukcji: 7

8 Deklaracja środowiskowa Interseroh Zakres działalności Interseroh Organizacja Odzysku S.A. 8

9 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Aktywny udział w tworzeniu aktów prawnych. Profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie prowadzenia odzysku i recyklingu upoważnia nas do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska. Swój udział prowadzimy indywidualnie w procesie konsultacji społecznych jak i we współpracy z innymi podmiotami, np. opiniowanie treści projektu Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi we współpracy z Polską Izbą Gospodarki Odpadami. System Zarządzania Środowiskowego. Najwyższe Kierownictwo podjęło decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) w Interseroh Organizacja Odzysku S.A. w oparciu o wymagania normy ISO W swym zakresie system obejmuje: organizowanie, zarządzanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności recyklingiem odpadów. W siedzibie głównej organizacji prowadzone są wszystkie procesy związane z nadzorem nad znaczącymi aspektami środowiskowymi. Biuro handlowe Łódź (a od lipca 2013 także Biuro handlowe Tarnów) prowadzi tylko i wyłącznie proces sprzedaży. Pierwszym krokiem na drodze wdrażania SZŚ było powołanie na drodze uchwały stanowiska Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Zarządzania, którego zadanie jest przygotowanie, wdrożenie, utrzymanie i nadzorowanie SZŚ w organizacji. Podstawą do wdrożenia i funkcjonowania SZŚ jest cykl Deminga, zwany też cyklem PDCA (Plan, Do, Check, Act; Planuj, Wykonaj, Sprawdzaj, Działaj). 9

10 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego PLANUJ DZIAŁAJ WYKONAJ SPRAWDŹ Rys. 1. Cykl PDCA Założenie powyższego cyklu umożliwiają ciągle doskonalenie w każdym obszarze/procesie funkcjonowania organizacji. Kierując się tymi założeniami, wszystkie podjęte działania w organizacji realizujemy w następujący sposób: Planuj - dokładnie zaplanuj każde założone działanie zanim przejdziesz do jego realizacji Wykonaj - realizuj podjęte działania zgodnie z przyjętym planem Sprawdź - przy użyciu zidentyfikowanych narzędzi sprawdź czy efekty podjętych działań są zadawalające Działaj - jeżeli wszystkie podjęte zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem, działaj zawsze w ten sprawdzony sposób. Jeżeli efekty działań nie są satysfakcjonujące, zaplanuj odpowiednie rozwiązania w celu wyeliminowania błędów (przechodząc do następnego etapu cyklu PDCA) Podstawową funkcją SZŚ w organizacji jest minimalizowanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko poprzez właściwą identyfikację aspektów środowiskowych oraz powiązanie i zrozumienie ich wpływu na środowisko. 10

11 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Ramę funkcjonowania SZŚ w Interseroh Organizacja Odzysku S.A. zobrazowano na poniższym rysunku: IDENTYFIKUJ NADZORUJ ZREDUKUJ U ŹRÓDŁA MINIMALIZUJ NEGATYWNY WPŁYW audyty i przeglady obserwacje pracowników i zainteresowanych stron wymagania prawne analizy środowiskowe monitoring wskaźniki sterowanie operacyjne działania zapobiegawcze działania korekcyjne i korygujące Rys.2. Ramy funkcjonowania SZŚ Struktura organizacyjna i odpowiedzialność. Struktura organizacyjna Spółki obejmuje wszystkie kluczowe obszary jej funkcjonowania, zaś jej konstrukcja zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz ustalenie jasno określonych zależności pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Poniżej przedstawiono graficzne odzwierciedlenie struktury organizacyjnej Interseroh Organizacja Odzysku S.A.: 11

12 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego ZARZĄD PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KSIĘGOWOŚĆ OPŁATA PRODUKTOWA ADMINISTRACJA MARKETING I INNOWACJE Dyrektor Regionu Południe Specjalista ds. Recyklingu Dział Sprzedaży Rys. 3. Struktura organizacyjna. Każdy z pracowników został zapoznany z zakresem swoich uprawnień i odpowiedzialności, dobranych zgodnie z określonymi wymaganiami co do każdego ze stanowisk. W celu realizacji zadań związanych z wdrożeniem, nadzorem i utrzymanie sprawnie funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskiem Zarząd powołał Pana Tomasza Szczudło na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Zarządzania. Odpowiada on za: utrzymanie, nadzór i ciągłe doskonalenie SZŚ realizację i upowszechnianie Polityki Środowiskowej opracowanie, aktualizowanie i rozpowszechnianie Księgi Środowiskowe przygotowanie dokumentów wejściowych, przeprowadzenie (we współpracy z Najwyższym kierownictwem) oraz opracowanie raportu z Przeglądu Środowiskowego nadzór nad realizacją Programu Środowiskowego 12

13 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego nadzór nad aspektami środowiskowymi i wymaganiami prawnymi nadzór nad dokumentami i zapisami nadzór i przeprowadzanie działań krygujących i naprawczych, ocenę skuteczności podjętych działań organizację, przeprowadzanie i tworzenie raportów z audytów środowiskowych współpracę ze wszystkimi pracownikami Spółki nad doskonaleniem Systemu, ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie SZS Polityka środowiskowa. Najwyższe Kierownictwo Spółki określiło polityką środowiskową organizacji kierując się wytycznymi normy ISO 14001, takimi jak: przyjęta polityka jest odpowiednia dla charakteru, skali oraz wpływów na środowisko działań, wyrobów i usług organizacji zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom zawiera zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązuje i które dotyczą jej aspektów środowiskowych stanowi ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu organizacji, jest publicznie dostępna 13

14 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Polityka środowiskowa. Działalność Interseroh Organizacja Odzysku S.A. związana jest z ogólnokrajowym systemem gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wypełniając, w imieniu naszych klientów, obowiązek odzysku i recyklingu opakowań po towarach wprowadzonych na rynek krajowy walnie przyczyniamy się do redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska, redukcji zużycia zasobów naturalnych i ogólnej poprawy stanu środowiska naturalnego. Zarząd Spółki będąc w pełni świadomym aspektów środowiskowych oraz wywieranego przez organizację wpływu na środowisko ustanawia niniejszą politykę środowiskową wzywając wszystkich pracowników do współodpowiedzialności za jej realizację. Działając w sposób celowy, zaplanowany i zorganizowany dążymy do ciągłego ograniczania wpływu organizacji na środowisko poprzez redukcję zagrożeń u źródła oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Stawiając sobie jako nadrzędne działanie poprawę efektów działalności środowiskowej wdrażamy i ciągle doskonalimy system zarządzania środowiskiem. Kierownictwo organizacji zobowiązuje się także do: ścisłego monitoringu oraz spełnienia wymagań prawnych i innych w obszarze środowiskowym, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi prowadzenia przejrzystego systemu monitoringu oraz doboru podwykonawców w zakresie prowadzenia procesów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich aspektów środowiskowych i spełnienia wymagań prawnych i innych przez podwykonawców aktywnego udziału w prowadzeniu edukacji ekologicznej Zarząd organizacji deklaruje, iż powyższa polityka została zakomunikowana pracownikom Spółki oraz zainteresowanym stronom. Martin Ulke Anna Grom Członek Zarządu Członek Zarządu Warszawa, 02 września 2013 r. Wersja 1 14

15 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Komunikacja. Podstawową formą komunikacji zewnętrznej jest strona internetowa, na której udostępnione są najważniejsze dokumenty SZŚ. Zainteresowane strony mogą zapoznać się tutaj z niniejszą Deklaracją Środowiskową, która została wybran jako forma przekazania informacji na temat aspektów środowiskowych organizacji oraz Polityki Środowiskowej. Na stronie znajdują się także numery telefonów i adresy e- mail. Dodatkowo udostępniono zakładkę "formularz kontaktowy", gdzie każdy poprzez jego wypełnienie może przekazać dowolną informację bezpośrednio do organizacji. Każdy z pracowników, w zakresie swoich obowiązków, upoważniony jest do kontaktu z jednostkami samorządowymi, organami państwowymi oraz zainteresowanymi stronami w sprawach dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska. W celu aktywnej komunikacji zewnętrznej Spółka bierze bezpośredni udział w wydarzeniach o charakterze ekologicznym oraz współpracuje przy organizacji pikników ekologicznych. Dodatkowo prowadząc działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio nawiązuje kontakt z zainteresowanymi stronami. Aspekty środowiskowe. W wyniku przeprowadzonego Przeglądu Środowiskowego dokonaliśmy pełnej identyfikacji, a następnie oceny naszego oddziaływania ze środowiskiem. Wynikiem czego powstał wykaz aspektów środowiskowych z podziałem na następujące grupy: Aspekty bezpośrednie negatywne związane nierozerwalnie z działalnością organizacji, będące bezpośrednią przyczyną negatywnych skutków w środowisku Aspekty bezpośrednie pozytywne są wynikiem działalności organizacji przyczyniającej się do pozytywnych zmian w środowisku, poprawy jego stanu Aspekty pośrednie działalność, na którą organizacja nie ma bezpośredniego 1

16 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego wpływu, kontroli. Zwykle dotyczy ona działalności kontrahentów współpracujących z organizacją. Może nie mamy uprawnień do zmian w ich działalności, ale np. poprzez określanie warunków współpracy możemy nakłaniać ich do proekologicznego sposobu prowadzenia swoich procesów W celu wyodrębnienia aspektów znaczących podlegających szczególnej kontroli i nadzorowi przyjęliśmy następujące kryteria oceny: a) istnienie stosownych przepisów w dziedzinie środowiska i ich wymagań [WP] wymaganie nie określone - 1 pkt wymaganie określone na drodze ustawy, rozporządzenia, dyrektywy - pkt wymaganie określone na drodze pozwolenia decyzji lub umowy - 10 pkt b) możliwość wyrządzenia szkód w środowisku [WŚ] małe - niemierzalne, nie powoduje szkód w środowisku, lub szkody są znikome - 1 pkt średnie - mierzalne, powoduje zauważalne szkody w środowisku - pkt duże - znaczące, powoduje wysokie zanieczyszczenie, często nieodwracalne - 10 pkt c) znaczenie dla zainteresowanych stron i pracowników organizacji [ZSP] małe - nieznaczący, brak skarg, wniosków, uwag - 1 pkt średnie - zauważalne, pojawiają się skargi, uwagi, wnioski - pkt duże - znaczące, liczne protesty i uwagi paraliżujące normalne funkcjonowanie - 10pkt 16

17 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego d) wysokość ponoszonych lub potencjalnych kosztów [WK] małe - bez kosztowe, brak nakładów - 1 pkt średnie - zauważalne, wysokość ponoszonych lub przewidywanych kosztów do 1% wysokości rocznych przychodów - pkt duże - zauważalne, wysokość ponoszonych lub przewidywanych kosztów przekracza 1% wysokości rocznych przychodów - 10pkt Po przyznaniu klasyfikacji punktowej dla wszystkich aspektów sumuje się przyznane punkty. Jeśli suma punktów przekroczy próg 21 punktów, wtedy aspekt uznaje się za aspekt znaczący. AZ = WP + WŚ + ZSP + WK Niezależnie od wyników oceny Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania ma prawo nadać danemu aspektowi status aspektu znaczącego kierując się nabytą wiedzą i doświadczeniem (np. w przypadku, gdy dla danego aspektu nie są spełnione wymagania prawne). Lista aspektów i ich ocena. 17

18 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Aspekty środowiskowe Interseroh Organizacja Odzysku S.A. Źródło aspektu Aspekt środowiskowy Wymaganie prawne lub inne WP Ocena aspektu WŚ ZSP WK Wynik oceny Rodzaj aspektu Wpływ na środowisko ASPEKTY BEZPOŚREDNIE NEGATYWNE Zużycie mediów - energia elektryczna, energia cieplna, woda umowa z Warszawski Holding Nieruchomości 1 16 normalny Zużycie nieodnawialnych źródeł energii Ścieki socjalno - bytowe umowa z Warszawski Holding Nieruchomości normalny Zanieczyszczenie wód Odpady - papier biurowy Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi normalny Wycinka drzew, obciążenie środowiska wynikające z emisji odpadów Biuro Odpady - sprzęt elektryczny i elektroniczny Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi normalny Obciążenie środowiska wynikające z emisji odpadów Zmieszane odpady komunalne Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 1 16 normalny Składowanie odpadów na składowisku Odpady - tonery/cartridge do drukarek Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 1 16 normalny Obciążenie środowiska wynikające z emisji odpadów 18

19 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Aspekty środowiskowe Interseroh Organizacja Odzysku S.A. Źródło aspektu Aspekt środowiskowy Wymaganie prawne lub inne WP Ocena aspektu WŚ ZSP WK Wynik oceny Rodzaj aspektu Wpływ na środowisko ASPEKTY BEZPOŚREDNIE NEGATYWNE Sytuacje awaryjne - pożar budynku umowa z Warszawski Holding Nieruchomości 20 normalny awaryjny Krótkotrwała i intensywna emisja zanieczyszczeń Sytuacje awaryjne - uszkodzenie urządzeń eksploatowanych w siedzibie firmy Ustawaz dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 1 16 normalny awaryjny Obciążenie środowiska wynikające z emisji odpadów Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazów z eksploatacji pojazdów z silnikami spalinowymi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) normalny Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Zużycie zasobów naturalnych - ropa naftowa brak wymagania normalny Zużycie nieodnawialnych źródeł emisji Transport Hałas Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U nr 120 poz. 826) 1 16 normalny Szkodliwe działanie hałasu na człowieka i środowiska Sytuacje awaryjne - wyciek płynów eksploatacyjnych z pojazdów Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 20 normalny awaryjny Zanieczyszczenie gruntów i wód 19

20 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Aspekty środowiskowe Interseroh Organizacja Odzysku S.A. Źródło aspektu Aspekt środowiskowy Wymaganie prawne lub inne WP Ocena aspektu WŚ ZSP WK Wynik oceny Rodzaj aspektu Wpływ na środowisko ASPEKTY BEZPOŚREDNIE POZYTYWNE Działalność statutowa organizacji Edukacja Ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych trafiających na składowiska Podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie i podmiotach gospodarczych Aspekty pozytywne nie podlegają ocenie punktowej. Decyzją Pełnomocnika traktowane są automatycznie jako aspekty znaczące z uwagi na to, iż stanowią podstawę działalności organizacji podlegającej stalej kontroli i planowanym dzialaniom w celu dążenia do doskonalenia. Odciążenie przepełnionych składowisk odpadów Wzrost świadomości ekologicznej ASPEKTY POŚREDNIE Emisja z instalacji podwykonawców - recyklerów Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) znaczący Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Procesy odzysku i recyklingu Odpady powstające w wyniku prowadzonych procesów w instalacjach recyklerów Zużycie mediów i zasobów naturalnych podczas procesów odzysku i recyklingu Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U poz. 21 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U nr 11 poz z późniejszymi zmianami) znaczący znaczący Obciążenie środowiska wynikające z emisji odpadów Zużycie nieodnawialnych źródeł energii 20

21 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Aspekty środowiskowe Interseroh Organizacja Odzysku S.A. Źródło aspektu Aspekt środowiskowy Wymaganie prawne lub inne WP Ocena aspektu WŚ ZSP WK Wynik oceny Rodzaj aspektu Wpływ na środowisko ASPEKTY POŚREDNIE Transport Hałas Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U nr 120 poz. 826) 1 16 normalny Szkodliwe działanie hałasu na ludzi i środowisko Emisja z pojazdów silnikowych podwykonawców Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) 20 normalny Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 21

22 Deklaracja środowiskowa Interseroh System zarządzania środowiskowego Cele i zadania środowiskowe. W celu poprawy efektów działalności środowiskowej Interseroh Organizacja Odzysku S.A. określiła cele strategiczne dla swojej działalności oraz zadania, służące realizacji przyjętych celów. Zarówno cele jak i zadania swą genezę biorą ze zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem znaczących aspektów środowiskowych. Poniżej przedstawiamy nasze cele i zadania: A: Zwiększenie masy odpadów opakowaniowych poddawanych odzyskowi i recyklingowi o 10 % w stosunku do roku poprzedniego: Zwiększenie ilości przedsiębiorstw (wprowadzających do 100 Mg opakowań na rynek krajowy) wypełniających obowiązek z zakresu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (za pośrednictwem Interseroh Organizacja Odzysku S.A.) o % w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększenie ilości przedsiębiorstw (wprowadzających powyżej 100 Mg opakowań na rynek krajowy) wypełniających obowiązek z zakresu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (za pośrednictwem Interseroh Organizacja Odzysku S.A.) o 1 [szt] w stosunku do roku poprzedniego. B: Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko - działalność recyklerów: Przeprowadzeniu minimum 2 audytów kontrolno - edukacyjnych wśród recyklerów współpracujących z Organizacja C: Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa i przedsiębiorstw: Zwiększenie ilości szkoleń organizowanych przez Spółkę w przedsiębiorstwach o % rocznie 22

23 Deklaracja środowiskowa Interseroh Efekty działalności środowiskowej zwiększenie ilości odbiorców edukacji ekologicznej o % rocznie Dodatkowo organizacja podjęła decyzję o wyznaczeniu celów i zadań dla aspektów niebędących aspektami znaczącymi, ale ściśle powiązanych z zaangażowaniem pracowników w poprawę efektywności ekologicznej: Obniżenie ilości zużycia papieru biurowego w przeliczeniu na jednego klienta o % w stosunku do roku poprzedniego Obniżenie ilości zużycia paliwa w samochodach służbowych w przeliczeniu na jednego klienta o % w stosunku do roku poprzedniego Efekty działalności środowiskowej. Wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony w Spółce system zarządzania środowiskowego ma przede wszystkim na celu zarządzanie aspektami środowiskowymi. W przypadku aspektów negatywnych dążymy do ciągłego ograniczania ich wpływu na środowisko, w przypadku zaś aspektów pozytywnych cały nacisk kładziony jest na wzmocnienie ich oddziaływania. Powyższe założenia realizujemy poprzez sprawnie funkcjonujący system monitoringu poszczególnych obszarów i procesów działalności Spółki, rzetelną weryfikację systemu (głównie poprzez audyty oraz przegląd systemu) oraz ciągłemu doskonaleniu. Główne wskaźniki efektywności środowiskowej określone w Rozporządzeniu EMAS III, odnoszące się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych nie zostały uwzględnione, gdyż nie mają one zastosowania do zidentyfikowanych przez organizację znaczących aspektów środowiskowych. 23

24 Deklaracja środowiskowa Interseroh Efekty działalności środowiskowej Na potrzeby zobrazowania efektów działalności ekologicznej Spółka opracowała następujące wskaźniki efektywności środowiskowej: A: Recykling odpadów opakowaniowych: ASPEKT: Ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych trafiających na składowiska MIERNIK A Wob = Rob2012 ( 1 ) * 100[%] Rob2011 GDZIE WOB Miernik zmian w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych [%] ROB2012 ROB2011 Ilości odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi w 2012r. [Mg/rok] Ilości odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi w 2011r. [Mg/rok] Wob = ( ) * 100[%] = 121,70 [%]

25 Deklaracja środowiskowa Interseroh Efekty działalności środowiskowej Wykres 1. Masa odpadów opakowaniowych poszczególnych frakcji poddanych recyklingowi w latach w [Mg/rok] opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z aluminium opakowania ze stali opakowania ze papieru opakowania ze szkła opakowania ze drewna B: Ilość klientów obsługiwanych przez Interseroh Organizacja Odzysku S.A. w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. ASPEKT: Ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych trafiających na składowiska MIERNIK B GDZIE Wkl = Rkl2012 ( 1 ) * 100[%] Rkl2011 WKL Miernik zmian ilości klientów z podpisaną umową na świadczenie usług w zakresie odzywku i recyklingu odpadów (%) RKL2012 RKL2011 Ilości podpisanych umów na koniec 2012 r. (szt.) Ilości podpisanych umów na koniec 2011 r. (szt.) 2

26 Deklaracja środowiskowa Interseroh Efekty działalności środowiskowej Wkl = ( ) * 100[%] = 122,96 [%] 967 Wykres 2. Ilość [szt/rok] klientów Interseroh Organizacja Odzysku S.A. w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ilość klientów - przedsiębiorców C: Odbiorcy Edukacji Ekologicznej. ASPEKT: Podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie i podmiotach gospodarczych oraz wszystkie aspekty pośrednie. 26

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce X Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce Warszawa 26 maj 2012 Wspieranie odzysku i recyklingu w PRL Gospodarka odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013 1 Nowe aspekty systemu zbierania i zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych w świetle polskich zmian legislacyjnych -rola i odpowiedzialnośćproducenta w organizacji zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Opis Obecnie projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmiany ustawy o obowiązkach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII mgr Małgorzata GÓRALCZYK Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pracownia Badań Strategicznych, ul. Wybickiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce.

Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Warszawa, 4 listopada 2014 DYREKTYWA 94/62/EC (opakowaniowa)

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne a EMAS. Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Nowe regulacje prawne a EMAS. Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Nowe regulacje prawne a EMAS Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ochrona środowiska w Polsce Ochrona środowiska w Polsce 500 aktów prawnych Gospodarka odpadami - zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za rok 2010. Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011

Raport Środowiskowy za rok 2010. Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011 Raport Środowiskowy za rok 2010 Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011 Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Hydro Aluminium Chrzanów w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe Nr 1/ 2014 (styczeń) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 1/ 2014 Spis treści: 2 1 Nr 1/ 2014 (styczeń) Postępowanie z odpadami opakowaniowymi reguluje aktualnie

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Systemy zarządzania Dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne Grupy Kapitałowej ukierunkowane są na zagwarantowanie oczekiwanej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ochronę

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. Projekt z dnia 22 stycznia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

ZA 2012 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) WILKOŁAZ

ZA 2012 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) WILKOŁAZ ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA ADRESAT 1) LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zarządzanie planem gospodarki odpadami Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest ustalenie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka?

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? FORUM RECYKLINGU 8 października 2013 Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenie Eko-Pak ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat Podarujmy naszym dzieciom czysty świat MINIMALIZACJA ODPADÓW EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZRÓWNOWAŻONA GOSPO- DARKA ZASOBAMI LEŚNYMI OGRANICZANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA TROSKA O DOBRO SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania środowiskowego w PSE S.A.

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? JAKI JEST CEL REWIZJI 2015? W czasach nieustannych wyzwań natury gospodarczej, technologicznej i środowiskowej, firmy muszą stale

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ANDRZEJ OCIEPA EKOEKSPERT Sp. z o.o. III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

z dnia... poszczególnych latach, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 2 do

z dnia... poszczególnych latach, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 2 do Projekt, z dnia 14 listopada 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1 ) z dnia... w sprawie minimalnych rocznych poziomów i dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Janina Kawałczewska RCEE Płock

Janina Kawałczewska RCEE Płock Janina Kawałczewska RCEE Płock Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3.1. Co to jest polityka bezpieczeństwa i higieny pracy? Przystępując do wdrażania systemu zarządzania, kierownictwo wyraża swoje zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ

Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ 11% 4% 2% Gospodarka wodno-ściekowa -58% 2 784 mln euro Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 25% 1 216 mln euro 25% 58% Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo