Instr ukcja pier wszej pomocy dla pr ogramów pakietu Smar t System 2.50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instr ukcja pier wszej pomocy dla pr ogramów pakietu Smar t System 2.50"

Transkrypt

1 Instr ukcja pier wszej pomocy dla pr ogramów pakietu Smar t System 2.50 Soft Studio & ITmedia Wersja instrukcji 0.01

2 Spis treści: Co należy wiedzieć przed pierwszym uruchomieniem programu 3 Uruchamianie 4 Tworzenie dokumentu magazynowego przyjmującego towar na magazyn bądź wydającego towar z magazynu 5 Wystawianie dokumentu sprzedaży 7 Wystawianie dokumentu korygującego do dokumentu sprzedaży 9 Wystawianie dokumentu wydania z magazynu WZ a potem zamiana tego dokumentu na dokument sprzedaży 10 Rozliczanie płatności od nabywców 11 Odnotowanie dokumentu zakupu w celu ewidencji płatności 12 Rozliczanie płatności do dostawców/wierzycieli 13 Tworzenie zamówień towaru do dostawców 14

3 Co należy wiedzieć przed pierwszym uruchomieniem programu System Smart podzielony jest na 6 modułów (niezależnych programów). Przed rozpoczęciem korzystania z systemu Smart muszą sobie Państwo odpowiedzieć na pytanie: Jakie moduły będą Państwu potrzebne do pracy? W tym celu poniżej zostanie przedstawiony bardzo krótki opis celem ułatwienia podjęcia decyzji. Smart Sprzedaż moduł służy do wystawiania dokumentów sprzedaży (faktur VAT,rachunków itp.), tworzenia cenników, zamówień dla odbiorców, definiowania bazy klientów Smart Magazyn moduł służy do ewidencjonowania ruchu towarów w magazynie Smart Zamówienia moduł służy do tworzenia zamówień do dostawców towaru. Tworzy zamówienia w oparciu o zakupy odnotowane w module Magazyn oraz sprzedaż z modułu Sprzedaż Smart Kasa moduł służy do zarządzania i rozliczania zadłużeń Państwa klientów oraz zobowiązań finansowych do Państwa dostawców towarów bądź usług. Dzięki niemu wiedzą Państwo ile są winni komuś oraz ile dłużnicy są Państwu winni. Smart Rabaty moduł służy do definiowania indywidualnych warunków rabatowania dla klientów, którym Państwo sprzedają swoje towary bądź usługi. Pozwala każdemu klientowi przypisać inny zestaw rabatów na różne grupy towarów.

4 Uruchamianie Każdy moduł systemu Smart uruchamia się w identyczny sposób, dlatego dalej zostanie opisana procedura uruchamiania, która jest wspólna dla każdego modułu. o Pierwsze co należy zrobić to uruchomić wybrany moduł z menu Start systemu Windows. Czyli nacisnąć Start Wybrać w menu Programy W menu programy wybrać Smart Obsługa firmy W menu Smart Obsługa firmy wybrać ikonę odpowiadającą modułowi, który chcemy uruchomić o Tuż po uruchomieniu zostanie wyświetlone okno z listą zarejestrowanych właścicieli. Przy pierwszym uruchomieniu będzie to tylko jeden właściciel zwany Właścicielem przykładowym. W tym momencie możemy albo zaakceptować tego właściciela i uruchomić program dalej lub wprowadzić do systemu nowego właściciela odpowiadającego nazwie Państwa firmy (wybranie danego właściciela skutkuje tym, że w podczas dalszego działania programu będą dane tego właściciela wykorzystywane na wszelkiego rodzaju wydrukach). o Po wybraniu właściciela pojawi się okno wyboru użytkownika ponieważ na jednym komputerze z programu może korzystać więcej niż jedna osoba. (Tuż po instalacji programu będą dostępni dwaj użytkownicy Demo oraz Admin. Listę tych użytkowników można oczywiście później rozszerzyć o pracowników Państwa firmy). o Po wybraniu użytkownika i ewentualnie wprowadzeniu hasła pojawi się główne okno programu a w nim jedno mniejsze z listą baz danych i spisem magazynów w każdej z baz. (Tuż po instalacji będą dostępne dwie bazy: Firma przykładowa oraz Twoja firma. Pierwsza baza zawiera dane przykładowe wyimaginowanej firmy natomiast baza Twoja firma jest całkiem pustą bazą przeznaczoną na normalną pracę z programem przez Państwa firmę). W każdej bazie jest dostępny co najmniej jeden magazyn co widać na drzewku listy wyboru bazy tuż po wyborze użytkownika programu. Należy wybrać jeden z magazynów aby rozpocząć pracę z programem. (Konieczne jest wybranie magazynu niezależnie od tego czy będziemy używać modułu Smart Magazyn czy też nie. Po prostu na tym etapie magazyn jest pewną podgrupą danych w zakresie danej bazy danych.). Po wybraniu magazynu pojawi się okno paska narzędzi wtedy można zacząć normalną pracę z wybranym modułem systemu Smart.

5 Tworzenie dokumentu magazynowego przyjmującego towar na magazyn bądź wydającego towar z magazynu o Trzeba uruchomić moduł Magazyn według opisu z podpunktu Uruchamianie. o Kliknąć w pasku narzędzi ikonę Dokumenty magazynowe. Pojawi się lista dokumentów magazynowych podzielona na zakładki odpowiadające różnym typom dokumentów magazynowych. Tuż po instalacji będą dostępne następujące typy dokumentów magazynowych: PZ dokumenty służący do odnotowania zakupu towaru od dostawcy, WZ dokument służący do odnotowania wydania towaru klientowi Państwa firmy, RW dokument służący do odnotowania wydania towaru wewnątrz firmowego np. wydania na produkcję bądź w koszty, PW dokument służący do odnotowania przychodu towaru wewnątrz firmy np. powrót gotowego wyrobu z produkcji, Arkusz korekt +/ dokument służący do korygowania stanów magazynowych tak aby stan magazynowy danego towaru zgadzał się z ilość tego towaru na magazynie. o Kliknąć w wybraną zakładkę odpowiadającą typowi dokumentu magazynowego, który chcemy stworzyć a następnie kliknąć w ikonę z niebieskim plusem aby rozpocząć tworzenie dokumentu. o W zależności od typu dokumentu może istnieć potrzeba wybrania (przypisania) kontrahenta do tworzonego dokumentu. Można to poznać po tym że w oknie dodawania dokumentu magazynowego będzie widoczne pole Kontrahent. Jeśli pole takie nie jest widoczne można przejść do następnego podpunktu opisującego przyjmowanie towaru na magazyn w przeciwnym wypadku należy kliknąć w ikonę pisaka znajdującą się obok pola kontrahent. Spowoduje to przejście do listy kontrahentów z której należy wybrać kontrahenta do dokumentu. Wyboru należy dokonać poprzez dwukrotne kliknięciem lewym przyciskiem myszy w danego kontrahenta. Jeśli nie na liście szukanego kontrahenta naciskamy przycisk z niebieskim plusem aby dodać nowego kontrahenta. Po dodaniu pojawi się on na liście i poprzez dwukrotne kliknięcie go spowodujemy że zostanie wybrany do tworzonego właśnie dokumentu magazynowego. o Należy dodać towar poprzez kliknięcie w ikonę z żółtym plusem w oknie dodawania dokumentu magazynowego. Spowoduje to przeniesienie do listy towarów w której należy wybrać towar do dokumentu. Wyboru należy dokonać poprzez dwukrotne kliknięciem lewym przyciskiem myszy w dany towar. Jeśli nie na liście szukanego kontrahenta naciskamy przycisk z niebieskim plusem aby dodać nowy towar. Po dodaniu pojawi się on na liście i poprzez dwukrotne kliknięcie go spowodujemy, że pojawi się okno w którym należy wpisać ilość oraz cenę zakupu netto. Po zapisaniu danych przyciskiem OK towar zostanie dodany do dokumentu w ilości wcześniej określonej. Analogicznie należy postępować aby dodać kolejne towary do dokumentu czyli żeby przyjąć je tym samym na magazyn. o Po dodaniu wszystkich towarów należy nacisnąć przycisk OK. w dokumencie magazynowym co spowoduje trwałe jego zapisanie i zamknięcie okna dodawania dokumentu magazynowego. o W przypadku dokumentu magazynowego PZ po zapisaniu i zamknięciu okna dodawania dokumentu magazynowego pojawi się okno wprowadzania Kosztu

6 dla modułu Kasa (Jeśli nie używasz modułu Kasa możesz wcisnąć przycisk Anulowania aby nie wprowadzać Kosztu). Dokument Kosztu służy wprowadzeniu kwoty jaką należy zapłacić lub zapłacono za zakup towaru. Jeśli płatność odbywała się gotówką to do utworzonego Kosztu utworzy się dokument kasowy KW symbolizujący wydanie z kasy firmy gotówki na zakup towaru. Jeśli płatność nie jest gotówkowa to utworzenie kosztu spowoduje utworzenie zobowiązania dla kontrahenta występującego w dokumencie magazynowym. Zobowiązanie takie można później rozliczyć w module Kasa

7 Wystawianie dokumentu sprzedaży o Trzeba uruchomić moduł Sprzedaż według opisu z podpunktu Uruchamianie. o Kliknąć w pasku narzędzi ikonę Dokumenty sprzedaży. Pojawi się lista dokumentów sprzedaży podzielona na zakładki odpowiadające różnym typom dokumentów sprzedaży. Tuż po instalacji będą dostępne następujące typy dokumentów: Faktura VAT dokument potwierdzający sprzedaż towaru/usługi przez podatnika podatku VAT Faktura VAT Korekta korekta powyższego dokumentu tworzona w przypadku popełnienia błędów w pozycjach Faktury VAT Faktura VAT Brutto dokument potwierdzający sprzedaż towaru/usługi przez podatnika podatku VAT przy użyciu drukarki fiskalnej. Dokument przeznaczony dla odbiorcy nie będącego firmą czyli osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Faktura VAT Brutto Korekta korekta powyższego dokumentu tworzona w przypadku popełnienia błędów w pozycjach Faktury VAT Brutto Faktura VAT wewnętrzna dokument sporządzany w celu wyprowadzenia z firmy towaru na własne potrzeby lub w przypadku naliczenia sobie podatku należnego w przypadku zakupu towaru z Unii Europejskiej. Rachunek dokument potwierdzający sprzedaż towaru/usługi przez firmę nie będącą płatnikiem podatku VAT Faktura VAT WDT dokument potwierdzający sprzedaż towarów/usług do krajów Unii Europejskiej Faktura VAT WDT Korekta korekta do powyższego dokumentu Faktura Pro Forma dokument będący pewnego rodzaju ofertą dla klienta formalizującą zamiar dokonania przez niego transakcji zakupu towaru/usług od Państwa o Kliknąć w wybraną zakładkę odpowiadającą typowi dokumentu sprzedaży, który chcemy stworzyć a następnie kliknąć w ikonę z niebieskim plusem aby rozpocząć tworzenie dokumentu. o W zależności od typu dokumentu może istnieć potrzeba wybrania (przypisania) kontrahenta (nabywcy) do tworzonego dokumentu. W takim wypadku należy kliknąć w ikonę pisaka znajdującą się obok pola Nabywca. Spowoduje to przejście do listy kontrahentów z której należy wybrać kontrahenta do dokumentu. Wyboru należy dokonać poprzez dwukrotne kliknięciem lewym przyciskiem myszy w danego kontrahenta. Jeśli nie na liście szukanego kontrahenta naciskamy przycisk z niebieskim plusem aby dodać nowego kontrahenta. Po dodaniu pojawi się on na liście i poprzez dwukrotne kliknięcie go spowodujemy że zostanie wybrany do tworzonego właśnie dokumentu sprzedaży. o Następnie należy ustalić sposób płatności i termin płatności. Jeśli wybrany rodzaj płatności był płatnością gotówkową to w module Kasa zostanie utworzony dokument KP potwierdzający przyjęcie pieniędzy od klienta. W przypadku płatności niegotówkowej w wybranym nabywcy powstanie zadłużenie, które można potem rozliczyć w module Kasa. o Następnie należy dodać towar(y) poprzez kliknięcie w ikonę z żółtym plusem w oknie dodawania dokumentu sprzedaży. Spowoduje to przeniesienie do listy

8 towarów w której należy wybrać towar do dokumentu. Wyboru należy dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w dany towar. Jeśli nie na liście szukanego kontrahenta naciskamy przycisk z niebieskim plusem aby dodać nowy towar. Po dodaniu pojawi się on na liście i poprzez dwukrotne kliknięcie go spowodujemy, że pojawi się okno w którym należy wpisać ilość oraz cenę sprzedaży i ewentualnie rabat. Po zapisaniu danych przyciskiem OK towar zostanie dopisany do dokumentu w ilości wcześniej określonej. Analogicznie należy postępować aby dodać kolejne towary do dokumentu. o Po dodaniu wszystkich towarów należy nacisnąć przycisk OK w dokumencie sprzedaży co spowoduje trwałe jego zapisanie i zamknięcie okna. Podczas zamykania okna pojawi się jeszcze jedno mało okienko w którym możemy odnotować ile nabywca wpłacił pieniędzy gotówką.

9 Wystawianie dokumentu korygującego do dokumentu sprzedaży o Trzeba uruchomić moduł Sprzedaż według opisu z podpunktu Uruchamianie. o Kliknąć w pasku narzędzi ikonę Dokumenty sprzedaży. Pojawi się lista dokumentów sprzedaży podzielona na zakładki odpowiadające różnym typom dokumentów sprzedaży. o Kliknąć w odpowiedni typ dokumentu sprzedaży w którym znajduje się dokument sprzedaży, do którego chcemy zrobić korektę. o Odnaleźć dokument w liście dokumentów sprzedaży i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Korekta dokumentu. Zostanie utworzony dokument korygujący, do którego będzie automatycznie skopiowana zawartość dokumentu sprzedaży. o W dokumencie korygującym należy wprowadzić poprawki ustalając docelowo taki stan jaki ma być po korekcie. o Nacisnąć przycisk OK w celu zapisania i nadania numeru dokumentowi.

10 Wystawianie dokumentu wydania z magazynu WZ a potem zamiana tego dokumentu na dokument sprzedaży o Trzeba uruchomić moduł Magazyn według opisu z podpunktu Uruchamianie. o Trzeba utworzyć dokument WZ według opisu z podpunktu Tworzenie dokumentu magazynowego przyjmującego towar na magazyn bądź wydającego towar z magazynu o Po utworzeniu dokumentu WZ z poziomu listy dokumentów magazynowych kliknąć prawym przyciskiem myszy w wierszu danego dokumentu WZ i wybrać opcję Przeniesienie do dokumentów sprzedaży. Wówczas czerwona ikona przy dokumencie WZ zniknie co będzie oznaczać ze WZ jest już powiązany z dokumentem sprzedaży. o Następnie należy uruchomić moduł Sprzedaż według opisu z podpunktu Uruchamianie. o W module sprzedaż wywołać listę dokumentów sprzedaży poprzez kliknięcie w ikonę Dokumenty sprzedaży w oknie paska narzędzi. o W liście dokumentów sprzedaży wybrać zakładkę Dokumenty magazynowe. Na liście dokumentów pojawi się WZ, który trzeba dwukrotnie kliknąć i dokonać wyboru dokumentu sprzedaży jaki ma zostać utworzony z WZ.

11 Rozliczanie płatności od nabywców o Należy uruchomić moduł Kasa według opisu z podpunktu Uruchamianie. o Kliknąć w ikonę Dłużnicy, Wierzyciele znajdującą się w oknie paska narzędzi. Pojawi się okno z listą dłużników i wierzycieli, należy zaznaczyć dłużnika któremu chcemy rozliczyć płatność. o Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranego dłużnika i wybrać opcję Rozlicz dłużnika. Pojawi się okno z dwoma listami: pierwsza (górna) z niezapłaconymi dokumentami sprzedaży oraz druga (dolna) pusta przeznaczona na dokumenty, które chcemy rozliczyć. o Należy wybrać dokumenty sprzedaży z listy górnej, za które kontrahent zapłacił. Wyboru dokonujemy poprzez dwukrotne kliknięcie w wybrany dokument sprzedaży na górnej liście, co spowoduje przesunięcie tego dokumentu do listy dolnej. o Następnie wybieramy rodzaj płatności jakim posłużył się aby nam zapłacić (do wyboru jest Gotówka (KP) lub Odnotowanie zapłaty przelewem znajdujące się w prawej części okna rozliczającego kontrahenta. W przypadku wybrania Odnotowania zapłaty przelewem należy wybrać jeszcze bank do jakiego nabywca przelał pieniądze (Jeśli na tej liście nie ma Państwa banku należy go dopisać wywołując menu Konfiguracja / Lista banków a następnie powtórzyć od początku procedurę rozliczania nabywcy) o Nacisnąć OK, co spowoduje że w danych kontrahenta ulegnie zmniejszeniu wartość w polu Zadłużenie oraz utworzony zostanie dokument rozliczający płatność. W zależności od wcześniej ustalonego rodzaju płatności powstanie dokument KP (dostępny później w oknie listy dokumentów kasowych) lub dokument Bank Wpływy (dostępny później w oknie listy dokumentów bankowych) o Utworzony dokument rozliczający domyślnie znajduje się w stanie nie zatwierdzonym to znaczy nie pojawi się ani na raporcie kasowym ani na zestawieniu dokumentów bankowych. W celu zatwierdzenia dokumentu należy wejść do listy w której został utworzony dokument rozliczający (odpowiednia ikona w oknie paska narzędzi powoduje pokazanie listy dokumentów rozliczonych). Należy na takiej liście kliknąć prawym przyciskiem odpowiedni dokument i wybrać opcję Zaznacz jako zatwierdzony (wtedy przy takim dokumencie pojawi się zielona ikona oznaczająca że dokument jest zatwierdzony i może być widoczny w zestawieniach i raportach) Aby od razu po utworzeniu dokument rozliczający płatność był zatwierdzony należy wejść w menu Konfiguracja / Lokalne parametry programu i ustawić opcję Automatycznie zatwierdzaj dokumenty kasowe na TAK. Przyspieszy to znacznie proces rozliczania płatności nabywcy, ale należy mieć na względzie, że zatwierdzony dokument rozliczający płatność powoduje zablokowanie dokumentu sprzedaży przed możliwością jego poprawiania.

12 Odnotowanie dokumentu zakupu w celu ewidencji płatności o Należy uruchomić moduł Kasa według opisu z podpunktu Uruchamianie. o Kliknąć w ikonę Koszty znajdującą się w oknie paska narzędzi. Pojawi się okno z listą kosztów czyli dokumentów zakupu o Kliknąć ikonę z niebieskim plusem, w oknie które się pojawi kliknąć ikonę wyboru kontrahenta (osoby od której coś kupiliśmy) Spowoduje to przejście do listy kontrahentów z której należy wybrać kontrahenta do dokumentu. Wyboru należy dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w danego kontrahenta. Jeśli nie na liście szukanego kontrahenta naciskamy przycisk z niebieskim plusem aby dodać nowego kontrahenta. Po dodaniu pojawi się on na liście i poprzez dwukrotne kliknięcie go spowodujemy że zostanie wybrany do tworzonego właśnie dokumentu kosztowego. o W dalszej kolejności należy wypełnić pola Dokument gdzie należy wybrać (bądź wpisać) typu dokumentu zakupu oraz jego numer. o Następnie należy wypełnić pole typ kosztu. Pole to może mieć dowolną wartość i służy do grupowania kosztów na wydrukach. Najlepiej wymyślić sobie jakąś nazwę symbolizującą ten typ dokumentu kosztowego i ją tam wpisać. o Następnie należy wypełnić pola Netto oraz VAT i Wartość VAT zgodnie z zawartością podsumowania dokumentu zakupu tak, żeby suma pokazująca się na dole okna sprawdzania kosztu była zgodna z wartością brutto dokumentu zakupu. o Następnie należy ustalić daty zakupu i płatności oraz sposób płatności. o Nacisnąć przycisk OK w zależności od ustawień sposobu i terminu płatności zostanie utworzony bądź nie dokument rozliczający płatność. Jeśli dokument taki się nie utworzy w kontrahencie będącym wierzycielem powiększy się wartość pola Zobowiązania.

13 Rozliczanie płatności do dostawców/wierzycieli o Należy uruchomić moduł Kasa według opisu z podpunktu Uruchamianie. o Kliknąć w ikonę Dłużnicy, Wierzyciele znajdującą się w oknie paska narzędzi. Pojawi się okno z listą dłużników i wierzycieli, należy zaznaczyć wierzyciela któremu mamy zapłacić. o Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranego wierzyciela i wybrać opcję Rozlicz wierzyciela. Pojawi się okno z dwoma listami: pierwsza (górna) z niezapłaconymi dokumentami kosztowymi oraz druga (dolna) pusta przeznaczona na dokumenty, które chcemy rozliczyć. o Należy wybrać dokumenty kosztowe z listy górnej, za które kontrahent zapłacił. Wyboru dokonujemy poprzez dwukrotne kliknięcie w wybrany dokument sprzedaży na górnej liście, co spowoduje przesunięcie tego dokumentu do listy dolnej. o Następnie wybieramy rodzaj płatności jakim posłużymy się aby zapłacić (do wyboru jest Gotówka (KW) lub Przelew lub Wpłata gotówka na konto znajdujące się w prawej części okna rozliczającego wierzyciela. W przypadku wybrania Przelew lub Wpłata gotówka na konto należy wybrać jeszcze bank z jakiego wierzycielowi zapłacimy pieniądze (Jeśli na tej liście nie ma Państwa banku należy go dopisać wywołując menu Konfiguracja / Lista banków a następnie powtórzyć od początku procedurę rozliczania wierzyciela) o Nacisnąć OK, co spowoduje że w danych kontrahenta ulegnie zmniejszeniu wartość w polu Zobowiązanie oraz utworzony zostanie dokument rozliczający płatność. W zależności od wcześniej ustalonego rodzaju płatności powstanie dokument KW (dostępny później w oknie listy dokumentów kasowych) lub dokument Bank Przelewy albo Bank Wpłaty (dostępny później w oknie listy dokumentów bankowych) o Utworzony dokument rozliczający domyślnie znajduje się w stanie nie zatwierdzonym to znaczy nie pojawi się ani na raporcie kasowym ani na zestawieniu dokumentów bankowych. W celu zatwierdzenia dokumentu należy wejść do listy w której został utworzony dokument rozliczający (odpowiednia ikona w oknie paska narzędzi powoduje pokazanie listy dokumentów rozliczonych). Należy na takiej liście kliknąć prawym przyciskiem odpowiedni dokument i wybrać opcję Zaznacz jako zatwierdzony (wtedy przy takim dokumencie pojawi się zielona ikona oznaczająca, że dokument jest zatwierdzony i może być widoczny w zestawieniach i raportach). W przypadku dokumentu bankowego stan zatwierdzenia oznacza, że pieniądze wyszły z konta a jego brak, że została lub zostanie złożona dyspozycja przelewu/wpłaty na konto. Aby od razu po utworzeniu dokument rozliczający zobowiązanie był zatwierdzony należy wejść w menu Konfiguracja / Lokalne parametry programu i ustawić opcję Automatycznie zatwierdzaj dokumenty kasowe na TAK. Przyspieszy to znacznie proces rozliczania płatności wierzyciela, ale należy mieć na względzie, że zatwierdzony dokument rozliczający płatność powoduje zablokowanie dokumentu kosztowego przed możliwością jego poprawiania.

14 Tworzenie zamówień towaru do dostawców o Należy uruchomić moduł Zamówienia według opisu z podpunktu Uruchamianie. o Kliknąć w ikonę Zamówienia w oknie paska narzędzi. Pojawi się lista zamówień. Należy nacisnąć ikonę z niebieskim plusem żeby dodać nowy dokument zamówienia. o Należy kliknąć w ikonę wyboru dostawcy znajdującą się w górnej części okna. Spowoduje to przejście do listy kontrahentów z której należy wybrać kontrahenta (dostawcę). Wyboru należy dokonać poprzez dwukrotne kliknięciem lewym przyciskiem myszy w danego kontrahenta. Jeśli nie na liście szukanego kontrahenta naciskamy przycisk z niebieskim plusem aby dodać nowego kontrahenta. Podczas dodawania nowego kontrahenta istotne jest aby zaznaczyć w zakładce Zakupy 2 grupy towarowe w których znajduje się asortyment dostawcy. Po dodaniu pojawi się on (dostawca) na liście i poprzez dwukrotne kliknięcie go spowodujemy, że zostanie wybrany do tworzonego właśnie dokumentu zamówienia. o Jeśli wcześniej zostało odnotowane przyjęcie towaru na magazyn od tego dostawcy do którego robimy zamówienia oraz towar został sprzedany częściowo lub całkowicie, w takim przypadku można wykorzystać potencjał jaki daje program umożliwiając automatyczne stworzenie zamówienia w oparciu o obroty towarami które zostały kupione wcześniej u tego dostawcy. W takim przypadku należy określić okres czasu który program ma przeanalizować w celu podjęcia decyzji jaki towar i ile zamówić. Trzeba również określić na ile dni sprzedaży ma starczyć towaru. Po określeniu tych parametrów należy wcisnąć ikonę z symbolem wózka aby komputer zaprobnozował zamówienie o Jeśli nie zamierzamy wykorzystać funkcji automatycznego zamawiania należy kliknąć ikonę z żółtym plusem aby ręcznie dodać towar do zamówienia. Spowoduje to przeniesienie do listy towarów w której należy wybrać towar do dokumentu zamówienia. Wyboru należy dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w dany towar. Jeśli nie na liście szukanego kontrahenta naciskamy przycisk z niebieskim plusem aby dodać nowy towar. Po dodaniu pojawi się on na liście i poprzez dwukrotne kliknięcie go spowodujemy, że pojawi się okno w którym należy wpisać ilość oraz proponowaną cenę zamówienia netto. Po zapisaniu danych przyciskiem OK towar zostanie dopisany do dokumentu zamówienia w ilości wcześniej określonej. Analogicznie należy postępować aby dodać kolejne towary do dokumentu zamówienia. o Następnie należy nacisnąć przycisk OK aby zapisać zamówienia w bazie danych. Zapisane zamówienia pojawi się na liście zamówień w zakładce zamówienia w przygotowaniu. Zamówienie będące w przygotowaniu można modyfikować. Jeśli już mamy zamówienie takie jakie chcielibyśmy wysłać do dostawcy należy kliknąć je prawym przyciskiem na liście zamówień i wybrać opcję Przekształć na zamówienie w drodze. Zamówienie przeniesie się do zakładki Zamówienia w drodze. Należy kliknąć tą zakładkę i zaznaczyć zamówienie i wybrać ikonę drukowania aby wydrukować je a następnie wysłać do dostawcy faksem lub inną metodą o Zamówienie o statusie w drodze czeka aż towar przyjdzie od dostawcy a jak już przyjdzie to może się zdarzyć że dostawca przysłał nie wszystko co

15 zamawialiśmy bądź też za dużo niż zamawialiśmy. W takim przypadku należy kliknąć dwukrotnie w zamówienie na liście zamówień i dokonać w nim zmian tak, aby były one zgodne ze stanem rzeczywistym otrzymanego towaru z zamówienia. Pamiętając, że zamówienie jest w stanie w drodze wszelkie zmiany tego zamówienia spowodują, że nadwyżki bądź niedostatki zamówionego towaru zostaną automatycznie wprowadzone do nowego zamówienia dostępnego później w zakładce Rozbieżności dostępnej oczywiście z poziomu listy zamówień. Zamówienia ze statusem Rozbieżności mogą mieć dwa stany: albo taki że ten towar przyjdzie później albo taki że nie przyjdzie (bo np. się skończył całkowicie u dostawcy) o Po zapisaniu zmodyfikowanego dokumentu zamówienia w drodze należy kliknąć w nie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Przekształć na PZ. Spowoduje to utworzenie dokumentu magazynowego przyjmującego zamówiony towar na magazyn i zarazem odpowiednie podniesienie stanów magazynowych zamówionych towarów. Zapisując dokument PZ przyciskiem OK program zaproponuje również utworzenie dokumentu kosztowego dla modułu Kasy w celu ewidencji płatności odroczonej. Dzięki takiemu dokumentowi będziemy wiedzieli że należy zrobić przelew do dostawcy za zamówiony towar.

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW - INSTRUKCJA w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.17 ust.1, pkt 5 oraz ust. 2 Dz. U. nr 64, poz 332 (o podatku od towarów i usług) w przypadku faktur VAT wystawionych przez podmioty spoza terytorium

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse w systemie Integra 7

Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse pozwala na ewidencję kosztów firmy takich jak: płace, energia, telefony, czynsz oraz innych bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić dokument kasowy?

Jak wprowadzić dokument kasowy? Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.00 Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa złe długi

Metoda kasowa złe długi Jacek Bator Sp. J. ul. J. Lindego 2, 30 148 Kraków, tel.: 012 638 66 55, fax: 012 636 97 36 www.aktyn.pl Luty 2013 Metoda kasowa złe długi 1. Ustawienia dotyczące nowych pojęć i funkcjonalności. Obsługa

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Nowa ustawa o VAT wprowadziła istotne zmiany dotyczące rejestrowania należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 maja

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury pierwsze kroki. System Comarch OPT!MA v.17.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Moduł Faktury pierwsze kroki. System Comarch OPT!MA v.17.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v.17.0 Moduł Faktury pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader stworzonego

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2.

INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2. INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2. Ogólna charakterystyka okna głównego programu Abak Gold...4 3. Menu główne

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1. Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24

Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24 Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24 Aby dokonać zapłaty, po uruchomieniu aplikacji IC Katalog, należy kliknąć w ikonę Faktury i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy

Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Spis stron 1. Zakupy przy użyciu standardowego przeglądania kategorii... 2 2. Zakupy przy wykorzystaniu pola SZUKAJ.... 4 3. Finalizacja zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo